Casio DT-900 håndterminal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Casio DT-900 håndterminal"

Transkript

1 IT Gruppen AS T Tækkemandsvej Holbæk F Højvangen Skanderborg F Lautrupvang Ballerup F CVR Danske Bank Konto Casio DT-900 håndterminal Brugervejledning

2 Casio DT-900 håndterminal. Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk. Der henvises til IT Gruppens standardbetingelser af 1. juli IT Gruppen AS forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer og vinduer uden varsel. Version 3.0e Copyright IT Gruppen AS Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne manual er uden skriftligt samtykke fra IT Gruppen AS forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Marts 2008 CASIO DT-900 ver. 3.0e_Brugervejledning_

3 Indholdsfortegnelse 1 Generelt om håndterminalen Hvad skal håndterminalen bruges til Installation Opbygning af håndterminalen Tastatur Håndterminalholder Opstart af håndterminalen Hovedmenu Priskontrol Statusoptælling Status med varekartotek Status uden varekartotek Opsætning Generelt Terminal Teknik Status Diverse Varekartotek Hent nyt program Superbruger Teknisk klargøring Genstart/Boot Håndterminal Kold opstart Kloning af en håndterminal til en anden CASIO DT-900 ver. 3.0e_Brugervejledning_

4 1 Generelt om håndterminalen 1.1 Hvad skal håndterminalen bruges til Tilsluttes CASIO DT-900 til pc, kan butikkens eget varekartotek overføres til håndterminalen og derefter anvendes til priskontrol og statusoptællinger. Statusoptælling kan også foretages uden eget varekartotek. Det er væsentligt for den enkelte bruger at fastlægge ønskede anvendelsesmuligheder, og når disse er valgt, dels at få den fysiske opsætning på plads, dels at foretage opsætning af håndterminalen, så der i de forskellige menuer gives de ønskede valgmuligheder. 1.2 Installation CASIO DT-900 håndterminalen vil blive leveret klargjort til brug. Med håndterminalen følger en håndterminalholder og hertil kommer batterier til håndterminal og diverse kabler. Til selve håndterminalen medfølger backup-batteri, der som regel vil være monteret, og endelig batteriholder til såvel Alkaline som Lithium batterier. Installation af batterierne er beskrevet i afsnittet Batterier i dette kapitel. Ved klargøringen er programmet SGH installeret på håndterminalen. Denne brugervejledning beskriver funktionerne i dette program. 1.3 Opbygning af håndterminalen CASIO DT-900 håndterminalen er en moderne håndterminal som benytter laser scanningsteknik og infrarød dataoverførsel. Scanner og scannerknapper Laserscanneren sidder i toppen af CASIO DT-900, og er et såkaldt Class 1 Laser Product. Det betyder, at man bør undgå at se direkte ind i scanneren, mens den er aktiveret, ligesom der ikke bør peges i retning af andres øjne med aktiveret scanner. Scanneren aktiveres ved hjælp af en af de scannerknapper, der findes på begge sider af håndterminalen, eller ved brug af L / R på tastaturet. Ved normal indstilling vil scanningsafstanden være maksimalt 38 cm. For at sikre korrekt scanning, skal hele stregkoden rammes horisontalt. Gennemført scanning bekræftes med et kort lydsignal, og en scanningsindikator over displayet viser grønt for korrekt læst scanning og rødt for fejllæsning. Lysindikatorer Selve håndterminalen har kun én lysindikator. Et grønt signal betyder, at scanningen er korrekt aflæst, et rødt signal at scanningen ikke har givet en forståelig aflæsning. Andre funktioner som typisk har været supporteret via lysindikatorer, såsom lav batterikapacitet, vises på display. Håndstrop Håndterminalen leveres med håndstrop. Det kan kraftigt anbefales at fastgøre stroppen i øjet i bunden af håndterminalen, således at man efterfølgende kan sætte stroppen om håndleddet ved brug, og dermed undgå at tabe den. CASIO DT-900 ver. 3.0e_Brugervejledning_

5 Batterier Håndterminalen har plads til to sæt af batterier: Primære batterier og backup-batterier. Begge overvåges af funktioner, som via displayet foretager fejlmeddelelser om for eksempel lav batteristand. Bemærk Du må ikke fjerne begge batterier samtidig, da en total strømafbrydelse kan resultere i tab af data, fx varekartoteket, ligesom håndterminalens grundindstilling kan ændres. Primære batterier Som de primære batterier kan der vælges imellem almindelige Alkaline batterier, som kasseres efter brug, eller en genopladelig Lithium batteripakning. Brug aldrig batterier, der ikke er af et anerkendt mærke. Fjern aldrig et batteri, mens håndterminalen er tændt. Hvis det alligevel skulle ske, kan det betyde at håndterminalen mister data gemt i hukommelsen. Vælges Alkaline batterier, skal der bruges 2 stk. AA(LR6) batterier. CASIO DT-900 ver. 3.0e_Brugervejledning_

6 Bemærk Det er meget vigtigt at vende batterierne som angivet i batteriholderen. Vælges Lithium batteripakning, skal denne monteres som vist på illustrationerne: CASIO DT-900 ver. 3.0e_Brugervejledning_

7 Backup-batteri CASIO DT-900 har et ekstra batteri til backup i nødsituationer. Batteriet er beregnet til at fastholde data og grundindstillinger, når de primære batterier skiftes, hvis de primære batterier svigter, eller hvis batterierne opbruges under drift. Backup-batteriet er placeret i en holder for sig selv lige over de primære batterier. Her skal benyttes et Lithium batteri af typen CR2032. Udskiftning af backup-batteriet sker på følgende måde: CASIO DT-900 ver. 3.0e_Brugervejledning_

8 1.4 Tastatur Tastaturet på CASIO DT-900 er et helt traditionelt tastatur. Tastaturets funktioner 1 Scannerknap 2 Kontroltaster 3 Multifunktionstaster 4 10-tals tastatur 5 PW, tænd/sluk 6 ENT 7 Funktionstaster Ad 1 Scannerknapper Knapperne anvendes til at aktivere scanneren. Ad 2 Kontroltaster Den øverste række taster, lige under displayet, består fra venstre af 3 kontroltaster, samt Power tasten. S: Denne tast skifter imellem tal og bogstaver. Funktionen kan kun anvendes i forbindelse med navngivning af håndterminal. Denne funktion eksisterer ikke i den nuværende udgave af programmet. BS: Flytter markøren et trin baglæns og sletter sidste karakter. CLR: Fortryder indtastning. PW: Power tasten tænder og slukker for håndterminalen. Ad 3 Multifunktionstaster L for venstre og R for højre kan anvendes som Scannerknapper. CASIO DT-900 ver. 3.0e_Brugervejledning_

9 Ad 4 10-tals tastatur Her er de helt normale tal fra 0 til 9. Tryk på disse taster vil resultere i, at det angivne tal vises i displayet. Ad 5 PW tasten Powertasten tænder og slukker for håndterminalen. Ad 6 ENT-tasten Registrerer inddateringer. Ad 7 Funktionstaster De nederste 8 taster er funktionstaster. Tasterne er programmerede til specialfunktioner i forskellige sammenhænge. Grundlæggende er funktionerne: F1 Sætter minus ind (-). F2 F3 F4 F5 F6 F7 Flytter cursor til venstre. Flytter cursor til højre. Sletter en karakter tilbage. Indsætter mellemrum. Flytter markør i display op. Flytter markør i display ned. F8 Ingen funktion ( I systemmenu bruges den til displaylys ). Funktionstasterne kan have andre funktioner i visse billeder, men funktionerne vil da fremgå på skærmen. CASIO DT-900 ver. 3.0e_Brugervejledning_

10 1.5 Håndterminalholder Her beskrives standard-håndterminalholder til CASIO DT-900. Lysindikatorer I øverste højre hjørne af holderen findes 2 lysindikatorer, SD og READY POWER: SD lyser grønt, når datakommunikation er i gang. READY POWER lyser grønt, når håndterminalholder er tændt og håndterminal er korrekt placeret i håndterminalholderen. Indikatoren lyser rødt, når håndterminalholderen er tændt og håndterminalen ikke er placeret (eller ikke korrekt placeret) i håndterminalholderen. Stik til COM port og pc På bagsiden af holderen sidder stik til pc. Stikket bør fastgøres omhyggeligt, så dette ikke er årsag til kommunikationssvigt. Skift eventuelt COM port i SVANEN under menuen System/Håndterminal. Opsætning i SVANEN Opsætning af SVANEN version eller højere, til kommunikation med DT Åbn SVANEN 2. Vælg menuen System/Systemopsætning 3. Vælg fanebladet System 4. Klik på listepilen i feltet Håndterminal 5. Klik på SGH900 og klik på OK Strømforsyning Med håndterminalholderen følger en strømforsyning. Denne forbindes med holderen via stik på bagsiden, ved siden af stik til pc. Opladning af batteri Hvis CASIO DT-900 er forsynet med genopladeligt batteri vil opladning ske, når håndterminalen er placeret i holderen. 1.6 Opstart af håndterminalen For at lette dagligdagen med CASIO DT-900 vil opsætningen af håndterminalen få indflydelse på de tekster og spørgsmål som håndterminalen vil vise på display i de forskellige menuer. I denne brugervejledning vil det være for omfattende at vise alle de displayspørgsmål, der kan forekomme i en arbejdsgang, og da disse meddelelser er logiske i situationerne, vil der sjældent opstå problemer med forståelsen. Normal start Når der trykkes på PW-tasten tændes håndterminalen, og den starter op i det menupunkt, som sidst blev anvendt. Tryk på CLR, indtil displayet viser MENU, og håndterminalen er klar til brug. CASIO DT-900 ver. 3.0e_Brugervejledning_

11 2 Hovedmenu Hovedmenuen består af et displaybillede med aktuelle valgmuligheder. I de sidste 2 linjer vises: Tidspunkt for opkald til pc samt programversionsnummer. Øverst til højre ses aktuel tid. Menuerne vælges ved at taste menunummer eller ved at bruge piletasterne F6/F7 efterfulgt af tryk på ENT. Herefter vises nyt menubillede. Kommer man for langt i menusystemet, eller til et billede der ikke ønskes, trykkes CLR, hvorved man kommer et niveau tilbage. MENU 11:30:45 1. Status 2. Priskontrol 3. Diverse 4. Opsætning Opkald 02:30:11 Version xxxx 3 Priskontrol Forudsætningen for at benytte håndterminalen til priskontrol er, at butikkens eget varekartotek er lagt i håndterminalen. Dette gøres ved at vælge HOVEDMENU pkt. 3 Diverse, pkt. 1 Varekartotek, og herefter pkt. 1 Hent kartotek. Herefter sættes varestyringssystemet til at overføre det ønskede kartotek. Se nærmere herom i kapitlet omkring Varekartotek. Når Priskontrol vælges og vare er skannet/tastet, vises følgende display: Varenummer Tekst Etk: 0 Vgr: 8 S 6,35 F / K 3,99 BA 37,17% F1MNUF2RETF4MER CASIO DT-900 ver. 3.0e_Brugervejledning_

12 Efter scanning er markøren placeret i feltet Etk., og ønskes ny etiket udskrevet tastes 1. Det er valgfrit, om der scannes salgs- eller bestillingsnummer. Ønskes andre rettelser, vælges F2RET. Herved vises følgende display: Varenummer Tekst Etk: 0 Vgr: 8 S 6,35 F / K 3,99 BA 37,17% F2GEMF3ANNF4MER Markøren flyttes gennem felterne ved tryk på ENT. Det er muligt at bestille en ny etiket, og det er muligt at rette salgspriser enkeltstyk som flerstyk. F4 giver mulighed for at rette etikettype. Såvel kostpris som bruttoavance vises i priskontroldisplay. Når rettelser er foretaget, tastes F2GEM. Når priskontrollen er færdig, vælges F1MNU, hvilket giver følgende display: Behandl priskon 1. Send (alle) 2. Vis oversigt 3. Slet linie 4. Slet alle Overførsel til varestyringssystem forudsætter, at varestyringssystemet er sat op til at kommunikere med DT-900, at holderen er tilsluttet pc, samt at der i håndterminalens systemopsætning som standard er valgt overførsel via pc. Priskontrol forlades ved at taste CLR, indtil håndterminalen kommer til den ønskede menu gentagne tastninger vil placere håndterminalen i HOVEDMENU. CASIO DT-900 ver. 3.0e_Brugervejledning_

13 4 Statusoptælling Status kan foretages såvel med som uden varekartotek. Dette vælges i opsætningen under menupunktet Opsætning/Status. Under punktet Varekartotek kan vælges: Med kartotek / Uden kartotek. Herefter er det væsentligt at tage stilling til hvordan Ukendt vare skal registreres. Der kan vælges mellem Optæl ukendt, eller Optæl på vgr. Ved optælling vil håndterminalen, hvis samme vare scannes på samme fag/hylde, anses optællingen som en rettelse. Dette vises i display, og det totale antal skal nu indtastes. Ønsker man ikke rettelser, kan der i opsætning vælges reolliste. Dette medfører, at en vare kan scannes ønsket antal gange, og hver gang indtastes aktuelt antal. Vælges menupunktet Status, vises først status ID display. Her indtastes, hvem der optæller, og hvem der registrerer, der kan kun benyttes tal. Derefter indtastes fag og hyldenummer. Der kan indtastes max. 3 cifre, indtastes alle tre skifter markør til næste punkt, indtastes færre sker skift til næste punkt med et tryk på ENT. Der kan benyttes foranstillede 0 er hvis ENT ønskes undgået. Når en status skal foretages vælg som udgangspunkt om den ønskes gennemført med eller uden varekartotek i håndterminalen. Det er butikkens eget varekartotek der benyttes til Status med varekartoteket. Dette overføres inden status. 4.1 Status med varekartotek Efter udfyldelse af ID vises scanningsdisplay, og vare kan nu skannes/indtastes: Varenr - VGR MARS. Antal 0 F1 F2 F3 VIS SEND VGR Antal varer indtastes, og der trykkes ENT. Er varen ukendt, vil dette blive meddelt via display. Der er mulighed for at springe over ved tryk på CLR, eller man kan via valg i opsætningen registrere ukendte numre eller vælge optælling på varegruppe. Registres på varegruppe indtastes varegruppe, pris samt antal. Er der valgt Ukendt vare i opsætning, og ønskes varegruppe samt pris angivet, sættes dette ind efter et tryk på F3 VGR. Herefter vendes tilbage med F3 som nu viser F3 VARE. F2 SEND benyttes uanset om resultat skal sendes til pc eller sendes ud af håndterminalen altså slettes. Der slettes linjevis. Hvilke varer der er inde i status kan ses ved tryk på F1 VIS. CASIO DT-900 ver. 3.0e_Brugervejledning_

14 Efter at F2 er valgt er der mulighed for at vælge Send (alle). Når dette er valgt fremkommer nyt display: Vælg statustype 1. Lagerbeholdning 2. Korrektion + 3. Brækage 4. Svind 5. Eget forbrug 6. Lagerrabat 7. Korrektion Såfremt butikken ikke arbejder med varestyringssystem lagerstyring bør der altid vælges 1. Lagerbeholdning. Har butikken lagerstyring på en del eller alle varer er der mulighed for at udnytte de andre statustyper. Disse er helt i overensstemmelser med varestyringssystemets statusmodul/lagermodul. Efter valg placeres håndterminalen i holder, og der overføres data til varestyringssystem. Overførsel til varestyringssystem forudsætter, at varestyringssystemet er sat op til at kommunikere med DT-900, at holderen er tilsluttet pc samt at der i håndterminalens systemopsætning som standard er opsat via pc. 4.2 Status uden varekartotek Når der skal køres status uden varekartotek, vælges Opsætning/Status/Varekartotek/Uden kartotek. Dermed vil håndterminalen godkende alle scannede varer. Der er altså ingen form for kontrol på numre, da alle varer principielt er ukendte for håndterminalen. Det er ikke muligt at vælge menupunktet Opsætning/Status/Ukendt vare samtidig med valg af Status uden varekartotek. Ønskes varen registret på varegruppe gøres følgende: Scan varen og tast F3 for varegruppe. Varegruppe, antal og pris indtastes, og der trykkes ENT. Varerne overføres til varestyringssystemet som beskrevet under Status med varekartotek. CASIO DT-900 ver. 3.0e_Brugervejledning_

15 5 Opsætning Valg af menupunktet OPSÆTNING viser følgende menuer: OPSÆTNING 1. Generelt 2. Terminal 3. Teknik 4. Status 5.1 Generelt Punktet indeholder opsætning af selve håndterminalens funktioner: GENERELT 1. Version 2. Sæt dato/tid Version Valg af dette punkt viser versionsnavn. Menu forlades med CLR. Sæt dato/tid Display viser såvel dato som tid. Piletaster og tal benyttes til justering. Menupunktet forlades med CLR. 5.2 Terminal Punktet giver mulighed for justering af Tasteklik, Beepstyrke og Strømsparer. Vælg eksempelvis menupunktet 1 for Tasteklik: TASTATURKLIK Skal taster beepe, når der trykkes på dem Klik: Ja Skift valg med piletasterne. CASIO DT-900 ver. 3.0e_Brugervejledning_

16 Beepstyrke og Strømsparer fungerer på samme måde. 5.3 Teknik Dette punkt bør ikke vælges af andre end teknikere, eller kun i samråd med en af IT Gruppens konsulenter. 5.4 Status Ved valg af dette punkt fremkommer følgende display: STATUS 1. Varekartotek 2. Kartotektype 3. Ukendt vare 4. Reolliste 5. Scan i antal Varekartotek: Her tages stilling til om, der ønskes statusoptælling med eller uden varekartotek i håndterminalen. Kartotekstype: Her bør generelt vælges Normal, med mindre butikken har sin helt egen kartotekstype. Ukendt Vare: Her tages stilling til, hvorvidt ukendte varer skal optælles på varenummer og antal eller som Varegruppe med antal og pris. Reolliste giver valgmulighederne Ja/Nej og der skiftes med pile. Vælges Nej betyder det, at hvis der ved igangværende optælling stødes på en vare, som allerede er registreret på samme fag/hylde, vil håndterminalen anse scanningen som en rettelse. Totalt antal skal indtastes. Vælges Ja vil hver scanning anses som ny registrering. Scan i antal benyttes bl.a. til opsætning for indtastning af vægtvarer. Vægtvarer er varer, hvor salgsnummer starter med 20, 21, 22 eller 23. Ved vægtvarer findes generelt pakker med forskelligartet indhold / pris derfor scannes disse varer typisk én ad gangen. Med denne funktion kan der automatisk vælges 1 stk. der spares såvel indtastning af antal som ENT. Bemærk Efter sidste vægtvare skal dog indtastes antal og ENT. 1. Vælg Opsætning i HOVEDMENU på håndterminalen 2. Vælg Status 3. Vælg Scan i antal 4. Benyt piletast for at vælge Antal skal manuelt indtastes, Alle varer sættes antal = 1 eller Hvis vægtvare sættes antal = 1 5. Tryk ENT og herefter CLR til HOVEDMENU. CASIO DT-900 ver. 3.0e_Brugervejledning_

17 6 Diverse 6.1 Varekartotek CASIO DT-900 håndterminalen kan arbejde med butikkens eget varekartotek. En forudsætning for at dette fungerer, er korrekt opsætning af kommunikation mellem SVANEN og håndterminalholder. Se afsnit omkring håndterminalholder. Hent nyt SVANEN varekartotek 1. Vælg menupunktet Diverse i HOVEDMENU 2. Vælg menupunktet Varekartotek 3. Vælg menupunktet Hent kartotek 4. Placér håndterminalen i holderen 5. I SVANEN vælges Vedligeholdelse/Håndterminal, og herfra sendes kartotek til håndterminalen. Kommunikation med SVANEN forudsætter, at denne type håndterminal er valgt i SVANENs systemopsætning, at holderen er tilsluttet pc samt at der i håndterminalens systemopsætning er givet mulighed for at vælge pc 6. Afvent beskeden: Nyt varekartotek afhentet korrekt 7. Tryk ENT. 6.2 Hent nyt program Dette menupunkt anvendes ved opdatering til seneste version af programmet. Når der ligger et nyt program klar til afhentning, vil der i forbindelse med afhentning af ændringer til varekartotek komme til at stå i displayet: Nyt program skal afhentes hurtigst muligt. CASIO DT-900 ver. 3.0e_Brugervejledning_

18 Sådan hentes nyt program 1. Vælg menuen Diverse i HOVEDMENU 2. Vælg menupunktet Hent program Herved vises følgende display: HENT NYT PROGRAM Placer håndterminalen i holderen 3. Placér håndterminalen i holderen 4. Afvent beskeden: Nyt program hentet korrekt. Programmet bliver nu genstartet 5. Tryk ENT 6. Tryk 1 for EXECUTE AP 7. Afvent og tryk ENT for Yes, når spørgsmål kommer. 7 Superbruger 7.1 Teknisk klargøring Hardware klargøring - Håndterminalholder 1. Switches i bunden af holderen sættes. Fjern det lille, bløde plasticdæksel. Settings er fra venstre mod højre: on off on off off on on off Hardwareklargøring af DT Indsæt hovedbatteri, 2 stk. Alkaline eller 1 Lithium. Vigtigt! Brug kun batterier af anerkendte mærker 2. Indsæt backup-batteri, 1 stk. Lithium. Se eventuelt skitse i afsnittet Batterier i kapitlet Tryk på PW. Software klargøring DT-900 Gå til håndterminalens SYSTEM MENU sådan: Tast S (knappen med prikken) og PW knappen ned samtidig. SYSTEM MENU 1: EXECUTE AP 2: SET MODE 3: DATE/TIME 4: TRANSMIT CASIO DT-900 ver. 3.0e_Brugervejledning_

19 1. Vælg 4: TRANSMIT, og herefter: 4: UTILITY 3: CHG MEM SIZE Indtast 640. Tast ENT ved spørgsmålet: OK to change memory size to 0640 KB. Afvent ca sek. for formatering Tryk ENT for at bekræfte ændringen 2. Vælg 4: Filemode 1: Normal mode Tast ENT Tast CLR 3. Vælg 2: Format drive 1 for A-DRIVE 1 for Yes Tast ENT for at formatere Gør efterfølgende det samme for B DRIVE Tast CLR indtil du står i SYSTEM MENU 4. Vælg 4: TRANSMIT 7: Speed. 6: BPS Tast ENT 5. Vælg 4: TRANSMIT 5: Protocol 2 Multidrop Tast ENT Tryk CLR indtil SYSTEM MENU vises Kontrollér at der under pkt. 5 står: MLT for Multi 6. Vælg 3: DATE/TIME, og herefter: Indtast aktuel dato i formatet åååå/md/dd Indtast klokkeslæt i formatet ##:## Tast ENT Kontrollér at det indtastede er korrekt Tast CLR til SYSTEM MENU 7. Nu skal filerne overføres: Vælg 4:TRANSMIT 2: AP Install 1 for A-DRIVE (Efter at Multidrop er gjort klar til dette drev) Sæt håndterminalen i holderen Tast ENT 2: AP Install 2 for B-DRIVE (Efter at Multidrop er gjort klar til dette drev) Tast ENT efter at filerne er overført Håndterminalen er nu klar til brug. CASIO DT-900 ver. 3.0e_Brugervejledning_

20 7.2 Genstart/Boot Håndterminal Hvis man ønsker at afbryde håndterminalen, fordi den hænger, vil man kunne afbryde den normale programfunktion og genstarte håndterminalen. 1. Tryk på tasten PW, så håndterminalen slukker 2. Hold tasterne. (punktum) + S + PW nede samtidigt, indtil der lyder et bip 3. Slip alle taster 4. På displayet vil nu vises en SYSTEM MENU. Tast 1 5. Vent til spørgsmålet EXECUTE AP OK? Kommer på displayet og tryk ENT 6. Håndterminalen er nu i HOVEDMENU og klar til brug. 7.3 Kold opstart Hvis håndterminalen hænger fuldstændig op, så en speciel start ikke virker, kan der foretages total Reset. Dette kan betyde, at data i opsætningen går tabt. Selve reset foretages ved at vende håndterminalen om, så du nu ser på dens bagside. I venstre side lige over batteridækslet er der et lille hul. Her skal man med en tynd spids genstand trykke én gang. Håndterminalen starter nu i menuen SYSTEM MENU. Tast 1, vent til spørgsmålet EXECUTE AP OK? vises på displayet. Tryk ENT. 7.4 Kloning af en håndterminal til en anden Hvis en håndterminal mister hele programmet eller man har klargjort én håndterminal og ønsker en magen til med ALLE oplysninger kan man klone håndterminalen via den infrarøde port i bunden af håndterminalen. 1. Håndterminalen, der skal kopieres, skal stå i SYSTEM MENU. Fra hovedmenu vælges Vælg 4. Transmit 3. Vælg 3. Duplicate HT 4. Vælg 3. Drive 5. Vælg 3. A+B tryk ENT 6. Vælg 1. Send. Den håndterminal, der skal sendes til, klargøres på samme måde eneste undtagelse er, at der i pkt. 6 vælges RECEIVE. Håndterminalerne lægges nu bund mod bund, og kopieringen starter. Når kopieringen er færdig, vil KOPIEN stå i hovedmenu, mens originalen er klar til at sende til ny håndterminal. Ønskes ikke flere kopier, trykkes CLR til SYSTEM MENU, Tryk 1 EXECUTE APP og tast ENT. CASIO DT-900 ver. 3.0e_Brugervejledning_

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. SGH Administration

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. SGH Administration EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning SGH Administration SGH Administration version 1.3.0.36 Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 eller højere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 eller højere EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 eller højere NewStore Food Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 NewStore Food Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig

Læs mere

Brugervejledning NewPOS version 4.0.12

Brugervejledning NewPOS version 4.0.12 Brugervejledning NewPOS version 4.0.12 NewPOS 4 Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises i

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning 28.12.2011 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1.1 Generel beskrivelse af SG550M Digital Jagtkamera SG550 M

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewPOS 3

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewPOS 3 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewPOS 3 NewPOS 3 Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer

Læs mere

Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12

Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12 Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12 NewPOS Config Brugervejledning Version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der

Læs mere

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser.

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Opdatering af NewStore Food version 37.6 NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Data til kasse Overfør data til kasse Når der sendes til kasse,

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN Brugervejledning til elektroniske hyldeforkanter med RealPrice og SVANEN EG forbeholder sig ret til ændringer

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Manual til PC-CASH twin

Manual til PC-CASH twin Manual til PC-CASH twin Sidst opdateret: Januar, 2012 Side 2 af 71 Indholdsfortegnelse: Manual til PC-CASH twin... 1 Indholdsfortegnelse:... 3 Oversigt over PC-CASH twin... 5 Hoved-menuen... 6 Salgsfunktionen...

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

HCCOUNE lntroduktion Brugervejledning udstyr. Menusystem. Kørsel program- mer fra CCPIM. Hvis noget gar galt Råd og vink. Bilag PN: 99000756

HCCOUNE lntroduktion Brugervejledning udstyr. Menusystem. Kørsel program- mer fra CCPIM. Hvis noget gar galt Råd og vink. Bilag PN: 99000756 HCCOUNE lntroduktion Brugervejledning udstyr Betjening Opstart af system Menusystem Kørsel program- af mer fra CCPIM Hvis noget gar galt Råd og vink Bilag PN: 99000756 N,ghmt PICCOLINE, RC7S9, betjening,

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware Brugervejledning SmartAir TS1000 Administrationssoftware Copyright 2006 - Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf.

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. Omega EMS Manual - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. +45 7026 3606 Omega Web-bruger Manual Omega web-administrator Indhold 1 INTRODUKTION

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering.

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering. Daglig brug Vedligehold af registreringer Når CompuClock startes kan man åbne vinduet for de registreringer der er blevet registreret i systemet. Her opsamles alle registreringer vedrørende arbejdstid

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Brugervejledning til betalingsterminaler fra

Brugervejledning til betalingsterminaler fra Brugervejledning til betalingsterminaler fra Med VIKING platform (v.03.45) Countertop ict220e Countertop ict250e Integration ipp350 Mobile iwl220g Mobile iwl250b Countertop ict220eg Countertop ict250eg

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere