Ejerforeningen Fyensgade 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen Fyensgade 7"

Transkript

1 Ejerforeningen Fyensgade 7 v / Jonna Kokholm Fyensgade 7, st.th København N tlf Søndag d. 28. februar 2010 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2010 SØNDAG den 21. MARTS 2010 kl STED: "Prinsessen" (hj. Pr.Charlottesgade/Fyensgade, kælderen) Velkomst samt valg af dirigent og referant. Dagsorden: 1. Beretning for Generel drøftelse af foreningens drift, herunder bl.a. - viceværtopgaver, rengøring og almindelig vedligehold - datoer for arbejdsdage/arbejdsweekender - eventuelle projekter for de næste par år 3. Fremlægning til godkendelse af regnskab for Fremlægning til godkendelse af budget for Valg til bestyrelsen og valg af revisor. 6. Behandling af indkommet forslag vedr LOFTRUM, (skal evt behandles før punkt 4). 7. Behandling af indkommet forslag vedr ALTANER, (skal behandles som et selvstændigt projekt, ikke en del af punkt 4). 8. Byfornyelse Runddel-Karréen (sidste nyt vedrørende tidsplan mm). 9. Eventuelt. Med venlig hilsen BESTYRELSEN v / Jonna Kokholm Under generalforsamlingen serveres diverse forfriskninger, og der planlægges en efterfølgende fællesspisning. Du bedes tilmelde dig på listen på opslagstavlen (evt pr

2 noter (bilag b) Ejerforeningen Fyensgade 7, Regnskab 2009 og Budget Budget 2009 Budget 2009 Regnskab 2008 Regnskab 2007 Regnskab 2006 Regnskab 2005 Regnskab 01a Alm. kontingent (bilag a) , , , , , , ,00 01b Vand+renovation (bilag a) , , , , , ,00 02 Ekstra kontingent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Renter 0,00 0,00 30,34 58,95 33,77 3,68 0,02 04 Andet ,00 0, ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 Indtægter i alt , , , , , , ,02 10 Vand (*1) , , , , , , ,33 11 Ejendomsskat - renovation , , , , , , ,07 - skorsten/brandtilsyn 2.115, , , , , ,92 876,36 12 El (*2) 4.080, , , , , , ,71 13 Kabel-TV , , , , , , ,76 14 Forsikring , , , , , , ,21 15 Nyanskaffelser , , , , ,00 0,00 799,00 16 Vedligehold , , , , , , ,77 - vinduer (hver 5. år) ,00 17 Drift , , , , , , ,70 18 Administration 3.265, , , , , , ,54 19 Renter (kassekredit) 0,00 0,00 0,00 0,50 3,55 210,39 15,56 Udgifter i alt , , , , , , ,01 Balance , , , , , , ,99 Status pr 31/12 Bankkonto ,22 Konto , , , ,83 Kontant 628,50 Kontant 982,00 735, ,25 530,00 Tilgode (lejl.9, nøgler 2x150) 300,00 Tilgode 0,00 0,00 0,00 0,00 Gæld (jonna udlæg, er betalt i januar) -900,00 Gæld , ,00-250,00-945,44 forventet status pr 31/ : kr ,72 I ALT ,72 I ALT , , , ,39 forbrug året før (*1) vand (opg. januar) 550 m3 498 m3 498 m3 696 m3 682 m3 677 m3 667 m3 (*2) el (opg. februar) 1646 kwh 1710 kwh 1710 kwh 1690 kwh 2090 kwh 1344 kwh 3544 kwh

3 Ejerforeningen Fyensgade 7, Regnskab 2009 Bilag A, kontingentoversigt kontingent og vand-renov.bidrag lejlighedsnummer 2009 indbetaling I alt jan kontingent jan 8.800, feb kontingent feb 8.800, mar kontingent mar 8.800, apr kontingent apr 8.800, maj kontingent maj 8.800, jun kontingent jun 8.800, jul kontingent jul 8.800, aug kontingent aug 8.800, sep kontingent sep 8.800, okt kontingent okt 8.800, nov kontingent nov 8.800, dec kontingent dec 8.800, a Indbetalt kontingent , jan vand-renov jan 3.000, feb vand-renov feb 3.000, mar vand-renov mar 3.000, apr vand-renov apr 3.000, maj vand-renov maj 3.000, jun vand-renov jun 3.000, jul vand-renov jul 3.000, aug vand-renov aug 3.000, sep vand-renov sep 3.000, okt vand-renov okt 3.000, nov vand-renov nov 3.000, dec vand-renov dec 3.000, b Indbetalt vand-renov , INDBETALT I ALT 2009 Restancer , ,

4 Ejerforeningen Fyensgade 7, Regnskab 2009 og Budget 2010 Bilag B, noter (side 1 af 2) Noter til Regnskab 2009 Noter til Budget Kbh.Energi Vand - årsopgørsel (feb, betalt for meget) ,43 jf.brev 10 Vand - årsopg aconto (1.halvår) ,26 jf.brev - aconto aconto (2.halvår) ,79 = ,62 gæt % - aconto = Ejendomsskat (2 rater, feb+aug) - renovation ,60 jf.brev 11 Ejd.skat - renov skorsten og brandtilsyn 1.981,70 = ,30 jf.brev - skorsten/brand = DongEnergy El - årsopgørsel (mar) 1.203,65 gæt jf.målerafl. 12 El - årsopg. 0 - aconto (3 rater á ca 1114 kr) 3.342,62 = 4.546,27 gæt % - aconto 3x = YouSee Kabel-TV (4 rater á kr) = ,04 jf.bs (jan) 13 Kabel-TV (4x8680) = Nærsikring Arbejdsskadeforsikring (reg. 2008, betalt for meget) ,00 14 Nærsikring Arbejdsskadeforsikring (vicevært) 1.482,00 gæt % Arb.skadefors Nærsikring Arbejdsulykkesforsikring (alle, arb.weekender mm) 1.828,00 gæt % Arb.ulykkesfors Købstæderne Ejendomsforsikring ,56 = ,56 jf.brev (ca+2%) Bygningsfors = Låge til postkasseanlæg (postkasserne etablerer/betales i jan2010) 1.692,30 tilbud+5%+5% 15 Forstærkn. portdør = 1.692,30 tilbud+5% Postkasseanlæg = Alliance Graffiti (ekstra coating ifm facademaling) 3.116,95 16 Alliance Graffiti 2.823,19 gæt 4.kv +5% Grafitti-ordning Kloakrens, årlig tømning+spuling (udskudt til januar 2009) 928,30 gæt dec07 +5% Årlig kloakspuling Planter til gården 270,00 sædv.gæt Diverse vedligehold Facademaling 1.048,50 Diverse materialer (viceværter + arbejdsweekender) 1.408,00 = 9.594,94 = Vicevært 12x1000 (fast overførsel hver måned) ,00 som Vicevært Forplejning generalforsamling og arbejdsweekender 2.257,00 gæt Forpl. GF+Arb.w Salg af hoveddørsnøgle 6x ,00 = ,00 = Telefonpenge Administrator 4x450 (fast overf. kvartalsvis) 1.800,00 som Formand/Kasserer PBS gebyrer vedr kontingentindbetalinger (12 md á ca 86 kr) 1.030,89 gæt % PBS-gebyrer Surftown Webhotel 316,25 + Domæne (dk hostmaster) 45,00 361,25 = 3.192,14 gæt Web+Domæne 400 = Regningskludder fra KbhEnergi 2008 aldrig opkrævet (se noter 2008), har valgt at indtægsføre beløbet, så må vi tage det som en udgift hvis de opkræves inden 5 år.

5 Ejerforeningen Fyensgade 7, Regnskab 2009 og Budget 2010 Bilag B, noter (side 2 af 2) Noter til Budget 2010 (indtægter) Noter til Budget 2010 (udgifter) 01bVand- og renovationbidrag jan-mar 20x150x3 = 9000 jf.brev 10 Vand - årsopg apr-dec 20x180x9 = jf.brev - aconto i alt = jf.brev - aconto (udgifter vand+renovation i alt = ) dvs, vand- og renovationsbidraget forhøjes jf.brev 11 Ejd.skat - renov fra 150 kr til 180 kr pr person pr 1. april (ændres via pbs) jf.brev - skorsten/brand = = På byggekontoen henstår 3 x 6125 kr + renter = ca kr jf.brev 12 El - årsopg. 990 Pengene stammer fra vinduesprojektet i 2004, jf.brev - aconto 3x = fra de vinduer som ikke skulle skiftes, men 'blot' malerrenoveres. Dette arbejde blev udført så dårligt, at det aldrig blev betalt, jf.bs (jan) 13 Kabel-TV (4x9250) = og pengene står derfor stadig på kontoen fra dengang. Denne konto går så i nul, og kan evt anvendes til andre projekter. gæt % 14 Arb.skadefors Hvis generalforsamlingen vedtager forslag fra lejl.11 gæt % Arb.ulykkesfors giver det en éngangsindtægt på ca kr gæt % Bygningsfors EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER i alt ca kr tilbud+5%+5% 15 Postkasseanlæg = tilbud +10% 16 Maling af vinduer = ALTANPROJEKT gæt 4.kv +5% Grafitti-ordning gæt % Årlig kloakspuling 975 Dette projekt er IKKE en del af ejerforeningens årlige sædv.gæt Diverse vedligehold = regnskab og budget, der alene skal afspejle almindelig drift. som Vicevært Vedtages profejket skal det køre i særskilt regnskab gæt Forpl. GF+Arb.w men ejerforeningens byggekonto kan anvendes som projektkonto gæt Køb af 10 stk nøgler = så der er styr på indtægter og udgifter undervejs i processen. som Formand/Kasserer gæt % PBS-gebyrer gæt % Web+Domæne 380 = 3.265

6 Vedr. loftsrum over 5. sal th. - lejl I forbindelse med sidste General Forsamlingen i 2009 forhørte jeg mig om mulighederne og ejers holdning til, at jeg kunne inddrage loftrummet beliggende over min stue til min lejlighed. Med andre ord, er jeg er jeg interesseret i, at købe dette areal af ejerforeningen og få det tinglyst som tilhørende lejl. 11 Der blev på mødet besluttet, at jeg frem til næste møde skulle undersøge mulighederne herfor. Jeg har nu forhørt mig lidt rundt omkring og kommet frem til følgende: A. Min ide med inddragelsen var, at lave et lille ekstra rum med adgang direkte fra min stue. Efter nærmere undersøgelse viser det sig, at der ikke er mulighed for det, da der som min. skal være 2400 mm. i loftshøjde mv., hvilket langt fra kan lade sige gøre. B. En anden tanke var, at lave et opvarmet depot rum med adgang fra stuen, hvilket formentligt heller ikke er muligt idet der efter de nye krav iht. BR10 vil blive en. 400 mm. tagkonstruktionen. Der vil efterfølgende være så lidt plads at kommunen formentlig ikke vil tillade, at udføre dette. Der kan ikke drages en konklusion før der foreligger skitser / tegninger, men sandsynligheden er meget lille. C. Den sidste mulighed er at etablere en hems, hvilken max må være 4,5 m2 og så skal der være åbent ned til stuen. Grundet ovenstående har jeg vurderet og mener, at ved inddragelse af loftsrummet vil et rimeligt beløb herfor ligge i omegnen af kr. Såfremt nogen mener, at det er helt urimeligt hører jeg gerne fra jer. Idet der næsten ingen isolering er over mig og da jeg som I er bekendt med ligger helt oppe i toppen er jeg meget interesseret i at kun efterisolere og derfor evt. udføre pkt. C. Jeg afholder selvfølgelig selv alle udgifter der måtte komme i forbindelse med tinglysningen og ombygningen. Jeg håber derfor i vil imødekomme mit ovennævnte forslag. Med venlig hilsen Steffen Moos Steffen Moos, Fyensgade 7, 5 sal, 2200 Kbh. N. Mobil

7 PROJEKTBESKRIVELSE, ALTANPROJEKT FYENSGADE 7 8. januar 2010 Til Ejerne af lejlighederne i Fyensgade 7. I forlængelse af sidste års generalforsamling blev det beslu et at Steffen skulle undersøge mulighederne for altaner i Fyensgade. På et møde i juni blev der nedsat et altanudvalg Lone (lejl 6), Susan (lejl 7), Thomas (lejl 9), Marie (lejl 10) og Steffen (lejl 11). For at vi overhovedet kan etablere altaner kræves der en accept fra 2/3 af ejerne. Det handler således om en generel accept fra ejerforeningen. Man er altså ikke forpligtet l at bygge en altan hvis man stemmer for. Opførsel af altaner skal finansieres individuelt, der bliver således IKKE tale om en finansiering gennem ejerforeningen med der lhørende forhøjelse af fællesudgi erne. Prisen kommer l at være: kr. for 5 m2 altan fra første l erde sal kr. for 7,25 m2 altan på femte sal kr. for etablering af terrasse på 15 m2 i stuen. For nærmere detaljer se vedlagte 3 fotos fra Fyensgade 8 og lbuddet fra Jørgensen & Sønner A/S. Udgangen l altanerne kommer l at være hhv. fra køkkenvinduet længst l venstre for lejlighederne beliggende tv. og køkkenvinduet længst l højre for lejlighederne beliggende th. Se vedlagte plantegning. Den forventede byggeperiode er 10 uger. Altangruppen foreslår at der bliver lavet et llæg l ejerforeningens vedtægter med henblik på regler for beny else af altanerne. Må e der være nogle yderligere spørgsmål modtages disse gerne pr mail hvore er de vil blive taget op på generalforsamlingen. Venlig hilsen Altangruppen Fyensgade 7. Altanens udformning Altanen udføres i galvaniseret stål. Gulvet laves af hårdt træ med skridsikre riller. Gelænderet udføres i galvaniseret stål med håndliste i hårdt træ. Altanerne fastgøres som vist på fotos fra Fyensgade 8. Undersiden af altanerne er højglanslakeret så lyset reflekteres. Altaner lsvarende vores foreslag kan ses på adresserne Fyensgade 8 i gården. Præstøgade 4 10 på Østerbro, Thorvalsensvej og Frederiksvej 3 begge på Frederiksberg.

8 Generalforsamling, Ejerforeningen Fyensgade marts 2010 Til stede: L1 Trine og Charles, L2 Jonna, L3 Astrid og Nadja, L4 Emma, L5 Anne-Grete, Mia og Sanne, L6 Ejnar, Lone, Jonas og Nicholas, L7 Arne, Susan og Mia, L8 Cecilie, L11 Steffen. Derudover: L10 repræsenteret ved fuldmagt (Susan, lej.7). Ikke til stede: L9 Thomas. Referent: Mia (L5, 2. tv) Dagsorden: 1. Beretning for Generel drøftelse af foreningens drift, herunder bl.a. - viceværtopgaver, rengøring og almindelig vedligehold - datoer for arbejdsdage/arbejdsweekender - eventuelle projekter for de næste par år 3. Fremlægning til godkendelse af regnskab for Fremlægning til godkendelse af budget for Valg til bestyrelsen og valg af revisor. 6. Behandling af indkommet forslag vedr LOFTRUM, (skal evt behandles før punkt 4). 7. Behandling af indkommet forslag vedr ALTANER, (skal behandles som et selvstændigt projekt, ikke en del af punkt 4). 8. Byfornyelse Runddel-Karréen (sidste nyt vedrørende tidsplan mm). 9. Eventuelt. Ad 1) Beretning fra Jonna flyttet, men bevarer kontakten til bestyrelsen, indtil hun får solgt sin lejlighed. - Facade malet i foråret. - Postkasser hængt op i december (stadig muligt komme ind i måleskabet) - Vandskade hos Charles og Trine (lejligh. 1, stuen tv) i slut november, start december. Det er sket 3-4 gange i samme lejlighed, siden vi skiftede forsikringsselskab. Skimmelsvamp bliver behandlet. Skulle være flyttet tilbage i mandags, men opdagede vand på badeværelset. Afventer forsikring. 1. tv har lige fået lavet nyt badeværelse. Ad 2) Foreningens drift Nye vicecværter Jonas og Nicholas har overtaget vicevært-tjansen, efter Charles og Trine er flyttet ud pga. vandskade. De fortsætter med jobbet, så længe de vil.

9 Generelle problemer med holde fællesarealerne pæne og rene. Der blev klaget over: Opbevaring af ting på bagtrappen, som står i vejen for folk, der skal op og ned, skrald i mellemgangen, madras, printer etc. som står der lang tid inden storskrald, savsmuldsrester på loftet efter savning enighed om, at det ikke er ok at save inden døre, da støv sætter sig i vasketøjet osv., og der ikke bliver ryddet op efter det. Alle skal være bedre til at rydde op efter sig selv. Det er ikke viceværtens opgave. - Derudover blev der klaget over for meget larm sent om aftenen/tidlig morgen. Det er ok at holde fest til sent med musik og larm, men forudsat at man varsler det i god tid med en seddel på opslagstavlen. Der har specielt været klager over 4. tv holder mange uvarslede fester kl. 6 om morgenen. - Da Thomas (lejlighed 9, 4. tv) desværre ikke var til stede og mange af ovenstående punkter også angår ham, besluttede vi at skrive det direkte til ham: Att. Thomas (lejlighed 9): På generalforsamlingen den 23/3-10 var der bred utilfredshed med, at fælles-arealerne ikke bliver holdt rene og pæne nok. Det er selvfølgelig altid svært at vide, hvem der har sat hvad, hvor eller ikke ryddet op efter sig osv., så det var en generel opfordring til alle, om at huske at gøre en ekstra indsats. Da du ikke var til stede og folk mente, visse punkter især angik dig, valgte vi at påpege det i en specifik mail. Tingene det drejer sig om er... - Skrald, flasker på bagtrappen må under ingen omstændigheder opbevares på trappen, da folk kan falde over det og pga. brandfare. Tomme flasker og kasser opbevaret på loftet, lige når man kommer ind skal fjernes eller flyttes til eget loftrum. - Indendørsfællesarealer (herunder tørreloftet) må IKKE bruges til at save brænde. Det er for det første ikke en viceværtsopgave at fjerne savsmuld. Derudover er tørreloftet opbevaring for folks ting, og støvet sætter sig i folks vasketøj, som hænger til tørre på loftet. - Lidt for hyppig larm i forbindelse med høj musik på hverdage og uvarslede fester til langt ud på morgenen. Det er helt i orden at holde fest også til sent - ENGANG imellem. Det skal bare varsles i god tid i forvejen med en seddel på opslagstavlen, så folk har mulighed for at planlægge deres weekend efter det. Arbejdsweekend: Næste arbejdsweekend hvor vi skal gøre gården sommer-klar bliver maj Vi mødes kl i gården. Denne weekend er også fristen for at fjerne den hvide seddel fra de måske herreløse cykler i gården, hvis det er ens cykel. Status på fællescyklen: Den er tilbage men ingen nøgle til låsen. Der kommer storskrald på torsdag fra kl om morgenen. Hvid bænk i gård gået i stykker og rådden. Bestyrelsen ansvarlige for at stille den ud til storskrald. Vi rundede spørgsmålet, om der skal gøres noget ved bagtrappen? Vi kom frem til, at det er et større projekt, hvis det skal nytte noget. Derfor holder vi det i bero for nu, og lader bestyrelsen se nærmere på, hvilke tiltag der er brug for i forhold til næste år... Steffen rejste spørgsmålet, om det var en idé at anskaffe sensorer og timere på lyset i kælder og loft, da det ofte sker, at lyset står tændt. Steffen undersøger (for bestyrelsen) pris og muligheder for én sensor i kælder og to på loftet.

10 Ventilation Emma rejste spørgsmålet om, hvorvidt der var andre, der var interesserede i et tilbud om at få ventilation på badeværelse og i køkken. Hun skriver mail ud i dag eller i morgen, hvor man skal melde tilbage, hvis man er interesseret. Rygning på bagtrappe Marie (ikke til stede) har i en mail givet udtryk for, at hun synes det var irriterende med rygning på bagtrappen, da det sivede ind i hendes lejlighed. Vi følte stemningen om flere synes det var et problem? Der var ikke enighed, flere mærkede det også, men synes ikke det var et stort problem. Så intet forbud, men selvfølgelig en opfordring til at folk tager hensyn. Nu da altan-projektet (se pkt 7) er gået igennem, løser det måske problemet på langt sigt. Vedligeholdelse af facade Vi skal tage stilling til, om facadens skal males igen. Bestyrelsen skal kigge på, om facaden skal males ordentlig næste år. Lone (Jonas mor) har købt et syv-tal til facaden for 10 kr., da der ikke er sket noget siden sidst. Det sidder der nu midlertidigt. Nøgler Nadja og Astrid (1tv) har alle nøglerne til lejlighederne, hvis man bliver låst ude. Ad 3) Regnskab 2009 Se regnskab som Jonna har sendt ud. Jonnas kommentarer til det: - Under indtægter er der en post på kr. som er en regning KBH energi mente, vi havde betalt to gange. Det var en fejl. Jonna indberettede den, men de vendte aldrig tilbage, så nu er den kommet med i regnskabet, og hvis de indenfor fem årvender tilbage med rettelse af fejlen, må vi jo så bare betale den tilbage. - Vand blevet billigere. El/vand er fælles forbrug, så generel påpasselighed. Opfordring til folk påpasselig med vand og el (fællesarealer). - Kabel-tv en dyr post, men har i flere år ikke gjort noget, da afventer en mulig aftale med fremtidigt gård-laug. - Forsikring. Vi har to forsikringer. En ejendomsforsikring + en arbejdsskade forsikring på både viceværterne og hvis en af os andre kommer til skade under noget arbejde for foreningen. Jonna har fået lavet ny beregning for viceværternes forsikring. Resulteret i at blevet billigere og fået penge tilbage, da før var sat til en fuldtids viceværtsstilling. - Nyanskaffelser dækker over låge til postkasser. Ikke selve postkasser. Kunne ikke nå komme med i regnskab for Faktura ikke kommet tids nok. Kommer med i regnskab for Drift dækker over viceværter og leje af lokale til møde, generalforsamling samt forplejning under generalforsamling og arbejdsweekender. Regnskabet godkendt for 2009!!! Ad 6) Loftrum Steffen har ansøgt om at købe en del af loftrum til udvide sin lejlighed med (sendt ud til alle. Læst af alle fremmødte).

11 Ifølge vedtægterne (stk. 3) kræver større forandringer ikke kun simpelt flertal, men at 2/3 af de stemmeberettigede og ikke fremmødte (11) skal stemme for. Spørgsmål i forhold til salg af loftrum: - Efterlader loftrum til alle lejligheder? Ja, det ene bliver bare mindre. (loftsrummene er ikke tinglyst til bestemte lejligheder, men har været tradition om at fordele efter behov og mulighed for bytte rundt). - Hvordan kommet frem til prisen? Steffen har forhørt sig rundt forskellige steder hos kommunen, ejendomsmæglere, folk der laver loftsrum. - Ejnar (Jonas far) havde overvejelse om det havde betydning, hvis vi fremtiden vil indrette ekstra lejlighed på loftet til sælge...? Steffen mener ikke det er muligt at lave ekstra lejlighed der, når der skal være et loftrum til hver lejlighed ud fra hvad han har fået af vide fra kommunen. Steffens ansøgning om købe loftrum bliver godkendt enstemmigt!!! Ad 4) Budget 2010 Jonna fremlægger budget. Hvis bliver vedtaget, virkning fra 1. april. - Posten vand/renovation stiger med 30 kr. pr. person (pkt. 01b) (taksten har ikke ændret sig de sidste tre år). - vand posten ca kr. større end sidste år. Men bunder i at der i 2009 var en rer stor udjævning af for meget betalt aconto for 2008 (se i stedet på det reelle forbrug i m 3 nederst på regnskabet). Derudover forhøjede udgifter i mellemtiden. - Forsikring gætteri, gæt på 5 % stigning plejer være, men Jonna kender ikke beløbene endnu. - Nyanskaffelser postkasser. Tror ikke den post holder, Lavet ud fra gammelt tilbud (3 år siden). OBS: Ejerforeningen har to konti. En til alle de daglige betalinger og en anden byggekonto. Der har vi et beløb stående, der var til overs fra maling af vinduer sidst. (pkt 04) se forklaring i bilag. Dette beløb ca kr. + de kr. for salg af loftrum til Steffen figurerer derfor som pkt. 04 Andet under indtægter. Maling af vinduer Da vinduerne blev skiftet for 6 år siden, opfordrede til at vi malede dem hvert 5. år. Det er nu 6 år siden, så skal males i Steffen har indhentet tilbud fra en af sine kontakter. Maling af vinduer for og bag udenpå det der kan ses, når der er lukkede. Tilbuddet tager ikke højde for evt. altanudbyggelse. Steffen indhenter opdateret tilbud om maling af vinduer. Bestyrelsen og Steffen går videre med maling af vinduer. Budget godkendt!!! Ad 5) Valg af bestyrelsen Jonna (nuværende formand) bor her ikke længere, så vil overlade fremtidige drift til andre. Hun forbliver suppleant og bestyrelsen kan stadig trække på hendes erfaring. Ny bestyrelse: Mia (3. tv), Sanne (2. tv), Jonas (2.th) Suppleant: Jonna (plejer være to suppleanter, men da ingen meldte sig, nøjes med en. Ifølge vedtægterne skal der være 3-5 bestyrelsesmedlemmer. Altid blevet tolket som tre i bestyrelsen samt to suppleanter). Ad 7) Altaner Selvstændigt projekt. Ikke indflydelse på driften.

12 Alle har modtaget og læst forslag, som Steffen har sendt ud. Vi var i desuden ovre i gården (Fyensgade 6) for at se lignende altaner, som dem i forslaget. Blev snakket om udgang til altanen. Der er mulighed for to steder fra køkken eller fra køkkenalrummet. Forslag at det bliver fra køkken-alrummet altså så døren går ud fra den lige mur på begge siden, ensartet... skal tages stilling til. Forslaget giver lov til plukvise altaner. Dvs. man kan godt stemme for forslaget uden selv at skulle have en altan. Afstemning om forslag om altan-projekt. For at forslaget skulle kunne vedtages skulle 8 ud af 11 stemmeberettigede (ikke til stede) stemme for. Resultatet blev: 8 stemmer for, 2 imod, 1 stemme ikke afgivet. (Marie, lejlighed 10 var ikke selv til stede, men havde givet fuldmagt til en stemme for altan-forslaget). Det vil sige at forslaget om altaner er blevet vedtaget!! Obs i forbindelse med altan-projektet nævnte Jonna en mulighed for, at man kan søge KBH bygge (et eller andet råd) om muligheden for at lave terrasser udfor stue-lejlighederne. Hvis i forbindelse med altan-projekt kan det være, det kan trumfe fælles-gård-projektet. Steffen og altan-udvalget går videre med det. OBS!!! Altan-møde for alle interesserede torsdag den 15. April kl (hos Mia 2. tv) Ad 8) Byfornyelse Trine og Emma har været til møde for ca. en måned siden. De fik af vide, at det var sidste møde, men Trine har presset på for, at de kan være med i fremtidige møder ang. Detail-planlægningen. Nedrivningen skulle ifølge planen begynde 1. august. Emma frygter planen skrider igen igen. Emma sender mail ud med ny plan. Til mødet diskuterede de bl.a. - Storskrald i midten af fælles-gården? Nej men fælles afhentning f.eks. hvert kvartal. (Emma) - Cykelparkering i fremtiden? Trine har undersøgt at man skal søge Center for veje for at få lov til midlertidig cykelparkering (mens gården bliver bygget om). Hvis man skal have permanent tilladelse skal det foregå på fortovet ikke på vejen eller inddragelse af parkeringspladser (selvom de har det i Peter Fabers gade). Trine har ikke tid til at lave ansøgningen, så giver opgaven videre til bestyrelsen. Ad 9) Evt. Ingenting.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2012. SØNDAG den 4. Marts 2012 kl. 14 00 STED: "Prinsessen" (hj. Pr.Charlottesgade/Fyensgade, kælderen)

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2012. SØNDAG den 4. Marts 2012 kl. 14 00 STED: Prinsessen (hj. Pr.Charlottesgade/Fyensgade, kælderen) Ejerforeningen v / Jonas Andreas Sibbesen Fyensgade 7, 2. th. 2200 København N tlf. 26814192 2200@fyensgade7.dk Fyensgade 7 Søndag d. 12. febuar 2012 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2012 SØNDAG den 4.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19. Frederiksberg den 20 marts 2008 Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.30 Generalforsamlingen afholdes på Frøbel Seminarium Henrik Steffens Vej 8. Indgang over gården

Læs mere

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende:

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Odinsvej 1,1A og 1B. Generalforsamlingen afholdes enten søndag den 7. december

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2014, KL. 18.00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M Projekt: vinduer og døre i ejendommen Med afsæt i ønsker

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling vedr. salg af cykelkælder i Ingerslevsgade

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling vedr. salg af cykelkælder i Ingerslevsgade Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Side 1 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling vedr. salg af cykelkælder i Ingerslevsgade Dato: Mandag den 5. december 2005 klokken 19:30 Sted:

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING --oo0oo-- ONSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2014, KL. 18.00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M --oo0oo-- Projekt: vinduer og døre i ejendommen Med

Læs mere

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Rebildparken. Mandag den 6. marts, 2006 kl. 18:30 i Kirkecenteret - Nr. Tranders Dagsorden Ejerlauget 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Onsdag den 21. februar 2008 kl. 18.00 afholdt A/B Woltershus sin ordinære generalforsamling på adressen Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3. Til stede ved

Læs mere

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING --oo0oo-- LØRDAG DEN 19. SEPTEMBER 2015, KL. 15,00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M --oo0oo-- Projekt: istandsættelse af trappeopgange

Læs mere

3. Forelæggelse af regnskab for 2013 med revisors påtegning til godkendelse.

3. Forelæggelse af regnskab for 2013 med revisors påtegning til godkendelse. Ejerforeningen[H1] Lille Ravnsborg Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Lille Ravnsborg 30. April 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning om det forløbende år 3.

Læs mere

Referat for generalforsamling

Referat for generalforsamling Referat for generalforsamling 25. april 2012 12 lejemål er repræsenteret til generalforsamlingen Formanden (Betty) bød velkommen Ordstyrer Jonas Qvist Referent Jonas Qvist Formandens beretning Oversvømmelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 22. marts 2011. i Ejerlejlighedsforeningen Danasvej 4-6

Referat af Generalforsamling d. 22. marts 2011. i Ejerlejlighedsforeningen Danasvej 4-6 Fremmødte: Referat af Generalforsamling d. 22. marts 2011 i Ejerlejlighedsforeningen Danasvej 4-6 - 4 - st tv - 4 - st th - 4 1 tv - 4 2 tv - 4 2 th - 4 3-6A - st - 6A 2 tv - 6A 2 th - Der var fuldmagter

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Tilstedeværende: Lejlighed 1: Jette og Leif Rasmussen fordelingstal 0,09. Lejlighed 2: Tage Balle fordelingstal 0,06

Tilstedeværende: Lejlighed 1: Jette og Leif Rasmussen fordelingstal 0,09. Lejlighed 2: Tage Balle fordelingstal 0,06 Tilstedeværende: Lejlighed 1: Jette og Leif Rasmussen fordelingstal 0,09 Lejlighed 2: Tage Balle fordelingstal 0,06 Lejlighed 3: Birte Iversen fordelingstal 0,09 Lejlighed 4: Mogens L Jensen fordelingstal

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Til stede: Lina, Tom, Bo, Kristian, Thor og Jørgen. Afbud: Ida Marie Dagsorden 1. Informationer til bestyrelsen og indkomne mails 2. Status på

Læs mere

Deltagere: Per Simonsen, Mette Cords, Per Porsborg, Marianne Sørensen og Susie Carlsson Fraværende: - Referent: Susie Carlsson

Deltagere: Per Simonsen, Mette Cords, Per Porsborg, Marianne Sørensen og Susie Carlsson Fraværende: - Referent: Susie Carlsson Ejerforeningen Isefjord Bestyrelsesmøde Torsdag d. 19. februar 2009 Kl. 19.00 22.00 Deltagere: Per Simonsen, Mette Cords, Per Porsborg, Marianne Sørensen og Susie Carlsson Fraværende: - Referent: Susie

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Generalforsamling, Ejerforeningen Kantorparken d. 29. september 2016.

Generalforsamling, Ejerforeningen Kantorparken d. 29. september 2016. Referat Generalforsamling, Ejerforeningen Kantorparken 10-16 d. 29. september 2016. Forud for generalforsamlingens start blev bestyrelsens nuværende medlemmer præsenteret. Velkomst ved formanden. Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Frederiksvej 42 onsdag d. 26. november 2015

Referat af ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Frederiksvej 42 onsdag d. 26. november 2015 Referat af ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Frederiksvej 42 onsdag d. 26. november 2015 Tilstede: St. th., 1. tv., 2. tv., 4. tv., 4. th., baghuset. Referent: Britta (4. th.) Dagsorden

Læs mere

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Til generalforsamlingen tirsdag d. 17. maj, 2011 har vi følgende tillægsbemærkninger til selve referatet. Ad 5. Budgetforslag 2011. Ved generalforsamlingen

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Punkt Vedrørende Bilag

Punkt Vedrørende Bilag Generalforsamlingsreferat Side 1 af 5 16. april 2010 Referat fra Ordinær generalforsamling Forening E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35 Sted Navernes lokale, Ingerslevsgade 108, kld. tv.

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Ad. 1. Valg af dirigent Niels Jørgensen blev valgt som dirigent. Ad. 2. Valg af referent Helle Birch Schmidt blev valgt som referent.

Ad. 1. Valg af dirigent Niels Jørgensen blev valgt som dirigent. Ad. 2. Valg af referent Helle Birch Schmidt blev valgt som referent. Referat fra ekstraordinær generalforsamling om vedligeholdelse af vinduer Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Onsdag den 2.september 2015 kl. 19.00 DAGSORDEN FOR DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Læs mere

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B ADR. FORMAND ALLAN RASMUSSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 B, ST.TV., 2500 VALBY - TLF. & FAX 36 17 51 12 Valby, fredag den 28. maj 2004 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej

Læs mere

B: Punkter til Viceværten: Som besluttet på sidste møde er Martin vicevært med til hvert andet møde. Vi starter med de sager, der vedr.

B: Punkter til Viceværten: Som besluttet på sidste møde er Martin vicevært med til hvert andet møde. Vi starter med de sager, der vedr. Dagsorden for bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl. Møde: Dirigent: Enver Referent: Enver Til stede: Inge, Rudolf, Enver, Maria. Afbud: Sara. A: Formelt 1. Nye punkter til dagsordenen. 2. Godkendelse og

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 21. marts 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af formand

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 DAGSORDEN DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Orientering om helhedsplan - herunder orientering

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter)

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter) 1 Referat til bestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 kl. 18.00 Indhold 1. Formalia:... 1 2. Næste bestyrelsesmøde:... 1 3. Vagtperioder:... 1 4. Nye sager:... 2 5. Vicevært (ML):... 2 6. Økonomi:... 2 7.

Læs mere

Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro. Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014

Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro. Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014 Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014 1 Beboermødet den 20. maj 2014 Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent 2 Beboermødet den 20. maj

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24 Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Hos Advokaterne Arup & Hvidt, Nørre Voldgade 88, 1358 København K Til stede var ejerne

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referent: Jørn Kjær Nielsen Til stede: 28 andele var repræsenteret. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Fremmødte andelshavere: nr. 5, 8, 13, 16, 18, 32, 36, 41, 45, 52, 53, 63, 68, 70, 71, 74, 86, 89, 90, 91,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling Poul Buåsvej 30-36 den 8. april 2013

Referat fra Generalforsamling Poul Buåsvej 30-36 den 8. april 2013 Referat fra Generalforsamling Poul Buåsvej 30-36 den 8. april 2013 Der var fremmødt mødt 10 ejere inklusive bestyrelsen til generalforsamlingen. Pkt. 1 Valg af Dirigent og referent: Jens Andersen valgt

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Hvide Klint Regnskab 2015

Hvide Klint Regnskab 2015 Hvide Klint Regnskab 2015 Indtægter Kontingenter 2015 kr. 59.400,00 Bank, renter kr. 700,72 kr. 60.100,72 Udgifter Drift Bro kr. 752,25 Fællesarealer kr. 11.338,62 Vej, egne kr. 4.365,90 Svenstrup Strandvej

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S ORIENTERINGSBREV NR. 13, MARTS 2013 ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro mandag den 25. marts 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer.

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Solitude den 27.2.2015 Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling: Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19:00 i Simon Peters Kirke,

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Til husejeren Bestyrelsen vil hermed indkalde til GENERALFORSAMLING 8. april 2002 tirsdag d. 23. april 2002 kl. 19.30. i Kantinen,VUC Nørrebro, Lersø Parkalle 2, 2100 København Ø. DAGSORDEN: 1. Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Frederiksberg, juni 2004-1. udgave Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Velkommen til Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19. Ejerforeningen udsender dette velkomstbrev for at oplyse

Læs mere

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup Vedtægter for Grundejerforeningen Blåmejsen 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen hedder Grundejerforeningen Blåmejsen. 1.2 Foreningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Århus. FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv.

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv. Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé 41A og B (Matrikel 23o) Frederiksberg 19-5-26 Til stede var: Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 26 kl. 19. hos Kristian 3. tv. St. Tv. Ej

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen.

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. Generalforsamling i Single Rock Cafe Horsens 24. april 2010 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. 2. Valg af dirigent: Susanne Kjøller 3. Valg af referent Flemming Elimar Jensen,

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Mødereferat. Bestyrelsesmøde. Thea Gade-Rasmussen, Erik Frandsen, Sune Christiansen, Jesper Jørgensen, Janus Blomfrø. Dagsorden:

Mødereferat. Bestyrelsesmøde. Thea Gade-Rasmussen, Erik Frandsen, Sune Christiansen, Jesper Jørgensen, Janus Blomfrø. Dagsorden: Mødereferat Mødedato 2009-03-02 Emne Bestyrelsesmøde Deltagere Thea Gade-Rasmussen, Erik Frandsen, Sune Christiansen, Jesper Jørgensen, Janus Blomfrø Fraværende Fra Dato 2009-03-02 Cc Vor ref Sune Christiansen

Læs mere

1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus.

1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus. Vedtægter for Foreningen Sejlklubben Århus Nordhavn Godkendt på general forsamlingen den 5. april 2014 1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus. Formål 2 Klubbens formål er: At

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

NORDRE MUNKEGÅRD. Referat fra ordinært beboermøde 27-3-2014. Deltagere: Dagsorden: Pkt. 1- Valg af dirigent. Pkt. 2- Beretning og regnskab.

NORDRE MUNKEGÅRD. Referat fra ordinært beboermøde 27-3-2014. Deltagere: Dagsorden: Pkt. 1- Valg af dirigent. Pkt. 2- Beretning og regnskab. NORDRE MUNKEGÅRD. Referat fra ordinært beboermøde 27-3-2014. Deltagere: Jan Fabricius og Maj-Britt Beboerrepræsentanterne Christensen fra Aberdeen. (BR) samt 30 lejere. Jan Rubin (JR)ejerforeningens formand

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. februar 214 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 42 Slagelse tlf. 58 52 66 2 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej 28,

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN TIL GRUNDEJERFORENINGEN FERREN S MEDLEMMER INDKALDELSE TIL ORDINNÆR GENERALFORSAMLING Med følgende dagsorden: Lørdag den 19. marts 2011 11, kl. 10:30 i Fælleshuset 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 27. april 2010 kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

EJERFORENINGEN VESTERBROHUS, AALBORG ÅRSRAPPORT 2009

EJERFORENINGEN VESTERBROHUS, AALBORG ÅRSRAPPORT 2009 EJERFORENINGEN VESTERBROHUS, AALBORG ÅRSRAPPORT 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat År 2016, tirsdag den 3. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Annebergparken 10. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter for følgende

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere