DOL grundmodul: Det personlige lederskab. er jeg værd at følge?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOL grundmodul: Det personlige lederskab. er jeg værd at følge?"

Transkript

1 DOL grundmodul: Det personlige lederskab er jeg værd at følge?

2 Den senmoderne leder? Hvad har du at gøre godt med i en sådan situation?

3 Det personlige lederskab balance? Ressourcer: Viden Erfaringer Færdigheder Personlighed Støtte Netværk Krav og forventn. Dine egne Medarbejdernes Din leders Samarb. partneres Borgernes Din families

4 Modulets formål Øge forståelsen for den senmoderne offentlige leders vilkår, opgaver og funktion Gøre lederen bevidst om egen ledelsesmæssige forankring (værdier, menneskesyn, drivkræfter, etik osv) Sætte lederen i stand til at reflektere over egen lederrolle samt egne styrker og svagheder Afklare eget ledelsesrum Ruste lederen til håndtering af krydspres og dilemmaer Bruge sig selv som redskab uden at sætte sig selv over styr

5 Indhold - oversigt Forberedelse 8. feb 6. marts 29. marts. 24. april. 14. maj Scenen sættes introduktion Vilkår og udfordringer Lederrollen Ledelsesrummet Tid til ledelse Netværk Ledelsesværdier Resonans og relationer Ledelsesstile Metapositio ner Træning af kommunikative positioner Magt Ledere der lykkes Dilemmaer, krydspres og paradokser. Ledelse i samspil Domæner Filosofi og ledelse Arbejde med hjemmeopgaver, logbog + litteratur Netværksmøder (x 3) Vejen til ledelse. Lederens personlige ressourcer Stærke og svage sider Om at vokse som voksen Håndtering af energi Fordybelse Livslang udvikling som leder Hængeparti er Eksamen: 11- og 12. juni

6 Eksamen Eksamen tager udgangspunkt i en relevant synopsis på 3-5 sider (synopsis indgår ikke i bedømmelsen) Eksamen er individuel og tager 30 minutter. Tiden disponeres med 25 % til den studerende, 50 % til eksaminator og censor og 25% til votering, karaktergivning og tilbagemelding på opgaven. 7 punkts karakterskala Man skal aktivt melde fra (14 dage inden) Elementer i en synopsis er: Problemstilling (baggrund) Problemformulering Valg af teori og metode Analyse Konklusion Perspektivering

7 Præsentation af jer Navn? Stilling? Forvaltning? Leder for hvor mange? Leder hvor længe? Fuldtidsleder/deltidsleder? Hvad fylder lige nu allermest i lederjobbet? DOL historie Opgave/fokus med hjemmefra? Juni 2012: Værdifuldt modul for mig fordi

8 Underviser team Hanne Møller, Cubion (modul 5) Niels Henriksen, Lederne (modul 3) Ulrik Lange (modul 1 5)

9 Pædagogiske udfordringer I har forskellig baggrund (uddannelse, erfaring) I har forskellige kontekster og udfordringer I er forskellige som mennesker I lærer på forskellige måder I har forskellige læringsbehov En verden af muligheder En respektindgydende opgave!

10 Udfordringen Teaching is the educational equivalent to white water rafting

11 Å-å! Når man spørger lederne, om uddannelserne har nogen betydning for den konkrete ledelse i dagligdagen, så svarer de fleste ledere, at deres praksis ikke har ændret sig, fortæller ekstern lektor på RUC, Steen Rank Pedersen, til borsen.dk. Steen Rank Peder har udarbejdet specialet sammen med Morten Drud og Theis Olsen, som begge er cand.mag. i Offentlig administration og Psykologi. Steen rank Pedersen forklarer, at det der skal til, er en stærkere vekselvirkning mellem teori og praksis. På uddannelserne lærer lederne mindre om den daglige organisering, mens de lærer rigeligt om en ny lederidentitet og om at kommunikere opad i systemet. Mange fortæller, at der efter uddannelsen ikke sker konkrete ændringer hverken i forhold til de opgaver, de løser, eller i forhold til måden, de løser dem på. (Børsen 6. sept. 2010)

12 Kolbs læringscyklus At løse opgaver konstant Konkret erfaring Hellige køer implicitte antagelser Handle, prøve af Reflektere, være eftertænksom Vaner og rutiner Abstrakt begrebsliggørelse At studere

13 Den pædagogiske palet Oplæg Læringsmiljøet Jeres bidrag Gruppearbejder Fremlæggelser Vejledning Logbogen Eksamen De fysiske rammer Øvelser, leg Hjemmeopgaver Netværksgrupper Feedback Cases Litteratur Løbende evaluering

14 Logbogen 14

15 Hvordan lærer du mest? Hvad kan underviser/medstuderende/du selv gøre for at maksimere dit læringsudbytte? Hvilke udfordringer/hindringer ser du i at tage et DOL modul hvordan kan du håndtere disse?

16 Guidelines for et godt forløb Tavshedspligt (dog ikke på kurset!) Tag plads tag ansvar Giv plads Spørg Lyt Giv tilbagemeldinger Overhold aftaler

17 De ansigtsløse kræfter Det store billede Det store fællesskab Det lille fællesskab Dig Leder Interessenterne

18 Vilkår for ledelse Hvilke bevægelser registrerer du for tiden i rammevilkårene for ledelse? De ansigtsløse kræfter (tidsånd, megatrends) bord 1 Kommunen og din forvaltning bord 2 Borgere/pårørende og samarbejdspartnere bord 3 Din institution - bord 4 Hvad bliver der mere hhv. mindre af?

19 Ledelse for dig Hvilke særlige udfordringer knytter der sig til at være leder i en politisk styret organisation? Hvilke krav stiller de aktuelle vilkår til dig som leder?

20 Vilkår for offentlig ledelse Øverste ledelse valgt til at være uenige Genvalg og magt er væsentlige motiver Den økonomiske ramme relativt fastlåst alt sker på skatteborgernes regning Stigende misforhold ml. krav og udbud Løbende pres for både effektivisering OG innovation Mange legitime interessenter Mudret bundlinie

21 Vilkår for offentlig ledelse Stor mediebevågenhed enkeltsager kan sætte laviner i gang Den omringede institution Den uendelige reform Manøvrere mellem mange dagsordener

22 Udfordringerne i det sen moderne lederskab Skabe resultater levere varen (hver dag) Udvikle og udnytte ressourcer optimalt uden rovdrift, hverken på egne eller andres ressourcer Håndtere stor kompleksitet, høj forandringshastighed og skiftende politiske dagsordener (skabe mening) Manøvrere i krydspres og dilemmaer (dømmekraft) Bygge bro (ideer menneske, menneske menneske, teknologi - menneske) Lede fagligt stærke individualister (mellem frihed og forpligtelse) Agere som rollemodel Bygge kultur Genoverveje sin rolle

23 De mange logikker Politisk (holdninger/magt) Faglig Moralsk/etisk Juridisk Økonomisk

24 Ledelsens hovedområder 1. Faglig ledelse: At sørge for at de rigtige opgaver løses på den rigtige måde og med den mest hensigtsmæssige ressourceudnyttelse. Udvikle fagligheden. 2. Personale ledelse: Ansætte, oplære, udvikle, optimere samarbejde, teamånd, afvikle etc 3. Strategisk ledelse: Sætte retning. På den lange bane at udvikle og forbedre enheden. Ledelse af forandringsprocesser. Udforme strategier og politikker. Ledelse af relationer 4. Administrativ ledelse: Struktur, planlægning, organisering, IT, økonomi, sekretariat, systemer osv

25 Hvordan skal vi prioritere? Vigtigt Haster Haster ikke Mindre vigtigt

26 Hvad skal vi prioritere? Ikke vigtigt Vigtigt Haster Brandslukning Driftsopgaver Visse telefonopkald og mails Indberetninger Haster ikke Strategisk ledelse Opfølgning Egen udvikling Tidsrøvere og overspringshandlinger (visse møder )

27 Netværksgrupper Formål: 1: Et rum for yderligere læring (lærerfrit) 2: Få et bredere perspektiv på ledelse 3: Få et bredere perspektiv på kommunens forskellige sektorer 4: Synliggøre deltagelse i DOL overfor medarb./ledelseskoll. 5: Give mulighed for større individuelt ledernetværk

28 Netværksgrupper Kriterier for sammensætning 1: 4-6 ledere/netværksgruppe 2: Flest mulige sektorer repræsenteret 3: Størst mulig variation i alder, køn, anciennitet 4: Ingen tætte samarbejdspartnere i grupperne 5: Ingen bon kammerater/ingen fjender 6: Ingen grupper er dannet førend alle grupper er dannet

29 Forventet omfang Netværksgrupper Minimum tre møder á 3 timer Spilleregler Mødes på arbejdspladsen Vær mødeleder på skift Lav time-out midtvejs (og skift evt. mødeleder) Afslut med evaluering (mødet, mødeledelse)

30 Første møde i netværksgruppen Hvad ønsker I at bruge gruppen til? Hvad kunne være lærerigt i forhold til modulets tema (emner, arbejdsform) Hvad vil I være særligt opmærksomme på i gruppens måde at arbejde og fungere på? Hvilke spilleregler skal gælde i gruppens arbejde?

31 Hjemmeopgaver Læse litteratur Notere pointer/spørgsmål i din logbog Nedskrive oplevelser hvor du udfordres, kommer i klemme, forundres som leder (logbog) Udfyld tidsskemaet: Hvad bruger jeg tiden til brug evt. skema 2 som registreringskladde

32 Hvad bruger jeg tiden på? Funktion Anslået % af min tid Ex: Administrativt arbejde 20 % 5 % Ideelt var den

33 Skema 2 - kladde Funktion Optegnelser: Hvor, hvornår

DPL kursusdag 2. Det personlige lederskab er jeg værd at følge?

DPL kursusdag 2. Det personlige lederskab er jeg værd at følge? DPL kursusdag 2 Det personlige lederskab er jeg værd at følge? Det er i dag et vejr Det er i dag et vejr, et solskinsvejr! O søde vår, så er du atter nær! Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter, nu

Læs mere

DPL kursusdag 4. Det personlige lederskab er jeg værd at følge?

DPL kursusdag 4. Det personlige lederskab er jeg værd at følge? DPL kursusdag 4 Det personlige lederskab er jeg værd at følge? Program for kursusdag 3 - den 14. marts 2013 8.30 Velkomst og program for dagen I lære som leder hele livet Håndtering af lederrollen Tilbagemelding

Læs mere

DPL kursusdag 3. Det personlige lederskab er jeg værd at følge?

DPL kursusdag 3. Det personlige lederskab er jeg værd at følge? DPL kursusdag 3 Det personlige lederskab er jeg værd at følge? Du kom med alt det der var dig Du kom med alt det der var dig og sprængte hver en spærret vej og hvilket forår blev det! Det år, da alt blev

Læs mere

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 4 Modulets læringsforståelse

Læs mere

Modulvejledning Kvalitet, resultater og effekt til borgere og brugere Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Kvalitet, resultater og effekt til borgere og brugere Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Kvalitet, resultater og effekt til borgere og brugere Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44 indholdsfortegnelse Interne virksomhedsforløb Virksomhedskurser 3 Ledernes VærdiSpil 4 HR-support nyt 5 Lederrollen ledelse af medarbejdere Fra kollega til leder 7 Kommende leder er ledelse noget for mig?

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Coaching for ledere. Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde

Coaching for ledere. Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde Coaching for ledere Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde Egentlig er det jo helt enkelt: Bare ved at man tidsfastsætter et coaching-møde skaber man plads

Læs mere

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål...

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Efterår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbud på MPG efterår 2015... 3 Afvikling af modulerne... 6 Ansøgningsprocedure... 6

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbudskatalog for... 1 Master of Public Governance... 1 Moduludbud på MPG forår 2015...

Læs mere

Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Lederrollen 4. Ledelse af medarbejdere 12. Lederprogrammer 20. Executive Programs 30

Lederrollen 4. Ledelse af medarbejdere 12. Lederprogrammer 20. Executive Programs 30 Lederudvikling 2008 Lederrollen 4 Ledelse af medarbejdere 12 Lederprogrammer 20 Executive Programs 30 Coaching 35 Projektledelse 41 Kommunikation 44 Personlig udvikling 49 Ledelsesredskaber 56 Organisation/HR

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

DPL kursusdag 3. Det personlige lederskab er jeg værd at følge?

DPL kursusdag 3. Det personlige lederskab er jeg værd at følge? DPL kursusdag 3 Det personlige lederskab er jeg værd at følge? Ledelsesrummet magt, autoritet og kraft Ledelsesrummet Ledelsesmagt det formelle ledelsesmæssige mandat Ledelseskraft den faktiske ledelsesudøvelse

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere

Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere Rammesætning 1 Pædagogisk ledelse Program for d. 3. og 4. marts 10.00 Velkomst, præsentation af deltagere og konsulenter Pædagogisk ledelse

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 2 Ledercoaching Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach INDHOLD Ledercoaching 3 Ledere

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere