Indhold. ipad introduktion 2 SORØ PRIVATSKOLE. Kære forældre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. ipad introduktion 2 SORØ PRIVATSKOLE. Kære forældre"

Transkript

1 ipad introduktion

2 ipad introduktion 2 Kære forældre Nu er vi ved at være klar til at udlevere ipads til eleverne i indskolingen. Det er vores ambition, at ipads i løbet af ganske kort tid vil være et vigtigt værktøj i elevernes læring og en naturlig del af undervisningen på Sorø Privatskole. For at komme bedst muligt fra start, beskriver vi her retningslinjerne for elevernes brug af ipads og hvor I som forældre kommer ind i billedet. Derudover svarer vi på nogle af de ofte stillede spørgsmål. Allerførst er det vigtigt, at I forældre får oprettet et Apple-ID til jeres barn, samt kvitterer for, at I har gennemgået dette dokument med jeres barn. Med venlig hilsen Casper Madsen, skoleleder Indhold ipads på Sorø Privatskole... 3 Forældre... 5 Webmail... 5 Apple-ID... 6 Udlevering... 7 Iboss MDM Invite Reguest... 7 Forældrehjælp... 8 Forsikring... 8 Netværksforbindelse... 8 Elever... 9 Ofte stillede spørgsmål... 9 Skolens retningslinjer Mål Vurdering... 15

3 ipad introduktion 3 ipads på Sorø Privatskole Sorø Privatskole har igennem skolens ipad-ordning mulighed for at sikre, at alle elever har de nødvendige programmer og applikationer til undervisningen. Skolen har ligeledes mulighed for at sikre, at der er den nødvendige lagerkapacitet til brug i undervisningen. Alle ipads er tilknyttet et såkaldt MDM-program. I praksis betyder det, at de udleverede ipads er sikret imod misbrug fx i tilfælde af tyveri. Skolen kan fjern-slette dem, så de ikke kan anvendes til noget af tredjepart. Igennem skolens ipad-ordning sikres det, at der er en fælles platform for undervisning og læring på skolen. Skolen benytter meebook.com som læringsplatform. Det vil sige at læringsmål, undervisningsforløb og materialer i videst muligt omfang samles her. På kort sigt er det ambitionen, at dette bliver elevernes primære indgang til undervisning i en række fag.

4 ipad introduktion 4 Skolen har formuleret en række enkle retningslinjer. Skolens ipads må bl.a. ikke tages med ud i frikvartererne. Det sikrer, at eleverne husker at prioritere bevægelse og leg uden involvering af en ipad. Derudover har skolen, i forbindelse med udleveringen af ipads, udarbejdet en række mål, der skal sikre et fælles fokus i læringsprojektet. Retningslinjer og mål står beskrevet på de sidste sider.

5 ipad introduktion 5 Forældre Allerførst er det vigtigt, at I som forældre får oprettet et Apple-ID til jeres barn, samt kvitterer for, at I har gennemgået dette dokument ipad introduktion (specielt Ofte stillede spørgsmål og Retningslinjer s ) med jeres barn. I bedes udfylde og aflevere det vedlagte dokument Apple-ID. I får senere en ipad-attest tilbage, hvor barnets navn, Apple-ID og serienummeret på den udleverede ipad er påført. Webmail Før I opretter et Apple-ID, skal I sikre jer, at jeres barn har en webmail (Fx Gmail). Ellers skal I oprette en webmail. I kan oprette en gratis webmail på fx Google: https://accounts.google.com/signup. Følg herefter guiden.

6 ipad introduktion 6 Denne webmail skal I anvende, når I opretter et Apple-ID. Jeres barn skal nemlig senere tilgå denne webmail på skolens ipad, fordi de modtager en mail med et link, som skal åbnes og bekræftes på den pågældende ipad. Apple-ID I forældre skal sikre, at jeres barn har et Apple-ID. Dette kan ske på flere måder. Skolen anbefaler på det kraftigste, at jeres barn får sit eget Apple-ID, og ikke benytter et af forældrenes. Hvis jeres barn allerede har et Apple-ID fx fra itunes kan dette dog sagtens benyttes. Skolen leverer alle programmer og applikationer, der anvendes af eleverne i undervisningen. Der er med andre ord ingen udgift til forældrene i den forbindelse. Bemærk, at uanset hvilken oprettelsesmetode I benytter, så kræver Apples retningslinjer, at man skal være fyldt 13 år for at lave et Apple-ID. Skolen anbefaler derfor, i samråd med Apple, at I angiver en fiktiv fødselsdato i feltet. Denne oplysning kan efterfølgende ændres, når barnet er fyldt 13 år. Nedenfor er beskrevet 2 måder at oprette et Apple-ID. 1. Hvis I allerede har en ipad eller iphone: Log ud og gå i Apples App Store og køb en gratis applikation. Vælg Opret Apple-ID og følg herefter guiden. Ved betalingskort skal I vælge intet.

7 ipad introduktion 7 2. Hvis du ikke allerede har en ipad eller iphone: Gå ind på https://appleid.apple.com/dk/account Følg guiden for oprettelse af et Apple-ID. Bemærk, at der skal tilknyttes et betalingskort. I skal efterfølgende gå ind i Apples App Store og redigere konto vælg rediger ud for betalingstype vælg intet. Udlevering Når I har oprettet et Apple-ID, skal i som forældre kvittere for, at I har gennemgået dette dokument ipad introduktion med jeres barn. I kvitterer på det vedlagte dokument Apple-ID, hvor I også skriver jeres barns Apple- ID. Jeres barns Apple-ID og jeres underskrift er en forudsætning for, at jeres barn kan få udleveret skolens ipad. I får senere en ipad-attest tilbage, hvor barnets navn, Apple-ID og serienummeret på den udleverede ipad er påført. iboss MDM Invite Reguest Efter jeres barn har fået udleveret skolens ipad, modtager jeres barn en mail ( iboss MDM Invite Reguest ) med et link, som skal åbnes og bekræftes på den pågældende ipad. Jeres barn skal derfor kunne tilgå barnets webmail (Apple- ID) på skolens ipad.

8 ipad introduktion 8 Forældrehjælp Eleverne har brug for forældrehjælp til at sikre gode rutiner omkring skolens ipad i hjemmet. Vi henstiller til, at det kun er eleven, der benytter skolens ipad derhjemme. Dette hjælper eleven med: at kunne holde styr på indhold og applikationer at kunne holde øje med batteriniveau og opladning at kunne finde skolens ipad og huske at få den med i skole Forsikring Alle ipads udleveres sammen med et cover, der er godkendt af skolens forsikringsselskab. Det er vigtigt at skolens ipad straks efter udpakning sættes i dette cover og altid opbevares heri. Skolens ipad er omfattet af en forsikring. Forsætlige skader dækkes dog ikke. Eventuelle skader, der måtte være påført uden cover, dækkes heller ikke af forsikringen. Netværksforbindelse Skolens ipad er i høj grad afhængig af et trådløst netværk. Derfor har skolen etableret et solidt trådløst netværk på hele skolen. Eleven kan med fordel også anvende det trådløse netværk derhjemme. De fleste familier har etableret et trådløst netværk i hjemmet, men skolen stiller ikke krav om dette.

9 ipad introduktion 9 Elever Der melder sig naturligt nok en række spørgsmål forbindelse med skolens ipad-ordning. Nogle af disse spørgsmål finder I svaret på her. Ofte stillede spørgsmål - Er det min ipad? Sorø Privatskole ejer den udleverede ipad, men du må gerne tage den med hjem. Det er også tilladt at installere private applikationer, musik, filer m.m. på den. Skolen frasiger sig imidlertid ansvaret for det private indhold. I tilfælde af manglende lagringsplads, kan skolen vælge at slette det private indhold.

10 ipad introduktion 10 - Må jeg tage min ipad med ud i frikvartererne? Du må ikke tage skolens ipad med ud i frikvartererne. Dette er for at sikre, at du får en pause fra skærmen, og at bevægelse og leg prioriteres uden involvering af en ipad. - Må jeg spille spil og gå på Facebook med min ipad? Du må ikke spille egne spil, gå på Facebook mv. i timerne uden lærerens tilladelse. Skolens ipad skal bruges til skoleaktiviteter i skoletiden. Overholdes denne regel ikke, kan skolen slette disse applikationer. Ved gentagende overtrædelse mister du retten til at have den udleverede ipad med hjem i en kortere eller længere periode. - Skal jeg selv tage en sikkerhedskopi af min ipad? Det er dit eget ansvar, at en sikkerhedskopi af dit indhold på den udeleverede ipad. Du må selv finde den form for backup, der fungerer bedst for dig. Det kan fx gøres trådløst via icloud eller på en computer via itunes. icloud backup kan indstilles til at foregå automatisk, hvilket er en stor fordel. Bemærk, at det med tiden kan blive nødvendigt med en udvidelse af kapaciteten i icloud for at kunne lave en fuld backup. Udgifterne til en sådan udvidelse sker for egen regning. Alternativt anbefales backup via itunes. - Hvordan sikrer jeg bedst min ipad? Sæt kode på din ipad. Indtast en firecifret kode første gang du starter op, så det kun er dig, der kan åbne den fremover. Sæt navn på din ipad. Gå ind i indstillinger generelt om navn. Skriv dit navn fx Ole Olesens ipad Air 2. Så kan vi sende de rigtige applikationer og programmer til dig.

11 ipad introduktion 11 Sæt dit billede på startskærmen. Tag et billede af dig selv. Gå ind i indstillinger foto og tryk på det billede, du har taget, og tryk derefter på indstil hjemmeskærm. Sæt gerne klistermærker eller stickers på coveret. Tjek at serienummeret passer under indstillinger om serienummer. Alle ipads har en unikt serienummer. Dine forældre har fået en seddel med dit serienummer. Brug for hjælp? Hvis I har andre spørgsmål, som ikke er blevet besvaret i ipad introduktion, er I velkomne til at henvende jer til jeres lærer eller kontakte skolens ipadansvarlige Lars Krogh (LØK). I kan, som altid, henvende jer til skolens kontor: Frederiksvej 8, tlf ,

12 ipad introduktion 12 Skolens retningslinjer I skoleverdenen er der stort fokus på at skabe en sammenhæng mellem vores samfund, børnenes uddannelse og den fremtid de står foran. Herunder kan I læse skolens retningslinjer. Skolens ipad er et undervisningsværktøj, hvor følgende gælder: Du skal medbringe skolens ipad i skole hver dag. Du skal sørge for, at skolens ipad er fuldt opladt ved skoledagens start. Du skal sørge for, at du har et par høretelefoner med i skole hvis du har et ekstra sæt, kan du eventuelt have det liggende i klassen. Du må ikke tage skolens ipad ud af det cover, som den blev udleveret med. Du må ikke tage skolens ipad med ud i frikvartererne. Du må ikke spille egne spil, gå på Facebook, Messenger mv. på skolens ipad i timerne uden lærerens tilladelse. Du skal prioritere det faglige indhold højere end det private i tilfælde af pladsmangel på skolens ipad. Du skal gå ind i indstillinger og slå Tillad meddelelser fra i alle applikationer på skolens ipad, så du ikke forstyrres i undervisningen. Du skal sørge for, at sikre skolens ipad bedst muligt. Du skal sørge for, at tage backup af dit indhold på skolens ipad.

13 ipad introduktion 13 Mål Formålet er, at accelerere elevernes læring og hæve det faglige niveau. Det er vigtigt, at alle omkring skolen, dvs. elever, forældre, medarbejdere, ledere m.m. kender til læringsprojektet, for aktivt at kunne gøre målene til pædagogisk virkelighed.

14 ipad introduktion mål Bred anvendelse af teknologi Teknologi skal være et naturligt arbejdsredskab i undervisningen. Det skal anvendes bredt i alle pædagogiske sammenhænge, hvor det didaktisk giver mening. 2. mål Udvikling af læringsrummet Læringsrummet skal matche samfundets teknologiske og kompetencemæssige udvikling. Elevernes digitale virkelighed skal inddrages i læringsrummet. Dvs. brugen af forskellige medieplatforme, applikationer m.m. og den interaktion, der finder sted. 3. mål Læreprocesser understøttes af læringsteknologien Læringsteknologien skal understøtte læreprocesser, der har fokus på samarbejde, kommunikation og læringsfællesskaber. Læringssynet skal styrke elevernes motivation, nysgerrighed og glæde ved at lære, så de bliver deltagende og producerende i læringsprocessen. 4. mål Inklusion og undervisningsdifferentiering øges ipad-ordningen skal give den enkelte elev bedre mulighed for, at lære i det tempo og på den måde, der passer den enkelte bedst. Skolen skal sikre elevernes lige muligheder, for at indgå som deltagere i anerkendende og udviklende fællesskaber. 5. mål Skole-hjem-samarbejdet styrkes Elevernes personlige enhed skal gøre elevernes faglige arbejde tilgængeligt såvel i skolen som i hjemmet. Forældre skal stå styrket, ved at have bedre mulighed, for at følge med i skolehverdagen og i den faglige progression.

15 ipad introduktion 15 Vurdering Det betyder, at alle der arbejder med læring og undervisning på skolen, deltager i at udvikle en tilgang til uddannelse, der handler mere om at have fokus på elevernes udbytte end på organisering af undervisning. Dvs. et fokusskifte fra undervisning til læring. På den måde bliver den digitale virkelighed og fremtid, som eleverne navigerer og vokser op i, tydeligt og naturligt til stede i det faglige. Det gælder alle steder, hvor det giver mening, og hvor det giver bedre læring for alle. Det læringssyn vi arbejder efter, tager udgangspunkt i, at eleverne bliver deltagende og producerende i læringsprocessen med fokus på samarbejde, kommunikation og læringsfællesskaber.

Vester Hassing 10. dec. 2013. Ipads på VHS. En vejledning. ipads på VHS Side 1

Vester Hassing 10. dec. 2013. Ipads på VHS. En vejledning. ipads på VHS Side 1 Ipads på VHS En vejledning ipads på VHS Side 1 Tillykke med det nye arbejdsredskab Vi ved allerede nu, at dette redskab bliver til stor hjælp i det daglige arbejde både på skolen og hjemme. Med uddelingen

Læs mere

Dit barns nye skole-ipad

Dit barns nye skole-ipad Dit barns nye skole-ipad Skolerne i Gladsaxe skal udfordre alle elever så de bliver så dygtige, de kan. De digitale værktøjer skal understøtte elevernes læring 1 Indhold Et pædagogisk redskab 3 Før dit

Læs mere

Første indstilling af ipad

Første indstilling af ipad Første indstilling af ipad Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i 3.- 8. klasse i Rudersdal kommune Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 1 Ny elev-ipad Rudersdal Den udleverede ipad er et

Læs mere

ipad i 100 dage Vejle Midtbyskole

ipad i 100 dage Vejle Midtbyskole ipad i 100 dage Vejle Midtbyskole I denne folder er samlet en lang række spørgsmål og svar i forhold til vores arbejde med ipads på Vejle Midtbyskole. Arbejdet med ipad på Vejle Midtbyskole skal understøtte

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

IPAD SOM ARBEJDSREDSKAB DET SKAL DU VIDE!

IPAD SOM ARBEJDSREDSKAB DET SKAL DU VIDE! IPAD SOM ARBEJDSREDSKAB DET SKAL DU VIDE! G O D E R Å D T I L D I G Selvom ipad en er i et cover, kan skærmen gå i stykker. Beskyt den derfor mod slag, vand og sand. Køb høretelefoner, så du kan arbejde

Læs mere

TILLYKKE MED DIT NYE ARBEJDSREDSKAB!

TILLYKKE MED DIT NYE ARBEJDSREDSKAB! TILLYKKE MED DIT NYE ARBEJDSREDSKAB! Vi håber på, at det bliver til stor hjælp i det daglige arbejde både på skolen og hjemme. Der vil opstå mange spørgsmål i løbet af den første tid, nogle vil kammeraterne

Læs mere

Langeland Kommunes skoler er nu godt i gang med det nye værktøj: Fronter. Fronters muligheder bliver indarbejdet i løbet af skoleåret 2009-10.

Langeland Kommunes skoler er nu godt i gang med det nye værktøj: Fronter. Fronters muligheder bliver indarbejdet i løbet af skoleåret 2009-10. Fronter på Humble Skole - en vejledning til Humble Skoles forældre i brug af Fronter, som er vores nye kommunikations og læringsplatform. Langeland Kommunes skoler er nu godt i gang med det nye værktøj:

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Skrevet af Leif Pedersen 26-02-2015. Denne vejledning beskriver hvilke ting du skal være opmærksom på i forbindelse med backup fra ipad.

Skrevet af Leif Pedersen 26-02-2015. Denne vejledning beskriver hvilke ting du skal være opmærksom på i forbindelse med backup fra ipad. Backup System/enhed: Backup Skrevet af Leif Pedersen 26-02-2015 Denne vejledning beskriver hvilke ting du skal være opmærksom på i forbindelse med backup fra ipad. På en ipad bliver der ikke automatisk

Læs mere

Fredagsbrev den 30. januar 2015

Fredagsbrev den 30. januar 2015 Uge 6: Musical 9. og 10.kl. Emneuge 0.-8.kl. Onsdag den 4.2. kl. 19 Torsdag den 5.2. kl. 19 Uge 7: interferie Musical, billetter købes ved indgangen Musical, billetter købes ved indgangen, alle er velkomne!

Læs mere

Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Håndbog for studerende

Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Håndbog for studerende Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Håndbog for studerende 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Retningslinjer... 4 Før prøven... 4 Under prøven... 5 Efter prøven... 6 Programmer

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

BRUGERNE BESTEMMER STADIG DET MESTE

BRUGERNE BESTEMMER STADIG DET MESTE NYT SKOLEÅR MED DIT DIGITALE ARBEJDSREDSKAB! Vi håber ipad en har været en stor hjælp i det daglige arbejde både på skolen og hjemme. Der har været mange spørgsmål i løbet af den første tid, nogle har

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Sådan indstiller du din ipad første gang

Sådan indstiller du din ipad første gang Sådan indstiller du din ipad første gang Betjeningsvejledning - ver. 1.2, Side 1 Rudersdal Ny lærer-ipad Du får udleveret en ipad som lån fra kommunen. Denne vejledning gennemgår i en række skærmbilleder,

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Lidt information. Det er særligt vigtigt at vejledningen 1-2-3-4-5-trin, der gør ipad klar til skolebrug bliver fulgt af alle.

Lidt information. Det er særligt vigtigt at vejledningen 1-2-3-4-5-trin, der gør ipad klar til skolebrug bliver fulgt af alle. Lidt information Tillykke med det nye arbejdsredskab Vi håber på, at det bliver til stor hjælp i det daglige arbejde - både på skolen og hjemme. Der er blevet arbejdet hårdt på at gøre alting klar til

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1. Version 9

Dan Rolsted PIT. Side 1. Version 9 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad), Android (HTC One) og Windows mobile (Xxxxx). Derudover vil der også

Læs mere

Nyt fra skolelederen Lysabild Børneunivers

Nyt fra skolelederen Lysabild Børneunivers Nyt fra skolelederen Lysabild Børneunivers Seneste nyt Kære forældre Foråret er godt på vej og 360 grader rundt om Børneuniverset springer træer og buske ud i de flotteste grønne farver. Det er noget der

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere