FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2014"

Transkript

1 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2014 Da vi mødtes for et år siden, sagde jeg, at når vi mødes igen, vil NORDEN være endnu stærkere. Det blev sagt i et halvår, der skulle vise sig at være det værste inden for tørlast siden Og det blev sagt velvidende, at 2013 ville blive et indtjeningsmæssigt vanskeligt år. Alligevel står jeg ved mine ord, for NORDEN står i dag stærkere end for et år siden. For vi har ikke ladet stå til. Vi har aktivt udnyttet de muligheder, der altid er i en cyklisk branche som shipping. Og vi gjorde 2013 til det største netto-investeringsår i Rederiets historie. HOVEDTAL Hvis vi ser på hovedtallene for 2013, bliver vi bekræftet i, at vi befinder os i en cyklisk branche. Resultatet før afskrivninger mv. det vi kalder EBITDA endte på USD 24 mio. eller omkring DKK 135 mio. Det er ikke prangende, og da slet ikke hvis vi kigger nogle år tilbage. I 2007 og 2008 altså før finanskrisen lå vi med nettoresultater på over USD 700 mio. Så vi må desværre sige, det går op, og det går ned. Og på nuværende tidspunkt er vi altså dybt nede i bølgedalen. Det kan vi også se på årets resultat, der endte på skuffende USD -48 mio. altså omkring 270 mio. tabte DKK, og det var især resultatet i Tørlast, der trak ned. Resultatet er selvfølgelig ikke tilfredsstillende! 2013 var kort sagt et skidt år, men der er bedre tider på vej. For trods årets resultat er der flere gode ting at hæfte sig ved i et 2013, der på en række områder markerede en ændring til det bedre. NORDEN investerede i 18,5 skibe i løbet af året. Hertil kommer 7,5 skibe bestilt her i starten af 2014, hvilket bringer vores samlede ordrebog op på i alt 37 skibe. Dermed har vi udnyttet de attraktive nybygningspriser til at fortsætte vores modernisering af flåden med brændstofeffektive eco-skibe. En anden positiv udvikling i 2013 var resultatet i Tank. Med godt håndværk, god positionering og en generel bedring af markederne leverede Tankafdelingen det bedste driftsresultat i 5 år. Derudover er der også grund til at glæde sig over udviklingen i skibsværdierne. Efter flere års fald markerede 2013 også en vending her. Værdien af vores skibe steg faktisk ganske markant. Og det udtrykker ikke blot, at prisen på nybygninger er på vej op. Det er også et udtryk for, at markedet generelt forventer, at det bliver en bedre forretning at have skibe fremover. Og det er jo positivt. AKTIONÆRERNES AFKAST Den positive udvikling afspejler sig også i NORDENs aktiekurs. Ved starten af 2013 lå aktien i kurs 163 ved nytår var den steget til 285. En stigning på 75%. Siden årsskiftet har den sat sig noget og handles nu omkring kurs 220. Omsætningen af aktien steg også i I gennemsnit er der i løbet af året blevet omsat godt aktier pr. dag på NASDAQ OMX en stigning på 68% i forhold til året forinden. En af målsætningerne i strategiplanen, der strakte sig fra var, at NORDEN skulle sikre aktionærerne et afkast, der er højere end det man kunne få hos sammenlignelige rederier såkaldte peers. NORDENs peer-gruppe består af 4 tørlastrederier og 3 produkttankrederier, hvis gennemsnitlige afkast er vægtet 60/40, så det ligesom ved NORDENs forretning er tørlast, der vejer tungest. Det giver os et fint indblik i, hvordan vi klarer os i forhold til vore konkurrenter i markedet. Afkastet måles ved at kigge på den samlede værdi af udbyttebetalinger og kursstigninger. I strategiperioden har afkastet beløbet sig til 56%, hvilket ligger over de knap 13% peer-gruppen har kastet af sig. Og

2 hertil skal endda siges, at vi har fundet, det var nødvendigt at justere i peer-gruppen undervejs for at få et retvisende billede. Vi vurderer løbende, hvordan pengestrømmene bedst anvendes til gavn for aktionærerne. I den vurdering indgår faktisk og forventet indtjening, likvide beholdninger, markedsudsigter, risici, investeringsmuligheder og vores forpligtelser. Sidste år vedtog generalforsamlingen et udbytte på DKK 3 pr. aktie eksklusive egne aktier svarende til USD 22 mio., og herudover blev et aktietilbagekøbsprogram på op til USD 30 mio. eller ca. DKK 170 mio. igangsat. I år foreslår bestyrelsen et udbytte på DKK 5 pr. aktie, i alt DKK 204 mio., hvorved vi sikrer aktionærerne et afkast, samtidig med at NORDEN bevarer muligheden for at investere yderligere. For det er vigtigt for os, at vi fortsat har en betydelig finansiel styrke. Og det har vi. I alt rådede NORDEN ved årets udgang over likvider og værdipapirer for USD 486 mio. og dertil kommer uudnyttede kreditfaciliteter på USD 211 mio., hvilket giver et samlet råderum på USD 700 mio. eller mere end DKK 3,8 mia. STRATEGI Jeg har allerede kort nævnt vores tidligere strategi, der dækkede årene Den hed Long-term Growth in Challenging Times og overskriften var dækkende. Vi gik efter at skabe en langsigtet vækst i udfordrende tider. Og det er det, vi har gjort i strategiperioden. Hvis jeg kort her skal gøre status over, hvordan det gik med de enkelte delmål, kan vi konstatere, at vi i det store hele nåede vores mål. Vi havde et mål om, at mængden af transporteret last skulle stige med 15% pr. år målet blev ikke bare nået, men overgået, idet vi opnåede en gennemsnitlig stigning på over 20% om året. Vi havde en målsætning om, at vi skulle skabe merværdi som operatør i Tørlast. Det lykkedes. Takket være omhyggelig planlægning er der i årene blev skabt USD 61 mio. eller over DKK 330 mio. i operatørprofit. Vi har også nået målet om at slå markedsraterne i Tank. Hen over perioden har indsejlingen i gennemsnit været 7% bedre end de 1-årige T/C-rater. Samtidig har vi øget egenflåden, så vi nu har 24 moderne, brændstofeffektive produkttankskibe. Det er lige én under målet om 25, men det kan vi jo fortsat råde bod på, hvis det rigtige tilbud kommer. Og det er en pointe. Vi handler ikke dogmatisk i blinde. Vi sætter nogle mål og forfølger disse, men det sker hele tiden med fornuften i behold. Vi vil ikke købe skibe for enhver pris vi vil købe dem til den rigtige pris. Og det føler vi os sikre på, at vi har gjort. Samlet set har investeringerne i de nye brændstofeffektive produkttankskibe en positiv merværdi i forhold til dagens markedsniveau. Vi har med andre ord købt, mens priserne var meget attraktive, og nu vil skibene generere værdi. Vi havde også et mål om at øge mængden af kontraktligt sikrede laster via COA er med 15%. Det var sådan set et udmærket mål, men markedet var ikke til at indgå mange, langvarige kontrakter. Dertil var raterne simpelthen for lave, og så risikerer man at indgå kontrakter, som har for ringe indtjening, når markederne vender. Derfor fraveg vi kort inde i strategiperioden dette mål, og øgede blot mængden med i gennemsnit 2% pr. år i perioden. Til gengæld vil jeg gerne fremhæve indsatsen for at styre omkostningerne, hvilket er helt afgørende i tider med begrænset eller ingen indtjening. Administrationsomkostningerne pr. skibsdag på egne og opererede skibe er faldet med mere end 20% i perioden. Det betyder, at vi i dag er betydeligt mere effektive, end vi var for bare 3 år siden. 2 / 9

3 Det gælder også brændstofeffektivitet. Brændstoffet altså det vi kalder bunker udgør den største enkeltomkostning i forbindelse med skibenes rejser. I alt brugte vi USD 671 mio. på bunker i 2013, og derfor er det et område, vi har stort fokus på. Der er blevet oprettet et decideret Fuel Efficiency Team, bemandet med dygtige skibsingeniører, som i samarbejde med øvrige afdelinger overvåger de enkelte skibes forbrug og undersøger årsagerne, hvis et skib bruger mere brændstof end forventet. FORRETNINGSMODEL Og netop denne in-house ekspertise er en integreret del af NORDENs forretningsmodel. I forbindelse med udviklingen af en opdateret strategi har bestyrelsen sammen med ledelsen gennemført en omfangsrig og grundig proces, hvor vi også har haft lejlighed til at gennemgå forretningsmodellen. Det er jo ikke givet, at vi både skal eje og operere skibe. Der er jo nogle aktører i markedet, der udelukkende beskæftiger sig med ejerskab af skibe og lader andre stå for operationen af disse, mens andre igen ikke ejer nogen skibe, men lever af at operere andres. Vi gør som bekendt begge dele. Vi både køber og sælger skibe og opererer egne og andres for at skabe et afkast. Og det gør vi, fordi det skaber synergi. Vi kan netop kigge specifikt på eksempelvis at optimere skibenes brændstofforbrug. Vi kan på baggrund af konkrete erfaringer optimere design og specifikationer, når vi bestiller nye skibe. Og vi kan med omhyggelig planlægning og dygtig operatørvirksomhed sikre, at vi hele tiden har fleksibilitet og finder det bedst egnede skib til de enkelte rejser. NORDEN genererer dermed ikke blot værdi ved at købe og sælge skibe på de rigtige tidspunkter. Vi genererer også værdi, uanset om konjunkturerne går op eller ned ved at være lidt bedre i udførelsen af rejserne end vores konkurrenter. Det ligger helt i tråd med NORDENs vision om at være Number One. Hvis vi hele tiden stræber efter og evner at være de bedste inden for hvert enkelt af de områder, som vores erhverv omfatter, vil NORDEN fortsat være i stand til at levere et afkast, der er højere end vores konkurrenter. NY STRATEGI Og til at hjælpe os med at nå dette mål har vi opdateret strategien. Vi har kaldt den ny strategi Capture value in improving markets, og som ved den tidligere strategi dækker overskriften indholdet rigtig godt. NORDEN vil skabe og generere værdi i forbedrede markeder. Forudsætningerne for at nå målet synes at være gode. Vi har nemlig forberedt os godt og grundigt på, at markederne inden længe forventes at vende til det bedre. Vi har takket være et stærkt finansielt beredskab været i stand til at bruge tiden med de lave rater og derfor lave skibspriser konstruktivt. Vi har investeret omhyggeligt på både den korte og den lange bane. Og vi har faktisk tyvstartet lidt på den ny strategi. På den korte bane har vi indbefragtet ekstra skibe og nok så vigtigt: Vi har holdt mange af skibsdagene åbne, så vi er klar til at udnytte det forventede opsving i markedet og raterne. I alt gik vi ind i 2014 med over åbne skibsdage. Det skal ses i forhold til de knap åbne skibsdage, vi rådede over ved indgangen til I Tørlast er der ligefrem tale om en fordobling af antallet af åbne skibsdage, hvilket også har sænket Tørlastafdelingens afdækning for det kommende år fra 76% ved indgangen til 2013 til 59% ved indgangen til Investeringen i den ekstra kapacitet sker på baggrund af grundige analyser og fremskrivninger. De forløbne år har budt på rekordleveringer af nye skibe, men nu aftager leveringerne. Det betyder, at balancen mellem udbud og efterspørgsel forbedres, og det vil alt andet lige også smitte af på raterne. Vi så eksempelvis meget markante udsving i raterne på de store tørlastskibe i 4. kvartal sidste år. Når raten inden 3 / 9

4 for få uger kan svinge USD 10, 15 ja, om dagen for et Capesize-skib, er det udtryk for, at markedet bevæger sig på et hårfint balancepunkt, og at efterspørgslen efter skibskapacitet derfor pludselig kan tage fart. Hvis det sker, vil NORDEN med åbne skibsdage stå til en væsentlig gevinst. En ændring i raterne på i gennemsnit USD vil således betyde en forskel på USD 28 mio. i resultatet. Men for der er et men: Vi har lænet os ud med den mindre afdækning for det kommende år. Vi har investeret i kapacitet i forventningen om bedre rater især i tørlast. Vi har regnet på tallene, analyseret markedet og handlet derefter. Og vi tror på fremtiden. Men vi skal se en forbedring af rateniveauet for at komme i mål. For uanset hvor dygtige vi er til at operere de enkelte skibe, at skaffe de bedst mulige laster, at gennemføre perfekte rejser ja, så er vi naturligvis afhængige af, at det generelle rateniveau kommer op. Og det er ikke sket endnu. 1. kvartal af 2014 har budt på meget lave rater, som foreløbig er fortsat ind i 2. kvartal. Så det opsving, der ventes, giver sig god tid. Men NORDEN har også investeret på den lange bane. Det er sket i form af nybygninger. Når raterne er lave, er skibspriserne også under pres. Det så vi kun alt for tydeligt selv, da vi i 2012 valgte at nedskrive værdien af vores egen flåde med USD 300 mio. for at få den regnskabsmæssige værdi til at flugte bedre med markedsværdien. Men som jeg også påpegede på sidste års generalforsamling, er lave skibspriser ikke kun en ulempe. Det kan også udnyttes. Og det er det, vi har gjort. Som nævnt blev 2013 et stort investeringsår i NORDENs historie. Allerede i slutningen af 2012 ændrede vi investeringsmæssigt fokus fra Tank til Tørlast, og det har givet travlhed. Af de 18,5 skibe, vi bestilte sidste år, er de 14,5 tørlastskibe. Måske skulle jeg her lige forklare, at når vi opgør det på halve skibe, er det altså ikke sådan, at vi kun køber forenden af det ene af skibene. De halve skibe udtrykker, at vi ind imellem indgår joint ventures med eksterne parter og eksempelvis er 2 om at investere i et skib. Derfor opgørelsen med halve skibe. Skiftet i investeringsfokusset fra Tank til Tørlast bygger på vores forventninger om, hvor der er størst forbedringspotentiale på markederne. Helt overordnet kan vi i dag konstatere, at vi fik investeret i nye produkttankskibe på et godt tidspunkt, og der er noget, der tyder på, at vi kan gentage kunststykket på tørlast. Køb skibe, mens markedet er nede, få dem leveret i opadgående markeder. Sådan udnytter man udsvingene i en cyklisk branche. Man opbygger flåden i nedgangstider og kapitalen i opgangstider. Vi har nu i alt 37 skibe i ordrebogen en investering på over USD 1 mia. Disse store investeringer øger vores gearing altså vores nettoforpligtelser i forhold til den bogførte egenkapital. I den tidligere strategiperiode havde vi en forholdsvis lav gearing. Nu, i takt med at markedsudsigterne forbedres, kan vi øge gearingen og det er allerede sket. Vi er gået fra laveste niveau i 2010, hvor gearingen var beskedne 0,13 til 0,84 medio februar. Vi sender med andre ord pengene ud at arbejde. FLÅDENS UDVIKLING Som jeg nævnte tidligere, er værdien af vores skibe steget. Det gælder også de nybygninger, som vi skrev kontrakt på i Hvis vi skulle ud og bestille de selvsamme skibe i dagens marked, så skulle vi i snit have haft USD 6 mio. mere op af lommen pr. skib. Og da 9 af de 18,5 skibe, vi bestilte sidste år, er vores helt egne betyder det faktisk en merværdi på USD 56 mio. Det er godt at kunne konstatere, at det ser ud til, at vi har timet indkøbene godt. De nye skibe er alle brændstofeffektive eco-skibe. Der er altså tale om skibe med lavere driftsomkostninger, som vi vil være glade for, uanset om markederne retter sig som forventet eller fortsætter på et lavt niveau. 4 / 9

5 Dermed adskiller de nye skibe sig fra mange af dem, vi bestilte ikke mindst i årene De skibe var betydeligt dyrere i drift og derfor velegnede i markeder, hvor brændstofeffektivitet betød relativt mindre. Der er intet, der tyder på, at brændstofpriserne falder foreløbigt, så skibenes brændstofforbrug vil også i årene, der kommer, spille en afgørende faktor uanset hvordan markederne så ellers udvikler sig. Ved årsskiftet var markedsværdien af NORDENs 44 egne skibe og daværende 12 nybygningsordrer ifølge 3 uafhængige mæglere USD mio. Altså lidt over DKK 8,5 mia. Værdierne steg primært i 2. halvår, og den samlede stigning på USD 228 mio. i løbet af 2013 betyder, at værdien af vores flåde faktisk ligger USD 92 mio. over de regnskabsmæssige værdier. TØRLAST 2013/2014 Nu vender jeg så blikket lidt mod de markeder, som vores mange skibe sejler i. Tørlast er fortsat vores primære forretningsområde, og det vil det vedblive at være. Som jeg antydede i min indledning endte 1. halvår af 2013 med markedsmæssigt at blive det værste i 27 år. Ikke siden 1986 har Baltic Dry Index, der er en udmærket temperaturmåling på tingenes tilstand i tørlast, haft et så lavt gennemsnit. NORDEN kom dog relativt nådigt igennem, blandt andet fordi vi var gået ind i året med en forholdsvis høj afdækning på 76%. Afdækning beskytter os mod spotmarkedets luner, og det er godt, hvis raterne går i knæ. Til gengæld låser afdækning også én til tidligere indgåede kontrakter. Og det kan blive dyrt, hvilket 2. halvår af 2013 viste. For dér viste markedet tænder. På få uger strøg raterne op og ned. Det kan man nyde godt af, hvis man er på det rigtige sted, med det rigtige skib og den rigtige last. Men det er dyrt, hvis det modsatte er tilfældet. Og det var det for Tørlast med en række af kontrakterne. Tørlast blev ramt af at have indgået kontrakter, der på tiden for indgåelse var udmærkede, men som på grund af de store udsving og regional ubalance viste sig dyre at opfylde. Og det benyttede modparterne sig naturligt nok af. Vi skulle ud og indbefragte dyre skibe for at løfte lavt værdisatte kontrakter. Samtidig blev vi pålagt at sejle laster hen til områder, hvor det var mere end vanskeligt at finde fornuftig beskæftigelse til skibene. Sammenlagt blev 4. kvartal derfor meget dyr for Tørlastafdelingen, hvilket også fik indflydelse på årsresultatet. 4 kvartal endte med et underskud på USD 14 mio., og årets EBITDA i Tørlast endte på USD -5 mio. Samtidig løb flere af de gode kontrakter, vi havde indgået før 2008, ud. Indrømmet: Jeg ville da meget gerne have fortsat disse kontrakter, der har givet os en indtjening, der har ligget 3, 4, 5 gange over dagens markedsniveauer. Men på den anden side er jeg også glad for at slippe for at betale for nogle af de knapt så gode kontrakter, vi indgik dengang. Det drejer sig om skibe, vi indbefragtede dyrt, og som i årevis har belastet os med deres høje udgifter. De få dyre skibskontrakter, der resterer, udløber inden for kort tid. Og når alt er sagt og gjort, og regnskabet er gjort op, er det også værd at bemærke, at NORDENs indsejling i Tørlast trods alt lå 17% over markedet. Det siger lidt om, hvor udfordrende tørlastmarkedet var i Men der er håb forude. Efterspørgslen stiger. USA er ved at få gang i hjulene, Europa kravler ud af recessionen og Kina fortsætter væksten selvom det er på et lidt lavere niveau, end vi har været vant til. Det ændrer dog ikke på, at Kina også i årene, der kommer, vil være den vigtigste faktor inden for efterspørgslen i tørlast. Alene kullasterne ind til Kina steg med 13,4% i 2013, så der i alt blev importeret 267 mio. tons. 5 / 9

6 På udbudssiden forventes en nettoflådetilvækst i 2014 at ende på 4-6%, mens efterspørgslen forventes at ligge på 7-9%. Dermed vil der blive gnavet godt af på den overkapacitet, vi i de seneste år har måttet døje med i tørlastmarkedet. Tørlast gik ind i 2014 med over åbne skibsdage og den tidligere nævnte afdækning på 59% er ganske vist begyndt med svage rater, for udfordringen fra 4. kvartal med regional ubalance, er fortsat ind i 1. og 2. kvartal af Det har blandt andet ramt Panamax-skibene hårdt. Atlanterhavet, der som udgangspunkt er et godt sted at ligge med sine skibe, har siden nytår taget et gevaldigt dyk og ligger nu på et så lavt niveau, at vi kun har set det en gang før i de seneste 10 år. Det er naturligvis en udfordring, hvis man som NORDEN har meget kapacitet bundet op i Atlanterhavet. Periodemarkedet og forwardraterne er dog stadig præget af stærke forventninger, mens spotmarkedet ligger underdrejet. Der er altså et misforhold mellem, hvad vi kan få for at sejle, og hvad det koster at leje et skib. Det forventer vi vil udjævne sig hen over året, og det kommer til at passe med, at stadig mere af vores afdækning udløber, og at vi dermed vil være i stand til at udnytte et marked i bedring bedst muligt. TANK 2013/2014 Det har vi også gjort i vores andet store forretningsområde, Tank. Her fortsatte den gradvise bedring af markedet i 2013, og resultatet blev, at vores folk i Tank sikrede os det bedste driftsresultat i 5 år. Det var faktisk også en del af den gamle strategi, at vi i Tank skulle opnå stadig bedre resultater af den primære drift, så også på det område, kom vi i mål. EBITDA endte på USD 39 mio., hvilket var i den høje ende af forventningerne til Tank. Timingen har også her været afgørende. Vi bestilte de fleste af vores nybygninger, da priserne var lave, og nu bliver de leveret i et marked i bedring. Opgaven er derfor nu at få Tank til at udnytte de nye skibe bedst muligt og sejle gode resultater hjem. Forudsætningerne er til stede. Markedet blev i 2013 styrket af, at flådetilvæksten var på beskedne 3%. Det var markant lavere end de seneste 10 års gennemsnit, som har ligget på 9%. En anden afgørende faktor i bedringen af tankmarkedet har været den amerikanske eksport af skiferolie. Den udvindes ved hjælp af en ny teknik, der kan frigøre olie og gas i den amerikanske skiferundergrund. Vi skal ikke mange år tilbage, før USA var blandt verdens største nettoimportører af raffinerede olieprodukter. Det vendte skiferolien op og ned på. I oktober slog eksporten ud af USA nye rekorder, da der blev eksporteret 3,9 mio. tønder om dagen, hvilket er 26% mere end året i forvejen. Der er altså tale om en betydelig vækst, der på mange måder præger markedet. For eksempel har vi i 2013 set, hvordan rejserne over Atlanterhavet er vendt om. Hvor vi i årtier har betragtet rejsen fra Europa til USA med benzin som den primære rute, oplevede vi i 2013, at ruten fungerede som returrejse. Samtidig er andre ruter for raffinerede produkter også ved at ændre sig. Det sker i takt med, at især Mellemøsten får bygget nye effektive raffinaderier. De vil gøre det muligt for de olieproducerende lande i Mellemøsten at eksportere færdigraffinerede olieprodukter til eksempelvis Europa. Her er raffinaderierne ældre, og det forventes, at de vil få stadig sværere ved at konkurrere med importen fra Mellemøsten. Sammen med en fortsat bedring af verdensøkonomien vil den øgede eksport fra USA og Mellemøsten føre til en øget efterspørgsel efter produkttankskibe. Det er der også flere andre aktører, der har opdaget, men NORDEN har et forspring, for vi kunne handle og købe skibe, mens andre havde svært ved at skaffe finansiering. Samtidig har også Tankafdelingen øget antallet af åbne skibsdage for at kunne udnytte den fortsatte bedring af markedet, som vi forventer. I alt gik NORDENs Tankafdeling ind i 2014 med en afdækning på 24% af sine godt skibsdage, hvilket giver godt åbne skibsdage klar til markedet i / 9

7 BESTYRELSENS ARBEJDE Generalforsamlingen er også en god anledning for mig til at redegøre for bestyrelsens arbejde lidt mere i detaljer. Jeg har allerede nævnt en af de større opgaver, vi har beskæftiget os med nemlig opdateringen af strategien men derudover er der en række opgaver, som vi løbende tager hånd om. Vi arbejder ud fra et årshjul, der sikrer, at vi kommer godt omkring. Årshjulet er afbildet i årsrapporten på side 36 og viser, hvordan vi løbende følger op på strategien og i samarbejde med Executive Management fastlægger politikker, mål og budgetter. Bestyrelsen har i 2013 holdt 11 bestyrelsesmøder og i løbet af året, har vi sagt både goddag og farvel til flere bestyrelsesmedlemmer. Det drejer sig om udskiftninger i de medarbejdervalgte repræsentanter, idet 2 medlemmer har valgt at finde beskæftigelse andre steder. I stedet er indtrådt suppleanterne i form af Crew Rotation Manager Anne-Katrine Nedergaard, der allerede var indtrådt ved sidste års generalforsamling og Kaptajn Lars Enkegaard Biilmann, der er kommet til siden. Sidstnævnte fik dermed kun 1 års pause fra bestyrelsesgerningen, idet han også repræsenterede medarbejderne fra Bestyrelsens samlede honorar fremgår af årsrapporten side 37 og vil blive godkendt, når beretning og årsrapport godkendes af forsamlingen. Jeg kan i øvrigt oplyse, at honoraret fortsat er uændret på USD 1,1 mio., og vi har heller ikke ændret i vores målsætning om, at 16% af bestyrelsen skal udgøres af aktionærvalgte kvinder, og at vi gerne vil øge dette tal til 33% inden I år er det dog 2 herrer, der står på valg, idet Erling Højsgaard og Arvid Grundekjøns valgperiode udløber. Bestyrelsen foreslår genvalg til begge. ORGANISATION Hvis vi vender blikket mod organisationen, så vokser denne i takt med forretningen. Og det er jo positivt, men ikke altid nemt. Vi mærker for eksempel ligesom den øvrige del af rederierne en øget konkurrence om de erfarne søfolk med de rigtige kompetencer. NORDENs forretningsmodel bygger på, at vi også selv driver nogle af vores egne skibe. Det giver os et glimrende dagligt og håndgribeligt indblik i udfordringerne og gør os i stand til hurtigt at dele best practices eller om nødvendigt at rette procedurer og fremgangsmåder. Men i takt med at eksempelvis offshore-sektoren vokser, har mange ikke mindst danske søfolk søgt den vej. Det skærper konkurrencen, og vi er fuldt ud bevidste om, at man skal kunne tilbyde noget særligt for at være en attraktiv arbejdsplads. Det mener jeg nu også, at vi kan her i NORDEN. Vi er, som jeg allerede har været inde på, et stærkt rederi i vækst og bygger vores forretning på sunde værdier som Empati, Pålidelighed, Fleksibilitet og Ambition. Heldigvis deler de fleste af medarbejderne min opfattelse. I en medarbejdertilfredshedsundersøgelse vil over 90% af de ansatte på hovedkontoret således varmt anbefale NORDEN som arbejdsplads. Det synes jeg faktisk er ganske flot ikke mindst i en udfordrende tid, hvor ingenting kommer af sig selv, og der skal kæmpes for hver en god last og rejse. Det mærker de også i vores Tekniske Afdeling, der varetager et væld af opgaver i forbindelse med driften og vedligeholdelsen af vores mange skibe. Opgaverne er ikke blot blevet flere, men i en lang række tilfælde også mere komplekse. Derfor har vi sammen med eksterne konsulenter gennemgået arbejdsgangene og analyseret, hvor vi f.eks. kan høste stordriftsfordele, effektivisere og sikre, at afdelingen også fremadrettet tilbyder et udviklende arbejdsmiljø for de mange dygtige medarbejdere. Afdelingen får ny ledelse, idet Lars Lundegaard efter 12 år på kontoret har sagt ja til nye udfordringer. Det bliver heldigvis også hos NORDEN. Som ny chef for afdelingen tiltræder Asger Lauritsen, der har mere end 20 års erfaring fra branchen. Asger tiltræder 5. maj. 7 / 9

8 Det er et meget godt eksempel på, hvordan vi løbende rekrutterer nye kompetente medarbejdere. Det sker dels i forbindelse med vækst og udviklingen af forretningen dels som en integreret del af vores ønske om at uddanne nye unge talenter. Her har vi gennem flere år haft et ønske om, at flere kvinder skulle finde det attraktivt at træde ind i shippingverdenen. Først og fremmest fordi, der ikke er nogen grund til, at kvinder ikke skulle kunne begå sig mindst ligeså godt som mænd, og dernæst fordi det giver et bredere rekrutteringsgrundlag både her og nu, men nok så vigtigt også på sigt til lederstillinger. Vi skeler ikke til køn, men til kvalifikationer og det ville da være fjollet at gå glip af halvdelen af en årgangs talentmasse, fordi der er en forkert opfattelse af, at shipping kun skulle være for mænd. På vores kontorer i Singapore og Shanghai vil flertallet af de op til 5 trainee-stillinger i år således blive besat med kvinder. CSR Dette er også en god anledning til at sige et par ord om vores samfundsansvar Corporate Social Responsibility. Som bekendt er NORDEN optaget af at drive forretning på et grundlag, der er solidt funderet i værdier. Vi har igennem årene altid forsøgt at agere på en måde, der beskytter og udbygger NORDENs ry som et ordentligt og redeligt foretagende, og der står heldigvis også respekt om denne indsats og vores navn. Det er en central del af NORDENs arbejde med samfundsansvar, at vores mange leverandører ligesom NORDEN selv lever op til FNs bestemmelser om menneskerettigheder, arbejdsvilkår, miljø og antikorruption. Det kaldes ansvarlig leverandørstyring og bliver stadig mere udbredt. Det lægger naturligvis et vist pres på leverandørerne, hvis de skal udfylde og dokumentere deres indsats på området i et virvar af forskellige formularer alt afhængigt af, hvem de leverer til. Derfor er NORDEN sammen med rederiet J. Lauritzen og International Marine Purchasing Association (IMPA) gået foran og har udarbejdet en skabelon, der kan bruges på tværs af industrien. Systemet kaldes IMPA ACT og er et system, som andre virksomheder i shippingsektoren nu kan købe. Ved at købe systemet får virksomhederne adgang til en fælles database med navne på leverandører, der allerede har været igennem godkendelsesprocessen og som derfor lever op til en Supplier Code of Conduct, der dækker FN-bestemmelserne. Det er første gang, at der indføres en sådan industriel standard for leverandørstyring, og på den måde afspejler også dette initiativ meget fint, hvordan NORDEN er med til at sætte kursen. Også inden for vores klimarapportering forsøger vi at være fremme i front, og for 4. år i træk forbedrede NORDEN sin placering på listen udarbejdet af den internationalt anerkendte organisation Carbon Disclosure Project CDP. NORDEN indtager nu en 5. plads på listen over 260 nordiske firmaer og er det højst rangerede rederi. VEDERLAG Jeg plejer også at bruge beretningen her til at fortælle om udmøntningen af vederlagspolitikken. De udfordrende markeder har også i 2013 krævet løntilbageholdenhed i organisationen. For at fremme interesserne mellem aktionærer og medarbejdere uddeler vi aktieoptioner til udvalgte medarbejder og ledere. I sidste måned uddelte vi således optioner til 60 ansatte. Optionsprogrammerne er udførligt beskrevet i årsrapporten på siderne 39, 40 og 85. Fælles for alle programmerne er, at aktionærerne skal have et afkast på mindst 10%, før optionsmodtagerne kan få en gevinst. 8 / 9

9 Derudover giver vederlagspolitikken også mulighed for at tildele bonus, såfremt visse mål nås. Den samlede bonus til de 5 medlemmer af Executive Management beløb sig i 2013 til USD Den administrerende direktør Carsten Mortensens andel heraf var nul. Han har til gengæld indgået en ny aftale, der kan udløse en bonus til ham, såfremt 4 konkrete målsætninger for 2014 nås. Aftalen er betinget af, at vederlagspolitikken opdateres, og bestyrelsen fremlægger derfor et forslag, som generalforsamlingen senere skal behandle og forhåbentlig godkende. FORVENTNINGER Men inden vi når så vidt, vil jeg runde af med at kigge ind i For det bliver et spændende år. Et år, der forventes at blive et brydnings-år. Hvor balancen mellem udbud og efterspørgsel bliver forbedret, og raterne kommer opad. Hvor NORDEN med en opdateret strategi, mange åbne skibsdage og en trimmet organisation skal arbejde for at sikre aktionærerne et godt afkast. Vi har gjort meget for at forberede os. Og på den baggrund har vi investeret og indleder nu en kontrolleret offensiv, men ligesom i fodbold, er vi altså afhængige af, at banen er god, for at resultatet for alvor skal blive smukt. Vi har startet året på det, der vel nærmest kan sidestilles med en pløjemark. Der er mange bump og buler, men vores færdigheder skal såmænd nok få bolden i mål. Om det så bliver et af de mål, der kan skrives skønsange om, er en helt anden sag det kræver nemlig det helt rette underlag. Det tror vi også kommer. Analyserne, forwardraterne og periodemarkederne ser alle fornuftige ud. Nu skal vi så også se markederne forbedres markant i virkeligheden. Men som sagt: Vi starter året vanskeligt. Atlanterhavet er ekstremt udfordrende, rateopsvinget lader vente på sig, så det er et forventet bedre marked i 2. halvår, der skal give os mulighederne. Men netop fordi vi har mange åbne skibsdage, går vi ind i året med et noget større interval i vores forventninger end normalt. Vi forventer, at vi ender på et EBITDA-resultat for koncernen på mellem USD 20 og 120 mio. Indrømmet: Et spænd på USD 100 mio. lyder af meget. Men vi opererer med en omsætning på over USD 2 mia. og husk, at en ændring i dagsraterne på USD medfører en ændring på USD 28 mio. i resultatet. Så bliver det måske lidt mere forståeligt, at vi operer med en relativt stor spændvidde. Resultatet indeholder en forventet operatørprofit på USD 20 mio., og inklusive denne forventes vores Tørlastafdeling at kunne generere et EBITDA på USD 0-50 mio. Tankafdelingen forventes at fortsætte de gode takter fra 2013 og med endnu flere eco-skibe i flåden at kunne levere et EBITDA på mellem USD 30 og 80 mio. AFSLUTNING Som nogle af jer måske har bemærket, har der nederst til venstre på flere af de slides, jeg har brugt i dag været skibe. I alt har der været 37. Det er antallet af de skibe, vi i dag har i ordrebogen. Sådan ser 37 skibe ud i samlet flok. Med en investeringsværdi på over 1 mia. dollar fortæller dette billede noget om, hvor meget NORDEN tror på fremtiden. Og det fortæller også noget om, hvordan NORDEN har brugt tiden, så vi i dag står godt rustet til fremtidens udfordringer. Stærkere end for et år siden. Tak for opmærksomheden. 9 / 9

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING 2013 Radisson Blu Falconer 24. april 2013 NORDEN Generalforsamling 2013 1 VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT v. bestyrelsesformand Mogens Hugo NORDEN Generalforsamling 2013

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2015

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2015 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2015 2014 blev på mange måder et usædvanligt år. Udfordringerne stod i den grad i kø, og enkeltfaktorer

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 7. APRIL 2016

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 7. APRIL 2016 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 7. APRIL 2016 Tak for ordet. Jeg indledte med at sige, at selv om vi er i nye omgivelser, er der visse ting,

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING 2015 Radisson Blu Falconer 23. april 2015 NORDEN Generalforsamling 2015 1 VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT v. bestyrelsesformand Mogens Hugo NORDEN Generalforsamling 2015

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Præsentation af D/S NORDEN

Præsentation af D/S NORDEN Præsentation af D/S NORDEN ved adm. direktør Carsten Mortensen DDF s Virksomhedsdag den 3. maj 26 1 AGENDA Overblik Forretningsmodel Tørlast Tank Forventninger til 26 Q&A session Carsten Mortensen (f.

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

KONcERNÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KONcERNÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KONcERNÅRSRAPPORT 2013 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning 2013-14 Overblik 3 Hovedpunkter 2013-14 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2014 6 Strategisk opdatering

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

ÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT 2013 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning 2013-14 Overblik 3 Hovedpunkter 2013-14 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2014 6 Strategisk opdatering 10

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 24. APRIL 2013

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 24. APRIL 2013 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 24. APRIL 2013 INDLEDNING En gang imellem kan man næsten ønske sig, at man ikke ville få ret. Vi havde forudset,

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

ÅRSRAPPORT 2012. Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT 2012 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning Hovedpunkter 2012-13 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Strategisk opdatering 5 Forventninger til 2013 8 Flådens udvikling 12

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 5. APRIL 2017

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 5. APRIL 2017 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 5. APRIL 2017 Tak for ordet. Focus & Simplicity er overskriften på NORDENs strategi. Fokus og enkelthed. Og

Læs mere

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Side 10: Det samlede resultat i 2008 blev kr. 686.467. De samlede indtægter udgjorde

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal.

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 19 Nikolaj Plads 6 24. maj 2004 1067 København K Side 1 af 10 Delårsrapport 1. kvartal 2004 FØRSTE KVARTAL I HOVEDPUNKTER Første kvartals

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. På sidste års generalforsamling kunne der fremlægges det første positive resultat

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

FORMANDENS BERETNING På generalforsamlingen i Auriga Industries A/S den 2. april 2014

FORMANDENS BERETNING På generalforsamlingen i Auriga Industries A/S den 2. april 2014 Side 1 af 5 FORMANDENS BERETNING På generalforsamlingen i Auriga Industries A/S den 2. april 2014 Slide 4 - Årsrapportering Årsrapporten for 2013 og CSR-rapporten for 2013 har været tilgængelig på hjemmesiden

Læs mere

NYHEDSBREV. Slingshot. 01 Maj 2017

NYHEDSBREV. Slingshot. 01 Maj 2017 NYHEDSBREV Slingshot er en henvisning til Davids kamp mod Goliat. David vandt kampen mod Goliat med simpel innovation. Med en slynge (sling) og en sten blev kæmpen nedkæmpet. Slingshot er også en dokumentar

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2017 Radisson Blu Scandinavia Hotel 5. april 2017 NORDEN Generalforsamling 2017 1 VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT v. bestyrelsesformand Klaus Nyborg NORDEN Generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Velkommen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten

Læs mere

Velkommen til generalforsamling marts 2011 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling 24. marts 2011 / 1

Velkommen til generalforsamling marts 2011 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling 24. marts 2011 / 1 Velkommen til generalforsamling 2011 24. marts 2011 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling 24. marts 2011 / 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Jura Netværket København 14 september 2011. Sep-11 1

Jura Netværket København 14 september 2011. Sep-11 1 Jura Netværket København 14 september 211 Sep-11 1 NAVITASHIP 3 mæglere med samlet 5+ års shipping erfaring indenfor drift, agentur og skibsmægling i Danmark og udland. Baseret i Hellerup. Fokus primært

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING 2016 Radisson Blu Scandinavia Hotel 7. april 2016 NORDEN Generalforsamling 2016 1 VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT v. bestyrelsesformand Klaus Nyborg NORDEN Generalforsamling

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Dampskibsselskabet NORDEN A/S årsrapport 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling 12

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

NEWS. Tørlast hyppigst i Panamakanalen. NORDEN bag ny global standard for leverandører. Tørlast satser mere på spotmarkedet. Forår 2014.

NEWS. Tørlast hyppigst i Panamakanalen. NORDEN bag ny global standard for leverandører. Tørlast satser mere på spotmarkedet. Forår 2014. NEWS Forår 2014 Tørlast hyppigst i Panamakanalen Side 9 Tørlast satser mere på spotmarkedet Side 10 og 11 NORDEN bag ny global standard for leverandører Side 12 og 13 2 NORDEN news forår 2014 2014 - et

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 21. april 2017

Ordinær generalforsamling, d. 21. april 2017 Ordinær generalforsamling, d. 21. april 2017 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

BRANCHEANALYSE MALERE

BRANCHEANALYSE MALERE BRANCHEANALYSE MALERE Vi er konservative. Vi tjener pengene, inden vi bruger dem, og vi har ingen lån eller kassekredit. Citat fra en BDO-kunde 3 BRANCHEANALYSE MALERE Malerne fastholder omsætningsniveauet

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

EN VERDEN AF MULIGHEDER. Bliv Shipping Trainee i NORDEN

EN VERDEN AF MULIGHEDER. Bliv Shipping Trainee i NORDEN EN VERDEN AF MULIGHEDER Bliv Shipping Trainee i NORDEN SÆT EN STJERNE PÅ DIT CV Som Shipping Trainee i NORDEN får du gennem vores intensive 2-årige uddannelse en grundig introduktion til international

Læs mere

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Meddelelse nr. 42/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. oktober 2015 Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING Lad mig først gennemgå de større initiativer, vi tog for at styrke forretningen langsigtet:

FORRETNINGSUDVIKLING Lad mig først gennemgå de større initiativer, vi tog for at styrke forretningen langsigtet: MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENS GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2007 INDLEDNING 2006 bekræftede, at shipping er en volatil branche. Tørlastmarkedet tog en ordentlig tur i rutschebanen med en nedtur

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KOncernårsrAPPOrt 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016

Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016 Meddelelse nr. 26/2016 København, d. 29. april 2016 Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere