REDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2007 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2007 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE."

Transkript

1 REDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2007 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE. Dato Denne årlige redegørelse er opbygget af sammenfatningerne fra de enkelte rapporter fra tilsynene. Redegørelsen afsluttes med en overordnet konklusion omkring tilsynene. I henhold til Lov om Social Service 151 stk. 2-4 og Lov om Retssikkerhed 15 og 16 har myndighedsafdelingen gennemført et uanmeldt og et anmeldt tilsyn på Nordfyns Kommunes plejecentre i De overordnede formål og krav i forhold til tilsynene var: At påse at borgeren får den hjælp, de har ret til At hjælpen udføres på en faglig og økonomisk forsvarlig måde At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer. At tilsynet føres aktivt, systematisk og målrettet. At svage grupper prioriteres. At give plads til brugerindflydelse f.eks. gennem tilbagemeldinger fra bruger- og pårørende el. lign. Sikre at plejecentret overholder gældende lovgivning og krav til dokumentation med f.eks. plejeplaner, bruger- og pårørende råd At Kommunalbestyrelsens evt. fokusområder belyses Det uanmeldte tilsyn blev gennemført, som et fagligt tilsyn af konsulent i myndighedsafdeling i samarbejde med en repræsentant fra Kerteminde kommune. Det anmeldte tilsyn blev gennemført som dialogbaseret tilsyn med deltagelse af 2 repræsentanter fra ældreråd, 1 repræsentant fra handicap- rådet, lederen af Myndighedsafdeling og konsulent i Myndighedsafdelingen. Indholdet i de kommunale tilsyn blev beskrevet i en manual udarbejdet med udgangspunkt i KL`s Inspirationspapir af , Ældresagen 14 krav til det gode plejehjem udkommet 2006, Bekendtgørelse om tilsyn på plejehjem og i plejeboliger nr. 805 af 29.juni Tilsynet tog udgangspunkt i Nordfyns Kommunes kvalitetsstandarder for ydelser i henhold til 83 og 86 samt værdigrundlag og målsætninger for ældreplejen. Herudover har Embedslægeinstitutionen i Region Syddanmark gennemført på plejecentrene med nedenstående målepunkter henblik at sikre den sundhedsfaglige indsats for svage ældre. Sundhedsfaglige instrukser Personalerelaterede forhold Adgang til sundhedsfaglige ydelser. Hygiejne Sygeplejefaglige optegnelser 2007

2 Medicinhåndtering Ernæring Fysisk aktivitet og mobilisering Patientrettigheder. I Nordfyns Kommune er Bryggergården, Kærgården, Vesterbo, Gambo, Solgården og Søbo omfattet af tilsynsforpligtigelsen. BRYGGERGÅRDEN. De fysiske rammer og den leverede hjælp. De fysiske rammer er gode og tidssvarende indrettet. Indretningen stimulerer og opfordrer beboerne til at deltage i dagligdagens aktiviteter. En beboer havde et ønske omkring at måtte låse sin hoveddør, hvilket personalet havde arrangeret inden det anmeldte tilsyn. Hygiejne og rengøring blev vurderet af tilsynene som værende i orden. Beboerne var meget tilfredse og glade for at bo på Bryggergården. De var glade for den hjælp, de tilbydes. Der var stor tilfredshed med maden, hjælpen til personlig pleje, praktiske opgaver og personalets kompetencer. Beboerne efterlyste hjemmebagt kage og boller til eftermiddagskaffen, i stedet for de nuværende købekager, hvilket Bryggergården vil forsøge at efterkomme. Bryggergården struktur i forhold til de pårørende lægger op til positivt samarbejde. Vedligeholdende træning: Beboerne gav udtryk for, at tilbuddene omkring aktivitet og træning ikke levede op til deres individuelle ønsker og behov. Bryggergården har forsøgt at udvide tilbuddet om fysisk træning ved at lave fri- træning i træningscentret 3 eftermiddage om ugen. Beboerne og de pårørende gav udtryk for, at de fandt det mærkeligt, at beboerne ikke længere måtte benytte dagcentret på Bryggergården. Beboerne ønsker også tilbud om gymnastik

3 Beboerne på plejecentret, som ønskede vedligeholdende træning eller dagcenterplads blev opfordret til at henvende sig til Myndighedsafdelingen, så de kan få deres ønske/ ansøgning behandlet igen. Lovpligtig dokumentation: Da beboerne ikke var klar over, hvad de var bevilget af hjælp i henhold til 83 og 86 eller havde en skriftlig aftale omkring tildelte hjælp, levede Bryggergården ikke op til sin forpligtigelse i henhold til Lov om Social Service 89 stk. 1,2,3. Bryggergårdens nuværende måde at udfylde plejeplanen var ikke fyldestgørende nok til at kunne leve op 89 stk. 3 i Lov om Social Service, samt Vejledning om personlig og praktisk hjælp, træning, forebyggelse mv. af 5. december Embedslægen har anbefalinger omkring helhedsvurderinger på beboerne og mere uddybende pleje/ handleplaner i relation til beboernes sygdomme og handicap. Bryggergården har iværksat et udviklingsarbejde sammen med de øvrige plejeboliger i Nordfyns Kommune omkring udarbejdelse af plejeplaner indeholdende ydelsestildeling. Dette arbejde forventes færdigt i april måned 2008, hvorefter Bryggergården vil udarbejde mere fyldestgørende plejeplaner. Bryggergården vil sørge at udbrede kendskabet til Nordfyns Kommunes vedtagne kvalitetsstandarder ved at diskutere disse på personale møder o.lign. Der er igangsat et udviklingsarbejde i myndighedsafdelingen omkring udarbejdelse af kvalitetsstandard for ydelsen at bo i plejebolig, som skal politisk godkendes. Embedslæge tilsyn: Sundhedsstyrelsen vurderer, at Bryggergården i alt væsentlighed fungerede tilfredsstillende, dog med undtagelsen skriftlige instrukser på 3 af de 7 områder, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Det drejer sig om: Hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med akut opstået sygdom eller ulykkestilfælde, herunder tilkald af læge Hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med kronisk sygdom og i forbindelse med døende, herunder tilkald af læge Hvordan de ansatte skal forholde sig i forbindelse med smitsomme sygdomme Instruksen for medicinhåndtering mangler en beskrivelse af: hvordan medicinen dispenseres modtagelse af medicin, herunder kontrol og dokumentation af, at medicinordinationen er i overensstemmelse med ordinationen håndtering af dosisdispenseret medicin, herunder kontrol og dokumentation af at medicinen er i

4 Gruppelederne på plejecentrene har iværksat et udviklingsarbejde omkring udarbejdelse af skriftlige instruktioner på ovenstående, herunder en udbygning af instruksen for medicinhåndtering. Dette arbejde forventes færdigt 1. april Kærgården. De fysiske rammer og den leverede hjælp. De fysiske rammer er gode og tidssvarende indrettet. Indretningen stimulerer og opfordrer beboerne til at deltage i dagligdagens aktiviteter. Der blev til tilsynet påpeget problemer med træk, glatte gulve samt indretningsmæssige problemer. Kærgården har taget kontakt til boligforening omkring dette. Hygiejne og rengøring blev vurderet af tilsynene som værende i orden. Beboerne var meget tilfredse og glade for at bo på Kærgården. De var glade for den hjælp, de blev tilbudt. Der var stor tilfredshed med maden, hjælpen til personlig pleje, praktiske opgaver og personalets kompetencer. Det var et stort ønske om, at fastholde madlavningen fra bunden i husene.. Kærgårdens struktur i forhold til de pårørende lægger op til positivt samarbejde. Vedligeholdende træning: Beboerne gav udtryk for, at tilbuddene omkring aktivitet og træning ikke levede op til deres individuelle ønsker og behov. Beboerne og de pårørende gav udtryk for, at de fandt det mærkeligt, at beboerne ikke længere måtte benytte dagcentret på Bryggergården. Beboerne ønskede også tilbud om gymnastik Beboerne på plejecentret, som ønskede vedligeholdende træning eller dagcenterplads blev opfordret til at henvende sig til Myndighedsafdelingen, så de kan få deres ønske/ ansøgning behandlet igen. Træningen burde varetages af terapeuter, da oplevelsen var, at beboernes fik mere ud af træningen.

5 Lovpligtig dokumentation: Da beboerne ikke var klar over, hvad de var bevilget af hjælp i henhold til 83 og 86 eller havde en skriftlig aftale omkring tildelte hjælp, levede Kærgården ikke op til sin forpligtigelse i henhold til Lov om Social Service 89 stk. 1,2,3. Kærgårdens nuværende måde at udfylde plejeplanen er ikke fyldestgørende nok til at kunne leve op 89 stk. 3 i Lov om Social Service, samt Vejledning om personlig og praktisk hjælp, træning, forebyggelse mv. af 5. december Embedslægen har anbefalinger omkring helhedsvurderinger på beboerne og mere uddybende pleje/ handleplaner i relation til beboernes sygdomme og handicap. Kærgården har iværksat et udviklingsarbejde sammen med de øvrige plejeboliger i Nordfyns Kommune omkring udarbejdelse af plejeplaner indeholdende ydelsestildeling. Dette arbejde forventes færdigt i april måned 2008, hvorefter Kærgården vil udarbejde mere fyldestgørende plejeplaner. Kærgården vil sørge at udbrede kendskabet til Nordfyns Kommunes vedtagne kvalitetsstandarder ved at diskutere disse på personale møder o.lign. Der er igangsat et udviklingsarbejde i myndighedsafdelingen omkring udarbejdelse af kvalitetsstandard for ydelsen at bo i plejebolig, som skal politisk godkendes. Embedslæge tilsyn: Sundhedsstyrelsen vurderer, at Kærgården i alt væsentlighed fungerede tilfredsstillende, dog med undtagelsen skriftlige instrukser på 4 af de 7 områder, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Det drejer sig om: Hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med akut opstået sygdom eller ulykkestilfælde, herunder tilkald af læge Hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med kronisk sygdom og i forbindelse med døende, herunder tilkald af læge Hvordan de ansatte skal forholde sig i forbindelse med smitsomme sygdomme Sygeplejefaglige optegnelser Instruksen for medicinhåndtering mangler en beskrivelse af: hvordan medicinen dispenseres modtagelse af medicin, herunder kontrol og dokumentation af, at medicinordinationen er i overensstemmelse med ordinationen håndtering af dosisdispenseret medicin, herunder kontrol og dokumentation af at medicinen er i Gruppelederne på plejecentrene har iværksat et udviklingsarbejde omkring udarbejdelse af skriftlige instruktioner på ovenstående, herunder en udbygning af instruksen for medicinhåndtering. Dette arbejde forventes færdigt 1. april 2008

6 VESTERBO. De fysiske rammer og den leverede hjælp. De fysiske rammer er gode og tidssvarende indrettet. Indretningen stimulerer og opfordrer beboerne til at deltage i dagligdagens aktiviteter. Hygiejne og rengøring blev vurderet af tilsynene som værende i orden. Beboerne var meget tilfredse og glade for at bo på Vesterbo. De var glade for den hjælp, de tilbydes. Der var stor tilfredshed med maden, hjælpen til personlig pleje, praktiske opgaver og personalets kompetencer. Det er ønske om, at madlavningen udføres fra bunden i husene. Vesterbos struktur i forhold til de pårørende lægger op til positivt samarbejde. Vedligeholdende træning: Beboerne gav udtryk for, at tilbuddene omkring aktivitet og træning ikke levede op til deres individuelle ønsker og behov. Beboerne ønskede også tilbud om gymnastik Beboerne på plejecentret, som ønskede vedligeholdende træning eller dagcenterplads blev opfordret til at henvende sig til Myndighedsafdelingen, så de kan få deres ønske/ ansøgning behandlet igen. Træningen burde varetages af terapeuter, da oplevelsen var, at beboernes fik mere ud af træningen. Lovpligtig dokumentation: Da beboerne ikke var klar over, hvad de var bevilget af hjælp i henhold til 83 og 86 eller havde en skriftlig aftale omkring tildelte hjælp, levede Vesterbo ikke op til sin forpligtigelse i henhold til Lov om Social Service 89 stk. 1,2,3. Vesterbo nuværende måde at udfylde plejeplanen var ikke fyldestgørende nok til at kunne leve op 89 stk. 3 i Lov om Social Service, samt Vejledning om personlig og praktisk hjælp, træning, forebyggelse mv. af 5. december 2006.

7 Vesterbo har iværksat et udviklingsarbejde sammen med de øvrige plejeboliger i Nordfyns Kommune omkring udarbejdelse af plejeplaner indeholdende ydelsestildeling. Dette arbejde forventes færdigt i april måned 2008, hvorefter Vesterbo vil udarbejde mere fyldestgørende plejeplaner. Vesterbo vil sørge at udbrede kendskabet til Nordfyns Kommunes vedtagne kvalitetsstandarder ved at diskutere disse på personale møder o.lign. Der er igangsat et udviklingsarbejde i myndighedsafdelingen omkring udarbejdelse af kvalitetsstandard for ydelsen at bo i plejebolig, som skal politisk godkendes. Vesterbo levede ikke op til vejledningen omkring registrering af magtanvendelse ved det uanmeldte tilsyn. Vesterbo havde gennemført registrering af magtanvendelse inden det anmeldte tilsyn. Embedslæge tilsyn: Sundhedsstyrelsen vurderer, at Vesterbo i alt væsentlighed fungerede tilfredsstillende. GAMBO. De fysiske rammer og den leverede hjælp. De fysiske rammer var gode og tidssvarende indrettet. Indretningen stimulerede og opfordrede beboerne til at deltage i dagligdagens aktiviteter. Der var god mulighed for at benytte haven. Hygiejne og rengøring blev vurderet af tilsynene som værende i orden. Der var ønske om et gæstetoilet og anlæggelse af gangsti i haven. Gambos struktur i forhold til de pårørende lagde op til positivt samarbejde. Beboerne var meget tilfredse og glade for at bo på Gambo De var glade for den hjælp, de blev tilbudt. Der var stor tilfredshed med maden, hjælpen til personlig pleje, praktiske opgaver og personalets kompetencer. Gambos struktur i forhold til de pårørende lagde op til positivt samarbejde. Lovpligtig dokumentation: Da beboerne ikke var klar over, hvad de var bevilget af hjælp i henhold til 83 og 86 eller havde en skriftlig aftale omkring tildelte hjælp, levede Gambo ikke op til sin forpligtigelse i henhold til Lov om Social Service 89 stk. 1,2,3.

8 Gambos nuværende måde at udfylde plejeplanen var ikke fyldestgørende nok til at kunne leve op 89 stk. 3 i Lov om Social Service, samt Vejledning om personlig og praktisk hjælp, træning, forebyggelse mv. af 5. december Gambo har iværksat et udviklingsarbejde sammen med de øvrige plejeboliger i Nordfyns Kommune omkring udarbejdelse af plejeplaner indeholdende ydelsestildeling. Dette arbejde forventes færdigt i april måned 2008, hvorefter Gambo vil udarbejde mere fyldestgørende plejeplaner. Gambo vil sørge at udbrede kendskabet til Nordfyns Kommunes vedtagne kvalitetsstandarder ved at diskutere disse på personale møder o.lign. Der er igangsat et udviklingsarbejde i myndighedsafdelingen omkring udarbejdelse af kvalitetsstandard for ydelsen at bo i plejebolig, som skal politisk godkendes. Embedslæge tilsyn: Sundhedsstyrelsen vurderede, at Gambo i alt væsentlighed fungerede tilfredsstillende. SOLGÅRDEN. De fysiske rammer og den leverede hjælp. Beboerne var meget tilfredse og glade for at bo på Solgården. De var glade for den hjælp, de tilbydes. Der var stor tilfredshed med maden, hjælpen til personlig pleje, praktiske opgaver og personalets kompetencer. De fysiske rammer og indretningen vanskeliggør mulighederne for at tilbyde aktivitet/ beskæftigelse/ træning i afdelingerne.. Det var især svært i afdeling 1, da der var meget uro. Bruger/ pårørenderådet oplevede også afdelingen som Fredericia banegård. På grund af pladsforholdene var personalet og lederen i gang med at overveje, hvordan de kunne bruge lokalerne i aktiviteten, når der var lukket for dagcentergæster. Der var drøftelser i gang med projektmedarbejderne i projektet Styrkelse af indsatsen for svage ældre. På 2. sal var der uro på grund af de 8 aflastningsstuer, hvor der jævnligt kom nye brugere. Dette havde påvirket miljøet for de faste beboere. De fysiske rammer i Nybo var gode og benyttes til at etablere aktiviteter i afdelingen. De fysiske rammer gav nedslidningsproblemer blandt personalet på grund af pladsforholdene.

9 Placeringen af nogle af lejlighederne i stueplan og på 2. sal gav ikke beboerne følelsen af at have plejepersonale i nærheden. Beboerne kunne ikke umiddelbart se plejepersonalet, men skulle tilkalde hjælp via af deres kaldeanlæg. Solgården havde gennem længere tid haft problemer med kaldeanlægget, som kunne give ventetid for beboerne. Personalet har oplevet, at der går op til 12 min fra en beboer kalder til, personalet modtager kaldet på deres telefon. Personalet har flere gange oplevet, at en af deres kollegaer har hjulpet beboeren, før de har modtaget kaldet. Lovpligtig dokumentation: Da beboerne ikke var klar over, hvad de var bevilget af hjælp i henhold til 83 og 86 eller havde en skriftlig aftale omkring tildelte hjælp, levede Solgården ikke op til sin forpligtigelse i henhold til Lov om Social Service 89 stk. 1,2,3. Solgårdens nuværende måde at udfylde plejeplanen var ikke fyldestgørende nok til at kunne leve op 89 stk. 3 i Lov om Social Service, samt Vejledning om personlig og praktisk hjælp, træning, forebyggelse mv. af 5. december Embedslægen har anbefalinger omkring helhedsvurderinger på beboerne og mere uddybende pleje/ handleplaner i relation til beboernes sygdomme og handicap. Solgården har iværksat et udviklingsarbejde sammen med de øvrige plejeboliger i Nordfyns Kommune omkring udarbejdelse af plejeplaner indeholdende ydelsestildeling. Dette arbejde forventes færdigt i april måned 2008, hvorefter Solgården vil udarbejde mere fyldestgørende plejeplaner. Solgården vil sørge at udbrede kendskabet til Nordfyns Kommunes vedtagne kvalitetsstandarder ved at diskutere disse på personale møder o.lign. Der er igangsat et udviklingsarbejde i myndighedsafdelingen omkring udarbejdelse af kvalitetsstandard for ydelsen at bo i plejebolig, som skal politisk godkendes. Solgården levede ikke optil vejledningen omkring registrering af magtanvendelse ved det uanmeldte tilsyn. Solgården er i gang med at gennemføre registrering af magtanvendelse. Embedslæge tilsyn: Sundhedsstyrelsen vurderer, at Solgården mangler skriftlige instrukser på 5 af de 7 områder, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Det drejer sig om: Hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med akut opstået sygdom eller ulykkestilfælde, herunder tilkald af læge Hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med kronisk sygdom og i forbindelse med døende, herunder tilkald af læge.

10 Hvordan de ansatte skal forholde sig i forbindelse med smitsomme sygdomme. Sygeplejefaglige optegnelser. Hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med delegation. Embedslægen/ Sundhedsstyrelsen kom nedenstående indskærpninger overfor Solgården. Solgården skal til Sundhedsstyrelsen, at fremsende følgende: skriftlige instrukser for personalerelaterede forhold adgang til sundhedsfaglige ydelser hvordan personalet skal forholde sig i forhold til smitsomme sygdomme sygeplejefaglige optegnelser medicinhåndtering Ligeledes har Embedslægen/ Sundhedsstyrelsen anmodet om en handleplan for implementering af instrukserne. Instrukser samt handleplanen skal være sundhedsstyrelsen i hænde senest 3 måneder efter Solgården Ældrecenter har modtaget tilsynsrapporten. Gruppelederne på plejecentrene har iværksat et udviklingsarbejde omkring udarbejdelse af skriftlige instruktioner på ovenstående, herunder en udbygning af instruksen for medicinhåndtering. Dette arbejde forventes færdigt 1. april SØBO. De fysiske rammer og den leverede hjælp. De fysiske rammer på Søbo påvirkede muligheden for at implementere Leve bo miljø i afdelingen. Indretningen stimulerede og opfordrede beboerne ikke til at deltage i dagligdagens aktiviteter, da de ikke har mulighed for at se/ dufte, hvad der foregik i køkkenet.. De fysiske rammer betød desuden begrænsninger i beboernes mulighed for at færdes uden hjælp fra personale. På grund af fysiske rammer havde beboerne svært ved på egen hånd at gå ture. Det ikke var muligt at benytte altanen, hvis man sad i kørestol, da der var en høj niveau forskel, som ikke passeres siddende i kørestol. Beboere, pårørende og bruger/ pårørenderråd gjorde opmærksom på, at alle håndvaske var placeret til personer siddende i kørestol, hvilket gav problemer i forhold til de beboere, der benyttede håndvasken stående. Der var oplevelser omkring, at der var meget koldt/ varmt på ydervægge. Hygiejne og rengøring vurderes af tilsynet som værende i orden.

11 Der var stor tilfredshed med maden, hjælpen til personlig pleje, praktiske opgaver og personalets kompetencer. Beboerne var glade for den hjælp, de tilbydes. Der foregik en god og konstruktiv dialog mellem medarbejderne, beboerne og deres pårørende. Vedligeholdende træning: Beboerne gav udtryk for, at tilbuddene omkring aktivitet og træning ikke levede op til deres individuelle ønsker og behov. Beboerne ønskede også tilbud om gymnastik Beboerne på plejecentret, som ønskede vedligeholdende træning eller dagcenterplads blev opfordret til at henvende sig til Myndighedsafdelingen, så de kan få deres ønske/ ansøgning behandlet igen. Træningen burde varetages af terapeuter, da oplevelsen var, at beboernes fik mere ud af træningen. Lovpligtig dokumentation: Da beboerne ikke var klar over, hvad de var bevilget af hjælp i henhold til 83 og 86 eller havde en skriftlig aftale omkring tildelte hjælp, levede Søbo ikke op til sin forpligtigelse i henhold til Lov om Social Service 89 stk. 1,2,3. Søbos nuværende måde at udfylde plejeplanen var ikke fyldestgørende nok til at kunne leve op 89 stk. 3 i Lov om Social Service, samt Vejledning om personlig og praktisk hjælp, træning, forebyggelse mv. af 5. december Embedslægen har anbefalinger omkring helhedsvurderinger på beboerne og mere uddybende pleje/ handleplaner i relation til beboernes sygdomme og handicap. Søbo har iværksat et udviklingsarbejde sammen med de øvrige plejeboliger i Nordfyns Kommune omkring udarbejdelse af plejeplaner indeholdende ydelsestildeling. Dette arbejde forventes færdigt i april måned 2008, hvorefter Vesterbo vil udarbejde mere fyldestgørende plejeplaner. Søbo vil sørge at udbrede kendskabet til Nordfyns Kommunes vedtagne kvalitetsstandarder ved at diskutere disse på personale møder o.lign. Der er igangsat et udviklingsarbejde i myndighedsafdelingen omkring udarbejdelse af kvalitetsstandard for ydelsen at bo i plejebolig, som skal politisk godkendes. Embedslæge tilsyn: Embedslægen/ Sundhedsstyrelsen vurderer, at Søbo mangler skriftlige instrukser på 5 af de 7 områder, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Det drejer sig om: Hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med akut opstået sygdom eller ulykkestilfælde, herunder tilkald af læge

12 Hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med kronisk sygdom og i forbindelse med døende, herunder tilkald af læge. Hvordan de ansatte skal forholde sig i forbindelse med smitsomme sygdomme. Sygeplejefaglige optegnelser. Hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med delegation. Embedslægen/ Sundhedsstyrelsen kom nedenstående indskærpninger overfor Søbo. Søbo skal til Embedslægen/ Sundhedsstyrelsen, at fremsende følgende: skriftlige instrukser for personalerelaterede forhold adgang til sundhedsfaglige ydelser hvordan personalet skal forholde sig i forhold til smitsomme sygdomme sygeplejefaglige optegnelser medicinhåndtering Ligeledes har Sundhedsstyrelsen anmodet om en handleplan for implementering af instrukserne. Instrukser samt handleplanen skal være sundhedsstyrelsen i hænde senest 3 måneder efter Søbo Ældrecenter har modtaget tilsynsrapporten. Gruppelederne på plejecentrene har iværksat et udviklingsarbejde omkring udarbejdelse af skriftlige instruktioner på ovenstående, herunder en udbygning af instruksen for medicinhåndtering. Dette arbejde forventes færdigt 1. april Samlet konklusion på tilsynene Tilsynene viser, at der generelt blandt beboerne er stor tilfredshed på Nordfyns Kommunes plejecentre omkring personalet, den udførte pleje, den praktiske hjælp, forplejningen og omsorgen. Plejecentrene arbejder efter Nordfyns Kommunes værdigrundlag og målsætninger for ældreplejen. Det opleves i forbindelse med kommunalreformen, at man har fået nye samarbejdspartnere og det tværfaglige samarbejde skal udvikles, og der skal sættes fokus på dette i 2008 Myndighedsafdelingen har taget kontakt til lederne af Solgården med henblik på at få afhjulpet problemerne omkring kaldeanlæggene. Der er et generelt ønske om mere og bedre vedligeholdende fysisk træning. Der tages derfor kontakt til sundhedsafdelingen med henblik på en drøftelse af mulighederne for mere træning på plejecentrene. Der er generelt behov for at udvikle personalets kompetencer samt udvikle redskaber i forhold til lovpligtig dokumentation og sundhedsstyrelsens krav. Myndighedsafdelingen vil følge op på sundhedsstyrelsens indskærpninger overfor Solgården og Søbo samt sikre, at der sker en tilbagemelding til embedslægeinstitutionen senest 1. marts 2008, men henblik på handleplan på implementering af instrukser.

ÅRSREDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2008 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE.

ÅRSREDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2008 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE. ÅRSREDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2008 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE. Dato 16.02-2009 Denne årlige redegørelse er opbygget af sammenfatningerne fra de enkelte rapporter fra tilsynene. Redegørelsen

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Solgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Solgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Solgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 3 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Solgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Solgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Solgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 4 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet Nordfyns Kommune

Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet Nordfyns Kommune Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet 2007 Nordfyns Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejeboligenheder i Nordfyns kommune i 2007 Indledning Formålet med plejehjemstilsynet er at forbedre den

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 5 personalerepræsentanter og de 3 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligerne i Svendborg Kommune ved mindst et anmeldt og et uanmeldt tilsyn på hvert plejecenter.

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2014 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg Kommune ved

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Kongsted Ældrecenter den 22. maj 2013

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Kongsted Ældrecenter den 22. maj 2013 Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Kongsted Ældrecenter den 22. maj 2013 Centerleder Anni Petersen Tilsynet blev ført af: Konsulent Annelise Dehn Ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Søbo

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Søbo Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Søbo Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 1 personalerepræsentant og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger- og

Læs mere

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Plejecentre

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Plejecentre Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 2014 Plejecentre Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Sammenfatning af kvalitetstilsyn på plejecentre/plejeboliger i 2014... 5 Plejecenter

Læs mere

Årsrapport. Svendborg Kommune Social og Sundhed Embedslægetilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svinget 14 2010.

Årsrapport. Svendborg Kommune Social og Sundhed Embedslægetilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svinget 14 2010. Årsrapport Svendborg Kommune Social og Sundhed Embedslægetilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svinget 14 2010 5700 Svendborg Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 18 uanmeldte tilsynsbesøg på Tlf.

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkj

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkj Sagsnummer 1-17-134/6 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 1 kmd kmd Besøgsdato 17-05-2010 Navn og adresse på plejehjem Kommune 849 Region Antal beboere 18 Hune Plejecenter,,Hansensvej

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 3 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 1-17-140/6 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 1 kmd kmd Besøgsdato 28-10-2010 Navn og adresse på plejehjem Kommune 849 Region Antal beboere Solgården,,Aggersundvej 31,

Læs mere

EMBEDSLÆGEINSTITUTIONENS TILSYN MED PLEJEHJEM 2006

EMBEDSLÆGEINSTITUTIONENS TILSYN MED PLEJEHJEM 2006 Greve Kommune EMBEDSLÆGEINSTITUTIONENS TILSYN MED PLEJEHJEM 2006 j.nr. / Embedslægeinstitutionen har i 2006 ført tilsyn med de sundhedsmæssige forhold på plejehjem, plejecentre m.v., i det følgende benævnt

Læs mere

Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011

Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011 Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg på Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011 1 1. Indledning Kragsbjergløkke Plejecenters plejeboliger rummer 18

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Vesterbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Vesterbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Vesterbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. A. Sundhedsfaglige instrukser

Overordnet konklusion på tilsynet. A. Sundhedsfaglige instrukser Sagsnummer 3-17-186/3 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 3 Besøgsdato 16-10-2008 Navn og adresse på plejehjem Kommune 480 Region Antal beboere 26 Sundhedsfaglig konsulent Karen Prahl

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Centerleder Lennart Christiansen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Bryggergården. 1 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen fremkommer

Læs mere

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende.

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Det dialogbaserede tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning:

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Plejecentre

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Plejecentre Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 2016 Plejecentre Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Sammenfatning af kvalitetstilsyn på plejecentre/plejeboliger i 2016...5 Plejecenter

Læs mere

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 Hovedkonklusion s. 2 Uanmeldte kommunale tilsyn s. 3 Overordnet konklusion s. 3 Overordnede anbefalinger og

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet Tlf. til 62 23 30 00 at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune J. nr. 4-17-256/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hørsholm Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 9. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1529/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Nordfyns Kommune 2013 Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Nytorv 2, 6000 Kolding Tlf. 72 22 79 50 Fax 72

Læs mere

Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5

Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Lizet Jorck Henrik Greiffenberg Besøgsdato 10-05-2007 Navn og adresse på plejehjem Kommune 253 Region Antal beboere 49 Hedebo,,Degnestræde

Læs mere

Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf.: , Fax: , E-post:

Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf.: , Fax: , E-post: Tilsynsrapport 2007 for Kærgården Ældrecenter Adresse: Ved Kæret 2, 5450 Otterup Kommune: Nordfyn Leder: Lone Jensen Dato for tilsynet: 26-11 2007 Telefon: 64828550 E-post: loje@nordfynskommune Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport for Solgården Ældrecenter. Adresse: Skovvej 1, 5400 Bogense. Kommune: Nordfyn. Leder: Dorthe Aarøe. Dato for tilsynet:

Tilsynsrapport for Solgården Ældrecenter. Adresse: Skovvej 1, 5400 Bogense. Kommune: Nordfyn. Leder: Dorthe Aarøe. Dato for tilsynet: Tilsynsrapport 2007 for Solgården Ældrecenter Adresse: Skovvej 1, 5400 Bogense Kommune: Nordfyn Leder: Dorthe Aarøe Dato for tilsynet: 27-11 2007 Telefon: 64828760 E-post: daa@nordfynskommune.dk Tilsynet

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lov om Social Service 151 foreskriver, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem.

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 3-17-290/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Sønderborg Kommune 2010 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: syd@sst.dk

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Midt den 4. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Gambo

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Gambo Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Gambo Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboerne udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Gambo

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Gambo Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Gambo Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboerne udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Søskrænten

Tilsynsrapport 2009 Søskrænten J. nr.: 1-17-53/4 P nr.: 1003371930 Tilsynsrapport 2009 Søskrænten Adresse: Fredensvej 15, Sjørring, 7700 Thisted Kommune: Thisted Leder: Områdeleder/sygeplejerske Birgit Muff Dato for tilsynet: 8. 6.

Læs mere

Sagsnummer /2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5

Sagsnummer /2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Sagsnummer 5-17-14/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Lizet Jorck Henrik Greiffenberg Besøgsdato 07-05-2007 Navn og adresse på plejehjem Kommune 253 Region Antal beboere 95 Strandcentret,,Frydenhøj

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/11 2008 på Områdecentret Kastaniegården Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Tilsynet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældreafdelingen Toftebæksvej 12 2800 Lyngby social@ltk.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældreafdelingen Toftebæksvej 12 2800 Lyngby social@ltk.dk Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældreafdelingen Toftebæksvej 12 2800 Lyngby social@ltk.dk Vedr.: Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder i 2006. Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Plejecenter Svovlhatten. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962. Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ.

Tilsynsrapport 2010. Plejecenter Svovlhatten. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962. Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962 Tilsynsrapport 2010 Plejecenter Svovlhatten Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ Kommune: Odense Leder: Lene Fonnesbæk Jensen Dato for tilsynet: 22. oktober 2010

Læs mere

Inspirationspapir. Vedrørende bruger- og pårørenderåd, tilsyn på plejehjem mv., forebyggende hjemmebesøg samt visitationsskema.

Inspirationspapir. Vedrørende bruger- og pårørenderåd, tilsyn på plejehjem mv., forebyggende hjemmebesøg samt visitationsskema. Inspirationspapir Vedrørende bruger- og pårørenderåd, tilsyn på plejehjem mv., forebyggende hjemmebesøg samt visitationsskema. Folketinget har ved lovbekendtgørelse nr. 629 af 11. juni 2010, ændret lov

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden Den j.nr. 5-2210-33/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Centerleder Britt Kjærulf Jørgensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Rosenvang

Tilsynsrapport 2009 Rosenvang J. nr.: 5-17-147/4 P nr.: Tilsynsrapport 2009 Rosenvang Kommune: Adresse: Leder: Vordingborg Sankelmarksvej 6, 4760 Vordingborg Ulla Krøger Dato for tilsynet: 06-12-2009 Telefon: 55362200 E-post: Tilsynet

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport

Opfølgende tilsynsrapport Opfølgende tilsynsrapport 2011 Plejecentret Humlehaven J.nr. 4-17-56/6/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk Dir. tlf.

Læs mere

Tilsynsrapport for anmeldt genbesøg på Plejecenter Ærtebjerghaven

Tilsynsrapport for anmeldt genbesøg på Plejecenter Ærtebjerghaven J. nr.: 3-17-158/4 P nr.: 1012550991 Tilsynsrapport for anmeldt genbesøg på Plejecenter Ærtebjerghaven Adresse: Ærtebjeghaven 41, 5270 Odense N Kommune: Odense Leder: Heidi Kaastrup Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Aleris Christians Have

Tilsynsrapport 2009 Aleris Christians Have J. nr.: 5-17-130/4 P nr.: Tilsynsrapport 2009 Aleris Christians Have Kommune: Adresse: Leder: Solrød Christians Torv 123, 2680 Solrød Strand Fung. Bitten Hansen Dato for tilsynet: 16-10-2009 Telefon: 3078

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Opfølgende besøg Hune Plejecenter

Tilsynsrapport 2010 Opfølgende besøg Hune Plejecenter J. nr.: 1-17- 134/6 P nr.: 1003381649 Tilsynsrapport 2010 Opfølgende besøg Hune Plejecenter Adresse: Hansensvej 2, 9492 Blokhus Kommune: Jammerbugt Leder: Gruppeleder/ social og sundhedsassistent Jonna

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 18. marts 2013 Sagsnr. 5-2210-31/1/ Reference MAT T 7222 7454 E seost@sst.dk Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Egedal Kommune 2012 Tilsynene i Egedal Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Teamleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Plejecenter Ærtebjerghaven

Tilsynsrapport 2009 Plejecenter Ærtebjerghaven J. nr.: 3-17-158/4 P nr.: 1012550991 Tilsynsrapport 2009 Plejecenter Ærtebjerghaven Adresse: Ærtebjerghaven 41, 5270 Odense N Kommune: Odense Leder: Heidi Kaastrup Dato for tilsynet: 12.august 2009 Telefon:

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge.

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248 Tilsynsrapport 2009 Ældreboligcentret Lyngehus Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge Kommune: Allerød Leder: Bente Nees Dato for tilsynet: 25. juni 2009 Telefon: 48 16

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 for Kildebakken Plejecenter

Tilsynsrapport 2009 for Kildebakken Plejecenter J. nr.: 3-17-306 /2 P nr.: 1009677832 Tilsynsrapport 2009 for Kildebakken Plejecenter Adresse: Varbergvej 13, 6100 Haderslev Kommune: Haderslev Leder: Plejecenterleder Vivian Vigsø Dato for tilsynet: 23.

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 1-17-139/6 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 1 kmd kmd Besøgsdato 04-10-2010 Navn og adresse på plejehjem Kommune 849 Region Antal beboere Møllegården,,Vestergade 9, 9460

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Den 24. februar 2011 J.nr. 4-17-252/1/KPE Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Park Alle Brøndby.

Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Park Alle Brøndby. Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Park Alle 160 2605 Brøndby E-mail: social@brondby.dk j.nr. 4-17-239/1/VIBR Vedr.: Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder i 2006. Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2012

Opfølgende tilsynsrapport 2012 J. nr.: 5-2211-233/1 SST-id: PHJSYN-00003417 P-nr.: 1003352707 Opfølgende tilsynsrapport 2012 Områdecenter Søhusparken Adresse: Søhusvej 8, 8400 Ebeltoft Kommune: Syddjurs Leder: Centerchef Lis Kjems,

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Demenscenter Mimosen. J. nr.: 4-17-6/4 P nr.: 1009953015. Adresse: Ellevej 38, 47 og 49. Kommune: Allerød

Tilsynsrapport 2009. Demenscenter Mimosen. J. nr.: 4-17-6/4 P nr.: 1009953015. Adresse: Ellevej 38, 47 og 49. Kommune: Allerød J. nr.: 4-17-6/4 P nr.: 1009953015 Tilsynsrapport 2009 Demenscenter Mimosen Adresse: Ellevej 38, 47 og 49 Kommune: Allerød Leder: Centerchef Tina Rantzau Christensen Dato for tilsynet: 29. juni 2009 Telefon:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 4-17-238/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune 2010 Tilsynene i Bornholms Regionskommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 11 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som

Læs mere

Tilsynsrapport for Bryggergården Ældrecenter. Adresse: Bryggerivej 20, 5450 Otterup. Kommune: Nordfyn. Leder: Anne Marie Havndrup

Tilsynsrapport for Bryggergården Ældrecenter. Adresse: Bryggerivej 20, 5450 Otterup. Kommune: Nordfyn. Leder: Anne Marie Havndrup Tilsynsrapport 2007 for Bryggergården Ældrecenter Adresse: Bryggerivej 20, 5450 Otterup Kommune: Nordfyn Leder: Anne Marie Havndrup Dato for tilsynet: 26-11 2007 Telefon: 64828502 E-post: anm@nordfynskommune

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Kærgårdens Ældrecenter

Tilsynsrapport 2008 Kærgårdens Ældrecenter Tilsynsrapport 2008 Kærgårdens Ældrecenter Adresse: Ved Kæret 2, 5450 Otterup Kommune: Nordfyn P-nummer: 1003317207 Leder: Gruppeleder Lone Jensen Dato for tilsynet: 16. oktober 2008 Telefon: 64 82 85

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Silkeborg Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Silkeborg Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Silkeborg Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1569/1/ Reference DSP T +4572227970 E midt@sst.dk 2012 Tilsynene i Silkeborg Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Tilsynsrapport 2007. Gambo. Adresse: Farsbøllevej 18, 5471, Søndersø. Kommune: Nordfyn. Leder: Inge Toftegård. Dato for tilsynet: 02102007

Tilsynsrapport 2007. Gambo. Adresse: Farsbøllevej 18, 5471, Søndersø. Kommune: Nordfyn. Leder: Inge Toftegård. Dato for tilsynet: 02102007 Tilsynsrapport 2007 Gambo Adresse: Farsbøllevej 18, 5471, Søndersø Kommune: Nordfyn Leder: Inge Toftegård Dato for tilsynet: 02102007 Telefon: 64831331 E-post: ito@nordfynskommune.dk Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar 2017 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejecentret Lillevang - Syrenhaven 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn.

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger

Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger J. nr.: 1-17- 23/4 P nr.: 1013556845 Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger Adresse: Stationsvej 9, 9982 Aalbæk Kommune: Frederikshavn Leder: Områdeleder/sygeplejerske Mette Sole Dato for tilsynet: 9.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Halsnæs Kommune. Den 3. juli 2012 j.nr //MAT. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Halsnæs Kommune. Den 3. juli 2012 j.nr //MAT. Embedslægerne Hovedstaden Den j.nr. 5-2210-36//MAT Embedslægerne Hovedstaden s tilsyn med plejehjem i Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Dronning Ingrids Hjem

Tilsynsrapport 2008 Dronning Ingrids Hjem J.nr. 4-17-140/3 P nr. 1007809278 Tilsynsrapport 2008 Dronning Ingrids Hjem Adresse: Carl Jakobsens Vej 8, 2500 Vallby Kommune: København Leder: Inge Holm Dato for tilsynet: 14. oktober 2008 Telefon: 35

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken

Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken J. nr.: 1-17-60/4 P nr.: 1003371723 Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken Adresse: Solsikkevej 43, Koldby, 7752 Snedsted Kommune: Thisted Leder: Områdeleder/sygeplejerske Winnie Halkjær Dato for tilsynet: 27.

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro

Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro J. nr.: 4-17-78/4 P nr. 1003264689 Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd Kommune: Gladsaxe Leder: Helle Stougård Dato for tilsynet: 31. juli 2009 Telefon:39574441

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-257/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Ishøj Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20 E-mail

Læs mere

Tilsynsrapport Opfølgende tilsyn E - huset. Adresse: Thorsgade , 2200 København N. Kommune: København.

Tilsynsrapport Opfølgende tilsyn E - huset. Adresse: Thorsgade , 2200 København N. Kommune: København. Tilsynsrapport 2011 Opfølgende tilsyn E - huset 12. januar 2012 J.nr. 5-2911-36/1/DOT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 Dir. tlf. E-post

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Omsorgscentret Kildegården

Tilsynsrapport 2009 Omsorgscentret Kildegården J. nr.: 4-17-74/4 P nr. 1003263992 Tilsynsrapport 2009 Omsorgscentret Kildegården Adresse: Kildebakkegårds alle 165, 2860 Søborg Kommune:Gladsaxe Leder: Anne Kristensen Dato for tilsynet: 30. juli 2009

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Havkær Lokalcenter. Adresse: Mosealleen 3, 8381 Tilst. Kommune: Århus. Telefon: 87453000. E-post: mag3@aarhus.

Tilsynsrapport 2009. Havkær Lokalcenter. Adresse: Mosealleen 3, 8381 Tilst. Kommune: Århus. Telefon: 87453000. E-post: mag3@aarhus. Tilsynsrapport 2009 Havkær Lokalcenter J.nr: 2-17-118/4 Embedslægeinstitutionen Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Adresse: Mosealleen 3, 8381 Tilst

Læs mere

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2015: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2015: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2015: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet Bilag: Tilsynsrapporter fra plejeboliger

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 9. oktober 2014, uanmeldt tilsyn

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Åbenrå Kommune. Sundhedsstyrelsen. Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Åbenrå Kommune. Sundhedsstyrelsen. Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe J.nr. 5-2210-1529/1 s tilsyn med plejehjem i Åbenrå Kommune 2011 Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: syd@sst.dk Tilsynene i Åbenrå Kommune har gennemført

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejecenter Åbrinken Adresse: Gl. Banevej 8, 7470 Karup J Kommune: Viborg Leder: Mette Bergkvist Telefon: 87 87 63 90 E-post: sikkerjob-velfaerd@viborg.dk Dato for ordinært

Læs mere

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder generelt.

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder generelt. Brande Kommune Centerparken 1 7330 Brande Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder generelt. Embedslægeinstitutionen har siden 1. januar 2002 ført tilsyn med de sundhedsmæssige forhold på

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Vesterbo

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Vesterbo Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Vesterbo Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Vesthimmerland Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Vesthimmerland Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Vesthimmerland Kommune 9. april 2013 Sagsnr. 5-2210-10/1/ Reference DSP T 7222 7990 E nord@sst.dk 2012 Tilsynene i Vesthimmerland Kommune Sundhedsstyrelsen har

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere