Verdensøkonomien mod år r 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Verdensøkonomien mod år r 2013"

Transkript

1 Verdensøkonomien mod år r 2013 Præsenteret i København af Niels Bøttger-Rasmussen Præsenteret i Århus, Oslo, Stavanger af Anders Bjerre April 2008

2 What Businessmen Expect from the 1970s (HBR, 1971) Recessions will continue to be relatively mild. It seems unlikely that we will experience a downturn any more severe than that of , when industrial production dropped 9% The economy has apparently become more "recession-proof" owing to increased government spending and the rapid growth of comparatively stable service industries From: Dean S. Ammer, "What Businessmen Expect from the 1970s", Harvard Business Review January-February 1971, p 41. Citeret efter: Pierre Wack, How Royal Dutch/Shell developed a planning technique, that teaches managers to think about an uncertain future

3 Kilde: IMF, World Economic Outlook, oktober 2007

4 Kilde: IMF, World Economic Outlook, oktober 2007 Temamøde Andel af tid Blå: Mild recession Rød: Dyb recession Varighed

5 Færre og kortere recessioner over tid Institutionel kvalitet og bæredygtighed: Bedre regeringer, mere velfungerende demokratier, bedre institutioner Makroøkonomisk politik: Bedre økonomer m.fl. i centralbanker og finansministerier Finansielle markeder: Bedre finansieringsmuligheder for personer, virksomheder og stater ved forbigående økonomisk modgang Andre strukturelle forhold: Forskydning mod privat og offentlig serviceøkonomi, mere fleksible vare- og arbejdskraftmarkeder, bedre lagerstyringsteknikker etc. Kilde: IMF, World Economic Outlook, oktober 2007

6 Globalt opsving fortsætter siger Danmarks Nationalbank Uroen på de internationale finansielle markeder får kun begrænset indflydelse på efterspørgslen og dermed på økonomien. Det vurderer Danmarks Nationalbank i kvartalsoversigten for tredje kvartal. Det globale opsving, som for alvor tog fart gennem 2004, tegner til at blive det kraftigste siden begyndelsen af 1970'erne, vurderer bankens økonomer. Nationalbanken peger på, at væksten i verdensøkonomien er høj, og selv om tempoet i USA er gået ned, fortsætter opsvinget i Europa, Asien og andre regioner. Ritzau (Offentliggjort kl. 08:56)

7 Krise- frygt eller realitet? Likviditetskrise Finanskrise Realøkonomisk krise Ubalancer? Negativ spiral?

8 BNP vækstrater verden og udvalgte lande/regioner Verden USA Euro-området CIS-lande (Russia +) Japan Asien excl. Japan Verden (feb.revision) Advanc. økonomier (feb. revision) Kilde: OECD (december 2007) and European Commission

9 Krisens dynamik- de mange kriser Boligkrise Finanskrise Oliepriskrise Dollarkrise Kreditstramning Forbrugskrise Aktiekrise Investeringskrise

10 Consumer confidence has fallen OECD: Economic outlook, An interim assessment, March 2008

11 Business confidence has deteriorated in the US 1: Business confidence 2: Consumer confidence 1: Consumer confidence 2: Business confidence? OECD: Economic outlook, An interim assessment, March 2008

12 Krise eller Advarsel? Kilde: IMF, World Economic Outlook, oktober 2007

13 USA s boligmarked forværres House prices (year-on-year growth rate) OFHEO Case-Shiller 10 cities

14 Tab på boliglån stærkt stigende (USA) Delinquency rates on real estate loans OECD: Economic outlook, An interim assessment, March 2008

15 Traditionel bankvirksomhed A-Bank Låntager 1 Låntager 2 Låntager 3 Låntager 4 B-Bank Låntager 5 Låntager 6 Lån regnes til pari i regnskaber (indtil de evt. bliver nødlidende)

16 Moderne bankvirksomhed A-Bank Låntager 1 Låntager 2 Låntager 3 Låntager 4 Securitisation B-Bank Hedgefond Låntager 5 Låntager 6 Rating AAA etc. Garant Hvad er markedsprisen? Afhænger af skøn over fremtiden

17 Global indtjening efter skat mia. USD Semiconductors Medier og udgivelser Bilindustri Detailhandel Kemisk industri Makiner og udstyr Transport Føde og drikkevarer Farmaceutisk industri Elektricitet, gas og vand Forsikring Telecom og IT Metal og miner Olie, gas og kul Bankvæsen Kilde: McKinsey Quarterly, January mia. USD

18 De nye finansielle supermagter Hedge fonde Kapitalfonde Asiatiske centralbanker Petrodollars aktiver mia. USD 20 * Exxon Mobile 30 * DKK BNP

19 Global formueforvaltning, 2006 mia. USD Kapitalfonde Hedge fonde Asiatiske centralbanker Petrodollar aktiver Forsikringsformue Mutual funds Pensionsfonde mia. USD Kilde: McKinsey Quarterly, December 2007

20 Hedgefonde Facts: mia. USD. Gearing: ca. 4 gange Aktiver handles gange pr. år Står for pct. af handel på New Yorks og Londons børser Forsikring? stabiliserende Spekulation? Destabiliserende Risiko: Mange kontrakter, der kan blive nødlidende

21 Kapitalfonde Facts 700 mia. USD Gearing: ca. 3 gange 1/3 af opkøb og fusioner i USA 20 pct. af opkøb i Europa 11 pct. af bankers samlede udlån til erhvervslivet Risiko: Tvangssalg af aktier?

22 Sovereign Wealth Funds Asiatiske centralbanker samt Petrodollaraktiver (fx Mellemøsten, Norge) Udvikling Investeringskapacitet gav lav rente i en periode Forlader USD-obligationer m.v. Aktive investeringer i andre valutaer end USD Støtte under aktiemarkeder? Risici: Kan flytte mange penge på en gang Bekymring for nye statslige ejere (protektionisme) Uigennemsigtigt

23 1000 mia. USD USA s s betalingsbalanceunderskud og valutakurs i DKK Valutakurs mod DKK Underskud Valutakurs mod DKK

24 Dansk Dansk økonomi ved en korsvej? DØR, efterår 2007

25 Tre scenarier for boligprisudvikling i Danmark (IFF, August 2005) Bolig hysteriet fortsætter % Faktisk Naturligt leje Boblen brister

26 Scenarier for verdensøkonomien mod : Gode tider forbi: En mere ustabil verden 2: Robust global økonomi består syretesten

27 Scen.. 1: Gode tider forbi - verden mere ustabil Øget økonomisk ustabilitet - længere lavkonjunkturer Drivkræfter for global økonomisk ekspansion udtømt Boligpriser og aktiekurser på retur Lånefinansieret forbrug afvikles Arbejdskraftmangel giver løn- og prisstigning Globalisering betyder ikke længere lavere inflation Aldring og mætte vestlige forbrugere Øget ulighed medfører konflikter og uro Øget protektionisme som modsvar

28 Scen.. 1: Gode tider forbi - verden mere ustabil Olie og fødevarer stiger fortsat Oliepris på 160 USD ultimo 2008 Kapacitetsmangel + Terror/krig? Høje fødevarepriser p.g.a fortsat vækst i BRIK mv. Dollarpris 4,25 kr. ultimo 2008 Boligpriser ned med 25 pct. US rente på 1 pct. Flugt fra amerikanske investeringer

29 Scen.. 1: Gode tider forbi - verden mere ustabil EU-lande rammes hårdt af: Lav USD Øget inflationspres Stigende rente Overvurderede huspriser Betalingsbalanceunderskud Stigende arbejdsløshed i nogle områder

30 USA Euro- region Japan

31 Boblen bristede Løsagtig pengepolitik efter 9/11 Lav rente og rigelig likviditet Lånefinansieret investering Husprisboble, aktieboble, finansboble Kuren Fase 1. Erkendelsesfasen - er der en boble? Brandslukning Fase 2: Forsøg på punktering uden tilskadekomne Ny luft i boblen

32 Scen.. 1: Gode tider forbi - verden mere ustabil Boligkrisen langvarig Boligpriser pct. overvurderet medio 2007 Langsom tilpasning Meget begrænset boligbyggeri Moderat forbrug hos boligejere Tilpasning til normale profitrater i industri og finans lægger låg på aktiekurser Stagflation Øget pres på velfærdsstater Flere konflikter og social uro Protektionisme som modsvar

33 Scen.. 2: Robust global økonomi består syretesten 2013: Hvilken krise? Kraftige udsving på finansmarkeder Advarselslamper, som der handles på Realøkonomien derfor kun begrænset berørt Afdæmpning får oliepriser og kornpriser til at falde 20% boligprisfald begrænset problem for de fleste Rentefald og hurtig gældsanering i USA letter ramte boligejeres situation

34

35 BRIK-lande og Next 11 BRIK-lande Befolkning 2007 millioner BNP 2007 mia. USD Vækst pct. p.a Brasilien Rusland Indien Kina , ,2 6,6 8,9 10,8 Next 11 Befolkning 2007 millioner BNP 2007 mia. USD Vækst pct. p.a Bangladesh Egypten Indonesien Iran Korea Mexico Nigeria Pakistan Philippinerne Tyrkiet Vietnam ,2 5,6 5,6 4,9 4,7 3,7 5,8 7,1 5,8 6,9 8,2 Kilde: IMF, World Economic Database, October 2007

36 Scen.. 2: Robust global økonomi består syretesten BRIK og Next 11 Dekobling fra USA (Europa m.fl.) Global spredning af aktivitet, interesser og risiko Positive inflationseffekter af globaliseringen overstiger fortsat de negative Høj global vækst igen fra Yen og Renminbi stiger markant overfor Euro Dollar stiger igen til 6 kr. Aktiekurser primo 2013 er 25% over medio 2007

37 Fra trussel til mulighed de nye vækstdriverev Globalisering - innovation, produktivitet, højværdiprodukter Klimaforandring - investering i nye energiformer og besparelser Råvarepriser - investering i ny kapacitet/alternative løsninger Arbejdskraftmangel - fokus på højere produktivitet Aldring, sygdom - sundhedsinvesteringer, wellness, Terrortrussel - IT-systemer, overvågning, Økonomisk krise - udrensning i ineffektive virksomheder/systemer? Dollarfald/stigning - effektivitetspres skiftevis i EU og i USA Kommercialisering: et problem er en forretningsmulighed Videnøkonomi: højt beredskab for problemløsning Netværksøkonomi: hurtig videnspredning Acceleration: øget fordringsparathed

38 Scen.. 2: Robust global økonomi består syretesten Boligpriskurven knækkede: Godt for unge og for den økonomiske stabilitet Olieprisen fandt nyt højt leje: Fortsat stimuli til energibesparelser og alternativ energi Højere råvarepriser: Gang i bæredygtig udvikling i Latinamerika og Afrika Dollarkursen faldt: Løsning på USA balanceproblem og mindre afhængighed af amerikanske forbrugere Finanskrak: Bedre systemer til overvågning & kontrol af global finansverden 2008 året hvor alle spøgelserne blev demonteret

39 Sc.. 2: Verden bliver fortsat mere stabil Markedsøkonomier Velfungerende demokratier Risikospredning Mindre afhængighed af hjemmemarked, enkeltlande og enkeltbrancher, enkeltbanker, enkeltvirksomheder. Mere effektiv finansiel styring og kontrol Krusning, krise eller katastrofe? Advarselslamper Øko-system Mindre sårbarhed Selvregulerende kræfter

40 Sc.. 1: Verden bliver (igen) mere ustabil Øget gensidig global afhængighed Konvergens, samvariation, psykologi Renter, aktiemarkeder, boligmarkeder,.. Mange ubalancer Færre styringsmuligheder Globale likviditetsstrømme, kapitalfonde, hedgefonde m.v. Manglende gennemsigtighed Gearing, hvem sidder med sorteper Reaktion: Protektionisme Lemming-effekt Fra snebold til lavine

41 Scenarier for verdensøkonomien mod : Gode tider forbi: En mere ustabil verden 2: Robust global økonomi består syretesten

42 DISKUSSION HVIS det bliver krise-scenariet (scenarie 1, en mere ustabil verden ), Hvad er så trusler og muligheder for en globalt agerende virksomhed frem mod 2013? diskussionen kan starte med din egen arbejdsplads, eller vi kan prøve at diskutere bredere

opportunities in crisis

opportunities in crisis Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 178 Offentligt opportunities in crisis Medlemsrapport #1/2009 Opportunities in crisis Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning MEDLEMSRAPPORT

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 8

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 8 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2008 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 8 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2008 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

Globale udfordringer kræver globalt samarbejde. Uro i Mellemøsten kan blive historisk. Aktiestrateg forventer stigende nordiske markeder

Globale udfordringer kræver globalt samarbejde. Uro i Mellemøsten kan blive historisk. Aktiestrateg forventer stigende nordiske markeder 2011 // Februar s i d e // 06 Uro i Mellemøsten kan blive historisk s i d e // 09 Aktiestrateg forventer stigende nordiske markeder s i d e // 10 Goldman Sachs tror på USA s i d e // 21 Globale risici

Læs mere

Bilag om udvalgte internationale tendenser af betydning for dansk erhvervsliv 1

Bilag om udvalgte internationale tendenser af betydning for dansk erhvervsliv 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 26. januar 2006 Bilag om udvalgte internationale tendenser

Læs mere

At arbejde med fremtiden - metoder og redskaber blandt andet: Fremskrivninger og prognoser Tendenser trend spotting Megatrends Scenarier Wild Cards

At arbejde med fremtiden - metoder og redskaber blandt andet: Fremskrivninger og prognoser Tendenser trend spotting Megatrends Scenarier Wild Cards SCENARIOMETODEN Gjennom scenarier kan vi se for oss flere mulige fremtidsbilder som tar opp i seg usikkerheten om fremtiden. Gode scenarier synliggjør hva vi må ta hensyn til når vi skal ta beslutninger

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2008. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2008. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2008 Værdi Værdi 31.03.08 30.06.08 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 405,55 392,94-12,61-3,11% -12,03%

Læs mere

INVESTERINGSBREV, NOVEMBER 2011. Resumé

INVESTERINGSBREV, NOVEMBER 2011. Resumé Dialog med kunden og uvildig investeringsrådgivning betyder, at kundens risikoprofil løbende afstemmes og der tages højde for hvordan konjunkturerne har indflydelse på formueudviklingen. SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2008

Udvikling i 4. kvartal 2008 DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2008 Aktieindeks Værdi Udvikling i 4. kvartal 2008 Værdi 30.09.08 31.12.08 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 324,48 227,98-96,50-29,74% -48,96%

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 7

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 7 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal 2007 D A N M A R K S 2 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 7 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2007 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Bankers",

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal 2010 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2010 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

S c e n a r i e r. f o r e j e n d o msmarkedets. f r e m m o d 2 0 1 5. Instituttet for Fremtidsforskning

S c e n a r i e r. f o r e j e n d o msmarkedets. f r e m m o d 2 0 1 5. Instituttet for Fremtidsforskning S c e n a r i e r f o r e j e n d o msmarkedets og byggeriets udvikling f r e m m o d 2 0 1 5 n y e t e k n o l o g i e r & p ro d u k t i v i t e t S c e n a r i e 5 I n n ovat i o n S c e n a r i e 4

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen

Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen ISBN-nummer: 978-87-87803-02-1 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse 2009 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser: 2009 Menneskehandel

Læs mere

Den kinesiske økonomi og finanskrisen

Den kinesiske økonomi og finanskrisen 87 Den kinesiske økonomi og finanskrisen Thomas Elkjær, Den danske ambassade i Beijing og Rasmus Tommerup, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I 2008 markeredes 30-års-jubilæet for begyndelsen

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 26. marts 2015 Dårligt nyt er godt nyt Det gamle ordsprog intet nyt er godt nyt, som i øvrigt er af italiensk oprindelse Nessuna

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 29. januar 215 % 9,655 8,7 7,813 5,815 4,9 3,7 2,5 Afskeden med 214 blev en behagelig en af slagsen. End ikke afdæmpede vækstforventninger

Læs mere

RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013

RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013 4. oktober, 2010 RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013 Sådan lyder vurderingen fra BRF Kredits cheføkonom, Ulrikke Ekelund. Hun er en af 7 økonomer, som RÆSON har talt med. Deres samlede

Læs mere

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 3.1 Den internationale økonomi...12 3.2 Udviklingen

Læs mere

Forord. Jens Brendstrup Cheføkonom

Forord. Jens Brendstrup Cheføkonom 1 Forord Efter at dansk økonomi har udvist imponerende vækstrater gennem flere år, har de seneste kvartaler budt på betydelig forringede nøgletal, der definitorisk set placerer Danmark i en recessionstilstand.

Læs mere

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjkyuipopåasdfghjkyuiop åasdfghjkyuiopåasdfghjkyuiopåasdfg hjkyuiopåas

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjkyuipopåasdfghjkyuiop åasdfghjkyuiopåasdfghjkyuiopåasdfg hjkyuiopåas Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjkyuipopåasdfghjkyuiop åasdfghjkyuiopåasdfghjkyuiopåasdfg hjkyuiopåas KRITISKE ANALYSER DEN ØKONOMISKE KRISE I DANMARK: BAGGRUND,

Læs mere

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING?

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING? HD (FR) Studiet 2011 HOVEDOPGAVE Afleveringsdato: 23. maj 2011 Opgaveløser: Søren Staufeldt Vejleder: Karsten Poul Jørgensen HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF

Læs mere

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE II.1 Indledning Statsgældskrise i euroområdet Indsnævring af rentespænd og opbygning af ubalancer efter euroens indførelse Krisen ramte men var i første omgang

Læs mere