Referat Nr Afbud: Ole Fischer (OF) DAGSORDEN: 1. Godkendelse / ændring til dagsorden / valg af ordstyrer 1.1. UD er valgt til ordstyrer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Nr.14 2014. Afbud: Ole Fischer (OF) DAGSORDEN: 1. Godkendelse / ændring til dagsorden / valg af ordstyrer 1.1. UD er valgt til ordstyrer"

Transkript

1 Tilstede: Afbud: Kopi: DAGSORDEN: Peter Hallberg (PH), Peter Grass (PG), Steen Vitoft (SV), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Uffe Duvaa (UD), Berit Madsen (BM), Casper Rasch Hansen (CH) Ole Fischer (OF) 1. Godkendelse / ændring til dagsorden / valg af ordstyrer 1.1. UD er valgt til ordstyrer 2. Referat 2.1. Godkendelse af referat nr. 11, 12 og Eventuelle rettelser til referat 11 skal sendes til CH inden søndag d. 15 kl. 22 Eventuelle rettelser til referat 12 sendes til PH inden søndag d. 15. kl Opfølgning på referat nr. 13 samt underskriftsblad Bestyrelsen vil foreslå en mediering mellem parterne. UD svarer beboerne Der bliver udformet et brev til berørte beboere, hvor foreningen er i tvivl om vvs installationernes lovlighed efter tilslutning til egne bibeholdte installationer. Brevet udformes og udsendes fra OF AST vil tilbyde beboere med tagterrasser at foretage rensning af afløb på tagterrasser, for at sikre at dette bliver gjort, ansvaret for vedligeholdet herunder også rensning af afløb ligger dog stadig hos beboeren. Rensning vil foregå forår og efterår. Brev om tilbuddet og ansvaret udformes og udsendes af OF. 3. Beboerhenvendelser

2 3.1. NN klage over kegler ved flytning Der er indkommet en klage over manglende fjernelse af afspærringskegler efter endt indflytning. Det foreslås, at der indkøbes mobile Parkering Forbudt skilte, hvor der kan angives et tidsrum hvor spærringen gælder. MO iværksætter dette. UD Svarer beboer NN brev til Vej & Park Der er indkommet et forslag om at kontakte vej og park med krav om pålægning af støjdæmpende asfalt ifm. etablering af cykelbaner. Bestyrelsen beder beboeren om et udkast til et brev. UD svarer dette til beboeren NN klage over NN Der er indkommet en klage over NN. UD skriver til beboer om overholdelse af husorden NN klage over NN Der er indkommet en henvendelse fra beboeren med en henstilling til bestyrelsen. Sagen er behandlet af bestyrelsen og tages til efterretning Dørudvalget Bestyrelsen kan p.t. ikke indstille det fremsendte materiale til rundsending, da det ikke indeholder et forslag, der er egnet til ja/nej-afstemning, samt at de fremsendte grafer fremtræder mangelfulde, der ikke bidrager til at bringe overblik. Udvalget er blevet gjort opmærksomt på dette Korrespondance fra Gråzoneudvalg Der har været en korrespondance med gråzoneudvalget, og udvalget bedes om at formulere de punkter de ønsker behandlet på generalforsamlingen. Forslagene skal formuleres således, at der kan stemmes ja/nej til dem. Udvalget er blevet gjort opmærksom på dette. 4. Oplæg fra Michael (kl )

3 4.1. Orientering jf. liste Der renoveres vaskældre i år og det bliver: Sa. 24, Sa. 30, An. 3, Sa. 23, An Priser på vej fra mureren om indgangspartierne. Der bliver holdt møde med mureren, og der oplyses priser på de enkelte dele, så der kan tages stilling til hvilke dele der skal medtages og evt. kan udskydes, indenfor budgettet Der vil blive udskiftet knækkede fortovsfliser i år. 25 stk Der ryddes op i cykler igen i år den juni Der er indkøbt nye mærker til dette Oplysningsseddel om maling af vinduer/døre Sandbygård er på vej ud til beboerne Skorstensfejeren kommer i Torbenfeldthus og renser aftrækskanaler i ugerne 39, 40 og 41. Oplysningsseddel er på vej ud til beboerne Hvad gør vi med de høje bede i år, hvor der ikke renoveres noget i gårdene? Bedene klippes ned på vanlig vis, og renovering af bedene vil blive indtaget i fremtidige budgetter Skimmelsvamp NN. Foreningen kontakter et laboratorie, der kan konstatere om det er skimmelsvamp Priser fra tømrer på renovering af gadedøre og hoveddøre kr. for renovering af 72 gadedøre og kr. for renovering af 450 lejlighedsdøre. PH bemærkede, at vi ikke har 450 lejlighedsdøre, da mange lejligheder er sammenlagt. Oprindeligt var der 431 lejligheder AST skal stå for rensning af afløb på tagterrasser? Rensning forår og efterår ved brev fra kontoret? OF udformer brev herom Farver på trapper fra lejlighed til gård. UD Beder MO om at rundsende guideline til de relevante lejligheder Guideline for tilskud til arrangementer. TØ opdaterer guidelinen og rundsender med revisionsdato Hvem betaler hvad. Det præciseres at badeværelse gulve lavet af AST skal betales af AST, er gulvet lavet af beboer, er beboeren også økonomisk ansvarlig. Gulve generelt gav anledning til diskussion, og det aftales at det undersøges nærmere i hvilke situationer det er at betragte som forbedring Græsklipning på skråninger. Skrænterne vil fremover stå vildt, da det er for farligt for personalet at klippe græs på skråningerne og slås eventuelt af et eksternt firma ved behov Mobildækning i gårdene. Solbjerg har et spørgeskema om dækning af mobildækning. CH kontakter Solbjerg om udlevering af spørgeskema Hjertestarter Udover den oprindelige startomkostning er der nogle omstændigheder der gør det mindre ønskværdigt Skimmelsvamp Se Personale Fravær/optjent afspadsering: Ferie NN uge NN: en op lukning 4.5. Forberedelse GF

4 Stemmesedler kan ikke trykkes før fristen d. 16. TØ tager computer med til PowerPoint. TØ har styr på A/V-udstyr. MO har styr på alt det andet Spørgsmål til MO PG: hvad er status på sagen om støj i vandrør? Blikkenslageren dukkede ikke op som aftalt, og helt uforberedt. En beboer nægtede adgang til de relevante installationer. Der aftales en ny aftale SV: under et salg, var der et ulovligt loft der var nedtaget, men efter nedtagningen var den efterfølgende udbedring fortsat mangelfuld, hvorfor tilbageholdet blev opretholdt. MO havde godkendt udbedringen da ulovligheden var blevet fjernet. Hvordan forholder vi os fremover, hvis udbedring er godkendt på grund af fjernelse af ulovlighed men fortsat mangelfuld udbedring? Skal MO godkende efter udbedringen af ulovligheden, eller skal den først godkendes når udbedringen PH: Hvad er status på muligheden for at installere cykelpumper? Der er ikke umiddelbart nogen ideel løsning, men der undersøges yderligere Spørgsmål til SV: Hvad er status på salget til en udenlandsk statsborger? OF kigger nærmere på sagen. 5. Oplæg fra bestyrelsen 5.1. Orientering PH oplyste, at OF, Michael og jeg var i retten fredag den 6. marts vedrørende AST s påstand om groft misligholdelse af NN andelslejlighed på NN. NN forsvarede sig hovedsagligt med, at han havde overgivet alt til byggeentreprenøren EF BYG også at søge byggetilladelse hos AST. Alle tegninger m.v. lå hos EF BYG, så han havde udleveret alt det han selv havde til AST. NN havde ingen aftalekontrakt og havde heller ikke betalt noget til EF BYG. Det kom frem i retten, at Byggeankenævnet fra starten havde afvist sagen, da NN ikke havde betalt noget til EF BYG. Dette kom også bag på NN s forsvarer, der ikke havde hørt om det før. Det har jo ellers været en af advokatens argumenter i korrespondancen med OF, at NN ikke måtte foretage sig noget, før der lå en afgørelse herfra. Dommeren afsagde en meget klar dom, at lejligheden var groft misligholdt. At NN stadigvæk selv havde hovedansvaret for at søge om tilladelser overfor AST, selvom han havde overladt det til EF BYG. NN skal derfor betale alle sagsomkostninger. Vi tilbød undervejs i forløbet NN at få en sidste frist på tre måneder mod at han stillede en garanti på kr. NN var ikke i stand til at stille en garanti. NN s advokat kørte meget på, at NN var den lille mand mod store AST og man kan sige, at det måske gjorde lidt indtryk på dommeren. I hvert fald spurgte dommeren mig, i min egenskab af formand, om jeg ville gå med til, at NN fik en sidste frist til at gøre lejligheden beboelig/istandsætte lejligheden til den 1. august 2015 (og dermed evt. ophævelse/ud af lejligheden den 14. august). Dette accepterede jeg i samråd med OF. Dette regner jeg med, er i tråd med, hvad vi som bestyrelse ville have accepteret, såfremt bestyrelsen var blevet spurgt.

5 Man kan sige, at som lejligheden står i dag, skulle den alligevel gennemgå en større renovering for at blive beboelig/kunne sælges og hvis NN, som han hævdede ikke ønskede sig andet end at kunne flytte ind igen så har vi (AST) vist os fra den menneskelige side ved at give ham endnu en frist. Fristen er den sidste og vi skal ikke i retten igen, hvis han misligholder aftalen. OF oplyste, at lejlighedens andelspris er kr. men at der skyldes kr. i den og at der i hvert fald skulle lægges kr. for at istandsætte den. NN havde ikke penge selv, men han sagde, at hans far ville betale. NN flyttede ud i 2007 og siden har kæresten haft sin bopæl i lejligheden. Vi har aftalt, at MO skal følge renoveringen meget tæt, at vi skal have adgang til at besigtige lejligheden, herunder adgang til at nedtage evt. ulovlig bygge-el. Vi skal kunne komme i kontakt med NN undervejs og NN skal møde på kontoret, så de fornødne tilladelser kan indhentes.

6 PH: OF påpegede at der bør kigges nærmere på afsnittene om ombygning og renovering i håndbogen PH: OF har oplyst at advokatsamfundet har ændret retningslinjerne for indestående på klientkonti PH: Hvad skal vi evt. gøre med pengene i mellemtiden, hvis vi vælger at optage lån til større renoveringsprojekter. Der kan være flere muligheder: Optage flere mindre lån ad hoc, eller optage et større lån, der kan dække flere projekter SV har kreeret et lille sorteringsprogram, til at sortere data fra vores webadgang PG: der har været afholdt et møde med Fiberby, og de vil kunne tilbyde kabling til lysleder net for ca kr. pr lejlighed, hvilket svarer til en samlet installationspris på 1,4 mil. Kr. Fiberby vil herigennem kunne tilbyde 100/100 Mbit for 100 kr./mdr. til beboerne. Der arbejdes videre med et samlet projekt, der inkluderer bedre internet, kabling til nye dørtelefoner samt nye låse Kandidater til bestyrelsen (alle) Bestyrelsen bedes kontakte mulige kandidater Oplæg boligafgift (PH) PH vil informere om afgiftsforhøjelsen bl.a. via enkelte prognosegrafer Oplæg Rygepolitik (CH) CH forestår fremlæggelsen af forslaget om rygeforbud indenfor Oplæg Grillning (UD) UD forestår fremlæggelsen af forslaget om grillning Oplæg Dørudvalg (CH) Vi afventer fortsat forslaget fra dørudvalget Oplæg evt. andre beboerforslag Vi afventer hvad der indkommer af andre forslag. P.t. er der indkommet 1 forslag Oplæg evt. Gråzoneudvalg Vi afventer forslaget fra gråzoneudvalget Formandens beretning og præsentation PH er ved at udarbejde formandens beretning og rundsender udkast til gennemsyn snarest Forslag til nye vedtægter (TU) TØ Fremlægger ved et senere møde Sikring ved indbrud (SV) SV havde, med inspiration i TV programmet Kontant overvejet om foreningen skulle tage kontakt til en sikkerhedskonsulent til at vurdere om der er tiltag foreningen evt. nemt kan implementere. Dette gøres efter GF Bordet rundt Orientering / Eventuelt 6.1. Ingen punkter. Referent Tune Øst-Jacobsen

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Peter Grass (PG), Charlotte Blunch (CB), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Rie Kornum

Læs mere

Offentligt referat nr. 14 Bestyrelsesmøde den 19. februar 2013

Offentligt referat nr. 14 Bestyrelsesmøde den 19. februar 2013 me Offentligt referat nr. 14 Bestyrelsesmøde den 19. februar 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Rie Kornum (RK), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Uffe Duvaa

Læs mere

Offentligt referat nr. 12 Bestyrelsesmøde den 8. januar 2013

Offentligt referat nr. 12 Bestyrelsesmøde den 8. januar 2013 me Offentligt referat nr. 12 Bestyrelsesmøde den 8. januar 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Rie Kornum (RK), Steen Vitoft (SV), Peter Grass (PG), Tina Milton (TM) og Charlotte Blunch (CB)

Læs mere

Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012

Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012 Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Rie Kornum (RK), Tune Øst-Jacobsen (TØ)

Læs mere

Offentligt referat nr. 7 Bestyrelsesmøde den 11. september 2012

Offentligt referat nr. 7 Bestyrelsesmøde den 11. september 2012 Offentligt referat nr. 7 Bestyrelsesmøde den 11. september 2012 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Rie Kornum (RK), Peter Grass (PG),

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: CH 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Michael (MNN), Enver (EP) 4. Fraværende: Maria (suppleant) og Julie (suppleant) Næste bestyrelsesmøde: 1. Mandag den

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: Christoffer 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Michael (MNN) 4. Fraværende: Julie (suppleant) og Maria (suppleant) 5. Godkendelse af referater

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 2. september 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 2. september 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: Enver 2. Referent: Maria 3. Til stede: Lars (LK) (via telefonforbindelse), Christoffer (CH), Enver (EP), Maria (suppleant) 4. Fraværende: Michael (MNN) og Julie (suppleant) Næste

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4. november 2013, 18:00 København N Formalia Til stede: Fraværende: Dirigent: Referent: Lars Kristoffersen (LK), Michael Nielsen (MN), Christoffer Halken (CH), Julie Hansen (JH)

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen.

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen. Beretning 2011-04-27 Heller ikke på dette års beretning kommer vi uden om tilskudsdeklarationen. På sidste års generalforsamling kunne vi oplyse, at kommunen ønskede et møde med foreningen inden vi fremsendte

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 10. marts 2014, 18:00 København N. Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA)

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 10. marts 2014, 18:00 København N. Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 10. marts 2014, 18:00 København N Formalia Til stede: Fraværende: Dirigent: Referent: Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) LK SA Vicevært 1. Etablering

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0129 AQ. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0129 AQ. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 6. juli 2012. Klagen

Læs mere

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej.

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej. Bestyrelsesmøde den 8. december 2014 Til stede var: Mads Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Lone og Tommy. Meddelelser fra formanden. Lidt nyt fra Altan DK. Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 447

Referat af bestyrelsesmøde 447 Referat af bestyrelsesmøde 447 torsdag den 5. januar 2012 kl. 19.00 i Løven 9 Deltagere: Bendt (BM), Karin (KJ), Nikolaj (NM), Lars (LH), Kjeld (KG) = fuldtallig bestyrelse. 1. Bemærkninger/tilføjelse

Læs mere

Beretning for året 2008-2009

Beretning for året 2008-2009 Beretning for året 2008-2009 Det forgangne år har været præget ganske kraftigt af den økonomiske krise, der for alvor ramte landet i sensommeren 2008. Konsekvenserne af krisen har påvirket både køb og

Læs mere

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 E/F Godthåbs Have 5902/JAH/hb INDKALDELSE Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Tirsdag den 24. februar 2015, kl.

Læs mere