Gulvbranchens årsberetning 2013/2014. Gulvbranchen Nørre Voldgade København K Telefon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gulvbranchens årsberetning 2013/2014. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00. info@gulvbranchen.dk www.gulvbranchen."

Transkript

1 Årsberetning Gulvbranchens for Gulvbranchen årsberetning 2013/ /2009 1

2 Gulvbranchens årsberetning 2013/2014 Gulvbranchen Nørre Voldgade København K Telefon: Redaktion: Dansk Byggeri/Anders Hjorth Jensen Grafisk opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Foto: Kirstine Mengel, Ricky John Molloy, Ege billedarkiv, Forbo billedarkiv, Tarkett billedarkiv, Interface billedarkiv. Udgivelse: April 2014

3 INDHOLD Gulvbranchens årsberetning 2013/ Formandens beretning 4 Regler om brug af værnemidler 5 Det fagtekniske arbejde 6 Informationsmateriale om vinylgulve 6 Foreningen og medlemmerne 8 De fagtekniske udvalg 8 Fagteknisk udvalg for elastiske gulvbelægninger 9 Fagteknisk udvalg for trægulve, laminatgulve og overflade-behandling 10 Fagteknisk udvalg for lim og spartelmasser 10 Fagteknisk udvalg for tekstile gulvbelægninger 10 Fagteknisk udvalg for fugefri belægninger 12 GVK - Gulvbranchens Vådrumskontrol 12 Måling af tørstofindhold i vinyler 12 GVK portalen 12 Kurser 13 Byggeriets KvalitetsKontrol 14 Eksklusioner 14 SBi-anvisninger 15 Medlemsstatus 15 Indmeldte entreprenører 15 Udmeldte entreprenører (uden sektion) 15 Indmeldte leverandører 15 Udmeldte leverandører 15 Gulvbranchens bestyrelse 15 Foreningsforhold (medlemmer af de forskellige udvalg) 16 Medlemmer i Gulvbranchens udvalg 16 Gulvbranchens reklamationsnævn 16 Tværfaglige udvalg 16 Klassifikationsudvalget 16 Markedsføringsudvalg 16 Miljøudvalget 17 Fagtekniske udvalg 17 Tekstile gulvbelægninger 17 Elastiske gulvbelægninger 17 Lime, spartelmasser og flydemørtel 17 Fugefrie gulve 17 Trægulve, laminatgulve og overfladebehandling 17 Gulvbranchens Vådrumskontrol 17 Syns- og skønsmænd 18 Regnskab Gulvbranchen 19 Regnskab Gulvbranchens Vådrumskontrol - resultat

4 2 Formandens beretning I det forløbne år har Gulvbranchen oplevet et lille fald i medlemsskaren således at foreningen i dag har i alt 183 medlemmer, mod 191 samme tid sidste år. Antallet af leverandørmedlemmer er rimeligt stabilt, og derfor kommer tilbagegangen i medlemsantallet fra entreprenørmedlemmerne. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende, men går man lidt bag tallene kan man se, at selvom mange gulvvirksomheder har bukket under i krisen, så tiltrækker foreningen fortsat også mange nye gulvvirksomheder. Og stort velkommen til dem! Selvom dansk økonomi efterhånden har stået stille længe, er der alligevel godt nyt i vente, idet prognosefolkene i år forventer en forbedret økonomisk vækst. I 2013 så vi naturens kræfter i frit spil i form af storme og oversvømmelser. Dette giver generelt set øget aktivitet inden for byggeriet, men vil formentlig kun mærkes i mindre grad på gulvområdet. Ud over BoligJob-ordningen og naturens kræfter er det politiske initiativer, der i år vil bidrage til ordrebøgerne i byggeriet. Det er Dansk Byggeris vurdering, at vi i 2014 vil se en fremgang i boligbyggeriet, især i universitetsbyerne, hvor boligmarkedet er i bedring. Renovering af almene boliger vil kunne mærkes, og det offentlige nybyggeri vil også stige takket være de store hospitalsbyggerier. Som det ser ud nu, vil der i år komme flere i arbejde i byggeriet end sidste år, og forhåbentligt vil dette også føre til øget aktivitet hos medlemmerne i Gulvbranchen. I skrivende stund har Gulvbranchen og 3F i fællesskab sendt en dispensationsansøgning til AT, hvor vi anmoder myndigheden om at lempe tolkningen af reglerne således at kravet om friskluftforsynet halvmaske erstattes af krav om egnet filtermaske (A2/ P3-filter). Derudover beder vi om, at maskekravet bliver undtaget når fuge-mængden udgør en forholdsvis lille andel af det samlede gulvareal, som fx ved reparationsarbejde. Undervejs i hele denne proces valgte 3F at komme med udokumenterede påstande om sundhedsskadelige stoffer og krav om masker mm. Dette har desværre givet anledning til unødig bekymring, både blandt arbejdsgivere og arbejdstagere. Det er vigtigt at understrege, at Gulvbranchen hele tiden har været stærkt opsat på at sikre, at ingen bliver syge af at gå på Regler om brug af værnemidler Gulvbranchen, 3F og Arbejdstilsynet (AT) har gennem længere tid drøftet, hvorvidt der er behov for brug værnemidler når montøren trådfuger (svejser) på linoleum- eller gummibelægninger. De gældende arbejdsmiljøregler om fugning er oprindeligt tilpasset arbejde med fx flisebelægninger, og ikke linoleumsbaner. Derfor gav AT mulighed for, at Gulvbranchen og 3F med udgangspunkt i bekendtgørelsen i fællesskab udarbejdede retningslinjer for, hvornår gulvlæggeren skal anvende værnemidler samt hvornår kravet er undtaget. Christian Strøm, formand for Gulvbranchen 4

5 arbejde. Samtidig har vi efterlyst dokumentation på, hvorvidt der frigøres sundhedsskadelige stoffer når der trådfuges og/eller eksempler på gulvmontører, der rent faktisk er blevet syge. Hverken 3F eller AT har kunnet fremskaffe dokumentation på nogen af delene. Derimod har Gulvbranchen både fremlagt udenlandske analyser fra uafhængige laboratorier samt udført egne tests, og ingen af disse indikerer at emission af sundhedsskadelige stoffer når der trådfuges. Alt i alt har det været en træls sag for Gulvbranchen, og det er svært at forstå, hvorfor vi i Danmark som det eneste land i hele verden nu skal underlægges restriktioner, der mildest talt ikke øger produktiviteten som mange politikere ellers taler om skal stige. Det fagtekniske arbejde Der har i det forløbne år været god aktivitet i alle de fagtekniske udvalg. Der bl.a. er udarbejdet en stribe nye såkaldte forventningsfoldere for hver af de forskellige gulvbelægninger. Folderne har til formål at styrke dialogen mellem kunden og gulventreprenøren/-leverandøren især inden arbejdet går i gang, men også i forbindelse med gulvets aflevering. Tanken med folderne er, at mange uenigheder kan undgås, hvis kunde og entreprenør/leverandør i forbindelse med aftalens indgåelse har afstemt forventninger til det færdige produkt. Fra Gulvbranchens hjemmeside kan der nu frit downloades foldere for trægulve og tæppebelægninger, for vinyl- og linoleumsbelægninger samt fugefrie gulve (hærdeplast belægninger). Vi har i det seneste år også haft fokus på, hvorledes man kan arbejde med totaløkonomi når det gælder gulve. Med totaløkonomi menes beregninger over, hvad de samlede udgifter ved en bestemt gulvløsning beløber sig op til i hele gulvets levetid, dvs. incl. indkøb og montering, rengøring og løbende vedligehold etc. Baggrunden for at Gulvbranchen vil udarbejde retningslinjer for totaløkonomiske beregninger er, at vi indimellem ser beregningseksempler fra bl.a. rådgivere, der er stærkt misvisende, hvil- De seneste forsider fra magasinetgulv 5

6 ket kan føre til skuffede forventninger og mistillid hos kunderne. Sekretariatet vil i det kommende år sammen med de fagtekniske udvalg fastlægge principperne for, hvorledes et gulvs totaløkonomi kan beregnes på en saglig og retvisende måde. Vi har nu været med i et år i TRÆ-informationens forum for trægulve. Her er Gulvbranchen med til at præge udviklingen af normer og anvisning for trægulvene, og hvor vi især kan give solide entreprenør-input i et forum, der overvejende er repræsenteret ved træleverandører. Aktuelt arbejder forummet med normer inden for reklamationer og udfaldskrav, hvilket gerne skal resultere i nogle vejledninger senere på året. Det fagtekniske arbejde er én af vor forenings hjørnesten. Der er høj troværdighed omkring vort arbejde, hvad enten det er Gulvfakta eller foldere, og dette skyldes især at det både er leverandører og entreprenører, der står bag arbejdet. Jeg vil gerne takke alle udvalgsmedlemmer for deres aktive deltagelse i udvalgsarbejdet, og jeg vil samtidig opfordre andre til at være med vi kan altid bruge friske øjne og kræfter i udvalgene. Informationsmateriale om vinylgulve Der er fra forskellige sider ofte fokus på pvc, hvilket også gør sig gældende for vinylgulvene. Tit forvrænges debatten af, at der bliver fremført myter og misvisende information om pvc en og dets eventuelle påvirkning på mennesker og miljø. Vi lægger mange vinylgulve og vi kender alle vinylens mange gode egenskaber, og dette ved bygherrerne også når de skal vælge belægning til fx køkkener, laboratorier og vådrum. Erfaringer fra Sverige har imidlertid vist, at der politisk pludselig kan blive rejst krav om "pvc-fri" bygninger. Dette var bl.a. tilfældet i forbindelse med bygningen af det ny Karolinska-sygehus i Stockholm, hvilke efterfølgende har givet en række problemer i det færdige byggeri. I Danmark bliver der i de kommende år investeret mange penge i bygningen af de nye super-sygehuse. For at undgå, at misvisende information og myter om vinylgulve bliver en del af beslutningsprocessen når der skal vælges gulvbelægninger, har PVC-Rådet på bl.a. opfordring af Gulvbranchen besluttet, at udarbejde faktabaseret informationsmateriale. Målgruppen er beslutningstagere inden for byggeriet, og materialet skal via saglig og nøgtern information sikre et ordentligt beslutningsgrundlag, der ikke er under påvirkning af myter. Gulvbranchen og leverandører af vinylgulve har ydet et tilskud til udarbejdelsen af dette materiale, som forventes klar her til foråret. Foreningen og medlemmerne Som forening har vi nået meget i det forløbne år; udover de nævnte sager har vi rundt om i landet afholdt en række fyraftensmøder. Selvom fremmødet ikke altid var stort, så var det faktisk nogle gode møder, hvor medlemmerne kan mødes i uformelle rammer, og hvor foreningen kan orientere om aktuelle nyheder og fagtekniske emner. Vi har også underlagt vores branchestatistik Markedsdata et rutinetjek for at sikre, at statistikken holder sig inden for de konkurrenceretlige regler. Det har ført til en mindre justering, der betyder at leverandørerne fremover kun skal indberette halvårligt fremfør kvartalsvist. Vi i bestyrelsen er klar over, at mange af medlemmerne har rigeligt at se til i den daglige drift af firmaet, og at Gulvbranchen måske derfor ikke fylder så meget i hverdagen. Men bestyrelsen har samtidig et klart indtryk af, at mange indimellem pludselig får brug for faglig sparring eller information som brancheforeningen kan give, og vi vil kun opfordre til at gøre mere brug af denne. Gulvbranchen sender også en særlig tak til Gulvsektionens bestyrelse for deres konstruktive tilgang til samarbejdet. Vi har rigtig mange fælles målsætninger dem skal vi blive ved med at fokusere på i vores kommende samarbejde. Til Dansk Byggeri skal også lyde en stor tak for at lægge gode rammer for vores foreningsarbejde. Sidst, men jo bestemt ikke mindst, en stor tak til alle medlemmerne, som jo i sidste ende er kernen i vores arbejde! Tak til jer og jeg håber at I alle får et godt 2014! 2 6

7 7

8 2 De fagtekniske udvalg Arbejdet i de fagtekniske udvalg er en af hjørnestenene i Gulvbranchens virke, fordi det er her, hvor samarbejdet mellem leverandører og entreprenører virkelig kommer til sin ret. Størsteparten af det arbejde, der foregår i udvalgene er naturligt meget specifikt, men i 2013 har vi også påbegyndt "tværfaglige" projekter. På tværs af udvalgene har der været arbejdet med at udvikle en vejledning til syn og skønsmænd. Vejledningen indeholder nogle generelle afsnit, der beskriver hvorledes det færdige gulv skal bedømmes, klarlægger mangelbegrebet (jf. AB92) samt definerer, hvornår en mangel giver anledning til en omlægning og hvornår en mangel giver anledning til en dekort. Herudover beskrives i vejledningerne for hovedproduktgrupperne fejl, deres mulige årsager, udbedringsforslag og acceptkriterier. Vejledningen forventes at være klar til offentliggørelse i sommeren Flere og flere bygherrer begynder at få øjnene op for at "monterigs- og leveringsomkostningerne" for et gulv kun udgør en ganske lille del at de totale omkostninger, der er forbundet med i gulvets levetid. Dette medfører ofte spørgsmål til såvel entreprenører som leverandører om metoder og principper samt kapitalisering af disse. Der findes mange betragtninger og forslag til hvorledes omkostningerne skal opgøres. For at opnå en vis form for ensartethed arbejder vi i Gulvbranchen på at udvikle en "vugge til grav" model specifikt rettet mod gulvprodukter. Modellen benytter anerkendte grundprincipper fra den internationale organisation "Green Building Council", som er tilpasset til det danske gulvmarked. Modellen bliver udviklet i samråd med de fagtekniske udvalg samt et konsulentfirma fra rengøringsbranchen, og lanceres under navnet LCC-model for gulvbelægninger. Lydforhold og akustisk isolering er ligeledes emner som brancheforeningen hyppigt bliver konfronteret med af kunder og rådgivere. Der har tilsvarende blandt foreningens medlemmer været et behov for at få bedre styr på de for gulvet relevante begreber. Som hjælp til dette har sekretariatet udarbejdet en publikation, der beskriver principper og begreber omkring de særlige akustiske forhold der er for gulve. Publikationen kan frit downloades fra Gulvbranchens hjemmeside Fagteknisk udvalg for elastiske gulvbelægninger 2013 har været præget af følgende aktiviteter: Regler om brug personlige værnemidler ved trådfugning af linoleum og svejsning af PVC. Forventninger til elastiske gulvbelægninger - folder Markedsføring og fair konkurrence PCB vurdering af kortlægning Guidelines til syn- og skønsmænd Permanentskridsikkerhed EN EN Homogene gulvbelægninger af PVC Særligt har MAL-kodemærkningen af fugetråde til linoleum og de deraf følgende krav om brug af personlige værnemidler, fyldt meget i udvalgets arbejde. Arbejdet omkring dette er udført i samarbejde med Gulvsektionen, Dansk Byggeris Arbejdsmiljøafdeling samt med 3F og Arbejdstilsynet som eksterne interessenter. Foreløbigt er arbejdet udmøntet i en dispensationsansøgning til Arbejdstilsynet om at fravige fra den generelle MAL-kodebeskrivelse. Dispensationsansøgningen er p.t. under behandling i Arbejdstilsynet. Dispensationsansøgningen vil fordre generel brug af filtermasker, undtaget er dog mindre arbejder, typisk reparationer. Når ansøgningen er godkendt vil Gulvbranchen udsende detaljeret materiale til vore medlemmer om indholdet af aftalen samt oplæg til nye APV er og andre instruktioner. Forventningsfolderen til elastiske gulvbelægninger blev færdiggjort i sommeren 2013 og har været vel modtaget. Udtrykket "permanent skridsikring" bruges i mange udbud. Udvalget har arbejdet med afklaring af, hvad der skal forstås i denne sammenhæng. Udtrykket giver kun mening såfremt der refereres til en relevant standard. Der findes en EN-standard, EN "Elastiske gulvbelægninger PVC-gulvbelægninger med forøget skridmodstandsevne Specifikation" der behandler emnet. Det er udvalgets vurdering, at der bør refereres til denne. 8

9 Fagteknisk udvalg for trægulve, laminatgulve og overfladebehandling Gulvfaktas afsnit omkring trægulve gennemgik i sommeren 2103 en større omskrivning. Særligt fokusområde var de konstruktive anvisninger for strøgulve. Herudover er beskrivelsen udvidet med afsnit omkring tynde parketprodukter. Meget af det fagtekniske arbejde indenfor trægulve foregår nu i samarbejde med TRÆ-information i udvalget "Fagligt forum for trægulve". I 2013 har vi påbegyndt udarbejdelsen af en række publikationer, se nedenstående. Publikationerne forventes at være klar til udsendelse i 2. kvartal Nye publikationer indenfor trægulvs området: Udfaldskrav for trægulve Retningslinjer for visuel vurdering af trægulve Vurdering af farveforskelle Retningslinjer for lakering Vurderingskriterier for trægulve Retningslinjer for reklamationsbehandling af trægulve 9

10 Fagteknisk udvalg for lim og spartelmasser Fra og med juli 2013 skal alle spartelmasser, der sælges i Danmark være CE-mærket i fht den fælleseuropæiske standard EN Udvalget har bearbejdet emnet og arbejder for nærværende med til rettelser til Gulvfakta. Udvalget har udarbejdet publikationen: "Ridseprøvning af overflader", hvori kontrolmetoder og udfaldskrav for spartlede overflader bliver beskrevet. Derudover har udvalget revideret folderen "Fugtmåling før gulvlægning", der anviser hvorledes man som gulventreprenør skal måle fugten i undergulvet. Baggrunden for denne folder, er at en række af branchens belægningsleverandører har henvendt sig til sekretariatet på grund af stigende problemer med forkert udførte fugtmålinger. Betegnelserne spartling, tyndpuds, afretning, opretning m.v. bruges i flæng og giver ofte anledning til store diskussioner bygherrer, rådgivere og entreprenører imellem. Diskussioner som ofte har deres udspring i ofte meget forskellige opfattelser af, hvad man skal forstå ved begreberne. Udvalget har på denne baggrund udarbejdet et afsnit til Gulvfakta, hvori begreberne bliver klarlagt ved beskrivelse af bl.a. sammenhængen mellem mængder og metoder. Fagteknisk udvalg for tekstile gulvbelægninger Udvalget har udarbejdet folderen "Forventninger til tekstile belægninger". Uanset hvilken side du står på i en byggeopgave, giver det altid ærgrelse, hvis der opstår en tvist om den leverede ydelse. Mange uenigheder kan imidlertid undgås, hvis kunde og entreprenør/leverandør i forbindelse med aftalens indgåelse har samme forventninger til det færdige produkt. Derfor har Gulvbranchens fagtekniske udvalg udarbejdet en række forventningsfoldere, der inden for de forskellige gulvtyper hjælper kunden igennem nogle vigtige overvejelser, inden gulvet vælges. Folderne kan frit downloades på Udvalget følger fortsat revisionen af EN 1307, der egentlig var forventet færdig tidligere i Den ny standard forventes vedtaget senere i 2014, og udvalget skal herefter arbejde med konsekvens-tilpasning af Gulvfaktas egenskabstabeller som følge af revisionen. Udvalget er ved at lægge sidste hånd på vedligeholdelsesvejledningen samt folderen #Guide til syns- og skønsmænd". Endelig ser udvalget på grundlaget for levetidsberegninger fsva tekstile belægninger, herunder samordning med lignende europæiske værktøjer. Fagteknisk udvalg for fugefri belægninger Udvalget afsluttede i 2013 arbejdet med udarbejdelsen af en forventningsfolder for hærdeplastgulve og publikationen ligger nu til download på Gulvbranchens hjemmeside. Folderen beskriver kort de forskellige typer af hærdeplastgulve, de overvejelser man som kunde bør gøre sig i forbindelse med valg af et hærdeplastgulv, de krav der stilles til udførelsesstedet samt de i branchen anerkendte acceptkriterier. I forbindelse med udlægningen af fugefri gulve og membraner vil hos de fleste gulventreprenører opstå et naturligt behov for at transport af materialer til og fra arbejdsstederne. Og der gælder faktisk en række bestemmelser når denne typer materialer og stoffer skal transporteres. Bliver der kørt med begrænsede mængder, kan dette ske under de såkaldte "frimængde-bestemmelser". Men selv under frimængdebestemmelserne er der en række regler gulventreprenøren skal overholde. Blandt andet er der krav om intern uddannelse af medarbejder i firmaerne. Udvalget har i samarbejde med Dansk Byggeris Arbejdsmiljøafdeling udbudt medlemmerne et kursus i de regler, der skal overholdes, samt uddanner nøglepersoner i firmaerne, der efterfølgende skal varetage den interne uddannelse. Hulkeler til hærdeplastgulve er et område, der ofte giver anledning til diskussioner. Udvalget har på denne bagrund udarbejdet et afsnit til Gulvfakta, der beskriver de forskellige typer af hulkeler der findes samt hulkeltypernes fordele, ulemper og begrænsninger. 2 10

11 11

12 2 GVK - Gulvbranchens Vådrumskontrol Måling af tørstofindhold i vinyler Siden efteråret 2012 har der været arbejdet med at finde en operationel metode til at kontrollere tørstofindholdet i vinyl gulvbelægninger. Arbejdet har primært været udført på DTU af studerende. Status er, at der nu synes at være en metode hvormed mængden af fyldstoffer i PVC kan blive eftervist. Grundprincippet i metoden er, at den "rene" PVC fordamper ved lavere temperatur end de tilsatte fyldstoffer. DTU forventer at kunne konkludere endeligt på metoden i løbet af sommeren GVK portalen GVK-portalen har nu fungeret i lidt over et år og er for en række firmaer blevet en del af dagligdagen ved vådrumsarbejder. Sekretariatet må dog stadig konstatere, at der desværre fortsat er en række firmaer, der ikke er kommet i gang med at bruge ordningen. Der er siden portalen gik i luften den 1. januar 2013 og frem til marts 2014 anmeldt 652 vådrumsarbejder og ca m2, hvilket svarer til at hvert af medlemsfirmaerne i gennemsnit har udført 10,4 vådrum i den periode ordningen har været i brug. Kurser Der har været afholdt 2 kurser for vådrumsansvarlige, et i Sorø og et i Kolding. Kurserne har på det nærmeste sat deltagerrekord med 12 tilmeldte i Sorø og 28 tilmeldte i Kolding. De tekniske skoler har også afholdt GVK-kurser rettet mod ordningens montører. I efteråret 2013 afholdt Gulvbranchen en række medlemsmøder. På disse møder blev der fra flere medlemmer fremsat et ønske om, at reglerne for montørernes 1/3 dages kurser i forbindelse med re-certificering blev ændret. Der blev blandt fra vore medlemmer problematiseret, at en montør der ikke bestod et re-certificeringskursus efterfølgende skal på et nyt 3-dages kursus. Fra medlemskredsen påpegedes, at "alle kan have en dårlig dag", og at de havde svært ved at motivere montører til at bruge 3 dage på et nyt kursus. Ønsket har været behandlet i kontrol- Anmeldte vådrumsarbejder, antal 700 Anmeldte vådrumsarbejder, antal Antal Antal Anmeldte vådrumsarbejder, m² I Anmeldte vådrumsarbejder, m² 12 I Væg (m²) Gulv (m²) Væg (m²) Gulv (m²) 12

13 udvalget og udvalget har besluttet, at dumper en montør til det 1. dages re-certificeringskursus kan han søge om dispensation til at forsøge igen på førstkommende 1-dageskursus. Dette forudsætter imidlertid, atmontøren kan dokumentere, at han i den forgangne periode jævnligt har arbejdet med montering af vinyl i vådrum. Som bilag til ansøgningen skal der vedlægges en oversigt over de (anmeldte) vådrumsarbejder montøren har udført. Byggeriets KvalitetsKontrol Den eksterne kontrol af medlemsfirmaerne udføres af BKK. Med det nuværende medlemsantal skal BKK besøge 7 firmaer i kvartalet. Vores navn siger det hele Som medlem af Gulvbranchens Vådrumskontrol er man underlagt en række skrappe krav og ekstern kvalitetskontrol. Det er din sikkerhed for, at vådrummet udføres forsvarligt af en professionel håndværker. Læs mere om, hvad du kan bruge os til på gulvbranchen.dk Nørre Voldgade 106, 1358 København K, tlf Fordelingen af kontrolbesøg F3 - markbesøg F2 - kontorbesøg F1 - opstart- KS Håndbog mv kvartal er lagt sammen 13

14 Eksklusioner I starten af 2013 var det desværre nødvendigt at ekskludere 5 entreprenørmedlemmer. Der har ikke siden været yderligere eksklusioner, men der er en række firmaer, der er under observation. Ved udgangen af 1. kvartal 2104 var der 11 firmaer der endnu ikke havde indrapporteret vådrumsarbejder. Sekretariatet vil afklare om disse forhold skal medføre eksklusion. SBi-anvisninger Statens Byggeforsknings Institut varslede sidste år en revision af SBi 200. Revisionen er endnu ikke udsendt, men sekretariatet har modtaget et foreløbigt eksemplar til kommentering. GVK har arbejdet for at anvisningen skal tydeliggøre og anbefale, at vådrumsarbejder i vinyl skal udføres af certificerede virksomheder tilknyttet GVK-ordningen. Arbejdet synes at bære frugt og anvisningen forventes at skærpe anbefalingerne om at PVC-vådrum udføres af virksomheder, der er tilknyttet en ekstern kontrolordning, p.t. er det kun GVK der kan tilbyde sådan en ordning. På den længere bane, forventer udvalget, at dette forhold vil medføre en diskussion om præmisserne for medlemskab af GVK-ordningen. For nærværende kræves det at entreprenørmedlemmer skal være medlem af Danskbyggeri og Gulvbranchen, spørgsmålet er om vi kan / skal opretholde denne klausul. 2 14

15 2 Medlemsstatus 2 Foreningsforhold (medlemmer af de forskellige udvalg) Gulvbranchen har per februar 2014 i alt 183 medlemmer fordelt på 26 leverandørmedlemmer og 157 entreprenører (heraf 28 ikke i Gulvsektionen). GVK har 53 medlemmer. I perioden februar 2013 til februar 2014 været følgende medlemsbevægelser i Gulvbranchen: Indmeldte entreprenører HR Gulvservice ApS, Rødovre SBS Sportbodensysteme GmbH, Osnabrück Markes Gulvbelægning, Hasselager Gulvkompagniet.dk ApS, Kongens Lyngby M.F. Gulvmontering, Randers NØ Total Gulve Aalborg ApS, Nørresundby Gulvrådgiveren, Frederiksberg C T.K. Perfekt Gulve I/S, Glamsbjerg Malerfirmaet Olesen ApS/Gulvtek ApS, Nyborg Ravn Gulve ApS, Valby Sølvblad & Poulsen, København K Gulvbranchens bestyrelse Gulvbranchens bestyrelse Valgt Christian Strøm, formand, Charles Christensen A/S 2012 Jens Chr. Iversen, næstformand, Forbo A/S 2013 Mads Lindegaard, ege contract A/S 2013 René Krog Pedersen, A10 Tæpper & Gardiner A/S 2012 Henrik Ancher, Anchers Gulvservice A/S 2013 Jan Georgsen, DANA Lim A/S 2013 (for 1 år) Suppleanter Bent Pedersen, Interface 2013 Claus Winther, Aunslev Tæppe- og Gulvbelægning 2013 Kritisk revisor Jan Overgaard, Ribergaard Gulve A/S 2013 Allan Jacobsen (suppleant), Charles Christensen A/S 2013 Udmeldte entreprenører (uden sektion) Albrechtsen Gulve ApS EU Plast A/S Flemming's Gulvservice Statsautoriseret revisor PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Indmeldte leverandører Mapei Denmark A/S, Roslev Udmeldte leverandører nora systems, Filial af nora systems GmbH 15

16 Medlemmer i Gulvbranchens udvalg Tværfaglige udvalg Gulvbranchens reklamationsnævn Klassifikationsudvalget Belægningsleverandører valgt Mads Lindegaard, ege contract a/s 2012 Jørgen Baden, Tarkett A/S 2013 Søren Thomsen, Armstrong Danmark A/S 2013 Bimaterialeleverandører Carsten Rasmussen, Ardex Skandinavia A/S 2012 Torben Broe Larsen, Bostik A/S 2013 Repræsentant for tæpper Jan Ladefoged, ege contract a/s Repræsentant for elastiske gulvbelægninger Thomas Kjær, Forbo Flooring A/S Repræsentant for lime/ spartelmasser/flydemørtel Michael Larsen, CC-Gulve A/S Entreprenører Claus Frandsen, KD Gulve A/S 2013 Carsten Wilhelmsen, DANA Tæpper og Gulvbelægning A/S 2012 Dan Johansen, LH-Gulve 2013 Byggeriets Ankenævn Søren Hovgaard Christiansen, Tæppeland Erhverv A/S Johnny Jørgensen, Næstved Gulvbelægning Repræsentant for trægulve, laminatgulve og overfladbehandling Vakant Markedsføringsudvalg Pia Secher, Charles Christensen A/S Ann Charlott Lade, Interface Anne-Mette Holm, Forbo Flooring Anders Hjorth Jensen, Gulvbranchen (sekretær) Miljøudvalget Thomas Kjær (formand), Forbo Flooring A/S Jan Ladefoged, ege contract a/s Niels Frederiksen, Casco Byglim A/S Jørn Høi, Garant Gulve og Gardiner ApS Anders Hjorth Jensen, Gulvbranchen (sekretær) 16

17 Fagtekniske udvalg Tekstile gulvbelægninger Jan Ladefoged (formand), ege contract a/s Per Thomsen, Interface Claus Madsen, Dan-Floor A/S John Dahl Kristensen, Garant Gulvbelægning A/S Jan Møller (tilforordnet), Foamtex A/S Anders Hjorth Jensen, Gulvbranchen (sekretær) Elastiske gulvbelægninger Thomas Kjær, (formand), Forbo Flooring A/S Jan Adrian, Altro Danmark Jonny Jørgensen, Næstved Gulvbelægning Rene Johansen, Charles Gulve Engros as Søren Thomsen, Armstrong Danmark A/S Torben Hessing-Olsen, Gulvbranchen (sekretær) Lime, spartelmasser og flydemørtel Carsten Rasmussen, Ardex Skandinavia A/S Herbert Riener, UZIN salg og teknik DK Jan Georgsen, Dana Lim A/S Rene Fält, Casco Byglim A/S Torben Broe Larsen, Bostik A/S Michael Larsen Torben Hessing-Olsen, Gulvbranchen (sekretær) Fugefrie gulve Ove Hoe Andersen, Mapei Denmark A/S Thomas Lundorf, Sika Danmark A/S Hans Henrik Gylov, Sto Danmark A/S Jens Mortensen, Condor Entreprise A/S Benny Thidex. P. Rasmussen og Sønner A/S Torben Hessing-Olsen, Gulvbranchen (sekretær) Trægulve, laminatgulve og overfladebehandling Jørgen Baden, Tarkett A/S Keld Hummel, Hummels Gulvservice A/S Torben Hessing-Olsen, Gulvbranchen (sekretær) Gulvbranchens Vådrumskontrol Jens Brendstrup, Cowi A/S Erik Brandt, SBi Kurt Kielsgaard Hansen, Danmarks Tekniske Universitet, BYG DTU Keld Hummel, Hummels Gulvservice A/S Jørgen Baden, Tarkett A/S Anders Hjorth Jensen, Gulvbranchen Torben Hessing-Olsen, Gulvbranchen (sekretær) Syns- og skønsmænd Lars Eberhardt Christensen, A.I. Gulve A/S Allan Petersen, Ardex Skandinavia A/S Bo Hansen, Vesla A/S Henning Rasmusen, Jul. Nielsen Entreprise A/S Allan Brawn Rasmussen, A10 Tæpper & Gardiner as Christian Bay, Roskilde Gulventreprise A/S Christian Brauer, BT Gulve A/S Jan Overgaard, Ribergaard Gulve A/S Jan Ladefoged, ege contract a/s 17

18 2 Regnskab Gulvbranchen Resultatopgørelse Kontingentindtægter Salg af tryksager mm Kurser Indtægter i alt Salgs- & markedsføringsomk Omkostninger medlemsvalgte Møde-og rejsevirksomhed Kontoromkostninger Administration Tab på debitorer Omkostninger i alt Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle udgifter Ordinært resultat før skat Skat 0 0 Årets resultat Balance AKTIVER Obligationer Obligationer i alt Aktier Aktier i alt Mellemregning GVK Eksterne mellemregninger i alt Diverse tilgodehavender Momsafregning Tilgodehavender i alt Jyske Bank Jyske Bank Likvider i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Disponibel egenkapital Årets resultat Egenkapital i alt Garantiordning Garantiordning kapital Udbetalinger Garantiordning i alt Egenkapital i alt Hensat til tab på debitorer Skyldige omkostninger Uddannelsesbidrag Mellemregning Dansk Byggeri Gæld i alt Passiver i alt

19 2 Regnskab Gulvbranchens Vådrumskontrol - resultat 2013 Resultatopgørelse Kontingentindtægter Kurser Indtægter i alt Kontrolbesøg m.v Salgs- og markedsføringsomk Bruttoresultat Omkostninger medlemsvalgte Møde-og rejsevirksomhed Kontoromkostninger Bidrag og tilskud Tab på debitorer Omkostninger i alt Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Ordinært resultat før skat Selskabsskat 0 0 Årets resultat Balance AKTIVER Værdipapirer Obligationer Værdipapirer i alt Tilgodehavender Løbende anke Diverse tilgodehavender Momsafregning Tilgodehavender i alt Likvider Jyske Bank Likvider i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital Disponibel egenkapital Årets resultat Disponibel egenkapital i alt Andre kreditorer Skyldige omkostninger Mellemregning Dansk Byggeri Andre kreditorer i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

Gulvbranchens årsberetning 2014/2015. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00. info@gulvbranchen.dk www.gulvbranchen.

Gulvbranchens årsberetning 2014/2015. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00. info@gulvbranchen.dk www.gulvbranchen. Årsberetning Gulvbranchens for Gulvbranchen årsberetning 2014/2015 2008/2009 1 Gulvbranchens årsberetning 2014/2015 Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00 info@gulvbranchen.dk

Læs mere

Gulvbranchens årsberetning 2012/2013. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K

Gulvbranchens årsberetning 2012/2013. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K Årsberetning Gulvbranchens for Gulvbranchen årsberetning 2008/2009 2012/2013 Gulvbranchens årsberetning 2012/2013 Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K Telefon: 72 16 00 00 Fax:

Læs mere

Årsmøde i Gulvbranchens Vådrumskontrol 2015 Den 20. marts 2015 kl. 09:30-10:30, Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg

Årsmøde i Gulvbranchens Vådrumskontrol 2015 Den 20. marts 2015 kl. 09:30-10:30, Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg Referat Årsmøde i Gulvbranchens Vådrumskontrol 2015 Den 20. marts 2015 kl. 09:30-10:30, Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg Dagsorden: 1. Beretning a. Status for GKV b. Opdatering og kurser c. Tekniske forhold

Læs mere

Årsmøde i Gulvbranchens Vådrumskontrol 2014 Den 2. maj 2014 kl. 09:30-10:30, Hotel Vejlefjord, Vejle

Årsmøde i Gulvbranchens Vådrumskontrol 2014 Den 2. maj 2014 kl. 09:30-10:30, Hotel Vejlefjord, Vejle Referat Årsmøde i Gulvbranchens Vådrumskontrol 2014 Den 2. maj 2014 kl. 09:30-10:30, Hotel Vejlefjord, Vejle Dagsorden: 1. Beretning a. Status for GKV b. Opdatering og kurser c. Tekniske forhold d. GVK

Læs mere

Gulvbranchens årsberetning 2015/2016 Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00. info@gulvbranchen.dk www.gulvbranchen.

Gulvbranchens årsberetning 2015/2016 Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00. info@gulvbranchen.dk www.gulvbranchen. Årsberetning Gulvbranchens for Gulvbranchen årsberetning 2015/2016 2008/2009 1 Gulvbranchens årsberetning 2015/2016 Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00 info@gulvbranchen.dk

Læs mere

Årsberetning for Gulvbranchens 2008/2009. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K

Årsberetning for Gulvbranchens 2008/2009. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K Årsberetning for Gulvbranchen 2008/2009 Årsberetning for Gulvbranchens 2008/2009 Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K Telefon: 38 34 25 00 Fax: 38 34 28 25 info@gulvbranchen.dk

Læs mere

Gulvbranchens årsberetning 2011/2012. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K

Gulvbranchens årsberetning 2011/2012. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K Årsberetning Gulvbranchens for Gulvbranchen årsberetning 2008/2009 2011/2012 Gulvbranchens årsberetning 2011/2012 Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K Telefon: 38 34 25 00 Fax:

Læs mere

INDHOLD. Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Indhold og kolofon. Årsberetning for Gulvbranchens 2010/2011

INDHOLD. Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Indhold og kolofon. Årsberetning for Gulvbranchens 2010/2011 Årsberetning for Gulvbranchen 2008/2009 2010/2011 INDHOLD Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011 3 Formandens beretning 4 Gulv10 4 Syns- og skønsmænd 4 BR10 5 De fagtekniske udvalg 5 På tværs af de fagtekniske

Læs mere

Gulvet Husets vigtigste bygningsdel. Indlæg til FSTA s årsmøde

Gulvet Husets vigtigste bygningsdel. Indlæg til FSTA s årsmøde Gulvet Husets vigtigste bygningsdel Indlæg til FSTA s årsmøde Agenda Præsentation af Gulvbranchen Forventninger til gulv Funktionsanalyse og checklister Forventningsafstemning Vurdering af gulve Kvalitetssikring

Læs mere

9 Services fra Dansk Byggeri 9 Oversigt over nogle af kontaktpersonerne i Dansk Byggeri

9 Services fra Dansk Byggeri 9 Oversigt over nogle af kontaktpersonerne i Dansk Byggeri Årsberetning Gulvsektionens for Gulvbranchen årsberetning 2013/2014 2008/2009 INDHOLD Gulvsektionens årsberetning 2013/2014 3 Formandens beretning 5 Uddannelse 6 Praktikpladssituationen 7 Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Gulvsektionen Gulvbranchen GVK

Gulvsektionen Gulvbranchen GVK Gulvsektionen Gulvbranchen GVK gulv.info Hvad er Gulvbranchen? Gulvbranchen er en brancheorganisation for det tekniske samarbejde mellem leverandører af gulvbelægningsmaterialer og de entreprenører, der

Læs mere

Gulvsektionens årsberetning 2014/2015

Gulvsektionens årsberetning 2014/2015 Årsberetning Gulvsektionens for Gulvbranchen årsberetning 2014/2015 2008/2009 Gulvsektionens årsberetning 2014/2015 Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00 info@gulvbranchen.dk

Læs mere

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Foto: Interface arkiv 1 Intro Gulvbranchens bestyrelse har på et strategiseminar i oktober 2014 diskuteret og sammenfattet de overordnede strategiske mål for foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GULVBRANCHENS VÅDRUMSKONTROL

VEDTÆGTER FOR GULVBRANCHENS VÅDRUMSKONTROL VEDTÆGTER FOR GULVBRANCHENS VÅDRUMSKONTROL 22. oktober 2014 1. Foreningens navn og hjemsted Kontrolordningens navn er Gulvbranchens Vådrumskontrol, GVK. Kontrolordningen har hjemsted i Københavns Kommune.

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

PROFESSIONELLE GULVLØSNINGER MERE END 100 ÅR PÅ GULVET

PROFESSIONELLE GULVLØSNINGER MERE END 100 ÅR PÅ GULVET 28-02-2011 MERE END 100 ÅR PÅ GULVET 1 FRA PROJEKTERING ALT MELLEM RÅBETON TIL FÆRDIGT OG FODÅL ARBEJDE TRÆK PÅ VORES ERFARING: Vores stab af konduktører og beregnere har den fagtekniske viden og mangeårige

Læs mere

INDHOLD. Gulvsektionens årsberetning 2011/2012. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K

INDHOLD. Gulvsektionens årsberetning 2011/2012. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K Årsberetning Gulvsektionens for Gulvbranchen årsberetning 2008/2009 2011/2012 INDHOLD Gulvsektionens årsberetning 2011/201 3 Formandens beretning 4 Økonomiske nøgletal for byggeriet 6 Uddannelse 6 Nyt

Læs mere

Foreningen. Årsrapport 2014

Foreningen. Årsrapport 2014 Foreningen 2009 Årsrapport 2014 Side 2 Bestyrelsens beretning Foreningens formål er at opnå erstatning for det tab, ejere af hybrid kernekapital udstedt af Tønder Bank i 2009 fik, da banken uventet gik

Læs mere

Generalforsamling DRF-2015. Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart

Generalforsamling DRF-2015. Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart Generalforsamling DRF-2015 Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart Dagsorden Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab til generalforsamlingens godkendelse. Forslag fra medlemmerne.

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Årsrapport 2014-2015 Side 2 Bestyrelsens beretning 1. Foreningens start OW Bunker gik konkurs den 7. november 2014 efter at have været introduceret på børsen 28. marts 2014. Kort tid derefter samlede Dansk

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

FORENINGEN OWBUNKERINVESTOR

FORENINGEN OWBUNKERINVESTOR FORENINGEN OWBUNKERINVESTOR Årsrapport 2016 Side 2 Bestyrelsens beretning 2016 har været et begivenhedsrigt år for foreningen. Foreningen blev startet i december 2014, kun en måned efter OW Bunker gik

Læs mere

Årsberetning for Gulvsektionen 2008/2009 2009/2010. Gulvsektionen

Årsberetning for Gulvsektionen 2008/2009 2009/2010. Gulvsektionen Årsberetning for Gulvsektionen 2008/2009 2009/2010 Gulvsektionen Årsberetning for Gulvsektionen 2009/2010 Gulvsektionen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K Telefon: 72 16 00 00 eka@danskbyggeri.dk

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GULVBRANCHENS VÅDRUMSKONTROL

VEDTÆGTER FOR GULVBRANCHENS VÅDRUMSKONTROL VEDTÆGTER FOR GULVBRANCHENS VÅDRUMSKONTROL September 2017 1. Foreningens navn og hjemsted Kontrolordningens navn er Gulvbranchens Vådrumskontrol, GVK. Kontrolordningen har hjemsted i Københavns Kommune.

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. marts 2014 kl. 16.30 18.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Erik B. Hansen, Britta Magnussen,

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

DANSK GAS FORENING. CVR. nr

DANSK GAS FORENING. CVR. nr DANSK GAS FORENING CVR. nr. 19731715 Årsrapport 2007/2008 Årsberetning Årets resultat Resultatopgørelsen 1. juli 2007 til 30. juni 2008 udviser et underskud på 56.386 kr. mod et underskud i 2006/2007 på

Læs mere

2 INDHOLD. 3 Formandens indlæg: Kommer foråret til Gulvsektionens medlemmer? 4 Ny branchechef. 5 Aktiviteten. 6 Uddannelse.

2 INDHOLD. 3 Formandens indlæg: Kommer foråret til Gulvsektionens medlemmer? 4 Ny branchechef. 5 Aktiviteten. 6 Uddannelse. Årsberetning for Gulvsektionen 2010/2011 2 INDHOLD 3 Formandens indlæg: Kommer foråret til Gulvsektionens medlemmer? 4 Ny branchechef 5 Aktiviteten 6 Uddannelse 6 Elevsituationen 6 DM i SKILLS 7 Lærlingesager

Læs mere

Dansk Træforenings Legat

Dansk Træforenings Legat Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 5/5 2009. Dirigent Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 30. juni 2015

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 30. juni 2015 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 30. juni 2015 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Årsberetning for Gulvsektionen 2008/2009. Gulvsektionen

Årsberetning for Gulvsektionen 2008/2009. Gulvsektionen Årsberetning for Gulvsektionen 2008/2009 Gulvsektionen Årsberetning for Gulvsektionen 2008/2009 Gulvsektionen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K Telefon: 72 16 00 00 gca@danskbyggeri.dk

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg. Fonden til Rosportens Fremme

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg. Fonden til Rosportens Fremme KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Finansielle forhold Selskabets realkreditlån er med årlig rentetilpasning, og renten er for 2012 fastsat til 1,1376% p.a. ekskl. margin.

Finansielle forhold Selskabets realkreditlån er med årlig rentetilpasning, og renten er for 2012 fastsat til 1,1376% p.a. ekskl. margin. Til investorerne i I/S Difko XXVIII (28) Difko Administration A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Tlf. +45 70 11 75 00 Fax +45 70 11 75 25 difko@difko.dk www.difko.dk CVR-nr. 84012416 Ref. HEF/suj Dato

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel

Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Invitation til Den årlige generalforsamling og årsmøde På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

DU HAR BRUG FOR. Dansk Træ

DU HAR BRUG FOR. Dansk Træ DU HAR BRUG FOR Dansk Træ Et forum af danske virksomheder Landsforeningen Dansk Træ udspringer af Danske Entreprenørers Træsektion og er i dag en del af Dansk Byggeri. Foreningen består af ca. 60 virksomheder

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2013

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER Egegårdsvej 39, 1 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 8/3 2009. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Mødet afholdtes på DHI Institut for Vand og Miljø s adresse, Agern Alle 11, 2970 Hørsholm. Torkil Jønch-Clausen bød velkommen

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

I/S ANDST VANDVÆRK. Årsregnskabet 2009

I/S ANDST VANDVÆRK. Årsregnskabet 2009 I/S ANDST VANDVÆRK CVR nr. 67 66 98 19 Årsregnskabet 2009 (74. regnskabsår) RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kokholm 3 A, 1. sal, DK-6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601

Læs mere

Københavns Tandlægeforening

Københavns Tandlægeforening Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17 1256 København K CVR.nr.: 18 20 84 15 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse FORENINGSOPLYSNINGER Side 2 BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER - 3 REVISIONSPÅTEGNING -

Læs mere

HASSERIS GRUNDEJERFORENING ÅRSREGNSKAB 2016

HASSERIS GRUNDEJERFORENING ÅRSREGNSKAB 2016 ÅRSREGNSKAB 2016 Til medlemmerne i Hasseris Grundejerforening Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Hasseris Grundejerforening for regnskabsåret 1. januar 2016-31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport. dirigent

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport. dirigent Erhvervsforum Roskilde Årsrapport 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 12. april 2012 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Dansk Geologisk Forening Att. Bo Christiansen Øster Voldgade 10 1350 København K. Regnskab pr. 31.12.2005. CVR.nr.: 74 53 98 15

Dansk Geologisk Forening Att. Bo Christiansen Øster Voldgade 10 1350 København K. Regnskab pr. 31.12.2005. CVR.nr.: 74 53 98 15 FRANK MØLLER A/S Registrerede Revisorer FRR CVR. nr. 21 29 58 09 - E-mail: info@fm-as.dk - Homepage: www.fm-as.dk Falkonér Allé 63, 2000 Frederiksberg. Fax: 38 339 338 Tlf: 38 339 339 Dansk Geologisk Forening

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Fonden til Rosportens Fremme. CVR-nr KOPI

Fonden til Rosportens Fremme. CVR-nr KOPI CVR-nr. 66 38 16 17 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsrapporten 3 Ledelsesberetning 4 Beretning 4 Årsregnskab 1. januar 31. december 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/ / REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/ / REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2015 30/6 2016 30. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter 10 Virksomhedsoplysninger 12

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter 10 Virksomhedsoplysninger 12 ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 6 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Anvendt regnskabspraksis 7

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere