Kodeord: ind morso mink Version 11.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kodeord: ind morso mink Version 11.0"

Transkript

1 Kodeord: Du skal bruge kodeordet ved oprettelse af nye typer, for at få adgang til Markmink eller hvis du skal lægge en ny sikkerhedskopi ind på computeren. Dette kodeord kan ændres i systemopsætning, og kan være forskelligt fra farm til farm. Ved modtagelse af programmet er kodeordet: morso mink Version

2 For viderekomne (fortsat) PS. Gamle minkdata hedder han, hun og par som appendiks. PPS. Ascimink kan IKKE køre under windows2000, hvis I bruger det skal sikkerhedskopi sendes til Morsø Minksystem. Manuel oprettelse af ekstra farm (farm2): Kopier ny.mdb fra C:\winmink\tom_data til c:\winmink\data og omdøb filen til farm2.mdb. Start Winmink/diverse/opsætning/opret ekstra farme. Klik på Ny Farm og giv farmen SAMME navn som ovenfor (farm2) uden ekstension, vælg sti og klik på OK. Nu vil du blive spurgt du vil kopiere ny ind på harddisken, klik på OK. Ved import til ekstra farm skal man sikre at c:\winmink\tem og c:\winmink\imp er slettet INDEN man lægger data fra den ekstra farm ind. Det er muligt at importere data OVENI sig selv så man får dobbelt op på alle oplysninger, så derfor sørg for at slette alle data i c:\winmink\imp efter import. Hvis man prøver at oprette dyr udenfor sæsonen skal man ændre datoen inden dette kan lade sig gøre f.eks. kan man oprette 1999 dyr fra d til d Herefter kan det kun lade sig gøre at oprette dyr i år Men som sagt er det muligt at ændre datoen i programmet under diverse. Løbende opdatering på vores hjemmeside under punktet Hotline 2 23

3 For viderekomne: Standard placering af de vigtigste filer: Program:C:\winmink\Winmink.exe Hovedfarms database: C:\winmink\data\mink.mdb Ekstrafarm database: C:\winmink\data\ farmnavn.mdb Hvis mink.mdb er skrivebeskyttet vil programmet lave en fil som hedder minkny.mdb. Den kan frit slettes. En tom database fylder 640 Kb og alt under Kb må anses for værende tom. Hvis man skal bruge en tom database, findes en sådan på C:\winmink\tom_data, den hedder ny.mdb. Ændring af sprog: Hvis man ønsker at bruge programmet på norsk, hollandsk eller engelsk skal dette ændres i opsætning: gå ind i opsætning, tryk shift+alt+backspace, og vælg: DK = dansk, NOR = norsk, NL = hollandsk, US = engelsk. Kodeordet kan ændres, hvis det IKKE er ændret er der ingen henvisning til det i registreringsdatabasen, men HVIS det er ændret, kan man i registreringsdatabasen se det nye kodeord på adressen: H_key_current_user/software/morso/mink/main/diverse/ny_pass Ændring af dyrtypenavn, tildeling af karakterer eller størrelse til mange dyr, og lign. kan gøres direkte i databasen i tabellen dyrtype eller dyr. Man kan kun åbne databasen med Access2000 eller nyere. Import af data direkte fra harddisk: For at kunne importere data fra det gamle Morsø Maxiprogram skal disse ascireres med programmet C:\winmink\Asci-mink.exe. Dette program tager data fra c:\winmink\tem, så enten skal man kopiere sine gamle minkdata ind på dette bibliotek, eller man skal ændre systemopsætning (kun første linie) fra c:\winmink\tem til placeringen af Jeres minkdata Velkommen til MORSØ MINKSYSTEM WINDOWS -version 10.0 MORSØ MINKSYSTEM er det ældste fungerende Minksystem til registrering af mink og andre pelsdyr. MORSØ MINKSYSTEM er udbredt over det meste af verden fra Canada til Finland. Indholdsfortegnelse 3 Installation af Morsø Minksystem 4 Import af Morsø Maxi Data 5 System Opsætning 5 Navn på kort 5 Oprettelse af ny type 6 Registrering af gamle tæver 7 Registrering af gamle hanner 7 Genvejstaster 7 Registrering af unge avlsdyr 8 Registrering af parringer 11 Indeksberegning 13 Stregkoder 13 Udskrivning af avlskort 14 Udskrivning af hvalpekort 15 Hjælpeprogram 16 Parringsforslag 16 Manuel Parringsforslag 17 Farvekode 17 Statistik 18 Statmink 18 Markmink 19 Håndterminal 20 Sikkerhedskopi 20 Fejlretning 21 For Viderekomne 22 Password kodeord

4 Installation af Morsø Minksystem Det er let at installere MORSØ MINKSYSTEM. Dette kan gøres på to måder afhængig af om du har en tidligere version af MORSØ MINKSYSTEM eller om du er nystartet bruger. Hvis du er tidligere CFC-avl bruger skal du installere som om du er nystartet. Sådan installeres MORSØ MINKSYSTEM: (Både nye og gamle brugere) 1. Indsæt MORSØ MINKSYSTEM Cd-rom i Cd-rom-drev. 2. Hvis CD en IKKE starter automatisk, dobbeltklik på Denne Computer, dobbeltklik på MORSØ MINK ikon, dobbeltklik på Install. 3. Klik på Dansk, eller hvilket sprog du ønsker at installere på. Klik Install Nedenstående 4 punkter (1-5) gælder kun Windows 95 brugere. Windows 98 brugere springer direkte til pkt Hvis du bruger Windows 95 og ikke tidligere har haft installeret Morsø Winmink, vil der nu komme et vindue med overskriften Question, klik på JA. 2. Nyt vindue Ok at installere Dcom95 klik på JA 3. Accepter Licensaftale = klik Yes 4. Klik på JA til at genstarte Computer 5. Vent i ca. 1 minut mens computeren genstarter og fortsæt installation af Morsø Winmink. 6. Accepter Navn, placering af program mv. klik next hver gang et nyt vindue åbner, i alt 5 gange 7. Genstart computeren klik Finish FJERN IKKE CD- ROMMEN FRA DREVET!!!!! 8. STOP HER, hvis du har brugt Morsø Winmink tidligere, skal du IKKE importere dine data igen Sikkerhedskopi: For at tage sikkerhedskopi skal du gå ind i Diverse, klikke på sikkerhedskopi og dernæst på den store knap der hedder Fra Computer til diskette. Det er selvfølgeligt også muligt at lægge data ind på computeren fra en diskette f.eks. hvis du bruger flere computere. Klik på knappen Fra diskette til computer indtast kodeordet, indsæt diskette nr. 1, tryk en tast, indsæt de øvrige disketter efterhånden, som maskinen beder om dem. Selvom der ikke sker noget på skærmen vil den nu kopiere, det eneste tegn på liv er at der er lys i diskettedrevet. Og der er en blå statuslinie som fortæller hvor meget af sikkerhedskopien der kan være på disketten I de første versioner af programmet var det ikke muligt at genbruge disketter. Nu kan disketterne godt genbruges, men vi anbefaler at de udskiftes efter ca. 10 gange. Fejlretning Vi har fundet og rettet mange fejl i programmet, men der er ting som I selv er nødt til at passe på. Hvis man vil udskrive via statmink lave en liste af sine dyr i statmink, gemme den og hente filliste under kortudskrivning må man ikke vælge type, typen kommer automatisk fra fillisten. Hvis man gør det alligevel vil programmet låse. Dette gælder også hvis man udskriver tæver i hanudskrivnings-vinduet Hvis du som ny bruger slukker computeren tit under indtastning, er det ikke sikkert at alle familieforhold bliver registreret, dette rettes i programmet Retmink opdatering af databasen 4 21

5 Import af gamle Morsø Maximinkdata: Markmink I programmet Markmink kan du ændre dyrnr. efter rang således at den bedste tæve i årgang 2000, får nummeret 0-1, den næstbedste 0-2 osv. Man kan markere alle dyr døde i starten af et nyt avlsår. Fjerne årgange osv. Hvis du har brugt Morsø Maxi i mange år, kan der forekomme parringer fra 1990 eller 1991 på helt unge hanner, disse gamle parringer kan nu let slettes i markmink. For at få adgang til Markmink skal du indtaste kodeordet = sidste ord i denne manual på sidste side i nederste linie. Håndterminal: Hvis man har en håndterminal er overførsel mellem håndterminal og computer blevet væsentligt lettere. Klik på ikonen Håndterminal, klik på overfør data HC>PC, og tilslut Håndterminal. Når kopiering af hvalpe.dat er færdig (foregår automatisk) skriv da exit, tryk enter. Nu starter så selve fordelingen af oplysninger. Når denne procedure er færdig, se om alle oplysninger er kommet rigtigt på plads. Og slet så Håndterminal: klik på håndterminal, klik på format HC>PC, svar JA til at du er sikker, og svar Y til at du er sikker, skriv exit når proceduren er færdig. VÆR SIKKER PÅ AT DER STRØM PÅ HÅNDTER- MINALEN, hvis den slukker under denne proces skal den sendes til Morsø Minksystem for at blive reetableret. Se i øvrigt special manual for hhv. Psion HC eller Psion WorkAbout Pga. for mange fejl, har vi besluttet at foretage importen for vore kunder. Tag en sikkerhedskopi (på NYE disketter) fra Morsø Maxi og send den/dem til Morsø Minkindustri ApS. Efter 2-3 dage vil du modtage en sikkerhedskopi fra Morsø, denne lægges ind i Morsø Winmink/diverse/sikkerhedskopi/fra diskette til computer, du vil blive bedt om et password, dette står sidste side, sidste line, sidste ord i denne manual. Hovedfarmen bliver automatisk lagt ind på som mink. Navnet mink kan ikke ændres, men man kan selvfølgelig selv bestemme hvad der skal stå på kortet (I diverse/opsætning/ skrifttyper) Hvis der køres flere farme skal disse oprettes som følger: klik på Diverse, klik på fanebladet Opret ekstra farm, klik på knappen Ny farm. Udfyld farmnavn og Sti til data. Hvis du ønsker at oprette et nyt bibliotek til data klik da på knappen Nyt dir. Slut ved at klikke OK. Nu vil der kopieres en tom database ind på c:\winmink\data. Systemopsætning: I systemopsætning kan man ændre mange forskellige ting, lige fra farve på skærmen til arvbarheden for de forskellige egenskaber. Printer vælges i Skrifttyper, men printeren skal også installeres i Windows. Samme sted skriver man det navn som man gerne vil have til at stå på kortene. Fortsættes

6 I Familie er der mange muligheder: du kan ændre heratibilitets%, tildele navn (samt H2%) til valgfri 1 og 2. Du kan bestemme hvor mange cifre der skal bruges i dato, 2 eller 4, afhængig af om man producerer mink, ræv eller kanin. Under fanebladet database kan du fravælge de typer som du ikke har mere, samt rækkefølgen af dyr Under Automat kan du vælge om hanner oprettet under parring skal være levende eller døde. Justere springintervallet i autobur og autonæste, Bestemme hvorledes der skal tælles op på hvalpekortnummer. Avanceret: kan ændre kodeord, og vælge hvilken slags håndterminal du har. Skifte kodeord, ændre kortnavn. Oprettelse af ny dyrtype: Hvis du er ny bruger, eller hvis du blot har fået en ny type dyr på din farm, er proceduren for oprettelse af ny dyrtype den samme. Klik på Indtastninger hanner/tæver, vælg hanner eller tæver, indtast dyrår og dyrnummer. I feltet type:...skriver du den nye type og udfylder resten af felterne. NÅR DU HAR OPRETTET EN NY TYPE, SKAL DU MARKERE DYRET LEVENDE (+1) NÅR DETTE ER GJORT VIL MASKI- NEN BEDE OM ET KODEORD, DETTE STÅR PÅ DEN SIDSTE SIDE I NEDERSTE LINIE I DENNE MANUAL. Eller du vælger punktet Diverse / ny type i startbilledet (menulinien) Statmink (fortsat) Nu prøver vi at lave en liste over levende tæver fra 1997 til 1999 købt af Bent (stammekode BBBB) over 1500 gram, gemme listen og udskrive kort iflg. samme 1. Vælg type 2. Vælg køn og tilstand (tæver og levende ER valgt som standard) 3. Vælg år interval (kun et tal i hvert felt, maskinen skriver selv resten) 4. Klik på det grønne plus i øverste venstre hjørne to gange 5. Vælg størrelse i den første nye række og mindste krav 1500 gram 6. Vælg stammekode, og skriv BBBB i stedet for de stjerner som der står i forvejen. 7. Klik på udfør. 8. Når listen er genereret kan man ændre i sortering, klik på overskriften på den egenskab du vil sortere efter (f.eks. størrelse), og vælg stigende eller faldende 9. Gem listen (klik på diskette) og giv den et navn. F.eks. Storebent 10. Gå til udskrivning af tævekort, LAD VÆRE MED AT VÆLGE TYPE!! 11. klik på hent fil liste 12. Vælg listen/dobbeltklik på Storebent husk at filtypen skal være *.msf (statistikfiler) 13. Klik på udskriv. Det er også muligt at tilføje oplysninger til mange dyr på een gang, hvis man gerne vil have bemærkningen stor i ovenstående eksempel, skal man blot tilføje bemærkning på listen, og når listen er lavet skal man klikke på overskriften bemærkning og til ny bemærkning, her kan man så skrive stor. Denne funktion kan bruges til næsten alle egenskaber: Størrelse, karakterer, tilstand, hal/bur 6 19

7 Statistik Her er der mulighed for at udskrive alverdens statistikker over dine dyr. se Ill. som det fremgår kan du selv vælge hvilken type, hvilket køn, hvilken tilstand, om du vil have index på listen, hvilke indekser du vil have på listen osv. Som noget nyt, kan diverse statistikker også vises grafisk. Statmink: Der findes også et unikt statistik-program, hvor det er muligt at lave din helt egen skræddersyede liste. Tævers ydelse i hal 1, som vejer mellem 1400 og 1500 gram, med stammekode ABCD, sorteret efter størrelse. Se eks.: Registrering af gamle tæver/hanner: Klik på Indtastninger hanner/tæver, klik på Indtastning Tæver, Tast Dyrår og dyrnummer ind, vælg type (pil op/ned), tryk enter. DET ER VIGTIGT, AT DYRÅR KUN ER EET CIFFER, som du plejer, hvis du f.eks. skriver 8 og trykker enter, så skriver computeren selv Nu kan du så vælge at låse de felter, der skal ændres, f.eks. hal, bur og bemærkning eller hvad du nu er i gang med at registrere. For at lette registrering kan du også låse felter som du IKKE bruger, f.eks. renhed og tæthed, hvis disse låses vil markøren springe over feltet næste gang. Det er også her du skal registrere parringer, se længere fremme i manualen Registrering af gamle hanner foregår på samme måde. Genveje: Der er en masse genvejstaster som gør indtastning meget lettere: Vi har de gamle som er overført næsten uændret fra Morsø Maxi Program + (plus) springer til tilstand, (komma) springer til bemærkning. (punktum) springer til Hal/bur / (Slash/skråstreg) springer til dyrår * (stjerne) springer til parringshan-år F10 åbner til ekstra han og skifter mellem parringshanner F12 springer et burnr. frem, selvom feltet er låst F9 åbner til alternativ hal/bur Shift+alt+backspace (når man står i systemopsætning) ændrer sprog Du kan også holde altknappen nede og trykke på det understregede bogstav udfor hvert felt, valgfri 1 og 2 = alt+1 og alt+2 Shift+enter hopper et felt tilbage, Shift+tab ditto. 18 7

8 Registrering af unge avlsdyr: Klik på Indtastninger hanner/tæver, klik på enten Indtastning hanner eller Indtastning Tæver. Nu har du to muligheder for at registrere dine unge avlsdyr. Registrering via ID-nummer På hvalpekortet står der et nummer på nederste linie, midtfor. Dette nummer er enten korttæller nummer, eller ID nummer på dyret det skal du vælge imellem inden du skriver hvalpekort ud. Hvis du har valgt ID-nummer har du nu muligheden for at bruge det til at registrere dine dyr. Indtast og lås årgang, ID nummeret skal blot tastes ind i feltet Nummer i linien Dyr tryk enter og alle oplysninger på dyret kommer automatisk frem, årstal, stammekode, fødselsdato, kuldstr., forældre, (bedsteforældre og nedefter bliver også registreret, men du kan ikke se dem på skærmbilledet) Inden registrering er hvalpen intetkøn, og den får automatisk køn efter hvilket indtastningsbillede den registreres under. Dyret får automatisk samme type som moderen, men hvis den IKKE er samme type skal man blot udfylde feltet type (kan låses) på linien Dyr. Her gives karakterer, vægten skrives ind. Det er også muligt at give bogstaver i karakteren, (r=rød, b=blå, s=sprinklers osv.) Du får i første omgang nogle store numre f.eks , men efter index-beregning (rangering), er det muligt at tildele dyrene nye numre udfra rangorden, så den bedste tæve fra 2002 får nummeret 2-1, den næstbedste 2-2 osv. Hvis du ønsker selv at tildele nummer til unge dyr, se næste side.. Her er der også et par nye punkter (i forhold til Morsø Maxi: Kun x- antal søstre ind til samme han, negativ hensyn til farvekode. Etc.etc.etc Nu vil maskinen så skrive en lang liste, som man kan sætte dine dyr op efter. Hvis man har valgt flere hanner i samme gruppe vil alle hannerne kunne parre alle tæverne i gruppen. Når man så har lavet parringsforslag er det muligt at få skrevet parringshan på tævekortet, og parringstæverne på hankortene. Selvfølgelig vil der forekomme tæver som bliver parret med en anden han end den der står på kortet, men 70-80% af hannerne undgår man på den måde at skrive på tævekortet med håndkraft. Man kan også udskrive klistermærker, se under udskrivning af kort i programmet Manuel Parringsforslag: Det er også muligt at lave negativ liste (hvilke tæver må denne han IKKE parre ) eller positiv liste (hvilke tæver MÅ denne han parre). Man kan også kombinere automatisk og manuel parringsforslag idet avlsdyr bliver tildelt en makker i automatisk og derfor bliver de ikke udskrevet i manuelt parringsforslag hvis de allerede er brugt i automatisk parringsforslag. Farvekode: Farvekode er en mulighed for at skrive bogstaver i forbindelse med karaktergivning dette bogstav har INGEN indflydelse på indexberegningen. Men det har to formål, dels oplyser det avleren, og dels kan det bruges under parringsforslag og under hvalpekortudskrivning. 8 17

9 Hjælpeprogram Hvis du har brug for hjælp skal du blot klikke på hjælp og der kommer hjælp til det skærmbillede du arbejder i, med mulighed for yderligere hjælp, se Ill. Denne hjælp et supplement til manualen, og de ting som du ikke kan finde i denne manual vil helt sikkert stå i hjælpeprogrammet. Man skal IKKE været på nettet for at bruge hjælpen det er IK- KE vores hjemmeside, selvom det ligner. Parringsforslag: MORSØ MINKSYSTEM har et unikt computerparringsforslag, som parrer de bedste hanner til de bedste tæver, selvfølgelig udfra de kriterier som man selv sætter: Eksempler: Dyr i Hal 1 parres sammen. 1 han til 6 tæver Tæver fra Hal 1 parres sammen med hanner fra Hal hanner til 60 tæver Wildmink tæver parres sammen med Standard hanner med W i farvekoden Wildmink tæver med Stammekode XXXX parres sammen med Pastel hanner Fætre og kusiner må GERNE parres sammen Fætre og kusiner må IKKE parres sammen Familieskab til og med Oldeforældre tjekkes Tag hensyn til parringsdato (forhindrer at fem tæver der alle skal parres første gang d. 5. marts, kommer ind til samme han Tag IKKE hensyn til parringsdato fortsættes. 16 Registrering med manuel nummertildeling På hvalpekortet står der et nummer på nederste linie, til højre for midten. Dette nummer er enten korttæller nummer, eller ID nummer på dyret det skal du vælge imellem, inden du skriver hvalpekort ud. Hvis du har valgt korttæller-nummer har du nu muligheden for selv at tildele nummer til at registrere dine dyr med: du kan f.eks. starte med 0-1 og så kommer oplysningerne på dyret når du taster moderens nummer ind. Dernæst taster du Hal & bur ind (låses) og vælger autonæste i tilstandsboksen. Så digter maskinen selv det næste nummer (0-2) og alt det du nu skal taste ind er moderens nummer, det nye dyrs karakter, vægt, bemærkning etc. Hvis du bruger manuel nummertildeling er dyrets identitet = moderens hvalp, og hvis man registrerer hvalpen inde i hanbilledet bliver den en han, og i tævebilledet bliver den hunkøn. Hvis faderen er en anden type end moderen kan det forekomme at hvalpen bliver en helt 3. Type, dette vælges så i feltet dyrtype. Eks. Wildmink tæve parres med standard han og hvalpen bliver mahogany. Livdyrsvurdering Du kan også registrere flere dyr end du skal bruge, lave indexberegning og udfra denne, kan du vælge den bedste halvdel til avl, og pelse resten. På denne måde vil maskinen tage hensyn til familiens egenskaber på det enkelte dyr. Det er ikke unormalt at have en lille han med gode størrelsesgener (stor far, stor farfar, store søskende) Han ville blive valgt fra i direkte sortering, men hvis du kører hans data igennem maskinen vil han (måske) kunne bruges alligevel. Hvis du på forhånd ved at du ikke vil bruge nogle dyr som du allerede har sorteret, eller hvis du fravælger dyr i henhold til ovenstående 9

10 så kan man selvfølgelig slette de dyr som man ikke skal bruge, men så går karaktererne tabt på disse dyr. Hvis du markerer de pelsede dyr døde, vil de påvirke statistikken på deres fædre og mødre, fordi oprettede dyr vil stå registreret som om har været i avl. Derfor har vi lavet et punkt under tilstand som hedder ikke medregnes til brug for disse dyr. På den måde vil du få alle fordele og flere dyr i din index-beregning. Glem nu ikke: Genveje: Der er en masse genvejstaster som gør indtastning meget lettere: Vi har de gamle som er overført næsten uændret fra Morsø Maxi Program + (plus) springer til tilstand, (komma) springer til bemærkning. (punktum) springer til Hal/bur / (Slash/skråstreg) springer til dyrår * (stjerne) springer til parringshan-år F10 åbner til ekstra han og skifter mellem parringshanner F9 åbner til alternativ hal/bur Shift+alt+backspace (når man står i systemopsætning) ændrer sprog F12 springer eet burnr. op selvom det er låst. Du kan også holde altknappen nede og trykke på det understregede bogstav udfor hvert felt, valgfri 1 og 2 = alt+1 og alt+2 Shift+enter hopper et felt tilbage, Shift+tab ditto. Under Diverse/opsætning/automat kan man vælge hvor markøren skal springe hen efter indtastning af antal kort (parringsregistrering) Udskrivning af hvalpekort Husk at køre indeksberegning inden der skrives kort ud. Før udskrivning af hvalpekort har du alle muligheder for at grovsortere dine dyr. I f.eks. 3 grupper: 1. gruppe = bedste dyr ( index over 110, fødselsdato før d kuldstr. over 6) 2. gruppe = næstbedste dyr. ( index over 98, føds.d. før d kuldstr. over 5) 3. gruppe = produktionsdyr = ingen kort. Hvis du så vælger gule kort til de bedste dyr og brune til de næstbedste, kan du måske nøjes med at sortere en tredjedel af dine dyr i den travle pelsningstid. Der er også mulighed for at fravælge hvalpekort fra de tæver, der kun er parret én gang, eller de tæver der er parret for sent. Der er frit valg om du vil have hanners hvalpegennemsnit oplyst i fravænnet eller født gennemsnit (markering =fravænnet snit, ingen markering = født snit), du bestemmer også selv om forældres karakter og/eller vægt skal på kortet eller ej

11 Udskrivning af avlskort Husk at køre indeksberegning inden der skrives kort ud. Udskrivning af avlskort er i Windows-versionen blevet endnu lettere end i det gamle program, se ill. Registrering af parringer: Klik på Indtastninger hanner/tæver, klik på Indtastning Tæver. Eller gå direkte til parringer ved at klikke på Indtastninger hanner/ tæver, klik på knappen parringer. Indtast tæveår, -nummer og type, tryk enter. Hvis parringsvindue IKKE er midt på skærmen Læg mærke til den lille blå ikon. Det er et prøvekort, der kan udskrives for at indstille printeren. Hvis du ønsker at få skrevet kort ud efter dit eget system, er det muligt at lave en liste i statmink over de dyr som du ønsker at få skrevet ud (i den rækkefølge du måtte ønske) Gemme listen, gå ind i udskrivningsmenu, vælge køn, og klikke på: Dernæst vælge sin statistik udfra følgende liste: Bemærk at du skal vælge den rigtige fil -type. Som det fremgår er det også muligt at gemme parringslister og udskrive kortene udfra disse lister. skal du trykke på stjerne (*), og ovenstående kommer frem. Hanår, hannummer, tastes ind hvis der er brugt to forskellige hanner anbefaler vi at registrere den sidst parrende han som far Når han så er tastet ind, kan man trykke F10 og registrere den første han lige under. Når man så registrerer nye avlsdyr foråret efter, kan man skifte mellem de to hanner ved tryk på igen F10- tasten Parringsår er altid indeværende år. Hantype og parringsdato 2 og 3 kan låses Det er muligt at ændre indtastningsmåde i diverse/opsætning/automat. Man kan selv bestemme HVOR markøren skal hoppe hen efter indtastning af antal kort Her er det vigtigt at huske, at parringsdato altid er i marts. Fødselsdato fra den 16. til den 30 = april måned, den 1. til den 15 = maj måned. Hvis du ønsker at registrere fødsler før den 16.4 eller efter den (ræve-/kaninavl) kan du i diverse/opsætning/familie sætte flueben i brug 4 cifre i dato Hvis du bruger brug 4 cifre i dato skal du huske 2 cifre i dato efterfulgt af 2 cifre i måned. F.eks. d. 5.juni skal stå som Antal kort kan ændres for enkelte dyr, men de overordnede kortbegrænsninger (kuld under 4, hvalpe født efter d. 5. Maj etc.) sættes direkte i udskrivning af hvalpekort 14 11

12 Men hvis du har nogle enestående tilfælde hvor du af den ene eller anden grund IKKE vil have kort ud på et kuld hvalpe, er det her du skal skrive 0 i feltet Antal kort. Hvis du ikke skriver noget i feltet vil computeren selv regne, ud hvor mange kort der skal udskrives. Når alle oplysninger er tilføjet, skal de også gemmes: Tryk på +-tasten og vælg levende eller 1 i tilstandsboksen. Så er du klar til næste registrering. Tryk enter og markøren står klar til indtastning af næste dyr. Under Diverse/opsætning/automat kan man vælge hvor markøren skal springe hen efter indtastning af antal kort. I de første versioner af programmet var det muligt at registrere flere parringer i det samme år. I disse versioner var det ikke muligt at rette i oplysningerne efter at de var registreret. Det kan man nu (rette) og derfor er det nu ikke muligt mere at registrere flere parringer i samme år (medmindre man bruger 4 cifre, af hensyn til kaninavlerene). Dette kan medføre at du har flere parringer registreret på den enkelte tæve, sådanne dobbeltparringer findes og slettes i retmink. Røde Kors ikon på hovedmenuen. Hvis du opdager en fejl efter, at markøren er hoppet ned i tilstandsfeltet, brug da tilstand 0 og det er herefter muligt at rette fejlen. (markøren hopper op i bemærkningsfeltet) Indeksberegning: Når du er færdig med dine registreringer, skal der køres indeksberegning. MORSØ MINKSYSTEMs indeksberegning har altid været unik og nu er den blevet udviklet endnu videre, dels bruger computeren nu alle de generationer, der er til rådighed, mod hidtil kun til bedsteforældre. Dels har du nu to nye valgfrie punkter som man selv kan navngive, og selv bestemme arvelighedsfaktorerne. Nu vil maskinen så regne ud, hvilke indekser de forskellige egenskaber skal have. Men inden den gør det, skal du gå ind og vurdere hvilke egenskaber der er vigtige og hvilke der er knap så vigtige for dig på din farm. Du kan give fra 1% til 99% alt afhængig af hvor kraftigt egenskaben skal påvirke totalindekset. I det viste eksempel er størrelse vigtigst, den er vægtet med 40%, mens de fleste andre egenskaber kun er vægtet med 5-15%. Det er let at overse hvilke vægtninger man har givet tidligere: klik på Index-oversigt, vælg type og klik på udfør, nu vil der komme en lang liste over hvornår og med hvilke vægtninger man tidligere har lavet indeksberegning. Bemærk at der kan forekomme mærkelige indekser. Hvis du ændrer din størrelses angivelse fra karakter til gram vil computeren tro at dine gamle hanner vejer 5, 6 og 7 gram, mens de unge vejer fra 2500 til 3500 gram HVIS der skal ændres fra karakter til gram, så tænd minkprogrammet og ring Morsø Mink, vi kan ændre det via telefon på under 10 minutter. Stregkoder: Hvis du ønsker at bruge stregkoder til Psion WorkAbout, så slåes det let til: klik diverse/systemopsætning/skrifttyper/brug windows skrifttyper. Printerkrav, Epson LQ580 eller Epson Stylus Til individuel fodring skal stregkodekort skrives ud hos Morsø

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Sæsonhjælp Vinter 2012/2013

Sæsonhjælp Vinter 2012/2013 Sæsonhjælp Vinter 2012/2013 1 Hermed dette års sæsonhjælp for Morsø Winmink. Igen i år vil vi tilbyde vore kunder download af Morsø Winmink ver. 12.0 - serienummer står på jeres adresseseddel under adressen.

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Kundekalender. 2010 Skovjuul Development

Kundekalender. 2010 Skovjuul Development Kundekalender 3 Indholdsfortegnelse Del I Introduktion 6 Del II Installation 8 1 Velkomst... 8 2 Licens... 9 3 Placering... 10 4 Første... bruger 11 5 Afslutning... 12 6 Fejlmeddelelser... 13 Del III

Læs mere

Winfinans for Menighedsråd Manual

Winfinans for Menighedsråd Manual Winfinans for Menighedsråd Manual Indholdsfortegnelse Før du går i gang 3 1. Installation, licensnummer og opsætning 3 Licensnummer 3 Brugere og adgangskontrol 4 Ret/opret menighedsråd 4 Opret regnskabsår

Læs mere

Skyttecenteret. Manual. Peer Larsen 2012-2013 1. Version 9

Skyttecenteret. Manual. Peer Larsen 2012-2013 1. Version 9 Skyttecenteret Manual Version 9 Peer Larsen 2012-2013 1 Indholdsfortegnelse Installering... 5 SQL server Express 2008... 7 Den første gang programmet starter op.... 9 Brugere... 9 Kontingenter... 9 Opdatering/ny

Læs mere

Manual for installation og brug af Bullguard

Manual for installation og brug af Bullguard Manual for installation og brug af Bullguard af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. Først et par ord om programmet Bullguard og min oplevelse af programmet. Det er et dansk antivirus-program,

Læs mere

Billedbehandling med PhotoFiltre

Billedbehandling med PhotoFiltre Billedbehandling med PhotoFiltre Programmer: PhotoFiltre 6.2.5 Microsoft Word 2003 Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik og edb layout - Almen Voksenuddannelse September 2007

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Pris: 149 kr. ex. moms. Version 7.0. InternetService A/S. Side 1 af 63

Pris: 149 kr. ex. moms. Version 7.0. InternetService A/S. Side 1 af 63 Version 7.0 InternetService A/S Pris: 149 kr. ex. moms Side 1 af 63 InternetService A/S // Jernbanegade 23 B // Postboks 621 // DK 4000 Roskilde // T: 7027 8910 // F: 7027 8911 // CVR: 2522 2369 Indeks

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

DeskTopSurvey 2.5. Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 2.5. Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 2.5 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

Picasa vejledning - oversigt

Picasa vejledning - oversigt Picasa Billedbehandling version 3.6 Vejledning - udarbejdet af Erling Simonsen (siderne vedligeholdes ikke - sidste nye version er 3.9.0) Picasa vejledning - oversigt Kapitel 1. Hent installer og kør Picasa

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm DESIGN-PARTNER VEJLEDNING af Vivian Høxbro og Jubbe Netterstrøm FORORD 29. april 2014 Design-Partner er udviklet med specielt henblik på den professionelle strikdesigner. Ved hjælp af Design-Partner er

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du skal foretage

Læs mere

DICTUS 4.2. Brugervejledning. Windows XP

DICTUS 4.2. Brugervejledning. Windows XP DICTUS 4.2 Brugervejledning Windows XP Hvad er Dictus? Dictus er det første danske program, der giver dig mulighed for at styre computeren samt skrive breve og andre tekster bare ved at tale ind i en mikrofon.

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

DICTUS 4.2. Brugervejledning. Windows 8 / Windows 7 / Vista

DICTUS 4.2. Brugervejledning. Windows 8 / Windows 7 / Vista DICTUS 4.2 Brugervejledning Windows 8 / Windows 7 / Vista Hvad er Dictus? Dictus er det første program på dansk, der giver dig mulighed for at styre computeren samt skrive breve og andre tekster bare ved

Læs mere

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE Velkommen til CMS-modulet på din DanaCMS-hjemmeside, som du skal benytte for at opdatere din hjemmeside med tekster, billeder og meget mere. I denne vejledning for

Læs mere