Dofbasen Dansk Ornitologisk Forening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dofbasen 3. 2002... Dansk Ornitologisk Forening"

Transkript

1 Dofbasen 3

2 I Dofbase 3 Indhold Part I Introduktion 3 Part II Program 3 1 Stamdata Synkronisering Eksport Backup Download Import Upload Part III Database 1 Opslagstabeller Database-opsætning Part IV Indtastning 1 Indtastnings... vinduet 9 2 Obligatorisk Standard... værdi 11 4 Kartotekskort Opsætning Indtastning... af ynglefugle Part V Søgninger 1 Søgninger Excel Udskrift Eksport af... resultat 17 5 Pivot / Krydstabulering Part VI Punkttælling 1 Up- og Download... af punkttællingsdata 18 2 Indtastning... af punkttællinger 19 3 Oversigt... over punkttællinger 22 4 Punkttælling... til DofbaseObs 23 5 Vindstyrketabel Part VII IBA

3 Contents II 1 Rastefugletællinger Opret en tælling Ret en tælling Oversigt over... tællinger 29 Upload tællinger Download... tællinger 31 Part VIII Andet 31 1 Genvejstaster Rettigheder Import af... observationer 33 4 DB3 Data... specifikation 36 5 Internet info... 39

4 3 1 Dofbase 3 Introduktion Dofbase 3 er værktøjet til indtastning og bearbejdning af fugle observationer i Danmark. Systemet består af to dele: PC-udgaven (dette program): Gratis program som frit kan distribueres. Indtastning af observationer Diverse data udtræk Automatisk synkronisering af samtlige opslags-tabeller via internettet Mulighed for at uploade indtastede observationer direkte til den centrale database. Mulighed for at downloade observationer fra den centrale database. Internet-udgaven: Findes på Administreres af DOF og lokal afdelingerne. Central database hvor samtlige observationer lagres. Muligheder for data udtræk. Indtastning af observationer. Note: Hvilke data der kan downloades afhænger dog af ens rettigheder til databasen. "Normale" brugere har som udgangspunkt kun adgang til sine egne data. Amts-koordinatoren har adgang til alle obs fra hele amtet, og til at distribuere disse videre 2 Program

5 Program Stamdata Før programmet tages i brug bør man registrere programmet til en bruger/observatør. Dette gøres ved at klikke på knappen med [...] og dernæst finde sig selv i listen. Når den ønskede observatør er fundet, kan man opdatere sine stamdata, og indtaste sit password. Password er obligatorisk, hvis man skal benytte funktionerne "Synkronisering", "Upload observationer" og "Download observationer". Næste gang man vælger "Synkroniser", så vil ens stamdata blive opdateret i den centrale database med de data man selv har indtastet. Stamdata behøver ikke at være udfyldt for at indtaste observationer i programmet Note: Hvis ikke man kan finde sig selv i listen, så skal man kontakte sin lokalkoodinator, som så kan oprette een. Når dette er gjort vælger man "Synkroniser" og husker at vinge "observatører" af, hvorefter man vil kunne finde sig selv i listen.

6 5 2.2 Dofbase 3 Synkronisering Med denne funktion er det muligt at få sin database ajourført med de seneste ændringer. Funktionen kan udføres ligeså tit det ønskes, men der er ingen grund til at gøre det for ofte. Ved man at der er blevet tilføjet en ny lokalitet, som man selv skal bruge, en ny art der aldrig tidligere er set i landet eller en ny observatør, så er det relevant, men ellers ikke. Der kan vælges mellem at synkronisere automatisk via internettet (kræver at man er online) eller via cd/diskette eller lignende. Det er desuden muligt at opdatere sine søgninger ad denne vej (Dog kun ved synkronisering via internet). Nye søgninger kræver nemlig ikke en ny version af Dofbasen, men blot en synkronisering, hvor der er vinget af i "Søgninger/Forespørgsler". (Har man forslag til nye søgninger er man velkommen til at komme med forslag. Forslag sendes til programmøren). Note: Hver gang man synkroniserer bliver den centrale database opdateret med de stamdata oplysninger, som man har indtastet i sit program. 2.3 Eksport Indtast søgekriterier for hvilke observationer, der skal eksporteres. Hvis intet ændres medtages samtlige observationer. I feltet nederst i vinduet angives, hvortil observationerne skal kopieres. De eksporterede gemmes i en tabel, som består af tre filer, der alle har samme navn, og filtyperne *.dat, *.idx og *.blb

7 Program Backup Programmet indeholder muligheden for at tage backup af sine data eller af hele programmet. Backuppen pakkes i zip-formatet, og kan dermed indlæses igen med et standard-zip program som WinZip (shareware), FreeZip (freeware) e.l. Der kan laves 3 forskellige slags backupper: Data backup uden opslagstabeller: Backuppen indeholder kun de indtastede data (fra alle databaser). Lokalitetslister, artsliste, observatører mm. udelades. Denne backup type er tilstrækkelig i de fleste tilfælde. Den indeholder nok til at kunne benyttes som sikkerhedsbackup. Opslagstabellerne kan man altid gen-etablere på anden vis vha. synkroniserings-funktionen Data backup med opslagstabeller Backuppen indeholder alle programmets databaser og tabeller. (Svarende til \Data biblioteket) Fuld backup Laver en komplet backup af \Dofbase3. Denne backup vil kunne benyttes hvis man f.eks skal kopiere sine data over på en anden computer og ikke ønsker at skulle installere det hele forfra. Programmet vil kunne startes op uden installation, da der ikke er placeret filer eller opsætninger udenfor det bibliotek, hvori Dofbasen er installeret. Indlæsning af en backup kan ikke foretages fra programmet, men må gøres med et standard backup program f.eks: WinZip FreeZip Se desuden e.l., hvor der kan findes masser af andre programmer, der kan bruges. 2.5 Download Henter udvalgte observationer fra databasen på internettet. Man kan som udgangspunkt kun hente observationer, som man selv har indtastet, men

8 7 Dofbase 3 andres observationer kan dog fremskaffes ved kontakt til sin lokalkoordinator eller DOF Import Svarer til at downloade observationer, blot hentes observationerne fra en fil på en diskette e.l. i stedet. Desuden er der ingen kontrol på om det er ens egne observationer. Observationerne kan gennemses inden importen gennemføres. 2.7 Upload Denne funktion giver mulighed for hurtigt at få sine obs offentliggjort. Der vælges hvilke obs, der skal medtages udfra periode, lokaliteter og arter. Note: Følsomme observationer, som enten er markeret som hemmelige eller som i følge DOF' specifikationer ikke eller kun delvist må offentliggøres, vil automatisk blive skjult på internettet. 3 Database

9 Database Opslagstabeller Her er det muligt at gennemse alle opslagstabellerne. Tabellerne er alle skrivebeskyttede med undtagelse af artstabellen, hvor feltet "Shortcut" kan ændres. Dette er den forkortelse, som man kan benytte under indtastningen. Forkortelsen kan man lave som man har lyst. Den påvirker ikke de indtastede data, og der er intet krav om at alle skal bruge de samme forkortelser. SL kan for een bruger betyde Sortstrubet Lom mens det for en anden betyder Sanglærke. Alle arter er nemlig udstyret med et unikt nummer (euringnummer), og dette påvirkes ikke af ændring af forkortelsen. 3.2 Database-opsætning Dofbase 3 tillader at man har alle de databaser man måtte ønske, men der er dog heller ikke noget til hinder for at man har alle sine observationer i samme database. Ønsker man f.eks at gemme hvert års observationer i hver sin database, så er det altså muligt. Det er dog næppe nogen fordel at lave mange databaser, da det så bliver mere besværligt at lave brugbare søgninger. Der søges nemlig kun i den aktive database. I samme vindue er der mulighed for at vælge et primær-amt. Dette har kun betydning ved opslag på lokaliteter, hvor dette amt, så vil være forvalgt, og kun lokaliteter indenfor amtet vises. Sortering benyttes til at angive, hvilken sortering man ønsker at se sine data i. Fravælger man "indtastet rækkefølge" vil observationerne sortere sig automatisk, under indtastningen, så de står i dato- og arts-rækkefølge. 4 Indtastning Skærmbilledets opbygning Generel beskrivelse af alle skærmbilledets informationer og muligheder Genvejstaster Liste over genvejstaster i programmet.

10 9 4.1 Dofbase 3 Indtastnings vinduet Vinduet består af to halvdele Turdata og Fugledata: Turdata: Her angives tid/sted mv. for dine observationer. Feltet Noter benyttes til notater/bemærkninger, der vedrører alle observationerne. Det kan f.eks. være bemærkninger om vejret, der ikke kan rummes i de strukturerede felter eller måske bemærkninger om lokalitetens beskaffenhed Det næstsidste felt angiver om observationerne, der tilhører denne linie er blevet uploadet til den centrale database, samt om de er indtastet via programmet, hjemmesiden, eller om de er konverteret fra Dofbase 2.2 e.l.. Feltet Alle arter markeres, hvis alle arter på lokaliteten er talt og noteret. Dvs. kun, hvis man har noteret alle de arter, man har observeret. Strukturerede vejrdata angives på fanebladet Vejr/Noter. Fugledata: Her indtastes selve observationerne. Hver linie/record indeholder én art og ét "antal". Dette er en forskel i forhold til Dofbase 2.2, hvor man kunne angive antal gamle, unge, hanner og hunner i samme linie. Tre blå Kærhøge (1 2K + 1AD Han + 1 AD hun) resulterer således i tre linier. Feltet Noter benyttes til bemærkninger, der kun vedrører denne specifikke observation. F.eks. at fuglen var olieskadet eller måske en nærmere beskrivelse af den nøjagtige

11 Indtastning 10 lokalitet. Indtastningen foretages ved først at udfylde øverste halvdel med Dato, Lokalitet, Observatør og evt tid, medobsere og bemærkninger. Desuden kan der indtastes vejrdata. Dernæst hoppes til observationerne (Fugledata) med <F7> eller ved at klikke med musen i nederste halvdel. Her indtastes Art, Antal samt evt yderligere oplysninger som f.eks. adfærd, køn, alder osv. Der flyttes fra felt til felt med enten Tabulator, Enter eller piletaster. (Tabulator og Enter har samme funktion). Den hurtigste måde at indtaste på er ved at bruge <Enter>, og så bare holde tasten nede indtil der automatisk stoppes i et felt, der skal udfyldes. (Se genvejstaster) Eksempel: Følgende observationer skal indtastes: Dato:4/4/2002 Sted: Jerup Strand Observatør: Peder F. Tester Observationer: Sandløber 34 Rastende Rødben 12 Rastende Sortand 45 Trk nord Sanglærke 15 syngende <Enter holdes nede> <Enter holdes nede> 9999PFT <F7> SAL <Enter holdes nede> 34 <Enter holdes nede> R <Enter holdes nede> RB <Enter holdes nede> 12 <Enter> R <Enter holdes nede> SOA <Enter holdes nede> 45 <Enter> N <Enter holdes nede> SLÆ <Enter holdes nede> 15 <Enter> SY Tip: Hvis hovedparten af ens observationer er rastende fugle kan standard-adfærden sættes til R, hvilket vil lette indtastningen. Tip: Hvis man f.eks. indtaster observationer, hvor adfærden skal ændres ofte kan man med fordel sætte Standardværdien til "-" (uspecificeret), og samtidig gøre feltet "Obligatorisk". Dette vil medføre at markøren stopper automatisk i Adfærds-feltet, og ikke kan flyttes før feltet er udfyldt. På den måde behøver man slet ikke kigge på skærmen under indtastningen, da man blot indtaster Art, holder enter nede, indtaster Antal, holder enter nede, indtaster Adfærd, holder enter ned, indtaster Art osv Obligatorisk Et felt gøres obligatorisk ved fra indtastnings-vinduet at trykke Ctrl+O, og obligatoriskmarkeringen fjernes igen med samme tastetryk (Det kan også gøres med musen ved at højreklikke i feltet). Felter, der er obligatoriske markeres med fed skrift i kolonnens titel. At feltet er obligatorisk medfører at linien ikke kan gemmes uden at feltet udfyldes, samt at man ved navigering med Enter/Tabulator-tasten automatisk bremses, når man

12 11 Dofbase 3 forsøger at forlade feltet. Benytter man piletaster vil feltet godt kunne forlades selvom det er tomt, men linien kan ikke gemmes før det er udfyldt. Note: Flere felter er altid obligatoriske. Det gælder dato, lokalitet, observatør, art og antal samt et antal felter, hvor der defaultes til f.eks. " - uspecificeret". Hvis man fjerner obligatorisk-markeringen fra et sådan felt (hvilket er helt lovligt, såfremt man ikke ønsker at udnytte "auto-stop" funktionen) vil linien stadig ikke kunne gemmes før feltet er udfyldt, men man får først fejl-meddelelsen når man forsøger at forlade linien. 4.3 Standard værdi Standard-værdi angives ved fra indtastnings-vinduet at trykke Ctrl+S (Det kan også gøres med musen ved at højreklikke i feltet). Eller man kan trylle Ctrl+Alt+S, hvilket vil gøre den aktuelle værdi til ny default. En standard-værdi er en værdi, der automatisk indsættes i felter, når man starter på en ny linie. Det kunne f.eks. være Adfærd, der sættes til altid at være "R". 4.4 Kartotekskort Denne funktion benyttes til indtastning af data, der ikke er struktureret på samme måde som i ens notesbog. Dvs. data der er sorteret efter f.eks. art i stedet for tid/sted. Funktionerne er de samme som i det normale indtastningsvindue. Data der indtastes her skal "gemmes" før de bliver tilgængelige sammen med de andre observationer, før de kan indgå i forespørgsler, og før de kan uploades til den centrale database. Data gemmes med Ctrl+F9 eller ved at svare "Ja" til spørgsmålet, der stilles, når vinduet lukkes. 4.5 Opsætning Indtastningen kan tilpasses individuelle behov.

13 Indtastning 12 Tryk [F9] fra et af indtastningsvinduerne. Der vises nu et vindue, hvor man kan definere egenskaber for de enkelte felter i tabellerne. 4.6 Indtastning af ynglefugle 1: Opsætning af programmet Når der skal indtastes data om ynglefugle i DOFbasen, skal man specielt bruge følgende felter: - ADF (adfærd), hvor man registrerer én af de adfærdskoder, der starter med Y - YP MIN, der er et antalsfelt, hvor man angiver sin vurdering af mindste antal ynglepar - YP MAX, der er et antalsfelt, hvor man angiver sin vurdering af højeste antal ynglepar Hvis felterne ikke er vist, når du åbner din indtastningsformular, kalder du dem frem ved at trykke F9, hvorefter du sætter indstillingen til "synligt" ud for felterne ADF, YP MIN og YP MAX. 2: Indtastning Situation 1: Brugen af YF-koderne: Indtastning af data om ynglefugle fra en tur til en given lokalitet på en given dato. (vedr. brugen af YP-koderne; se situation 2 nedenfor). Du har besøgt en lokalitet på en bestemt dato, hvor du har observeret sikre, sandsynlige eller mulige ynglefugle. (Mht. kriterierne for hvornår der er tale om hhv. "sikre", "sandsynlige" og "mulige" ynglepar - se afsnittet om Kriterier for ynglefund nedenfor). Her indtaster du dine observationer som ved andre ture med angivelse af dato, lokalitetens navn m.m. Derefter indtaster du de arter, du har set, antal individer m.m. Note: - Uanset om der er tale om ynglefugle eller ej, må der kun tastes antal individer i feltet ANTAL, aldrig antal par! - Når du taster ynglepar i YP MIN og YP MAX fra en tur, skal feltet ADF (adfærd) udfyldes med en af de adfærdskoder, der begynder med "Y". - Når du anvender adfærdskoder, der begynder med YP i feltet ADF (adfærd) skal værdien i feltet ANTAL altid være = 0 Eksempler Du har i din lokale mose set 5 par blishøns med reder, samt yderligere 2 par uden rede. Denne observation kan tolkes som 5 sikre og 2 usikre (mulige) par, og der tastes: ARTNAVN Blishøne ANTAL ADF YP MIN YP MAX 14 YF 5 7 NOTER Du har besøgt Tryggelev Nor, og har en dag registreret 6 knopsvaner på rede, samt herudover yderligere 47 rastende knopsvaner; Dette tastes ind på to linier i dofbasen:

14 13 Dofbase 3 Først de rastende fugle: der tastes "47" i ANTAL, "R" i ADF, ikke noget i YP MIN og YP MAX. Næste linie; der tastes "12" i ANTAL, "YF R" (eller "YF RÆ") i ADF og "6" i både YP MIN og YP MAX. ARTNAVN ANTAL ADF Knopsvane 47 R Knopsvane 12 YF R YP MIN YP MAX 6 6 NOTER Du har besøgt Storskoven, og set en ravnerede med to unger, samt hørt en voksen ravn; Der tastes "3" i ANTAL, "YF RU" i ADF og "1" i både YP MIN og YP MAX. Skriv i notefeltet at der var tale om en rede med to unger, samt redens placering i skoven. ARTNAVN Ravn ANTAL 3 ADF YP MIN YP MAX 1 1 YF RU NOTER Rede med to unger i blodbøgen Du har hørt en syngende rødstjert i skoven i yngletiden : Der tastes "1" i ANTAL, "YF SY" i ADF samt "1" i både YP MIN og YP MAX (syngende fugle på ynglebiotop i yngletiden = sandsynligt ynglefund). ARTNAVN Rødstjert ANTAL 1 ADF YF SY YP MIN YP MAX 1 NOTER 1 Situation 2: Indtastning af data om ynglefugle på grundlag af en vurdering efter flere ture til samme lokalitet Du har besøgt en lokalitet flere gange over en periode, og du vil nu rapportere en vurdering af antallet af ynglefugle ud fra de observationer, du har gjort. Bemærk specielt vedr. felterne DATO: Her skal du indtaste datoen for den sidste af den/de ture, der danner grundlag for vurderingen. ANTAL: Her skal værdien altid være = 0 YP MIN: Her angives summen af "sikre"+"sandsynlige" ynglepar, og YP MAX: Her angives summen af "sikre"+"sandsynlige"+"mulige" ynglepar. Eksempler Du har optalt 165 rågereder i en skov udenfor yngletiden, og vil gerne indtaste det optalte antal reder: Der tastes "0" i ANTAL, "YP R" (for redeoptælling) i ADFÆRD, "165" i YP MIN og "165" i YP MAX. DATO = dato for optælling. ARTNAVN Råge ANTAL ADF YP MIN YP MAX 0 YP R NOTER rederne placeret i udgåede elmetræer Du har 16 beboede stærekasser med unger på din ejendom, og vil gerne indtaste disse ynglepar: Der tastes "0" i antal, "YP RU" i ADFÆRD, "16" i YP MIN og "16" i YP MIN og "16" i YP MAX. DATO = en dato i yngleperioden. Skriv gerne i notefeltet af der er tale om kasser på adressen XXX.

15 Indtastning ARTNAVN ANTAL Stær 0 ADF YP RU YP MIN YP MAX NOTER rederkasser med unger på min ejendom Du har lavet en kortlægning af ynglefugle og registreret territorier (syngende fugle) af gransangere i en skov, og vil nu indtaste resultatet heraf i dofbasen: Der tastes "0" i antal, "YP SY" i ADFÆRD, "15" i YP MIN og "20" i YP MAX. DATO = sidste dato i optællingsperioden. Skriv gerne "optalt efter kortlægningsmetoden" eller lign. i notefeltet. ARTNAVN ANTAL Gransanger 0 ADF YP SY YP MIN 15 YP MAX 20 NOTER optalt efter kortlægningsmetode n 3: Kriterier for ynglefund Her anvendes samme kriterier, som blev anvendt under projekt Fuglenes Danmark. Sikkert ynglefund: tydelig afledningsadfærd hos gamle fugle fund af frisk, brugt rede fra samme år gamle fugle, der bærer ekskrementsække i næbbet gamle fugle, med føde til ungerne/direkte ungefodring gamle fugle, der flyver til eller fra rede under omstændigheder, der tyder på at reden er besat rede med æg eller friske æggeskaller rede med unger eller dununger af ænder, hønsefugle, vadere etc. Sandsynligt ynglefund: syngende han hørt i yngletiden på egnet ynglebiotop fugle (eller par), der tilsyneladende hævder territorium parringsadfærd ængstelig kalden fra gamle fugle, der gør det sandsynligt, at der er rede eller unger i nærheden redebyggende fugle (herunder fugle der er i færd med at hugge redehul) fugle, der samler redemateriale eller ses med redemateriale i næbbet Muligt (usikkert) ynglefund: fugle set i yngletiden i mulig ynglebiotop uden at nogen tegn på ynglen i øvrigt er bemærket

16 15 Dofbase 3 5 Søgninger 5.1 Søgninger Denne funktion benyttes, når man vil udtrække oplysninger af sine indtastede data. Programmet er født med et antal søgninger/forespørgsler, og forklaring til dem findes i feltet nederst i vinduet. Søgningerne er grupperet efter typer. 1. Her vises listen over samtlige forespørgsler i programmet. Marker den ønskede forespørgsel. 2. Hvis forespørgslen skal udtrække oplysninger fra databasen udfra nogle kriterier/parametre indtastes de i felterne. Hvide felter må ikke være tomme, mens de grå felter kan udfyldes efter behov. De grå felter kan have to funktioner. Indtaster man bare et kriterie søges der kun efter observationer, der matcher dette kriterie, Indtaster man derimod i begge felter betragtes de to kriterier som et interval (fra og med, til og med), og der søges efter alle observationer, der falder inden for dette. Når der angives kriterier for søgningerne kan man enten indtaste værdien direkte i feltet eller evt. klikke på knappen til højre for feltet for at få en liste over mulige værdier (hvis det er et felt med opslag). F12 vil ligeledes vise denne liste. Når kriterierne er udfyldt vælger man "Vis rapport" eller Vis "Vis pivot", hvor efter resultatet vises. Resultatet (rapporten) kan så udskrives eller eksporteres til et andet filformat for

17 Søgninger 16 yderligere bearbejdning. Den sidste knap vil åbne resultatet direkte i Excel, hvis man har dette program installeret. For yderligere information om mulighederne med Excel klik her For at vende tilbage til kriterierne klikker man på fanebladet nederst 5.2 Excel Har man excel installeret er der mulighed for at designe sine egne udskrifter. Når et resultat af en forespørgsel er fundet kan man eksportere det til Excel via en "skabelon". Skabelonen er en simpel Excel-fil (.xls), som benyttes når data fra resultatet overføres. Skabelonerne er placeret i en undermappe til Dofbasen, men kan også findes via Startmenuen (under Programmer - Dofbasen - Excel-skabeloner). Herunder er vist skabelonen "default.xls" Dette er default-skabelonen, og den vil blive benyttet, hvis ikke andet er defineret. Den er dynamisk, og kan ikke ændres særligt meget, men farver, skrifttyper o.l. kan ændres. Undlad at ændre på teksten i felterne inden for den røde cirkel (farver skrift mv. må dog gerne ændres). Skabelonen "ObservationerA.xls" er anderledes. Den er ikke dynamisk men indeholder kun et udsnit af de felter, der er med i resultatet. Den benyttes f.eks. til forespørgslen "Periodens 5 største obs". Hvilke felter, der skal med, angives ved at indsætte tekst i felterne med syntaksen ##Resultat##<Feltnavn>. F.eks. ##Resultat##Dato

18 17 Dofbase 3 Hvis du selv vil prøve at lave dine egne skabeloner vil det nemmeste være at tage en kopi af en eksisterende skabelon. Gem den under et andet navn i mappen \Dofbasen\Excel\Templates\. Åben den og lav dine ændringer. Dernæst skal på forespørgslen i Dofbasen angives, at den nu skal benytte din nye skabelon. Det gøres nederst til venstre i vinduet. Denne skabelon vil så blive benyttet næste gang du overfører resultatet til Excel 5.3 Udskrift Når resultatet af en søgning vises kan man klikke på printer-ikonet for at få resultatet udskrevet. Udskriften vises før den sendes til printeren. 5.4 Eksport af resultat Resultatet af søgninger kan eksporteres til en komma-separeret tekst-fil (csv), Excel eller Html. (Flere formater kommer senere) 5.5 Pivot / Krydstabulering Enter topic text here.

19 Punkttælling 6 Punkttælling 6.1 Up- og Download af punkttællingsdata Når nye ruter og nye tællinger er indtastet, kan de uploades til den centrale database. Det vil give DOF mulighed for at bruge ens data i til statistiske bearbejdninger. For at man kan uploade skal man være registreret som punkttæller. Det sker ved henvendelse til DOF. Er man allerede registreret, så vil man kunne uploade umiddelbart. Er man ikke registreret, vises der en fejlmeddelelse. Tællinger og ruter bør ikke uploades før man er sikker på at alt er indtastet korrekt. Der er nemlig ikke mulighed for at uploade rettelser. Opdager man fejl i sine data efter de er uploadet, så skal der tages kontakt til DOF for at få det rettet. Ens gamle tællinger og ruter kan hentes ned på ens egen PC via Download-funktionen. Denne funktion vil også hente tællinger og ruter, der er indsendt på skemaer for flere år siden. 18

20 19 Dofbase 3 Note: Disse to funktioner kræver at man har en internetforbindelse. Er der ikke fast forbindelse vil programmet forsøge at koble på internettet automatisk på samme måde som når man normalt skal på internettet eller checke . Er der problemer med at koble på inteternettet, så se evt. her 6.2 Indtastning af punkttællinger Når punkttællinger indtastes er der fire vinduer, der skal gennemføres. Der skiftes fra vindue til vindue ved at trykke på knappen [Næste] 1. Dato, Tid og Vejr: Her skal alle felter udfyldes. Udelades nogle af felterne kan man ikke gå videre.

21 Punkttælling 2. Naturtyper For hvert punkt på ruten registreres det hvilke naturtyper, der findes. Naturtyperne noteres som fjerdedele. Derfor skal der på hvert punkt sættes fire krydser. Er der kun een naturtype på et punkt placeres alle krydser under samme punkt. Brug Ctrl+1 Ctrl+9 for at placere krydser. Og Alt+1 - Alt+9 for at fjerne krydser. Er der samme naturtyper på flere punkter, så kan krydserne fra et punkt kopieres til næste punkt med Ctrl+D. Det er også muligt at rette krydserne ved at dobbeltklikke på et sted i tabellen. 20

22 21 Dofbase 3 3. Arter Her indtastes for hvert punkt, hvilke arter, der er registreret. Brug [Pil ned] for at bladre nedad eller [Enter] for at bladre vandret. Mangler der arter i listen, så kan de tilføjes manuelt.

23 Punkttælling 4. Afslutning Tryk på [Accepter] for at gemme alle registreringerne. (Det indtastede kan stadig ændres så længe det ikke er uploadet til den centrale database). Tryk på [Udskriv] for at udskrive tællingen. Udskriften vises inden den udskrives. Tryk på [Upload] for at uploade med det samme. Knappen er først aktiv når tællingen er accepteret. Tryk på [Dofbase obs] for at starte en guide, der hjælper med at overføre tællingen til normale Dofbaseobs. 6.3 Oversigt over punkttællinger Fra dette vindue er der adgang til alle ens ruter og tællinger. Vinduet er opdelt i to halvdele. Øverste del viser ruter, og nederste del viser tællinger, der tilhører den valgte rute. Indholdet af nederste del (tællingerne) skifter derfor automatisk, når man bladrer i rutelisten. Knapperne i venstre side giver mulighed for at oprette, slette og ændre hhv. ruter og tællinger 22

24 23 Dofbase 3 Ruter og tællinger, der indsendt til DOF kan hverken ændres eller slettes. Derfor ændres teksten på nogle af knapperne, når det er en indsendt tælling eller rute, der er markeret. Åbner et vindue, hvor det er muligt at uploade sine tællinger og ruter til den centrale database. Åbner vinduet med diverse rapporter og forespørgsler. Her er der mulighed for at lave diverse statististiske udskrifter, der vedrører punkttællinger. 6.4 Punkttælling til DofbaseObs Punkttælingsobservationer kan ikke overføres direkte til normale observationer. Punkttællingen indeholder typisk mange dubletter, så tallene skal oftest rettes til inden de overføres.

25 Punkttælling Øverst i dette vindue vises vejrdata, som vil bliver overført. Nederst vises for hver art antallet af fugle, der er set på de punkter, der indgår i en given lokalitet. Ret tallene med fed så de ikke længere inkluderer dubletter. Når det er gjort trykkes på [overfør]. Skal der tilføjes yderligere arter, så kan det gøres efterfølgende under observationer. Det kan jo være at der er set nogle arter under kørsel mellem to punkter eller det kan være at man vil angive adfærd, alder e.l. på nogle af fuglene. Dette gøres altså efterfølgende. 24

26 Dofbase 3 Vindstyrketabel Beaufort m/s Betegnelse Beskrivelse 0 0 Stille Røg stiger direkte op; havblik 1 1 Næsten stille Røg driver i vindens retning; små krusninger på havet Svag vind Løv bevæges Let vind Løv og småkviste sættes i bevægelse; små flag strækkes; bølgetoppe begynder at forme sig Jævn vind Kviste og smågrene rører sig; støv hvirvles op; skum på bølgetoppe Frisk vind Mindre løvtræer svajer; mellemstore bølgetoppe på indsøer; lange bølger med skum på havet Hård vind Store grene bevæges; det hviner i telefontråde; store bølger dannes Stiv kuling Træer bevæger sig; det er hårdt at gå imod vinden; havet rejser sig højt; havskum blæser med vinden Hård kuling Kviste brækker af træerne; det er svært at gå imod vinden Stormende kuling Store træer svajer; tagsten kan blæse ned; havet begynder at rulle Storm Sker sjældent indenlands; træer rives op; stor skade på bygninger; havet hvidt af skum Stærk storm Meget sjælden; store genstande kastes omkring; meget store ødelæggelser; ualmindelig høje bølger; havet er totalt dækket af lange hvide skumflager ? Orkan Ekstremt sjælden; nærmest umuligt at bevæge sig imod vinden; biler flyttes omkring i vinden; luften ved kysterne er fyldt med skum og sigten er betydeligt nedsat

27 IBA 7 IBA 7.1 Rastefugletællinger Opret en tælling At oprette en ny totaltælling til bearbejdning består typisk af følgende skridt: 1. De deltagende personer indtaster efter udførelse af deres egne tællinger deres obs i deres egen udgave af Dofbaseprogrammet eller via Det er her vigtigt at der på de enkelte tællinger anføres "IBA-tælling" i feltet metode (se indtastning). Kan man ikke se metodefeltet under indtastning af sine turdata, skal man kalde feltet frem ved at trykke F9. Tællingerne indtastes i øvrigt som normale observationer. 2. Når man har indtastet sine obs i programmet, skal de uploades så de bliver synlige på hjemmesiden. 3. Den lokalitetsansvarlige caretaker - eller en anden person udpeget til formålet af caretakergruppen downloader alles tællinger via <Program><Importer observationer> <Download...>. Her sættes kun markering ved "IBA-observationer". Det medfører at alle observationer fra IBA-lokaliteten vil blive downloadet. 4. Det er nu muligt at oprette IBA-totaltællingen til bearbejdning. Det gøres ved at klikke på knappen "IBA Rastefugle" i Hovedvinduet. Derefter vælges "Opret" under oversigten over eksisterende tællinger. Herefter henvises til nedenstående vejledning 5. Når tællingen er oprettet og alle observationer gennemgået, uploades den til DOFbasens hjemmeside via <Program><Eksport><Upload IBA-tællinger>. Tællingen vil derefter kunne ses på IBA-lokalitetens hjemmeside (kommende facilitet). Oprettelse af nye totaltællinger til bearbejdning. En ny IBA-tælling oprettes til bearbejdning i DOFbasen hurtigst muligt efter den har fundet sted og alle tællinger fra deltagende observatører er indtastet og uploadet til Dofbasens hjemmeside. 26

28 27 Dofbase 3 Øverst til venstre vises (1) vises de datoer, hvorpå der er foretaget tællinger på IBAlokaliteten. Hvis man markerer en linje i (1), vil listen derunder (2) vise alle de enkelte "tællinger/turdata". Hver af disse er typisk en del af den totale IBA-tællin, men det er valgfrit om de alle skal medtages. De der skal medtages, vælges ved at klikke på knappen. Skal alle tællinger medtages, klikkes der på De tællinger der vælges, vises derefter som kolonner (4), og i kolonnen "I alt" vises en sammentælling for hver enkelt art. Den vigtigste kolonne er den blå kolonne ("Justeret total"). Tallene i denne kolonne er som udgangspunkt magen til tallene i "I alt", men de kan tilrettes, hvis der er kendte gengangere i materialet. Det er tallene i denne kolonne, der vil blive vist på IBAlokalitetens hjemmeside, når tællingen gemmes og uploades. Øverste del (3) er til

29 IBA 28 Nederst i vinduet er der et felt "Vis/opdater totaler". Denne funktion vil kalde nogle ekstra linjer frem i listen (4). Disse linjer vil blive vist under alle arter, som forekommer med mere end én linje pga. alder, adfærd el.lign. Totallinjerne fremhæves ved at være vist under en tydeligt markeret linje. Totallinjer vil som udgangspunkt ikke blive gemt med tællingen, men er mest til for at lette bearbejdningen. Det er dog muligt at gemme disse, men det vil medføre at detaljerne om observationerne af arterne ikke gemmes på tællingen. For hver enkelt art må man altså vælge mellem enten rene totaler uden detailoplysninger om køn, alder osv. eller at arten optræder flere gange, fx fordelt på hanner, hunner og ungfugle. Eksempel: På IBA-lokaliteten er der talt 4 Tornsangere. To optællere har noteret tre af dem som fouragerende mens den sidste er noteret som rastende. Den der bearbejder tællingen vurderer at denne oplysning er irrelevant, og vælger derfor at samle de to linjer (1R+3FU) til én linje uden adfærd. Det gøres ved at sætte vinge i kolonnen "Medtag" i totallinjen. Arter, som af den ene eller anden grund ikke ønskes medtaget i tællingen fjernes ved at fjerne vingen i "Medtag". Når totaltællinge n er færdigbearb ejdet gemmes den ved at klikke på "Gem". Når den efterfølgend e uploades, vil oplysninger ne, der her er markeret, kunne ses på IBAlokalitetens hjemmeside Ret en tælling En IBA-totaltælling kan til enhver tid rettes af IBA-lokalitetens caretakere. Proceduren for at rette en totaltælling er meget lig den for at oprette en totaltælling til bearbejdning i første omgang. Rettelser vil typisk dreje sig om fejl, der bliver opdaget

30 29 Dofbase 3 efterfølgende, men kunne også dreje som om at der er yderligere obs, som først er kommet i hænde efter bearbejdningen. Hvis tællingen allerede er uploadet, så bør den downloades igen for at man kan være helt sikker på at det er den rigtige version af tællingens data, der rettes. Ligeledes bør kildeobs (Dofbase-obs) hentes igen via "Download". Det er dog ikke nødvendigt, hvis rettelsen blot drejer sig om at rette en justeret total, Opdages det imidlertid at der mangler obs på tællingen, bør kildeobs hentes igen. Dernæst åbnes oversigten over tællinger. Tællingen markeres, og der klikkes på knappen "Ret/Vis" Venstresiden er som udgangspunkt skjult, og drejer rettelsen sig om en enkelt total, der er forkert, så rettes tallet blot i "Justeret total", og der klikkes på Gem. Tællingen uploades igen, og rettelsen er gennemført. Hvis rettelsen er mere omfattende åbnes venstresiden ved at klikke på den smalle blå knap helt til venstre. Det vil medføre at de "Turdata", der er fra den pågældende dato vises igen, og man kan evt. klikke på knappen. Det vil medføre at alle "Turdata" løbes igennem, og er der ændringer i forhold til den oprindelige tælling, så vil disse være fremhævet med fed skrifttype Oversigt over tællinger Her vises alle de IBA-tællinger, der er oprettet af programmets bruger, samt de IBAtællinger, der er downloadet og evt. oprettet af andre caretakere.

31 IBA 30 "Opret" åbner vinduet, hvor en ny tælling kan oprettes og bearbejdes. "Vis/Ret" åbner en eksisterende tælling "Slet" sletter hele tællingen. Er tællingen blevet uploadet vil programmet spørge om den uploadede også skal slettes fra databasen på hjemmesiden, og hvis der svares "Ja" til det, så vil den ikke blive slettet øjeblikkeligt, men først når der næste gang uploades. Sådan en tælling vil ikke forsvinde fra listen men vil blive vist som en overstreget linie Upload tællinger Markér de tællinger, der skal uploades og klik så på "Start". Tællinger der uploades vil overskrive eventuelle tidligere versioner af samme tælling i hjemmesidens database*. * note: En lokal IBA-tælling (i ens program) knyttes til hjemmesidens udgave af tællingen via et "identifikations.nummer", som oprettes, når tællingen uploades første gang. Hvis tællingen rettes lokalt og uploades vil hjemmesidens kopi af tællingen derfor kunne overskrives, så den igen bliver identisk med den lokale kopi. Modsat er det også muligt i forbindelse med download at overskrive den lokale kopi, så den bliver identisk med hjemmesidens.

32 Dofbase 3 Download tællinger Komplette IBA-tællinger kan downloades af IBA-lokalitetens caretakere. Indtast øverst i vinduet hvilken periode, der skal hentes tællinger fra, og klik dernæst på "Fremsøg". Herefter vises de tællinger, der findes fra perioden, og det er muligt at få downloadet de tællinger, som markeres. Klik på "Download" for at downloade tællingerne. 8 Andet 8.1 Genvejstaster Generelt F1 Viser online hjælpen Indtastning.

33 Andet F2 Ret værdien i det valgte felt F4 Ret bemærkning til tur/observation F7 Skift mellem tur og observationer F9 Viser vindue, hvor man kan angive indstillinger for de enkelte felter F12 Viser opslagstabellen for valgte felt, hvis en sådan er tilknyttet Enter Flytter markøren til næste felt. Når enden af linien nås indsættes automatisk en ny tom linie, og markøren hopper til første felt i denne. Tabulator Har samme funktion som Enter Pil venstre Har samme funktion som Enter Pil højre Flytter til forrige felt i linien. Insert Flytter til næste felt i linien. Delete Indsætter en ny tom linie over markøren Ctrl+Delete Sletter indholdet af valgte felt Escape Annullerer ændringer foretaget i valgte felt Ctrl+D Kopierer indholdet at ovenstående felt til aktuelle felt Ctrl+Alt+D Kopierer alle felter fra ovenstående linie til aktuelle linie. Ctrl+S Angiv ny standardværdi. Værdien indsættes herefter automatisk i feltet ved ny linie. Ctrl+Alt+S Sætter standardværdien til indholdet af aktuelle felt. Ctrl+O Slår obligatorisk-markering til/fra. Rettigheder Når du bruger Dofbasen og uploader observationer til den centrale database, skal du være klar over nedenstående retningslinier: Observationer der indtastes i denne database stilles til DOF's (Dansk Ornitologisk Forening) fulde rådighed.

34 33 Dofbase 3 DOF's medlemmer kan til privat personligt brug gøre sig bekendt med oplysningerne i Dofbasen. DOF fastlægger de herfor til enhver tid gældende regler. Vilkårene kan til enhver tid ændres af DOF, herunder omfanget af hvilke oplysninger, der er tilgængelige for alle medlemmer. Enhver kommerciel, offentlig eller forskningsmæssig anvendelse af data fra Dofbasen kan kun ske mod forudgående skriftlig tilladelse fra DOF. DOF forbeholder sig ret til at opkræve rimelig betaling for anvendelse af data fra Dofbasen. Eventuelt misbrug vil blive retsforfulgt. Enhver form for gengivelse af oplysninger på hjemmesiden er ikke tilladt uden tydelig kildeangivelse. 8.3 Import af observationer Denne funktion giver mulighed for at importere observationer fra en tidligere version af DOFbasen (herunder benævnt DB2) eller fra andre systemer. Skal der importeres fra DB2, så skal det gøres via de text-filer, som DB kan eksportere (typisk *.dof) Importeres der fra andre systemer skal DB3-specifikationen overholdes (se mere her) Filen Indlæses her i Dofbase3 via menupunktet [Program] [Importér observationer] [Importer fra andet program] Proceduren for at importere observationer består af flere skridt som her er beskrevet: Lokaliser filen, der skal importeres eller indtast filnavnet i feltet "Filnavn. Når filen er angivet påbegyndes et kontrolgennemløb af filen, hvor Dofbase3 checker at filen har den forventede struktur. Dette forhindrer de fleste fejl, og minimerer risikoen for at der opstår problemer under den endelige import. I de tre felter under filnavnet vises diverse oplysninger om filen, og de tre barer illustrerer hvor langt kontrollen er nået. Når alle tre barer er på 100% klikkes der på knappen [Næste]

35 Andet 34 Andet skridt er at få defineret hvilke observatører i filen, der svarer til observatører i Dofbase3. Hvis der findes ukendte initialer/navne i filen vil de blive listet her. Ukendte observatører vises med? i kolonne nr 2. Disse skal sammenkodes med en obserkode i Dofbase3 før der kan fortsættes, og det gøres ved at markere observatøren og dernæst klikke på [Ret valgte]. Når der ingen er tilbage med? fortsættes ved klik på [Næste] Filen er nu endelig klar til at blive importeret. Klik på [næste] igen for at starte oprettelsen af observationerne. Bemærk at observationerne indlæses i den aktive database, så hvis denne indeholder observationer i forvejen vil disse blive blandede med de som nu bliver importeret.

36 35 Dofbase 3 Nederst i vinduet vises eventuelle fejl og problemer. Det kan være lokaliteter, der ikke findes i Dofbase3, ugyldige observationer, ukendte artsnumre osv. Disse observationer vil ikke blive oprettet. Tanken er i stedet at listen udskrives, og at man efter konverteringen manuelt indtaster disse observationer med de rettelser, der skal til. Mere alvorlige fejl vil ikke blive vist i listen, men medfører at importen afbrydes. Til sidst vises nedenstående vindue, hvor man har en sidste mulighed for at fortryde konverteringen. Hvis der her markeres "Godkend..." gemmes observationerne endeligt. Alle konverterede observationer vises med et seperat ikon i observations-visningen: betyder at det er konverterede data, der endnu ikke er godkendt endeligt. betyder konverterede data (Fra Dofbasen 2.2). betyder konverterede data (Fra et andet program).

37 Andet DB3 Data specifikation Observationer fra andre systemer kan importeres i DOFbase3 såfremt følgende er overholdt: Filfomat: Ascii/Tekst (Ansi-format) Filstruktur: Header: Første linie i filen. Linien starter altid med disse fire tegn ;DB3 eller,db3 (det første tegn angiver hvilket tegn, der i resten af filen er anvendt som separator) De næste tegn er valgfrie, og er udelukkende til information. Et eksempel på en headerlinie kunne være følgende: ;DB3 Eksportfil fra Excel regneark. Observatør: Palle Falk Fuglsang Feltheader: Denne linie er ikke obligatorisk, men skal være der, hvis ikke felterne i observationen er placeret i den rækkefølge der er skitseret i skemaet herunder. Et eksempel kunne være: ;FELTER:DATO;TIDFRA;TIDTIL;OBSER;LOKNR;ARTNR;ANTAL;ADF;KØN;ALDER;DRAGT;NOTER Observationer: De næste linier indeholder observationerne. Disse liner er formateret efter reglerne vist herunder. Footer: Sidste linie i filen. Denne linie er udelukkende med for at programmet kan kontrollere at alle observationer er læst. Linien skal se ud som følger. Bemærk at kun de otte første tegn er obligatoriske, og kun disse valideres af DOFbase3, men der er intet problem i at skrive mere tekst. Eventuelle linier efter denne linie ignoreres). ;DB3SLUT Observationer: Består minimum af fem oplysninger: Dato,Lokalitet,Observatør,Artnr og Antal. Såfremt en af disse oplysninger mangler vil observationen ikke kunne importeres. En observation består dog af op til 22 oplysninger. (Hvis de findes i følgende rækkefølge kan feltheaderen udelades).

38 37 Dofbase 3 Feltnavn Format (hvis udfyldt) Eksempler Ops lags tabe l 1 DATO dag/måned/år (dd/mm/åååå) 17/05/2001, , LOKNR 6 cifre Lok alite ter 3 OBSER 1-30 tegn (Initialer, navn e.l.) PFF, Palle Falk Fuglsang Obs erd ata* 4 ARTNR 2-5 tegn 20, 00020, MA005 Arte r 5 ANTAL heltal (uden tusinde adskiller) 1, TIDFRA 5 tegn (2 tal + : + 2 tal) 00:00, 17:55 7 TIDTIL 5 tegn (2 tal + : + 2 tal) 00:00, 17:55 8 MEDOBSERE 1-50 tegn Gudrun og Hans 9 ADF 1-6 tegn S, NNØ, R, FU NV 10 KØN 1 tegn M/F eller M/K M, F 11 ALDER 1-5 tegn 3K+, IMM Alde r 12 DRAGT 1-3 LF, SDR Dra gt 13 YPMIN heltal (uden tusinde adskiller) YPMAX heltal (uden tusinde adskiller) NOTER fri tekst På Peter madsens pløjemark 16 VINDRETNING 1-3 Tre bogstaver N, SV, NNV 17 VINDSTYRKE meter pr. sekund SKYDAEKKE målt i ottende-dele 4 19 TEMPERATUR målt i grader celcius NEDBOERTYPE Tekst Regn, Hagl, Slud, Sne 21 NEDBOER målt i millimetre 1 22 SIGTBARHED målt i meter Adf * Såfremt der i feltet obser ikke er anvendt en obserkode, der er gyldig i Dofbase3, vil der under importen blive mulighed for at omdefinere filens observatører. Følgende eksempler illustrerer forskellige muligheder for variation af formatet. Alle linierne er lovlige og vil kunne importeres: ;841010;PFF;00020;1;17:55;18:55;Gudrun og Hans;NNØ;;;SDR;;;; " ";841010;"PFF";"00020";1;"17:55";"18:55";"Gudrun og Hans";"NNØ";"";"";"SDR";;;""; ;17/05/2001;841010;PFF;00020;1;17:55;18:55;Gudrun og Hans;NNØ;;;SDR; ;841010;PFF;00020;1;17:55;18:55;Gudrun og Hans;NNØ; ;841010;PFF;20;1; Følgende kan også være lovlige, men kun såfremt feltrækkefølgen er angivet i

39 Andet 38 feltheaderen: 00020;1;NNØ; ;841010;PFF;12:55;18:55; PFF; ;17:55;18:55;841010;00020;1;NNØ;SDR;Gudrun og Hans; D Dette er et eksempler på en standard fil, hvor felterne er indsat i default-rækkefølge: ;DB3 Obs fra Palle Falk Fuglsang ;841010;PFF;1940;2;;;;-;-;-;-;0;0;; ;841010;PFF;4240;1;;;;-;-;-;-;0;0;; ;841010;PFF;7670;3;10:00;12:00;;-;-;-;-;0;0;; ;841010;PFF;15820;3;10:00;12:00;;-;-;-;-;0;0;; ;841010;PFF;17170;1;10:00;12:00;;-;-;-;-;0;0;; ;841011;PFF;1220;4;00:00;00:00;;R;-;-;-;0;0;; ;841011;PFF;1520;6;00:00;00:00;;R;-;-;-;0;0;; ;DB3SLUT men den kunne lige så godt se således ud: ;DB3 Obs fra Palle Falk Fuglsang ;841010;PFF;1940;2; ;841010;PFF;4240;1; ;841010;PFF;7670;3;10:00;12:00; ;841010;PFF;15820;3;10:00;12:00; ;841010;PFF;17170;1;10:00;12:00; ;841011;PFF;1220;4;00:00;00:00;;R; ;841011;PFF;1520;6;00:00;00:00;;R; ;DB3SLUT eller sådan ;DB3 Obs fra Palle Falk Fuglsang ;FELTER:LOKNR;OBSER;DATO;ARTNR;ANTAL;ADF;DRAGT;KØN;ALDER;TIDFRA;TIDTIL ;PFF; ;01940;2;;;;;;; ;PFF; ;04240;1; ;PFF; ;07670;3;;;;;10:00;12:00; ;PFF; ;15820;3;;;;;10:00;12:00; ;PFF; ;17170;1;;;;;10:00;12:00; ;PFF; ;01220;4;R;;;;00:00;00:00; ;PFF; ;01520;6;R;;;;00:00;00:00; ;DB3SLUT 7 observationer Note: Under importen bliver observationerne opdelt i to tabeller. Tid sted, vejr mm, gemmes i den ene (TURDATA) og observationerne i den anden (FUGLEDATA). Observationerne indlæses i den rækkefælge, som de er placeret i i filen. Men de sorteres efterfølgende i dato/art-rækkefølge. Ved indtastning i Dofbasen har man mulighed for at angive bemærkninger til både TURDATA og FUGLEDATA. Denne mulighed findes ikke ved indlæsning af data fra andre programmer. Alle bemærkninger gemmes på FUGLEDATA (på den enkelte observation).

40 Dofbase 3 Internet info Har man adgang til internettet via en ADSL forbindelse eller anden fastnetforbindelse, så kan det være nødvendigt at foretage ændringer i sin router eller firewall. Port 3360 skal nemlig være åben for at Dofbasen kan komme i kontakt med Webserveren. Bruger man Windows 95, så kan det være nødvendigt at opdatere nogle filer i Windows. Disse filer kan hentes på Microsofts hjemmeside: kingtools/w95sockets2/default.asp

41

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Indholdsfortegnelse Om Trio Forvaltning... 3 Download Trio... 3 Opstart af Trio Forvaltning... 3 Hvis du har Trio installeret i forvejen... 4 Hvis du IKKE har Trio

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Statistik for indtastninger af observationer og ynglepar 2012 (pr. 20. Januar 2013)

Statistik for indtastninger af observationer og ynglepar 2012 (pr. 20. Januar 2013) Ynglefugle-registreringer i DOFbasen et Columbusæg? De fleste fuglekiggere om ikke alle - er efterhånden godt bekendt med DOFbasen, som et unikt indsamlingsværktøj af data om forekomsten af de danske fugle.

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk.

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk. . Generelt I det følgende beskrives det, hvordan du sikkerhedskopierer dine kortdata. Sikkerhedskopifunktionen kopierer alle data i kortmodulet for alle høstår for den aktuelle database. Sikkerhedskopien

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL Når man er logget på KMS systemet, vælges Dataudtræk under punktet Vælg modul, hvorefter der klikkes på Gå til: På næste side klikkes på knappen Opret:

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sådan åbner du WEB-direct...2 2. Firmaopslag...3 3. Markedsudvalg...4 4. Udskrift af liste...14 5. Eksport af data...15 6. Fletning i Word...18 7. Brevfletning til ansøgninger...27

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

Formular modul. Sitecore Foundry januar Version 1.0

Formular modul. Sitecore Foundry januar Version 1.0 22. januar 2015 - Version 1.0 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opret en ny formular... 4 Skjult

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne)

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Formål: Ved at anvende arkiv-funktionen kan arrangørerne ved et træningsløb uden tilmeldinger eller ved åbne baner hurtigt

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

Quickguide til PM5. De enkelte punkter er beskrevet løst kig i manualen hvis du har brug for en dybere forklaring.

Quickguide til PM5. De enkelte punkter er beskrevet løst kig i manualen hvis du har brug for en dybere forklaring. Her er en hurtig guide til hvordan du kommer godt i gang med PM5. Der er visse ting der skal gøres i den rigtige rækkefølge, for at du får det bedste ud af systemet fra starten af. De enkelte punkter er

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

Formular modul. Sitecore Foundry juli Version 1.0

Formular modul. Sitecore Foundry juli Version 1.0 Sitecore Foundry 3.0 Formular modul 15. juli 2011 - Version 1.0 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Brugervejledning i behandling af lokale mål i Operation Life

Brugervejledning i behandling af lokale mål i Operation Life Brugervejledning i behandling af lokale mål i Operation Life Installation Programmet downloades fra internettet. Åben et netlæserprogram (f.eks. Microsoft Internet Explorer) og indtast denne adresse: www.mibit.dk/oprlife

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt. Maskiner på Maskinbladet online Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på Maskinbladet online. Der dannes en xml fil der overføres til Maskinbladet, som så opdaterer deres internet side over

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 -

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Superbruger Information Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Import /eksport og opdatering af databasen I dette kapitel vil vi se på nogle af de muligheder der er for import og eksport af data til og fra

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Vejledning i brug af imastra

Vejledning i brug af imastra Vejledning i brug af imastra af Daniel Kristian Carlsen 01.06.2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Kom i gang... 3 1.1 Åbn imastra... 3 1.2 Skift adgangskode... 3 2 Oprettelse af kryds... 4 2.1 Før vi går i gang...

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Karens lille vejledning til Access

Karens lille vejledning til Access Karens lille vejledning til Access Indhold Hvad er Access? 1 Lave en database 2 Design af tabellen 2 Felttyper 2 Indtastning af data 3 Udtræk fra tabellen 3 Forespørgsel 3 Muligheder med forespørgsel 3

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

TTS-Link Brugermanual

TTS-Link Brugermanual TTS-Link Brugermanual til enkel og effektiv dyreregistrering Juni 2016 Elektronisk registrering med XRS Stavantenne og XR3000/EW7 Vejecomputer Up- og download af besætningsdata til Dyreregistreringen Eksport

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Vejledning. Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS. Indhold. Studie-IT Tlf.:

Vejledning. Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS. Indhold. Studie-IT Tlf.: Studie-IT Tlf.: 9940 9720 Vejledning Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS Indhold Indledning.... 2 Udvælgelse af data. i istads... 2 Generering af data... 5 Generering af data fra et excel-ark...

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Indhold Log på indberetningsportalen... 2 Navigationsknapper... 3 Udfyldelse af skemaet... 4 Indlæs en fil... 4 Gem... 5 Indtastning

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Muligheder og begrænsninger...6 Hvilke søgeord skal jeg bruge?...6 Ting man skal passe på...6 Tilføjning/nedlægning af søgeord...6 Ændring

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser September 2016 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt og frigiv virksomhed 9 Søgefunktion 16 Opret rapport 19 Hent data som csv-fil

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af TimeSag Indledning Inddatering i TimeSag Rapporter... 14

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af TimeSag Indledning Inddatering i TimeSag Rapporter... 14 TimeSag Indholdsfortegnelse 1. Installation af TimeSag... 1 2. Indledning... 2 2.1 Gennerelt om inddatering I TimeSag...3 2.1.1 Valgbokse...3 2.0.1. Fortryd indtastning...4 3. Inddatering i TimeSag...

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Kom i gang med Course Tool 1.2

Kom i gang med Course Tool 1.2 Kom i gang med Course Tool 1.2 Indhold Indledning...2 Pris beregning...2 Anvendelse...2 Open Source...2 Anbefalinger...2 Installation...3 USB-Pen...3 Download Libre Office (Draw)...3 Indstil makrosikkerhed...4

Læs mere

I stedet for at oprette en masse medlemmer, er det muligt at importere disse når bare nogle enkle spilleregler overholdes.

I stedet for at oprette en masse medlemmer, er det muligt at importere disse når bare nogle enkle spilleregler overholdes. I stedet for at oprette en masse medlemmer, er det muligt at importere disse når bare nogle enkle spilleregler overholdes. Sidst i denne vejledning er vist et Excel dokument som det KAN se ud. Ligesom

Læs mere

Import af udtræk af ODIN-data i Access-databaser

Import af udtræk af ODIN-data i Access-databaser September 2006 OBS: Kun brugere, der har rettigheden Redningsberedskabsadministrator, kan eksportere data fra ODIN. Der er mange muligheder for udtræk af data fra ODIN, men ved at anvende udtrækkene Alarmer,

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side 7. udgave, revideret marts 2012 Vejledningen er opdateret i forbindelse med indførelse af ny side til masseredigering af tilmeldinger. Denne vejledning

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Indhold Log på indberetningsportalen 2 Navigationsknapper 3 Udfyldelse af skemaet 4 o Indlæs en fil 4 o Gem 5 o Indtastning i

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere