Casio DT-900 håndterminal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Casio DT-900 håndterminal"

Transkript

1 IT Gruppen AS T Tækkemandsvej Holbæk F Højvangen Skanderborg F Lautrupvang Ballerup F CVR Danske Bank Konto Casio DT-900 håndterminal Brugervejledning

2 Casio DT-900 håndterminal. Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk. Der henvises til IT Gruppens standardbetingelser af 1. juli IT Gruppen AS forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer og vinduer uden varsel. Version 3.0e Copyright IT Gruppen AS Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne manual er uden skriftligt samtykke fra IT Gruppen AS forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Marts 2008 CASIO DT-900 ver. 3.0e_Brugervejledning_

3 Indholdsfortegnelse 1 Generelt om håndterminalen Hvad skal håndterminalen bruges til Installation Opbygning af håndterminalen Tastatur Håndterminalholder Opstart af håndterminalen Hovedmenu Priskontrol Statusoptælling Status med varekartotek Status uden varekartotek Opsætning Generelt Terminal Teknik Status Diverse Varekartotek Hent nyt program Superbruger Teknisk klargøring Genstart/Boot Håndterminal Kold opstart Kloning af en håndterminal til en anden CASIO DT-900 ver. 3.0e_Brugervejledning_

4 1 Generelt om håndterminalen 1.1 Hvad skal håndterminalen bruges til Tilsluttes CASIO DT-900 til pc, kan butikkens eget varekartotek overføres til håndterminalen og derefter anvendes til priskontrol og statusoptællinger. Statusoptælling kan også foretages uden eget varekartotek. Det er væsentligt for den enkelte bruger at fastlægge ønskede anvendelsesmuligheder, og når disse er valgt, dels at få den fysiske opsætning på plads, dels at foretage opsætning af håndterminalen, så der i de forskellige menuer gives de ønskede valgmuligheder. 1.2 Installation CASIO DT-900 håndterminalen vil blive leveret klargjort til brug. Med håndterminalen følger en håndterminalholder og hertil kommer batterier til håndterminal og diverse kabler. Til selve håndterminalen medfølger backup-batteri, der som regel vil være monteret, og endelig batteriholder til såvel Alkaline som Lithium batterier. Installation af batterierne er beskrevet i afsnittet Batterier i dette kapitel. Ved klargøringen er programmet SGH installeret på håndterminalen. Denne brugervejledning beskriver funktionerne i dette program. 1.3 Opbygning af håndterminalen CASIO DT-900 håndterminalen er en moderne håndterminal som benytter laser scanningsteknik og infrarød dataoverførsel. Scanner og scannerknapper Laserscanneren sidder i toppen af CASIO DT-900, og er et såkaldt Class 1 Laser Product. Det betyder, at man bør undgå at se direkte ind i scanneren, mens den er aktiveret, ligesom der ikke bør peges i retning af andres øjne med aktiveret scanner. Scanneren aktiveres ved hjælp af en af de scannerknapper, der findes på begge sider af håndterminalen, eller ved brug af L / R på tastaturet. Ved normal indstilling vil scanningsafstanden være maksimalt 38 cm. For at sikre korrekt scanning, skal hele stregkoden rammes horisontalt. Gennemført scanning bekræftes med et kort lydsignal, og en scanningsindikator over displayet viser grønt for korrekt læst scanning og rødt for fejllæsning. Lysindikatorer Selve håndterminalen har kun én lysindikator. Et grønt signal betyder, at scanningen er korrekt aflæst, et rødt signal at scanningen ikke har givet en forståelig aflæsning. Andre funktioner som typisk har været supporteret via lysindikatorer, såsom lav batterikapacitet, vises på display. Håndstrop Håndterminalen leveres med håndstrop. Det kan kraftigt anbefales at fastgøre stroppen i øjet i bunden af håndterminalen, således at man efterfølgende kan sætte stroppen om håndleddet ved brug, og dermed undgå at tabe den. CASIO DT-900 ver. 3.0e_Brugervejledning_

5 Batterier Håndterminalen har plads til to sæt af batterier: Primære batterier og backup-batterier. Begge overvåges af funktioner, som via displayet foretager fejlmeddelelser om for eksempel lav batteristand. Bemærk Du må ikke fjerne begge batterier samtidig, da en total strømafbrydelse kan resultere i tab af data, fx varekartoteket, ligesom håndterminalens grundindstilling kan ændres. Primære batterier Som de primære batterier kan der vælges imellem almindelige Alkaline batterier, som kasseres efter brug, eller en genopladelig Lithium batteripakning. Brug aldrig batterier, der ikke er af et anerkendt mærke. Fjern aldrig et batteri, mens håndterminalen er tændt. Hvis det alligevel skulle ske, kan det betyde at håndterminalen mister data gemt i hukommelsen. Vælges Alkaline batterier, skal der bruges 2 stk. AA(LR6) batterier. CASIO DT-900 ver. 3.0e_Brugervejledning_

6 Bemærk Det er meget vigtigt at vende batterierne som angivet i batteriholderen. Vælges Lithium batteripakning, skal denne monteres som vist på illustrationerne: CASIO DT-900 ver. 3.0e_Brugervejledning_

7 Backup-batteri CASIO DT-900 har et ekstra batteri til backup i nødsituationer. Batteriet er beregnet til at fastholde data og grundindstillinger, når de primære batterier skiftes, hvis de primære batterier svigter, eller hvis batterierne opbruges under drift. Backup-batteriet er placeret i en holder for sig selv lige over de primære batterier. Her skal benyttes et Lithium batteri af typen CR2032. Udskiftning af backup-batteriet sker på følgende måde: CASIO DT-900 ver. 3.0e_Brugervejledning_

8 1.4 Tastatur Tastaturet på CASIO DT-900 er et helt traditionelt tastatur. Tastaturets funktioner 1 Scannerknap 2 Kontroltaster 3 Multifunktionstaster 4 10-tals tastatur 5 PW, tænd/sluk 6 ENT 7 Funktionstaster Ad 1 Scannerknapper Knapperne anvendes til at aktivere scanneren. Ad 2 Kontroltaster Den øverste række taster, lige under displayet, består fra venstre af 3 kontroltaster, samt Power tasten. S: Denne tast skifter imellem tal og bogstaver. Funktionen kan kun anvendes i forbindelse med navngivning af håndterminal. Denne funktion eksisterer ikke i den nuværende udgave af programmet. BS: Flytter markøren et trin baglæns og sletter sidste karakter. CLR: Fortryder indtastning. PW: Power tasten tænder og slukker for håndterminalen. Ad 3 Multifunktionstaster L for venstre og R for højre kan anvendes som Scannerknapper. CASIO DT-900 ver. 3.0e_Brugervejledning_

9 Ad 4 10-tals tastatur Her er de helt normale tal fra 0 til 9. Tryk på disse taster vil resultere i, at det angivne tal vises i displayet. Ad 5 PW tasten Powertasten tænder og slukker for håndterminalen. Ad 6 ENT-tasten Registrerer inddateringer. Ad 7 Funktionstaster De nederste 8 taster er funktionstaster. Tasterne er programmerede til specialfunktioner i forskellige sammenhænge. Grundlæggende er funktionerne: F1 Sætter minus ind (-). F2 F3 F4 F5 F6 F7 Flytter cursor til venstre. Flytter cursor til højre. Sletter en karakter tilbage. Indsætter mellemrum. Flytter markør i display op. Flytter markør i display ned. F8 Ingen funktion ( I systemmenu bruges den til displaylys ). Funktionstasterne kan have andre funktioner i visse billeder, men funktionerne vil da fremgå på skærmen. CASIO DT-900 ver. 3.0e_Brugervejledning_

10 1.5 Håndterminalholder Her beskrives standard-håndterminalholder til CASIO DT-900. Lysindikatorer I øverste højre hjørne af holderen findes 2 lysindikatorer, SD og READY POWER: SD lyser grønt, når datakommunikation er i gang. READY POWER lyser grønt, når håndterminalholder er tændt og håndterminal er korrekt placeret i håndterminalholderen. Indikatoren lyser rødt, når håndterminalholderen er tændt og håndterminalen ikke er placeret (eller ikke korrekt placeret) i håndterminalholderen. Stik til COM port og pc På bagsiden af holderen sidder stik til pc. Stikket bør fastgøres omhyggeligt, så dette ikke er årsag til kommunikationssvigt. Skift eventuelt COM port i SVANEN under menuen System/Håndterminal. Opsætning i SVANEN Opsætning af SVANEN version eller højere, til kommunikation med DT Åbn SVANEN 2. Vælg menuen System/Systemopsætning 3. Vælg fanebladet System 4. Klik på listepilen i feltet Håndterminal 5. Klik på SGH900 og klik på OK Strømforsyning Med håndterminalholderen følger en strømforsyning. Denne forbindes med holderen via stik på bagsiden, ved siden af stik til pc. Opladning af batteri Hvis CASIO DT-900 er forsynet med genopladeligt batteri vil opladning ske, når håndterminalen er placeret i holderen. 1.6 Opstart af håndterminalen For at lette dagligdagen med CASIO DT-900 vil opsætningen af håndterminalen få indflydelse på de tekster og spørgsmål som håndterminalen vil vise på display i de forskellige menuer. I denne brugervejledning vil det være for omfattende at vise alle de displayspørgsmål, der kan forekomme i en arbejdsgang, og da disse meddelelser er logiske i situationerne, vil der sjældent opstå problemer med forståelsen. Normal start Når der trykkes på PW-tasten tændes håndterminalen, og den starter op i det menupunkt, som sidst blev anvendt. Tryk på CLR, indtil displayet viser MENU, og håndterminalen er klar til brug. CASIO DT-900 ver. 3.0e_Brugervejledning_

11 2 Hovedmenu Hovedmenuen består af et displaybillede med aktuelle valgmuligheder. I de sidste 2 linjer vises: Tidspunkt for opkald til pc samt programversionsnummer. Øverst til højre ses aktuel tid. Menuerne vælges ved at taste menunummer eller ved at bruge piletasterne F6/F7 efterfulgt af tryk på ENT. Herefter vises nyt menubillede. Kommer man for langt i menusystemet, eller til et billede der ikke ønskes, trykkes CLR, hvorved man kommer et niveau tilbage. MENU 11:30:45 1. Status 2. Priskontrol 3. Diverse 4. Opsætning Opkald 02:30:11 Version xxxx 3 Priskontrol Forudsætningen for at benytte håndterminalen til priskontrol er, at butikkens eget varekartotek er lagt i håndterminalen. Dette gøres ved at vælge HOVEDMENU pkt. 3 Diverse, pkt. 1 Varekartotek, og herefter pkt. 1 Hent kartotek. Herefter sættes varestyringssystemet til at overføre det ønskede kartotek. Se nærmere herom i kapitlet omkring Varekartotek. Når Priskontrol vælges og vare er skannet/tastet, vises følgende display: Varenummer Tekst Etk: 0 Vgr: 8 S 6,35 F / K 3,99 BA 37,17% F1MNUF2RETF4MER CASIO DT-900 ver. 3.0e_Brugervejledning_

12 Efter scanning er markøren placeret i feltet Etk., og ønskes ny etiket udskrevet tastes 1. Det er valgfrit, om der scannes salgs- eller bestillingsnummer. Ønskes andre rettelser, vælges F2RET. Herved vises følgende display: Varenummer Tekst Etk: 0 Vgr: 8 S 6,35 F / K 3,99 BA 37,17% F2GEMF3ANNF4MER Markøren flyttes gennem felterne ved tryk på ENT. Det er muligt at bestille en ny etiket, og det er muligt at rette salgspriser enkeltstyk som flerstyk. F4 giver mulighed for at rette etikettype. Såvel kostpris som bruttoavance vises i priskontroldisplay. Når rettelser er foretaget, tastes F2GEM. Når priskontrollen er færdig, vælges F1MNU, hvilket giver følgende display: Behandl priskon 1. Send (alle) 2. Vis oversigt 3. Slet linie 4. Slet alle Overførsel til varestyringssystem forudsætter, at varestyringssystemet er sat op til at kommunikere med DT-900, at holderen er tilsluttet pc, samt at der i håndterminalens systemopsætning som standard er valgt overførsel via pc. Priskontrol forlades ved at taste CLR, indtil håndterminalen kommer til den ønskede menu gentagne tastninger vil placere håndterminalen i HOVEDMENU. CASIO DT-900 ver. 3.0e_Brugervejledning_

13 4 Statusoptælling Status kan foretages såvel med som uden varekartotek. Dette vælges i opsætningen under menupunktet Opsætning/Status. Under punktet Varekartotek kan vælges: Med kartotek / Uden kartotek. Herefter er det væsentligt at tage stilling til hvordan Ukendt vare skal registreres. Der kan vælges mellem Optæl ukendt, eller Optæl på vgr. Ved optælling vil håndterminalen, hvis samme vare scannes på samme fag/hylde, anses optællingen som en rettelse. Dette vises i display, og det totale antal skal nu indtastes. Ønsker man ikke rettelser, kan der i opsætning vælges reolliste. Dette medfører, at en vare kan scannes ønsket antal gange, og hver gang indtastes aktuelt antal. Vælges menupunktet Status, vises først status ID display. Her indtastes, hvem der optæller, og hvem der registrerer, der kan kun benyttes tal. Derefter indtastes fag og hyldenummer. Der kan indtastes max. 3 cifre, indtastes alle tre skifter markør til næste punkt, indtastes færre sker skift til næste punkt med et tryk på ENT. Der kan benyttes foranstillede 0 er hvis ENT ønskes undgået. Når en status skal foretages vælg som udgangspunkt om den ønskes gennemført med eller uden varekartotek i håndterminalen. Det er butikkens eget varekartotek der benyttes til Status med varekartoteket. Dette overføres inden status. 4.1 Status med varekartotek Efter udfyldelse af ID vises scanningsdisplay, og vare kan nu skannes/indtastes: Varenr - VGR MARS. Antal 0 F1 F2 F3 VIS SEND VGR Antal varer indtastes, og der trykkes ENT. Er varen ukendt, vil dette blive meddelt via display. Der er mulighed for at springe over ved tryk på CLR, eller man kan via valg i opsætningen registrere ukendte numre eller vælge optælling på varegruppe. Registres på varegruppe indtastes varegruppe, pris samt antal. Er der valgt Ukendt vare i opsætning, og ønskes varegruppe samt pris angivet, sættes dette ind efter et tryk på F3 VGR. Herefter vendes tilbage med F3 som nu viser F3 VARE. F2 SEND benyttes uanset om resultat skal sendes til pc eller sendes ud af håndterminalen altså slettes. Der slettes linjevis. Hvilke varer der er inde i status kan ses ved tryk på F1 VIS. CASIO DT-900 ver. 3.0e_Brugervejledning_

14 Efter at F2 er valgt er der mulighed for at vælge Send (alle). Når dette er valgt fremkommer nyt display: Vælg statustype 1. Lagerbeholdning 2. Korrektion + 3. Brækage 4. Svind 5. Eget forbrug 6. Lagerrabat 7. Korrektion Såfremt butikken ikke arbejder med varestyringssystem lagerstyring bør der altid vælges 1. Lagerbeholdning. Har butikken lagerstyring på en del eller alle varer er der mulighed for at udnytte de andre statustyper. Disse er helt i overensstemmelser med varestyringssystemets statusmodul/lagermodul. Efter valg placeres håndterminalen i holder, og der overføres data til varestyringssystem. Overførsel til varestyringssystem forudsætter, at varestyringssystemet er sat op til at kommunikere med DT-900, at holderen er tilsluttet pc samt at der i håndterminalens systemopsætning som standard er opsat via pc. 4.2 Status uden varekartotek Når der skal køres status uden varekartotek, vælges Opsætning/Status/Varekartotek/Uden kartotek. Dermed vil håndterminalen godkende alle scannede varer. Der er altså ingen form for kontrol på numre, da alle varer principielt er ukendte for håndterminalen. Det er ikke muligt at vælge menupunktet Opsætning/Status/Ukendt vare samtidig med valg af Status uden varekartotek. Ønskes varen registret på varegruppe gøres følgende: Scan varen og tast F3 for varegruppe. Varegruppe, antal og pris indtastes, og der trykkes ENT. Varerne overføres til varestyringssystemet som beskrevet under Status med varekartotek. CASIO DT-900 ver. 3.0e_Brugervejledning_

15 5 Opsætning Valg af menupunktet OPSÆTNING viser følgende menuer: OPSÆTNING 1. Generelt 2. Terminal 3. Teknik 4. Status 5.1 Generelt Punktet indeholder opsætning af selve håndterminalens funktioner: GENERELT 1. Version 2. Sæt dato/tid Version Valg af dette punkt viser versionsnavn. Menu forlades med CLR. Sæt dato/tid Display viser såvel dato som tid. Piletaster og tal benyttes til justering. Menupunktet forlades med CLR. 5.2 Terminal Punktet giver mulighed for justering af Tasteklik, Beepstyrke og Strømsparer. Vælg eksempelvis menupunktet 1 for Tasteklik: TASTATURKLIK Skal taster beepe, når der trykkes på dem Klik: Ja Skift valg med piletasterne. CASIO DT-900 ver. 3.0e_Brugervejledning_

16 Beepstyrke og Strømsparer fungerer på samme måde. 5.3 Teknik Dette punkt bør ikke vælges af andre end teknikere, eller kun i samråd med en af IT Gruppens konsulenter. 5.4 Status Ved valg af dette punkt fremkommer følgende display: STATUS 1. Varekartotek 2. Kartotektype 3. Ukendt vare 4. Reolliste 5. Scan i antal Varekartotek: Her tages stilling til om, der ønskes statusoptælling med eller uden varekartotek i håndterminalen. Kartotekstype: Her bør generelt vælges Normal, med mindre butikken har sin helt egen kartotekstype. Ukendt Vare: Her tages stilling til, hvorvidt ukendte varer skal optælles på varenummer og antal eller som Varegruppe med antal og pris. Reolliste giver valgmulighederne Ja/Nej og der skiftes med pile. Vælges Nej betyder det, at hvis der ved igangværende optælling stødes på en vare, som allerede er registreret på samme fag/hylde, vil håndterminalen anse scanningen som en rettelse. Totalt antal skal indtastes. Vælges Ja vil hver scanning anses som ny registrering. Scan i antal benyttes bl.a. til opsætning for indtastning af vægtvarer. Vægtvarer er varer, hvor salgsnummer starter med 20, 21, 22 eller 23. Ved vægtvarer findes generelt pakker med forskelligartet indhold / pris derfor scannes disse varer typisk én ad gangen. Med denne funktion kan der automatisk vælges 1 stk. der spares såvel indtastning af antal som ENT. Bemærk Efter sidste vægtvare skal dog indtastes antal og ENT. 1. Vælg Opsætning i HOVEDMENU på håndterminalen 2. Vælg Status 3. Vælg Scan i antal 4. Benyt piletast for at vælge Antal skal manuelt indtastes, Alle varer sættes antal = 1 eller Hvis vægtvare sættes antal = 1 5. Tryk ENT og herefter CLR til HOVEDMENU. CASIO DT-900 ver. 3.0e_Brugervejledning_

17 6 Diverse 6.1 Varekartotek CASIO DT-900 håndterminalen kan arbejde med butikkens eget varekartotek. En forudsætning for at dette fungerer, er korrekt opsætning af kommunikation mellem SVANEN og håndterminalholder. Se afsnit omkring håndterminalholder. Hent nyt SVANEN varekartotek 1. Vælg menupunktet Diverse i HOVEDMENU 2. Vælg menupunktet Varekartotek 3. Vælg menupunktet Hent kartotek 4. Placér håndterminalen i holderen 5. I SVANEN vælges Vedligeholdelse/Håndterminal, og herfra sendes kartotek til håndterminalen. Kommunikation med SVANEN forudsætter, at denne type håndterminal er valgt i SVANENs systemopsætning, at holderen er tilsluttet pc samt at der i håndterminalens systemopsætning er givet mulighed for at vælge pc 6. Afvent beskeden: Nyt varekartotek afhentet korrekt 7. Tryk ENT. 6.2 Hent nyt program Dette menupunkt anvendes ved opdatering til seneste version af programmet. Når der ligger et nyt program klar til afhentning, vil der i forbindelse med afhentning af ændringer til varekartotek komme til at stå i displayet: Nyt program skal afhentes hurtigst muligt. CASIO DT-900 ver. 3.0e_Brugervejledning_

18 Sådan hentes nyt program 1. Vælg menuen Diverse i HOVEDMENU 2. Vælg menupunktet Hent program Herved vises følgende display: HENT NYT PROGRAM Placer håndterminalen i holderen 3. Placér håndterminalen i holderen 4. Afvent beskeden: Nyt program hentet korrekt. Programmet bliver nu genstartet 5. Tryk ENT 6. Tryk 1 for EXECUTE AP 7. Afvent og tryk ENT for Yes, når spørgsmål kommer. 7 Superbruger 7.1 Teknisk klargøring Hardware klargøring - Håndterminalholder 1. Switches i bunden af holderen sættes. Fjern det lille, bløde plasticdæksel. Settings er fra venstre mod højre: on off on off off on on off Hardwareklargøring af DT Indsæt hovedbatteri, 2 stk. Alkaline eller 1 Lithium. Vigtigt! Brug kun batterier af anerkendte mærker 2. Indsæt backup-batteri, 1 stk. Lithium. Se eventuelt skitse i afsnittet Batterier i kapitlet Tryk på PW. Software klargøring DT-900 Gå til håndterminalens SYSTEM MENU sådan: Tast S (knappen med prikken) og PW knappen ned samtidig. SYSTEM MENU 1: EXECUTE AP 2: SET MODE 3: DATE/TIME 4: TRANSMIT CASIO DT-900 ver. 3.0e_Brugervejledning_

19 1. Vælg 4: TRANSMIT, og herefter: 4: UTILITY 3: CHG MEM SIZE Indtast 640. Tast ENT ved spørgsmålet: OK to change memory size to 0640 KB. Afvent ca sek. for formatering Tryk ENT for at bekræfte ændringen 2. Vælg 4: Filemode 1: Normal mode Tast ENT Tast CLR 3. Vælg 2: Format drive 1 for A-DRIVE 1 for Yes Tast ENT for at formatere Gør efterfølgende det samme for B DRIVE Tast CLR indtil du står i SYSTEM MENU 4. Vælg 4: TRANSMIT 7: Speed. 6: BPS Tast ENT 5. Vælg 4: TRANSMIT 5: Protocol 2 Multidrop Tast ENT Tryk CLR indtil SYSTEM MENU vises Kontrollér at der under pkt. 5 står: MLT for Multi 6. Vælg 3: DATE/TIME, og herefter: Indtast aktuel dato i formatet åååå/md/dd Indtast klokkeslæt i formatet ##:## Tast ENT Kontrollér at det indtastede er korrekt Tast CLR til SYSTEM MENU 7. Nu skal filerne overføres: Vælg 4:TRANSMIT 2: AP Install 1 for A-DRIVE (Efter at Multidrop er gjort klar til dette drev) Sæt håndterminalen i holderen Tast ENT 2: AP Install 2 for B-DRIVE (Efter at Multidrop er gjort klar til dette drev) Tast ENT efter at filerne er overført Håndterminalen er nu klar til brug. CASIO DT-900 ver. 3.0e_Brugervejledning_

20 7.2 Genstart/Boot Håndterminal Hvis man ønsker at afbryde håndterminalen, fordi den hænger, vil man kunne afbryde den normale programfunktion og genstarte håndterminalen. 1. Tryk på tasten PW, så håndterminalen slukker 2. Hold tasterne. (punktum) + S + PW nede samtidigt, indtil der lyder et bip 3. Slip alle taster 4. På displayet vil nu vises en SYSTEM MENU. Tast 1 5. Vent til spørgsmålet EXECUTE AP OK? Kommer på displayet og tryk ENT 6. Håndterminalen er nu i HOVEDMENU og klar til brug. 7.3 Kold opstart Hvis håndterminalen hænger fuldstændig op, så en speciel start ikke virker, kan der foretages total Reset. Dette kan betyde, at data i opsætningen går tabt. Selve reset foretages ved at vende håndterminalen om, så du nu ser på dens bagside. I venstre side lige over batteridækslet er der et lille hul. Her skal man med en tynd spids genstand trykke én gang. Håndterminalen starter nu i menuen SYSTEM MENU. Tast 1, vent til spørgsmålet EXECUTE AP OK? vises på displayet. Tryk ENT. 7.4 Kloning af en håndterminal til en anden Hvis en håndterminal mister hele programmet eller man har klargjort én håndterminal og ønsker en magen til med ALLE oplysninger kan man klone håndterminalen via den infrarøde port i bunden af håndterminalen. 1. Håndterminalen, der skal kopieres, skal stå i SYSTEM MENU. Fra hovedmenu vælges Vælg 4. Transmit 3. Vælg 3. Duplicate HT 4. Vælg 3. Drive 5. Vælg 3. A+B tryk ENT 6. Vælg 1. Send. Den håndterminal, der skal sendes til, klargøres på samme måde eneste undtagelse er, at der i pkt. 6 vælges RECEIVE. Håndterminalerne lægges nu bund mod bund, og kopieringen starter. Når kopieringen er færdig, vil KOPIEN stå i hovedmenu, mens originalen er klar til at sende til ny håndterminal. Ønskes ikke flere kopier, trykkes CLR til SYSTEM MENU, Tryk 1 EXECUTE APP og tast ENT. CASIO DT-900 ver. 3.0e_Brugervejledning_

Vejledning i status med CASIO DT-810 og SVANEN

Vejledning i status med CASIO DT-810 og SVANEN Vejledning i status med CASIO DT-810 og SVANEN 1. Læs denne vejledning igennem inden status Terminalen tændes ved at trykke på tasten PW. Står terminalen ikke i Hovedmenu trykkes på tasten CLR gentagne

Læs mere

Status med Casio DT-900 og SVANEN

Status med Casio DT-900 og SVANEN IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

EG Retail - Brugervejledning. Status med Casio DT-X7 og SVANEN

EG Retail -  Brugervejledning. Status med Casio DT-X7 og SVANEN EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med Casio DT-X7 og SVANEN CASIO DT-X7 Håndterminal Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. SGH Administration

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. SGH Administration EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning SGH Administration SGH Administration version 1.3.0.36 Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide.

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide. Indledning M90 terminalen er det nyeste inden for håndholdte scannere. M90 terminalen kan benyttes til statusoptælling i Hands Satellite Statussystem og til vareflytning i Hands Satellite Lagersystem.

Læs mere

MANUAL FRA AGROSOFT Ver

MANUAL FRA AGROSOFT Ver MANUAL FRA AGROSOFT 981 002 815 Ver. 01 17-04-2013 Indholdsfortegnelse Fysisk opsætning på APR500... 2 Bluetooth indstillinger... 2 Opsætning (APR500/PDA)... 2 Krav til PDA... 2 Skab forbindelse til Læser

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

SimaxCash. Brugervejledning

SimaxCash. Brugervejledning SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt Brugermanual Fyrite Insight Tastatur 1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt 2. Piletaster bruges til at bevæge

Læs mere

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! HÅNDTERMINAL 981 000 505 Ver. 100 02-10-2013 Indhold 1. HÅNDTERMINAL... 4 1.1 Håndterminal versioner.... 4 1.2 Integreret håndterminal... 4 1.3 Vigtig ved anvendelse af håndterminal...

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

EG Retail - Brugervejledning. SVANEN konvertering af huskenumre

EG Retail -  Brugervejledning. SVANEN konvertering af huskenumre EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning SVANEN konvertering af huskenumre SVANEN konvertering af huskenumre Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Opdateringsbrev NewStore Food version 040

Opdateringsbrev NewStore Food version 040 Opdateringsbrev NewStore Food version 040 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Skanning af stregkoder i felterne Købspris og Salgspris på varekortet

Læs mere

Skannerlys optimeret Lyset på skanneren er blevet smallere, så det nu er nemmere at skanne små stregkoder.

Skannerlys optimeret Lyset på skanneren er blevet smallere, så det nu er nemmere at skanne små stregkoder. Opdateringsbrev Casio DT-X7 Ændringer og forbedringer i version 1.0.13. Generelt Skannerlys optimeret Lyset på skanneren er blevet smallere, så det nu er nemmere at skanne små stregkoder. Nyt punkt: Ryd

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

Opdatering NewStore Food version 43

Opdatering NewStore Food version 43 Opdatering NewStore Food version 43 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Læs side 1 for at få oversigt over ændringerne. Kort oversigt over

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Brugervejledning SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Copyright 2006, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44 44 E-post:

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

DDB Detail lageroptælling

DDB Detail lageroptælling Lageroptælling kan foretages med håndscanner ved disken eller med håndterminaler af type Delfi Cap72 eller Cap 73. Lageroptælling findes i menupunktet Kartoteker/Lager status / Optælling. Skærmbillede

Læs mere

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KOM I GANG MED SHOPBOX OPRET EN PROFIL 4 OPRET EN BUTIK 4 STARTSIDE 5 HVORDAN DU OPRETTER, REDIGERER OG SLETTER PRODUKTER OG KATEGORIER 6 OPRET

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Installation af Point Yomani terminal

Installation af Point Yomani terminal Yomani terminalen er integreret til Detail via Point PWE software, der skal foretages følgende punkter for at det er klar til brug. 1. PSAM kortet sættes i terminalen, hvis det er leveret separat. PSAM

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Brugervejledning. IS frankeringsmaskiner. Vejledningen gælder for IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 440 og IS 480 IS 240/280 IS 350 IS 420

Brugervejledning. IS frankeringsmaskiner. Vejledningen gælder for IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 440 og IS 480 IS 240/280 IS 350 IS 420 Brugervejledning IS frankeringsmaskiner Vejledningen gælder for IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 440 og IS 480 IS 240/280 IS 350 IS 420 IS 440 IS 480 Indhold Introduktion... 3 Bruger afsnit... 4 Ændring

Læs mere

Forside. 2. Opstart/afslutning af kasseterminal.

Forside. 2. Opstart/afslutning af kasseterminal. Forside. Indhold.. Opstart/afslutning af kasseterminal.. Gennemfør salg a. Ekspedient nr. b. Kontant salg. c. Dankort salg 4. Gennemfør salg NFC. 5. Fejltastning, samt retursalg a. Returner salg (Kun muligt

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

SMARTair trådløs. Trin-for-trin guide

SMARTair trådløs. Trin-for-trin guide SMARTair trådløs Trin-for-trin guide Indholdsfortegnelse Hvordan opretter man et trådløst system... 3 Nulstille HUB en (Reset).... 3 Klargøring af hub version 5.0x... 4 Klargøring af hub version 6.0x...

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201

Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201 DA7211 Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201 Administration af filer... 2 Hvordan får jeg adgang til mine data, som er gemt på microsd, SD-kortet eller USB enheden?... 2 Hvordan flytter jeg den

Læs mere

E-SHOPPEN. Brugervejledning

E-SHOPPEN. Brugervejledning E-SHOPPEN Brugervejledning KOM GODT I GANG MED WÜRTHS ONLINE LØSNING Denne manual er lavet for at hjælpe dig godt på vej til at bruge Würths e-shop. Den guider dig igennem med billeder og kan også anvendes

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN Brugervejledning til elektroniske hyldeforkanter med RealPrice og SVANEN EG forbeholder sig ret til ændringer

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Serviceordrer Salgsordrer Lageroptælling Tidsregistrering (kun Delphi COM)

Serviceordrer Salgsordrer Lageroptælling Tidsregistrering (kun Delphi COM) Scanning med Delfi scanner Ved hjælp af Delfi scanner (CAP72, CAP73, COM) er det muligt at scanne reservedele til: Serviceordrer Salgsordrer Lageroptælling Tidsregistrering (kun Delphi COM) Opsætning af

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! AGROSOFT POCKETPIGS 981 002 640 Ver. 02 03-10-2013 2 981 002 640 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om brugen af Pocket... 4 1.1 Svinedata... 4 1.2 Opbygning... 5 1.3 Brugen

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Tillykke med købet af Deres nye Petscribe graveringsmaskine. Den følgende manual skal fungere som en guide til korrekte udpaknings-, opstillings-,

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Delfi Connect / Delfi Com

Delfi Connect / Delfi Com Scanning med Delfi scanner Ved hjælp af Delfi scanner (ex memor, Delfi Nova eller Lynx) er det muligt at scanne reservedele til: Serviceordrer Salgsordrer Indkøbskladde Lageroptælling/status Tidsregistrering

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Bilag 1 til BR styrmandsmappe. Tastevejledning til Birkerød Roklubs computersystem

Bilag 1 til BR styrmandsmappe. Tastevejledning til Birkerød Roklubs computersystem Bilag 1 til BR styrmandsmappe Tastevejledning til Birkerød Roklubs computersystem 1) Opstart. Når man ankommer til roklubben tændes computeren, der står på pulten mellem portene. Gør det straks, da den

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V Telefon: CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY

MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V Telefon: CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V. 2.0 CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY MAINTANENCE INDHOLD Indhold 2 Indledning 3 Managed PC Installation Start op fra USB stik 4 Valg af styresystem

Læs mere

EasyPos Offline salgsbetjening vejledning

EasyPos Offline salgsbetjening vejledning EasyPos Offline salgsbetjening vejledning Side 1 EasyPos offline kasse... 3 Offline kasse betjening... 3 Opret, rediger eller slet ekspedient... 6 Ændre stamdata... 6 Dagsafslutning... 6 Eksport af Offline

Læs mere