Niels Pedersen Jegums efterslægt af Ole Westermann. Download fra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Niels Pedersen Jegums efterslægt af Ole Westermann. Download fra www.el-vis.eu/aner"

Transkript

1 Side 1 Første Generation 1. Niels Pedersen Jegum, f. i Jegum, (søn af Peder Nielsen (Borck) og Anne Nielsdatter) døbt 16 okt 1712 i Janderup kirke (Eod (Dom 21 p.tr.) døbis Peder Nielsens Barn af Jegom med Nafn (tomt - slut) ), d. 17 jul 1791 i Troldholm, Aal sogn (Niels Pedersen, Troldholm 80 Aar). Fæstegårdmand i Troldholm. Han blev gift med Mette Bundesdatter, gift 20 feb 1738 i Aal kirke (Niels Pedersen, Jegum og Mette Bundesdatter, Troldholm), trolovet 23 jan 1738 i Aal kirke, f. i Troldholm, Aal sogn (nr 20 i KB for 1715 : Mette Fader : Bunni Troldholm), (datter af Bunde Sørensen og...ukendt endnu..) døbt 11 aug 1715 i Aal kirke (Dom:8 p:trinit: Døbt Bunnis Datter i Troldholm Mette. Hans Vardis K. b.b. Fadd Hans...? i Østervrøg. Ung Peder Jepss? ibid,...?...?), d. 27 okt 1799 i Troldholm, Aal sogn (Niels Pedersens Enke Mette Bondesdatter, Troldholm 84 Aar 5 Mdr 14 Dage). i. Bonde Nielsen (Jegum), f. i Troldholm, Aal sogn (nr 8 i KB ; fader Niels Jægum), døbt 6 apr 1740 i Aal kirke. ii. Peder Nielsen (Jegum), f. i Troldholm, Aal sogn (nr 6 i KB ; fader Niels Pedersen, Troldholm), døbt 20 apr 1742 i Aal kirke. 2. iii. Christen Nielsen. iv. Niels Nielsen, f. i Troldholm, Aal sogn (nr 6 i KB; Fader : Niels Jægum, Troldholm), døbt 11 apr 1748 i Aal kirke, d. før v. Leene Nielsdatter, f. i Troldholm, Aal sogn (nr 5 i KB : fader Niels Jægum), døbt 25 mar 1750 i Aal kirke. vi. Las Nielsen (Jægum), f. i Troldholm, Aal sogn (nr 8 i KB : fader Niels Jægum, Troldholm), døbt 10 mar 1754 i Aal kirke. vii. Maren Nielsdatter, f. i Troldholm, Aal sogn (nr 10 i KB : fader Niels Jægum, Troldholm), døbt 5 sep 1756 i Aal kirke. viii. Niels Nielsen, f. i Troldholm, Aal sogn (nr 7 i KB : fader Niels Jægum, Troldholm), døbt 9 apr 1758 i Aal kirke, d i Troldholm. ix. Niels Nielsen, f. i Troldholm, Aal sogn (nr 9 i KB : fader Niels Jægum, Troldholm), døbt 24 maj 1761 i Aal kirke. Gårdmand i Troldholm. Han blev gift med Karen Pedersdatter, gift 25 jan 1787 i Aal kirke (Niels Nielsen, Troldholm og Karen Pedersdatter, Søhuse), f i Søhuse, Aal sogn (Indf.nr 1 i KB for 1763,så måske født i dec 1762), (datter af Peder Jessen og..ukendt endnu.) Anden Generation 2. Christen Nielsen, f. i Troldholm, Aal sogn (nr 7 i KB ; fader: Niels Jægum, Troldholm), døbt 11 mar 1744 i Aal kirke, d. 1 okt 1797 i Broeng, Aal sogn (53 Aar 6 Mdr). Han gifter sig med enken efter Niels Jensen (Jegum) efter dennes tidlige død og bliver gårdmand på den østligste af de 2 tætliggende Broeng-gårde, der senere får matr.nr.11a i ejerlav Hesselmed Hgd. Gården overtages efter hans død i 1797 af sønnen Niels Jensen Christensen. Han blev gift med (1) Maren Nielsdatter, gift 2 feb 1775 i Aal kirke (den 2den Febr blev Christen Nielsen og Niels Jensens Enke i Broeng copulerede.), f. i Nørre Broenggård, (datter af Niels Sørensen Broeng og Johanne Marie Nielsdatter (Windfeldt)) døbt 7 apr 1754 i Aal kirke, d. i Nørre Broenggård, Aal sogn, begravet 25 dec 1791 i Aal kirke. Maren: Efter forældrenes død i 1770 bliver hun som den ældste af børnene allerede gift næste forår som godt 17-årig med sin første mand, som da overtager fæstet af gården efter sin afdøde svigerfar. Med ham når hun kun at få datteren Johanne Marie i nov.1773, før han dør allerede i 1774.

2 Side 2 Han blev gift med (2) Mette Bertelsdatter, gift 1 nov 1793 i Aal kirke, f. i Skødstrup. 3. i. Mette Christensdatter f. 31 mar ii. Niels Jensen Christensen, f i Broeng, Aal sogn (nr 21 i KB ). Han overtager ca år 1800 den østre Broenggård. Han blev gift med Kirsten Marie Jensdatter, gift ca 1800, f. ca iii. Barbara Christensdatter, f i Broeng, Aal sogn (nr 17 i KB). iv. Ane Christensdatter, f i Broeng,Aal sogn (nr 17 i KB). v. Maren Christensdatter, f i Broeng, Aal sogn (nr 13 i KB). vi. Niels Christensen, f i Broeng, Aal sogn (nr 10 i KB). vii. Niels Christian Christensen, f. 30 nov 1791 i Broeng, Aal sogn, d. 9 feb 1794 i Broeng. Tredje Generation 3. Mette Christensdatter, f. 31 mar 1776, d. 29 nov 1854 i Skødstrup, Aal sogn (Enke efter Niels Christensen, Skødstrup 78 Aar). Hun blev gift med Niels Christensen, gift 1 nov 1799 i Aal kirke (Niels Christensen, Skødstrup og Mette Christensdatter, Broeng), trolovet 11 okt 1799 i Aal kirke, f. 19 okt 1777 i Skjødstrup,Aal sogn, (søn af Christen Poulsen og Maren Andersdatter) d. 28 apr 1848 i Skødstrup, Aal sogn (Aftægtsmand hos Povel Nielsen, Skødstrup 71 Aar), begravet 5 maj 1848 i Aal kirke. Niels: Overtager faderens gård i Skødstrup ca 1800, hvor forældrene kommer på aftægt. Gården får ved opmålingen i 1807 matr.nr.12a, der lå som den vestligste af gårdene i "byen". Det samlede areal af de spredtliggende marker var ca 111 td land ( kv.alen). Ved ft 1834 er han gårdmand og opsynsmand, og i 1840 er han stampemøller og gårdmand, mens hans endnu ugifte søn Christen er blevet sognefoged. 4. i. Christen Nielsen f. 10 apr ii. Poul Nielsen, f. i Skødstrup, Aal sogn, døbt 6 aug 1809 i Aal kirke, d. 18 jun 1885 i Skødstrup, begravet 24 jun 1885 i Aal kgd. Gårdmand i Skødstrup, overtaget faderens gård på matr.nr.12a. Gården fortsætter i slægtens eje: til Niels Poulsen f.26.nov.1842 (ejer v.ft.1880), Niels Christian Poulsen f.9.juli 1885 (ejer v.ft ) Han blev gift med Ane Pedersdatter, f. ca 1813 i Aal sogn, d. 18 feb 1895 i Skødstrup, begravet 25 feb 1895 i Aal kgd. iii. Maren Nielsdatter, f.?? mar 1815 i Skødstrup, Aal sogn, døbt?? mar 1815 i hjemmedøbt (fremstillet i kirken (dette skete oftest ca 4-5 uger efter fødslen)). 5. iv. Maren Kierstine Nielsdatter f. 18 dec v. Mette Kristine Nielsdatter, f. 24 aug 1820 i Skødstrup, Aal sogn, døbt 25 aug 1820 i hjemmedøbt (Fremstillet i kirken ). Ved ft er hun sammen med sin storesøster tjenestepige hos storebroderen Paul og hans familie i Skjødstrup. Ved ft er hun stadig ugift hos broderen og hans familie. er bor også hendes moder Mette Christensen, 75, Enke. Fjerde Generation 4. Christen Nielsen, f. 10 apr 1804 i Skødstrup, Aal sogn, døbt 11 apr 1804 i hjemmedøbt (Fremvist i kirken ), d. 9 feb 1882 i Skødstrup mølle, begravet 16 feb 1882 i Aal kgd. Ved vielsen i 1841 er han ungkarl, sognefoged og møller ved Skjødstrup Stampemølle. Stampemøllen lå syd for Fåresø ved afløbet herfra, hvilket anvendtes til at drive hjulet.

3 Side 3 Han blev gift med Maren Stochholm, gift 26 jun 1841 i Aal kirke, f. ca 1807 i Aadum præstegård, Ringkb.amt, d. 2 sep 1858 i Skødstrup mølle, begravet 9 sep 1858 i Aal kgd. i. Niels Stochholm Christensen, f. 21 mar 1842 i Skødstrup stampemølle, døbt 28 mar 1842 i Aal kirke. Han bliver møller på Skødstrup stampemølle efter sin far. Han blev gift med Ellen Nielsen, gift 19 nov 1874 i Aal kirke, f. 10 okt 1843 i Ø.Vrøgum, Aal sogn, d. 2 maj 1877 i Skødstrup mølle. ii. Fredrikke Laurette Hermandine Magrethe Christensen, f. 10 dec 1844 i Skødstrup stampemølle, døbt 29 dec 1844 i Aal kirke. 5. Maren Kierstine Nielsdatter, f. 18 dec 1817 i Skødstrup Mølle (Stampemøllen); Aal, døbt 22 dec 1817 i hjemmedøbt (Fremstillet i kirken ), d. 3 apr 1891 i Oksbøl, Aal sogn. Ved ft er hun ugift tjenestepige hos storebroderen Paul (der er gårdmand) og hans kone og 2 små børn i Skjødstrup, Aal sogn. Her bor også faderen,68.år og aftægtsmand. Hun var de sidste år af sit liv meget syg, en "nervesvækkelse",der udartede sig til sindssyge. Af breve fra sønnen Niels til broderen Terkel fremgår det,at der sandsynligvis har været tale om en tiltagende demens de sidste 3-4 år af hendes levetid. Hun blev gift med Christen Terkelsen, gift 15 apr 1847 i Aal kirke, f. 3 maj 1815 i Markskelgård, Aal sogn, (søn af Terkild Jensen og Karen Pedersdatter) døbt 4 maj 1815 i hjemmedøbt (Fremstillet i kirken ), d. 26 feb 1904 i Vandflod, begravet 3 mar 1904 i Aal. Christen: Gårdejer; han ejede gården "Damkjærgård" (senere kaldet "Damsminde") i Oksbøl. Gården blev senere overtaget af sønnen Niels Christensen, efter at den i nogle år havde været overtaget af fasteren Ane Terkelsdatter, hvis mand var død nogle år tidligere, og hun kom nu med sine 8 børn på aftægt hos Niels C. - Til dem overdrog Niels en obligation på 111 rigsdaler, som sammen med aftægten blev betalingen på gården. Christen blandede sig ikke i sognets anliggender, han drev sin gård med nogle få køer til dækning af eget forbrug af mælk og smør, et par stude til trækdyr og opfedning, et par grise, nogle får for uldens skyld og selvfølgelig nogle høns. Altså en udpræget naturalhusholdning. Christen og Maren levede på aftægt på gården, efter at Niels havde overtaget denne. De sidste år af sit liv levede Christen på aftægt hos datteren Methea og Hans Bloch i Vandflod. 6. i. ii. Terkel Jensen Christensen f. 10 okt Karen Christensen, f. 26 sep 1849 i Oksbøl,Aal sogn, døbt 4 nov 1849 i Aal kirke, hj.døbt 9.okt., d Hun blev gift med Henrik Nielsen Høy, gift 4 nov 1884 i Aal kirke (Enkemand Henrik Nielsen Høj, Troldholm f.16.aug 1846 i Torbøl, Outrup sogn og Pigen Karen Christensen,f.26.sept 1849 i Oksbøl), f. 16 aug 1841 i Torbøl, Outrup sogn, d. 15 dec 1899 på Varde sygehus, begravet 23 dec 1899 i Aal. Henrik: Gårdejer i Troldholm i Aal sogn. Han angives andetsteds at hedde Henrik Høj. iii. Niels Christensen, f. 9 apr 1853 i Oksbøl, Aal sogn, d. 9 okt Gårdejer på Damkjærgård v. Oksbøl Historisk samfund for Ribe amt har sammen med Blåvandshuk lokalhistoriske arkiv udgivet bogen "Breve fra Niels Kristensen Et tidsbillede fra Ål sogn" og Historisk samfund for Ribe amt bogen "Kjære Broder" omfattende 120 breve fra Niels til broderen Terkel i Oksbøl. Han blev gift med Kirstine Marie Hansen, gift 14 apr 1891 i Aal kirke, f. 6 aug 1862 i Grærup, Aal sogn, (datter af Niels Hansen og Kirsten Sørensen) døbt 14 sep 1862 i Aal kirke, hj.db. 9.aug., d.?? Kirstine: Fra Grærup.

4 7. iv. Ellen Methea Christensen f. 21 nov v. Niels Peder Christensen, f. 28 maj 1859 i Oksbøl, Aal sogn, døbt 2 jun 1859 i Aal sogn, d. 4 jun 1859 i Oksbøl. vi. Marie Kristine Christensen, f. 26 jul 1861 i Oksbøl, Aal sogn, d. 9 maj Hun boede hjemme på Damkjærgård, først hos forældrene, senere hos broderen Niels, indtil hun ca 1910 købte en jordlod af broderen, hvorpå hun byggede huset "Søndervang" (nu Søndergade 10 i Oksbøl), hvor hun boede til sin død. Side 4 vii. Nielsine Petronille Christensen, f. 12 aug 1863 i Oksbøl, Aal sogn, døbt 16 aug 1863 i Aal sogn, d. 17 aug 1863 i Oksbøl. viii. Ane Nielsine Pedrea (Andrea) Christensen, f. 3 apr 1865 i Oksbøl, Aal sogn, døbt 28 maj 1865 i Aal kirke, hj.døbt 23.april, d. 2 jun 1898 i Janderup, begravet 7 jun 1898 i Aal. Hun boede det meste af tiden hjemme hos forældrene ( og senere broderen Niels) på Damkjærgård bestyrede hun Aal forsamlingshus. Hun døde under et besøg i Jegum v. Janderup i Femte Generation 6. Terkel Jensen Christensen, f. 10 okt 1847 i Oksbøl, Aal sogn, døbt 17 okt 1847 i Aal kirke, d. 22 dec 1921 i Vrenderup v. Faaborg n.f.bramming. Han ankommer til Ho sogn som præstegårdsforpagter 7.juni 1875 fra Aal sogn, og her anføres det, at han var "Vinterlærer i Billum". Han var ved giftermålet med Johanne Marie præstegårdsforpagter i Ho, hvor de derfor blev viet. Fra er han også sognerådsformand i Ho sogn. Husmand i Vrenderup (vest for Varde) Historisk samfund for Ribe amt har sammen med Blåvandshuk lokalhistoriske arkiv udgivet bogen "Breve fra Niels Kristensen* Et tidsbillede fra Ål sogn" (* hans bror) og Historisk samfund for Ribe amt bogen "Kjære Broder" omfattende 120 breve fra Niels til broderen Terkel i Oksbøl. Han var amtsrådsmedlem for Venstre i Ribe amt. Vrenderup lå i Fåborg sogn i Skads herred. Sognet var på 6300 ha, men der boede kun 900 mennesker, og det meste af sognet var dækket af vidtstrakte heder, og det dyrkede land var ret sandet. Fra 1888 har Terkel lavet et driftsregnskab for husmandsstedet med de trange forhold. Han havde 4-5 køer og et par kvier og kalve. Trods de få dyr var han blandt de største mælkeleverandører i Vrenderup. Desuden havde han 6-7 får og nogle svin, og esuden havde han nogle stude. Hvert forår købte han en billig stud, der blev anvendt som trækdyr. I løbet af sommeren kunne den æde sig nogle pund til, så han hver vinter kunne sælge studen og tjene ca 100 kr. Studen kunne lave næsten det samme som en hest, men åd ikke så meget. Først i 1904 fik Terkel et spand heste. - Det benyttede areal var 12 td land ager, 1,5 td tørvegrave og 4 td land kærgræs. Desuden en stump hede, der kun giver lidt "fårelyng". - De kontante indtægter : kohold-392 kr, opdræt kr, kvægfedning kr, fårehold - 16 kr, hvidkål - 30 kr, svinehold kr. - Familiens eget forbrug : korn,mælk,æg,kød,flæsk, uld og kartofler kr, foder 137 kr. Der blev gødet med staldgødning tilsat "tørt,smuldret mor" til at opfange al flydende gødning. Sædskiftet bestod af grønjords-havre, turnips, kartofler, hvidkål og gulerødder, havre og noget rug samt kløver og græs. Han blev gift med Johanne Marie Christensen, gift 22 mar 1876 i Ho kirke, f. 22 mar 1852 i Vandflod, Oksby sogn, (datter af Christen Nielsen og Christine Hansdatter Bloch) døbt 11 apr 1852 i Oksby kirke, d i. Kristen Terkel Johannes Christensen, f. 7 feb 1877 i Ho, døbt 4 mar 1877 i Ho kirke. ii. Christen Nielsen Christensen, f. 8 feb 1879 i Ho, døbt 16 mar 1879 i Ho kirke, d. 26 apr 1879 i Ho, begravet 4 maj 1879 i Ho. iii. Marie Kirstine Christensen, f. 9 mar 1880 i Ho, døbt 14 mar 1880 i Ho kirke. iv. Christine Bloch Christensen, f. 26 nov 1882 i Ho, døbt 10 dec 1882 i Ho kirke.

5 v. Signe Christiane Christensen, f. 29 dec 1884 i Vrenderup, Faaborg sogn J., døbt 1 feb 1885 i Faaborg kirke. vi. Christian Niels Regner Christensen, f. 10 jul 1887 i Vrenderup, Faaborg sogn J., døbt 14 aug 1887 i Faaborg kirke. vii. Agnes Mathilda Christensen, f. 7 jan 1890 i Vrenderup, døbt 2 mar 1890 i Faaborg kirke J. Side 5 7. Ellen Methea Christensen, f. 21 nov 1855 i Oksbøl, Aal sogn, døbt 9 dec 1855 i Aal kirke, d. 19 aug 1926 i Vrøgum, Aal sogn! (Tilføjelse: "Døde under Ophold hos en Søn i Vrøgum" ** ** det må have været 'Martin'), begravet 23 aug 1926 i Oksby. Hun var enke efter gdr. Christen Sørensen Henriksen i Øster Bredmose, med hvem hun var blevet gift Han døde imidlertid allerede Hun var en udpræget pessimist, muligvis en arv fra moderen, der i sine sidste år led af tungsind grænsende til sindssyge. Hun blev gift med Hans Bloch (Christensen), gift 20 nov 1885 i Oksby gl kirke (Ungkarl og Gaardbestyrer Hans Bloch Christensen (31) Vandflod (og) Enke efter Gaardmand i Bredmose Christen Sørensen Henriksen Ellen Mettea Christensen (29), Øster Bredmose Forlovere: Aftægtsmand Henrik Nielsen, Øster Bredmose Gaardmand Niels Peder Iversen, Vandflod), f. 8 mar 1854 i Vandflod, Oksby sogn, (søn af Christen Nielsen og Christine Hansdatter Bloch) døbt 2 apr 1854 i Oksby kirke (Hans Bloch Christensen Fik Januar Navnebevis af Vester Horns Herreds Kontor paa Navnet Hans Bloch Forældre: Gaardmand Christen Nielsen og Hustru Christine Hansdatter i Vandflod Faddere: Gaardmand og Strandfoged Niels Hansen Bloch og Hustru i Kjerregaard, Aal Sogn, Pigen Johanne Marie Nielsdatter Bloch smst, Ungk. Ole Madsen i Borre, samme Sogn), d. 7 maj 1927 i Ho, begravet i Oksby. Hans: De har sandsynligvis overtaget forældrenes gård på matr.nr.1a i Vandflod (areal kv.alen = 54,5 td land) kort efter vielsen i Fra avisomtale ved hans begravelse i maj 1927 (Vestkysten?) : Han havde i mange år haft en ejendom i Vandflod,som han solgte for nogle år siden og byggede sig et hus. Ved ft 1906 bor er han gårdmand på matr.nr.1a i Vandflod og Christen og Ketty Christine er tjenestefolk derhjemme (alle bor hjemme). Ved ft 1916 i Vandflod (matr.nr.1) var hans årsindkomst 1050 kr, formue 7700 kr, og han betalte 11,75 kr i statsskat og 76,40 kr i kommuneskat. Han havde gennem årene haft en del tillidshverv,bl.a. medlem af sognerådet og i bestyrelsen for mejeriet. Gennem adskillige år var han kirkeværge, bl.a. mens den nye kirke i Oksby blev bygget. Han gjorde da et stort arbejde for at få bevaret den gamle stråtækte kirke i Oksby, hvilket imidlertid ikke lykkedes. i. Christen Bloch (Christensen), f. 15 nov 1886 i Vandflod, Oksby sogn, døbt 12 dec 1886 i Oksby kirke, d. 8 sep 1970 i Guldager. Gået i Oksby skole under lærer V.Jørgensen. Konfirmeret i Oksby kirke. Han får 26.nov.1906 navnebevis fra Vester Horne Herred på at bære navnet Christen Bloch (samtidig med faderen og sine søskende). Elev på Høng Folkehøjskole Uddannet ved landbruget i flere pladser, bl.a. i Sønderjylland.- Gårdbestyrer i Vesterbæk (NØ f.varde) fra På Borris Landbrugsskole vinteren Købte Hunderup Nygård v.bramminge i foråret 1916, ca 40 td. land med nye bygninger, 20 kresturer, 2 heste og nogle svin. Pris kr. - I efteråret 1916 byttede han med matr.nr.1b i Jegsmark. Ejendommen overtoges uden besætning, men med et jordtilligende på 60 td. land. I 1947 havde han ca 40 kreaturer, 5-6 heste, og svin. Medlem af Guldager menighedsråd fra 1922, formand fra Medlem af betyrelsen for Esbjerg & Omegns Landboforening. Formand for foreningen Vestjyllands Mergelforsyning for Guldager og Bryndum sogne fra 1920 og formand for Guldager Transformatorforening. Han blev gift med Mette Henriette Øllgaard Nielsen, gift 22 jun 1915 i Guldager kirke, f. 25 jan 1885 i Hjerting, (datter af Hans Wolff Øllgaard Nielsen og Mette Henriette Henriksen).

6 ii. Ketty Christine Bloch (Christensen), f. 8 feb 1891 i Vandflod, Oksby sogn, døbt 30 mar 1891 i Oksby gl.kirke, d. 6 mar 1987 i Pughøj Plejehjem, Oksbøl, begravet 11 mar 1987 i Ho. Side 6 Hun får samtidig med sin fader og brødre (26.nov.1906) tilladelse fra Vester Horne Herred til at bære efternavnet Bloch i stedet for Bloch Christensen. "Stinne" blev tjenestepige i præstegården i Ho ca , og det var i forbindelse hermed, at hun på "æ gå'd" mødte sin flotte unge tilkommende. Og da Niels så skulle på den nyåbnede (1907) grundvigianske folkehøjskole Roskilde Højskole, skaffede Stinne sig et job som stuepige på Hotel Prinsen i Roskilde, så de kunne være i nær hinanden! Hun blev gift med Niels Jørgen Gregersen, gift 20 nov 1914 i Oksby kirke, f. 23 jun 1889 i Ho, (søn af Christian Gregersen og Ane Nielsen) døbt 7 jul 1889 i Ho kirke, d. 11 jan 1983 i Hesselmed plejehjem, Aal sogn, begravet 13 jan 1983 i Ho. Niels: Han er opvokset hjemme på gården Søndertoft i Ho. Da han var ung (sands.omkr , thi v.ft.1906 er han ikke i Ho), havde han i 2 år plads som karl på en gård i Koldby v. Ballum i Sønderjylland.Han var som mange unge i den periode på højskole, nemlig Roskilde Højskole.På det tidspunkt havde han mødt sin senere hustru "Stinne", som så for at være i nærheden af sin kæreste, tog plads som stuepige på Hotel Prinsen i Roskilde! Som 21-årig overtog han iflg skøde af 24.febr.1911 gården efter sin far for en købesum af 8000 kr. Samtidig indgås aftægtskontrakt med forældrene, så de kan blive boende i en dertil indrettet "passende Lejlighed bestaaende af 2 hyggelige og rummelige Værelser og 1 Køkken, forsynede med gode, tidssvarende Kakkelovne og Komfur samt malet og istandsat i enhver Henseende" i den østre ende af gårdens stuehus (se iøvr. fotokopi af kontrakten). Ved ft 1916 angives årsindkomst til 800 kr og formue 3000 kr, statsskat 3,35 kr og kommuneskat 53,24 kr (samlet indkomst- og formueskat). - Da det kun var en mindre ejendom med meget sandet jord, påtog den unge mand sig betydelige forpligtelser i forhold til de afkast, man kunne vente af ejendommen, men med nøjsomhed og flid lykkedes det ham sammen med sin tilkommende hustru "Stinne" (som han havde mødt på "æ gå'd",sognets samlingssted ved købmanden,kirken og forsamlingshuset, mens "Stinne" var tjenestepige i Ho præstegård) at skabe et godt og lykkeligt hjem for sin familie,der efterhånden kom til at omfatte 9 børn. Der var altid mad på bordet, ingen savnede noget og børnene fik en god opdragelse og uddannelse, så de alle senere klarede sig godt. Under opvæksten hjalp børnene jo også både inde og ude. Besætningen bestod som regel af 2 heste, 6-8 malkekøer, ungkreaturer og kalve samt 1-2 søer og ca 10 får. Der blev slagtet 2-3 lam om året, og det var hustruens job. Dengang kunne en pige simpelthen ikke blive gift, hvis ikke hun kunne slagte et lam/får. Brød blev bagt en gang om ugen i den store indbyggede ovn, som blev forvarmet med lyng. Tærskeværket i laden blev i mange år drevet af en "hestegang", som dog senere blev afløst af en petroleumsmotor. Elektriciteten kom først til "Søndertoft" efter 2.verdenskrig, så indtil da måtte man klare sig med petroleumslamper. Under krigen var petroleumen stærkt rationeret, men så gik man bare noget tidligere i seng! Kornet blev mejet med en almindelig slåmaskine påsat aflægger, og kornet bandtes op med håndkraft bag maskinen. Først efter krigen kom der selvbinder til gården. - Høet, som var en vigtig foderkilde, blev bjerget dels på engene ud mod fjorden,dels på Skallingen, hvor hver ejendom i Ho havde en parcel. Man tog så afsted kl 3 om morgenen og blev derude hele dagen, så det var lange arbejdsdage. Vejen derud var dårlig, så vognen gyngede så meget, at man meget vel kunne blive søsyg af at sidde eller ligge oven på læsset. Til at arbejde med høet derude, der var meget kort i strået, anvendtes en 4-grenet fork, og der skulle en del øvelse til at håndtere denne, hvis man skulle have en ordentlig bid hø på forken. - Alle reparationer hjemme på gården lavede Niels G. selv, både murer-, tømrerog malerarbejde. Det nødvendige træ hentede han ude på Skallingen. Seletøj og maskiner holdt han også så vidt muligt selv i orden og sparede derved mange penge til håndværkere. Med års mellemrum kom der også stormfloder, hvor vandet stod helt op til gården. Disse ødelagde store dele af avlen, og flere kreaturer druknede. I så tilfælde måtte han over til Sjælborg på den anden side af Ho bugt og idntificere de ilanddrevne kadavere. Trods sine mange gøremål derhjemme gav han sig tid til at beskæftige sig med forskellige offentlige tillidshverv. Han var i bestyrelsen for Brugsforeningen og kasserer i mejeriet,hvor

7 iii. Side 7 han i mange år brugte mange timer på regnskabet. Efter sin far arvede han hvervet som vurderingsmand for brandforsikringen, hvad der i de senere år bragte ham ud på mange cykelture for at vurdere de mange sommerhuse, der efterhånden blev bygget i området. I mange år var han medlem af menighedsrådet, det meste af tiden som formand. Ligeledes var han medlem af skolekommissionen og deltog meget i det politiske arbejde for partiet Venstre. I hjemmet i Søndertoft blev der altid sunget meget af højskolesangbogen, især Jeppe Åkjærs sange var foretrukne. I 1958, da han var 69 år, forpagtede han gården ud til sønnen Poul. De blev hjemme på gården, da Poul var ugift. I april 1965 solgte de gården til Esbjerg Kommune og byggede et lille hus på vejen fra Ho til Blåvand, Tane Hedevej 65. Her boede de så, til de ikke kunne klare sig selv på tilfredsstillende vis, og de flyttede så til Hesselmed plejehjem, hvor de fik en kærlig og god pleje, til døden tog dem hjem til den Gud, der altid havde været et fast holdepunkt i deres liv. Det var karakteristisk for Niels Gregersen, at han tog imod alle livets tilskikkelser med ro og taknemmelighed. Kristen 'Martin' Bloch (Christensen), f. 29 maj 1893 i Vandflod, Oksby sogn, døbt 11 jun 1893 i Oksby kirke, d. 22 jul 1979 i Oksbøl, begravet i Oksby kgd. De havde først en gård i V.Vrøgum Derefter var de forpagter af Ho Præstegård i nogle år, hvorefter de flyttede til Blåvand. Til sidst flyttede de til Oksbøl, hvor de byggede en villa. Han blev gift med Mary Laurette Jensen, gift ? i Oksby? (ses ikke i KB) måske Ho?, f. 28 sep 1905 i Hvidbjerg, Oksby sogn, (datter af Jens Søren Jensen og Mette Kristine Sørensen) døbt 5 nov 1905 i Oksby kirke, d. 6 jul 1995 i Oksbøl (begr.oksby). iv. 'Hans' Kristian Bloch (Christensen), f. 22 apr 1897 i Vandflod, Oksby sogn, døbt 7 jun 1897 i Oksby kirke, d. 26 mar 1983 i Sig v. Varde, begravet i Arnbjerg kgd v.varde. Han blev gift med Nicoline Jensen, f. 17 nov 1896, d. 17 dec 1983 i Sig v. Varde, begravet i Arnbjerg kgd v.varde. Nicoline: Stammer fra Stjær mellem Århus og Silkeborg.

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603].

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 2. generation (Forældre) 2. Laurits Christian Larsen [35602], søn af Anders August

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Efterkommere af Søren Jepsen

Efterkommere af Søren Jepsen Efterkommere af Søren Jepsen Indholdsfortegnelse. Efterkommere........... af.. Søren..... Jepsen........................................ 1.. 1... generation.......................................................

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen 1. generation 1. Johanne Christine Rasmine Jacobsen, datter af Husmand og Snedker Peder Christian Jacobsen og Lisbeth Jørgensen, blev født den 30 Nov. 1871 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1 Mand Peder Bendtsen 1 Født 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 21 Nov. 1867 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Begravet 29 Nov. 1867

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1 Mand Hans Poulsen 1 Født 1 Apr. 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 27 Maj 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 13 Apr. 1947 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Far Ole Poulsen (1834-1875)

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Peder Sørensen / Anne M. Pedersdatter Jesper Olsen & Maren

Læs mere

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5 9. marts 2006: Vores 3. dag ud af 4 på Landsarkivet i Viborg. Efter mere end en uge på familie/slægts interview fra tønder i syd til Støvring i nord. Torsdag morgen 9. Marts 2006 klokken er lidt i 9:00.

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16)

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Nørrelykkevej 16 På præstekort hus nr. 7 ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Viet den 3. jul. 1784. Nicolai Johansen Schmidt * ca. 1739. Maren Petersdatter * ca. 1761. Deres søn. 1. Jørgen

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Nielsen og Maren Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Jespersen & Ludze Pedersdatter Hans Frendesen & Karen Jensdtr.

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Betty Karsberg 2010-01 side - 1

Betty Karsberg 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: Betty Karsberg 2010-01 side - 1 Jens Christensen (1820-1885) og Johanne Marie Nielsdatter (1816-1882) Ane nr. 48 og 49 1820 20. sep 22. sep. 22. okt Født Hjdbt. Bølling Kirke Kastberg,

Læs mere

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter Kristen Kirsten 64 år, Kristen Andersen, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer. 77 år, Kirsten Knudsdatter, gift, hans kone 31 år,

Læs mere

Efterslægt Anders Thomsen

Efterslægt Anders Thomsen Efterslægt Anders Thomsen Skoleholder i Thise Skole Indholdsfortegnelse Anders Thomsens efterslægt 1 1. generation 1 2. generation 2 3. generation 4 4. generation 8 5. generation 17 6. generation 38 7.

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Familiegrupperapport for Isaach Andersen og Anna Rasmusdatter Mand Isaach Andersen 1

Familiegrupperapport for Isaach Andersen og Anna Rasmusdatter Mand Isaach Andersen 1 Mand Isaach Andersen 1 Født Omkr 1691 2 Død Før 20 Mar. 1748 Bederslev, Skam, Odense 2 Begravet 20 Mar. 1748 Bederslev, Skam, Odense 2 Ægteskab 19 Okt. 1727 Bederslev, Skam, Odense 3 Anden ægtefælle Karen

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard:

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard: BK 40-1722 Povel Andersen, Veksø Udklip side 47-48 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884 - Korshøjgaard: Side 1 af 9 Udklip side 48-49 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884: Povel Andersen

Læs mere

Hellesøvej 35. ( Hellesøhave ) Boel nr. 67. Bolet synes i 1712 overtaget af et par unge mennesker Fra Oksbøl sogn. Kirkebogen.

Hellesøvej 35. ( Hellesøhave ) Boel nr. 67. Bolet synes i 1712 overtaget af et par unge mennesker Fra Oksbøl sogn. Kirkebogen. Hellesøvej 35. ( Hellesøhave ) Boel nr. 67 Bolet synes i 1712 overtaget af et par unge mennesker Fra Oksbøl sogn. fortæller: Kirkebogen Viet den 20.nov.1712 Peder Pedersen * ca. 1676. af Oksbøl. Dorothea

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1834-1919 KB Hørby (Holbæk) 1834 op 26 nr 9 Anders Jeppesen født 17/7 Født: 17. Juli 1834, Anders Jeppesen, døbt i Kirken 29. Juli, Forældre: Gmd Jeppe Christensen og Hustr Mette Jensdr. af Uglerup KB

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Jeppe Jensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1766 op 88 Jeppe Jensen døbt 16/3

Aage Rudolf Poulsen. JP Jeppe Jensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1766 op 88 Jeppe Jensen døbt 16/3 JP 22-1766 Jeppe Jensen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1766 op 88 Jeppe Jensen døbt 16/3 Eodem (5. Søndag i Fasten) Christent En Søn Jeppe for Jens Ipsen af Lumbÿe. Degne Konen bar ham. Test: Henning Christensen,

Læs mere

Slægtsbog for. Mette Kirstine Hansen

Slægtsbog for. Mette Kirstine Hansen Slægtsbog for Mette Kirstine Hansen (1915-99) Jan Løve Østerbye marts 2011 Forord Dette er første udkast til en slægtsbog for mit barnebarns oldemor, Mette Kirstine Hansen. I anetavlerne er anvendt det

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Møllegade 13. Viet den 23. nov

Møllegade 13. Viet den 23. nov Møllegade 13 Poul Smed * 1558 gift med NN * 1559. 1. Mads Poulsen Smed * 1586, gift første gang den 26. maj. 1622 med Margrethe Christensen, gift anden gang 23. nov. 1623 med Kirsten Christensdatter *

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN "1

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN 1 MADS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS JENSEN "1 Mads Jensen *1817-1886 1. Mads Jensen Mads blev født den 10. maj 1817 i Esbøll, han

Læs mere

Maren Kirstine Sophie Mathiasen

Maren Kirstine Sophie Mathiasen 1. Maren Kirstine Sophie Mathiasen, * 21 Jul 1883 i Dyrvig, Hoven sogn, 27 Maj 1960 i Esbjerg, begravet i Hoven Kirkegård, Hoven Sogn. Var i huset hos IC Christensen i Stadil, OBM-billeder Var husbestyrinde

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

Øksendrup Kirke , opslag

Øksendrup Kirke , opslag Nicolay Olsen blev født i 1762, og det har desværre ikke været muligt at finde hans fødsel i kirkebøgerne. Det kan være ham, der er opført i en kirkebog fra Frørup Kirke, men jeg er ikke sikker, og derfor

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt

Læs mere

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet Anne Margrethe Andersdatter Husmoder i 1800-tallet Forældre Børn : nr. 66 Anders og nr. 67 Else Jensdatter. : Ane Magrethe, Else Marie, Niels, Jens (16) og Christen Navn Født Døbt Faddere Gift Stilling

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3020/3021

Generation XI Ane nr. 3020/3021 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Tuesen og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Thue Hansen &? -datter Ane nr. 6040/6041 Hans Tuesen og Maren -datter

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby Født ca 1731 KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 16 Dec Sepul Gaardm: og Enkemand Lars Hansen Bødker af Margaard 66 Aar Side 1 af 16 KB Nørre Åby

Læs mere

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup 1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup Hans Henrik Wittenkamp Rich, død 1941 C 528-G 011C, Ringkøbing, Hind Herred, Ringkøbing Amt, døde mandkøn 1941 Nr. 32. Død 1941, 1. november, Ringkøbing,

Læs mere