Infinity Station (T003P) Infinity (T003)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Infinity Station (T003P) Infinity (T003)"

Transkript

1 Infinity Station (T003P) Infinity (T003) Brugervejledning

2 DA7898 Første udgave Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv - på nogen måde kopieres, transmitteres, transkriberes, lagres på et søgesystem eller oversættes til andet sprog uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ). Produktgarantien eller -servicen vil ikke blive forlænget, hvis: (1) produktet er repareret, modificeret eller ændret, medmindre en sådan reparation, modifikation eller ændring er skriftligt godkendt af ASUS, eller (2) produktets serienummer er skamferet eller mangler. ASUS LEVERER DENNE MANUAL "SOM DEN ER" - UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BETINGELSER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET GIVENT FORMÅL. ASUS' DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE OG AGENTER ER IKKE I NOGET TILFÆLDE ANSVARLIGE FOR NOGEN SOM HELST INDIREKTE, SÆRLIG, TILFÆLDIG ELLER FØLGELIG SKADE (HERUNDER SKADE I FORM AF TAB AF FORTJENESTE, TAB AF FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA, FORSTYRRELSE AF FORRETNING OSV), SELV, HVIS ASUS ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER SOM FØLGE AF FEJL I DENNE MANUAL ELLER DETTE PRODUKT. SPECIFIKATIONER OG INFORMATIONER I DENNE MANUAL SKAL KUN TJENE SOM INFORMATION OG KAN TIL HVER EN TID OG UDEN VARSEL ÆNDRES. DE FORPLIGTER IKKE PÅ NOGEN MÅDE ASUS. ASUS PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR FEJL OG UNØJAGTIGHEDER I DENNE MANUAL, HERUNDER I RELATION TIL PRODUKTET OG SOFTWAREN BESKREVET HERI. Produkter og selskabsnavne i denne manual kan være eller ikke være deres respektive virksomheders registrerede varemærker eller ophavsretter og tjener kun som identifikation og forklaring og til ejerens fordel uden nogen som helst hensigt om at krænke.

3 Indholdsfortegnelse Pakken indeholder...5 Sådan bruges din PadFone Infinity Det grundlæggende...6 Sådan navigerer du i din PadFone Infinity...7 Foretagelse af opkald...8 Opsætning af din kontaktliste...8 Tilslutning til omverden...9 Tilslutning til mobilnetværker...9 Sådan opretter du forbindelse til trådløse netværker...10 Brug af Bluetooth...11 Sådan bruges din PadFone Infinity stationen Det grundlæggende...14 Sådan låser du enheden op...14 Sådan tænder du for kameraet...14 Selvstudium...15 Startskærm...16 Skærmvisninger...17 Trykning og tastning Brug af gestus...18 Brug af skærmtastaturet...19 Brug af Google taleindtastning...20 Brug af apps og widgets Brug af apps på din PadFone Infinity...21 Sådan åbner du dine apps...21 Beskeder...21 Surfing på internettet...22 Administrering af meddelelser...22 Søg på din PadFone Infinity eller på internettet...25 Tag billeder...25 ASUS Splendid

4 4 Påmindelses Kalender...27 SuperNote...28 Brug af apps på din PadFone Infinity Station...30 Administration af apps...30 Task Manager (Opgavestyrer)...34 Filmanager...35 Play Butik...38 Indstillinger...40 Musik...42 Galleri...43 Kamera Gmail...50 MyLibrary...52 Lokal og kort...55 Polaris Office...56 App Backup (Sikkerhedskopier app)...58 App Locker...60 ASUS Echo...61 ASUS Story...62 ASUS Studio...64 ASUS To-Do...66 SuperNote...67 Påmindelses Kalender...69 Brug af widgets på din PadFone Infinity...70 Sådan tilføjer du widgets...70 Task Manager (Opgavestyrer)...71 Sådan bruges widgets på din PadFone Infinity stationen...72 Sådan tilføjer du widgets...72 ASUS batter...73

5 Pakken indeholder Punkt PadFone Infinity PadFone Infinity stationen 2-i-1 sæt PadFone Infinity PadFone Infinity stationen Strømadapter PadFone Infinity signalkabel Hovedsæt Kvikstartguide Vigtige bemærkninger Garantibevis BEMÆRK: ASUS PadFone Infinity og PadFone Infinity stationen købes separat. Hvis nogen af delene er beskadiget eller mangler, bedes du venligst kontakte din forhandler. 5

6 Sådan bruges din PadFone Infinity 1 Brug din PadFone Infinity til at nyde de seneste funktioner og teknologier som findes i Android 4.1 (Jelly Bean) operativsystem. De tonsvis af interaktive applikationer og funktioner, samt de problemfrie tilslutningsmuligheder med datadeling og kommunikation, som Android 4.1 kan tilbyde, gør det en fryd både at arbejde og lege med din PadFone Infinity. Det grundlæggende VIGTIGT: Inden du begynder, skal du sørge for at læse alle sikkerhedsoplysninger og betjeningsinstruktionerne under Vigtige bemærkninger, for at forhindre personskade eller beskadigelse af enheden. Se din PadFone Infinity startvejledning for instruktioner til hvordan SIM-kortet sættes i og hvordan enheden oplades. Når du først tænder for din PadFone Infinity, kommer der en velkomstskærm frem. Tryk på menuen for at vælge det ønskede sprog, efterfulgt af Næste trin. Følg de efterfølgende instruktioner for at indstille din PadFone Infinity. BEMÆRK: Det er muligt at springe nogle af trinene over, og indstille dem senere. Systemet kan nulstilles ved at holde tænd/sluk-knappen i 10 sekunder. 6

7 Sådan navigerer du i din PadFone Infinity Når du er færdig med at indstille din PadFone Infinity, kommer startskærmen frem. Du kan finde tre navigationsikoner for neden på startskærmen,,. Disse ikoner, som altid kan findes på systemlinjen, giver dig mulighed for øjeblikkeligt at springe tilbage til startskærmen, vende tilbage til en tidligere side eller åbne en ny app. Ikon Beskrivelse Giver dig mulighed for at gå tilbage til forrige skærm, indtil du er på startskærmen. Åbner din startskærm. Åbner en miniatureliste over de nyeste apps. Tryk på et miniaturebillede, for at starte en app. Hvis du vil fjerne en miniatureapp, skal du trække den til venstre eller højre. 7

8 Foretagelse af opkald Sådan foretages et opkald: 1. Tryk på på startskærmen. 2. Brug tasterne til at indtaste nummeret, du vil ringe til. 3. Tryk på for at ringe op. 4. Tryk på for at afslutte opkaldet. Opsætning af din kontaktliste Du kan opsætte din kontaktliste på en af følgende måder: Tryk på en ny kontaktperson., og vælg Opret ny kontakt. Følg de efterfølgende instruktionerne for at tilføje Importering af kontakter fra dit SIM-kort til din PadFone infinity. Sådan importerer du dine kontakter fra dit SIM-kort: 1. Sæt SIM-kortet i din PadFone Infinity. 2. På startskærmen skal du trykke på for at åbne People-app'en. 3. Tryk på Importer kontakterpersoner. 4. Tryk på Importer fra SIM-kortet. Vælg hvilken konto du ønsker at tilføje kontakterne til, når du bliver bedt om det. 5. For at importere dine kontakter n én n ad gangen, skal du trykke på den ønskede kontakt efterfulgt af OK. Tryk på OK for at bekræfte dit valgt, når du bliver bedt om det. 8

9 Tilslutning til omverden Tilslutning til mobilnetværker Når SIM-kortet er blevet sat i, er du klar til at bruge din PadFone Infinity til at foretage/modtage telefonopkald og til at sende/modtage data. Forskellige lande og områder kan have forskellige mobilnetværker, og du vil muligvis blive nødt til at indstille din PadFone Infinity for at kunne få adgang til disse netværker. Sådan justeres indstillingerne for mobilnetværkerne: 1. Du kan åbne indstillingsskærmen på følgende måder: Tryk på for at gå til Alle apps skærmen, og tryk derefter på Indstillinger. Svirp fingeren nedad fra oven på skærmen for at gå til ASUS hurtigindstillinger, og tryk herefter på. 2. I indstillingsskærmen skal du trykke på Mere Tryk på Mobilnetværker. BEMÆRK: For yderligere oplysninger om ASUS hurtige indstillinger, bedes du se afsnittet Administration af meddelelser i kapitel 4. VIGTIGT: Hvis din PadFone Infinity ikke kan oprette forbindelse til et netværk, skal du kontakte dit teleselskab for at få hjælp. Se din PadFone Infinity startvejledning for instruktioner til hvordan SIM-kortet sættes i. 9

10 Sådan opretter du forbindelse til trådløse netværker Den trådløse netværksteknologi gør det muligt at udveksle data trådløst over et netværk. For at bruge trådløse netværker, skal du først slå Wi-Fi-funktionen til på din PadFone Infinity, og herefter tilslutte den til et trådløst netværk. Nogle trådløse netværk er sikret med en nøgle eller beskyttet med digitale certifikater, og her skal du bruge yderligere oplysninger, før du kan forbinde til dem. Andre er åbne, og disse er nemme at oprette forbindelse til. TIPS: Sluk for Wi-Fi-funktionen, når du ikke bruger dem, da dette spare på batteriet. Sådan aktiverer du Wi-Fi og opretter forbindelse til et trådløst netværk: 1. Du kan åbne indstillingsskærmen på følgende måder: Tryk på for at gå til Alle apps skærmen, og tryk herefter på Indstillinger. Svirp fingeren nedad fra oven på skærmen for at gå til ASUS hurtigindstillinger, og tryk herefter på. 2. Stil Wi-Fi-knappen på TIL. Når Wi-Fi er slået til, begynder din PadFhone Infinity at søge efter tilgængelige trådløse netværker. 3. Tryk på Wi-Fi for at se listen over tilgængelige Wi-Fi-netværker i nærheden. Sikrede netværker er angivet med en hængelås. 4. Tryk på et netværk for at oprette forbindelse til det. Hvis netværket er sikret eller beskyttet, BEMÆRK: vil du blive bedt om at indtaste en adgangskode eller en nøgle. For yderligere oplysninger om ASUS hurtige indstillinger, bedes du se afsnittet Administration af meddelelser i kapitel 4. VIGTIGT: Hvis din PadFone Infinity finder et netværk som du har tidligere har været forbundet til, opretter den automatisk forbindelse til det. 10

11 Brug af Bluetooth Sådan slår du Bluetooth til og fra på din enhed Bluetooth er en trådløs-standard der bruges til udveksling af data over korte afstande. Bluetooth findes i mange produkter, f.eks. smarttelefoner, computere, tablet-enheder og i headsets. Bluetooth er meget nyttig til overførsel af data mellem to eller flere enheder som er tæt på hinanden. Første gang du opretter forbindelse til en Bluetooth-enhed, skal du pardanne den med din PadFone Infinity. TIPS: Sluk for Bluetooth på din PadFone Infinity når du ikke bruger det, så du spare på batteriet. Du kan slå Bluetooth til og fra på din PadFone Infinity på en af følgende måder: Tryk på for at gå til Alle apps skærmen, og tryk herefter på Indstillinger. Stil Bluetooth-knappen på TIL/FRA. Svirp fingeren nedad fra oven på skærmen for at gå til ASUS hurtigindstillinger, tryk på efterfulgt af Bluetooth. 11

12 Sådan pardanner du din PadFone Infinity med en Bluetooth-enhed Før du kan oprette forbindelse til en enhed, skal du først pardanne den med din PadFone Infinity. Når enhederne har dannet par, forbliver de sådan indtil du frakobler dem. Sådan pardanner du din PadFone Infinity til en enhed: 1. Tryk på for at gå til Alle apps skærmen, og tryk herefter på Indstillinger. Stil Bluetooth-knappen på TIL. 2. Tryk på Bluetooth for at se alle tilgængelige Bluetooth-enheder inden for rækkevidde. Hvis enheden du vil danne par med ikke er på listen, skal du kontrollere at Bluetooth-funktionen er slået til og står som 'Discoverable' (Synlig). For at lære hvordan du slår Bluetooth til på din anden enhed, og sætter enheden til 'Discoverable' (Synlig), bedes du venligst læse brugsvejledningen dertil. 3. Hvis din PadFone Infinity er. færdig med at søge før Bluetooth-enheden er klar, skal du trykke på Søg efter enheder. 4. Tryk på Bluetooth-enheden du ønsker at danne par med på listen over tilgængelige enheder. Følg instruktionerne på efterfølgende skærm for at fuldføre pardannelsen. Se venligst brugsvejledningen til din anden enhed, hvis nødvendigt. Sådan forbinder du din PadFone Infinity til en Bluetooth-enhed Når din PadFone Infinity først har dannet par med en Bluetooth-enhed, kan du manuelt genoprette forbindelsen til den igen, hvis den er tilbage inden for rækkevidde. Sådan genoprettes forbindelsen: 1. Tryk på for at gå til Alle apps skærmen, og tryk herefter på Indstillinger. Stil Bluetooth-knappen på TIL. 2. På listen Parrede enheder, skal du trykke på navnet til den pardannede enhed. 12

13 Frakobling og konfigurering af en Bluetooth-enhed Sådan frakobler og konfigurerer du en Bluetooth-enhed: 1. Tryk på for at gå til Alle apps skærmen, og tryk herefter på Indstillinger. Stil Bluetooth-knappen på TIL. 2. Tryk på Bluetooth for at se Bluetooth-indstillingerne. 3. Tryk på ikonet for Bluetooth lynindstillinger ved siden af den tilsluttede Bluetooth-enhed du ønsker at frakoble eller konfigurere. 4. I Bluetooth lynindstillingsskærmen har du følgende valgmuligheder: Tryk på Ophæv parring for at frakoble enheden. Tryk på Omdøb for at omdøbe Bluetooth-enheden. 5. Tryk på når du er færdig. 13

14 Sådan bruges din PadFone Infinity stationen Sæt din PadFone Infinity i din PadFone Infinity station for at forlænge batteriets levetid og gør den til en tablet-enhed. 2 VIGTIGT: Inden du begynder, skal du sørge for at læse alle sikkerhedsoplysninger og betjeningsinstruktionerne under Vigtige bemærkninger, for at forhindre personskade eller beskadigelse af enheden. Se din PadFone Infinity station startvejledning for at se hvordan du sætter din PadFone Infinity i din PadFone Infinity station. BEMÆRK: Billedet er kun til reference og kan se anderledes ud på din PadFone Infinity stationen. Startskærmen opdateres muligvis og ændres med Android-operativsystemet. Det grundlæggende Sådan låser du enheden op For at låse din enhed, skal du trykke og trække låseikonet ud af cirklen og hen til det åbne låseikon. Sådan tænder du for kameraet For at bruge Kamera, skal du trykke og trække låseikonet ud af cirklen og hen til kamera-ikonet. 14

15 Selvstudium Selvstudiet starter automatisk, når du først sætter din PadFone Infinity i din PadFone Infinity station. Her kan du få oplysninger om de endeløse muligheder, du får med PadFone Infinity og PadFone Infinity stationen. For at se den igen, skal du trykke på Undervisningsguide. for at gå til Alle apps skærmen, og tryk på 15

16 Startskærm Åbn Google Tekstsøgning Viser lokale vejroplysninger. Tryk for at justere indstillingerne for vejrguiden, din placering og opdateringerne. Åbn Google Stemmesøgning Meddelelsesområde & Indstillinger Her vises dine favorit apps og widgets. Tryk for at tilføje eller fjerne en app eller en widget til og fra linjen. Genveje Vender tilbage til den forrige skærm Vend tilbage til startskærmen Viser nylige brugte applikationer Viser din indbakke. Tryk for at indtaste din -konto når du først tager enheden i brug, og tryk for at læse dine ulæste s i din indbakke. Viser den lokale dato 16

17 Skærmvisninger Skærmbilledet drejer selv rundt når du holder din tablet på tværs og på langs. For at slå automatisk drejning til og fra, skal du gå til Indstillinger > Skærm. Liggende Stående 17

18 Trykning og tastning 3 Brug af gestus Brug dine fingre til at åbne apps, flytte ikoner, vælge menupunkter, trykke på knapper, taste på tastaturet på skærmen og til at udføre andre nyttige bevægelser på berøringsskærmen på din PadFone Infinity. For at indtaste eller skrive noget, skal du trykke dér hvor du skal skrive, hvorefter skærmtastaturet kommer frem. I følgende tabel kan du se forskellige nyttige fingerbevægelser. Fingerbevægelser Niv Træk Tryk og hold Beskrivelse Anbring to fingre på skærmen, og spred dem fra hinanden for at zoome ind og bring dem sammen for at zoome ud. Denne handling kan kun bruges i bestemte apps, herunder kort, galleri og browser. Hold fingeren et ikon eller et menupunkt og flyt fingeren på skærmen for at flytte ikonet eller element, uden af løfte fingeren. Tryk på og hold fingeren på et element indtil en handling opstår. Svirp eller træk Svirp hurtigt fingeren hen over skærmen i en fejende bevægelse. Dobbelttryk Tryk hurtigt to gange på skærmen for at zoome ind. 18

19 Brug af skærmtastaturet Du kan indtaste tekst ved brug af skærmtastaturet. I de fleste apps, kommer skærmtastaturet automatisk frem, når det er nødvendigt. I andre apps, skal du trykke dér hvor du skal indtaste for at åbne skærmtastaturet. Tryk på fanen Tryk for at skifte mellem "caps lock ON" (caps-lås til), "Fixed ON" (hele tiden til) og "OFF" (slået fra). Når denne er slået til, skrives der med store bogstaver Tryk på for at skjule skærmtastaturet Tryk for at gå tilbage Tryk og hold nede for at vælge indtastningsmetode Tryk på for at skifte mellem et numerisk tastatur med specialtegn og et QWERTYtastatur Tastaturet viser forslag, mens du taster på skærmtastaturet, der muligvis matcher teksten du har brug for. Tryk på et forslag for at bruge det. 19

20 Brug af Google taleindtastning Google taleindtastning bruger Googles talegenkendelsesteknologi, der omdanner talte ord i tekst. Du skal have forbindelse til internettet for at bruge denne funktion. Når du taler, understreges den konverterede tekst, og du kan fortsætte med at tale for at beholde teksten, eller du kan vælge at slette den. Sådan bruges Google taleindtastning 1. Tryk på tekstfelt, hvor du ønsker at indtaste tekst. 2. Du kan gøre en af følgende, afhængigt af app'en du bruger: Hvis du ser et mikrofonikonet ved siden af tekstfeltet, skal du trykke på det. Hvis skærmtastaturet er åben, skal du holde fingeren på, og når du bliver bedt om at Vælge inputmetode, skal du trykke på Konfigurer inputmetoder og vælg herefter Google-stemmeindtastning. 3. Når du ser mikrofonikonet, skal du indtale det du ønsker at skrive med en klar og tydelige stemme. Når du holder op med at tale, omdanner Google taleindtastning dine ord til tekst, og viser den i tekstfeltet. TIPS: Sig "punktum", "komma", "spørgsmålstegn" og "udråbstegn" for at skrive disse tegnsætningstegn. Tryk på tilbagetasten for at slette den understregede tekst. 20

21 Brug af apps og widgets Du kan nemt bruge apps mellem din PadFone Infinity og din PadFone Infinity station. 4 BEMÆRK: PadFone Infinity og PadFone Infinity stationen købes separat. Nogle downloadede apps virker muligvis på din PadFone Infinity, men ikke på din PadFone Infinity station, og omvendt. Brug af apps på din PadFone Infinity Sådan åbner du dine apps Tryk på for at se alle dine apps. Du kan se alle dine apps på hovedskærmen til dine apps. På hovedskærmen til din apps kan du: Tryk på et ikon for at åbne en app. Svirp på skærmen for at se flere apps. Træk et app-ikon hen til startskærmen. Se hvilke apps der er kompatibel med din PadFone Infinity station. Udforske dine widgets. Hente flere apps fra Play Butik. Beskeder Tryk på for at skrive og sende en besked. 21

22 Surfing på internettet Tryk på at starte browseren og surfe på internettet. Administrering af meddelelser Meddelelserne oplysninger dig om nye beskeder, kalenderbegivenheder, forbindelser til medietjenester, pc-synk. oplysninger, alarmer og meget mere. Slå ASUS hurtigindstillinger app'en til, for at se og gøre mere i meddelelsesområdet. BEMÆRK: Hvis ASUS Hurtige indstillinger ikke er slået til, skal du gå til Alle apps skærm, tryk på brugerdefinerede indstillinger og slå Brug ASUS hurtigindstillinger til., vælg ASUS Afhængigt af dine lydindstillinger, vil du muligvis også hører en lyd når et meddelelsesikon vises øverst til venstre på skærmen, hver gang en ny meddelelse vises. For at se dine meddelelser, skal du svirpe fingeren nedad fra oven på skærmen. 22

23 ASUS hurtige indstillinger Svirp fingeren til siderne for at se flere valgmuligheder Tryk på for at skifte mellem udendørs tilstand og normal tilstand Tryk på for at slå autoskærm til Indstilling af lysstyrke Tryk for at åbne indstillingsskærmen Tryk på for at besvare en meddelelse, eller svirp til siden for at afvise meddelesen 23

24 Beskrivelse Tryk for at slå den trådløse forbindelse til og fra. Tryk for slå mobildatafunktionen til og fra. Tryk for at slå "Smart-Gemning" til og fra. Tryk for at slå "Hurtig-ordbog" app'en til og fra. Tryk for at slå trådløs hotspot til og fra. Tryk for at slå Bluetooth-forbindelsen til og fra. Tryk på for at slå GPS-funktionen til og fra. Tryk for at slå vibrationsfunktionen til og fra. Tryk for at slå lyden til og fra. Tryk for at slå automatisk drejning af skærmen til og fra. 24

25 Søg på din PadFone Infinity eller på internettet Brug Google-søgefeltet øverst på startskærmen til at finde hvad du søger efter, enten på din PadFone Infinity eller på internettet. For at starte søgning, skal du gøre et af følgende: Tryk på på søgelinjen, og indtast herefter et søgeord. Når du indtaster dine søgeord, viser Google forslag, der muligvis matcher din søgning. Tryk på et forslag for at søge efter dette, eller brug pilen ved siden af til at tilføje søgeordene til søgefeltet. Tryk på efter. og, når du bliver bedt om at Tal nu, skal du klart og tydeligt sige hvad du søger Tag billeder Brug kamera-app'en til at tage billeder og optage videoer med din PadFone Infinity. Kamera-app'en virker med begge kameraer, det ene 1,2 megapixel kamera på forsiden og det andet 13 megapixel kamera på bagsiden. Kameraet på forsiden kan både tage billeder og optage video, mens kameraet på bagsiden tager billeder og optager video i en høj opløsning. Kameraet på bagsiden kan også tage panoramabilleder, hvor du kan panorere over et emne og få ét billede ud af det. Du kan se dine billeder og videoer i galleri-app'en. Tryk på på startskærmen, og tryk derefter på for at tage billeder, eller tryk på for at optage video. 25

26 ASUS Splendid "ASUS Splendid" gør det nemt at justere skærmindstillingerne. Tryk for at skifte mellem fanerne Flyt for at tænde/slukke for tilstanden "Vivid" (Livlig) Flyt for at justere farvetemperaturen Tryk for at nulstille de sidste ændringer, du har foretaget Tryk for at indstille til fabriksindstillingerne Sådan bruges ASUS Splendid: 1. Tryk på for at gå til Alle apps skærmen, og tryk derefter på ASUS Splendid. 2. Juster skærmens farvetemperatur og kontrast under fanerne Temperatur og Forøgelse. 3. Tryk på Udfør for at anvende ændringerne. 26

27 Påmindelses Kalender Påmindelses Kalender giver dig mulighed for at tilføje, redigere og slette begivenheder og aftaler, og synkronisere dem med din Gmail-konto. Tilføj ny begivenhed Tryk for at se dine begivenheder Rediger en begivenhed Slet en begivenhed Oplysninger om begivenheden Sådan bruges Watch Calendar: 1. Tryk på for at gå til Alle apps skærmen, og tryk derefter på Påmindelses Kalender. 2. Tryk på for at tilføje en begivenhed eller en aftale. 3. Indtast navnet på begivenheden, dato og tid, sted og beskrivelse af begivenheden. For at vedhæfte en fil, skal du trykke på + og vælg en fil fra galleriet. 4. Tryk på Udfør. 5. Tryk på for at redigere den valgte begivenhed. Tryk på for at slette den valgte begivenhed. 27

28 SuperNote SuperNote er en nyttig app, som bruges til at skrive og male på din PadFone Infinity. Du kan tage notater, sende beskeder, lave skitser, opret e-kort med lydoptagelser og lave dagbog med video, samt meget mere. For at åbne SuperNote, skal du trykke på SuperNote. for at åbne Alle apps skærmen, og tryk herefter på Notesbøger, Bogmærke, Tidsstempel, Alle sider Tilføj ny notesbog Alle dine notesbøger Åbn ASUS WebStorage Søg Indstillinger Valg 28

29 Sådan bruger du SuperNote Sådan opretter du en ny notesbog: 1. Tryk på Tilføj ny. 2. Indtast et navn til filen og vælg notesbogtype, hvorefter du kan begynde at skrive på siden. Følgende skærmbillede beskriver funktionerne på SuperNote-skærmen på PadFone Infinity. Ny side Slet sider SuperNote alle sider Indstillinger Indsæt, genkend, Grundlinje Tilbage Tilbagerykning Mellemrum Mellemrum Forrige side Sidenummer Næste side BEMÆRK: For yderligere oplysninger om hvordan du bruger SuperNote på din PadFone Infinity, skal du trykke på Tutorial for Phone (Undervisningsguide til telefonen). 29

30 Brug af apps på din PadFone Infinity Station Administration af apps App-genvej Du kan oprette genveje til dine foretrukne apps på startskærmen på din PadFone Infinity. 1. Tryk på for at gå til Alle apps skærmen. 2. I "All apps" skærmen, skal du holde fingerne på ikonet til app'en du ønsker at flytte, og tryk den herefter over til startskærmen. Oplysninger om appen Du kan se de detaljerede app-oplysninger, når du opretter en genvej til den. Mens du holder fingeren på en app, når den skal flyttes fra "All apps" skærmen til startskærmen, kommer Oplysninger om appen frem for oven på startskærmen. Træk app'en til Oplysninger om appen for at se detaljerede oplysninger om den. 30

31 Sådan fjernes en app fra startskærmen Du kan altid fjerne app-genvejene fra startskærmen på din PadFone Infinity. Den oprindelige app vil stadig være på Alle apps skærmen Sådan fjerner du en app på din startskærm: 1. Tryk og hold på en app på din startskærm, indtil X Fjern kommer frem. 2. Træk app'en til X Fjern for at fjerne den fra startskærmen. 31

32 Programmappe Opret mapper for at organisere dine applikationer og genveje på din PadFone Infinity stationen startskærm. 1. På PadFone Infinity stationen startsiden trykker og trækker du et program eller en genvej til en anden. Der vises en mappe. 2. Tryk på den nye mappe og tryk på Unavngiven mappe for at omdøbe mappen. 32

33 Nylige applikationer Nyligt anvendte applikationer vises i startskærmens venstre panel. Du kan finde detaljerede oplysninger og administrere applikationerne fra listen Nylige applikationer. 1. Tryk på Nylige applikationer ikon nederst på startskærmen. 2. Før listen op og ned for at vise Nylige applikationer. Før et nyligt program til venstre eller højre for at fjerne det fra listen. 3. Tryk og hold på et nyligt program for at vise en menu. Vælg at fjerne programmet fra listen eller at vise programoplysninger. 33

34 Task Manager (Opgavestyrer) ASUS Task Manager (ASUS Opgavestyrer) viser en liste med kørende hjælpeprogrammer og applikationer samt deres brug i procent på PadFone Infinity stationen. 1. Tryk på for at gå til Alle apps skærmen. 2. Tryk på Widgets for at vise menuen widgets. 3. Tryk og hold på ASUS Task Manager (ASUS Opgavestyrer) for at åbne joblisten på startskærmen. 4. Tryk og hold på widget'en for at vise størrelseskanterne. Træk bjælken op og ned for at se hele joblisten. 5. Tryk på ved siden af en åben app, hvis du ønsker at lukke den. Tryk på Luk alle for at lukke alle åbne apps på én gang. 34

35 Filmanager Filhåndteringen giver dig mulighed for, at placere og håndtere dine data enten på den interne lagringsenhed, eller på en tilsluttet ekstern lagringsenhed. Sådan får du adgang til den interne lagring: 1. Tryk på for at gå til Alle apps skærmen. 2. Gå til Alle apps skærmen, tryk på Filmanager efterfulgt af My Storage (Mit lager). 3. Den interne lagring (/sdcard/), og andre tilsluttede eksterne lagringsenheder (/Fjernbare/) vises i det højre panel. Tryk på kilde-ikonet på venstre panel for at vise indholdet. Tryk på en kilde for at vise dens indhold. 35

36 4. Tryk på Tilbage mappeikonet, for at gå tilbage til rodmappen i My Storage (mit lager). Sådan får du direkte adgang til den eksterne lagringsenhed: 1. Tryk på USB- eller SD-kort-ikonet i nederste højre hjørne af startskærmen for at se meddelelsesfeltet. 36

37 2. Tryk på mappeikonet for at se dens indhold. For at kopiere, klippe, slette eller dele filer: Marker filen du ønsker at kopiere, klippe, dele eller slette, og tryk på handling-ikonet på værktøjslinjen øverst til højre i filhåndteringsvinduet. Eller klik på filen og træk og slip den til destinationen. 37

38 Play Butik I Play Butik kan du få adgang til masser af sjove spil og værktøjer, ved brug af din Google-konto. Hvis du ikke har en Google-konto, bedes du venligst oprette en. Sådan får du adgang til Play Butik: 1. Tryk på for at gå til Alle apps skærmen. 2. På "All apps" skærmen, skal du trykke på "Play Butik". 3. Du skal bruge en Google-konto for at få adgang til Google Play. Hvis du ikke har en konto, skal du trykke på Ny. 4. Hvis du allerede har en konto, skal du indtaste din og Adgangskode for at Log ind. 38

39 5. Når du er logget på, kan du begynde at downloade og gemme applikationer fra Play Butik til din enhed. BEMÆRK: Det er ikke muligt at gendanne slettede applikationer, men du kan logge på med de samme oplysninger, og downloade dem igen. Nogle applikationer er gratis mens andre muligvis vil opkræve dig via dit kreditkort. 39

40 Indstillinger På skærmen Indstillinger kan du konfigurere indstillingerne på din PadFone Infinity station, herunder Trådløst og Netværk, Enhed, Personlig, Konti og System. Klik på fanen til venstre for, at skifte mellem skærmene og lave justeringer. Du kan åbne Indstillinger skærmen på to måder. Fra skærmen Alle apps: Tryk på Indstilllinger for at vise indstillingsmenuen. 40

41 I ASUS hurtigindstillinger: Svirp fingeren nedad fra oven på skærmen for at åbne ASUS hurtigindstillinger. Viser den lokale dato og tid Manuel justering af lysstyrken Justeringspanel med hurtigindstillinger. Tryk på et ikon for at slå funktionen til og fra. Auto-lydstyrke Wi-Fi-indstillinger Indstillingsmenu Start AudioWizard Meddelelsespaneler Meddelelsespanelerne vises under "Hurtigindstillinger", og giver dig meddelelser og opdateringer vedrørende dine apps, indgående s og programstatus. VIGTIGT: Svirp en meddelelse til højre eller til venstre for at fjerne et element fra listen. 41

42 Musik Tryk på Play Musik på startskærmen, for at afspille dine musikfiler. Denne applikation samler og viser automatisk alle lydfilerne, som er gemt på din PadFone Infinity station, samt på eventuelle tilsluttede eksterne lagringsenheder. Du kan blande og afspille alle lydfilerne i en vilkårlig rækkefølge, eller du kan trykke på et bestemt album, som du ønsker at lytte til. Brug knappen foroven til at sortere, eller til at søge i dine lydfiler. Sorter lydfilerne efter Seneste, Albummer, Kunstnere, Sange, Afspilningslister og Genrer Indstillinger for musik Søg efter musik BEMÆRK: PadFone Infinity station modellen understøtter følgende lyd- og video codec: Dekoder Lyd-codec: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM Video-codec: H.263, H.264, MPEG-4, VP8 Koder Lyd-codec: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB Video-codec: H.263, H.264, MPEG-4 42

43 Galleri Tryk på Galleri på "All apps" skærmen for at gennemse billed- og videofiler. Denne applikation samler og viser automatisk alle billed- og videofiler, som er gemt på din PadFone Infinity. Du kan vise alle billedfilerne i et slideshow, eller du kan trykke på en bestemt billed- eller videofil, for at afspille den. Brug knappen øverst til at sortere filerne efter album, placering, tid, personer eller tags. Vælg element eller gruppér efter Det akutelle album Gennemse som diasshow 43

44 Deling og sletning af albummer Tryk på det ønskede album i galleriet, og hold finger på indtil værktøjslinjen kommer frem foroven. Du kan vælge at uploade, slette eller dele de valgte albummer via internettet. Værktøjslinjen Oplysninger om album Del det valgte album via ASUS Webstorage, Bluetooth, eller Gmail. Slet det valgte album. 44

45 Deling, sletning og redigering af billeder. Vælg det ønskede billede i galleriet, og brug værktøjslinjen øverst til højre til, at dele, slette eller redigere det valgte billede. Værktøjslinjen Oplysninger om album Del det valgte album via Amazon Kindle, ASUS Webstorage, eller Bluetooth Slet det valgte billede FORSIGTIG! Filerne, som du sletter, kan ikke gendannes. Kontroller billedoplysningerne, og rediger det valgte billede. 45

46 Galleri-widget Med widget'en Billedgalleri kan du få umiddelbar adgang til dine foretrukne billeder eller album, direkte fra startskærmen. 1. Tryk på for at gå til Alle apps skærmen. 2. Tryk på Widgets for at vise menuen widgets. 3. Tryk og hold på Billedgalleri. Galleri-widget-boksen vil tage dig til startskærmen, og der vises en menuboks Vælg billeder. 4. Vælg det album eller billede, som du vil bruge som en widget på din startskærm. 46

47 Kamera Tryk på Kamera på startskærmen for at tage billeder og optage videoer. Du kan både bruge kameraet foran og bagpå til at tage billeder med og optage videoer. Billedfilerne gemmes og videofilerne automatisk til Galleri. Kameratilstand Tilstandsomskifter Tilstande Effekter Opløsninger Lysstyrke Indstillinger Kamaraknap Blitz Zoom ind/ud Optag-knap Optageknap Albummer Video-tilstand Tilstandsomskifter Kamaraknap Tilstande Effekter Opløsninger Lysstyrke Indstillinger Blitz Zoom ind/ud Optag-knap Optageknap Albummer 47

48 Med kan du tilføje adskillige -konti, hvorefter du nemt kan se og håndtere dine s: 1. Tryk på for at gå til Alle apps skærmen. 2. Tryk på app'en. for at starte 3. I -skærmen skal du indtaste din adresse og Adgangskdoe, hvorefter du skal trykke på Næste. 4. Vent, mens din PadFone Infinity automatisk kontrollerer serverindtillingerne til din ind- og udgående mail. 5. Konfigurer Kontovalgmuligheder, og tryk på Næste. 48

49 6. Giv din konto et navn og indtast navnet du ønsker at have vist på udgående mails. Tryk på Næste for at logge på din indbakke. Sådan tilføjer du -konti: 1. Tryk på tryk på tidligere oprettede. for at gå til Alle apps skærmen, og log på kontoen du 2. Tryk på Indstillinger øverst til højre for at se indstillingerne for denne konto. 3. Tryk på Tilføj konto øverst til højre, for at tilføje en ekstra konto. BEMÆRK: Du kan have alle dine -konti under . 49

50 Gmail Gmail (Google mail) giver dig mulighed for, at få adgang til din Gmail konto, så du kan modtage og sende s. Sådan åbner du en Gmail-konto: 1. Tryk på Gmail i Applikationer. Tryk på Eksisterende og indtast din eksisterende og Adgangskode, og tryk herefter på Log på. BEMÆRK: Tryk på Ny, hvis du ikke allerede har en Google-konto. 2. Vent venligst mens din PadFone Infinity kommunikere med Google servere, så din konto kan blive åbnet. 50

51 3. Du kan bruge din Google konto til at sikkerhedskopierer og gendanne dine indstillinger og dine data. Tryk på, for at logge på din Gmail. VIGTIGT: Hvis du har andre -konti udover Gmail, kan du bruge funktionen, så du kan få adgang til alle dine -konti på samme tid. 51

52 MyLibrary MyLibrary er en integreret grænseflade, som bruges til din bogsamling. Du kan bygge forskellige boghylder til forskellige genrer. Dine købte e-bøger fra alle forskellige forlag, findes også på hylderne Tryk på for at gå til Alle apps skærmen, og tryk herefter på MyLibrary (mit bibliotek). VIGTIGT: MyLibrary understøtter e-bøger i formaterne epub, PDF og TXT. Du skal muligvis bruge Adobe Flash player, før du kan åbne nogle e-bøger. Download Adobe Flash player før du begynder, at bruge MyLibrary. Dine boghylder Søg efter en e-bog Sorter efter titel, forfatter, dato eller My Array (mit udvalg) Liste over hvad du har læst for nylig, samt andre indstillinger Lydløs Bøger på den valgte boghylde Sidst læste 52

53 Sådan læser du dine e-bøger Sådan læser du e-bøger: 1. Tryk på den ønskede e-bog på boghylden. 2. Tryk på skærmen for, at vise værktøjslinjen foroven. Brug tekst-til-tale funktionen på denne side Mærket Søg efter nøgleord Kapitelliste Zoom ud/ Zoom ind Indsæt et bogmærke Tekst-til-tale, bogmærklisten, fremhæver/bemærkninger, dag/nat og søg Siderul BEMÆRK: Hvis du ønsker at bruge tekst-til-tale funktionen, kan Android downloade og installere de nødvendige ting. Tryk på Bogmærker, og vælg den mærkerede side, for at vise bogmærke-ikonet øverst til højre på skærmen. 53

54 3. Bladr mellem siderne som i en rigtig bog, eller rul mellem siderne forneden. Sådan laver du notater i din e-bog 1. Hold fingeren på det ønskede ord eller sætning indtil værktøjsmenuen og definitionen vises. 2. Du kan nu fremhæve det valgte ord med en markør, tilføje en note, bruge tekst-til-tale funktionen på den valgte tekst eller du kan blot kopiere ordet. 3. Flyt markøren for at udvide det valgte område til en hel frase eller sætning, hvis nødvendigt. 54

55 Lokal og kort Lokal Med Lokal har du mulighed for, at finde steder såsom nærliggende attraktioner, restauranter, cafeér og tankstationer. Den giver dig også mulighed for, at check-in på din aktuelle placering på et bestemt tidspunkt, og dele disse oplysninger med andre. Kort Med kort kan du finde steder, se kort og få vejvisning. Brug værktøjslinjen foroven til at finde vej, eller opret dine egne kort. 55

56 Polaris Office Polaris Office er et sæt sammenhængende kontorsoftware, som giver dig mulighed for at oprette, læse og redigere dokumenter, regneark og præsentationer. Sådan bruger du Polaris Office: 1. Tryk på for at gå til Alle apps skærmen. 2. På skærmen All apps screen (Alle apps) berører du Polaris Office. 3. Berør en af følgende: Berør Browser for at vise filerne/mapperne i det lokale lager. Berør Clouds for at tilføje en cloud-tjenestekonto. Berør Formulartype for at vise alle dokumenter efter type. Berør Foretrukne for at vise dine foretrukne filer. 56

57 Tilføjelse af nye filer For at tilføje nye filer, skal du trykke på øverst til højre på skærmen: Berør Dokumenter.doc) eller Dokument (.docx) for at starte tekstbehandlingsprogrammet, så du kan redigere dokumenterne. Berør Ark (.xls) eller Ark (.xlsx) for at åbne regneark, hvor du kan lave beregninger og administrere oplysninger. Berør Slide (.ppt) (Dias (.ppt)) eller Slide (.pptx) (Dias (.pptx)) for at starte programmet, hvor du kan oprette og dele præsentationer. Berør Tekst for at oprette tekstfiler. Tilføjelse af konti Du kan redigere dine filer med Polaris Office fra andre konti, herunder Google docs, WSBoxNet og WSDropbox. 1. Touch Clouds. 2. Vælg hvilken konto, du gerne vil tilføje. 3. Indtast din -konto og adgangskode, og berør Done for at tilføje kontoen. 57

58 App Backup (Sikkerhedskopier app) Med App Backup kan du lave en backup af dine installerede applikationer og app-dataene, som du har på din lokale harddisk, som kan kopieres til en ekstern lagringsenhed. App Backup kan også gendanne dine installerede applikationer og app-dataene, når du har opdateret din enhed, så du sikre at du ikke mister nogen af dine data. BEMÆRK: App Backup kan ikke gendanne de applikationer, der kræver en kontogodkendelse. Hvis du oplever problemer, bedes du venligst rydde dataene til dine applikationer via denne sti: Indstillinger > Applikationer og log på igen. Sådan bruger du App Backup: 1. På "All apps" skærmen, skal du trykke på App backup. 2. Accepter Slutbrugerlicensaftale. 3. Læs velkomstbeskeden og tryk på Start for at begynde at bruge "App Backup". 58

59 Sådan sikkerhedskopierer du en app: 1. Afkryds appsene, du ønsker at sikkerhedskopiere og vælg en Sikkerh.-type alt efter om du ønsker kun at sikkerhedskopiere app-dataene eller både app'en og app-dataene. 2. Når du er færdig, skal du trykke på Backup øverst til højre på skærmbilledet for at starte sikkerhedskopieringen. Sådan gendanner du en app: 1. Tryk på Gendan-liste for at se gendannelseslisten. 2. Tryk på sikkerhedskopifilen, som du vil gendanne. 3. Tryk på OK når du ser bekræftelsesmeddelelsen for at genoprette en app. 59

60 App Locker App Locker giver dig mulighed for, at beskytte dine apps med en adgangskode. Sådan bruger du App Locker: 1. På Alle apps skærmen skal du trykke på App Locker. 2. Indstil din adgangskode. 3. Tryk på OK for at slå "App Locker" fra. 4. Sæt et kryds ved de ønskede applikationer. 5. Under Indstillinger øverst til højre, kan du også slå "App Locker" fra og ændre adgangskoden. 60 BEMÆRK: Der vises en hængelås ved siden af låste apps på startskærmen. Du vil nu blive bedt om at indtaste din adgangskode hver gang du åbner en låst app.

61 ASUS Echo ASUS Echo giver mulighed for at bruge din stemme til at foretage opkald, søge efter kontakter, justere enhedens lydstyrke, justere skærmindstillingerne, tænde/slukke for trådløs netværk/bluetooth og meget mere. Tryk for at optage en stemmekommando Indstillinger Tryk for at se eksempler på stemmekommandoer Sådan bruges ASUS Echo: 1. Tryk på for at gå til Alle apps skærmen, og tryk derefter ASUS Echo. 2. Tryk på for at optage en stemmekommando. ASUS Echo vil udføre handlingen i overensstemmelse hermed. 61

62 ASUS Story ASUS Story giver dig mulighed for at oprette og dele billedhistorier. Sådan bruges ASUS Story: 1. På "All apps" skærmen, skal du trykke på ASUS Story. 2. Tryk på Opret historie for at oprette en billedhistorie. 3. Indtast navnet på din historie og tryk på OK. 4. Vælg billederne, du ønsker at føje til historien og tryk på Afsluttet. 62

63 Sådan redigerer du en historie og deler den med andre: 1. Tryk på et navn til en historie på hovedsiden i ASUS Story. 2. Tryk på øverst til højre på skærmen for at redigere en billedhistorie. Tryk for at flytte rundt på billederne Tryk for at tilføje et billede Tryk for at tilføje et kort Tryk for at tilføje tekst Tryk for at tilpasse en side Redigeringsmenu 3. Tryk på øverst til venstre på skærmen, og tryk herefter på for at dele en billedhistorie. 63

64 ASUS Studio ASUS Studio er et billedprogram, der gør det nemt at se, administrere, redigere og dele dine billeder. Sådan bruges ASUS Studio: 1. På "All apps" skærmen, skal du trykke på ASUS Studio. Sorter billeder efter tid, sted og personer Alle billeder Alle albummer Indstillinger 2. Tryk på et mappenavn, og tryk herefter igen for at se alle billederne i mappen i et diasshow, eller for at slette flere billeder på én gang. Tilbage Sorter efter navn, nye til gamle, gamle til nye Diasshow, valg 64

65 3. Tryk på et billede i en mappe for at redigere, tagge, slette eller dele det. Tilbage Del Indstillinger Føj til foretrukne Tag Rediger Slet BEMÆRK: Billeder med samme tags kan automatisk kombineres i ét album, så du kan bladre i siderne ligesom i en traditionelt billedalbum. 65

66 ASUS To-Do ASUS To-Do giver dig mulighed for at lave de ting du skal lave hurtigt og nemt, så du bedre kan administrere dit tid. Sådan bruges ASUS To-Do: 1. På "All apps" skærmen, skal du trykke på ASUS To-Do. 2. Tryk på for at oprette en mappe. 3. Vælg en mappe, og tryk på for at oprette en huskeliste. Indtast resumé, dato og tid samt andre relevante oplysninger. 4. For at redigere en huskeliste, skal du trykke på. Tryk på for at slette den valgte huskeliste. Calendar (kalender) Alle huskelistetilføj en ny mappe mapper Søg Tilføj en ny huskeliste Indstillinger Slet Rediger Opret en huskeliste til en cloud eller en -konto 66 Huskeliste

67 SuperNote SuperNote er en nyttig app, som bruges til at skrive og male på din PadFone Infinity station. Du kan tage notater, sende beskeder, tegne skitser, oprette e-kort med lydoptagelser og lave dagbog med video, samt meget mere. Notesbøger, bogmærke, tidsstempel, alle sider Alle dine notesbøger Søg efter notesbøger Indstillinger Valg Sorter/importer notesbog, vis låst notesbog Opret en ny notesbog Start ASUS WebStorage 67

68 Sådan bruger du SuperNote Sådan opretter du en ny notesbog : 1. Tryk på Tilføj ny. 2. Indtast et navn til filen og vælg notesbogtype, hvorefter du kan begynde at skrive på siden. Følgende skærmbillede beskriver funktionerne på SuperNote-skærmen på PadFone Infinity stationen. SuperNote alle sider Skrivebeskyttet Bogmærker Slet sider Ny side Gem Søg Del og eksporter Indstillinger Mellemrum Tilbagerykning Tilbage Næste side Sidenummer Forrige BEMÆRK: For yderligere oplysninger om hvordan du bruger SuperNote på din PadFone Infinity station, skal du trykke på Tutorial for Pad (Undervisningsguide til din pad). 68

69 Påmindelses Kalender Påmindelses Kalender giver dig mulighed for at tilføje, redigere og slette begivenheder og aftaler, og synkronisere dem med din Gmail-konto. 1. På "All apps" skærmen, skal du trykke på Påmindelses Kalender. 2. For at tilføje en begivenhed eller en aftale, skal du trykke på Ny begivenhed. 3. Indtast navnet på begivenheden, dato og tid, sted og beskrivelse af begivenheden. Du kan også vedhæfte en fil ved at trykke på, og derefter vælge en fil fra galleriet. 4. Tryk på Udfør øverst til højre på skærmen. For at redigere en begivenhed, skal du trykke på navnet på begivenheden, og tryk herefter på det højre panel. Tryk på for at slette den valgte begivenhed. 69

70 Brug af widgets på din PadFone Infinity Sådan tilføjer du widgets Widgets er nyttige og sjove apps på din startskærm, der giver dig nem adgang til forskellige oplysninger og tjenester. Du kan finde dem under Widgets-fanen på Alle Apps skærmen, hvor de ligger klar til at blive flyttet til din startskærm. For at se dine widgets, skal du trykke på skærmen. på startskærmen, efterfulgt at Widgets-fanen øverst på I Widgets-skærmen har du følgende valgmuligheder Træk en widget til en anden skærm. Svirp til højre og venstre for at bladre mellem skærmene, og se flere widgets. VIGTIGT: Du vil muligvis blive bedt om at udføre yderligere handlinger (såsom f. eks. registrering, aktivering), før du kan bruge en bestemt widget. Det er ikke muligt at flytte en widget til en skærm, hvis der ikke er nok plads på skærmen. Sådan fjerner du en widget: Tryk på og hold på widget'en, indtil X Fjern kommer frem, og træk den herefter til X Fjern. 70

71 Task Manager (Opgavestyrer) "Task Manager (Opgavestyrer)" er en nem og hurtig måde at lukke åbne apps på. Dette rydder effektivt din cache og frigør mere cacheplads på din PadFone Infinity. For at bruge Task Manager, skal du svirpe til højre på skærmen. Viser antallet af åbne apps Viser status på cachestørrelsen Tryk for at lukke alle åbne apps Tryk for at låse/oplåse en app Tryk for at lukke en app Yderligere indstillinger: For at ændre størrelsen på "Task Manager", skal du holde fingeren på app'en indtil kanten fremhæves. Træk i størrelseshåndtaget for at justere skærmstørrelsen. Du kan gøre dette for at skabe ekstra plads til flere apps. For at fjerne "Task Manager", skal du holde fingeren på app'en indtil X Fjern kommer frem, og træk herefter app'en hen til X Fjern, uden at løfte fingeren. 71

72 Sådan bruges widgets på din PadFone Infinity stationen Sådan tilføjer du widgets Brug dine widgets til at få nem adgang til nyttige og sjove apps på startskærmen på din PadFone Infinity stationen. Du kan finde dem under Widgets-fanen på Alle Apps skærmen, hvor de ligger klar til at blive flyttet til din startskærm. For at se dine widgets, skal du trykke på skærmen. på startskærmen, efterfulgt at Widgets-fanen øverst på I Widgets-skærmen har du følgende valgmuligheder Træk en widget til en anden skærm. Svirp til højre og venstre for at bladre mellem skærmene, og se flere widgets. VIGTIGT: Du vil muligvis blive bedt om at udføre yderligere handlinger (såsom f. eks. registrering, aktivering), før du kan bruge en bestemt widget. Det er ikke muligt at flytte en widget til en skærm, hvis der ikke er nok plads på skærmen. Sådan fjerner du en widget: Tryk på og hold på widget'en, indtil X Fjern kommer frem, og træk den herefter til X Fjern. 72

73 ASUS batter Denne særlige widget viser batteriniveauet på din PadFone Infinity, PadFone Infinity station i procent og farver. Jo højere batteriniveauet er, jo lysere er farven. 1. Tryk på for at gå til Alle apps skærmen. 2. Tryk på Widgets for at vise menuen widgets. 3. Tryk på og hold på ASUS batter for at åbne ASUS Battery app'en. 4. ASUS hurtigindstillinger og meddelelsespanelet viser også batteriets status. Batteriniveauet på din PadFone Infinity, PadFone Infinity station vises separat. Når batteriniveauet bliver lavt skifter farven fra blå til rød, og der vises et udråbstegn. Du vil også kunne høre end advarselstone, som fortæller dig at batteriniveauet er lavt. 73

74 74

ASUS Tablet. Brugervejledning DA8492

ASUS Tablet. Brugervejledning DA8492 ASUS Tablet Brugervejledning DA8492 DA8492 Første udgave November 2013 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

ASUS Tablet. Brugervejledning

ASUS Tablet. Brugervejledning ASUS Tablet Brugervejledning DA10044 Januar 2015 Første udgave OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

Din HTC One Brugervejledning

Din HTC One Brugervejledning Din HTC One Brugervejledning 2 Indhold Indhold Udpakning HTC One 7 SIM-kort 8 Oplade batteriet 10 Tænde/slukke 10 Vil du have lidt hurtig vejledning i brugen af telefonen? 11 Konfigurere din telefon Konfiguration

Læs mere

Tilmeld dig for et Acer ID og nyd store fordele

Tilmeld dig for et Acer ID og nyd store fordele Brugervejledning 2-2014 Alle rettigheder forbeholdes Brugervejledning til Acer Liquid Jade S Model: S56 Denne revision: 12/2014 Tilmeld dig for et Acer ID og nyd store fordele Åbn Acer Portal-appen fra

Læs mere

Y550. Brugervejledning

Y550. Brugervejledning Y550 Brugervejledning Indhold Forord Introduktion 2 Oversigt over telefonen 3 Opladning af batteriet 4 Tænding eller slukning af telefonen 4 Låsning og oplåsning af skærmen 7 Introduktion til startskærm

Læs mere

SM-T360. Brugervejledning. www.samsung.com

SM-T360. Brugervejledning. www.samsung.com SM-T360 Brugervejledning www.samsung.com Om denne vejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere

HTC Desire C Brugervejledning

HTC Desire C Brugervejledning HTC Desire C Brugervejledning 2 Indhold Indhold Udpakning HTC Desire C 8 Bagdæksel 9 Fjernelse af batteriet 10 SIM-kort 11 Hukommelseskort 12 Oplade batteriet 13 Tænde/slukke 13 Konfiguration af HTC Desire

Læs mere

Din HTC Wildfire. Brugervejledning

Din HTC Wildfire. Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det

Læs mere

Indhold. Forord. Introduktion. Grundlæggende funktioner. Personlige indstillinger på din telefon. Opkald

Indhold. Forord. Introduktion. Grundlæggende funktioner. Personlige indstillinger på din telefon. Opkald P7 Brugervejledning Indhold Forord Introduktion 2 Oversigt over telefonen 3 Opladning af batteriet 5 Tænding eller slukning af telefonen 5 Låsning og oplåsning af skærmen 7 Introduktion til startskærm

Læs mere

Din HTC One X Brugervejledning

Din HTC One X Brugervejledning Din HTC One X Brugervejledning 2 Indhold Indhold Udpakning HTC One X 8 SIM-kort 9 Oplade batteriet 10 Tænde/slukke 10 Konfiguration af HTC One X for første gang 11 Vil du have lidt hurtig vejledning i

Læs mere

Socialiser Gennemse Fotos og videoer. Find og naviger. Sikkerhed

Socialiser Gennemse Fotos og videoer. Find og naviger. Sikkerhed Moto X Introduktion Start t Startskærm og apps Kontrol og tilpasning Opkald Kontakter Beskeder E-mail Indtast Socialiser Gennemse Fotos og videoer Musik Bøger Spil Find og naviger Organiser Tilslut l og

Læs mere

BlackBerry 9720 Smartphone. Version: 7.1. Brugervejledning

BlackBerry 9720 Smartphone. Version: 7.1. Brugervejledning BlackBerry 9720 Smartphone Version: 7.1 Brugervejledning Publiceret: 2013-08-13 SWD-20130813082823222 Indhold Lynhjælp...10 Kom godt i gang: Din smartphone...10 Populære emner... 28 Populære tips... 33

Læs mere

BlackBerry Torch 9810 Smartphone Brugervejledning

BlackBerry Torch 9810 Smartphone Brugervejledning BlackBerry Torch 9810 Smartphone Brugervejledning Version: 7.0 SWD-1735726-0613025353-016 Indholdsfortegnelse Lynhjælp... 6 Kom godt i gang: Din smartphone... 6 Sådan gør du: Top 10... 20 Tip: Top 10...

Læs mere

Din HTC Desire. Brugervejledning

Din HTC Desire. Brugervejledning Din HTC Desire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det vigtigt, at du ikke fjerne batteriet.

Læs mere

Din HTC Sensation Brugervejledning

Din HTC Sensation Brugervejledning Din HTC Sensation Brugervejledning 2 Indhold Indhold Introduktion I kassen 8 HTC Sensation 8 Bagdæksel 10 SIM-kort 11 Lagerkort 12 Batteri 13 Tænde/slukke 14 Indtastning af pinkoden 15 Fingerbevægelser

Læs mere

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Læs brugervejledningen, inden du går videre Sikkerhedsforanstaltninger Læs sikkerhedsforholdsreglerne nøje for at sikre, at du bruger mobiltelefonen rigtigt.

Læs mere

G620S. Brugervejledning

G620S. Brugervejledning G620S Brugervejledning Indhold Forord Introduktion 2 Oversigt over telefonen 3 Opladning af batteriet 5 Tænding eller slukning af telefonen 5 Låsning og oplåsning af skærmen 7 Introduktion til startskærm

Læs mere

Socialiser Gennemse Fotos og videoer. Find og naviger. Sikkerhed

Socialiser Gennemse Fotos og videoer. Find og naviger. Sikkerhed Moto G billede Introduktion Start t Startskærm og apps Kontrol og tilpasning Opkald Kontakter Beskeder E-mail Indtast Socialiser Gennemse Fotos og videoer Musik Bøger Spil Find og naviger Arbejde Tilslut

Læs mere

Din HTC Desire X Brugervejledning

Din HTC Desire X Brugervejledning Din HTC Desire X Brugervejledning 2 Indhold Indhold Udpakning HTC Desire X 8 Bagdæksel 9 SIM-kort 10 Hukommelseskort 11 Batteri 12 Tænde/slukke 13 Konfiguration af HTC Desire X for første gang 14 Vil du

Læs mere

BlackBerry Bold Series

BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones Brugervejledning Version: 7.0 Se de seneste brugervejledninger på www.blackberry.com/docs/smartphones. SWD-1735726-0726093838-016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning. Xperia M 1904/C1905

Brugervejledning. Xperia M 1904/C1905 Brugervejledning Xperia M 1904/C1905 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Android hvad og hvorfor?...6 Oversigt...6 Samling...7 Sådan tænder og slukkes enheden...9 Låsning og oplåsning af skærmen...9 Opsætningsvejledning...10

Læs mere

SM-N9005. Brugervejledning. www.samsung.com

SM-N9005. Brugervejledning. www.samsung.com SM-N9005 Brugervejledning www.samsung.com Om denne vejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere

Y330. Brugervejledning

Y330. Brugervejledning Y330 Brugervejledning Indhold Forord Introduktion 2 Oversigt over telefonen 3 Opladning af batteriet 4 Tænding eller slukning af telefonen 5 Introduktion til startskærm Grundlæggende handlinger 9 Statusikoner

Læs mere

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning X10 mini pro Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugersupport...6 Brugervejledningen på telefonen...6 Brugersupportprogram...6 Oplev mere. Find ud af, hvordan...6 Introduktion...7 Samling...7

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Lumia 610

Brugervejledning til Nokia Lumia 610 Brugervejledning til Nokia Lumia 610 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Lumia 800

Brugervejledning til Nokia Lumia 800 Brugervejledning til Nokia Lumia 800 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

Brugervejledning. Xperia V. LT25i

Brugervejledning. Xperia V. LT25i Brugervejledning Xperia V LT25i Indholdsfortegnelse Xperia V Brugervejledning...6 Introduktion...7 Om denne brugervejledning...7 Android hvad og hvorfor?...7 Telefonoversigt...7 Samling...8 Sådan tænder

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 900

Brugervejledning til Nokia 900 Brugervejledning til Nokia 900 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

Windows Phone 8X af HTC Brugervejledning

Windows Phone 8X af HTC Brugervejledning Windows Phone 8X af HTC Brugervejledning 2 Indhold Indhold Udpakning Din telefon 8 SIM-kort 9 Batteri 11 Tænde/slukke 12 Konfigurere telefonen Indtaste pinkoden 13 Konfigurere din telefon for første gang

Læs mere

Brugervejledning til din HTC HD mini

Brugervejledning til din HTC HD mini Brugervejledning til din HTC HD mini Læs venligst dette først, inden du starter Oplad batteriet Telefonens batteri er ikke opladt. Det er vigtigt, at du ikke fjerner batteripakken mens telefonen oplades.

Læs mere