Danske Bioanalytikere Region Nordjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Bioanalytikere Region Nordjylland"

Transkript

1 Danske Bioanalytikere Region Nordjylland Beretning

2 Regionsbestyrelsen Regionsformand og Hovedbestyrelses-medlem Britta Mølgaard, Sofiendalsvej 3, Aalborg Næstformand og hovedbestyrelses-medlem Merete Kjeldgaard, Klinisk Immunologi, Aalborg Universitetshospital Regionskasserer og 1. suppleant til Hovedbestyrelsen Hanne Rebsdorf, Klinisk Mikrobiologi, Aalborg Universitetshospital Kursusudvalg og 2. suppleant til Hovedbestyrelsen Anne Marie Vestergaard, Klinisk Biokemi, Aalborg Universitetshospital Sekretær Inge Østergaard, Klinisk Immunologi, Aalborg Universitetshospital Webansvarlig, kursusudvalg og TR- ansvarlig Rikke Skall, Nuklearmedicin, Aalborg Universitetshospital AMiR-ansvarlig Ulla Skov, Klinisk Biokemi, Sygehus Vendsyssel, Frederikshavn Bestyrelsesmedlem Annette Skovsted, Klinisk Biokemi, Sygehus Thy-Mors Bestyrelsesmedlem Lasse Jacobsen, Klinisk Biokemi, Aalborg Universitetshospital 1. Suppleant Tina Kock, Patologisk Institut, Sygehus Vendsyssel, Hjørring 2. Suppleant Hanne Toft, Klinisk Biokemi, Aalborg Universitetshospital 3. Suppleant Annette Vestergaard, Klinisk Biokemi, Sygehus Thy-Mors Bioanalytikere fra dbio-nordjylland i centrale udvalg Hanne Rebsdorf: Organisatorisk Udvalg Britta Mølgaard: Arbejdsmarkedsudvalget 2

3 Velkommen til regionsgeneralforsamling i dbio-nordjylland mandag den 10. marts kl Hos BUPL Nordjylland Niels Jernesvej 8B, 9220 Aalborg Ø Der vil være kaffe/te og kage fra kl. 16. Der er lidt mad ca. kl. 19. Dagsorden til generalforsamlingen 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Uddeling af jubilæumsgaver til 25 og 40 års jubilarer i dbio 6. Eventuelt Punkter til orientering som ligger udenfor dagsordenen Formand Bert Asbild er gæst på generalforsamlingen og vil orientere om strukturprojektet Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være modtaget på regionskontoret senest den 24. februar kl. 8. Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer, men af hensyn til traktementet vil vi gerne have tilmeldinger senest den 3. marts. Venlig hilsen Regionsbestyrelsen 3

4 Regionsbestyrelsen arbejde i det forløbne år. Det forløbne år er gået stille og roligt. Der har været stor stabilitet i bestyrelsen, alle dem der blev valgt ind i 2012 er stadig en del af bestyrelsen. Det er rigtig dejligt, og giver stor stabilitet i bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen har holdt 8 møder i løbet af året, og dertil kommer, at vi har deltaget i en bestyrelseskonference sammen med alle bestyrelser i dbio Ved sidste års generalforsamling tillod vi at holde det på en lidt anderledes måde. I, der var til stede kan nok huske, at I selv have rigtig meget indflydelse på, hvad skulle til drøftelse. Vi havde ganske enkelt ladet deltagerne bestemme, hvad der skulle diskuteres. Det foregik på den måde, at der blev sat tid af til at man ved bordene kunne skrive emner på et kort, og så sætte dem op på væggen med tape. Efter et stykke tid var væggen fyldt med gule kort. Næste skridt var, at deltagerne kunne vælge hvilket emne de ønskede at drøfte. Det må konstateres, at hvis man vil have medlemmerne til at diskutere emner, så skal man bare lade dem selv bestemme, hvad der skal tales om. Snakken gik i hvert fald lystigt rundt om bordene. Nogle af emnerne var ting, der skal løses ved overenskomstbordet. Eksempelvis en retfærdig pension, altså at alle får den samme høje pensionsprocent, omsorgsdage til alle, forbedret arbejdstidsaftaler. Der var også mange emner, som vi i bestyrelsen har brugt tid på siden. Eksempelvis spændende arrangementer, sat den diagnostiske samarbejdspartner på dagsordenen, retfærdig fordeling af lokal løn (vi gør hvad vi kan). Endnu andre emner tager vi med som opmærksomhedspunkter. Der var f. eks. en gruppe, som gerne så større samarbejde mellem specialerne, og også fælles kursusforløb. Det kunne 4

5 meget vel blive aktuelt i fremtiden, og måske også bredes ud til større samarbejde mellem faggrupper. Der er grund til at takke alle, der deltog så aktivt i generalforsamlingen. Vi håber I kommer igen alle sammen i år, også selvom vi ikke har planlagt Open Space i år. Temadag om den diagnostiske Samarbejdspartner, eller hvad skal vi lave i fremtiden I bestyrelse havde vi besluttet at holde en temadag for ledere, TR og AMiR. Det blev den 16. januar. Vi havde inviteret Peter Emmerich fra firmaet Implement. Han havde tidligere været oplægsholder på Lederforum. Dagen var programsat så Peter Emmerich havde hele formiddagen. Den blev brugt dels til oplæg om udviklingsmulighederne for vores fag, og hvor han ser, vi skal bevæge os hen mod. Så var der gruppearbejde, hvor deltagerne skulle komme med deres bud på, hvad der kan være muligheder og barrierer for, at vi kan være med i det fremtidige diagnostiske arbejde. Der kom rigtig mange gode bud ud af det arbejde, som vi i bestyrelsen tager med os videre. Om eftermiddagen holdt Martina Jürs et oplæg om dbio s projekt om den diagnostiske samarbejdspartner, og også om sine egne erfaringer fra Hillerød Sygehus. Til slut havde vi inviteret fagets egne udøvere til at fortælle, hvordan de arbejder med emnet. Den første var Yvonne Cristoffersen fra KIA, som fortalte om, hvordan hun arbejder som transfusionskonsulent. Næste var Marianne Nørgaard fra PAI, som er en af de bioanalytikere, der er med i EBUS. Det går kort fortalt ud på, at bioanalytikeren er med på operationsstuen og vurderer præparaternes kvalitet, mens lægen opererer. Til slut havde vi fået en gæst, Jane Eriksen fra Hospitalsenheden Vest i Herning. Hun fortalte om, hvordan der er en bioanalytiker tilknyttet deres FAM som en konsulent og rådgiver i forhold til blodprøver. Det var en rigtig spændende dag, og vi har også fået fine tilbagemeldinger på dagen fra deltagerne. Det må vi overveje om vi kan gøre igen på et andet tidspunkt. Strukturprojekt Hele 2013 og dele af 2012 har hele organisationen i dbio beskæftiget sig med strukturprojektet. Det blev besluttet ved sidste kongres, at vi skulle gennemgå hele dbio s struktur, og se på den 5

6 måde arbejdet blev udført på, altså er det de rigtige ting vi bruger pengene og dermed også de menneskelige ressourcer på, og har vi den optimale struktur, der gør det muligt. Der har været holdt møder med stort set alle medlemsgrupper, ledere, undervisere repræsentanter og alle bestyrelser. Alle dbio s centrale udvalg har ligeledes været involveret. Til slut har det været hovedbestyrelsens opgave at beslutte, om der skal ændres på vedtægterne, og om der er grund til at justere på kursen i den førte politik. Vi sad efterhånden med kun ét forslag til ændring af vedtægterne og nogle opmærksomhedspunkter. Hovedbestyrelsen har som konsekvens heraf, valgt at indkalde de kongresdelegerede til kongres og delegeretmøde den 8. maj i år. Hovedårsagen er ikke det ene forslag til vedtægtsændring, men mere for at få en drøftelse med en bredere kreds af organisationens medlemmer, om kursen i dbio, og i særdeleshed om opmærksomhedspunkterne. Det vil ikke blive yderligere uddybet i denne beretning, da formand Bert Asbild er gæst på generalforsamlingen, og her vil han komme nærmere ind på det. Ny MED-aftale FLO har nu været en realitet siden den 1. januar Det er gået lidt i flere tempi. De afsnitsledende bioanalytikere på Aalborg Universitetshospital er med få undtagelser først tiltrådt den 1. november sidste år. På Sygehus Vendsyssel og Sygehus Thy-Mors er de tiltrådt den 1. marts Opgaven er nu at få det til at fungere, så det bliver bedre, end det var før. Det er en meget stor ændring, som man har valgt at gennemføre. Den har også den afledte effekt, at der skal være en MED-struktur, der matcher ledelsesstrukturen. Den opgave er overladt til et forhandlingsorgan, som består at regionens direktør, personalechef, hospitalsdirektør suppleret med nogle personer fra HR-afdelingen. På organisationssiden er det de faglige organisationer med flest satte i regionen, der er repræsenteret, og heldigvis er dbio en af dem. Det er ikke en let sag at lave en MED-organisering, som matcher ledelsesstrukturen, når det er den, der har gennemgået store forandringer. Man skal tænke på, at alt det vi har kaldt afdelinger og afdelingsledelser ikke længere eksisterer. Som det ser ud nu, er der Hovedudvalget, som dækker hele regionen. Hospitals-MED eller sektor- MED, som i sagens natur dække de enkelte hospitaler, og så er der Klinik-MED, som er de klinikker, som nu udgør en væsentlig del at ledelsesstrukturen. Der er sket udpegninger, og det kører som sådan godt nok, der er en klar ledelsesfordeling og økonomiansvar. De områder hvor der ikke er klinikker, er der tale om lokal-med. Der hvor det bliver svært, og hvor det heller ikke er helt på plads endnu, er de underliggende niveauer. Her har forhandlingsorganet valgt at give en vis valgfrihed. Der kan være tale om Mini- MED, som består af en afsnitsleder og et antal medarbejder-repræsentanter, eller man kan holde personalemøder med MED-status, og endelig kan man, hvis der er særlige forudsætninger tilstede etablere et Tvær-MED, som er flere Mini-MED er der slår sig sammen. Det vil være for omfattende at komme mere ind på emnet her, men det er muligt at holde sig orienteret om hvordan det går via jeres lokale TR. 6

7 For at følge op både på processen og slutresultatet har Region Nordjylland bedt arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet, Henning Jørgensen om at følge processen nøje, og komme med en rapport herom til efteråret. Først herefter vil den endelige struktur, og den endelige revision af MED-aftalen komme på plads. Henning Jørgensen og hans team har i mange år forsket i medarbejderindflydelse på offentlige arbejdspladser, så de faglige organisationer er godt tilfredse med, at de er involveret i processen. Lokal lønforhandling Lønforhandlingerne det seneste år har båret præg af, at der ikke er sat penge af ved de centrale overenskomster til det. Samtidig har vi stadig krav på forhandlinger. For perioden havde Region Nordjylland besluttet, at de alligevel ville afsætte 0,2 % af lønsummen til disse forhandlinger. Af grunde som er svært at gennemskue, blev disse forhandlinger hvad angår dbio først gennemført i maj måned sidste år. Det er særdeles uhensigtsmæssigt, at det sker så lang tid efter at pengene faktisk skulle være udmøntet. Vi fik gennemført forhandlingerne, og pengene er også udmøntet og tilbagereguleret efter den aftale, der blev indgået. Der er også blevet forhandlet løn til de nye ledere. Først fik vi lavet en aftale for Klinikchefer og Viceklinikchefer. Dernæst blev der indgået en aftale om løn til afsnitsledende bioanalytikere. Disse aftaler om ledernes løn blev alle forhandlet og indgået i samarbejde med DSR s lederforening. Det var konstruktive og gode forhandlinger. For dbio har det særlig stor betydning, at det nu er en klar aftale, at sygeplejersker og bioanalytikere på det samme ledelsesniveau, er på samme løn. Det er ikke sådan at forstår, at vi synes det er fyrstelige lønninger, der er forhandlet hjem, men det er min klare opfattelse, at det var det bedst opnåelige på det tidspunkt. Jeg har været glad for samarbejdet med DSR s lederforening om denne opgave. De kommende forhandlinger om lokalløn ser om muligt endnu dårligere ud end sidst. Den centrale aftale ligner den fra sidst. Den gives mulighed for at forhandle lokal løn, men der er ikke sat penge af til det. 7

8 Denne gang er Region Nordjylland ikke helt så generøse som sidst. De har meddelt, at de ikke agter at sætte penge af til formålet, men at de naturligvis tager de forhandlinger, som organisationerne begærer. Det er de jo forpligtet til, men de er ikke forpligtet til at udmønte tillæg. Vi er blevet bedt om at indsende krav/ønsker senest den 1. marts, så TR er blevet bedt om at komme med få, men velbegrundede forslag inden da. Forhåndsaftalerne, som vi aftalte tilbage i 2008, vil blive udsat for et serviceeftersyn. Det har vi valgt at gå positivt ind i. Der er nogle af aftalerne, som kan gøres bedre. Det er bestyrelsens klare mål, at der ikke bliver færre penge til bioanalytikerne efter at vi har gennemgået aftalerne. De er rigtig gode at have, og vi kan slet ikke undvære dem. Måske kan nogle af dem harmoniseres, så andre kan får glæde af dem også. Men indtil de bliver opsagt eller ændret, gælder de stadig væk. Personalesituationen / ledigheden Der er ikke den store forskel på personalesituationen i forhold til sidste år. Diagrammet viser alle aktive medlemmer. Som det fremgår, er der stadig 13 %, der d.d. er berettiget til efterløn eller pension. Det giver nogle udfordringer til arbejdspladserne, at kunne fastholde medarbejderne og kunne rekruttere nye. Man kan også se, at udfordringen ikke standser lige med et samme. De årige udgør en endnu større del at medlemmer, som de > 60 årige. Lad os håbe at de ældre medarbejdere har lyst til at tage endnu nogle år inden pensionen lokker. Når det er sagt, så vil den nye efterlønsreform efterhånden slå igennem. Dem, der er født 1954, skal være 60½ år inden de kan gå på efterløn. Desuden bliver modregningen i andre pensionsordninger beregnet hårdere i fremtiden. Vi må se hvordan det går. Der bliver jo heldigvis stadig uddannet mange bioanalytikere, så måske bliver problemet ikke så stort

9 Lederne 2013 blev for bioanalytikere med ledelse et forandringens år. Fremtidens ledelsesmæssige organisering (FLO) blev til virkelighed på alle laboratorier i regionen, på Sygehus Vendsyssel og Sygehus Thy/Mors fra og på Aalborg Universitetshospital fra den Den nye organisering har betydet store forandringer for lederne, nogen er ikke længere ledere og andre har fået ændrede ledelseskompetencer. Dette har selvfølgelig præget drøftelserne hvor dbio s repræsentanter og ledere har mødtes. Møder der er holdt mellem dbio-nordjylland og lederne fra laboratorierne har drejet sig om at de to parter sammen og hver for sig skulle finde deres plads i den nye organisation. Denne proces er stadig i gang. Fremtidens møder mellem dbio og lederne bliver dels møder mellem afsnitslederne og dbios repræsentanter og klinikcheferne og dbio s repræsentanter. En forventet mangel på bioanalytikere i fremtiden er også blevet drøftet i 2013, uden at der er fundet er svar på problematikken. Kursus og aktivitetsudvalgets beretning Dbio s kursus og aktivitetsudvalg i Nordjylland er et udvalg, der refererer til regionsbestyrelsen. Formålet er at arrangere 3-4 medlemsarrangementer årligt. Arrangementerne skal som hovedregel have et indhold af almen faglig og aktuel interesse. Udvalget har et budget på ca kr. Hovedparten af beløbet bruges til mad og drikke under arrangementerne, men selvfølgelig også til honorering til oplægsholderne. Medlemmerne i udvalget skal gerne repræsentere bioanalytikerne, deres specialer og geografi bredt. På nuværende tidspunkt er der repræsentation i udvalget fra Patologisk institut, Nuklearmedicinsk, Mikrobiologisk og Biokemisk afdeling, alle afdelinger i Aalborg, dvs. vi savner udvalgsmedlemmer fra afdelinger uden for Aalborg, og fra Immunologisk afdeling. Alle der måtte have interesse i at komme ind i udvalget må endelig henvende sig. Det er bestemt ikke nogen tidskrævende opgave, til gengæld er det hyggeligt og inspirerende. Årets første arrangement, var en temalørdag i januar med emnet ovariecancer. En spændende dag med oplæg fra forskningsbioanalytiker Majbritt Frost og overlægerne Anni Grove, Aage Knudsen og Bente Lund. De fortalte om den nyeste måde at diagnosticere og behandle på, en sygdom der er så svær at diagnosticere, og som ofte er meget fremskreden, når den opdages. Ca. 40 medlemmer havde valgt at bruge en lørdag formiddag på høre fagfolk, der gerne formidler, hvad de brænder for. 9

10 Årets næste arrangement, må være undtagelsen der bekræfter reglen, idet vi havde arrangeret en byvandring i Aalborg. Det er nok lidt svært at finde det faglige indhold heri. Til gengæld var det et rigtig populært tiltag, idet ca. 80 medlemmer, havde lyst til at høre medlemmer fra Aalborgs Guideforening fortælle historien om Budolfi kirke, Jens Bang Stenhus og Hjelmerstald, turen sluttede med aftensmad i Jens Bang Stenhus. I september havde vi det første arrangement om diabetes. Diabetessygeplejerske Helle Hastrup fra diabetesteamet på børneafdelingen i Aalborg fortalte om, hvordan man modtager et barn med nyopdaget diabetes, og om, hvordan man straks instruerer børnene og deres familier i, selv at tage ansvar for den nye situation, og den omvæltning det er i hverdagen, når et barn får sukkersyge. Desværre er der ingen der endnu ved hvorfor flere rammes af diabetes I. Ca. 40 bioanalytikere deltog i denne spændende eftermiddag. Der følger et oplæg om diabetes ll i det nye år. Beretning fra arbejdsmiljørepræsentanterne På første møde i marts fik vi undervisning i Chess (det ny Retox). Marie Nielsen og Oliver Harringer fra Arbejdsmiljøkontoret stod for undervisningen. Chess er det program, hvor man laver APB (Arbejdsplads brugsanvisninger). Vi fik først en gennemgang af programmet, derefter fik vi vist, hvordan man laver en skabelon til lokale forhold, som hovedsageligt er det vores arbejde med Chess består i. Der blev også vist adskillige finesser, så som at genbruge en skabelon, at tilføje til en skabelon, at slette APB er, og heldigvis hvordan man finder dem igen, hvis man ved en fejl har fået slettet. Det var også mødet, hvor vi sagde farvel til 3 AMiR kollegaer. Birgit Thøgersen fra Hobro, som har været AMiR i en menneskealder, går på pension i 2014, Marianne Lund Mertz fra Hjørring, som har været AMiR i omkring 10 år, har fået job som underviser i Aalborg og Louise Larsen, der igen valgte at arbejde indenfor Kl. Biokemi. Vi hilste på to nye afløsere, der deltog i mødet, Liselotte fra Hobro og Anita fra Hjørring. Derudover havde vi en dagsorden der omhandlede de faste punkter som arbejdsskade anmeldelser, samarbejde AMiR og TR og siden sidst. Det andet møde blev holdt i Thisted. Vi gennemgik de faste punkter på dagsorden og sluttede af med en interessant rundvisning på Klinisk Biokemisk afdeling. Nogle af de emner der blev talt om og diskuteret var opfølgning af Tilfredshedsundersøgelsen 2012, arbejdsskader, de nye MEDudvalg og Chess. Lone fra Thisted berettede om deres forberedelse til Arbejdsmiljø re-certificering og resultatet heraf. De havde lavet en arbejdsmiljøquiz for medarbejdere og opdateret deres personalenet, så 10

11 alle relevante arbejdsmiljøemner var samlet på hjemmesiden. Vi var alle imponerede af hjemmesiden, som virkede meget overskuelig og brugbar. Mødet i september var et fællesmøde med TR, hvor Camilla Bjerre og Vibeke Kristensen fra dbio deltog. Camilla fortalte om dbio s Arbejdsskade og arbejdsmiljøstrategi. Vibeke fortalte om Arbejdsskadeområdet herunder: hvad er en arbejdsskade, anmeldelsesregler og sagsgang, afgørelser og ankesystem og derefter om Fleksjob og førtidspensionsområdet herunder: gennemgang af reformen og dens virkning. Efter frokost gik TR og AMiR hver for sig, og her havde vi en lang snak om anmeldelse af to meget voldsomme arbejdsulykker. Arbejdsmiljø kontoret ved Liselotte Kyneb har hjulpet med forløbet og udarbejdet handleplan. Derudover havde vi de faste punkter samarbejde mellem AMiR og TR og siden sidst, og en opfølgning fra de enkelte laboratorier om, hvordan det går efter etablering af Klinik-MED og det underliggende Mini-MED/TværMED. I november havde vi igen besøg af Marie Nielsen fra Arbejdsmiljøkontoret. Vi fik yderlig undervisning i Chess, samt information om regler for transport af farligt gods. Til Chess fik vi gode tips til f.eks. print af etiketter og avanceret søgning, og havde mulighed for at få svar på spørgsmål, der var opstået under vores arbejde i systemet. Herefter nåede vi de sædvanlige punkter i dagsorden. Det har alle været gode møder, hvor vi har lært nyt, fået nye ideer og kan drage nytte af andres erfaringer. Fornøden tid er stadig et stort samtaleemne og etableringen af de nye Klinik Med, med de underliggende Mini-Med eller Tvær-MED. Sidst i november var de fleste arbejdsmiljørepræsentanter fra Region Nordjylland samlet til Årskursus i Kolding. Der var flere spændende og relevante emner på programmet, bl.a. En sund og rask krop gennem hele livet, Stressforebyggelse og MED og samarbejde. Beretning fra Tillidsrepræsentanterne Tillidsrepræsentanterne har i det forløbne år holdt 5 møder. Det ene sammen med AMiR erne. Som man kan læse ovenfor handlede formiddagen om Arbejdsskader og arbejdsbetingede lidelser, og hvad dbio kan gøre for at hjælpe medlemmer og repræsentanterne. Den nye ledelsesstruktur har fyldt rigtig meget i Der har været stor frustration især i Aalborg, som kom med i FLO senere end resten af regionen. Det helt store emne har været hvordan man kan få den nye MED-struktur til at fungere. Vi har 2 gange 11

12 været til møde med Sundhedskartellets TR. Her var det DSR s formand, der suppleret med Fysioterapeuternes formand og vores formand, der fortalte om MED-aftalens tilblivelse. Der blev drøftet muligheder og udfordringer ved den nye struktur. Det virker ikke altid logisk, at der skal være den opdeling, som der er lagt op til, men det er åbenbart ikke til diskussion. TR-strukturen har også været til debat. Vi har beholdt de TR vi har i Aalborg og Thy-Mors. I Sygehus Vendsyssel har vi også beholde de 3 vi har, men kom igennem med, at der på KBA kan vælges TR-suppleanter. Det er vi godt tilfredse med. I virkeligheden er det største problem, at det kan være svært at få den nødvendige tid til arbejdet. Det er en opgave de fleste TR skal arbejde med hele tiden. Der har været evaluering af generalforsamlingen. Der blev stor tilfredshed med Open Space seancen, rigtig godt at mange kom til orde. I den forbindelse havde vi en drøftelse af hvordan vi kan fastholde seniorer på arbejdspladsen. Deltidsansættelse ville være en mulighed. Der har i perioder været begyndende mangel på ansøgere til de ledige stillinger, så det er vigtigt at vi kan fastholde alle så længe som muligt. I dbio har vi fået en ny hjemmeside, som Rikke har introduceret til os til. Der skal man lige vænne sig til. Møderne bliver generelt brugt rigtig meget til erfaringsudveksling. Der er mange problemstillinger som vi er fælles om, og i konkrete sager kan man få sparring og råd fra hinanden. Der er også orientering om dbio s arbejde fra Britta, som er fast deltager på møderne. Det er nyttigt at være orienteret om hvad der foregår både i Regionsbestyrelsen og i Hovedbestyrelsen. Der har været Årskursus for TR, hvor der også var et pænt fremmøde fra Nordjylland. En vigtig begivenhed hvor man møder kolleger fra hele landet og bliver opdateret om det sidste nye i organisationen. Nyt Universitetshospital Fredag den 18. oktober 2013 blev der taget første spadestik til det nye universitetshospital i Aalborg som forventes at stå færdigt i Hele projektet var oprindeligt projekteret til at udgøre kvm bebyggelse. Dette tal er nu opnormeret, så vi nu får et nyt universitets hospital på kvm. på grund af udvidelse af servicebyen og køkkenfunktionen. Der er nedsat arbejdsgrupper med både ledere og medarbejdere fra de enkelte specialer. Hvor ønsker og forventninger til fremtidens hospital har drøftes. Man er netop gået i gang med 2. fase i dispositionsfasen, hvor alle laboratorierne laver en fællesdrøftelse om 12

13 udfordringer og forventninger. Efter sommerferien igangsættes næste fase som indeholder rumblade og indretning af de enkelte rum. Det går rigtig stærkt nu, og der tages beslutninger fremadrettet hver eneste dag. Byggeriet har yderligere en udfordring idet der udføres en arkæologisk udgravning på arealet. Arkæologerne har blandt andet fundet et skelet af en kat fra stenalderen. Det forventes dog ikke at det vil forsinke byggeriets tidsplan På regionens hjemmeside har NAU Nyt Aalborg Universitetshospital sin helt egen side. Her kan man finde meget detaljeret information om hvor langt byggeriet er, og hvilke ting man indregner i projektet. Hovedudvalget i Regionen I foråret 2013 startede en ny 2-årig periode for Hovedudvalget. Det betød at medarbejdersiden i udvalget blev udskiftet på mange pladser. Heldigvis er der stadig medlemmer fra det tidligere hovedudvalg tilbage til at guide de nye medlemmer til arbejdet i hovedudvalget. Det nye hovedudvalg havde første møde i starten af maj måned. Økonomi og budget Ligesom tidligere år holdes økonomien også i år i meget kort snor fra regionens side. Hovedudvalget orienteres løbende om at der stadig er krav om øget produktivitets stigning. Derudover fik Hovedudvalget fremlagt budget 2014 og drøftede budgettets personalemæssige konsekvenser. Budgettet rummer en produktivitetsstigning på 2,4 pct. på sundhedsområdet samt en rammebesparelse på 1,4 pct. for hele koncernen. Fremtidig ledelses organisering 2013 blev startskuddet til den nye organisering af alle sygehuse i regionen. Tilbage i 2011 blev der nedsat nogle arbejdsgrupper som skulle udarbejde et forslag til en ny struktur. Det resulterede som bekendt i et forslag FLO (fremtidig ledelsesorganisering) hvor man helt fjernede et ledelses-lag og nedlagde de eksisterende afdelinger. Sygehusene er blevet derfor inddelt i klinikker af varierende størrelse, og nye lederstillinger er opstået. Klinikchefen har fået følgeskab af to viceklinikchefer en HR ansvarlig og en Forløbs ansvarlig chef. Personale politikker. De reviderede personalepolitikker og de nye ITOP-værdier trådte i kraft den 1. juni En arbejdsgruppe under det tidligere hovedudvalg har arbejdet på at få justeret vores Personalepolitikker i Regionen til at være mere værdibaseret med et stort fokus på de personalepolitiske værdier, frem for retningslinjer og instrukser. Politikkerne er alle bygget op efter samme princip, og ud fra følgende værdi ord: Indflydelse, Tillid, Ordentlighed og 13

14 Professionel, som via de 4 ords første bogstaver til sammen danner ordene: ITOP. Formålet med værdi-ordene er, at de nye værdier i højere grad rummer begreberne fra Social Kapital og Relationel Koordinering, der både inddrager opgaveløsningen og personaleforholdene. Derudover havde det afgående Hovedudvalg foreslået en ambassadørordning, der skulle have til formål at præsentere personalepolitikkerne og værdierne, understøtte rolleforståelsen, samt at levendegøre historien bag. I den forbindelse skulle medarbejdersiden udpeger et antal ambassadører, der skulle deltage på skift sammen med direktion og arbejdsmiljøchef på sektor - MED-udvalgsmøder. Dette blev imødekommet af hovedudvalget på mødet i maj, og efter sommerferien blev de første ambassadørrunder gennemført. I skrivende stund mangler enkelte sektorer stadig at få besøg af ambassadørkorpset. Det bliver herefter de lokale Sektor MED-udvalg, som får opgaven med at implementere de reviderede politikker, så de bliver kendt ude blandt personalet. Tilfredshed 2013 er Region Nordjyllands fælles medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Formålet med Tilfredshed 2013 er at styrke Region Nordjylland som en udviklende og udfordrende arbejdsplads, hvor mennesker og faglighed er i fokus. Tilfredshed 2013 er en måling og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Derfor er undersøgelsen også en del af en psykisk APV. Hovedudvalget har haft medlemmer siddende i den styregruppe der har stået for tilfredshedsundersøgelsen. Hovedudvalget vil i 2014 modtage handleplaner fra alle Sektor-MED udvalg. Handleplanerne drøftes derefter i Hovedudvalget, der også har mulighed for at iværksætte tværregionale tiltag. Af andre emner som hovedudvalget har arbejdet med i årets løb har været AKUT-job situationen, Sygefravær, arbejdstidstilrettelæggelse, administration af senioraftaler, lægesekretærernes arbejdspres i de fælles akutmodtagelser, Vilkår for medarbejderrepræsentanter og MEDuddannelse. Husk at alle dagsordner og referater kan findes og læses på regionens hjemmeside. Hjemmesiden Velkommen til det nye dbio.dk Fredag d åbnede dbio's nye hjemmeside, hvor der stilles skarpt på service og brugervenlighed. Et helt nyt design og en intuitiv struktur gør det let for dig at finde de oplysninger, du søger. Indgangen til de regionale sider er blevet mere synlig. Der er kommet et topmenupunkt direkte til regionerne, og via danmarkskortet på forsiden kan du også let klikke dig direkte ind til din region. Har du spørgsmål, skal du hurtigt have den rigtige hjælp. Kontaktoplysninger til tillidsrepræsentanter, regioner og sekretariat fremgår nu meget tydeligt på hjemmesiden. Dbio s tillidsrepræsentanter er uddannede til at hjælpe medlemmerne og kender det enkelte medlems 14

15 arbejdsplads. Det er derfor højt prioriteret, at man som medlem kontakter sin tillidsrepræsentant først, dernæst regionen og så sekretariatet. For at kunne yde den bedste service til dig er det vigtigt, at du opretter dig som bruger på hjemmesiden. Du opretter dig via NemID, men kun første gang. Når du først er bruger, logger du bare på med selvvalgt brugernavn og kode. Som bruger har du direkte adgang til alle sider, også dem under log-on. dbio.dk/region Nordjylland. Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har idéer til nyt indhold regions siden. I fællesskab kan vi gøre hjemmesiden for Region Nordjylland til en spændende og aktiv hjemmeside, hvor du og jeg samt vores kollegaer, kan hente viden, inspiration og hjælp til store som små problemer. Så arbejder du og dine kollegaer på et spændende projekt vil jeg meget gerne høre om det. Det kan også være nye tiltag i jeres speciale, spændende kurser eller kongresser. Måske har du eller en af dine kollegaer lavet en poster eller et mundtligt oplæg. Alt har interesse. Oplever du fejl eller mangler ved den nye hjemmeside for vores region, er du også meget velkommen til at skrive til webredaktør Rikke Skall Insite.dk Udover hjemmesiden åbnede dbio s nye intranet i foråret Insite er for alle dbiorepræsentanter, og er en ny fælles platform, der giver mulighed for at kommunikere på tværs af dbio-grupper, samt målrette indhold til de forskellige brugere. De forskellige arbejdsrum er kun tilgængelige for de personer, der har tilknytning til grupperne. 15

16 40 års medlemsjubilæum i Danske Bioanalytikere Pia Holmvard Klinisk Biokemi, Aalborg Universitetshospital Elin Mørch Klinisk Biokemi, Aalborg Universitetshospital Bodil Solveig Nielsen Anne Larsen Birgit Jensen Inge Gjøderum Johanne Kaae Klinisk Biokemi, Aalborg Universitetshospital, afsnit Farsø Klinisk Biokemi, Aalborg Universitetshospital, afsnit Farsø Patologisk Institut. Aalborg Universitetshospital Klinisk Biokemi, Sygehus Vendsyssel, Hjørring Klitfogedvej 3, 9492 Blokhus 25 års medlemsjubilæum i Danske Bioanalytikere Christina Sjølin Klinisk Biokemi, Aalborg Universitetshospital Kirsten Holm Christensen Klinisk Biokemi, Aalborg Universitetshospital Merete Simonsen Klinisk Biokemi, Aalborg Universitetshospital Hanne Gregersen Klinisk Biokemi, Aalborg Universitetshospital Jane Bech Klinisk Biokemi, Aalborg Universitetshospital Birgitte Villadsen Klinisk Biokemi, Aalborg Universitetshospital, afsnit Hobro Liselotte Henriksen Klinisk Biokemi, Aalborg Universitetshospital, afsnit Hobro Stella Lykke Patologisk Institut. Aalborg Universitetshospital Kirsten Paulsen Klinisk Mikrobiologi, Aalborg Universitetshospital Jeanett Lindberg Nuklearmedicin, Aalborg Universitetshospital Bettina Madsen Medicinsk Endokrinologisk lab. Aalborg Universitetshospital Anne Mette Christensen Lipidklinikken, Aalborg Universitetshospital Vibeke Bæk Fertilitetsklinikken, Aalborg Universitetshospital Birthe Andersen Klinisk Biokemi, Sygehus Vendsyssel, Hjørring Claus Michno Klinisk Biokemi, Sygehus Vendsyssel, Hjørring Karin Skole Jensen Klinisk Biokemi, Sygehus Thy-Mors Anne Marie Christensen Lægerne Hansen og Bjerregaard, Aalborg Lisbeth B. Hedegaard Lægerne i Nors, Thisted Vivi Lank Lægerne Bjerre og Jacobsen, Erslev Irene Sæderup Offerlunden 49, 9230 Svenstrup 16

Danske Bioanalytikere Region Nordjylland

Danske Bioanalytikere Region Nordjylland Danske Bioanalytikere Region Nordjylland Beretning 2012 13 Regionsbestyrelsen Regionsformand og Hovedbestyrelses-medlem Britta Mølgaard, Sofiendalsvej 3, Aalborg Næstformand og hovedbestyrelses-medlem

Læs mere

Danske Bioanalytikere Region Nordjylland

Danske Bioanalytikere Region Nordjylland Danske Bioanalytikere Region Nordjylland Beretning 2014-15 Regionsbestyrelsen Regionsformand og Hovedbestyrelses-medlem Britta Mølgaard, Sofiendalsvej 3, Aalborg Næstformand og hovedbestyrelses-medlem

Læs mere

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation.

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation. VELKOMMEN Kære Regionsbestyrelsesmedlem Tillykke med valget som medlem af Radiograf Rådets regionsbestyrelse i Region Hovedstaden, og velkommen til arbejdet i Radiograf Rådet. Du er valgt for en treårig

Læs mere

Danske Bioanalytikere Region Nordjylland

Danske Bioanalytikere Region Nordjylland Danske Bioanalytikere Region Nordjylland Beretning 2011 12 Regionsbestyrelsen Regionsformand og HB-medlem Britta Mølgaard, Sofiendalsvej 3, Aalborg Næstformand og HB-medlem Merete Kjeldgaard, Klinisk Immunologisk

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 22/6-09 kl. 9.30 17.30. Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K, Lokale: A19 Deltagere: Tine Nielsen, Jes Mogensen, Lene Banke, Solvejg Pedersen,

Læs mere

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 1) Velkomst og godkendelse af dagsordenen Charlotte bød velkommen særlig til de nye TR. Præsenterede Pernille Hoppe, som nu er TRR s medlem. Vi gennemgik

Læs mere

14. marts 9-15. PKT 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Charlotte) Der var TR netværksmøde d. 28. februar

14. marts 9-15. PKT 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Charlotte) Der var TR netværksmøde d. 28. februar Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen i Region Nordjyllan Dato for møde: 14. marts 9-15 Dagsorden PKT 1: Valg af ordstyrer og referent PKT 2: Godkendelse af dagsorden. PKT 3: Opfølgning fra sidst

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 referat RB-møde 140424 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Mødet begynder kl. 09.30 Der vil være kaffe og brød fra

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 19. januar 2015 Kl.8.30-15.00. UCN, Selma Lagerløfs vej, Aalborg Der er rundvisning på UCN fra kl. 11.45-12.30, hvor der er frokost, og lokalerne er derfor ledige. DAGSORDEN

Læs mere

Tilbagemelding på drøftelser ved bordene på generalforsamlingen d. 19. marts 2013.

Tilbagemelding på drøftelser ved bordene på generalforsamlingen d. 19. marts 2013. Fremtidens bioanalytikere hvilke opgaver løser de? 1 9 Kunstigt blod erstatter donortapninger Genetiske test/profil, nye slags laboratorier Forskning livstilssygdomme, alderdomssygdomme (vi lever længere)

Læs mere

Referat TR netværksmøde 24. september 2012

Referat TR netværksmøde 24. september 2012 Referat TR netværksmøde 24. september 2012 Deltagere: Bente Brandhøj Pedersen, Dorte Rytter, Lise Stensgaard, Helle Yde Thomsen, Inge Marie Melgaard, Charlotte Krogh Sørensen, Louise Mulvad Suhr, Anne

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ergoterapeutforeningen. Region Midt Nord den 8. april 2014. Afholdt på Via University College, Viborg

Referat af generalforsamling i Ergoterapeutforeningen. Region Midt Nord den 8. april 2014. Afholdt på Via University College, Viborg Referat af generalforsamling i Ergoterapeutforeningen Region Midt Nord den 8. april 2014 Afholdt på Via University College, Viborg Regionsformand Lisbeth Krabbe bød velkommen til de fremmødte. PKT 1: VALG

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Så er det igen blevet tid til valg til MED- og sikkerhedsorganisationen! Nu skydes valghandlingen for valgperioden 1. januar 2011 31. december 2013 i gang. I

Læs mere

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter Regionsbestyrelsen bød velkommen til de fremmødte. Gæster: Lotte Lagoni Næstformand Ansatte i Etf: Lars Møller Direktør

Læs mere

Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011

Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011 Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011 17. maj Kl. 10.00 10.45 Fælles velkomst: Karen Stær bød velkommen og fortalte lidt om: Forventninger til faggruppelandsmøde og præsentation

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

Mandag d.19.januar

Mandag d.19.januar FOA FAG OG ARBEJDE SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN SOSU. 01/2015 9501-15-38-02 Referat fra bestyrelsesmøde SOSU-Sektoren Mandag d.19.januar 2015 17.00-20.30 i FOA Brønderslev, Grønnegade 21, 2. 9700 Brønderslev

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 Dagsorden punkter: 1. Evaluering af generalforsamlingen 2. Mål og fokus områder for 2008 Herunder følgende indsatsområder nævnt på generalforsamlingen

Læs mere

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4.

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4. Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012 Dato for udarbejdelse: 4. december 2013 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Pernille Hoppe, Lisbet Jensen,

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

REFERAT REGIONSBESTYRELSESMØDE NORDJYLLAND

REFERAT REGIONSBESTYRELSESMØDE NORDJYLLAND REFERAT REGIONSBESTYRELSESMØDE NORDJYLLAND Den 12. marts 2015 Kl. 9.00-15.00. Hos Preben Weller H. I. Biesgade 6 A, 9500 Hobro Der er morgenkaffe inden mødet starter Rundvisning på et tidspunkt mellem

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Vedtægter for Regionsterapeutrådet Region Nordjylland

Vedtægter for Regionsterapeutrådet Region Nordjylland Vedtægter for Regionsterapeutrådet Region Nordjylland Et fagligt rådgivende organ bestående af ledere af de ergoterapeutiske og fysioterapeutiske enheder i Region Nordjylland Revideret oktober 2013 Regionsterapeutrådet,

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 17. juni 2013 kl

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 17. juni 2013 kl Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 17. juni 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, mødelokalet ved Joan Jessens kontor Medlemmer: Formand

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor Torsdag den 18. juni 2009 kl i afdelingen lokaler

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor Torsdag den 18. juni 2009 kl i afdelingen lokaler side 1 Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor Torsdag den 18. juni 2009 kl. 17.30 i afdelingen lokaler Fraværende: DAGSORDEN: 41. Valg af dirigent. 2 42. Valg af referent. 2 43. Godkendelse

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 11. december For referat:

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 11. december For referat: Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 11. december 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Er du dbio s nye tillidsrepræsentant?

Er du dbio s nye tillidsrepræsentant? Er du dbio s nye tillidsrepræsentant? Du har så mange forskellige slags kolleger, og du er lige meget tillidsrepræsentant for dem alle sammen - Emilie Frijs Jørgensen, tillidsrepræsentant danske bioanalytikere

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

Øhavets Lærerkreds. Referat fra styrelsesmødet mandag d. 07.09.2015 og mandag d. 14/9 2015. Fraværende d. 7/9: Ingen. 14/9: Thomas Referat:

Øhavets Lærerkreds. Referat fra styrelsesmødet mandag d. 07.09.2015 og mandag d. 14/9 2015. Fraværende d. 7/9: Ingen. 14/9: Thomas Referat: Referat fra styrelsesmødet mandag d. 07.09.2015 og mandag d. 14/9 2015 Fraværende d. 7/9: Ingen. 14/9: Thomas Referat: 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 2. Godkendelse af referat fra 24. Godkendt.

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

Arbejdsmiljøorganisation for Klinisk Institut

Arbejdsmiljøorganisation for Klinisk Institut Dokument dato: 15-03-2013 Dokumentansvarlig: LPP Senest revideret: 22-03-2013 Senest revideret af: Arbejdsmiljøorganisation for Klinisk Institut Baggrund Pr. 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftale mellem

Læs mere

3. Oplæg om MED indflydelse ved Line og Charlotte Gruppearbejde og erfaringsudveksling om MED indflydelse

3. Oplæg om MED indflydelse ved Line og Charlotte Gruppearbejde og erfaringsudveksling om MED indflydelse Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR- Møde, region Hovedstaden 08.03 2012 Dagsorden Velkomst og godkendelse af dagsorden 1. Nyt fra Tillidsrepræsentant råd og regionsbestyrelse 2. Møde formanden

Læs mere

Dagsorden. TR netværksmøde d. 24 maj kl Sofiendalsvej 3, Aalborg

Dagsorden. TR netværksmøde d. 24 maj kl Sofiendalsvej 3, Aalborg Dagsorden TR netværksmøde d. 24 maj kl. 9-15. Sofiendalsvej 3, Aalborg Der er morgenkaffe kl. 8.30 9.00. 1. Valg af ordstyrer 2. Valg af referent 3. Godkendelse af dagsorden (B) (Herunder prioritering

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 1 Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 2016 2020 Indledning Arbejdsmiljøstrategien for FOA Social- og Sundhedsafdelingen er udarbejdet med afsæt i FOA s politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 04. APRIL 2016

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 04. APRIL 2016 Dato: Ref.: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 04. APRIL 2016 Tid: 09.00-12.00 Sted: Birk Centerpark Indkaldte: Susanne Østergaard Ulla Blok Kristensen Tina Boel Bo Christensen Linda Nørgaard

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Tatiana Skov, Margit Koch, Maria Melchiorsen, Susanne Nielsen, Merete Kragh, Steen Andersen. Andre: FTR Tobias L. Pedersen (Gæst under punkt 10/16)

Tatiana Skov, Margit Koch, Maria Melchiorsen, Susanne Nielsen, Merete Kragh, Steen Andersen. Andre: FTR Tobias L. Pedersen (Gæst under punkt 10/16) REFERAT FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen Dato: 21.04.2016 kl. 8:30 Sted: FOA Nordsjælland lokale 1 & 2 Arkivsag: 16/26183 Tilstede: Ikke tilstede: Anette Linderstrøm, Anita Herold Gudmundsson (gået

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand Dagsorden

Læs mere

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. jhc@rn.dk

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. jhc@rn.dk Region Nordjylland Afdeling Leder Kliniske vejledere Aalborg Sygehus Hobrovej 18-22 9000 Aalborg 99 32 11 11 Stråleterapien Afdelingen for medicinsk fysik Stråleterapien Souschef Sygeplejerske Anne Albeck

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008 Tilstede: Anette, Eva, Bo, Sidse og Gladys Mødeleder og referent: Gladys Dagsorden: Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008 1. Godkendelse og prioritering af dagsorden. Godkendt 2. Evt. kommentarer

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

REFERAT FRA DET KOMMUNALE TR-MØDE 14. MAJ 2009

REFERAT FRA DET KOMMUNALE TR-MØDE 14. MAJ 2009 REFERAT FRA DET KOMMUNALE TR-MØDE 14. MAJ 2009 Dagsorden: 8.30-9.00 Valg af ordstyrer og referent Godkendelse af referat fra den 14.01.09 Kort nyt fra region, TRR m.m. 9.00-9.30 Trepartsforhandlinger Hvor

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Mødeindkaldelse. 14. Bestyrelsesmøde Nordjysk Mad I/S. Onsdag den 8. april 2015 kl

Mødeindkaldelse. 14. Bestyrelsesmøde Nordjysk Mad I/S. Onsdag den 8. april 2015 kl 1 Deltagere: Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed & Velfærd, Brønderslev Kommune Henrik Hugo Pedersen, ældrechef, Brønderslev Kommune Susanne Jensen, kontorchef i Psykiatrien, Region

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 30. august 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 30. august 2013 kl. 09.00-12.00 24. september 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 30. august 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet blev afholdt i Kost- og Ernæringsforbundet, Nørre Voldgade 90, 1358 København K Mødelokalet

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Tilstede: Janet Hansen, Lilian Christensen, Gitte Østergaard Poulsen, Flemming Bandholm Jacobsen, Dorthe Thagaard, Ida Gøtke,

Tilstede: Janet Hansen, Lilian Christensen, Gitte Østergaard Poulsen, Flemming Bandholm Jacobsen, Dorthe Thagaard, Ida Gøtke, Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Tilstede: Janet Hansen, Lilian Christensen, Gitte Østergaard Poulsen, Flemming Bandholm Jacobsen, Dorthe Thagaard, Ida Gøtke, Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel.

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Hovedstaden 23. oktober 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 29. oktober 2012 Deltagere: Tine Nielsen, Per Normann Jørgensen,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde BadmintonDanmarks Repræsentantskabsmøde2015 - den 30. maj 2015 i Idrættens Hus, Brøndby Hermed fremsendes dagsorden og materiale til Badminton Danmarks Repræsentantskabsmøde 30. maj 2015. Repræsentantskabsmødet

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til 13.30. I kaffestuen i pavillonen i Herning.

Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til 13.30. I kaffestuen i pavillonen i Herning. Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Gl. landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 www.regionmidtjylland.dk Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til

Læs mere

Referat. Dagsorden. 21.05.13 kl. 9-15. Regionsbestyrelsesmøde, Region Nordjylland. [dag, måned, år]

Referat. Dagsorden. 21.05.13 kl. 9-15. Regionsbestyrelsesmøde, Region Nordjylland. [dag, måned, år] Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde, Region Nordjylland For referat: Ulla Dato for møde: 21.05.13 kl. 9-15 Dato for udarbejdelse: [dag, måned, år] Deltagere: Anne Kirstine, Preben, Marit,

Læs mere

Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup.

Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup. Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup. Oplæg fra Sannie Jørgensen: Løntilskudsordning, hvad er det

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland. Invitation til Kreds Midt Træf 2018 for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland. Invitation til Kreds Midt Træf 2018 for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland Invitation til Kreds Midt Træf 2018 for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 18. januar 2018 Velkommen til Kreds Midt Træf 2018 for TR og AMIR, hvor fællesskaber

Læs mere

Til: Brugerpårørenderåd for Botilbudene JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat

Til: Brugerpårørenderåd for Botilbudene JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat Til: Brugerpårørenderåd for Botilbudene JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen Dato: 22. september 2009 Tlf. dir.: 4477 1836 Fax. dir.: 4477 2771 E-mail: pre@balk.dk Kontakt: Anne Precht Referat

Læs mere

Beretning Danske Bioanalytikere

Beretning Danske Bioanalytikere Beretning Danske Bioanalytikere 2015-2016 Indholdsfortegnelse Vedtægter... 3 To sygehuse blev til et hospital... 3 Praksisområdet... 4 Borgernær Bioanalytiker... 5 Diagnostisk Samarbejdspartner... 6 Overenskomst...

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

1. Årsmøde 4. juni Dansk Selskab for Fysioterapi 18. juli Nyhedsbrev Dansk Selskab for Fysioterapi juli 2014

1. Årsmøde 4. juni Dansk Selskab for Fysioterapi 18. juli Nyhedsbrev Dansk Selskab for Fysioterapi juli 2014 18. juli 2014 Nyhedsbrev juli 2014 1. Årsmøde 4. juni 2014 afholdt deres første årsmøde den 4. juni 2014 på HUSET i Middelfart. På dagen blev en ny bestyrelse valgt ind. Ved generalforsamlingen var 16

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Den 27. september Kl Indskrivning fra kl Kreds Nordjyllands medlemmer og PLS ere med aktiv status

Den 27. september Kl Indskrivning fra kl Kreds Nordjyllands medlemmer og PLS ere med aktiv status SOCIAL] PÆDACOCERNE Dok.nr.: 3095302 Sag.nr.: 2016-SL2IINJ-13788 29-09-2016 Generalforsamlingen 2016 Dato: Den 27. september 2016 Tid: Sted: Kl. 15.30 21.00 Indskrivning fra kl. 14.30 Vejgaard Hallen,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 2. Marts 2005 Afstemning OK 05 Referat generalforsamling d. 7/3 05 Beretning Kommentarer til beretningen. Ansvarshavende: Jørgen Troelsen

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Referat MVU 26. maj 2014 Mødelokale 1, Holstebro Kl. 12.30 15.30

Referat MVU 26. maj 2014 Mødelokale 1, Holstebro Kl. 12.30 15.30 Hospitalsenheden Vest Staben RH-HV HR Dorthe Thagaard, Uddannelsesansvarlig jordemoder Flemming Bandholm Jakobsen, Koordinator i Studieafsnittet (afbud) Gitte Østergaard Poulsen, Uddannelsesansvarlig ergoterapeut

Læs mere

BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN

BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN NIENDE LABORATORIUM 26. FEBRUAR 2013 TAASTRUP NIENDE LABORATORIEDAG Velkommen til Niende Laboratoriedag Dette er det sidste Laboratorie i projekt 5 i

Læs mere

Referat. Ledelsesrepræsentanter:

Referat. Ledelsesrepræsentanter: Klinisk Biokemisk Afdeling Svendborg Sygehus Referat Møde: MED-udvalgsmøde Mødetidspunkt: 31. august 2010 Sted: Mødelokalet KBA Ledelsesrepræsentanter: Ledende overlæge Steen Antonsen Led.bioanalytiker

Læs mere

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen.

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet den 1/09/2009 (møde 3/2009) J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 29.september 09 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Sussi

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Agenda Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Region Nordjylland - med kommuner 7.933,32 km² 579.829 indbyggere 11 kommuner

Læs mere

TR netværksmøde d. 27. august 2013

TR netværksmøde d. 27. august 2013 TR netværksmøde d. 27. august 2013 Morgenkaffe fra kl. 9.00 Frokost kl. 12.00-12.30 Der kommer ikke oplægsholder fra DSA til mødet. De kunne ikke deltage i dette møde. Tina Kaas forsøger at lave en aftale

Læs mere

Hjerneskadeforeningens Lokalafdeling Egedal. Referat fra ORDINER GENERALFORSAMLING

Hjerneskadeforeningens Lokalafdeling Egedal. Referat fra ORDINER GENERALFORSAMLING Hjerneskadeforeningens Lokalafdeling Egedal Referat fra ORDINER GENERALFORSAMLING Torsdag d. 22 januar 2015 kl.19.00 På Græstedgård, Hovedhuset, lokale 10 Udlejervej 13B, 3650 Ølstykke Sanny byder alle

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 Generalforsamling 2016 Der var fremmødt 24 stemmeberettigede. 1. Valg af to stemmetællere. Lejf Brogaard og Marianne Grøn blev valgt. 2. Valg af Dirigent. Kaj Kristensen blev valgt 3. Valg af referent.

Læs mere

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster 22. februar 2007 JIJ/ 2006-SL01-01826 SL Nordjylland Stiftende Generalforsamlingen 2006 - referat Dato: 27. september 2006 Tid: kl. 15.30 19.30 Indskrivning fra kl. 15.00 15.30 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard

Læs mere