Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4"

Transkript

1 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1

2 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN... 6 SPECIFIKATIONER... 8 TILSLUTNING AF MODTAGEREN... 9 BESKRIVELSE AF MODTAGEREN FJERNBETJENINGEN KANALLISTEN PLANLÆGGE OPTAGELSER (TIMER) PVR FUNKTIONER (HARDDISK) DIREKTE OPTAGELSE TIDSFORSKYD EN OPTAGELSE INSTALLATION SW OPGRADERING INDSTILLINGER

3 SIKKERHEDSOPLYSNINGER Installer og brug modtageren i overensstemmelse med nedenstående anvisninger for at undgå brandskader på personer eller udstyr. Lysnet Modtageren må kun benyttes på V AC 50/60Hz stikkontakter. Fjern kun net ledning ved at tage fat i net stikket og ikke i ledningen. Brug kun stikkontakter der er opsat af autoriserede fagfolk. Placering Stil kun modtageren på et fast, jævnt underlag. Anbring net ledningen så den ikke kommer i klemme eller bliver trådt på. Sæt aldrig modtageren oven på eller under andre enheder så som DVD afspillere eller optagere. Sæt aldrig modtageren i nærheden af eller over en radiator eller anden varmekilde, samt på steder med stærkt sollys eller meget støv. Ventilation Sæt aldrig modtageren et lukket sted, f.eks. et skab uden god ventilation. Sæt ikke genstande oven på modtageren, da dette vil forhindre den nødvendige luftcirkulation. Væsker, varme m.m. Udsæt ikke modtageren for vand eller fugt, og stil aldrig væskefyldte genstande, såsom vaser, på modtageren. Sæt ikke varme eller brændende genstande som f.eks. stearinlys oven på modtageren. 3

4 Uvejr Ved tordenvejr, eller hvis modtageren ikke bruges i længere perioder, bør modtageren frakobles lysnettet og parabolen. Dette gøres bedst ved at fjerne net stikket fra stikkontakten. Ekstraudstyr og software Brug aldrig tilbehør eller ekstraudstyr, som ikke er anbefalet af producenten af modtageren. Opgradér aldrig modtageren med ikke autoriseret software. Service Modtageren må kun åbnes af autoriserede fagfolk. Rengøring Modtageren må ikke blive våd, derfor skal den rengøres med en tør klud. Du skal straks trække net stikket ud af stikkontakten og kontakte en autoriseret reparatør hvis: Der er fejl på net ledning eller tænd/sluk afbryder Der er løbet væske i modtageren Modtageren ikke virker Modtagerens ydre er kraftigt beskadiget BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenståen- 4

5 de overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Nogle batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd (cadmium) eller Pb (bly). Dette er særligt skadelige stoffer og det er derfor specielt vigtigt, at disse batterier bliver indsamlet. (Denne er kun nødvendig, hvis batteriet indeholder de pågældende stoffer) Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etableret. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. HURTIG INSTALLATION Kontrollér tilbehøret Du bør kontrollere at alle tilbehørsdele er der. I kassen finder du: Modtager Fjernbetjening Manual To batterier 5

6 Tilslut modtageren til dit fjernsyn Hvordan du gør dette kan du se i afsnittet Tilslut modtageren på side 9. Tilslut din antenne På modtageren finder du to antenneindgange. Én til din parabol antenne og èn til din tagantenne. Du skal tilslutte begge kabler til modtageren. Isæt batterier i fjernbetjening Isæt de to medfølgende batterier, så pluspolen på batteriet vender på samme måde, som markeret i fjernbetjeningen. Tænd for modtageren og fjernsynet Tænd for modtageren på afbryderen der sidder på bagsiden. Tryk på standby på fjernbetjeningen for at starte modtageren. FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN Når modtageren er startet op, kommer en installationsguide. Med pil ned knappen vælger du menusprog. Tryk på den blå knap for at komme til næste side. På næste side skal du under punktet TV tilslutning vælge som hvordan dit fjernsyn er tilsluttet. Hvis du kun bruger scart skal du vælge scart. Hvis du bruger HDMI, som giver mulighed for at se HD programmer, skal du vælge HDMI. Under punktet Billedformat skal du vælge om det fjernsyn som er tilsluttet til modtageren har et 4:3 eller 16:9 billedformat. (Det mest normale er 16:9). 6

7 Punktet tidszone giver dig mulighed for at indstille ur offsettet. Normalt skal den i Danmark stå til +1. Når du har fortaget disse indstillinger trykker du på den blå knap for at komme til næste side. På næste side skal du vælge hvilken antenneopsætning du har og hvilke satellitpositioner du vil benytte. Vælger du Astra1 + Astra2 skal du have en antenneopsætning hvor du har Astra1 (19,2 ) på indgang 1 på din DiSEqC omskifter og Astra2 (28.2 ) på indgang 2. Vælger du denne opsætning vil modtageren automatisk indlæse kanalerne fra de to positioner. Vælger du Thor + Sirius + Astra2 + Astra1 skal du have en antenneopsætning hvor du har Thor på indgang 1, Sirius på indgang 2, Astra2 på indgang 3 og Astra1 på indgang 4. Også her indlæser modtageren kanalerne. Hvis der skal benyttes andre satellitpositioner, kan disse indstilles ved at vælge andre. Den sidste mulighed er at indlæse en kanalliste via USB. Når du er færdig trykker du på den blå knap. På den sidste side skal du vælge om du vil søge efter kanaler fra din tagantenne. Hvis du har denne tilsluttet vælger du Ja og trykker ok. Din modtager er herefter klar til brug. 7

8 SPECIFIKATIONER Understøtter SD/HDSD (MPEG4 AVC/H.264) Ét common interface slot Én Conax CAS7 kortlæser USB PVR Tidsforskydning. Sæt én aktuel udsendelse på pause og se videre når det passer dig. Optag én kanal samtidig med du ser en anden kanal på den samme transponder 7 dages EPG HDMI og component udgange 576p, 720p, 1080I S/PDIF udgang 8 cifret VFD display Kanal sortering efter satellit eller alfabetisk. Menu sprog: Dansk, Tysk, English, Fransk, Italiensk, Hollandsk, Spansk, Portugisisk, Tyrkisk, Græsk, Slovakisk, Svensk Plads til tv og radio kanaler 8 favoritlister Motorstyring (DiSEqC 1.2 og USALS) Software opgradering via USB 8

9 TILSLUTNING AF MODTAGEREN Bemærk! HD signaler kan ikke overføres via CVBS og scart. Billedet vil blive nedskaleret, så du stadigvæk kan se HD kanaler, men du kan ikke se det i den høje opløsning. Tilslutning med scart eller HDMI Det vil give den bedste billedkvalitet kun at bruge et HDMI-kabel mellem modtageren og fjernsynet. Har fjernsynet ingen HDMI indgang kan der bruges et scart kabel. Forbind parabolantennen til LNB in Forbind tagantennen til ANT in Forbind fjernsynet og modtageren med enten et HDMI-kabel eller et scart-kabel 9

10 BESKRIVELSE AF MODTAGEREN FJERNBETJENINGEN Tænder og slukker for modtageren Mute skruer helt ned for lyden første gang der trykkes på knappen. Anden gang tændes lyden igen. Indtast et kanalnummer eller et punkt i menuen. Skifter mellem TV og Radio. Skifter til den sidste sete kanal. Skruer ned for lyden. Skruer op for lyden. Pauser billedet. Er der tilsluttet en USB harddisk til modtageren vil man starte tidsforskydningsfunktionerne. Viser info banneret. Trykkes der to gange vises en beskrivelse af udsendelsen. Viser den elektroniske programguide. Åbner hovedmenuen. Trykkes igen, lukker menuen. Afbrud uden at gemme ændringer. Flytter markøren op. Flytter markøren ned. Markør flyttes til venstre. Markør flyttes til højre. Åbner og lukker tekst-tv. Åbner en options menu hvis kanalen understøtter dette. Åbner kanallisten, hvis man ikke er i menuen. I menuen gemmes ændringer. 10

11 Åbner en menu hvor der kan vælges et andet lydspor. Åbner en menu hvor man kan vælge undertekster. Giver adgang til optagelser på harddisken. Spoler tilbage i en optagelse. Spoler frem i en optagelse. Stopper en afspilning. Starter en optagelse. Afspiller en optagelse, eller starter en pause et udsendelse. Skifter billedopløsning. (576p, 720p eller 1080i) Åbner en liste over alle planlagte optagelser. 11

12 Fronten 1. Display: Viser kanalnavnet, eller om menuen er åben. 2. Tænd og sluk: Tænder for modtageren eller slukker (sætter den i standby). 3. / 4. CH - / CH +: Vælger forrige eller næste kanal Common interface slot (bag ved lågen): Modtageren er udstyret med et common interface slot, som bruges til at se kodede kanaler. Conax CAS7 kortlæser. Hvis din tv udbyder udsender kanaler kodet i conax, kan programkortet isættes direkte i modtageren. For at kortet virker, skal chippen vende nedad ind mod modtageren. 12

13 Bagsiden Nr. Navn Funktion 1 LNB OUT Her kan en anden modtager tilsluttes 2 LNB IN Indgang fra parabolantennen 3 YpbPr Component udgang 4 ANT IN Indgang fra tagantennen 5 ANT OUT Udgang til fjernsynet 6 RS232 Seriel port 7 EXT. IR Ekstern IR øje 8 S/PDIF Digital lydudgang 9 USB port USB port til ekstern harddisk 10 VIDEO Analog videoudgang 11 AUDIO L Analog lyd venstre 13

14 12 AUDIO R Analog lyd højre 13 HDMI Digital lyd- og billedudgang 14 TV SCART Analog video- og lydudgang 15 POWER Afbryder knap Se TV og lytte til radio I dette afsnit beskrives det hvordan du kan se tv kanaler og lytte til radiokanaler. Takket være fordelene ved digital modtagelse har du mulighed for at benytte nogle ekstra funktioner, som f.eks. at se omtaler af programmerne, vælge lydspor eller tænde/slukke for underteksterne. Generelle funktioner Brug CH+ eller CH- til at skifte en kanal op eller ned. Du kan bruge nummertasterne til at vælge en kanal direkte med. Der skiftes til den sidst sete kanal, ved at trykke på LAST knappen. Med TV/RADIO knappen skiftes der mellem TV og Radio kanaler. Hver gang der er skiftet kanal, vises et infobanner i bunden af skærmen. Info banneret viser informationer om den kanal der ses. Info banneret forsvinder efter nogle sekunder, men kan kaldes frem igen ved at trykke på INFO. 14

15 Bemærk at programinformationen kun vises hvis de er tilgængelige fra tv udbyderen. KANALLISTEN Ved at trykke på OK knappen vises kanallisten, som gør det nemt at navigere rundt i alle de mange kanaler som ligger i modtageren. Grupper Ved at trykke på den røde knap, åbnes et nyt vindue, hvor det er muligt at vælge mellem følgende lister: Alle kanaler, Terrestriske, Satellit eller Favorit. Alle kanaler viser hovedlisten med alle de kanaler der ligger i modtageren. Terrestrisk viser alle kanaler fra din tagantenne. Satellit åbner en ny undermenu, hvor det kan vælges at se programmer fra en bestemt satellitposition. Favorit åbner en oversigt med de 8 favoritlister. Tryk OK når en liste er markeret, for at se programmer fra denne liste. Favorit Tryk på den røde favoritknap, for at se en liste med de 8 favoritlister. Marker den liste du vil se kanaler fra og tryk på OK. 15

16 Sortér Du kan nemt og enkelt sortere kanallisterne i nummerorden, alfabetisk eller ukodet/kodet orden. Når du trykker på den grønne knap, åbner en liste hvor du kan vælge den sortering du ønsker. Find Når du har mange kanaler i din kanalliste, kan det være en fordel at søge efter kanaler. Tryk på den blå tast, hvor du kan indtaste navnet på den kanal du vil finde. Kanalmuligheder ( Kanal optioner ) Ved at trykke på OPT knappen kan der, såfremt kanalen understøtter dette, åbnes en menu hvor man kan vælge flere underkanaler. Undertekster På mange kanaler kan undertekster til- og fravælges. Tryk på GRØN for at vise menuen med undertekster. Med pil højre eller venstre vælges om underteksterne skal være tændt eller slukket. For at vælge undertekst type/sprog markeres den undertekst der ønskes. Tryk OK for at aktivere den. Lydspor På mange kanaler har du også mulighed for at vælge andre lydspor. Tryk på RØD for at vise menuen med lydspor. Med pil højre eller venstre vælger du om lydsporet skal være 16

17 tændt eller slukket. For at vælge undertekst type/sprog markeres det lydspor der skal vælges. Tryk OK for at aktiver det valgte. Elektronisk program guide (EPG) Modtageren viser i infobanneret information om den udsendelse som vises nu og den næste. Vil du have en oversigt over hvad der sendes på alle kanaler trykker du på EPG tasten. Første gang du trykker EPG vises en oversigt over alle kanaler i modtageren. Med denne oversigt kan du nemt se hvilke udsendelser som køre på alle kanaler. RØD knap: Springer to timer tilbage i EPG oversigten Grøn knap: Springer to timer frem i EPG oversigten Gul Knap: Springer en dag tilbage i EPG oversigten Blå knap: Springer en dag frem i EPG oversigten Piletasterne: Flytter markøren i selve EPG oversigten Info-knap: Viser et vindue hvor programbeskrivelsen kan læses. Tryk på exit for at lukke dette vindue. Optage knap: Når markøren står på en udsendelse som du gerne vil optage, trykker du på optageknappen. Et nyt vindue åbner sig og du kan nu se alle de planlagte optagelser der er. Hvis du ikke har ændringer til optagelsen trykker du på EXIT. Du bliver nu spurt om du vil gemme. Tryk OK for at gemme eller EXIT for at 17

18 fortryde. Du er nu tilbage i EPG oversigten igen. EPG Knappen: Du kan ved at trykke på EPG knappen skifte til en oversigt der kun viser de udsendelser der kommer på den kanal du har markeret i EPG oversigten. Her kan du med pil op og ned vælge mellem de udsendelser for den aktuelle dag. Med pil højre/venstre kan du skifte mellem dagene. Optageknappen virker på samme måde som i den anden EPG oversigt. Tryk på EPG knappen for at vende tilbage igen. PLANLÆGGE OPTAGELSER (TIMER) En af de funktioner du kommer til at bruge meget hvis du har sat en USB harddisk til modtagen, er timer funktionen. For at åbne timer oversigten trykker du på F2 knappen. Du vil nu se en oversigt over alle de timere som er oprettet. Med piletasterne op/ned kan du markere den timer du ønsker at slette eller ændre. Rød knap: Sletter en timer optagelse. OK knap: Redigér i en timer. Mode: bestemmer hvilken type timer du vil lave. Du kan vælge mellem Fra, Optag eller Påmindelse. - Hvis du har tilsluttet en USB haddisk vil optag gemme optagelsen på harddisken. Dato: Angiv startdatoen 18

19 Start tid: Hvornår optagelsen skal starte Sleep tid: Hvornår optagelsen skal slutte Kanalliste: Hvilken kanalliste kanalerne skal hentes fra Kanal: Vælg den kanal du ønsker at optage fra Timer Cycle: Vælg hvor ofte du vil have modtageren skal optage. Vælg mellem Én gang, Dagligt eller Ugentligt. Tryk på den røde knap for at gemme. Teletext (Tekst-tv) Modtageren kan vise ventefri tekst tv. Du kan starte tekst tv funktionen ved at trykke på TXT knappen. Trykker du på TXT igen lukkes tekst tv. Nummertasterne: indtast nummeret på en side. Pil op og ned: Skifter en side frem eller tilbage. Pil højre og venstre: Hvis der findes flere undersider kan der skiftes mellem dem med pil højre/venstre. PVR FUNKTIONER (HARDDISK) Hvis du tilslutter en ekstern harddisk eller en USB stick til modtageren kan du gemme optageler på det eksterne lager. Mens du optager et program kan du se et andet program på samme transponder, eller du kan se en optagelse som du tidligere har lavet. Du vil se at kanaler 19

20 som ikke er aktive vil være grå i kanallisten. Bemærk! Funktioner som optagelse, tidsforskydning og afspilning kræver at den tilsluttede harddisk er tilsluttet med USB 2.0. Disken skal være formateret i FAT32. Andre formater genkendes ikke af modtageren. DIREKTE OPTAGELSE For at optage den aktuelle udsendelse der ses, trykkes på optageknappen. Et nyt vindue åbnes og det kan vælges, med højre/venstre pil, hvor lang tid optagelsen skal vare. Tryk på OK for at starte optagelsen. Du kan ved at trykke info se hvor lang tid modtageren har optaget. For at afbryde optagelsen trykker du stop eller skifter kanal. TIDSFORSKYD EN OPTAGELSE. Du kender det sikkert mens du sidder og ser en udsendelse ringer telefonen, og du går glip af din udsendelse. Men ikke mere. For når telefonen ringer trykker du bare på pauseknappen. Når du så er færdig med at snakke i telefon trykker du på play (afspil) og du kan nu se din udsendelse færdig. Modtageren bliver ved med at optage indtil du har set din udsendelse færdig. Under hele tidsforskydningen kan du til enhver tid spole i optagelsen. For at afbryde tidsforskydningen trykker du på stop. Optagelsen bliver automatisk slettet når du trykker stop. 20

21 Planlæg en optagelse Se afsnittet EPG på side 17. Afspil en optagelse For at se oversigten med alle optagelserne trykkes på FILE knappen. Pil op/ned: Markér den optagelse der skal afspilles. Tryk OK for at se den. Rød knap: Sletter en optagelse. Grøn knap: Viser informationer om den harddisk der er tilsluttet. Gul knap: Viser programomtalen af den udsendelse du har optaget. (Dette kræver at operatøren/udbyderen udsender disse informationer). Menu funktioner Hovedmenuen aktiveres ved at trykke på menuknappen. Hovedmenuen giver adgang til alle indstillinger i modtageren. Der navigeres rundt i menuen ved at bruge piltasterne, og undermenuerne aktiveres ved at trykke på højre pilen. Kanalredigering Du har mulighed for at redigere kanalerne i hovedlisten eller i de 8 favoritlister. Redigerer hovedlisten I hovedlisten findes alle kanaler som er søgt inde i modtageren. 21

22 Rød knap: Markér en eller flere kanaler. Grøn knap: Redigér den eller de kanaler der er markeret. Ved tryk på den grønne knap, åbnes en ny menu. De ændringer der foretages, gælder enten den kanal du står på, eller flere kanaler (hvis du har markeret flere kanaler). Lås: Lås eller lås op Spring over: Markerer om kanalerne skal springes over. Tilføj: Tilføj kanaler til den markedede favoritliste. Slet: Sæt kanalerne til at blive slettet næste gang kanallisterne gemmes Skift navn: Omdøb navnet på kanalen. Gul knap: Kanalsortering. - En ny menu med flg. muligheder åbnes: Alfabet: Sorterer kanalerne i alfabetisk orden. Frekvens: Sorterer kanalerne i frekvens orden. Kode: Sorterer efter om de er kodet eller ukodet. Lås: Sorterer efter låste eller ikke låste kanaler. Blå knap: Flytter en eller flere kanaler (som du har markeret med rød knap). Når kanalen eller kanalerne er markeret med det blå flytte-ikon kan du med pil op eller ned flytte kanalen eller kanalerne. Når kanalen er på den rigtigt position, trykker du på blå igen for at indsætte kanalen. Tryk på OK for at se billedet på kanalen i det lille vindue. Tryk på exit for at gemme dine ændringer. 22

23 Redigere favoritkanaler Redigerer favoritkanaler er delt ind i to halvdele - Én til venstre og én i højre side. Alt efter hvilken side du står i, har knapperne forskellige funktioner Venstre side: Rød knap: Markerer én eller flere kanaler. Grøn knap: Tilføjer den kanal der er markeret til favoritlisten. Gul knap: Sorterer kanalerne i listen. Pil højre/venstre: Skifter mellem højre og venstre side af skærmen. Exit: Lukker og gemmer dine ændringer. Højre side: F1: Ændrer navnet på din favoritliste. Rød knap: Markerer en eller flere kanaler. Grøn knap: Sletter den/de kanaler der er markeret, i favoritlisten. Blå knap: Flytter den eller de kanaler du har markeret. Gul knap: Skifter til næste favoritliste. Exit: Lukker og gemmer ændringerne. INSTALLATION Under punktet installation kan du lave opsætninger for dine parabolantenner, søge kanaler, installere motor, 23

24 redigere transponderlisten, opgradere og nulstille modtageren. PARABOL OPSÆTNING Her finder du en oversigt over alle de satellitpositioner modtageren kender. Det er også her du foretager de ændringer som passer til din installation. Satellit Tryk på OK for at se en liste over de satellitter som modtageren kender. Markér den satellit som du gerne vil ændre og tryk på OK igen. LNB Power Her vælger du om der skal sendes strøm til LNB en. LNB Frekvens Angiv den LNB LO frekvens der passer til din LNB. Vælger du Unicable vil yderlige to menupunkter bliver synlige. Bruger memory Angiv hvilket bånd der skal bruges til denne modtager. Band frequency Angiv hvilken frekvens der skal bruges til denne modtager. Tone burst Bør normalt stå til automatisk. DiSEqC switch Vælg hvilken DiSEqC omskifter du har monteret 24

25 DiSEqC udgang Vælg hvilken DiSEqC den pågældende satellitposition er tilsluttet. Transponder Signalbaren i siden fortæller hvordan signalet og kvaliteten for den valgte frekvens er. Tryk på den røde knap hvis du vil lave en kanalsøgning på denne satellitposition. KANALSØGNING Her kan du fortage en kanalsøgning på en eller flere satellitpositioner. Søgeindstilling Her kan der vælges mellem automatisk, manuel eller PID. Satellit Tryk på ok for at se en liste over satellitpositioner. Med ok knappen kan du vælge de satellitter, du vil søge efter kanaler på. Tryk på EXIT når du har valgt satellitter. Frekvens Vælg den startfrekvens du vil søge på. Du kan enten vælge ved at trykke på OK eller taste en frekvens ind med nummertasterne. 25

26 Symbol rate Indtast symbolraten. Polarisation Vælg polarisation for frekvensen. Søgeområde Vælg om du vil søge efter alle kanaler, gratiskanaler, kodede kanaler eller kun TV. Netværkssøgning Hvis netværkssøgningen er sat til, vil modtageren selv lede efter nye frekvenser, som den ikke kender i forvejen. S2 modul Er denne aktiveret, bliver Modulation, FEC Rate og Pilot synlige. I højre side kan du se signalstyrken og kvaliteten på en frekvens du har indstillet. Med den røde knap starter du kanalsøgningen på de valgte satellitter. MOTORINDSTILLING Har du en motor på din parabol kan du installere den her. Antenneindstillinger Her vælger du hvilken motortype du har, du kan vælge 26

27 mellem DiSEqC 1.2 eller USALS. Spørg din forhandler til råds om de indstillinger der passer til din motor. REDIGER TP LISTE Denne indstilling er for avancerede brugere, og er ikke beskrevet her. TERRESTISK SØGNING Her kan du søge efter kanaler på signalet fra din tagantenne. Søgeindstilling Her kan der vælges mellem automatisk, manuel eller PID. Region Vælg Europa. RF kanal Bruges kun til at se signalstyrken og kvaliteten på den valgte kanal. Søgeområde Vælg om du vil søge efter alle kanaler, gratiskanaler, kodet kanaler eller kun TV. LCN Vælg om kanaler skal soteres i operatørorden. Tryk på den røde knap for at starte kanalsøgningen. 27

28 SW OPGRADERING Her kan du opgradere software som findes på en USB stick. Eller tage en sikkerhedskopi af dine kanallister. Rød knap: Viser kun software i oversigten. Grøn knap: Viser kun alle kanallister. Gul knap: Tager en kopi af alle dine kanallister og antenneopsætninger og gemmer dem på USB stick en. Blå knap: Viser alle datafiler. For at indlæse en software, eller en kanalliste backup, markeres det du vil indlæse med pil op eller ned. Når du trykker OK indlæses kanallisten eller softwaren i modtageren. Når indlæsningen er færdig genstarter modtageren. STANDARD INDSTILLINGER Her kan du nulstille modtageren tilbage til fabriksindstillinger. Slet kanaler Her kan du slette alle kanaler, TV- eller radiokanallisten. Fabriksindstilling Her kan du vælge om du kun vil nulstille kanaler, konfi- 28

29 guration eller standardindstillinger. Tryk OK for at starte den valgte nulstilling eller exit for at fortryde. INDSTILLINGER SPROGINDSTILLINGER Fortag indstillinger for menu sprog, lydsprog og undertekster. TIDSINDSTILLINGER Fortag indstillinger af uret. FORÆLDRELÅS Her kan man låse menuer eller indstille forældrelåsen. A/V KONTROL Her fortager du alle indstillinger af video- og audio udgangene. OSD INDSTILLINGER Her kan du bestemme hvor lang tid infobanneret skal være synlig eller hvor gennemsigtigt det skal være. PVR INDSTILLINGER Her kan du bestemme hvor lang tid modtageren skal optage, når du trykker på optageknappen. HDD RETTIGHEDER Her kan du teste hvor god din eksterne harddisk er, og hvilke funktioner der bliver understøttet. Der er også 29

30 muligt at formatere/slette alt indhold på den eksterne harddisk. UNDERHOLDNING JPEG FREMVISER Her kan du fremvise billeder som ligger på den eksterne harddisk. COMMONINTERFACE Her vises informationer om det CA modul og kort som sidder i commoninterface slottet. CONAX CA Her vises informationer om det programkort som sidder i kortlæseren. STATUS Her vises hvilken softwareversion der er i modtageren. 30

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100

Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100 Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100 Brugervejledning Digital HDTV receiver med USB interface, PVR funktion og HDMI tilslutning Version 1.0.1_02-08.2010 DK Indhold 1. Symbolforklaring...

Læs mere

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No. 305231 - your ultimate connection Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere

Brusanvisning for Humax VACI 5350

Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning HUMAX VACI-5350 & OTV 36 HUMAX VACI & OTV 2/11-00 Sikkerhed 1 Copyright og Ordliste 2 Fjernbetjeningen 3-4 Tilslutning af modtageren 5-7 Reference 8 Funktions

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager 305210 Brugervejledning Generel vejledning... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring og pleje... 4 Betjeningselementer på front- og bagpanel... 5 Tilslutning af

Læs mere

Digital HD PVR-modtager til satellit-tv

Digital HD PVR-modtager til satellit-tv Brugervejledning HD PVR ST Digital HD PVR-modtager til satellit-tv MPEG / MPEG Kom hurtigt i gang Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet, før du monterer modtageren. Æsken skal indeholde:

Læs mere

Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9802 S

Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9802 S Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9802 S Nokia erklærer hermed, at denne digitale modtager, Mediamaster 9802 S, er i overensstemmelse med væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC.

Læs mere

Triax C-HD207 Digital kable-tv modtager

Triax C-HD207 Digital kable-tv modtager Indhold Triax C-HD207 Digital kable-tv modtager 305207, 305208 Vejledning 1 Indhold Indhold Indhold... 2 Generel vejledning... 3 Hjælp os med at beskytte miljøet... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring

Læs mere

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Picture similar User Manual 1.00 SRT 6202/6205 SRT 6205 INDHOLD 1.0 INSTALLATION 2 2.0 Din modtager 5 2.1 Bagsiden 5 2.2 Fjernbetjening 5 2.3 Standard

Læs mere

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION Brugervejledning INDHOLD Brugermanual DEL I: INSTALLATION Sikkerhedsinstruktioner....................................... 5 Produktoversigt.............................................. 6 Fjernbetjening...............................................

Læs mere

Brugervejledning. Digital HDTV-box til kabel-tv HD 104 C MPEG2 / MPEG4

Brugervejledning. Digital HDTV-box til kabel-tv HD 104 C MPEG2 / MPEG4 Brugervejledning HD 104 C Digital HDTV-box til kabel-tv MPEG2 / MPEG4 Kom hurtigt i gang Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet, før du monterer HDTV-boxen. Æsken skal indeholde: 1 digital

Læs mere

SMT-S7140. Brugervejledning DAN DIGITAL SATELLITRECEIVER

SMT-S7140. Brugervejledning DAN DIGITAL SATELLITRECEIVER SMT-S7140 Brugervejledning DAN DIGITAL SATELLITRECEIVER SMT-S7140 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Denne Tv-box er blevet fremstillet med henblik på at overholde internationale sikkerhedsstandarder. Læs omhyggeligt

Læs mere

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual THS220 Digital High Definition Satellit Modtager Bruger Manual Look, Listen & Live www.thomsonstb.net Indholdsfortegnelse 1.0 Instruktion 2 1.1 Sikkerheds Instruktioner 2 1.2 Opbevaring 2 1.3 Udstyr

Læs mere

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning TRIAX DVB 155 B DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Beskrivelse... 3 1.2 Egenskaber... 3 2. Sikkerhedsinstruktioner/sikkerhedsforanstaltninger... 3 2.1 Sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

Vi har kombineret brugervenligt design med den nyeste digitale teknologi og har dermed opnået en høj status blandt vore kunder og i branchen.

Vi har kombineret brugervenligt design med den nyeste digitale teknologi og har dermed opnået en høj status blandt vore kunder og i branchen. Forord Kære Parabolejer Tillykke med dit valg af Force satellitmodtager. Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombineret brugervenligt design med den nyeste digitale teknologi og har dermed

Læs mere

Digital HD-optager. Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000.

Digital HD-optager. Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000. Digital HD-optager Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000. Bemærk! Danish Tak, fordi du købte et HUMAX-produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du sikkert kan installere, bruge og

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Digitalt kabel-tv. Brugervejledning til. Dansk installationsvejledning

Digitalt kabel-tv. Brugervejledning til. Dansk installationsvejledning Digitalt kabel-tv Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager med harddisk Dansk installationsvejledning Oversigt over din fjernbetjening STB: Til betjening af tv-modtager. TV: Til betjening af Samsung

Læs mere

Introduktion. Indholdsfortegnelse

Introduktion. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion Kære kunde, Tak fordi du har købt en HDTV satellitmodtager. Denne brugervejledning indeholder oplysninger om placering installation, justering brug, rengøringen og bortskaffelse

Læs mere

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000.

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000. Digital HD-modtager Brugsanvisning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. Bemærk! Danish Tak, fordi du købte et HUMAX-produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du sikkert kan installere, bruge og

Læs mere

Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106)

Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Oversigt over din fjernbetjening Indholdsfortegnelse 1. Indholdet af pakken... 2 STB:Til betjening af digitalmodtager. TV: Til betjening af Samsung

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

eventyr og spænding Brugsanvisning

eventyr og spænding Brugsanvisning N a t u r, v i d e n s k a b, eventyr og spænding Brugsanvisning D I G I TA L S AT- B O X INDHOLD På de følgende sider kan du læse om... INSTALLATION Modtager & fjernbetjening Side 4 Tilslutninger Side

Læs mere

DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE

DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE Draft 1.2-1/9/10 LU 253351307C RT90-160 HD Boxer_DAN.book Page 1 Mercredi, 1. septembre 2010 9:01 09 RT90-160 HD Boxer DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE Brugervejledning LU 253351307C RT90-160

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TRIAX 2C-237. Digital HDTV Twin kabelmodtager med common interface. Betjeningsvejledning 06-2012A. Varenr. 305028

TRIAX 2C-237. Digital HDTV Twin kabelmodtager med common interface. Betjeningsvejledning 06-2012A. Varenr. 305028 TRIAX 2C-237 Digital HDTV Twin kabelmodtager med common interface Varenr. 305028 06-2012A Betjeningsvejledning 1 Indhold Indhold Indhold... 2 Generelt... 3 Vær med til at værne om miljøet... 3 Sikkerheds-

Læs mere

Samsung HD-digitalmodtager

Samsung HD-digitalmodtager Udvidet brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Version 1.0 / Software-version 1.1.6.1 Indholdsfortegnelse 1 Facts om HDTV... 2 1.1 Hvad er HDTV?..........................................................

Læs mere