Brugermanual HG SKRABEMASKINE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual HG SKRABEMASKINE"

Transkript

1 Brugermanual HG SKRABEMASKINE 3. november 2008

2 Tillykke med købet af din nye HG Skrabemaskine. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er sikre på, at også du, - kan få stor glæde af din nyindkøbte maskine. For at få det fulde udbytte af maskinen fra starten, er det en god idé, at du sætter dig grundigt ind i funktionerne. Betjeningsvejledningen indeholder, ud over alle de tekniske detaljer og diagrammer, som du kan få fordel af. Bagerst i betjeningsvejledningen er der en række billeder af reservedele til maskinen. Hvis du får brug for service, vil det være en stor hjælp, både for dig og vores service team, at vi i fællesskab ud fra disse kan spore os ind på, hvor i maskinen problemerne skal findes. Det er derfor vigtigt, at du altid ved hvor denne manual befinder sig, - vi vil foreslå, at du opbevarer den i el-skabet på maskinen. Maskinen er fra fabrikken grovindstillet, men da mink er forskellige er det ikke sikkert, at den passer 100 % til dine mink. Finindstillingen vil første gang blive foretaget af den medarbejder fra Hedensted Gruppen, der kommer for at starte den op. Inden du får besøg til opstart, vil vi bede dig, og evt. maskinoperatører om at have gennemlæst betjeningsvejledningen, samt sørge for, at de der skal betjene maskinen er til stede under besøget. Du bedes også sørge for, at der er forsyning af luft og strøm 380V, samt at det er ført frem til maskinen. Hedensted Gruppen A/S, ønsker dig rigtig god fornøjelse med din HG Skrabemaskine Med venlig hilsen HEDENSTED GRUPPEN A/S - til professionelle pelsdyravlere 2

3 1. Indholdsfortegnelse. 1. Indholdsfortegnelse Maskinoplysninger Introduktion Opbygning Garanti Sikkerhedsforskrifter Piktogram forklaring Betjeningsmidler Betjening af Mac panel I-O test Input test Output test Standard program indstillinger Før maskinen startes Drift/anvendelse Vedligeholdelse/Rengøring Daglig rengøring og vedligeholdelse Ugentlig rengøring og vedligeholdelse Lagring af skrabemaskinen Klemmeaftaster Udskiftning af skrabevalse Transporthjul Luftdiagram Tekniske data FAQ EU-overensstemmelseserklæring Reservedele til professionelle pelsdyravlere 3

4 2. Maskinoplysninger. HG SKRABEMASKINE TYPE:. MASKIN NR.: ÅR:.. KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt: N+PE 3,5 7 - til professionelle pelsdyravlere 4

5 3. Introduktion. HG Skrabemaskine anvendes til skrabeprocessen ved minkpelsning. Den forarbejder dyrene direkte fra flåmaskinen HG Easy skin uden nogen mellemliggende processer. Maskinen er udstyret med finger touch skærm og store knapper for at sikre en optimal brugervenlighed. Maskinen er ligeledes konstrueret til at udføre skrabeprocessen i en god arbejdsstilling og med mindst mulig fysisk belastning af operatøren. Maskinens kapacitet er op til ca.100 stk. mink i timen. 3.1 Opbygning HG Skrabemaskinen er konstrueret i overfladebehandlet stål og kunststof materialer, hvilket giver den en lang levetid. De enkelte komponenter i maskinen er nøje udvalgt, og dette kombineret med en overskuelig betjening gør, at De her står med en maskine af høj kvalitet. Lodrette og vandrette bevægelser kører på præcisions kugleføringer, der sikrer en god gentagelses nøjagtighed. 3.2 Garanti. Der ydes 1 års garanti på HG Skrabemaskinen. Defekte dele ombyttes, hvis fejlen kan henføres til fabrikationsfejl, fejl som kan henføres til fragt er ikke omfattet af denne garanti. I tilfælde af fejlbetjening af skrabemaskinen, ydes der ingen garanti hverken på maskine eller beskadigede skind. - til professionelle pelsdyravlere 5

6 4. Sikkerhedsforskrifter. Maskinen må kun benyttes af personer, der er blevet grundigt undervist i brugen af maskinen, og har læst brugervejledningen. Maskinen må klassificeres som værende en farlig maskine, da der er bevægelige dele, der ikke kan afskærmes. Der må ikke forefindes andre personer end operatøren i umiddelbar nærhed af maskinen. Maskinen skal være uden strøm og luft når den serviceres, vedligeholdes eller der foretages noget med maskinen, som ikke falder ind under normal drift af maskinen. Bemærk at anden støj i samme lokale akkumuleres så støjniveauet kan overskride grænsen, derfor anbefaler vi brugen af høreværn. Der må ikke ændres konstruktivt på denne maskine, hverken pneumatisk, elektrisk eller mekanisk. I det tilfælde hvor en maskine er ændret kan vi ikke garantere for hverken sikkerhed eller funktion. Pneumatisk bevægelig savsmuldsmagasin Roterende skrabestok Roterende skraberulle. Mekanisk og pneumatisk bevægelig skrabeslæde - til professionelle pelsdyravlere 6

7 4.1 Piktogram forklaring. FARE HØJSPÆNDING. Maskinens betjeningsboks indeholder højspænding. Boksen må ikke åbnes af uautoriseret personale, da dette indebærer livsfare. HØRE- OG ØJEN-VÆRN PÅBUDT. Under betjening af maskinen skal der benyttes briller da hår, savsmuld og andre fremmedlegemer kan slynges ud under operation. Under operation skal der benyttes høreværn, da maskinens lydniveau er over det normalt tilladelige. FARE ROTERENDE DELE. Undgå at komme i berøring med maskinens bevægelige dele. Dette gælder såvel med fingre som beklædningsgenstande, da dette kan medføre lemlæstelse eller dødsfald. - til professionelle pelsdyravlere 7

8 5. Betjeningsmidler Kombineret el- og pneumatikskab. 2. Skrabehoved og valse. 3. Stok. 4. Bom. 5. Pinollås. 6. Bomlås. 7. Savsmuldsautomat. 8. Tilslutningsstuds for sug. 9. Betjeningspult. 10. Haleskraber (ekstra udstyr). - til professionelle pelsdyravlere 8

9 Maskinen set fra bagside Strømtilslutning. 2. Strømudtag for suger (kombineret 400/230 volt). 3. Lufttilslutning (minimum 7 bar). Bemærk: Hvis suger er tilsluttet udtag 2. stopper den automatisk efter 3 minutters stilstand. Og starter når man begynder at skrabe igen. - til professionelle pelsdyravlere 9

10 Elskab. Frekvensomformer skrabeslæde Frekvensomformer Stok Analog modul Strømforsyning PLC Nødstopsmodul Sikringer til PLC og frekvensomformere Kontaktor og motorværn skraberulle 230V Stik - til professionelle pelsdyravlere 10

11 Luftkomponenter. Maskinens luftsystem findes i bunden og på siden af elskabet. Pressostat Softstarter Ventilblok Regulering af indgangstryk. Vandudskiller tømmes efter behov Proportionalventil Drøvleventiler til justering af savsmuldsautomat op / ned. - til professionelle pelsdyravlere 11

12 Betjeningspanel Hovedafbryder. Når maskinen efterlades til fyraften, skal der her slukkes for maskinen. Det er unødvendigt at tage hovedafbryderen ved kortere pauser, da skrabemotoren og suget selv slår fra efter nogle minutter uden aktivitet. 2. Signal giver. Afgiver lydsignal når alarmfunktionen er aktiveret. 3. Nødstop. Alt standser øjeblikkeligt. 4. Reset nødstop. Når nødstop har været aktiveret, skal reset nødstop trykkes som kvittering for, at man ønsker at gå tilbage til normal drift igen. - til professionelle pelsdyravlere 12

13 5. Stop. Slæde + savsmuldsautomat returnerer til udgangsstilling. 6. Skrabe-cylinder retur. Hvis skindet har et svagt punkt eller et hul, kan man aktivere denne knap, der får skrabevalsen til at gå væk fra skindet. Når man slipper knappen går valsen ind på skindet og fortsætter skrabeprocessen. 7. Start. Denne knap anvendes under manuel drift, hvor der skal trykkes på start hver gang. Startknappen kan også anvendes til at springe videre til sekvensen, eksempelvis ved klemmefejl. Klemmefejl vil sige at fotocellen ikke har registreret reflekserne og vil køre for langt. Trykkes her på start afgives et manuelt signal og maskinen forsætter sin sekvens. 8. Udløs bom. Skal trykkes på umiddelbart før bomvendig, både i manuel og auto. Ved autostart funktion starter skrabesekvensen umiddelbart efter bommen låser i bomlåsen. 9. Display. Berøringsfølsomt display, funktioner og indstillinger skiftes med en fingerspids. Displayets forskellige menuer beskrives i det følgende afsnit. - til professionelle pelsdyravlere 13

14 6. Betjening af Mac panel. På skrabemaskinens betjeningspanel sidder et touch panel. Panelet benyttes til at tilpasse maskinen til den enkelte bruger og hans skind, men kan også informere operatøren med forskellige statistiske oplysninger. Panelet betjenes ved at trykke på displayet, der hvor knappen er illustreret til den ønskede menu. Skal en værdi ændres, trykkes der på værdien og nedenstående numeriske tastatur kommer frem. Her indtastes den ønskede værdi efterfulgt af Enter. De øvrige taster på tastaturet har følgende funktioner. Display der viser den indtastede værdi Esc Retur til skærmmenuen uden at den indtastede værdi bliver gemt. Sletter karakteren til venstre for cursoren. Clr Sletter hele den indtastede værdi. Del Sletter karakteren til højre for cursoren. Enter Gemmer den indtastede værdi for at returnere til skærmmenuen. Flytter cursoren en plads til højre. Flytter cursoren en plads til venstre. I det følgende beskrives displayets forskellige menuer og funktionerne. - til professionelle pelsdyravlere 14

15 Opstarts skærmbillede. Ved opstart eller ved aktivering af nødstoppet vises følgende skærmbillede. Deaktiver nødstoppet og tryk på den grønne reset nødstop knap. Slæde hjem. Tryk på feltet Slæde hjem og maskinen vil køre i udgangsposition. Skærmbilledet slæde hjem vil også fremkomme, hvis slæden ikke står i udgangsposition, når startknappen aktiveres. Ved at trykke slæde hjem kører den i udgangsposition, hvorefter startknappen kan aktiveres igen. - til professionelle pelsdyravlere 15

16 Hovedmenu. Når maskinen har kørt sin reset sekvens, kommer følgende hovedmenu. Her findes tasterne til at åbne menuerne beskrevet i det følgende. Drift indstillinger, se afsnit 7.4 Alarmer, se afsnit 7.7 Manuel drift, se afsnit 7.8 Teknik menu, se afsnit 7.9 Program valg, se afsnit 7.5 Tæller menu, se afsnit 7.6 Når felterne berøres for aktivering høres et lavt lydsignal for kvittering. Men i industrielle miljøer er lydniveauet ofte så højt, at denne ikke kan høres. Displayet kvitterer derfor også visuelt. Når felterne berøres, skifter farven til mørkegrå og tilbage til hvid. NB: Tryk ikke for hårdt på displayet, da dette kan skade skærmen. - til professionelle pelsdyravlere 16

17 Drift indstillinger. Menuen drift indstillinger indeholder alle relevante oplysninger vedrørende skrabesekvensen. Sekvensen er inddelt i 3 zoner hen over skindet, i hvilke alle indstillingerne kan justeres individuelt. Navigeringen mellem zonerne sker med zonefelterne i figuren midterst i billedet. Når en zone er aktiveret vises indstillingerne, der vedrører zonen og trykfeltet blinker som indikation. Indstilling af slædehastighed i % mellem Indstilles individuelt i de forskellige skrabezoner Indstilling af skrabetryk i % mellem Indstilles individuelt i de forskellige skrabezoner Indstilling af stokhastighed i % mellem Indstilles individuelt i de forskellige skrabezoner Indstilling af skrabelængden i mm. Indstilles individuelt i de forskellige skrabezoner Felter til navigering mellem de 3 skrabezoner. Felter til aktivering af de påførte menuer. Retur feltet aktiverer hovedmenuen. Cyklus tid. Her vises tiden for den sidste kørte cyklus i sekunder. Feltet 2. skrab aktiveres hvis operatøren ønsker forskellige indstillinger i henholdsvis første og andet skab. Som illustreret ovenfor vises 2 indstillingsmuligheder for de to skrab. Er 2. skrab ikke aktiveret vises der kun en række indtastningsfelter, og maskinen benytter disse indstillinger til begge skrab. - til professionelle pelsdyravlere 17

18 Savsmuldsmenu. I denne menu indstilles tilførslen af savsmuld i løbet af skrabesekvensen. Er savsmulden slået til, kører automaten ned, og der tilføres savsmuld umiddelbart foran skraberullen. Indvendigt i automaten er monteret en rysteplade. Pladen skal sikre en jævn tilførsel og forhindre savsmuldet i at sætte sig fast i magasinet. Indstilling af rystepladens interval. Værdien er sekunder mellem hvert slag. I denne menu kan tilførslen af savsmuld under skrabeprocessen indstilles. Feltet åbner en menu, hvor der findes følgende valgmuligheder, Fra, 1. skrab, 2. skrab og begge. Tryk på feltet med den ønskede funktion hvorefter den er aktiveret. Her kan rystepladen kobles fra og til. Andre driftindstillinger. I menuen indstilles skrabesekvensen, startmetode og position. Positionen bestemmer hvor langt henne på skindet skrabningen skal begynde. Indstilling af startposition for skrabeprocessen. Indstilling af startmetode. Ved auto starter skrabeprocessen automatisk når bommen vendes. Ved manuel funktion skal der trykkes på knappen start for at skrabe videre. - til professionelle pelsdyravlere 18

19 Program menu. I program menu kan operatøren selv administrere sine egne bruger programmer. Informerer hvilken tæller det valgte program bruger. Informationer vedrørende det valgte programs forskellige indstillinger Valgt program. Viser hvilket program der er indlæst. Her ligger ligeledes et felt for valg af tæller. Der kan skiftes mellem han og tæve tæller. Se evt. afsnit 7.8 Tæller menu. Funktionstasten til at hente, gemme og slette programmer med. Når et program gemmes kan det navngives efter eget valg. Der kan gemmes op til 99 forskellige programmer med indstilling efter eget valg. Programmerne vist ovenfor må ikke forveksles med standard programmerne, der findes under menuen teknik. Menuen vist her skal bruges til at gemme operatørens egne programmer der benyttes i det daglige. Standard programmerne i menuen teknik bruges i nødsituationer, hvor en fejlindstilling har stoppet produktionen. Her ligger standard programmet han og tæve som backup og kan indlæses. OBS: Menuen Slet benyttes til at slette uønskede programmer fra hukommelsen. Være opmærksom på feltet All Files der ligger sammen med programnavne i listen. Den sletter alle de gemte bruger programmer. - til professionelle pelsdyravlere 19

20 Tæller menu. I tæller menuen kan produktionen følges. Her findes 3 tællere, der kan administreres af operatøren, og en der tæller maskinens total antal sekvenser i dens levetid. I menuen programmer, der er beskrevet ovenfor kan der vælges om det er tæve eller han tælleren, der skal benyttes i de enkelte programmer. Dagsproduktionstæller. Kan nulstilles med feltet til venstre. Han / tævetæller. Der kan frit vælges mellem de 2 tællere under menuen program. Se evt. afsnit 7.7 Program menu. Tællerne kan nulstilles med felterne til venstre. Total produktion. Her vises maskinens total antal cykluser. Denne tæller kan ikke nulstilles. - til professionelle pelsdyravlere 20

21 Alarm menu. I denne menu kan brugen af alarmlydsignaler indstilles. De kan benyttes til at påkalde sig operatørens opmærksomhed, hvis der sker en aftastningsfejl på klemmerne, således vedkommende kan stoppe skrabesekvensen manuelt. Fejl klemmeaftastning er afstanden målt fra zone 2 påbegyndes indtil alarm beep et klemme fejl afgives. Alarmen afgives kun hvis reflekserne ikke er blevet registreret inden afstanden er opnået. Når Zone Beep er slået til afgiver maskinen et lydsignal hver gang den påbegynder en ny skrabezone. Når Alarm Beep er slået til afgiver maskinen 3 korte lydsignaler, når ovenstående afstand er overskredet. Samtidigt vises nedenstående Klemme fejl zone 2 på displayet. Længden Fejl klemmeaftastning skal indstilles således, at lydsignalet afgives inden skraberullen kører ind i klemmerne og ødelægger skraberullen. I dette tilfælde kan operatøren vælge enten at trykke start knappen og maskinen vil opfatte det som et klemme signal og køre sin sekvens færdig. Eller også kan der trykkes på stop og maskinen vil stoppe og køre retur til udgangsposition. - til professionelle pelsdyravlere 21

22 Manuel menu. I menuen er det muligt at aktivere alle maskinens funktioner manuelt. Manuel operation af skrabeslæden. Manuel operation af skrabestokken. Manuel operation af pinolen. Manuel operation af skrabemotoren. Manuel operation af savsmuldsautomaten. Ved at trykke på knappen næste (next) findes maskinens øvrige funktioner. Manuel operation af bomlåsen. Manuel operation af rystepladen. Manuel operation af skrabecylinderen. Manuel operation af savsmuldsfingeren. OBS: Funktionen savsmuldsautomat kan med fordel benyttes ved opfyldning af savsmuld. Ved at køre automaten ned reduceres højden, hvilket gør genopfyldningen nemmere. - til professionelle pelsdyravlere 22

23 Teknik menu. I teknik menuen ligger forskellige indstillingsmuligheder, hvilket benyttes til at kundetilpasse maskinen. Feltet slæde hjem får skrabeslæden til at køre retur til startposition Valg af sprog i displayet. Tast 0 for dansk eller 1 for engelsk. Nummeret stående i feltet programversion beskriver, hvilken software der ligger i maskinen. Fejlfindings menu. Mulighed for opsyn og kontrol af signaler og positionering. Standard Program menu. I denne menu kan der gemmes og indlæses han og tæve standard programmer. Programmerne er backup filer og må ikke forveksles med brugerprogrammer. Programmerne er indlæst fra leverandøren, men kan overskrives, således at de er tilpasset operatørens behov. Informationer vedrørende det valgte programs forskellige indstillinger Program. Viser hvilket program der er indlæst. Funktionstasten til at hente og gemme standard programmer. - til professionelle pelsdyravlere 23

24 Skrabetryk indstillinger. I menuen findes forskellige indstillingsmuligheder vedrørende skraberullens løft op til stokken. For at reducere tiden løftecylinderen skal bruge på at opnå det korrekte tryk og position er der indbygget en boost sekvens på løftet. Dette indebærer et højt lufttryk på cylinderen i et kort tidsinterval for at overvinde inertien i skrabevognen. Efter boostet reduceres trykket til det valgte skabetryk i zone 1. Indstilling af trykket der skal benyttes til at få skraberullen i bevægelse når denne løfter op. Indstilling af tiden det høje tryk skal holdes for at få skraberullen i bevægelse. Tiden slæden venter fra skraberullen løfter indtil den påbegynder sin skrabesekvens. Test af indgangstrykket på ventilen der styrer skrabetrykket. Forsyningstrykket vises kortvarigt i feltet ovenfor. Boost sekvensen indstilles således, at skraberullen frigøres fra bundpositionen, men uden at ramme stokken med det høje tryk. Ventetiden skal indstilles så rullen får tid til at løfte op og opnå det korrekte tryk, men vær opmærksom på, at den roterende rulle ikke må være i kontakt med skindet i længere tid inden skrabesekvensen påbegyndes. - til professionelle pelsdyravlere 24

25 I-O test I menuen vises hvilket signal maskinen er kommet til, samt positionering af slæden. Felterne angiver slædens bevægelses retning. Slædens hastighed i % af maksimum Hastighed. Slædens afstand fra startposition. Stokkens hastig i % at maksimum hastighed Felterne angiver stokkens rotations retning Genvej til input/output test af PLC Input test. Denne menu giver mulighed for at se hvilke signaler maskinens PLC modtager. Er der lys i det lille felt er der signal til PLC en. Lyser når slæden til skraberullen bevæger sig Lyser når maskinens tilslutningstryk er på min. 7 bar Lyser når slæden er i udgangs position Lyser når laseren ser refleksen på skindklemmen Lyser når savsmuldskassen er nede - til professionelle pelsdyravlere 25

26 Lyser når bomlåsen er aktiveret Lyser når nødstop ikke er aktiveret Lyser når den blå trykknap aktiveres Lyser når den grønne trykknap aktiveres Lyser når den røde trykknap aktiveres Lyser når den sorte trykknap aktiveres Lyser hvis skraberullen er blevet overbelastet og dennes motor er overbelastet Output test. Denne menu giver mulighed for at se hvilke signaler maskinens PLC afsender. Er der lys i det lille felt er der signal fra PLC en. Skrabemotor start Beep signal aktiveres Savsmuldskasse kører ned Savsmuldsfinger frem Bomlås aktiveres Pinol aktiveres - til professionelle pelsdyravlere 26

27 Rysteplade i savsmuldskasse aktiveret Skraberulle op Slæde kører ud Slæde kører ind Til skærmbillede for input test Retur til sidste skærmbillede - til professionelle pelsdyravlere 27

28 7. Standard program indstillinger I maskinen ligger der fra fabrikken et han og et tæve program. Programmerne indeholder følgende indstillinger. Han program: Zone 1 Zone 2 Zone 3 Skrabetryk % Slædehastighed % Stokhastighed % Længde mm Start skrabe = 40mm Savsmuldsvalg = Begge Savsmuldsplade interval = 0,5 (Til) Andet skrab skal være FRA Tæve program: Zone 1 Zone 2 Zone 3 Skrabetryk % Slædehastighed % Stokhastighed % Længde mm Start skrabe = 40mm Savsmuldsvalg = Begge Savsmuldsplade interval = 0,5 (Til) Andet skrab skal være FRA Løft skraberulle Bar = 6,0 Højt tryk sek. = 0,2 Slæde frem sek. = 0,5 - til professionelle pelsdyravlere 28

29 8. Før maskinen startes. Inden maskinen tages i brug skal der gøres følgende: 1. LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN! 2. Maskinen placeres på et solidt og plant gulv. 3. Transportbeslag afmonteres. 4. Maskinen tilsluttes strømstik. 5. Maskinen tilsluttes luft. 6. Maskinen tændes. 7. Der trykkes på reset nødstop, bemærk at savsmuldsautomaten kører op. 8. Kør bommen i position, så stokken bliver fastlåst i skrabeposition. 9. Maskinfødderne justeres så maskinen står stabilt på alle 4 ben. 10. Hæld savsmuld i automaten og tilslut suger. Hvis der ikke er nogen personer i nærheden af maskinen, så er maskinen klar til drift. - til professionelle pelsdyravlere 29

30 9. Drift/anvendelse. Man påsætter et minkskind med vrangen udad på stokken nærmest operatøren. På betjeningspanelet trykkes på knappen udløs bom, derefter skal man dreje bommen 180, således at denne går i indgreb i bomlåsen. Hvis maskinen nu er indstillet på auto vil skrabeprocessen automatisk starte nu. Hvis den står på manuel skal man trykke på knappen start for at sætte processen i gang. Nu vil savsmuldsautomaten begynde at køre ned og udad imod operatøren, skrabeslæden kører frem til det indstillede startpunkt, går i indgreb, der skydes et spyd op i savsmuldsautomaten for savsmuld, og maskinen begynder at skrabe. Selve skindet er i programmet opdelt i 3 områder, der individuelt kan justeres m.h.t. skrabetryk, slædehastighed og stokrotationshastighed. Når klemmeføleren har aftastet på klemmerne, vil der blive skrabet et indstillet efterløb helt ud til selve klemmerne. Skrabevalsen og savsmuldsspyddet går nu ud af indgreb, hvorefter skrabeslæden kører lynhurtigt retur til startpunkt. Skrabevalse og savsmuldsspyd går i indgreb igen, og skrabeprocessen gentages for anden gang. Slæden kører retur til nulstillingspunktet. Nu kan der trykkes på knappen udløs bom og et nyt minkskind roteres frem til skrabning. - til professionelle pelsdyravlere 30

31 10. Vedligeholdelse/Rengøring. For at skrabemaskinen fungerer optimalt, skal den rengøres og vedligeholdes efter følgende forskrifter Daglig rengøring og vedligeholdelse. Inden rengøring påbegyndes skal maskinen frakobles el og trykluft. 1 Maskinen rengøres kun med trykluft efter brug. 2 Fjern fedtrester og savsmuld fra maskinens bevægelige dele, således at de kører frit og ubesværede. 3 Tøm vandudskiller i elskabets bund Ugentlig rengøring og vedligeholdelse. Inden rengøring påbegyndes skal maskine frakobles el og trykluft. 1. Maskinen rengøres med trykluft efter brug. 2. Fjern fedtrester og savsmuld fra maskinens bevægelige dele, således at de kører frit og ubesværede. 3. Tøm vandudskiller. 4. Kontroller oliestanden i tågesmøren og efterfyld efter behov (1). Brug altid den rigtige luftolie: Statoil NUTO H 15. Hedensted Gruppen lager nr Føringer og glatte overflader tørres rene og smøres med vangeolie. Hedensted Gruppen lager nr Føringernes smørenipler smøres med fedt. Hedensted Gruppen lager nr (Patron 400g) - til professionelle pelsdyravlere 31

32 10.3 Lagring af skrabemaskinen. For at opnå en lang levetid og god driftssikkerhed ved opstart er det nødvendigt at rengøre maskinen godt og udføre ekstra smøring. skrabemaskinen rengøres som beskrevet under daglig/ugentlig rengøring. Savsmuldsautomaten tømmes for savsmuld. Føringer og glatte overflader tørres rene og smøres med vangeolie Hedensted Gruppen lager nr Føringernes smørenipler smøres med fedt. Hedensted Gruppen lager nr (Patron 400g) OBS: Lad aldrig skrabemaskinen stå tændt ved oplagring. Strøm på maskinens panel vil aktivere baggrundsbelysningen i displayet. Dette vil unødigt forkorte panelets levetid. - til professionelle pelsdyravlere 32

33 10.4 Klemmeaftaster. For at kunne bestemme hvor langt ud på bagbenene der skal skrabes, er det vigtigt at klemmeaftaster er justeret korrekt. 15mm Skubbes mod stop Justering af føler. Tænd maskinen således føleren er aktiv. Skrabeslæden skubbes mod venstre ind mod stoppet. Målet fra fronten af træstokken og til følerens røde plet markeret på figuren ovenfor skal være 15mm. Dette justeres ved at bukke beslaget føleren er monteret på. Det er afgørende for optimal drift, at klemmeføler og reflekser holdes rene. Reflekserne på krogene skiftes efter behov. Bestillingsnummer: til professionelle pelsdyravlere 33

34 10.5 Udskiftning af skrabevalse Møtrik. 2. Skrabevalse. 3. Medbringer 4. Sugehoved. Ved valseskift afbrydes maskinen på hovedafbryder, herefter afmonteres sugehoved. Møtrik 1. løsnes (venstre gevind), mens der holdes på skrabevalse. Det kan være nødvendigt at afmontere medbringer 3. for at rengøre denne på bagsiden. - til professionelle pelsdyravlere 34

35 10.6 Transporthjul. Hvis maskinen skal flyttes, skal det medleverede transporthjul anvendes. Dette gøres ved at hæve maskinen med den indbyggede donkraft, og derefter montere transporthjulene ca. midt under maskinen som vist på billedet. Transporthjul Håndtag for donkraft Vær opmærksom på, elskabet SKAL være lukket ellers bliver lågen beskadiget. - til professionelle pelsdyravlere 35

36

37 12. Tekniske data Mekaniske mål og vægt Højde: 1950 mm Længde: 2550 mm Bredde: 920 mm (740 mm med transportbeslag monteret). Vægt: 480 kg. Tilslutninger. Luft: minimum 7 bar. Strøm: 3x400+N+J Sug: minimum 2 kw suger. Strømudtag til suger er kombineret 400/230 V. Forbrug. Strøm: 3,5 A. Luft: 20 l/min. - til professionelle pelsdyravlere 37

38 13. FAQ. Problem Årsag Løsning Maskinen vil ikke starte. Lufttrykket er for lavt. Føleren på bom låsen er ikke aktiveret / lyser ikke. Tjek lufttrykket og juster det til 7 bar. Juster føleren så den begynder at lyse når bommen er låst udskift føleren hvis dette ikke er muligt. Maskinen vil ikke nulstille. Skrabehoved vil ikke gå op. Maskinen skraber ind i skindklemmerne. Bomlåsen er slidt og kan ikke låse. Der har bygget sig for meget savsmuld op under slæden så den ikke kan køre retur. Føleren til nulstilling er ikke aktiveret. Tandremmen er fyldt med snavs så slæden ikke kan køre. Skrabetrykket i zone 1 er justeret for lavt. Defekt enhed i ventilblokken. Proportionalventil er defekt. Føleren ser ikke reflekserne. Værdien for længden af zone 3 er for stor. Udskift bomlåsen. Fjern savsmuldet under maskinen, brug det evt. igen. Juster føleren så den lyser når slæden kører forbi. Rengør tandremmen så slæden kører let igen. Tjek indstillingen for skrabetrykket i displayet, se evt. afsnit 7. Tjek om der kommer luft ud til cylinderen ved at afmontere slangerne på cylinderen. Udskift ventil hvis ikke. Proportionalventilen skal udskiftes se evt. afsnit 5 luftkomponenter. Føler eller refleks er defekt og skal udskiftes. Der er skidt/fedt på føler eller reflekser, rengør reflekser og føler, kontroller evt. føler med løs refleks. Tjek værdien for længden af zone 3 i displayet se evt. afsnit 7 program indstillinger. - til professionelle pelsdyravlere 38

39 Problem Årsag Løsning Savsmuldsfinger reagerer ikke. Maskinen vil ikke køre videre når savsmuldskassen er kommet ned. Føleren på cylinderen for savsmuldskassen er ikke aktiveret. Afmonter øverste venstre skærm tjek at føleren på cylinderen lyser, når savsmuldskassen er nede, hvis den ikke lyser skal den justeres eller udskiftes. - til professionelle pelsdyravlere 39

40 14. EU-overensstemmelseserklæring. Hedensted Gruppen A/S Vejlevej Hedensted erklærer hermed at: HG Skrabemaskine Typenummer er i overensstemmelse med: Maskindirektiv 2006/42/EF Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF under anvendelse af harmoniserede standarder: DS/EN ISO :2005 DS/EN DS/EN ISO : oktober til professionelle pelsdyravlere 40

41 HG SKRABEMASKINE HG FLESHING MACHINE RESERVEDELE SPARE PARTS

42

43 INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS Steldele/Frame parts Page/Side 2 Savsmuldskasse/Sawdust box Page/Side 3 Slæde/Sledge Page/Side 4 Stokke/Sticks Page/Side 5 Bom/Beam Page/Side 6 Pinol, encoder/pivot, encoder Page/Side 7 Donkraft, kørehjul/lifting jack, transport wheels Page/Side 8 Pneumatik dele/pneumatic parts Page/Side 9

44

45 RESERVEDELSLISTE FOR: RESERVEDELSLISTE FOR: HG SKRABEMASKINE HG SKRABEMASKINE Tlf Stel Side 2 Tlf Pos. Nr. EDB nr. Beskrivelse Beskrivelse 2 Antal Pos. Nr. EDB nr. Beskrivelse Beskrivelse 2 Antal Stel F.Skrabemaskine El-skab Grundplade f.elmontage Topskærm Musestop Galge Inderskærm, øvre Inderskærm,nedre Skærm, højre Skærm.f.stokrot.motor Mont.pl.f.pneumatik Låg f.elskab Hængsel Skål Greb Hulafstand 114 mm Maskinsko M a Nøgle elskab HG Skrabemaskine 1 16b Tunge 1 16c Indsats 1 16d Låsehus 1 16e O-Ring,Perbunan 1 16f Tætningsskive, Perbunan Sicocell 10x20 MM Afstandsstag Sekskt,M6/20mm Beslag for topskærm (nedre) Beslag for topskærm (øvre) Endebeslag (savsm.cyl) Indtag Væg H6 380/16/ Stikdåse Combi/dk 400V 16A Vibrationsdæmper M6* Bolt for sideskærm 2

46

47 RESERVEDELSLISTE FOR: RESERVEDELSLISTE FOR: HG SKRABEMASKINE HG SKRABEMASKINE Tlf Savsmuldskasse Side 3 Tlf Pos. Nr. EDB nr. Beskrivelse Beskrivelse 2 Antal Pos. Nr. EDB nr. Beskrivelse Beskrivelse 2 Antal Savsmuldsautomat kpl Dekaperet plade t/savsmuldsaut Værktøjsbakke Ledningsgennemføring Savsm.slæde Aksel for Savsmuldsplade PUR Shore82(1792x102 6MM) Kantliste Akselbuk Alu.Star Underlagsbrik f.savsm.føring Lejebuk LS Kb-Comp Cylinder VDMA DV Ø Aksel Ø30 h7 L= 600MM Reduktionsnippel T-Stykke 8 udv rør No reed magnetkontakt 2 m Underlagsbrik f.savsm.slæde Glideleje.Pom 30x30x Tunge Kontaktbeslag Afstandsplade 3 mm Gaffelstykke m.indv.gev.g8* Bælg (V6-0052) Sikringsbøjle til G 8*32 M F Beslag QM/8025/ U-beslag tunge savsmuldsautom Holdebeslag for tunge Afskærmning f/savsmulskasse Gummi for sprætplade Holdeliste for Pur savsmuldsaut Kompaktcylinder Ø32 DV

48

49 RESERVEDELSLISTE FOR: RESERVEDELSLISTE FOR: HG SKRABEMASKINE HG SKRABEMASKINE Tlf Slæde Side 4 Tlf Slæde Side 4 Pos. Nr. EDB nr. Beskrivelse Beskrivelse 2 Antal Pos. Nr. EDB nr. Beskrivelse Beskrivelse 2 Antal Skrabeskærm Låsering U 17 sort din Sprætplade Leje RS Sugehoved Pakdåse AS 17x47x8 NBR Sugeslange Pur 63mm Lejehus f.skrabemotor Igus monteringsbeslag sæt 2stk Låsering Ø47,lejehus lil.motor Igus energikæde 28 led Skrabeaksel Tandrem T 10,Br. 32mm a 4,3mtr HG Nylonvalse 85 mm sort Skrabe motor Beslag f.savsm.spyd Afstandsskive for skrabemotor Holder f. skrabecylinder Vertikalt slædebeslag Bøsning f. sugehoved Svingningsdæmper Runde M8x Skrabeaksel Cylinder VDMA DV Ø HG Nylonvalse 85 mm sort Motorplade f.slæde Beslag f.savsm.spyd Underlagsbrik f.savsm.føring Holder f. skrabecylinder Akselbuk Alu.Star Not A 6 x 6 x Lejebuk LS Kb-Comp Not A 6 x 6 x Aksel Ø30 h7 L= 362MM Dæksel for klemmerække motor Bredt underlag f.skrabearm Cylinderbeslag T.slæde Nedre slædebeslag Forstærkningsplade Fløjmøtrik M6 FZB Beslag for optisk føler Optisk føler for Klemmeaftast Kompactcylinder Ø25 DV Savsmuldsspyd Pom sort Ø16x Styr f.skrabevalse Skive for Valse HG Skraber Møtrik f.skrabevalse Bespændingsprofil f.rem Afstandsbøsning Rotex 19 Nav 1 Ø19H Rotex 19 Tandkrans 92 Shore A Rotex 19 Nav 1 Uboret ALD

50

51 RESERVEDELSLISTE FOR: RESERVEDELSLISTE FOR: HG SKRABEMASKINE HG SKRABEMASKINE Tlf Stok Side 5 Tlf Pos. Nr. EDB nr. Beskrivelse Beskrivelse 2 Antal Pos. Nr. EDB nr. Beskrivelse Beskrivelse 2 Antal Skrabestokke Ø200/50x1170mm Pinoltap f.stok Rem arr. f. stok kpl Aksel f.stok Fjeder for skrabestok 160mm Microblok Enkel 18x6 mm Trissehjul Snor 3,0 mm t/skrabestokke Ronddel f.trissehjul 200 mm st Skive Ø50x12x4 mm Not A 10 x 8 x HG Kroge Klemme med bøsning og indsats Plaststykke f/klemmer finsk Slange for HG krog 3/8"PVC Tandhjul,Pom Tandhjul stål Stokrotation Motor Aksel f.stokrotation Gear for stokrotion Not A 6 x 6 x Not A 10 x 8 x Gevindplade for stokmotor Stopskrue med spids M8x60mm Skrabestokke HG Skrab 240 mm Ronddel f.trissehjul 240 mm st Holderem Stokrotation gearmotor Dæksel for klemmerække motor /8" pvc slange m/indlæg Skive ø33x8x3 mm

52

53 RESERVEDELSLISTE FOR: RESERVEDELSLISTE FOR: HG SKRABEMASKINE HG SKRABEMASKINE Tlf Bom Side 6 Tlf Pos. Nr. EDB nr. Beskrivelse Beskrivelse 2 Antal Pos. Nr. EDB nr. Beskrivelse Beskrivelse 2 Antal Bom Aksel f.bom Lejehus,stok.højre Gevindspindel 16x4x400mm Lejehus,stok,venstre Blænddæksel 62-8 NBR Endestop i bomende Lejehus bom Følerbeslag f.endestop Føler HG Skrabem Låseplader f bom Arm f.aftaster,bomlås Rørspændstift 5x18 mm sort Låsemøtrik M5 FZB Ganter Fjedrende Trykstykke Bomlås Komplet Drøvlebanjo Ø5 mm 1/8" Glidebøsninger PAP 2025 P Møtrik KM Leje X/Q Pakdåse CR 45x62x7 HMS4 R Låseblik MB Kompaktcylinder Ø32 DV Afstandsplade 5 mm Aksel f.bomlås Flexkobling QM/8020/ Lejehus for pinolpinol m/beslag for føler Omron Føler E2EG-X5B1 2m

54

55 RESERVEDELSLISTE FOR: RESERVEDELSLISTE FOR: HG SKRABEMASKINE HG SKRABEMASKINE Tlf Pinol, encoder Side 7 Tlf Pos. Nr. EDB nr. Beskrivelse Beskrivelse 2 Antal Pos. Nr. EDB nr. Beskrivelse Beskrivelse 2 Antal Pinoldok Aksel f.pinol Pinol Lejehus pinol/lås Leje Rs Låsering I 47 sort din Glidebøsninger PAP 2025 P Låsering U 20 sort din Låsering I 47 sort din Spændejern Flexkobling QM/8020/ Stopskrue med spids M8x60mm Kompaktcylinder Ø32 DV Aksel Ø30 h7 L= 1946MM Akselbuk Alu.Star Lejebuk LS Sv.rør din ,5/1,50mm Sugeslange Pur 63mm Spændebånd mm Rørholder F/ HG Skraber Flamco Bolt f/rørholder sugerør Gearmotor for Slæde Aksel f.remstrammer Tandremshjul 47T10/ Tandremshjul (encoder ende) Lejehus f.remstrammer Stag f.encoder Låsering U 20 sort din Flange f.encoder Skærm f.encoder Leje Rs Encodere Omron Endestop i el-skabsende

56

57 RESERVEDELSLISTE FOR: RESERVEDELSLISTE FOR: HG SKRABEMASKINE HG SKRABEMASKINE Tlf Donkraft, kørehjul Side 8 Tlf Pos. Nr. EDB nr. Beskrivelse Beskrivelse 2 Antal Pos. Nr. EDB nr. Beskrivelse Beskrivelse 2 Antal Kørehjul Endenavshjul Nylon rød 400x Håndtag f.donkraft Aksel for donkraft 10x355mm Kon.tandhjul.-Zink-mo : Møtrik TR16x4-2xd-rund stål Vinkelbeslag for donkraft Donkraft Inderrør for donkraft Gevindspindel 16x4x400mm Nylonskive Din9021 Ø10/30x2,5

58

59 RESERVEDELSLISTE FOR: RESERVEDELSLISTE FOR: HG SKRABEMASKINE HG SKRABEMASKINE Tlf Pneumatik dele Side 9 Tlf Pos. Nr. EDB nr. Beskrivelse Beskrivelse 2 Antal Pos. Nr. EDB nr. Beskrivelse Beskrivelse 2 Antal Montageplad f.pneumatik G1/4" magnetventil 5/ Proportionalventil G1/4

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING HG TRANSPORTBÅND 1. Indholdsfortegnelse. 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Introduktion.... 3 2.1 Garanti... 3 3. Advarsel... 3 3.1 Piktogram forklaring... 4 4. Betjeningsmidler.... 5

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING HG SKINDRENSER 1. Indholdsfortegnelse. 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Introduktion.... 3 2.1 Garanti... 3 3. Advarsel... 3 3.1 Piktogram forklaring... 4 4. Betjeningsmidler.... 5 5.

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

1. Overensstemmelseserklæring. EU-overensstemmelseserklæring

1. Overensstemmelseserklæring. EU-overensstemmelseserklæring 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels Production A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasop Type : 4002EX Jasopels Production

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING HG RISTEBÅND 1. Indholdsfortegnelse. 1. Indholdsfortegnelse.... 2 2. Introduktion.... 3 2.1 Garanti.... 3 3. Advarsel.... 3 3.1 Piktogram forklaring.... 4 4. Betjeningsmidler.... 5

Læs mere

PELSNINGSREDSKABER A/S

PELSNINGSREDSKABER A/S PELSNINGSREDSKABER A/S Liljevej 28 Sterup, 9740 Jerslev, Danmark BETJENINGSVEJLEDNING GØL BUGLUKKER XL Tlf. 98832324 * Fax. 98832322 D:\manualer 2002\Buglukker XL.doc Gøl Buglukker XL 2 / 24 GØL BUGLUKKER

Læs mere

BRUGERMANUAL Sliber for hovedskære til Easy Skin

BRUGERMANUAL Sliber for hovedskære til Easy Skin BRUGERMANUAL Sliber for hovedskære til Easy Skin 1. Indholdsfortegnelse. 1. Indholdsfortegnelse.... 2 2. Introduktion.... 3 2.1 Garanti.... 3 3. Advarsel.... 3 3.1 Piktogram forklaring.... 4 4. Justeringsvejledning....

Læs mere

Brugervejledning. HG Miljøtromle

Brugervejledning. HG Miljøtromle Brugervejledning HG Miljøtromle Miljøtromle side 2 Indhold Sikkerhedsforeskrifter...................................... 3 Før maskinen startes....................................... 3 HG Miljøtromle, tegning.....................................

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T4

Original brugermanual for Skindrenser T4 Original brugermanual for Skindrenser T4 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Skindrenseautomat

Læs mere

Original brugermanual for Skindtromle

Original brugermanual for Skindtromle Original brugermanual for Skindtromle 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindtromle

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

1. Overensstemmelseserklæring. EU-overensstemmelseserklæring

1. Overensstemmelseserklæring. EU-overensstemmelseserklæring . Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels Production A/S Tlf. +45 76 9 Adresse: Fabriksvej 9 DK-744 Bording Maskine: Jasop Type : 4E Jasopels Production A/S erklærer,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

BRUGERMANUAL HG Quick skin

BRUGERMANUAL HG Quick skin BRUGERMANUAL HG Quick skin Indholdsfortegnelses Indholdsfortegnelses...2 Introduktion...3 1. Sikkerhed...4 1.1 Anvendelse...5 1.2 Uddannelse....5 1.3 Placering, pladskrav mv....5 1.4 Forberedelse....5

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Original brugermanual for Softbørsten

Original brugermanual for Softbørsten Original brugermanual for Softbørsten 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Softbørste

Læs mere

HG EASY SKIN Flåmaskine

HG EASY SKIN Flåmaskine BETJENINGSVEJLEDNING HG EASY SKIN Flåmaskine 7. oktober 2008 Tillykke med købet af din nye HG Flåmaskine. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på at producere kvalitetsprodukter, du kan regne

Læs mere

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer Original brugermanual for Savsmuldsvarmer 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Savsmuldsvarmer

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

1. Overensstemmelseserklæring. EU-overensstemmelseserklæring

1. Overensstemmelseserklæring. EU-overensstemmelseserklæring 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Flåmaskine T11 Type : 19-0000 Jasopels A/S erklærer,

Læs mere

BRUGERMANUAL JASOPELS ROTERENDE SKRABEMASKINE MED 1 STOK PRODUKT NR Our quality Your choice

BRUGERMANUAL JASOPELS ROTERENDE SKRABEMASKINE MED 1 STOK PRODUKT NR Our quality Your choice BRUGERMANUAL JASOPELS ROTERENDE SKRABEMASKINE MED 1 STOK PRODUKT NR. 32200067 Our quality Your choice 2 www.jasopels.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 6 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Original brugermanual for Skindaftager

Original brugermanual for Skindaftager Original brugermanual for Skindaftager 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Skindaftager

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels Snapmax

Original brugermanual for Jasopels Snapmax Original brugermanual for Jasopels Snapmax 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100

Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100 UDGAVE 2 07/10 2009 Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100 OVERENSSTEMMELSERKLÆRING. EU overensstemmelseserklæring. Fabrikant: A/S Tlf.: +45 96 13 30 30/ 40 95 31 35 Adresse:, Maskine: Model: Type:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 INDHOLD: Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 5 Garantibestemmelser 6 Mål og Vægt 7 Forsendelsesmål 7 Tilslutning 8 Brugsanvisning

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

DAR-35-E BUKKEMASKINE

DAR-35-E BUKKEMASKINE DAR-35-E BUKKEMASKINE GENEREL INFORMATION 1.1 De er indehaver af en ALBA Automatisk Bukkemaskine. Denne instruktion skal følge maskinen og være tilgængelig for de personer, som skal betjene maskinen. Personer,

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels MAXI vogn

Original brugermanual for Jasopels MAXI vogn Original brugermanual for Jasopels MAXI vogn 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels gennemløbstromle

Original brugermanual for Jasopels gennemløbstromle Original brugermanual for Jasopels gennemløbstromle 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 7441 Bording Maskine:

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Bruger- og monteringsvejledning... 3 Installation and user manual... 10 Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Les instructions et le manuel... 24 www.kronings.com - next generation caravan equipment

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

Farm Manager medarbejder: KMZ

Farm Manager medarbejder: KMZ J A S O P E L SF A R MMA NA G E R V A R ENR. : 4 0 2 0 0 0 3 9 D A NS K Titel: Basis bruger vejledning Side 2 of 8 1. Indholdsfortegnelse a. Punkt 2 - Forord b. Punkt 3 - System Introduktion c. Punkt

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Model TopSweep Haaga fejemaskine TopSweep er effektiv og let at betjene. Maskinen, der egner sig specielt til lige og faste overflader, opsamler snavs af enhver art. Hurtigt, nemt

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

Brugsanvisning. Løftekapacitet: kg Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Løftekapacitet: kg Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Autolift 2-søjlet Varenr.: 90 xx xxx Løftekapacitet: 3.000 kg Varenr.: 90 39 763 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Brugervejledning DB stokerfyr

Brugervejledning DB stokerfyr Brugervejledning DB stokerfyr Stokergården Rævehøjvej 1 6933 Kibæk Tlf. 97192017 / 40765626 MONTERING AF STOKER PÅ KEDEL Der er to ledninger som skal forbindes mellem kedel og stoker, pt 1000 vand og overkog.

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Suzuki Sx4 - MT & ATM Fartpilot & begrænser

Suzuki Sx4 - MT & ATM Fartpilot & begrænser Vejledning Varenummer: CC50-0319 Hassellunden 16 2765 Smørum Denmark www.dcscandinavia.dk info@dcscandinavia.dk Suzuki Sx4 - MT & ATM Fartpilot & begrænser DK Monteringsvejledning for fartpilot Betjeningsvejledning:

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO 6-1-98 PR9V19.DA TASTATUR: MENU TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Tilslut usb boksen til en usbport, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK, og en grøn lampe tænder imellem 4 og 5 knap. Effektmåling: Gå

Læs mere

MODEL MT 1440 PRIVILEGE MT 1840 PRIVILEGE

MODEL MT 1440 PRIVILEGE MT 1840 PRIVILEGE Side 1 af 12 BRUGERMANUAL FOR MODEL MT 1440 PRIVILEGE MT 1840 PRIVILEGE Side 2 af 12 Denne manual Denne manual tilhører. og skal opbevares hos/ved.. Firma Serienummer.. Købsdato Garanti udløbsdato. Leverandør.

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC centralen er designet til at styre 24Vdc vinduesmotorer. Vinduets åbne/lukke styring kan ske via aktivering af røgdetektor, aktivering af brandtryk

Læs mere

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10 Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10 Tilslut usb boksen til en usbport, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK, og en grøn lampe tænder imellem 3 og 4 knap. Hvis du har

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere