Grænsennr. 2 april 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grænsennr. 2 april 2008"

Transkript

1 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed

2 Indhold Grænseforeningens formål: Det er Grænsefor enin gens formål at støtte danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen, at udbrede kendskabet til grænselandets forhold samt at bevare og styrke dansk sprog og kultur. Grænseforeningens vision: Erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland er en væsentlig inspiration for sproglig og kulturel mangfoldighed i en verden under forandring. Grænseforeningens værdier: Grænseforeningen er en vigtig folkelig basis for den danske stats støtte til det danske mindretal i Sydslesvig. Foreningen er uafhængig af partipolitiske interesser. Grænseforeningen mener og siger: Demokrati, ytringsfrihed og ligeværd gælder for alle, også i forholdet til mindretal. Forankring i egen kultur er en forudsætning for at have forståelse for andre kulturer. Kulturelle mindretal er en vigtig ressource i et demokratisk samfund. Dansk sprog og kultur styrkes i mødet med andre sprog og kulturer. Grænseforeningens kontor Peder Skrams Gade 5 Postboks København K Tlf.: Formand Finn Slumstrup Generalsekretær Knud-Erik Therkelsen Foreningskonsulent Claus Jørgen Jensen Tlf Bladet GRÆNSEN Udgives af Grænseforeningen Ansvarshavende redaktør Erik Lindsø Redaktør Ole Adrian Annoncer Anne Mette Holstein Tlf Udgivelse Udkommer 6 gange årligt Oplag: Næste udgivelse: 25. juni Deadline for annoncer og indlæg til næste nummer: 19. maj Tryk Jørn Thomsen A/S, Kolding Layout prik Forsidefoto Forsiden på GRÆNSEN i 2008 er fotografier af fotografen Marianne Grøndahl fra hendes bog Det Danske Folkestyre. Christiansborg Overskud på engelsk? Et stigende antal højere uddannelser har engelsk som undervisningssprog. Copenhagen Business School befinder sig forretst i sprogomvæltningen, og 40% af uddannelserne foregår nu på engelsk. Side 7 Fædrelandskærligheden uddør Landsholdet i herrehåndbold vandt EM guld og blev fejret på Rådhuspladsen i København af fans. Men sportens rolle for vores nationale stolthed er i aftagende. Ligesom fædrelandskærligheden uddør. Ny undersøgelse om danskernes nationale forestillinger. Side 19 Læs også Side 10 Jeg har flere modersmål Side 12 Sprog til tiden Side 15 Flere sydslesvigere på efterskole Side 16 Journalistik på grænsen Kronik Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke Det er erhversvlivet, der driver udviklingen. Og desværre bliverforskning publiceret på engelsk vægtet højere end det på dansk. Interview med direktør i Dansk Sprognævn, Sabina Kirchmier- Andersen. Side 4

3 Leder På vej mod en dansk sproglov Af Finn Slumstrup, formand Kodeordet hedder parallelsproglighed, hvilket vil sige at dansk skal styrkes, men at det ikke skal ske på bekostning af, at engelsk og andre relevante fremmedsprog nedprioriteres. Den 6. december 2006 fremsatte Søren Krarup, Pia Kjærsgaard og yderligere fem medlemmer af Dansk Folkepartis gruppe et skriftligt Forslag til folketingsbeslutning om forberedelse af en dansk sproglov. Det var ikke første gang Folketinget diskuterede det danske sprogs situation. Det gjorde tinget også den 20. marts 2003, og den 23. januar 2004 fremsatte regeringen en sprogpolitisk redegørelse. I den forsøgtes det for første gang at udforme en erklæret dansk sprogpolitik ud fra ambitionen om, at dansk også i fremtiden skal være et komplet og samfundsbærende sprog, som kan bruges til at udtrykke tanker og idéer om alle sider af tilværelsen. Til denne ambition vil langt de fleste danskere og utvivlsomt samtlige medlemmer af Grænseforeningen sige: Jamen, naturligvis! Der er derfor grund til at minde om, at det ikke er nogen selvfølge, at dansk er et komplet, samfundsbærende sprog. Det blev det først i 1840 erne, hvor universitetet overgik fuldt og helt til dansk. Efter mange kenderes mening er netop de højere læreanstalter side om side med voksende dele af erhvervslivet de områder, hvor dansk gennem de seneste tiår nu er i færd med at blive fortrængt af engelsk. Det er også vigtigt at fastslå, at kampen for det danske sprogs bevarelse ikke har at gøre med en modstand mod at vi skal lære fremmedsprog. Det skal vi tværtimod blive bedre til. Kodeordet hedder parallelsproglighed, hvilket vil sige at dansk skal styrkes, men at det ikke skal ske på bekostning af, at engelsk og andre relevante fremmedsprog nedprioriteres. Forslaget fra Dansk Folkeparti for snart halvandet år siden fik en positiv modtagelse i Folketinget. Der blev sat et udvalgsarbejde i gang, og den 8. april offentliggøres rapporten fra dette arbejde. Resultatet kendes altså ikke i skrivende stund, men Grænseforeningen anser kampen for at bevare og styrke dansk sprog og kultur som så væsentlig, at dette nummer af GRÆNSEN sætter fokus på sproget. Siden Sendemandsmødet 2001 har netop denne kamp været en del af foreningens formålsparagraf. Der er ingen tvivl om, at vor fundamentale opgave uforandret er at støtte danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen og at udbrede kendskabet til grænselandets forhold. Men den historiske udvikling nødvendiggjorde en bredere fundering af foreningens indsats, og derfor kom det tredje ben med i formålsparagraffen. Den 28. marts i år havde forretningsudvalget på sit møde på Sandbjerg Slot en drøftelse af, hvordan foreningens indsats for at bevare og styrke dansk sprog og kultur skal forstås. Der var enighed om, at denne sidste del af vort formål adskiller sig fra de to andre ved ikke at være tydeligt fokuseret på grænselandet. Den gælder for hele Danmark. Der var også enighed om, at den kulturelle grundholdning er angivet i de synspunkter vi offentliggjorde sammen med slogan og værdier sidste sommer. Med andre ord: Grænseforeningen mener og siger: Demokrati, ytringsfrihed og ligeværd gælder for alle, også i forholdet til mindretal. Forankring i egen kultur er en forudsætning for at have forståelse for andre kulturer. Kulturelle mindretal er en ressource i et demokratisk samfund. Dansk sprog og kultur styrkes i mødet med andre sprog og kulturer. Det er ud fra denne på én gang åbne og forankrede indstilling Grænseforeningen vil blande sig også i næste fase af kampen for at bevare og styrke det danske sprog. Er det danske sprog truet som et komplet og samfundsbærende sprog? Er det et problem, at der på flere uddannelsesinstitutioner kun undervises på engelsk? Dette nummer af GRÆNSEN tager med fire artikler pulsen på det danske sprog. Anledningen er, at det af kulturminister Brian Mikkelsen nedsatte Sprogudvalg har afsluttet ét års arbejde. I løbet af foråret skal politikerne beslutte, om der er brug for en strammere sprogpolitik måske en sproglov for at sikre det danske sprog mod domænetab. Grænsen nr. 2 april

4 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke Sabine Kirchmeier-Andersen, direktør for Dansk Sprognævn, er ikke ubetinget begejstret ved, at flere uddannelsesinstitutioner efterhånden tilbyder undervisning udelukkende på engelsk Af Ole Adrian Sørensen Dansk Sprognævn holder til i Njalsgade i umiddelbar tilknytning til universitetsmiljøet. På tredje sal i Bygning 27. Sabine Kirchmeier-Andersen står i personalekøkkenet og er ved at hælde kaffe på termokanden. Hun blev for to år siden af Kulturministeriet ansat som den første direktør for Dansk Sprognævn. Hendes primære opgave er at lede Sprognævnets sproglige rådgivning til borgere og myndigheder samt at forestå ledelsen af Sprognævnets forskning. Jeg nogle dage tidligere sendt hende en mail med følgende spørgsmål: Danmark er et lille sprogområde i en globaliseret verden. Fra flere sider frygtes det, at det danske sprog lider domænetab altså at det danske sprogs fremtid som et komplet og samfundsbærende sprog er truet. Er det et problem, at der på flere danske uddannelsesinstitutioner kun undervises på engelsk? Er det danske sprog truet? Er der brug for en ny sproglov for at sikre, at dansk også i fremtiden vil være et komplet og samfundsbærende sprog? Sabine Kirchmeier-Andersen er cand. mag. i dansk og tysk samt ph.d. i lingvistik og datalingvistik. Inden hun blev direktør for Dansk Sprognævn, var hun i ti år ansat som lektor og institutleder ved Institut for Datalingvistik ved CBS (Handelshøjskolen i København). Med den baggrund må hun være den rette til at besvare spørgsmålet.. Høj status Sprog og sprogpolitik diskuteres i stigende grad, ikke kun i Danmark, men i hele verden. Der er øget fokus på at værne om de nationale sprog og på at bevare dem som aktive og kulturbærende sprog. Det engelske sprogs særstatus som universelt kommunikationsmiddel er uomtvistelig. Derfor har engelsk visse steder i Danmark højere status end dansk. Det er erhvervslivet, der driver udviklingen. Og desværre bliver forskning publiceret på engelsk vægtet højere end det på dansk. Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke, siger Sabine Kirchmeier-Andersen, mens hun med termokanden i hånden viser rundt i Dansk Sprognævns lokaler Men dansk er ikke truet i samme omfang som andre mere eksotiske sprog, fortsætter Sprognævnets direktør. Og den unge generation taler jo heldigvis stadig dansk og omgås kreativt med sit sprog. Men der er visse områder, for eksem- 4 Grænsen nr. 2 april 2008

5 Ingen har undersøgt, om det er rigtigt, at alle bliver bedre, fordi der undervises på engelsk. Vi ved ikke, om det er rigtigt.

6 Det er erhvervslivet, der driver udviklingen. Og desværre bliver forskning publiceret på engelsk vægtet højere end det på dansk pel inden for IT, hvor engelsk dominerer. Og hvis hele fagområder kun taler engelsk, som naturvidenskaberne visse steder insisterer på at gøre det, så bliver det svært for den menige dansker at være med. Det er netop på uddannelsesområdet, at dansk skal overleve. Her opstår ny viden, og den skal forskere, undervisere og journalister kunne fortælle om på dansk Sabine Kirchmeier-Andersen er ikke ubetinget begejstret ved, at flere uddannelsesinstitutioner efterhånden tilbyder undervisning udelukkende på engelsk. Det har nemlig tydelige svagheder: En undersøgelse fra Sverige viser, at de studerende, som modtager undervisning på engelsk i stedet for på svensk, forstår 25 procent mindre end dem, der blev undervist på svensk Rundvisningen er forbi, kaffen hældt i kopperne, termokanden sat på sin plads i køkkenet, og vi sætter os i hendes kontor. Et demokratisk problem Sabine Kirchmeier-Andersen fortæller, at måden hvorpå vi lærer dansk, og den status sproget har på vigtige samfundsområder som uddannelse, medier og erhvervsliv, påvirker sprogsystemet: Det danske sprog er stærkt som system betragtet. Det har integreret påvirkninger fra andre sprog gennem århundreder. Men systemet kan kun opretholdes fuldt ud i fremtiden, hvis det er knyttet til en sproglig praksis hvis sproget bliver lært og brugt. Det bliver dansk ikke længere i alle sammenhænge. Derfor skal vi være særlig opmærksomme, når dansk erstattes af engelsk. Og når man ser, hvordan engelsk nu vinder frem i mange sammenhænge herhjemme, er der grund til at gøre en indsats for at gøre danskerne glade og stolte af vores sprog. Danskerne skal vide, hvor stor en tradition der ligger bag, så de ikke bare slår over i engelske udtryk, hvor det ikke er nødvendigt. Vi har nu 48 uddannelser i Danmark, hvor der kun undervises på engelsk. Jeg mener, at det er problematisk for de studerende. Hvis ikke de møder dansk på deres studie, vil de sandsynligvis få problemer med at formidle på dansk. Men vi har også at gøre med et demokratisk problem hvis ikke vi tager denne diskussion alvorligt. Videnskabsministeren kæmper med næb og klør for, at der skal publiceres mere på engelsk. Engelsk understøttes i alle sammenhænge i forhold til undervisningen på de højere læreanstalter. Men jeg vil stille spørgsmålet: Har en dansk studerende ikke ret til at gennemføre sin uddannelse på dansk? Stærk dansk kultur Dansk Sprognævns direktør var i øvrigt tysker de første 25 år af sit liv. Sabine Kirchmeier-Andersen er nemlig født i Hannover i Niedersachsen, og vokset op i Slesvig-Holsten nærmere bestemt i Neumünster: Som ni-årig flyttede jeg fra Tyskland til Danmark, hvor min far gennem syv år arbejdede som direktør. Vi rejste hjem, da jeg var 16 år, men efter studentereksamen i Tyskland valgte jeg at tage tilbage til Danmark. Jeg kan kort og godt bedre lide Danmark og danskerne, og for 25 år siden blev jeg altså dansk statsborger. Og så vender vi tilbage til sproget. Ingen kan med sikkerhed forudsige, hvilken magtfaktor globaliseringen vil udgøre i forhold til sproget. Dansk er dog en så stærk kultur, at jeg ikke ser en umiddelbar fare for sproget, men naturligvis ser jeg risikoen for, at det danske på længere sigt vil blive fortrængt af engelsk. I Det er netop på uddannelsesområdet, at dansk skal overleve. Her opstår ny viden, og den skal forskere, undervisere og journalister kunne fortælle om på dansk særdeleshed hvis uddannelsesinstitutionerne herhjemme konsekvent begynder at undervise kun på engelsk. Men det danske sprog har det fint og skal nok klare sig i mange hundrede år endnu. Gordisk knude Ifølge Sabine Kirchmeier-Andersen har Danmark på sprogområdet at gøre med en gordisk knude: Løsningen er ikke at slå ned på det engelske sprog, men i stedet at sikre, at dansk og engelsk kan leve sammen, side om side inden for Danmarks grænser. Men der er to modsatrettede tendenser. Videnskabsministeriet stræber mod den globaliserede og engelsksprogede verden, mens kulturministeriet tænker på, hvad der sker med vores kulturarv. Opgavens løsning er at forene de to tendenser. Vi skal finde løsningen på en tilsyneladende gordisk knude 6 Grænsen nr. 2 april 2008

7 SPROGDEBAT Når de studerende på CBS går til forelæsning og undervisning foregår 40% af undervisningen på engelsk. Overbud på engelsk? Et stigende antal højere uddannelser har engelsk som undervisningssprog. Copenhagen Business School (CBS) befinder sig forrest i sprogomvæltningen og har allerede nu omlagt op mod 40 procent af deres fuldtidsuddannelser til engelsk Af Ole Adrian Sørensen Copenhagen Business School engang var navnet Handelshøjskolen er et internationalt universitet, der forsker og underviser i erhvervsøkonomi og erhvervshumaniora. CBS er blandt de største såkaldte business schools i Europa og samarbejder med universiteter og virksomheder i både ind- og udland. CBS vægter internationalisering højt. Derfor har bestyrelsen stået bag udarbejdelsen af en sprogpolitik, der skal sikre, at den sproglige kvalitet er i orden, og at der bliver taget hånd om de problemstillinger, der kan opstå på det sprogpolitiske område. Samtidig udstikker sprogpolitikken retninger for, hvilke områder CBS prioriterer særligt højt på det sproglige område. Grænsen nr. 2 april

8 Fra flere sider kritiseres CBS og andre danske uddannelsesinstitutioner for at forsøge på at overbyde hinanden i at udbyde på engelsk. GRÆNSEN har kigget nærmere på CBS og sprogpolitikken. De overordnede mål i sprogpolitikken er: CBS anser dansk og engelsk for at være parallelle arbejdssprog i alle universitetets aktiviteter. CBS anerkender vigtigheden af at være i stand til at arbejde professionelt på mindst et sprog ud over dansk og engelsk. CBS vil fortsat bruge det danske sprog i både undervisning og forskning. Parallelsprogligt universitet Ole Helmersen er lektor på Copenhagen Business School og har været med til at formulere deres sprogpolitik. Flere førende danske sprogeksperter eksempelvis direktøren for Dansk Sprognævn, Sabine Kirchmeier-Andersen hævder, at de 8 Grænsen nr. 2 april 2008

9 Engang hed det Handelshøjskolen. I dag hedder det Copenhagen Business School, CBS, der markerer sig som en af de førende såkaldte business schools i Europa. studerende i nogle tilfælde får op til 25 procent mindre ud af undervisningen på grund af undervisernes begrænsede engelskkundskaber. Er underviserne på CBS i det hele taget gode nok til at tale og forstå engelsk på et akademisk niveau? Ja, det er langt hovedparten, udtaler Ole Helmersen. De fleste undervisere ved godt, hvis de ikke er særlig gode til at undervise på engelsk, hvilket afholder dem fra at gøre det. Men vi ved godt, at nogle kan have problemer, og derfor tilbyder vi efteruddannelse... Højner man kvaliteten af undervisningen, når danske universitetslærere skal begå sig på et engelsk, de ikke er hjemme i? Man kan ikke udelukke, at enkelte kan have problemer med at formidle den samme faglighed, som de kan på dansk. Men det er sjældent, at fagligheden trues. På CBS laver vi løbende evalueringer af den engelsksprogede undervisning, og hovedtendensen er gode resultater... Er det overhovedet ønskværdigt, at al undervisning foregår på engelsk? Vi er et parallelsprogligt universitet og ser sprogpolitikken som en integreret del af vores internationaliseringsstrategi. I en international verden er engelsk fællesnævner det er et vigtigt fælles redskab til undervisning og forskning... Er den stigende brug af engelsk som undervisningssprog ikke en trussel mod det danske sprog? Det er det rene vrøvl at påstå, at universiteternes stigende brug af undervisning på engelsk er den største trussel mod dansk som selvstændigt eller samfundsbærende sprog. Det er også en kraftig overdrivelse at hævde, at de fine ender med at tale engelsk og almuen dansk Som dansk universitet vil CBS fortsætte med at fremme dansk som et komplet sprog til brug i undervisning og forskning. Det er det rene vrøvl at påstå, at universiteternes stigende brug af undervisning på engelsk er den største trussel mod dansk som selvstændigt eller samfundsbærende sprog. Det er også en kraftig overdrivelse at hævde, at de fine ender med at tale engelsk og almuen dansk Som dansk akademisk institution har CBS et særligt ansvar for at bidrage til bevarelsen af det danske sprog i forskning og til mere populær formidling af videnskabelige resultater. Forpligtelsen passer fuldt ud med målsætningen om at udvikle et højt niveau af sproglig mangfoldighed. CBS benytter dansk og engelsk som parallelle arbejdssprog. CBS lægger således vægt på at være i stand til at fungere professionelt på alle niveauer i sine aktiviteter på både dansk og engelsk.. Grænsen nr. 2 april

10 SPROGDEBAT Jeg har flere modersmål Når man har flere sprog, har man flere sprog tændt på en gang. De står på on. Det er ikke noget, man tænker nærmere over og man kan ikke bare slukke for et af sprogene, siger Lisbet Mikkelsen Buhl, skolekonsulent i Dansk Skoleforening i Sydslesvig. Af Ole Adrian Sørensen Foto: Scanpix Lisbet Mikkelsen Buhl er skolekonsulent i Dansk Skoleforening i Sydslesvig. Siden 1984 har hun været ansat i en række forskellige stillinger i det danske skolevæsen i Sydslesvig. Hun har været lærer i Frederiksstad og på Sild, inden hun i 12 år fungerede som skoleleder i Hanved. For fire år siden blev hun så ansat som skoleforeningens sprogkonsulent. Blandt mange andre funktioner er hun ansvarlig for lærernes efter- og videreuddannelse. Hun er som så mange andre i det danske mindretal i Sydslesvig vokset op med to sprog dansk og tysk. Da GRÆNSEN ringer til hende på Skoleforeningens kontor, svarer hun naturligvis på dansk. Nu svarer du mig på dansk. Har du overhovedet brug for dit tyske, når du er ansat som sprogkonsulent i Dansk Skoleforening? Ja, det har jeg da. Hele tiden. Men det er ikke noget, jeg tænker over. Men du skal huske på, at vi her på kontoret nærmest bliver oversvømmet med forordninger og cirkulærer. De kommer fra undervisningsministeren i Kiel. De kommer på tysk og bliver ikke oversat til dansk Hvordan er det at være dobbeltsproget? Når man har flere sprog, har man flere sprog tændt på en gang. De står på on. Det er ikke noget, man tænker nærmere over, og man kan ikke bare slukke for et af sprogene. Hjernen er hele tiden parat til at reagere på input på begge sprog og til at svare på begge sprog. Der skal ikke graves noget frem. Det er sådan det hjernemæssige svar. Det er ikke noget man tænker nærmere over. Da du lige ringede til mig, tænkte jeg ikke, at du taler jo dansk, så jeg må hellere svare dig på dansk. Følelsesmæssigt er det en stor rigdom at være flersproget. Jeg siger flersproget og ikke dobbeltsproget, for vi har som regel flere sprog end to her i grænselandet. Jeg taler for eksempel også sønderjysk, forstår alt og taler lidt plattysk og har kendskab til frisisk. Så vi er som regel ikke dobbeltsprogede men flersprogede. Sproglig bevidsthed I Danmark diskuteres der sprog i øjeblikket. Her handler det mest om dansk kontra engelsk og det danske sprogs domænetab. Hvad kan man fra Sydslesvig med den sydslesvigske erfaring bidrage med i den danske sprogdebat? Man skal arbejde meget med den sproglige bevidsthed, slår Lisbet Mikkelsen Buhl fast. Og så skal man være opmærksom på i hvilke situationer, man benytter hvilket sprog. Hvorfor bruger jeg nu dette sprog? Er det en bevidst handling, eller noget jeg bare gør? Hvad er det jeg ønsker at udtrykke med mit sprogvalg? Hvad kan jeg bruge det ene sprog til, og hvad kan jeg bruge det andet til? Med hensyn til den sproglige bevidsthed kan jeg sige, at den ikke er til stede hos børnene. Den sproglige bevidsthed er noget, der læres med årene. Børnene i Sydslesvig har kun et sprog dansk og tysk. Her i det danske mindretal er det vigtigt, at forældrene taler det sprog til deres børn, som de selv altså forældrene er bedst til. Du skal bruge det sprog, som er dig nært og kært. Ellers kommer dine følelser ikke med i sproget. Der er ingen idé i at skifte sprog og for eksempel tale dansk til dine børn, hvis ikke dit dansk er godt nok. Sprogene skal opbygges parallelt. Hvis børnene har et dårligt førstesprog, får de oftest også et dårligt andetsprog. Men vi oplever da også i vores danske institutioner og danske skoler det omvendte nemlig at børn, som kommer fra sprogligt fattige tysktalende hjem bliver stimuleret til at tale et glimrende dansk. Du er vokset op med både tysk og dansk gennem hele din barndom. Nu taler du flydende dansk med mig og om et øjeblik taler du måske med en embedsmand i Kiel. Og så taler du flydende tysk. Hvad er dit og de danske sydslesvigeres modersmål? Som udgangspunkt bruger jeg slet ikke udtrykket modersmål. Men hvis dette udtryk skal på banen ja, så har jeg flere modersmål! Som barn troede jeg, at jeg talte ét sprog. Dette sprog var hos mig opdelt i dansk og tysk. Da jeg så senere fandt ud af, at der var noget, der hed engelsk, troede jeg, det var opbygget på samme måde at der måtte findes et dansk-engelsk og et tysk-engelsk. 10 Grænsen nr. 2 april 2008

11 Lisbeth Buhl, skolekonsulent i Sydslesvig: Som barn troede jeg, at jeg talte ét sprog. Dette sprog var hos mig opdelt i dansk og tysk. Da jeg så senere fandt ud af, at der var noget, der hed engelsk, troede jeg, det var opbygget på samme måde at der måtte findes et dansk-engelsk og et tysk-engelsk. I Dansk Sprognævns arkivskuffer gemmes fakta om det danske sprog. Men sproglig bevidsthed kan ikke arkiveres, den læres med årene. Børnene i Sydslesvig har kun et sprog dansk og tysk. Der er ingen idé i at skifte sprog og for eksempel tale dansk til dine børn, hvis ikke dit dansk er godt nok. Sprogene skal opbygges parallelt. Hvis børnene har et dårligt førstesprog får de oftest også et dårligt andetsprog. Hvis du skal tale et fremmedsprog skal du tænde for sproget og du tænker med høj hjerneaktivitet. Men hvis du er to- eller flersproget, tænker du ikke nærmere over hvilket sprog du taler. Det kræver ikke øget hjerneaktivitet. holdsvis andet sprog. Dette henviser dog kun til, i hvilken rækkefølge sprogene er lært og er ikke en vurdering af, hvilket der et det bedste. I Sydslesvig er stort set alle fra det danske mindretal tidligt to- eller flersprogede. Og mellem København og Sydslesvig. Lisbet Mikkelsen Buhl tænker sig godt om, inden hun svarer: Hvis du bruger de betragtninger, jeg netop har skitseret må jeg svare ja, så kan det jo godt være et ud af flere modersmål. Grænsen nr. 2 april

12 SPROGDEBAT Sprog til tiden Danmark er et lille sprogområde i en globaliseret verden. Fra flere sider frygtes det, at det danske sprog lider domænetab at dansk som et komplet og samfundsbærende sprog har en truet fremtid. Er det et problem, at der på flere danske uddannelsesinstitutioner kun undervises på engelsk? Er det danske sprog truet, og er der brug for en ny sproglov for at sikre, at dansk også i fremtiden vil være et komplet og samfundsbærende sprog? Bekymringer og spørgsmål, der medførte, at kulturminister Brian Mikkelsen den 27. april sidste år nedsatte et sprogudvalg, som skulle tage pulsen på det danske sprog og vurdere, om der er behov for en sproglov. Udvalget fik til opgave at komme med konkrete forslag til en styrket indsats for det danske sprog. Sprogudvalget har afsluttet sit arbejde, og den 8. april (efter deadline på dette nummer af Grænsen) udkommer deres resultat i rapporten Sprog til tiden. Grænsen har taget sprogpulsen på de kulturpolitiske ordførere, inden de kender rapporten og dens anbefalinger. Hvad mener Folketingets kulturordførere om situationen for det danske sprog? Venstre har ikke ønsket at svare. Pernille Frahm (SF): Styrk dansk litteratur. Væk med momsen på bøger Et lille sprogsamfund som det danske, vil ikke overleve globaliseringen af sig selv. Men truslen mod det danske sprog kommer ikke fra undervisning på fremmedsprog på uddannelsessteder som et supplement til den dansksprogede undervisning. De, der tager videregående uddannelser, har under alle omstændigheder langt hen ad vejen brug for gode sprogkundskaber, og undervisning på fremmedsprog kan give gavnlige inputs i form af studerende fra andre dele af verden. Derimod mener jeg, der skal gøres en indsats for at sikre danske udgivelser: Skønlitteratur, faglitteratur, aviser, tidsskrifter osv. Danmark har Europas og mon ikke dermed verdens? højeste moms på bøger: 25%! Alle andre lande har enten en lavere moms eller en gradueret moms, så bøger er billigere. En engelsk udgivelse koster en brøkdel af samme udgivelse på dansk. Dels grundet momsen og dels grundet det meget mindre marked, som det danske sprog giver adgang til. Skal vi fortsat have god litteratur på dansk og dermed et aktivt levende udviklende sprog, så skal vi gøre noget aktivt. Det samme gælder for kultur i øvrigt: Teater, film og musik på dansk henvender sig til et meget lille marked globalt set! Skal det blive ved med at være lukrativt, så skal det hjælpes. Jeg tror truslen mod et levende dansk sprog kommer fra manglende vilje til at bryde med markedets logik! Mogens Jensen (S): Dansk skal være et fuldstændigt og samfundsbærende sprog Inden for forskningsverdenen er det globale videnskabssprog engelsk. De videregående uddannelser vil blive endnu mere internationalt orienterede i fremtiden med studieog erhvervsophold i udlandet og udenlandske studenter og forskere på danske uddannelsessteder. Denne udvikling udfordrer dansk som akademisk sprog, hvorfor det er nødvendigt, at de danske uddannelsesinstitutioner arbejder målrettet med at sikre og udvikle danske udtryk og begreber i undervisningen. Socialdemokraterne ønsker, at undervisernes engelskkompetencer styrkes, så de studerende undervises på et fagligt højt niveau i engelsk. Men det skal ske samtidig med, at forskningsformidlingen styrkes på dansk, så borgerne får mulighed for at kunne anvende den nyeste viden uden sproglige barrierer i deres arbejdsliv og dagligdag. Endelig bør alle videregående uddannelser i en egentlig sprogpolitik beskrive, hvordan man vil sikre den nødvendige udvikling af og undervisning i relevante danske fagtermer. Fremmedsprog bør altid ses i relation til vores modersmål, fx i grundskolen. Så længe vi evner at samle alle sprogfærdigheder under en samlet paraply, der klæder alle danskere godt på i såvel dansk som fremmedsprog, så tror jeg på det danske sprogs overlevelse. Det er i opsplitningen og i dommedagsprofetierne at truslen om domænetab bliver størst. Danmark har altid været i tæt samspil med andre lande, og globaliseringen øger behovet for både sproglige og kulturelle færdigheder. Derfor skal et godt dansk suppleres med, at danskerne bliver endnu dygtigere til at beherske flere fremmedsprog. Socialdemokra- 12 Grænsen nr. 2 april 2008

13 terne støtter EU s målsætning om, at børn og unge skal undervises i mindst to fremmedsprog. En sproglov skal forpligte alle dele af det danske samfund til at sikre dansk som et fuldstændigt og samfundsbærende sprog og samtidig skabe de nødvendige rammer for en forbedring af borgernes sprogfærdigheder i forhold til dansk, engelsk og øvrige sprog. Socialdemokraterne vil arbejde for at dansk anvendes som det officielle sprog inden for alle dele af den offentlige sektor, fx retspleje, uddannelse, officielle meddelelser, m.m. Vi ønsker, at offentlige institutioner og uddannelsessteder kommunikerer i et klart og ligefremt dansk og at private virksomheder motiveres til at udforme sprogpolitikker, der bidrager til at styrke såvel dansk som danskernes sprogfærdigheder Endelig er det vores forslag, at en tænketank af eksperter kortlægger og evaluerer erfaringerne med allerede eksisterende sprogpolitikker i offentlige institutioner med henblik på at kunne skabe grundlag for bedre gennemførelse af sproglovens intentioner. Men i takt med at engelsk bliver et mere dominerende sprog i Danmark, skal vi være meget opmærksomme på at fastholde det danske sprog og sørge for at videreudvikle det, så nye ord bliver oversat og ikke blot importeret fra engelsk. Om der er behov for en ny sproglov skal jeg ikke kunne sige, men som udviklingen er, skal vi have øget opmærksomhed rettet mod vores danske sprog. Vi må holde fast i, at dansk sprog er en gylden skat, og at vi forstår hinanden på dansk er nøglen til sammenhængskraften i samfundet. sprog er ikke engelsk, men derimod den ligegyldige omgang med sproget og tiltagende sjusk og uklarhed. Hvordan kan man stille sproglige krav til de unge, hvis ikke en gang journalister og nyhedsoplæsere formår at udtrykke sig på et klart og korrekt dansk? Eksemplerne er mange og rædselsvækkende: Nej, det hedder ikke, at man har en chance for at få kræft, men en risiko, og når nogen bliver forfordelt, får de ikke for meget, men for lidt. Ligesom det bestemt ikke er noget positivt at gøre nogen en bjørnetjeneste. Den daglige lemfældige omgang med dansk truer langt mere end udefrakommende impulser. På den baggrund vil jeg ikke afvise, at det kan blive nødvendigt med en egentlig sprogpolitik i Danmark. Henriette Kjær (C): Nye udenlandske ord skal oversættes til dansk Jeg mener ikke, det er et problem, at flere uddannelsesinstitutioner underviser på engelsk. Tværtimod er det med til at gøre vores unge studerende endnu mere kompetente. Karin Nødgaard (DF): Sjusk den største trussel mod sproget Det er en kendsgerning, at engelsk for alvor er på fremmarch i vores uddannelsessystem ikke bare som selvstændigt fag, men som det primære kommunikationsmiddel i videnskabelige sammenhænge på universiteterne. Mange danske forskningsresultater udkommer nu kun på engelsk, og efterhånden er dansk som forskningssprog gledet i baggrunden. Her går grænsen for mig! Der findes nuancer, som kun forstås på modersmålet. Dansk kan og skal derfor ikke erstattes af engelsk. Til gengæld vil jeg ikke indvende noget som helst mod, at undervisningen i engelsk får et løft i folkeskolen. Kravene til engelsk er et vilkår, vi nu en gang må leve med. Men den største trussel mod det danske Per Clausen (Enhedslisten): Folket skal oplyses på dansk Dansk skal forsvares både som uddannelsessprog og som et sprog, der er nødvendigt, hvis forskningsresultater skal formidles til den danske befolkning. Vi håber og har tillid til, at de danske uddannelses- og forskningsinstitutioner kan løfte denne opgave, uden at det bliver nødvendigt med en decideret sproglov. Men er engelsk på læreranstalter og i forskning med til at skabe kløfter i samfundet, kan det blive nødvendigt med en sådan lov. Grænsen nr. 2 april

14 Therkelsens hjørne gæster på graenseforeningen.dk Af Knud-Erik Therkelsen, generalsekretær 14 Grænsen nr. 2 april 2008 Grænseforeningens hovedopgave er at udbrede kendskabet til grænselandets forhold. Det er blevet gjort og gøres fortsat gennem talrige udgivelser om grænselandets historie, turbeskrivelser, årbøger og ikke mindst gennem vores medlemsblad Grænsen. I de senere år har foreningen udvidet sin hjemmeside meget betydeligt. Ambitionen er, at når nogen ønsker at vide noget bestemt om grænselandets historie, geografi, natur, seværdigheder, personer osv. osv., skal man kunne finde svaret på Grænseforeningens hjemmeside. Strategien har været at udnytte de meget effektive søgemaskiner på internettet som f.eks. Hvis man søger en bestemt oplysning, går langt de fleste mennesker ind på en sådan søgemaskine og skriver et eller to søgeord. Mindre end et halvt sekund senere dukker en oversigt over artikler op, som indeholder netop disse søgeord, og her er det målsætningen, at Grænseforeningen skal være mellem de fem øverste, hvis der er søgt på et emne med forbindelse til grænselandet. Hjemmesiden er derfor bl.a. udbygget med et leksikon og et fotogalleri. Leksikonet indeholder i øjeblikket ca artikler og udbygges stadig. Artiklerne er indbyrdes forbundet til andre artikler, så man kan øge sin viden i bredden, men også i dybden og finde frem til kilder til f.eks. historiske begivenheder. Det kan dreje sig om breve fra fronten under 1. Verdenskrig sendt hjem af sønderjyske soldater, eller det kan være love og traktater med forbindelse til den sønderjyske historie eller nutid. Samtidig kan man se relevante billeder sammen med artiklerne, og hvis man klikker på billederne, får man adgang til fotogalleriet, hvor der ofte ligger flere billeder om emnet. For Grænseforeningens medlemmer er der yderligere mange informationer at hente om vores arbejde. Det kan være lokale arrangementer, nyheder, information til bestyrelser, vores forskellige tidsfrister, om feriebørnsarbejdet, Dybbølmærkesalget osv. Som noget nyt lægges nu også referater fra vores hovedstyrelsesmøder ud på hjemmesiden. Hjemmesiden besøges i øjeblikket af ca. 400 gæster dagligt eller af ca mennesker om året. Hver gæst læser 3-4 sider. Det er et ganske betydeligt antal. Vi ved ikke præcist, hvem det er, der besøger vores hjemmeside, men vi kan se, at besøgstallet topper på hverdage og er mindre lørdagsøndag, og det kunne tyde på, at det i høj grad er skole- og gymnasieelever. Med ovennævnte målsætning udbygges og forbedres hjemmesiden til stadighed. Prøv at bruge et par timer på at udforske den. Forhåbentlig vil du finde glæde ved al den information, som den moderne teknologi giver os mulighed for at formidle ganske gratis. Finder du fejl eller mangler, eller har du forslag til siden, hører jeg gerne fra dig. KALENDEREN April 16/4: Dybbølmærker sælges 26/4: Grænseforeningens egnsmøde på Hadsten Højskole kl : Gi mig Danmark tilbage. Danskheden nyfortolket. Paneldebat mellem George Metz, Morten Messerschmidt og Hans Kornø-Rasmussen /4: Møde i Flensborg mellem unge sydslesvigere og indvandrerunge fra København. Maj 6-7/5: Dansk Skoleforenings styrelse besøger Grænseforeningen i København 25/5: Kommuneråds- og kredsdagsvalg i Sydslesvig. Juni 2-4/6: Duborg-Skolens 13. årgang besøger Odense for at se på uddannelsesmuligheder og høre om dansk uddannelsespolitik. 5/6: Sydslesvigsk Vælgerforening, SSW, fejrer sit 60 års jubilæum. 6-8/6: Sydslesvigske årsmøder. Se program på 12/6: Grænseforeningens forretningsudvalgsmøde. Juli 10. og 23/7: Udrejse for sydslesvigske feriebørn, der skal på 2-4 ugers ferieophold i Danmark. August 22-23/8: Grænseforeningens forretningsudvalgs-møde og hovedstyrelsesmøde. September 1/9: A.P. Møller Skolen indvies 20/9: Årsmøde i Sydslesvigsk Vælgerforening, SSW 25-27/9: Fem-mandsudvalgets besigtigelsestur til Sydslesvig. 27/9-4/10: Dansk kulturfremstød i Sydslesvig Oktober 24-25/10: Grænseforeningens forretningsudvalgsmøde og hovedstyrelsesmøde /10: Grænseforeningens Sendemandsmøde i Vingstedcentret. November 8/11: Landsmøde i Sydslesvigsk Forening, SSF 9-11/11: Møde i København mellem unge sydslesvigere og indvandrerunge 22/11: Landsmøde i Sydslesvigsk danske Ungdomsforeninger, SdU December 5/12: Forretningsudvalgsmøde i Grænseforeningen

15 Foto: Scanpix Det er utroligt vigtigt, at unge fra Sydslesvig uanset statsborgerskab kan komme på efterskole og møde jævnaldrende danske elever. Herved styrkes deres danske sprog og deres kendskab til dansk kultur. Flere sydslesvigere på efterskole i Danmark I Danmark går 40% af en årgang på efterskole, i Sydslesvig har det hidtil kun være 4-5%. Det har været en mærkesag for Grænseforeningen, at sydslesvigske unge blev ligestillet med danske på efterskoleområdet. Det bliver de fra 1. januar Det er en sejr for Grænseforeningen men mest for Sydslesvig. Af Erik Lindsø Foto: Scanpix Siden begyndelsen af 1900-tallet har efterskoler og højskoler i Danmark haft stor betydning for danskheden og det danske mindretal i Sydslesvig. Tusinder af unge sydslesvigere har fået en påvirkning for livet. Gennem de sidste 30 år er disse skolebesøg blevet markant færre. Det var baggrunden for, at Grænseforeningen i 2007 bad historikeren Lars N. Henningsen om at foretage en undersøgelse af udviklingen og årsagen til tilbagegangen. En mærkesag for Grænseforeningen Lars N. Henningsen dokumenterer, at kostskoleophold i Danmark i mere end 100 år har haft stor betydning i Sydslesvig, og at tilbagegangen ikke skyldes manglende interesse men økonomi. Unge sydslesvigere med tysk statsborgerskab har reelt ikke samme mulighed for at komme på efterskole som unge danskere. Lars Henningsen klare resultat fik Grænseforeningen til at gå i aktion, siger generalsekretær Knud-Erik Therkelsen. Ved nærmere undersøgelse kunne vi konstatere, at det koster sydslesvigske forældre med tysk statsborgerskab op imod kr. mere at sende et barn på efterskole, end det koster danske forældre. Det har været en mærkesag for Grænseforeningen at komme denne ulighed til livs, fortsætter Knud-Erik Therkelsen. Det er derfor med glæde, at vi konstaterer, at Dansk Skoleforening i Sydslesvig har besluttet at ændre satserne, så Skoleforeningen nu lever op til de samme krav om ligestilling, som Skoleforeningen selv stiller til tyske tilskudsgivere. Bredden styrkes Skoleforeningens hidtidige regler gav elever fra familier med lave indkomster en bedre vægtning, end det er muligt med de nye bestemmelser. Skoleforeningen vil derfor i endnu højere grad være denne elevgruppe behjælpelig med at søge støtte, skriver Skoleforeningens formand, Lune Schuldt, i Flensborg Avis 8. marts. Knud-Erik Therkelsen glæder sig over udmeldingen fra Skoleforeningen om fortsat at have fokus på at hjælpe de økonomisk dårligt stillede familier. Samtidig mener han, at det samlet er en styrke, at der nu satses på at få bredden af de unge på efterskole. Det er utroligt vigtigt, at unge fra Sydslesvig i disse år uanset statsborgerskab kan komme på efterskole og møde jævnaldrende danske elever. Herved styrkes deres danske sprog og deres kendskab til dansk kultur, forklarer Knud-Erik Therkelsen. Opdragelse til medansvar Det er vigtigt, at det netop er efterskoleelever, der nu satses på, for de bliver ikke umiddelbart i Danmark, men tager hjem til Sydslesvig og fortsætter deres skoleuddannelse der, hvor de med øget kendskab til dansk sprog og kultur kan blive værdifulde ildsjæle i mindretallets arbejde, fortsætter Knud-Erik Therkelsen. På en dansk efterskole bliver de ikke blot fagligt dygtigere, men de får også en dannelse en opdragelse til ansvar for fællesskabet som er livsvigtig for mindretallet, slutter Therkelsen. Forudsætningen for at få tilskud til et efterskoleophold er fortsat, at man har gået på dansk skole. Grænsen nr. 2 april

16 KRONIK Tharben Hansen, Sønderborg, er uddannet journalist og var i 13 år chef for DR Syd, som han for nylig forlod. Fra 1993 til 1995 politisk redaktør på Flensborg Avis. Tharben Hansen voksede op i Tønder, så han har haft grænselandsspørgsmål tæt på næsten hele sit liv. Journalistik på grænsen Repræsentanter for det danske mindretal i Sydslesvig har bakket op af Grænseforeningen gennem længere tid kritiseret, at mediedækningen af grænselandet er vigende. Tharben Hansen gennem 13 år chef på DR Syd retter i kronikken kanonen den anden vej: Repræsentanter for mindretallet forstår ikke at aktualisere historien. De tror fortsat, at årsmøder, indvielser og flagalléer er noget, der interesserer den danske medieforbruger. Af journalist Tharben Hansen, Sønderborg Foto: Scanpix Skal medierne give deres brugere det, de ønsker sig, eller skal medierne (også) give brugerne, det de har godt af, men som de ikke selv har fået øjnene op for? Man kunne også spørge anderledes: Skal medierne følges med deres brugere fortælle om det, der optager deres brugere lige nu eller er det klogt og legalt at løbe forud for sine brugere og i givet fald hvor langt? Jeg stiller spørgsmålene, fordi administrerende direktør på Danfoss, Jørgen Mads Clausen, for nylig, da Grænseregion Sønderjylland / Schleswig markerede sin 10 års dag, skosede de allerfleste af grænselandets medier for at kigge alt for lidt hen over den grænse, der dag for dag bliver mere og mere stiplet. Det var vel mest af alt en diskussion, som særligt interesserer i det dansk-tyske grænseland. Men tilsvarende har også Danmarks landsdækkende medier fået på hattepulden for ikke at oplyse sine læsere, seere og lyttere tilstrækkeligt om det danske mindretal, som flere statsministre lovede ikke skulle blive glemt, og som i øvrigt får en årlig statsbevilling på op mod en halv milliard kr. Men giver en stor statsbevilling medierne en særlig forpligtelse? I givet fald kan det kun være DR og TV2 s regioner, der har mindretallet som pligtstof. Men hvem er det, der oftest giver danske medier kritik for manglende kendskab til og dækning af det danske mindretal i Sydslesvig? Jeg indrømmer, at jeg ikke har foretaget nogen form for undersøgelse, men har især hørt kritikken fire steder: hos repræsentanter for det danske mindretal i Sydslesvig, i Grænseforeningen, på Flensborg Avis og fra unge sydslesvigere, som kortvarigt eller permanent tager ophold i moderlandet med bevillingerne og de håndfaste løfter. Jeg tror, det kunne være sundt, hvis kritikkerne især i Sydslesvig i langt højere grad påtog sig et medansvar. Mere om det senere i denne kronik. Grænselandets medier kan uden tvivl gøre det endnu bedre, og det kan sagtens være, at grænselandets medier var ved at havne i bagtroppen med brugerne foran sig men jeg har altså ikke en eneste gang hørt mine naboer i Sønderborg tale om, at de savner mere grænseoverskridende journalistik i JydskeVestkysten, Radio Syd / P4 eller TV Syd. Jeg tror ikke på, at den almindelige mediebruger i grænselandet føler sig underforsynet, men dette udelukker ikke, at medierne med fordel kunne gå lidt mere i offensiven, hvilket Flensborg Avis, Der Nordschleswiger og Flensburger Tageblatt for nylig gjorde ved at offentliggøre uddrag af hinandens artikler om lørdagen. Det bliver spændende at se, hvordan læserne modtager dette initiativ. Vi er blevet mere mobile, og derfor er der sikkert fornuft i, hvis medierne i endnu højere grad holder øje med indkøbsvaner og -muligheder, kulturtilbud og arbejdsmarked på den anden side af grænsen, men det gavner hverken sagen, hvad den så er, medierne eller deres brugere, hvis man løber så langt foran deres brugere, at de ikke længere føler sig hjemme i det pågældende medie. Dette overser kritikere ofte, og lad mig minde om, at kritikere ofte er parter i en sag. Danfoss har brug for at kunne tiltrække arbejdskraft fra begge sider af grænsen. Handelslivet i Flensborg er sikkert glad for JydskeVestkystens (JV) udregning af, hvad man kan spare ved at tage på juleindkøb i Flensborg i stedet for at gøre det i Aabenraa, Kolding eller Sønderborg osv. I sagen om indkøbsmuligheder er JV sikkert gået lidt i udbrud i forhold til sine læsere, men avisen er næppe længere, end brugerne har lyst til, og dette aspekt må ethvert medie, der vil overleve, tage i betragtning. Måske er løsningen for grænselandets medier at gå mere i dialog med sine brugere om dette. Altså: hvad synes I om sammenligning af pris og kvalitet nord og syd for grænsen? Aviserne er virksomheder, som skal have forretningen til at løbe rundt. I øvrigt er det sådan, at et medie i de aller- 16 Grænsen nr. 2 april 2008

17 fleste tilfælde kun kan opprioritere et stofområde ved at nedprioritere eller nedlægge et andet, og dette bør mediet også diskutere med sine brugere, så der er ingen helt nemme løsninger på problemet, som Jørgen Mads Clausen tog fat på. Historier om mindretal Danskerne nord for grænsen ved intet eller i hvert fald alt for lidt om mindretallet i Sydslesvig. Det er en til hudløs gentaget sandhed, og, hvis det er rigtigt, hvem har så skylden? Skolen eller medierne? Jeg tror, vi skal stille spørgsmålet anderledes. Det er i denne sammenhæng kun Flensborg Avis, der med betydelig statsstøtte, henvender sig til de særligt interesserede, som man ikke skal indynde sig meget hos for at blive læst. At vide for lidt, er en skolepensums-betragtning. Medier går aldrig i rette med deres betalende brugere på den måde, og jeg synes, at det er langt mere frugtbart at spørge, om mindretallet og en interesseorganisation som Grænseforeningen er dygtige nok til at fortælle de rigtige (interessante og gribende) historier på rette tidspunkt. Vi har i dag en overflod af historier og af information, og derfor fører det ingen vegne sådan lidt småfornærmet at gå i rette med dem, der ikke interesserer sig tilstrækkeligt for ens sag. Det handler om med mennesket i centrum at fortælle historier, som de nu skal fortælles i nutidens medier. I dag konkurrerer forretninger, medier, foreninger, familie, venner, naboer, arbejdspladsen etc. om vores opmærksomhed = tid. jeg synes, at det er langt mere frugtbart at spørge, om mindretallet og en interesseorganisation som Grænseforeningen er dygtige nok til at fortælle de rigtige (interessante og gribende) historier på rette tidspunkt. Jeg hørte for nylig i Radio Syd / P4 råskitsen til en timelang billedhistorie, som SSF vil søge at rejse Euro til. Næstformanden for Sydslesvigsk Forening, Jon Hardon Hansen, videreformidlede til radiointervieweren ideen om at starte filmen / udsendelsen med indvielsen af det nye gymnasium i Slesvig og slutte med årsmøderne året efter. Jeg tvivler ikke så meget på, at det kan lyk- Når vi fortæller historier i dag, skal mennesket i centrum, og de mennesker skal have noget på spil. Festtaler, bøgegrene, Dannebrogsflag og årsmøder er der ikke noget i vejen med, men TV-stationerne bruger ikke (ret meget) sendetid på den slags glansbilleder, for det vi gider heller ikke selv se, hvis ikke vi selv eller vores familie er med. Grænsen nr. 2 april

18 kes at rejse pengene, men jeg er til gengæld helt sikker på, at filmen / udsendelsen ikke vil komme til at gøre større indtryk på verden end de skolefilm, mine lærere viste klassen i 1960 erne og 70 erne, og hverken DR eller TV Syd vil vise en sådan udsendelse uden nærmest at blive tvunget til det. Når vi fortæller historier i dag, skal mennesket i centrum, og de mennesker skal Et forslag kunne også være, at Sydslesvig i højere grad forsøger at give sit besyv med i samfundsdebatten ved at trække tyske erfaringer (gode og mindre heldige) ind i den danske diskussion og på den måde præsentere et Sydslesvig i arbejdstøjet. have noget på spil. Festtaler, bøgegrene, Dannebrogsflag og årsmøder er der ikke noget i vejen med, men TV-stationerne bruger ikke (ret meget) sendetid på den slags glansbilleder, for det gider vi heller ikke selv se, hvis ikke vi selv eller vores familie er med. Man kan selvfølgelig tvangsindlægge danske skoleelever til forestillingen, men bliver de klogere af det, eller går der bare undervisningstid med det? Det er i dag ikke nok at fortælle en rigtig historie. Den skal også fortælles rigtigt, og med til det hører at fortælle om smerte, tvivl, uenighed, og derfor bliver en time om indvielsesfest sluttende med årsmødefest i bedste fald en kedelig reklamefilm eller et fotoalbum, som knap nok interesserer den nærmeste familie. Som et bidrag i et moderne massemedium i 2008 eller 2009 holder det slet ikke. Men hvad er så den interessante historie? Ja, det kunne være historier om: at danske skoler også har elever fra rent tyske hjem, hvor ingen af forældrene kan et ord dansk. Hvorfor? Hvordan er det at komme i en skole, hvor forældrene dårligt kan hjælpe med lektier eller tage del i skolens liv? hvordan unge sydslesvigere finder deres egen identitet, når de skal være mere danske, end de føler sig? hvorfor bruger mindretallet så meget energi og så mange penge på interne kampe? Hvem kæmper med hvem og hvorfor? hvordan nye tider og nye udfordringer fører til, at de økonomiske midler fra Danmark omprioriteres i god forståelse mellem de sydslesvigske foreninger og organisationer? I hvor høj grad sker det, og hvorfor ikke i tilstrækkelig grad? Og så kan det selvfølgelig være alle de gode historier om mennesker, der brænder, kæmper, mislykkes, kæmper videre, sejrer. Historier, der ligner historier om og med danskere nord for grænsen. I dag er det blevet sådan, at kendskabet til Sydslesvig i det gamle Danmark er så ringe, at Sydslesvig trækker stadstøjet på, når fremmede medier en sjælden gang stiller op, og så får vi den Morten Korch ske idyl. Skolerne kan sikkert lære børnene meget mere om de danske, der lever i tyske omgivelser, men i en globaliseret verden, er det ikke let at få børn til at interessere sig for noget så tæt på, og som har sin rod i den nationalstat, som om en generation eller to er svær at få uden for historie-undervisningen. Hvis der stadig i Danmark, er penge til lejrskoler, er vejen måske besøg med alle de oplevelser, som nutidens unge forventer. Studiebesøg fra danske journalister kan også være en vej, men i sidste ende er det stadig afgørende, om de kan (få lov til at) fortælle historier, som er noget helt andet end skønmaleri, og i den sammenhæng er det organisationer og mennesker i Sydslesvig, som skal turde at sætte sig selv og hinanden på spil. Og hvad er en god historie uden en god fortæller? Hvad er selv den bedste lærebog værd uden en lærer, der brænder for at få eleverne til at brænde? Får dem, der brænder, afleveret stafetten til en yngre kollega i tide? Et forslag kunne også være, at Sydslesvig i højere grad forsøger at give sit besyv med i samfundsdebatten ved at trække tyske erfaringer (gode og mindre heldige) ind i den danske diskussion og på den måde præsentere et Sydslesvig i arbejdstøjet. Held og lykke med det! Held og lykke med denne diskussion, som vel ikke skal føres i et presseudvalg i Sydslesvig, men i det samråd, som p.t. i den grad mangler noget at samles om. Det er ikke meget værd at ville det rigtige, hvis man ikke tør gøre det rigtigt! I dag er det blevet sådan, at kendskabet til Sydslesvig i det gamle Danmark er så ringe, at Sydslesvig trækker stadstøjet på, når fremmede medier en sjælden gang stiller op, og så får vi den Morten Korch ske idyl. 18 Grænsen nr. 2 april 2008

19 ANMELDELSE Fædrelandskærligheden uddør Ny undersøgelse af danskernes nationale forestillinger Landsholdet i herrehåndbold vandt EM guld og blev fejret på rådhuspladsen i København af fans. Men sportens rolle for vores nationale stolthed er i aftagende. Af Gunvor Vestergaard Foto: Scanpix Hvem er vi danskere egentlig, hvad er det der binder os sammen og hvilken betydning har den danske nationalstat i 2008? Det er bare nogle af de spørgsmål, der præger debatten for øjeblikket. En debat, der handler om danskheden og danske værdier, og som er blevet forstærket af en Muhammedkrise, der for øjeblikket er i gang med sin anden runde. Christian Albrekt Larsens bog, Danskernes nationale forestillinger, giver ikke svarene, men den kommer med nogle gode og interessante inputs til debatten. Bogen gennemgår på en let tilgængelig måde hovedresultaterne af en stor spørgeskemaundersøgelse man i 2003 foretog i 27 lande, hvor man forsøgte at indkredse nationale værdier og forestillinger og befolkningens egen opfattelse af deres nationale identitet. Det er de nationale forestillinger, der adskiller danskerne fra andre folkeslag, og som samler os om noget fælles. Det nationale er en svær størrelse at tage fat på. Christian Larsen skelner mellem to typer nationer: de politiske nationer, hvor nationalstaten er den centrale identitetsdanner og de kulturelle nationer, hvor det etniske og kulturelle er det identitetsskabende. I Danmark er der et klart sammenfald mellem nationalstaten og det etnisk/kulturelle. Vores Grænsen nr. 2 april

20 Det er de nationale forestillinger, der adskiller danskerne fra andre folkeslag, og som samler os om noget fælles. Ny bog kortligger vores nationale forestillinger. Gennemsnitlig er vi i Danmark ikke mere indvandrerfjendske, end de er i andre lande, men holdningerne er markant mere polariseret. Kun Frankrig og Østrig er i samme kategori. nationale forestillinger er knyttet til ét folk, én stat, ét politisk fællesskab og ét sæt af nationale velfærdsrettigheder. Sådan har det set ud i næsten 150 år, og derfor har vi svært ved at forstå, at det ikke er noget naturgivent. Christian Larsen fremhæver tre udviklingstræk der er med til at rykke ved den danske ensartethed: 1. Globaliseringen (øget integration på tværs af grænser) 2. Politiske institutioner på overnationalt niveau (primært EU) 3. Stigende kulturel interaktion på tværs af grænser (især gennem elektroniske medier) Udviklingen kan påvirke den nationale identitet i hver sin retning. Den kan mindske de nationale forestillinger, men den kan også forstærke dem. Efter de indledende overvejelser gennemgås nogle af undersøgelsens væsentlige resultater. Kapitel 3 kikker på tilknytningen til Danmark. Her føler 56% sig meget tæt knyttet til Danmark. Jo ældre man er, jo større tilknytning. Jo højere uddannelse, jo mindre tilknytning. Kapitel 4 ser på vores opfattelse af det multikulturelle. Her kommer den danske ensartethed tydeligt til udtryk. 77% mener, at det er bedst for et samfund, hvis andre etniske grupper tilpasser sig og indgår i det omgivende samfund. 11% mener, det er bedst, hvis disse grupper bevarer deres særegne skikke og traditioner. Det placerer Danmark på en klar første plads. I den modsatte ende ligger Japan og Polen. Kapitel 5 handler om stolthed. Hvad der udad tabes, skal indad vindes passer stadig på danskerne. Vi er forholdsvis realistiske i forhold til landets formåen ud ad til lilleputnationen. Dog er vi forholdsvis stolte af landets internationale indflydelse. Historie, militær, kunst og kultur og sport får ikke længere stoltheden til at blomstre. Det gør derimod vores demokrati og sociale sikkerhedsnet. Velfærdsstaten har fået en vigtig symbolsk status i Danmark. Kapitel 6 ser på hvad der er vigtigst for at være dansk. Her er der ret stor enighed om, at man skal kunne sproget og udvise respekt for danske politiske institutioner og love. Derimod har det ikke den store betydning, om man er kristen. I kapitel 7 bliver der set nærmere på holdningerne til indvandrer. Her viser der sig en massiv splittelse i den danske befolkning. På alle spørgsmål læggerne danskerne sig i hver ende af skalaen (helt enig og helt uenig). F.eks. er 21% helt enige i, at indvandrer skal have samme rettigheder som danske statsborgere, 22% er helt uenige. Gennemsnitlig er vi i Danmark ikke mere indvandrerfjendske, end de er i andre lande, men holdningerne er markant mere polariseret. Kun Frankrig og Østrig er i samme kategori. Christian Larsen konkluderer, at forestillingen om én stat og ét folk lever stærkt i Danmark. Vi holder fast i et David mod Goliat-billede. Der synes dog at være nogle generationsforskelle, der peger mod at den ægte fædrelandskærlighed uddør med krigsgenerationerne. De unge har det vanskeligere med det kulturelle fællesskab end det politiske. Skal der være en fortsat national samling, synes det derfor nødvendigt at satse på det politiske fællesskab, og her ser det ud til, at velfærdsstaten er den kamp danskerne kan samles om. Christian Albrekt Larsen: Danskernes Nationale Forestillinger Aalborg Universitetsforlag sider. 129 kr. Historie, militær, kunst og kultur og sport får ikke længere stoltheden til at blomstre. Det gør derimod vores demokrati og sociale sikkerhedsnet. 20 Grænsen nr. 2 april 2008

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Gør Sydslesvig. Danmark større? F LKE VIRKE. Vi gør Danmark lidt større. At leve i en symbiose efter normen at ville de andre uden at opgive sig selv

Gør Sydslesvig. Danmark større? F LKE VIRKE. Vi gør Danmark lidt større. At leve i en symbiose efter normen at ville de andre uden at opgive sig selv Nr. 4 69. årgang F LKE Social, kulturel og politisk oplysning VIRKE Gør Sydslesvig Danmark større? November - December - Januar 2014 3 At leve i en symbiose efter normen at ville de andre uden at opgive

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND

FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND nr. 6 / december 2013-75. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur SSF: FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND MELLEM EJDEREN OG ELBEN. PÅ REJSE I DITMARSKEN 2 nr. 6 / december 2013 INDHOLD

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Hader dem. Er meget forstyrrende. Nogle elever spilder fuldstændigt deres tid. Digitale medier i gymnasiet problemer og potentialer

Hader dem. Er meget forstyrrende. Nogle elever spilder fuldstændigt deres tid. Digitale medier i gymnasiet problemer og potentialer Klasserumskultur og inklusion: Opgør med elevernes frie valg Teamsamarbejde: Fra budbringer til pædagogisk dirigent Kompetence og dannelse: Jeg har i årevis gået rundt i al denne kompetence Jeg har åndet

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Man skal nok lige lære os at kende først

Man skal nok lige lære os at kende først Man skal nok lige lære os at kende først Et inspirationshæfte om børnesamtalen FAMILIEPLEJEN DANMARK Dansk Socialrådgiverforening Forside 3 01/04/04, 10:58:16 2 Indhold 4 Vi har fået øje for børnene I

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund Interview VEJE TIL RESSOURCEDANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCEDANMARK

Læs mere

Tema: Bestyrelseshonorarer

Tema: Bestyrelseshonorarer 02 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 02. APRIL. 2011 Tema: Bestyrelseshonorarer Borgerligt ombud eller professionel varetagelse af et lederjob? Meningerne er spredte, når det kommer til honorering

Læs mere

Den uforbederlige dansker

Den uforbederlige dansker ASTERISK NR. 52 april maj 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE aarhus UNIVERSITET er gårsdagens elite også morgendagens? Eller vender det op og ned på vindere og tabere, når vidensamfundet byder

Læs mere

Myndige borgere og forpligtende fællesskaber

Myndige borgere og forpligtende fællesskaber Myndige borgere og forpligtende fællesskaber KREDSEN: Ni debattører giver deres bud på den folkeoplysning, samfundet savner. Troels Mylenberg Marianne Jelved Lene Andersen Steen Hildebrandt Lars Bo Kaspersen

Læs mere

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor gode råd fra forskerne Lær ledelse af Roskilde Festival Ny undersøgelse: Frivillige kræver noget særligt Frivilligledere: Husk ros og humor Ledelseskonsulent: Glem ikke de fastansatte Ledelse af frivillige

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu

Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu Forsidebillede Efterskoleelever fra Danmark i snak med jævnaldrende på den danske Jes Kruse-Skole i Egernførde i december 2006. Foto: Thomas J. Wiltrup,

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Ære og Konflikt Forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Indhold Forord 3 Ved Susanne W. Fabricius og Lene Johannesson Samarbejde mellem politi og forældre i sager

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere