Kodeord: ind morso mink Version 11.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kodeord: ind morso mink Version 11.0"

Transkript

1 Kodeord: Du skal bruge kodeordet ved oprettelse af nye typer, for at få adgang til Markmink eller hvis du skal lægge en ny sikkerhedskopi ind på computeren. Dette kodeord kan ændres i systemopsætning, og kan være forskelligt fra farm til farm. Ved modtagelse af programmet er kodeordet: morso mink Version

2 For viderekomne (fortsat) PS. Gamle minkdata hedder han, hun og par som appendiks. PPS. Ascimink kan IKKE køre under windows2000, hvis I bruger det skal sikkerhedskopi sendes til Morsø Minksystem. Manuel oprettelse af ekstra farm (farm2): Kopier ny.mdb fra C:\winmink\tom_data til c:\winmink\data og omdøb filen til farm2.mdb. Start Winmink/diverse/opsætning/opret ekstra farme. Klik på Ny Farm og giv farmen SAMME navn som ovenfor (farm2) uden ekstension, vælg sti og klik på OK. Nu vil du blive spurgt du vil kopiere ny ind på harddisken, klik på OK. Ved import til ekstra farm skal man sikre at c:\winmink\tem og c:\winmink\imp er slettet INDEN man lægger data fra den ekstra farm ind. Det er muligt at importere data OVENI sig selv så man får dobbelt op på alle oplysninger, så derfor sørg for at slette alle data i c:\winmink\imp efter import. Hvis man prøver at oprette dyr udenfor sæsonen skal man ændre datoen inden dette kan lade sig gøre f.eks. kan man oprette 1999 dyr fra d til d Herefter kan det kun lade sig gøre at oprette dyr i år Men som sagt er det muligt at ændre datoen i programmet under diverse. Løbende opdatering på vores hjemmeside under punktet Hotline 2 23

3 For viderekomne: Standard placering af de vigtigste filer: Program:C:\winmink\Winmink.exe Hovedfarms database: C:\winmink\data\mink.mdb Ekstrafarm database: C:\winmink\data\ farmnavn.mdb Hvis mink.mdb er skrivebeskyttet vil programmet lave en fil som hedder minkny.mdb. Den kan frit slettes. En tom database fylder 640 Kb og alt under Kb må anses for værende tom. Hvis man skal bruge en tom database, findes en sådan på C:\winmink\tom_data, den hedder ny.mdb. Ændring af sprog: Hvis man ønsker at bruge programmet på norsk, hollandsk eller engelsk skal dette ændres i opsætning: gå ind i opsætning, tryk shift+alt+backspace, og vælg: DK = dansk, NOR = norsk, NL = hollandsk, US = engelsk. Kodeordet kan ændres, hvis det IKKE er ændret er der ingen henvisning til det i registreringsdatabasen, men HVIS det er ændret, kan man i registreringsdatabasen se det nye kodeord på adressen: H_key_current_user/software/morso/mink/main/diverse/ny_pass Ændring af dyrtypenavn, tildeling af karakterer eller størrelse til mange dyr, og lign. kan gøres direkte i databasen i tabellen dyrtype eller dyr. Man kan kun åbne databasen med Access2000 eller nyere. Import af data direkte fra harddisk: For at kunne importere data fra det gamle Morsø Maxiprogram skal disse ascireres med programmet C:\winmink\Asci-mink.exe. Dette program tager data fra c:\winmink\tem, så enten skal man kopiere sine gamle minkdata ind på dette bibliotek, eller man skal ændre systemopsætning (kun første linie) fra c:\winmink\tem til placeringen af Jeres minkdata Velkommen til MORSØ MINKSYSTEM WINDOWS -version 10.0 MORSØ MINKSYSTEM er det ældste fungerende Minksystem til registrering af mink og andre pelsdyr. MORSØ MINKSYSTEM er udbredt over det meste af verden fra Canada til Finland. Indholdsfortegnelse 3 Installation af Morsø Minksystem 4 Import af Morsø Maxi Data 5 System Opsætning 5 Navn på kort 5 Oprettelse af ny type 6 Registrering af gamle tæver 7 Registrering af gamle hanner 7 Genvejstaster 7 Registrering af unge avlsdyr 8 Registrering af parringer 11 Indeksberegning 13 Stregkoder 13 Udskrivning af avlskort 14 Udskrivning af hvalpekort 15 Hjælpeprogram 16 Parringsforslag 16 Manuel Parringsforslag 17 Farvekode 17 Statistik 18 Statmink 18 Markmink 19 Håndterminal 20 Sikkerhedskopi 20 Fejlretning 21 For Viderekomne 22 Password kodeord

4 Installation af Morsø Minksystem Det er let at installere MORSØ MINKSYSTEM. Dette kan gøres på to måder afhængig af om du har en tidligere version af MORSØ MINKSYSTEM eller om du er nystartet bruger. Hvis du er tidligere CFC-avl bruger skal du installere som om du er nystartet. Sådan installeres MORSØ MINKSYSTEM: (Både nye og gamle brugere) 1. Indsæt MORSØ MINKSYSTEM Cd-rom i Cd-rom-drev. 2. Hvis CD en IKKE starter automatisk, dobbeltklik på Denne Computer, dobbeltklik på MORSØ MINK ikon, dobbeltklik på Install. 3. Klik på Dansk, eller hvilket sprog du ønsker at installere på. Klik Install Nedenstående 4 punkter (1-5) gælder kun Windows 95 brugere. Windows 98 brugere springer direkte til pkt Hvis du bruger Windows 95 og ikke tidligere har haft installeret Morsø Winmink, vil der nu komme et vindue med overskriften Question, klik på JA. 2. Nyt vindue Ok at installere Dcom95 klik på JA 3. Accepter Licensaftale = klik Yes 4. Klik på JA til at genstarte Computer 5. Vent i ca. 1 minut mens computeren genstarter og fortsæt installation af Morsø Winmink. 6. Accepter Navn, placering af program mv. klik next hver gang et nyt vindue åbner, i alt 5 gange 7. Genstart computeren klik Finish FJERN IKKE CD- ROMMEN FRA DREVET!!!!! 8. STOP HER, hvis du har brugt Morsø Winmink tidligere, skal du IKKE importere dine data igen Sikkerhedskopi: For at tage sikkerhedskopi skal du gå ind i Diverse, klikke på sikkerhedskopi og dernæst på den store knap der hedder Fra Computer til diskette. Det er selvfølgeligt også muligt at lægge data ind på computeren fra en diskette f.eks. hvis du bruger flere computere. Klik på knappen Fra diskette til computer indtast kodeordet, indsæt diskette nr. 1, tryk en tast, indsæt de øvrige disketter efterhånden, som maskinen beder om dem. Selvom der ikke sker noget på skærmen vil den nu kopiere, det eneste tegn på liv er at der er lys i diskettedrevet. Og der er en blå statuslinie som fortæller hvor meget af sikkerhedskopien der kan være på disketten I de første versioner af programmet var det ikke muligt at genbruge disketter. Nu kan disketterne godt genbruges, men vi anbefaler at de udskiftes efter ca. 10 gange. Fejlretning Vi har fundet og rettet mange fejl i programmet, men der er ting som I selv er nødt til at passe på. Hvis man vil udskrive via statmink lave en liste af sine dyr i statmink, gemme den og hente filliste under kortudskrivning må man ikke vælge type, typen kommer automatisk fra fillisten. Hvis man gør det alligevel vil programmet låse. Dette gælder også hvis man udskriver tæver i hanudskrivnings-vinduet Hvis du som ny bruger slukker computeren tit under indtastning, er det ikke sikkert at alle familieforhold bliver registreret, dette rettes i programmet Retmink opdatering af databasen 4 21

5 Import af gamle Morsø Maximinkdata: Markmink I programmet Markmink kan du ændre dyrnr. efter rang således at den bedste tæve i årgang 2000, får nummeret 0-1, den næstbedste 0-2 osv. Man kan markere alle dyr døde i starten af et nyt avlsår. Fjerne årgange osv. Hvis du har brugt Morsø Maxi i mange år, kan der forekomme parringer fra 1990 eller 1991 på helt unge hanner, disse gamle parringer kan nu let slettes i markmink. For at få adgang til Markmink skal du indtaste kodeordet = sidste ord i denne manual på sidste side i nederste linie. Håndterminal: Hvis man har en håndterminal er overførsel mellem håndterminal og computer blevet væsentligt lettere. Klik på ikonen Håndterminal, klik på overfør data HC>PC, og tilslut Håndterminal. Når kopiering af hvalpe.dat er færdig (foregår automatisk) skriv da exit, tryk enter. Nu starter så selve fordelingen af oplysninger. Når denne procedure er færdig, se om alle oplysninger er kommet rigtigt på plads. Og slet så Håndterminal: klik på håndterminal, klik på format HC>PC, svar JA til at du er sikker, og svar Y til at du er sikker, skriv exit når proceduren er færdig. VÆR SIKKER PÅ AT DER STRØM PÅ HÅNDTER- MINALEN, hvis den slukker under denne proces skal den sendes til Morsø Minksystem for at blive reetableret. Se i øvrigt special manual for hhv. Psion HC eller Psion WorkAbout Pga. for mange fejl, har vi besluttet at foretage importen for vore kunder. Tag en sikkerhedskopi (på NYE disketter) fra Morsø Maxi og send den/dem til Morsø Minkindustri ApS. Efter 2-3 dage vil du modtage en sikkerhedskopi fra Morsø, denne lægges ind i Morsø Winmink/diverse/sikkerhedskopi/fra diskette til computer, du vil blive bedt om et password, dette står sidste side, sidste line, sidste ord i denne manual. Hovedfarmen bliver automatisk lagt ind på som mink. Navnet mink kan ikke ændres, men man kan selvfølgelig selv bestemme hvad der skal stå på kortet (I diverse/opsætning/ skrifttyper) Hvis der køres flere farme skal disse oprettes som følger: klik på Diverse, klik på fanebladet Opret ekstra farm, klik på knappen Ny farm. Udfyld farmnavn og Sti til data. Hvis du ønsker at oprette et nyt bibliotek til data klik da på knappen Nyt dir. Slut ved at klikke OK. Nu vil der kopieres en tom database ind på c:\winmink\data. Systemopsætning: I systemopsætning kan man ændre mange forskellige ting, lige fra farve på skærmen til arvbarheden for de forskellige egenskaber. Printer vælges i Skrifttyper, men printeren skal også installeres i Windows. Samme sted skriver man det navn som man gerne vil have til at stå på kortene. Fortsættes

6 I Familie er der mange muligheder: du kan ændre heratibilitets%, tildele navn (samt H2%) til valgfri 1 og 2. Du kan bestemme hvor mange cifre der skal bruges i dato, 2 eller 4, afhængig af om man producerer mink, ræv eller kanin. Under fanebladet database kan du fravælge de typer som du ikke har mere, samt rækkefølgen af dyr Under Automat kan du vælge om hanner oprettet under parring skal være levende eller døde. Justere springintervallet i autobur og autonæste, Bestemme hvorledes der skal tælles op på hvalpekortnummer. Avanceret: kan ændre kodeord, og vælge hvilken slags håndterminal du har. Skifte kodeord, ændre kortnavn. Oprettelse af ny dyrtype: Hvis du er ny bruger, eller hvis du blot har fået en ny type dyr på din farm, er proceduren for oprettelse af ny dyrtype den samme. Klik på Indtastninger hanner/tæver, vælg hanner eller tæver, indtast dyrår og dyrnummer. I feltet type:...skriver du den nye type og udfylder resten af felterne. NÅR DU HAR OPRETTET EN NY TYPE, SKAL DU MARKERE DYRET LEVENDE (+1) NÅR DETTE ER GJORT VIL MASKI- NEN BEDE OM ET KODEORD, DETTE STÅR PÅ DEN SIDSTE SIDE I NEDERSTE LINIE I DENNE MANUAL. Eller du vælger punktet Diverse / ny type i startbilledet (menulinien) Statmink (fortsat) Nu prøver vi at lave en liste over levende tæver fra 1997 til 1999 købt af Bent (stammekode BBBB) over 1500 gram, gemme listen og udskrive kort iflg. samme 1. Vælg type 2. Vælg køn og tilstand (tæver og levende ER valgt som standard) 3. Vælg år interval (kun et tal i hvert felt, maskinen skriver selv resten) 4. Klik på det grønne plus i øverste venstre hjørne to gange 5. Vælg størrelse i den første nye række og mindste krav 1500 gram 6. Vælg stammekode, og skriv BBBB i stedet for de stjerner som der står i forvejen. 7. Klik på udfør. 8. Når listen er genereret kan man ændre i sortering, klik på overskriften på den egenskab du vil sortere efter (f.eks. størrelse), og vælg stigende eller faldende 9. Gem listen (klik på diskette) og giv den et navn. F.eks. Storebent 10. Gå til udskrivning af tævekort, LAD VÆRE MED AT VÆLGE TYPE!! 11. klik på hent fil liste 12. Vælg listen/dobbeltklik på Storebent husk at filtypen skal være *.msf (statistikfiler) 13. Klik på udskriv. Det er også muligt at tilføje oplysninger til mange dyr på een gang, hvis man gerne vil have bemærkningen stor i ovenstående eksempel, skal man blot tilføje bemærkning på listen, og når listen er lavet skal man klikke på overskriften bemærkning og til ny bemærkning, her kan man så skrive stor. Denne funktion kan bruges til næsten alle egenskaber: Størrelse, karakterer, tilstand, hal/bur 6 19

7 Statistik Her er der mulighed for at udskrive alverdens statistikker over dine dyr. se Ill. som det fremgår kan du selv vælge hvilken type, hvilket køn, hvilken tilstand, om du vil have index på listen, hvilke indekser du vil have på listen osv. Som noget nyt, kan diverse statistikker også vises grafisk. Statmink: Der findes også et unikt statistik-program, hvor det er muligt at lave din helt egen skræddersyede liste. Tævers ydelse i hal 1, som vejer mellem 1400 og 1500 gram, med stammekode ABCD, sorteret efter størrelse. Se eks.: Registrering af gamle tæver/hanner: Klik på Indtastninger hanner/tæver, klik på Indtastning Tæver, Tast Dyrår og dyrnummer ind, vælg type (pil op/ned), tryk enter. DET ER VIGTIGT, AT DYRÅR KUN ER EET CIFFER, som du plejer, hvis du f.eks. skriver 8 og trykker enter, så skriver computeren selv Nu kan du så vælge at låse de felter, der skal ændres, f.eks. hal, bur og bemærkning eller hvad du nu er i gang med at registrere. For at lette registrering kan du også låse felter som du IKKE bruger, f.eks. renhed og tæthed, hvis disse låses vil markøren springe over feltet næste gang. Det er også her du skal registrere parringer, se længere fremme i manualen Registrering af gamle hanner foregår på samme måde. Genveje: Der er en masse genvejstaster som gør indtastning meget lettere: Vi har de gamle som er overført næsten uændret fra Morsø Maxi Program + (plus) springer til tilstand, (komma) springer til bemærkning. (punktum) springer til Hal/bur / (Slash/skråstreg) springer til dyrår * (stjerne) springer til parringshan-år F10 åbner til ekstra han og skifter mellem parringshanner F12 springer et burnr. frem, selvom feltet er låst F9 åbner til alternativ hal/bur Shift+alt+backspace (når man står i systemopsætning) ændrer sprog Du kan også holde altknappen nede og trykke på det understregede bogstav udfor hvert felt, valgfri 1 og 2 = alt+1 og alt+2 Shift+enter hopper et felt tilbage, Shift+tab ditto. 18 7

8 Registrering af unge avlsdyr: Klik på Indtastninger hanner/tæver, klik på enten Indtastning hanner eller Indtastning Tæver. Nu har du to muligheder for at registrere dine unge avlsdyr. Registrering via ID-nummer På hvalpekortet står der et nummer på nederste linie, midtfor. Dette nummer er enten korttæller nummer, eller ID nummer på dyret det skal du vælge imellem inden du skriver hvalpekort ud. Hvis du har valgt ID-nummer har du nu muligheden for at bruge det til at registrere dine dyr. Indtast og lås årgang, ID nummeret skal blot tastes ind i feltet Nummer i linien Dyr tryk enter og alle oplysninger på dyret kommer automatisk frem, årstal, stammekode, fødselsdato, kuldstr., forældre, (bedsteforældre og nedefter bliver også registreret, men du kan ikke se dem på skærmbilledet) Inden registrering er hvalpen intetkøn, og den får automatisk køn efter hvilket indtastningsbillede den registreres under. Dyret får automatisk samme type som moderen, men hvis den IKKE er samme type skal man blot udfylde feltet type (kan låses) på linien Dyr. Her gives karakterer, vægten skrives ind. Det er også muligt at give bogstaver i karakteren, (r=rød, b=blå, s=sprinklers osv.) Du får i første omgang nogle store numre f.eks , men efter index-beregning (rangering), er det muligt at tildele dyrene nye numre udfra rangorden, så den bedste tæve fra 2002 får nummeret 2-1, den næstbedste 2-2 osv. Hvis du ønsker selv at tildele nummer til unge dyr, se næste side.. Her er der også et par nye punkter (i forhold til Morsø Maxi: Kun x- antal søstre ind til samme han, negativ hensyn til farvekode. Etc.etc.etc Nu vil maskinen så skrive en lang liste, som man kan sætte dine dyr op efter. Hvis man har valgt flere hanner i samme gruppe vil alle hannerne kunne parre alle tæverne i gruppen. Når man så har lavet parringsforslag er det muligt at få skrevet parringshan på tævekortet, og parringstæverne på hankortene. Selvfølgelig vil der forekomme tæver som bliver parret med en anden han end den der står på kortet, men 70-80% af hannerne undgår man på den måde at skrive på tævekortet med håndkraft. Man kan også udskrive klistermærker, se under udskrivning af kort i programmet Manuel Parringsforslag: Det er også muligt at lave negativ liste (hvilke tæver må denne han IKKE parre ) eller positiv liste (hvilke tæver MÅ denne han parre). Man kan også kombinere automatisk og manuel parringsforslag idet avlsdyr bliver tildelt en makker i automatisk og derfor bliver de ikke udskrevet i manuelt parringsforslag hvis de allerede er brugt i automatisk parringsforslag. Farvekode: Farvekode er en mulighed for at skrive bogstaver i forbindelse med karaktergivning dette bogstav har INGEN indflydelse på indexberegningen. Men det har to formål, dels oplyser det avleren, og dels kan det bruges under parringsforslag og under hvalpekortudskrivning. 8 17

9 Hjælpeprogram Hvis du har brug for hjælp skal du blot klikke på hjælp og der kommer hjælp til det skærmbillede du arbejder i, med mulighed for yderligere hjælp, se Ill. Denne hjælp et supplement til manualen, og de ting som du ikke kan finde i denne manual vil helt sikkert stå i hjælpeprogrammet. Man skal IKKE været på nettet for at bruge hjælpen det er IK- KE vores hjemmeside, selvom det ligner. Parringsforslag: MORSØ MINKSYSTEM har et unikt computerparringsforslag, som parrer de bedste hanner til de bedste tæver, selvfølgelig udfra de kriterier som man selv sætter: Eksempler: Dyr i Hal 1 parres sammen. 1 han til 6 tæver Tæver fra Hal 1 parres sammen med hanner fra Hal hanner til 60 tæver Wildmink tæver parres sammen med Standard hanner med W i farvekoden Wildmink tæver med Stammekode XXXX parres sammen med Pastel hanner Fætre og kusiner må GERNE parres sammen Fætre og kusiner må IKKE parres sammen Familieskab til og med Oldeforældre tjekkes Tag hensyn til parringsdato (forhindrer at fem tæver der alle skal parres første gang d. 5. marts, kommer ind til samme han Tag IKKE hensyn til parringsdato fortsættes. 16 Registrering med manuel nummertildeling På hvalpekortet står der et nummer på nederste linie, til højre for midten. Dette nummer er enten korttæller nummer, eller ID nummer på dyret det skal du vælge imellem, inden du skriver hvalpekort ud. Hvis du har valgt korttæller-nummer har du nu muligheden for selv at tildele nummer til at registrere dine dyr med: du kan f.eks. starte med 0-1 og så kommer oplysningerne på dyret når du taster moderens nummer ind. Dernæst taster du Hal & bur ind (låses) og vælger autonæste i tilstandsboksen. Så digter maskinen selv det næste nummer (0-2) og alt det du nu skal taste ind er moderens nummer, det nye dyrs karakter, vægt, bemærkning etc. Hvis du bruger manuel nummertildeling er dyrets identitet = moderens hvalp, og hvis man registrerer hvalpen inde i hanbilledet bliver den en han, og i tævebilledet bliver den hunkøn. Hvis faderen er en anden type end moderen kan det forekomme at hvalpen bliver en helt 3. Type, dette vælges så i feltet dyrtype. Eks. Wildmink tæve parres med standard han og hvalpen bliver mahogany. Livdyrsvurdering Du kan også registrere flere dyr end du skal bruge, lave indexberegning og udfra denne, kan du vælge den bedste halvdel til avl, og pelse resten. På denne måde vil maskinen tage hensyn til familiens egenskaber på det enkelte dyr. Det er ikke unormalt at have en lille han med gode størrelsesgener (stor far, stor farfar, store søskende) Han ville blive valgt fra i direkte sortering, men hvis du kører hans data igennem maskinen vil han (måske) kunne bruges alligevel. Hvis du på forhånd ved at du ikke vil bruge nogle dyr som du allerede har sorteret, eller hvis du fravælger dyr i henhold til ovenstående 9

10 så kan man selvfølgelig slette de dyr som man ikke skal bruge, men så går karaktererne tabt på disse dyr. Hvis du markerer de pelsede dyr døde, vil de påvirke statistikken på deres fædre og mødre, fordi oprettede dyr vil stå registreret som om har været i avl. Derfor har vi lavet et punkt under tilstand som hedder ikke medregnes til brug for disse dyr. På den måde vil du få alle fordele og flere dyr i din index-beregning. Glem nu ikke: Genveje: Der er en masse genvejstaster som gør indtastning meget lettere: Vi har de gamle som er overført næsten uændret fra Morsø Maxi Program + (plus) springer til tilstand, (komma) springer til bemærkning. (punktum) springer til Hal/bur / (Slash/skråstreg) springer til dyrår * (stjerne) springer til parringshan-år F10 åbner til ekstra han og skifter mellem parringshanner F9 åbner til alternativ hal/bur Shift+alt+backspace (når man står i systemopsætning) ændrer sprog F12 springer eet burnr. op selvom det er låst. Du kan også holde altknappen nede og trykke på det understregede bogstav udfor hvert felt, valgfri 1 og 2 = alt+1 og alt+2 Shift+enter hopper et felt tilbage, Shift+tab ditto. Under Diverse/opsætning/automat kan man vælge hvor markøren skal springe hen efter indtastning af antal kort (parringsregistrering) Udskrivning af hvalpekort Husk at køre indeksberegning inden der skrives kort ud. Før udskrivning af hvalpekort har du alle muligheder for at grovsortere dine dyr. I f.eks. 3 grupper: 1. gruppe = bedste dyr ( index over 110, fødselsdato før d kuldstr. over 6) 2. gruppe = næstbedste dyr. ( index over 98, føds.d. før d kuldstr. over 5) 3. gruppe = produktionsdyr = ingen kort. Hvis du så vælger gule kort til de bedste dyr og brune til de næstbedste, kan du måske nøjes med at sortere en tredjedel af dine dyr i den travle pelsningstid. Der er også mulighed for at fravælge hvalpekort fra de tæver, der kun er parret én gang, eller de tæver der er parret for sent. Der er frit valg om du vil have hanners hvalpegennemsnit oplyst i fravænnet eller født gennemsnit (markering =fravænnet snit, ingen markering = født snit), du bestemmer også selv om forældres karakter og/eller vægt skal på kortet eller ej

11 Udskrivning af avlskort Husk at køre indeksberegning inden der skrives kort ud. Udskrivning af avlskort er i Windows-versionen blevet endnu lettere end i det gamle program, se ill. Registrering af parringer: Klik på Indtastninger hanner/tæver, klik på Indtastning Tæver. Eller gå direkte til parringer ved at klikke på Indtastninger hanner/ tæver, klik på knappen parringer. Indtast tæveår, -nummer og type, tryk enter. Hvis parringsvindue IKKE er midt på skærmen Læg mærke til den lille blå ikon. Det er et prøvekort, der kan udskrives for at indstille printeren. Hvis du ønsker at få skrevet kort ud efter dit eget system, er det muligt at lave en liste i statmink over de dyr som du ønsker at få skrevet ud (i den rækkefølge du måtte ønske) Gemme listen, gå ind i udskrivningsmenu, vælge køn, og klikke på: Dernæst vælge sin statistik udfra følgende liste: Bemærk at du skal vælge den rigtige fil -type. Som det fremgår er det også muligt at gemme parringslister og udskrive kortene udfra disse lister. skal du trykke på stjerne (*), og ovenstående kommer frem. Hanår, hannummer, tastes ind hvis der er brugt to forskellige hanner anbefaler vi at registrere den sidst parrende han som far Når han så er tastet ind, kan man trykke F10 og registrere den første han lige under. Når man så registrerer nye avlsdyr foråret efter, kan man skifte mellem de to hanner ved tryk på igen F10- tasten Parringsår er altid indeværende år. Hantype og parringsdato 2 og 3 kan låses Det er muligt at ændre indtastningsmåde i diverse/opsætning/automat. Man kan selv bestemme HVOR markøren skal hoppe hen efter indtastning af antal kort Her er det vigtigt at huske, at parringsdato altid er i marts. Fødselsdato fra den 16. til den 30 = april måned, den 1. til den 15 = maj måned. Hvis du ønsker at registrere fødsler før den 16.4 eller efter den (ræve-/kaninavl) kan du i diverse/opsætning/familie sætte flueben i brug 4 cifre i dato Hvis du bruger brug 4 cifre i dato skal du huske 2 cifre i dato efterfulgt af 2 cifre i måned. F.eks. d. 5.juni skal stå som Antal kort kan ændres for enkelte dyr, men de overordnede kortbegrænsninger (kuld under 4, hvalpe født efter d. 5. Maj etc.) sættes direkte i udskrivning af hvalpekort 14 11

12 Men hvis du har nogle enestående tilfælde hvor du af den ene eller anden grund IKKE vil have kort ud på et kuld hvalpe, er det her du skal skrive 0 i feltet Antal kort. Hvis du ikke skriver noget i feltet vil computeren selv regne, ud hvor mange kort der skal udskrives. Når alle oplysninger er tilføjet, skal de også gemmes: Tryk på +-tasten og vælg levende eller 1 i tilstandsboksen. Så er du klar til næste registrering. Tryk enter og markøren står klar til indtastning af næste dyr. Under Diverse/opsætning/automat kan man vælge hvor markøren skal springe hen efter indtastning af antal kort. I de første versioner af programmet var det muligt at registrere flere parringer i det samme år. I disse versioner var det ikke muligt at rette i oplysningerne efter at de var registreret. Det kan man nu (rette) og derfor er det nu ikke muligt mere at registrere flere parringer i samme år (medmindre man bruger 4 cifre, af hensyn til kaninavlerene). Dette kan medføre at du har flere parringer registreret på den enkelte tæve, sådanne dobbeltparringer findes og slettes i retmink. Røde Kors ikon på hovedmenuen. Hvis du opdager en fejl efter, at markøren er hoppet ned i tilstandsfeltet, brug da tilstand 0 og det er herefter muligt at rette fejlen. (markøren hopper op i bemærkningsfeltet) Indeksberegning: Når du er færdig med dine registreringer, skal der køres indeksberegning. MORSØ MINKSYSTEMs indeksberegning har altid været unik og nu er den blevet udviklet endnu videre, dels bruger computeren nu alle de generationer, der er til rådighed, mod hidtil kun til bedsteforældre. Dels har du nu to nye valgfrie punkter som man selv kan navngive, og selv bestemme arvelighedsfaktorerne. Nu vil maskinen så regne ud, hvilke indekser de forskellige egenskaber skal have. Men inden den gør det, skal du gå ind og vurdere hvilke egenskaber der er vigtige og hvilke der er knap så vigtige for dig på din farm. Du kan give fra 1% til 99% alt afhængig af hvor kraftigt egenskaben skal påvirke totalindekset. I det viste eksempel er størrelse vigtigst, den er vægtet med 40%, mens de fleste andre egenskaber kun er vægtet med 5-15%. Det er let at overse hvilke vægtninger man har givet tidligere: klik på Index-oversigt, vælg type og klik på udfør, nu vil der komme en lang liste over hvornår og med hvilke vægtninger man tidligere har lavet indeksberegning. Bemærk at der kan forekomme mærkelige indekser. Hvis du ændrer din størrelses angivelse fra karakter til gram vil computeren tro at dine gamle hanner vejer 5, 6 og 7 gram, mens de unge vejer fra 2500 til 3500 gram HVIS der skal ændres fra karakter til gram, så tænd minkprogrammet og ring Morsø Mink, vi kan ændre det via telefon på under 10 minutter. Stregkoder: Hvis du ønsker at bruge stregkoder til Psion WorkAbout, så slåes det let til: klik diverse/systemopsætning/skrifttyper/brug windows skrifttyper. Printerkrav, Epson LQ580 eller Epson Stylus Til individuel fodring skal stregkodekort skrives ud hos Morsø

Sæsonhjælp Vinter 2012/2013

Sæsonhjælp Vinter 2012/2013 Sæsonhjælp Vinter 2012/2013 1 Hermed dette års sæsonhjælp for Morsø Winmink. Igen i år vil vi tilbyde vore kunder download af Morsø Winmink ver. 12.0 - serienummer står på jeres adresseseddel under adressen.

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk.

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk. . Generelt I det følgende beskrives det, hvordan du sikkerhedskopierer dine kortdata. Sikkerhedskopifunktionen kopierer alle data i kortmodulet for alle høstår for den aktuelle database. Sikkerhedskopien

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide.

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide. Indledning M90 terminalen er det nyeste inden for håndholdte scannere. M90 terminalen kan benyttes til statusoptælling i Hands Satellite Statussystem og til vareflytning i Hands Satellite Lagersystem.

Læs mere

Sådan bruges den eksterne CD-brænder med DirectCD Side 1 af 6

Sådan bruges den eksterne CD-brænder med DirectCD Side 1 af 6 Sådan bruges den eksterne CD-brænder med DirectCD Side 1 af 6 Sådan bruges den eksterne CD-brænder: 1) Først skal programmet der styrer den eksterne boks med brænderen installeres, Freecom. 2) Sæt den

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Farm Manager medarbejder: KMZ

Farm Manager medarbejder: KMZ J A S O P E L SF A R MMA NA G E R V A R ENR. : 4 0 2 0 0 0 3 9 D A NS K Titel: Basis bruger vejledning Side 2 of 8 1. Indholdsfortegnelse a. Punkt 2 - Forord b. Punkt 3 - System Introduktion c. Punkt

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR IT. Vejledning til installation af kopisikringslås og program

Kom godt i gang med DLBR IT. Vejledning til installation af kopisikringslås og program Kom godt i gang med DLBR IT. Vejledning til installation af kopisikringslås og program Denne installationsvejledning beskriver trin for trin installationen af DLBR IT på din computer. Nyeste version af

Læs mere

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal Tillæg til ViTal v.4.5.5 Nyheder i ViTal Oplæseroversigten er udvidet så den indeholder: Flag og sprognavn for hver oplæser. Dialogboksen Oplæseroversigt kan justeres i størrelsen. Favoritliste som hjælper

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker.

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker. BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Installationsvejledning til F-Secure Anti-Virus

Installationsvejledning til F-Secure Anti-Virus Installationsvejledning til F-Secure Anti-Virus Kør setup (blå trekant) i FSECURE-mappen. Klik OK Programmet udpakkes, og følgende skærmbillede fremkommer: Klik Next 1 Klik ved I accept the agreement.

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

TTS-Link Brugermanual

TTS-Link Brugermanual TTS-Link Brugermanual til enkel og effektiv dyreregistrering Juni 2016 Elektronisk registrering med XRS Stavantenne og XR3000/EW7 Vejecomputer Up- og download af besætningsdata til Dyreregistreringen Eksport

Læs mere

Indtastning af afværgedata i JAR ver 1.0

Indtastning af afværgedata i JAR ver 1.0 Indtastning af afværgedata i JAR ver 1.0 Denne vejledning beskriver indtastning af afværgefaser i JAR. Der vil desuden komme en kort beskrivelse af undersøgelsesfaser. Hele delen omkring projekt og faseoprettelse

Læs mere

Nye brugere på Mægler Cloud

Nye brugere på Mægler Cloud Nye brugere på Mægler Cloud - Kom godt fra start Finder du ikke svaret på dit spørgsmål i nedenstående liste, så kontakt C&B Support på mail support@cb.dk (husk at angive kundenummer) eller telefon 4332

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Indhold Grundlæggende om systemet... 1 Opstart-login med kort og uden kort... 1 Glemt kortet?... 3 Kopi... 4 Udskrivning... 5 Scan... 7

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

Installation af Point Yomani terminal

Installation af Point Yomani terminal Yomani terminalen er integreret til Detail via Point PWE software, der skal foretages følgende punkter for at det er klar til brug. 1. PSAM kortet sættes i terminalen, hvis det er leveret separat. PSAM

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse Brugerflade side 2 Indlæsning af tappekort side 2 Transaktioner side 3 Udtræk side 4 Kortspærring side 5 Setup side 6 Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

MANUAL FRA AGROSOFT Ver

MANUAL FRA AGROSOFT Ver MANUAL FRA AGROSOFT 981 002 815 Ver. 01 17-04-2013 Indholdsfortegnelse Fysisk opsætning på APR500... 2 Bluetooth indstillinger... 2 Opsætning (APR500/PDA)... 2 Krav til PDA... 2 Skab forbindelse til Læser

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Inden du går i gang med at installere Outlook Kalender Integration skal du sørge for at have modtaget Brugernavn og Password til licenserne,

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

Vejledning i status med CASIO DT-810 og SVANEN

Vejledning i status med CASIO DT-810 og SVANEN Vejledning i status med CASIO DT-810 og SVANEN 1. Læs denne vejledning igennem inden status Terminalen tændes ved at trykke på tasten PW. Står terminalen ikke i Hovedmenu trykkes på tasten CLR gentagne

Læs mere

Vejledning i brug af imastra

Vejledning i brug af imastra Vejledning i brug af imastra af Daniel Kristian Carlsen 01.06.2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Kom i gang... 3 1.1 Åbn imastra... 3 1.2 Skift adgangskode... 3 2 Oprettelse af kryds... 4 2.1 Før vi går i gang...

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Brugervejledning til Dyreregistrering

Brugervejledning til Dyreregistrering Brugervejledning til Dyreregistrering Dansk Kvæg 25. februar 2005 Brugervejledning til Dyreregistrering 1/13 Indledning Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin.

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin. Velkommen Når De har valgt at sikre Dem imod virus og uautoriseret brug af Deres computer, skal De sørge for, at der IKKE findes andre sikkerhedsprodukter med samme funktion installeret i forvejen. Det

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Genvejstaster eller museskade?

Genvejstaster eller museskade? Genvejstaster eller museskade? Hop fra ordrehoved til ordrelinjer eller fra finanskladdelinje til momsgruppe med genvejstaste! I forbindelse med skift af økonomisystem fra et DOS-baseret økonomisystem

Læs mere

Team Planner. Kakulation. Indhold: 4 - Kalkulation

Team Planner. Kakulation. Indhold: 4 - Kalkulation Team Planner 4 - Kalkulation Kakulation Indhold: Kalkulationsprincip...4.2 Oprettelse af ny kalkulation...4.2 Valuta og ønsket pris...4.4 Gruppeopdeling af kalkulation...4.4 Kunde- og medarbejderafhængige

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Gavelisten. Indholdsfortegnelse. 1. Opstart af Gavelisten side 2. 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel

Gavelisten. Indholdsfortegnelse. 1. Opstart af Gavelisten side 2. 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel Gavelisten Indholdsfortegnelse 1. Opstart af Gavelisten side 2 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel 4. Opret en Gaveliste side 4 - persondata (fig. 3) - ønsker (fig. 4+5+6) - manuelt

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Installation af Soho Printere på Mac - Version 1. Rev. 5 1

Installation af Soho Printere på Mac - Version 1. Rev. 5 1 Installation af Soho Printere på Mac - Version 1. Rev. 5 1 Installation af printere i Soho og Noho med standard PCL I dette eksempel bruges SohoCanon1F (Printer i Soho på første 1.sal) under installation

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

DigiMatch Elektronisk Kamprapport

DigiMatch Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 17.08.2015 v.0.3 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart Link til vejledning, login data, og Digimatch kan findes her: http://boxerligaerne.dk/klubsider/kamprapport/ Det er

Læs mere

Brugervejledning. til. CR Udvalg

Brugervejledning. til. CR Udvalg Brugervejledning til CR Udvalg Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CR Udvalg 4 Aktiv periode 7 Afsnit 2 (Systemtilpasning) Side Databasestier 1 Postnumre

Læs mere

Bilag 1 til BR styrmandsmappe. Tastevejledning til Birkerød Roklubs computersystem

Bilag 1 til BR styrmandsmappe. Tastevejledning til Birkerød Roklubs computersystem Bilag 1 til BR styrmandsmappe Tastevejledning til Birkerød Roklubs computersystem 1) Opstart. Når man ankommer til roklubben tændes computeren, der står på pulten mellem portene. Gør det straks, da den

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere