Status vedr. de virksomhedsrettede programmer i Region Midtjylland. v/ Bent Mikkelsen Silkeborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status vedr. de virksomhedsrettede programmer i Region Midtjylland. v/ Bent Mikkelsen Silkeborg 27-2-09"

Transkript

1 Status vedr. de virksomhedsrettede programmer i Region Midtjylland v/ Bent Mikkelsen Silkeborg

2 Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår Virksomhederne Infrastrukturer (stat, kommuner, forsyningsselskaber) hård infrastruktur f.eks.: - veje, havne, jernbaner, kommunikation blød infrastruktur f.eks.: -Universiteter -Uddannelsesinstitutioner -GTS er - Væksthuse - Videncentre Regionale og lokale indsatsområder jf. EFL -Innovation, videndeling og videnopbygning -Anvendelse af ny teknologi -Etablering og udvikling af nye virksomheder -Udvikling af menneskelige ressourcer -Vækst og udvikling i turismeerhvervet -Udviklingsaktiviteter i yderområder

3 Vækstforums opgaver Vækstforum skal udarbejde en regional erhvervsudviklingsstrategi overvåge vækstvilkår indstille til Regionsrådet om anvendelse af dets midler til erhvervsudvikling indstille til staten om anvendelse af EU s strukturfondsmidler

4 Vækstforum Region Midtjylland Bent Hansen, Regionsrådet, Region Midtjylland *) Adm. Direktør Lars Aagaard, Grundfos A/S (Bjerringbro) *) Formand Viggo Thinggaard, HK Østjylland *) Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, Aarhus Universitet *) Borgmester, Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune *) Poul Müller, Regionsrådet, Region Midtjylland Viggo Nielsen, Regionsrådet, Region Midtjylland Byrådsmedlem, Anders Buhl-Christensen, Randers Kommune Borgmester Jens Grønlund, Skanderborg Kommune Borgmester, Martin Merrild, Struer Kommune Borgmester, Johannes Stensgaard, Viborg Kommune Borgmester Nicolai Vammen, Århus Kommune Direktør Lone Færch, Færch Holding A/S (Holstebro) Direktør Bodil Vilmand-Olsen, MidtMarketing (Herning) El-installatør Søren Skræddergaard (Herning) Gårdejer Niels Mikkelsen (Hjerm) Områdedirektør Heine Bach, Nordea Bank (Århus) Direktør Aase Lydiksen, Den Sundhedsfaglige Højskole, VIA University College Rektor Anne Mette Zachariassen, Teko Center Danmark Direktør T. B. Larsen, FAA Holding A/S, Århus *) Formandskab

5 Megasatsninger og regionale vækstdrivere

6 Vækstforum for Region Midtjylland - et regionalt partnerskab Regionalt strategisk lederskab Klar rollefordeling Store sammenhængende initiativer Kompetent, gennemskueligt og attraktivt regionalt erhvervsfremmesystem Fokus på klare mål og effekter

7 Iværksættere og virksomheders veje til vækst

8 De regionale vækstprogrammer - kompetence, innovation og iværksætteri STARTmidt start- og vækstpakker med privat rådgivning til væsktiværksættere VÆKSTmidt udviklingsværktøjer med privat rådgivning og samarbejde med vidensinstitutioner til virksomheder med vækstambitioner KLYNGemidt Netværks- og klyngeprogram KOMPETENCEmidt Samordnet platform vedr. uddannelsesplanlægning, kompetenceudvikling og efteruddannelse mv. JOBmidt Udvidelse af arbejdsstyrken bl.a. tiltrækning og fastholdelse af udenlandske medarbejdere og studerende

9 Det bevægelige arbejdsmarked 12 % af alle job nyoprettes hvert år 1 2 Private husholdninger - Tilgang af unge - Indvandring 5 % forlader arbejdsmarkedet Uddannelse Beskæftigelse 20 % skifter job hvert år Tilbagetrækning 30 % deltager i uddannelse hvert år 20 % berøres af ledighed hvert år 11 % af alle job nedlægges hvert år Arbejdsløshed

10 Kompetencebalancen FLASKEHALSE VEU U D B U D E F T E R S P Ø R G S E L Globalisering Teknologisk udvikling Demografi Initiativer i grunduddannelsessystemerne MARGINALISERING

11 Behov for udvidelse af arbejdsstyrken i Region Midtjylland Udvikling i arbejdsstyrken og antal arbejdspladser Prognose Antal personer Arbejdspladser Arbejdsstyrken

12 Behov for udvidelse af arbejdsstyrken i Region Midtjylland

13 Frafaldet i det opsøgende arbejde Kontakt Møde Aftale Undervisning Indledende kontakt, f.eks. vha. call center Møder med virksomheden Endelig aftale om undervisningsvirksomhed Gennemførelse af undervisning på/udenfor virksomheden

14 Konsortiernes virksomhedskontakt 2008 KOMPETENCEMIDT (ALLE KONSORTIER)* I alt Antal virksomheder der er kontaktet personligt 7958 Antal virksomheder med under 10 ansatte 2094 Antal virksomheder med ansatte 3679 Antal virksomheder med over 50 ansatte 2185 Antal offentlige virksomheder 1546 Antal private virksomheder 6412 Antal virksomheder der er afholdt møde med om uddannelser 3634 Antal virksomheder med under 10 ansatte 951 Antal virksomheder med ansatte 1445 Antal virksomheder med over 50 ansatte 1238 Antal offentlige virksomheder 903 Antal private virksomheder 2731 Antal aftaler med virksomheder om uddannelsesplanlægning, kompetenceudvikling og/eller FVU-forløb 2503 Antal virksomhedsnetværk 70 Antal FVU-test gennemført i VUC regi 2701 Antal test gennemført via aktivitet med virksomheder 822 Antal FVU-screeninger gennemført i AMU regi 210 Antal screeninger gennemført via aktivitet med virksomheder 81 Antal personer netværket har vejledt Antal personer der er opnået kontakt med via virksomheder Antal personer der har henvendt sig uafhængigt af deres virksomhed Antal personer i et FVU-uddannelsesforløb 8583

15

16 Antal AMU kursister på konsortier indekseret, 2004= Østjysk kompetence center KompetenceVækst Kompetencecenter Compass Udenfor konsortium Kompetencecenter Videre nu MidtVest Kompetencecenter Midt Kompetencecenter Silkeborg I alt

17 Industriens andel af den samlede beskæftigelse på konsortier Kompetenc evækst Silkeborg VidereNu Compass Midt Kompetenc ecenterøst Total Industri

18 Branchernes anvendelse af AMU kurser på konsortier Øst jysk Videre NU Vækst Midt Compass Silkeborg Bygge- og anlægsvirksomhed 5% 4% 5% 8% 4% 2% Energi- og vandforsyning 0% 1% 0% 1% 1% 2% Finansiering og forretningsservice 8% 5% 6% 4% 6% 5% Handel, hotel og restauration 21% 9% 8% 11% 26% 21% Industri 13% 31% 23% 30% 26% 19% Landbrug, fiskeri og råstofudvinding 2% 2% 4% 2% 2% 2% Offentlige og personlige tjenester 30% 19% 29% 21% 20% 21% Transport, post og tele 9% 6% 13% 4% 5% 2%

19 Frafaldet i det opsøgende arbejde (100%) Antal virksomheder der er kontaktet personligt (46%) Antal virksomheder der er afholdt møde med om uddannelse (31%) Antal virksomhedsaftaler om uddannelsesplanlægning og/eller FVU? Et vist frafald er sikkert naturligt, men hvordan kan det gøres mindre?

20

21 Gensyn med barriererne Organisatoriske & pædagogiske barrierer Forskellige kulturer Fleksibilitet i forhold til tid Nye lærerroller Fleksibilitet i forhold til indhold Nye målgrupper Etablerede sociale fællesskaber

22 Gensyn med barriererne Barrierer på arbejdspladsen Kulturen i virksomheden Ledelsens holdning Arbejdspres Svært ved at komme på uddannelse i arbejdstiden Manglende uddannelsesplanlægning

23 Gensyn med barriererne Personlige barrierer Manglende overskud i hverdagen Hensynet til familielivet Personlig økonomi Følelsesmæssige barrierer

24 Gensyn med barriererne Der er stor forskel på virksomheder! (og for interessen for VEU) Markeds- og forretningssituation Ledelse og management Teknologisk udvikling i branchen Innovationsbehov Arbejdsstyrkesammensætning og personalesituation Mulighed for andre løsninger (rekruttering) Adgang til relevant VEU - og tradition for brug af VEU Der findes ingen standardvirksomheder (Morten Lassen, CARMA)

25 Forbedrede rammebetingelser Forslag til bedre vejledning og rådgivning til beskæftigede og virksomheder ( den lille vejledningsreform ) 5 initiativer, der følger op på Aftalen om udmøntning af globaliseringspuljen. 1. Tværinstitutionel vejledning og rådgivning 2. Uddannelsesambassadører og virksomhedsnetværk 3. Bedre samspil og overvågning af voksenvejledningen 4. Nationalt center for kompetenceudvikling 5. Etablering af voksenvejledningsportal L95 Forslag til lov om ændring af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne Opfølgning på Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden, juni 2006, Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen og Opfølgning på velfærdsaftalen, november 2006, samt revisionen af lov om forberedende voksenundervisning ( FVU-loven ). 1. Ændring af aldersgrænse for deltagelse i FVU 2. Sprogcentre ligestilles med andre udbydere 3. Den opsøgende indsats permanentgøres

26 Forbedrede rammebetingelser L144 Lov om ændring af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) L144 er en indholdsmæssig implementering af udvalgte punkter fra trepartsudvalgets slutdokument fra 12. oktober ( Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse ) 1. Fleksibel og differentieret deltagerbetaling 2. Opkrævning af betaling ved for sen kursusafmelding og udeblivelse 3. Tillægspris ved uopfyldte hold.

27 Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Trepartsudvalgets slutdokument (12. okt. 2007) En justering af taksniveauet på arbejdsmarkedsuddannelserne Bedre rammer for udbud. Mere fleksibel afvikling. Tillægspris som betaling for uopfyldte hold. Betaling for kursusafmelding.

28 Gensyn med barriererne 2009 En situation gearet til samarbejde En situation gearet til konkurrence 2007 I dag i 2009 har vi i Regionen: Én indgang til efteruddannelsessystemet no wrong door Seks velfungerende regionale konsortier. Der er kritisk masse på konsulentsiden, der kan løse virksomhedernes behov. Et initiativ som også arbejder med det opsøgende arbejde indefra fra medarbejdersiden. En særlig pulje på 20. mio. til særlige problemstillinger Udgangspunktet i 2007 var en situation præget af mange barrierer og en potentielt fastlåst konkurrencesituation. Et fælles administrativt sekretariat Et Kompetenceråd til at rådgive, inspirere og følge indsatsen i Region Midtjylland. Bedre rammebetingelser for det opsøgende arbejde

29 Samspil mellem stat og region Regionen betaler additionelle besøg UVM betaler et antal virksomhedsbesøg KompetenceMIDT Bedre vejledning og rådgivning

30

31 Samspil mellem politikker - i praksis Jobcenter Uddannelsesnetværk Arb. markeds repræsparter VUC Jobcenter Handelsskole SOSU skole Teknisk skole Udd. center Erhvervskontor Sprogskole - Jobcenter

32 Sammenhængende erhvervsservice - no wrong door Kvalitet Kompetence Samarbejde Fokus på mål og effekter

33 Tak for ordet!

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

En globalt konkurrencedygtig region Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020

En globalt konkurrencedygtig region Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020 En globalt konkurrencedygtig region Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020 Region Midtjylland Vækstforum Vækstforum sætter fokus på energi og miljø Satsningen inden for energi- og miljøområdet handler blandt

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni 2014 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 Kl. 14.00-16.30 Sted: Århus Købmandsskole Sønderhøj 9 8260 Viby J Link til kort:

Læs mere

Konference den 3. marts 2015 Hotel OPUS, Horsens

Konference den 3. marts 2015 Hotel OPUS, Horsens Konference den 3. marts 2015 Hotel OPUS, Horsens Dagens program i kort form Klokkeslæt Programindhold 09:00-09:30 Morgenbuffet og indskrivning Hvem 09:30-09:40 Velkomst Formand for Kompetencerådet Viggo

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Midtjylland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Midtjylland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Midtjylland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Revideret november 2014 1 Kontraktens formål og rammer VEU-centrene har til formål at medvirke til at skabe større fokus på kvalitet og effekt i forhold til

Læs mere

TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND

TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND 17. juni 2008 TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND Regeringen og Vækstforum for Region Midtjylland indgik i juni

Læs mere

Vækst i nye og eksisterende virksomheder

Vækst i nye og eksisterende virksomheder Vækst i nye og eksisterende virksomheder Anbefalinger fra Tænketanken om iværksætteri mv. Sammenfatning Vækstforum i Region Midtjylland har nedsat tænketanken for iværksætteri mv., som har haft til opgave

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Kompetencecentre i lærende regioner. Slutevaluering

Kompetencecentre i lærende regioner. Slutevaluering TEKNOLOGISK INSTITUT Kompetencecentre i lærende regioner Slutevaluering Analyse og Erhvervsfremme Juni 2008 Indhold 1. Indledning...3 1.1. Udviklingsprojektets baggrund og formål...3 1.2. Slutevalueringens

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus.

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus. Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 2. oktober 2007 /JETSAL Refer fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus. Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Generelle sager

Læs mere

Nordjylland: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling

Nordjylland: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling Nordjylland: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling Tema 1. Uddannelse og arbejdskraftudbud Indsatsområde Hvordan/i hvilket omfang arbejdes der videre

Læs mere

Erhvervsudviklingsstrategi

Erhvervsudviklingsstrategi Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Senest gemt: 20. september 2010 2 Indhold Forord... 4 Hvordan skabes økonomisk vækst og udvikling på Bornholm?... 6 Rammevilkår... 7 Vision og

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Juni 2009 Indholdsfortegnelse Vækstforum for Region Syddanmark 3 Vækstforum

Læs mere

REGIONAL UDVIKLINGSPLAN 2012 Status om samarbejder mellem region og kommuner

REGIONAL UDVIKLINGSPLAN 2012 Status om samarbejder mellem region og kommuner REGIONAL UDVIKLINGSPLAN 2012 Status om samarbejder mellem region og kommuner Senest opdateret 1. marts 2013 Side 1 I notatet er redegjort for igangsatte projekter/aktiviteter til realisering af den regionale

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regeringen og Vækstforum Sjælland er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling, blandt andet med

Læs mere

Endeligt referat Centerrådet og direktører

Endeligt referat Centerrådet og direktører AARHUS TECH telefon: 70 20 40 20 web: www.veu-ostjylland.dk Endeligt referat Centerrådet og direktører Mødedato: Mandag den 13. august 2012 Tidspunkt: Kl. 14.00-16.00 Sted: Mødeleder: Bygholm Landbrugsskole,

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/20 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag den 20. oktober 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Horsens HF & VUC Holmboes Allé 1 8700 Horsens Link til kort: http://map.krak.dk/m/zfdnf Lokale: 1.30 Parkering:

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

Vækstforums møde den 27. maj 2009 - bilag til pkt. 14. Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Vækstforums møde den 27. maj 2009 - bilag til pkt. 14. Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 2 Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009

Læs mere

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Danmark i balance i en global verden 4 3. Status

Læs mere

Som indstillet, med bemærkning om, at Vækstforum ønsker at følge projektet halvårligt.

Som indstillet, med bemærkning om, at Vækstforum ønsker at følge projektet halvårligt. 9 1-01-76-8-07 4. Iværksætterprogram for vækstiværksættere - Handlingsplanens pkt. 6.4 Resumé Der igangsættes et iværksætterprogram målrettet især de ambitiøse og vækstpotentielle iværksættere med det

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. maj 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere