Gulvbranchens årsberetning 2013/2014. Gulvbranchen Nørre Voldgade København K Telefon:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gulvbranchens årsberetning 2013/2014. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00. info@gulvbranchen.dk www.gulvbranchen."

Transkript

1 Årsberetning Gulvbranchens for Gulvbranchen årsberetning 2013/ /2009 1

2 Gulvbranchens årsberetning 2013/2014 Gulvbranchen Nørre Voldgade København K Telefon: Redaktion: Dansk Byggeri/Anders Hjorth Jensen Grafisk opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Foto: Kirstine Mengel, Ricky John Molloy, Ege billedarkiv, Forbo billedarkiv, Tarkett billedarkiv, Interface billedarkiv. Udgivelse: April 2014

3 INDHOLD Gulvbranchens årsberetning 2013/ Formandens beretning 4 Regler om brug af værnemidler 5 Det fagtekniske arbejde 6 Informationsmateriale om vinylgulve 6 Foreningen og medlemmerne 8 De fagtekniske udvalg 8 Fagteknisk udvalg for elastiske gulvbelægninger 9 Fagteknisk udvalg for trægulve, laminatgulve og overflade-behandling 10 Fagteknisk udvalg for lim og spartelmasser 10 Fagteknisk udvalg for tekstile gulvbelægninger 10 Fagteknisk udvalg for fugefri belægninger 12 GVK - Gulvbranchens Vådrumskontrol 12 Måling af tørstofindhold i vinyler 12 GVK portalen 12 Kurser 13 Byggeriets KvalitetsKontrol 14 Eksklusioner 14 SBi-anvisninger 15 Medlemsstatus 15 Indmeldte entreprenører 15 Udmeldte entreprenører (uden sektion) 15 Indmeldte leverandører 15 Udmeldte leverandører 15 Gulvbranchens bestyrelse 15 Foreningsforhold (medlemmer af de forskellige udvalg) 16 Medlemmer i Gulvbranchens udvalg 16 Gulvbranchens reklamationsnævn 16 Tværfaglige udvalg 16 Klassifikationsudvalget 16 Markedsføringsudvalg 16 Miljøudvalget 17 Fagtekniske udvalg 17 Tekstile gulvbelægninger 17 Elastiske gulvbelægninger 17 Lime, spartelmasser og flydemørtel 17 Fugefrie gulve 17 Trægulve, laminatgulve og overfladebehandling 17 Gulvbranchens Vådrumskontrol 17 Syns- og skønsmænd 18 Regnskab Gulvbranchen 19 Regnskab Gulvbranchens Vådrumskontrol - resultat

4 2 Formandens beretning I det forløbne år har Gulvbranchen oplevet et lille fald i medlemsskaren således at foreningen i dag har i alt 183 medlemmer, mod 191 samme tid sidste år. Antallet af leverandørmedlemmer er rimeligt stabilt, og derfor kommer tilbagegangen i medlemsantallet fra entreprenørmedlemmerne. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende, men går man lidt bag tallene kan man se, at selvom mange gulvvirksomheder har bukket under i krisen, så tiltrækker foreningen fortsat også mange nye gulvvirksomheder. Og stort velkommen til dem! Selvom dansk økonomi efterhånden har stået stille længe, er der alligevel godt nyt i vente, idet prognosefolkene i år forventer en forbedret økonomisk vækst. I 2013 så vi naturens kræfter i frit spil i form af storme og oversvømmelser. Dette giver generelt set øget aktivitet inden for byggeriet, men vil formentlig kun mærkes i mindre grad på gulvområdet. Ud over BoligJob-ordningen og naturens kræfter er det politiske initiativer, der i år vil bidrage til ordrebøgerne i byggeriet. Det er Dansk Byggeris vurdering, at vi i 2014 vil se en fremgang i boligbyggeriet, især i universitetsbyerne, hvor boligmarkedet er i bedring. Renovering af almene boliger vil kunne mærkes, og det offentlige nybyggeri vil også stige takket være de store hospitalsbyggerier. Som det ser ud nu, vil der i år komme flere i arbejde i byggeriet end sidste år, og forhåbentligt vil dette også føre til øget aktivitet hos medlemmerne i Gulvbranchen. I skrivende stund har Gulvbranchen og 3F i fællesskab sendt en dispensationsansøgning til AT, hvor vi anmoder myndigheden om at lempe tolkningen af reglerne således at kravet om friskluftforsynet halvmaske erstattes af krav om egnet filtermaske (A2/ P3-filter). Derudover beder vi om, at maskekravet bliver undtaget når fuge-mængden udgør en forholdsvis lille andel af det samlede gulvareal, som fx ved reparationsarbejde. Undervejs i hele denne proces valgte 3F at komme med udokumenterede påstande om sundhedsskadelige stoffer og krav om masker mm. Dette har desværre givet anledning til unødig bekymring, både blandt arbejdsgivere og arbejdstagere. Det er vigtigt at understrege, at Gulvbranchen hele tiden har været stærkt opsat på at sikre, at ingen bliver syge af at gå på Regler om brug af værnemidler Gulvbranchen, 3F og Arbejdstilsynet (AT) har gennem længere tid drøftet, hvorvidt der er behov for brug værnemidler når montøren trådfuger (svejser) på linoleum- eller gummibelægninger. De gældende arbejdsmiljøregler om fugning er oprindeligt tilpasset arbejde med fx flisebelægninger, og ikke linoleumsbaner. Derfor gav AT mulighed for, at Gulvbranchen og 3F med udgangspunkt i bekendtgørelsen i fællesskab udarbejdede retningslinjer for, hvornår gulvlæggeren skal anvende værnemidler samt hvornår kravet er undtaget. Christian Strøm, formand for Gulvbranchen 4

5 arbejde. Samtidig har vi efterlyst dokumentation på, hvorvidt der frigøres sundhedsskadelige stoffer når der trådfuges og/eller eksempler på gulvmontører, der rent faktisk er blevet syge. Hverken 3F eller AT har kunnet fremskaffe dokumentation på nogen af delene. Derimod har Gulvbranchen både fremlagt udenlandske analyser fra uafhængige laboratorier samt udført egne tests, og ingen af disse indikerer at emission af sundhedsskadelige stoffer når der trådfuges. Alt i alt har det været en træls sag for Gulvbranchen, og det er svært at forstå, hvorfor vi i Danmark som det eneste land i hele verden nu skal underlægges restriktioner, der mildest talt ikke øger produktiviteten som mange politikere ellers taler om skal stige. Det fagtekniske arbejde Der har i det forløbne år været god aktivitet i alle de fagtekniske udvalg. Der bl.a. er udarbejdet en stribe nye såkaldte forventningsfoldere for hver af de forskellige gulvbelægninger. Folderne har til formål at styrke dialogen mellem kunden og gulventreprenøren/-leverandøren især inden arbejdet går i gang, men også i forbindelse med gulvets aflevering. Tanken med folderne er, at mange uenigheder kan undgås, hvis kunde og entreprenør/leverandør i forbindelse med aftalens indgåelse har afstemt forventninger til det færdige produkt. Fra Gulvbranchens hjemmeside kan der nu frit downloades foldere for trægulve og tæppebelægninger, for vinyl- og linoleumsbelægninger samt fugefrie gulve (hærdeplast belægninger). Vi har i det seneste år også haft fokus på, hvorledes man kan arbejde med totaløkonomi når det gælder gulve. Med totaløkonomi menes beregninger over, hvad de samlede udgifter ved en bestemt gulvløsning beløber sig op til i hele gulvets levetid, dvs. incl. indkøb og montering, rengøring og løbende vedligehold etc. Baggrunden for at Gulvbranchen vil udarbejde retningslinjer for totaløkonomiske beregninger er, at vi indimellem ser beregningseksempler fra bl.a. rådgivere, der er stærkt misvisende, hvil- De seneste forsider fra magasinetgulv 5

6 ket kan føre til skuffede forventninger og mistillid hos kunderne. Sekretariatet vil i det kommende år sammen med de fagtekniske udvalg fastlægge principperne for, hvorledes et gulvs totaløkonomi kan beregnes på en saglig og retvisende måde. Vi har nu været med i et år i TRÆ-informationens forum for trægulve. Her er Gulvbranchen med til at præge udviklingen af normer og anvisning for trægulvene, og hvor vi især kan give solide entreprenør-input i et forum, der overvejende er repræsenteret ved træleverandører. Aktuelt arbejder forummet med normer inden for reklamationer og udfaldskrav, hvilket gerne skal resultere i nogle vejledninger senere på året. Det fagtekniske arbejde er én af vor forenings hjørnesten. Der er høj troværdighed omkring vort arbejde, hvad enten det er Gulvfakta eller foldere, og dette skyldes især at det både er leverandører og entreprenører, der står bag arbejdet. Jeg vil gerne takke alle udvalgsmedlemmer for deres aktive deltagelse i udvalgsarbejdet, og jeg vil samtidig opfordre andre til at være med vi kan altid bruge friske øjne og kræfter i udvalgene. Informationsmateriale om vinylgulve Der er fra forskellige sider ofte fokus på pvc, hvilket også gør sig gældende for vinylgulvene. Tit forvrænges debatten af, at der bliver fremført myter og misvisende information om pvc en og dets eventuelle påvirkning på mennesker og miljø. Vi lægger mange vinylgulve og vi kender alle vinylens mange gode egenskaber, og dette ved bygherrerne også når de skal vælge belægning til fx køkkener, laboratorier og vådrum. Erfaringer fra Sverige har imidlertid vist, at der politisk pludselig kan blive rejst krav om "pvc-fri" bygninger. Dette var bl.a. tilfældet i forbindelse med bygningen af det ny Karolinska-sygehus i Stockholm, hvilke efterfølgende har givet en række problemer i det færdige byggeri. I Danmark bliver der i de kommende år investeret mange penge i bygningen af de nye super-sygehuse. For at undgå, at misvisende information og myter om vinylgulve bliver en del af beslutningsprocessen når der skal vælges gulvbelægninger, har PVC-Rådet på bl.a. opfordring af Gulvbranchen besluttet, at udarbejde faktabaseret informationsmateriale. Målgruppen er beslutningstagere inden for byggeriet, og materialet skal via saglig og nøgtern information sikre et ordentligt beslutningsgrundlag, der ikke er under påvirkning af myter. Gulvbranchen og leverandører af vinylgulve har ydet et tilskud til udarbejdelsen af dette materiale, som forventes klar her til foråret. Foreningen og medlemmerne Som forening har vi nået meget i det forløbne år; udover de nævnte sager har vi rundt om i landet afholdt en række fyraftensmøder. Selvom fremmødet ikke altid var stort, så var det faktisk nogle gode møder, hvor medlemmerne kan mødes i uformelle rammer, og hvor foreningen kan orientere om aktuelle nyheder og fagtekniske emner. Vi har også underlagt vores branchestatistik Markedsdata et rutinetjek for at sikre, at statistikken holder sig inden for de konkurrenceretlige regler. Det har ført til en mindre justering, der betyder at leverandørerne fremover kun skal indberette halvårligt fremfør kvartalsvist. Vi i bestyrelsen er klar over, at mange af medlemmerne har rigeligt at se til i den daglige drift af firmaet, og at Gulvbranchen måske derfor ikke fylder så meget i hverdagen. Men bestyrelsen har samtidig et klart indtryk af, at mange indimellem pludselig får brug for faglig sparring eller information som brancheforeningen kan give, og vi vil kun opfordre til at gøre mere brug af denne. Gulvbranchen sender også en særlig tak til Gulvsektionens bestyrelse for deres konstruktive tilgang til samarbejdet. Vi har rigtig mange fælles målsætninger dem skal vi blive ved med at fokusere på i vores kommende samarbejde. Til Dansk Byggeri skal også lyde en stor tak for at lægge gode rammer for vores foreningsarbejde. Sidst, men jo bestemt ikke mindst, en stor tak til alle medlemmerne, som jo i sidste ende er kernen i vores arbejde! Tak til jer og jeg håber at I alle får et godt 2014! 2 6

7 7

8 2 De fagtekniske udvalg Arbejdet i de fagtekniske udvalg er en af hjørnestenene i Gulvbranchens virke, fordi det er her, hvor samarbejdet mellem leverandører og entreprenører virkelig kommer til sin ret. Størsteparten af det arbejde, der foregår i udvalgene er naturligt meget specifikt, men i 2013 har vi også påbegyndt "tværfaglige" projekter. På tværs af udvalgene har der været arbejdet med at udvikle en vejledning til syn og skønsmænd. Vejledningen indeholder nogle generelle afsnit, der beskriver hvorledes det færdige gulv skal bedømmes, klarlægger mangelbegrebet (jf. AB92) samt definerer, hvornår en mangel giver anledning til en omlægning og hvornår en mangel giver anledning til en dekort. Herudover beskrives i vejledningerne for hovedproduktgrupperne fejl, deres mulige årsager, udbedringsforslag og acceptkriterier. Vejledningen forventes at være klar til offentliggørelse i sommeren Flere og flere bygherrer begynder at få øjnene op for at "monterigs- og leveringsomkostningerne" for et gulv kun udgør en ganske lille del at de totale omkostninger, der er forbundet med i gulvets levetid. Dette medfører ofte spørgsmål til såvel entreprenører som leverandører om metoder og principper samt kapitalisering af disse. Der findes mange betragtninger og forslag til hvorledes omkostningerne skal opgøres. For at opnå en vis form for ensartethed arbejder vi i Gulvbranchen på at udvikle en "vugge til grav" model specifikt rettet mod gulvprodukter. Modellen benytter anerkendte grundprincipper fra den internationale organisation "Green Building Council", som er tilpasset til det danske gulvmarked. Modellen bliver udviklet i samråd med de fagtekniske udvalg samt et konsulentfirma fra rengøringsbranchen, og lanceres under navnet LCC-model for gulvbelægninger. Lydforhold og akustisk isolering er ligeledes emner som brancheforeningen hyppigt bliver konfronteret med af kunder og rådgivere. Der har tilsvarende blandt foreningens medlemmer været et behov for at få bedre styr på de for gulvet relevante begreber. Som hjælp til dette har sekretariatet udarbejdet en publikation, der beskriver principper og begreber omkring de særlige akustiske forhold der er for gulve. Publikationen kan frit downloades fra Gulvbranchens hjemmeside Fagteknisk udvalg for elastiske gulvbelægninger 2013 har været præget af følgende aktiviteter: Regler om brug personlige værnemidler ved trådfugning af linoleum og svejsning af PVC. Forventninger til elastiske gulvbelægninger - folder Markedsføring og fair konkurrence PCB vurdering af kortlægning Guidelines til syn- og skønsmænd Permanentskridsikkerhed EN EN Homogene gulvbelægninger af PVC Særligt har MAL-kodemærkningen af fugetråde til linoleum og de deraf følgende krav om brug af personlige værnemidler, fyldt meget i udvalgets arbejde. Arbejdet omkring dette er udført i samarbejde med Gulvsektionen, Dansk Byggeris Arbejdsmiljøafdeling samt med 3F og Arbejdstilsynet som eksterne interessenter. Foreløbigt er arbejdet udmøntet i en dispensationsansøgning til Arbejdstilsynet om at fravige fra den generelle MAL-kodebeskrivelse. Dispensationsansøgningen er p.t. under behandling i Arbejdstilsynet. Dispensationsansøgningen vil fordre generel brug af filtermasker, undtaget er dog mindre arbejder, typisk reparationer. Når ansøgningen er godkendt vil Gulvbranchen udsende detaljeret materiale til vore medlemmer om indholdet af aftalen samt oplæg til nye APV er og andre instruktioner. Forventningsfolderen til elastiske gulvbelægninger blev færdiggjort i sommeren 2013 og har været vel modtaget. Udtrykket "permanent skridsikring" bruges i mange udbud. Udvalget har arbejdet med afklaring af, hvad der skal forstås i denne sammenhæng. Udtrykket giver kun mening såfremt der refereres til en relevant standard. Der findes en EN-standard, EN "Elastiske gulvbelægninger PVC-gulvbelægninger med forøget skridmodstandsevne Specifikation" der behandler emnet. Det er udvalgets vurdering, at der bør refereres til denne. 8

9 Fagteknisk udvalg for trægulve, laminatgulve og overfladebehandling Gulvfaktas afsnit omkring trægulve gennemgik i sommeren 2103 en større omskrivning. Særligt fokusområde var de konstruktive anvisninger for strøgulve. Herudover er beskrivelsen udvidet med afsnit omkring tynde parketprodukter. Meget af det fagtekniske arbejde indenfor trægulve foregår nu i samarbejde med TRÆ-information i udvalget "Fagligt forum for trægulve". I 2013 har vi påbegyndt udarbejdelsen af en række publikationer, se nedenstående. Publikationerne forventes at være klar til udsendelse i 2. kvartal Nye publikationer indenfor trægulvs området: Udfaldskrav for trægulve Retningslinjer for visuel vurdering af trægulve Vurdering af farveforskelle Retningslinjer for lakering Vurderingskriterier for trægulve Retningslinjer for reklamationsbehandling af trægulve 9

10 Fagteknisk udvalg for lim og spartelmasser Fra og med juli 2013 skal alle spartelmasser, der sælges i Danmark være CE-mærket i fht den fælleseuropæiske standard EN Udvalget har bearbejdet emnet og arbejder for nærværende med til rettelser til Gulvfakta. Udvalget har udarbejdet publikationen: "Ridseprøvning af overflader", hvori kontrolmetoder og udfaldskrav for spartlede overflader bliver beskrevet. Derudover har udvalget revideret folderen "Fugtmåling før gulvlægning", der anviser hvorledes man som gulventreprenør skal måle fugten i undergulvet. Baggrunden for denne folder, er at en række af branchens belægningsleverandører har henvendt sig til sekretariatet på grund af stigende problemer med forkert udførte fugtmålinger. Betegnelserne spartling, tyndpuds, afretning, opretning m.v. bruges i flæng og giver ofte anledning til store diskussioner bygherrer, rådgivere og entreprenører imellem. Diskussioner som ofte har deres udspring i ofte meget forskellige opfattelser af, hvad man skal forstå ved begreberne. Udvalget har på denne baggrund udarbejdet et afsnit til Gulvfakta, hvori begreberne bliver klarlagt ved beskrivelse af bl.a. sammenhængen mellem mængder og metoder. Fagteknisk udvalg for tekstile gulvbelægninger Udvalget har udarbejdet folderen "Forventninger til tekstile belægninger". Uanset hvilken side du står på i en byggeopgave, giver det altid ærgrelse, hvis der opstår en tvist om den leverede ydelse. Mange uenigheder kan imidlertid undgås, hvis kunde og entreprenør/leverandør i forbindelse med aftalens indgåelse har samme forventninger til det færdige produkt. Derfor har Gulvbranchens fagtekniske udvalg udarbejdet en række forventningsfoldere, der inden for de forskellige gulvtyper hjælper kunden igennem nogle vigtige overvejelser, inden gulvet vælges. Folderne kan frit downloades på Udvalget følger fortsat revisionen af EN 1307, der egentlig var forventet færdig tidligere i Den ny standard forventes vedtaget senere i 2014, og udvalget skal herefter arbejde med konsekvens-tilpasning af Gulvfaktas egenskabstabeller som følge af revisionen. Udvalget er ved at lægge sidste hånd på vedligeholdelsesvejledningen samt folderen #Guide til syns- og skønsmænd". Endelig ser udvalget på grundlaget for levetidsberegninger fsva tekstile belægninger, herunder samordning med lignende europæiske værktøjer. Fagteknisk udvalg for fugefri belægninger Udvalget afsluttede i 2013 arbejdet med udarbejdelsen af en forventningsfolder for hærdeplastgulve og publikationen ligger nu til download på Gulvbranchens hjemmeside. Folderen beskriver kort de forskellige typer af hærdeplastgulve, de overvejelser man som kunde bør gøre sig i forbindelse med valg af et hærdeplastgulv, de krav der stilles til udførelsesstedet samt de i branchen anerkendte acceptkriterier. I forbindelse med udlægningen af fugefri gulve og membraner vil hos de fleste gulventreprenører opstå et naturligt behov for at transport af materialer til og fra arbejdsstederne. Og der gælder faktisk en række bestemmelser når denne typer materialer og stoffer skal transporteres. Bliver der kørt med begrænsede mængder, kan dette ske under de såkaldte "frimængde-bestemmelser". Men selv under frimængdebestemmelserne er der en række regler gulventreprenøren skal overholde. Blandt andet er der krav om intern uddannelse af medarbejder i firmaerne. Udvalget har i samarbejde med Dansk Byggeris Arbejdsmiljøafdeling udbudt medlemmerne et kursus i de regler, der skal overholdes, samt uddanner nøglepersoner i firmaerne, der efterfølgende skal varetage den interne uddannelse. Hulkeler til hærdeplastgulve er et område, der ofte giver anledning til diskussioner. Udvalget har på denne bagrund udarbejdet et afsnit til Gulvfakta, der beskriver de forskellige typer af hulkeler der findes samt hulkeltypernes fordele, ulemper og begrænsninger. 2 10

11 11

12 2 GVK - Gulvbranchens Vådrumskontrol Måling af tørstofindhold i vinyler Siden efteråret 2012 har der været arbejdet med at finde en operationel metode til at kontrollere tørstofindholdet i vinyl gulvbelægninger. Arbejdet har primært været udført på DTU af studerende. Status er, at der nu synes at være en metode hvormed mængden af fyldstoffer i PVC kan blive eftervist. Grundprincippet i metoden er, at den "rene" PVC fordamper ved lavere temperatur end de tilsatte fyldstoffer. DTU forventer at kunne konkludere endeligt på metoden i løbet af sommeren GVK portalen GVK-portalen har nu fungeret i lidt over et år og er for en række firmaer blevet en del af dagligdagen ved vådrumsarbejder. Sekretariatet må dog stadig konstatere, at der desværre fortsat er en række firmaer, der ikke er kommet i gang med at bruge ordningen. Der er siden portalen gik i luften den 1. januar 2013 og frem til marts 2014 anmeldt 652 vådrumsarbejder og ca m2, hvilket svarer til at hvert af medlemsfirmaerne i gennemsnit har udført 10,4 vådrum i den periode ordningen har været i brug. Kurser Der har været afholdt 2 kurser for vådrumsansvarlige, et i Sorø og et i Kolding. Kurserne har på det nærmeste sat deltagerrekord med 12 tilmeldte i Sorø og 28 tilmeldte i Kolding. De tekniske skoler har også afholdt GVK-kurser rettet mod ordningens montører. I efteråret 2013 afholdt Gulvbranchen en række medlemsmøder. På disse møder blev der fra flere medlemmer fremsat et ønske om, at reglerne for montørernes 1/3 dages kurser i forbindelse med re-certificering blev ændret. Der blev blandt fra vore medlemmer problematiseret, at en montør der ikke bestod et re-certificeringskursus efterfølgende skal på et nyt 3-dages kursus. Fra medlemskredsen påpegedes, at "alle kan have en dårlig dag", og at de havde svært ved at motivere montører til at bruge 3 dage på et nyt kursus. Ønsket har været behandlet i kontrol- Anmeldte vådrumsarbejder, antal 700 Anmeldte vådrumsarbejder, antal Antal Antal Anmeldte vådrumsarbejder, m² I Anmeldte vådrumsarbejder, m² 12 I Væg (m²) Gulv (m²) Væg (m²) Gulv (m²) 12

13 udvalget og udvalget har besluttet, at dumper en montør til det 1. dages re-certificeringskursus kan han søge om dispensation til at forsøge igen på førstkommende 1-dageskursus. Dette forudsætter imidlertid, atmontøren kan dokumentere, at han i den forgangne periode jævnligt har arbejdet med montering af vinyl i vådrum. Som bilag til ansøgningen skal der vedlægges en oversigt over de (anmeldte) vådrumsarbejder montøren har udført. Byggeriets KvalitetsKontrol Den eksterne kontrol af medlemsfirmaerne udføres af BKK. Med det nuværende medlemsantal skal BKK besøge 7 firmaer i kvartalet. Vores navn siger det hele Som medlem af Gulvbranchens Vådrumskontrol er man underlagt en række skrappe krav og ekstern kvalitetskontrol. Det er din sikkerhed for, at vådrummet udføres forsvarligt af en professionel håndværker. Læs mere om, hvad du kan bruge os til på gulvbranchen.dk Nørre Voldgade 106, 1358 København K, tlf Fordelingen af kontrolbesøg F3 - markbesøg F2 - kontorbesøg F1 - opstart- KS Håndbog mv kvartal er lagt sammen 13

14 Eksklusioner I starten af 2013 var det desværre nødvendigt at ekskludere 5 entreprenørmedlemmer. Der har ikke siden været yderligere eksklusioner, men der er en række firmaer, der er under observation. Ved udgangen af 1. kvartal 2104 var der 11 firmaer der endnu ikke havde indrapporteret vådrumsarbejder. Sekretariatet vil afklare om disse forhold skal medføre eksklusion. SBi-anvisninger Statens Byggeforsknings Institut varslede sidste år en revision af SBi 200. Revisionen er endnu ikke udsendt, men sekretariatet har modtaget et foreløbigt eksemplar til kommentering. GVK har arbejdet for at anvisningen skal tydeliggøre og anbefale, at vådrumsarbejder i vinyl skal udføres af certificerede virksomheder tilknyttet GVK-ordningen. Arbejdet synes at bære frugt og anvisningen forventes at skærpe anbefalingerne om at PVC-vådrum udføres af virksomheder, der er tilknyttet en ekstern kontrolordning, p.t. er det kun GVK der kan tilbyde sådan en ordning. På den længere bane, forventer udvalget, at dette forhold vil medføre en diskussion om præmisserne for medlemskab af GVK-ordningen. For nærværende kræves det at entreprenørmedlemmer skal være medlem af Danskbyggeri og Gulvbranchen, spørgsmålet er om vi kan / skal opretholde denne klausul. 2 14

15 2 Medlemsstatus 2 Foreningsforhold (medlemmer af de forskellige udvalg) Gulvbranchen har per februar 2014 i alt 183 medlemmer fordelt på 26 leverandørmedlemmer og 157 entreprenører (heraf 28 ikke i Gulvsektionen). GVK har 53 medlemmer. I perioden februar 2013 til februar 2014 været følgende medlemsbevægelser i Gulvbranchen: Indmeldte entreprenører HR Gulvservice ApS, Rødovre SBS Sportbodensysteme GmbH, Osnabrück Markes Gulvbelægning, Hasselager Gulvkompagniet.dk ApS, Kongens Lyngby M.F. Gulvmontering, Randers NØ Total Gulve Aalborg ApS, Nørresundby Gulvrådgiveren, Frederiksberg C T.K. Perfekt Gulve I/S, Glamsbjerg Malerfirmaet Olesen ApS/Gulvtek ApS, Nyborg Ravn Gulve ApS, Valby Sølvblad & Poulsen, København K Gulvbranchens bestyrelse Gulvbranchens bestyrelse Valgt Christian Strøm, formand, Charles Christensen A/S 2012 Jens Chr. Iversen, næstformand, Forbo A/S 2013 Mads Lindegaard, ege contract A/S 2013 René Krog Pedersen, A10 Tæpper & Gardiner A/S 2012 Henrik Ancher, Anchers Gulvservice A/S 2013 Jan Georgsen, DANA Lim A/S 2013 (for 1 år) Suppleanter Bent Pedersen, Interface 2013 Claus Winther, Aunslev Tæppe- og Gulvbelægning 2013 Kritisk revisor Jan Overgaard, Ribergaard Gulve A/S 2013 Allan Jacobsen (suppleant), Charles Christensen A/S 2013 Udmeldte entreprenører (uden sektion) Albrechtsen Gulve ApS EU Plast A/S Flemming's Gulvservice Statsautoriseret revisor PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Indmeldte leverandører Mapei Denmark A/S, Roslev Udmeldte leverandører nora systems, Filial af nora systems GmbH 15

16 Medlemmer i Gulvbranchens udvalg Tværfaglige udvalg Gulvbranchens reklamationsnævn Klassifikationsudvalget Belægningsleverandører valgt Mads Lindegaard, ege contract a/s 2012 Jørgen Baden, Tarkett A/S 2013 Søren Thomsen, Armstrong Danmark A/S 2013 Bimaterialeleverandører Carsten Rasmussen, Ardex Skandinavia A/S 2012 Torben Broe Larsen, Bostik A/S 2013 Repræsentant for tæpper Jan Ladefoged, ege contract a/s Repræsentant for elastiske gulvbelægninger Thomas Kjær, Forbo Flooring A/S Repræsentant for lime/ spartelmasser/flydemørtel Michael Larsen, CC-Gulve A/S Entreprenører Claus Frandsen, KD Gulve A/S 2013 Carsten Wilhelmsen, DANA Tæpper og Gulvbelægning A/S 2012 Dan Johansen, LH-Gulve 2013 Byggeriets Ankenævn Søren Hovgaard Christiansen, Tæppeland Erhverv A/S Johnny Jørgensen, Næstved Gulvbelægning Repræsentant for trægulve, laminatgulve og overfladbehandling Vakant Markedsføringsudvalg Pia Secher, Charles Christensen A/S Ann Charlott Lade, Interface Anne-Mette Holm, Forbo Flooring Anders Hjorth Jensen, Gulvbranchen (sekretær) Miljøudvalget Thomas Kjær (formand), Forbo Flooring A/S Jan Ladefoged, ege contract a/s Niels Frederiksen, Casco Byglim A/S Jørn Høi, Garant Gulve og Gardiner ApS Anders Hjorth Jensen, Gulvbranchen (sekretær) 16

17 Fagtekniske udvalg Tekstile gulvbelægninger Jan Ladefoged (formand), ege contract a/s Per Thomsen, Interface Claus Madsen, Dan-Floor A/S John Dahl Kristensen, Garant Gulvbelægning A/S Jan Møller (tilforordnet), Foamtex A/S Anders Hjorth Jensen, Gulvbranchen (sekretær) Elastiske gulvbelægninger Thomas Kjær, (formand), Forbo Flooring A/S Jan Adrian, Altro Danmark Jonny Jørgensen, Næstved Gulvbelægning Rene Johansen, Charles Gulve Engros as Søren Thomsen, Armstrong Danmark A/S Torben Hessing-Olsen, Gulvbranchen (sekretær) Lime, spartelmasser og flydemørtel Carsten Rasmussen, Ardex Skandinavia A/S Herbert Riener, UZIN salg og teknik DK Jan Georgsen, Dana Lim A/S Rene Fält, Casco Byglim A/S Torben Broe Larsen, Bostik A/S Michael Larsen Torben Hessing-Olsen, Gulvbranchen (sekretær) Fugefrie gulve Ove Hoe Andersen, Mapei Denmark A/S Thomas Lundorf, Sika Danmark A/S Hans Henrik Gylov, Sto Danmark A/S Jens Mortensen, Condor Entreprise A/S Benny Thidex. P. Rasmussen og Sønner A/S Torben Hessing-Olsen, Gulvbranchen (sekretær) Trægulve, laminatgulve og overfladebehandling Jørgen Baden, Tarkett A/S Keld Hummel, Hummels Gulvservice A/S Torben Hessing-Olsen, Gulvbranchen (sekretær) Gulvbranchens Vådrumskontrol Jens Brendstrup, Cowi A/S Erik Brandt, SBi Kurt Kielsgaard Hansen, Danmarks Tekniske Universitet, BYG DTU Keld Hummel, Hummels Gulvservice A/S Jørgen Baden, Tarkett A/S Anders Hjorth Jensen, Gulvbranchen Torben Hessing-Olsen, Gulvbranchen (sekretær) Syns- og skønsmænd Lars Eberhardt Christensen, A.I. Gulve A/S Allan Petersen, Ardex Skandinavia A/S Bo Hansen, Vesla A/S Henning Rasmusen, Jul. Nielsen Entreprise A/S Allan Brawn Rasmussen, A10 Tæpper & Gardiner as Christian Bay, Roskilde Gulventreprise A/S Christian Brauer, BT Gulve A/S Jan Overgaard, Ribergaard Gulve A/S Jan Ladefoged, ege contract a/s 17

18 2 Regnskab Gulvbranchen Resultatopgørelse Kontingentindtægter Salg af tryksager mm Kurser Indtægter i alt Salgs- & markedsføringsomk Omkostninger medlemsvalgte Møde-og rejsevirksomhed Kontoromkostninger Administration Tab på debitorer Omkostninger i alt Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle udgifter Ordinært resultat før skat Skat 0 0 Årets resultat Balance AKTIVER Obligationer Obligationer i alt Aktier Aktier i alt Mellemregning GVK Eksterne mellemregninger i alt Diverse tilgodehavender Momsafregning Tilgodehavender i alt Jyske Bank Jyske Bank Likvider i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Disponibel egenkapital Årets resultat Egenkapital i alt Garantiordning Garantiordning kapital Udbetalinger Garantiordning i alt Egenkapital i alt Hensat til tab på debitorer Skyldige omkostninger Uddannelsesbidrag Mellemregning Dansk Byggeri Gæld i alt Passiver i alt

19 2 Regnskab Gulvbranchens Vådrumskontrol - resultat 2013 Resultatopgørelse Kontingentindtægter Kurser Indtægter i alt Kontrolbesøg m.v Salgs- og markedsføringsomk Bruttoresultat Omkostninger medlemsvalgte Møde-og rejsevirksomhed Kontoromkostninger Bidrag og tilskud Tab på debitorer Omkostninger i alt Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Ordinært resultat før skat Selskabsskat 0 0 Årets resultat Balance AKTIVER Værdipapirer Obligationer Værdipapirer i alt Tilgodehavender Løbende anke Diverse tilgodehavender Momsafregning Tilgodehavender i alt Likvider Jyske Bank Likvider i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital Disponibel egenkapital Årets resultat Disponibel egenkapital i alt Andre kreditorer Skyldige omkostninger Mellemregning Dansk Byggeri Andre kreditorer i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

Gulvbranchens årsberetning 2011/2012. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K

Gulvbranchens årsberetning 2011/2012. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K Årsberetning Gulvbranchens for Gulvbranchen årsberetning 2008/2009 2011/2012 Gulvbranchens årsberetning 2011/2012 Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K Telefon: 38 34 25 00 Fax:

Læs mere

INDHOLD. Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Indhold og kolofon. Årsberetning for Gulvbranchens 2010/2011

INDHOLD. Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Indhold og kolofon. Årsberetning for Gulvbranchens 2010/2011 Årsberetning for Gulvbranchen 2008/2009 2010/2011 INDHOLD Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011 3 Formandens beretning 4 Gulv10 4 Syns- og skønsmænd 4 BR10 5 De fagtekniske udvalg 5 På tværs af de fagtekniske

Læs mere

INDHOLD. Gulvsektionens årsberetning 2011/2012. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K

INDHOLD. Gulvsektionens årsberetning 2011/2012. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K Årsberetning Gulvsektionens for Gulvbranchen årsberetning 2008/2009 2011/2012 INDHOLD Gulvsektionens årsberetning 2011/201 3 Formandens beretning 4 Økonomiske nøgletal for byggeriet 6 Uddannelse 6 Nyt

Læs mere

Indhold. Tag restbyggefugt mere alvorligt EXPLORE THE REFORM COLLECTION

Indhold. Tag restbyggefugt mere alvorligt EXPLORE THE REFORM COLLECTION Indhold Tag restbyggefugt mere alvorligt ANDERS HJORTH JENSEN, BRANCHECHEF En ny generation af tæppefliser og væg-til-væg tæpper er skabt. ReForm Foss Ecotrust, ReForm Legend Ecotrust og ReForm Memory

Læs mere

INDHOLD. Gulvsektionens årsberetning 2012/2013

INDHOLD. Gulvsektionens årsberetning 2012/2013 Årsberetning Gulvsektionens for Gulvbranchen årsberetning 2008/2009 2012/2013 INDHOLD Gulvsektionens årsberetning 2012/2013 3 Formandens beretning 4 Økonomi og rammebetingelser i byggeriet 4 Overenskomst

Læs mere

Gulvsektionen Gulvbranchen GVK

Gulvsektionen Gulvbranchen GVK Gulvsektionen Gulvbranchen GVK gulv.info Hvad er Gulvbranchen? Gulvbranchen er en brancheorganisation for det tekniske samarbejde mellem leverandører af gulvbelægningsmaterialer og de entreprenører, der

Læs mere

2 INDHOLD. 3 Formandens indlæg: Kommer foråret til Gulvsektionens medlemmer? 4 Ny branchechef. 5 Aktiviteten. 6 Uddannelse.

2 INDHOLD. 3 Formandens indlæg: Kommer foråret til Gulvsektionens medlemmer? 4 Ny branchechef. 5 Aktiviteten. 6 Uddannelse. Årsberetning for Gulvsektionen 2010/2011 2 INDHOLD 3 Formandens indlæg: Kommer foråret til Gulvsektionens medlemmer? 4 Ny branchechef 5 Aktiviteten 6 Uddannelse 6 Elevsituationen 6 DM i SKILLS 7 Lærlingesager

Læs mere

Erhvervsteknik Byggeriets rammmevilkår. 8. årgang nr 1 januar 2010. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Den længste dalbro i 1000 år

Erhvervsteknik Byggeriets rammmevilkår. 8. årgang nr 1 januar 2010. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Den længste dalbro i 1000 år 8. årgang nr 1 januar 2010 erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri 2 Den længste dalbro i 1000 år 2 fokus på kommunal erhvervsvenlighed 2 Flyttevognlift forebygger Erhvervsteknik Byggeriets rammmevilkår

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Kloaksektionen. tirsdag den 18. marts 2014. på Byggecentrum Middelfart

Referat fra generalforsamling i Kloaksektionen. tirsdag den 18. marts 2014. på Byggecentrum Middelfart Referat fra generalforsamling i Kloaksektionen tirsdag den 18. marts 2014 på Byggecentrum Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved formand Jørn Berner Pedersen 3. Indkomne

Læs mere

bips nyt 1 / 2008 bips har bemandet nye udvalg til nye opgaver Årsrapport 2007 Nyt om beskrivelsesværktøjer byggeri informationsteknologi

bips nyt 1 / 2008 bips har bemandet nye udvalg til nye opgaver Årsrapport 2007 Nyt om beskrivelsesværktøjer byggeri informationsteknologi byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips har bemandet nye udvalg til nye opgaver Årsrapport 2007 Nyt om beskrivelsesværktøjer bips nyt 1 / 2008 bips 1 / 2008 1 Flere opgaver - større

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Kloaksektionen. onsdag den 18. marts 2015. på Frederiksdal Hotel, Lyngby

Referat fra generalforsamling i Kloaksektionen. onsdag den 18. marts 2015. på Frederiksdal Hotel, Lyngby Referat fra generalforsamling i Kloaksektionen onsdag den 18. marts 2015 på Frederiksdal Hotel, Lyngby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved formand Lars E. Andersen 3. Indkomne

Læs mere

Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse..

Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse.. 3. årgang nr 2 marts 2005 Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse.. Grethe Ørbæk, Tømrerfirmaet Poul Ladefoged I/S www.wikingcom.dk 70998 Grethe Ørbæk er

Læs mere

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger andelsboliger og ejerlejligheder 04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger Marts 2011 Leder Foreninger

Læs mere

bips nyt 1/ 2009 bipshuset - sådan kan det gøres Årsberetning 3D objekter - nu også i renovering byggeri informationsteknologi produktivitet

bips nyt 1/ 2009 bipshuset - sådan kan det gøres Årsberetning 3D objekter - nu også i renovering byggeri informationsteknologi produktivitet byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bipshuset - sådan kan det gøres Årsberetning 3D objekter - nu også i renovering bips nyt 1/ 2009 bips 1 / 2009 1 Er bips på sporet? Der er sket meget

Læs mere

1 : 14. bipsnyt. læs om:

1 : 14. bipsnyt. læs om: bipsnyt 1 : 14 læs om: 4 forslag om at ændre bips vedtægter 6 to nye beskrivelser 14 de første bygherrer stiller krav om CCS 19 generalforsamling 27. marts 28 passivhusberegning med et snuptag nye tider,

Læs mere

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding Referat Dagsordenen for generalforsamlingen jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Oldermandens beretning.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Efter generalforsamlingen vil Direktør Lars Storr-Hansen komme nærmere ind på indholdet i aftalerne.

Efter generalforsamlingen vil Direktør Lars Storr-Hansen komme nærmere ind på indholdet i aftalerne. Formandens beretning 2009 Situationen er noget anderledes end den var for bare et år siden. Hen over sommeren og især i efteråret 2008 oplevede vi de største aktie- og obligationsfald i årtier, vi oplevede

Læs mere

bips nyt 1 / 2007 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman byggeri

bips nyt 1 / 2007 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman byggeri byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman bips nyt 1 / 2007 bips 1 / 2007 1 Ny fokus

Læs mere

Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling Fredag den 21. marts 2014 på Munkebjerg Hotel, Vejle

Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling Fredag den 21. marts 2014 på Munkebjerg Hotel, Vejle Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling Fredag den 21. marts 2014 på Munkebjerg Hotel, Vejle 1 Indholdsfortegnelse: Indledning v/formanden side 3 Den økonomiske situation side 3 Kreditsituationen

Læs mere

bips nyt bips årsrapport 2004 Byggebranchen tager 3D briller på Anmeldelse bips 113 1 / 200 5 bips medlemsliste byggeri informationsteknologi

bips nyt bips årsrapport 2004 Byggebranchen tager 3D briller på Anmeldelse bips 113 1 / 200 5 bips medlemsliste byggeri informationsteknologi byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips årsrapport 2004 Byggebranchen tager 3D briller på Anmeldelse bips 113 bips nyt bips medlemsliste 1 / 200 5 bips 1 / 2005 1 Fremtidssikring Fra

Læs mere

INDHOLD FAGLIGT LEDER

INDHOLD FAGLIGT LEDER 5. årgang nr 2 marts 2007 22 20 6 LEDER 5 Hæderlighed i byggeriet Mogens Hansen TEMA: TOLERANCEPROJEKTET Dansk Byggeri har udviklet et sammenhængende tolerancesystem, der er et vigtigt bud på en bedre

Læs mere

REFERAT AF DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT I ODENSE

REFERAT AF DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT I ODENSE Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 405 Offentligt REFERAT AF DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT I ODENSE LØRDAG DEN 3. SEPTEMBER 2005 1 D E L T A G E R E AALBORG Rechnitzer,

Læs mere

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE!

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! 6. årgang nr 1 januar 2008 CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! Landets bredeste sortiment. Cramo har landets bredeste og mest moderne byggemaskineflåde. Vi kan sikre dig stor effektivitet i dit arbejde, om det

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse..

Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse.. 2. årgang nr 10 december 2004 Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse.. Grethe Ørbæk, Tømrerfirmaet Poul Ladefoged I/S www.wikingcom.dk 70998 Grethe Ørbæk

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

DRF's sekretariat. 2005 Positive økonomiske toner og øget individualisme. Årsberetning

DRF's sekretariat. 2005 Positive økonomiske toner og øget individualisme. Årsberetning DRF's sekretariat Bemandingen i 2005 var som følger: Direktør Lars Thykier Konsulent Kirsten E. Jordahn Konsulent Pernille Thorup Konsulent Jakob Hahn Kontorassistent Annette Pagels Madsen Fra 15. november

Læs mere

Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark

Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark Institut for regnskab Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. Forfattere: Ryan Klausen David S. Møller Vejleder: Claus Holm Revision af små virksomheder i Danmark Handelshøjskolen i Århus Juli 2005 1. Forord...3

Læs mere

INDHOLD FORENINGENS MÅLSÆTNING OG ORGANISATION KIRKELIGE ANLIGGENDER PERSONALE MEDLEMSSERVICE STYRELSE OG STRUKTUR ÅRSMØDE

INDHOLD FORENINGENS MÅLSÆTNING OG ORGANISATION KIRKELIGE ANLIGGENDER PERSONALE MEDLEMSSERVICE STYRELSE OG STRUKTUR ÅRSMØDE ÅRS RAPPORT 2015 INDHOLD KIRKELIGE ANLIGGENDER Dåbsprocenten falder, og derfor sætter vi nu fokus på, hvad vi som menighedsråd kan gøre. side 4 PERSONALE Det var ikke nogen nem opgave, som vores forhandlere

Læs mere