Communication on Progress 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Communication on Progress 2013"

Transkript

1 Communication on Progress 2013 Hvidovrevej Hvidovre Tlf.: Fax: Web:

2 Indhold Forord... 3 Om Egerbyg... 4 Vores CSR-vision... 5 Menneskerettigheder... 6 Arbejdstagerrettigheder... 8 Klima og miljø Antikorruption og forankring... 11

3 Vi er så glade... Jørgen Damkiær Anders Pedersen Du sidder netop nu med Egerbygs første Communication on Progress, der beskriver hvordan vi i det forløbne år har arbejdet med social ansvarlighed og bæredygtighed. I vores første år som medlem af Global Compact har vi brugt kræfter på at få struktureret initiativerne på området, så vi fortsat kan arbejde målrettet med at tage ansvar for vores virksomhed, den branche vi opererer i og det samfund, vi alle er en del af. Det er fortsat en lærerig proces, og vi ser det som begyndelsen på en rejse, der i den ideelle verden ikke burde være nødvendig, men som bør fortsætte og sikre en bæredygtig udvikling. Vi erklærer derfor vores støtte til Global Compact initiativet og vil også fremadrettet udbrede kendskabet til organisationens indsats i en globaliseret verden. God læselyst Anders Pedersen og Jørgen Damkiær Side 3

4 HER ER EGERBYG Egerbyg er en tømrervirksomhed, som siden 2007 har arbejdet på at blive markedsledende indenfor bæredygtigt byggeri. Byggesektoren er en af de mest miljøbelastende, og der er fortsat brug for innovation og stor ressource- og miljøbevidsthed på alle niveauer i branchen. Dertil kommer, at byggeriet med sin konjunkturfølsomhed byder på et jobmarked præget af kortvarige ansættelser samt et arbejdsmiljø, som trods reguleringer og lovkrav, er udfordrende og undertiden forbundet med visse risici. Egerbyg har fra begyndelsen arbejdet proaktivt med disse forhold og bidraget til udbredelsen af bæredygtigt byggeri både i forhold til materialer, logistik, uddannelse og arbejdsmiljø. Siden opstarten i 2007 er vi vokset støt og tæller i dag 22 medarbejdere. Det er en udvikling, som vi er meget stolte af ikke mindst fordi det for os er et bevis på, at vores dispositioner og holdninger er rigtige. Nomineret som Årets Håndværker Egerbyg var i 2013 blandt de nominerede til prisen om Årets Håndværker. Prisen uddeles af netportalen anmeld- håndværker.dk, der giver bygherre mulighed for at vurdere det udførte arbejde. Side 4

5 DET ARBEJDER VI FOR... Egerbygs CSR-vision er: At bidrage til, at bæredygtigt byggeri er et førstevalg og tilgængeligt for alle. Da vi i 2012 tilsluttede os Global Compact, var det fordi vi ville tage del i det verdensomspændende netværk for virksomheder, der tager samfundsansvar. Dertil kommer, at Global Compact er en velegnet platform for Egerbygs arbejde med ansvarlighed. Ved at udbrede kendskabet til og arbejde med de 10 principper i et omfang, der passer til vores virksomhedskultur, får vi en god struktur på aktiviteterne. Denne blåstempling af vores samfundsansvar har haft stor værdi for os og medført positivt respons fra vores interessenter. Vi arbejder med ansvarlighed inden for: 1. Menneskerettigheder 2. Arbejdstagerrettigheder 3. Klima og miljø 4. Antikorruption De fire områder beskrives enkeltvis i denne rapport, dog er korruption knapt så udbredt på vores markeder, så dette område fylder ikke meget i den samlede rapport. Side 5

6 Menneskerettigheder Global Compact princip Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder; og 2. Sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne. Vi mener, at alle fortjener en fair chance for at virke i fællesskab. At mennesket er sat i verden med retten til at få en uddannelse, et job og muligheden for at kunne forsørge sig selv. For de fleste er det ganske ligetil, for andre kræver det en ekstra indsats. I Egerbyg arbejder vi for, at de, der skal have mere støtte til at gennemføre en uddannelse, opnå eller bibeholde et fast tilhørsforhold til arbejdsmarkedet, får det. I forhold til leverandørstyring og samarbejdspartnere bakker Egerbyg op om gældende konventioner under Den internationale Arbejdsorganisation (ILO). En rummelig arbejdsplads Hos Egerbyg vil vi have engagerede medarbejdere med et højt fagligt niveau. Samtidig er det også en kendsgerning, at ikke alle følger den slagne vej i tilværelsen. Nogle kan have fået en skæv start eller i en periode af sit liv handlet uhensigtsmæssigt. For os betyder det ikke, at man er uegnet til at være ansat i Egerbyg. For os betyder det, at man kan bidrage på anden vis og tilføre arbejdspladsen det ekstra, der skal til for at gøre den unik. Hos Egerbyg er omgangstonen præget af respekt overfor hinanden. Hvis der opstår episoder, bliver der hurtigt taget hånd om det fra ledelsens side. Side 6

7 Ansatte på særlige vilkår og lærlinge I 2013 er 10% af vores medarbejdere ansat på særlige vilkår. Dette er et klart udtryk for vores værdier og tanker om, at det er en menneskeret at kunne bidrage aktivt og være en del af samhørigheden og virksomhedskulturen i Egerbyg. Inden for uddannelsesområdet vil vi gerne bidrage til, at flere unge får en uddannelse. På trods af udfordringer i byggeriet, er det for Egerbyg en helt naturlig og ufravigelig del af vores forretning at have lærlinge ansat. I 2013 har vi haft 2 lærlinge, og vi vil fortsat arbejde for en fordeling mellem svend og lærling, der ligger på 1:4 Målsætning for 2014 Udarbejdelse af medarbejderhåndbog Udarbejdelse af Code of Conduct ift. samarbejdspartnere Samarbejde med myndigheder omkring ansatte på særlige vilkår Uddannelse af lærlinge i forhold 1:4 (1 lærling/4 svende) Jeg faldt over Egerbyg, da jeg skrev en opgave om bæredygtigt byggeri. Her kunne jeg se, at der i virksomheden var fokus på ressourceforbrug og miljø. Nu, hvor jeg er i lære, oplever jeg miljøansvarlighed som en naturlig del hos ledelsen og ikke mindst hos mine kolleger i hverdagen. Det gælder i forhold til indkøb af arbejdstøj, materialer og genbrug. FACTS Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) står bag ILO-konventioner om arbejdsvilkår, barsel, diskrimination, organisationsfrihed, social sikkerhed, børnearbejde og meget mere. ILO har til formål at fastsætte og fremme internationale standarder for arbejdstagernes leve- og arbejdsvilkår, hvilket omfatter fagforeningsfrihed, retten til at føre kollektive forhandlinger, afskaffelse af tvangsarbejde og børnearbejde, ligestilling, arbejdsmiljø, social sikring mv. ILO overvåger, at sådanne standarder opretholdes i de enkelte medlemsstater. Side 7

8 Arbejdstagerrettigheder Global Compact princip 3-6 En sund sjæl i et sundt legeme - psykisk arbejdsmiljø 3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling. informations flow i virksomheden. Både mellem ledelse og 4. Støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde. ønske har vi prøvet at imødekomme og har hen over sommeren 5. Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde. etableret et intranet, som kan tilgås fra mobile enheder. 6. Afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold. Allerede efter få måneder kan vi se, at platformen bliver flittigt Ved MUS samtalerne efterlyste flere medarbejdere et bedre medarbejdere, men også medarbejderne indbyrdes. Dette brugt og opfylder de behov, som blev efterlyst. Vi vil inden udgangen af året følge op på, hvordan medar- Medarbejdernes sundhed og trivsel har været et fokusområde i bejderne har taget i mod tiltaget og samtidig drøfte eventuelle 2013, og vil også i årene fremover være et område, der har høj forbedringer. prioritet. Et af de nye tiltag omkring sundhed og trivsel er, at vi for første gang har afholdt medarbejderudviklingssamtaler (MUS) i år. Omgangstone Gensidig respekt og accept af medarbejdernes forskellighed Samtalerne er blevet positivt modtaget, og vi fået mange hører med til et godt arbejdsmiljø. Byggeriet er måske nok kendt værdifulde input i forhold til fravær, medarbejderudvikling og for en hård tone på pladserne, men det ønsker vi at gøre op medarbejderinddragelse på arbejdspladsen. med hos Egerbyg. Vi tolererer ikke mobning og forventer en Fremover vil vi hvert år afholde MUS samtaler og det er vores venlig omgangstone; særligt i forhold til nyansatte og lærlinge. målsætning, at en tilfredshedsundersøgelse blandt medarbejderne skal indgå som en del af samtalen. Medarbejderinddragelse Ved MUS samtalerne kom flere medarbejdere med input i Sikkerhed og fysisk arbejdsmiljø forhold til organiseringen af mandskab og arbejdsfordeling. Vi kan stadig kan forbedre os, når det handler om sikkerhed og Sådanne ønsker imødekommes i videst mulige omfang. Vi forebyggelse af arbejdsulykker. ønsker en arbejdsplads med engagerede medarbejdere, der Hos Egerbyg foretager vi hvert år en arbejdspladsvurdering tager ejerskab i løsningen af de forskellige arbejder og tror på, (APV), så vi regelmæssigt og systematisk gennemgår arbejds- at et sådant miljø stimuleres, når medarbejderne inddrages i miljøet i vores virksomhed. Vi underviser løbende vores med- planlægningen af arbejdet. arbejdere i sikkerhed og forebyggelse af ulykker og forventer, Det samme gør sig gældende i forhold til uddannelsen af at vores folk på pladserne tager ansvar og benytter sig af de lærlinge, hvor en uddannelses-svend sammen med ledelsen sikkerhedsforanstaltninger, der forefindes på byggepladsen. tilrettelægger praktikforløbet for vores lærlinge. Desuden arbejder vi hos Egerbyg aktivt for et arbejdsmiljø, der skåner medarbejderne mod nedslidning. Vi tilrettelægger arbejdsopgaverne, så tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger reduceres mest muligt og giver vores medarbejdere muligheden for selv at vælge det værktøj, der passer dem bedst ergonomisk. Side 8 FACTS Tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen fortæller, at 1100 medarbejdere hvert år kommer ud for en alvorlig ulykke på arbejdspladsen. 10 mister årligt livet i en dødsulykke. Byggeriet er således den farligste branche at være beskæftiget i.

9 Fravær det hvert år fremover. Egerbyg er heldigvis præget af et lavt sygefravær sammenlignet I 2012 valgte ledelsen at gennemføre et teambuilding arrange- med tømrerbranchen generelt. Alligevel vil vi gøre en ekstra ind- ment hos Carl Mar Møller for at styrke samarbejdet og de ind- sats for at tage hånd om det fravær, der har andre årsager en byrdes relationer. decideret sygdom. Ultimo 2013 indfører vi en ny politik for at mindske fraværet Aktiviteter gennemført i 2013 DHL Stafetten handler om manglende motivation og arbejdsglæde. Derfor Teambuilding hos Carl Mar Møller ændres praksis, så medarbejderne i forbindelse med en MUS samtaler sygemelding, inviteres ind til en snak om trivsel og forholdet til Løbende registrering af sygefravær blandt de ansatte. Vi fokuserer især på det fravær, der måske arbejdet. Sociale arrangementer Målsætning for 2014 Deltagelse i DHL Stafet (Minimum 50% deltagelse blandt I Egerbyg stræber vi efter et godt arbejdsmiljø med motiverede medarbejdere) folk, der trives. Det er vores opfattelse, at sociale arrangementer APV kan styrke de kollegiale relationer og udvikle medarbejdernes Udførelse af medarbejdertilfredshedsundersøgelse i indbyrdes forhold positivt. Vi støtter derfor op omkring en række forbindelse med MUS sociale arrangementer. I 2013 deltog vi i DHL Stafetten og har som målsætning at gøre af fravær Fokus på sygefravær med henblik på nedsættelse Det er rart at være i lære et sted, hvor man ikke bare bliver sendt rundt med forskellige svende. Der bliver lyttet til mine ønsker og nu, hvor jeg har fået et specielt godt læringsforhold til en bestemt svend, så kører vi som fast makkerpar. Side 9

10 klima og miljø Global Compact princip 7-9 FACTS 7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer. Bæredygtigt byggeri stræber efter at reducere miljøpåvirkninger, energiforbrug og social ulighed. Ved bæredygtigt byggeri anvendes et livscyklusperspektiv, som omfatter hele byggeriets levetid - lige fra udvinding og forarbejdning af råstoffer, over bygge- og brugsfasen til nedrivning, bortskaffelse og genbrug af materialer. 8. Tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed. 9. Opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. I Egerbyg er ønsket om at beskytte miljø og klima helt centralt i vores forretningsstrategi. Byggeaffald og bortskaffelse Vores affaldshåndtering og bortskaffelse af byggematerialer sker Vi vil kunne se os selv i øjnene og være med forrest i omstillingen efter gældende lovgivning. Dertil kommer, at vores medarbej- til en mere bæredygtig byggebranche. Vi vil vise omverdenen, dere ved bortskaffelse foretager en sortering således at brugte, hvordan man som mindre virksomhed også kan tage ansvar og men funktionelle bygningsdele bliver sendt til genanvendelse. bidrage i forhold til miljø, sociale forhold og økonomi. På miljø- og klimaområdet har vores indsats i 2013 været kende- Flådestyring og Blue Motion teknologi En stor del af Egerbygs CO2 udledning sker på transportom- tegnet ved, at vi på en række driftsområder, anvender teknolo- rådet. For at begrænse antallet af kørte kilometer er alle vores gier, der understøtter en bæredygtig tilgang. biler udstyret med flådestyring, så det altid er den korteste rute, I 2014 vil indsatsområdet fortsat være på miljø- og klima der køres. Vores vognpark består af nye, brændstoføkonomiske området, hvor vi arbejder på en præcis kortlægning af virksom- biler, som alle er udstyret med BlueMotion teknologi, der redu- hedens energiforbrug. På den måde får vi et detaljeret overblik cerer brændstofforbruget. og kan planlægge en målrettet indsats i forhold til reduktion af Dertil kommer, at medarbejderne i den daglige drift planlæg- vores energiforbrug. ger kørselsmønsteret for bilerne således, at unødig kørsel mellem medarbejdernes bopæl, hovedkontoret og byggepladserne Det papirløse kontor reduceres mest muligt. sags- og byggestyring foregår elektronisk. Det samme gælder Målsætning 2014 Vi praktiserer i Egerbyg det papirløse kontor. Al korrespondance, tilbuds- og udbudsmateriale og fakturering. Vores interne kommunikation foregår primært gennem vores nye intranet, ligesom tidsregistrering og dokumentation sker elektronisk. Side 10 Præcis kortlægning af Egerbygs samlede energiforbrug Udarbejdelse af strategi for reduktion af energiforbruget

11 Antikorruption Global Compact princip Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Egerbyg arbejder udelukkende med byggesager i Danmark, kelse i samarbejdet med vores leverandører, kunder eller samar- hvor udbredelsen af korruption er minimal. bejdspartnere, skal ledelsen straks underrettes herom. Egerbyg tager skarp afstand fra korruption og bestikkelse. Overtrædelse vil få konsekvenser for ansættelsesforholdet. Hvis en medarbejder oplever eller udøver en form for bestik- Forankring Det bliver en interessant udfordring, når vi i højere grad vil opmærksomhed i forhold til visionen Egerbyg som ledende forankre vores målsætning om at være ledende inden for inden for bæredygtigt byggeri. bæredygtigt byggeri blandt medarbejderne i virksomheden. Det er en del af Egerbygs DNA, at medarbejderne skal have Ikke desto mindre er det en vigtig proces, som i 2014 vil fylde det ekstra godt, at miljøet skal tilgodeses og mangfoldigheden mere i Egerbyg. Medarbejderne er vores vigtigste ambassa- udfoldes. dører og at påbegynde rejsen mod større ansvarlighed uden Nu, hvor vi har valgt at støtte op om Global Compact og kom- deres opbakning og inddragelse vil være en umulig opgave og munikere eksternt omkring vores bæredygtige profil, kræver mod vores politik. det, at vores medarbejdere bliver mere bevidste om, hvad det vil sige at være en del af denne ansvarlige virksomhedskultur. Hvor vi i 2013 har arbejdet med at få struktur på vores CSRstrategi og udarbejdet vores første COP, vil 2014 byde på øget Side 11

12 Hvidovrevej Hvidovre Tlf.: Fax: Web:

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Ansvarlighedsrapport Siteimprove COP 2010

Ansvarlighedsrapport Siteimprove COP 2010 Ansvarlighedsrapport Siteimprove COP 2010 1 Forord Forord Om Siteimprove CSR Vision Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Klima og miljø Antikorruption Forankring 3 4 5 6 8 11 14 15 Informationssøgning

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Ansvarlighedsrapport Siteimprove COP 11

Ansvarlighedsrapport Siteimprove COP 11 Ansvarlighedsrapport Siteimprove COP 11 1 Indholdsfortegnelse Feedback sendes til Forord...4 Om Siteimprove...6 Menneskerettigheder...8 Arbejdstagerrettigheder...12 Klima og Miljø...18 Anti-korruption...20

Læs mere

KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik

KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik KiMs og ansvarlighed KiMs CSR-politik Oktober 2014 KiMs og ansvarlighed CSR-politik Oktober 2014 Oktober 2014 Side 2 Indhold Indledning... 4 KiMs en integreret del af samfundet... 5 FN Global Compact...

Læs mere

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 BÆREDYGTIGE PRODUKTER OG RÅDGIVNING SIDE 14 KUNDER OG FORBRUGERFORHOLD

Læs mere

UN Global Compact Communication on Progress 2014

UN Global Compact Communication on Progress 2014 UN Global Compact Communication on Progress 2014 1 Plesner er fast deltager i den årlige advokatfodboldturnering. I 2013 vandt Plesners fodbolddrenge turneringen og pokalen. Foto: Lea Kirstine Gindin Forord

Læs mere

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet - Veje til vækst og produktivitet Redaktion: Dansk Byggeri/Henriette Thuen og Frederik Marker Hansen Opsætning: Dansk

Læs mere

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Bygmas samfundsengagement 2014 Side 1 INDHOLD Forord... s. 3 Hvem er vi... s. 4 Nøgletal... s. 5 Definition... s. 6 Politik... s. 6 Strategi... s. 6 De 10 principper...

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. COP - Communication On Progress 2015

COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. COP - Communication On Progress 2015 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT Hartmanns A/S Tel +45 7020 03 83 www.hartmanns.dk CVR.nr. 19687287 COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COP - Communication On Progress 2015 Indhold

Læs mere

Globa Compact. Communication on Progress

Globa Compact. Communication on Progress Globa Compact Communication on Progress 2013 Indhold S. 03 S. 07 S. 09 S. 13 01 Udtalelse fra den ordførende direktør 02 Om Pressalit 02 Værdier i Pressalit 03 Særligt i 2013 05 Menneskerettigheder (Princip

Læs mere

2013 Ansvarlighedsrapport

2013 Ansvarlighedsrapport 2013 Ansvarlighedsrapport INDHOLD Forord.................................... 1 Kort fortalt om Danske Spil.................... 2 01 Om Danske Spil koncernen.................... 3 1.1 Organisationen og

Læs mere

Vi tager ansvar 3. Politik og indsats 5 Forretningsadfærd 5 Menneskerettigheder 7 Arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold 7 Miljø 8

Vi tager ansvar 3. Politik og indsats 5 Forretningsadfærd 5 Menneskerettigheder 7 Arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold 7 Miljø 8 MT Højgaard-koncernen CSR-rapport 2014 Vi tager ansvar 3 Politik og indsats 5 Forretningsadfærd 5 Menneskerettigheder 7 Arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold 7 Miljø 8 Indsats på nøgleområder 10 Forretningsadfærd

Læs mere

Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar

Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar CSRpå Rynkeby Foods Årsrapport 2010 INDHOLD Rynkeby FOODS A/S Rynkeby Foods A/S ejes af Arla Foods. Ledelse CEO Jørgen Dirksen Supply

Læs mere

CSR Corporate Social Responsa bility - Rapport 2015

CSR Corporate Social Responsa bility - Rapport 2015 CSR Corporate Social Responsability - Rapport 2015 Indhold 1. Vi sætter fokus på mennesker... 2 2. Generelt om CSR rapporten 2015... 3 3. Denne rapport omfatter forhold for:... 3 Virksomhed...3 Lokationer...3

Læs mere

Samfundsansvar i DSB

Samfundsansvar i DSB Samfundsansvar i DSB Indholdsfortegnelse Vores samfundsansvar 1 DSBs organisatoriske profil Arbejdet med vores samfundsansvar 4 Om rapporten 5 Menneskerettigheder Princip 1 & 2 6 Arbejdstagers rettigheder

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere

Strandbygaard Grafisk. Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk

Strandbygaard Grafisk. Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk Strandbygaard Grafisk Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk COP/CSR RAPPORT 2014 2 Indholdsfortegnelse 2014 CSR Indhold 2 DE 10 PRINCIPPER i Global Compact 3 Om Strandbygaard

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Ingen løftede pegefingre 38. Social ansvarlighed betaler sig. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Sådan arbejder I med socialt ansvar

Ingen løftede pegefingre 38. Social ansvarlighed betaler sig. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Sådan arbejder I med socialt ansvar MAGASINET NR. 2 2012 TEMA Corporate Social Responsibility Social ansvarlighed betaler sig 24 5 gode råd Sådan arbejder I med socialt ansvar 26 Interview Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Ingen løftede

Læs mere

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 for Arbejdernes Landsbank CSR-rapport 2013 Indhold Kunder og produkter Initiativer 5 Resultater 6 Målsætninger

Læs mere

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold er Vestas Wind Systems A/S statusrapport til FN s Global Compact. Rede gørelsen er en del af årsrapporten 2009 for Vestas

Læs mere

CSR RAPPORT 2014. Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund 72 21 21 21 www.konicaminolta.dk

CSR RAPPORT 2014. Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund 72 21 21 21 www.konicaminolta.dk CSR RAPPORT 2014 Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund 72 21 21 21 www.konicaminolta.dk Generelt om CSR rapporten 2014 Denne CSR rapport fra Konica Minolta Business

Læs mere

RYNKEBY FOODS CSR RAPPORT 2012

RYNKEBY FOODS CSR RAPPORT 2012 RYNKEBY FOODS CSR RAPPORT 2012 Side 2 INDHOLD Forord...... side 3 Rynkebys udvikling... side 4 Rynkebys værdier... side 5 TEMA 1: Forretningen Rynkebys overordnede CSR-politik... side 6 CSR med succes...

Læs mere

CSR-RAPPORT 2015 KROMANN REUMERT

CSR-RAPPORT 2015 KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2015 KROMANN REUMERT KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø AARHUS RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C LONDON 42 NEW BROAD STREET LONDON EC2M 1JD, UK SIDE 1 INDHOLD CSR HIGHLIGHTS 03 VELKOMMEN

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø 1- Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning, skal minimeres ved

Læs mere