Referat af uddannelseskoordinatormøde torsdag den 8. november 2007 kl i M323

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af uddannelseskoordinatormøde torsdag den 8. november 2007 kl. 14.00-16.00 i M323"

Transkript

1 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT Referat af uddannelseskoordinatormøde torsdag den 8. november 2007 kl i M323 Deltagere Dagsorden Per Madsen; Søren Erik Nielsen; Frank Pedersen; Steen Nielsen; Finn Schøler; Christian Larsen; Ole Mortensen; Tinna Meyer; Michael Christensen; Betty Laursen 1. Gensidig orientering a. Resultat af møder med linjeforeninger 2. PC til eksamen, status ved Frank og Per 3. Besvarelse af eksamensklager, alle medbringer 2 gode råd 4. Fastlæggelse af praksis vedr. intromøder for nye undervisere 5. Ny seminaraktivitet på HA, v/per 6. Master Classes 7. Fælles opslag vedr. øvelseslærere - hvordan håndterer vi dette 8. Nye regler for ansættelse af eksterne undervisere, bilag vedlagt 9. Opdatering af datablade for eksterne undervisere og censorer 10. Bedømmelsesudvalg 11. Evt. Ad 1. Gensidig orientering Steen Pall og Steen har haft frokostmøde med 2 eksterne lektorer omkring karakterskala, nye ting vedr. hovedopgaver, hjælp til at finde bedre faglig litteratur. Det var meget positivt. Har holdt Gå hjem møde om Lean Accounting med 50 tilmeldte deltagere. Holder Gå hjem møde om Supply Chain Costing i uge 46, hvor der er tilmeldte. - Disse aktiviteter er meget succesfulde. Temadag for nye studerende tages op i januar. Der arbejdes på at lave et fælles Cand.merc. metodefag. Frank Har arbejdet med oprettelse af en database over emner til projekter for de studerende, hvor der nu er emner. De studerende orienterer sig på hjemmesiden. Der er desværre utrolig lidt feedback. Projektzonen er kun på dansk; der er ikke så mange emner. Studerende bliver stillet i udsigt, at de kan får emner hos Karrierrecenteret, men her er også kun få emner. Søren Erik Informatikgruppen tager ud af huset 2 dage i uge 46, hvor de diskuterer papers, emnebank og andre initiativer.

2 Side 2 Aftale med en filmproducent om at fremstille filmmateriale, som kommer til at indeholde portrættering af fire piger fra IT-branchen. Det er tænkt, at filmen skal ud til gymnasieskoler, hvor man ønsker at markedsføre IT-uddannelsen. Filmen forsøges solgt til DR-dokumentar. Søren Erik har store forventninger til dette tiltag. Har igangsat ny uddannelse Master of Science in Information Management. Det går godt, positiv feedback på struktur. Stor optimisme. Der er 2 udenlandske studerende på holdet. Christian Er i færd med at ansætte belgisk pensioneret professor, Yvo Dirickx til undervisning i Logistik i lagermodul. Workshop 19. november under temaet styr på logistik linjen i det kommende år. Finn Afvikling af aud. undervisningen går rigtig fornuftig, og studieturen til København er netop gennemført med succes. Ros fra nye studerende mht. tilrettelæggelse af undervisningsblokke og ny midtvejseksamen, som blev afviklet uden al for stor belastning for de studerende, der deltog i Københavnerturen. Der er en stor udfordring omkring tilrettelæggelse af valgfag i mandags/fredags modellen. Finn vil definere problemet og vende tilbage til Michael med det. Aud.-studiets skæve ECTS, 12,5 og 7,5, blev debatteret. Frank understregede, at aud. kommer til at indrette sig på at planlægge med 5 og 10 ECTS moduler. Frank oplyste endvidere, at aud.-studerende med HA jur. og HA jur. skat baggrund skal have 75 ECTS indenfor Business. Dermed lægges begrænsninger på antallet af jura fag til fordel for flere erhvervsøkonomiske fag. Frank henviser til Hanne Birkmose fra Juridisk Institut, som ved, hvilke årgange det drejer sig om. Finn mener, at det nok skal kunne lade sig gøre at få ECTS pointene på plads, men ser et større praktisk problem mht. planlægning af undervisningen, som går over flere semestre. Alle Lauritz ønsker transparens og mobilitet, og derfor skal der arbejdes ud fra moduler á 5 ECTS ved planlægning af nye moduler/nye uddannelser. På HD er der mange skæve ECTS point. Et andet problem er at sikre, at fag, der stort set er ens på tværs af ASB og AU, også tildeles ens ECTS. Der ses også i dag forskellig belastning på ECTS på f.eks. Juridisk Institut og BS, hvor 5 ECTS modsvarer 39 undervisningstimer det ene sted og 54 det andet sted. Det afhænger af tilrettelæggelsen. Det ender samlet med den samme belastning = tid på aktiviteter. Ole Den nye eksterne lektor på HD i logistik er en stor gevinst for linjen. Per Bachelor-studerende skal til at i gang med afhandling og der er ved at blive fundet vejledere til dem. Der er mangel på faste medarbejdere som vejledere indenfor økonomistyring og finansiering. Per modtager mange henvendelser fra studerende, som ikke har fundet interne vejledere endnu.

3 Side 3 Faste medarbejdere fremgår af hjemmesiden. Engelske vejledere skal også fremgå af listen. Frank og Per går listen igennem og vurderer vejledere på finansieringssiden. Emnebank, potentielle emner publiceres. Vi henviser til Karrierrecenteret og Projektzonen. Desværre er der næsten aldrig noget. Der er også et stort behov for emner til kandidatstuderende. Per påtager sig at være talsmand og gøre en ekstra indsats på dette område. Der er et problem med at lægge eksamen i uge 50 og 51, da øvelseslærerne selv går til eksamen i denne periode, og derfor ikke kan være til rådighed. Det er et planlægningsproblem men også et ledelsesmæssigt problem, hvor Peder Østergaard skal inddrages i løsningen. Politikker omkring valgfag og nye valgfag. Per vil finde ud af, hvad status er. Den nye uddannelse i Cand. techn. merc. indgår på BS med ét 5 ECTS fag i Operations and Supply Chain Management i både forårs- og efterårssemesteret. Ad a. Resultat af møder med linjeforeninger Der er gennemført møder med 5 af de 6 linjeforeninger, og det er gået godt. Hver linjeforening har fået et tilskud på kr fra instituttets annuum til brug for deres aktiviteter. Ad 2. PC til eksamen, status ved Frank og Per Hvordan er reglerne? Hvor er vi nu? Bachelor studienævn: vi venter med obligatorisk PC til eksamen til nye fagbeskrivelser er lavet. Ved krav om PC til eksamen gælder retningslinjer fra Torben Dahl. Der er dog tre problemer i den forbindelse, som ikke er afklaret: Brug af internet; Digital aflevering; Udskrivning. Per har gjort opmærksom på disse tekniske problemer overfor uddannelsesteamet. De retningslinjer, som de studerende har regnet med at skulle gå til eksamen efter, gælder derfor ikke. Uddannelsesteamet skal informere om ændringen, og de studerende skal have en spørgemulighed. Frank fastholder overfor de studerende, at de har ret (ikke pligt) til at bruge PC til eksamen. Ad 3. Besvarelse af eksamensklager, alle medbringer 2 gode råd Følgende gode råd blev foreslået: 1) Svar skal danne grundlag for efterfølgende anke 2) Relation til karakterbekendtgørelsen fagbeskrivelse 3) Tag sagen i opløbet. Hold møde med utilfredse studerende og forsøg at afværge en klage. 4) Fokus på fejl og mangler Ad 4. Fastlæggelse af praksis vedr. intromøder for nye undervisere Initiativet til at mødes med nye undervisere før studiestart i august måned ved at invitere dem til et introduktionsmøde gik rigtig dårligt. Der var få tilmeldte, og det endte med, at de alle meldte afbud, og derfor blev mødet aflyst. Vi er nu tilbage ved, at vi gør lidt som vi plejer med at linjekoordinatorer og andre relevante faglige kolleger mødes med den nye underviser, hvor Michael også gerne deltager. Derudover skal de nye undervisere hilse på sekretariatet, hvor de introduceres til skolens IT-systemer og praktiske rammer.

4 Side 4 Ad 5. Ny seminaraktivitet på HA, v/per 4. semester seminaraktiviteter. Der er sendt mail til alle undervisere, som bliver bedt om at byde ind med emner. Vi har fået nogle positive tilbagemeldinger. Der er ca som skal dækkes og der er 700 som har meldt ind. Langt de fleste er i Management Science /Logistics, mens der er et par enkelte emner indenfor regnskab og ØS. Fra eksternt regnskab har ingen desværre tid. Per havde gerne set en bredere vifte. Ganske få af emnerne er på engelsk, og Frank og Per vil undersøge om der kan meldes engelsksprogede emner ind fra finansieringsgruppen. Herved kan de nye udenlandske medarbejdere inddrages, idet Per gerne ser faste medarbejdere. Forslag om at Tom Hansen får tilbud om ØS. Steen kontakter Tom. Der er ikke så skarpe bindinger på formen, som der har været tidligere. En form med successiv aflevering er ikke godkendt, men er en reel mulighed, mener Per. Forskellen mellem tidligere og nu er, at der nu er en behandling, fremlæggelse og argumentation. Der skal derfor beregnes nogen behandlingstid. Ad 6. Master Classes Der er nu etableret Master Classes på JUR og MS, ligesom Anders Thorstenson også kører en master class i Quantitattive Inventory Theory. Frank roste initiativerne, og oplyste, at JUR-modellen kræver ekstra ressourcer. Der bør derfor søges om at få ekstra ressourcetræk dækket hos forskningsdekanen. Ad 7. Fælles opslag vedr. øvelseslærere - hvordan håndterer vi dette Per vil foreslå, som oplæg til studienævn, at der sker fælles opslag for alle institutter 2 x pr. år med fælles ansøgningsfrist. Det skal evt. gøres muligt at søge digitalt. Opslag skal være mere synlige. Der skal arbejdes med god planlægning og god tid og der skal reklameres rigtig meget for det. Ad 8. Nye regler for ansættelse af eksterne undervisere, bilag vedlagt Der var usikkerhed om, hvilken dato reglerne gælder fra. Det blev besluttet, at vi gerne vil have uddybet reglerne. Michael vil tage sig af dette, så der kommer bedre information. Ad 9. Opdatering af datablade for eksterne undervisere og censorer Der er udsendt personlige datablade til de eksterne undervisere, som opfordres til at opdatere, hvilke fagområder og andre relevante oplysninger, de ønsker at give os. Deadline for tilbagemelding er den 20. november Når vi modtager tilbagemeldinger, vil vi vurdere de enkelte. Ad 10. Bedømmelsesudvalg Børge Obel har en ambition om, at der i alle bedømmelsesudvalg, specielt Ph.d.-udvalg, indgår en top forsker fra de allerbedste Business Schools og universiteter. Man var enige om, at det vil blive svært at gennemføre i praksis, da det vil være svært at tiltrække en person og bede om hans/hendes tid, bl.a. med baggrund i den beskedne betaling der gives herfor. Ad 11. Evt. Hvis fag er udbudt på engelsk, kan de studerende forvente at få undervisningen på engelsk. Behov for engelsk kursus til eksterne undervisere skal oplyses til Linda Ibsen. Gennemgang af vejleding for Cand. Merc. Studerende. Kommentarer gives til Michael, som koordinerer med Berit.

5 Side 5 Michael udarbejder strategiforslag for de kommende tre år, som behandles på et udvidet møde udenfor ASB i forbindelse med det næste møde, som finder sted i januar Frank foreslog et fællesmøde for både uddannelseskoordinatorer og forskningsgruppeledere. - Michael går i tænkeboks og melder ud snarest. Der bliver gennemført en medarbejdertilfredshedsundersøgelse ultimo marts/primo april 2008.

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Indledning Den samlede censorformandsrapport for Maskincensorområdet

Læs mere

velkom tilasb men AU AARHUS VELKOMMEN TIL AARHUS SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES UNIVERSITET

velkom tilasb men AU AARHUS VELKOMMEN TIL AARHUS SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES UNIVERSITET AU AARHUS UNIVERSITET velkom tilasb men VELKOMMEN TIL AARHUS SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES - EN INTRODUKTION TIL EKSTERNE UNDERVISERE VED ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Forældrerepræsentantskabet på Sankt Annæ Skole Mandag den 27. februar 2012 i skolens aula

Referat fra Generalforsamling i Forældrerepræsentantskabet på Sankt Annæ Skole Mandag den 27. februar 2012 i skolens aula Referat fra Generalforsamling i Forældrerepræsentantskabet på Sankt Annæ Skole Mandag den 27. februar 2012 i skolens aula Klasser repræsenteret: 0A, 0B, 1A, 1B, 2B, 3A, 3B, 4A, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 8A,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi, HA (dansk/engelsk) Aarhus Universitet, Herning

Bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi, HA (dansk/engelsk) Aarhus Universitet, Herning Bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi, HA (dansk/engelsk) Aarhus Universitet, Herning Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk

Læs mere

Andre oplysninger såsom tekst til uddannelsesguiden fremgår af akkrediteringsrapporten.

Andre oplysninger såsom tekst til uddannelsesguiden fremgår af akkrediteringsrapporten. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (engelsk) Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Beretning fra censorformandskabet for Ingeniøruddannelserne samt Diplomuddannelserne i IT og Teknik 2013... 2 Første del... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau...

Læs mere

REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN

REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN Humlebæk Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 3. februar 2011 kl. 17.00 I Langebjergparkens Fælleshus, Langebjergvej 374, 3050 Humlebæk REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN

Læs mere

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen Årsberetning 2012/2013 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Resume.3 1. Indledning.4 1.1 Kort beskrivelse af censorkorpsets sammensætning.6 2. Årets arbejde i Censorformandskabet..7

Læs mere

Tema: Onsdag kl. 14.15-16.00: Oplæg om OK 15 fra Mariann Skovgaard (sekretariatschef i LC)

Tema: Onsdag kl. 14.15-16.00: Oplæg om OK 15 fra Mariann Skovgaard (sekretariatschef i LC) Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12.-13. marts 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.3.2014 kl. 14.15 Slut: 13.3.2014 kl. 17.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9. januar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2014 kl. 10.15 Slut: 9.1.2014 kl. 16.10 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager:

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 26. september 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech

Læs mere

RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012

RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012 [ Fastholdelsesinitiativ HA(it), efteråret 2012] RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012 Vi afholdt i efterårssemestret 2012 en fastholdelsesworkshop for de nye studerende på HA(it)

Læs mere

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12 MØDE Dato 10. december 2012 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 4. december 2012 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 13.00 (julefrokost fra kl. 12.00) Udfærdiget af Godkendt

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelser i erhvervsøkonomi-erhvervsret og erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

Referat fra Vejlederkonferencen 2011 D. 31. marts-1. april i Nuuk. Torsdag d. 31. marts

Referat fra Vejlederkonferencen 2011 D. 31. marts-1. april i Nuuk. Torsdag d. 31. marts Referat fra Vejlederkonferencen 2011 D. 31. marts-1. april i Nuuk Referatet fra vejlederkonferencen 2011 er udformet som et handlingsreferat med uddybende oplæg vedhæftet som bilag (se liste over bilag

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

DØK Intro 92. Intro håndbog

DØK Intro 92. Intro håndbog DØK Intro 92 Intro håndbog Forord Denne første udgave af DØK INTRO HÅNDBOGEN er udarbejdet undervejs af vejledergruppen i forbindelse med Intro 92 arbejdet. Den har derfor endnu ikke været brugt som grundlag

Læs mere

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Bente Moesgaard Jørgensen (lokalklub 8), Finn Folkmann (lokalklub 9), Bjarne Andersen (lokalklub

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Årsrapport. Studievalg Østjylland

Årsrapport. Studievalg Østjylland 2014 Årsrapport Studievalg Østjylland Indhold 1. Gennemgang af årets væsentligste aktiviteter og tiltag, herunder en opdeling/vægtning i forhold til hvilke målgrupper samt hvilke vejledningstiltag, der

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Årsberetning 2008. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2008. Polyteknisk Forening Årsberetning 2008 Polyteknisk Forening 5. februar 2009 Indhold 1 PF Organisationen 7 1.1 Bestyrelsen............................. 7 1.2 Fællesrådet............................. 10 1.2.1 Fællesrådets Forretningsudvalg..............

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere