DS2022. Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DS2022. Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ"

Transkript

1 DS2022

2 DS2022 Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ Principper for udviklingen: Fra top-down til bottom-up Fra medlem til aktiv medejer Fra centralisering til decentralisering Forudsætning: Økonomiske midler og arbejdskraft skal flyttes ud lokalt og regionalt

3 Vision DS2022: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ Klubberne Centralorganisation: HB/FU/Sekretariat Løn og arbejdsvilkår Tryghed Socialfaglig udvikling Politisk indflydelse Arbejdsglæder Regionerne Faggrupper

4 DS 2022 Tidsplan DS2022 Tids og eksekveringsplan: Rep Rep Resolution DS 2022 vedtages Dialogmøder Drøftelser i HB Udviklingsarbejde i resolutionsudvalg og på sekretariatet På baggrund af dialogen i DS i perioden fremsættes forslag til DS 2022 handlingsplan Udviklingsprojekter og analyser igangsættes Udviklingsprojekter evalueres. Med udgangspunkt i projekterne udvikles samlet plan for organisationsudvikling til behandling på Rep 2016 Rep 2016 behandler og vedtager organisationsplan Eksekvering af organisationsplan

5 Hvordan kommer vi derhen? Behandling af organisationsplan 2022 Udfordringer: Mål: DS i 2022 Strategi: Initiativer: Udviklingsprojekter * Rep 2016 Individualisme - Makrotendens Faglighed under pres - Lav offentlig vækst - Bureaukratisering - Status Overenskomster: DS sikrer medlemmer høj løn og arbejdsforhold, via: Høj organisationsgrad Sammenhold blandt off. ansattes organisationer Dynamiske slagkraftige lokale fællesskaber Stærke forhandlere Tryghed: DS sikrer medlemmer professionel rådgivning og opbakning i konfliktsituationer, via: Professionel og effektiv sagshåndtering At understøtte stærke lokale fællesskaber Socialfaglig udvikling: DS skaber rammer for det enkelte medlems socialfaglige udvikling via: Infrastruktur for vidensdeling medlemmer imellem At sætte klubber i stand til at være social faglige dynamoer Strategi: DS et stærkt, udviklende fællesskab: som magtredskab som ramme for arbejdsglæde, godt arbejedsliv og sammenhold som motor for social faglig udvikling Overenskomster 1. Strategi for at fastholde sammenhold blandt off. ansattes organisationer 2. Igangsætte udviklingsprojekter med sigte på at udvikle ny TR-rolle, herunder udvikle TR-uddannelserne, med fokus på lokalt lederskab og integration af organizing-tankegang 3. Strategi for mobilisering og involvering af studerende og nyuddannede, for at fastholde høj organiseringsgrad i DS 4. Gennemføre forsøg med hvorledes overenskomsterne bliver relevante og nærværende for det enkelte medlem Tryghed 5. Evaluering af DS sagshåndtering nationalt og regionalt 6. Igangsætte udviklingsprojekter med sigte på at udvikle ny TR-rolle med fokus på lokalt lederskab og integration af organizing-tankegang Socialfaglig udvikling: 7. Igangsætte udviklingsprojekter med sigte på at udvikle ny DSinfrastruktur for vidensdeling og sparring medlemmer imellem 8. Strategi for at udvikle TR-rollen og TR-uddannelserne således at TR kan blive facilitator for socialfaglig udvikling og kollegial sparring lokalt 9. Ignagsætte udviklingsprojekter og udvikle strategi for hvorledes klubberne kan blive dynamoer for socialfaglig udvikling, herunder undersøge mulighed for uddannelse af klubbestyrelsesmedlemmer og andre meningsdannere. 10. I dialog med faggrupperne undersøge mulighed for at regionalisere nogle faggrupper. Politisk indflydelse: DS øver lokalt og nationalt politisk indflydelse, via: Styrkelse af det lokale niveau Infrastruktur der bringer praksisviden i spil politisk lokalt som nationalt Arbejdsglæde: DS bidrager aktivt til at sikre arbejdsglæde og fællesskab på arbejdsplads, via: TR og klubbestyrelsesmedlemmer der skaber gode rammer for lokalt fællesskab, kollegial support og socialfaglig udvikling Politisk indflydelse: 11. Udvikle infrastruktur der sikrer hurtig udveksling af viden mellem sekretariat og medlemmer, således at praksiserfaringer kan bringes i spil i det politiske arbejde 12. Klubben som lokalpolitisk agent, herunder udvikling af meningsdanneruddannelse (for TR, klubbestyrelsesmedlemmer, m.fl.) med fokus på politisk påvirkning lokalt. 13. I dialog med ledersektionen udvikle strategi for hvorledes praksisviden bringes i spil i forbindelse med udmøntning af reformer, m.v. Arbejdsglæde 14. Igangsætte udviklingsprojekter om hvorledes klubberne bliver socialt omdrejningspunkt på arbejdspladserne og hvordan den kollegiale support medlemmer imellem øges, herunder undersøge muligheden for uddannelse af klubbestyrelsesmedlemmer. 15. Udvikle mulighed for systematisk registrering og kommunikation med klubbestyrelsesmedlemmerne. *For uddybning af de foreslåede udviklingsprojekter , se notat: DS 2022 Udviklingsprojekter i perioden

6 Notat Dato 15. august 2014 RM Side 1 af 3 DS 2022 Udviklingsprojektet i perioden Dette notat beskriver kort hvorledes der skal arbejdes videre med de foreslåede udviklingsprojekter i perioden Udviklingsprojekterne gennemføres med sigte på at kunne fremlægge en samlet strategi DS 2022 for repræsentantskabet De foreslåede udviklingsprojekter er resultatet af dialogen og undersøgelserne i DS i perioden fra Repræsentantskabet 2012 til nu. Styrende for alle udviklingsprojekter er visionen om at DS skal have flere kraftcentre der understøtter lokalt medejerskab og initiativ. De styrende principper for udviklingen, lyder: Fra top-down til bottom-up Fra medlem til aktiv medejer Fra centralisering til decentralisering Forudsætning for udviklingen af DS skal lykkedes er, at der flyttes økonomiske midler fra det centrale niveau ud i landet. Det påhviler Hovedbestyrelsen at udvikle en sammenhængende økonomisk plan der muliggøre en anderledes fordeling af de økonomiske midler i Det fremtidige arbejde med DS2022 vil blive diskuteret på Repræsentantskabet Dette notat og medfølgende powerpoint præsentation kan fungere som udgangspunkt for en diskussion af DS2022 på regionernes generalforsamlinger. Nedenfor følger kort beskrivelse af de foreslåede udviklingsprojekter i perioden : Overenskomster 1. Strategi for at fastholde sammenhold blandt offentligt ansattes organisationer Hovedbestyrelsen skal udarbejde en samlet strategi for hvorledes DS nu og i fremtiden kan bidrage til at sikre sammenhold og koordinering de offentlige ansattes organisationer imellem. 2. Søsætte udviklingsprojekter med sigte på at udvikle en ny TR-rolle, herunder udvikle TR-uddannelserne, med fokus på lokalt lederskab og integration af organizing-tankegang Hovedbestyrelsen skal udarbejde en samlet strategi for udvikling af TRrollen, herunder udvikle TR-uddannelserne. 3. Strategi for mobilisering og involvering af studerende og nyuddannede, for at fastholde høj organiseringsgrad i DS Hovedbestyrelsen skal i dialog med SDS udvikle en samlet strategi for at tiltrække og fastholde studerende og nyuddannede.

7 Side 2 af 3 4. Gennemføre forsøg med hvorledes overenskomsterne gøres relevante og nærværende for det enkelte medlem Hovedbestyrelsen skal undersøge og komme med forslag til hvorledes processen ved overenskomsterne gøres mere demokratiske og relevante for det enkelte medlem. Tryghed 5. Evaluering af DS sagshåndtering nationalt og regionalt Hovedbestyrelsen skal i dialog med regionerne udvikle arbejdet med at håndtere sager for medlemmerne, herunder skal det undersøges om sagshåndteringsarbejdet, inspireret af organizing-tankegangen, kan bruges aktivt til at styrke de lokale fællesskaber på arbejdspladsen. Formålet er at øge tilfredsheden med TR og DS s rådgivning. 6. Søsætte udviklingsprojekter med sigte på at udvikle en ny TR-rolle med fokus på lokalt lederskab og integration af organizing-tankegang. Hovedbestyrelsen skal i samarbejde med regioner udarbejde en samlet strategi for udvikling af TR-rollen, herunder at udvikle TR-uddannelserne. Socialfaglig platform 7. Søsætte udviklingsprojekter med sigte på at udvikle ny DSinfrastruktur for vidensdeling og sparring medlemmerne imellem Hovedbestyrelsen skal igangsætte udviklingsprojekter med vidensdeling og sparring medlemmerne imellem. Udviklingsprojekterne skal bidrage til at afklare den optimale løsning for DS på sigt. 8. Strategi for at udvikle TR-rollen og TR-uddannelserne således at TR kan blive facilitator for socialfaglig udvikling og klubarbejdet lokalt Hovedbestyrelsen skal i samarbejde med regioner udarbejde en samlet strategi for udvikling af TR-rollen, herunder at udvikle TR-uddannelserne. 9. Søsætte udviklingsprojekter og udvikle strategi for hvorledes klubberne kan blive dynamoer for socialfaglig udvikling, herunder undersøge mulighed for uddannelse af klubbestyrelsesmedlemmer og TR. Hovedbestyrelsen skal igangsætte udviklingsprojekter der kan afdække mulighederne og interessen for at gøre klubbestyrelsesmedlemmer og TR på arbejdspladsen til dynamoer for socialfaglig sparring og udvikling lokalt, herunder afdække muligheder og behov i forhold til uddannelsesmuligheder. 10. I dialog med faggrupperne undersøge mulighed for at regionalisere nogle af faggrupperne.

8 Side 3 af 3 Hovedbestyrelsen skal i dialog med faggrupperne undersøge hvorledes alle eller nogen af faggrupperne kan regionaliseres, og således bidrage til socialfaglig udvikling og sparring medlemmerne imellem, herunder afdække hvilke økonomiske og personalemæssige ressourcer en regionalisering af faggrupperne vil kræve. Politisk indflydelse 11. Udvikle infrastruktur der sikrer hurtig udveksling af viden mellem sekretariat og medlemmer, således at praksiserfaringer kan bringes ind i det politiske arbejde Hovedbestyrelsen skal gennemføre forsøg med og evaluere tidligere indsatser med henblik på at foreslå en infrastrukturmodel, der sikrer at praksisviden hurtigt kan bringes ind i det politiske påvirkningsarbejde. 12. Klubben som lokal politisk agent, herunder udvikling af meningsdanneruddannelse (for TR, klubbestyrelsesmedlemmer, m.fl.) med fokus på politisk påvirkning lokalt Hovedbestyrelsen skal udvikle en meningsdanner-uddannelse der henvender sig til TR, klubbestyrelsesmedlemmer og andre aktive DS-medlemmer hvis sigte er at gøre deltagerne i stand til at bedrive politisk interessevaretagelse lokalt og regionalt. 13. I dialog med ledersektionen skal sekretariatet udvikle strategi for hvorledes praksisviden bringes i spil i forbindelse med udmøntning af reformer, m.v. Hovedbestyrelsen skal i dialog med ledersektionen søsætte udviklingsprojekter der bidrager til at sikre at ledere som medarbejderes praksisviden fremadrettet kan bringes i spil i forbindelse med implementering af reformer lokalt og regionalt. Arbejdsglæde 14. Igangsætte udviklingsprojekter om hvorledes klubberne bliver socialt omdrejningspunkt på arbejdspladserne og hvordan den kollegiale support medlemmer imellem øges, herunder undersøge muligheden for uddannelse af klubbestyrelsesmedlemmer Hovedbestyrelsen skal i samarbejde med regionerne gennemføre udviklingsprojekter hvis sigte er at gøre klubberne i stand til at være omdrejningspunkt for kollegialt fællesskab og support lokalt, herunder skal sekretariatet undersøge mulighederne for at lave en klubbestyrelsesuddannelse. 15. Udvikle mulighed for systematisk registrering og kommunikation med klubbestyrelsesmedlemmerne. Hovedbestyrelsen skal sikre at sekretariatet systematisk begynde at registrere og kommunikere med klubbestyrelsesmedlemmerne.

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Det gode hospital Yngre Lægers politiske projekt 2009-2012

Det gode hospital Yngre Lægers politiske projekt 2009-2012 Det gode hospital Yngre Lægers politiske projekt 2009-2012 Det gode hospital I denne pjece kan du læse om Yngre Lægers vision»yngre Læger lægeliv med kant og retning«og om Yngre Lægers otte politiske

Læs mere

Handleplaner til Lederpolitik i Dansk Socialrådgiverforening

Handleplaner til Lederpolitik i Dansk Socialrådgiverforening Notat CH 2.september 2013 Side 1 af 1 Handleplaner til Lederpolitik i Dansk Socialrådgiverforening Indledning Ledere på såvel det offentlige som det private arbejdsmarked stilles overfor store krav. Fælles

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

2015-2020. Strategi- og handlingsplan

2015-2020. Strategi- og handlingsplan KF 2015-2020 Strategi- og handlingsplan Strategi- og handlingsplan 2015-2020 Indhold 03 Forord 04 Vision 05 Det fag- og byggepolitiske område 06 Det internationale arbejde 07 Uddannelsesområdet 09 Konstruktørernes

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1 Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning,

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Hovedopgaven. For at styrke medlemmernes faglige og politiske indsats, skal det opsøgende og inddragende arbejde øges kraftigt.

Hovedopgaven. For at styrke medlemmernes faglige og politiske indsats, skal det opsøgende og inddragende arbejde øges kraftigt. Forslag til arbejdsplan for 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes fagforening 2014-2015. Plan for udvikling af en stærk faglig- og politisk organisation med styr på økonomien. Arbejdsplanen er udarbejdet

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø 1- Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning, skal minimeres ved

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 19 AD DAGSORDENENS PUNKT 4b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 7 - Danske Fysioterapeuters lederpolitik Fremsat af: Hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN?

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? STRATEGI 20132015 2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? PTU har de seneste år været gennem en stor udvikling. Vi har fået foretaget en om- og udbygning af vores faciliteter i Køben havn, og vores afdeling i Århus

Læs mere

Principprogram. for Danmarks Lærerforening. Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Professionsidealet DLF. -met

Principprogram. for Danmarks Lærerforening. Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Professionsidealet DLF. -met Principprogram for Danmarks Lærerforening Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Danmarks Lærerforenings principprogram beskriver de grundlæggende principper, som organisationen bygger

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Danmarks Lærerforenings mål og værdier

Danmarks Lærerforenings mål og værdier F.1 Principprogrammet Den 17. september 2009 Emne: Principprogram Danmarks Lærerforenings mål og værdier Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fælles fagforening, der udvikles i en levende dialog

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Region Syd HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT UDSATTE?

GENERALFORSAMLING. Region Syd HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT UDSATTE? Region Syd GENERALFORSAMLING Fredag 3. oktober 2014 kl. 15.30-ca. 22.00 Indskrivning og kaffe fra kl. 15.00 Fagforeningshuset, Vesterballevej 3A, Snoghøj, Fredericia HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere