Repræsentanten Henrik Hansen fra Hansen tømrer og snedkerfirma.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Repræsentanten Henrik Hansen fra Hansen tømrer og snedkerfirma."

Transkript

1 DIRIGENT: TINA AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Hans P. Christensen (HPC) Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Knud Petersen (KP) Marianne Larsen (ML) Aase Birthe Stisen (AAS) Afbud fra Peter Nielsen og David Oszlak. Repræsentanten Henrik Hansen fra Hansen tømrer og snedkerfirma. Fremlagde et par eksempler på plastik materialet fra Primo til altangelændere på sydsiden. Det kan tåle sollys, holdbarhed er 5 år plus, kan blive lidt gråligt med tiden, men kan behandles med silikone, så det igen fremstår pænt. Kan tåle op til Der er mulighed for at reparere, hvis der opstår småskader. Har tidligere leveret til indendørs trappegelændere. Det er PVC materiale. Farveprøver med til næste møde. (HH) skal undersøge, hvor meget det har været brugt udendørs, samt undersøge prisen for produktion og levering af 50 stk., samt for 500 stk. Undersøge om det evt. kan males efter nogle år. AD. 2. Godkendelse af referat nr. 2. Godkendt, ingen bemærkninger. AD. 3. Meddelelser fra varmemester v / Hans P. Christensen. a. Containergården. Bestyrelsen i afd. 1 2 har fastholdt den oprindelige plan, at det skal være en trådgård til det grønne affald. Bestyrelsen godkendte løsningen med trådgård. (HP) blev pålagt at undersøge med alternative priser på hele projektet. b. Skakt rum. Afrensning af skakt rum. Prisen er kr ,00 + moms for alle 8 blokke. Bestyrelsen godkendte, at arbejdet bliver sat i gang. Herefter skal det vedligeholdes løbende. Dette kommer til at indgå i arbejdsplanen. Det bliver taget fra konto

2 c. Renovering af køkken. Der er givet et tilbud fra Snedkeriet på renovering af køkken. Prisen er kr ,00. I det venstre vendte køkken har bestyrelsen godkendt, at der ikke skal være sokkel under det store køleskab. d. Låse blik på døre. Der skal monteres nyt låse blik på dørene, også på kælderdørene. De resterende sidste 4 kælderdøre skal være med det nye låse blik. Bestyrelsen godkendte, at det bliver Stemmerik der udskifter og monterer de nye låse blik på dørene til prisen på kr. 325,00 pr. dør. e. Renovering af badeværelser. Der bliver indhentet tilbud på priser for renovering af badeværelser. Tilbud fra firmaet Arno Sylvest Olsen på kr ,00 + moms. Maling af badekar fra malerfirmaet Wils kr , - inkl. moms. Der skal indhentes en arbejdsbeskrivelse fra J.P. Olsen omkring maling af badekar. Malerfirmaet Wils skal male flyttelejligheder i en måned. Bestyrelsen vil følge det tæt, og kontrollere arbejdet efterfølgende. Bestyrelsen ønsker et tilbud fra Wils på maling af udhænget på altanen på 8. etage i forbindelse med renovering af vinduespartierne på syd altanen. Malerfirmaet J.P. Olsen har på eget foranledning og på en rekvisition dateret tilbage i 2008, pletmalet i 2 blokke, pris kr ,00, uden at det har været budget sat. Bestyrelsen enige om ikke at betale regningen. Priser på vvs-arbejde fra firmaet Sven Mortensen VVS A/S. Etablering af brusebad, pris d kr ,00. f. Gennemgang af bilag og budgetkontrol. Det er blevet betydeligt bedre med at kontere bilagene rigtigt. På diverse kontoen er der brugt kr ,21, dette skyldes flere ting bl.a. Problemerne med sagen omkring TA ventiler, der er blevet udskiftet 50 stk. Honorarer til rådgivende ingeniører, samt honorarer til advokater. Skimmelsvamp på grund af den hårde vinter. g. Køleskab fra Bolind. Bolind har ved en fejl taget et køleskab med tilbage, (FR) har kontaktet Bolind og talt med vores kontaktperson Per Søgaard, som vil aftale med (HP) at køleskabet bliver leveret tilbage. h. Belysning i hundegård. Bestyrelsen godkendte, at der bliver sat en lampe op i hundegården. Prisen er kr ,00. 2

3 Meddelelser fra varmemester fortsat. i. Elevator i nr. 73. Der har været mange stop med elevatoren i nr. 73 i december måned. Det er besluttet, at firmaet der står for servicen vil følge udviklingen nøje de næste 3 måneder for at finde ud af, hvad der er galt. j. Legepladser. Legeplads eftersyn, kontrol af sikkerhed vil fremover blive foretaget af ny legepladsinspektør. k. Udsugning i badeværelse. Der er betalt for el udsugning i badeværelse på kr ,00. arbejdet er udført af vores VVS firma. Normalt betaler vi mellem kr ,00 når arbejdet er udført af vores EL-Firma. Rådgivende ingeniørfirma har på eget initiativ, kontaktet et firma for, at de skulle udføre arbejdet på udsugning af badeværelse. Fremadrettet skal det kun være bestyrelsen der giver besked til varmemester og Administration om indhentning af tilbud. L. Videoovervågning. Der er afleveret et tilbud på videoovervågning, hvor der vil være opsat et kamera i alle opgangene, samt vil der være opsat 3 kameraer i kælderen, så man kan se hvem der opholder sig i huset. Prisen er pr. blok kr ,00 + moms. Varmemesterkontoret skal overvåge videoen. Bestyrelsen ønsker at besøge et boligselskab hvor det er udført, for at se produktet. AD. 4 Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott. A. Personale. Mehmet er blevet ansat som funktionær fra d. 1. maj Thomas som stod for det grønne område er blevet opsagt. Det er (HPC) der skal tage sig af det grønne område i samarbejde med det grønne udvalg fremadrettet. Der vil blive plantet spirea med lyserøde blomster ved blok 2 til efteråret. Der skal findes hvilke buske/planter der skal plantes ved blok 3 så de kan blive plantet til efteråret. Der er udfærdiget en arbejdsplan for vores funktionærer i samarbejde med (HPC) og administrationen. 3

4 Meddelelser fra administrationen fortsat. B. Butikker. Solcenteret ønsker at udleje det tilstødende lokale til Berit Lorentzen, kosmetolog. Og Lisbeth Gammelholm, zoneterapeut. Organisationsbestyrelsen har godkendt med forbehold for at afd. 3 s bestyrelse godkender. En enig bestyrelse godkendte. Den orientalske købmand ønsker mulighed for at sælge halal kød. En enig bestyrelse siger nej. C. Retningslinjer for indhentning af tilbud. 1 Afd. bestyrelsen må ikke selv indhente tilbud. 2 Afd. bestyrelsen kan forlange, at der bliver indhentet kontrol tilbud. 3 Alle tilbud skal forelægges bestyrelsen til godkendelse. 4 Afd. bestyrelsen har ret til at foreslå, hvem der skal indhentes tilbud fra, og dette skal følges. 5 Afd. bestyrelsen skal informeres, hvis der bliver indhentet nye tilbud uden om bestyrelsen, samt hvilket firma. 6 Der må kun indhentes tilbud fra moms registrerede firmaer. 7 Eventuel udskiftning af firma eller produkt der tidligere er vedtaget af afd. bestyrelsen, må kun ske i samarbejde med afd. bestyrelsen. En enig bestyrelse godkendte disse retningslinjer. D. Skimmelsvamp. Der er kondens og skimmelsvamp på varmemesterkontoret. Der er afgivet en pris fra firmaet Bode Byg A/S på kr ,25 inkl. moms. Der er indhentet kontrolpris, bestyrelsen forlanger fremover at det er dem der foreslår hvem der giver kontrolpris, og at dette skal følges. Der er konstateret skimmelsvamp i flere gavllejligheder, omkring vinduespartierne, samt endevæg i køkkener. Det skulle man gerne undgå, når der bliver fuget og evt. isoleret nogle steder. E. Salt til spredning på fortove. Der kan ikke skaffes mere salt i øjeblikket. Man salter kun på dørtrinene, men rydder fortove, stier og vejene. F. Overenskomst ved brug af arealer. Mellem afd. 1 Bredager / Gillesager og afdeling 3 Brøndbyøster Torv er der indgået en aftale vedr. brug af flg. arealer. Lejemålene med haver i blok 11 i afdeling 1 Gillesager Tildeles af afdeling 3 ubegrænset ret til, via havelåger, at have udgang til afdeling 3 s arealer vest for hækken. Der må ikke på nogen måde anbringes materialer eller installeres noget på arealet uden for hækken / havelågen. 4

5 AD. 5 Planlægning af kommende fester datoer, og hjælpere. Festudvalget ansøger om et a. conto beløb på kr ,00. til fastelavn. Dette blev bevilget af bestyrelsen. (MG) er ansvarlig for beløbet. Polititilladelsen er godkendt, samt Brandplanen er godkendt. (FR) er ansvarlig. Borde og stole bliver leveret til hallen. Vi har hallen fra kl (FR), (TL), Jan og (ML) kommer som hjælpere. Kilden er bestilt til Sankt Hans Festen. Der er ansøgt om spiritus tilladelse. Bon Bon Land d. 15. august. (FR) kontakter. AD. 6 Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og suppleant. Bestyrelsen er enige om, at (ML) overtager Nyhedsbrevet. Bestyrelsen har besluttet, at referat og Nyhedsbrevet skal være afleveret senest d. 15. i måneden. AD. 7 Meddelelser fra kasserer v / (FR). Ingen bemærkninger. AD. 8 Organisationsbestyrelsen v / Freddy R. og Tina L. Der bliver sendt et skrivelse til samtlige politikere i Folketinget. Det drejer sig om forslaget fra Dansk Folkeparti omkring, at alle i de enkelte lejemål skal have opsat vandmålere. Skrivelsen gør opmærksom på problematikken med stålrør og det materiale ventilerne er lavet af, at det er gamle lejemål, hvor der fx skal opsættes 7 vandmålere i vores lejligheder. Der er afleveret et forslag om fælles snevagt i de 3 afdelinger. Vi afventer svar. Der er nedsat et udvalg omkring den nye styringsreform, som skal fungere i samarbejde med kommunen. Hver afdeling skal fremover have sit eget vedligeholdelsesreglement. Der afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 23. februar. AD. 9 Formandens meddelelser v / Freddy Rasmussen. Bestyrelsen godkendte opslag til vaskerum vedr. problemer med, at der er nogle der bruger vaskerummene som varmestuer. Det er vigtigt at låse døren efter sig. 5

6 Formandens meddelelser fortsat. Opslag godkendt vedr. sammensætningen af bestyrelsen, samt diverse udvalg. Orientering omkring breve til beboere fra administrationen (klager). AD. 10 Indkomne meddelelser til bestyrelsen efter dagsorden. Svar fra Teknisk Forvaltning, Kommunalbestyrelsen - Brøndby Kommune. Freddy R. er valgt til Miljørepæsentantskabet i perioden 1. jan. 31. dec Bestyrelsen godkendte opslag til beboere vedr. duenet på nordsiden. Der skal være en rednings åbning. De vil blive husstandsomdelt til de beboere der har behovet. AD. 11 Forslag og kommentarer til Nyhedsbreve / Dagsorden. Ny arbejdsplan for funktionærerne / Mehmet ansat / Opslag i vaskekældre / På grund af arbejdspres er vi bagud med Nyhedsbrev / referat / Tage hensyn når til forholdene når man parkerer i sne. AD. 12. Eventuelt. Parkeringsskiltet skal flyttes ved blok 4. Dirigent på næste møde: Peter Husk afbud til formanden eller sekretæren Referent for bestyrelsen Sekretær: Aase Birthe Stisen 6

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 11.10.09. Referat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.09 kl. 18.30 22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 11.10.09. Referat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.09 kl. 18.30 22. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Claus Kæstel (CK) Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) David Oszlak

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger.

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen

Læs mere

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00.

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsførende Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Bianca Balslev (BB) Naseer Shah

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 24.08.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 19.08.14 kl. 18.30 22.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN Ad.

Læs mere

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 9,09.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 11 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.09.13 kl. 18.30 21.15 september 2013 DIRIGENT: SUSSIE TRANEKÆR

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Bianca Balslev (BB) Allan L. Klem (AK) Sussie Tranekær

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 07.02.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 3 BESTYRLSESMØDE: Tirsdag d. 03.02.04 kl. 18.00 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 07.02.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 3 BESTYRLSESMØDE: Tirsdag d. 03.02.04 kl. 18.00 23. DIRIGENT: TORBEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Per Nielsen, Freddy, Pia H., Torben, Arne, Pia K., Klaus, Aase. Afbud fra Forretningsfører Esbern Ott, David, Renè. AD. 2 Godkendelse af referat

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21. DIRIGENT: ARNE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Torben, Klaus, Arne, Pia K., René, Aase. Afbud fra varmemester Per Nielsen. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 5. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Sidst ændret: 2011-04-19 Kl. 17:55

Sidst ændret: 2011-04-19 Kl. 17:55 2011-04-11, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-04-19 Kl. 17:55 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Til stede: Ellen Vedelsby, Bjørn Dam, Lise Christensen, Niels Peter Rasmussen, Tina Rasmussen og Hanne Rasmussen. Afbud fra: Steen Pedersen

Til stede: Ellen Vedelsby, Bjørn Dam, Lise Christensen, Niels Peter Rasmussen, Tina Rasmussen og Hanne Rasmussen. Afbud fra: Steen Pedersen Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3031 Danalund Mødedato: 3. juni 2014 Til stede: Ellen Vedelsby, Bjørn Dam, Lise Christensen, Niels Peter Rasmussen, Tina Rasmussen og Hanne Rasmussen. Afbud

Læs mere

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis.

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis. 1 Ekstraordinært afdelingsmøde Boligforeningen AAB afdeling 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Brønshøj den 23. december 2014 1. varsel I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ekstraordinært

Læs mere

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44 2011-03-01, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-03-07 Kl. 20:44 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02 Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 21. september 2010 kl. 19.00 i aulaen på Korsager Skole, Tersløsevej 35-39, 2700 Brønshøj Inden mødets start blev der holdt 1 minuts stilhed i anledning af

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-02-17, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: CH 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Michael (MNN), Enver (EP) 4. Fraværende: Maria (suppleant) og Julie (suppleant) Næste bestyrelsesmøde: 1. Mandag den

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

Br øndbyer nes Andelsboligfor ening afdeling 2 Refer at fr a afdelingsbestyr elsesmøde nr. 09.11 Mandag den 12.09.2011 kl. 18:00 kl.

Br øndbyer nes Andelsboligfor ening afdeling 2 Refer at fr a afdelingsbestyr elsesmøde nr. 09.11 Mandag den 12.09.2011 kl. 18:00 kl. Deltagere: Til stede Afbud Lars Bjørnstrup Formand x Mitzi Hansen MH Næst forkvinde x Poul Petersen PP Bestyrelsesmedlem x Arne Strandet Larsen ASL Suppleant x Mikkel Selander Driftsleder x Lars Larsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-04-08, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere