INNOVATIONSHJULETS INNOVATIONSANALYSE DEMOGRAFI INFO OM VIRKSOMHED RESPONDENTER ANONYMT DATOER FOR MÅLINGER CVR ETABLERINGSÅR 2000 VIRKSOMHEDSFORM A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INNOVATIONSHJULETS INNOVATIONSANALYSE DEMOGRAFI INFO OM VIRKSOMHED RESPONDENTER ANONYMT DATOER FOR MÅLINGER CVR ETABLERINGSÅR 2000 VIRKSOMHEDSFORM A/S"

Transkript

1 INNOVATIONSHJULETS INNOVATIONSANALYSE INFO OM VIRKSOMHED CVR ETABLERINGSÅR 2000 VIRKSOMHEDSFORM A/S ANTAL ANSATTE 7 (Afdeling Aalborg) ANONYMT KAPITAL DKK 47% NIVEAU DEMOGRAFI 3% 40% TOPLEDELSE MELLEMLEDELSE ANSATTE RESPONDENTER NACE KODE ADRESSE POSTNUMMER & BY Gøteborgvej AALBORG SV 67% KØN 33% 20 erne 40% ALDER 0 erne 7% 40 erne 3% KOMMUNE AALBORG 30 erne 40% DATOER FOR MÅLINGER. BENCHMARKING 27//20 2. BENCHMARKING TBA 3. BENCHMARKING TBA

2 SAMLET OVERBLIK, PRODUKTER & SERVICES MONITORERING OPTIMERING 66% KUNDEBEHOV INNOVATIONS IDEGENERERING NETWORKING INKUBATION TID & ØKONOMI PARTNERSKABER ACCELERATION PARTNERE FORANDRINGER MOTIVATION PASSION KULTUR & KLIMA STØTTE STRUKTUR FOREKOMST FLEKSIBILITET MARKEDS- ORIENTERING 66% 4 % I REGIONEN 3 I BRANCHEN SAMLET INNOVATIONSEVNE 7,2 6,7, PARTNERSKABER,4, PRODUKTER & SERVICES,8 4,7 3% 4% 6% 0% % % INNOVATIONSHJULET

3 7,2 7,2 7,2 7, FORANDRINGER PASSION STØTTE KATEGORIER AS IS TO BE Forandringer: Samlet set mener I, at ledelsen understøtter en forandringskultur og generelt er forandringparate, hvis gode forretningsmuligheder opstår. Topledelsen mener, at virksomheden burde opnå en smule højere score, men der er ikke betydelig forskel. Passion: Samlet set mener I, at ledelsen går forrest, når det gælder forandringer, at ledelsen har store ambitioner for udviklingen af virksomheden. Dette stemmer overens med det niveau, som topledelsen mener, at virksomheden bør være på. Støtte: Samlet set mener I, at ledelsen støtter og deltager aktivt i udviklingen af nye projekter og støtter medarbejderne i at komme med nye ideer. Dette stemmer overens med det niveau, som topledelsen mener, at virksomheden bør være på. 6,7 7, 6, 6, FOREKOMST MARKEDS- ORIENTERING FLEKSIBILITET Forekomst: Samlet set mener I, at virksomheden har en formuleret og velkommunikeret plan, som er kendt af medarbejderne. Dette stemmer overens med det niveau, som topledelsen mener, at virksomheden bør være på. Markedsorientering: Samlet set mener I, at jeres strategi er baseret på kundebehov, at I kan spotte trends, og at I sammenligner jer selv med konkurrende virksomheder. Topledelsen mener, at virksomheden burde opnå et markant højere niveau på dette område. Fleksibilitet: Samlet set mener I, at I er stand til at afvige fra strategien, hvis gode muligheder opstår, og at I løbende opdaterer strategien. Dette stemmer overens med det niveau, som topledelsen mener, at virksomheden bør være på., 6,,,8 STRUKTUR KULTUR & KLIMA MOTIVATION Struktur: Samlet set mener I, at medarbejderne er gode til at støtte hinanden i at afprøve nye tiltag og dele erfaringer, samt at alle har mulighed for at få fat i beslutningstagere hvis nødvendigt. Dette stemmer overens med det niveau, som topledelsen mener, at virksomheden bør være på. Kultur & Klima: Samlet set er I neutrale i holdningen til, om I har en kultur, hvor man er parat til at prøve nye ting, og hvor det er acceptabelt at sætte spørgsmålstegn ved status quo. Dette gælder også i holdningen til, om I lærer af de fejl som sker, samt om I arbejder kreativt, når der skal løses problemstillinger. Topledelsen mener, at virksomheden burde opnå et markant højere niveau på dette område. Motivation: Samlet set er I neutrale i holdningen til, om jeres medarbejdere belønnes for nye ideer og støttes i at gennemføre og afprøve nye tiltag. Topledelsen mener, at virksomheden burde opnå et markant højere niveau på dette område.

4 PARTNERSKABER,4 4,3,8 6,7 PARTNERE TID & ØKONOMI NETWORKING Partnere: Samlet set mener I ikke, at virksomheden arbejder sammen med videnscentre eller gør brug af eksterne partnere eller leverandører ift. at sparre eller udvikle nye ideer. Dette stemmer overens med det niveau, som topledelsen mener, at virksomheden bør være på. Tid & Økonomi: Samlet set er I neutrale i holdningen til, om der afsættes nok ressourcer til udviklingsprojekter. Dette stemmer overens med det niveau, som topledelsen mener, at virksomheden bør være på. Networking: Samlet set mener I, at medarbejderne støttes i at deltage i netværksaktiviteter, og at I løbende søger efter nye forretningspartnere. Dette stemmer overens med det niveau, som topledelsen mener, at virksomheden bør være på., PRODUKTER & SERVICES,8,8,4 6,3 OPTIMERING MONITORERING KUNDEBEHOV Optimering: Samlet set er I neutrale i holdningen til, om I lærer af de fejl som sker og arbejder med at optimere jeres arbjedsprocesser. Topledelsen mener, at virksomheden burde opnå et markant højere niveau på dette område. Monitorering: Samlet set er I neutrale i holdningen til, om I evaluerer og måler succesraten på jeres udviklingsprojekter. Topledelsen mener, at virksomheden burde opnå et markant højere niveau på dette område. Kundebehov: Samlet set mener I, at I ofte indsamler viden om jeres kunder, og at medarbejderne er bekendte med kundernes behov. Topledelsen mener, at virksomheden burde opnå et markant højere niveau på dette område. INNOVATIONS 4,7 4,6 4,8 4,8 IDESKABELSE INKUBATION ACCELERATION Ideskabelse: Samlet set er I neutrale i holdningen til, om virksomheden arbejder systematisk med at skabe, indsamle og evaluere ideer. Topledelsen mener, at virksomheden burde opnå et markant højere niveau på dette område. Inkubation: Samlet set er I neutrale i holdningen til, om virksomheden arbejder med at teste nye ideer, involvere kunder i udviklingsprojekter samt arbejder med at udvikle realiseringsplaner i starten af processen. Topledelsen mener, at virksomheden burde opnå et markant højere niveau på dette område. Acceleration: Samlet set er I neutrale i holdningen til, om virksomheden er i stand til at bringe nye ideer til markedet, og om der er en tilstrækkelig infrastruktur til dette. Topledelsen mener, at virksomheden burde opnå et markant højere niveau på dette område.

5 INTERN SAMMENLIGNING TOPLEDELSE MEDARBEJDERE & MELLEMLEDELSE FORANDERINGER PASSION STØTTE +23% +2% FOREKOMST MARKEDSORIENTERING FLEKSIBILITET STRUKTUR KULTUR & KLIMA MOTIVATION PARTNERSKABER PARTNERE TID & ØKONOMI NETWORKING, PRODUKTER & SERVICES OPTIMERING MONITORERING KUNDEBEHOV IDEGENERERING INKUBATION ACCELERATION BALANCE UBALANCE FORSKEL STØRSTE FORSKEL MINDSTE FORSKEL SAMLET GENNEMSNIT,4 0, 0,6 PARTNERE ACCELERATION INNOVATIONSHJULET

6 EKSTERN SAMMENLIGNING DIN VIRKSOMHED GENNEMSNIT LAVESTE TREDJEDEL MIDTERSTE TREDJEDEL HØJESTE TREDJEDEL PARTNERSKABER, PRODUKTER & SERVICES DELOITTE SAMMENLIGNET MED GENNEMSNIT 0,6 0,2 PARTNERSKABER 0,7 0,3 PRODUKTER & SERVICES 0, 0,3 8,3% 3,3% 0,2% 4,4% 0,6% 6,3% INNOVATIONSHJULET

7 UDVIKLINGEN PARTNERSKABER, PRODUKTER & SERVICES INNOVATIONS 4% FRA BENCHMARKING 2. BENCHMARKING 3. BENCHMARKING 4. BENCHMARKING. BENCHMARKING PARTNERSKABER PRODUKTER & SERVICES 3% 4% 6% 0% % % INNOVATIONSHJULET

8 INSPIRATION TIL SPRINTS LAV SCORE I opnår en lav score indenfor jeres arbejde med videnscentre og brug af eksterne partnere eller leverandører ift. at sparre eller udvikle nye ideer. I opnår en lav score indenfor evnen til systematisk at skabe, indsamle og evaluere ideer. I opnår en lav score indenfor evnen til at bringe nye ideer til markedet. SPRINT 3 SPRINT 2 SPRINT FÅ MANGE OG BEDRE IDEER Aquae nam id molupiento beatque nem faccae Aquae nam volorem id molupiento beatque Otassit nem volora faccae quuntec atu- repe que seriae. Aquae nam volorem id ste molupiento beatque Otassit nem volora erchici repe dolest, que sime seriae. simagnis faccae quuntec llacide atuste rnatio que volorem repe que seriae. Otassit volora erchici quuntec sitibus llacide eatint. atuste rnatio que erchici sitibus llacide eatint. rnatio que prepro voluptae eicima sitibus eatint. INTERN FORSKEL Ledelsen mener, virksomheden er gode til at lære af sine fejl og optimere arbejdsgange ud fra dette i højere grad end medarbejderne. Ledelsen mener, at der arbejdes tæt sammen med eksterne partnere i højere grad end medarbejderne gør. Ledelsen mener, at virksomheden er gode til at måle på indsatsen af udviklingsprojekter samt lære af fejlene undervejs i højere grad end medarbejderne gør. SPRINT 3 SPRINT 2 SPRINT LÆR AF FEJLE Aquae nam id molupiento beatque nem faccae Aquae nam volorem id molupiento beatque Otassit nem volora faccae quuntec atu- repe que seriae. Aquae nam volorem id ste molupiento beatque Otassit nem volora erchici repe dolest, que sime seriae. simagnis faccae quuntec llacide atuste rnatio que volorem repe que seriae. Otassit volora erchici quuntec sitibus llacide eatint. atuste rnatio que erchici sitibus llacide eatint. rnatio que prepro voluptae eicima sitibus eatint. AS IS VS. TO BE Topledelsen mener, at virksomheden skal være bedre til at indsamle viden om deres kunders behov samt integrere denne viden i deres strategi og udvikling. Topledelsen mener, at virksomheden bør arbejde med at skabe en bedre kultur for fornyelse, samt arbejde mere med medarbejdernes motivation for udviklingsprojekter. Topledelsen mener generelt, at virksomheden skal være bedre til at arbejde med innovationsprocesserne og bl.a. udvikle evnen til at skabe flere ideer. SPRINT 3 SPRINT 2 SPRINT KUNDERNE I CENTRUM Aquae nam id molupiento beatque nem faccae Aquae nam volorem id molupiento beatque Otassit nem volora faccae quuntec atu- repe que seriae. Aquae nam volorem id ste molupiento beatque Otassit nem volora erchici repe dolest, que sime seriae. simagnis faccae quuntec llacide atuste rnatio que volorem repe que seriae. Otassit volora erchici quuntec sitibus llacide eatint. atuste rnatio que erchici sitibus llacide eatint. rnatio que prepro voluptae eicima sitibus eatint.

9 FORKLARINGER I kategorien Lederskab ses på ledelsens forandringsparathed, passion for udvikling samt støtte og deltagelse i udviklingsarbejdet. Forandringer beskriver om ledelsen understøtter en forandringskultur og generelt er forandringparate, hvis gode forretningsmuligheder opstår. Passion beskriver om ledelsen går forrest, når det gælder forandringer og om ledelsen har store ambitioner for udviklingen af virksomheden. Støtte beskriver om ledelsen deltager aktivt i udviklingen af nye projekter og støtter medarbejderne i at komme med nye ideer. I kategorien Organisation ses på struktur, kultur og klima samt motivation. Struktur beskriver, om medarbejderne er gode til at støtte hinanden i at afprøve nye tiltag og dele erfaringer, og om medarbejderne har mulighed for at få fat i beslutningstagere hvis nødvendigt. Kultur & Klima beskriver, om organisationen har en kultur, hvor man er parat til at prøve nye ting, og hvor det er acceptabelt at sætte spørgsmålstegn ved status quo. Motivation beskriver om medarbejdere belønnes for nye ideer og støttes i at gennemføre og afprøve nye tiltag. I kategorien Strategi ses på forekomst, markedsorientering og fleksibilitet. Forekomst beskriver om organisationen har en formuleret og velkommunikeret plan, som er kendt af medarbejderne. Markedsorientering beskriver om organisationens strategi er baseret på kundebehov, og om organisationen er i stand til at spotte trends og udnytte disse. Fleksibilitet beskriver om organisationen er i stand til at afvige fra strategien, hvis gode muligheder opstår, og om strategien løbende opdateres. PARTNERSKABER I kategorien Partnerskaber og Ressourcer ses på partnerskaber, tid og økonomi til udvikling samt networking. Partnerskaber beskriver, om organisationen arbejder sammen med videnscentre eller gør brug af eksterne partnere eller leverandører ift. at sparre eller udvikle nye ideer. Tid og økonomi beskriver, om organisationen afsætter nok ressourcer til udviklingsprojekter. Networking beskriver, om medarbejderne støttes i at deltage i netværksaktiviteter, og om organisationen løbende søger efter nye forretningspartnere., PRODUKTER OG SERVICES I kategorien Processer, Produkter og Services ses på organisationen arbejde med optimering, monitorering af udviklingsprojekter samt kundebehov. Optimering beskriver, om organisationen lærer af de fejl som sker og arbejder med at optimere arbjedsprocesser. Monitorering beskriver, om organisationen evaluerer og måler succesraten på udviklingsprojekter. INNOVATIONS I kategorien Innovationsprocesser ses evnen til at skabe ideer, udvikle idee og realisere ideer. Ideskabelse beskriver, om organisationen arbejder systematisk med at skabe, indsamle og evaluere ideer. Ideudvikling beskriver, om organisationen arbejder med at teste nye ideer, involvere kunder i udviklingsprojekter samt arbejder med at udvikle realiseringsplaner i starten af processen.

Innovation i Dagligvarebranchen

Innovation i Dagligvarebranchen Innovation i Dagligvarebranchen En undersøgelse af innovations-kulturen i branchen og en kortlægning af problemer og muligheder 13. marts 2014 Kort om DLF innovation score board Webbaseret spørgeskema,

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

tegi stra Undersøgelse af strategiarbejdet i danske virksomheder

tegi stra Undersøgelse af strategiarbejdet i danske virksomheder tegi stra Undersøgelse af strategiarbejdet i danske virksomheder Analyserapport Faglig rapport fra AU Herning Forår 2014 Jens Holmgren og Ole Friis AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

SYV anbefalinger til styrkelse af de kreative og innovative kompetencer i odenseanske virksomheder

SYV anbefalinger til styrkelse af de kreative og innovative kompetencer i odenseanske virksomheder Specialanalyse udarbejdet for Udviklingsforum Odense Partnerskab for Vækst Fyn Partnerskab for Vækst Fyn Af: Professor Mette Præst Knudsen Integrative Innovation Management Institut for Marketing & Management

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland I denne artikel vil jeg beskrive hvad innovation kan være, når man bevæger

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Det vil glæde mig...

Det vil glæde mig... s Det vil glæde mig... Kære leder Det vil være en glæde for mig sammen med Dig - at designe en unik workshop tilpasset din virksomhed og jeres udfordringer Lad Dig inspirere af workshops, som andre allerede

Læs mere

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide Den Kommunale Kvalitetsmodel Spørgsmålsguide Indhold Forord 2 Selvevaluering af Indsatser 3 Tema 1: Ledelse 5 Tema 2: Ressourcer 7 Tema 3: Medarbejdere 9 Tema 4: Metoder og processer 11 Selvevaluering

Læs mere

tage sit afsæt i en tilgang med fokus på ledernes og medarbejdernes energi, engagement og motivation.

tage sit afsæt i en tilgang med fokus på ledernes og medarbejdernes energi, engagement og motivation. 1 Forord Nytænkning og vilje til forandring er vores mulighed for at møde de udfordringer, som vi står overfor: Flere børn og ældre i kombination med en dalende arbejdsstyrke. Allerede fra 2011 vil dobbelt

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Resumé 4 Barrierer for erhvervslivets digitalisering 6 De interne barrierer for digitalisering

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit N. Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere