Spørgsmål / svar pr. 12. juni 2012 vedr. Annoncering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål / svar pr. 12. juni 2012 vedr. Annoncering 1-23-4-101-7-12"

Transkript

1 Spørgsmål / svar pr. 12. juni 2012 vedr. Annoncering Leje af Statisk og Dynamisk trykfordelende luftmadrasser Revideret den 14. juni 2012, spørgsmål/svar 12

2 Spørgsmål 1 Spørgsmål til Delaftale 1 og Delaftale 2: Vil det blive vægtet positivt såfremt leverandøren kan tilbyde et program der med udgangspunkt i Regionens nuværende situation og i tæt samarbejde med relevante nøglepersoner i Regionen, effektivt bidrager med, at sikre implementering af den Danske Tryksårspakke. Programmet indeholder en løsning der kan medvirke til udarbejdelsen af de nødvendige handlingsplaner og kan måle effekten af implementeringen for at sikre at Regionen får effekt af de midler der er investeret i de af udbuddet omfattede produkter? Svar 1 Nej, dette vil ikke indgå i betragtningen. Spørgsmål 2 Spørgsmål til Kontraktbilag 1 Kravspecifikationer/Løsningsbeskrivelse Punkt CE-mærkning og standarder Er det korrekt opfattet, at tilbudsgiver skal medsende dokumentation for, at rengøringsprocedure og hygiejnehåndtering overholder DS2451-8: 2001 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren. Del 8: Krav til vask og håndtering af tekstiler til flergangsbrug? Svar 2 Ja, det er korrekt. Spørgsmål 3 Spørgsmål til Kontraktbilag 1 Kravspecifikationer/Løsningsbeskrivelse Delaftale 1 punkt 1.26: Madrassen skal være automatisk regulerende i forhold til patientens vægt og Delaftale 2 Punkt 2.42: Madrassen skal kunne regulere automatisk i forhold til patientens vægt European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) beskriver i deres guidelines fra 2009 nødvendigheden af kontinuerlig optimal aflastning. Da sengens indstillinger og patientens lejring jævnligt ændres vil det betyde, at madrassens tryk mod patienten også ændres løbende. For at sikrer optimal trykaflastning af hensyn til patientens sikkerhed og forbruget af personaleressourcer er det derfor nødvendigt, at trykket i madrassen løbene justeres. Såfremt en madras blot laver en indstilling af modtryk når en patient første gang placeres på madrasser vil der være tale om et øjebliksbillede og når patientens lejring eller senges indstillinger ændres vil denne indstilling ikke være korrekt. Med baggrund i ovenstående: Er det korrekt forstået, at madrassen kontinuerligt og uden manuel tilpasning skal tilpasse sig ændringer i patientens vægt og lejring, samt ændringer i sengens indstilling?

3 Svar 3 Spørgsmål 4 Ja, det er korrekt forstået. Spørgsmål til Kontraktbilag 1 Kravspecifikationer/Løsningsbeskrivelse Delaftale 1 Punkt 1.25: Der skal være batteri-backup. Den bør kunde holde 1 time og Delaftale 2 Punkt 2.27: Der skal være batteri-backup. Den bør kunde holde 1 time Svar 4 Spørgsmål 5 Svar 5 Spørgsmål 6 Svar 6 Spørgsmål 7 Er det korrekt forstået, at batteri-backup en skal kunne opretholde madrassens normale funktion (alternerende / vekslende / pulserende) når strømforsyningen afbrydes? Og at den bør kunne opretholde madrassens normale funktion (alternerende / vekslende / pulserende) i (mindst) 1 time? Ja, det er korrekt forstået. Spørgsmål til Kontraktbilag 1 Kravspecifikationer/Løsningsbeskrivelse Delaftale 2: Dynamisk trykfordelende luftmadrasser Vi kan i kravspecifikationerne til denne delaftale ikke se, at der stilles nogen krav til produkternes trykaflastende egenskaber overhovedet. Da produktets trykaflastende effekt må antages, at være den altoverskyggende kerneydelse også for denne delaftale antager vi, at de manglende krav er en forglemmelse. Udbyder bedes oplyse hvilke krav der stilles til dokumentation for produkternes trykaflastende effekt for så vidt angår Delaftale 2? Ja, det er en forglemmelse. Der skal stå som i punkt 1.17 Opgiv modtryk målt over tid i rygleje og i sideleje, dokumenteret i forhold til mindst 5 målepunkter. Vedlæg dokumentation fra uvildigt institut Spørgsmål til Kontraktbilag 1 Kravspecifikationer/Løsningsbeskrivelse Delaftale 1 Punkt 1.18: Produktet skal være statisk indstilleligt grundet plejeog forflytning af patienter. Da denne delaftale netop omhandler statiske produkter antager vi, at der med dette krav menes, at madrassen skal kunne gøres hård med henblik på at lette pleje og forflytning af patienter? Udbyder bedes bekræfte dette? Ja, dette bekræftes. Spørgsmål til Kontraktbilag 1 Kravspecifikationer/Løsningsbeskrivelse Delaftale 1 Punkt 1.20: Ved low airloss bør den statiske tilstand kunne bevares i min. og Delaftale 1 Punkt 1.21: Ved low airloss skal madrassen automatisk tilbagefø-

4 res til pulsation efter statisk indstilling efter max. 15 minutter Svar 7 Spørgsmål 8 Vi er lidt i tvivl om hvad udbyder mener med dette krav, men antager, at der igen (jvf. Spørgsmål til Punkt 1.18) er tale om en funktion der gør madrassen hård i forbindelse med pleje- og forflytning af patienten? Udbyder bedes bekræfte denne antagelse? Hvad menes der med tilbageføres til pulsation når det er et statisk produkt? Ja, dette kan bekræftes. Der menes at madrassen skal være hård og derefter tilbageføres til low air loss. Spørgsmål til Kontraktbilag 1 Kravspecifikationer/Løsningsbeskrivelse Delaftale 1 Punkt 1.17: Opgiv modtryk målt over tid i rygleje og i sideleje, dokumenteret i forhold til mindst 5 målepunkter. Vedlæg dokumentation fra uvildigt institut. Spørgsmål 1: Da dette krav gælder for et statisk produkt, bedes udbyder forklare hvad der menes med målt over tid? Det vil for os give rigtig god mening, at stille et krav om trykmåling målt over tid under Delaftale 2 Dynamisk trykfordelende madrasser, hvor der netop sker bevægelser i madrassen, der ændrer modtrykket/interfacetrykket over tid. Udbyder bedes fremkomme med sin holdning til ovenstående udsagn? Spørgsmål 2: Den førende internationale faglige sammenslutning af kliniske eksperter indenfor sårbehandling, Tissue Viability Society har dannet international konsensus omkring valg af målepunkter. Overfor producenter i medicoindustrien slås det fast: 1. Test skal foretages i rygleje (supine position) 2. Sensorer skal placeres under sacrum og under hæle. Ref: Laboratory measurement of interface pressures applied by active therapy support surfaces: A consensus document Tissue Viabilyty Society (2010). Journal of Tissue Viability; 19(1):2-6

5 Med baggrund i ovenstående: Svar 8 Spørgsmål 9 Svar 9 Spørgsmål 10 Svar 10 Spørgsmål 11 Svar 11 Spørgsmål 12 Svar 12 revideret den 14. juni Af hensyn til ligebehandlingsprincippet bedes udbyder oplyse hvilke 5 målepunkter der ønskes foretaget trykmålinger på? 2. Hvilken klinisk begrundelse er der for dette valg? 1. Der ønskes ikke et øjebliksbillede, men derimod en kontinuerlig måling over en tidsperiode. Det er korrekt at punkt 1.17 skal stå under delaftale 1 og 2, statisk og dynamisk trykfordelende luftmadrasser. 2. Der ønskes målepunkter for: nakke, skuldre, korsben, hofte og hæl. Ang. skønnet årsforbrug: Er det antal madrasser eller er det liggedage? Det skønnede forbrug er antal liggedage. Der efterspørges 7 størrelser i hver klasse. Kan I angive forbrug i hver størrelse? Der kan jo være stor forskel i pris på en madras på 200xm og 210 cm. Det er ikke muligt at angive forbrug på hver størrelse, da statistikkerne vi kun har, er på de tre kilo grupper. Ønskes der en madras på 80 og 85 cm til borgere over 200 kg? Disse borgere kan jo ikke være i så små senge Statiske og dynamiske luftmadrasser på 80 og 85 cm til borgere over 200 kg indgår ikke længere i udbuddet og slettes fra tilbudslisten. Ønsker 3 leverandører, og sygehusene kan selv vælge. Hvor længe binder et sygehus sig for aftalen med 1 leverandør når de først har valgt, kan de frit vælge til og fra mens aftalen løber? Ja, hospitalerne vurdere selv, hvilken af de 3 leverandører som de på baggrund af de tre opstillede underkriterier funktionalitet, ergonomi og pris skønner er den bedste leverandør for det pågældende sygehus. Bindingsperioden er på 6 måneder. Hospitalerne binder sig således til at benytte en leverandør i 6 måneder af gangen. Såfremt leverandøren: er forsinket mere end 2 gange, ikke levere det aftalte indhold eller, at al dokumentation samt brugsanvisninger ikke foreligger på dansk vil det være muligt at komme ud af aftalen med leverandøren inden de 6 måneders udløb. Dette vil indgå i kontrakten. Spørgsmål 13 Punkt 2.10: angiv nøjagtig fyldningstid med patient på. Det afhænger da lidt af patientens vægt og kropsbygning, så hvad skal vi angive? Kan en ca. tid ikke være ok.?

6 Svar 13 Spørgsmål 14 Svar 14 Spørgsmål 15 Svar 15 Spørgsmål 16 Svar 16 Spørgsmål 17 Svar 17 Spørgsmål 18 Svar 18 Spørgsmål 19 Fyldningstiden bedes opgives for en patient på 90 kg. Punkt 2.13 Hvilken dokumentation ønskes. Det fremgår som regel af CE- godkendelse at de lever op til EN så vil det være nok. EN er en harmoniseret standard og der er derfor en formodning om at man er godkendt til CE-mærkning. Dog skal der stadig CE-mærkning på. Altså er det ikke nok at produktet lever op til EN Punkt Hvilket aflastningssystem der er anvendt. Hvad mener I med det? Der ønskes en beskrivelse af det aflastningssystem leverandøren anvender. Punkt Pulsationsfunktion skal enten være 1/2 eller 1/3. Mener i vekseltryk i 1 /2 eller 1/3 eller hvad? Kan en madras med vekseltryk 1/4 komme i betragtning? Nej, dette kan ikke komme i betragtning, da der er for stort et mellemrum mellem lamellerne. Punkt Der skal være batteri-backup. Hvis der er indbygget et andet sikkerhedssystem så madrassen holder luft i op til 8 timer, og patienten ikke kan komme til at ligge på sengens lamellerne, kan det så accepteres. Leverandøren bedes forklare hvordan produktet virker. Fx om det er kontinuerlig max inflated mv. Punkt2.48. Afmelding skal kunne ske både telefonisk og elektronisk. Vi har forstået efter informationsmødet at man ønsker Matrix-model uden til og afmelding. Skal dette punkt så ikke udgå? Nej, dette punkt skal ikke slettes, da det skal være muligt for kunden at kontakte leverandøren vedr. nedjustering af hospitalets lagerbeholdning. Alle prisændringer skal gå igennem Indkøb og Medicoteknik hvor vi vil forholde os kritiske til prisændringerne. Punkt 2.24 Ved low airloss skal madrassen automatisk tilbageføres til pulsation efter statisk indstilling efter max. 15 min. Hvad mener I med det Hvis en pumpe har statisk/max funktion og den går tilbage efter min vil det ikke være ok, patienten ligger jo ikke stille i den tid da det jo som regel er ved pleje eller forflytning denne funktion bruges. Svar 19 Der kan accepteres en tilbageførsel til pulsation på max 20 min. Spørgsmål 20 Udbudsbetingelser punkt 1.18: Der ønskes opretholdelse af lager med et forudbestemt antal madrasser på 1-2 centraldepoter pr. matrikel. For at tilbudsgiver kan beregne omkostninger til lagerbindinger bedes ordregiver oplyse forventet ønsket lagerstørrelse pr. matri-

7 kel. Svar 20 Det er ikke muligt at afgive en forventet lagerstørrelse per matrikel, da dette afhænger af endnu ukendte faktorer, såsom hvor tit leverandørerne kan komme og skifte madrasserne. Spørgsmål 21 Kontraktbilag 1 punkt 1.46/1.47 Der ønskes beskrevet procedure for levering og afhentning i bilag 10. Ordregiver bedes oplyse hvor i udbudsmaterialet vi finder bilag 10?. Svar 21 Det er en fejl, at vi beder om besvarelse på bilag 10. Besvarelserne skal vedlægges som et bilag. Spørgsmål 22 Kontraktbilag 2 Tilbudslisten I kontraktbilag 1 ønskes der oplyst ydre mål for madrasserne. Men i tilbudslisten er der kun angivet muligheden for at give pris på to længder på madrassen (200cm og 210cm). For at sikre konkurrence og så mange bud som muligt bedes ordregiver acceptere madras mål med +/- 3cm på de angivne størrelser. Svar 22 De indre mål (ikke fyldt tilstand) skal være kendte og må ikke afvige de angivne størrelser. Ydre målene (fyldt tilstand) skal ligeledes opgives. Der accepteres en afvigelse på 3 cm ved ydre mål. Spørgsmål 23 Kontraktbilag 2 Tilbudslisten Forventer ordregiver at tilbudsgiver kan levere en madras indenfor samtlige vægtkategorier. Hvorledes vil ordregiver, såfremt tilbudsgiver kun afgiver pris i en vægtkategori, så måle underkriteriet pris?. Svar 23 Såfremt der ikke bliver givet tilbud på samtlige pos. pr. delaftale, bliver der simuleret en pris ved at den (de) dyreste tilbudte vare(r) på samme pos. forhøjes med 3 %. Spørgsmål 24 Kontraktbilag 2 Tilbudslisten Kan der tilbydes to typer madrasser med samme målangivelser og indenfor samme vægtkategori? Svar 24 Det er tilladt at tilbyde to typer madrasser med samme målangivelser og indenfor samme vægt kategori, hvis det er til samme pris. Spørgsmål 25 AT bekendtgørelse om arbejdets udførelse nr. 559 af 17. juni 2004 med senere ændringer. Hvilken dokumentation ønskes for dette? Svar 25 Spørgsmål 26 Det er ikke nødvendigt, at uvildigt institut dokumenterer i forhold til ATbekendtgørelsen om arbejdets udførelse. Der er i forbindelse med afprøvning, at den bruges overordnet i den samlede vurdering af produkterne. Vedrørende kontraktens afsnit 14 - forsinkelse. Den gængse madrasbredde i Europa er 90 cm. Idet der efterspørges bredder på

8 80 og 85 cm. i dette udbud betyder det, at en eventuel ny leverandør skal have madrasserne fremstillet til formålet. Det er således ikke muligt for nye leverandører at fremskaffe madrasser indenfor tidsrummet uge 39 (forventet kontraktindgåelse) og uge 42 (forventet kontraktstart). Kan ordregiver på baggrund af ovenstående acceptere et tillæg til kontraktens afsnit der lyder således: Kunden vil altid acceptere en forsinkelse på op til 26 uger regnet fra tidspunktet for kontraktstart. I perioden fra kontraktstart og 26 uger frem, er Kunden således ikke beretiget til at foretage dækningskøb for Leasinggiverens regning jvf. Kontraktens afsnit Svar 26 Nej, dette kan ikke accepteres. Spørgsmål 27 Vedrørende Kontraktbilag 2, Tilbudsliste, Delaftale1 og Delaftale 2. Vil ordregiver redegøre for betydningen af kolonnerne i Tilbudslisten til Delaftale 1 og 2. Svar 27 Antal vareprøver: skal kun medsendes hvis der er opgivet tal herfor. Det er ikke tilfældet i dette udbud. Forhandlerens varenr.: Leverandørens eget varenummer ønskes oplyst. Forhandlerens varebeskrivelse: Der ønskes leverandørens egen beskrivelse af varen på dansk. Størrelse: Her bedes om madrassens indre mål. Brand/fabrikat: Her ønskes der brand betegnelse, hvis der er en samt fabrikat. Indhold i salgsenhed: Der ønskes at vide, hvor mange eventuelle løse dele der er per enhed. Typesalgsenhed: Her ønskes det at vide hvorledes madrasserne er pakket. Netto pris excl. moms pr. døgn: Her ønskes den pris leverandøren måtte byde på det enkelte positionsnummer. Priserne skal opgives per døgn og skal være excl. moms. Spørgsmål 28 Vedrørende efterlevelse af de indgåede rammekontrakter. Hvordan vil ordregiver sikre, at der ikke i kontrakternes løbetid tilbydes alternative løsningsmodeller og priser til de enkelte hospitaler som det tidligere et set? Svar 28 Alle prisændringer skal gå igennem Indkøb og Medicoteknik. Spørgsmål 29 Vedrørende de efterfølgende ordrer (aftræk) under rammeaftalerne. Vil ordregiver oplyse, hvem der efterfølgende har fuldmagt til - på det enkelte hospitals vegne - at indgå aftale om aftræk. Navn, stilling, adr, tlf nr. Svar 29 Nej, dette vil først blive oplyst når hospitalerne har valgt den leverandør de

9 ønsker. Spørgsmål 30 Vedrørende de efterfølgende ordrer (aftræk) under rammeaftalerne. Kan et hospital benytte mere end en rammeaftale? Svar 30 Det er for de enkelte sygehuse kun muligt at vurdere en af de 3 leverandører per delaftale. Se endvidere spørgsmål 12. Spørgsmål 31 Vedrørende skønnet årsforbrug. Vil det være muligt at få oplyst skønnet årsforbrug pr. størrelse på statisk og dynamisk? Svar 31 Se spørgsmål 10. Spørgsmål 32 Vedrørende skønnet årsforbrug. Vil det være muligt at få oplyst skønnet årsforbrug pr. hospital? Svar 32 Ja, dette er vedlagt som bilag 1. Statistikken er opdelt i de tre kilo grupper per hospital. Spørgsmål 33 Vedrørende Kontraktbilag 1 krav 1.46 og Hvordan skal døgnservice forståes i forbindelse med en matrikel-model? Svar 33 Døgnservice skal udgår. I stedet skal der stå at det skal være muligt mellem 8-16 at kunne kontakte leverandøren, såfremt der skal ske ændringer i lagerbeholdningen eller ved hasteordre. Spørgsmål 34 Gennemsnitlig liggetid pr. madras. Vil det være muligt at få oplyst en gennemsnitlig liggetid pr. madras. Det vil sige, hvor mange dage patienten ligger på madrassen inden den går retur? Svar 34 Nej, dette er ikke muligt. Spørgsmål 35 Vedrørende Kontraktbilag 1 krav 1.3, 1.4, 2.3 og 2.4 Er ordregiver indforstået med, at opmærkning kan være på enten madras eller betræk? Svar 35 Nej, opmærkning skal både være på madras og betræk. Det er ikke tilstrækkeligt, hvis kun en af delene er opmærket. Spørgsmål 36 Vedrørende Kontraktbilag 1 krav 1.25 og 2.27 Skal batteri-back-up være integreret i pumpen? Svar 36 Ja, det skal den, da antal apparater skal mindskes. Spørgsmål 37 Vedrørende Kontraktbilag 1 krav 1.31 og 2.32 Ordregiver bedes uddybe hvad der menes med disse to krav. Svar 37 At der skal afgives mål på madrassen når denne er i fyldt tilstand. Spørgsmål 38 Vedrørende Kontraktbilag 1 krav 1.47, 1.48, 2.50 og 2.51 Ordregiver bedes redegøre for forskellen på 1.47 og 1.48 samt 2.50 og Svar 38 Forskellen på disse er at man i punkt 1.47 og 2.50 ønsker at leverandøren skal

10 Spørgsmål 39 Svar 39 Spørgsmål 40 kunne komme alle dage altså om leverandøren kan komme mandag, tirsdag, onsdag torsdag og fredag. Leverandøren skal således i 1.48 og 2.51 skrive hvor mange dage om ugen denne vil komme og skifte madrasserne ud. De der vil flest dage om ugen vil få den højeste score. Vedrørende Udkast til Kontrakt afsnit Reduktion af leasinggiverens pris. På spørgemødet fremgik det, at de priser leverndørerne angiver i tilbuddet ikke kan sænkes i kontraktperioden. Kan ordregiver bekræfte, at afsnit 6.4 udgår? Nej, dette punkt vil ikke blive slettet, idet der stadig skal ske en nedjustering af priser hvis fx der grundet en effektivisering i virksomheden sker prisnedsættelse. Se i øvrigt spørgsmål Batteri Back Up dejligt at se at I vægter dette, da det giver patienten en sikkerhed ved transport internt i huset eller fra overflytninger mellem hospitaler. Vi undre os over I kun kræver 1 times batteri Back Up. Det er ikke lang tid i forhold til den egenskab en batteri back up skal bruges. Svar 40 Spørgsmål 41 Svar 41 Spørgsmål 42 Svar 42 Spørgsmål 43 Svar 43 Fastholder i dette bør-krav eller vil I præcisere dette mere som et krav med længere tids batteri back up? Nej, vi fastholder mindstekravet. Dog vil det blive vægtet positivt såfremt batteriet kan holde længere. Hvorledes tildeler I point for børkrav? Tildeling sker på baggrund af det opstillede i punkt 1.20 tildelingskriterium med underkriterier. Vi tildeler point udfra det i tilbuddet fremsendte, herunder besvarelse af kravspecifikationen, tilbudspræsentation og demonstration af produktet. Det vil være en brugergruppe bestående af fagpersoner fra relevante hospitaler i regionen, der evaluerer de kvalitative kriterier Ved valg af 3 leverandører, hvorledes sikrer den enkelt sig for indkøb af madrasser, hvis eet eller flere hospitaler undervejs overbevises om at bruge en af de andre leverandører. Det er hospitalernes egen vurdering og det kan derfor ikke sikres at et hospital ikke vil vælge en anden leverandør. Hospitalerne er meget forskellige og derfor vil de ikke nødvendigvis træffe samme vurdering. Det kan være svært at være lagerførende svarende til behov også for leveringstid når det ikke kan garanteres hvor mange hospitaler der vil indgå samarbejde og i hvor lang tid!? Regionen har forståelse for det er svært at være lagerførende på en rammeaf-

11 Spørgsmål 44 Svar 44 tale, da Leverandøren ikke kan forudsige ordregivers konkrete aftræk. Regionen vil såfremt der er problemer selvfølgelig være forstående overfor eventuelle indkøringsproblemer. Vedrørende frist for modtagelse af tilbud. Idet fristen for spørgsmål til udbudsmaterialet er rykket frem fra 31/5 til 14/6 efterlader det tilbudsgiverne med relativt kort tid til implementering af spørgsmål/svar. Vil ordregiver på det grundlag udskyde fristen for modtagelse af tilbud fra den 27/6 til den 11/7? Nej, tidsfristen vil ikke blive forlænget, da der ikke er blevet ændret ved nogle af udbuddets grundelementer.

Spørgsmål / svar pr. 12. juni 2012 vedr. Annoncering

Spørgsmål / svar pr. 12. juni 2012 vedr. Annoncering Spørgsmål / svar pr. 12. juni 2012 vedr. Annoncering 1-23-4-101-7-12 Leje af Statisk og Dynamisk trykfordelende luftmadrasser Nye spørgsmål tilføjet den 18. juni 2012, spørgsmål/svar 45-54. Spørgsmål 1

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 K E N D E L S E Athene Healthcare A/S (selv) mod Region Hovedstaden. (advokat Henning Biil,

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer. Indkøb og Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer. Indkøb og Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter Offentliggørelses tidspunkt Afleveringstidpunktet Spørgsmål

Læs mere

EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 32-36

EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 32-36 EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 32-36 Nr. Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål Svar 32 17.2.2015 20.2.2015 Kravspecifikation 4.10 Delaftale 10:

Læs mere

EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 22-31

EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 22-31 EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 22-31 Nr. Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål Svar 22 17.2.2015 19.2.2015 Generelt for alle delaftaler - Mærkning

Læs mere

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet.

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet. Sagsnr.1-23-4-101-25-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect.

Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect. Sagsnr. 1-234-101-30-12 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Personlige Hygiejneartikler og geler 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-16 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret

Læs mere

Ja, det er i orden at samle produktdatabladene til vareprøverne i en mappe.

Ja, det er i orden at samle produktdatabladene til vareprøverne i en mappe. Sagsnr. 1-3-4-101-10-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Op-beklædning 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-11 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vedr. teknisk kapacitet:

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. 1-23-4-101-9-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 Udbud af Konventionelt kød og pålæg samt økologisk kød KONTRAKTBILAG 4 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 58-72

EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 58-72 EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 58-72 Nr. Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål Svar 58 2.3.2015 5.3.2015 Udbudsbetingelser side 11 punkt 2.4 Afprøvning

Læs mere

Samlet oversigt af 30.8.2013 over spørgsmål og svar til EU-udbud 2013/S 160-279148 udbud af genbrugshjælpemidler for indkøbssamarbejdet Limfjord Vest

Samlet oversigt af 30.8.2013 over spørgsmål og svar til EU-udbud 2013/S 160-279148 udbud af genbrugshjælpemidler for indkøbssamarbejdet Limfjord Vest Indhold Generelle forhold... 4 Diverse spørgsmål... 4 Referenceliste... 5 Afsnit 2.10 - delaftaler... 6 Afsnit 2.15 udvælgelseskriterier... 7 Afsnit 2.16 tildelingskriterium... 8 Afsnit 2.3 sprog... 9

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune

Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune 16.04.2015 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det

Læs mere

Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem

Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Revideret fra spørgsmål 8 Spørgsmål 1 Administrationsgebyrer: Skal det

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041 & Svar 1 & Svar Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i 10/14041 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. ene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor.

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Informationsmøde for udbud af måtteservice www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe bestående af repræsentanter

Læs mere

EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22

EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22 EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22 Delaftale 3 Brystproteser ANNULLERES jf Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse indsendt den 27.05.2015, da

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

1. Spørgsmål til Udbudsbetingelserne + Udbudsbilag 1-4

1. Spørgsmål til Udbudsbetingelserne + Udbudsbilag 1-4 Sagsnr. 1-23-4-101-6-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 4 Udbud af Infusionspumper og forbrugsvarer 1. Spørgsmål til Udbudsbetingelserne + Udbudsbilag 1-4 18-06-2013 25-06-2013 1.1 Udbudsbilag 2:

Læs mere

Indkøbsskabelon. Trykfordelende statisk luftmadras, topmadras. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-04) eller 18 12 18 (-27)

Indkøbsskabelon. Trykfordelende statisk luftmadras, topmadras. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-04) eller 18 12 18 (-27) Indkøbsskabelon Trykfordelende statisk luftmadras, topmadras ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-04) eller 18 12 18 (-27) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde

Læs mere

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet Besvaret 29. maj 2015 1. Udbudsmaterialet pkt. 2.3: Vil det

Læs mere

Da der ikke er tale om en standard vare er der behov for udvikling og test af f.eks. stabiliteten (som beskrevet ovenfor bliver vognene

Da der ikke er tale om en standard vare er der behov for udvikling og test af f.eks. stabiliteten (som beskrevet ovenfor bliver vognene Sagsnr. 1-23-4-101-34-15 Spørgsmål og svar Udbud af høje skabe på hjul til nicher på AUH 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Et spørgsmål fra vores

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Sprøjter/kanyler, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Til Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-101-4-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 3 Udbud af respiratorer til hjemmebrug sat udstyrsafhængige forbrugsvarer

Sagsnr. 1-23-4-101-4-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 3 Udbud af respiratorer til hjemmebrug sat udstyrsafhængige forbrugsvarer Sagsnr. 1-23-4-101-4-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 3 Udbud af respiratorer til hjemmebrug sat udstyrsafhængige forbrugsvarer 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Spørgsmål / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017

Spørgsmål / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017 / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017 Stapler, ligeringsclips, trocar, veress kanyle og præparat opsamlingsposer til minimal invasiv kirurgi. 1: Kan det passe, at det ikke

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland Sagsnr. 1-23-4-101-2013 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-11 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af brystimplantater. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk

Velkommen. Informationsmøde for udbud af brystimplantater. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk Velkommen Informationsmøde for udbud af brystimplantater www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse, Region Midtjylland Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland 26-05-2015 Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Osteosyntese Til Region Midtjylland Indkøb og Medicoteknik www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter Rettelse af afleveringstidpunktet

Læs mere

Spørgsmål / svar 1 27 pr. 06. marts 2012 vedr. EU-udbud nr. 2012/S Kanyler/sprøjter, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt

Spørgsmål / svar 1 27 pr. 06. marts 2012 vedr. EU-udbud nr. 2012/S Kanyler/sprøjter, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Spørgsmål / svar 1 27 pr. 06. marts 2012 vedr. EU-udbud nr. 2012/S 33-053292 Kanyler/sprøjter, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Spørgsmål 1 Svar 1 Spørgsmål 2 Er det muligt at byde på del aftalerne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Spørgsmål / svar pr. 23. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem

Spørgsmål / svar pr. 23. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Spørgsmål / svar pr. 23. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Revideret fra spørgsmål 51 Spørgsmål 1 Administrationsgebyrer: Skal det

Læs mere

Referat. Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser

Referat. Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser Referat Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser Sted: Skive Kommune Rådhuspladsen 2 7800 Skive Tid: Onsdag d. 1. juni kl. 10:15 Laila G. Jensen startede med en præsentation

Læs mere

Ja den tilladte bredde for type 18 øges til 1040 mm. Det korrekte sagsnummer er 1-23-4-101-25-13 15.10.2014 22.10.14

Ja den tilladte bredde for type 18 øges til 1040 mm. Det korrekte sagsnummer er 1-23-4-101-25-13 15.10.2014 22.10.14 Sagsnr. 1-23-4-101-25-13 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vil Region overveje, at øge den tilladte bredte

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Der vil blive indgået rammeaftale med én leverandør, hvor den ordinære kontraktperiode vil løbe i 2 år.

Der vil blive indgået rammeaftale med én leverandør, hvor den ordinære kontraktperiode vil løbe i 2 år. Sagsnr. 1-23-4-78-10-10/ EU udbud 2012/S 210-345661 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Klinisk ernæring, Sondeernæring, drikkeklare ernæringspræparater samt tilhørende utensilier SPØRGSMÅL

Læs mere

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark 10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.:

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1 af 6 SPØRGSMÅL & SVAR Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med rødt I kontraktbilag 5 står der følgende: " Region Det er korrekt. Kontraktbilag

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2010/S 185-282532. pr. 5. november 2010: Lukket veneblodprøvetagningssystem til Region Midtjylland

Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2010/S 185-282532. pr. 5. november 2010: Lukket veneblodprøvetagningssystem til Region Midtjylland Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2010/S 185-282532 pr. 5. november 2010: Lukket veneblodprøvetagningssystem til Region Midtjylland Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 - Kontraktbilag 1 2.2/2.3 Findes specifikke ønsker

Læs mere

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Revideret version 6. august 2014 Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet 1. De anførte mål/størrelser

Læs mere

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet.

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet. Sagsnr.1-23-4-101-25-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Spørgsmål og svar. Udbud af Cochlea implantater med tilbehør 2013/S

Spørgsmål og svar. Udbud af Cochlea implantater med tilbehør 2013/S Spørgsmål og svar 2013/S 069-114550 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor. Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023540 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Helle Bøjen Larsen) 25. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023540 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Helle Bøjen Larsen) 25. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023540 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Helle Bøjen Larsen) 25. august 2011 K E N D E L S E WelMed Scanbio ApS (advokat Steen Hellmann, København) mod Gentofte Kommune

Læs mere

Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation

Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Sagsnr. 1-23-4-101-18-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Rengøringsmidler og artikler 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-6 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag

Læs mere

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 1 Informationsmøde vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 18. december 2015 Dagsorden

Læs mere

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:60713-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud på Sygeplejeartikler og Engangs- og flergangshandsker Udbud nr. 10/4389

Spørgsmål og svar til udbud på Sygeplejeartikler og Engangs- og flergangshandsker Udbud nr. 10/4389 Nr. Spørgsmål Svar Generelle spørgsmål 1 - Pkt. 2.17.: Der skal i tilbuddet vedlægges gældende prisliste og oplyses en rabatsats for køb udover det i tilbudslisten anførte. Den nævnte rabatsats indgår

Læs mere

På Delaftale 1 Legetøj skal tilbudsgiver endvidere tilbyde minimum 2 varelinjer indenfor hver produktgruppe

På Delaftale 1 Legetøj skal tilbudsgiver endvidere tilbyde minimum 2 varelinjer indenfor hver produktgruppe Ordregivers svar på de spørgsmål der er indkommet vedr. legetøj og institutionskøretøjer. Spørgsmål er - i anonymiseret form - markeret med sort og svar er markeret med blåt. 1. I Tilbudslistens fane 1

Læs mere

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser 2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald Udbudsbetingelser Dato: 11-03-2016 Udarbejdet af: OFD/PJH/LTH Version: 1 Kontrol: PJH Godkendt af: PJH side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21

Læs mere

Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler

Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler EU-Udbud på Lyskilder og el-artikler 201x/S xx-xxxxxx Hermed uploades til orientering spørgsmål med tilhørende svar. Svar på spørgsmål 1-3, der er modtaget

Læs mere

Kommentar fra udbudspræsentationen den , samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S pr. 15. oktober 2009

Kommentar fra udbudspræsentationen den , samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S pr. 15. oktober 2009 Kommentar fra udbudspræsentationen den 21.9.2009, samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S175-252308 pr. 15. oktober 2009 Hjerteklapper og -ringe til Region Midt- og Nordjylland Oplysninger fra

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende

Læs mere

Rammeaftalerne kan kun benyttes, hvis deres vilkår fuldt ud følges.

Rammeaftalerne kan kun benyttes, hvis deres vilkår fuldt ud følges. Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: +45 8871 3000 Fax: +45 8871 3008 www.amgros.dk amgros@amgros.dk Spørgsmål/svar til høreapparatudbud for 2011: 2010/S 245-374434 Spørgsmål Svar I det

Læs mere

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet 1 De anførte mål/størrelser må afvige med +/- 10% Der er tale

Læs mere

spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese

spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese Spørgsmål 1 Skal der afgives ens priser for skinner, skruer, søm m.m. jvf. Punkt 1.21.1. Svar 1 Spørgsmål 2

Læs mere

Nej, tidsfristen for levering af vareprøve kan ikke forlænges.

Nej, tidsfristen for levering af vareprøve kan ikke forlænges. Sagsnr. 1-23-4-101-34-15 Spørgsmål og svar Udbud af høje skabe på hjul til nicher på AUH 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Et spørgsmål fra vores

Læs mere

Leverandøren skal underskrive Faxe Kommunes databehandler aftale i forbindelse med kontraktindgåelse.

Leverandøren skal underskrive Faxe Kommunes databehandler aftale i forbindelse med kontraktindgåelse. Udbud af virtueltræning i Faxe Kommune Center for Sundhed og Pleje. Faxe Kommune ønsker et virtuelt system der kan fungere som træningsværktøj således, at der sikres en effektiv genoptræning af borgere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Skive Kommune (advokat Henrik Holtse, København) Klagenævnet har

Læs mere

Bilag E.1 Generel kravspecifikation Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer - Totalleverandører

Bilag E.1 Generel kravspecifikation Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer - Totalleverandører Bilag E.1 Generel kravspecifikation Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer - Totalleverandører 10. Indholdsfortegnelse 1. Kravspecifikation 3 2. Hvordan kravspecifikationerne skal forstås 4 3. Krav

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Indkøbsskabelon. Trykaflastende luftmadras, vekseltryk, topmadras. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-05) eller 18 12 18 (-28)

Indkøbsskabelon. Trykaflastende luftmadras, vekseltryk, topmadras. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-05) eller 18 12 18 (-28) Indkøbsskabelon Trykaflastende luftmadras, vekseltryk, topmadras ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-05) eller 18 12 18 (-28) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2016/S Automatiseret laboratorieløsning (Midtlab) Spørgsmål og svar 1 af

Spørgsmål og svar EU-udbud 2016/S Automatiseret laboratorieløsning (Midtlab) Spørgsmål og svar 1 af og svar EU-udbud 2016/S 214-389527 Automatiseret laboratorieløsning (Midtlab) 1 Prækvalifikationsbetingelser (Bilag 1 til udbudsbetingelserne) Det bedes bekræftet at deadline for at stille spørgsmål til

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr.

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr. 14.05.2014 Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder Sagsnr. 14/1042 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

DK-København: Høreapparater 2010/S 245-374434 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Høreapparater 2010/S 245-374434 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/14 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:374434-2010:text:da:html DK-København: Høreapparater 2010/S 245-374434 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Spørgsmål og svar nr. 2 til EU-udbud 2016/S af kopi, print & Multifunktionsmaskiner (MFP) til Hillerød Kommune

Spørgsmål og svar nr. 2 til EU-udbud 2016/S af kopi, print & Multifunktionsmaskiner (MFP) til Hillerød Kommune Økonomi Indkøb Trollesmindealle 27 DK - 3400 Hillerød Telefon 7232 0000 Mail indkob@hillerod.dk Til: Tilbudsgivere CVR/SE-nr: 29189366 Dato: 4.05.2016 Spørgsmål og svar nr. 2 til EU-udbud 2016/S 074-128347

Læs mere

Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler

Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler EU-Udbud på Lyskilder og el-artikler 201x/S xx-xxxxxx Hermed uploades til orientering spørgsmål med tilhørende svar. Svar på spørgsmål 1-3, der er modtaget

Læs mere

Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe.

Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe. Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43388114.aspx Ekstern udbuds ID 60713-2014 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende UDBUDSMATERIALET (Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold venligst systematikken): HUSK

Læs mere

Rettelse 1 (Spørgsmål 1.4) Rettelse 2 (Spørgsmål 1.5) Rettelsesblad 1. Bemærk:

Rettelse 1 (Spørgsmål 1.4) Rettelse 2 (Spørgsmål 1.5) Rettelsesblad 1. Bemærk: Rettelse 1 (Spørgsmål 1.4) I forhold til det oprindelige Kontraktbilag 1 er der sket ændringer i punkt 2.31 og 2.33. I forhold til det oprindelige Kontraktbilag 2 er der sket ændringer i positionsnummer

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

Danmark-Herning: Personbiler 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Herning: Personbiler 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 8 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125033-2016:text:da:html Danmark-Herning: Personbiler 2016/S 072-125033 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU

Læs mere

Parykker til kræftpatienter.

Parykker til kræftpatienter. Parykker til kræftpatienter. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/41813900.aspx Ekstern udbuds ID 373778-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure Offentligt

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold

Læs mere

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer.

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer. NOTAT Projekt Til Fra Udbud af økonomi- samt løn- og personalesystem Offentliggørelse på hjemmesiden Furesø Kommune 1. Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Med henvisning til igangværende udbud

Læs mere

Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300328-2013:text:da:html Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. kaffe, te og maskiner

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. kaffe, te og maskiner Skemaet indeholder alle, til dato, spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. kaffe, te og maskiner 16. juni 2017 Nr Spørgsmål Svar 1 Bilag 2 tilbudslisten Fanen kaffe: - I kolonne L udregnes

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 26. maj 2014/csc og jas Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet DDB skal hermed offentliggøre skriftlige spørgsmål og svar vedrørende udbudssagen om national webstatistik. 1. Vedrørende dimensioneringen

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14 1 af 11 SPØRGSMÅL & SVAR Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med rødt I kontraktbilag 5 står der følgende: " Region Det er korrekt. Kontraktbilag

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-101-30-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag X Udbud af EPJ-borde. Spørgsmål og svar EPJ borde pr. 29. oktober 2014

Sagsnr. 1-23-4-101-30-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag X Udbud af EPJ-borde. Spørgsmål og svar EPJ borde pr. 29. oktober 2014 Sagsnr. 1-23-4-101-30-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag X Udbud af EPJ-borde Spørgsmål og svar EPJ borde pr. 29. oktober 2014 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget

Læs mere

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-23-4-101-25-13 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af laboratorie og husholdnings køleskabe, fryseskabe, køle-/fryseskabe og ultra lav temperatur frysere 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

DORMI TRYKAFLASTNING TIL SENGELIGGENDE OVERSKUD TIL OMSORG

DORMI TRYKAFLASTNING TIL SENGELIGGENDE OVERSKUD TIL OMSORG DORMI TRYKAFLASTNING TIL SENGELIGGENDE OVERSKUD TIL OMSORG VIDEN OM Madrasser, søvn og sår VI LIGGER MEGET Vi mennesker bruger ca. 1/3 del af vores tid i sengen. Ældre, syge og svagelige bruger langt mere.

Læs mere

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau.

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau. Tilbudsbetingelser Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau SOSU Nord Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsmaterialet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar.

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til udbud på levering af rottebekæmpelse Nummer Spørgsmål Svar Opdateret den 13.10.2016 1 2 Udbudsmaterialet punkt

Læs mere

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Peter Dann Jørgensen, Bender von Haller Dragsted Tina Braad, Holst, Advokater IKA Indkøbsjura 7, den 14. september 2010 Formål Formålet med

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør www.regionmidtjylland.dk Dagens program Den udbudte opgave Udbudsmaterialets opbygning Spørgsmål til udbudsmaterialet Betingelser for deltagelse/udvælgelseskriterier

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere