Lektionsplan Strategi og Ledelse almen linje. AUB, Langagervej 2 3. semester, forår 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lektionsplan Strategi og Ledelse almen linje. AUB, Langagervej 2 3. semester, forår 2013"

Transkript

1 Lektionsplan Strategi og Ledelse almen linje AUB, Langagervej 2 3. semester, forår 2013 Lærebøger som skal anskaffes: Finn Borum & Anne Reff Pedersen: Fusioner, ledelse og fortællinger, Handelshøjskolens Forlag 2008 M. Eriksen m.fl. God Lean Ledelse i administration og service, Børsens Forlag 2005 E. Cameron & M. Green: Making sense of Change Management a complete guide to the models, tools and techniques of organizational change, 3.ed. KoganPage 2012 Og/eller Finn Borum: Strategier for Organisationsændring, 2. udgave 2012 C. Otto Scharmer: Teori U, BK Publishers 2009 (dansk udgave findes) Chris Huxham and Siv Vangen: Managing to Collaborate theory and practice og collaborative advantage, Routledge2005 (denne bog er supplerende, men det en rigtig god bog om samarbejde på tværs af organisationer, som vi anbefaler alle, der interesserer sig for feltet) K. K. Klausen: Strategisk Ledelse De mange arenaer, Syddansk Universitetsforlag 2004, kap. 2 og 6 M. M. Crossan, M. J. Rouse, J. N. Fry and J. P. Killing: Strategic analysis and action, 7ed. Prentice Hall 2009 (findes i dansk udgave) Bøgerne er forudbestilt hos Factum Books og kan bestilles på Litteratur til Strategi og Ledelse almen linje Kompendium fremsendes snarest muligt: Abrahamson, Eric (2004), Change without pain, HBS Press, chap. 1 og 2 Alter & Hage (1993), Organisations Working Together, Newbury Park, CA: Sage Publications, chap. 1 Axelsson, Runo & Axelsson, S. Bihari (2007), Samverkan och folkhälsa begrebb, teorier och praktisk tillämpning, s i Runo Axelsson m.fl. (red.), Folkhälsa i Samverkan - mellan professioner, organisationer och samhällssektorer, Studentlitteratur De Bruijn, Hans (2001), Managing Performance in the Public Sector, Routledge, kap 1-2 side 3-34 samt kap 4 side Gustafsson, Jeppe ( dansk udgave 2009), Lederskab i interorganisatoriske nätverk for folkhälsa och välfärd, i Axelsson, Runo & Axelsson, S., B. (red.), Folkhälsa i samverkan, Studentlitteratur Hamel, G., Leading the revolution, kapitel 1 Hammer, M. & Stanton, S. A. (1995), The Reengineering Revolution, Harper Business, kap. 2, 3 og 4 Jørgensen, T., B. & Melander, P. (1992), Case Statsfrøkontrollen, Livet i offentlige organisationer, DJØF Forlag, kapitel 5 Kaplan & Norton (2008), The Execution Premium, chap. 1, HBS Press (bogen finds også på dansk) Kickert, Klijn og Koppenjan (red.) (1997), Managing Complex Networks strategies for the public sector, SAGE, chap. 3 og 8, Lederskab i interorganisatoriske nätverk for folkhälsa och välfärd (dansk udgave i kompendium) Melander, Preben (2009), LEAN et multidimensionelt ledelseskoncept med uendelige udviklingsmuligheder og skjulte risici, i Melander, Preben (Red.), LEAN med Lederskab, DJØF Forlag 1

2 Neergaard, Peter (1997), Kvalitetsstyring, kap. 1 og 2 O Toole Jr., L. J., Hanf, K. I., & Hupe, P.L, Managing Implementation Processes in Networks, kap. 3 og 8 Pedersen, E. R. & Huniche, M. (2009), Hvad skal vi bruge LEAN til? en gennemgang og analyse af nogle populære Leanværktøjer, i Melander, Preben (Red.), LEAN med Lederskab, DJØF Forlag Røvik, K. A. (1998), Moderne organisasjoner ved tusenårsskiftet, Fagbokforlaget, kap. 13 Seemann, J. & Antoft, Rasmus (2002), Shared Care Samspil og konflikt mellem kommune, praksislæge og sygehus, FLOS Forskningsrapport nr. 3 Seemann, J. (2007), Samspel och konflikt i organisatoriska gränssnitt analys av ett demensnätverk, kapitel 13 i Axelsson, Runo m.fl. (red.), Folkhälsa i Samverkan - mellan professioner, organisationer och samhällssektorer, Studentlitteratur Seemann, J. (2002), Distriktspsykiatrien i et organisatorisk spændingsfelt Seemann, J. (1999), Netværk som forandringsstrategi og strategier i netværk, i Borum m.fl. (red): Når styringsambitioner møder praksis, Handelshøjskolens Forlag Seemann, J., Gustafsson, J. & Dinesen B. (2011), Ledelse i offentlige systemiske netværk, konference paper 2011 Senge, Peter M. m.fl (1999), The Dance of Change, Currency Book, chap. 1 Strømsnes, Dag (2001), Kvalitet i offentlig sektor, fra Busch, Tor m.fl. (red.), Modernisering af offentlig sektor, Universitetsforlaget, Oslo Tidd, J. & Bessant, J. (2009), Managing innovation 4.ed. Wiley & Sons, kap. 1 Supplerende litteratur, til almenlinjen generelt Beyer, P (2009), Læring i fuldt løb: Procesarbejde som interorganisatorisk integrationsværktøj, i Melander, Preben (Red.), LEAN med Lederskab, DJØF Forlag Beyer, P (2009), Når faglighed forankres i systemer, i Melander, Preben (Red.), LEAN med Lederskab, DJØF Forlag D. Pedersen, C. Greve og H. Højlund: Genopfindelsen af den offentlige sektor ledelsesudfordringer i reformernes tegn, Børsen Offentlig 2008 Kjell Arne Røvik: Moderne organisasjoner ved tusenårsskiftet, Fagbokforlaget 1998 Kjell Arne Røvik: Trender og translasjoner ideer som former det 21. århundrets organisjationer, Universitetsforlaget 2009 Leon Lerborg 2010 Styringsparadigmer i den offentlige sektor, Jurist og Økonomforbundet R.D. Stacey: Strategic Management and Organisational Dynamics, Prentice Hall 2007 John Hayes: The Theory and Practice of Change Management, 3ed. Palgrave Macmillan 2010 T. Busch, E. Johnsen. S.J. Valstad og J.O. Vanebo, Endringsledelse i et strategisk perspektiv, Universitetsforlaget 2007 R.S. Kaplan & D.P. Norton: The Execution Premium - Linking Strategy to Operations for Competitive Advantage, Harward Business B Press 2008 (findes også på dansk fra Gyldandals Business) Supplerende litteratur til marts: Preben Melander (Red.): LEAN med Lederskab, DJØF Forlag 2009 M. Lee Marks & P. H. Mirvis: Joining Forces, Jossey-Bass 2010 Preben Melander (red.). LEAN med lederskab, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Hanne Krogstrup (2011). Kampen om evidens. Resultatmålinger, effektevaluering og evidens, Kapitel 4-5 John Bicheno: The Lean Toolbox for Service Systems Bevan, Gwyn & Christopher Hood (2006). What is measured is What Matters: Targets and Gaming in The English Public Care System, Public Administration, 84, 3,

3 Hood, Christopher (2006). Gaming in the Target World: The Target Approach to managing British Public Services. Public Administration Review. 66, 4, Van Thiel, Sandra & Frans L. Leeuw (2002): "The Performance Paradox in the Public Sector", Public Performance and Management Review, 25 (3) Peter K Greve og Birgitte E. Jensen: LEAN med hjertet - i det offentlige, Børsen Forlag 2007 Bente Bjørnholt m.fl.: Bag kulissen, I konstruktion af kvalitet, Syddansk Universitetsforlag, 2008 Supplerende litteratur til april: Runo Axelsson og Susanna B. Axelsson (red.): Folkhälsa i samverkan mellen professioner, organisationer og samhällssektorer, Studentlitteratur 2007 Alter & Hage (1993): Organisations Working Together, Newbury Park, CA: Sage Publications Paul Williams: Collaboration in public policy and practice perspectives on boundary spanners, Policy Press 2012 D. Brown (1982): Managing Conflict at Organizational Interfaces, Sage Publications, kap 7 C. Stadil & C. Waldstrøm (2009): Corporate Networking strategisk ledelse af virksomhedens netværk, Gyldendal Business Steve Cropper et al (red.): The Oxford Handbook of Inter-Organizational Relations, Oxford 2008, chap. 1, 5 og 6 Robert Agranof f: Managing within Networks adding value to public organizations, Georgetown University Press 2007 Ernest R. Alexander: How Organization Act together Interorganizational Coordination in Theory and practice, G_B Publishers 1995 Jean-Louis Denise, L. Lamothe m.fl. (1999): The struggle to redefine boundaries in health care systems; I D. Brock, Powell & Hinings (ed.): Restructuring the Professional Organization. Accounting, health care and law, Routledge, London & New York E. Sørensen, K. Sehested og A. Reff (red.): Offentlig styring som pluricentrisk koordination, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Supplerende litteratur til april: Bason, C. (2007), Velfærdsinnovation, Copenhagen: Børsen. Frans Johansson: The Medici Effect, HBS Press 2004 J. Tidd, Bessant & Pavitt: Managing innovation 3.ed. Wiley & Sons 2005 C. Kim and R Mauborgne: Blue Ocean Strategies, Havard Business Review, October 2004 (findes under noter til seminar 12 på Moodle) Chris Argyris: Overcomming Organizational Defenses, Allyn and Bacon 1990 (Norsk udgave: Bryt forsvarsrutinerne. Universitetsforlaget ) E. Abrahamson: Change without pain, HBS Press 2004, kapitel 1 og 2 Patricia Shaw: Changing Conversations in Organizations, Routledge 2002 Robert E. Quinn: Building the bridge as you walk on it, Jossey-Bass 2004 Seth Godin: Tribes we need you to lead us, Piatkus 2008 Jens C. Ry Nielsen & Morten Ry: Tanker om organisationsændringer, Nyt fra Samfundsvidenskaberne

4 Strategisk udvikling gennem restrukturering, bedre styring og tuning af processer 21. marts Introduktion til linjen Restrukturering, styring og tuning af processer i strategisk perspektiv Pyramideforbedringer Fusioner BSC (var med i fællesdelen) Lean TQM Performance measurement Process reengineering Røvik, K. A. (1998), Moderne organisasjoner ved tusenårsskiftet, Fagbokforlaget, kap. 13 Melander, Preben (2009), LEAN et multidimensionelt ledelseskoncept med uendelige udviklingsmuligheder og skjulte risici, i Melander, Preben (Red.), LEAN med Lederskab, DJØF Forlag Kaplan & Norton (2008), The Execution Premium, chap. 1, HBS Press Hammer, M. & Stanton, S. A. (1995), The Reengineering Revolution, Harper Business, kap. 2, 3 og 4 Neergaard, Peter (1997), Kvalitetsstyring, kap. 1 og 2. Lektor, AAU Aftensmad Fusioner Lektor, AAU Finn Borum & Anne Reff Pedersen: Fusioner, ledelse og fortællinger, Handelshøjskolens Forlag 2008 K. K. Klausen: Strategisk Ledelse De mange arenaer, Syddansk Universitetsforlag 2009, kap. 2 og marts Strategisk udvikling gennem restrukturering, bedre styring og tuning af processer Kvalitetsledelse Oplæg og dialog om Begreber og principper Exellence modellen Deltagererfaringer Lars Kristensen, AAU LEAN Oplæg og dialog om Begreber og principper Cases Deltagererfaringer Lars Kristensen Frokost Strømsnes, Dag (2001), Kvalitet i offentlig sektor, fra Busch, Tor m.fl. (red.), Modernisering af offentlig sektor, Universitetsforlaget, Oslo Se også materiale under: Pedersen, E. R. & Huniche, M. (2009), Hvad skal vi bruge LEAN til? en gennemgang og analyse af nogle populære Lean-værktøjer, i Melander, Preben (Red.), LEAN med Lederskab, DJØF Forlag Se også materiale under: 4

5 Performance Measurement Oplæg og dialog om Begreber og principper Case Deltagererfaringer Lars Kristensen Dialog om deltagernes egne semesterprojekter set i lyset af seminarets perspektiver på restrukturering, bedre styring og tuning af processer De Bruijn, Hans (2007). Managing Performance in the Public Sector, Routledge: London, kap 1-2 side 3-34 samt kap 4 side Supplerende litt.: Hanne Krogstrup (2011). Kampen om evidens. Resultatmålinger, effektevaluering og evidens, Kapitel 4-5 side Van Dooren; Wouter; Bouckaert, Geert & Halligan, John (2010). Performance Management in the Public Sector, kap 8-9 side Lars Kristensen 5

6 Strategisk udvikling gennem relationsopbygning og interorganisatorisk samarbejde 4. april Introduktion til interorganisatoriske perspektiver og teorier Relationer på tværs, alliancer, partnerskaber, joint ventures og Netværk Typer af netværk, AAU Aftensmad Konflikter i organisatoriske grænseflader Belyst ved case Shared Care Janne Seemann, AAU Alter & Hage (1993), Organisations Working Together, Newbury Park, CA: Sage Publications, chap. 1 Axelsson, Runo & Axelsson, S. Bihari (2007), Samverkan och folkhälsa begrebb, teorier och praktisk tillämpning, s i Runo Axelsson m.fl. (red.), Folkhälsa i Samverkan - mellan professioner, organisationer och samhällssektorer, Studentlitteratur Kickert, Klijn og Koppenjan (red.) (1997), Managing Complex Networks strategies for the public sector, SAGE, chap. 3 og 8, Netværkstypologierne fra J. Gustafsson: Lederskab i interorganisatoriske nätverk for folkhälsa och välfärd (dansk udgave i kompendium) Seemann, J. & Antoft, Rasmus (2002), Shared Care Samspil og konflikt mellem kommune, praksislæge og sygehus, FLOS Forskningsrapport nr. 3 Seemann, J. (2007), Samspel och konflikt i organisatoriska gränssnitt analys av ett demensnätverk, kapitel 13 i Axelsson, Runo m.fl. (red.), Folkhälsa i Samverkan - mellan professioner, organisationer och samhällssektorer, Studentlitteratur 5. april Strategisk udvikling gennem relationsopbygning og interorganisatorisk samarbejde Dynamik og forandring i interorganisatoriske systemer Frokost Case Statsfrøkontrollen Case Distriktpsykiatri Teoretiske perspektiver Plenumdialog Janne Seemann, AAU Jørgensen, T., B. & Melander, P. (1992), Case Statsfrøkontrollen, Livet i offentlige organisationer, DJØF Forlag, kapitel 5 Seemann, J. (2002), Distriktspsykiatrien i et organisatorisk spændingsfelt Seemann, J. (1999), Netværk som forandringsstrategi og strategier i netværk, i Borum m.fl. (red): Når styringsambitioner møder praksis, Handelshøjskolens Forlag Supplerende litt.: Huxham & Vangen 6

7 Ledelse i interorganisatoriske netværk Indkredsning af parter og fælles interesser, forhandling af formål, udformning af netværksstrategi, alignment af parternes interesser, håndtering af krydspres, udformning af koordineringsmekanismer, interface-relationer og netværkssystemer, gensidig tillid, balancering af magt, udvikling af netværkskultur og identitet Gustafsson, Jeppe ( dansk udgave 2009), Lederskab i interorganisatoriske nätverk for folkhälsa och välfärd, i Axelsson, Runo & Axelsson, S., B. (red.), Folkhälsa i samverkan, Studentlitteratur O Toole Jr., L. J., Hanf, K. I., & Hupe, P.L, Managing Implementation Processes in Networks, kap. 3 og 8 Supplerende litt. Huxham & Vangen, AAU Dialog om deltagernes egne erfaringer med interorganisatoriske udfordringer og deltagernes egne semesterprojekter set i et interorganisatorisk lys, Janne Seemann, AAU Strategisk udvikling gennem innovation og fornyelse 18. april Innovation og fornyelse som udviklingsstrategi Innovation og fornyelse skabte velfærdsstaten Hvad forstår vi ved innovation og fornyelse Hvordan skabes innovation og fornyelse i dag Hamel, G., Leading the revolution, kap 1 Tidd, J. & Bessant, J. (2009), Managing innovation 4.ed. Wiley & Sons, kap 1 Supplerende: Bason, C. (2007), Velfærdsinnovation, Webbog adresse oplyses senere Lektor, AAU Aftensmad Innovation i netværk Case TELEKAT Seemann, J., Gustafsson, J. & Dinesen B. (2011), Ledelse i offentlige systemiske netværk, konference paper 2011 Deltagernes erfaringer med innovation og fornyelse 7

8 19. april Strategisk udvikling gennem innovation og fornyelse Fornyelse og transformation, AAU Inddragelse af brugere i fornyelsesprocesser Strategier for Organisationsændring (2012) og/eller Finn Borum (2012) Senge, Peter M. m.fl (1999), The Dance of Change, Currency Book, chap. 1 C. O. Scharmer: Teori U, primært kap. 1-3 og Litteraturoplysinger følger Bente Bjørnholt, AAU Frokost Fornyelse og transformerende ledelse, AAU C. O. Scharmer: Teori U, kap. xx Abrahamson, Eric (2004), Change without pain, HBS Press, chap. 1 og 2 Supplerende litt.: C. Argyris: Overcoming Organizational Defenses, Allyn & Bacon 1990 Robert E. Quinn: Building the bridge as you walk on it, Jossey-Bass 2004 Seth Godin: Tribes we need you to lead us, MPA-ere som intreprenører og foranringsagenter Dialog om deltagernes egne erfaringer med fornyelse og transformerende ledelse og deltagernes egne semesterprojekter set i et i dette lys 8

Interorganisatoriske ledelsesudfordringer: Afsæt i erfaringer fra TELEKAT

Interorganisatoriske ledelsesudfordringer: Afsæt i erfaringer fra TELEKAT Bidrag (forskningsbaseret) til Det Danske Ledelsesakademis 2011 konference: Behov for ny ledelse? CBS, d. 5.-6. december 2011 Interorganisatoriske ledelsesudfordringer: Afsæt i erfaringer fra TELEKAT Janne

Læs mere

Offentlig Styring: Design af en ledelsesmodel

Offentlig Styring: Design af en ledelsesmodel Lektionsplan og fagbeskrivelse Offentlig Styring: Design af en ledelsesmodel Efteråret 2012 Sted: AUB, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst Per Nikolaj Bukh Baggrund Efter den økonomiske krise satte ind i 2008

Læs mere

Teorierne bag effektbaseret styring Nyere tendenser i den internationale forskning

Teorierne bag effektbaseret styring Nyere tendenser i den internationale forskning Teorierne bag effektbaseret styring Nyere tendenser i den internationale forskning Carsten Greve 9. marts 2011 Om oplægsholderen Carsten Greve Professor i offentlig ledelse og styring / public management

Læs mere

Transnational organisatorisk innovation i den offentlige sektor

Transnational organisatorisk innovation i den offentlige sektor politica, 45. årg. nr. 3 2013, 267-286 Morten Balle Hansen Transnational organisatorisk innovation i den offentlige sektor Artiklen undersøger tre problemstillinger: 1) Hvor udbredt er forskellige former

Læs mere

Projektbeskrivelse for ErhvervsPhD-projekt

Projektbeskrivelse for ErhvervsPhD-projekt Projektbeskrivelse for ErhvervsPhD-projekt Denne skabelon skal benyttes i den foreliggende form. Grundoplysninger Projekttitel Virksomhed Universitet og center/institut ErhvervsPhD-kandidat Evt. tilskudsberettiget

Læs mere

Valgfagsmoduler Forår 2015

Valgfagsmoduler Forår 2015 Valgfagsmoduler Forår 2015 Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering EVALUERING OG MAGT (MAGTUDREDNINGEN) Dahler-Larsen, Peter Downloades frit fra nettet EVALUERINGSKULTUR ET BEGREB BLIVER TIL Dahler-Larsen,

Læs mere

Valgfagsmoduler Forår 2015

Valgfagsmoduler Forår 2015 Valgfagsmoduler Forår 2015 Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering EVALUERING OG MAGT (MAGTUDREDNINGEN) Dahler-Larsen, Peter EVALUERINGSKULTUR ET BEGREB BLIVER TIL Dahler-Larsen, Peter Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

KOK 5: Kompleksitet, Organisationspsykologi, Ko-kreativitet. Organisationskonsulentens rollespektrum. Sep. 2012 juni 2014

KOK 5: Kompleksitet, Organisationspsykologi, Ko-kreativitet. Organisationskonsulentens rollespektrum. Sep. 2012 juni 2014 KOK 5: Kompleksitet, Organisationspsykologi, Ko-kreativitet. Organisationskonsulentens rollespektrum. Sep. 2012 juni 2014 KOK 5 er en toårig konsulentuddannelse, der retter sig mod erfarne konsulenter

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Valgfagsmoduler Efterår 2015

Valgfagsmoduler Efterår 2015 Valgfagsmoduler Efterår 2015 Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering EVALUERINGSKULTUR ET BEGREB BLIVER TIL Dahler-Larsen, Peter Syddansk Universitetsforlag INNOVATIV EVALUERING Malene Skov Dinesen

Læs mere

Litteraturanbefalinger

Litteraturanbefalinger Litteraturanbefalinger Listen over anbefalet litteratur er baseret dels på den obligatoriske litteratur, der benyttes ved de højere læreanstalter inden for fagområdet, dels på forskellige fagspecialisters

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

Leder uden ansigt. På vej mod en ny form for selvledelse? Paper, konference Det Danske Ledelsesakademi 8.-9. December 2009

Leder uden ansigt. På vej mod en ny form for selvledelse? Paper, konference Det Danske Ledelsesakademi 8.-9. December 2009 Leder uden ansigt På vej mod en ny form for selvledelse? Paper, konference Det Danske Ledelsesakademi 8.-9. December 2009 Søren Voxted, Syddansk Universitet voxted@sdu.dk Offentlig ledelse og styring af

Læs mere

http://pas-moodle.samf.aau.dk/course/view.php?id=100

http://pas-moodle.samf.aau.dk/course/view.php?id=100 Kursus: M5: It-baseret forbedring af organisatoriske processer - F2013 http://pas-moodle.samf.aau.dk/course/view.php?id=100 Page 1 of 4 PAS M5: It-baseret forbedring af organisatoriske processer - F2013

Læs mere

Klimatilpasning i Kokkedal proces, organisering og finansieringsplan

Klimatilpasning i Kokkedal proces, organisering og finansieringsplan Evalueringsbeskrivelse Klimatilpasning i Kokkedal proces, organisering og finansieringsplan Evalueringens formål og succeskriterier I perioden 2013 til 2016 gennemføres en evaluering af Projektet Klimatilpasning

Læs mere

Projektbeskrivelse for ph.d.-projektet:

Projektbeskrivelse for ph.d.-projektet: 26.4.2010 Projektbeskrivelse for ph.d.-projektet: Med henblik på at bidrage til fortsatte forbedringer af uddannelsernes samfundsmæssige og organisatoriske relevans og gyldighed ønskes en iagttagelse og

Læs mere

Christina Holm-Petersen og Martin Sandberg Buch. Litteratur om ledelse af samarbejde på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet

Christina Holm-Petersen og Martin Sandberg Buch. Litteratur om ledelse af samarbejde på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet Christina Holm-Petersen og Martin Sandberg Buch Litteratur om ledelse af samarbejde på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet Litteratur om ledelse af samarbejde på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet kan

Læs mere

Lederne og deres netværk en Lederpejling fra FTF

Lederne og deres netværk en Lederpejling fra FTF Ledernetværk i fremtidens kommuner - Ledernetværk set i et strategisk perspektiv Af Egon Petersen ep-consulting@mail.dk Bragt i antologien: Virksomhedens Personalearbejde, Ledelse og Administration, red.

Læs mere

Netværksledelse i offentlige organisationer Jeppe Gustafsson, working paper Aalborg Universitet, februar 2009

Netværksledelse i offentlige organisationer Jeppe Gustafsson, working paper Aalborg Universitet, februar 2009 1 Netværksledelse i offentlige organisationer Jeppe Gustafsson, working paper Aalborg Universitet, februar 2009 Netværk er blevet et buzzword inden for ledelse og organisation. Det pupper op alle vegne

Læs mere

Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen Efteråret 2015 Foreløbig plan med forbehold for ændringer Sted: AUB, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst

Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen Efteråret 2015 Foreløbig plan med forbehold for ændringer Sted: AUB, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst Lektionsplan og fagbeskrivelse Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen Efteråret 2015 Foreløbig plan med forbehold for ændringer Sted: AUB, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst Baggrund Fra tidligere

Læs mere

Beskrivelse af valgfaget: Forandrings- og projektledelse

Beskrivelse af valgfaget: Forandrings- og projektledelse Beskrivelse af valgfaget: Forandrings- og projektledelse (med forbehold for ændringer) Version UDKAST 20140409 Overordnet beskrivelse af valgfaget Dagligdagen i den offentlige sektor er i dag præget af

Læs mere

Førstelinjeledere i den kommunale sektor. - En karakteristik af hybridlederen

Førstelinjeledere i den kommunale sektor. - En karakteristik af hybridlederen Førstelinjeledere i den kommunale sektor - En karakteristik af hybridlederen Søren Voxted Lektor, Syddansk Universitet Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi voxted@sdu.dk Dette paper omhandler hybridledelse,

Læs mere

Semesterbeskrivelse for 6. semester Kommunikation Forår 2014 ved Aalborg Universitet - København

Semesterbeskrivelse for 6. semester Kommunikation Forår 2014 ved Aalborg Universitet - København Semesterbeskrivelse for 6. semester Kommunikation Forår 2014 ved Aalborg Universitet - København Semesterbeskrivelse** Oplysninger om semesteret Skole: AAU-Cph Studienævn: Humanistisk Informatik Studieordning:

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Valgfagsmoduler Forår 2014

Valgfagsmoduler Forår 2014 Valgfagsmoduler Forår 2014 Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering EVALUERING OG MAGT (MAGTUDREDNINGEN) Dahler-Larsen, Peter EVALUERINGSKULTUR ET BEGREB BLIVER TIL Dahler-Larsen, Peter Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Forandringsledelse og reorganiseringer Læseplan

Forandringsledelse og reorganiseringer Læseplan Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i Offentlig ledelse Efteråret 2014 Undervisere: Søren Serritzlew (SøS) & Anne Bøllingtoft (AB) Forandringsledelse og reorganiseringer Læseplan Formål og

Læs mere

Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2009 LEDELSE OG POLITIK

Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2009 LEDELSE OG POLITIK Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2009 LEDELSE OG POLITIK Undervisere: Professor Jørgen Grønnegaard Christensen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Professor Poul Erik Mouritzen,

Læs mere

KURSUS: M1: INFORMATIONSTEKNOLOGI, PROGRAMMERING OG DATABASESYSTEMER

KURSUS: M1: INFORMATIONSTEKNOLOGI, PROGRAMMERING OG DATABASESYSTEMER https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=1749 Page 1 of 9 HJEM (https://www.moodle.aau.dk/) MIT HJEM(HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/MY/) (https://www.moodle.aau.dk/course/search.php) / MINE KURSER (HTTPS://WWW.MOODLE.AAU.DK/MY/)

Læs mere

Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester)

Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester) Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester) Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det samfundsvidenskabelige spor

Læs mere

New public middle-management: Ledelse under umulige forhold?

New public middle-management: Ledelse under umulige forhold? New public middle-management: Ledelse under umulige forhold? Af Ninna Meier, Jørn Flohr Nielsen og Mona Toft Madsen Kontakt: Ph.d. studerende Ninna Meier* Management & Leadership gruppen Institut for Ledelse

Læs mere