Ejerforeningen Fyensgade 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen Fyensgade 7"

Transkript

1 Ejerforeningen Fyensgade 7 v / Jonna Kokholm Fyensgade 7, st.th København N tlf Søndag d. 28. februar 2010 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2010 SØNDAG den 21. MARTS 2010 kl STED: "Prinsessen" (hj. Pr.Charlottesgade/Fyensgade, kælderen) Velkomst samt valg af dirigent og referant. Dagsorden: 1. Beretning for Generel drøftelse af foreningens drift, herunder bl.a. - viceværtopgaver, rengøring og almindelig vedligehold - datoer for arbejdsdage/arbejdsweekender - eventuelle projekter for de næste par år 3. Fremlægning til godkendelse af regnskab for Fremlægning til godkendelse af budget for Valg til bestyrelsen og valg af revisor. 6. Behandling af indkommet forslag vedr LOFTRUM, (skal evt behandles før punkt 4). 7. Behandling af indkommet forslag vedr ALTANER, (skal behandles som et selvstændigt projekt, ikke en del af punkt 4). 8. Byfornyelse Runddel-Karréen (sidste nyt vedrørende tidsplan mm). 9. Eventuelt. Med venlig hilsen BESTYRELSEN v / Jonna Kokholm Under generalforsamlingen serveres diverse forfriskninger, og der planlægges en efterfølgende fællesspisning. Du bedes tilmelde dig på listen på opslagstavlen (evt pr

2 noter (bilag b) Ejerforeningen Fyensgade 7, Regnskab 2009 og Budget Budget 2009 Budget 2009 Regnskab 2008 Regnskab 2007 Regnskab 2006 Regnskab 2005 Regnskab 01a Alm. kontingent (bilag a) , , , , , , ,00 01b Vand+renovation (bilag a) , , , , , ,00 02 Ekstra kontingent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Renter 0,00 0,00 30,34 58,95 33,77 3,68 0,02 04 Andet ,00 0, ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 Indtægter i alt , , , , , , ,02 10 Vand (*1) , , , , , , ,33 11 Ejendomsskat - renovation , , , , , , ,07 - skorsten/brandtilsyn 2.115, , , , , ,92 876,36 12 El (*2) 4.080, , , , , , ,71 13 Kabel-TV , , , , , , ,76 14 Forsikring , , , , , , ,21 15 Nyanskaffelser , , , , ,00 0,00 799,00 16 Vedligehold , , , , , , ,77 - vinduer (hver 5. år) ,00 17 Drift , , , , , , ,70 18 Administration 3.265, , , , , , ,54 19 Renter (kassekredit) 0,00 0,00 0,00 0,50 3,55 210,39 15,56 Udgifter i alt , , , , , , ,01 Balance , , , , , , ,99 Status pr 31/12 Bankkonto ,22 Konto , , , ,83 Kontant 628,50 Kontant 982,00 735, ,25 530,00 Tilgode (lejl.9, nøgler 2x150) 300,00 Tilgode 0,00 0,00 0,00 0,00 Gæld (jonna udlæg, er betalt i januar) -900,00 Gæld , ,00-250,00-945,44 forventet status pr 31/ : kr ,72 I ALT ,72 I ALT , , , ,39 forbrug året før (*1) vand (opg. januar) 550 m3 498 m3 498 m3 696 m3 682 m3 677 m3 667 m3 (*2) el (opg. februar) 1646 kwh 1710 kwh 1710 kwh 1690 kwh 2090 kwh 1344 kwh 3544 kwh

3 Ejerforeningen Fyensgade 7, Regnskab 2009 Bilag A, kontingentoversigt kontingent og vand-renov.bidrag lejlighedsnummer 2009 indbetaling I alt jan kontingent jan 8.800, feb kontingent feb 8.800, mar kontingent mar 8.800, apr kontingent apr 8.800, maj kontingent maj 8.800, jun kontingent jun 8.800, jul kontingent jul 8.800, aug kontingent aug 8.800, sep kontingent sep 8.800, okt kontingent okt 8.800, nov kontingent nov 8.800, dec kontingent dec 8.800, a Indbetalt kontingent , jan vand-renov jan 3.000, feb vand-renov feb 3.000, mar vand-renov mar 3.000, apr vand-renov apr 3.000, maj vand-renov maj 3.000, jun vand-renov jun 3.000, jul vand-renov jul 3.000, aug vand-renov aug 3.000, sep vand-renov sep 3.000, okt vand-renov okt 3.000, nov vand-renov nov 3.000, dec vand-renov dec 3.000, b Indbetalt vand-renov , INDBETALT I ALT 2009 Restancer , ,

4 Ejerforeningen Fyensgade 7, Regnskab 2009 og Budget 2010 Bilag B, noter (side 1 af 2) Noter til Regnskab 2009 Noter til Budget Kbh.Energi Vand - årsopgørsel (feb, betalt for meget) ,43 jf.brev 10 Vand - årsopg aconto (1.halvår) ,26 jf.brev - aconto aconto (2.halvår) ,79 = ,62 gæt % - aconto = Ejendomsskat (2 rater, feb+aug) - renovation ,60 jf.brev 11 Ejd.skat - renov skorsten og brandtilsyn 1.981,70 = ,30 jf.brev - skorsten/brand = DongEnergy El - årsopgørsel (mar) 1.203,65 gæt jf.målerafl. 12 El - årsopg. 0 - aconto (3 rater á ca 1114 kr) 3.342,62 = 4.546,27 gæt % - aconto 3x = YouSee Kabel-TV (4 rater á kr) = ,04 jf.bs (jan) 13 Kabel-TV (4x8680) = Nærsikring Arbejdsskadeforsikring (reg. 2008, betalt for meget) ,00 14 Nærsikring Arbejdsskadeforsikring (vicevært) 1.482,00 gæt % Arb.skadefors Nærsikring Arbejdsulykkesforsikring (alle, arb.weekender mm) 1.828,00 gæt % Arb.ulykkesfors Købstæderne Ejendomsforsikring ,56 = ,56 jf.brev (ca+2%) Bygningsfors = Låge til postkasseanlæg (postkasserne etablerer/betales i jan2010) 1.692,30 tilbud+5%+5% 15 Forstærkn. portdør = 1.692,30 tilbud+5% Postkasseanlæg = Alliance Graffiti (ekstra coating ifm facademaling) 3.116,95 16 Alliance Graffiti 2.823,19 gæt 4.kv +5% Grafitti-ordning Kloakrens, årlig tømning+spuling (udskudt til januar 2009) 928,30 gæt dec07 +5% Årlig kloakspuling Planter til gården 270,00 sædv.gæt Diverse vedligehold Facademaling 1.048,50 Diverse materialer (viceværter + arbejdsweekender) 1.408,00 = 9.594,94 = Vicevært 12x1000 (fast overførsel hver måned) ,00 som Vicevært Forplejning generalforsamling og arbejdsweekender 2.257,00 gæt Forpl. GF+Arb.w Salg af hoveddørsnøgle 6x ,00 = ,00 = Telefonpenge Administrator 4x450 (fast overf. kvartalsvis) 1.800,00 som Formand/Kasserer PBS gebyrer vedr kontingentindbetalinger (12 md á ca 86 kr) 1.030,89 gæt % PBS-gebyrer Surftown Webhotel 316,25 + Domæne (dk hostmaster) 45,00 361,25 = 3.192,14 gæt Web+Domæne 400 = Regningskludder fra KbhEnergi 2008 aldrig opkrævet (se noter 2008), har valgt at indtægsføre beløbet, så må vi tage det som en udgift hvis de opkræves inden 5 år.

5 Ejerforeningen Fyensgade 7, Regnskab 2009 og Budget 2010 Bilag B, noter (side 2 af 2) Noter til Budget 2010 (indtægter) Noter til Budget 2010 (udgifter) 01bVand- og renovationbidrag jan-mar 20x150x3 = 9000 jf.brev 10 Vand - årsopg apr-dec 20x180x9 = jf.brev - aconto i alt = jf.brev - aconto (udgifter vand+renovation i alt = ) dvs, vand- og renovationsbidraget forhøjes jf.brev 11 Ejd.skat - renov fra 150 kr til 180 kr pr person pr 1. april (ændres via pbs) jf.brev - skorsten/brand = = På byggekontoen henstår 3 x 6125 kr + renter = ca kr jf.brev 12 El - årsopg. 990 Pengene stammer fra vinduesprojektet i 2004, jf.brev - aconto 3x = fra de vinduer som ikke skulle skiftes, men 'blot' malerrenoveres. Dette arbejde blev udført så dårligt, at det aldrig blev betalt, jf.bs (jan) 13 Kabel-TV (4x9250) = og pengene står derfor stadig på kontoen fra dengang. Denne konto går så i nul, og kan evt anvendes til andre projekter. gæt % 14 Arb.skadefors Hvis generalforsamlingen vedtager forslag fra lejl.11 gæt % Arb.ulykkesfors giver det en éngangsindtægt på ca kr gæt % Bygningsfors EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER i alt ca kr tilbud+5%+5% 15 Postkasseanlæg = tilbud +10% 16 Maling af vinduer = ALTANPROJEKT gæt 4.kv +5% Grafitti-ordning gæt % Årlig kloakspuling 975 Dette projekt er IKKE en del af ejerforeningens årlige sædv.gæt Diverse vedligehold = regnskab og budget, der alene skal afspejle almindelig drift. som Vicevært Vedtages profejket skal det køre i særskilt regnskab gæt Forpl. GF+Arb.w men ejerforeningens byggekonto kan anvendes som projektkonto gæt Køb af 10 stk nøgler = så der er styr på indtægter og udgifter undervejs i processen. som Formand/Kasserer gæt % PBS-gebyrer gæt % Web+Domæne 380 = 3.265

6 Vedr. loftsrum over 5. sal th. - lejl I forbindelse med sidste General Forsamlingen i 2009 forhørte jeg mig om mulighederne og ejers holdning til, at jeg kunne inddrage loftrummet beliggende over min stue til min lejlighed. Med andre ord, er jeg er jeg interesseret i, at købe dette areal af ejerforeningen og få det tinglyst som tilhørende lejl. 11 Der blev på mødet besluttet, at jeg frem til næste møde skulle undersøge mulighederne herfor. Jeg har nu forhørt mig lidt rundt omkring og kommet frem til følgende: A. Min ide med inddragelsen var, at lave et lille ekstra rum med adgang direkte fra min stue. Efter nærmere undersøgelse viser det sig, at der ikke er mulighed for det, da der som min. skal være 2400 mm. i loftshøjde mv., hvilket langt fra kan lade sige gøre. B. En anden tanke var, at lave et opvarmet depot rum med adgang fra stuen, hvilket formentligt heller ikke er muligt idet der efter de nye krav iht. BR10 vil blive en. 400 mm. tagkonstruktionen. Der vil efterfølgende være så lidt plads at kommunen formentlig ikke vil tillade, at udføre dette. Der kan ikke drages en konklusion før der foreligger skitser / tegninger, men sandsynligheden er meget lille. C. Den sidste mulighed er at etablere en hems, hvilken max må være 4,5 m2 og så skal der være åbent ned til stuen. Grundet ovenstående har jeg vurderet og mener, at ved inddragelse af loftsrummet vil et rimeligt beløb herfor ligge i omegnen af kr. Såfremt nogen mener, at det er helt urimeligt hører jeg gerne fra jer. Idet der næsten ingen isolering er over mig og da jeg som I er bekendt med ligger helt oppe i toppen er jeg meget interesseret i at kun efterisolere og derfor evt. udføre pkt. C. Jeg afholder selvfølgelig selv alle udgifter der måtte komme i forbindelse med tinglysningen og ombygningen. Jeg håber derfor i vil imødekomme mit ovennævnte forslag. Med venlig hilsen Steffen Moos Steffen Moos, Fyensgade 7, 5 sal, 2200 Kbh. N. Mobil

7 PROJEKTBESKRIVELSE, ALTANPROJEKT FYENSGADE 7 8. januar 2010 Til Ejerne af lejlighederne i Fyensgade 7. I forlængelse af sidste års generalforsamling blev det beslu et at Steffen skulle undersøge mulighederne for altaner i Fyensgade. På et møde i juni blev der nedsat et altanudvalg Lone (lejl 6), Susan (lejl 7), Thomas (lejl 9), Marie (lejl 10) og Steffen (lejl 11). For at vi overhovedet kan etablere altaner kræves der en accept fra 2/3 af ejerne. Det handler således om en generel accept fra ejerforeningen. Man er altså ikke forpligtet l at bygge en altan hvis man stemmer for. Opførsel af altaner skal finansieres individuelt, der bliver således IKKE tale om en finansiering gennem ejerforeningen med der lhørende forhøjelse af fællesudgi erne. Prisen kommer l at være: kr. for 5 m2 altan fra første l erde sal kr. for 7,25 m2 altan på femte sal kr. for etablering af terrasse på 15 m2 i stuen. For nærmere detaljer se vedlagte 3 fotos fra Fyensgade 8 og lbuddet fra Jørgensen & Sønner A/S. Udgangen l altanerne kommer l at være hhv. fra køkkenvinduet længst l venstre for lejlighederne beliggende tv. og køkkenvinduet længst l højre for lejlighederne beliggende th. Se vedlagte plantegning. Den forventede byggeperiode er 10 uger. Altangruppen foreslår at der bliver lavet et llæg l ejerforeningens vedtægter med henblik på regler for beny else af altanerne. Må e der være nogle yderligere spørgsmål modtages disse gerne pr mail hvore er de vil blive taget op på generalforsamlingen. Venlig hilsen Altangruppen Fyensgade 7. Altanens udformning Altanen udføres i galvaniseret stål. Gulvet laves af hårdt træ med skridsikre riller. Gelænderet udføres i galvaniseret stål med håndliste i hårdt træ. Altanerne fastgøres som vist på fotos fra Fyensgade 8. Undersiden af altanerne er højglanslakeret så lyset reflekteres. Altaner lsvarende vores foreslag kan ses på adresserne Fyensgade 8 i gården. Præstøgade 4 10 på Østerbro, Thorvalsensvej og Frederiksvej 3 begge på Frederiksberg.

8 Generalforsamling, Ejerforeningen Fyensgade marts 2010 Til stede: L1 Trine og Charles, L2 Jonna, L3 Astrid og Nadja, L4 Emma, L5 Anne-Grete, Mia og Sanne, L6 Ejnar, Lone, Jonas og Nicholas, L7 Arne, Susan og Mia, L8 Cecilie, L11 Steffen. Derudover: L10 repræsenteret ved fuldmagt (Susan, lej.7). Ikke til stede: L9 Thomas. Referent: Mia (L5, 2. tv) Dagsorden: 1. Beretning for Generel drøftelse af foreningens drift, herunder bl.a. - viceværtopgaver, rengøring og almindelig vedligehold - datoer for arbejdsdage/arbejdsweekender - eventuelle projekter for de næste par år 3. Fremlægning til godkendelse af regnskab for Fremlægning til godkendelse af budget for Valg til bestyrelsen og valg af revisor. 6. Behandling af indkommet forslag vedr LOFTRUM, (skal evt behandles før punkt 4). 7. Behandling af indkommet forslag vedr ALTANER, (skal behandles som et selvstændigt projekt, ikke en del af punkt 4). 8. Byfornyelse Runddel-Karréen (sidste nyt vedrørende tidsplan mm). 9. Eventuelt. Ad 1) Beretning fra Jonna flyttet, men bevarer kontakten til bestyrelsen, indtil hun får solgt sin lejlighed. - Facade malet i foråret. - Postkasser hængt op i december (stadig muligt komme ind i måleskabet) - Vandskade hos Charles og Trine (lejligh. 1, stuen tv) i slut november, start december. Det er sket 3-4 gange i samme lejlighed, siden vi skiftede forsikringsselskab. Skimmelsvamp bliver behandlet. Skulle være flyttet tilbage i mandags, men opdagede vand på badeværelset. Afventer forsikring. 1. tv har lige fået lavet nyt badeværelse. Ad 2) Foreningens drift Nye vicecværter Jonas og Nicholas har overtaget vicevært-tjansen, efter Charles og Trine er flyttet ud pga. vandskade. De fortsætter med jobbet, så længe de vil.

9 Generelle problemer med holde fællesarealerne pæne og rene. Der blev klaget over: Opbevaring af ting på bagtrappen, som står i vejen for folk, der skal op og ned, skrald i mellemgangen, madras, printer etc. som står der lang tid inden storskrald, savsmuldsrester på loftet efter savning enighed om, at det ikke er ok at save inden døre, da støv sætter sig i vasketøjet osv., og der ikke bliver ryddet op efter det. Alle skal være bedre til at rydde op efter sig selv. Det er ikke viceværtens opgave. - Derudover blev der klaget over for meget larm sent om aftenen/tidlig morgen. Det er ok at holde fest til sent med musik og larm, men forudsat at man varsler det i god tid med en seddel på opslagstavlen. Der har specielt været klager over 4. tv holder mange uvarslede fester kl. 6 om morgenen. - Da Thomas (lejlighed 9, 4. tv) desværre ikke var til stede og mange af ovenstående punkter også angår ham, besluttede vi at skrive det direkte til ham: Att. Thomas (lejlighed 9): På generalforsamlingen den 23/3-10 var der bred utilfredshed med, at fælles-arealerne ikke bliver holdt rene og pæne nok. Det er selvfølgelig altid svært at vide, hvem der har sat hvad, hvor eller ikke ryddet op efter sig osv., så det var en generel opfordring til alle, om at huske at gøre en ekstra indsats. Da du ikke var til stede og folk mente, visse punkter især angik dig, valgte vi at påpege det i en specifik mail. Tingene det drejer sig om er... - Skrald, flasker på bagtrappen må under ingen omstændigheder opbevares på trappen, da folk kan falde over det og pga. brandfare. Tomme flasker og kasser opbevaret på loftet, lige når man kommer ind skal fjernes eller flyttes til eget loftrum. - Indendørsfællesarealer (herunder tørreloftet) må IKKE bruges til at save brænde. Det er for det første ikke en viceværtsopgave at fjerne savsmuld. Derudover er tørreloftet opbevaring for folks ting, og støvet sætter sig i folks vasketøj, som hænger til tørre på loftet. - Lidt for hyppig larm i forbindelse med høj musik på hverdage og uvarslede fester til langt ud på morgenen. Det er helt i orden at holde fest også til sent - ENGANG imellem. Det skal bare varsles i god tid i forvejen med en seddel på opslagstavlen, så folk har mulighed for at planlægge deres weekend efter det. Arbejdsweekend: Næste arbejdsweekend hvor vi skal gøre gården sommer-klar bliver maj Vi mødes kl i gården. Denne weekend er også fristen for at fjerne den hvide seddel fra de måske herreløse cykler i gården, hvis det er ens cykel. Status på fællescyklen: Den er tilbage men ingen nøgle til låsen. Der kommer storskrald på torsdag fra kl om morgenen. Hvid bænk i gård gået i stykker og rådden. Bestyrelsen ansvarlige for at stille den ud til storskrald. Vi rundede spørgsmålet, om der skal gøres noget ved bagtrappen? Vi kom frem til, at det er et større projekt, hvis det skal nytte noget. Derfor holder vi det i bero for nu, og lader bestyrelsen se nærmere på, hvilke tiltag der er brug for i forhold til næste år... Steffen rejste spørgsmålet, om det var en idé at anskaffe sensorer og timere på lyset i kælder og loft, da det ofte sker, at lyset står tændt. Steffen undersøger (for bestyrelsen) pris og muligheder for én sensor i kælder og to på loftet.

10 Ventilation Emma rejste spørgsmålet om, hvorvidt der var andre, der var interesserede i et tilbud om at få ventilation på badeværelse og i køkken. Hun skriver mail ud i dag eller i morgen, hvor man skal melde tilbage, hvis man er interesseret. Rygning på bagtrappe Marie (ikke til stede) har i en mail givet udtryk for, at hun synes det var irriterende med rygning på bagtrappen, da det sivede ind i hendes lejlighed. Vi følte stemningen om flere synes det var et problem? Der var ikke enighed, flere mærkede det også, men synes ikke det var et stort problem. Så intet forbud, men selvfølgelig en opfordring til at folk tager hensyn. Nu da altan-projektet (se pkt 7) er gået igennem, løser det måske problemet på langt sigt. Vedligeholdelse af facade Vi skal tage stilling til, om facadens skal males igen. Bestyrelsen skal kigge på, om facaden skal males ordentlig næste år. Lone (Jonas mor) har købt et syv-tal til facaden for 10 kr., da der ikke er sket noget siden sidst. Det sidder der nu midlertidigt. Nøgler Nadja og Astrid (1tv) har alle nøglerne til lejlighederne, hvis man bliver låst ude. Ad 3) Regnskab 2009 Se regnskab som Jonna har sendt ud. Jonnas kommentarer til det: - Under indtægter er der en post på kr. som er en regning KBH energi mente, vi havde betalt to gange. Det var en fejl. Jonna indberettede den, men de vendte aldrig tilbage, så nu er den kommet med i regnskabet, og hvis de indenfor fem årvender tilbage med rettelse af fejlen, må vi jo så bare betale den tilbage. - Vand blevet billigere. El/vand er fælles forbrug, så generel påpasselighed. Opfordring til folk påpasselig med vand og el (fællesarealer). - Kabel-tv en dyr post, men har i flere år ikke gjort noget, da afventer en mulig aftale med fremtidigt gård-laug. - Forsikring. Vi har to forsikringer. En ejendomsforsikring + en arbejdsskade forsikring på både viceværterne og hvis en af os andre kommer til skade under noget arbejde for foreningen. Jonna har fået lavet ny beregning for viceværternes forsikring. Resulteret i at blevet billigere og fået penge tilbage, da før var sat til en fuldtids viceværtsstilling. - Nyanskaffelser dækker over låge til postkasser. Ikke selve postkasser. Kunne ikke nå komme med i regnskab for Faktura ikke kommet tids nok. Kommer med i regnskab for Drift dækker over viceværter og leje af lokale til møde, generalforsamling samt forplejning under generalforsamling og arbejdsweekender. Regnskabet godkendt for 2009!!! Ad 6) Loftrum Steffen har ansøgt om at købe en del af loftrum til udvide sin lejlighed med (sendt ud til alle. Læst af alle fremmødte).

11 Ifølge vedtægterne (stk. 3) kræver større forandringer ikke kun simpelt flertal, men at 2/3 af de stemmeberettigede og ikke fremmødte (11) skal stemme for. Spørgsmål i forhold til salg af loftrum: - Efterlader loftrum til alle lejligheder? Ja, det ene bliver bare mindre. (loftsrummene er ikke tinglyst til bestemte lejligheder, men har været tradition om at fordele efter behov og mulighed for bytte rundt). - Hvordan kommet frem til prisen? Steffen har forhørt sig rundt forskellige steder hos kommunen, ejendomsmæglere, folk der laver loftsrum. - Ejnar (Jonas far) havde overvejelse om det havde betydning, hvis vi fremtiden vil indrette ekstra lejlighed på loftet til sælge...? Steffen mener ikke det er muligt at lave ekstra lejlighed der, når der skal være et loftrum til hver lejlighed ud fra hvad han har fået af vide fra kommunen. Steffens ansøgning om købe loftrum bliver godkendt enstemmigt!!! Ad 4) Budget 2010 Jonna fremlægger budget. Hvis bliver vedtaget, virkning fra 1. april. - Posten vand/renovation stiger med 30 kr. pr. person (pkt. 01b) (taksten har ikke ændret sig de sidste tre år). - vand posten ca kr. større end sidste år. Men bunder i at der i 2009 var en rer stor udjævning af for meget betalt aconto for 2008 (se i stedet på det reelle forbrug i m 3 nederst på regnskabet). Derudover forhøjede udgifter i mellemtiden. - Forsikring gætteri, gæt på 5 % stigning plejer være, men Jonna kender ikke beløbene endnu. - Nyanskaffelser postkasser. Tror ikke den post holder, Lavet ud fra gammelt tilbud (3 år siden). OBS: Ejerforeningen har to konti. En til alle de daglige betalinger og en anden byggekonto. Der har vi et beløb stående, der var til overs fra maling af vinduer sidst. (pkt 04) se forklaring i bilag. Dette beløb ca kr. + de kr. for salg af loftrum til Steffen figurerer derfor som pkt. 04 Andet under indtægter. Maling af vinduer Da vinduerne blev skiftet for 6 år siden, opfordrede til at vi malede dem hvert 5. år. Det er nu 6 år siden, så skal males i Steffen har indhentet tilbud fra en af sine kontakter. Maling af vinduer for og bag udenpå det der kan ses, når der er lukkede. Tilbuddet tager ikke højde for evt. altanudbyggelse. Steffen indhenter opdateret tilbud om maling af vinduer. Bestyrelsen og Steffen går videre med maling af vinduer. Budget godkendt!!! Ad 5) Valg af bestyrelsen Jonna (nuværende formand) bor her ikke længere, så vil overlade fremtidige drift til andre. Hun forbliver suppleant og bestyrelsen kan stadig trække på hendes erfaring. Ny bestyrelse: Mia (3. tv), Sanne (2. tv), Jonas (2.th) Suppleant: Jonna (plejer være to suppleanter, men da ingen meldte sig, nøjes med en. Ifølge vedtægterne skal der være 3-5 bestyrelsesmedlemmer. Altid blevet tolket som tre i bestyrelsen samt to suppleanter). Ad 7) Altaner Selvstændigt projekt. Ikke indflydelse på driften.

12 Alle har modtaget og læst forslag, som Steffen har sendt ud. Vi var i desuden ovre i gården (Fyensgade 6) for at se lignende altaner, som dem i forslaget. Blev snakket om udgang til altanen. Der er mulighed for to steder fra køkken eller fra køkkenalrummet. Forslag at det bliver fra køkken-alrummet altså så døren går ud fra den lige mur på begge siden, ensartet... skal tages stilling til. Forslaget giver lov til plukvise altaner. Dvs. man kan godt stemme for forslaget uden selv at skulle have en altan. Afstemning om forslag om altan-projekt. For at forslaget skulle kunne vedtages skulle 8 ud af 11 stemmeberettigede (ikke til stede) stemme for. Resultatet blev: 8 stemmer for, 2 imod, 1 stemme ikke afgivet. (Marie, lejlighed 10 var ikke selv til stede, men havde givet fuldmagt til en stemme for altan-forslaget). Det vil sige at forslaget om altaner er blevet vedtaget!! Obs i forbindelse med altan-projektet nævnte Jonna en mulighed for, at man kan søge KBH bygge (et eller andet råd) om muligheden for at lave terrasser udfor stue-lejlighederne. Hvis i forbindelse med altan-projekt kan det være, det kan trumfe fælles-gård-projektet. Steffen og altan-udvalget går videre med det. OBS!!! Altan-møde for alle interesserede torsdag den 15. April kl (hos Mia 2. tv) Ad 8) Byfornyelse Trine og Emma har været til møde for ca. en måned siden. De fik af vide, at det var sidste møde, men Trine har presset på for, at de kan være med i fremtidige møder ang. Detail-planlægningen. Nedrivningen skulle ifølge planen begynde 1. august. Emma frygter planen skrider igen igen. Emma sender mail ud med ny plan. Til mødet diskuterede de bl.a. - Storskrald i midten af fælles-gården? Nej men fælles afhentning f.eks. hvert kvartal. (Emma) - Cykelparkering i fremtiden? Trine har undersøgt at man skal søge Center for veje for at få lov til midlertidig cykelparkering (mens gården bliver bygget om). Hvis man skal have permanent tilladelse skal det foregå på fortovet ikke på vejen eller inddragelse af parkeringspladser (selvom de har det i Peter Fabers gade). Trine har ikke tid til at lave ansøgningen, så giver opgaven videre til bestyrelsen. Ad 9) Evt. Ingenting.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2012. SØNDAG den 4. Marts 2012 kl. 14 00 STED: "Prinsessen" (hj. Pr.Charlottesgade/Fyensgade, kælderen)

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2012. SØNDAG den 4. Marts 2012 kl. 14 00 STED: Prinsessen (hj. Pr.Charlottesgade/Fyensgade, kælderen) Ejerforeningen v / Jonas Andreas Sibbesen Fyensgade 7, 2. th. 2200 København N tlf. 26814192 2200@fyensgade7.dk Fyensgade 7 Søndag d. 12. febuar 2012 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2012 SØNDAG den 4.

Læs mere

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej.

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej. Bestyrelsesmøde den 8. december 2014 Til stede var: Mads Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Lone og Tommy. Meddelelser fra formanden. Lidt nyt fra Altan DK. Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Skjalm Hvide d. 21. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i AB Skjalm Hvide d. 21. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling i AB Skjalm Hvide d. 21. marts 2012 Tilstede: 35 lejligheder repræsenteret, heraf 5 ved fuldmagt. Dirigent: Rene Rud Mikkelsen. 1. Konstituering Dirigenten konstaterede

Læs mere

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat):

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Formandens beretning Først vil jeg byde jer alle sammen velkommen til vores årlige generalforsamling, og vi håber at

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2010.

Generalforsamlingsreferat 2010. 1 Generalforsamlingsreferat 2010. År 2010, den 1. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 54 stemmeberettigede

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2011.

Læs mere

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 E/F Godthåbs Have 5902/JAH/hb INDKALDELSE Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Tirsdag den 24. februar 2015, kl.

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2014-03-25 Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: CH 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Michael (MNN), Enver (EP) 4. Fraværende: Maria (suppleant) og Julie (suppleant) Næste bestyrelsesmøde: 1. Mandag den

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere