HOD 2 års erfaringer med fuldskala drift - og på vej videre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOD 2 års erfaringer med fuldskala drift - og på vej videre"

Transkript

1 HOD 2 års erfaringer med fuldskala drift - og på vej videre Helhedsorienteret Kamilla DamgaardDriftsstrategi, Præsentation på DES-Konference, sept Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune

2 Agenda: Lidt om Helhedsorienteret Driftsstrategi Baggrunden for resultatbaseret styring i forvaltningen Systemet og dets opbygning Lidt om hvad vi har lært undervejs Indsatsevaluering efter 1. år Justeringer på baggrund af indsatsevalueringen Effektevaluering efter 2. år Effektevalueringens hovedkonklusioner Justeringer på baggrund af effektevalueringen HOD fra 2011, hvor er vi nu, og hvordan kommer vi videre

3 Effektbaseret styring i TMF Teknik- og Miljøforvaltningen i København har i to år drevet effektbaseret styring af forvaltningens driftsområder Det er en rejse, der fortsætter i flere år endnu..

4 Derfor! Formålet med HOD er På baggrund af politisk fastsatte serviceniveauer og konkrete måltal løbende at tilpasse driften på baggrund af målinger af effekten på fire perspektiver; borgere, kvalitet, økonomi og trivsel - balanceret outcome Kort sagt, vi vil: - Etablere et styringssystem med fokus på effekten af vores ydelser - Skabe et dialogredskab til intern brug i dialogen m. medarbejderne og til eksternt brug i dialogen m. borgere/politikere

5 Systemet - ganske kort fortalt Borgertilfredshed Målinger Medarbejdertilfredshed Prioritering og justering Reflektering og læring Faglig kvalitet Økonomisk effektivitet

6 Årshjulet i resultatbaseret styring i TMF Oktober/November: Læringsforløb og politisk fastlæggelse af måltal Februar: Budgetseminar Politisk prioritering September: Måling April: Måling Juni: læringsforløb

7 Indsatsevaluering Erfaringer fra det første år med HOD HOD løb i begyndelsen ind i alle tænkelige udfordringer mange er sikkert universelle for resultatbaseret styring Bl.a.: Overdreven fokus på måling Op ad bakke Lav forandringsparathed modstand Lav fokus på borgerne Dekobling blandt medarbejdere/ledere Afvisning af resultaters troværdighed Kompliceret ledelsesinformationssystem Nedprioritering af læringsdelen Og så havde vi glemt, hvorfor vi igangsatte forløbet..

8 Justeringer efter 1. års evaluering På baggrund af indsatsevalueringen nedsatte vi målehyppigheden fra 5 til 2 gange årligt iværksatte vi fokuserede læringsforløb, der nu inddrager områdechefer og medarbejdere i systematisk feedback og diskussion af måleresultater dokumenterede vi validiteten bag borgertilfredshedsmålingen yderligere og udvidede målingen med fokus på styrkelse af oplevelsen af mening for den enkelte medarbejder lavede vi særlige stemmeurner, der kunne styrke indtrykket af fuld anonymitet i medarbejdertilfredshedsmålingen.

9 Så er det alvor

10 Effektevaluering april 2010 Baseret på 6 overordnede perspektiver - Borger - Medarbejder - Faglig kvalitet - Økonomisk effektivitet - Styringsperspektiv - Læringsperspektiv Et lærings perspektiv Et Økonomisk perspektiv Et Styrings perspektiv Evaluering Af HOD Borger Medarbejder Et fagligt perspektiv

11 Borgernes perspektiv Metode Telefoninterviews med 335 Københavnske borgere. Fokus på åbne spørgsmål med semistrukturerede interviews om udviklingen i kvalitetsniveauet indenfor Vejområdet Gaderenholdelsen Parkerne og naturen Undersøgelsen blev gennemført i december 2009 af Catinét a/s

12 Konklusioner - borgernes perspektiv Borgerne har fået en stemme Generelt en positiv udvikling Byen opleves som renere, men der er altid plads til forbedringer - mener en stor del af de adspurgte. Særligt opleves parker og legepladser som renere Kommunens medarbejdere er mere synlige, bedre bemanding Kommunens indsats er ikke nok- borgerne har selv et medansvar ifht. renhold, mener hovedparten Det går fremad med vejvedligeholdelsen, men også her er plads til forbedringer Generelt er fremkommeligheden tilfredsstillende blandt cyklister og gående, men mindre tilfredsstillende blandt bilister

13 Det faglige perspektiv Metode Evaluering ved fysisk gennemgang af standard i 5 bydele, holdt op imod baseline 2007 I hver bydel blev der gennemført evalueringer af ti indikatorer på 3 veje og i to parker/og eller grønne områder Gennemført i december 2009 (COWI)

14 Konklusioner - det faglige perspektiv Generelt sket en positiv udvikling fra HOD målinger peger på et højt fagligt niveau Kvalitetsdiskussionen blomstrer som aldrig før!

15 Medarbejdernes perspektiv Metode 30 Semistrukturerede telefoninterviews, 10 medarbejdere fra hvert center Fokus på åbne spørgsmål med vægt på medarbejdernes oplevelse af HOD, efterfølgende kodet i.f.t. spørgeramme Gennemført af egne medarbejdere perioden december januar 2010.

16 Konklusioner - medarbejdernes perspektiv Generelt gladere og tryggere medarbejdere! En voksende tro på systemet/ systemet er kommet for at blive Borgeren i centrum- et kærkomment fokus på borgerne frem for på kroner og øre Positiv involvering gennem medarbejdertilfredshedsundersøgelser og læringsforløb Kommunikationen om målingsresultater er blevet bedre- men kan fortsat forbedres! Læringsforløb resulterer endnu ikke i resultater, der er synlige blandt medarbejderne

17 Økonomisk effektivitet Metode 6 dybdeinterviews med kvalitetschefer og økonomiansvarlige i centrene Fokus på åbne spørgsmål med vægt på de økonomiansvarliges oplevelse af HOD som benchmarking og økonomistyringsredskab, efterfølgende kodet i.f.t. spørgeramme Gennemført af egne medarbejdere i perioden december januar 2010

18 Konklusioner økonomisk effektivitet Parameteret med de største udfordringer! Vanskeligt at udarbejde økonomiske nøgletal og at benchmarke sig op imod private entreprenører Dog lys for enden af tunnelen: Kontrakter med private indgået med effekt fra 1. januar 2010 ABC virksom fra sommer 2010

19 Styring Metode Dybdeinterviews med alle på direktions- og chefniveau I alt 7 topledere: - centercheferne for hvert af de tre centre - Med topledelsen direktionen og centercheferne for de to administrative centre. Gennemført i perioden december 2009-januar 2010 Semistrukturerede interviews kodet i.f.t. spørgeramme

20 Konklusioner fra styringsperspektivet Resultater - Der mangler fortsat udvikling af den politiske dialog - Der mangler fortsat sammenhæng mellem styringsredskaberne - Der mangler fortsat grundlæggende færdigheder i anvendelsen af ledelsesinformationssystemet - HOD har givet et klart bedre styringsgrundlag - HOD har flyttet fokus fra det vi udfører til effekten for borgerne - HOD er et effektivt redskab til nye prioriteringer, og til omfordelinger på tværs af forvaltningen

21 Metode Et læringsperspektiv 3 fokusgruppeinterviews med områdechefer fra de tre centre Fokus på områdechefernes oplevelse af, udbytte af, og håndtering af dialogen om måleresultater med medarbejderne og fokus på, i hvor høj grad læreprocesserne har mundet ud i nye erkendelser og arbejdsgange der har ført til udvikling af driften Gennemført i starten af 2010 af egne medarbejdere Fokusgrupperne blev optaget på bånd, kodet og analyseret ifht. til spørgeguide

22 Konklusioner fra læringsperspektivet Først fra 2009 hvor der kom fokus på læringsforløbene, fik HOD legitimitet Ledelsesmæssig opbakning er altafgørende Flere veje til målet - individuelle læringsforløb skal afspejle de faglige og professionelle forskelligheder Læring skal føre til handling! Styrings- og opfølgningsinitiativer på baggrund af læringsforløbene skal synliggøres Områdechefen - den direkte personaleleder er nøgleperson ansvaret ligger i at sikre forståelse, feedback og mulighed for udvikling Data og resultatbaseret styring må aldrig blive énvejskommunikation den væsentlige involvering Der er fortsat ikke fuld forståelse for borgernes og politikernes rolle. Det er et ledelsesproblem, og skal løses der.

23 Hvad har vi så justeret på nu? Implementering af 10 anbefalinger: 1. Ansvaret for læringsprocesserne skal præciseres, så ansvarsdelingen mellem direktion, centerledelse og områdechef bliver helt klar 2. Læringsprocesserne skal være fokuserede og målrettede 3. Forståelsen af brugen af data fra målingen skal øges 4. Kommunikation og dialog, også til borgerne er vigtigt og skal prioriteres højere 5. Kommunikation til medarbejderne er vigtigt og skal prioriteres højere 6. Forståelsen og sammenhængen med resten af virksomhedsplanen skal øges 7. Det skal afklares hvem, der bruger ledelsesinformationssystemet TargIT og hvordan uddannelsesindsatsen tilrettelægges 8. Der skal øget fokus på samarbejde mellem driftscentrene 9. Der skal øget fokus på samarbejde i centrene mellem administration og drift 10. Spørgeskemaer til medarbejdertilfredshedsundersøgelsen skal redigeres.

24 Hvor er vi nu? Tre centre betragter HOD som en fast del af dagligdagen, drift skal udvikles! Seks centre synes, at dette er meget svært! De har netop: defineret borgervendte kerneydelser Defineret målemetoder- hvad de vil måles på henholdsvis borgervendt og fagligt Alle centre gennemfører nu fælles 0-punktmåling for at have nyt, fælles udgangspunkt fra 2011 Alle centre skal derefter gennemgå læringsforløb blandt ledere og medarbejdere Alle centre skal afrapportere resultatet til direktionen inden årets udgang.

25 Hvad har vi lært? Det virker! Det tager tid (kulturproces) Kommunikation og dialog kan aldrig overvurderes Det betaler sig at være systematisk - husk den løbende evaluering. Vind i sejlene

26 l Spørgsmål? Ordet er frit

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Brugerundersøgelser med lokal forankring

Brugerundersøgelser med lokal forankring Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne - sådan gør kommunerne Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Dato: September 2014

Læs mere

Engagement og kreativitet God ledelse skal fremme trivsel og arbejdsglæde Borgernes behov prioriteres

Engagement og kreativitet God ledelse skal fremme trivsel og arbejdsglæde Borgernes behov prioriteres Vej og park 09/01/06 16:08 Side 1 Forord Engagement og kreativitet Vej & Parks evne til at servicere borgerne så hurtigt og effektivt som muligt afhænger helt af medarbejdernes engagement og kreativitet.trivselsundersøgelserne

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes ønsker til dokumentation fra tilbud på det specialiserede socialområde

Undersøgelse af kommunernes ønsker til dokumentation fra tilbud på det specialiserede socialområde Hvad virker Undersøgelse af kommunernes ønsker til dokumentation fra tilbud på det specialiserede socialområde Rapport publ. version 19. marts 2013 1 Indhold 1. Undersøgelsens formål og hovedspørgsmål...

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør Forord Parkering København har gennem de seneste fem år arbejdet systematisk med udviklingen af virksomheden. Efter at være blevet etableret som kontraktstyret virksomhed og med en ny ledelse, blev der

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Evalueringsnotat Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Med det her kursus har jeg kunnet forstå og rumme mig selv jeg har i tusindfold meget større selvværd, det er helt vildt. Jeg har aldrig kunnet

Læs mere

DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz grafisk a/s Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA

Læs mere

Slutevaluering. Frederikssund Kommune Livskvalitet og sundhed. vejen til en bedre ældrepleje. Rekvirent. Rådgiver. Frederikssund Kommune

Slutevaluering. Frederikssund Kommune Livskvalitet og sundhed. vejen til en bedre ældrepleje. Rekvirent. Rådgiver. Frederikssund Kommune Slutevaluering Rekvirent Frederikssund Kommune Jette Scheel E-mail jsche@frederikssund.dk Rådgiver Orbicon Arbejdsmiljø Øst ApS Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 26 24 05 00 / 26 23 62 00 E-mail do@orbicon.dk

Læs mere

Et klart serviceniveau på ældreområdet

Et klart serviceniveau på ældreområdet Et klart serviceniveau på ældreområdet Kommunalpolitikere og forvaltningschefer fra ti kommuner fortæller En pjece til arbejdet med kvalitetsstandarder på ældreområdet A Indhold Forord... 1 Projekt Kvalitetsstandarder...

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

Undersøgelsen består dels af en registerundersøgelse og dels af en spørgeskemaundersøgelse.

Undersøgelsen består dels af en registerundersøgelse og dels af en spørgeskemaundersøgelse. N OTAT KL-undersøgelse af ressourceforløb mv. KL har i marts-april 2015 gennemført en undersøgelse af implementeringen af reformen af førtidspension, med særlig fokus på, om intentionerne bag ressourceforløbene

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

December 2010. Strategiplan 2011 2012

December 2010. Strategiplan 2011 2012 Strategiplan 2011 2012 December 2010 Direktionen og koncernledelsen har under iagttagelse af de overordnede politiske mål og budgettet for Silkeborg Kommune redefineret direktionens vision samt arbejdet

Læs mere

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser 1. udgave,

Læs mere