Interviewundersøgelse til kvalitativ analyse af miljøledelse på Thise Mejeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interviewundersøgelse til kvalitativ analyse af miljøledelse på Thise Mejeri"

Transkript

1 Bilag 6.1. Interviewundersøgelse til kvalitativ analyse af miljøledelse på Thise Mejeri For interviewundersøgelsen blandt 4 nøglepersoner er anvendt kvalitative semistrukturede interviews. De 4 personer er: Hans Henrik, mejerist i osteriet Claus Sall, miljøkonsulent gennem 5 år for Thise Mejeri Poul J Pedersen, mejeribestyrer Thise Mejeri, direktør P62 a.m.b.a. Michael Tange Andersen, økonomichef Thise Mejeri De første tre personer har alle været involveret i den miljøgruppe der har været etableret i forbindelse med indførelse af miljøledelse, og repræsenterer forskellige positioner i forhold til mejeriets organisation. Michael Tange Andersen er ansæt i forbindelse med omstruktureringen, og repræsenter således tankegange bag den nuværende ledelses og organisation. Temaer i interviewguiden : Aktuel Status for miljøledelse på Thise Mejeri Gav miljøgruppens aktiviteter anledning til ændringer på daglig ledelse såvel som organisation på mejeriet. Det fremtidige miljøarbejde. Interview med Thise Mejeris miljøkonsulent Claus Sahl: Var Thise Mejeri parat til at indføre miljøledelse? Der er ingen tvivl om at Thise Mejeri gerne vil indføre miljøledelse. Jeg tror at det er Piet Hein der siger: Det at ville er en lille smule mere end det at gerne ville!. Det man gerne vil er ikke nødvendig det man virkelig vil. Hvis man virkelig vil noget, så skal det nok blive skabt oppe på Thise Mejeri. Det man gerne vil er noget man ideologisk synes er en god ide, men det er nok svært internt se at man har ressourcer til det. Hvordan er status for miljøledelse på Thise Mejeri i dag? For eksempel blev jeg for nylig pudset på en opgave angående en ny emballage, fordi man vil sikre sig at hvis man valgte en ny form for emballage at de så var mere miljørigtigt end de papkartoner som kunne være alternativet. Det er jo et af de basale elementer i miljøledelse, at man overvejer hvilke konsekvenser der er, før man træffer nogle valg. Så man kan sige at der i hvert fald er elementer i gang på mejeriet, helt klart. En række af de teknologivalg, procesteknologi, der har man også taget væsentlige hensyn til miljø. I forhold til den form for miljøledelse som Bo og Charlotte ønskede at indføre på Thise er der ikke noget system i dag. Den struktur som blev skabt mens projektet kørte med møder i miljøgruppen, valg af indsatsområder og regelmæssige registreringer eksisterer den ikke længere? Ikke mig bekendt. Poul Pedersen har udtalt: Med den profil vi (Thise Mejeri) har i folks bevidsthed, der er vi simpelthen nødt til at lægge øget vægt på miljøstyringen. (Bo Larsen m. fl. 2001) Er du enig med ham?

2 I første omgang er jeg ikke sikker på at jeg er helt enig med Poul. Det man ved om forbrugernes forventninger er jo at størstedelen eller en væsentlig del af motivationen for at købe økologiske produkter det er egen sundhed. Dernæst er der nogle ting vedrørende dyrevelfærd, og undgå pesticider i grundvand altså det der har med landmandskabet at gøre. Jeg har aldrig set nogen lave en vurdering om man så også forventer at emballagen eller produktionen er mere miljørigtig, man kan omvendt sige at det var først dengang at økologerne begyndte at bruge mere konventionel emballage, som appellerede mere til almindelige forbrugere i stedet for at bruge brune poser og genbrugsemballager. Det var først dengang tog økologien fart. I samme periode stagnerede salget i helsekostbutikkerne selvom de jo havde det rigtige økologiske koncept, også på emballageområdet. Så jeg tror ikke at jeg er enig med Poul i at den økologiske forbruger forventer noget særligt fantastisk miljø, fra en økologisk virksomhed. Omvendt så tror jeg at forbrugerne forventer at der ikke sker miljømæssige skandaler eller arbejdsmiljøskandaler på en økologisk virksomhed. Så på det niveau kan man sige at vi skal gøre noget på det miljømæssige område, så vi i hvert fald ikke er nogle miljøsvin. Du mener altså ikke at Thise Mejeri skal indføre miljøledelse af markedsmæssige årsager? Det vil jeg slet ikke sige. Når vi taler om markedet taler vi om flere ting. Vi taler om slutbrugeren det er ikke på grund af slutbrugeren vi gør det. Men Thise Mejeris kunder, det er kæderne. Og hvad de har af ønsker og krav det ved jeg faktisk ikke noget om. Jeg tror i højere grad at de prioriterer HACCP-certificeringen, og det tror jeg kæderne synes er vigtigere end om miljøet er i perfekt. Jeg tror at FDB i forhold til Thise, når Thise er en kærneleverandør har et ønske om at det er Thise ikke går rundt og laver miljøskandaler. Så vidt så godt, men jeg tror ikke de har et stort ønske om at markedsføre Thises produkter på baggrund af en god miljøvaredeklaration. Thises styrke vil være at fastholde ARLA i at producere økologiske produkter. Men jeg mener at de store kæder tager fat der hvor der virkelig kan være et problem, og det store problem det er hvis FDB f.eks. bliver knyttet op til en virksomhed som er skyld i salmonellaforgiftninger. Den risiko, den er altovervejende i øjeblikket. Der er ikke ret mange fødevarevirksomheder der har et certificeret HACCP-system. Thise er en af dem der har et sådan system og det tror jeg at kæderne prioriterer langt højere end om de har miljøledelse. Vil det sige at dit råd, som miljøkonsulent for Thise Mejeri er, at det at indføre miljøledelse ikke er det der står først på dagsordenen? Det kommer an på hvilke ressourcer man har. Det er vel et spørgsmål om prioritering? Ja, det er nemlig et spørgsmål om prioritering, og der kan jeg bare sige, at den mand som står for det daglige kvalitetsansvar på Thise Mejeri, Jan Lorensen han har hænderne fulde. Han har ikke kræfter til at arbejde med miljøledelse og så skal der være en anden intern person som den proces kan bindes op på og denne person er der ikke. Var det ikke oplagt at kæde de to ting sammen? Det kan man sige, men så igen: Hvor er så den største nødvendighed? Og landmændene vil gerne have en høj mælkepris, og der må vi også tage en snak med dem, skal vi investere en halv mand et helt år måske? Eller en hel mand et helt år, for virkelig at få gennemført en systematisk kortlægning af mejeriets miljøpåvirkning.

3 Kunne man ikke forestille sig at man ved at indføre miljøledelse på Thise Mejeri kunne skabe en mere vækstgruppebaseret organisation baseret på arbejde i medstyrende grupper og derved skabe mere aflastning til ledelsen som jo har et stort behov herfor? Jo, men jeg kan bare sige som konsulent at hvis der skal indføres miljøledelse på Thise Mejeri, så skal man have nogle interne ressourcer at putte den vej på. Man kan ikke basere sig hverken på mig, på studerende eller på nogen som helst andre og de ressourcer de er ikke til rådighed på mejeriet i dag, og derfor så har man ikke det systematiske arbejde der ligger i miljøledelsen. Er det dit indtryk at de folk der har medvirket i miljøledelsesprojektet har haft en dårlig oplevelse ved at være med til at sætte noget i gang ved hjælp af eksterne kræfter som så går i stå når disse kræfter forsvinder? Der sidder en på TIC i Viborg som lavede en medarbejdertilfredshedsundersøgelse hvor Thise var en af CASE ene, han var så fuld af rosende ord for Thise Mejeri. Jeg synes lige at jeg vil sige at ledelsesformen på Thise Mejeri, den er blødt meget op i de fem år jeg har været tilknyttet. Grunden til at jeg lige nævner den undersøgelse er når du spørger: Hvad sker der med hvad sker der med folk som har været med til at sætte noget i gang som man så ikke følger op på? Det har naturligvis nogle konsekvenser, også ud over det teoretiske, altså også i praksis, men det er så også et spørgsmål om på hvilket niveau ligger Thise Mejeri der, og der forstod jeg på ham fra TIC, at han havde aldrig været i en virksomhed hvor medarbejderne udtrykte så massiv opbakning bag både mejeriets ledelse, dets koncept og hvad den stod for, han havde aldrig været på en lignende virksomhed, og det lød som han havde været på mange.

4 Interview med Hans-Henrik der er mejerist og arbejder i osteriet. Vi har læst i en rapport at du har været med i en miljøgruppe der er nedsat til at arbejde med indførelse af miljøledelse på Thise Mejeri. I den forbindelse har vi læst at Poul nævner at i er begyndt at arbejde i medstyrende grupper. Ja. Hvordan har det udmøntet sig? Styregrupperne er ikke blevet ført ud i livet endnu, og Poul var primus motor sammen med de to studerende. Det er ikke kommet videre siden de afsluttede det. Det er gået lidt i stå. Jeg kan forstå at det havde sammenfald med at Per Godsk stoppede. Ja, Der var ikke nogle ressourcer til at følge op på det. Hvad var dit indtryk af at arbejde i miljøgruppen, hvis ellers man kunne finde de ressourcer? Var det så et godt initiativ? Helt sikkert ja. Det er der slet ingen tvivl om. I sådan en virksomhed som Thise Mejeri ville det være alfa og omega, at der blev sådan nogle grupper, der havde repræsentation fra hver afdeling, således at man havde et øje på hver finger, for på den måde bedre at kunne styre ressourceforbruget med både vand, strøm og olie. Har i selv ansvaret for det daglige arbejde i osteriet? Vi styrer helt selv arbejdet ud fra de vagtplaner der er udarbejdet. Vi står fuldt ud for det daglige arbejde og fordelingen af samme. Man kan vel godt kalde det for at arbejde i medstyrende gruppe. Står i selv for indkøb og reperation? Almindelige reparationer klarer vi selv i afdelingen. Nye investeringer skal igennem Poul. Har I budgetansvar? Nej. Hvad skal der til for at sætte arbejde i miljøgrupperne i gang igen? Og vil det have indflydelse på det daglige arbejde på Thise Mejeri f.eks. i form af større tilfredshed? Der er ingen tvivl om at det ville være sundt at bibelholde miljøgruppen. Vi startede egentlig med for mange deltagere, men fik skåret den ned til fire. Det var en fin gruppe at arbejde i. Ligesom at vi holder samarbejdsudvalgsmøder i tillidsmandsregi vil det være fint at holde møder i miljøgrupper på tværs af de forskellige afdelinger på mejeriet. Det ville være godt hvis man kunne afsætte ressourcer til den slags møder, så man kunne følge op på de indsatsområder man havde udpeget i forhold til miljøarbejdet. Det arbejde vi havde sat i gang i miljøgruppen mens Bo og Charlotte var her, det døde altså da de forsvandt. Det ville være godt at følge op på de ting. Jeg har ikke selv snakket med Poul om at vi skulle tage det op igen. Jeg tror heller ikke at der er nogen af de tre andre fra miljøgruppen der har snakket med Poul om det. Var det forbunden med en større arbejdsindsats at sidde i en miljøgruppe, eller var det på anden måde noget som føles til overs? Nej på ingen måde. Det gav mulighed for at komme med en masse input. For eksempel ønskede vi os en klædevasker i osteriet, som ud over at kunne give besparelser på miljøområdet også ville være til stor gavn rent arbejdsmiljømæssigt.

5 Er der fulgt op på nogle af de indsatsområder som blev udpeget i osteriet mens miljøgruppen fungerede? Nej, der er desværre ikke blevet gjort noget. Vi har ikke fået den klædevasker, og der var også noget med en termostat, der skulle udskiftes, men det skyldes nok at gruppen gik i opløsning da Bo og Charlotte afsluttede deres projekt. Knud og jeg havde egentlig gået og ventet på at nogen ville tage initiativ til at fortsætte arbejdet i miljøgruppen, og snakkede også om det, de første uger efter at Bo og Charlotte var rejst fra os. Jeg tror at grunden til at der ikke blev fulgt op på det var den omstrukturering der fandt sted i administrationen i forbindelse med at Per Godsk fik andet arbejde. I den periode virkede Poul ekstra overbebyrdet med arbejde. Det ville være dejligt hvis det var ham muligt at uddelegere dette ansvar noget, selv om jeg godt ved at det er svært i sådan en virksomhed som vores. Ideen med miljøgruppen er god, rigtig god, og det kan godt være at det, at du nu henvender dig, kan skubbe til mig.

6 Interview med mejeribestyrer/direktør Poul J. Pedersen: I forbindelse med afgangsprojektet om livscyklusbaseret miljøledelse blev det besluttet at indføre miljøledelse på Thise Mejeri. Af referaterne i rapporten kan jeg se at der har været holdt en række møder. Hvor mange ressourcer tror du at der har været anvendt på dette arbejde? Der har nok været holdt mindst fem møder. Der har vel været mindst fem personer til hver møde samt en del arbejde med udpegningen af indsatsområder, så der har vel egentlig været anvendt en hel del ressourcer på projektet indtil nu. Ja det har der, men det er bare det at det er lidt dødt i øjeblikket. Vi kom jo godt i gang den gang de var her, og vi fortsatte i nogle måneder. Men med hensyn til miljøgruppen, så må vi jo nok sige at den er dreven derhen til hvor den lidt står i standby. Det der blev sat i gang med miljøgruppens arbejde, har det ændret på nogen rutiner eller på ledelsesniveau? Det er der faktisk ikke. Det der tiltag med at bruge mindre klor har selvfølgelig virket som følge af de dispensere som blev sat op til at afløse det skvatteri vi havde før. Men der er jo blevet også blevet skiftet lidt ud oppe på første salen (administration) hvor vi jo plejede at være meget på vagt over for damp-, energi- og vandforbrug. Det har haft meget lav prioritet efter at Per Godsk er rejst, det var jo ham der havde ansvaret for at registrere disse ting. Den nye økonomichef som er ansat i forbindelse med at vi nu har foretaget en slags omstrukturering i ledelsen, sætter man jo ikke ligefrem til at aflæse vand- og strømforbrug. Jeg tror da gerne at han vil gøre det, men det er jo ikke lige det man ansætter en økonomichef til. Men Erik er da begyndt igen nu med at aflæse vandmålere. Det bliver vi simpelthen nødt til for ikke at vandforbruget skal stige uhæmmet i forbindelse med større rørføring til Mejeriet. Du siger at miljøledelsen er sat i standby. Hvad skal der til for at det er værd at sætte miljøledelsen i gang igen? Der skal det overskud til at beslutte sig for at indføre det en gang til og det har ledelsen ikke i øjeblikket. Tror du den situation vil opstå, bliver det realistisk? Ja, det bliver det nok, f.eks. hvis vi ikke kan være der for vand oppe i lagunen bliver vi jo nødt til systematisk at registrere vandforbruget. Du er citeret for: Med den profil vi (Thise Mejeri) har i folks bevidsthed, der er vi simpelthen nødt til at lægge øget vægt på miljøstyringen. (Bo Larsen m. fl. 2001)mener du stadig det? Det forventer forbrugeren. Ja, og det arbejder vi også efter, men det forbrugerne de forventer uomgængeligt det er at vi er på hylderne, og vi er kun på hylderne hvis vi er i stand til at levere nogle varer til en rimelig pris. Claus Sahl mener at HACCP-certificationen er vigtigere end at indføre miljøledelsen. Kan det være en af grundende til at miljøledelsesprojektet er sat i standby? Det er helt sikkert. Mejeriet har i hvert fald ikke ressourcer til at indføre en HACCP-certificering samtidig med at vi indfører professionel miljøledelse, så jeg ved ikke hvornår vi får det indført, men der er jo ikke nogen virksomheder som ikke har miljøledelse på et eller andet plan i løbet af ganske få år. Jo større virksomheden er jo mere indlysende er det at man skal have miljøledelse, og jo hurtigere kan man med baggrund af miljøledelse se et positivt resultat på bundlinjen. Vi har da nok snart nået en omsætning der gør at vi på et eller andet tidspunkt skal indføre det.

7 Men vi søger meget efter noget som vi kan fylde nogle huller ud med lige nu. Det gør vi. Så det er ikke noget der kommer i gang lige her nu? Nej, det ville være et blålys. Var det, at sætte miljøledelsesprojektet i gang dengang, på en måde måske lidt for tidligt når det kom til stykket? Jamen altså det var heller ikke sådan at jeg selv bad om det. Det var jo ham Eskild oppe fra Aalborg der spurgte om ikke at det var en fantastisk god ide, og det syntes jeg at det var. og at det er, ja. De gjorde rigtig godt, de to unge mennesker oppe fra AUC, og det er en glimrende rapport som bare ligger og venter på at blive taget i brug. Jeg er også kommet dertil at jeg selv er blevet meget klogere på hvad livscyklusbaseret miljøledelse indebærer således at jeg er i stand til at snakke professionelt med dem som vi nu skal snakke miljøledelse og produktlivscyklus med. Så den vej rundt er det på ingen måde spildt, det vi har gjort, men vi må jo sige, at vi har ikke forstået at få det fulde udbytte ud af det arbejde, som er blevet sat i gang, og det er så fordi, at vi har været nødt til at prioritere anderledes, fordi der er nu altså kun 24 timer i døgnet.

8 Interview med økonomichef Michael Tange Andersen. (Ansat foråret 2001). Har du erfaringer med miljøledelse Ved Dantherm HMS, hvor jeg var før, blev vi certificeret efter ISO 14001, og derved har jeg været igennem den proces, det er, at løfte en virksomhed til at blive mere miljøbevidst. Min mere direkte deltagelse har været, at fremskaffe de registreringer, som er nødvendige. Jeg har ikke været den, der foretog registreringerne, men har været ret central med hensyn til at trække tal ud af vort EDB system, som var et integreret EDB system, hvor oplysningerne kunne findes, der hvor dataene blev født. Det var en lidt anden virksomhed, end Thise Mejeri. Du har tidligere fortalt mig, at en af dine opgaver på Thise Mejeri, ud over at være økonomichef, bliver at indføre et nyt EDB system på mejeriet. Vil dette nye EDB system være forberedt til, at kunne håndtere miljøledelsesregistreringsopgaver? Ja, det er i mine øjne meget vigtigt, det vil være et stort spring for os den dag vi får bare alle vore lagerbevægelser registreret. I dag har vi svært ved, uden meget store sværdslag, at registrere på, hvor meget vi har forbrugt af en given vare (hjælpestof). Det bliver nemmere den dag vi begynder at registrere alle vore lagerbevægelser. Så man kan vel sige, at miljøstyring (miljøledelse) egentlig er en lang proces, som starter med at skabe et værktøj, som er i stand til at håndtere alle registreringerne; men først og fremmest skal man have en ledelse, der er klar til at stå bag ved projektet. Det næste bliver så, at få medarbejderne med på ideen, og der vil jeg så sige, at i den virksomhed, hvor jeg var før, der blev der gjort meget ud af, at informere medarbejderne. Der startede vi med en kortlægning af virksomheden og der gik helt sport i, blandt medarbejderne, f.eks at registrere hvilke farlige hjælpestoffer, vi havde. Det var der ingen, der havde overblik over, det blev en hel jagt for den enkelte medarbejder. Det næste blev så, at få registreringerne op at stå og så vælge nogle indsatsområder, hvor der var kortlagte problemer. Jeg var egentlig ikke en del af projektet, men var nærmest med på sidelinjen. Der var på virksomheden en kvalitetsafdeling, som så blev til en kvalitets- og miljøafdeling som egentlig var drivkraften bag projektet. Min opgave var så, at fremskaffe nogle registreringer, der kunne identificere hvor der kunne ligge noget volumen, hvor der kunne skabes nogle quick-wins ( lavthængende frugter ). Kunne du forestille dig, at man kunne gøre det samme med at samle miljø og kvalitet i en afdeling på Thise Mejeri? Det tror jeg meget, at der hænger sammen, de to ting. Vi har jo én kvalitetsmedarbejder i dag (Jan Lorentsen) og det er helt naturligt for ham, at lave registreringer og sikre, at procedurer bliver fulgt. Kvalitetsmedarbejderen har yderligere den fordel, at han færdes både i produktionsmiljøet og i kontormiljøet og det har jo en fordel frem for f. eks en økonomimedarbejder. Kvalitetsmedarbejderen er nødt til, at have et godt indblik i, hvordan produktionen foregår. Så på den måde vil det være en styrke, at have miljø og kvalitetsstyring i samme afdeling. Har du planer om, at være aktiv i forhold til miljøledelse på Thise Mejeri? Jeg vil være aktiv på den måde, at der hvor der kan spares nogle penge, f. eks ved at reducere vandforbruget, selv om vi har fået en større vandledning og dermed mulighed for mere spild. Det er jo som økonomichef min indfaldsvinkel, at der, hvor der kan spares noget, der er det også meget interessant, at kigge på miljø. Sådan er det jo for enhver virksomhed. Der er idealisme i det, men der er også kroner og ører.

9 Hvordan er dine forventninger til indførelse af miljøledelse på Thise Mejeri? Når jeg tænker på de store økonomiske ressourcer, der blev anvendt på miljøledelse og certificering i den virksomhed jeg kommer fra og det er en virksomhed, som man ikke umiddelbart kæder sammen med miljøbevidsthed, så burde Thise Mejeri, alt andet lige, have en meget større tilskyndelse til, at indføre miljøledelse, men det er svært at se, hvordan man skal finde ressourcer til det. På Dantherm havde vi jo nogle økonomiske resultater, som gjorde, at man kunne tillade sig, at indføre miljøledelse som en langsigtet investering. På Thise Mejeri er der så utroligt mange andre ting, man kan kaste sig over og så kan det med miljøledelse jo nemt komme til, at vente lidt.

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

BILAG 2: Interview med Lotte Kamp, 24/4-15

BILAG 2: Interview med Lotte Kamp, 24/4-15 BILAG 2: Interview med Lotte Kamp, 24/4-15 Antal i husholdningen: 5 Alder: Lotte 46, Jesper 40, Christopher 18, Sofie 12, Malthe 8 Hals, Nordjylland Madbudget, hver måned Hvor meget tror du ca. I bruger?

Læs mere

Transskribering af interview 5

Transskribering af interview 5 Transskribering af interview Interviewguiden er udarbejdet med udgangspunkt i de af Bryman (0) opstillede guidelines til kvalitative semistrukturerede dybdeinterviews. Spørgsmålene i interviewguiden inddeles

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Bilag D: Transskription af interview med kunde 3 Eric Wanscher

Bilag D: Transskription af interview med kunde 3 Eric Wanscher Bilag D: Transskription af interview med kunde 3 Eric Wanscher Han arbejder hos Deloitte, Viborg og står for at afholde kurser og andre events for medarbejderne. Ligeledes har han sit eget konsulentfirma

Læs mere

Interview med eleven Asta I = interviewer (Anders), A = informant (Asta)

Interview med eleven Asta I = interviewer (Anders), A = informant (Asta) nterview med eleven sta = interviewer (nders), = informant (sta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Yes, jamen mit navn det er nders, og du hedder? Jeg

Læs mere

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber v/ Mads Holm-Petersen, COWI 1 Baggrund Miljøstyring indgår i dag som et naturlig element i ledelses- og produktionsplanlægningen. Mange virksomheder har

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

BankInvest siger goddag til ny forretningsmæssig indsigt

BankInvest siger goddag til ny forretningsmæssig indsigt BankInvest siger goddag til ny forretningsmæssig indsigt Farvel til Excel anarkiet og velkommen til ny indsigt og forretningsforståelse. Det er hovedgevinsten ved BankInvests nye data warehouse framework,

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

Fremtidens bæredygtige landbrug

Fremtidens bæredygtige landbrug Fremtidens bæredygtige landbrug I fremtiden forventes det, at landbruget ikke blot producerer fødevarer men bæredygtige fødevarer, der skaber merværdi for både landmanden, forbrugerne og samfundet som

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn.

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Kira Eggers Tilføjet af Charlotte Rachlin søndag 25. maj 2008 Sidst opdateret tirsdag 01. juli 2008 Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Det er almindelig

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris:

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Kan du fortælle lidt om dig selv og din baggrund? Chris: Jeg kan prøve. Kom på et sidespor med stofmisbrug og gik de forkerte veje og mødte nogle forkerte mennesker. Så røg jeg hurtigt med

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Optagelsen starter da Kristian laver en introduktion til emnet og fortæller om de etiske regler.

Optagelsen starter da Kristian laver en introduktion til emnet og fortæller om de etiske regler. Bilag 2 T=Thomas A= Anders K= Kristian Optagelsen starter da Kristian laver en introduktion til emnet og fortæller om de etiske regler. K: Som sagt så kommer det til at handle om at være ung i Danmark

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Anne Lee, Senior konsulent, cand.scient.san., sygeplejerske. CAST, Syddansk Universitet Formål med undersøgelsen Hvordan hjemmetræning,

Læs mere

Bilag B: Transskription af interview med kunde 1 - Morten Bjergen

Bilag B: Transskription af interview med kunde 1 - Morten Bjergen Bilag B: Transskription af interview med kunde 1 - Morten Bjergen Han er konsulent ved LeaderLab i Viborg og har haft mange forskellige hold ude på Camp Lynderup. Jeg mødte ham på Viborg Landbrugsskole.

Læs mere

Smal talk om det at være lokal

Smal talk om det at være lokal Appendix 7 Topic: Interview with an external food provider (Paradisbakkeskolen) Interview respondent: Mikkel Skot Hansen Place: Nexø Hallen, 3730 Nexø Time and date: 30-04-2014 11 am Interviewer: Christiane

Læs mere

Bilag 14. Gitte: Transskriberet og kodet interview

Bilag 14. Gitte: Transskriberet og kodet interview Bilag 14 Gitte: Transskriberet og kodet interview (Interviewer) (Informant) 0.15: Til at starte med vil vi bare gerne bede dig om at introducere dig selv? 0.17: Jamen jeg hedder Gitte Andreasen jeg har

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Bilag 11. Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra

Bilag 11. Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra (Interviewer) (Informant) Bilag 11 Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra 00.02 Hvordan blev du første gang introduceret for TDC 2.0 00:09 er det her sådan nogle spørgsmål vi ikke fik sidste

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Bilag 6. Interview med Emil

Bilag 6. Interview med Emil Interview med Emil 5 10 15 20 25 30 Emil: Østjyllands Politi, det er Emil. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Emil: Ja hej. Cecilia: Hej. Nåmen tak fordi du lige havde tid til at snakke. Emil: Jamen selvfølgelig.

Læs mere

Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion.

Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion. Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl. 11.00 på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion. Da interviewet er delt op i to dele grundet en kort afbrydelse af Bakken

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU?

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Bilag 3 Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013 Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Ole: Jamen det har jeg en positiv holdning til. Altså de udfordringer vi står overfor

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen En kvalitativ undersøgelse Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendens jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastning

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Det hele er meget mere effektiv og jeg får færre telefonopkald med spørgsmål fra mine medarbejdere. Nu kigger de i stedet på SOPén.

Det hele er meget mere effektiv og jeg får færre telefonopkald med spørgsmål fra mine medarbejdere. Nu kigger de i stedet på SOPén. SOPvideoer 1. Video: En landmand fortæller om sine erfaringer med SOP Tekst Udsagn (frivilligt om man vil bruge dem) Overskrift: SOP Standard Operating Procedures Brian introducerer sig selv: Mit navn

Læs mere

Interview med butikschef i Companys Original

Interview med butikschef i Companys Original Interview med butikschef i Companys Original Interviewer 1: Amanda Interviewer 2: Regitze Butikschef: Lene Interviewer 1: Ja, det er bare, som sagt, til os selv, så vi selv kan analysere på det, men vi

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

Interview af Niclas R. Larsen Længde: 32 minutter

Interview af Niclas R. Larsen Længde: 32 minutter M: Så begynder vi så småt, det er egentligt bare nogle spørgsmål hvor du skal tage en stillingtagen, måske en kort refleksion vil nogle af dem kræve selvfølgelig og det gør ikke noget du tænker lidt ud

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 118 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af samrådsspørgsmål F og G Dato /

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Fra felt til værktøjer. kort fortalt

Fra felt til værktøjer. kort fortalt Indsigter i frivilligledelse Fra felt til værktøjer kort fortalt // Samarbejde om nye indsigter i frivilligledelse Hvordan leder man frivillige? Og hvordan kan man styrke motivationen af frivillige, så

Læs mere

I en kokos nøddeskal. Mathias Sanderhage og William Smed

I en kokos nøddeskal. Mathias Sanderhage og William Smed I en kokos nøddeskal Af Mathias Sanderhage og William Smed INT. SFO, FÆLLESRUM - EFTERMIDDAG FADE IN: Ludwig sidder alene ved et bord og tegner fugle. ULTRANÆR/POV: Ludwigs hånd tegner fugle med oliefarver,

Læs mere

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Juli 2010 Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

BILAG 4. Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014. L: Lars.. = mindre pause

BILAG 4. Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014. L: Lars.. = mindre pause BILAG 4 Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014 L: Lars.. = mindre pause I = Ida (Interviewer 1)... = lang pause J = Jakob (Interviewer 2) [] = markerer lyde og andet

Læs mere

Kuvatek leverandøre af bæredygtige og økonomiske drikkevandskølere

Kuvatek leverandøre af bæredygtige og økonomiske drikkevandskølere Kuvatek leverandøre af bæredygtige og økonomiske drikkevandskølere Profil Kuvatek er en nordjysk virksomhed med en stor forkærlighed for koldt og friskt drikkevand. Derfor bruger vi det meste af vores

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

Danny & Victor GHO 27-01 / 2015. Kok. Opgaven er udarbejdet af: Danny Møller Victor Mortensen. Vejleder/underviser: Jytte Niels

Danny & Victor GHO 27-01 / 2015. Kok. Opgaven er udarbejdet af: Danny Møller Victor Mortensen. Vejleder/underviser: Jytte Niels Kok Opgaven er udarbejdet af: Danny Møller Victor Mortensen Vejleder/underviser: Jytte Niels Afleveringsdato: 27. Januar 2015 Klokkeslæt: 14:10 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Emne/problemformulering...?

Læs mere

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012 Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps Jan 2012 Af Henrik Andersen og Kenneth Yrke Jørgensen Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalg Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke

Konflikthåndtering mødepakke Indledning af historie Trin 1 Her er Louise. For et halvt år n købte hun en mobiltelefon til 2500 kr. hos jer, men nu er bagcoveret i stykker, og hun er kommet for at bytte den. Her er Kasper. Han er lidt

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

Interviewperson: Mona Knudsen MK Primær Interviewer: Peter Glipstrup-Bonde PGB

Interviewperson: Mona Knudsen MK Primær Interviewer: Peter Glipstrup-Bonde PGB Interviewperson: Mona Knudsen MK Primær Interviewer: Peter Glipstrup-Bonde PGB Afklaring af tegn: - Pause på 1-5 sek. (...) - Minimal tilpasning for tydelighed (G) - Latter I forbindelse med transskribering

Læs mere

John And eller John Anderledes. Fik bæltet på ERFA-linjen

John And eller John Anderledes. Fik bæltet på ERFA-linjen StilladsInformation nr. 87 - juni 2008 side 9 manden Navn: John Andreasen, John And eller John Anderledes Bopæl: Hvidovre Alder: 45 Start i branchen: Starten af 1983 Nuværende firma: JG Stilladser, København

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag fra Magistraten for

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Så går vi videre til næste sag på dagsordenen, det er sag nummer 9, som er opfølgning på investeringsmodeller.

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4

Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4 Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4 Spørgsmål fra husejerne og tilhørende svar fra Bestyrelsen: 2. Bestyrelsens beretning for år 2015 v/formand John Bünger Svar: Spørgsmål fra salen:

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. Nærværende rapport beskriver status på vores

Læs mere

[ April-Avisen] APRILFESTIVAL 2012 AALBORG FRISKOLE

[ April-Avisen] APRILFESTIVAL 2012 AALBORG FRISKOLE Vi har på Aalborg Friskole torsdag og fredag d. 19.04 & 20.04 haft 2 spændende Temadage i musikkens og oplevelsernes tegn. Alle klasser er blevet opdelt på tværs og fordelt ud i forskellige workshops.

Læs mere

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Formandsskifte Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen genopstiller ikke til bestyrelsen ved Topdanmarks generalforsamling i april. Fra

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

fra de virksomheder, som deltog med en to, tre, fire medarbejdere.

fra de virksomheder, som deltog med en to, tre, fire medarbejdere. Flemming Sørensen, dagens lærer, som et lokomotiv i venteposition med dampen oppe, klar til start. Der lyttes intenst bordet rundt, for at få det hele med. Vi leverer varen 2 4 6 8 10 12 14 16 Det blev

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Interview med anæstesilæge Inge De Haas Dato: 4. November 2011

Interview med anæstesilæge Inge De Haas Dato: 4. November 2011 Interview med anæstesilæge Inge De Haas Dato: 4. November 2011 Interviewer: Sådan rent formelt, hvis vi lige kunne få dit fulde navn? Læge: Ja, jeg hedder Inge De Haas. Interviewer: Ja, og din stilling?

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering...side 3 Problemfase...side 3 Analysefase.side 4 Løsningsfase side 4 Produktionsfase.side 5 Konklusionsfase...side 7 Logbog..side 8 Onsdag 24. oktober.side 8 Onsdag

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

Transskribering af samtale 1

Transskribering af samtale 1 Transskribering af samtale 1 Nå Arne det her det er optrapningsskemaet for Metformin. Nu kan du se her hvordan man sædvanligvis optrapper med ca. 500 mg om ugen. Det du får nu er... Jeg får to gange om

Læs mere

Arbejdsblad. Indhold. 27. maj 2010 A312. 1 Projektplanlægning 1. 2 Samarbejdet i gruppen 3. 3 Samarbejdet med vejlederne 5

Arbejdsblad. Indhold. 27. maj 2010 A312. 1 Projektplanlægning 1. 2 Samarbejdet i gruppen 3. 3 Samarbejdet med vejlederne 5 Arbejdsblad 27. maj 2010 A312 Indhold 1 Projektplanlægning 1 2 Samarbejdet i gruppen 3 3 Samarbejdet med vejlederne 5 1 Procesanalyse 1 Projektplanlægning I projektarbejdet har vi benyttet Google kalender

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Sag 3: Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Og vi kan gå videre til sag nummer 3 på dagsordenen, som er energirenovering

Læs mere

Poul Pava Børnenes kunstner

Poul Pava Børnenes kunstner Poul Pava Børnenes kunstner Jamen jeg har sgu da ikke brug for anerkendelse fra en eller anden akademiker, som aldrig drev det til noget selv, og så er han professor og kan sidde og nedgøre andre folks

Læs mere

Bilag 1: Interview med Lars Winge

Bilag 1: Interview med Lars Winge Bilag 1: Interview med Lars Winge 2 K (Kristoffer Merrild): Godt det er møde med Lars Winge der er øhh CSR chef i DSB L (Lars Winge): Jah jeg er chef for intern kommunikation og CSR 4 K: Hvor lang tid

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere