Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4"

Transkript

1 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1

2 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN... 6 SPECIFIKATIONER... 8 TILSLUTNING AF MODTAGEREN... 9 BESKRIVELSE AF MODTAGEREN FJERNBETJENINGEN KANALLISTEN PLANLÆGGE OPTAGELSER (TIMER) PVR FUNKTIONER (HARDDISK) DIREKTE OPTAGELSE TIDSFORSKYD EN OPTAGELSE INSTALLATION SW OPGRADERING INDSTILLINGER

3 SIKKERHEDSOPLYSNINGER Installer og brug modtageren i overensstemmelse med nedenstående anvisninger for at undgå brandskader på personer eller udstyr. Lysnet Modtageren må kun benyttes på V AC 50/60Hz stikkontakter. Fjern kun net ledning ved at tage fat i net stikket og ikke i ledningen. Brug kun stikkontakter der er opsat af autoriserede fagfolk. Placering Stil kun modtageren på et fast, jævnt underlag. Anbring net ledningen så den ikke kommer i klemme eller bliver trådt på. Sæt aldrig modtageren oven på eller under andre enheder så som DVD afspillere eller optagere. Sæt aldrig modtageren i nærheden af eller over en radiator eller anden varmekilde, samt på steder med stærkt sollys eller meget støv. Ventilation Sæt aldrig modtageren et lukket sted, f.eks. et skab uden god ventilation. Sæt ikke genstande oven på modtageren, da dette vil forhindre den nødvendige luftcirkulation. Væsker, varme m.m. Udsæt ikke modtageren for vand eller fugt, og stil aldrig væskefyldte genstande, såsom vaser, på modtageren. Sæt ikke varme eller brændende genstande som f.eks. stearinlys oven på modtageren. 3

4 Uvejr Ved tordenvejr, eller hvis modtageren ikke bruges i længere perioder, bør modtageren frakobles lysnettet og parabolen. Dette gøres bedst ved at fjerne net stikket fra stikkontakten. Ekstraudstyr og software Brug aldrig tilbehør eller ekstraudstyr, som ikke er anbefalet af producenten af modtageren. Opgradér aldrig modtageren med ikke autoriseret software. Service Modtageren må kun åbnes af autoriserede fagfolk. Rengøring Modtageren må ikke blive våd, derfor skal den rengøres med en tør klud. Du skal straks trække net stikket ud af stikkontakten og kontakte en autoriseret reparatør hvis: Der er fejl på net ledning eller tænd/sluk afbryder Der er løbet væske i modtageren Modtageren ikke virker Modtagerens ydre er kraftigt beskadiget BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenståen- 4

5 de overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Nogle batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd (cadmium) eller Pb (bly). Dette er særligt skadelige stoffer og det er derfor specielt vigtigt, at disse batterier bliver indsamlet. (Denne er kun nødvendig, hvis batteriet indeholder de pågældende stoffer) Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etableret. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. HURTIG INSTALLATION Kontrollér tilbehøret Du bør kontrollere at alle tilbehørsdele er der. I kassen finder du: Modtager Fjernbetjening Manual To batterier 5

6 Tilslut modtageren til dit fjernsyn Hvordan du gør dette kan du se i afsnittet Tilslut modtageren på side 9. Tilslut din antenne På modtageren finder du to antenneindgange. Én til din parabol antenne og èn til din tagantenne. Du skal tilslutte begge kabler til modtageren. Isæt batterier i fjernbetjening Isæt de to medfølgende batterier, så pluspolen på batteriet vender på samme måde, som markeret i fjernbetjeningen. Tænd for modtageren og fjernsynet Tænd for modtageren på afbryderen der sidder på bagsiden. Tryk på standby på fjernbetjeningen for at starte modtageren. FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN Når modtageren er startet op, kommer en installationsguide. Med pil ned knappen vælger du menusprog. Tryk på den blå knap for at komme til næste side. På næste side skal du under punktet TV tilslutning vælge som hvordan dit fjernsyn er tilsluttet. Hvis du kun bruger scart skal du vælge scart. Hvis du bruger HDMI, som giver mulighed for at se HD programmer, skal du vælge HDMI. Under punktet Billedformat skal du vælge om det fjernsyn som er tilsluttet til modtageren har et 4:3 eller 16:9 billedformat. (Det mest normale er 16:9). 6

7 Punktet tidszone giver dig mulighed for at indstille ur offsettet. Normalt skal den i Danmark stå til +1. Når du har fortaget disse indstillinger trykker du på den blå knap for at komme til næste side. På næste side skal du vælge hvilken antenneopsætning du har og hvilke satellitpositioner du vil benytte. Vælger du Astra1 + Astra2 skal du have en antenneopsætning hvor du har Astra1 (19,2 ) på indgang 1 på din DiSEqC omskifter og Astra2 (28.2 ) på indgang 2. Vælger du denne opsætning vil modtageren automatisk indlæse kanalerne fra de to positioner. Vælger du Thor + Sirius + Astra2 + Astra1 skal du have en antenneopsætning hvor du har Thor på indgang 1, Sirius på indgang 2, Astra2 på indgang 3 og Astra1 på indgang 4. Også her indlæser modtageren kanalerne. Hvis der skal benyttes andre satellitpositioner, kan disse indstilles ved at vælge andre. Den sidste mulighed er at indlæse en kanalliste via USB. Når du er færdig trykker du på den blå knap. På den sidste side skal du vælge om du vil søge efter kanaler fra din tagantenne. Hvis du har denne tilsluttet vælger du Ja og trykker ok. Din modtager er herefter klar til brug. 7

8 SPECIFIKATIONER Understøtter SD/HDSD (MPEG4 AVC/H.264) Ét common interface slot Én Conax CAS7 kortlæser USB PVR Tidsforskydning. Sæt én aktuel udsendelse på pause og se videre når det passer dig. Optag én kanal samtidig med du ser en anden kanal på den samme transponder 7 dages EPG HDMI og component udgange 576p, 720p, 1080I S/PDIF udgang 8 cifret VFD display Kanal sortering efter satellit eller alfabetisk. Menu sprog: Dansk, Tysk, English, Fransk, Italiensk, Hollandsk, Spansk, Portugisisk, Tyrkisk, Græsk, Slovakisk, Svensk Plads til tv og radio kanaler 8 favoritlister Motorstyring (DiSEqC 1.2 og USALS) Software opgradering via USB 8

9 TILSLUTNING AF MODTAGEREN Bemærk! HD signaler kan ikke overføres via CVBS og scart. Billedet vil blive nedskaleret, så du stadigvæk kan se HD kanaler, men du kan ikke se det i den høje opløsning. Tilslutning med scart eller HDMI Det vil give den bedste billedkvalitet kun at bruge et HDMI-kabel mellem modtageren og fjernsynet. Har fjernsynet ingen HDMI indgang kan der bruges et scart kabel. Forbind parabolantennen til LNB in Forbind tagantennen til ANT in Forbind fjernsynet og modtageren med enten et HDMI-kabel eller et scart-kabel 9

10 BESKRIVELSE AF MODTAGEREN FJERNBETJENINGEN Tænder og slukker for modtageren Mute skruer helt ned for lyden første gang der trykkes på knappen. Anden gang tændes lyden igen. Indtast et kanalnummer eller et punkt i menuen. Skifter mellem TV og Radio. Skifter til den sidste sete kanal. Skruer ned for lyden. Skruer op for lyden. Pauser billedet. Er der tilsluttet en USB harddisk til modtageren vil man starte tidsforskydningsfunktionerne. Viser info banneret. Trykkes der to gange vises en beskrivelse af udsendelsen. Viser den elektroniske programguide. Åbner hovedmenuen. Trykkes igen, lukker menuen. Afbrud uden at gemme ændringer. Flytter markøren op. Flytter markøren ned. Markør flyttes til venstre. Markør flyttes til højre. Åbner og lukker tekst-tv. Åbner en options menu hvis kanalen understøtter dette. Åbner kanallisten, hvis man ikke er i menuen. I menuen gemmes ændringer. 10

11 Åbner en menu hvor der kan vælges et andet lydspor. Åbner en menu hvor man kan vælge undertekster. Giver adgang til optagelser på harddisken. Spoler tilbage i en optagelse. Spoler frem i en optagelse. Stopper en afspilning. Starter en optagelse. Afspiller en optagelse, eller starter en pause et udsendelse. Skifter billedopløsning. (576p, 720p eller 1080i) Åbner en liste over alle planlagte optagelser. 11

12 Fronten 1. Display: Viser kanalnavnet, eller om menuen er åben. 2. Tænd og sluk: Tænder for modtageren eller slukker (sætter den i standby). 3. / 4. CH - / CH +: Vælger forrige eller næste kanal Common interface slot (bag ved lågen): Modtageren er udstyret med et common interface slot, som bruges til at se kodede kanaler. Conax CAS7 kortlæser. Hvis din tv udbyder udsender kanaler kodet i conax, kan programkortet isættes direkte i modtageren. For at kortet virker, skal chippen vende nedad ind mod modtageren. 12

13 Bagsiden Nr. Navn Funktion 1 LNB OUT Her kan en anden modtager tilsluttes 2 LNB IN Indgang fra parabolantennen 3 YpbPr Component udgang 4 ANT IN Indgang fra tagantennen 5 ANT OUT Udgang til fjernsynet 6 RS232 Seriel port 7 EXT. IR Ekstern IR øje 8 S/PDIF Digital lydudgang 9 USB port USB port til ekstern harddisk 10 VIDEO Analog videoudgang 11 AUDIO L Analog lyd venstre 13

14 12 AUDIO R Analog lyd højre 13 HDMI Digital lyd- og billedudgang 14 TV SCART Analog video- og lydudgang 15 POWER Afbryder knap Se TV og lytte til radio I dette afsnit beskrives det hvordan du kan se tv kanaler og lytte til radiokanaler. Takket være fordelene ved digital modtagelse har du mulighed for at benytte nogle ekstra funktioner, som f.eks. at se omtaler af programmerne, vælge lydspor eller tænde/slukke for underteksterne. Generelle funktioner Brug CH+ eller CH- til at skifte en kanal op eller ned. Du kan bruge nummertasterne til at vælge en kanal direkte med. Der skiftes til den sidst sete kanal, ved at trykke på LAST knappen. Med TV/RADIO knappen skiftes der mellem TV og Radio kanaler. Hver gang der er skiftet kanal, vises et infobanner i bunden af skærmen. Info banneret viser informationer om den kanal der ses. Info banneret forsvinder efter nogle sekunder, men kan kaldes frem igen ved at trykke på INFO. 14

15 Bemærk at programinformationen kun vises hvis de er tilgængelige fra tv udbyderen. KANALLISTEN Ved at trykke på OK knappen vises kanallisten, som gør det nemt at navigere rundt i alle de mange kanaler som ligger i modtageren. Grupper Ved at trykke på den røde knap, åbnes et nyt vindue, hvor det er muligt at vælge mellem følgende lister: Alle kanaler, Terrestriske, Satellit eller Favorit. Alle kanaler viser hovedlisten med alle de kanaler der ligger i modtageren. Terrestrisk viser alle kanaler fra din tagantenne. Satellit åbner en ny undermenu, hvor det kan vælges at se programmer fra en bestemt satellitposition. Favorit åbner en oversigt med de 8 favoritlister. Tryk OK når en liste er markeret, for at se programmer fra denne liste. Favorit Tryk på den røde favoritknap, for at se en liste med de 8 favoritlister. Marker den liste du vil se kanaler fra og tryk på OK. 15

16 Sortér Du kan nemt og enkelt sortere kanallisterne i nummerorden, alfabetisk eller ukodet/kodet orden. Når du trykker på den grønne knap, åbner en liste hvor du kan vælge den sortering du ønsker. Find Når du har mange kanaler i din kanalliste, kan det være en fordel at søge efter kanaler. Tryk på den blå tast, hvor du kan indtaste navnet på den kanal du vil finde. Kanalmuligheder ( Kanal optioner ) Ved at trykke på OPT knappen kan der, såfremt kanalen understøtter dette, åbnes en menu hvor man kan vælge flere underkanaler. Undertekster På mange kanaler kan undertekster til- og fravælges. Tryk på GRØN for at vise menuen med undertekster. Med pil højre eller venstre vælges om underteksterne skal være tændt eller slukket. For at vælge undertekst type/sprog markeres den undertekst der ønskes. Tryk OK for at aktivere den. Lydspor På mange kanaler har du også mulighed for at vælge andre lydspor. Tryk på RØD for at vise menuen med lydspor. Med pil højre eller venstre vælger du om lydsporet skal være 16

17 tændt eller slukket. For at vælge undertekst type/sprog markeres det lydspor der skal vælges. Tryk OK for at aktiver det valgte. Elektronisk program guide (EPG) Modtageren viser i infobanneret information om den udsendelse som vises nu og den næste. Vil du have en oversigt over hvad der sendes på alle kanaler trykker du på EPG tasten. Første gang du trykker EPG vises en oversigt over alle kanaler i modtageren. Med denne oversigt kan du nemt se hvilke udsendelser som køre på alle kanaler. RØD knap: Springer to timer tilbage i EPG oversigten Grøn knap: Springer to timer frem i EPG oversigten Gul Knap: Springer en dag tilbage i EPG oversigten Blå knap: Springer en dag frem i EPG oversigten Piletasterne: Flytter markøren i selve EPG oversigten Info-knap: Viser et vindue hvor programbeskrivelsen kan læses. Tryk på exit for at lukke dette vindue. Optage knap: Når markøren står på en udsendelse som du gerne vil optage, trykker du på optageknappen. Et nyt vindue åbner sig og du kan nu se alle de planlagte optagelser der er. Hvis du ikke har ændringer til optagelsen trykker du på EXIT. Du bliver nu spurt om du vil gemme. Tryk OK for at gemme eller EXIT for at 17

18 fortryde. Du er nu tilbage i EPG oversigten igen. EPG Knappen: Du kan ved at trykke på EPG knappen skifte til en oversigt der kun viser de udsendelser der kommer på den kanal du har markeret i EPG oversigten. Her kan du med pil op og ned vælge mellem de udsendelser for den aktuelle dag. Med pil højre/venstre kan du skifte mellem dagene. Optageknappen virker på samme måde som i den anden EPG oversigt. Tryk på EPG knappen for at vende tilbage igen. PLANLÆGGE OPTAGELSER (TIMER) En af de funktioner du kommer til at bruge meget hvis du har sat en USB harddisk til modtagen, er timer funktionen. For at åbne timer oversigten trykker du på F2 knappen. Du vil nu se en oversigt over alle de timere som er oprettet. Med piletasterne op/ned kan du markere den timer du ønsker at slette eller ændre. Rød knap: Sletter en timer optagelse. OK knap: Redigér i en timer. Mode: bestemmer hvilken type timer du vil lave. Du kan vælge mellem Fra, Optag eller Påmindelse. - Hvis du har tilsluttet en USB haddisk vil optag gemme optagelsen på harddisken. Dato: Angiv startdatoen 18

19 Start tid: Hvornår optagelsen skal starte Sleep tid: Hvornår optagelsen skal slutte Kanalliste: Hvilken kanalliste kanalerne skal hentes fra Kanal: Vælg den kanal du ønsker at optage fra Timer Cycle: Vælg hvor ofte du vil have modtageren skal optage. Vælg mellem Én gang, Dagligt eller Ugentligt. Tryk på den røde knap for at gemme. Teletext (Tekst-tv) Modtageren kan vise ventefri tekst tv. Du kan starte tekst tv funktionen ved at trykke på TXT knappen. Trykker du på TXT igen lukkes tekst tv. Nummertasterne: indtast nummeret på en side. Pil op og ned: Skifter en side frem eller tilbage. Pil højre og venstre: Hvis der findes flere undersider kan der skiftes mellem dem med pil højre/venstre. PVR FUNKTIONER (HARDDISK) Hvis du tilslutter en ekstern harddisk eller en USB stick til modtageren kan du gemme optageler på det eksterne lager. Mens du optager et program kan du se et andet program på samme transponder, eller du kan se en optagelse som du tidligere har lavet. Du vil se at kanaler 19

20 som ikke er aktive vil være grå i kanallisten. Bemærk! Funktioner som optagelse, tidsforskydning og afspilning kræver at den tilsluttede harddisk er tilsluttet med USB 2.0. Disken skal være formateret i FAT32. Andre formater genkendes ikke af modtageren. DIREKTE OPTAGELSE For at optage den aktuelle udsendelse der ses, trykkes på optageknappen. Et nyt vindue åbnes og det kan vælges, med højre/venstre pil, hvor lang tid optagelsen skal vare. Tryk på OK for at starte optagelsen. Du kan ved at trykke info se hvor lang tid modtageren har optaget. For at afbryde optagelsen trykker du stop eller skifter kanal. TIDSFORSKYD EN OPTAGELSE. Du kender det sikkert mens du sidder og ser en udsendelse ringer telefonen, og du går glip af din udsendelse. Men ikke mere. For når telefonen ringer trykker du bare på pauseknappen. Når du så er færdig med at snakke i telefon trykker du på play (afspil) og du kan nu se din udsendelse færdig. Modtageren bliver ved med at optage indtil du har set din udsendelse færdig. Under hele tidsforskydningen kan du til enhver tid spole i optagelsen. For at afbryde tidsforskydningen trykker du på stop. Optagelsen bliver automatisk slettet når du trykker stop. 20

21 Planlæg en optagelse Se afsnittet EPG på side 17. Afspil en optagelse For at se oversigten med alle optagelserne trykkes på FILE knappen. Pil op/ned: Markér den optagelse der skal afspilles. Tryk OK for at se den. Rød knap: Sletter en optagelse. Grøn knap: Viser informationer om den harddisk der er tilsluttet. Gul knap: Viser programomtalen af den udsendelse du har optaget. (Dette kræver at operatøren/udbyderen udsender disse informationer). Menu funktioner Hovedmenuen aktiveres ved at trykke på menuknappen. Hovedmenuen giver adgang til alle indstillinger i modtageren. Der navigeres rundt i menuen ved at bruge piltasterne, og undermenuerne aktiveres ved at trykke på højre pilen. Kanalredigering Du har mulighed for at redigere kanalerne i hovedlisten eller i de 8 favoritlister. Redigerer hovedlisten I hovedlisten findes alle kanaler som er søgt inde i modtageren. 21

22 Rød knap: Markér en eller flere kanaler. Grøn knap: Redigér den eller de kanaler der er markeret. Ved tryk på den grønne knap, åbnes en ny menu. De ændringer der foretages, gælder enten den kanal du står på, eller flere kanaler (hvis du har markeret flere kanaler). Lås: Lås eller lås op Spring over: Markerer om kanalerne skal springes over. Tilføj: Tilføj kanaler til den markedede favoritliste. Slet: Sæt kanalerne til at blive slettet næste gang kanallisterne gemmes Skift navn: Omdøb navnet på kanalen. Gul knap: Kanalsortering. - En ny menu med flg. muligheder åbnes: Alfabet: Sorterer kanalerne i alfabetisk orden. Frekvens: Sorterer kanalerne i frekvens orden. Kode: Sorterer efter om de er kodet eller ukodet. Lås: Sorterer efter låste eller ikke låste kanaler. Blå knap: Flytter en eller flere kanaler (som du har markeret med rød knap). Når kanalen eller kanalerne er markeret med det blå flytte-ikon kan du med pil op eller ned flytte kanalen eller kanalerne. Når kanalen er på den rigtigt position, trykker du på blå igen for at indsætte kanalen. Tryk på OK for at se billedet på kanalen i det lille vindue. Tryk på exit for at gemme dine ændringer. 22

23 Redigere favoritkanaler Redigerer favoritkanaler er delt ind i to halvdele - Én til venstre og én i højre side. Alt efter hvilken side du står i, har knapperne forskellige funktioner Venstre side: Rød knap: Markerer én eller flere kanaler. Grøn knap: Tilføjer den kanal der er markeret til favoritlisten. Gul knap: Sorterer kanalerne i listen. Pil højre/venstre: Skifter mellem højre og venstre side af skærmen. Exit: Lukker og gemmer dine ændringer. Højre side: F1: Ændrer navnet på din favoritliste. Rød knap: Markerer en eller flere kanaler. Grøn knap: Sletter den/de kanaler der er markeret, i favoritlisten. Blå knap: Flytter den eller de kanaler du har markeret. Gul knap: Skifter til næste favoritliste. Exit: Lukker og gemmer ændringerne. INSTALLATION Under punktet installation kan du lave opsætninger for dine parabolantenner, søge kanaler, installere motor, 23

24 redigere transponderlisten, opgradere og nulstille modtageren. PARABOL OPSÆTNING Her finder du en oversigt over alle de satellitpositioner modtageren kender. Det er også her du foretager de ændringer som passer til din installation. Satellit Tryk på OK for at se en liste over de satellitter som modtageren kender. Markér den satellit som du gerne vil ændre og tryk på OK igen. LNB Power Her vælger du om der skal sendes strøm til LNB en. LNB Frekvens Angiv den LNB LO frekvens der passer til din LNB. Vælger du Unicable vil yderlige to menupunkter bliver synlige. Bruger memory Angiv hvilket bånd der skal bruges til denne modtager. Band frequency Angiv hvilken frekvens der skal bruges til denne modtager. Tone burst Bør normalt stå til automatisk. DiSEqC switch Vælg hvilken DiSEqC omskifter du har monteret 24

25 DiSEqC udgang Vælg hvilken DiSEqC den pågældende satellitposition er tilsluttet. Transponder Signalbaren i siden fortæller hvordan signalet og kvaliteten for den valgte frekvens er. Tryk på den røde knap hvis du vil lave en kanalsøgning på denne satellitposition. KANALSØGNING Her kan du fortage en kanalsøgning på en eller flere satellitpositioner. Søgeindstilling Her kan der vælges mellem automatisk, manuel eller PID. Satellit Tryk på ok for at se en liste over satellitpositioner. Med ok knappen kan du vælge de satellitter, du vil søge efter kanaler på. Tryk på EXIT når du har valgt satellitter. Frekvens Vælg den startfrekvens du vil søge på. Du kan enten vælge ved at trykke på OK eller taste en frekvens ind med nummertasterne. 25

26 Symbol rate Indtast symbolraten. Polarisation Vælg polarisation for frekvensen. Søgeområde Vælg om du vil søge efter alle kanaler, gratiskanaler, kodede kanaler eller kun TV. Netværkssøgning Hvis netværkssøgningen er sat til, vil modtageren selv lede efter nye frekvenser, som den ikke kender i forvejen. S2 modul Er denne aktiveret, bliver Modulation, FEC Rate og Pilot synlige. I højre side kan du se signalstyrken og kvaliteten på en frekvens du har indstillet. Med den røde knap starter du kanalsøgningen på de valgte satellitter. MOTORINDSTILLING Har du en motor på din parabol kan du installere den her. Antenneindstillinger Her vælger du hvilken motortype du har, du kan vælge 26

27 mellem DiSEqC 1.2 eller USALS. Spørg din forhandler til råds om de indstillinger der passer til din motor. REDIGER TP LISTE Denne indstilling er for avancerede brugere, og er ikke beskrevet her. TERRESTISK SØGNING Her kan du søge efter kanaler på signalet fra din tagantenne. Søgeindstilling Her kan der vælges mellem automatisk, manuel eller PID. Region Vælg Europa. RF kanal Bruges kun til at se signalstyrken og kvaliteten på den valgte kanal. Søgeområde Vælg om du vil søge efter alle kanaler, gratiskanaler, kodet kanaler eller kun TV. LCN Vælg om kanaler skal soteres i operatørorden. Tryk på den røde knap for at starte kanalsøgningen. 27

28 SW OPGRADERING Her kan du opgradere software som findes på en USB stick. Eller tage en sikkerhedskopi af dine kanallister. Rød knap: Viser kun software i oversigten. Grøn knap: Viser kun alle kanallister. Gul knap: Tager en kopi af alle dine kanallister og antenneopsætninger og gemmer dem på USB stick en. Blå knap: Viser alle datafiler. For at indlæse en software, eller en kanalliste backup, markeres det du vil indlæse med pil op eller ned. Når du trykker OK indlæses kanallisten eller softwaren i modtageren. Når indlæsningen er færdig genstarter modtageren. STANDARD INDSTILLINGER Her kan du nulstille modtageren tilbage til fabriksindstillinger. Slet kanaler Her kan du slette alle kanaler, TV- eller radiokanallisten. Fabriksindstilling Her kan du vælge om du kun vil nulstille kanaler, konfi- 28

29 guration eller standardindstillinger. Tryk OK for at starte den valgte nulstilling eller exit for at fortryde. INDSTILLINGER SPROGINDSTILLINGER Fortag indstillinger for menu sprog, lydsprog og undertekster. TIDSINDSTILLINGER Fortag indstillinger af uret. FORÆLDRELÅS Her kan man låse menuer eller indstille forældrelåsen. A/V KONTROL Her fortager du alle indstillinger af video- og audio udgangene. OSD INDSTILLINGER Her kan du bestemme hvor lang tid infobanneret skal være synlig eller hvor gennemsigtigt det skal være. PVR INDSTILLINGER Her kan du bestemme hvor lang tid modtageren skal optage, når du trykker på optageknappen. HDD RETTIGHEDER Her kan du teste hvor god din eksterne harddisk er, og hvilke funktioner der bliver understøttet. Der er også 29

30 muligt at formatere/slette alt indhold på den eksterne harddisk. UNDERHOLDNING JPEG FREMVISER Her kan du fremvise billeder som ligger på den eksterne harddisk. COMMONINTERFACE Her vises informationer om det CA modul og kort som sidder i commoninterface slottet. CONAX CA Her vises informationer om det programkort som sidder i kortlæseren. STATUS Her vises hvilken softwareversion der er i modtageren. 30

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Indhold. Sikkerhedsregler...3

Indhold. Sikkerhedsregler...3 Indhold Sikkerhedsregler...3 1. Reference... 4 1.1 Specifikationer... 4 1.2 Tilbehør... 4 2. Produkt Oversigt... 5 2.1 Front Panel... 5 2.2 Bagside... 5 2.3 Fjernbetjening (RCU)... 6 3. Installation...

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Brugsanvisning HUMAX VACI & OTV 17/1-00

Brugsanvisning HUMAX VACI & OTV 17/1-00 Brugsanvisning Sikkerhed 2 Copyright og ordliste 3 Fjernbetjeningen 4-5 Tilslutning af modtageren 6-10 Opstart af modtageren 11 Funktions guide 12-13 Guide til hovedmenuen 13-24 Motorstyret system 25-27

Læs mere

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne.

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. GPS Tracker 1 Om GPS trackeren GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. Hvor kan GPS trackeren bruges?

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Brusanvisning for Humax VACI 5350

Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning HUMAX VACI-5350 & OTV 36 HUMAX VACI & OTV 2/11-00 Sikkerhed 1 Copyright og Ordliste 2 Fjernbetjeningen 3-4 Tilslutning af modtageren 5-7 Reference 8 Funktions

Læs mere

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv.

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. Brugermanual Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. 2 / 28 1. Sikkerhedsanvisninger...4 Kom godt i gang 2. Pakken indeholder...5 3. Opsætning...6

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Bredbånds-tv. Brugervejledning. ComX brugervejledning v. 3.2 1

Bredbånds-tv. Brugervejledning. ComX brugervejledning v. 3.2 1 Bredbånds-tv Brugervejledning ComX brugervejledning v. 3.2 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til portalen side 4 Tilslutning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning MAG Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning 2 Tilslutning - MAG Tilslut din MAG-modtager Sæt modtageren i nærheden af dit

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 - SRT5155 m.fl. 50476 SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 50476 SatPlus 16s.indd 2 23/03/06 9:49:37 50476 SatPlus 16s.indd 3 23/03/06

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

Vi har kombineret brugervenligt design med den nyeste digitale teknologi og har dermed opnået en høj status blandt vore kunder og i branchen.

Vi har kombineret brugervenligt design med den nyeste digitale teknologi og har dermed opnået en høj status blandt vore kunder og i branchen. Forord Kære Force ejer Tillykke med dit valg af Force modtager. Vores målsætning er nem adgang til infotainment. Vi har kombineret brugervenligt design med den nyeste digitale teknologi og har dermed opnået

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 og SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong SRT5126 og SRT5155 På en overflade som eventuelt lukker for modtagerens ventilationshuller.

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Brugermanual til Smile tv-portal

Brugermanual til Smile tv-portal Brugermanual til tv-portal Brugermanual til Smile tv-portal TV 1 Indholdsfortegnelse Generelt om portalen side 3 Hovedmenu side 4 Favoritter side 4 SmileTV side 6 Optagelser side 9 Video on demand side

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10153MK2 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Seagull fedtmålervægt med touchskærm

Seagull fedtmålervægt med touchskærm Seagull fedtmålervægt med touchskærm Læs brugsvejledningen grundigt, før produktet tages i brug. Videodemonstration kan ses på: www.seagull-healthcare.dk samt Hvad er fedtprocent? Fedtprocenten er forholdet

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u3dk

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u3dk OneRemote INT Converter Type 30012669 Brugervejledning OneRemote DVB-C III Kabel-TV Modtager B&O styret 30012669u3dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Optage og afspille fra monteret USB-enhed Tast

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Features. Indholdet i æsken DEN

Features. Indholdet i æsken DEN DEN Features ASA-30 kan anvendes enten som en ekstra sirene tilsluttet dit alarmsystem eller som en uafhængig sirene forbundet til en fjernbetjening og/eller trådløse detektorer. - Trådløs tilslutning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

DENVER DTB-136H H.265 DVB-T2-MODTAGER

DENVER DTB-136H H.265 DVB-T2-MODTAGER DENVER DTB-136H H.265 DVB-T2-MODTAGER BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette produkt for regn eller fugt. Undgå

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 6202 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231255

Din brugermanual STRONG SRT 6202 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde.

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. Du hører et Bip, og den blå indikator begynder at blinke. B. Sådan slukker

Læs mere

Afspilning af lejede film... Side 17 Afspilning af lejede... Side 17 Styring af film... Side 18

Afspilning af lejede film... Side 17 Afspilning af lejede... Side 17 Styring af film... Side 18 Indholdsfortegnelse Installationsvejledning... Side 4-7 Fullrate TV... Side 8-9 Skift kanaler / programmer... Side 10-11 Brug af menu... Side12 Brug af TV Guide... Side 13-14 Leje af film... Side 15-18

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface

Læs mere

COOD-E Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-Fi 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen

COOD-E Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-Fi 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen COOD-E Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-Fi 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 2 Tilslutning - COOD-E Tilslut din COOD-E Sæt modtageren i nærheden af dit tv og forbind

Læs mere

DENVER DTB-135 HD DVB-T2-MODTAGER BRUGERMANUAL

DENVER DTB-135 HD DVB-T2-MODTAGER BRUGERMANUAL DENVER DTB-135 HD DVB-T2-MODTAGER BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 3 Indholdet i pakken... 3 Tilslutning af systemet... 4 Fjernbetjening... 5 Førstegangsopsætning... 7 Grundlæggende

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

Your No.1 Entertainer

Your No.1 Entertainer Disney Your No.1 Entertainer Betjeningsvejledning Indhold Brugersikkerhed................... 2 Velkommen til digitalt parabol-tv!..... 3 Opdateringer til parabolmodtageren.... 3 Fjernbetjeningen...................

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Picture similar User Manual 1.00 SRT 6202/6205 SRT 6205 INDHOLD 1.0 INSTALLATION 2 2.0 Din modtager 5 2.1 Bagsiden 5 2.2 Fjernbetjening 5 2.3 Standard

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til Digital Modtager med harddisk optager Åben kassen med Digital Modtageren og kontroller at alle delene er der. Digital modtager med harddisk Fjernbetjening HDMI kabel Scart kabel

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK Digital TV-modtager BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK INDHOLD SIKKERHEDSOPLYSNINGER INTRODUKTION TILSLUTNING AF SYSTEMET BETJENING AF DEN DIGITALE TV-MODTAGER Førstegangsopsætning Justering af lydstyrken

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere