Generel information ikke at installere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel information ikke at installere"

Transkript

1 Quick Guide

2 Indholdsfortegnelse Generel information...3 Hovedmenu...4 Kamera & Display funktioner...4 Optagelse...5 Fullscreen...6 Justering af lys & kontrast...7 Afspilning af Videosekvenser...8 Udskrivningspanelet...10 Objekt søgning...14 Backup...16 Backup via Afspilningsvinduet & Nero Express...17 Backup via Geovision Backup System & Nero Express...20 Webcam...25 Trouble Shooting...32 WebCam Service Pack ActiveX kommer ikke frem...33 WebCam Virker ikke...35

3 Generel information Tillykke med dit nye digitale overvågningssystem. Du har fået tildelt følgende ID: Denne ID er din daglige ID og derfor kræver dette ingen password for at logge ind i systemet. Din Videoserver har nogle programmer installeret for at få den optimale ydelse ud af systemet. Disse programmer består af følgende: Geovision Liveview Monitor Geovision Afspilnings Monitor Geovision Backup System Nero Express Windows XP Det anbefales ikke at installere andet software end ovennævnte på din Videoserver, da andre programmer kan påvirke dit system i negativ retning.

4 Hovedmenu Figur 1 - Hovedmenu Ovenstående billede viser hovedmenuen i overvågningssoftwaret og man har følgende funktioner i hovedmenuen. Kamera & Display funktioner Optagelse Fullscreen Justering af lys & kontrast Afspilning af Videosekvenser Kamera & Display funktioner Hvis man hurtigt ønsker at se et bestemt kamera på hele skærmen, skal man blot trykke på det nummer, som det kamera man ønsker at se har. Figur 2 Kamera numre

5 Der findes 8 muligheder for at få sine kameraer fordelt på monitoren. Figur 3 Splitskærme Optagelse Når der skal optages videosekvenser, sker dette altid i hovedmenuen og her kan man altid sikre sig, at der optages ved at observere følgende: Ved bevægelse på billedet, skal der kommer en rød baggrund på titlen i billedet i øverste venstre hjørne, enten konstant eller periodisk. Figur 4 Optagelse Hvis dette ikke er tilfældet, skal man trykke på nedenstående Rec-knap og vælge Start all monitoring eller trykke F7 på tastaturet. Figur 5 Record-knap Efter at have sat optagelsen i gang igen, kontrollerer man om Videoserveren optager ved at se om titlerne på billederne lyser røde konstant eller periodisk.

6 Fullscreen Hvis man ønsker, at billederne skal blive lidt større, kan man skifte over i Fullscreen ved at klikke på nedenstående figur Figur 6 Full Screen aktivering Hvis man vil tilbage igen, højre-klikker man på skærmen med musen og vælger Fullscreen Mode Switvh[F] eller trykker ESC på tastaturet. Figur 7 Full Screen aktivering

7 Justering af lys & kontrast Hvert kamerabillede man har tilkoblet Videoserveren, kan man justere lys og kontrast på ved at klikke på nedenstående figur og derefter Video Attribute Standard Figur 8 Farve justering Derefter vil følgende figur fremkomme på skærmen og her kan man via sin mus justere LYS (Brightness) CONTRAST (Contrast) FARVE MÆTTELSE (Saturation) FARVE (Hue) Ved at bladre imellem kamerabillederne ved pil-tasterne i nederste venstre hjørne, kan man regulere alle kamerabillederne på en gang. Figur 9 Farve justering

8 Afspilning af Videosekvenser Figur 10 Afspilning For at afspille de videosekvenser man har optaget, skal man klikke på nedenstående figur og derefter vælge Video / Audio log Figur 11 Afspilning Herefter vil skærmbilledet på figur 10 fremkomme på skærmen man skal forvente, at det kan tage lidt tid inden skærmbilledet kommer frem på skærmen, da Videoserveren først skal indsamle alle de

9 gemte data og jo flere data Videoserveren skal indsamle des længere tid tager det at åbne afspilningsvinduet. Figur 12 Informationer om videosekvenser En gylden regel, når man skal afspille videosekvenser er at man vælger det ønskede kamera først og derefter dato og tid som man kan se på ovenstående figur. Efter man har valgt, trykker man på play-knappen i afspilningspanelet (se figur ) i bunden af skærmbilledet og derved fremkommer den valgte sekvens på skærmen Figur 13 Afspilningspanel Ovenstående figur viser afspilningspanelet og det er her man styrer hvad der skal ske med den valgte videosekvens. Afspilningspanelet har standard symboler, som man også finder på en videomaskine her i nævnte rækkefølge 1. Baglæns afspilning 2. Afspilning 3. Stop 4. Til start 5. Forrige billede 6. Næste billede 7. Til slut 8. Hastighed på afspilningen 9. Zoom

10 Med nedenstående knap kan man vælge om man skal se et enkelt kamera (Single View), Billedvis visning (Thumbnail View), 4-spilt skærm (Quad View) og Alle kameraer (Multi View), når der afspilles en videosekvens. Figur 14 Splitskærm under afspilning Udskrivningspanelet Figur 15 - Udskrivningspanel Udskrivningspanelets knapper har følgende funktioner: Eksempel Figur 16 Eksempel på justeringer

11 Figur 17 Kontrast & lys regulering Figur 18 Justering lys forøgelse & lys udjævning Figur 19 Justering skarphed & glathed Figur 20 Fjernelse af farven Figur 21 Kopi af billedet Figur 22 Fortryd

12 Figur 23 Gem filmsekvens Figur 24 Gem af fastbillede

13 Figur 25 Udskrivning af billede Figur 26 Printeropsætning Figur 27 Sidelayout Figur 28 Indstillinger Figur 29 Objekt søgning & Backup

14 Ved valg af Værktøjs-ikonet i afspilningsprogrammet, kan man gøre følgende. Objekt søgning (Object Search) Backup af data (Backup Log) Genvejstaster (Fast Key) Objekt søgning For at aktivere objekt søgning skal man gå ind i afspilningsmenuen og derefter vælge de Video sekvenser, som man skal søge igennem. Når dette er gjort, klikker man på nedenstående ikon og vælger Object Search Figur 30 Objekt søgning Herefter vil der åbner et nyt vindue i afspilningsmenuen, som er vist i nedenstående figur Figur 31 Objekt søgning

15 For at markere det område, som skal søges igennem, skal man klikke på nedenstående ikon. Figur 32 Indstillinger Figur 33 Indstilingsmenu Markèr nu med musen det område, som skal søges igennem og klik derefter på Alarm Region Vælg nu, hvor stor bevægelse der skal til indenfor det valgte område, før der bliver aktiveret en hændelseslog på Sensitivity. Herefter vælges hvor hurtigt maskinen skal tjekke dataene igennem på Search Speed I begge tilfælde, jo højere tallet er des mere følsomhed og hastighed. Klik nu på OK og derefter på nedenstående ikon og søgningen vil gå i gang. Figur 34 Søgning

16 Efter endt søgning klikker man på show i skærmbilledet og derved kommer der en oversigt frem med alle de hændelser som er sket i den valgte periode, se figur 35. Ved at markere hændelserne og klikke på play vil man kunne se, hvad der er sket. Figur 35 Oversigt over hændelser Programmet afsluttes ved at klikke på nedenstående figur 36 og vælg exit Figur 36 Exit Backup Der kan tages backup af videosekvenser på CD-RW eller DVD-RW, alt afhægig af, hvad man har købt Videoserveren med. Der findes 2 måder at tage backup på. 1. Backup via Afspilningsvinduet & Nero Express 2. Backup via Geovision Backup System & Nero Express En vigtig ting, når der skal tages backup er, at man har noteret følgende ned på papir Backup dato Start tid (træk altid 5 min. fra) Slut tid (læg altid 5 min. til) Kameranumre der skal tages backup af

17 Backup via Afspilningsvinduet & Nero Express Gå ind i afspilningsvinduet, se figur 37 og find frem til det som der skal tages backup af. Det er vigtig, at man har valgt et kamera, som der skal tages med i backup en, se figur 38 Figur 37 Afspining af videosekvenser Figur 38 Kamera valg Klik nu på nedestående figur 39 og vælg Backup log Figur 39 Backup log aktivering

18 Herved vil nedenstående billede komme frem på skærmen. Figur 40 Backup log Vælg herefter det medie, hvor din backup skal gemmes, f.eks D:\[DVD-Device : 4,7 GB] Vælg herefter Start Dato/tid (Start Time), Slut Dato/tid (End Time), samt hvilke kameraer som skal tages med i backup en. Det er vigtigt at den ledige plads på mediet (Avaliable Space) ikke overskrides, da Backup en så ikke vil fungere. Klik nu OK og nedenstående figur 41 vil komme frem. Figur 41 Please paste the backup log files to CDR-Writer program Åbn Nero Express som findes på skrivebordet ved af klikke på følgende figur 42 s rækkefølge Figur 42 Exit Minimize Nero Express.lnk

19 Figur 43 Nero Express Vælg herefter Data Data Disc i ovenstående figur 43 Højreklik inde i midten af billedet og vælg Paste eller Sæt ind og sig evt. Replace All eller Erstat alle, hvis programmet spørger om dette. Nu vil man se, at der bliver sat en masse filer ind i vinduet Figur 44 Paste eller sæt ind Klik Next eller Næste Fjern de 2 flueben i bunden af billedet på figur 44 og klik herefter Burn eller Brænd

20 Figur 45 Klar til bræding Efter endt brænding, klik på OK og Next eller Næste Luk nu programmet og gem ikke projektet - klik i bunden af windows på Multicam Surveillance System og dit overvågningsprogram vil komme frem igen. For at afspille videosekvenserne skal filen Ezviewlog500.exe på CD en eller DVD en køres og dermed får man den vante afspilningsmenu frem på skærmen. Det er vigtigt at man har Windows 2000 eller XP installeret på den PC, som skal afspille videosekvenserne. Backup via Geovision Backup System & Nero Express En anden måde at tage backup på er via et separat program som er installeret på din Videoserver. Start med at minimere hovedmenuen via nedenstående figur 46 Minimize Figur 46 Minimize Klik nu på ikonet GeoVision Backup System, Se figur 47 Figur 47 GeoVision Backup System

21 Nedenstående figur vil fremkomme på skærmen. Figur 48 Backup program For at starte en backup skal man trykke på billede frem på skærmen, se figur 49 knappen og der vil efterfølgende komme et nyt Figur 49 Udvælgelse af backup Vælg nu at tage backup på CD/DVD Writer Vælg herefter Start Dato/tid (Start Time), Slut Dato/tid (End Time), samt hvilke kameraer, som skal tages med i backup en.

22 Klik nu OK og nedenstående figur 50 vil komme frem på skræmen efter lidt tid. Må ALDRIG være over 640 MB Figur 50 Backup oplysninger Tjek efter om Selected Date stemmer overens med det valgte, hvis dette ikke er tilfældet og der står en Updated Date er det fordi, man har valgt et for stort tidsinterval og derved vil programmet selv korte tiden af. Klik nu OK og nedenstående figur 51 vil komme frem. Figur 51 Please paste the backup log files to CDR-Writer program Luk nu programmet oppe i højre hjørne på krydset Figur 52 Lukning af program

23 Åbn Nero Express som findes på skrivebordet ved af klikke på følgende figur 53 Nero Express.lnk Figur 53 Figur 54 Nero Express Vælg herefter Data Data Disc i ovenstående figur 43

24 Højreklik inde i midten af billedet og vælg Paste eller Sæt ind og sig evt. Replace All eller Erstat alle, hvis programmet spørger om dette. Nu vil man se, at der bliver sat en masse filer ind i vinduet Figur 55 Paste eller sæt ind Klik Next eller Næste Fjern de 2 flueben i bunden af billedet på figur 44 og klik herefter Burn eller Brænd Figur 56 Klar til bræding

25 Efter endt brænding, klik på OK og Next eller Næste Luk nu programmet og gem ikke projektet - klik i bunden af windows på Multicam Surveillance System og dit overvågningsprogram vil komme frem igen. For at afspille videosekvenserne skal filen Ezviewlog500.exe på CD en eller DVD en køres og dermed får man den vante afspilningsmenu frem på skærmen. Det er vigtigt at man har Windows 2000 eller XP installeret på den PC, som skal afspille videosekvenserne. Webcam Hvis man har koblet sin Videoserver på Internettet via ADSL har man muligheden for at kunne se kamerabillederne et andet sted fra end på Videoserveren. Du vil få tildelt et IP-nummer, som står skrevet først i denne manual, samt et ID og Password, som du selv skal huske på. For at aktivere Webcam fra en anden computer kræver det 3 ting. 1. En ADSL-linie 2. Internet Explorer 3. Windows 2000 eller Windows XP Hvis ovenstående er opfyldt skal du åbne dit Internet Explorer, se figur 57 Figur 57 Internet Explorer Ikon Indtast dit IP-nummer (Står først i manualen) i Adresselinien, som vist på nedenstående figur 58 og tryk Enter Figur 58 Adresselinie i Internet Explorer

26 Når IP-nummeret er tastet ind i Internet Explorer kommer nedenstående billede frem i Internet Explorer, hvis Webcam er aktiveret. Figur 59 Remote valgmuligheder Vælg Mpeg4 Encoder Viewer og klik på Submit, derved vil nedenstående billede komme frem i Internet Explorer medmindre du har installeret Codec-filen en gang før.. Figur 60 Installering af Codec

27 Efter endt installering af Codec-fil på computeren, vil man få nedenstående billede frem på skærmen. ** Der kan være problemer under Service Pack 2 tjek Trouble Shooting bagerst i Manualen. Figur 61 Valg af Internet forbindelse Vælg Internet forbindelse DSL/CABLE/T-1 og derefter Multiview og klik på Submit og nedenstående figur 62 vil komme frem i Internet Explorer, hvor du skal logge ind med dit ID og Password. ** Der kan være problemer under Service Pack 2 tjek Trouble Shooting bagerst i Manualen. Figur 62 Login Klik nu på OK efter du har tastet dit ID og Password ind. Hvis det bliver godkendt af Videoserveren, kommer Multiview skræmbilledet frem på din Computer.

28 Figur 63 Multiview

29 Webcam afspilning Webcam giver mulighed for afspilning af gemte videosekvenser på Videoserveren. Hvis man ønsker at se gemte Videosekvenser skal man åbne Internet Explorer, se figur 64 Figur 64 Internet Explorer Ikon Indtast dit IP-nummer (Står først i manualen) i Adresselinien, som vist på nedenstående figur 65 og tryk Enter Figur 65 Adresselinie i Internet Explorer Når IP-nummeret er tastet ind i Internet Explorer kommer nedenstående billede frem i Internet Explorer, hvis Webcam er aktiveret. Figur 66 Remote Play Back Vælg i ovenstående billede Remote Play Back og klik derefter på Submit

30 Figur 67 Remote Playback Når ovenstående billede er på skærmen, skal man klikke på Play-knappen og derefter indtaste sit ID og Password. ** Der kan være problemer under Service Pack 2 tjek Trouble Shooting bagerst i Manualen. Figur 68 ID & Password Klik nu på OK efter du har tastet dit ID og Password ind. Hvis det bliver godkendt af Videoserveren, kommer Remote Play Back skræmbilledet frem på din Computer.

31 Figur 69 Remote Play Back

32 Trouble Shooting Der kan opstå problemer med Webcam-funktionen, pga. mange faktorer som spiller ind og derfor er det en vigtig ting, at man tjekker efter selv, inden man ringer til Hotline, da dette vil gøre processen meget hurtigere. WebCam Service Pack 2 Hvis man har installeret Service Pack 2 fra Microsoft på sin computer, kan man opleve, at første gang man skal koble på Webcam, at det ikke vil lykkes, da der er nogle sikkerhedsindstillinger som blokerer for dette. I det fleste tilfælde vil det være, at Internet Explorer skriver følgende øverst i Internet-vinduet Internet Explorer har blokeret dette websted i at installere software på din computer for at hjælpe med at beskytte din sikkerhed. Klik her for indstillinger... Klik nu på linien og vælg Installer ActiveX-objekt... og Klik derefter på Installer Figur 70 - ActiveX

33 ActiveX kommer ikke frem Hvis sætningen Internet Explorer har blokeret dette websted i at installere software på din computer for at hjælpe med at beskytte din sikkerhed. Klik her for indstillinger... ikke kommer frem i Internet Explorer, kan det være fordi dine sikkerhedsindstillinger er for højt sat. Derfor skal du nu klikke på Funktioner Internetindstillinger i Internet Explorer, se figur 71 Figur 71 Internindstillinger Herefter vil nedenstående vindue komme frem på skærmen. Her vælger man fanebladet Sikkerhed og Klikker derefter på Brugerdefineret niveau Figur 72 Sikkerhedsindstillinger

34 Find frem til nedenstående skærmbillede og lav de samme indstillinger på din computer. Hent ActiveX-objekter uden signatur Aktiver Hent signerede ActiveX-objekter Aktiver Figur 73 ActiveX Klik efter ændringerne på OK og sig JA til at du vil ændre sikkerhedsindstillingerne og Klik derefter på Anvend og OK Figur 74 Sikkerhedsindstillinger Prøv nu at taster dit IP-nummer ind igen (Står først i manualen) i Adresselinien, som vist på nedenstående figur 75 og tryk Enter Gå tilbage i manualen til Webcam beskrivelsen Figur 75 IP-nummer

35 WebCam Virker ikke 1. Tjek om Internettet virker på Videoserveren. Tjek f.eks Hvis dette ikke er tilfældet, så er det din internetudbyder, du skal kontakte. 2. Står der WEB oppe i højre hjørne 3. Hvis NEJ Klik nede i venstre hjørne og vælg WebCam Server Figur 76 Hovedmenu 4. WebCam Server - Nedenstående billede kommer frem. Klik på Execute Figur 77 Webcam opsætning

36 5. Tjek nu om dit WebCam virker. 6. Hvis det ikke hjælper, så kan det være at du har fået et nyt IP-nummer Dette kan du tjekke ved følgende. Der står dit IP-nummer. Figur 78 MyIP 7. Tjek nu om dit WebCam virker. 8. Hvis det stadig ikke virker ring til Hotline /

37 Du har købt dit nye digitale videoovervågningsudstyr af Specialist i digital videoovervågning

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000 AVERMEDIA Quick Guide CMS3000-1 - CM3000 Software...3 Monitor...5 Afspilning...6 Lokal afspilning...7 Fjernafspilning i RealTime...9 Backup...10 Support...14-2 - CM3000 Software For at starte applikationen

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Manual for installation og brug af Bullguard

Manual for installation og brug af Bullguard Manual for installation og brug af Bullguard af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. Først et par ord om programmet Bullguard og min oplevelse af programmet. Det er et dansk antivirus-program,

Læs mere

Kundekalender. 2010 Skovjuul Development

Kundekalender. 2010 Skovjuul Development Kundekalender 3 Indholdsfortegnelse Del I Introduktion 6 Del II Installation 8 1 Velkomst... 8 2 Licens... 9 3 Placering... 10 4 Første... bruger 11 5 Afslutning... 12 6 Fejlmeddelelser... 13 Del III

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

Picasa vejledning - oversigt

Picasa vejledning - oversigt Picasa Billedbehandling version 3.6 Vejledning - udarbejdet af Erling Simonsen (siderne vedligeholdes ikke - sidste nye version er 3.9.0) Picasa vejledning - oversigt Kapitel 1. Hent installer og kør Picasa

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. BRUGERVEJLEDNING Til Ecofleet Autolog Kørebogens PC program Version 3.7.xx Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Funktioner markeret GARMIN, er kun

Læs mere

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje.

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Windows Fil Struktur I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Hvad er et drev Et drev, er en afgrænsning af fil strukturen. Når du går ind på et drev vil du stå i roden

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Billedbehandling med PhotoFiltre

Billedbehandling med PhotoFiltre Billedbehandling med PhotoFiltre Programmer: PhotoFiltre 6.2.5 Microsoft Word 2003 Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik og edb layout - Almen Voksenuddannelse September 2007

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE Velkommen til CMS-modulet på din DanaCMS-hjemmeside, som du skal benytte for at opdatere din hjemmeside med tekster, billeder og meget mere. I denne vejledning for

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted...

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted... Webværktøj: Tastevejledning FrontPage 2003 Denne tastevejledning sætter dig i stand til at lave enkle websteder bestående af enkeltdokumenter (websider), der er indbyrdes forbundet med link (af og til

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

ZoomText 9.1. Kortvejledning. version

ZoomText 9.1. Kortvejledning. version ZoomText Kortvejledning version 9.1 Indhold Velkommen til ZoomText 9.1... 2 Systemkrav... 3 Installation af ZoomText... 4 Aktivering af ZoomText... 5 Start ZoomText... 7 ZoomText brugerfladen... 8 Aktiver

Læs mere

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger.

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger. Download af bøger i MP3 format Side 1 af 6 Forudsætninger for at kunne benytte denne mulighed er: En computer med rimelig diskplads (hvert bog fylder små 200 MB). En god Internetforbindelse, for ikke at

Læs mere

Manual til AVG Antivirus

Manual til AVG Antivirus Manual til AVG Antivirus Det anbefales, at alle brugere benytter sig af et antivirus-program. Formålet med programmet er at forhindre din computer i at blive smittet med virus. Virus-inficerede computere

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Trimble Access Service (Sync)

Trimble Access Service (Sync) Vejledning i opsætning af Trimble AccessSync Trimble har ved Dimensions November 2012 ændret deres forretningsmodel med hensyn til deres AccessSync funktionalitet. Tidligere har det krævet et særskilt

Læs mere