Bestyrelsens beretning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning 2012"

Transkript

1 1 Bestyrelsens beretning 2012 I forhold til de to forudgående meget kolde vintre, var vinteren 2011/2012 mere mild. Vi fik knap så megen sne, som vi fik de to forudgående vintre, men vi slap ikke helt for en kortvarig tilfrysning af vores havnebassin. Bortset fra at enkelte fortøjningspæle igen blev løftet lidt op af isen, så forvoldte vinteren ikke andre skader, som vi skulle i gang med at få udbedret. De pæle som isen havde løftet op blev hurtigt rammet ned igen. Det var igen Finn Jørgensen, der med sine folk på ramslaget udførte dette arbejde. Desværre har Finn Jørgensen meddelt, at han ikke længere ønsker at varetage arbejdet med ramslaget. I bestyrelsen har vi taget Finns beslutning til efterretning, og vi vil gerne takke Finn for det store arbejde, som han i rigtig mange år har udført om bord på ramslaget. Tony Cranø har overtaget Finns job, så fremover er det Tony, som står for arbejdet med ramning af pæle og andet arbejde med vores ramslag. Tony har allerede på nuværende tidspunkt samlet et arbejdshold, som allerede er i fuld gang med ramslaget i forbindelse med reparationen af A-broen. Umiddelbart efter sidste års generalforsamling, blev arbejdet med oprensningen af vores havnebassin genoptaget i marts måned. Vi havde håbet på, at arbejdet nu endelig blev gjort færdigt, men sådan skulle det som bekendt ikke gå. Miljøcenter Roskilde standsede efter et par dage arbejdet, idet prammen, som skulle sejle bundslammet ud til Kogrunden ikke opfyldte de krav, som der er stillet i klaptilladelsen. Vores tålmodighed med firmaet, der havde påtaget sig opgaven med oprensningen af vores havnebassin, var nu opbrugt - især da det også viste sig, at der ikke var fjernet den mængde bundslam, så firmaet oplyste, og som vi havde betalt for. Vi havde simpelthen mistet tilliden til det pågældende firma. Det beløb, som vi havde betalt for meget, fik vi tilbage, hvorefter vi begyndte at lede efter et andet firma, som kunne færdiggøre arbejdet. Det var en hård tid med mange frustrationer, og en masse ekstra arbejde, men i forening med havnechef Viggo Staberg, lykkedes det os, at få en fornuftig aftale

2 2 i stand med et andet firma - Storebælt Sten og Grus, som herefter fik til opgave at oprense de sidste ca kbm. bundslam. Den 4. december 2012 ankom firmaet Storebælt Sten og Grus med to fartøjer - Avance, der skulle forestå selve oprensningen, og Kronos som bundslammet skulle læsses over i, hvorefter det hele skulle sejles ud til klappladsen ved Kogrund og dumpes. Det hele forløb planmæssigt, arbejdet gik i gang som lovet, men efter få timers arbejde fik Avance motorhavari, og arbejdet blev stoppet, inden der var gravet 100 kbm. op fra havbunden. Avance blev slæbt til København, hvor maskinen skulle repareres. Fredag den 18. januar vendte Avance og Kronos tilbage og genoptog arbejdet. Bortset fra et par dages pause på grund af isdannelse i Guldborgsund forløb arbejdet planmæssigt, og i uge 5 / 2013 var arbejdet afsluttet. Vi burde nu have en vanddybde i sejlløbet ind til Toreby sejlklub og på de yderste pladser på broerne, som er tilfredsstillende i forhold til den dybgang vores medlemmers både har. Oprensning af havne er en bekostelig affære, og vi håber selvfølgelig, at der nu går rigtig mange år, før der igen bliver behov for en oprensning af vores havn. I marts måned fik vi - inden søsætningen af vores både - udskiftet de elektriske installationer på A broen og på B broen, hvor de gamle lamper og strømudtag samtidig blev udskiftet til nye helt moderne standere med flere strømudtag, således at der på disse to broer nu er et strømudtag til hver pæleplads. Det var Henrik Lundvaldt, der med hjælp fra bl.a. hans far Erik og Karsten Pagh udførte dette store arbejde. Inden sæsonstarten i år, vil der på C-broen blive opsat samme typer lamper og standere med strømudtag, ligesom de elektriske installationer på denne bro også vil blive udskiftet. Desværre har vi i forbindelse med renoveringen af A-broen været nødt til at afmonterer alle de nye lamper og el. installationer igen, men Henrik har erklæret sig klar, og han vil etablerer det hele igen, når A-broen er færdig. Jeg vil gerne takke Henrik og hans hjælpere for det store og flotte arbejde, som er og vil blive udført i forbindelse med udskiftningen af de elektriske installationer på broerne. De skader, som vi har konstateret i betonen på C-broen har vist sig ikke at være så alvorlige, som vi frygtede. Der er tale om overfladiske skader i betonlaget, som ikke har indflydelse på broens flydeevne.

3 3 Vi vil med tiden forsøge at udbedre disse skader, men da skaderne som sagt ikke på nuværende tidspunkt har betydning for broens flydeevne, er dette projekt ikke længere så presserende, som vi troede. Fredag den 20. april 2012 startede vi med søsætningen af bådene. Allerede efter få timers arbejde opstod der problemer med kranen. Der gik flere timer med reparation af kranen, hvilket forsinkede arbejdet en del. Da kranen var repareret fortsatte arbejdet, og Arne og de medlemmer, som deltog i dette arbejde fortsatte ufortrødent med at sætte bådene i vandet til langt hen på aftenen om fredagen og hele den efterfølgende dag, indtil sidste båd var søsat sent om aftenen lørdag den 21. april. Det var et utroligt flot og professionelt arbejde, som blev udført i forbindelse med søsætningen i foråret. En stor tak til Arne og Karsten Reitz-Hansen og de medlemmer, som deltog i det store arbejde, som er i forbindelse med søsætningen af bådene. I løbet af sæsonen har flere medlemmer udført forskellige mindre og større opgaver i Toreby Sejlklub. Vi har bl.a. fået installeret lys i grillen. Vi fik planeret og sået græs samt lagt nye fliser efter gravearbejdet i forbindelse med vores tilslutning til det offentlige kloaksystem. I foråret mødte flere medlemmer op, hvorefter der var hovedrengøring og oprydning i hele klubhuset og værkstedet. I den forbindelse blev toiletterne og baderummet frisket op med ny maling. Et par lidt større projekter fik vi også færdiggjort med medlemmers arbejdskraft. Værkstedet blev i juni måned udvidet med en lille tilbygning til plæneklippere mv. Endvidere har vi i bestyrelsen besluttet at etablere et lille aflukket og delvis overdækket område til affaldscontainere mv. Som I nok har bemærket er dette arbejde i gang, og i løbet af foråret forventer vi, at den nye "affaldsplads" ved siden af slæbestedet er færdig og klar til brug. Arbejdet med udvidelsen af værkstedet og opførelsen af affaldspladsen ledes af Flemming Hermund, der sammen med Arne Reitz-Hansen og flere andre løsarbejdere har udført et stor arbejde med dette. I bestyrelsen er vi meget taknemmelige for dette. Stor tak til Flemming Hermund og co. for det store arbejde, som I igen i det forgangne år har udført i Toreby Sejlklub.

4 4 I november måned fik vi installeret den hjertestarter, som Tryg fonden har sponsoreret til Toreby Sejlklub. Vi kan takke Vagn Mortensen for, at det efter flere ansøgninger til Tryg fonden nu endelig lykkedes at få en hjertestarter her i sejlklubben. I forbindelse med Trygfondens sponsorat af en hjertestarter var der krav om, at et antal af klubbens medlemmer blev uddannet i brugen af hjertestarteren. Disse kurser er blevet afholdt. Det var desværre et begrænset antal medlemmer, der kunne deltage i kurserne, som Trygfonden afholdt, men heldigvis tilbød Bo Pedersen og hans hustru Jytte at afholde et ekstra kursus for de medlemmer, som ikke havde mulighed for at deltage på de indledende kurser. Både kurserne, som Trygfonden afholdt og kurset som Jytte og Bo afholdt var på meget højt niveau, så de medlemmer, som har deltaget i de afholdte kurser, føler sig helt trykke ved anlægget, og er parate til at betjene hjertestarteren, hvis det skulle blive nødvendigt. Vi er i bestyrelsen selvfølgelig meget glade og taknemmelige for, at Jytte og Bo trådte til som instruktører på et ekstra kursus i brugen af hjertestarteren. Det er meget betryggende, at vi nu har en hjertestarter, som kan benyttes, hvis der pludselig opstår behov herfor, men mit håb er selvfølgelig, at vi aldrig kommer til at skulle bruge den. Som nævnt indledningsvis, så har det vist sig, at skaderne på C-broen ikke er så alvorlige, som vi frygtede. Til gengæld har det vist sig, at næsten samtlige de bærende pæle under A-broen er meget møre. Vi har i bestyrelsen drøftet meget, hvordan vi kan sikre broen igen, idet vi ikke umiddelbart med vores ramslag kunne ramme store bærende pæle ned i havbunden under den eksisterende bro. I bestyrelsen påtog Tony Cranø sig opgaven med at undersøge, hvordan denne opgave kunne løses. Tony kontaktede flere andre sejlklubber rundt i landet, der havde bygget deres egne broer eller repareret eksisterende broer, der havde skader på de bærende pæle og fundament tilsvarende vores. Efter denne research lavede Tony en skitse over, hvordan arbejdet ville kunne udføres, og samtidig havde vi fået et prisoverslag på de materialer, der skulle benyttes. Prisen var yderst fornuftig i forhold til den pris, som en helt ny bro anlagt af et eksternt firma ville være.

5 5 Flere af de sejlklubber, som Tony var - og fortsat er i kontakt med - har anvendt borerrør med stor succes, hvilket vi i bestyrelsen så også valgte at gøre. Umiddelbart efter at arbejdet med oprensningen var færdig i januar måned 2013, startede Tony og hans team på ramslaget med at ramme borerør ned på den udvendige side af A-broen. Inden arbejdet gik i gang blev der konstrueret forskellige anordninger til ramslaget, så det var muligt at ramme disse borerør ned i havbunden, men alt er forløbet planmæssigt, og det bærende fundament til den nye A-bro er nu ved at være færdigt. Når tiden har tilladt det har jeg forsøgt efter bedste evne at følge arbejdet, og jeg må sige, at jeg er dybt imponeret over Tony og hans medhjælperes arbejde. Jeg er sikker på, at beslutningen om, at vi fremadrettet anvender borerør, som bærende pæle under vores broer er den rigtige løsning. Tonys kontakt med andre klubber, betyder også, at vi i lighed med mange andre klubber vil ramme borerør ned som fortøjningspæle. Dette vil dog ske løbende efterhånden, som de eksisterende pæle går til. Som I måske har bemærket, har vi allerede købt og fået leveret et antal borerør, hvor en del som nævnt allerede er rammet ned ved A-broen, medens den resterende del ligger på lager, så vi har borerør til at ramme ned som fortøjningspæle langt ude i fremtiden. De borerør, som bliver rammet ned i havbunden, vil selvfølgelig blive overtrukket med en udvendig kappe af PVC eller PV materiale, så de fremstår mere brugervenlige end et brugt borerrør gør. Livet i Toreby Sejlklub er heldigvis meget andet end frivilligt arbejde med det ene eller andet projekt. De fleste af os er jo medlemmer her i klubben for at dyrke vores interesse for sejlads og for at nyde samværet med andre rare mennesker, der har samme interesse. Hvordan var så den forgangne sæson? Sejlsæsonen startede officielt lørdag den 14. april, hvor vi havde standerhejsning. Bådene blev som nævnt søsat fredag den 20. og lørdag den 21. april.

6 6 De efterfølgende dage blev bådene endelig rigget til, og med den regnfulde og blæsende sejlsæson i 2011 i tankerne, håbede vi alle på en god sommer med masser af gode sejldage. Sådan gik det ikke helt. Vi fik igen i 2012 en sejlsæson med meget ustabilt vejr. Igen var der mange dage med regn og hårdt vejr, og den manglende stabilitet i vejret gjorde det umuligt, at planlægge sejlerferien mere end et par døgn fremadrettet, ligesom mange af os har oplevet, at nogle planlagte weekend ture måtte aflyses p.g.a. vejret. Trods vejret fik mange af vores medlemmer alligevel en tilfredsstillende sommerferie i deres båd, og mange af os nåede da også at få nogle skønne weekendture her i nærområdet. Det ustabile vejr betød også et kraftigt fald i antallet af gæstesejlere. F. eks havde vi i Pinsen og i hele september og oktober måned ikke en eneste gæstesejler i Toreby Sejlklub, hvilket vist aldrig er sket før. Til gengæld har vores beslutning om at udlægge et mindre område til stellplads for autocampere været en kæmpe succes. Blandt autocamperfolket er det hurtigt rygtedes, at man kan overnatte i sin autocamper i Toreby Sejlklub, og de autocampere, der har besøgt os, har været utrolig glade for forholdene. Status for sæsonen er, at vi i 2012 havde 73 overnatninger med gæstesejlere og 62 overnatninger med autocampere - altså i alt 135 overnattende gæster. Når man ser på det samlede antal gæster, så er faldet knap så markant. Sejlsæsonen sluttede den 26. og 27. oktober, hvor bådene igen blev løftet på land. Som altid forløb arbejdet hurtigt og professionelt under kyndig ledelse og efter forudgående planlægning af Arne. Endnu en gang stor tak til Arne, Karsten og alle de medlemmer, som hjalp til med optagningen. Det ustabile vejr, som vi havde især i sensommeren, betød at mange af vores medlemmer kun sejlede ganske få ture i hele september og oktober måned. Mange både lå i disse måneder vandet på deres pladser i havnen uden at blive brugt. Igen gav flere medlemmer udtryk for, at vi burde fremrykke optagningen af bådene.

7 7 Som I måske husker, så havde vi på generalforsamlingen i 2010 en afstemning om dette emne. Afstemningen blandt de fremmødte endte dengang med, at et lille flertal ønskede at fastholde den eksisterende termin for optagningen. Da flere medlemmer nu igen bragte emnet op, drøftede vi endnu en gang dette på et bestyrelsesmøde. Vi syntes ikke, at vi blot kunne fremrykke optagningen, uden at de medlemmer, som ikke ønsker en tidligere optagning havde haft mulighed for at give deres mening til kende. Vi overvejede også at udsende en stemmeseddel sammen med klubbladet, men for at få et retvisende billede af alle medlemmers ønske, kræves det, at alle medlemmer returnerer stemmesedlen, hvilket vi ikke kunne forvente vil ske. Vi besluttede derfor, at vi allerede fra 2013 har to optagninger. Vi bibeholder den optagning, som vi hidtidigt har haft i weekenden i uge 43, og tillige vil der blive en optagning i weekenden i uge 40. Dette kræver nogen mere logistik, idet de både, som kommer først op nødvendigvis skal placeres længst inde på vinterpladserne. Man kan derfor ikke påregne, at man kan bibeholde den vinterplads, som man hidtil har haft. Det bliver sådan, at man i forbindelse med søsætningen i foråret, skal tilkendegive, om man vil på land tidligt eller sent, hvorefter bådstativerne i løbet af sæsonen vil blive placeret herefter. Såfremt det viser sig, at det kun er ganske få medlemmer, der benytter sig af enten den tidlige eller den sene optagning, vil vi tage hele problematikken op igen, idet det vil være forbundet med uforholdsmæssige store omkostninger, hvis kran med fører og mandskabet, der forestår optagningen skal samles på grund af få både, der skal løftes på land. Selv om vi er midt i en finanskrise har vi stadig næsten alle pælepladser besat. Enkelte medlemmer har i løbet af året solgt deres båd eller er rejst fra området, men samtidig har vi haft tilgang af ca. samme antal nye medlemmer, hvilket er glædeligt. Vi håber selvfølgelig, at vores nye medlemmer er faldet godt til i vores klub. Vores slæbested med bomanlægget er stadig en stor succes.

8 8 Det kræver nogen administration med salg og aktivering af bomnøglerne, men under hensyn til den indtægt, som klubben opnår herved, synes vi, at det arbejdet værd. Salget af bomnøgler i løbet af sæsonen klarer vi i bestyrelsen, men forårets salg, som foregår på lørdage, klarer Tage Mikkelsen, hvilket vi i bestyrelsen er meget glade og taknemmelige for. Tak til Tage for denne arbejdsindsats. Udlejningen af vores klubhus er ligeledes en stor succes, og antallet af udlejninger stiger fortsat. Det var oprindelig vores plan, at man ikke kunne leje klubhuset i sejlsæsonen, men det har vist sig, at udlejning af huset i selve sæsonen ikke er det store problem, idet alle lejere giver plads til eventuelle gæstesejlere, således at klubbens sejlende og nu også gæster med autocampere får adgang til toiletterne og grillen mv., selv om der afholdes en privat sammenkomst i klubhuset. Videoovervågningen, som vi fik sat op, har tilsyneladende en præventiv effekt. Bortset fra hærværk på et par af kameraerne har vi ikke haft ubudne gæster i klubbens bygninger eller i medlemmernes både. Vi håber at denne tendens fortsætter. Jeg vil dog endnu en gang opfordre Jer alle til at sikre Jeres både og skure på bedst mulige måde, og så i øvrigt sørge for, at have tegnet en forsikring, der dækker bedst muligt, hvis uheldet er ude. Foruden de nævnte lidt større projekter, som vi har fået udført, eller som vi har i gang, har mange af vores medlemmer udført et stort og betydningsfuldt arbejde i løbet af sæsonen. Der har været gang i lidt malerarbejde bl.a. ved den nye tilbygning ved værkstedet. Buske og træer er blevet beskåret, og vores græsarealer er blevet holdt i fineste stand. Affaldssække mv. er blevet tømt og i det hele taget har mange medlemmer medvirket til, at vores klub og vores udenoms arealer altid fremstår veltrimmet og i pæn og indbydende stand. Foruden de medlemmer, som jeg allerede har nævnt, vil jeg gerne rette en stor tak til alle de øvrige medlemmer, der har i løbet af den forgangne sæson har udført et frivilligt arbejde til gavn for Toreby Sejlklub. Hvis ikke vi i Toreby Sejlklub havde medlemmer, der uden vederlag udførte dette store arbejde, ville vi være nødsaget til at øge medlemsbetalingen betydeligt.

9 9 Jeg vil gerne rette en særlig tak til vores Festudvalg, som igen har udført en kæmpe arbejde med mange spændende arrangementer. I bestyrelsen er vi selvfølgelig klar over, at det kræver en kæmpe indsats for Jer i Festudvalget at planlægge og arrangerer alle de sammenkomster og arrangementer, som vi hvert år har her i klubben. Fra os i bestyrelsen skal der lyde en stor tak til Jer alle i Festudvalget. I nogen tid har Hans Lund givet udtryk for, at han gerne så, at vi fandt en ny redaktør til vores klubblad Dæmningen. Det er nu ikke et arbejde, som alle og enhver lige kan påtage sig, men heldigvis meldte Palle Tørnqvist sig på banen. Palle er som bekendt i forvejen vores webmaster og styrer på særdeles professionel måde vores hjemmeside. Hans` overdragelse af redaktørjobbet til Palle skete for godt en måned siden, og vi drøfter lige nu i bestyrelsen, hvorvidt bladet skal udkomme på samme måde, som nu, eller om vi skal begynde at undersøge muligheden for at udvide informationerne på hjemmesiden, og efterhånden droppe udgivelsen af vores klubblad. Man kunne f.eks tænke sig, at alle nyheder og informationer i øvrigt kunne hentes på vores hjemmeside, og at vi sideløbende med det udsendte nogle nyhedsbreve et par gange om året evt. umiddelbart før søsætningen og optagningen af bådene. Dette er som sagt på nuværende tidspunkt kun en overvejelse, som vi kort har drøftet, så hvordan det bliver i fremtiden, kan jeg ikke give noget præcist svar på i dag. Jeg vil gerne rette en stor tak til både Hans Lund og til Palle Tørnqvist for det store arbejde, som de begge har udført som redaktør af Dæmningen og som webmaster på vores hjemmeside. Slutteligt vil jeg rette en særlig stor tak til medlemmerne af bestyrelsen. Igen i det forgangne år har der været mange opgaver og spørgsmål, som vi har skulle tage stilling til. I bestyrelsen bestræber vi os alle på, at de opgaver, som vi påtager os, og de løsninger, som er på ethvert problem, bliver løst og udført til gavn for flest mulige medlemmer. Det sker, at vi tager nogle beslutninger, som måske kan være til lidt ulempe for et par af vores medlemmer, men ingen må være i tvivl om, at vi efter bedste evne forsøger at udføre vores job til gavn og glæde for flest mulige.

10 10 Det kræver et teamwork og en positiv tilgang til forholdene, og det synes jeg virkelig, at vi har. Som I kan se af dagsordenen, så har vores to revisorer ikke ønsket genvalg. Tak til Finn Jørgensen og Finn Olsen for, at I i mange år har påtaget jer hvervet som kontrollanter af kassererens arbejde. Vores kasserer Niels Erik Brage har desværre heller ikke ønsket at genopstille ved dette års valg til bestyrelsen. Niller har i 18 år udført et stort og betydningsfyldt arbejde som kasserer i Toreby Sejlklub. Foruden at have holdt styr på vores økonomi, så har Niller i de seneste mange år sammen med den siddende bestyrelse haft en stor og positiv indflydelse på mange af de tiltag og beslutninger, der er blevet taget til gavn for os alle i Toreby Sejlklub. I dag, hvor Niller har sin sidste arbejdsdag som kasserer i Toreby Sejlklub, skal min tak for godt samarbejde i bestyrelsen i år især rettes til dig Niller. Med disse ord vil jeg slutte beretningen. Jan Krastrup Formand.

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Vinteren 2013 og foråret 2014 var meget mild. Vi fik kun lidt sne, og det var kun i meget korte perioder, at vandet i vores havnebassin var tilfrosset. Den milde vinter betød,

Læs mere

Medlemsblad for Toreby Sejlklub Nr. 2 - April 2013-33. årgang

Medlemsblad for Toreby Sejlklub Nr. 2 - April 2013-33. årgang Medlemsblad for Toreby Sejlklub Nr. 2 - April 2013-33. årgang Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby L 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk Bestyrelse Formand:

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013

Bestyrelsens beretning 2013 1 Bestyrelsens beretning 2013 Som I måske kan huske, så var sidste års vinter, og især de første måneder i 2013 meget kolde. Vi fik masser af sne og frost, så Guldborgsund var i perioder helt tilfrosset.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011

Bestyrelsens beretning 2011 Bestyrelsens beretning 2011 Inden vi kunne tage hul på sæsonen 2011 måtte vi for 2. år i træk igennem en hård vinter med masser af sne og en lang periode med frost, hvilket betød, at vores havnebassin

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010

Bestyrelsens beretning 2010 Bestyrelsens beretning 2010 Vinteren 2009/2010 var en af de koldeste vintre, som vi har haft i rigtig mange år. Vi fik masser af sne, og indtil langt ind i marts måned var hele vores område dækket af et

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2016 Allerførst velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Per Palle Niels Ingolf Steen Lars. Bestyrelsesmøde d: 11-04-2016 1/Godkendelse af referat fra d: 07-03-16 = Godkendt Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 17-03-16

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016.

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. 1. Valg af dirigent. Martin Magnussen enstemmigt valgt. Han kunne konstatere generalforsamlingen rettidig indkaldt. 2. To stemmetæller valgt. Lotte

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn.

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Beretning 2013 2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Vi kom ud af 2012 med et lille overskud, alle bådpladser var besatte, og vi nåede ca. samme antal af gæstesejlere som de sidste

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Bestyrelsens beretning 2012 Spisning Som noget nyt, har vi i år valgt at invitere til mad før generalforsamlingen. Vi håber, I alle har nydt middagen og vil gerne vide, om det er noget, vi skal fortsætte

Læs mere

Sejl og Motorbådsklubben Grønsund

Sejl og Motorbådsklubben Grønsund Sejl og Motorbådsklubben Grønsund www.groensund.dk Generalforsamling torsdag d.13.nov. 2014 kl.19.00, Stubbekøbing Referat 1. Valg af dirigent og 3 stemmetællere: Joachim Thede blev foreslået valgt. Joachim

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Informations & Debatmøde

Informations & Debatmøde Informations & Debatmøde HØRUPHAV BROLAUG 15. november 2017 1 Agenda: kl. 18.30 Velkomst Vin og ost. kl. 19.00 Informationer fra Bestyrelsen. Vin & ost. kl. 19.30 Debat, indlæg fra Bestyrelsen. Vin & ost.

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 2. April 2009. 29. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 2. April 2009. 29. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 2. April 2009. 29. årgang Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014

Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014 Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014 Deltagere: Gabriele, Niels, Palle, Leif, Ingolf. Fravær: Afbud fra Lars og Mie Punkt 1 Post og mail: Post: Brev fra Aalborg Kommune om havneplan for arealet øst for broen.

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Sidste generalforsamling o Vinsmagning og oste-pølsebord Sidste generalforsamling blev lidt af et tilløbsstykke. Dette kunne selvfølgelig skyldes de spændende emner, der var på

Læs mere

1: Post/Mail: Der var kommet en mail fra folkene bag Fjordkrydserdagen, man ønsker et møde snarest.

1: Post/Mail: Der var kommet en mail fra folkene bag Fjordkrydserdagen, man ønsker et møde snarest. Nørresundby Sejlklub B-M-Møde D: 17-08-15 Deltagere: Gabriele, Niels, Palle, Steen, Lars, Ingolf. 1: Post/Mail: Der var kommet en mail fra folkene bag Fjordkrydserdagen, man ønsker et møde snarest. Vi

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund.

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året 2016. som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Generalforsamlingen som var klubbens nr. 8, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 42 personer

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Hjemmeside. Spørgeskemaundersøgelse December 2008 I alt 61 svar.

Hjemmeside. Spørgeskemaundersøgelse December 2008 I alt 61 svar. 1 Hjemmeside 4 3 3 2 2 1 Hvor mange gange pr måned har du været inde på havnens hjemmeside? aldrig 2 Spørgeskemaundersøgelse December 28 I alt 61 svar. Mere end 8 % svarer, at de er

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning 2014 2015

Bestyrelsens årsberetning 2014 2015 Ejerforeningen Bangsbo Bakker Bestyrelsens årsberetning 2014 2015 Hermed fremlægges bestyrelsens årsberetning for perioden 2014 2015 for Ejerforeningen Bangsbo Bakker til godkendelse af nærværende generalforsamling.

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 1. Januar 2011. 31. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 1. Januar 2011. 31. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 1. Januar 2011. 31. årgang Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling lørdag d. 21. marts 2015

Referat fra ordinær generalforsamling lørdag d. 21. marts 2015 Referat fra ordinær generalforsamling lørdag d. 21. marts 2015 Dagsordenen ifølge vedtægterne. Referat under hvert punkt Referenter Inga og Philipp 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen Jørgensen,

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 Til stede: Aksel Nissen, Jan Grønbech, Lars Søndergaard, Flemming Hvid Hansen, Tage Sørensen, Torben Madsen og Peter Pedersen. Endvidere deltog Hans Henrik

Læs mere

TÆTTERE PÅ VANDET vordingborg.dk. Nyhedsbrev Juli 2017 LYSTBÅDEHAVNE

TÆTTERE PÅ VANDET vordingborg.dk. Nyhedsbrev Juli 2017 LYSTBÅDEHAVNE TÆTTERE PÅ VANDET vordingborg.dk Nyhedsbrev Juli 2017 LYSTBÅDEHAVNE Havneadministrationen er blevet opfordret til, at kommunikere bedre til havnebestyrelserne. Dette har vi lyttet til, og derfor vil vi

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Generalforsamlingen som var klubbens fjerde blev afholdt i klublokalet, der deltog 45 personer heraf var der 27 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 16. juni 2014 kl. 19.30 i klubhuset.

Referat bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 16. juni 2014 kl. 19.30 i klubhuset. 1 Referat bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 16. juni 2014 kl. 19.30 i klubhuset. Tilstede: Niels, Per, Flemming, Lars, Jørgen, Dorte, Grete Fraværende: Margit Referent: Grete Schiesewitz Dagsorden:

Læs mere

Traditionen for Sankt Hans bål vil blive videreført af Vedbæk Havn, og afholdes i år d. 23. juni, med forventet båltale ca. kl. 21.

Traditionen for Sankt Hans bål vil blive videreført af Vedbæk Havn, og afholdes i år d. 23. juni, med forventet båltale ca. kl. 21. Referat Møde 2/09, Mandag den 8.06.2009 kl. 09:00 12:00 Mødested: Klubhus Nord, 1. sal, sejlklubbens lokale. Tilstede: Jens Ive, Niels de bang, Jette Ebro, Birgitte Scherning Poulsen, Lars Bing, Jens Dam,

Læs mere

Den nye lystbådehavn i Fredericia

Den nye lystbådehavn i Fredericia Den nye lystbådehavn i Fredericia Dette er den fjerde informationsskrivelse fra ungdomsafdelingenn i Fredericia Sejlklub om den nye lystbådehavn. Den næste store udgravning er startet op, og lige nu ligner

Læs mere

Generalforsamling 2013 bestyrelsens beretning

Generalforsamling 2013 bestyrelsens beretning _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Generalforsamling 2013 bestyrelsens beretning Sejlersæsonen 2012 Håbet om en varm og solrig sommer i 2012 svandt desværre som månederne gik, og mange medlemmer

Læs mere

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk.

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk. Bestyrelsen 2011 Formand ( G17) Hans Pedersen Tlf. 40426887 hlp@tommerupnet.dk Næstformand (E50) Ivan Frost Tlf. 64791547 ivan.frost@mail.dk Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 4 - DECEMBER 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 4 - DECEMBER 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 4 - DECEMBER 2016 Lørdag 7. Lørdag 18. Lørdag 25. KLUBKALENDER JANUAR 2017 Nytårskur. kl. 14-16 i klubhuset. FEBRUAR 2017 Bestyrelsesmøde. MARTS 2017

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Beretning Generalforsamling 2015.

Beretning Generalforsamling 2015. Beretning Generalforsamling 2015. Ved generalforsamlingen i 2014 blev der skiftet lidt ud i bestyrelsen, således at Susanne Steffensen nu er næstformand og Anita Jensen er valgt som repræsentant for havnens

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Dæmningen. Medlemsblad for Toreby Sejlklub Nr. 2, april 2014-34. årgang. Jytte Pedersen, Senia Cranø og Kirsten Hermund forbereder generalforsamlingen

Dæmningen. Medlemsblad for Toreby Sejlklub Nr. 2, april 2014-34. årgang. Jytte Pedersen, Senia Cranø og Kirsten Hermund forbereder generalforsamlingen Dæmningen Medlemsblad for Toreby Sejlklub Nr. 2, april 2014-34. årgang Jytte Pedersen, Senia Cranø og Kirsten Hermund forbereder generalforsamlingen Foto: Palle Tørnqvist. Toreby Sejlklub Dæmningen 2,

Læs mere

Generalforsamling 2016, referat

Generalforsamling 2016, referat Generalforsamling 2016, referat Rønnerhavnsforeningen Generalforsamling 14/3-2016 kl. 19.00 Maskinhallen Frederikshavn Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år samt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 7. AUG. 2011

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 7. AUG. 2011 Nr. 51 i rækken. Antal fremmødte: 34 Formanden indledte mødet med at byde velkommen til de nye og at mindes Inga Thorkildsen; æret være hendes minde. Pkt. 1: Valg af dirigent: Karsten Ledgaard Kobjældevej

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

HAVNENYT FORÅRET 2013

HAVNENYT FORÅRET 2013 HAVNENYT FORÅRET 2013 Foråret er så småt på vej. Vedligehold på havnen: Ja sådan indledte vi også forårets udgave af Havnenyt i 2011. Men det er jo fortsat uhyre aktuelt, da vi jo heldigvis befinder os

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

HÅNDBOLD. Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl.

HÅNDBOLD. Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Nyhedsbrev #1, side 1 ud af 5 #1, 2014/15 HÅNDBOLD Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Hermed et forsinket nyhedsbrev fra denne sæson, men stadig vigtige informationer for dig, som har et

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Jan Referent: Henrik Dato: 04. November 2015 kl. 19:00 Tilstedeværende: Henrik, Jan, Stig, Kirsten og Peshko Punkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline: 1. Godkendelse

Læs mere

Mou Bro`s fremtidsudvalg

Mou Bro`s fremtidsudvalg Mou Bro`s fremtidsudvalg Hvem sidder i fremtidsudvalget? Bo Mardell Lars Petersen Preben Jensen Lena Søndergaard Jan Bælum Ulrik Nørgaard Fremtidsudvalgets formål Udvalget er nedsat på generalforsamlingen

Læs mere

GENERALFORSMLINGS REFERAT VESTERBY MOTIONSKLUB

GENERALFORSMLINGS REFERAT VESTERBY MOTIONSKLUB Til stede Bernd (Formand) Karim (Bestyrelsesmedlem) Rikke (Bestyrelsesmedlem)) Tine (Bestyrelsesmedlem) Nicolaj (Suppleant) Michael (Suppleant) 8 aktive medlemmer Generalforsamling torsdag d. 10. april

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Alle pladser er udlejet og BS har både på venteliste Vi har bedt om et tilbud uden broer. Vi har intet hørt endnu. Vi overvejer at droppe det.

Alle pladser er udlejet og BS har både på venteliste Vi har bedt om et tilbud uden broer. Vi har intet hørt endnu. Vi overvejer at droppe det. Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub onsdag den 20. april 2016 Jann Højgaard Olsen (JHO), Lone Poulsen (LP), Klaus Gøtzsche-Larsen (), Freddy Dahl Thomasen (FDT), Harly Bruun Jørgensen (HBJ)

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere