Niels Pedersen Jegums efterslægt af Ole Westermann. Download fra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Niels Pedersen Jegums efterslægt af Ole Westermann. Download fra www.el-vis.eu/aner"

Transkript

1 Side 1 Første Generation 1. Niels Pedersen Jegum, f. i Jegum, (søn af Peder Nielsen (Borck) og Anne Nielsdatter) døbt 16 okt 1712 i Janderup kirke (Eod (Dom 21 p.tr.) døbis Peder Nielsens Barn af Jegom med Nafn (tomt - slut) ), d. 17 jul 1791 i Troldholm, Aal sogn (Niels Pedersen, Troldholm 80 Aar). Fæstegårdmand i Troldholm. Han blev gift med Mette Bundesdatter, gift 20 feb 1738 i Aal kirke (Niels Pedersen, Jegum og Mette Bundesdatter, Troldholm), trolovet 23 jan 1738 i Aal kirke, f. i Troldholm, Aal sogn (nr 20 i KB for 1715 : Mette Fader : Bunni Troldholm), (datter af Bunde Sørensen og...ukendt endnu..) døbt 11 aug 1715 i Aal kirke (Dom:8 p:trinit: Døbt Bunnis Datter i Troldholm Mette. Hans Vardis K. b.b. Fadd Hans...? i Østervrøg. Ung Peder Jepss? ibid,...?...?), d. 27 okt 1799 i Troldholm, Aal sogn (Niels Pedersens Enke Mette Bondesdatter, Troldholm 84 Aar 5 Mdr 14 Dage). i. Bonde Nielsen (Jegum), f. i Troldholm, Aal sogn (nr 8 i KB ; fader Niels Jægum), døbt 6 apr 1740 i Aal kirke. ii. Peder Nielsen (Jegum), f. i Troldholm, Aal sogn (nr 6 i KB ; fader Niels Pedersen, Troldholm), døbt 20 apr 1742 i Aal kirke. 2. iii. Christen Nielsen. iv. Niels Nielsen, f. i Troldholm, Aal sogn (nr 6 i KB; Fader : Niels Jægum, Troldholm), døbt 11 apr 1748 i Aal kirke, d. før v. Leene Nielsdatter, f. i Troldholm, Aal sogn (nr 5 i KB : fader Niels Jægum), døbt 25 mar 1750 i Aal kirke. vi. Las Nielsen (Jægum), f. i Troldholm, Aal sogn (nr 8 i KB : fader Niels Jægum, Troldholm), døbt 10 mar 1754 i Aal kirke. vii. Maren Nielsdatter, f. i Troldholm, Aal sogn (nr 10 i KB : fader Niels Jægum, Troldholm), døbt 5 sep 1756 i Aal kirke. viii. Niels Nielsen, f. i Troldholm, Aal sogn (nr 7 i KB : fader Niels Jægum, Troldholm), døbt 9 apr 1758 i Aal kirke, d i Troldholm. ix. Niels Nielsen, f. i Troldholm, Aal sogn (nr 9 i KB : fader Niels Jægum, Troldholm), døbt 24 maj 1761 i Aal kirke. Gårdmand i Troldholm. Han blev gift med Karen Pedersdatter, gift 25 jan 1787 i Aal kirke (Niels Nielsen, Troldholm og Karen Pedersdatter, Søhuse), f i Søhuse, Aal sogn (Indf.nr 1 i KB for 1763,så måske født i dec 1762), (datter af Peder Jessen og..ukendt endnu.) Anden Generation 2. Christen Nielsen, f. i Troldholm, Aal sogn (nr 7 i KB ; fader: Niels Jægum, Troldholm), døbt 11 mar 1744 i Aal kirke, d. 1 okt 1797 i Broeng, Aal sogn (53 Aar 6 Mdr). Han gifter sig med enken efter Niels Jensen (Jegum) efter dennes tidlige død og bliver gårdmand på den østligste af de 2 tætliggende Broeng-gårde, der senere får matr.nr.11a i ejerlav Hesselmed Hgd. Gården overtages efter hans død i 1797 af sønnen Niels Jensen Christensen. Han blev gift med (1) Maren Nielsdatter, gift 2 feb 1775 i Aal kirke (den 2den Febr blev Christen Nielsen og Niels Jensens Enke i Broeng copulerede.), f. i Nørre Broenggård, (datter af Niels Sørensen Broeng og Johanne Marie Nielsdatter (Windfeldt)) døbt 7 apr 1754 i Aal kirke, d. i Nørre Broenggård, Aal sogn, begravet 25 dec 1791 i Aal kirke. Maren: Efter forældrenes død i 1770 bliver hun som den ældste af børnene allerede gift næste forår som godt 17-årig med sin første mand, som da overtager fæstet af gården efter sin afdøde svigerfar. Med ham når hun kun at få datteren Johanne Marie i nov.1773, før han dør allerede i 1774.

2 Side 2 Han blev gift med (2) Mette Bertelsdatter, gift 1 nov 1793 i Aal kirke, f. i Skødstrup. 3. i. Mette Christensdatter f. 31 mar ii. Niels Jensen Christensen, f i Broeng, Aal sogn (nr 21 i KB ). Han overtager ca år 1800 den østre Broenggård. Han blev gift med Kirsten Marie Jensdatter, gift ca 1800, f. ca iii. Barbara Christensdatter, f i Broeng, Aal sogn (nr 17 i KB). iv. Ane Christensdatter, f i Broeng,Aal sogn (nr 17 i KB). v. Maren Christensdatter, f i Broeng, Aal sogn (nr 13 i KB). vi. Niels Christensen, f i Broeng, Aal sogn (nr 10 i KB). vii. Niels Christian Christensen, f. 30 nov 1791 i Broeng, Aal sogn, d. 9 feb 1794 i Broeng. Tredje Generation 3. Mette Christensdatter, f. 31 mar 1776, d. 29 nov 1854 i Skødstrup, Aal sogn (Enke efter Niels Christensen, Skødstrup 78 Aar). Hun blev gift med Niels Christensen, gift 1 nov 1799 i Aal kirke (Niels Christensen, Skødstrup og Mette Christensdatter, Broeng), trolovet 11 okt 1799 i Aal kirke, f. 19 okt 1777 i Skjødstrup,Aal sogn, (søn af Christen Poulsen og Maren Andersdatter) d. 28 apr 1848 i Skødstrup, Aal sogn (Aftægtsmand hos Povel Nielsen, Skødstrup 71 Aar), begravet 5 maj 1848 i Aal kirke. Niels: Overtager faderens gård i Skødstrup ca 1800, hvor forældrene kommer på aftægt. Gården får ved opmålingen i 1807 matr.nr.12a, der lå som den vestligste af gårdene i "byen". Det samlede areal af de spredtliggende marker var ca 111 td land ( kv.alen). Ved ft 1834 er han gårdmand og opsynsmand, og i 1840 er han stampemøller og gårdmand, mens hans endnu ugifte søn Christen er blevet sognefoged. 4. i. Christen Nielsen f. 10 apr ii. Poul Nielsen, f. i Skødstrup, Aal sogn, døbt 6 aug 1809 i Aal kirke, d. 18 jun 1885 i Skødstrup, begravet 24 jun 1885 i Aal kgd. Gårdmand i Skødstrup, overtaget faderens gård på matr.nr.12a. Gården fortsætter i slægtens eje: til Niels Poulsen f.26.nov.1842 (ejer v.ft.1880), Niels Christian Poulsen f.9.juli 1885 (ejer v.ft ) Han blev gift med Ane Pedersdatter, f. ca 1813 i Aal sogn, d. 18 feb 1895 i Skødstrup, begravet 25 feb 1895 i Aal kgd. iii. Maren Nielsdatter, f.?? mar 1815 i Skødstrup, Aal sogn, døbt?? mar 1815 i hjemmedøbt (fremstillet i kirken (dette skete oftest ca 4-5 uger efter fødslen)). 5. iv. Maren Kierstine Nielsdatter f. 18 dec v. Mette Kristine Nielsdatter, f. 24 aug 1820 i Skødstrup, Aal sogn, døbt 25 aug 1820 i hjemmedøbt (Fremstillet i kirken ). Ved ft er hun sammen med sin storesøster tjenestepige hos storebroderen Paul og hans familie i Skjødstrup. Ved ft er hun stadig ugift hos broderen og hans familie. er bor også hendes moder Mette Christensen, 75, Enke. Fjerde Generation 4. Christen Nielsen, f. 10 apr 1804 i Skødstrup, Aal sogn, døbt 11 apr 1804 i hjemmedøbt (Fremvist i kirken ), d. 9 feb 1882 i Skødstrup mølle, begravet 16 feb 1882 i Aal kgd. Ved vielsen i 1841 er han ungkarl, sognefoged og møller ved Skjødstrup Stampemølle. Stampemøllen lå syd for Fåresø ved afløbet herfra, hvilket anvendtes til at drive hjulet.

3 Side 3 Han blev gift med Maren Stochholm, gift 26 jun 1841 i Aal kirke, f. ca 1807 i Aadum præstegård, Ringkb.amt, d. 2 sep 1858 i Skødstrup mølle, begravet 9 sep 1858 i Aal kgd. i. Niels Stochholm Christensen, f. 21 mar 1842 i Skødstrup stampemølle, døbt 28 mar 1842 i Aal kirke. Han bliver møller på Skødstrup stampemølle efter sin far. Han blev gift med Ellen Nielsen, gift 19 nov 1874 i Aal kirke, f. 10 okt 1843 i Ø.Vrøgum, Aal sogn, d. 2 maj 1877 i Skødstrup mølle. ii. Fredrikke Laurette Hermandine Magrethe Christensen, f. 10 dec 1844 i Skødstrup stampemølle, døbt 29 dec 1844 i Aal kirke. 5. Maren Kierstine Nielsdatter, f. 18 dec 1817 i Skødstrup Mølle (Stampemøllen); Aal, døbt 22 dec 1817 i hjemmedøbt (Fremstillet i kirken ), d. 3 apr 1891 i Oksbøl, Aal sogn. Ved ft er hun ugift tjenestepige hos storebroderen Paul (der er gårdmand) og hans kone og 2 små børn i Skjødstrup, Aal sogn. Her bor også faderen,68.år og aftægtsmand. Hun var de sidste år af sit liv meget syg, en "nervesvækkelse",der udartede sig til sindssyge. Af breve fra sønnen Niels til broderen Terkel fremgår det,at der sandsynligvis har været tale om en tiltagende demens de sidste 3-4 år af hendes levetid. Hun blev gift med Christen Terkelsen, gift 15 apr 1847 i Aal kirke, f. 3 maj 1815 i Markskelgård, Aal sogn, (søn af Terkild Jensen og Karen Pedersdatter) døbt 4 maj 1815 i hjemmedøbt (Fremstillet i kirken ), d. 26 feb 1904 i Vandflod, begravet 3 mar 1904 i Aal. Christen: Gårdejer; han ejede gården "Damkjærgård" (senere kaldet "Damsminde") i Oksbøl. Gården blev senere overtaget af sønnen Niels Christensen, efter at den i nogle år havde været overtaget af fasteren Ane Terkelsdatter, hvis mand var død nogle år tidligere, og hun kom nu med sine 8 børn på aftægt hos Niels C. - Til dem overdrog Niels en obligation på 111 rigsdaler, som sammen med aftægten blev betalingen på gården. Christen blandede sig ikke i sognets anliggender, han drev sin gård med nogle få køer til dækning af eget forbrug af mælk og smør, et par stude til trækdyr og opfedning, et par grise, nogle får for uldens skyld og selvfølgelig nogle høns. Altså en udpræget naturalhusholdning. Christen og Maren levede på aftægt på gården, efter at Niels havde overtaget denne. De sidste år af sit liv levede Christen på aftægt hos datteren Methea og Hans Bloch i Vandflod. 6. i. ii. Terkel Jensen Christensen f. 10 okt Karen Christensen, f. 26 sep 1849 i Oksbøl,Aal sogn, døbt 4 nov 1849 i Aal kirke, hj.døbt 9.okt., d Hun blev gift med Henrik Nielsen Høy, gift 4 nov 1884 i Aal kirke (Enkemand Henrik Nielsen Høj, Troldholm f.16.aug 1846 i Torbøl, Outrup sogn og Pigen Karen Christensen,f.26.sept 1849 i Oksbøl), f. 16 aug 1841 i Torbøl, Outrup sogn, d. 15 dec 1899 på Varde sygehus, begravet 23 dec 1899 i Aal. Henrik: Gårdejer i Troldholm i Aal sogn. Han angives andetsteds at hedde Henrik Høj. iii. Niels Christensen, f. 9 apr 1853 i Oksbøl, Aal sogn, d. 9 okt Gårdejer på Damkjærgård v. Oksbøl Historisk samfund for Ribe amt har sammen med Blåvandshuk lokalhistoriske arkiv udgivet bogen "Breve fra Niels Kristensen Et tidsbillede fra Ål sogn" og Historisk samfund for Ribe amt bogen "Kjære Broder" omfattende 120 breve fra Niels til broderen Terkel i Oksbøl. Han blev gift med Kirstine Marie Hansen, gift 14 apr 1891 i Aal kirke, f. 6 aug 1862 i Grærup, Aal sogn, (datter af Niels Hansen og Kirsten Sørensen) døbt 14 sep 1862 i Aal kirke, hj.db. 9.aug., d.?? Kirstine: Fra Grærup.

4 7. iv. Ellen Methea Christensen f. 21 nov v. Niels Peder Christensen, f. 28 maj 1859 i Oksbøl, Aal sogn, døbt 2 jun 1859 i Aal sogn, d. 4 jun 1859 i Oksbøl. vi. Marie Kristine Christensen, f. 26 jul 1861 i Oksbøl, Aal sogn, d. 9 maj Hun boede hjemme på Damkjærgård, først hos forældrene, senere hos broderen Niels, indtil hun ca 1910 købte en jordlod af broderen, hvorpå hun byggede huset "Søndervang" (nu Søndergade 10 i Oksbøl), hvor hun boede til sin død. Side 4 vii. Nielsine Petronille Christensen, f. 12 aug 1863 i Oksbøl, Aal sogn, døbt 16 aug 1863 i Aal sogn, d. 17 aug 1863 i Oksbøl. viii. Ane Nielsine Pedrea (Andrea) Christensen, f. 3 apr 1865 i Oksbøl, Aal sogn, døbt 28 maj 1865 i Aal kirke, hj.døbt 23.april, d. 2 jun 1898 i Janderup, begravet 7 jun 1898 i Aal. Hun boede det meste af tiden hjemme hos forældrene ( og senere broderen Niels) på Damkjærgård bestyrede hun Aal forsamlingshus. Hun døde under et besøg i Jegum v. Janderup i Femte Generation 6. Terkel Jensen Christensen, f. 10 okt 1847 i Oksbøl, Aal sogn, døbt 17 okt 1847 i Aal kirke, d. 22 dec 1921 i Vrenderup v. Faaborg n.f.bramming. Han ankommer til Ho sogn som præstegårdsforpagter 7.juni 1875 fra Aal sogn, og her anføres det, at han var "Vinterlærer i Billum". Han var ved giftermålet med Johanne Marie præstegårdsforpagter i Ho, hvor de derfor blev viet. Fra er han også sognerådsformand i Ho sogn. Husmand i Vrenderup (vest for Varde) Historisk samfund for Ribe amt har sammen med Blåvandshuk lokalhistoriske arkiv udgivet bogen "Breve fra Niels Kristensen* Et tidsbillede fra Ål sogn" (* hans bror) og Historisk samfund for Ribe amt bogen "Kjære Broder" omfattende 120 breve fra Niels til broderen Terkel i Oksbøl. Han var amtsrådsmedlem for Venstre i Ribe amt. Vrenderup lå i Fåborg sogn i Skads herred. Sognet var på 6300 ha, men der boede kun 900 mennesker, og det meste af sognet var dækket af vidtstrakte heder, og det dyrkede land var ret sandet. Fra 1888 har Terkel lavet et driftsregnskab for husmandsstedet med de trange forhold. Han havde 4-5 køer og et par kvier og kalve. Trods de få dyr var han blandt de største mælkeleverandører i Vrenderup. Desuden havde han 6-7 får og nogle svin, og esuden havde han nogle stude. Hvert forår købte han en billig stud, der blev anvendt som trækdyr. I løbet af sommeren kunne den æde sig nogle pund til, så han hver vinter kunne sælge studen og tjene ca 100 kr. Studen kunne lave næsten det samme som en hest, men åd ikke så meget. Først i 1904 fik Terkel et spand heste. - Det benyttede areal var 12 td land ager, 1,5 td tørvegrave og 4 td land kærgræs. Desuden en stump hede, der kun giver lidt "fårelyng". - De kontante indtægter : kohold-392 kr, opdræt kr, kvægfedning kr, fårehold - 16 kr, hvidkål - 30 kr, svinehold kr. - Familiens eget forbrug : korn,mælk,æg,kød,flæsk, uld og kartofler kr, foder 137 kr. Der blev gødet med staldgødning tilsat "tørt,smuldret mor" til at opfange al flydende gødning. Sædskiftet bestod af grønjords-havre, turnips, kartofler, hvidkål og gulerødder, havre og noget rug samt kløver og græs. Han blev gift med Johanne Marie Christensen, gift 22 mar 1876 i Ho kirke, f. 22 mar 1852 i Vandflod, Oksby sogn, (datter af Christen Nielsen og Christine Hansdatter Bloch) døbt 11 apr 1852 i Oksby kirke, d i. Kristen Terkel Johannes Christensen, f. 7 feb 1877 i Ho, døbt 4 mar 1877 i Ho kirke. ii. Christen Nielsen Christensen, f. 8 feb 1879 i Ho, døbt 16 mar 1879 i Ho kirke, d. 26 apr 1879 i Ho, begravet 4 maj 1879 i Ho. iii. Marie Kirstine Christensen, f. 9 mar 1880 i Ho, døbt 14 mar 1880 i Ho kirke. iv. Christine Bloch Christensen, f. 26 nov 1882 i Ho, døbt 10 dec 1882 i Ho kirke.

5 v. Signe Christiane Christensen, f. 29 dec 1884 i Vrenderup, Faaborg sogn J., døbt 1 feb 1885 i Faaborg kirke. vi. Christian Niels Regner Christensen, f. 10 jul 1887 i Vrenderup, Faaborg sogn J., døbt 14 aug 1887 i Faaborg kirke. vii. Agnes Mathilda Christensen, f. 7 jan 1890 i Vrenderup, døbt 2 mar 1890 i Faaborg kirke J. Side 5 7. Ellen Methea Christensen, f. 21 nov 1855 i Oksbøl, Aal sogn, døbt 9 dec 1855 i Aal kirke, d. 19 aug 1926 i Vrøgum, Aal sogn! (Tilføjelse: "Døde under Ophold hos en Søn i Vrøgum" ** ** det må have været 'Martin'), begravet 23 aug 1926 i Oksby. Hun var enke efter gdr. Christen Sørensen Henriksen i Øster Bredmose, med hvem hun var blevet gift Han døde imidlertid allerede Hun var en udpræget pessimist, muligvis en arv fra moderen, der i sine sidste år led af tungsind grænsende til sindssyge. Hun blev gift med Hans Bloch (Christensen), gift 20 nov 1885 i Oksby gl kirke (Ungkarl og Gaardbestyrer Hans Bloch Christensen (31) Vandflod (og) Enke efter Gaardmand i Bredmose Christen Sørensen Henriksen Ellen Mettea Christensen (29), Øster Bredmose Forlovere: Aftægtsmand Henrik Nielsen, Øster Bredmose Gaardmand Niels Peder Iversen, Vandflod), f. 8 mar 1854 i Vandflod, Oksby sogn, (søn af Christen Nielsen og Christine Hansdatter Bloch) døbt 2 apr 1854 i Oksby kirke (Hans Bloch Christensen Fik Januar Navnebevis af Vester Horns Herreds Kontor paa Navnet Hans Bloch Forældre: Gaardmand Christen Nielsen og Hustru Christine Hansdatter i Vandflod Faddere: Gaardmand og Strandfoged Niels Hansen Bloch og Hustru i Kjerregaard, Aal Sogn, Pigen Johanne Marie Nielsdatter Bloch smst, Ungk. Ole Madsen i Borre, samme Sogn), d. 7 maj 1927 i Ho, begravet i Oksby. Hans: De har sandsynligvis overtaget forældrenes gård på matr.nr.1a i Vandflod (areal kv.alen = 54,5 td land) kort efter vielsen i Fra avisomtale ved hans begravelse i maj 1927 (Vestkysten?) : Han havde i mange år haft en ejendom i Vandflod,som han solgte for nogle år siden og byggede sig et hus. Ved ft 1906 bor er han gårdmand på matr.nr.1a i Vandflod og Christen og Ketty Christine er tjenestefolk derhjemme (alle bor hjemme). Ved ft 1916 i Vandflod (matr.nr.1) var hans årsindkomst 1050 kr, formue 7700 kr, og han betalte 11,75 kr i statsskat og 76,40 kr i kommuneskat. Han havde gennem årene haft en del tillidshverv,bl.a. medlem af sognerådet og i bestyrelsen for mejeriet. Gennem adskillige år var han kirkeværge, bl.a. mens den nye kirke i Oksby blev bygget. Han gjorde da et stort arbejde for at få bevaret den gamle stråtækte kirke i Oksby, hvilket imidlertid ikke lykkedes. i. Christen Bloch (Christensen), f. 15 nov 1886 i Vandflod, Oksby sogn, døbt 12 dec 1886 i Oksby kirke, d. 8 sep 1970 i Guldager. Gået i Oksby skole under lærer V.Jørgensen. Konfirmeret i Oksby kirke. Han får 26.nov.1906 navnebevis fra Vester Horne Herred på at bære navnet Christen Bloch (samtidig med faderen og sine søskende). Elev på Høng Folkehøjskole Uddannet ved landbruget i flere pladser, bl.a. i Sønderjylland.- Gårdbestyrer i Vesterbæk (NØ f.varde) fra På Borris Landbrugsskole vinteren Købte Hunderup Nygård v.bramminge i foråret 1916, ca 40 td. land med nye bygninger, 20 kresturer, 2 heste og nogle svin. Pris kr. - I efteråret 1916 byttede han med matr.nr.1b i Jegsmark. Ejendommen overtoges uden besætning, men med et jordtilligende på 60 td. land. I 1947 havde han ca 40 kreaturer, 5-6 heste, og svin. Medlem af Guldager menighedsråd fra 1922, formand fra Medlem af betyrelsen for Esbjerg & Omegns Landboforening. Formand for foreningen Vestjyllands Mergelforsyning for Guldager og Bryndum sogne fra 1920 og formand for Guldager Transformatorforening. Han blev gift med Mette Henriette Øllgaard Nielsen, gift 22 jun 1915 i Guldager kirke, f. 25 jan 1885 i Hjerting, (datter af Hans Wolff Øllgaard Nielsen og Mette Henriette Henriksen).

6 ii. Ketty Christine Bloch (Christensen), f. 8 feb 1891 i Vandflod, Oksby sogn, døbt 30 mar 1891 i Oksby gl.kirke, d. 6 mar 1987 i Pughøj Plejehjem, Oksbøl, begravet 11 mar 1987 i Ho. Side 6 Hun får samtidig med sin fader og brødre (26.nov.1906) tilladelse fra Vester Horne Herred til at bære efternavnet Bloch i stedet for Bloch Christensen. "Stinne" blev tjenestepige i præstegården i Ho ca , og det var i forbindelse hermed, at hun på "æ gå'd" mødte sin flotte unge tilkommende. Og da Niels så skulle på den nyåbnede (1907) grundvigianske folkehøjskole Roskilde Højskole, skaffede Stinne sig et job som stuepige på Hotel Prinsen i Roskilde, så de kunne være i nær hinanden! Hun blev gift med Niels Jørgen Gregersen, gift 20 nov 1914 i Oksby kirke, f. 23 jun 1889 i Ho, (søn af Christian Gregersen og Ane Nielsen) døbt 7 jul 1889 i Ho kirke, d. 11 jan 1983 i Hesselmed plejehjem, Aal sogn, begravet 13 jan 1983 i Ho. Niels: Han er opvokset hjemme på gården Søndertoft i Ho. Da han var ung (sands.omkr , thi v.ft.1906 er han ikke i Ho), havde han i 2 år plads som karl på en gård i Koldby v. Ballum i Sønderjylland.Han var som mange unge i den periode på højskole, nemlig Roskilde Højskole.På det tidspunkt havde han mødt sin senere hustru "Stinne", som så for at være i nærheden af sin kæreste, tog plads som stuepige på Hotel Prinsen i Roskilde! Som 21-årig overtog han iflg skøde af 24.febr.1911 gården efter sin far for en købesum af 8000 kr. Samtidig indgås aftægtskontrakt med forældrene, så de kan blive boende i en dertil indrettet "passende Lejlighed bestaaende af 2 hyggelige og rummelige Værelser og 1 Køkken, forsynede med gode, tidssvarende Kakkelovne og Komfur samt malet og istandsat i enhver Henseende" i den østre ende af gårdens stuehus (se iøvr. fotokopi af kontrakten). Ved ft 1916 angives årsindkomst til 800 kr og formue 3000 kr, statsskat 3,35 kr og kommuneskat 53,24 kr (samlet indkomst- og formueskat). - Da det kun var en mindre ejendom med meget sandet jord, påtog den unge mand sig betydelige forpligtelser i forhold til de afkast, man kunne vente af ejendommen, men med nøjsomhed og flid lykkedes det ham sammen med sin tilkommende hustru "Stinne" (som han havde mødt på "æ gå'd",sognets samlingssted ved købmanden,kirken og forsamlingshuset, mens "Stinne" var tjenestepige i Ho præstegård) at skabe et godt og lykkeligt hjem for sin familie,der efterhånden kom til at omfatte 9 børn. Der var altid mad på bordet, ingen savnede noget og børnene fik en god opdragelse og uddannelse, så de alle senere klarede sig godt. Under opvæksten hjalp børnene jo også både inde og ude. Besætningen bestod som regel af 2 heste, 6-8 malkekøer, ungkreaturer og kalve samt 1-2 søer og ca 10 får. Der blev slagtet 2-3 lam om året, og det var hustruens job. Dengang kunne en pige simpelthen ikke blive gift, hvis ikke hun kunne slagte et lam/får. Brød blev bagt en gang om ugen i den store indbyggede ovn, som blev forvarmet med lyng. Tærskeværket i laden blev i mange år drevet af en "hestegang", som dog senere blev afløst af en petroleumsmotor. Elektriciteten kom først til "Søndertoft" efter 2.verdenskrig, så indtil da måtte man klare sig med petroleumslamper. Under krigen var petroleumen stærkt rationeret, men så gik man bare noget tidligere i seng! Kornet blev mejet med en almindelig slåmaskine påsat aflægger, og kornet bandtes op med håndkraft bag maskinen. Først efter krigen kom der selvbinder til gården. - Høet, som var en vigtig foderkilde, blev bjerget dels på engene ud mod fjorden,dels på Skallingen, hvor hver ejendom i Ho havde en parcel. Man tog så afsted kl 3 om morgenen og blev derude hele dagen, så det var lange arbejdsdage. Vejen derud var dårlig, så vognen gyngede så meget, at man meget vel kunne blive søsyg af at sidde eller ligge oven på læsset. Til at arbejde med høet derude, der var meget kort i strået, anvendtes en 4-grenet fork, og der skulle en del øvelse til at håndtere denne, hvis man skulle have en ordentlig bid hø på forken. - Alle reparationer hjemme på gården lavede Niels G. selv, både murer-, tømrerog malerarbejde. Det nødvendige træ hentede han ude på Skallingen. Seletøj og maskiner holdt han også så vidt muligt selv i orden og sparede derved mange penge til håndværkere. Med års mellemrum kom der også stormfloder, hvor vandet stod helt op til gården. Disse ødelagde store dele af avlen, og flere kreaturer druknede. I så tilfælde måtte han over til Sjælborg på den anden side af Ho bugt og idntificere de ilanddrevne kadavere. Trods sine mange gøremål derhjemme gav han sig tid til at beskæftige sig med forskellige offentlige tillidshverv. Han var i bestyrelsen for Brugsforeningen og kasserer i mejeriet,hvor

7 iii. Side 7 han i mange år brugte mange timer på regnskabet. Efter sin far arvede han hvervet som vurderingsmand for brandforsikringen, hvad der i de senere år bragte ham ud på mange cykelture for at vurdere de mange sommerhuse, der efterhånden blev bygget i området. I mange år var han medlem af menighedsrådet, det meste af tiden som formand. Ligeledes var han medlem af skolekommissionen og deltog meget i det politiske arbejde for partiet Venstre. I hjemmet i Søndertoft blev der altid sunget meget af højskolesangbogen, især Jeppe Åkjærs sange var foretrukne. I 1958, da han var 69 år, forpagtede han gården ud til sønnen Poul. De blev hjemme på gården, da Poul var ugift. I april 1965 solgte de gården til Esbjerg Kommune og byggede et lille hus på vejen fra Ho til Blåvand, Tane Hedevej 65. Her boede de så, til de ikke kunne klare sig selv på tilfredsstillende vis, og de flyttede så til Hesselmed plejehjem, hvor de fik en kærlig og god pleje, til døden tog dem hjem til den Gud, der altid havde været et fast holdepunkt i deres liv. Det var karakteristisk for Niels Gregersen, at han tog imod alle livets tilskikkelser med ro og taknemmelighed. Kristen 'Martin' Bloch (Christensen), f. 29 maj 1893 i Vandflod, Oksby sogn, døbt 11 jun 1893 i Oksby kirke, d. 22 jul 1979 i Oksbøl, begravet i Oksby kgd. De havde først en gård i V.Vrøgum Derefter var de forpagter af Ho Præstegård i nogle år, hvorefter de flyttede til Blåvand. Til sidst flyttede de til Oksbøl, hvor de byggede en villa. Han blev gift med Mary Laurette Jensen, gift ? i Oksby? (ses ikke i KB) måske Ho?, f. 28 sep 1905 i Hvidbjerg, Oksby sogn, (datter af Jens Søren Jensen og Mette Kristine Sørensen) døbt 5 nov 1905 i Oksby kirke, d. 6 jul 1995 i Oksbøl (begr.oksby). iv. 'Hans' Kristian Bloch (Christensen), f. 22 apr 1897 i Vandflod, Oksby sogn, døbt 7 jun 1897 i Oksby kirke, d. 26 mar 1983 i Sig v. Varde, begravet i Arnbjerg kgd v.varde. Han blev gift med Nicoline Jensen, f. 17 nov 1896, d. 17 dec 1983 i Sig v. Varde, begravet i Arnbjerg kgd v.varde. Nicoline: Stammer fra Stjær mellem Århus og Silkeborg.

Madz Rasch .. ukendt Niels Madzsen Rask Lambert Madzsen Rask Niels Madzsen Rask

Madz Rasch .. ukendt Niels Madzsen Rask Lambert Madzsen Rask Niels Madzsen Rask Side 1 Første Generation 1. Madz Rasch. Madz var i 1545 med til at udstede et tingsvidne og sætte markskel, han boede da i Hyllerslev. Han beboede i 1562 en gård under kronen i Hillerslev, hvoraf han iflg

Læs mere

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til:

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til: Forord Denne slægtsbog Min Slægt fik Rasmus Anton Rasmussen udgivet i 1981. Det har været et virkeligt stort stykke arbejde, ikke kun at skrive bogen, men også at gennemgå alle de gamle kirkebøger, så

Læs mere

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen Side 2 af 67 En ung Landmands Uddannelse, Giftemål og Etablering En beretning på grundlag af L.Sørensens optegnelser, dagbøger, breve og mundtlig overlevering ved: A. Ploug-Sørensen Side 3 af 67 Side 4

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Bent Christiansen har fundet nyt at fortælle om sine aner. Tak fordi vi må bruge artiklen.

Bent Christiansen har fundet nyt at fortælle om sine aner. Tak fordi vi må bruge artiklen. Bent Christiansen har fundet nyt at fortælle om sine aner. Tak fordi vi må bruge artiklen. Om Lorentz Fitz og hans efterkommere i 7 generationer udskrevet den 13. november 2011 Indledning: Når det har

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Ginnerupgård. Af Kirsten Houe, Bredgade Hurup

Ginnerupgård. Af Kirsten Houe, Bredgade Hurup Ginnerupgård Af Kirsten Houe, Bredgade Hurup Denne lille beretning om en gård i Thy, er skrevet i anledning af slægten Houes 100 års virke på Ginnerupgård. Udarbejdet ud fra optegnelser fundet på Egnshistorisk

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard TILLÆG TIL NR. 11 NOVEMBER 1986 102 Indhold - Haugaard-slægten i Bedsted sogn 103 - Østergårds ejere og deres slægtsforhold

Læs mere

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn Anetavle for Peder Andreas Sand og Else Jensdatters børn Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage

Læs mere

Samlet i fars hjem i Østervrå i 1987

Samlet i fars hjem i Østervrå i 1987 Poul Jensen Christen Pedersen Mathias Nielsen Christen Jensen Anne Christensdatter Maren Jensdatter Anne Jensdatter Oline Pedersdatter Anders Kristian Poulsen Martha Marie Pedersen Niels Christian Mette

Læs mere

SPEJLET ET TILBAGEBLIK

SPEJLET ET TILBAGEBLIK Mar 2012 No. 63 Østervrå skole SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening I dit ansigts sved Af Inger Nielsen Sidste år fik jeg overladt nogle gamle papirer, som min mor havde opbevaret i

Læs mere

Gårde og ejendomme i Kjelstrup

Gårde og ejendomme i Kjelstrup Gårde og ejendomme i Kjelstrup Kjelstrup efter matriklen 1840 Lokalhistoriske skrifter for Hillerslev-Kåstrup sogne. Nr. 3 1999 1 Gårde og ejendomme i Kjelstrup. Lokalhistoriske skrifter fra Hillerslev-Kåstrup

Læs mere

Side 1. (se iøvrigt biografinoter i Stevnsdatabasen nr 1027 ) KIRKEBØGER

Side 1. (se iøvrigt biografinoter i Stevnsdatabasen nr 1027 ) KIRKEBØGER 1. Ole Peter Asholt #1, også kendt som O.P., også kendt som Ole Peter Olesen, født 19 Aug 1877 i Try Sandhus, Try Mark, Try, Dronninglund, Hjørring, 1 døbt 2 Dec 1877 i Dronninglund, Drl. Hjørring, død

Læs mere

Stårupvej nr. 15. Matr. nr. 3b Stårup - Fonager Gården har 1957 et areal på 15,9 ha.

Stårupvej nr. 15. Matr. nr. 3b Stårup - Fonager Gården har 1957 et areal på 15,9 ha. Stårupvej nr. 15. Matr. nr. 3b Stårup - Gården har 1957 et areal på 15,9 ha. Foto ca. 1970 Foto 1992 Ejere: 08 01 1858 Jens Jakobsen. (Har formentlig boet som lejer inden køb) 26 09 1879 Kristen Andersen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lindbjerggaard v/ Alis Skjødt Nielsen side 2. Skovvejen og den nye vej v/ Ejnar Mathiasen.side 17

Indholdsfortegnelse. Lindbjerggaard v/ Alis Skjødt Nielsen side 2. Skovvejen og den nye vej v/ Ejnar Mathiasen.side 17 Indholdsfortegnelse Lindbjerggaard v/ Alis Skjødt Nielsen side 2 Skovvejen og den nye vej v/ Ejnar Mathiasen.side 17 Hald Bageri gennem 75 år v/ Inger Præst.side 19 Degnen gav et gok v/ Peter Østergård.side

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen

Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen 1 Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen 1999. Det fjerde skrift om Brund i serien Lokalhistoriske

Læs mere

Thisgaard. En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie

Thisgaard. En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie 1 Thisgaard En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie Gårdens beboere gennem tiderne: Fæstere: Frands Jacobsen og Bertel Madsen omk. 1660 1680 Fæstere: Jacob Frandsen

Læs mere

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber Revideret marts 2015 OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 2 af 261 14. juli 2015 Forord, af Thomas Elkjær Slægtsforskning, af Anton Blaabjerg Proband: Ane 1: 1. generation: Forældre: Ane 2-3: 2. generation:

Læs mere

FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL. Farfar C. M. C. Kjær. døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959.

FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL. Farfar C. M. C. Kjær. døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959. FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL Farfar C. M. C. Kjær døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959. søn af Jens Christensen, 1845-1927 kaldet Kjær. Af oldebarn og barnebarn Bodil Laurentzi

Læs mere

Efterkommere efter Christen Pedersen

Efterkommere efter Christen Pedersen Efterkommere efter Christen Pedersen Generation nr. 1 1. CHRISTEN 2 PEDERSEN (PEDER 1 CHRISTENSEN) blev født 1764 i "Madum Kjærgaard", Madum Sogn, og døde 17 april 1837 i "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg

Læs mere

Sulsbrück En slægtshistorie

Sulsbrück En slægtshistorie Sulsbrück En slægtshistorie 1 Indholdsfortegnelse Johan Mortensen Sulsbrück, født 25. juli 1825 i Gl. Haderslev... 2 Maren Nielsdatter, født 28. januar 1827 i Svanninge... 4 Johan og Marens 4 børn:...

Læs mere

Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre

Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre Mor og Far flytter på Østerlide Besøg af Mor på Kochsvej Mors og Fars Mærkedage Far dør i foråret 1978 Fars Beretning Gittes Far dør i efterået 1978 Mors alderdom og

Læs mere

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Esper Sørensen Vinde Historier 1793-1998 Privat udgivelse Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Copyright Denne bog er skrevet af: Esper Sørensen Alle rettigheder forbeholdes. Første oplag 1998, privat udgivelse.

Læs mere

Anedokument dato: 06.09.2013 Brødsgård og Jordrupgård side : 1

Anedokument dato: 06.09.2013 Brødsgård og Jordrupgård side : 1 Brødsgård og Jordrupgård side : 1 Dette anedokument indeholder en afskrift af et dokument, som jeg har fået i fotokopi fra Slægtsgårdsarkivet, Landbrugsmuseet Gl. Estrup. Afskriften er dannet ved en scanning

Læs mere

Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10

Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10 Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10 1880 Niels Veller Hansen. 1895 Sælger parcel 2c til Jens Chr. Jensen til ejendom 3. 1913 F.S. Ole Hansen. 1919 Køber parcel 2c og 3k fra købmand I.C. Nielsen fra ejendom

Læs mere

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejer: 1838 Andreas Andreasen Berthel køber af Johannes Jacobsen Lauth matr.nr. 3b fra ejendom 3 til ny ejendom. 1860 Christen Nielsen. 1892 F.D. Niels Christian

Læs mere

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing Der var engang Gamle billeder fra Jejsing Der var engang Privattryk 2001 Redaktion/Layout: Ellen Jepsen, Chr. Kier Kort over Jejsing fra 1880 Skitse over Jejsing 1928-46 efter nogenlunde hukommelse af

Læs mere

Slægtsbog for Hanne Klitgaard

Slægtsbog for Hanne Klitgaard Slægtsbog for Hanne Klitgaard mine forældre Søren og Tove Ravn Min morfar Theodor med sin familie Min mormor Sonja med sine søskende min bedstemor og bedstefar Anna Marie og Kristian Ravn Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddeling af sølvmedalje for landboflid, nedenfor blot kaldt sølvmedalje:

Uddeling af sølvmedalje for landboflid, nedenfor blot kaldt sølvmedalje: Medalje for landboflid Nedennævnte personer er omtalt i Midt under himlen hvor kragerne vender af Salomon J. Frifelt, (fra 1960). Jeg har suppleret Frifelts oplysninger og håber, der er slægtsforskere,

Læs mere