LHC-nyt. 20. årgang Marts 2003 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LHC-nyt. 20. årgang Marts 2003 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128"

Transkript

1 ISSN LHC-nyt 20. årgang Marts 2003 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

2 Indhold Landsindsamlingen Om temadage... 4 Sommerophold 2003 på Vejlefjord Centret... 5 Årsrapport Udkast til budget for Generalforsamling Nye regler om merudgifter til voksne Huntington og mig ny ungdomsbog Kalenderen Nyt fra lokalgrupperne HC-materialer Adresser LHC s bestyrelse Formand Merete Lüttichau Tlf Havnøvej 38 Fax Hadsund Næstformand Henning Muldager Tlf Kalørvej Odense V. Kasserer Ove Vedelsby Tlf Mallings Gård Skælskør LHC s girokonto: Sekretær Lis Hasholt Tlf Tornehøj Farum Bestyrelses- Bjørn Rich. Olsen Tlf medlem Vestergade Kerteminde LHC s internet hjemmeside: Næste nummer af LHC-nyt udkommer den 10. juni Deadline for indlæg til dette nummer er den 1. maj Indlæg sendes til: LHC-nyt Redaktion: Mona Hansen (ansv.) Sats og tryk: O mega kommunikation A/S Oplag: Mona Hansen, Brokbjergvej 4, 8752 Østbirk, tlf LHC-nyt udkommer den 10. i månederne marts, juni, september og december. Forsidefoto: Lokalgruppemøde Vestsjælland den 5. november

3 Landsindsamlingen 2002 Årets resultat blev: Kr ,- fra i alt 107 gavegivere. Beløbet er kr mindre end indsamlingsresultatet i 2001, som var på kr ,- fra 273 gavegivere. Der er blevet lagt en stor indsats for dagen i nogle af lokalgrupperne, mens andre ikke har haft den store aktivitet. Efter fradrag af udgifter til indbetalingskort og annonce i alt kr ,- udgør overskuddet kr ,- som overføres til landsforeningens drift. Der rettes hermed en stor tak til alle gavegivere, lokalgrupper som enkeltpersoner. Bestyrelsen Indkomne bidrag og gaver i perioden 1. november-31. december 2002 Private gavebidrag (67 gavegivere inkl. Landsindsamlingen) kr ,00 Tips & Lotto driftstilskud kr ,00 I alt kr ,00 Landsforeningen siger mange tak for alle bidrag. Bestyrelsen LHC-nyt nr. 1/03 3

4 Om temadage Den 2. november var der temadag for ægtefæller og pårørende i Sunds. Det var en udmærket temadag med mange fremmødte heriblandt mange nye ansigter. Som sædvanlig var der præsentation af hver enkelt, der fortalte, hvilken tilknytning de havde til HC. Det gik der naturligvis et pænt stykke tid med, inden vi var igennem hele forsamlingen. Derefter foredrag af psykolog Karen Fonseca med efterfølgende debat. Efter frokost var der et kort indlæg om erfaringer med sygdommen i Herning af bo-koordinator Eva Backhausen. Så var vi nået frem til eftermiddagskaffen, hvor vi blev delt op i to hold ægtefæller og pårørende til gruppearbejde og diskussion. Desværre var der ikke meget mere end en god times tid til rådighed, hvad der nok er for lidt, især når vi er så mange samlet, og alle har meget på hjerte. Jeg ved ikke, om man har sløjfet temadagen for ægtefæller og samlevere. Men hvis det er tilfældet, er vi en del, der kommer til at savne den, det gav man også udtryk for i Sunds. Jeg har i mange år deltaget i denne temadag og har haft stort udbytte af den, ellers ville man jo nok ikke rejse fra København til Jylland bare en enkelt dag. På ægtefælledagen er man sammen med ligesindede, der lever døgnet rundt med den HC-ramte og kan udveksle erfaringer lige fra, hvordan man får hjælp fra myndighederne, og hvordan man i det hele taget klarer den vanskelige situation, det er at leve med en HC-patient. Mit ønske er, at man igen laver ægtefælledag, hvor vi kan diskutere og måske løse nogle af de problemer, vi har i dagligdagen, når man har en ægtefælle eller samlever, der har HC. Med venlig hilsen John Larsen, Lellinge Allé 37A, 2650 Hvidovre, Tlf PS! Lokalgruppe i Københavns-området Skal vi virkelig ikke have en lokalgruppe mere i så stort et område. Er der ikke nogen, der vil tage et initiativ, så vi atter får en gruppe op at stå? Svar til John Larsen Kære John, tak for dit indlæg om temadagen i Sunds 2/11-02, der supplerer indlæggene fra Pernille og Lars samt Dorthe Bjødstrup i LHC s december-nummer. Vi er altid glade for tilbagemeldinger med ros og ris til vore møder, så vi har mulighed for at justere planlægningen. Du har nok ret i, at der var afsat for lidt tid til gruppediskussionerne, men jeg tror ikke, at to møder forløber ens, og vi har også gennem årene ændret på sammensætningen af deltagerne og foredragsholderne for at skabe variation, da der næsten altid er gengangere til disse møder. Bestyrelsen drøfter løbende afviklingen af temadagene, og vi har bestemt ikke planer om at sløjfe temadage for ægtefæller/samlevere. Problemet med lokalgruppen i København, der ligger i dvale, arbejder bestyrelsen med i forventning om, at der er andre end dig, der savner den, og som vil møde op, når der indkaldes til møde igen. På bestyrelsens vegne Bjørn Richard Olsen 4

5 Sommerophold 2003 på Vejlefjord Centret mandag den 23. juni til lørdag 28. juni. Som sædvanlig søger foreningen tilskud hertil, og vi kan derfor tilbyde en uges ophold med træning i svømmehal og gymnastiksal samt dejlige fritidsaktiviteter i Vejlefjords naturskønne omgivelser for kr ,- for medlemmer og kr ,- for øvrige deltagere. Sommerophold Landsforeningen arrangerer også i år et sommerophold for personer med Huntingtons chorea på Vejlefjord Centret, Sanatorievej 26, Stouby i uge 26 fra Hvis du er interesseret i at deltage, så tilmeld dig på kuponen herunder eller ring til Jytte Broholm, Rosenvænget 14, 4270 Høng, telefon , senest den 25. april, hvorefter du vil høre nærmere. Jeg vil gerne deltage alene Med egen hjælper Med pårørende Jeg ønsker hjælp Tilmelding senest den 25. april Navn Adresse Postnr. og by Telefon LHC-nyt nr. 1/03

6 Årsrapport 2002 Resultatopgørelse for Note kr. kr. Indtægter Kontingenter Gaver Bårebidrag Pjecer Bidrag fra Tips og Lotto, formålsbestemt tilskud Bidrag, private organisationer Efterbetaling fra Tips og Lotto, formålsbestemt tilskud tidligere år Bidrag fra Tips og Lotto, generelt tilskud Annonceindtægter Indtægt, konsulentbesøg Salgsartikler Diverse indtægter Deltagerbetaling Årsmøde, deltagerbetaling Landsindsamling, bruttoindtægter Renteindtægter mv Aktier, kursregulering Indtægter, forskningsmidler Indtægter i alt

7 Resultatopgørelse for Note kr. kr. Udgifter Sommerophold Vejlefjord, udgifter 6 ( ) ( ) Weekendseminar for unge risikogrupper, udgifter 7 (59.443) (59.924) Temadage for ægtefæller, udgifter 8 (5.623) (17.848) Årsmøde, udgifter (9.587) (26.756) Revision 2002 (7.000) (7.000) Regnskabsmæssig assistance (22.750) (25.000) Revisorerklæring vedr. ansøgning om bidrag (1.000) (1.000) Lokalgrupperne (7.788) (2.588) Fælles lokalgruppedag (2.288) (4.135) Hjemmeside (11.073) 0 LHC-Nyt, trykning (67.745) (73.278) LHC-Nyt, porto (4.886) (7.444) Bestyrelsesarbejde, rejser (12.633) (15.504) Bestyrelsesarbejde, fortæring (5.711) (2.231) Konsulentudgifter 0 (5.072) Porto (7.756) (8.972) Telefon og fax (4.169) (6.703) Papir og kuverter mv. (2.935) (13.403) KMS-kontingenter og -møder (1.465) (925) Trykning af pjecer og postkort mv. (17.251) (23.356) Landsindsamlingen, udgift til blanketter (2.308) (1.964) Landsindsamlingen, annoncer (2.135) (2.048) PC-vedligeholdelse (10.140) 0 Kontormaskiner og -inventar (10.334) 0 EDB-udgifter (2.500) 0 HC-stol, transportudgifter (4.943) (2.532) Diverse bidrag og gebyrer (2.975) (1.946) Transport ( ) ( ) LHC-nyt nr. 1/03 7

8 Resultatopgørelse for Note kr. kr. Transport ( ) ( ) IHA-kontingent 0 (839) IHA-konferencer (6.013) 0 Repræsentation, gaver (3.276) (3.590) IHA 2003 forberedelser, herunder møder 0 (5.191) Donationer, i henhold til LL 72 (40.398) (16.323) Donationer, IHA 0 (959) Konferencer, EHA (25.936) 0 Øvrige konferencer (2.514) 0 Forsikringer (4.046) (4.406) Socialrådgiver, løn mv. (91.014) (95.759) Kontorassistent, løn mv. (17.213) (16.988) Psykologer, honorar mv. 0 (400) Personale, lønadministration (1.655) (1.278) Husleje, socialrådgiver (6.300) (7.800) Kontorhold og telefon, socialrådgiver (2.758) (1.800) Arbejdsskadeforsikring, socialrådgiver (774) 0 Kursusudgifter, socialrådgiver 0 (685) Udgifter, forskningsmidler 2 ( ) (91) Udgifter ( ) ( ) ÅRETS RESULTAT Årets resultat fordeles således: Henlæggelse til forskningsmidler Overført til næste år

9 Balance pr Note kr. kr. BG Bank BG Bank Tilgodehavender Aktier i Skælskør Bank, nom. 50 stk. à kurs Frimærkebeholdning Indestående forskningsmidler Skælskør Bank, driftskonto Skælskør Bank, kapitalkonto Aktiver Skyldigt AM-bidrag Skyldig A-skat Skyldige feriepenge Skyldige omkostninger i øvrigt Mellemregning, forskningsmidler Kortfristede gældsforpligtelser Egenkapital , Landsforeningen Årets resultat Egenkapital, Landsforeningen Henlæggelse , forskningsmidler Henlagt af årets resultat Forskningsmidler i alt Passiver LHC-nyt nr. 1/03 9

10 Noter kr. kr. 1. Indtægter, forskningsmidler Renteindtægt, bank Renteindtægt, obligationer Kursregulering obligationer, urealiseret Gavebidrag, arv Udgifter, forskningsmidler Gebyrer Kursregulering, obligationer, realiseret Forsker, deltagelse IHA-konference Forskningsprojekt Indestående på forskningsmidler Skælskør Bank, Obligationer, Kommunekredit 67 st. INK. 97/05, nom kr Obligationer, Danmarks Hypotekbank, ST 2002, 4%, nom kr Obligationer, Realkredit Danmark, 10 D S INK. 2007, nom kr Mellemregning, Landsforeningen Formålsbestemte tilskud, Tips & Lottopuljerne 2002 Indtægter Tilskud til sommerophold, Vejlefjord Tilskud til weekendseminar for unge risikogrupper Tilskud til temadage for ægtefæller

11 Noter kr. kr. 5. Deltagerbetaling Sommerophold, Vejlefjord Weekendseminar Sommerophold, Vejlefjord, udgifter Opholdsudgifter Transportudgifter Instruktører / medhjælpere Socialrådgiver / psykolog Underholdning Diverse Weekendseminar for unge risikogrupper, udgifter Opholdsudgifter Transportudgifter Foredragsholdere Diverse Temadage for ægtefæller, udgifter Transportudgifter Foredrag Opholdsudgifter Diverse LHC-nyt nr. 1/03 11

12 Udkast til budget for 2003 Indtægter: Medlemskontingenter kr Gaver og bårebidrag Salg af pjecer/bøger/postkort Bidrag fra private org T&L driftstilskud Annonceindtægter Indt. Ifm.konsulent/HC-stol trp Vejlefjord deltagerbetaling Vejlefjord sommerophold T&L tilskud Weekendseminar deltagerbetaling Weekendseminar T&L tilskud Temadag T&L tilskud Forskningsdag Landsindsamling Renter og udbytte Indtægter i alt Udgifter Vejlefjord sommerophold Weekendseminar Temadage Forskningsdag Årsmøde Landsinds, blanketter/annonce Lokalgrupperne Revision & bogføring Hjemmeside LHC-nyt, trykning, porto m.v Bestyrelsesarbejde Konsulentarbejde Kontorhold. porto, tlf., papir m.v Kontormask/inventar PC-vedligehold, EDB-udgifter Trykning af pjecer m.v Diverse udg. HC-stol.trp.repr.gaver mm Forsikringer IHA, EHA, KMS kontingent & konferencer Støtte til pers. Psykologbehandling Kontorassistent, løn m.v , husleje, kontorhold Socialrådgiver, løn m.v , husleje, kontorhold Lønadministration, gebyrer m.v Udgifter i alt Årets underskud ( ) 12

13 Støt Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Gaver Landsforeningen mod Huntingtons Chorea er godkendt af skattemyndighederne, således at gavebidrag i henhold til ligningslovens paragraf 8A i et vist omfang kan fratrækkes på selvangivelsen. De første 500 kr. kan dog ikke fratrækkes, og det højeste beløb, ordningen omfatter, er kr. Gaver til foreningen må gerne fordeles over året med flere mindre indbetalinger. Når blot disse sammenlagt overstiger de førnævnte 500 kr., kan fradrag foretages. Kvittering for gaveydelsen skal vedlægges selvangivelsen. Ægtefæller har ret til hver sit fradrag på op til kr. Gaver på mindre beløb er også meget væsentlige for landsforeningen, idet førnævnte godkendelse fra skattemyndighederne foruden medlemsantallet afhænger af antallet af gavegivere. Gavebrev Hvis De også ønsker at fratrække de første 500 kr. på selvangivelsen, eller hvis De ønsker at give mere end kr. om året til Landsforeningen mod Huntingtons Chorea, og ønsker fradrag for det fulde beløb, kan dette lade sig gøre i henhold til ligningslovens 12 stk. 2. Det forhøjede fradrag opnår De ved at underskrive et Gavebrev, hvori De forpligter Dem til at betale et fast årligt beløb eller en bestemt procentdel af Deres indkomst i en periode på ti år eller mere. Et udkast til et Gavebrev kan uforpligtende for Dem rekvireres hos landsforeningen. Testamente Ønsker De, at Landsforeningen mod Huntingtons Chorea skal arve Deres formue eller en del heraf, er det nødvendigt at oprette et testamente. I testamentet indsætter De landsforeningen som arving og angiver den ønskede del af arven. Da Landsforeningen mod Huntingtons Chorea er fritaget for at betale arveafgift, vil hele beløbet gå ubeskåret til foreningens arbejde. Bårebidrag Ønskes det, at der i stedet for blomster til en begravelse sendes bårebidrag til Landsforeningen mod Huntingtons Chorea, kan dette eksempelvis bekendtgøres i dødsannoncen. Giro bedes benyttet. Landsforeningen fremsender en liste over bidragydere til de efterladte. Støtte til forskning Det er muligt at øremærke gaver, arv og bårebidrag således, at beløbet specifikt anvendes til forskning med relation til Huntingtons chorea. Dette gøres ved at angive forskningsmidler på indbetalingskortet. Yderligere information I folderen Støt Landsforeningen mod Huntingtons Chorea finder De yderligere råd og vejledning om, hvordan støtten bedst kan gives. LHC-nyt nr. 1/03 13

14 GENERALFORS lørdag den 5. april kl i Roskild Dagens program: Ankomst med kaffe Nyt fra forskningen inkl. spørgsmål Frokost. LHC betaler frokosten, drikkevarer er for egen regning Generalforsamling Fællesspisning for egen regning på stedet for dem, der har lyst. Roskilde-Hallerne ligger i Roskildes vestlige del, ved Holbækvej, umiddelbart bag den gamle Spritfabrik. Let at finde, og så har vi en stor parkeringsplads lige uden for døren. Kommer du i bil ad motorvejen fra København eller Holbæk, tag frakørsel 12. Kør ind mod Roskilde. Ringsted Roskilde- Hallerne Ringstedgade Jernbanegade Sdr. Ringvej Køgevej Hillerød Holbæk København Få hundrede meter fremme kommer du til Søndre Ringvej, hvorfra der er skiltet til Roskilde-Hallerne. Kommer du i bil ad landevejen fra Ringsted, følg vejen direkte mod centrum. Fra krydset ved den gamle Spritfabrik følger du skiltningen til Roskilde-Hallerne. Vejviser 14

15 AMLING 2003 e-hallerne, Møllehusvej 15, Roskilde Generalforsamling: Der afholdes årsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 5. april 2003 kl i Roskilde-Hallerne, Møllehusvej 15, Roskilde, tlf Dagsorden er ifølge foreningens vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om landsforeningens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (se side 6-11). 4. Fastlæggelse af budget (se side 12) og kontingent for det kommende år. Bestyrelsen foreslår, at størrelsen af støttemedlemskab sidestilles med enkeltmedlemskab til kr. 150,-. 5. Valg af bestyrelse og suppleanter (se nedenfor). 6. Forslag. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring af 1: Foreningens adresse er hos foreningens formand. 7. Eventuelt. På valg er: Formand Merete Lüttichau Ønsker ikke genvalg Bestyrelsen foreslår Sven Asger Sørensen Bestyrelsesmedlem Henning Muldager Er villig til genvalg Bestyrelsesmedlem Bjørn Richard Olsen Er villig til genvalg Bestyrelsesmedlem (1 år) Ledig plads (efter Erik) Suppleant Anne Nørremølle Er villig til genvalg Suppleant Susanne Vind Er villig til genvalg Sidste frist for tilmelding er mandag den 17. marts 2003 til: Bjørn Rich. Olsen eller Henning Muldager Tlf Tlf PS! I nærheden af Roskilde-Hallerne findes et håndværksmuseum på Ringstedgade 68, der har åbent fra kl På Ringstedgade 6-8 er der gamle købmandsog slagterbutikker. LHC-nyt nr. 1/03 15

16 O mega kommunikation A/S Tel Østerbro Slagelse Fax

17 Nye regler om merudgifter til voksne Den 1. januar 2003 trådte en ny førtidspensionsreform i kraft. For personer, der fik førtidspension før denne dato, sker der ingen forandringer i deres pension og tillæg, men for andre, er der væsentlige ændringer: Der er ikke længere mulighed for at søge invaliditetsydelse, bistands- eller plejetillæg. I stedet yder kommunen dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige husførelse i henhold til 84 i Lov om social service. Reglerne om refusion af merudgifter gælder, hvis du søger og får bevilget førtidspension, men også hvis du fortsat er i arbejde. Du skal være mellem 18 og 65 år med nedsat funktionsevne. Det er ikke tilstrækkeligt, at du er blevet testet for genet for Huntingtons chorea, men du skal have en nedsat funktionsevne på grund af sygdommen. Ydelsen ophører ved overgang til folkepension. Der kan ydes hjælp til merudgifter, hvis de er på mindst 500 kr. pr. måned (6.000 kr. pr. år). Denne ydelse er skattefri og uafhængig af indkomst. Merudgifterne skal dokumenteres, eller på anden måde sandsynliggøres. Såfremt merudgifterne kan sandsynliggøres til at være på mindst 500 kr. pr. måned (6.000 kr. pr. år), udbetales kr kr. pr. måned. Herefter kan tilskuddet øges med 500 kr. efter nedenstående regler: Hvis merudgiften pr. måned er ydes der i merudgift kr. 0 kr kr kr kr kr kr kr. LHC-nyt nr. 1/03 17

18 Hvad forstås ved merudgifter? Der findes ingen udtømmende liste over, hvad man betragter som merudgifter, men disse skal være en følge af den nedsatte funktionsevne. Det skal endvidere være udgifter, som du ikke ville have haft, hvis du ikke havde funktionsnedsættelsen. Inden du henvender dig til kommunen for at søge om dækning af merudgifter, er det vigtigt, at du tænker dagligdagen nøje igennem for at lave en oversigt over, hvilke situationer der medfører de nødvendige ekstraudgifter. Du kan ikke forvente, at en sagsbehandler, som kun har et ringe indblik i Huntingtons chorea, alene kan forudsige, hvilke udgifter du har. Man kan også kun få dækket de nødvendige merudgifter. Nedenstående findes en fortegnelse over eksempler på merudgifter, men denne fortegnelse er på ingen måde dækkende: Bistand til håndsrækninger f.eks. at skifte en el-pære, pudse vinduer, købe ind og lignende. Der skal foretages en vurdering af, om der i dit netværk er personer, der vil kunne yde hjælpen, eller om det er opgaver, hjemmehjælpen kan påtage sig. Nødvendige håndsrækninger f.eks. snerydning af fortov, græsslåning, malerarbejde m.v. Egenbetalingen af medicinudgifter og særlige ernæringspræparater der gives på grund af handicappet, og som ikke dækkes efter sygesikringsloven. Forhøjede forsikringspræmier vedrørende familieulykkesforsikringer. Udgifter til fritidsbeskæftigelse. Udgifter til flytning, der er betinget af den nedsatte funktionsevne. Merudgifter til befordring, hvis disse ikke dækkes af andre ordninger. Det kan f.eks. dreje sig om transport til behandling, der ikke ydes tilskud til efter andre ordninger eller i visse tilfælde transport til arbejde. Handicaprettede kurser. Der kan f.eks. ydes hjælp til rejseudgifter, kursusudgifter eller pasning af børn, der ikke skal deltage. Ekstra vask større varmeregninger. Osv. Listen er som nævnt ikke udtømmende. For at få udbetalt tilskuddet til merudgifter skal man henvende sig til kommunen. Hjælp til hjælpemidler og specielt udformet beklædning eller fodtøj bevilges fortsat efter bestemmelserne i 97 og 98 om hjælpemidler og forbrugsgoder. Bodil Davidsen Socialrådgiver 18

19 Huntington og mig ny ungdomsbog Jeg minder om, at vores nye ungdomsbog»huntington og mig«netop er blevet oversat til dansk, og kan købes for kr. 40,- ved henvendelse til Bodil Davidsen. Mona Hansen Huntington og mig En ungdomsbog Rådgivning om pasning og pleje Plejehjem/institutioner og hjemmepleje med interesse for Huntingtons chorea kan få besøg af Merete Lüttichau med henblik på rådgivning om pasning og pleje af HC-patienter. Rådgivning for plejehjem, som er medlem af Landsforeningen, ydes uden beregning bortset fra 500,- kr. pr. besøg, der altid opkræves til delvis dækning af konsulentens transportudgifter. Nærmere aftale træffes med sygeplejerske Merete Lüttichau Havnø, 9560 Hadsund Tlf Alison Grey LHC-nyt nr. 1/03 19

20 MIDT I LANDET MIDT I NATUREN - genoptræning af personer med erhvervet hjerneskade. - krisebehandling af pårørende og voldsofre. - feriehøjskole for foreninger og organisationer. - kurser i personaleudvikling, for institutioner, organisationer og private erhverv. VEJLEFJORD - center for udvikling og genoptræning Stouby Tlf

21 Kalenderen Dato Aktivitet Sted Marts 10. Lokalgruppemøde Fyn April 5. Generalforsamling Roskilde 23. Lokalgruppemøde Øvrige Sjælland Maj 13. Lokalgruppemøde Vestsjælland Juni 4. Lokalgruppemøde Fyn 12. Lokalgruppemøde Øvrige Sjælland 14. Lokalgruppemøde Vestjylland uge 26 Sommerferieophold Vejlefjord November Weekendseminar Vejlefjord Adresseændringer HUSK! Meddelelse om adresse- og navneændringer pr. brev, eller telefon til foreningens formand Merete Lüttichau, Havnøvej 38, 9560 Hadsund, tlf , LHC-nyt nr. 1/03 21

22 Fremvisning NYT fra lokalgrupperne af hjælpemidler N ordjylland Å rhus Ungdomsgruppen i Jylland V estjylland Lørdag den 23. november kl gik det over stok og sten til Mona og Mogens bondegård, der ligger lidt væk fra alfarvej på en bakketop i nærheden af Ejer Bavnehøj. Julesneen havde ikke indfundet sig, men Mona havde pyntet op i sine hyggelige stuer, så julestemningen kom hurtigt over os. Vi 18 fremmødte kastede os over æbleskiver, julegløgg og brune kager sang og skrålede os igennem en række af vort hjemlands dejlige julesange, så tiden fløj af sted. Så vidt vi har hørt, har Mona og Mogens ikke fået klager fra naboerne, men det skyldes vist nok, at der er omkring en kilometer til den nærmeste! Vi siger tak til Mona og Mogens for en god og julehyggelig eftermiddag. Else og John ÅRSPROGRAM 2003: Lørdag den 14. juni er der Sommertræf i Lokalgruppen. Hanne og Jens har inviteret os ud til deres sommerresidens/ kolonihavehus, der ligger ved Skræ mellem Karup og Kjellerup. Traditionen tro står menuen på grillmad med passende tilbehør og diverse valgfri drikkelse. Indbydelse inkl. kørselsvejledning mv. vil blive udsendt senere, men sæt allerede nu X i kalenderen. Kom blot ihu hin sidste sommer, hvor vi havde en ret så gemytlig dag i Hanne og Villys sommerslot. Vel mødt og på gensyn. Else Jensen Tlf Per Stefansen Tlf Mona Hansen Tlf

23 F yn Den 27. november 2002 holdt Lokalgruppe Fyn et uvarslet møde hos Birthe og Henrik. Vi var den faste gruppe på 5-6 personer fra i alt 3 HC-relaterede familier. Vi talte meget om muligheden for at blive flere til vore møder og besluttede, at hvert møde fremover skulle have et tema. Selv om vi ikke har fået fornyelse i de seneste par år, fandt vi det vigtigt at fortsætte, så andre lokale har et sted at henvende sig, når ønsket opstår. Ellers fortalte Bjørn og Henning om deres oplevelser i Zürich og i bestyrelsen. Der opstod et spørgsmål om, hvad vi kan gøre for efterlevende ægtefæller! Kan de fortsat komme til ægtefælledag med særskilt gruppearbejde, eller skal LHC tilbyde særlige møder for denne gruppe? Tak til Birthe og Henrik for dejligt traktement. Henning Mandag den 10. marts kl Vi vil evaluere på forskningsdagen og se frem mod generalforsamlingen m.m. hos Bjørn Richard Olsen på Vestergade 114 i Kerteminde. Tilmelding på Onsdag den 4. juni kl Vi ser en film fra et ophold på Vejlefjord og snakker om den og generalforsamling og meget andet hos Arne Mikkelsen, Hole Skovvej 17, Korup. Tilmelding på telf På gensyn Henning Muldager LHC-nyt nr. 1/03 V estsjælland Tirsdag den 28. januar 2003 Denne dag var lokalgruppen samlet hos Karen Broholm i Gørlev. Fra Hørve kørte vi mod Bjergsted Skov, hvor Henrik stod parat, så fortsatte turen mod Gørlev i kraftigt regnvejr. Vi blev ni deltagere, der kunne nyde et veldækket kaffe/tebord med snitter, lækre horn med noget inden i, for ikke at tale om en flot pyntet lagkage, der snart blev delt i mange stykker og spist. Sådan en lagkage bør findes i køleskabet i ethvert hjem. Foreningens kasserer, Ove Vedelsby, kunne berette lidt om, hvad der ventede til Årsmødet og Generalforsamlingen i Roskilde. Men den førstkommende begivenhed er Forskningsdagen på Panum, som der er store forventninger til. Aftenen sluttede med, at vi alle skrev en hilsen i Lokalgruppens Gæstebog, og aftalte, at vi næste gang skal samles hos Henrik i Bjergsted Skov den 13. maj 2003, kl Da bøgen springer ud den 12. maj, ifølge Henriks oplysning, så venter vi, at kunne se forårets lyse skov, når vi mødes nær Skarridsøen i Jyderup til maj. Jens Peter Tirsdag den 13. maj kl Denne dag samles vi hos Henrik i Bjergsted Skov. Øvrige Sjælland Ja før i tiden gik vi under navnet Ungdomsgruppen i København. Som bekendt er denne ikke længere eksisterende. I erkendelse af, at det er me- 23

24 get svært at få fat i de unge, på trods af et ihærdigt arbejde samt det faktum, at flere ikke føler sig helt unge mere, føler vi behov for at benytte lejligheden til at opstarte gruppen igen. Vi må erkende, at selv om der er varierende behov for deltagelse, synes vi, at det er vigtigt at opbygge et forum, hvor vi skaber et netværk bl.a. for personer, der lige er blevet testet eller overvejer dette pårørende personer, der har genet, og på et tidspunkt må træffe det svære valg, at handle ud fra at sygdommen viser sig. Uanset hvilken situation du/i aktuelt befinder jer i, er det oftest nyttigt og rart at kunne dele og debattere forskellige erfaringer/oplevelser med ligesindede. Alle både nye og gamle er selvfølgelig velkomne ring endelig!!! PROGRAM Onsdag den 23. april 2003 Møde hos Helen Pedersen. Tlf Torsdag den 12. juni 2003 Sommerspisning hos Tina Søndergaard og Reno Tilgreen. Tlf besøg Tlf

25 LHC-nyt nr. 1/03 25

26 HC-materialer Videofilm Huntingtons Sykdom - Symptomer, sykdomsforløb og tiltag - Norsk. Huntingtons Sykdom - Det vanskelige måltid - Norsk. Hannes arv - Lokal TV Fyn. Du store verden - DR TV 1. Sommerferie Vejlefjord Indslag fra TV-syd om HC. Damernes Magasin. Gæst: Jytte Broholm. Fak2ren SuperBaby - om den moderne genteknologi. Belgisk produceret film fra 1994 om pasning og pleje af HC-patienter. Filmen henvender sig til plejepersonale. Spilletid 1 time. Bøger I risiko af Eva Husum Schmidt. Bogen er resultatet af en interviewundersøgelse. Den beskriver risikoaspektet i forbindelse med Huntingtons chorea. Vi har Huntingtons chorea i familien af Joy Slatford oversat til dansk af Else Jensen. Bogen er tiltænkt børn i 4-9 års alderen som en hjælp, når de skal orienteres om HC. Pris pr. eksemplar 25,00 kr. Huntingtons og mig en ungdomsbog af Alison Grey oversat til dansk af Mona Hansen og Else Jensen. Bogen er tiltænkt unge i HC-familier. Pris pr. eksemplar 40,00 kr. Pjecer Huntingtons chorea en orientering af Sven Asger Sørensen og Helge Madsen. Huntingtons chorea pasning og pleje af Merete Lüttichau. Huntingtons chorea social vejledning af socialrådgiver Bodil Davidsen. Ekspeditionsgebyr på 25,00 kr. for én pjece. For hver pjece herudover kommer et tillæg på 5,00 kr. Andet Støt Landsforeningen mod Huntingtons chorea Støttefolder med en kort præsentation af foreningen og støttemuligheder. Informationsfolder. Personligt kort. Alle materialer kan fås/lånes ved henvendelse til Merete Lüttichau, Havnøvej 38, 9560 Hadsund, tlf

27 Lokalgrupper Nordjylland Lis Nymark Hansen, Spergelvej 19, 9270 Klarup Tlf Århus Erik Bertelsen, Gyvelbakken 18, 8520 Lystrup Tlf Ungdomsgruppen Katrine Wilkens Tlf i Jylland Vejlegade 9, 4.tv., 8000 Århus C Vestjylland Else Jensen, Fyrreskrænten 7, Gl. Rye, 8680 Ry Tlf Fyn Birthe Mikkelsen og Henrik Krogh Jensen Tlf Chr. IX s Vej 21, 5230 Odense M Vestsjælland Jytte Broholm, Rosenvænget 14, 4270 Høng Tlf Jens Peter Lykke Olsen, Elmkær 6, 4534 Hørve Tlf Øvrige Sjælland Helen Pedersen, Haraldsgade 41 3tv., 2000 Kbh. N. Tlf Tina Søndergaard, Hasselvænget 15, 4300 Holbæk Tlf Vejlefjord sommerophold Jytte Broholm, Rosenvænget 14, 4270 Høng Tlf Fremvisning af hjælpemidler Jens Peter Lykke Olsen, Tlf Elmkær 6, 4534 Hørve Afdeling for Medicinsk Genetik Sven Asger Sørensen Tlf Blegdamsvej 3, 2200 København N Fax Center for Små Handicapgrupper København Bredgade 25 F, 5. sal Tlf Sct. Annæ Passage, 1260 København K Konsulent vedr. pasning og pleje Merete Lüttichau Tlf Havnøvej 38, 9560 Hadsund Socialrådgiver Bodil Davidsen, Frederikshave 34 st.th. Tlf Hillerød træffes bedst hverdage 9-10 eller benyt telefonsvarer. Psykologer der samarbejder med LHC Teit Juel Jensen Tlf Bredgade 28, 1.th., 7400 Herning Marianne Schroll Tlf Nørrevænget 65, 1., 5000 Odense C (bedst 8-9, 12-13) Tine Wøbbe Tlf Skovgårdsvej 34, 2920 Charlottenlund (bedst efter kl. 17) Deadline for næste nummer af LHC-nyt: 1. maj 2003 LHC-nyt nr. 1/03 27

28

LHC-nyt. 19. årgang September 2002 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 19. årgang September 2002 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 19. årgang September 2002 Nr. 3 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Nyt fra formanden... 3 Møde med Merete Lüttichau... 3 Sommerophold på Vejlefjord 2002... 4 Weekendseminar

Læs mere

LHC-nyt. 20. årgang August 2003 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 20. årgang August 2003 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 20. årgang August 2003 Nr. 3 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Landsindsamling 2003... 3 Præsentation af ny sekretær i LHC Lonni Kristensen... 4 Fremvisning af hjælpemidler...

Læs mere

ISSN 0909-5128. LHC-nyt. 18. årgang September 2001 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

ISSN 0909-5128. LHC-nyt. 18. årgang September 2001 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 LHC-nyt 18. årgang September 2001 Nr. 3 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Landsindsamling 2001... 3 Møde med Lis Hasholt... 4 Temadag for ægtefæller... 5 Tips- og Lottotilskud...

Læs mere

LHC-nyt. 19. årgang Juni 2002 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 19. årgang Juni 2002 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 19. årgang Juni 2002 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Fremvisning af hjælpemidler... 3 Indkomne bidrag og gaver... 3 Tilkendelse af invaliditetsydelse... 4 Bestyrelsens

Læs mere

ISSN 0909-5128. LHC-nyt. 18. årgang December 2001 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

ISSN 0909-5128. LHC-nyt. 18. årgang December 2001 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 LHC-nyt 18. årgang December 2001 Nr. 4 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Landsindsamling 2001... 3 IHA 2001... 4 Boganmeldelse... 7 WFN-møde afholdt i København i august 2001...

Læs mere

LHC-nyt. 22. årgang Marts 2005 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 22. årgang Marts 2005 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 22. årgang Marts 2005 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Formanden har ordet... 3 Gave fra medicinalfirma... 4 Forbedret udgave af den engelske HC-stol... 5 Støt

Læs mere

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 21. årgang Juni 2004 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Bestyrelsens beretning for 2003/04... 3 Referat af generalforsamling... 7 Nordisk konference om HC 17.-18.

Læs mere

LHC-nyt. 19. årgang December 2002 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 19. årgang December 2002 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 19. årgang December 2002 Nr. 4 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Boganmeldelse: Ny ungdomsbog... 3 Landsindsamling 2002... 4 Indkomne bidrag og gaver... 4 Større valgfrihed

Læs mere

LHC-nyt. 20. årgang Juni 2003 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 20. årgang Juni 2003 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 20. årgang Juni 2003 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Tak til Merete og præsentation af den nye formand... 3 Referat af generalforsamlingen... 5 Formandens beretning...

Læs mere

ISSN 0909-5128. LHC-nyt. 19. årgang Marts 2002 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

ISSN 0909-5128. LHC-nyt. 19. årgang Marts 2002 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 LHC-nyt 19. årgang Marts 2002 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Nyt fra formanden... 3 Landsindsamlingen 2001... 4 Temadag for ægtefæller og samlevere til testede, raske

Læs mere

LHC-nyt. 21. årgang September 2004 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 21. årgang September 2004 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 21. årgang September 2004 Nr. 3 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Formanden har ordet... 3 Landsindsamling 2004... 4 Weekendseminar 2004... 5 Europæisk HC forskningsnetværk...

Læs mere

LHC-nyt 21. årgang Marts 2004 Nr. 1

LHC-nyt 21. årgang Marts 2004 Nr. 1 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 21. årgang Marts 2004 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Formanden har ordet... 3 Landsindsamlingen 2003... 5 Nordisk møde i anledning af LHC s 20 år... 6 Regler

Læs mere

LHC-nyt. 23. årgang Marts 2006 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 23. årgang Marts 2006 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 23. årgang Marts 2006 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Panum gjorde det igen!... 3 Rundt om HC... 3 Sommerophold på Vejlefjord Centret... 8 Generalforsamling

Læs mere

LHC-nyt. 24. årgang Marts 2007 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 24. årgang Marts 2007 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 24. årgang Marts 2007 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Formanden har ordet... 3 HV projekt med støtte fra Socialministeriet... 4 Der er så mange alvorlige sygdomme,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 27. februar 213 Formand: Lars Henrik Søfren Randersvej 3, 42 Slagelse tlf. 58 56 19 3 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

ISSN 0909-5128. LHC-nyt. 18. årgang Juni 2001 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

ISSN 0909-5128. LHC-nyt. 18. årgang Juni 2001 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 LHC-nyt 18. årgang Juni 2001 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Nyt fra formanden... 3 Bestyrelsens beretning... 4 HC-stolen... 7 Referat af generalforsamling... 8 IHA-konference...

Læs mere

LHC-nyt. 22. årgang Juni 2005 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 22. årgang Juni 2005 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 22. årgang Juni 2005 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Bestyrelsens beretning om Landsforeningens virksomhed i det forløbne år... 3 Generalforsamlig lørdag den

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Til beboere i H.C. Andersen kvarteret, Mejrup 8. marts 2016 Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 31. marts

Læs mere

LHC-nyt. 25. årgang Marts 2008 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/08

LHC-nyt. 25. årgang Marts 2008 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/08 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 25. årgang Marts 2008 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 1/08 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Skal du noget i uge 27?... 4 Nye forskningsprojekter om HC

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber 1. januar 31. december 2009 Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for 2009 s.2 Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2007

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2007 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2007 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2007 Indtægter:

Læs mere

Bethlehemsfællesskabet. Årsregnskab 2013. CVR-nr. 16015385

Bethlehemsfællesskabet. Årsregnskab 2013. CVR-nr. 16015385 Årsregnskab 2013 CVR-nr. 16015385 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

FLYTNING TIL NY ADRESSE

FLYTNING TIL NY ADRESSE FLYTNING TIL NY ADRESSE Kære medlemmer Så sker det! I oktober flytter vi til den nye adresse, Immerkær 42 i Hvidovre, til lokaler i Teleforeningen af 2003`s nye hus. Man kommer dertil med toget til Rødovre

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2006 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2006 Indtægter:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling 03.03.2017 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Dato og tid: Tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 19.30 Sted: Fælleshuset i Lindehøj Dagsorden i henhold til

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk MGI Revision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hammerensgade 1 1267 København K Telefon 33 11 13 26 Fax 33 93 13 25 mgi@mgirevision.dk www.mgirevision.dk CVR 30 50 02 10 Grundejerforeningen Vellerup

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling Landvindingslaget Søborg Sø Afholder sin ordinære Generalforsamling I Søborg Forsamlingshus, torsdag den 26. maj 2016 kl. 19,00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Regnskab fremlægges

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Nyhedsbrev Januar 2017 Aktivitetskalender 1. kvartal 2017 Torsdagscafé

Læs mere

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014.

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Side 1 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2014 + budget 2015 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2014 + budget 2015 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7. Løbenr.: 534 Generalforsamling den 27. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2014 + budget 2015 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. februar 214 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 42 Slagelse tlf. 58 52 66 2 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej 28,

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang August Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2015 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2015 Side 4 Årsregnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2015 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Protokol. 4. Beretning. 5. Årsregnskab. 6. Fastsættelse af kontingent. 7.

1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Protokol. 4. Beretning. 5. Årsregnskab. 6. Fastsættelse af kontingent. 7. Telefonstandens Pensionistforening af 1950 afholder ordinær generalforsamling i lokalet Immerkær 42, Rødovre den 11. april 2017 kl.10.00, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

LHC-nyt. 21. årgang December 2004 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 21. årgang December 2004 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 21. årgang December 2004 Nr. 4 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Formanden har ordet... 3 Landsindsamling 2004... 4 Fælles temadag et positivt input i hverdagen... 5

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPORT

HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 herningæbdo.dk www.bdo.dk BD Statsautoriseret Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 2022 26 70 revisionsaktieselskab HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPRT 2013 CVR-NR. 13 65 36 74 1 INDHLDSFRTEGNELSE

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Dansk Brystkræft Organisation (DBO) Årsregnskab for 2014

Dansk Brystkræft Organisation (DBO) Årsregnskab for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Brystkræft Organisation

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Til husejeren Bestyrelsen vil hermed indkalde til GENERALFORSAMLING 8. april 2002 tirsdag d. 23. april 2002 kl. 19.30. i Kantinen,VUC Nørrebro, Lersø Parkalle 2, 2100 København Ø. DAGSORDEN: 1. Valg af

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Katrines Venner" (tilknyttet Socialpsykiatrien i Århus):

Vedtægter for foreningen Katrines Venner (tilknyttet Socialpsykiatrien i Århus): Vedtægter for foreningen "Krines Venner" (tilknyttet Socialpsykirien i Århus): 1. Formål Foreningens formål er være med til udbrede kendskabet til psykiske lidelser. skabe gode rammer for fællesskaber

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familier og venner et rigtigt godt efterår. Billedet viser udsigten ud over Vejlefjords skønne have Nyhedsbrev Oktober

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro. Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014

Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro. Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014 Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014 1 Beboermødet den 20. maj 2014 Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent 2 Beboermødet den 20. maj

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013 OG BERETNING OG REGNSKAB 2013 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2013 Sømandsforeningen har i det forløbne år oplevet en fortsat interesse fra nye medlemmer for at melde sig

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 31 83 98 74) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt den

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Årsregnskab 1.

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Husk generalforsamling Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Bestyrelsen pr. 1. januar 2011 Formand Svend Åge Pedersen Sdr. Alle 30, Ramsing 7860 Spøttrup Kasserer Lars Yde Villaparken

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Dansk Brystkræft Organisation (DBO) Østre Paradisvej Holte. Årsregnskab for 2015

Dansk Brystkræft Organisation (DBO) Østre Paradisvej Holte. Årsregnskab for 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Brystkræft Organisation

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSRÅD ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSRÅD ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Dagsorden til 4Hs Landsmøde

Dagsorden til 4Hs Landsmøde Til: Postmodtager I 4H klubber, 4H områdeformænd, IFYE, 4H konsulenter og 4Hs landsledelse Cc: Sven-Aage Steenholdt Århus, den 7. april 2016 Dagsorden til 4Hs Landsmøde 4H afholder Landsmøde lørdag den

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 73 29 30 00 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere