COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact Rapport 2015 Moment A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact Rapport 2015 Moment A/S"

Transkript

1 COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2015 Moment A/S

2 Introduktion Igen i år har vi i Moment den glæde at kunne være med i FN s Global Compact-initiativ. Det er 6. gang vi udarbejder en rapport med konkrete tiltag og mål til at forbedre vores indsats inden for hovedprincipperne. Vi har altid haft det som en underliggende del af vores forretningsgange, at vi lever op til kravene inden for områderne: Menneskerettigheder, Arbejdskraft, Miljø og Antikorruption. Det er jeg sikker på, gælder for alle virksomheder i Danmark. Alligevel giver det mening for os at arbejde målrettet ud fra de fire principper, som FN Global Compact har fastlagt. I denne rapport beskriver vi, hvordan Moment overordnet overholder og respekterer de 10 Global Compactprincipper. Derefter gennemgår vi udviklingen i forhold til sidste års indsatsområde Principle: 7, 8 og 9. Til slut beskriver vi målene for 2015, hvor vi denne gang sætter fokus på: Principle 7. Ved at være en del af FN s Global Compact-program får vi sat ord, handlinger og mål på vores CSR-tiltag. Derved bliver de endnu tydeligere i de beslutninger, vi træffer i vores hverdag. Jeg kan derfor kun anbefale andre virksomheder at deltage og være med til at støtte op om de 10 principper. København, juni 2015 Morten T. Højberg Adm. direktør Moment A/S Moment består af: Vikarbureau med to business lines, Moment Staff og Moment Students, som udbyder henholdsvis fuldtids- og deltidsvikariater. Moment Professionals: Rekrutteringsvirksomhed med fokus på specialist - og lederstillinger samt relateret consulting. I Moment er vi passionerede omkring dét at skabe det perfekte match mellem virksomheder og kandidater uanset om det gælder korterevarende studiejob, fuldtidsvikariater, fullservice vikarkorps eller en tungere rekruttering til et fast karrierejob. Vi søger altid den intelligente løsning. Ved at udfordre os selv og hinanden optimerer vi hele tiden vores service for at nå vores vision om at være markedets stærkeste brand. 2

3 CSR i Moment I Moment er ansvarlighed, passion og samarbejdsglæde de centrale virksomhedsværdier. For os betyder ansvarlighed både at tage ansvar for hinanden i hverdagen og det samfund, vi er en del af. Uanset om man er kunde, jobsøger, vikar, samarbejdspartner eller medarbejder i Moment, er det vores mål, at man skal mærke, at vi tager ansvar for vores handlinger og udvikling. Som en naturlig del af dette tager vi et samfundsmæssigt ansvar. Moment deltager så vidt det er muligt i den offentlige debat med vores erfaring om arbejdsmarkedet. Det er en del af vores strategi, at gennemføre analyser blandt vores målgrupper det være sig studerende, færdiguddannede kandidater eller erhvervslivet. Vi baserer således vores deltagelse i debatten på statistisk velfunderet data, da vi mener, at det er vigtigt for beslutningstagere at kunne basere beskæftigelsespolitik på et reelt grundlag. Af samme årsag er vores CEO medlem af Det Regionale Beskæftigelsesudvalg, hvor han også kan bidrage med reel viden fra en vigtig spiller i vikar- og rekrutteringsbranchen. Et andet sted hvor vi tager ansvar på samfundsplan er ved at forbedre samspillet mellem landets studerende og erhvervsliv. Moment spiller en væsentlig rolle ved at tilbyde de studerende og nyuddannede job hos landets virksomheder og offentlige institutioner og bidrager derigennem til Danmark som videnssamfund ved at skabe bedre jobvilkår for landets studerende og nyuddannede kandidater. Især i en periode med lavkonjunktur, kan den afgørende parameter for at komme i job for en nyuddannet meget vel være, om de kan fremvise erhvervserfaring i form af et studiejob. Vores erfaring viser tydeligt, at arbejdsgivere så langt foretrækker nyuddannede, der har formået at fastholde og udfylde et studiejob også selvom det ikke er egentlig studierelevant. Moment varetager hele jobprocessen fra annoncering til administration af løn og feriepenge. Vores systemer og konsulenter er specialister inden for studiejob og jobadministration, og som vikar i Moment er man derfor sikret grundlæggende arbejdstagerrettigheder og god vejledning. Det at være vikar ved siden af studiet adskiller sig fra at have vikarjob som primær indtægtskilde. Mange har desuden deres første erfaring med erhvervslivet gennem Moment. Det er derfor vigtigt for os at kunne vejlede om denne situation og tilbyde de vilkår, der er mest attraktive for de studerende. Global Compact Som en naturlig forlængelse af vores værdier og allerede påbegyndte arbejde med fx reduktion af print mv. tilmeldte vi os i 2009 FN s Global Compact. Medlemskabet har ført til, at vi har oprettet et CSR-udvalg bestående af personer både fra ledelsen og afdelingerne. Det er muligt for alle medarbejdere at melde sig som CSRambassadør og dermed blive en del af udvalget. CSR-udvalget informerer via intranettet både om gode råd og vejledninger og med nyheder på baggrund af møder i udvalget. CSR-udvalget vælger indsatsområder og gennemfører kampagner, som er med til at udvikle Moments standarder inden for rammerne af de 10 principper. Moment og de 10 principper Nedenstående er en gennemgang af, hvordan Moment lever op til de 10 Global Compact-principper. Human Rights Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights. Principle 2: Make sure that they are not complicit in human rights abuses. Moment respekterer og overholder de internationale menneskerettigheder og overholder den danske lovgivning på området. Siden stiftelsen i 1997 har Moment haft fokus på arbejdstagerrettigheder og på at skabe bedre arbejdsvilkår for vores vikarer, kandidater og medarbejdere på hovedkontoret. 3

4 Labour Standards Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining. Principle 4: The elimination of all forms of forced and compulsory labour. Principle 5: The effective abolition of child labour. Principle 6: The elimination of discrimination in respect of employment and occupation. Moment respekterer og overholder de internationale menneskerettigheder og overholder den danske lovgivning på området. Siden stiftelsen i 1997 har Moment haft fokus på arbejdstagerrettigheder og på at skabe bedre arbejdsvilkår for vores vikarer og kandidater. Moment tager afstand fra alle former for forskelsbehandling foretaget på baggrund af alder, nationalitet, religion, handicap og lignende faktorer. Moments personalepolitik fokuserer bl.a. på et sundt arbejdsmiljø. Desuden gennemfører vi to gange om året en medarbejdertilfredshedsundersøgelse, hvori en vurdering af det psykiske arbejdsmiljø indgår. Moment er medlem af både Dansk Industri og Dansk Erhverv. Her igennem holder vi os orienteret om ændringer på arbejdsmarkedet og i lovgivningen, så vi hurtig kan tilpasse vores procedurer til gavn for dem der arbejder via Moment. Environment Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges. Principle 8: Undertake initiatives to promote greater environmental responsibility. Principle 9: Encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies. Moment har altid haft et mål om at skabe intelligente teknologiske løsninger, der også gavner bæredygtigheden. Fx har vi nedsat papirforbruget ved at al timeregistrering, vagtskemaplanlægning og udsendelse af ansættelsesdokumenter, lønsedler og salgsfakturaer foregår elektronisk. I Moment anvender vi miljøvenlige løsninger og arbejder kontinuerligt på, at få flere energivenlige løsninger i hverdagen. Moment har indskrevet miljøhensyn i indkøbspolitikken. Anti-Corruption Principle 10: Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery. Moment tager afstand fra alle former for korruption og overholder den danske lovgivning på området. 4

5 Status på indsatsområdet i 2014 I 2014 valgte vi i Moment at fokusere på følgende principper: Principle 8: undertake initiatives to promote greater environmental responsibility. Principle 9: encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies. I dette afsnit gennemgår vi kort, hvilke tiltag vi har gennemført, samt de overordnede resultater. Økonomisk tilskud til en opgave om CSR Moment har besluttet, at yde økonomisk støtte til en gruppe studerende, der skriver opgave om CSR. Vores krav til de studerende var, at opgaven omhandler miljømæssigt ansvar eller miljøvenlige teknologier som beskrevet i Principle 8 eller 9. Vi forsøgte at annoncere efter studerende der skulle skrive om CSR og kunne være kandidater til økonomisk tilskud. Det viste sig at være svært, at finde studerende der skulle skrive om de områder og inden for vores tidshorisont. Vi skrev til flere skoler og havde en annonce på CBS intranet. Vi fik kun 2 henvendelser, som vi vurderede ikke var kvalificerede. Derfor er vi ikke gået videre med dette tiltag. Miljøvenlige udendørsmøbler Til vores udendørs terrasse har vi indkøbt møbler. I den forbindelse undersøgte CSR-udvalget muligheden for, at købe udendørsmøbler i bæredygtige materialer, og det er endt med genbrugsplast. Papirforbrug CSR-udvalget har de seneste år arbejdet med papirforbrug og genbrug. Vi har haft tiltag med fælles skraldespande til papir der skulle genbruges. Fået nye kopimaskiner/printere der er energibesparende. Vi har også ført statistik over hvor meget kopipapir vi bruger. I år har vi undersøgt om vi kunne skifte fra almindeligt kopipapir til genbrugspapir. Det viste sig, at genbrugspapir ville være en omkostning på 100 % mere end det kopipapir vi bruger i dag. Derfor har vi ikke valgt at overgå til genbrugspapir. På nuværende tidspunkt igangsætter vi ikke flere tiltag vedr. papirforbrug. Resultaterne af AVP (arbejdspladsvurdering) Foruden de netop beskrevet tiltag, har Moment i år gennemført den lovpligtige arbejdspladsvurdering. Seneste undersøgelse var fra Alle medarbejdere har svaret på et elektroniskspørgeskema om det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. På alle spørgsmål skulle medarbejderne svare på en skala på 1-5, hvor 1 er helt uenig og 5 er helt enig. På det fysiske arbejdsmiljø blev det totale gennemsnit 4,4 og på det psykiske arbejdsmiljø var gennemsnittet også 4,4. De resultater er vi godt tilfredse med. De medarbejdere som havde udfordringer, med fx at indstille deres stol eller fordi de manglede et nyt tastatur har anført det som en kommentar i undersøgelsen. De kommentarer der har krævet en handling er indskrevet i en samlet handlingsplan, og vil blive behandlet af arbejdsmiljøudvalget. 5

6 Akustik på kontorerne I Moment har vi flere storrums kontorer af varierende størrelse med op til 20 arbejdspladser. Det kan til tider give udfordringer med støj. Arbejdsmiljø og CSR-udvalget har derfor kørt forsøg med støjdæmpende skillevægge på udvalgte placeringer. Der har været afprøvet flere forskellige typer og højder af skillevægge. Siden er der blevet indkøbt de skillevægge som havde bedst effekt for medarbejderne. Indsatsområder 2015 I 2015 har vi valgt at arbejde yderligere med Principle: 7. Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges. Her følger en kort beskrivelse af de om projekter vi vil arbejde med inden næste års rapport. Leverandører Vi har mange leverandører som leverer alt fra møbler, kontorartikler og mad til os. Det vil være hensigtsmæssigt, at få afdækket om vi kan samle nogle af leverandøraftalerne. På den måde kan vi bidrage til at mindske transport af vare. CSR-udvalget ved at Moment i nogen udstrækning allerede er bevidste om denne mulighed, men vil gerne understøtte at få højnet indsatsten. Møbler I september 2015 overtager vi et ekstra kontorområde som tidligere har været lejet ud til et andet firma. I den forbindelse vil vi tilstræbe primært at møblere miljøvenligt. moment.dk Moment A/S Vester Farimagsgade København V Møllegade 31, 1 sal 8000 Aarhus C 6

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact Rapport 2012 Moment A/S

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact Rapport 2012 Moment A/S COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2012 Moment A/S Introduktion Igen i år har vi i Moment den glæde at kunne være med i FN s Global Compact-initiativ. Det er tredje gang vi udarbejder

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2013 DECEMBER

UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2013 DECEMBER UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2013 DECEMBER LEDELSESPÅTEGNING Hos Euro Code har vi valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med respekt for menneskerettigheder, arbejdstager

Læs mere

Global Compact Annual Communication on Progress (COP)

Global Compact Annual Communication on Progress (COP) Global Compact Annual Communication on Progress (COP) Scanprint A/S Saturnvej 65 DK-8700 Horsens Denmark Mogens Larsen CEO Date: 10. august 2014 Membership date: 24. September 2010 Number of employees:

Læs mere

Global Compact Annual Communication on Progress (COP)

Global Compact Annual Communication on Progress (COP) Global Compact Annual Communication on Progress (COP) Scanprint A/S Jens Juuls Vej 2 DK-8260 Viby J Denmark Mogens Larsen CEO Date: 06. august 2012 Membership date: 24. September 2010 Number of employees:

Læs mere

Social ansvarlighed - et tveægget sværd

Social ansvarlighed - et tveægget sværd DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Social ansvarlighed - et tveægget sværd Sine Nyhold Jochumsen & Lise Sørensen Nr. 223/2007 Projekt- & Karrierevejledningen Projekt- & Karrierevejledningens

Læs mere

BABYSTEPS? Julie Ejrnæs & Mette Koefoed Myhre. Corporate Social Responsibility i en offentlig kontekst. En analyse af Arbejdsskadestyrelsen

BABYSTEPS? Julie Ejrnæs & Mette Koefoed Myhre. Corporate Social Responsibility i en offentlig kontekst. En analyse af Arbejdsskadestyrelsen DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET BABYSTEPS? Corporate Social Responsibility i en offentlig kontekst. En analyse af Arbejdsskadestyrelsen Julie Ejrnæs & Mette Koefoed Myhre Nr.

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. COP - Communication On Progress 2015

COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. COP - Communication On Progress 2015 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT Hartmanns A/S Tel +45 7020 03 83 www.hartmanns.dk CVR.nr. 19687287 COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COP - Communication On Progress 2015 Indhold

Læs mere

CSR Corporate Social Responsa bility - Rapport 2015

CSR Corporate Social Responsa bility - Rapport 2015 CSR Corporate Social Responsability - Rapport 2015 Indhold 1. Vi sætter fokus på mennesker... 2 2. Generelt om CSR rapporten 2015... 3 3. Denne rapport omfatter forhold for:... 3 Virksomhed...3 Lokationer...3

Læs mere

Globa Compact. Communication on Progress

Globa Compact. Communication on Progress Globa Compact Communication on Progress 2013 Indhold S. 03 S. 07 S. 09 S. 13 01 Udtalelse fra den ordførende direktør 02 Om Pressalit 02 Værdier i Pressalit 03 Særligt i 2013 05 Menneskerettigheder (Princip

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Peter Neergaard Janni Thusgaard Pedersen August 2011 Udarbejdet af: Center

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

UN Global Compact Communication on Progress 2014

UN Global Compact Communication on Progress 2014 UN Global Compact Communication on Progress 2014 1 Plesner er fast deltager i den årlige advokatfodboldturnering. I 2013 vandt Plesners fodbolddrenge turneringen og pokalen. Foto: Lea Kirstine Gindin Forord

Læs mere

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014 01 KROMANN REUMERT OM RAPPORTEN KROMANN REUMERT UDGIVET MAJ INDHOLD 05 OM DENNE RAPPORT 05 KORT OM KROMANN REUMERT 07 VORES RELATIONER 08 VORES AMBITIONER 12 CSR-ORGANISATIONEN 14 GLOBAL COMPACTS 10 PRINCIPPER

Læs mere

Ansvarlighedsrapport Siteimprove COP 2010

Ansvarlighedsrapport Siteimprove COP 2010 Ansvarlighedsrapport Siteimprove COP 2010 1 Forord Forord Om Siteimprove CSR Vision Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Klima og miljø Antikorruption Forankring 3 4 5 6 8 11 14 15 Informationssøgning

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion............................................................................ 3 Hvordan

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Jobindex vs LinkedIn, hvem vinder konkurrencen?

Jobindex vs LinkedIn, hvem vinder konkurrencen? Jobindex vs LinkedIn, hvem vinder konkurrencen? Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, HA Almen Merit Roskilde Universitet Mehmet Bahadir Dagli Hus. 44.1 Bachelorprojekt Vejleder: Jørgen Ravn Elkjær

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen 1 CSR-rapport 2013 Indledning Danske Andelskassers Bank er en børsnoteret dansk bank, der pr. 31. december

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

KLUBMANUAL version 1.0

KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD BOOK ONLINE OG SPIL NÅR DU HAR TID SUNDT, SJOVT OG SOCIALT KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD MANUAL Forord....3 Hvad er Fodbold fitness?....4 Baggrunden for Fodbold Fitness...4 Tidshorisont....6 Landsdækkende

Læs mere

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Begreber og forkortelser CSR Corporate Social Responsibility på dansk oversat til virksomheders sociale ansvar, samfundsansvar eller etiske

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Indhold. Indhold... 1. Forord... 2. Indledning... 2. Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2. Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar...

Indhold. Indhold... 1. Forord... 2. Indledning... 2. Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2. Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar... Indhold Indhold... 1 Forord... 2 Indledning... 2 Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2 Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar... 2 Samfund og lokalt engagement... 4 Skoler, viden og innovation...

Læs mere

CSR rapport 2011/2012. Q8 CSR Rapport 1

CSR rapport 2011/2012. Q8 CSR Rapport 1 CSR rapport 2011/2012 Q8 CSR Rapport 1 indhold Indhold fra vores CEO fra vores CEO Fra vores CEO Ansvarlighed & omtanke Kunder Medarbejdere Miljø & klima Samfund Leverandører Mål & resultater Om Q8 3 4

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere