UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG"

Transkript

1 UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af din akadmiuddannls Social mdir HRM

2 Tilmld dig 11. fbruar 2014! Dt stratgisk ldrskab Forløbt bstår af 12 aftnr fra kl Først sanc r mandag dn 3. marts, hvorftr dr r undrvisning n gang om ugn frm til dn 19. maj på følgnd dag: marts april maj + ksamn i ug 23 Ønskr du at kunn ld udviklingsorintrd situationr på dt rlvant ldlssnivau? Og at kunn udvikl gn ldlsstilgang og -praksis i forbindls md startgiarbjdt? Få papir på din vidn md n komptncgivnd ksamn og ftruddannls i fagt Dt stratgisk ldrskab. Stratgianalys og -udvikling Du lærr n organisations stratgisk situation og udviklingsbhov at knd, samt at tag udviklingsmæssig tiltag i forhold hrtil. Du får forståls for konskvnsrn af forskllig stratgisk tiltag og udviklingsprocssr, på dt organisatorisk plan såvl som dt prsonlig. Stratgisk torir og modllr Stratgisk analys, udviling og implmntring Udvikling af ldlssprocssr, dr omsættr stratgin til praksis Forandringsprocssr og forandringsldls Prsonligt, rflktrt og autntisk ldrskab i forbindls md stratgiprocssn Eksamn: Mundtlig ksamn på baggrund af t individult langt projkt. Tilmld dig 11. fbruar! Ldls i praksis Forløbt bstår af 12 aftnr fra kl Først sanc r mandag dn 3. marts, hvorftr dr r undrvisning n gang om ugn frm til dn 19. maj på følgnd dag: marts april maj + ksamn i ug 23 Vil du styrk din dltagls og indflydls i udviklingsprocssr? Ldls i praksis introducrr dig til ldlssformr og ldlssværktøjr, hvormd du opnår grundlæggnd komptnc i håndtring af ldlssmæssig situationr. Du får papir på din vidn md n statsanrkndt komptncgivnd ksamn og ftruddannls. Praktisk og stratgisk ldls Md Ldls i praksis får du n god basisvidn om praktisk og stratgisk ldls - og du får indblik i d psykologisk aspktr af ldrskab. Løbnd får du værktøjr til at find dn ldlssstil, dr passr dig og forskllig typr mdarbjdr. Fagt sættr fart i din faglig og prsonlig ldrudvikling og givr dig rdskabrn til at styrk din prsonlig ldrstil. Ldlsstori Prsonlig ldlssstil Lærings- og udviklingsprocssr Konflikthåndtring Kommunikation Eksamn: Mundtlig prøv md udgangspunkt i rhvrvscas.

3 Tilmld dig dn 11. fbruar! Coaching og konflikthåndtring Først kursusdag r torsdag dn 27. fbruar 2014, hvorftr dr r undrvisning følgnd dag frm til ksamn i ug marts april 8. maj Eksamn i ug 21 I fagt Coaching og konflikthåndtring sættr vi fokus på din vnr til at coach i forbindls md konflikthåndtring, så du kan vær md til at forbdr kommunikationn og skab t godt arbjdsklima i din virksomhd. Læring og udvikling i top Du får rdskabr til at analysr og håndtr tamudvikling, tambuilding og konfliktsituationr - og du lærr at anvnd coaching som mtod til at skab højr prformanc på arbjdspladsn. Dit fokus vil spcilt vær på ldrns roll, hvor du gnnm din komptncr indn for coaching r md til at forbdr kommunikationn og dialogn på tværs af afdlingr og nivaur. Er du i stand til at coach når dr opstår konfliktr, Tilmld dig dn 11. fbruar! vil virksomhdn spar tid, opnå t bdr arbjdsklima og bliv mr ffktivtivt i håndtring af opgavr. Coaching som værktøj til konflikthåndtring på individ-, afdlingsog tamnivau Kommunikationstori og modllr til konfliktløsning D organisatorisk rammr og procssr om konfliktsituationr Psykologi - mindst og komptncr Eksamn: Mundtlig ksamn md udgangspunkt i kort projkt. Positiv psykologi i ldls Først kursusdag r tirsdag dn 25. fbruar, hvorftr dr r undrvisning frm til ksamn i ug marts april Eksamn i ug 17 Akadmifagt Positiv psykologi i ldls styrkr din ldlssmæssig handlkraft vd at udvikl vnn til at forstå, hvad dr gør at mnnskr trivs og præstrr optimalt. Vidn og forståls Positiv psykologi i llds givr dig forståls for dn positiv psykologis områd og praksis. Du lærr at bring dn positiv psykologis rsultatr ind i n arbjdsmæssig kontkst. Md ftruddannls i positiv psykologi i ldls blivr du rustt til at anvnd konkrt rdskabr til opbygning af psykologisk kapital; optimism, slvtillid og modstandskraft. Du får indblik i skabls af flow, ngagmnt og udvikling vd at sætt fokus på mdarbjdrns styrkr. Prsonligt og autntisk ldrskab i forbindls md anvndlsn af positiv pyskologi. Hvordan ldls, dr fokusrr på og frmlskr gn, mdarbjdrns og organisationns styrkr, r md til at skab rsultatr på dn økonomisk og dn mnnsklig bundlinj. Eksamn: Mundtlig prøv md udgangspunkt i rhvrvscas.

4 Tilmld dig dn 11. fbruar! Social mdir LINJE: Kommunikation og formidling Først kursusdag r tirsdag dn 25. fbruar, hvorftr dr r undrvisning frm til ksamn i ug marts april Eksamn i ug 19 I fagt Social mdir sættr vi fokus på, hvordan du skabr din tilstdværls i d social mdir- og udnyttr dt kæmp potntial, dr r på Facbook, LinkdIn, YouTub og andr social platform. Dialogn i social mdir Du får indsigt i markdsføring på social mdir og frmtidn md d social mdir - hrundr hvordan du håndtrr alt fra annoncring og onlin kundsrvic til ovrvågning og ffktmåling af social mdir Baggrundn for social mdir Ntværkstankgangn og dnns indvirkn på kommunikation og ngagmnt Formulring af kritisk succsfaktorr D social mdiplatform, drs brugr og gnskabr Opbygning af community Dn viral kommunikation Brugrinvolvrnd aktivittr Forløbt indgår i Akadmiuddannlsn i Kommunikation og Formidling. Eksamn: Mundtlig prøv kombinrt Tilmld dig dn 13. fbruar Human Rsourc Managmnt Først kursusdag r mandag dn 3. marts 2013, hvorftr dr r undrvisning frm til ksamn i ug marts april 5. maj Eksamn i ug 20. Mdarbjdr r én af virksomhdns vigtigst rsourcr, og md fagt Human Rsourc Managmnt rustr du dig til at vartag HR-funktionn og vær bindld mllm ldlsn og dn nklt mdarbjdr. Du lærr om rkruttring, komptncudvikling og prsonalpolitik. HR-stratgi og ldlssfilosofi Md fagt Human Rsourc Managmnt lærr du at lægg n HR stratgi samt får kndskab til ldlssfilosofir og vidnrgnskabr. Du kommr til at arbjd md analysr af virksomhdskultur, md hnblik på at oprtt prsonalpolitikkr samt får kndskab til mtodr og værktøjr til styring af prsonalrssourcr. Prsonalpolitik og -planlægning Tiltrækning, udvikling, fastholdls og afvikling af mdarbjdr Samtalformr og MUS-samtalr Human Rsourc og stratgisk ldls Eksamn: Mundtlig prøv md udgangspunkt i rhvrvscas.

5 dig ld dag Tilmd i dn t r all sns ar! ru - og 1. fb 1 Erhvrvsøkonomi LINJE: Økonomi- og rssourcstyring Forløbt bstår af 12 ftrmiddagssancr fra kl Først sanc r torsdag dn 27. fbruar 2013, hvorftr dr r undrvisning n gang om ugn frm til dn 22. maj + ksamn i juni, marts april maj Eksamn i juni, 2014 Fagt Erhvrvsøkonomi givr dig n hlhdsopfattls af virksomhdrs økonomi og d mang paramtr, dr spillr ind på god, økonomisk planlægning. God økonomi r grundlagt for n sund forrtning. Skal du giv ffktiv økonomisk rådgivning, har du brug for at knd til all virksomhdns økonomisk procssr, og hvordan d spillr sammn. Erhvrvsøkonomisk ovrblik Erhvrvsøkonomi r for dig, dr vil hav t rhvrvsøkonomisk ovrblik, og dn faglig udvikling, dr gør dig i stand til at løft ny opgavr på økonomiområdt. Princippr for valg mllm forskllig invstringsforslag Eftrspørgsls-, konkurrnc og omkostningsforhold Værdikædr Mtodr til økonomisk optimring Rsultat-, likviditts- og balanc Budgttr Cost/bnfit analysr på praktisk problmstillingr. Fagt afslutts md n fir timrs skriftlig ksamn. nnlsr a d u i m Akad d på dlti skr, som øn nnls - for dig da nd ud å g r job n vid md dit d n b sidlø

6 FÆLLES FOR FAGENE Du kan dltag i dt nklt fag som t slvstændigt uddannlssforløb, llr du kan vælg at tag fagt som n dl af din Akadmiuddannls md profil Ldls/ Økonomi- og rssourcstyring. All kursrn afholds i Frdrikshavn. Optagls Adgangskravt til Akadmiuddannlsn r n adgangsgivnd uddannls samt rhvrvsrfaring af mindst 2 års varighd. En adgangsgivnd uddannls kan vær: 1. En rlvant rhvrvsuddannls 2. En rlvant grunduddannls for voksn (GVU) 3. En gymnasial uddannls 4. Andn rlvant uddannls på mindst samm nivau som 1-3 Tilmlding Du tilmldr dig vd at udfyld tilmldingsblankttn. Husk at markr hvilkt fagmodul, du tilmldr dig. Spørgsmål ang. tilmlding kan rtts til kursusskrtær Chantt Wstrgaard på tlfon: llr -mail: Økonomi Hvrt fag kostr kr. 4800,-. Prisn r inkl. undrvisningsmatrial (dog kskl. grundbog). Forpljning Du har gratis adgang til kaff, th og kakao hl dagn. Drudovr har du mulighd for at handl i vors kantin. Vil du vid mr? Du r mgt vlkommn til at kontakt udviklingschf Poul-Erik Skovsgaard på tlfon: / Læs mr om vors udbud på Et samarbjd mllm Kursuscntrt - Frdrikshavn Handlsskol Kirkgad 9 - Postboks Frdrikshavn Tlfon Fax

7 TILMELDING TIL AKADEMIFAG -1. halvår 2014 Sæt kryds vd dt llr d fag, du ønskr at tilmld dig Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Social mdir Human Rsourc Managmnt SE TILMELDINGS- FRIST UNDER DE ENKELTE FAG Navn: Stilling: CPR-nr: Adrss: Postnr. og by: Tlfon: Uddannlssmæssig baggrund Eksamnsår Praksis- / rhvrsrfaring Antal år Virksomhd: CVR-nr og EAN nr.: Adrss: Postnr. og by: Tlfon: Dato: Undrskrift: Snd din tilmlding i n kuvrt til: Kursuscntrt - Frdrikshavn Handlsskol Att.: Chantt Wstrgaard Kirkgad 9 - boks Frdrikshavn Ellr scan dn ind og snd dn pr. -mail til: Vi kontaktr dig md nærmr information, når vi har modtagt din tilmlding.

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

AKADEMIFAG. 1. halvår 2015. Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling Erhvervsøkonomi Økonomistyring i praksis

AKADEMIFAG. 1. halvår 2015. Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling Erhvervsøkonomi Økonomistyring i praksis AKADEMIFAG 1. halvår 2015 Organisation og arbejdspsykologi Teamledelse Det strategiske lederskab Positiv psykologi i ledelse Skriftlig kommunikation Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One.

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One. Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding Dansk stus bdømmls af studijobs og virksomhrs mployr branding Forstå stus pfcr og positionér dig tidligt som n attraktiv frmtidig arbjdsgivr 2013 www.youngacamics.com 3 Forord Optimér mployr brandingn

Læs mere

Produktnyt. kroer landets. et ophol. bladet... i Læs mer. Nr. 6 August 2009

Produktnyt. kroer landets. et ophol. bladet... i Læs mer. Nr. 6 August 2009 Nr. 6 August 2009 Produktnyt PushLock n nyhd, dr givr faldsikring vd vinduspudsning Ny, stærk stilladsprsnning md bændl Icopal introducrr ny tagrndr TEMA: EN VERDEN FULD AF MULIGHEDER Flr af vors varr

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere

www.nordlys.dk Triggerterapi Triggerterapi er en effektiv metode til naturlig behandling af muskelsmerter, stivheder, muskelspændinger

www.nordlys.dk Triggerterapi Triggerterapi er en effektiv metode til naturlig behandling af muskelsmerter, stivheder, muskelspændinger Massa Grundkursus All kan giv massa, og i løbt af fm oplvlssri da lærr du at giv n fuld kropsmassa ftr Nordlysmtodn. En bhalig, sund massa for krop og sjæl. Vi nnmgår all d vigtigst massagrb og strøg.

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE

DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE -efterår 2011 Hvad er god ledelse - og hvordan bliver jeg en god leder? Hvilke redskaber kan jeg bruge i min ledelse? Hvordan får jeg øget selvindsigt? Hvad er rigtig

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere