KATALOG. Anbefalinger til rengøringspersonalets arbejdsmiljø i Nyt Hospital Herlev. Planitide gruppen april 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KATALOG. Anbefalinger til rengøringspersonalets arbejdsmiljø i Nyt Hospital Herlev. Planitide gruppen april 2011"

Transkript

1 KATALOG Anbefalinger til rengøringspersonalets arbejdsmiljø i Nyt Hospital Herlev Planitide gruppen april 2011

2 Indhold Introduktion.. 3 Metode og proces... 4 Generelle anbefalinger.. 5 Garderober (rengøring). 9 Garderober (egen omklædning).. 11 Undersøgelsesrum/behandlingsrum/scannerrum. 13 Laboratorier.. 14 Gangarealer. 15 Venterrum 17 Toiletrum.. 19 Centralt rengøringsdepot.. 20 Decentrale depoter. 21 Personalerum.. 21 Afdelingskøkken/buffet.. 23 Fødestuer/OP-stuer 25 Sengestuer.. 27 Patienttoiletter med bad 29 Skyllerum. 31 Kontorer/Vagtrum 32 Arbejdsgange.. 33 Bilag: Deltagernes forventning til forløbet.. 37 Arbejdsmiljøforhold i rengøringen 38 Studietur

3 Introduktion Dette projekt er målrettet rengøringsassistenternes arbejdsmiljø. Formålet er at identificere belastninger i de nuværende arbejdsgange og med afsæt i disse opliste anbefalinger til gode rengørings arbejdspladser i den kommende Kvinde/Barn Bygning, som skal bygges som en udvidelse af Herlev Hospital. Projektet er en del af Herlev Hospitals PLANITIDE-projekt, som er støttet af Forebyggelsesfonden og som er gennemført med hospitalets sikkerhedsleder Ruth Nielsen som projektleder og arbejdsmiljøkonsulent Marianne Graae Hansen som projektkoordinator. RSC (Rengørings- og servicecenteret) på Herlev Hospital har udpeget følgende medarbejdere, som har deltaget i projektet: Camilla Bitz (Servicechef), Jane Kolstrup (Rengøringsleder og arbejdsmiljøkoordinator), Jytte Bjerregaard (serviceleder), Pia Nielsen (Arbejdsmiljørepræsentant og serviceassistent), Pia Christiansen (Hospitalsmedhjælper og arbejdsmiljørepræsentant), Alis Gotfredsen (Serviceassistent), Filiz Koca (Hospitalsmedhjælper), Claus Fahnøe Rasmussen (Planlægnings- og økonomikonsulent). Arne Helgesen og Karen Munk, Grontmij Carl Bro har været konsulenter på projektet. Illustrationerne er udført af Jens Voxtrup Petersen. En del af målet med gruppens arbejde har været at konkretisere de anbefalinger, som blev formuleret af Konceptarbejdsgruppen for Service, Forsyning og Logistik (juli 2009.) 3

4 Metode og proces Arbejdet med rengøringsassistenterne er gennemført i en situation, hvor der projektkonkurrence om Kvinde/Barn Bygningen ikke er afsluttet. Vi har derfor ikke haft indblik i hvilke konkrete bygningsmæssige løsninger som bliver valgt. Derfor har vi taget afsæt i de arbejdsfunktioner, som rengøringsassistenterne udfører i dag. Gruppen har gennemført 3 seminarer og deltaget i en studietur til Akershus Sykehus, Oslo. Herefter er der afholdt 3 opfølgende møder, hvor denne afrapportering er drøftet. På seminarerne har gruppen kortlagt de arbejdsgange på typiske arbejdsdage, som rengøringsassistenterne har i de forskellige dele af de nuværende fysiske rammer. Gruppen har desuden identificeret arbejdsmiljømæssige belastninger og klassificeret ideer og ønsker til løsninger indenfor organisation, teknik og bygningsmæssige forhold. Endelig er der lavet en kort beskrivelse af mulige løsninger. De typiske arbejdsdage er beskrevet i et flowdiagram med tilhørende belastningsbeskrivelse, klassifikation af ideer og ønsker og kort oplistning af forslagene. I starten af dette dokument er de væsentlige anbefalinger samlet, ledsaget af en kort beskrivelse af hvilke fordele løsningen vil have. De projekterende arkitekter/ingeniører kan bruge kataloget til at få øje på opmærksomhedspunkter, som er væsentlige at gå i dialog med Rengørings- og servicecenteret om. Vi er klar over at dele af anbefalingerne kan vise sig at være irrelevante, især på grund af evt. tekniske løsninger, som vil overtage større eller mindre dele af rengøringsassistenternes nuværende funktioner (f.eks. automatisk sterilisering af sengestue). 4

5 Generelle anbefalinger Materialer og indretning af standardrum bør testes i realistiske omgivelser før endeligt valg fx via mockup eller et sted på det nuværende hospital, hvor der er meget trafik. Anbefalinger Arbejdsmiljøfordele Materialer generelt Glatte rengøringsvenlige overflader på alle vægge, gulve og inventar Gulve Skraberiste i tilstrækkeligt stort område udenfor indgangspartier Gulve skal kunne tåle spild, kemikalier, jod, farver, sprit, sne og sjap, tung transport og ikke være modtagelige for slidmærker fra hjul, sko mv. Slidstærke og robust mod skarpe, spidse, tunge genstande, der tabes Farve på overfladen skal gøre spild, pletter m.m. mindre synlige Glat, lukket overflade og hulkel mod væg Skridsikre gulve må ikke være ru Antistatisk Fjedrende gulvbelægning Gulvbelægning afpasses funktionskrav bl.a. i særlige rum Vægge Skal kunne tåle mikrofiberklude Plan, glat overflade Væg- og hjørnebeskyttelse (rengøringsvenlige) i plan med væggen/overfladen Aftørring med små og store mopper og micro-fiberklude bliver mindre fysisk hårdt Mindsker rengøringsomfanget, da sne og snavs, der slæbes ind begrænses Der er i dag mange pletter, som enten kræver hårdt slid at fjerne eller som er umulige at få af Rengøring lettes, når der ikke er stødmærker eller huller i overfladen, hvori snavs kan samles Man undgår at et rengjort gulv ser beskidt ud med pletter, som ikke kan fjernes - desuden klager fra patienter og pårørende Rengøring af overgang mellem gulve og vægge lettes De fysiske belastninger ved rengøring med moppe lettes og man undgår at moppen hænger i. Man undgår at få stød Mindsker belastning af benene ved stående/gående arbejde Mindsker brug af knofedt i dag slides malingen af og gør rengøring belastende Vil lette arbejdet i forhold til fx glasvævsom har ujævn overflade Kanter, der samler støv undgås og letter rengøringen 5

6 6

7 Generelle anbefalinger (fortsat) Anbefalinger Arbejdsmiljøfordele Døre Automatisk døråbning Rude i dør til enkelte rumtyper eksempelvis i skyllerum Undgå vredne arbejdsstillinger, når man skubber rengøringsvogn ind og samtidig skal åbne og holde døren Undgå at støde døren ind i personer, der står på den anden side af døren Vinduer/glas Hele (ikke opdelte glasflader) og nem adgang til rengøring Undgå lameller eller andre emner foran vinduer eller glaspartier Skal kunne åbnes indad Smalle vindueskarme Færre sprosser og kanter, der samler snavs letter rengøring Frit foran vinduer og glaspartier giver bedre mulighed for at arbejde i gode arbejdsstillinger Muliggør vinduespudsning indefra Undgår at vindueskarme fyldes op og hindrer rengøring Inventar Spritdispenser placeres 130 cm over gulv Væghængte affaldsstativers overkant skal være 80 cm over gulv Afvaskelige stole (ikke stof eller træ) Væghænge opklappelige stole Væghængte borde og udstyr eller hjul under Evt. fritstående stole og borde, skal være lette at flytte Opfyldning kan foregå i god arbejdshøjde Så man undgår at skulle bøje sig ved skift af pose. Der er AT- påbud herom. Vil mindske tungt arbejde med at skure på stof og ubehandlet træ, der ikke kan holdes rent Man undgår at løfte og flytte møbler for at kunne gøre rent på gulvene Det mindsker belastninger ved rengøring af gulve, når inventar er let at flytte Lukkede hjul på alt rullende udstyr Indbyggede skabe gerne gulv-til-loftskabe eller med skrå top Lukkede hjul samler mindre skidt, så rengøring af hjul i foroverbøjede arbejdsstillinger reduceres Opsamling af støv ovenpå skabe undgås og der bliver færre overflader at rengøre 7

8 Generelle anbefalinger (fortsat) Anbefalinger Arbejdsmiljøfordele Installationer Lukkede lysarmaturer indbygget i loftet Mulighed for at øge lysstyrken vha. lysdæmper (godt rengøringslys) Giver færre overflader at rengøre Undgå nuværende lamper, som er vanskelige at rengøre (mange overflader samler støv) Lysdæmper giver mulighed for at regulere til kraftigere rengøringslys og øger mulighed for at se støv og pletter Radiatorer skal være plane og uden hulrum Nuværende radiatorer er vanskelige at rengøre 8

9 Garderober med uniformsautomater (rengøring) Omklædnings og baderum, toiletter og bad (personale) Opgaver: Rengøre toiletter og bruserum og garderobe Anbefalinger Arbejdsmiljøfordele Indretning Garderober til alle også administrative Decentrale garderober og bade tæt på afdeling Plads til reol/rullebord til urene/rene træsko Større skabe 40 cm brede Undgå ophobning af uniformer, tøj og sko, der ellers ligger og flyder på afdelingerne og i kontorer og besværliggør rengøring Garderoberne og bade benyttes ikke, hvis de er for langt væk og dermed øges risiko for spredning af bakterier Træsko står i dag ofte på gulvet og besværliggør rengøring af gulvet Rengøring af skabene lettes nuværende skabe er smalle (28 cm), så de er svære at rengøre Materialer Skridsikker belægning i baderum, som er rengøringsvenlig, og glat må ikke være ru Inventar Skabe væghænges, så højt at gulvvask under skabene lettes (50 cm over gulv) Opklappelige bænke foran skabene Installationer Uniformsautomat skal kunne tage flere typer tøj som fx T-shirts Reducerer belastninger ved rengøring med moppe, da moppens løkker ellers hænger i Undgå belastende foroverbøjede arbejdsstillinger ved rengøring under skabe og bænke Bure med ukurant tøj undgås 9

10 10

11 Garderober med uniformsautomater (egen omklædning) Omklædnings og baderum, toiletter og bad (personale) Opgaver: Egen omklædning Anbefalinger Arbejdsmiljøfordele Indretning Adgang med kode/fingeraftryk så man ikke er afhængig af at have sit kort med for at trække uniform i automaten Undgå indkig til omklædnings- og bruserum udefra via afskærmning eller lignende Der skal være god ventilation og tørremulighed for vådt tøj Flere afleveringsautomater Undgår at skulle tilbage og hente kort, hvis man har glemt det Man kan klæde om og bade ugenert Hindrer fugt fra vådt tøj og dårlig lugt Undgå kødannelser 11

12 12

13 Undersøgelsesrum/behandlingsrum/scannerrum Opgaver: 1. Fjerne affald og vasketøjssække 2. Rengøre fast og løst inventar 3. Rengøre lejer, borde, stole 4. Rengøre gulvet med tør- eller vådmoppe 5. Evt. isolationsrengøring (der gennemføres p.t. forsøg med automatisk desinficering). Efterfølgende skal der foretages normal rengøring. Anbefalinger Arbejdsmiljøfordele Inventar Flytbare lejer (på hjul) Væghængte borde og udstyr Væghængte computerskærme Harddisk ophængt under bord (ikke på gulvet) Trådløst tastatur og mus Ledninger i kabelbakker Installationer Ved at inventar er ophængt eller på hjul lettes muligheden for rengøring af gulvet Trådløse enheder begrænser antallet af ledninger og letter rengøring af overflader på bordet Maskiner til desinfektion ved isolation Undgå indånding af dampe fra klorholdige rengøringsmidler 13

14 Laboratorier Opgaver: Rengøring af laboratorier, gang-arealer, kontorer, toiletter Anbefalinger Arbejdsmiljøfordele Indretning Væghængte hævesænke borde og stinkskabe og god plads, så der ikke ophobes varer og ting på gulvene Lukkede skabe og rigelig depotplads Materialer Gulvmateriale skal kunne afvise diverse kemikalier, der spildes Inventar Rengøring under borde og stinkskabe lettes Færre overflader at rengøre og ophobning af kasser m.m. som hindrer fremkommeligheden Undgå at skulle skrabe spildt paraffin af på gulve. Det er fysisk hårdt Stole med vaskbare overflader Installationer 14

15 Gangarealer Opgaver: Rengøring af gulve og vægge Anbefalinger Arbejdsmiljøfordele Indretning Store døre og indretning, så man kan gøre rent med gulvmaskine. Gulvmaskine og seng skal kunne passere hinanden (gulvmaskine bredde108 cm og venderadius 1,9 m - seng med udstyr 140 cm bredde og vendediameter 2,6 m. med portør) Materialer Gulve skal holde til og kunne rengøres med gulvmaskine Inventar Undgå inventar og ophobning af stole på gangarealer Evt. plantekasser bør være på hjul, så de nemt kan flyttes mhp. rengøring af gulvet med gulvmaskine Vil reducere omfanget af manuel rengøring af gulve på større arealer og dermed EGA arbejde Gulve som ikke holder (fx smuldrer) er umulige at holde rene Vil lette fremkommeligheden og undgå at man skal løfte/flytte stole og plantekasser 15

16 16

17 Venterum Opgaver: Rengøre gulve og vægge (meget trafik) Rengøre stole Anbefalinger Arbejdsmiljøfordele Indretning Toiletter til alle ventende skal støde op til venteområdet. Sørge for rigelig plads til øvrige funktioner Tilstrækkeligt antal ventepladser og venterum - Ingen venteområder på gangarealer! Inventar Væghængte sæder, der kan klappes op til ventende patienter Unødig trafik fra venteområde til toiletter undgås Undgår at venterum inddrages til opmagasinering eller at der ikke er plads nok i venteområderne, så ventende henvises til gangarealer Mindsker den fysiske belastning, da man undgår at løfte/flytte hver enkelt stol for at rengøre gulvet og nemt kan komme til 17

18 18

19 Toiletrum Opgaver: rengøring af spejl, hylder, håndvask, toilet, væg, gulv og dørhåndtag skift af klude, papir, sæbe, sprit, skraldeposer Anbefalinger Arbejdsmiljøfordele Indretning Toiletrum skal være tilstrækkeligt store min 2 x 2 m Materialer Alle overflader skal kunne tåle grundig rengøring/afvaskning Skridsikker, rengøringsvenlig gulvbelægning (ikke ru) Inventar Spand med autolåg til bind m.m., der skal kunne tømmes nemt (højde 80 cm over gulv) Installationer Væghængte toiletter med god plads under Glatte afløbsslanger Skydedøre, automatiske Håndvask med dispenser til sprit og sæbe God plads, indretning og skydedøre giver bedre arbejdsstillinger og man undgår at skulle vride sig for at rengøre rundt om toilet og håndvask når dørene ikke optager plads i rummet Nuværende malet glasvæv er vanskeligt at rengøre, da malingen slides af og overfladen er ujævn Man undgår, at moppen hænger i og dermed mindskes de fysiske belastninger ved rengøring af gulvet Vil lette skift af pose i forhold til nuværende type (Madame), der er svær og belastende at håndtere Vil lette rengøring af gulvet Letter rengøring, da nuværende rillede afløbsslanger samler skidt Så sprit og håndsæbe drypper på vasken og ikke på gulvet 19

20 Centralt rengøringsdepot Opgaver: Fylde og tømme rengøringsvogn Klude og mopper pakkes Rengøring af gulv og rengøringsvogne Anbefalinger Arbejdsmiljøfordele Indretning Plads til parkering af ca. 60 rengøringsvogne og min. 5 gulvmaskiner til opladning. (Nuværende rengøringsvognes mål: L: 110 cm, B: 70 cm, H: 110 cm ekskl. mopper) Plads til at 50 rengøringsmedarbejdere kan fylde egen vogn op på samme tid Plads og evt. kølerum til færdigpakkede klude og doserede mopper Plads til vaskemaskiner og lager Forebygger kødannelse ved klargøring af vogn Materialer Skridsikkert, glat vådrumsgulv Reducerer belastninger ved rengøring med moppe, da moppens løkker ellers hænger i Inventar Hylder til rengøringsmidler Undgå opmagasinering af varer på gulv, så rengøring lettes Installationer Doseringsanlæg Gulvafløb 20

21 Decentrale depoter Opgaver: Parkering af rengøringsvogn i sengeafsnit, ambulatorier og laboratorier Anbefalinger Arbejdsmiljøfordele Indretning Plads til parkering af rengøringsvogn, mens der er opgaver med servering i buffet/køkken min 3 m² pr. vogn Vognen skal kunne låses inde Inventar Lukkede skabe Undgå at rengøringsvogn står parkeret på gangarealer og dermed risiko for at patienter/pårørende kommer til skade ved fx brug af rengøringsmidler på vognen Letter rengøring, da åbne hylder samler støv Personalerum Opgaver: Mulighed for at mødes med andre kolleger i rengøringsafdelingen Rengøre i personalerum generelt Anbefalinger Arbejdsmiljøfordele Indretning Møderum med køkkenniche Lyst, venligt med dagslys og god belysning Inventar Mødebord og stole Køleskab og kaffemaskine Undgå at skulle holde møder i rengøringsdepotet uden dagslys 21

22 22

23 Afdelingskøkken og buffetområde - Herunder køkken nicher og patient køkkener Opgaver: Anretning af buffet Lave kaffe, te klar til drikke vogne Opvask Rengøring Sætte varer på plads Afrime fryser Mad/varebestilling Anbefalinger Arbejdsmiljøfordele Indretning Større køkken med mulighed for adskillelse af rent og urent min. 30m2 Mere bordplads til opvask og anretning (min 5 m køkkenbord) Bordplads v. siden af opvask med plads til 4 opvaskebakker (min 2,5 m) Plads til drikkevogn (60 x 160cm) Hæve sænke borde og overskabe Buffet servering tæt på køkken, Niche til buffet servering evt. med plads til at sidde og spise Ingen sokkelskuffer Vinduer skal kunne åbnes Rengøringsvenlig stænkplade på væg bagved bord Tilstrækkelig plads til at udføre arbejdsopgaverne i gode arbejdsstillinger nuværende på 15 m2 er trangt, der er behov for dobbelt plads Indstilling af arbejdshøjder til den enkelte og så man kan nå op i skabe For at gøre gangafstand med tung buffetvogn så kort som mulig Undgå dybe foroverbøjede arbejdsstillinger For at kunne foretage hurtig udluftning Opsprøjt fra madtilberedning skal nemt kunne vaskes af Materialer Særligt rengøringsvenlige overflader på borde, gulve, skabe, vægge og skænk Skridsikre, stødabsorberende gulve Mindsker belastning af benene ved stående arbejde Inventar Mekanisk åbning/lukning af opvaskemaskine Køleskab i buffetnichen med lås med/uden glasdør Skraldespand, borde og skabe som i stråleterapi Installationer God ventilation og udsug fra opvaskemaskine Der skal bruges mindre kraft på at åbne opvaskemaskinen - nuværende låger er tunge at åbne 23

24 24

25 Fødestuer/OP-stuer Opgaver: Tømme sække med affald/linned Rengøre fødebadekar Rengøre toilet/baderum Gulvrengøring Rengøring af højtsiddende radiator og lamper Rengøre inventar Anbefalinger Arbejdsmiljøfordele Indretning Skyllerum i umiddelbar tilknytning til hver føde/opstue med luge til indkast af affald/urent linned fx sug eller nedfaldsskakt Indstiksskabe på stuen til affald/linned Materialer Rengøringsvenlig belægning fx antistatisk vinyl Gulve skal være slidstærke og tåle høj vægt (over 300 kg) Afvaskelige lofter (undgå stoflofter fx på fødestuer og operationsstuer), hvor stænk af blod skal kunne vaskes af Inventar Minimere unødvendigt inventar og stole skal være upolstrede Bedre rengøringsvenlighed af fødebadekar (skal kunne hæves, vippes eller pose i badekar, så vand ikke kommer i kontakt med badekarret) Rengøringvenlige senge/lejer Loftlift skal også kunne bruges til at hejse udstyr op, som skal rengøres Installationer For at reducere omfanget af og lette håndtering af affald og urent linned Man undgår intern manuel transport af affald og urent linned Nuværende skridsikre gulv er svært at rengøre moppen hænger i! Undgå huller og ujævnheder i gulve, som besværliggør rengøring og flytning af rullende inventar Blodstænk mv. på stoflofter kan ikke vaskes af Letter rengøring af inventar på stuen Rengøring af nuværende store kar medfører meget lange rækkeafstande i foroverbøjet stilling Forbedrer mulighed for rengøring Gode arbejdsstillinger ved rengøring af udstyr, der ellers står på gulvet Gulvafløb på stuen Vand fra vask af stole og rullende inventar kan løbe direkte i afløb 25

26 26

27 Sengestuer Opgaver: Rengøringsvogn står uden for stuen Skraldespand på stuen tømmes ud i pose på rengøringsvogn hente klud Ind på stuen og rengøre håndvask ud til vogn skifte klud Ind på stuen rengøre inventar (sengebord og stole) ud til vogn og skifte klud Ind på stuen rengøre sengebord, stole, vindueskarm, lampe, sengehest, dørhåndtag m.m. ud til vogn og hente moppe Moppe gulv (tørmopning dagligt) og gulvvask (vådmopning 2xugentligt) Anbefalinger Arbejdsmiljøfordele Indretning God plads til rengøring, rundt om senge og inventar (75 cm hele vejen rundt) Vinduer skal kunne åbnes Så rengøring kan foregå i gode arbejdsstillinger Mulighed for kraftig udluftning Inventar Kørestole, TV m.m. skal kunne hænge på væggen (eleverbart) Håndsæbe og sprit skal hænge over håndvask Skabe til patientens ting indbygget i væggen Undgå gardiner Foldeskærme, som kan tørres af i stedet for forhæng ml. patienter Undgå at skulle flytte på udstyr for at kunne rengøre gulvet Dråber falder på håndvasken og ikke på gulvet Giver færre overflader at rengøre Reducerer gardinvask og vask af forhæng, som ellers sker ved alle isolationspatienter Installationer Automatiske skydedøre til stuerne Giver god fremkommelighed for personale med vogne 27

28 28

29 Patienttoiletter med toilet/bad (sengestuer) Opgaver: rengøring af spejl, hylder, håndvask, toilet, væg, gulv og dørhåndtag skift af klude, papir, sæbe, sprit, skraldeposer Anbefalinger Arbejdsmiljøfordele Indretning Et stort toilet med bad. God plads i bruseområdet og omkring toilettet. Indbyggede skabe med låger gerne med indbygget lys og plads til patientens ting Materialer Alle overflader skal kunne tåle grundig rengøring/afvaskning Skridsikker rengøringsvenlig gulvbelægning (ikke ru) Inventar Spand med autolåg til bind m.m. (skal kunne tømmes nemt højde 80cm over gulv) Installationer Væghængte toiletter med god afstand til gulv Glatte afløsbslanger Skydedør, automatisk God plads, indretning og udadvendte døre vil give bedre arbejdsstillinger. Man undgår at skulle vride sig for at rengøre de enkelte enheder For at undgå at der ligger ting forskellige steder, som hindrer rengøring Nuværende malet glasvæv på badeværelser er vanskeligt at rengøre, da malingen slides af og overfladen er ujævn Nuværende type (Madame), er svær og belastende at håndtere Vil lette rengøring af gulvet Letter rengøring i modsætning til rillede afløbsslanger, som samler skidt 29

30 30

31 Skyllerum Opgaver: Tømme skraldespande og flytte affaldssække og vasketøjssække Rengøre det urene bord og derefter det rene bord Udvendig rengøring af bækkenkoger Vask af gulv Rengøre bækkenhylde under urent skyllerumsbord Rengøre skab til affaldsposer Sorte sække, gule risikosække, tøjsække og klar pose Rengøre handskehylde Opfyldning af håndklædepapir Anbefalinger Arbejdsmiljøfordele Indretning Affald og vasketøj skal kunne fjernes med det samme gennem låge fx til centralt sug Hylder/skab til blodposer m.m. over det urene skyllebord indbygget i væg Bækkener ind i et indbygget skab Reducerer håndtering af vasketøjsog affaldssække, som er meget belastende Blodposer skal ligge 24 timer og må ikke flyttes, så det er svært at rengøre bordene p.t. Indbyggede skabe giver færre overflader at rengøre Materialer Rude i dør til skyllerum Undgå at støde døren ind i personer, der står på den anden side af døren Inventar Beholdere til affaldsfraktioner, der ikke skal med sug/i skakt Affaldsstativer med mindre størrelse affaldssække Rengøringsvenlige beholdere til handsker, håndklædepapir mv. Sækkenes vægt (i forhold til store sorte sække) er lavere, så rygbelastning ved håndtering mindskes Installationer Rengøringsvenligt lys indbygget i loft eller væg Centralt sug eller nedfaldsskakt til vasketøj og almindeligt affald Undgå rengøring af ufremkommelige steder (se ovenfor) 31

32 Kontorer/Vagtrum Opgaver: rengøre gulve og inventar tømme skraldespande Anbefalinger Arbejdsmiljøfordele Indretning Tilstrækkeligt rummeligt til personer og inventar Depotrum i nærheden Inventar Giver bedre fremkommelighed for rengøring Øger fremkommelighed, da opmagasinering af kasser, tøj og sko på gulve kan undgås Væghængte borde og udstyr Væghængte computerskærme Harddisk ophængt under bord (ikke på gulvet) Trådløst tastatur og mus Ledninger i kabelbakker Indbyggede skabe/hylder Ved at inventar er ophængt eller på hjul lettes fremkommeligheden for rengøring af gulvet Trådløse enheder begrænser antallet af ledninger og letter rengøring af overflader på bordet Indbyggede skabe giver færre overflader at rengøre 32

33 En arbejdsdag på Herlev Hospital, team nr. 9 Sted og tid Opgave Arbejdsmiljøbelastninger Ide/ønske Før arbejdstid Uniformsautomat Garderobe Hente uniform Går til garderobe Omklædning Lang gå afstand Mangler t-shirts Kø ved automat Små skabe mangler tørreskabe til vådt tøj Samme etage Lægge jakker ud 2 automater Større skabe Tørreskab Flekser ind Rengørings depot 2.sal 6.30 Ordner Rengøringsvogn Snak med leder For mange kanter på vogn er vanskelig at rengøre Vognen mangler låg og kaffekopholder Netpose uhygiejnisk Ny vogn - låsbar Vogn med op på afd. (108) Afdeling (O1, P12) Ca Tager kaffe med på vognen Rengør behandlingsbygningen Vanskeligt at komme til for kasser på gulv, der er for meget personale i rum, Venterum på gangene Små toiletter Rengøringsvogn står på afd. Adgang til kaffe/vand Oprydning Tilstrækkelig depotplads Ledninger hænges op Væghængte klapmøbler- Glat betræk Undgå træmøbler Større toiletter Rengøringsrum med kaffeautomat Morgenpause (kantinen) Arbejdstid Efter arbejdstid Afdeling (O1, P12) Afdeling (O1, P12) Garderober Rengørings depot 2.sal Garderobe Rengøringsdepot Rengør laboratorier, gangarealer, kontorer, toiletter. 5 min kaffe + snak (el-kedel i glasvask lab.vask) Frokost i kantinen Rengør laboratorier fortsat Går med vognen til garderober Rengøre garderober (7 hver) hjælpes ad Aflevere snavsede klude og mopper Finder rene klude, mopper går evt. i andet depot lang afstand Flekser ud Omklædning Behandlingsbygning Garderobe Glasvask i laboratorier (patalogisk): Dampe fra parafin fra fixering af biopsier Spild af parafin på gulv og borde skal skrabes af - hårdt Mangler dagslys Meget varmt Rensning af plastclips for klistermærker - skal skrabes kræver stor kraft Transporttid Mangler klude m.m. depot langt væk Bad i garderober er dårligt vedligeholdt, umulige at rengøre, der er skimmelsvamp sundhedsskadelig? Mange fravælger bad Omklædningsrum Lokal kantine Sikre forsyning Installere vaskemaskine og tørretumbler Forklaring: Løsning kan etableres via Bygning Teknik Organisation , Grontmij Carl Bro A/S 33

34 En arbejdsdag i sengetårnet Herlev Hospital 3 forskellige vagter: , 8 16, (2 afdelinger buffet og opvask) Sted og tid Opgave Arbejdsmiljøbelastninger Ide/ønske Før arbejdstid Uniformsauto mat Garderobe Hente uniform Går til garderobe Omklædning Se team 9 do do 6.30 Flekser ind, rengøringsdepot, 2. sal do Rengørings depot E kl Pakker rengøringsvogn Doseringsanlæg mangler sæbe, computerprogrammeret påfyldning for meget eller for lidt Kasser til rengøringsvogn klargøres inden rengøringspersonalet kommer (pakning og dosering i vaskeriet) Udvikling af kasser Større rengøringsdepot Vogn med op på afd. 108, 8.sal Afdeling 108, øst ca. kl Østlige halvdel, stue Vagtrum og medicinrum først, mens plejepersonalet er på patientstuerne. Ca klargøre drikkevogn Forberede buffetvogn+temp. på øllebrød, havregrød Ca Anrette buffetvogn og evt. betjene den Vagtrum. Bemanding i vagtrum. Skraldespande på gulvet ledning kasser Køkkener for små, dårlig udluftning for koldt eller varmt. plejepersonale går i vejen For lave/høje borde, for høj kaffemaskine Uhygiejniske ismaskiner Mangler plads på buffetvogn 1-2 store affaldsstativer Bedre ventilation Kunne åbne vinduer Hævesænkebord, mere bordplads. Undgå ismaskiner køle vand i stedet Niche til buffetvogn, siddepladser, patientcafé Køkken og buffet tæt på hinanden Opvask mangler bordplads til opvaskebakker Lågen til opvaskemaskinen er tung at betjene Bordplads til mindst 4 opvaskebakker Mekanisk åbning Arbejdstid Efter arbejdstid Afd.108, øst Afdeling 108, øst kl ca Reng.depot 2.sal indtil kl Garderobe Rengøringsdepot 2 Morgenpause (afd el. kantinen) Afrydde buffetvogn + opvask Ren-gøre stuer, toiletter, skyllerum mv. Frokost i kantinen Rengør fortsat/ hjælper med buffet Drikkevogn/kaffevogn til kl. 14 Affald i skabe ved skyllerum i afd. Går til Rengøringsdepot Rengør og tømmer vogn, finder rene klude, mopper, går evt. i andet depot lang afstand Flekser ud (OBS afhænger af vagt) Omklædning Sengeafdeling 2011, Grontmij Carl Bro A/S Omklædning Skridsikre gulve i skyllerum, toiletter er vanskelig at rengøre Opbevaring af fx blodposer sker på borde. De må ikke flyttes/røres. Toiletter: Mangel på plads til patienternes personlige ting Sengestuer: for meget inventar: tunge stole, rollatorer, kørestole, fjernsyn på stativ på stuen Damprensning Skridsikre gulvmaterialer, som er rengøringsvenlige Ryddede skylleborde Afsætningsplads på pt.toiletter Væghængte klapmøbler Enestuer Eleverbart ophæng til kørestole og rollatorer mm. Forklaring: Løsning kan etableres via Bygning Teknik Organisation 34

35 En arbejdsdag i Stråleterapien, Herlev Hospital Sted og tid Opgave Arbejdsmiljøbelastninger Ide/ønske Før arbejdstid Uniformaut Garderobe Hente uniform Går til garderobe Omklædning Se øvrige Fleks ind v. reng.depot E Rengøring depot E 6.-ca Fylde reng.vogn, få nøgler, beskedder (isolations stuer), koord. m. gruppen, sygdom Vogn med op på afd. Nøglekort (i stedet for nøgler letter arbejdet) Afdeling 5.45 ca Rengør undersøgelsesstuer før kl.8 og nogle venterum, toiletter, scannerrum Skraldespande se tidl. (fødestuer) Spritdispenserer pletter gulvet under det skal skures af og er hårdt. Dispenser i vejen, man støder ind i dem Mange ting på stuerne (skraldespand, patientting m.m.) på hylder ligger forme og der er rulleborde Undersøgelsesstuer, skannerrum. Medicinrester på gulvene skal slides af det ser urent ud Venterum Der er mange stole man skal flytte for at komme til og gulvvaskemaskinen kan ikke komme ind åbningen er for lille. Toiletter er små. Det er svært at komme til, men godt med væghængte toiletter Anden holder og placering testes Gulvmaterialer skal kunne tåle medicinrester, sprit etc. Store døre og en indretning, så gulvmaskine kan bruges Vægmonterede klapstole Undgå stofmøbler Plantekasser på hjul Bevar væghængte toiletter, men Toiletrum skal være større. Morgenpause (kantinen) - Man/fre: teammøde m. chef og koordinator Afdeling 1+2sal ? Rengør gangarealer m. gulvmaskine Ophobnning af stole på gangarealer, kopimaskiner m.m. er i vejen for rengøring med maskine Undgå ting på gangene Sørg for rigelig depotplads, Ventepladser og kontorplads Kører maskinen til depotet Arbejdstid Efter arbejdstid Rengørings depot E Afdeling før kl.11 Reng.depot E 11.30? Afdeling til kl Reng.dep. E Garderobe Rengøringsdepot Tømmer maskine for vand Går tilbage til afdeling Rengør stort personalerum/køkken og 200 stole med stofsæde Frokost i E-depot Rense, oplade gulvmaskine, klargør næste dag m.kollega Går til afdeling Kontorrengøring, gang, toilet, kanter Affald og vasketøj i containere Går til Rengøringsdepot Aflevere snavsede klude/ mopper, rengør vogn Flekser ud Omklædning Behandlingsbygning Depot. Doseringsanlæggets slange til påfyldning er meget tung at håndtere Personalerum: De mange stole skal flyttes for at man kan gøre rent under bordene det giver mange manuelle løft Køkken er godt indrettet skraldespand, borde, skabe er nemme at rengøre Depotet er ikke personalerum Affald og vasketøj (generelt i stråleterapi) fyldes i sække, der løftes ind/op i bur. Tunge løft, lange gåafstande (stue, gang, depot 2.sal).Der mangler affalds- og rengøringsrum (parkere reng.vogn) Skrå glaslameller foran de høje vinduer er svære at rengøre. Bruger teleskopstang og kaninører. Omklædning Bedre doseringsanlæg Test maskiner/anlæg i brug (også påfylde og tømme) før valg og anskaffelse Stole skal kunne hænges op undgå stofsæder Skraldespand, borde og skabe som i stråleterapi: er nemt at rengøre behov for personalerum (møder) Affaldsrum og rengøringsrum, så det er muligt at komme af med affald og vasketøj tæt på indsamlingssted. Alle overflader skal være nemme at rengøre. vurderes i planlægningen. Forklaring: Løsning kan etableres via Bygning Teknik Organisation , Grontmij Carl Bro A/S 35

36 En arbejdsdag i team4, OP, dagkirurgi, fødeafd. Sted og tid Opgave Arbejdsmiljøbelastninger Ide/ønske Før arbejdstid Uniformsautomat Garderobe Hente uniform Går til garderobe Omklædning Irritation, hvis man har glemt sit perskort skal man gå langt for at hente det En automat også i kvindebarn bygningen Adgang med kode/fingeraftryk Fleks ind v. reng. Depot OP Rengørings depot OP 2.Sal Kl Fylder rengøringsvogn op med klude og Mopper ofte mangler der Man skal gå langt, når der mangler mopper/klude Hurtigere tilbagemelding ved mangel Vogn med op på fødegang Fint med auto-døråbnere, men Betongulvet tåler ikke tunge vogne (får huller) Bevar automatiske døråbnere Slidstærke gulve (tåle høj vægt) Arbejdstid Efter arbejdstid Afdeling fødegang 4.etage Afdeling OP Fødegang kl. kl. ca Fødegang Rengørings depot E Garderobe Rengøringsdepot Fødeafdeling Rengør fødestuer, kontor, kaffemaskine, men kan tilkaldes Går til OP Operationsstuer rengøres være klar før 8 Kan tilkaldes (mellemrengøring) Går til fødegang Hvad haster, hvor er der klar t. rengøring. Ved spidsbelastning: kan tilkaldes hjælp Frokost i E-depot evt Slutrengøring. OBS rengøring af lamper i 4 m. højde, 9 lamper m. 5 flader Går til rengøringsdepot med vogn Aflevere snavsede klude/ mopper. Rengør vogn Flekser ud kl. ca Omklædning OP-stue De 2 nye Fødestuer har lamper (m. mange overflader) og radia-torer 4 m oppe i ovenlys. Må rengøres med lang teleskopstang med moppe: belastning af arm/nakke og risiko for at falde. Store eller dybe badekar: lange rækkeafstande og man må bukke sig ned for at nå. Ved rengøring af hjul på inventar (senge, stålborde m.m) må man ligge på knæ. Løft af snavsetøjssække op i stativ er tungt og det er langt at bære/køre til affaldrum Toiletter/bad. Ved Tømning af og ny pose i affaldsspand man må vride/bøje sig for at skifte posen Spiralslanger til håndbruser umulig at rengøre Kontor: ledninger på gulve er i vejen Brede vindueskarme giver papirbunker Kaffemaskinen sidder så højt, at man ikke kan nå op ved påfyldning Patientkøkken: Hylder kan ikke tages ud, da skabslågen ikke kan åbnes helt Fødestuer, Opstuer, toiletter og bad De skridsikre gulve holder på skidtet og moppen hænger i. Tungt at rengøre. Meget udstyr og inventar på hjul mange emner at rengøre Stoflofter plettes med blodpletter og kan ikke rengøres Se ovf. Se ovf. Omklædning Rengøringsvenlige lamper og radiatorer placeret, så let kan nå Rengøringsvenlige badekar som fx kan tippes Hejseværk, loftlift skal kunne hejse emner op så man står godt Snavsetøjssække og affald skal kunne afleveres i skab tæt på Affaldsspande skal sidde i hoftehøjde og så man let kan komme til Slanger til håndbruser skal have rengøringsvenlig overflade Ledninger skal være hængt op Smalle vindueskarme ønskes Plads i god højde Låger i skabe skal kunne åbnes helt, så hylderne kan tages ud for rengøring Rengøringsvenlige skridsikre gulvmaterialer som fx antistatisk vinyl Loftmonteret udstyr Prioriter udstyr, så få ting som muligt Undgå stoflofter Forklaring: Løsning kan etableres via Bygning Teknik Organisation , Grontmij Carl Bro A/S 36

37 Bilag. Deltagernes forventninger til forløbet Planitide Rengøring Intromøde 6. oktober 2010 Deltagere fra rengøringen: Pia Nielsen, Pia Christiansen, Alis Gotfredsen, Jytte Bjerregaard, Claus Fahnøe Rasmussen, Filiz Koca, Camilla Bitz Deltagernes forventninger til forløbet Materialer, fx ophæng til stole, så man ikke skal flytte dem, når der gøres rent Ønskeseddel fra kolleger fx kunne åbne vinduerne Arbejdsmiljøvenlige rum (frit på gulve, så man kan arbejde i gode arbejdsstillinger) At vi bliver hørt bliver taget alvorligt, når vi stiller krav At man husker rengøringsrum Før valg af gulvbelægning tænker på konsekvenser for rengøringspersonalet også i fx øget tid Vi er ikke vant til at blive hørt At der tages ansvar for at give oplysninger til personalet At man lytter til os og spørger os vi ved hvad det tager af tid om man vælger fx ru eller glatte gulve har erfaringer med forskellige gulvbelægninger At få tilbagemeldinger om beslutninger 37

38 Bilag PLANITIDE Rengøring Seminardag 1. Arbejdsmiljøforhold Slid/bøvl i arbejdsmiljøet Skraldespande hænger langt nede ergonomiske belastninger uhygiejniske mange tømninger hver dag Papirspande på gulv Store badekar på fødestuerne foroverbøjede arbejdsstillinger Stofmøbler Tunge at rengøre (afvaskning og støvsugning) Tung støvsuger Stole i kontorer løft hjul Ledninger på gulv dårlige arbejdsstillinger Hvidpigmenterede træborde kan kun aftørres med hårdt opvredet klud Ru/skridsikre gulve kraftkrævende arbejde Stikkontakter langt imellem Plads til affald skabe i skyllerum håndtering Rengøringsdepoter lokalt i afdeling er for små Køkkener i sengetårnet for små, for varme, for dårlig ventilation for høje skabe At åbne opvaskemaskine er tungt bordhøjder Kaffeautomater skal kravle op for at tømme Overfyldte sengestuer Badeværelser for små Store plantekasser på gange i vejen Depoter lange afstande Tunge svingdøre i skyllerum Loftarmaturer fødegang ikke rengøringsvenlige Skiftende arbejdstider Aftenarbejde Indeklimaet Alarmer Overfyldte sengestuer Overfyldte sengestuer Store plantekasser på gange i vejen Depoter lange afstande Tunge svingdøre i skyllerum Loftarmaturer fødegang ikke rengøringsvenlige Indeklimaet Fungerer godt Husets farver Dagslys i stråleterapien Arbejdslyset Ingen fodpaneler Skjulte radiatorer i stråleterapien Automatiske døre Samarbejdet Gode kollegaer Afvekslende arbejde Overvågning Bygning Teknik Organisering 38

39 Bilag. Studietur til Akershus Universitetssygehus 23. nov Spørgsmål til studieturen Rengøringsopgaver Hvor stort er arealet af de områder, der skal rengøres? Hvilke arbejdsopgaver løser rengøringspersonalet? Hvem sørger for madservering og hvordan er forholdene? (Hvem producerer maden og hvordan transporteres den) Hvem står for opvask? Organisering Hvordan er I organiseret? Arbejder I i teams eller med hvert sit område? Hvad tid møder I og er der forskellige vagter? Hvor møder I (morgen/aften)? Hvor mange ledere er der i forhold til rengøringspersonale? Hvor meget administrativt arbejde har lederne? Har rengøringspersonalet mulighed for at mødes? Hvilken uddannelse har personalet? Hvordan foregår sygemeldinger? Hvilket samarbejde har I med andre faggrupper (plejepersonale, portører..)? Planlægning af hospitalet/teknologi: Hvilken indflydelse har I (medarbejdere og ledelse) haft på planlægning og indretning af hospitalet og de enkelte rum/områder? Hvordan er forholdet til lederne? Kommer I med på råd? Hvor meget indflydelse har rengøringsvenlighed spillet for valget af materialer fx gulvbelægning? Teknologi, udstyr, metoder: Hvordan inddrages rengøringsafdelingen i forbindelse med indkøb af udstyr for at sikre rengøringsvenlighed? Hvilke rengøringssystemer og -metoder bruger I? (rengøringsvogne, klude, mopper og rengøringsmidler)? Bruger I gulvvaskemaskiner, robotter.? og hvordan fyldes de (doseringsanlæg) Er rengøringsvognene rengøringsvenlige? Har den enkelte sin egen vogn og hvordan er den indrettet? Hvordan vasker i gardiner (hvis I har gardiner) Er møbler fx stole med stof rengøringsvenlige? 39

40 Bilag. Studietur til Akershus Universitetssygehus 23. nov Fysiske områder: Hvordan er køkkenforholdene og forholdene ved buffetservering? (plads, indretning m.m.) Hvordan er køkkener indrettet og hvordan og hvor vasker I op? Hvor serveres maden, hvor kommer maden fra? Hvordan indsamles affald og snavsetøj på afdelingerne opsamlingssteder, centralt, eller i afdeling? Er der særlige depotrum til affald? Og hvem henter det? Hvordan er forholdene for rengøringspersonalet - har de deres eget personalerum? Hvor er rengøringsrum placeret? Hvordan er sengestuer indrettet (hvilke møbler og hvor mange)? Er der gjort særlige tiltag for at lette rengøringen fx minimering af inventar eller ledninger på gulv? Findes der hejseværk/løftegrej, som kan lette rengøringen af inventar? (rulleborde, fødebadekar mv. Og Hvordan er omklædningsforhold? Hvilke gulvbelægninger er valgt? Sikkerhed Er der overvågning med kameraer? Hygiejne Hvordan gør I rent efter isolation? på afdelingen, på opgange, på specielle steder? Spritdispenserer hvilken type (gel eller flydende) og hvordan er de placeret? 40

41 Studietur til Akershus Universitetssygehus 23. nov Vigtigste erfaringer fra studieturen Penge besparelse, så det forkerte bliver taget fra, så som personalerum m.m. Gulvbelægninger at efter hvad det skal bruges til Brug ikke så meget glas, men gerne flere farver mange steder At det kræver omhyggelig planlægning ved evt. teknologisk indføring At der er stor forskel på portør arbejde i Norge og Danmark At vi skal indregne nok plads At man har prioriteret rengøringsopgaverne således at der efter og i weekenden kan udføres rengøring af sengestuer i forbindelse med udskrivninger og akutte opgaver At man i et så nyt bygger ikke i tilstrækkelig grad har evnet/ønsket at følge medarbejdernes anbefalinger Der skal afsættes den nødvendige plads til infrastruktur. Endvidere skal infrastrukturen være flexibel. De tanker som jeg selv er fremkommet med ang. Infrastruktur falder god i tråd med det, der er indført i Ahus Man skal være meget forsigtig med at lytte til dem, forudsige uændret eller faldende aktivitet på et hospital. Ro på personalet Meget lidt depotplads på afdelingen Gode arbejdsforhold i varemodtagelsen Mangel på personalerum på sengeafdelingen Flotte gulve på sengeafdelingen Der skal planlægges således at logistikken fungerer, også efter nogle år Lagerplads er ingen selvfølge Håndteringen af affald og urent linned fungerer utroligt godt, når der er installeret affaldssug i bygningen Rengøringsrum kan blive for store! Lamper og gulvbelægning vi skal blive skarpe på valg Evt. Ascom til akuthold i RSC Transport robotter frigiver tid obs gulvbelægning Både de gode og de dårlige erfaringer med AGV er Der er flere ting, som skal overvejes før man lægger sig fast på automatisk transport Plads/albuerum. Vigtigt at planlægge/gennemtænke behov og ønsker. F.eks. ligger der allerede patienter på gangarealer, selv om det skulle undgås. Rart at høre om gode erfaringer med centrallager og Ascomsystemet På trods af sprit ny teknologi kan man lynhurtigt ende med at lave dobbeltarbejde, hvis man ikke går hele vejen. Man må ikke spare på lagerplads. Resultatet bliver rod på gangene og ineffektive procedurer. Ambulatorier i stueetage i en overskuelig række er smart og kundevenligt Affaldssystemet virker meget smart. Her kan spares tid og kræfter Bestilling af varer med scanner direkte til centrallager er en forudsætning for at logistikken virker Fokus depoter (der må ikke være for få) Fokus sengevaskeanlæg (centralt) Personalerum (skal tænkes ind i nybyggeriet) 41

KATALOG. Anbefalinger til portørernes arbejdsmiljø i Nyt Hospital Herlev. Planitide gruppen maj 2011

KATALOG. Anbefalinger til portørernes arbejdsmiljø i Nyt Hospital Herlev. Planitide gruppen maj 2011 KATALOG Anbefalinger til portørernes arbejdsmiljø i Nyt Hospital Herlev Planitide gruppen maj 2011 1 Indhold Introduktion.. 3 Metode og proces 4 Anbefalinger Generelle anbefalinger, transportveje.. 5 Modtagelse

Læs mere

Rengøringsvenligt byggeri. - det kan betale sig!

Rengøringsvenligt byggeri. - det kan betale sig! Rengøringsvenligt byggeri - det kan betale sig! Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Eksempler på løsninger... 2 Elevatorer og niveauforskelle... 3 Vinduer... 4 Rygeområde... 5 Ind- og udgang...

Læs mere

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener INDRETNING AF DET GODE KØKKEN Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Side 3 Kapitel 2 Planlægning af byggeriet Side 5 Kapitel 3 Generelle

Læs mere

Vejledning om. Ergonomi og rengøring

Vejledning om. Ergonomi og rengøring Vejledning om Ergonomi og rengøring Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Tilrettelæggelse af rengøringsarbejde... 3 God oplæring og instruktion... 3 Godt samarbejde mellem virksomheder... 4

Læs mere

Adresser og telefonnumre

Adresser og telefonnumre Adresser og telefonnumre Fællessekretariatet Børsen 1217 København K Kontoradr.: Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 70 13 12 00 Fax: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsledersekretariatet

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Introduktion til rengøringen på Regionshospitalet Viborg

Introduktion til rengøringen på Regionshospitalet Viborg Introduktion til rengøringen på Regionshospitalet Viborg Indholdsfortegnelse side 01. Telefonnumre...03 02. Alm.orientering...04 03. Retningslinjer...05 04. Håndvask...06 - vejledning...06 - figur...07

Læs mere

Ren dag god dag. Rengøring på skoler - Gode råd og regler. Hygiejne er læren om renlighed.

Ren dag god dag. Rengøring på skoler - Gode råd og regler. Hygiejne er læren om renlighed. Ren dag god dag Rengøring på skoler - Gode råd og regler Hygiejne er læren om renlighed. (af navnet på den oldgræske gudinde for sundhed: Hygieia) Ordet bruges også om beskæftigelsen med at gøre eller

Læs mere

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen TEMA Storkøkken Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen En vejledning om arbejdsmiljø i de store køkkener Ord og forkortelser Følgende definitioner og begreber bruges ofte i vejledningen: Faste arbejdspladser:

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

Dagplejerens arbejdsmiljø

Dagplejerens arbejdsmiljø Branchevejledning for dagplejere 37 TEMA Branchevejledning Dagplejerens arbejdsmiljø Branchevejledning for dagplejere Branchevejledning for dagplejere Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, 2. sal 1455

Læs mere

SENGERENGØRING PÅ DANSKE

SENGERENGØRING PÅ DANSKE SENGERENGØRING PÅ DANSKE HOSPITALER - KORTLÆGNING AF PRAKSIS OG FREMTIDSPLANER INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning og konklusion... 2 Konklusion... 3 Udviklingsscenarier... 5 Fremtidens dominerende rengøringspraksis...

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg Arbejdsmiljøhåndbog for idræts- og sportsanlæg Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Få et godt arbejdsmiljø... 3 Det psykiske arbejdsmiljø... 6 Samarbejde, tillid og retfærdighed... 6 Seks

Læs mere

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Bedemænd og ansatte i krematorier varetager en meget væsentlig samfundsmæssig opgave med at sikre et værdigt forløb i forbindelse med begravelse

Læs mere

Små lagre. Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre

Små lagre. Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre Små lagre Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre Indledning Indhold side Denne vejledning er skrevet for at forene regler og vejledninger med den virkelighed og hverdag, de ansatte i butikker

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING INDHOLD Forord................................................ 1 Belastning

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i. svømmehallen

Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i. svømmehallen Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i svømmehallen Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Styr på sundheden og arbejdsmiljøet... 6 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen... 6 3.2 Arbejdspladsvurdering

Læs mere

Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard

Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard - Kontorer - Skoler - Daginstitutioner - Døgninstitutioner Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Indhold side 0. Forord 1. Vejledningens

Læs mere

BAGGRUNDSOPLYSNINGER TIL UDARBEJDELSE AF KRAV-SPECIFIKATION FOR ERSTATNINGSBYGGERI FOR BOFORMEN KÆRVANG

BAGGRUNDSOPLYSNINGER TIL UDARBEJDELSE AF KRAV-SPECIFIKATION FOR ERSTATNINGSBYGGERI FOR BOFORMEN KÆRVANG BAGGRUNDSOPLYSNINGER TIL UDARBEJDELSE AF KRAV-SPECIFIKATION FOR ERSTATNINGSBYGGERI FOR BOFORMEN KÆRVANG INDLEDNING For at afklare, hvordan dagligdagen skal være for beboere og ansatte på fremtidens Kærvang,

Læs mere

KØBENHAVNS EJENDOMME MARTS 2012 STOFINDTAGELSESRUM MODELPROGRAM

KØBENHAVNS EJENDOMME MARTS 2012 STOFINDTAGELSESRUM MODELPROGRAM KØBENHAVNS EJENDOMME MARTS 2012 STOFINDTAGELSESRUM MODELPROGRAM ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS 2012 KØBENHAVNS EJENDOMME

Læs mere

Få styr på dit arbejdsmiljø. Branchevejledning om fodterapeuters daglige arbejdsmiljø 1 FÅ STYR PÅ DIT ARBEJDSMILJØ

Få styr på dit arbejdsmiljø. Branchevejledning om fodterapeuters daglige arbejdsmiljø 1 FÅ STYR PÅ DIT ARBEJDSMILJØ Få styr på dit arbejdsmiljø Branchevejledning om fodterapeuters daglige arbejdsmiljø 1 FÅ STYR PÅ DIT ARBEJDSMILJØ INDHOLD Introduktion 3 Ergonomi 4 Kontor og værksted 8 Psykisk arbejdsmiljø 10 Indeklima

Læs mere

Denne håndbog er resultatet af et alment hovedprojekt medfinansieret af Forsknings- og Udviklingscentret for Hjælpemidler og Rehabilitering

Denne håndbog er resultatet af et alment hovedprojekt medfinansieret af Forsknings- og Udviklingscentret for Hjælpemidler og Rehabilitering Denne håndbog er resultatet af et alment hovedprojekt medfinansieret af Forsknings- og Udviklingscentret for Hjælpemidler og Rehabilitering Journalist og ergoterapeut Karin Bendixen og ingeniør Peter Christiansen

Læs mere

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM arbejdsmiljøorganisationens arbejde med indeklima i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren, den offentlige administration og finanssektoren Indholdsfortegnelse Et

Læs mere

Toilet/bad. tilknyttet somatisk sengestue DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND. Version I Oktober 2012. Region Midtjylland

Toilet/bad. tilknyttet somatisk sengestue DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND. Version I Oktober 2012. Region Midtjylland DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND Toilet/bad tilknyttet somatisk sengestue Version I Oktober 2012 Region Midtjylland - 1 - Sundhedsplanlægning & Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø DESIGNGUIDE

Læs mere

OVERLIGGER. Man får flere brugbare kvadratmeter, og der er mindre spildplads.

OVERLIGGER. Man får flere brugbare kvadratmeter, og der er mindre spildplads. Man får flere brugbare kvadratmeter, og der er mindre spildplads. I alternativ 1 er fordelingsgangen lagt på den anden side af hovedskillevæggen, så pladsen bliver taget fra forældresoveværelset (den tidligere

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013 VIA University College (Professionshøjskolen) Åbne kommentarer

Tilfredshedsundersøgelse 2013 VIA University College (Professionshøjskolen) Åbne kommentarer Tilfredshedsundersøgelse 2013 VIA University College (Professionshøjskolen) Åbne kommentarer Sygeplejerskeuddannelsen i Århus (Sygeplejerske uddannelsen - VIA University College (Professionshøjskolen))

Læs mere