1 INTRODUKTION 2 GENERELT 3 PROGRAM SETUP 4 SØER 5 ORNER 6 UNGDYR 7 STATUS 8 SODATA 9 E-KONTROL 10 SIMULERING 11 PRODUKTIONSNIVEAU 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 INTRODUKTION 2 GENERELT 3 PROGRAM SETUP 4 SØER 5 ORNER 6 UNGDYR 7 STATUS 8 SODATA 9 E-KONTROL 10 SIMULERING 11 PRODUKTIONSNIVEAU 12"

Transkript

1 1 INTRODUKTION 2 GENERELT 3 PROGRAM SETUP 4 SØER 5 ORNER 6 UNGDYR 7 STATUS 8 SODATA 9 E-KONTROL 10 SIMULERING 11 PRODUKTIONSNIVEAU 12 POSITIV/NEGATIVLISTER SØER 13 ORNEANALYSE 14 FORDELINGSKURVE 15 SUNDHEDSANALYSE 16 BESÆTNINGSANALYSE 17 EFFEKTANALYSE 18 HJÆLP, WEBBACKUP & WEBSTAT. 19 APPENDIKS & STIKORDSREGISTER 20 HJÆLP TIL PROGRAMMET

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Hotline: Tlf Afsnit 1 INTRODUKTION Installering Funktionstaster Windows Opsætning af registreringsvinduer og styringslister GENERELT Vælg besætning Opret Besætning Lav sikkerhedskopi til diskette Lav Sikkerhedskopi til fil Program Setup Besætningsanalysen lavet for et ugehold Vis rigtigt ugenr Vælg Sprog Produktionsrapport Produktionsstyring UgeKort Setup Kode Setup Sti definition til slagteriafregning Notering Download af smågrisepriser kartotek E-kontrol som PDF-Fil Behandlings journaler Medicinregistrering Arbejdssedler Slet Udsatte søer/gylte Ændre sonumre Ekstern data registrering Download slagteriaftegning System-setup Indlæs sikkerhedskopi Begrænsning på levendefødte og fravænnede grise Afslut PROGRAM SETUP Besætning Ekstern Registre Analyse Analyse Udskrift SØER

3 Indgang Løbning Faring Fravænning Supplerende registreringer Registrering af overførte pattegrise Registrering af døde pattegrise Afgang Foderforbrug Andet forbrug Diverse indtægter Medicin Gruppe registrering ORNER Indgang Supplerende registreringer Afgang Foderforbrug Andet forbrug Medicin UNGDYR Slet flere Indgang Afgang levende Summeret udskrift ( ungdyr) Afgang døde Afgang slagtet Foderforbrug Andet forbrug Diverse indtægter Medicin Flytninger STATUS Søer/Orner Ungdyr Bemærkning SODATA Vis Sokort Udvalgte Søer Styringslister Checklister Checklister m. indberetning Besætningsliste UgeKort Gruppestyring Arbejdslister Management Hotline: Tlf

4 Sammenligning af Ugemanagement Drægtighedsskema EFFEKTIVITETS RAPPORT E-kontrol sohold E-kontrol ungdyr/slagtesvin Hjælp til afstemning SIMULERING Funktionstaster Åben tidligere model Opret Ny model E-kontrol Tal Gem Model PRODUKTIONSNIVEAU Kurvediagram Tabelform Søjlediagram POSITIV/NEGATIVLISTER SØER Udsætterliste Hitliste ORNEANALYSE Ornekort Positiv/ negativliste Orne forbrug Raceprognose & DS: Anvendte orner FORDELINGSKURVE Søjle/Kurve diagram SUNDHEDSANALYSE Bemærkninger søer Udsætterårsager søer Afgangsårsager fordelt på kuldnr Døde & Kass. ungdyr Behandlings Journal Tilbageholdelseslister Aldersfordelt efter løbning, faring og fravænning Besætningsbog BESÆTNINGSANALYSE EFFEKTANALYSE HJÆLP, WEBBACKUP & WEBSTATISTIK Hjælp Support via Internettet WebBackup Hotline: Tlf

5 Webstatistik Danmarks Statistik Chr-Check APPENDIKS & STIKORDSREGISTER Koder til Produktions styring Bedrift Sundheds Overvågning Slagteribemærkninger (koder) fra Danish Crown Stikordsregister HJÆLP Checkliste- sådan laves den første E-kontrol Eksempler på almindelige problemstillinger Hotline: Tlf

6 Introduktion 1 INTRODUKTION Vi byder Dem velkommen som bruger af programmet, og ønsker Dem god arbejdslyst. Programmet er specielt udviklet til landmænd, konsulenter, landbrugsskoler og grovvarebranchen. Systemet er modulopbygget, således at den samlede løsning kan tilpasses alle. Der er lagt stor vægt på at daglige arbejdsrutiner kan gøres let og enkelt. Godt i gang Licens Ansvar Udvikling Før De kan komme i gang, skal De læse nedenstående og installere programmet, alt dette tager ca. 10 minutter. Programpakken og denne manual er dækket af copyright, og Agro- Soft A/S forbeholder sig alle rettigheder til disse. Ifølge lovgivningen må program og manual ikke kopieres, hverken i sin helhed eller i uddrag uden skriftlig tilladelse fra AgroSoft A/S - til andre formål end til eget personlig brug som sikkerhedskopi. De er selv ansvarlig for installation og anvendelse af programmet. I intet tilfælde, herunder uagtsomhed, kan AgroSoft A/S drages til ansvar for eventuelle tab, hverken direkte eller indirekte, som De eller Deres virksomhed måtte lide ved anvendelse af programmet. AgroSoft programmer er under stadig udvikling, og hvis De skulle have nogle ønsker til programmet, er De velkommen til at kontakte os, således at Deres ønsker også bliver opfyldt. Med venlig hilsen AgroSoft A/S Torvegade TØRRING Tlf.: Fax: Hotline: Tlf

7 Introduktion Installering Når man starter på at installere programmet har man samtidig tiltrådt licensbetingelserne for programmet som beskrevet på foregående side. Før man starter på selve installationen af programmet skal man kontrollere at computeren er i stand til at arbejde tilfredsstillende med programmet. Hardware Check PC om den er stor nok! Dette gøres ved at udfylde nedenstående skema, med de aktuelle data for ens egen PC er. Hvis tallene ved egen PC er er mindre end det der står ved minimum, kan vi ikke anbefale at programmet installeres på computeren, da denne er for lille. Anbefalet Minimum Egen PC OK Styresystem Windows 95/98/00/ME/XP Windows 95 Processor Pentium 486 Hastighed 100 MHz 66 MHz RAM 16 Mb 8 Mb Harddisk 100 Mb ledig 10 Mb ledig Hvis ovenstående hardware krav er opfyldt, kan installationen fortsætte. Er De i tvivl om Deres computer er stor nok, er De velkommen til at kontakte os for vejledning. Kopibeskyttelse AgroSoft programmet er kopibeskyttet. Kopibeskyttelsen sikrer at programmet kun anvendes af professionelle og seriøse brugere, som har købt programmet på legal vis. Programnøgle Montering Kopibeskyttelsen er en programnøgle også kaldet sentinel nøgle, som er et lille mellemstik der monteres i computerens printerport mellem computer og printerkabel. Sluk computer samt printer og tag printerkablet ud af computeren. Indsæt programnøglen i printerporten, og sæt printerkablet i nøglen. VIGTIGT computer og printer skal være slukket under denne operation. Ulovlig/ ingen nøgle Hvis en fejlmeddelelse fremkommer, selvom programnøglen er monteret som beskrevet i afsnittet ovenfor, se Hjælp (afsnit 20-8). Hotline: Tlf

8 Introduktion Start installation Når man har sikret sig at computeren er stor nok, kan selve installationen af programmet starte. 1 Sluk computer samt printer og tag printerkablet ud af computeren. Indsæt vedlagte sentinelnøgle i printerporten, og sæt printerkablet i nøglen. VIGTIGT computer og printer skal være slukket under denne operation. 2 Tænd PC igen og indsæt derefter AgroSoft CD i CD-ROM drevet. Med Auto Run Hvis Deres PC er er installeret med Auto Run, vil skærmbilledet i punkt 6 fremkomme. Uden Auto Run Hvis ikke Deres PC er er installeret med Auto Run, skal De følge efterfølgende vejledning. 3 Klik med venstre musetast én gang på menupunktet Start (Filer) i start billedet (programstyring), hvorefter flg. menu vil fremkomme. Billede 1-1. Start billede/skrivebord i Windows Hotline: Tlf

9 Introduktion 4 Klik på menupunktet Kør... i menuen, og flg. skærmbillede fremkommer. Billede 1-2. Kommando skærmbillede inkl. D:\INSTALL. 5 Skriv D:INSTALL i kommandolinie som vist i ovenstående billede og klik derefter én gang med venstre musetast på OK knappen. 6 Installationsprogrammet starter og nedenstående skærmbillede fremkommer. Billede 1-3. Installations valgmuligheder. Hotline: Tlf

10 Introduktion 7 Klik på punktet Svinesystem og klik derefter på knappen Installer, hvorefter flg. skærmbillede vil fremkomme. Billede 1-4. AgroSoft installationsbillede. Vælg sprog Vælg Ekstra Netværk Ved at klikke på knappen Vælg sprog har De mulighed for, at installere programmet med et eller flere sprog. Ved at klikke på knappen Vælg Ekstra har De mulighed for, at installere ekstra tilbehør til f.eks. diverse fodercomputere. Ønsker De, at installere programmet på et andet drev, overskriver De blot feltet Til drev:. Programmet bør dog stadig installeres under navnet Win_Svin. 8 Når installationen vender tilbage til skærmbilledet som vist i punkt 6, kan man vælge at installere næste program eller afslutte ved at klikke på knappen Afslut. Programmet WinSvin kan nu startes ved at dobbelt klikke på ikonet, som er oprettet i vinduet AgroSoft Programmer eller ved at klikke på menupunktet AgroSoft Svinesystem, som De finder ved at klikke på Start, Programmer og derefter AgroSoft Programmer. Hotline: Tlf

11 Introduktion Funktionstaster De mest brugte funktionstaster og genvejsknapper i WinSvin F1 eller Hjælp. Esc Retur (Afbryder og vender tilbage). Enter ( ) Valg (Accept af det ønskede). Ctrl+Home Ctrl+End Page Up Page Down F2 eller F3 eller F4 eller Alt+F4 F5 eller F6 eller Ctrl+P eller F7 eller F8 eller F9 eller F10 F11 eller Alt+F11 eller F12 eller Shift+? eller Gå til top. Gå til bund. 1 side op. 1 side ned. Skifter mellem vis gamle data og en ny tom indtastningslinie. Medicin registrering (på sokortet). Sletter en linie. LUK vindue eller afslut program. Søger i gamle data (kartotek). Udskriver direkte på printer efter valg af periode og evt. sti interval. Viser først udskriften på skærmen. Kalder Sokort frem på skærmen (ved registrering søer). Analyse menu. Kalder lommeregner frem på skærmen. Ændre værdi (overskriver den gl. værdi, sletter ikke feltet). Skifter til menu punkt Program Setup. Skifter til kolonne setup. Vælg søer til menu punktet Udvalgte Søer. Vælg Besætning. Sender sikkerhedskopi til AgroSoft s server. (Kan hentes i nødstilfælde). Henter webstatistik fra AgroSoft s server via. Internettet. Download slagteriafregning. Hotline: Tlf

12 Introduktion Windows Vindue funktioner I dette afsnit beskrives, hvordan programmet virker generelt, sådan at de ting, der går igen, ikke vil være beskrevet under hver enkelt skærmvindue eller billede. Når man starter programmet, vil flg. billede fremkomme. Titellinje Hoved menulinje Genvejsknapper Minimerknap Kontrolmenuboks Vinduesramme Maksimerknap Luk knap Billede 1-5. Viser grundbilledet i AgroSoft WinSvin Billede 1-5 er grundbilledet i AgroSoft WinSvin, hvorpå programmets andre vinduer og billeder bliver lagt ovenpå. Punktet Polte vises kun, hvis man har avlsmodulet til Kerne- /poltestyring. Justere størrelse Titellinje Menulinje Kontrolmenuboksen findes øverst til venstre i hvert vindue. Med kommandoerne i kontrolmenu kan man justere størrelse, flytte, maksimere, minimere og lukke vinduer samt skifte til andre programmer. Titellinje viser navnet på programmet eller navnet på vinduet. Hvis mere end et vindue er åbnet, har titellinjen i det aktive vindue, som er det man arbejder i, en anden farve eller intensitet end de andre titellinjer. Hoved menulinjen viser menuerne. En menu består af en liste (rullegardin) med kommandoer eller handlinger, der kan udføres i AgroSoft WinSvin. Hotline: Tlf

13 Introduktion Genvejsknapper/Ikon Genvejsknapper er de mest brugte kommandoer eller handlinger der bruges i programmet. Knappens funktion ses ved at pege på den med musen. Minimer/maksimer Luk knappen Vinduesramme Systemfejl Med musen kan du klikke på maksimerknappen for at forstørre det aktive programvindue, eller man kan klikke på minimerknappen for at formindske vinduet. Med musen kan man med et klik på denne knap lukke programmet eller det pågældende skærmbillede. Vinduesrammen er yderkanten af vinduet. Man kan forlænge eller forkorte rammen i hver side af vinduet ved at flytte musen mod yderkanten, når musen ændrer sig fra at være en enkelt pil ( ) til at blive en dobbelt pil ( eller ), holdes venstre musetast nede mens musen flyttes i en af pilenes retninger. Opstår der en systemfejl, afslut da ikke kun WinSvin, men afslut/genstart også selve Windows styresystem (hele computeren). Dette sikrer dem, at fejlen helt er fjernet/nulstillet. Hotline: Tlf

14 Introduktion Menupunkter I AgroSoft WinSvin findes forskellige menupunkter. Menupunkter er for det meste kommandoer eller en liste af navne på undermenuer, der tilegner programmet visse egenskaber. Et menupunkt kan F.eks.. se således ud. Billede 1-6. Viser analyse parametre. Flg. gøres Klik på punktet med pilmarkøren eller brug Pil tasterne op og ned, indtil De når det punkt, De vil vælge og klik derefter igen på. Registreringsbilleder Genvejs knapper. Kolonne overskrifter. I dette afsnit beskrives, hvordan registreringsbilleder virker generelt, sådan at de ting, der går igen, ikke vil være beskrevet under hver enkelt skærmvindue eller billede. Billede 1-7 er et eksempel på hvordan et indtastningsvindue eller registreringsbillede kan se ud. Øverst på vinduet stå der, hvilket vindue man befinder sig i. Indtastnings felter. Billede 1-7. Viser et registreringsbillede. Hotline: Tlf

15 Introduktion I højre side og i bunden af indtastnings felterne befinder der sig rullepaneler. Med rullepanelerne kan man flytte dele af indtastningsfelterne ind i vinduet, hvis ikke alle indtastningsfelter er synlige. Indtastning Nye data I de skærmvinduer, hvor man indtaster nye data, taster man tallet ind, trykker på Enter ( ), cursor hopper derefter til det næste felt, hvor man så kan taste den næste værdi ind. Har man lavet en forkert indtastning, flyttes cursor til det felt hvor der er fejl og den nye værdi indtastes. Står cursoren og blinker, er det fordi man er inde i et indtastningsfelt. Man kan komme ud af et indtastningsfelt på to måder. Enten ved at trykke på Enter ( ) og acceptere værdien, eller ved at trykke på Esc for at fortryde værdien. Gentag funktion Ved ny indtastning kan man gentage det felt, der står ovenover ved at trykke på tasten stjerne ( ). Gamle data Tidligere registreringer kan kaldes frem ved at klikke på eller ved at trykke på F2. Når man har gjort det, kan man flytte cursor, med piletasterne, rundt imellem de data, der er indtastet i dette skærmbillede, og rette i disse tal. Ønsker man at finde en registrering, på en bestemt dato, kan dette gøres ved at trykke på F5 eller ved klik på., hvis man ønsker at regi- Man trykker igen på F2 eller klikker på strere nye indtastninger. Dato Bemærk! Sokort Udskrift med data En dato skal indtastes ddmmåå, hvor dd er dagen, mm er måned og åå er året, hvis ikke dette indtastes korrekt, vil programmet ikke godkende indtastningen. Hvis der indgår et dyrnr. som det første felt i registreringslinien, skal der indtastes både dyrnr. og dato, før registreringen er gyldig. Hvis det første felt er et datofelt, er det nok kun at indtaste en dato, for at registreringen er gyldig. Ved registrering af søer, kan man kalde sokort frem på skærm ved at trykke på F7 eller ved at klikke på. Det dyr nr. man er ved, vil blive vist på sokortet. Herefter kan man bladre i sokortene, og ændre/indtaste data i de enkelte sokort. Der er ikke forskel på om data er indtastet på sokortet, eller i indtastningsvinduerne. Er vinduet med registreringer, kan man ved at trykke på F6 eller ved at klikke på og derefter vælge den ønskede periode samt evt. sti interval få lavet en udskrift af de data der er indtastet. Er vinduet tom skal man først trykke på F2 eller klikke på før udskriften laves. Hotline: Tlf

16 Indberetningsliste Vis udskrift AgroSoft WinSvin Introduktion Er vinduet uden registreringer, kan man ved at trykke på F6 eller ved at klikke på, udskrive en side uden registreringer til nye hændelser. Det er muligt at se udskriften på skærmen først, før man udskriver den på printeren. Dette gøres ved at trykke på Ctrl+P eller ved at klikke på. Opsætning af registreringsvinduer og styringslister Ved at trykke på Alt+F11 eller ved at klikke på, kan man til- og fravælge de enkelte kolonner/indtastnings felter i det pågældende registreringsvindue. Billede 1-8 fremkommer, når man vælger kolonne setup under punktet Faringer. Billede 1-8. Viser kolonne setup Grå/Hvide felter Udskrifter ændres/ fravælges. OK afslutter og gemmer kolonne setup. Standard nulstiller alle fravalg. Skrift og Linje afstand på udskriften kan ændres. Dyrnr (Gult felt på skærmen) kan ikke De resterende kolonner kan til- og fravælges. Når felterne under felt overskriften er Hvide på skærmen, kommer kolonnen med på udskriften, er felterne derimod Grå på skærmen, kommer de ikke med. Kolonnerne til-/fravælges ved at dobbeltklikke med højre musetast på kolonnens overskrift. Under alle menu punkter har man mulighed for at udskrive forskellige lister. Ønsker man ikke at udskrive listerne kan man via Vis Udskrift se selve udskriften først og evt. resultater. Ved at trykke på Ctrl+P eller ved at klikke på vil programmet først vise udskriften, på skærmen, som den vil se ud når den bliver udskrevet. Hotline: Tlf

17 Introduktion Billede 1-9. Viser et udskrifts eksempel i "Vis Udskrift". Rullepanelet Minimer/Maksimer Hvis hele udskriften ikke kan være på skærmen, på én gang, kan man flytte udskriften med rullepanelet eller med piletasterne. Ønsker man at ændre billede størrelsen på skærmen kan man klikke på for at minimere vinduet og på for at maksimere. Ønsker man at ændre tekst størrelsen på skærmen kan man klikke på for at zoome ind på teksten og på for at zoome ud. Samme funktion finder man, ved at bruge + og - taster på nummer tastaturet. Skift side Er der flere sider, kan man skifte til næste side ved at klikke på eller på for at vende tilbage. Samme funktion finder man, ved at bruge Page Up og Page Down. Udskriv Ønsker man, at det skal udskrives på printer, skal man klikke på eller trykke på F6. Ønsker man flere udskrifter, trykker man blot igen. Ved at klikke på eller ved at trykke på F6 efter Vis Udskrift kommer flg. skærmbillede frem på skærmen. Hotline: Tlf

18 Introduktion I dette skærmbillede har man 3 udskrifts muligheder. Udskriv alle sider på én gang. Udskriv den aktuelle side. Udvælg et bestemt sideinter-val. Billede Viser udskrifts bestilling. Printer indstillinger Når man vælger [Siden] og trykker på OK, har man mulighed for at vælge en anden printer eller en anden printeropsætning. Hotline: Tlf

19 Generelt 2 GENERELT Under Generelt vælges bl.a., hvilken besætning man ønsker at arbejde med, valg af sikkerhedskopiering, valg af program parametre under punktet Program Setup, opsætning af produktions rapport, opsætning styringslister, opsætning af ugekort, valg af tekst koder og som det sidste punkt, afslutning af AgroSoft WinSvin. Klik med musen på hovedmenu punktet Generelt, hvorefter flg. kommandoliste vil herefter fremkomme. Billede 2-1. Viser kommandolisten under menupunktet generelt. Menu kommandoer Under Generelt finder man de menu kommandoer der danner grundlag for programmet AgroSoft WinSvin. Hotline: Tlf

20 Generelt Vælg besætning Ved at klikke på eller én gang på Generelt og derefter én gang på Vælg Besætning fremkommer flg. skærmbillede. Flg. gøres: Klik med musen på den besætning De ønsker at arbejde med og klik derefter på OK. besætninger. Billede 2-2. Viser oprettede REG_FIL Bemærk! REG_FIL er Deres egen besætning. Besætning 1 og 2 er besætninger, man selv kan oprette under punktet Opret Besætning, hvis der er behov for at arbejde med flere besætninger. Når programmet åbnes, vil det starte i besætningen REG_FIL. Hotline: Tlf

21 Generelt Opret Besætning Ved at klikke én gang på Generelt og derefter én gang på Opret Besætning vil flg. skærmbillede fremkomme. Billede 2-3. Viser opret besætning Under Opret besætning har man mulighed for at oprette flere besætninger. Flg. gøres: Indtast først Deres navn og tryk på TAB ( ) tasten, indtast gade og tryk på TAB tasten, o.s.v. Indtastningen afsluttes ved at klikke på OK. Bibliotek Ønsker man ikke at bruge telefon nr. som fil bibliotek, kan man fjerne krydset i feltet og indtaste bibliotekets navn nedenunder. Navnet på biblioteket må ikke være på mere end 8 tegn og må ikke indeholde punktum. Hotline: Tlf

22 Generelt Lav sikkerhedskopi til diskette Som bruger af et EDB program SKAL MAN HUSKE AT TAGE SIK- KERHEDSKOPI af sine egne data. På den måde undgår man, hvis der opstår en fejl ved computeren, at alle data går tabt, og man skal starte forfra med at registrere. Ved at klikke én gang på Generelt og derefter én gang på Lav sikkerhedskopi til diskette fremkommer flg. skærmbillede. Her kan til- og fravælges de data, som ønskes udlæst. Tag sikkerhedskopi mindst én gang hver måned. Det er bedre at have én kopi for meget end én for lidt. Skift mellem mindst 2 sæt disketter, så ikke det er den samme diskette, der bruges hver gang. Bruger man den samme diskette, og der opstår en fejl under udlæsning, har man i realiteten ingen sikkerhedskopi, da denne er blevet slettet. diskette Billede 2-4. Udlæs sikkerhedskopi til Flg. gøres: Indsæt en diskette i diskette drev A og klik på Lav kopi. Billedet nedenunder vil nu fremkomme. Billede 2-5. Formatering af disketten. Udlæs sikkerhedskopi Klik på OK for at formatere disketten. Herefter formaterer programmet disketten og udlæser derefter sikkerhedskopien på den. Når sikkerhedskopien er færdig afsluttes Udlæs sikkerhedskopi ved at klikke på LUK. Ønsker man at sende sin sikkerhedskopi via , kan man i stedet udlæse sikkerhedskopien som fil til sin harddisk. Se afsnittet Lav sikkerhedskopi til fil. Hotline: Tlf

23 Lav Sikkerhedskopi til fil AgroSoft WinSvin Generelt Ved at klikke én gang på Generelt, derefter én gang på Ekstern dataregistrering og til sidst én gang på Lav Sikkerhedskopi til fil fremkommer flg. skærmbillede. Her kan til- og fravælges de data, som ønskes udlæst. Billede 2-6. Viser Lav sikkerhedskopi til fil. Flg. gøres Klik på Lav Kopi. Hvorefter nedenstående billede fremkommer. Billede 2-7. Viser Udlæs sikkerhedskopi. Her vælges DREV C for at udlæse sikkerhedskopien til harddisken. Et telefonnummer.awz eller Backup.awz vil nu vise sig i det store feltet under Filnavn. Klik herpå og klik derefter på OK. Når filen er lavet, afsluttes Lav sikkerhedskopi til fil ved at klikke Luk. Filen ligger nu i C:\Win_svin. Hotline: Tlf

24 Generelt Program Setup I program setup indtaster man de faste parametre, man ønsker, programmet skal bruge. Bemærk! Det er vigtigt, at man er klar over, hvilke parametre der er valgt i Program Setup, da setup bestemmer hvordan programmet skal reagere. Faneblade OK afslutter program setup og gemmer de ændrede data. Billede 2-8. Viser program setup Annuller afslutter program setup uden at gemme evt. ændringer. Program Setup består af en række faneblade, hvor hvert faneblad indeholder en gruppe parametre, der svarer til overskriften. Skift fra et faneblad til et andet ved at klikke en gang på menu overskriften. Ved at klikke på Standard vælger man de parametre, der følger med programmet. Besætning Ekstern Registre Analyse 1 Analyse 2 Under overskriften Besætning indtaster man programmets ejendomsdata. Under overskriften Ekstern finder man punkterne vedrørende ekstern kommunikation. Under overskriften Registrer finder man punkterne som datocheck, checkliste, vis sidste hændelse, valg af polteafdeling, opsætning til holddrift og priser. Under overskriften til den første Analyse finder man valg af opsætning til analyserne produktionsrapport og orneanalyse. Under overskriften til den anden Analyse finder man valg af opsætning til analyserne positiv/negativliste, fordelingskurve, produktionsniveau og besætningsanalyse. Hotline: Tlf

25 Generelt Besætningsanalysen lavet for et ugehold. Ønsker man på besætningsanalysen kun at se resultaterne for et bestemt ugehold, kan dette vælges til under Generelt - Program setup - Analyse 2. Vælg Løbehold Billede 2-9. Viser opsætning af besætningsanalysen Når man bestiller en besætningsanalyse, skal man i stedet for at angive den ønskede periode, blot skrive en dato fra den uge som holdet blev løbet i. Udskrift Under overskriften Udskrift finder man valg af udskrifter til f.eks. sokort og gruppestyring. Hotline: Tlf

26 Generelt Hvis man ønsker at få vist alle eller en del af ens supl. - /medicinregistreringer på sokortet, Ving til hvis supl. reg. skal medtages på sokortet. I feltet efter, kan man begrænse, hvilke koder der skal medtages. (f.eks. kun kode 1-20) Billede Opsætning af sokortet Ving til hvis medicinregistreringerne skal medtages på sokortet. i feltet efter kan man bestemme, hvor mange registreringer der maks. ønskes medtaget. Her kan man bestemme, hvor mange tomme linier man evt. vil have vist på sokortet Hotline: Tlf

27 Generelt Vis rigtigt ugenr. Hvis man har opsat programmet til at starte ugen en anden dag end mandag (f.eks. torsdag,) får ugen som standart det ugenummer, som den uge startdagen ligger i. Ønsker man i stedet, at ugen skal have ugenummeret for den uge, som slutdagen ligger i, kan dette nu vælges under Generelt - Program setup- Udskrift. Skal ugenummeret gives efter startdagen, vælg da den ugedag ugen skal starte. Billede Viser valg af ugedag. Skal ugenummeret gives efter slutdagen, vælg da ugedagen (+1 uge) Bemærk for at tildele de rigtige uger med tilbagevirkende kraft, skal man lave et databasecheck. Klik på Sodata - Checkliste - i datofelter skriv og klik på OK. Vælg Sprog Under punktet Vælg Sprog er der mulighed for at skifte mellem et eller flere sprog. Ved køb af AgroSoft Svinesystem er programmet leveret på dansk (DK), men kan dog udvides med flere sprog. Hotline: Tlf

28 Generelt Ved at klikke én gang på Generelt og derefter én gang på Vælg Sprog fremkommer flg. skærmbillede. Billede Viser mulige sprog. Flg. gøres: Dobbelt klik på flaget eller klik først på det flag som De ønsker. at programmet skal køre i og klik derefter på OK. Ønsker De, at programmet automatisk skal starte i det valgte sprog, skal De sætte et flueben ( ) i feltet Husk Opsætning. Sprog valg Programmet kan p.t.(november 2004) udvides med flg. sprog: DK Dansk GR Græsk FI Finsk HU Ungarsk GB Engelsk NL Hollandsk DE Tysk SP Spansk IS Islandsk ES Estisk NO Norsk LI Litauisk PL Polsk LV Lettisk SV Svensk F Fransk MK Makedonsk R Russisk BG Bulgarsk KO Koreansk PT Portugisisk Hotline: Tlf

29 Generelt Produktionsrapport Før det er muligt at beregne en effektivitetsrapport, skal man oprette de rapporter, man ønsker at beregne samt vælge hvilke dyr/registreringer, der skal indgå i de enkelte rapporter. Som bruger er det altså muligt selv at bestemme, hvilke dyr/registreringer der skal medtages til en effektivitetsrapport. Ligeledes kan man bestemme om rapporten er til søer, ungdyr eller slagtesvin. Ved at klikke én gang på Generelt og derefter én gang på Produktionsrapport fremkommer flg. skærmbillede. Billede Viser oprettede effektivitetsrapporter. I dette billede kan man oprette nye effektivitetsrapporter eller ændre i dem, der allerede er oprettet. Ændre rapport Cursor flyttes til det felt, der skal ændres, og den nye værdi indtastes efterfulgt af Enter ( ). Opret rapport Ønsker man, at oprette nye rapporter, skal man klikke på eller trykke på F2, hvorefter definitionen til rapporten indtastes. Efter man har oprettet en ny rapport, kan man igen klikke på eller trykke på F2. Bemærk Udskriv rapport Læs mere om opsætning af produktionsrapport på de efterfølgende sider. Rapporten beregnes under hovedmenupunktet Effektivitets rapport (afsnit 9-1). Hotline: Tlf

30 Generelt Beskrivelse af feltoverskrifterne og deres betydning I første del (Billede 2-1) vælger man, hvilken beregning man ønsker. [Nr] [Beregn] Er nummeret på effektivitetsrapporten og den rækkefølge rapporterne vil blive beregnet, hvis flere eller alle rapporter beregnes på en gang. I feltet [Beregn] vælger man, om rapporten forud skal være valgt til at blive beregnet. Et J betyder, at rapporten automatisk vil være valgt til at blive beregnet. Et N betyder, at rapporten ikke automatisk vil være valgt til at blive beregnet. [Test] Bemærk Billede I feltet [Test] bestemmer man, om afstemningen af rapporten ønskes vist på skærmen, før rapporten vises. Et J betyder, at afstemningen vises på skærmen. Et N betyder, at afstemningen ikke vises på skærmen, og rapporten vises straks efter, at den er beregnet. Et + betyder at grisene på besætningslisten sammentælles efter den sti. Se Bemærk. Ønsker man, at der på besætningslisten (beholdning) skal figurere, hvor mange af dyrene (klimagrise, ung- og slagtesvin), der vejer henholdsvis over og under 50 kg, skal man under [Test] skrive +. (Se Besætningsliste under Sodata.) Har man to rapporter med samme sti, (f.eks. sohold sti k og klimastald sti k), skal der kun være + i den ene rapport, da programmet ellers tæller dyrene to gange). Kører soholdet som multisite, skal der stå + ved klimastalden. I anden del (Billede 2-15) bestemmer man, hvilken produktionsrapport man ønsker at have mulighed for at lave. Hotline: Tlf

31 Billede Viser valg af E-rapport. Generelt I feltet [Søer] bestemmer man, om det skal være en effektivitetsrapport til søer eller ungdyr/slagtesvin. Et J betyder, at det er en effektivitetsrapport til søer. Et N betyder, at rapporten er til ungdyr/slagtesvin. [Overskrift] [F.sti], [T.sti] Under overskrift skriver man en tekst, så det er muligt at adskille rapporterne fra hinanden (udskrives øverst på produktionsrapporten). I tredje del (Billede 2-16) vælger man bl.a., hvilke ungdyr der skal indgå i produktionsrapporten. I de første to felter F.sti, T.sti angiver man, hvilke registreringer der skal medtages fra registrering søer og orner til effektivitetsrapport sohold (søer). De bruges ved Satellit faringer (Svensk system). I feltet [Stier] indtaster man antallet af stipladser, der bruges til beregning af staldudnyttelsen i effektivitetsrapporterne for ungdyr/ slagtesvin. Billede Viser hvilke ungdyr, der er valgt til E-rapporten. [F.sti], [T.sti] Stibetegnelser I de to efterfølgende felter F.sti og T.sti vælger man, hvilke registreringer der skal medtages fra registrering ungdyr (Ungdyr/Slagtesvin), til effektivitetsrapporten søer (foderforbrug frav. grise, døde frav. grise og solgte/overførte frav. grise). Eller hvilke registreringer, der skal medtages til effektivitetsrapporten ungdyr/slagtesvin. Det er underordnet, hvilke stibetegnelser man bruger, når blot man er konsekvent hele vejen igennem programmet. Dog letter det indtastningen, fejlfindingen ved status differencer, AgroSoft hotline og nyansatte, hvis man bruger simple og korte sti betingelser. Flg. sti betegnelser bruges normalt: Multisite m eller 1 Klimastald: k eller 4 Hotline: Tlf

32 Bemærk Bemærk AgroSoft WinSvin Ungsvin: u eller 5 Slagtesvin: s eller 6 Polte: polt eller 7 Generelt Har man fået sine besætningsdata konverteret over fra et andet program, skal man være opmærksom på, at de stibetegnelser man benyttede i det gamle program, er blevet konverteret med over. Man bør fortsætte med at benytte disse stibetegnelser. Bruger man AgroSoft Håndterminal (HT), eller ønsker man senere at begynde at bruge HT, skal man benytte tal i stedet for bogstaver. Flere slagtesvinestalde med sektioneret drift Hvis man har flere slagtesvinestalde med sektioneret drift, kan man opsætte programmet til at lave en produktionsrapport for hvert enkelt staldafsnit samt en samlet for alle staldafsnittene- også selvom man kører med forskudt status på de forskellige afsnit. Flg. gøres Under Produktionsrapport skal man definere en rapport for hvert staldafsnit samt en samlet for alle staldsnit. Billede Viser eksempel på definition af rapporter til sektioneret drift. Eksempel Besætningsliste Status Hedder de forskellige afsnit f.eks. sti s1, s2, s3 og s4, skal den samlede produktionsrapport for alle staldafsnittene beregne fra sti s1 til s5. Ønsker man, at slagtesvinene skal tælles med under Beholdning på Besætningslisten, skal man sætte + under Test for den samlede rapport. Under Status ungdyr i menupunktet status skal der desuden være mindst 2 statusdatoer indtastet for den samlede sti. I ovenstående eksempel sti s5. Hotline: Tlf

33 Generelt Produktionsstyring I produktionsstyring kan man udarbejde arbejdslister og indberetningslister, så søer/gylte/polte der skal kontrolleres, vaccineres, flyttes eller andet på en bestemt dag/uge, kan blive udskrevet på en overskuelig liste. Måden hvorpå man udvælger dyrene er, at man bestemmer, hvilke dyr man ønsker udskrevet ved at vælge et interval af dage efter den sidste hændelse, man har indberettet (f.eks. indgang, løbning, faring). Ved at klikke én gang på Generelt og derefter én gang på Produktionsstyring fremkommer flg. skærmvindue. Billede Viser oprettede styringslister. Ændre lister I Billede 2-18 kan man oprette nye styringslister eller ændre i dem. Cursor flyttes til det felt, der skal ændres og den nye værdi indtastes efterfulgt af Enter ( ). Opret lister Ønsker man at oprette nye lister, trykker man på F2 eller klikker på, hvorefter definitionen til listen indtastes. Når man har oprettet en ny liste, trykker man igen på F2 eller klikker på. Udskriv lister Listerne udskrives under hovedmenupunktet Sodata (se afsnit 8-8). Definition af produktions styringslister Det er muligt som bruger selv at bestemme hvilke dyr, der skal med på styringslisten, og hvordan den skal være. I første del (Billede 2-19) bestemmer man, hvilke lister man ønsker at kunne vælge i mellem. Hotline: Tlf

34 Generelt [Nr] Styringslisterne har et nummer, og programmet udskriver styringslisterne i nummerorden. Ønsker man en anden udskrifts rækkefølge, skal man blot ændre numrene på styringslisterne. I feltet [Overskrift] skriver man en tekst, så det er mulig at adskille listerne fra hinanden (udskrives øverst på styringslisten). I feltet [Print] bestemmer man, om denne styringsliste forud skal vælges når man ønsker at udskrive styringslister. Billede Styringslister Et J betyder, at styringslisten automatisk er valgt, når man udskriver styringslister. Et N betyder, at styringslisten ikke automatisk er valgt, når man udskriver styringslister. I anden del (Billede 2-20) bestemmer man, hvilke dyr man ønsker der skal udskrives på listen. [Status] I feltet status vælger man, hvilke dyr der skal medtages på listen udfra dyrenes sidste registrering. (sidste hændelse på dyret). Dette angives med 2 bogstaver for sidste hændelse, og der kan godt skrives 2 eller 3 ting for sidste hændelse. Hotline: Tlf

35 Generelt I felterne [F.dag] og [T.dag] bestemmer man, hvilke dyr der skal medtages på listen ud fra det interval (antal dage efter sidste registrering) dyrene befinder sig i. Billede Hændelses kriterier Status! Flg. kriterier kan skrives i feltet [Status]: FØ sidste registrering på dyret er indgang (fødselsdato). IN sidste registrering på dyret er indgang (indgangsdato). LØ sidste registrering på dyret er løbning (løbningsdato). DR sidste registrering på dyret er løbning med afkrydsning for drægtig (løbningsdato). FA sidste registrering på dyret er faring (faringsdato). FR sidste registrering på dyret er fravænning (frav.dato). Bemærk Ved fravænning kan man taste et minus tegn (-) i feltet [sti (so)], derved kommer soen ikke frem på løbelisten (bliver på fravænningslisten). Tredje del (Billede 2-21) bestemmer, hvorledes listen skal se ud. Hotline: Tlf

36 Generelt [Kontrol] Står der et tal i feltet [Kontrol], vil der blive udskrevet en kontroldato. Kontroldatoen er det antal dage, der er gået efter sidste hændelse, beregnet udfra de antal dage der står angivet under kontrol. F.eks. ved 3 ugers brunstkontrol står der [21] i kontrol, og derfor vil den 21-ende dag efter løbning blive udskrevet på dyret. I feltet [Kode] indtaster man et 4 cifret tal, hvor hvert tal har sin egen betydning, afhængig af placering og værdi. Disse fire cifre bestemmer, hvordan listen skal se ud (se de mest almindelige koder nederst på siden eller appendiks Koder til Produktionsstyring. Billede 2-21.Kriterier for listen. I feltet [Sorteret] bestemmer man udskrifts rækkefølgen på de dyr, der er med. Dette skal ikke indtastes, men vælges ved hjælp af drop down box. Sorteret Flg. kriterier kan bruges i feltet [Sorteret]: Dyrnr dyrene bliver udskrevet i nummer orden. Dato dyrene bliver udskrevet i dato orden (kontroldato) Stinr dyrene bliver udskrevet i stinummer orden. Hold nr dyrene bliver udskrevet i holdnummer orden (Uge nr.). Kode Har man angivet en kode, hvor tredje ciffer er et 1 tal, kan man vælge, via kolonne setup, hvilke felter/kolonner listen skal indeholde, hvor store felterne skal være og om siden skal drejes. Flg. gøres vedr. valg af felter: Vælg under overskriften [Kode] en kode hvor tredje ciffer er 1, som f.eks eller Placeres cursor på linjen og klik på, hvorefter kolonne setup fremkommer på skærmen. Læs om til- og fravalg af kolonner i afsnit De mest almindelige koder er: 4110 (løbe- farings- og fravænningslister) 4210 (løbe- farings- og fravænningslister med ekstra tomme felter) 4040 (vaccinationslister og evt. brunstkontrol) 4041 (vaccinationslister KUN gylte) 1020 (udskrift af sokort) Hotline: Tlf

37 Generelt Bemærk Alle koder kan ses under Appendiks afsnit I fjerde del (Billede 2-22) bestemmer man om evt. begrænsninger skal vises, når man bestiller listen, samt om der skal medtages evt. supplerende registreringer. [Vis Begrænsninger] Ønsker man, at evt. til valgte begrænsninger skal vises, (således at der er mulighed for at ændre i disse) inden listen udskrives, skal man vinge af i kolonnen Vis begr.. Billede Vis begrænsninger og supplerende registreringer. Supplerende reg. [Antal supl.] [Medtag supl. koder] [Alle e. sidste h.] Nøgletal Ønsker man at får vist evt. supplerende registreringer på søerne, skal kolonnen Supl.reg. vælges til under Kolonne setup (læs mere om til- og fravalg af kolonner i afsnit 1-11). Ønsker man at begrænse hvor mange supplerende registreringer, der kan medtages for hver so, kan man under Antal supl angive et maks. antal. Ønsker man, at der kun kan medtages et udpluk af de supplerende registreringer, kan man i Medtag supl. koder definere hvilke koder, der har interesse. I ovenstående eksempel (Billede 2-22) kode 1 til 10 og kode Ønsker man, at der kun skal medtages supplerende registreringer, der er foretaget efter den sidste hændelse på dyrene, vinger man af i kolonne Alle e. sidste h.. Det er muligt at få nøgletallene Lev/ku (levendefødte pr. kuld), Lev. Født (antal levendefødte i alt) og Far.inter (faringsinterval, gennemsnitligt antal dage fra faring til faring) vist på styringslisterne. Nøgletallene kan tilvælges under Kolonne setup (se evt. afsnit 1-11 om til- og fravalg af kolonner) Hotline: Tlf

38 Generelt UgeKort Setup I programmet har man mulighed for at udskrive ugekort. Et ugekort er en liste, der indeholder alle de dyr, hvis sidste hændelse enten var løbning, faring, fravænning eller har forventet faring i samme uge. Listen indeholder udover information omkring sidste hændelse, også tomme felter, hvori det er muligt, at notere de efterfølgende hændelser. I Ugekort Setup er det muligt, at ændre listen efter egne ønsker. Tekster der udskrives for enden af ugekortet og kan slettes, tilføjes eller ændres. Ved at angive antallet af dage der f.eks. skal gå efter løbning, vil man på udskriften kunne se, hvilken uge hændelsen skal foregå. Ved at klikke én gang på Generelt og derefter én gang på UgeKort Setup vil flg. skærmbille de fremkomme. Skriftstørrelse der bestemmer, hvor store felterne skal være. Bestemmer hvilken hændelse ugekortet skal samles efter. [Dyrnr] (gule felter) er fastsat på forhånd og kan ikke ændres. Billede Viser opsætningen i ugekortet. De resterende felter kan til og fra vælges efter eget valg. Er felterne under felt overskriften Hvide på skærmen, vil kolonnen komme med på udskriften, er felterne Grå på skærmen, vil de ikke komme med. Ændring af tekster Dobbeltklik på det felt De ønsker at tilføje tekst til eller slette tekst i. Skrift Fravælg kolonner Ved hjælp af skriftstørrelsen kan man tilpasse skriften og felterne hvori man kan skrive nye hændelser. Ønsker man at fravælge en kolonne, dobbeltklikker man med højre muse-tast på felt overskriften, så felterne bliver Grå og kolonnen er fravalgt. Tilføj kolonner Ønsker man at tilføje en fra valgt kolonne, dobbeltklikker man med højre musetast på felt overskriften, så felterne bliver Hvide. Udskriv Udskriv ugekort under Sodata (afsnit 8-15). Bemærk! Hvis ingen kolonner er fravalgt, er der ikke plads til teksten på udskriften. Hotline: Tlf

39 Generelt Kode Setup Tekster til koder Under punktet Tekster til koder som findes under Kode Setup, kan man oprette de koder med tilhørende tekster man ønsker at benytte. Koderne kan bruges, hvis man ønsker at analysere eksempelvis udsætterårsager, dødsårsager i farestalden eller bemærkninger på slagtesvin. Ved at klikke én gang på Generelt, én gang på Kode Setup og derefter én gang på Tekster til koder vil flg. skærmvindue fremkomme. Billede Viser oprettede koder. I Billede 2-24 kan man indtaste teksten til de koder (forkortelser) man ønsker at bruge. Opret Opret selv et kode system eller udvælg nogle koder fra BSO (se appendiks bagerst i vejledningen). Indtastningen foregår på normalvis (se indtastnings funktioner afsnit 1-10). Foder kartotek Under punktet Foder kartotek som findes under Kode Setup kan man oprette alle de forskellige fodermidler man benytter. Når man så registrere foderforbruget under eksempelvis Søer, skal man blot indtaste dato, mængde og kartoteks koden. Hvis ikke man kan huske koden kan man søge med F5 eller klikke på. Ved at klikke én gang på Generelt, én gang på Kode Setup og derefter én gang på Foder kartotek vil flg. skærmvindue fremkomme. Hotline: Tlf

40 Generelt Billede Viser oprettede fodermidler. Opret Bemærk Pris kartotek Opret selv et kode system på op til 12 tegn. Benyt enten tal eller tekst. Indtastningen foregår på normalvis (se indtastnings funktioner afsnit 1-10). Pris, Fes, samt øvrige værdier skal indtastes pr kg. Under punktet Pris kartotek som findes under Kode Setup kan man oprette alle indtægtsposter og udgiftsposter, man ønsker at registrere i registreringsvinduerne Diverse indtægter og Andet forbrug. Når man så registrere f.eks. andet forbrug under eksempelvis Søer, skal man blot indtaste dato, finde udgiftsposten ved at søge med F5 eller ved at klikke på og derefter evt. indtaste prisen eller mængden. Ved at klikke én gang på Generelt, én gang på Kode Setup og derefter én gang på Pris kartotek fremkommer flg. skærmvindue. Billede Viser oprettede emner i priskartotek. Opret Opret selv et kode system på op til 6 tegn. Benyt enten tal eller tekst. Indtastningen foregår på normalvis (se indtastnings funktioner afsnit 1-10). Hotline: Tlf

41 Generelt Sti definition til slagteriafregning Ønsker man at downloade sine slagteriafregninger via Internettet, skal man i dette vindue oprette de leverandørnumre og stiberegnelser man benytter, samt indtaste korrektionsfaktoren. Korrektionsfaktoren benyttes af programmet til omregning af slagtevægt til levendevægt. Korrektionsfaktoren er normalt 1,31 for alm. Slagtesvin og 1,28 for tungsvin. [Leverandørnr] som slagtedyrene er registreret under på filen. [Sti] betegnelse hvorunder slagtedyrene skal registreres under Ungdyr - Afgang slagtet. Billede Viser Stidefinition til slagteriafregning. Bemærk Leverer man slagtesvin fra flere forskellige stibetegnelser (stalde/ stier), skal de have hver deres leverandørnummer, for at programmet kan tage dem ud af de korrekte stier. Læs mere om downloadning af slagteriafregninger under afsnit Hotline: Tlf

42 Generelt Notering Under punktet Notering som findes under Generelt kan man indtaste, hvilken notering samt tillæg/ fradrag man har solgt sine grise til på hvilke datoer. Billede Viser noteringsbilledet. Kolonne Setup Ved at klikke på kommer man ind i kolonne Setup. Her er det muligt at til- og fravælge kolonner. Billede Viser kolonne Setup. Fravælg kolonner Tilvælg kolonner Bemærk Ønsker man at fravælge en kolonne, skal man dobbeltklikke med højre musetast på felt overskriften, så bliver felterne grå, og kolonnen er fravalgt. Ønsker man at tilvælge en kolonne, skal man dobbeltklikke med højre musetast på felt overskriften, så felterne bliver hvide. Hvis man har internet adgang på sin PC, kan man i stedet downloade noteringen. Dette gøres ligeledes under Generelt og Notering. Hotline: Tlf

43 Generelt Download af smågrisepriser Hvis man har adgang til internettet, kan man downloade smågrisepriserne. Før priserne kan downloades første gang, skal man under Generelt - Program setup - Ekstern - Notering vælge, hvilken notering der skal hentes (konventionel, MS eller SPF). Download/indtastning af smågrisepriser foregår herefter under Generelt Notering. Ønsker man at hente priserne via Internettet, skal man klikke på Programmet henter den ugentlige notering fra d. 1/9-03 og frem til dags dato. Når man efterfølgende indtaster sine salg/flytninger af smågrise, benytter programmet de korrekte priser i forhold til datoen. Hotline: Tlf

44 Generelt kartotek I programmet er der mulighed for at sende WebBackup, E-kontrol rapport, Ugemanagement og flytninger af dyr via . Først skal de adresser man ønsker at sende til, dog oprettes under Generelt kartotek. Billede Oversigt over kartotek Ving af hvilke ting, der skal kunne sendes til de forskellige adresser. Når E-kontrollen er lavet, er der et ikon. Når man trykker på dette, bliver der spurgt om rapporten skal sendes, hvilket der så bekræftes. E-kontrol som PDF-Fil E-rapporten kan også sendes som PDF-fil. PDF-filer bruges når modtageren ikke har et AgroSoft-program. Modtageren vil blot få en kopi af E- rapporten tilsendt via . Hvis man ønsker det, kan man også gemme rapporten som en PDF-fil på en diskette eller lignende. Beregn E-rapporten. Når rapporten vises på skærmen, er der et ikon Klik først på ikonet og vælg, hvor filen skal gemmes. Herefter sendes en hvor PDF-filen skal vedhæftes. Vær opmærksom på at en sendes til de adresser, der er indtastet i kartoteket, hvis der er vinget af ved E-kontrol. Hotline: Tlf

45 Generelt Behandlings journaler Registrere journaler For at kunne analysere en besætning optimalt, er det ikke nok kun at se på besætningens nøgletal, som f.eks. Lev. fødte, Grise pr årsso eller spildfoderdage. Det er også nødvendig at kende besætningens sundhedstilstand. Til det formål er der i programmet mulighed for at registrere medicin forbruget på alle dyr, lige fra pattegrisene ved soen til søer-/orner. Derefter kan der udskrives behandlingsjournaler, tilbageholdelseslister, genbehandlingslister og sundhedsanalyser (læs mere om hvor og hvordan i afsnit 15-1). Desuden kan der genordinere medicin og beregne restmængder. Under punktet Registrer journaler skal man indtaste de forskellige behandlings former, der kan/skal foretages i besætningen. Er dette gjort, kan man ved medicin registreringen søge på de enkelte behandlinger og blot nøjes med at indtaste koden [jour.id] på den behandling man har udført. Bemærk! Flg. gøres Er dyrlægen, der kommer på besætningsbesøg i besiddelse af AgroSoft VetSys, kan han/hun udlæse en diskette med de aftalte behandlinger. Disse kan så indlæses direkte i punktet Registrer journaler (læs mere om indlæsning af behandlinger i afsnit 2-28 Indlæs journaler ). I hovedmenuen vælger man under punktet Generelt menu punktet Behandlings journaler og derefter igen punktet Registrer journaler. Flg. skærmvindue vil eksempelvis fremkomme, når man trykker på F2 eller klikker på, hvis der er indtastet data tidligere. Billede Oversigt over mulige behandlinger i besætningen. Indtastning Indtastningen foregår på normalvis (se indtastnings funktioner afsnit 1-10). [Dato] Fra hvilken dato må behandlingen/lægemidlet benyttes. Hotline: Tlf

46 Bemærk AgroSoft WinSvin Generelt Der kan ikke søges på en behandling/lægemiddel, hvis datoen er mere end 35 dage gammel. Overskriv da datoen med en ny (dags dato). [Dyreart] [Diagnose] [Lægemiddel] [Dosis] [Frist] [Jour.ID] Bemærk! Med dyreart menes f.eks. Søer, Klimagrise 6-15 kg, Klimagrise 16-25kg, Polte, Ungdyr kg, o.s.v.. Med diagnose menes f.eks. Coli Diarre, MMA, Hjernebetændelse, Manglende Laktationsevne, o.s.v.. Hvilket produkt/lægemiddel skal benyttes til den pågældende diagnose og dyreart. Hvilken mængde og hvor hyppigt skal der behandles med det pågældende produkt/lægemiddel. Hvor lang er tilbageholdelsesfristen (i dage) på det pågældende produkt /lægemiddel. Hver behandling skal have en journal identitet (kode/nr.). Denne jour.id benyttes ved medicin registreringen og henfører nøjagtig til en bestemt diagnose/behandlingsform. Journal identiteten svare nøjagtig til en bestemt diagnose/ behandlingsform og kan derfor kun indtastes én gang i Billede Indlæs journaler I menu punkt Indlæse journaler kan man indlæse, fra diskette, de aktuelle behandlings journaler, den ansvarlige for dyrene og dyrlægen er enige om at benytte for den kommende periode. Flg. gøres I hovedmenuen vælger man under punktet Generelt menu punktet Behandlings journaler og derefter igen punktet Indlæs journaler. Flg. skærmvindue vil fremkomme. Billede Anvisning Indsæt disketten fra dyrlægen med behandlings journalerne og klik derefter på OK. Programmet vil nu automatisk fra disketten indlæse journalerne i Agro- Soft Svinesystem. Hotline: Tlf

47 Generelt Når programmet er færdig med at indlæse behandlings journalerne, vil flg. skærmbillede fremkomme. Billede Besked. Programmet er nu færdig med at indlæse journalerne, der kan ses under punktet Registrer journaler eller ved at trykke på F5 / når cursor står i feltet [Kode] eller [Jour.ID] i et registrerings billede. Medicinregistrering AgroSoft programmet er udbygget til at kunne genordinere medicin, beregne restmængde og udskrive en liste over genbehandlinger. De dyr, der skal genbehandles, vises også på en arbejdsliste i PocketPigs. Registrer journaler. Under menupunktet Generelt, Behandlings Journaler, Registrer Journaler Søerne skal behandles 3 dage i træk. Billede Registrer journaler. Søerne skal kun behandles én gang. I samarbejde med dyrlægen oprettes de journaler, som man har i besætningen. I registreringsbilledet skrives: Dato Dyreart f.eks. so eller pattegrise. Journal ID (fortløbende nr.) Diagnose Dosis gentag (dette henviser til hvor mange gange efter hinanden dyret skal behandles) Lægemiddel Dosis Frist (slagtefrist) Hotline: Tlf

48 AgroSoft WinSvin Gives (hvordan skal lægemidlet gives) Generelt Billede Hvordan lægemidlet gives. Indtastninger af de daglige medicin- behandlinger De daglige medicinbehandlinger registreres enten i WinSvin eller i PocketPigs. I WinSvin kan man registrere behandlingerne enten under Søer, Medicin eller direkte fra sokortet via ikonet Hvis man står med den sorte ramme på Jour.ID og klikker på ikonet, så popper en boks op med de aktive Journaler. Her er det muligt at dobbeltklikke på den rigtige journal og feltet for Jour.ID vil blive udfyldt. Bemærk, hvis det er soen der behandles skal der ikke stå noget under antal. Billede De daglige indtastninger. Hotline: Tlf

49 Generelt Behandling af pattegrise i farestalden Billede Behandling af pattegrise. Behandling af pattegrise i farestalden tastes under søer, medicin med antallet af behandlede grise i kolonnen antal. I PocketPigs hedder feltet grise. Behandling af søer registreres på samme måde, dog skal der ikke registreres noget under antal eller grise. Genbehandlinger Under punktet Sundhedsanalyser er der kommet en mulighed for at udskrive genbehandlinger. Her kommer der en liste over de søer, avlsdyr eller ungdyr, som skal genbehandles ifølge det som defineret i kolonnen Dosis gentag under Registrer journaler. Nedenfor er vist et eksempel på en liste over genbehandlinger. Billede Udskrift. Billede Genbehandlinger Under Sundhedsanalyser, Behandlingsjournaler vælges Fra Dato som den dato, hvor dyrlægen var der sidst og hvor journalerne blev fornyet og Til Dato er dags dato. I Fra Jour.ID og Til Jour.ID kan der vinges af i feltet ud for Vælge Alle og så vil samtlige journaler udskrives med forventet forbrug og restbeholdning, som det fremgår af nedenstående. Hotline: Tlf

50 Generelt Genordinering og afstemning af medicin beholdning i forbindelse med dyrlægens besøg Ved dyrlægens besøg kan man udskrive en oversigt over medicinforbruget siden sidste besøg. Hvis den faktiske beholdning af Aquacycline f.eks. er 1140 ml, så er der 5 ml. spild/fejldosering. WinSvin beregner differencen og differencen/dyr, når den faktiske medicinbeholdning genordineres og der dannes nye behandlings journaler. Billede Genordinering. Udskrift af de enkelte behandlinger Under Sundhedsanalyser er der mulighed for at udskrive en besætningsbog over de enkelte behandlinger, som er foretaget i perioden. Det er muligt at vælge alle Jour.ID i perioden, og listen vil blive sorteret på dyrnr. Det er også muligt, at udskrive hver Jour.ID for sig. Billede Besætningsbog. NB. Billedet er beskåret i forhold til udskriften i WinSvin. Ny medicinordinering Ved dyrlægens besøg skal behandlingsjournalerne fornys. Ved klik på ikonet kommer følgende boks frem: Billede Nye ordineringer Ved klik på Ja oprettes der nye journalnr. (kopieres fra de gamle journaler), med dags dato. WinSvin er nu klar til den kommende måneds medicinregistrering. Hotline: Tlf

51 Generelt Arbejdssedler Under punktet Arbejdssedler kan man registrere, hvilke arbejdsopgaver som skal gøres, på hvilken dag/dage, hvilken prioritet opgaven har og evt. hvilken styringsliste som skal indgå. Ved at klikke én gang på Generelt og derefter én gang på Arbejdssedler fremkommer flg. skærmvindue. Billede Viser eksempler på arbejdsopgaver med tidspunkt m.m.. [Nr] Hver arbejdsopgave gives hvert sit nummer. Dette bestemmer rækkefølgen i arbejdslisten. Man kan derfor med fordel opdele opgaverne i intervaller, f.eks. Løbeafdeling fra 1 til 24, Farestald fra 25 til 49, Drægtighedsstald fra 50 til 74, o.s.v.. [Opgave] [Prioritet] [Styr.] Dagligt/Ugentligt Bemærk Udskrift Beskrivelse af arbejdsopgaven. Hver opgave gives en prioritet/vigtighed, hvor 1 har højeste prioritet. Hvis opgaven relaterer til en styringsliste, kan man få sonumrene oplyst på arbejdslisten, ved at skrive nummeret på styringslisten i dette felt. For hver arbejdsopgave man opretter afkrydser man først om det er en daglig eller ugentligt rutine. Er opgaven en ugentligt opgave, kan man efterfølgende afkrydse, på hvilke dage opgaven skal udføres. Hvis arbejdsopgaverne ikke er indtastet i nummerorden, kan disse sorteres ved at klikke på F2. Selve udskriften af arbejdssedler laves under menupunktet Arbejdslister under punktet Sodata. Hotline: Tlf

52 Generelt Slet Udsatte søer/gylte For ikke at fylde computeren op med gamle Sodata, eller hvis man ønsker at starte forfra med sonumrene, kan man slette søer og gylte, der er afgået. I Slet udsatte søer/gylte kan man slette alle de søer/gylte, der er udsat/afgået før en ønsket dato. Ved at klikke én gang på Generelt og derefter én gang på Slet Udsatte søer/gylte vil flg. skærmbillede fremkomme. Billede Slet søer/gylte Flg. gøres: Bemærk Sikkerhedskopi Indtast den ønskede dato og klik på OK, programmet vil nu slette alle de søer/gylte /polte, der er udsat før den valgte dato. Når man har slettet et dyr, vil alle informationerne på dette dyr være væk. Slet derfor ikke søer/gylte der har registreringer inden for effektivitets rapportens perioder. Det er altid en god ide at lave en sikkerhedskopi, før man begynder at slette mange dyr ( Lav sikkerhedskopi til diskette afsnit 2-4). Hotline: Tlf

53 Generelt Ændre sonumre Er man eksempelvis kommet i en situation, hvor man ikke kan oprette et eller flere nye sonumre, fordi numrene allerede eksisterer i forvejen og man ikke ønsker at slette søerne, kan man flytte de gamle numre til nye numre inklusiv alle data. I punktet Ændre sonumre kan man ændre et eller flere so nummer til et andet. Når man klikker én gang på Generelt og derefter én gang på Ændre sonumre vil flg. skærmbillede fremkomme. [Dyrnr Start] er det første so nummer, der skal ændres (flyttes). [Dyrnr Slut] er det sidste so nummer, der skal ændres (flyttes). [Flyt til nr.] er det nummer soen skal flyttes til eller hvorfra numrene skal starte. Billede Ændring af nr. Annullere afslutter punktet Ændre sonumre uden at ændre på numrene. F.eks. OK flytter sonumrene efter ovennævnte indtastninger. Søerne fra nr. 10 til 100 begge incl. ønskes flyttet til 1000 numrene. Dyrnr Start er nr. 10, Dyrnr Slut er nr. 100 og Flyt til nr. er nr Flytter man sonumrene til nr vil so nr. 10 få nr Ved at flytte sonumrene til nr får so nr. 10 i stedet nr Bemærk Det er en god ide, at lave en sikkerhedskopi før man begynder at ændre mange dyr ( Lav sikkerhedskopi til diskette afsnit 2-4). Ændre enkelte numre Har man kun et enkelt eller måske ganske få sonumre, man ønsker ændret, er der i stedet mulighed for at ændre nummeret på sokortet. Se afsnit 8-4. Hotline: Tlf

54 Generelt Ekstern data registrering Som et led i at gøre AgroSoft WinSvin nemmere, hurtigere og mere effektivt, arbejder AgroSoft specielt på at udvikle mulighed for integration til håndterminaler, transponder og fodercomputere. Under punktet Ekstern data registrering finder man nogle af disse integrations muligheder. Bemærk Håndterminal Vejledning Valg og opsætning af håndterminal, transponder og fodercomputer sker alt sammen under punktet Program Setup. Under punktet Håndterminal kan man overføre data mellem én håndterminal (HT) og AgroSoft WinSvin. For brug af HT samt overførsel af data mellem HT og PC, se vejledningen Håndterminal Agrosoft/ Multifeeder. Har De ikke vejledningen og ønsker den tilsendt, eller ønsker de yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte AgroSoft Hotline. Opdatere staldudstyr Indlæs fra staldudstyr Under punktet Opdatere staldudstyr er det muligt, at overføre data fra AgroSoft Svinesystem til transponderen eller fodercomputeren. Data som overføres er f.eks. sonumre, transpondernumre, søernes foderplan, cyklus dage, og andre data der kan have betydning for fodercomputeren/transponderen. For opsætning af kommunikationen, kontakt den pågældende leverandør af staldudstyret eller evt. Agrosoft. Under punktet Indlæs fra staldudstyr er det muligt, at overføre data fra transponderen eller fodercomputeren til AgroSoft Svinesystem. Data som overføres er f.eks. foderforbrug, antal stk., vægte, samt andre data der kan have betydning for AgroSoft Svinesystem. For opsætning af kommunikationen, kontakt den pågældende leverandør af staldudstyret eller evt. Agrosoft. Hotline: Tlf

55 Generelt Download slagteriaftegning Danish Crown Slagteriafregningerne kan kun downloades, hvis man leverer slagtesvin til Danish Crown og har Internetadgang på sin PC. Flg. gøres Læs først afsnit Er dette gjort gøres følgende: Klik på ikonet for Download, som findes på hovedsiden. Billede Download slagteriafregning. Indtast perioden afregningerne skal hentes ned for. Det er ikke muligt at indlæse samme afregning flere gange. Herefter fremkommer nedenstående billede. Vælg om der er afregninger fra DC eller Tican, der skal hentes. Kodeord til Landmandsportalen. Har man ikke et sådan kodeord, kan det bestilles på: Markér (klik på) det eller de leverandørnumre, der skal hentes på. For at kunne markére flere numre, skal man holde Ctrltasten nede samtidig med. Billede Vælg periode m.m. Hotline: Tlf

56 Download AgroSoft WinSvin Generelt Klik på Download for at begynde indhentningen af afregningerne. Når programmet har hentet filen, fremkommer følgende billede. Billede Indlæsning af afregningerne. Ønsker man at indlæse afregningerne, klikker man på Ja, hvorefter de køres ind i programmet. De kan herefter ses under Ungdyr - Afgang slagtet. System-setup Under Generelt Extern dataregistrering og System setup kan man selv se og ændre på koder i økonomidelen samt supplerende registreringer. Dette bruges f.eks. hvis man vil have sat en kode på sin økonomidel, således at andre ikke kan gå ind og læse økonomitallene. Det gælder både i selve rapporten, men også inde under de almindelige registreringer. Dels skal der vinges af i Generelt - Eksterne dataoverførsler - System setup, EconomyPassword, men der skal også mærkes af i Generelt Program setup Analyser, hvor der skal sættes et flueben i medtag økonomirapport. Ønsker man at ændre i selve opsætningen af punkterne ( hvilke punkter der skal vises og i hvilken rækkefølge) i systems setup kan dette gøres i tekstfilen wsini.dat, der findes i mappen Win_svin. Hotline: Tlf

57 Generelt Indlæs sikkerhedskopi Hvis man kommer i den situation, at man mister nogle data, (fordi man f.eks. får slettet nogle data, der ikke skulle slettes), kan man indlæse den seneste sikkerhedskopi. Man skal dog være opmærksom på at de registreringer, der er indtastet efter, man tog den sidste sikkerhedskopi, vil blive overskrevet (slettet). Ved at klikke én gang på Generelt og Extern dataregistrering og derefter én gang på Indlæs sikkerhedskopi vil flg. skærmbillede fremkomme. Her vælges hvilket drev, der ønskes at indlæse fra. Vælg DREV A: hvis der skal indlæses fra diskette drev. Billede Viser indlæs sikkerhedskopi. Flg. gøres: Indsæt disketten med den seneste sikkerhedskopi i DREV A:. Et telefonnummer.awz eller Backup.awz vil nu vise sig i det store felt under Filnavn. Klik herpå og klik OK. Flg. skærmbillede vil herefter fremkomme. Der kommer nu en advarsel om dataene i REG_FIL skal overskrives. Vælg OK hvis det accepteres. Billede Viser advarsel. Ligger sikkerhedskopien på mere ind én diskette, indsættes næste diskette når programmet skriver Telefonnummer.aw2 eller Backup.aw2 under Filnavn. Indsæt diskette nr. to, og klik OK. Bemærk Luk Indlæs disketterne i samme rækkefølge som de blev udlæst. Når programmet har indlæst alle disketter, afsluttes Indlæs sikkerhedskopi ved at klikke på knappen Luk. Hotline: Tlf

58 Generelt Begrænsning på levendefødte og fravænnede grise Man kan nu sætte en grænse for, hvor mange levendefødte grise der maksimalt kan indtastes på en faring. Grænsen man indsætter for de levendefødte virker også for det antal af fravænnede grise, der kan indtastes i forbindelse med fravænning. Grænsen opsættes under Generelt - System setup. Find linien FarrowMaxPigs. Billede Viser begrænsning på antal levendefødte grise Indtast den ønskede maks. værdi i feltet Værdi og klik på OK for at gemme ændringen. Hvis man herefter forsøger at indtaste et antal større end den indsatte grænse, kommer følgende besked. Ønsker man at indtaste en værdi, der er større på en hændelse, er man nødt til at ændre grænsen i System setup. Billede Viser Svinesystem Hotline: Tlf

59 Generelt Afslut Afslutning af AgroSoft WinSvin kan foregå på mange måder., dog bør en af flg. benyttes for at undgå tab af data. Afslut via Generelt Ved at klikke én gang på Generelt og derefter én gang på Afslut, vil programmet afslutte. Genvejstaster Hvis man trykker på Alt+F4 samtidig, vil programmet afslutte. Funktions knap Ved at klikke én gang på eller dobbelt klikke på, vil programmet afslutte. Bemærk! Når programmet bliver afsluttet, vil programmet gå tilbage til det sted, hvorfra programmet blev startet eller til det sidst aktiverede program. Hotline: Tlf

60 Program Setup 3 PROGRAM SETUP Besætning Under punktet Besætning kan man indtaste navn, adresse, telefonnummer og på ejendommen samt besætningstype og besætningsnummer. Besætningens navn, adresse og telefonnr der er indtastet som nævnt ovenfor vil blive placeret, i øverste venstre hjørne, på alle udskrifter. Ved at klikke én gang på Generelt og derefter én gang på Program Setup fremkommer flg. skærmbillede. I Billede 3-1 er det muligt at ændre de ejendomsdata, der er indtastet under punktet Opret besætning. Billede 3-1. Viser ejendomsdata. Flg. gøres Tryk først på TAB tasten ( ), cursor stiller sig i feltet navn og man har nu flg. muligheder: Tilføj tekst: Slet tekst foran cursor: Skriv den ønskede tekst. Tryk på Delete tasten. Slet tekst bagved cursor: Tryk på Back Space ( ) tasten. Skifte til næste felt: Tryk på TAB tasten ( ). Når man har indtastet ændringerne, skal man klikke på OK eller trykke på Enter ( ). Hotline: Tlf

61 Program Setup Ekstern Under punktet Ekstern vælger man, hvilke kommunikations muligheder WinSvin har med bl.a. håndterminal (HT), fodercomputer og foderoptimerings program. Når man vælger punktet Program Setup under Generelt og derefter klikker én gang på Ekstern, vil flg. skærmbillede fremkomme. Optimerings program Billede 3-2. Viser valgte kommunikations muligheder. Er man i besiddelse af AgroSoft WinOpti, kan man overføre råvarerne inkl. FEs og pris til menupunkterne Foderforbrug. Flg. gøres Drev + Sti Placer cursor i feltet udfor teksten Drev + Sti, og indtast hvor WinSvin programmet kan finde råvare kartoteket i Foderoptimerings programmet. Normalt indtastes flg.: eller C:\WIN_OPTI\REG_FIL\ C:\GROVVARE\REG_FIL\ Næringsstof kode Placer derefter cursor i feltet udfor teksten Næringsstofkode energi, og indtast koden på det næringsstof der indeholder FE s. Hotline: Tlf

62 Program Setup Håndterminal Model Er man i besiddelse af en håndterminal (HT) og er HT eren en af dem, der er nævnt nedenfor, kan man overføre data mellem AgroSoft WinSvin og HT eren. Læs mere om data overførsel til HT i afsnit P.t. kan WinSvin kommunikere med flg. HT er: Datamix HT til Transponder anlæg. Datamix HT til Multifeeder anlæg. Nedap ID-logger. Big Dutchmann AgroSoft Transponder AgroSoft/Multifeeder ID-logger Big DutchmannCMC99 AgroSoft s egen HT. AgroSoft HT PD4500(N ell. A) (N= numerisk, tal i sokort/ A= alfanumerisk, tal og bogstaver i sokort). Flg. gøres Klik på, vælg/klik på det menupunkt der passer til HT eren og tryk på TAB tasten ( ). Fravænnede grise I feltet udfor teksten Fravænnede grise indtastes sti betegnelse, som de fravænnede grise skal registreres under. Antal hændelser til HT I feltet udfor teksten Antal hændelser til HT indtastes det antal hændelser, man ønsker at overføre fra WinSvin programmet til HT eren. Bemærk! Bemærk! Fodercomputer Model Er HT eren direkte koblet til PC eren, skal man vælge, hvilken COM port (seriel kommunikation) HT eren er tilsluttet. AgroSoft WinSvin kan også kommunikere med Pocket PC. Er man i besiddelse af en fodercomputer og er fodercomputeren en af dem, der er nævnt nedenfor, kan man overføre data fra fodercomputeren til AgroSoft WinSvin. Læs mere om data overførsel fra fodercomputer i afsnit P.t. kan WinSvin kommunikere med flg. fodercomputer: Datamix Transponder anlæg. Nedap PORCODE Popular Datamix Multifeeder anlæg Big Dutchmann MC99 anlæg Schauer Compident anlæg Mannebeck anlæg Datamix Transponder Nedap Popular Multifeeder Big Dutchmann MC99 Schauer Compident Mannebeck Flg. gøres Klik på, vælg/klik på det menupunkt der passer til fodercomputeren og klik på OK. Hotline: Tlf

63 Seriel kommunikation AgroSoft WinSvin Program Setup Ved opkobling til HT via COM port eller ved opkobling til moden, skal der udvælges hvilken COM port disse er tilkoblet. Flg. gøres Klik på, vælg/klik på den COM port der passer til hvor HT eller modemet er tilsat og klik på OK. Slagteriafregning I AgroSoft WinSvin er det muligt at indlæse slagteriafregningen via Internettet. Læs mere om indlæsning af slagteriafregning i afsnit 2-23 og Flg. gøres Placer cursor i feltet udfor teksten Slagteriafregning, og indtast hvilken stibetegnelse de indlæste slagteri data skal registreres med. Hotline: Tlf

64 Program Setup Registre Datocheck Når man vælger punktet Program Setup under Generelt og derefter klikker én gang på Registreringer, vil flg. skærmbillede fremkomme. Billede 3-3. Viser datointervaller samt maks. grænser. Datocheck Løbningsperiode Drægtighedsperiode Diegivningsperiode Checkliste Polte alder Drægtighedsperiode Diegivningsperiode For at undgå at man indtaster en forkert dato, checker programmet om datoen ligger i det interval, der er opgivet i Setup. Bruges til at sætte krav til, hvornår der må indtastes en løbning efter sidste fravænning eller indgang. Der kan ikke indtastes en løbning udenfor dette interval. Bruges til at sætte krav til, hvornår der må indtastes en faring efter sidste løbning. Der kan ikke indtastes en faring udenfor dette interval. Bruges til at sætte krav til, hvornår der må indtastes en fravænning efter faring. Der kan ikke indtastes en fravænning udenfor dette interval. Bruges til at kontrollere om alle hændelser på søer og gylte er indberettet. Soen udskrives, hvis dage efter indsættelse (Registrering af Søer, Indgang ) overstiger eksempelvis 90 dage. Soen udskrives, hvis dage efter løbning overstiger eksempelvis 123 dage. Soen udskrives, hvis dage efter faring overstiger eksempelvis 30 dage. Hotline: Tlf

65 Gold periode AgroSoft WinSvin Program Setup Soen udskrives, hvis dage efter fravænning overstiger f.eks. 7 dage. Udskriv checkliste Listen udskrives under menuen Sodata (se afsnit 8-9). Auto Valg Når man vælger punktet Program Setup under Generelt, klikker én gang på Registreringer og derefter klikker én gang på Auto Valg, vil flg. skærmbillede fremkomme. Billede 3-4. Viser valg af auto registreringer. Automatisk løbning Drægtighedsperiode Bemærk Ønsker man, at programmet automatisk indsætter løbedatoer, skal man blot sætte et kryds udfor automatisk løbning. Programmet indsætter herefter automatisk en løbedato 5 dage efter fravænning og senere ved indtastning af faringsdatoen opretter programmet automatisk omløbninger efter drægtighedsperioden og dage før omløbning, Ved indtastning af faringsdato retter programmet løbningsdato til faringsdato minus antallet af dage for drægtighedsperioden. Antallet af dage bruges også til beregning af forventet faringsdato, også selvom man ikke benytter automatisk registrering af løbning. Dage før omløbning Hold nr tildeling Hvis antallet af dage fra første løbningsregistrering til faring overstiger (drægtighedsperioden + dage før omløbning), vil programmet automatisk oprette omløbninger. Her er det muligt at vælge, om man vil bruge løbeuge nr. som holdnr., faringsuge nr som holdnr. eller om holdnr. skal beregnes efter et fast system. Vælger man, at hold nr. skal beregnes, skal der i de følgende fire felter defineres, hvordan programmet skal foretage holdopdelingen. Hotline: Tlf

66 Start Start dato Antal AgroSoft WinSvin Her indtastes det hold nr., der skal startes ved. Her indtastes startdatoen for det foranstående hold nr. Her indtastes, hvor mange hold der er. Program Setup Dage i hver Her indtastes intervallet af dage mellem holdene f.eks. 21 dage eller 10, 11 osv. Bemærk For at programmet vil acceptere, at hold nr. skal beregnes, skal følgende regnestykke stemme: Antal hold = (dræg.periode + die. periode + dage fra frav. til løb.) * antal interval / samlet dage i intervallerne F.eks. 7 = ( ) * 1 / 21 ell. 14 = ( ) * 2 / ( ) Hold nr. tildeles ved indtastning af løbning og virker som standart ikke med tilbagevirkende kraft. Ønsker man at sætte i hold med tilbagevirkende kraft, skal man køre et databasecheck. Databasecheck Polteafdeling Gå ind i Sodata - Checkliste - i datofeltet skriv og klik OK. Programmet arbejder lidt tid og kommer til sidst med meldingen Ingen registreringer. Dyrene står nu i de rigtige hold. Polte til egen avl kan registreres i programmet med nummer eller uden, hvor poltene så fungerer som en polte pulje/afdeling. Læs mere om de to systemer i afsnit 4-2. Ønsker man at benytte systemet polte uden nummer skal man først afkrydse feltet efter polteafdeling og dernæst skrive den sti betegnelse som man ønsker at bruge. Vis sidste hændelse Ved den daglige registrering/ændring af hændelser på søerne under menupunktet Søer, kan man i vinduet Sidste hændelse følge soens sidste hændelse, aktive sti og D-kode. Ved afkrydsning af vis sidste hændelse vil flg. skærmbillede fremkomme når man klikker på OK. Billede 3-5. Vis sidste hændelse Hotline: Tlf

67 Program Setup 1000 dag system I forbindelse med polte styring, har man mulighed for at vælge om registreringerne skal laves på dato eller efter 1000 dags systemet. For at bruge f.eks. PIC s 1000 dags system skal man først afkrydse feltet efter 1000 dag system og dernæst skrive PIC i det eftefølgende felt. Drægtighedstest Nej Ja, markeret drægtig I forbindelse med registrering af løbning og senere henne i drægtigheden er der muligheden for at registrere, om dyret er drægtigt eller ej. Under punktet Drægtighedstest er der følgende tre muligheder: Drægtighedstest benyttes ikke i programmet og feltet Dr vises ikke på sokortet. Dyrene markeres automatisk som værende drægtige, når løbningen registreres. Herefter skal man selv fjerne markeringen, hvis de efterfølgende viser sig ikke at være drægtige. Ja, markeret ikke dræg. Dyrene markeres ikke automatisk som værende drægtige. I stedet skal man selv markere dem som drægtige på sokortet efterhånden, som de testes. Hvis man har valgt drægtighedstest, kan styringslister laves på dyr som er løbet men ikke er testet drægtig (status LØ) og dyr løbet som er testet drægtig (status DR). Læs mere om styringslister i afsnit Hotline: Tlf

68 Program Setup Analyse 1 Når man vælger punktet Program Setup under Generelt og klikker én gang på det første faneblad Analyse, vil flg. skærmbillede fremkomme. Billede 3-6. Viser analysebegrænsninger og opsætning. Produktionsrapport Medtag økonomirapport Hvis man indtaster priser på indkøbte/afgåede dyr og indtaster foderforbrug og evt. andre indtægter/udgifter, kan programmet bl.a. beregne total resultat, resultat pr. årsso og resultat pr. produceret gris. Summ. perioder Hvis man sætter kryds i dette punkt, og derefter genberegner E-rapporten for sohold eller slagtesvin, vil programmet sammenlægge perioderne efter følgende princip: E-rapport lavet: månedsvis ell. kvartals vis Første kolonne: 1 periode 1 mdr. ell. 3 mdr. Anden kolonne: 3 perioder 3 mdr. ell. 9 mdr. Tredje kolonne: 6 perioder 6 mdr. ell. 18 mdr. Fjerde kolonne: 12 perioder 12 mdr. ell. 36 mdr. Total: 12 perioder 12 mdr. ell. 36 mdr. Sohold som multisite Ønsker man ikke, at smågrisene skal medregnes på soholdsrapporten skal man for det første sætte et kryds ved Sohold som multisite og for det andet skal alle fravænnede grise sælges/overføres i registreringsvinduet Afgang levende. Læs mere om multisite i afsnit 6-4. Beregnet frav. vægt Hvis ikke man indtaster fravænningsvægt i registreringsvinduet Fravænning, kan man få programmet til at beregne fravænningsvægten på baggrund af fravænningsalderen. Hotline: Tlf

69 Program Setup Flg. gøres: Udsætter kode for død Orneanalyse Antal løbninger Kun aktive orner Krydsløbning Fordeling på kuldnummer Kun omløbninger Afkryds Beregnet frav. vægt og skriv et lille eller stort B i feltet [Test] i vinduet Produktionsrapport udfor soholdsrapporten. Læs mere om produktionsrapport i afsnit Ved at sætte et kryds ved Udsætter kode for død og derefter skriver koden for døde søer, vil programmet beregne % døde af udsatte søer. Læs mere om afgangskoder i afsnit Bruges til at begrænse antallet af orner på orneanalysen, således at ornerne skal være brugt mindst det antal gange, der er angivet her, for at blive medtaget på orneanalysen. Medtag kun aktive orner skal vinges af, hvis man ønsker, at analyserne kun skal laves på de orner, der er oprettet under Orner - Indgang (og ikke er afgået igen). Resultatet vises med enkelt, flere og krydsløbninger. Ønsker man derfor kun at se resultater efter enkelt og flerløbning med samme orne, skal man fjerne krydset ved krydsløbninger. Resultatet på de enkelte orner fordeles på kuldnummer. Kun omløbninger medtages på analysen, dette gør det muligt, at se om omløbninger har været i orden. Hotline: Tlf

70 Program Setup Analyse 2 Når man vælger punktet Program Setup under Generelt og klikker én gang på Analyse 2, vil flg. skærmbillede fremkomme. Billede 3-7. Viser analyse begrænsninger og opsætning. Positiv/Negativliste Grise/årsso Her vælger man hvordan grise/årsso skal udregnes på de enkelte søer. Vælg mellem: Levende fødte grise/årsso og Fravænnede grise/årsso. Bemærk Beregnes på de sidste x kuld Udsætterliste Flg. gøres: Beregning af grise/årsso gælder ikke kun for positiv/negativlisten, men også for sokortet. Her kan man vælge hvor mange af de sidste kuld (læg), man ønsker resultatet beregnes udfra. Hvis man f.eks. har valgt 3, vil det kun være de sidste 3 kuld på søerne som vil blive medtaget til beregning. Her kan man vælge om listen skal laves som en udsætterliste. Det betyder at man kan sætte nogle minimums krav til søerne. De søer som ikke kan overholde disse krav, vil så stå på listen. Afkryds feltet Laves som udsætterliste og udfyld derefter de næste fire nøgletals kriterier. Bemærk Søerne skal være dårligere på alle fire punkter før de kommer på listen. Ønsker man f.eks. ikke at sætte begrænsninger på en eller flere af punkterne, sættes kravene blot så højt at ingen søer kan opfylder det. Hotline: Tlf

71 Produktionsniveau Antal dage pr opdeling AgroSoft WinSvin Program Setup Her kan man bestemme hvor mange dage, der skal være imellem hver optælling af registreringer, inden for den periode som man ønsker at lave en produktionsniveau i. Bemærk Perioden som vælges ved beregning, kan blive længere, eftersom denne skal passe med de antal dage pr optælling, som bliver valgt. Besætningsanalyse Beregningsmåde Der kan vælges mellem periode eller hold. Vælger man hold, og skriver man hvilken uge nr. i feltet [Sti (so)], kan man hver uge lave en besætningsanalyse alene på fravænningerne. Kuldresultat På faringsresultaterne kan man vælge mellem svagtfødte/kuld eller levendefødte efter kuldudligning. Hotline: Tlf

72 Program Setup Udskrift Når man vælger punktet Program Setup under Generelt og klikker én gang på Udskrift, vil flg. skærmbillede fremkomme. Billede 3-8. Opsætning af sokort og gruppestyring. Sokort Sokorttype Ved udskrivning af sokort på printer, kan man vælge mellem flg.: Tekst i setup Skrives i toppen Skrives i bunden Nr & Race i top Soens nr. + race Nr & Hold i top Soens nr. + hold nr. Nr & D-kode i top Soens nr. + D-kode Nr & Farings dato Soens nr. + forv. faringsdato 2xNr & Race i top Soens nr. + race Soens nr. + race 2xNr & Hold i top Soens nr. + hold nr. Soens nr. + hold 2xNr & D-kode i top Soens nr. + D-kode Soens nr. + D-kode 2xNr & Farings dato Soens nr. + forv. faringsdato Soens nr. + forv. fa. Minimal Flere minimerede sokort skrives på samme side. Antal kuld ved skema Tomme felter D-kode/Dyr-ID Her angiver man, hvor mange kuld der ønskes på udskriften, regnet fra de nyeste. Her skal man angive hvor mange tomme rækker der skal være, disse kan bruges til at udfylde manuelt. Har kan man vælge mellem overskrifterne D-kode/Dyr-ID. Benytter man transponder øremærker eller Kernestyring skal man vælge Dyr-ID. Hotline: Tlf

73 Bemærk AgroSoft WinSvin Program Setup Valg af D-kode gælder ikke kun udskriften, dette gælder også skærmbilledet Sokort og registrerings vinduet Indgang under Søer. Udskriv brunstkontrol Hvis datoen for 3- og 6-ugers brunst, ønskes vist på udskriften af sokortet, skal udskriv brunstkontrol vælges til. Supl./ Tomme felter Udskriv medicin/ Tomme felter Her vælges der om man ønsker tidligere supplerende registreringer udskrevet på sokortet (ving af). I feltet bagefter kan man evt. begrænse hvilke koder, der må medtages på sokortet (f.eks. koderne 2-10). I sidste felt bestemmer man, hvor mange ekstra tomme rækker der skal være. Disse kan bruges til at udfylde manuelt. Her vælges der om man ønsker at tidligere medicin registreringer udskrives på sokortet, samt hvor mange medicinregistreringer der skal medtages, og hvor mange ekstra tomme rækker der skal være. Disse kan bruges til at udfylde manuelt. Gruppestyring Udskrift Start ugedag Bemærk Medicin Opsummere behandlinger Her vælges hvilken registrering man ønsker på udskriften efter sonummer. Der kan vælges mellem Sti, Race eller D-kode. Her vælges hvilken dag i ugen, man ønsker, søernes hold skal starte. Hvis man vælger fredag som uge/hold start, så starter det pågældende ugenr. også fredag. Har vælges det, om man ønsker at sammenlægge medicinregistreringer og hvor mange dage der max. må gå mellem registreringerne, for at man stadig vil kalde det samme behandling. Hotline: Tlf

74 Registrering Søer 4 SØER Under menupunktet Søer vælger man det registreringsvindue, der svarer til den hændelse, man ønsker at indberette på søer/gylte og (polte). Ved at klikke én gang på Søer vil flg. menu fremkomme. Billede 4-1. Viser menupunkterne under Søer. Flg. gøres Det ønskede menu punkt vælges ved at klikke med musen på menupunktet eller ved at flytte cursor ned med piletasterne og trykke på Enter ( ). Betingelse! Registreringen man ønsker at indberette skal opfylde 3 krav: 1) Der kan kun indberettes data på dyr, der er oprettet under punktet Indgang. 2) Ønsker man at indtaste en løbning, faring eller fravænning, skal registreringen være af nyere dato end den sidste registrering på det pågældende dyr. 3) Den dato man ønsker at indberette er lovlig i henhold til datocheck (afsnit 3-5). 4) Sokort Ved at trykke på F7 eller ved at klikke på, kommer sokort frem på skærmen med det aktuelle dyrs data. Det vil her være muligt at ændre eller tilføje andre data (se afsnittet omkring Sodata afsnit 8-2). Bemærk Der kan ikke registreres på dyr, der er sat ud. Hotline: Tlf

75 Registrering Søer Indgang Polte Polte Flg. gøres Bemærk Under punktet Indgang indtaster man de nye dyr, der skal oprettes i besætningen, herunder polte som oprettes med nummer. Polte kan registreres på 2 forskellige måder: Polte oprettes med nummer: Poltene bliver registreret ved indkøb/overførsel med det nummer (sonummer) som den ellers ville have fået når den bliv løbet. Ved valg af denne løsning, kan man udskrive styringslister på poltene, på samme måde som på søer og gylte, sidste hændelse skal da være IN (indgang) (afsnit 2-15). Vælg punktet Indgang under punktet Søer og opret det antal polte, der er overført/indkøbt til besætningen med fortløbende nummerer. Kontroller, at der under punktet Registre/Auto valg i Program Setup er fravalgt polteafdeling. Polte oprettes ikke med nummer: Poltene bliver ikke registreret ved indkøb/overførsel med et nummer, men bliver først oprettet med et sonummer, når den bliver løbet. Denne metode bruges, hvis man vil have registreret antallet af polte i en pulje og først ønsker at give dem et nummer, den dag de bliver løbet. Flg. gøres Bemærk! Vælg menu punktet Ungdyr og derefter punktet Indgang (polte købt udefra se afsnit 6-3) eller Afgang levende (polte overført fra egen besætning se afsnit 6-4). Indtast dato, antal og evt. pris samt sti betegnelsen (F.eks. polt). Når man opretter et nyt sonummer vil programmet selv sørge for at der bliver lavet en registrering i Afgang levende sådan at der bliver en polt mindre i puljen. Kontroller, at der under punktet Registrere/Auto valg i Program Setup er valgt polteafdeling og at sti betegnelsen er den samme, som den der bruges under punktet Ungdyr til polte puljen. Hotline: Tlf

76 Registrering Søer Søer Under punktet Indgang indtaster man de nye dyr, der skal oprettes i besætningen, herunder polte som oprettes med nummer. I hovedmenuen vælger man punktet Søer for registrering af søer, derefter vælger man punktet Indgang. Flg. skærmvindue vil herefter fremkomme, når man trykker på F2 eller ved at klikke på. Billede 4-2. Viser registreringer på søer indgået i besætningen. Betingelse! [Dato] [D-kode] [Kuld] Ændring af data Indberetningen skal opfylde 2 krav: 1) For at kunne oprette et nyt dyr (so/polt), skal der som minimum indtastes [Dyrnr] og [Dato]. 2) Dyrets nummer må ikke være brugt i forvejen. I feltet dato indtaster man den dato, dyret er indgået i besætningen. Feltet D-kode kan evt. anvendes til at give dyret en bemærkning, eller dele dyrene i grupper til senere analyse. Evt. hvis man vil sammenligne egne polte med indkøbte polte. Hvis soen man opretter, ikke er en polt og man ikke kender eller ikke ønsker at indtaste tidligere kuldresultater, kan man i feltet [Kuld] skrive det antal kuld, soen har haft tidligere. Man kan flytte cursor med piletasterne eller ved at klikke direkte på feltet, hvis man ønsker at ændre i de registreringer, man lige har lavet. Ønsker man at ændre i tidligere registreringer, skal man klikke på eller trykke på F2, hvorefter alle registrerede indgange på søer står i datoorden. Man kan nu bladre i disse registreringer med piletasterne, eller bruge Page Up, Page Down. Ctrl + Home giver den første registrering, og Ctrl + End giver den sidste registrering. Udskrift Ønsker man at udskrive en periodes hændelser, skal man klikke på eller trykke på F6, hvorefter den ønskede periode indtastes. Hotline: Tlf

77 Registrering Søer Løbning Under punktet Løbning indtaster man de dyr, der er løbet. I hovedmenuen vælger man punktet Søer for registrering af søer, derefter vælger man punktet Løbning. Flg. skærmvindue vil herefter fremkomme, når man trykker på F2 eller klikker på. Billede 4-3. Viser registreringer på søer der er løbet. F.eks. So/polt nr. [2108] er løbet første gang d. [28/12-98] af orne nr. [L1008], anden gang af nr. [L1008] og igen tredje gang af [15] og er registreret drægtig. Hvis man registrerer en ny løbning efter en anden løbning, vil den automatisk blive registreret som omløbning. Betingelse! Bemærk [Drægtig] Indberetningen skal opfylde 2 krav: 1) For at kunne indberette en løbning, skal der som minimum indtastes [Dyrnr] og [Dato]. 2) For at kunne løbe et dyr, er betingelsen, at den sidste hændelse på dyret ikke var faring eller afgang. Det er ikke en betingelse, at ornerne er oprettede under Indgang Orner for at registrere dem i felterne [ 1. til 3. orne]. I feltet drægtig er det muligt at afkrydse om soen er testet drægtig eller ikke drægtig. Læs mere herom i afsnit og 3-8. Udskrift Ønsker man at udskrive en periodes hændelser, klikker man på eller trykker på F6, hvorefter den ønskede periode indtastes. Hotline: Tlf

78 Faring AgroSoft WinSvin Under punktet Faring indtaster man de dyr, der har faret. Registrering Søer I hovedmenuen vælger man punktet Søer for registrering af søer, derefter vælger man punktet Faring. Flg. skærmvindue vil herefter fremkomme, ved at trykke på F2 eller klikke på. Billede 4-4. Viser registreringer på søer der har faret. F.eks. So/gylt nr. [379] har faret d. [26/12-95], den fik 14 fødte i alt, [13] var levende og [1] var dødfødte, af de 13 levende fødte var [1] svagt født og der blev taget én fra soen [-1]. [Overført] I feltet overført, kan man registrere kuldudjævning. Hvis der indtastes -2 er der fjernet 2 grise fra soen, og står der 2 er der sat 2 grise til soen. Betingelse! Indberetningen skal opfylde 2 krav: 1) For at kunne indberette en faring, skal der som minimum indtastes [Dyrnr] og [Dato]. 2) For at kunne indtaste en faring, er betingelsen, at den sidste hændelse på dyret var løbning. Udskrift Ønsker man at udskrive en periodes hændelser, klikker man på eller trykker på F6, hvorefter den ønskede periode indtastes. Hotline: Tlf

79 Registrering Søer Fravænning Under punktet Fravænning indtaster man de dyr, der er fravænnet. I hovedmenuen vælger man punktet Søer for registrering af søer, derefter vælger man punktet Fravænning. Flg. skærmvindue vil herefter fremkomme, ved at trykke på F2 eller klikke på. Billede 4-5. Viser registreringer på fravænnede søer. F.eks. [Vægt] [Sti (smågrise)] Betingelse! Ammeso Bemærk So nr. [1266] har fravænnet d. [28/12-95], der blev taget [10] grise fra med en samlet vægt på [68] kg. og grisene blev sat i staldafsnit [K] (klimastald). I feltet vægt indtastes den totale fravænnede vægt ved soen. Man kan i feltet Sti (smågrise) indtaste den stibetegnelsen, som grisene skal registreres under ungdyr Indgang. Indberetningen skal opfylde 2 krav: 1) For at kunne indberette en fravænning, skal der som minimum indtastes [Dyrnr] og [Dato]. 2) For at kunne indtaste en fravænning, er betingelsen, at den sidste hændelse på dyret var faring eller fravænning. Det er muligt at registrere flere fravænninger, hvis man laver ammesøer (flexfravænning). Skriver man et minustegn (-) i feltet [Sti (So)], bliver soens kuld ikke regnet som afsluttet. Samtidig udskrives soen på checklisten med lang diegivningsperiode i stedet for lang goldperiode. Ændrer man data i en fravænning, vil de tilsvarende data i punktet registrering af Ungdyr - Indgang automatisk også blive ændret, medmindre man tidligere manuelt har været inde og rette i denne registrering ( Ungdyr - Indgang ). Hotline: Tlf

80 Registrering Søer Supplerende registreringer Under punktet Supl. reg. kan man registrere supplerende oplysninger på de enkelte dyr. Disse informationer kan opsummeres i en sundhedsanalyse, hvor det bl.a. er muligt at analysere dødsårsager i farestalden eller behandlings hyppigheder på søerne. I hovedmenuen vælger man punktet Søer for registrering af søer, derefter vælger man punktet Supl. reg.. Flg. skærmvindue vil herefter fremkomme, når man trykker på F2 eller klikker på. Ønsker man f.eks at vide, hvad smågrisene dør af i farestalden, registreres alle døde smågrise med en kode, som fortæller hvorfor grisen er død (fx. 10 = Klemt, 12 = diarré). Ønsker man at vide hvor ofte søerne er behandlet med medicin, kan man skrive hvad de er behandlet for. (Tekster til Billede 4-6. Viser supl. reg. på søer. koder afsnit 2-21). F.eks. Betingelse! F5 eller Bemærk So nr. [986] har d. [22/11-94] lagt [2] grise ihjel. Lagt ihjel har kode nr. [26]. Indberetningen skal opfylde et krav: For at kunne indberette supl. reg., skal der som minimum indtastes [Dyrnr] og [Dato]. Viser de koder som er oprettet under punktet Tekster til koder. Sletter man indgang på et dyr, vil de supplerende registreringer også blive slettet, da dyret så ikke eksisterer. Udskrift Ønsker man at udskrive en periodes hændelser, klikker man på eller trykker på F6, hvorefter den ønskede periode indtastes. Hotline: Tlf

81 Registrering Søer Registrering af overførte pattegrise Man kan registrere overførte grise ved hjælp af supl. reg. Det betyder, at hvis man skal kunne se summen af de tillagte/ fratagne grise, kan man også se hvordan bevægelserne har været hos soen. Først skal følgende opsættes i Generelt Ekstern Data registrering og System setup Indtast teksten som vist i nedenstående billede. Man kan selv bestemme, hvilke koder man ønsker at benytte (f.eks. 1 og 2 som i dette eksempel). FosterOn= grise lagt til. FosterOff= grise taget fra Billede 1-7. Opsætning af overførte pattegrise. Hvis man har opsat ovenstående korrekt, bliver kolonnen Ov på sokortet grå. Overførte grise indtastes under Supl. reg. Billede 4-8. Supplerende registreringer En gris er lagt til soen, og 2 grise er taget fra. På sokortet vises det summerede antal overførte. Billede 4-9. Viser overførte grise på sokortet. Hotline: Tlf

82 Registrering Søer Registrering af døde pattegrise Man kan også registrere døde pattegrise. I så fald vises det antal smågrise, der er tilbage ved soen i kolonnen An (på sokortet). Antallet står med grønt. Laver man disse indtastninger, vil antallet af registrerede døde pattegrise også blive vist i Ugemanagement Døde stk. Først skal følgende opsættes under Generelt Ekstern Data registrering og System setup Indtast teksten som vist i nedenstående billede. Billede Opsætning af registrering af døde pattegrise Eksempel: Start ved kode 10. Slut ved kode 20. Bemærk man kan selv bestemmer koderne. Herefter skal de enkelte koder oprettes under Generelt - Kode setup - Tekster til koder, (de skal ligge indenfor det interval, man har opsat i winsvin.ini.). De døde pattegrise kan så registreres ved de enkelte søer ved hjælp af supl. reg., hvor man bruger de koder, man har oprettet. Antallet af grise, der er tilbage til fravænning (levendefødte -/+ overførte døde) vises så på sokortet. Billede Viser antallet af levende grise til fravænning. Hotline: Tlf

83 Registrering Søer Afgang Under punktet Afgang registrerer man de søer/gylte og polte, der er afgået fra besætningen. I hovedmenuen vælger man punktet Søer for registrering af søer, derefter vælger man punktet Afgang. Flg. skærmvindue vil herefter fremkomme, når man trykker på F2 eller klikker på. Billede Viser registreringer på søer afgået. [1. kode], [2. kode] I felterne 1. kode og 2. kode, kan man skrive, hvordan og hvorfor dyret er sat ud. F.eks. Salg af drægtige dyr Betingelse! So nr. [618] er afgået d. [18/7-95] til kode [2] (slagtning) på grund af kode [30] (manglende brunst) og blev afregnet med kr. [1568,75]. Sælger man drægtige dyr, skrives et + i feltet [1. kode] eller i [2. kode]. Programmet vil da beregne foderdagene fra løbning til salg som drægtighedsdage og ikke som spildfoderdage. Indberetningen skal opfylde 2 krav: 1) For at kunne indberette en afgang, skal der som minimum indtastes [Dyrnr] og [Dato]. 2) Der kan ikke registreres en afgang på et dyr, hvis sidste registrering på dyret var faring. F5 eller Bemærk Kalder kodekartoteket frem på skærmen. Når et dyr er sat ud, kan der ikke laves flere registreringer på dette dyr. Hotline: Tlf

84 Registrering Søer Foderforbrug Under punktet Foderforbrug registreres foderforbruget til effektivitets rapporten. I hovedmenuen vælger man punktet Søer for registrering af søer, derefter vælger man punktet Foderforbrug. Flg. skærmvindue vil herefter fremkomme, når man trykker på F2 eller ved at klikke på. Billede Viser registreringer på foderforbruget søer. F.eks. Betingelse! Næringsstofbalance Lagerbeholdning Foder kartotek D. [1/8-95] blev [hvede] forbruget registreret til [339333] kg., hveden indeholder [1,05] foderenheder pr kg. og prisen pr kg. er [0,8550] kr. Programmet opsummerer selv antallet af FEs udfra mængde og FEs/kg, derfor er det vigtigt, at disse tal er indberettet. Hvis man sammen med E-kontrol rapporten ønsker at få vist et regnskab over næringsstofbalancen i stalden for N og P, skal man indtaste foderets indhold af fosfor samt % råprotein. Har man en lagerbeholdning, kan denne registreres. Lagerbeholdningen registreres med et minus foran mængde, beholdningen trækkes da fra i forbruget, man skal blot huske at lægge lagerbeholdningen til i næste periodes forbrug. Opretter man fodermidlerne i foderkartoteket, der findes under menupunktet Generelt og Kode setup, kan man nøjes med at indtaste dato, kode og mængde. Programmet henter herefter selv de resterende oplysninger. (Se Foder kartotek afsnit 2-21). Hvis ikke man kan huske koden, kan man søge ved at klikke på trykke på F5. eller Data overførsel Er der installeret AgroSoft WinOpti på computeren, kan funktionstast F5 eller bruges til at hente fodermidler direkte ind i svineprogrammet. Stien til programmet indtastes i Program Setup. Hotline: Tlf

85 Bemærk Udskrift AgroSoft WinSvin Registrering Søer Foderforbrug der registreres i dette skærmvindue, kan ikke bruges til effektivitets rapporter på ungdyr. Ønsker man at udskrive en periodes hændelser, skal man klikke på eller trykke på F6, hvorefter den ønskede periode indtastes. Hotline: Tlf

86 Registrering Søer Andet forbrug Under punktet Andet forbrug registreres andet forbrug til effektivitets rapporten. Andet forbrug vil typisk være: Dyrlæge, Medicin, Strøelse, Strøm og Løn. I hovedmenuen vælger man punktet Søer for registrering af søer, derefter vælger man punktet Andet forbrug. Flg. skærmvindue vil herefter fremkomme, når man trykker på F2 eller klikker på. Billede Viser registreringer på andet forbrug søer. F.eks. Pris kartotek D. [16/9-95] blev der indkøbt mængde [5] [foderskåle] til en pris af kr. [145,00]. For at lette indtastningerne er det muligt at oprette alle udgiftsposter i et pris kartotek som findes under menu punktet Generelt og derefter Kode setup. Udgiftsposterne overføres til Andet forbrug med F5 eller ved at klikke på. Læs mere om Pris kartoteket i afsnit Betingelse! [Mængde] Bemærk Programmet opsummerer selv den totale pris udfra mængde og pris/enhed, derfor er det vigtigt, at alle tal er indberettet, på nær feltet [Sti]. Der skal indberettes mindst 1 i feltet mængde for at beløbet medtages, da 0 gange et beløb er 0. Andet forbrug der registreres i dette skærmvindue, kan ikke bruges til effektivitets rapporter på ungdyr. Udskrift Ønsker man at udskrive en periodes hændelser, klikker man på eller trykker på F6, hvorefter den ønskede periode indtastes. Hotline: Tlf

87 Registrering Søer Diverse indtægter Under punktet Diverse indtægter registreres andre indtægter til effektivitets rapporten. Diverse indtægter Diverse indtægter kan f.eks. være: Efterbetaling eller et økologisk tillæg. I hovedmenuen vælger man punktet Søer for registrering af søer, derefter vælger man punktet Diverse indtægter. Flg. skærmvindue vil herefter fremkomme, ved at trykker på F2 eller klikke på. Billede Viser registreringer på diverse indtægter søer. F.eks. Pris kartotek D. [31/12-98] blev der for perioden indbetalt [Efterbetaling] for mængde [214] slagtede søer som hver gav en pris af kr. [75,00]. For at lette indtastningerne er det muligt at oprette alle indtægtsposter i et pris kartotek som findes under menu punktet Generelt og derefter Kode setup. Indtægtsposterne overføres til Diverse indtægter med F5 eller ved at klikke på. Læs mere om Pris kartoteket i afsnit 2-22 Betingelse! [Mængde] Bemærk Programmet opsummerer selv den totale pris udfra mængde og pris/enhed, derfor er det vigtigt, at alle tal er indberettet, på nær feltet [Sti]. Der skal indberettes mindst 1 i feltet mængde for at beløbet medtages, da 0 gange et beløb som bekendt er 0. Diverse indtægter der registreres i dette skærmvindue, kan ikke bruges til effektivitets rapporter på ungdyr. Udskrift Ønsker man at udskrive en periodes hændelser, klikker man på eller trykker på F6, hvorefter den ønskede periode indtastes. Hotline: Tlf

88 Registrering Søer Medicin Under punktet Medicin registreres de søer og pattegrise der bliver behandlet. I hovedmenuen vælger man punktet Søer for registrering af søer, derefter vælger man punktet Medicin. Flg. skærmvindue vil herefter fremkomme, når man trykker på F2 eller klikker på. Billede Viser registreringer på medicin forbrug søer/pattegrise. F.eks. Betingelse! Bemærk So nr. [2997] blev den [041096] behandlet med Curamox for MMA, der har journal ID [3]. Soen fik [10] ml og blev behandlet af Morten [M], der havde målt soens temperatur til 39,8. Indberetningen skal opfylde et krav: For at kunne indberette medicin, skal der som minimum indtastes [Dyrnr] og [Dato]. Når man skal registrere medicinforbruget på pattegrisene, registreres antallet af pattegrise i feltet [Antal]. Udskrift Ønsker man at udskrive en periodes hændelser, klikker man på eller trykker på F6. Ved udskriften kan man vælge, hvilken periode samt hvilken/hvilke journaler man ønsker. Behandlingsjournaler Ved at trykke på ikonet, vil man få behandlingsjournalen vist. Hotline: Tlf

89 Registrering Søer Gruppe registrering Under punktet Gruppe registrering har man mulighed for at registrere en hændelse på et helt hold eller en gruppe af søer på én gang. Når man vælger punktet Gruppe registrering under menupunktet Søer fremkommer følgende billede: Brug disse ikoner til at tilføje og fjerne afgrænsninger på søerne. Billede Gruppe registrering Afgrænsninger Hændelse For at lave en gruppe registrering skal man først vælge en fælles afgrænsning på de søer, man ønsker at lave en registrering på. Afgrænsningerne kan vælges under Tilføj. Efter valg af afgrænsninger klik på OK. Dernæst skal man vælge hvilken hændelse, der skal registreres og på hvilken dato. Klik herefter på OK. F.eks. Sidste hændelse er faring, og Hændelses dato er i intervallet til Hændelse der skal registreres, er fravænning d Billede Viser de valgte afgrænsninger Hotline: Tlf

90 Registrering Søer Billede Viser den valgte hændelse. Indtastning Når man har klikket OK, vil programmet automatisk sætte hændelsen ind på de søer, der svarer til de afgrænsninger, man har valgt i det forrige billede. Derefter vil følgende billede komme op, hvori man selv skal indtaste de sidste oplysning: Billede Viser indtastningsbilledet. Udfyld hel kolonne Ønsker man at udfylde en hel kolonne med samme registrering f.eks. vægt v. fravænning, skal man stille cursoren i den kolonne, hvor registreringer ønskes lavet. Klik på F8. I det registreringsbilledet der fremkommer, indtast det ønskede og klik OK. Registreringen laves nu ved alle søerne i billedet. Bemærk Hændelserne er først registreret i vinduet, når man har klikket på eller trykket på tasten F2. Hotline: Tlf

91 Registrering Orner 5 ORNER Under menupunktet Orner vælger man det registreringsvindue, der svarer til den hændelse, man ønsker at indberette på orner. Når man klikker én gang på Orner vil flg. menu fremkomme. Billede 5-1. Viser menupunkterne under Orner Flg. gøres Betingelse! Bemærk Det ønskede menu punkt vælges ved at klikke med musen på menu punktet eller ved at flytte cursoren ned med pil tasterne og trykke på Enter ( ). Registreringen, man ønsker at indberette, skal opfylde 2 krav: 1) Der kan kun indberettes data på dyr, der er oprettet (dyr der er registreret med en indgang). 2) Er den registrering man ønsker at indtaste en afgang, skal registreringen være af nyere dato end den sidste registrering på det pågældende dyr. Der kan ikke registreres på dyr, der er sat ud. Hotline: Tlf

92 Registrering Orner Indgang Under punktet Indgang indtaster man de nye orner, der skal oprettes. I hovedmenuen vælger man punktet Orner for registrering af orner, derefter vælger man punktet Indgang. Flg. skærmvindue vil herefter fremkomme, når man trykker på F2 eller klikker på. Billede 5-2. Viser registreringer på indgang orner. Betingelse! [Dato] Ændring af data Indberetningen skal opfylde 2 krav: 1) For at kunne oprette en orne, skal der som minimum indtastes [Dyrnr] og [Dato]. 2) Dyrets nummer må ikke være brugt i forvejen. I feltet dato indtaster man den dato, ornen er indgået i besætningen. Man kan flytte cursor med piletasterne eller klikke direkte på et felt, hvis man ønsker at ændre i de registreringer, man lige har lavet. Ønsker man at ændre i tidligere registreringer, klikker man på eller trykker på F2, hvorefter alle registrerede indgange på orner står i rækkefølge efter datoorden. Man kan nu bladre i disse registreringer med piletasterne, eller Page Up, Page Down, Ctrl + Home giver den første registrering, og Ctrl + End giver den sidste registrering. Udskrift Ønsker man at udskrive en periodes hændelser, klikker man på eller trykker på F6, hvorefter den ønskede periode indtastes. Hotline: Tlf

93 Registrering Orner Supplerende registreringer Under punktet Supl. reg. kan man registrere supplerende oplysninger på de enkelte dyr. Disse informationer kan opsummeres i en sundhedsanalyse, hvor det bl.a. er muligt at analysere problemer i løbeafdelingen. I hovedmenuen vælger man punktet Orner for registrering af orner, derefter vælger man punktet Supl. reg.. Flg. skærmvindue vil herefter fremkomme, når man trykker på F2 eller klikker på. Analysen kan laves i en ønsket periode, udfra hvad der er registreret for (kode) og hvor mange gange det er registreret (antal). Billede 5-3. Viser supl. reg. på orner. F.eks. Orne nr. [55] er d. [22/8-94] registreret for kode [5] (dårlig til at æde) [1] en gang. Betingelse! Bemærk Indberetningen skal opfylde 1 krav: 1) For at kunne indberette supl. reg., skal der som minimum indtastes [Dyrnr] og [Dato]. Sletter man indgangen på dyret, vil de supplerende registreringer også blive slettet, da dyret så ikke eksisterer længere. Udskrift Ønsker man at udskrive en periodes hændelser, klikker man på eller trykker på F6, hvorefter den ønskede periode indtastes. Hotline: Tlf

94 Registrering Orner Afgang Under punktet Afgang registrerer man de orner, der er afgået fra besætningen. I hovedmenuen vælger man punktet Orner for registrering af orner, derefter vælger man punktet Afgang. Flg. skærmvindue vil herefter fremkomme, når man trykker på F2 eller klikker på. Billede 5-4. Viser registreringer på orner, der er afgået. [1. kode], [2. kode] I felterne 1. kode og 2. kode kan man skrive, hvordan og hvorfor dyret er sat ud. F.eks. Betingelse! Orne nr. [45] er afgået d. [19/12-94] til kode [2] (slagtning) men årsagen er ikke angivet og blev afregnet med kr. [1346,00]. Indberetningen skal opfylde et krav: 1) For at kunne indberette en afgang, skal der som minimum indtastes [Dyrnr] og [Dato]. F5 eller Kalder kodekartoteket frem på skærmen. Udskrift Ønsker man at udskrive en periodes hændelser, klikker man på eller trykker på F6, hvorefter den ønskede periode indtastes. Hotline: Tlf

95 Registrering Orner Foderforbrug Under punktet Foderforbrug registreres foderforbruget til effektivitets rapporten. I hovedmenuen vælger man punktet Orner for registrering af orner, derefter vælger man punktet Foderforbrug. Flg. skærmvindue vil herefter fremkomme, ved at trykke på F2 eller ved at klikke på. Billede 5-5. Viser registreringer på foderforbruget orner. F.eks. Betingelse! Lagerbeholdning Foder kartotek D. [30/3-95] blev [sojaskrå] forbruget/indkøbet registreret til [5206] kg., sojaskråen indeholder [1,13] foderenheder pr kg. og prisen pr kg. er [1,34] kr. Programmet opsummerer selv antallet af FEs ud fra mængde og FEs/kg, derfor er det vigtigt, at disse tal er indberettet. Har man en lagerbeholdning, kan denne registreres. Lagerbeholdningen registreres med et minus foran mængde, beholdningen trækkes da fra i forbruget. Opretter man fodermidlerne i registrerings vinduet Foder kartotek, kan man nøjes med at indtaste dato, kode og mængde. Hvis ikke man kan huske koden, kan man søge ved at klikke på trykke på F5. eller Data overførsel Bemærk Er der installeret AgroSoft WinOpti på computeren, kan funktionstast F5 eller bruges til at hente fodermidler direkte ind i svineprogrammet. Det er ikke nødvendigt at dele foderforbruget mellem søer og orner, hvis man har et samlet forbrug i stalden. Man registrerer da blot hele forbruget under registrering søer. Hotline: Tlf

96 Registrering Orner Andet forbrug Under punktet Andet forbrug registreres andet forbrug til effektivitets rapporten. Andet forbrug Andet forbrug vil typisk være: KS og mærke farve. I hovedmenuen vælger man punktet Orner for registrering orner, derefter vælger man punktet Andet forbrug. Flg. skærmvindue vil herefter fremkomme, når man trykker på F2 eller klikker på. Billede 5-6. Viser registreringer på andet forbrug orner. F.eks. D. [15/8-95] blev [KS] betalt [1] gang, prisen var kr. [2594,00]. Betingelse! Programmet opsummerer selv den totale pris ud fra mængde og pris/enhed; derfor er det vigtigt, at alle tal er indberettet, på nær feltet [Sti]. Der skal indberettes mindst 1 i feltet [Mængde] for at beløbet medtages, da 0 gange et beløb er = 0. Bemærk Det er ikke nødvendigt at dele andet forbrug mellem søer og orner, hvis man har et samlet forbrug i stalden. Man registrerer da blot hele forbruget under registrering søer. Andet forbrug, der registreres i dette skærmvindue, kan ikke bruges til effektivitets rapporter på ungdyr. Udskrift Ønsker man at udskrive en periodes hændelser, klikker man på eller trykker på F6, hvorefter den ønskede periode indtastes. Hotline: Tlf

97 Registrering Orner Medicin Under punktet Medicin registreres de orner der bliver behandlet. I hovedmenuen vælger man punktet Orner for registrering af orner, derefter vælger man punktet Medicin. Flg. skærmvindue vil herefter fremkomme, når man trykker på F2 eller klikker på. Billede 5-7. Viser registreringer på medicin forbrug orner. F.eks. Orne nr. [25] blive den [110496] behandlet for høj temperatur og fik [12] ml af Morten [M], han opdagede det ved at den ikke spiste op. Betingelse! Indberetningen skal opfylde et krav: For at kunne indberette medicin, skal der som minimum indtastes [Dyrnr] og [Dato]. Udskrift Ønsker man at udskrive en periodes hændelser, klikker man på eller trykker på F6. Ved udskriften kan man vælge, hvilken periode samt hvilken/hvilke journaler man ønsker. Behandlingsjournaler Ved at trykke på ikonet, vil man få behandlingsjournalen vist. Hotline: Tlf

98 Registrering Ungdyr 6 UNGDYR Ungdyr er fælles betegnelse for fravænnede grise (klimastald), ungsvin, slagtesvin og polte til egen sobesætning. Under punktet Ungdyr indtaster man den omsætningen (flytninger), der er på ungdyr. Ved at klikke én gang på Ungdyr fremkommer flg. menu. Billede 6-1. Viser menupunkterne under Ungdyr. Flg. gøres Sti betegnelser Den ønskede funktion vælges ved at klikke med musen på menu punktet eller ved at flytte cursor ned med pil tasterne og trykke på Enter ( ). Man kan, ved at bruge forskellige sti betegnelse for hver stald afsnit, lave opgørelser på hver enkelt stald afsnit. Normalt anvendes flg. sti betegnelser: Multisite: m eller 1 Klimagrise: k eller 4 Ungsvin: u eller 5 Slagtesvin: s eller 6 Polteafdeling: polt eller 7 Det er vigtig, at det er den rigtige sti betegnelse, der bliver registreret på hændelserne. Hvis der bliver lavet en fejlregistrering, vil der komme difference på effektivitets rapporten, når denne skal laves. Bemærk Håndterminal Anvendes der bogstaver som stibetegnelse, er der forskel på store og små bogstaver. Bruger man AgroSoft Håndterminal (HT) eller ønske man senere at begynde at bruge HT, skal man benytte tal i stedet for bogstaver. Hotline: Tlf

99 Slet flere Flg. gøres AgroSoft WinSvin Registrering Ungdyr Under punkterne Indgang, Afgang levende", Afgang døde og Afgang slagtet er der mulighed for at slette en række af hændelser på én gang. Stå i det billede ( Indgang, Afgang levende, Afgang døde eller Afgang slagtet ), hvori der er hændelser, der ønskes slettet. Kald de gamle data frem (F2) (Se evt. indtastningsfunktioner afsnit 1-10). Klik med højre musetast så der fremkommer en grå menu, vælg her Slet flere (med venstre musetast). Billede 6-2. Slet flere. I det efterfølgende billede, kan man så definere hvilken periode og sti, man ønsker at slette hændelserne i. Klik OK for at starte sletningen af data. Billede 6-3. Indtast periode og sti. Hotline: Tlf

100 Registrering Ungdyr Indgang Auto registrering Under punktet Indgang registreres de frav. grise, ungsvin eller polte der er indkøbt i en stald eller staldafsnit. Er der under registrering af fravænning ved søer indtastet en sti betegnelse i feltet [Sti (smågrise)], bliver disse automatisk indsat i dette billede. Dyr der er overført til en sti betegnelse under punktet Afgang levende (afsnit 6-4), vil også automatisk blive registreret i dette indtastningsbillede. I hovedmenuen vælger man punktet Ungdyr for registrering ungdyr, derefter vælger man punktet Indgang. Flg. skærmvindue vil herefter fremkomme, når man trykker på F2 eller klikker på. Billede 6-4. Viser reg. på indgang ungdyr. F.eks. Bemærk D. [26/7-95] er [9] smågrise på i alt [63] kg. blevet overført til staldafsnit [K] (klimastald). Registreringen er sket automatisk ved fravænning (se afsnit 4-6). Det er den totale vægt og den totale pris, der skal registreres. Udskrift Ønsker man at udskrive en periodes hændelser, klikker man på eller trykker på F6, hvorefter den ønskede periode indtastes. Hotline: Tlf

101 Registrering Ungdyr Afgang levende Under punktet Afgang levende indtastes de frav. grise eller ungsvin, der flyttes levende, d.v.s. grise der flyttes fra et staldafsnit til et andet eller grise der sælges levende. Ved at klikke på punktet Ungdyr, punktet Afgang levende og derefter på F2 eller klikker på vil flg. skærmvindue f.eks. fremkomme. Billede 6-5. Viser registreringer på afgang levende ungdyr. F.eks. Salgspris D. [05/9-95] blev [68] grise på i alt [2060] kg. til en pris af [23556] kr. flyttet/overført fra [K] (klimastald) til [S] (slagtesvinestald). Når man indtaster [Antal] og derefter [Vægt], vil programmet beregne salgsprisen på grisene, når der i Program Setup er indtastet en basispris, regulering og evt. tillæg på smågrise. Ønskes man en anden pris end den beregnede, overskrives den. Der vil kun blive beregnet en pris, hvis man har indtastet en vægt, og feltet [Pris] er tomt. Bemærk Multisite Det er den totale vægt, grisene vejer levende, og den totale pris der skal registreres. Sælges alle grise fra farestalden indtastes kun [Dato] (= fravænningsdag) og [Fra sti]. Programmet vil derefter beregne [Antal], [Vægt] og [Pris]. Flyttes ikke alle grise indtastes det korrekte antal, vægt og pris. Indtast derefter [Dato] og [Fra sti] på næste linie og programmet vil igen automatisk beregne forskellen mellem det korrekte overførte og de faktiske fravænnede. [Til sti] Ønsker man registreringen overført til indgang, skal man skrive, hvilken sti betegnelse de skal overføres til i feltet [Til sti], programmet vil da overføre data til indgang. Hotline: Tlf

102 Registrering Ungdyr Summeret udskrift ( ungdyr) Ønsker man under ungdyr afgang levende at se, hvor grisene fra en bestemt stald ( f.eks. klimastalden) er flyttet hen ( summeret op), skal man klikke på Bestem herefter, hvilken periode udskriften skal laves for. Bemærk at hvis man ønsker at se bevægelserne fra f.eks. sti 4, så skal man skrive 4 under både fra sti og til sti. Billede 6-6. Viser summeret udskrift for ungdyr. Hotline: Tlf

103 Registrering Ungdyr Afgang døde Under punktet Afgang døde indtaster man de frav. grise, ungsvin, slagtesvin eller polte, der er døde i en stald/staldafsnit. I hovedmenuen vælger man punktet Ungdyr for registrering ungdyr, derefter vælger man punktet Afgang døde. Flg. skærmvindue vil herefter fremkomme, når man trykker på F2 eller klikker på. Billede 6-7. Viser registreringer på afgang døde ungdyr. [Kode] Man kan evt. indtaste hvorfor/hvordan de er døde i feltet kode (se afsnit 2-21). Disse informationer kan opsummeres i en sundhedsanalyse, hvor det bl.a. er muligt at analysere døds årsager. F.eks. D. [15/6-95] var der [1] grise der døde på i alt [15] kg., den døde af kode [12] (Diarre) og døde i staldafsnit [K] (klimastald). F5 eller Bemærk Kalder kodekartoteket frem på skærmen. Det er den totale vægt, der skal registreres og husk sti betegnelsen. Udskrift Ønsker man at udskrive en periodes hændelser, klikker man på eller trykker på F6, hvorefter den ønskede periode indtastes. Hotline: Tlf

104 Registrering Ungdyr Afgang slagtet Under punktet Afgang slagtet indtaster man de slagtesvin (ungdyr/polte), der sendes til slagteriet. Har man en Internetopkobling på sin PC, kan man i stedet for at indtaste afregningerne vælge at hente dem via nettet. Se evt. afsnit I hovedmenuen vælger man punktet Ungdyr for registrering ungdyr, derefter vælger man punktet Afgang slagtet. Flg. skærmvindue vil herefter fremkomme, når man trykker på F2 eller klikker på. Billede 6-8. Viser registreringer på ungdyr leveret til slagtning. F.eks. Den [27/10-95] blev der sendt 161 slagtesvin på slagteriet fra staldafsnit [S] (slagtesvinestald). De [160] var efterbetalingsberettigede, vejede [12295,6] kg., havde [59,5] % kød og blev afregnet med [116300,57] kr.. Ud af de efterbetalingsberettigede blev de [148] afregnet til basisnotering og de [12] resterende blev afregnet udenfor basisnotering. Ud af de efterbetalingsberettigede var [2] hangrise, hvoraf [0] blev afregnet som orne grise. Foruden de leverede var der [1] gris, på i alt [69] kg. der blev kasseret. Ud af de efterbetalingsberettigede fik [12] grise bemærkningen brysthindear, [2] fik bemærkningen farvet og [1] noteret som halvorne. [OB] [BN] [UB] [H] [-H] [Kass.] [Kg] er antallet af grise over basisnotering. er antallet af grise med basisnotering. er antallet af grise under/udenfor basisnotering. er det totale antal af hangrise ved denne levering. er antallet af frasorterede hangrise. er antallet af kasserede grise og deres slagtevægt. Hotline: Tlf

105 [St.] [Kode] Bemærk AgroSoft WinSvin er antallet af slagteribemærkninger ved en bestemt kode. Registrering Ungdyr Man skal være opmærksom på, at det er den totale slagtede vægt, der skal indberettes, da programmet ganger denne med en korrektionsfaktor (1.31) for at få levendevægten. Husk altid sti betegnelsen. Hotline: Tlf

106 Registrering Ungdyr Foderforbrug Under punktet Foderforbrug registreres foderforbruget til effektivitets rapporten for ungdyr. I hovedmenuen vælger man punktet Ungdyr for registrering ungdyr, derefter vælger man punktet Foderforbrug. Flg. skærmvindue vil herefter fremkomme, ved at trykke på F2 eller ved at klikke på. Billede 6-9. Viser registreringer på foderforbruget ungdyr. F.eks. Betingelse! Lagerbeholdning Bemærk Næringsstofbalance Foder kartotek Data overførsel D. [01/08-95] blev [Grisex] forbruget registreret til [48000] kg., Grisex indeholder [1,13] foderenheder pr kg. og prisen pr kg. er [1,70] kr. forbruget er blevet registreret i staldafsnit [k] (klimastalden). Programmet opsummerer selv antallet af FEs udfra mængde og FEs/kg, det er derfor vigtigt, at alle tal er indberettet. Har man en lagerbeholdning, kan denne godt registreres. Lagerbeholdningen registreres med et minus foran mængde, beholdningen trækkes da fra i forbruget, man skal blot huske at lægge lagerbeholdningen til i næste periodes forbrug. Foderforbrug der registreres i dette skærmvindue, medtages på effektivitetsrapporter på søer, hvis sti betegnelsen er registreret korrekt. Hvis man sammen med E-kontrol rapporten ønsker at få vist et regnskab over næringsstofbalancen i stalden for N og P, skal man indtaste foderets indhold af fosfor samt % råprotein. Opretter man fodermidlerne i registrerings vinduet Foder kartotek, kan man nøjes med at indtaste dato, kode, mængde og stibetegnelse. Hvis ikke man kan huske koden, kan man søge ved at klikke på på F5. eller trykke Er der installeret AgroSoft WinOpti på computeren, kan funktionstast F5 eller bruges til at hente fodermidler direkte ind i svineprogrammet. Hotline: Tlf

107 Registrering Ungdyr Andet forbrug Under punktet Andet forbrug registreres andet forbrug til effektivitets rapporten for ungdyr. I hovedmenuen vælger man punktet Ungdyr for registrering ungdyr, derefter vælger man punktet Andet forbrug. Flg. skærmvindue vil herefter fremkomme, når man trykker på F2 eller klikker på. Billede Viser registreringer på andet forbrug ungdyr. F.eks. Betingelse! [Mængde] VIGTIGT!!!!! Bemærk D. [15/9-95] blev [dyrlægen] betalt [1] gang, prisen var [567,00] kr. og forbruget blev reg. i staldafsnit [S] (slagtesvin). Programmet opsummerer selv den totale pris ud fra mængde og pris/enhed; derfor er det vigtigt, at alle tal er indberettet. Der skal indberettes mindst 1 i feltet mængde for at beløbet medtages, da 0 gange et beløb er = 0. Husk at registrere stibetegnelsen. Andet forbrug, der registreres i dette skærmvindue, medtages på effektivitetsrapporter på søer, hvis stibetegnelsen er registreret korrekt. Det er dog ikke nødvendigt at dele andet forbrug mellem søer og smågrise, hvis man har et samlet forbrug i stalden. Man registrerer da blot hele forbruget under registrering søer. Udskrift Ønsker man at udskrive en periodes hændelser, klikker man på eller trykker på F6, hvorefter den ønskede periode indtastes. Hotline: Tlf

108 Registrering Ungdyr Diverse indtægter Under punktet Diverse indtægter registreres andre indtægter til effektivitets rapporten. Diverse indtægter kan f.eks. være: Efterbetaling eller et økologisk tillæg. I hovedmenuen vælger man punktet Ungdyr for registrering af ungdyr, derefter vælger man punktet Diverse indtægter. Flg. skærmvindue vil herefter fremkomme, ved at trykker på F2 eller klikke på. Billede Viser registreringer på diverse indtægter ungdyr. F.eks. Pris kartotek D. [31/12-98] blev der for perioden indbetalt [Øko tillæg] for mængde [1503] solgte smågrise som hver gav en pris af kr. [5,00]. For at lette indtastningerne er det muligt at oprette alle indtægtsposter i et pris kartotek som findes under menu punktet Generelt og derefter Kode setup. Indtægtsposterne overføres til Diverse indtægter med F5 eller ved at klikke på. Læs mere om Pris kartoteket i afsnit 2-22 Betingelse! [Mængde] VIGTIGT!!!!! Bemærk Programmet opsummerer selv den totale pris udfra mængde og pris/enhed, derfor er det vigtigt, at alle tal er indberettet. Der skal indberettes mindst 1 i feltet [Mængde], for at beløbet medtages, da 0 gange et beløb som bekendt er = 0. Husk at registrere stibetegnelsen. Diverse indtægter, der registreres i dette skærmvindue, medtages på effektivitetsrapporter på søer, hvis stibetegnelsen er registreret korrekt. Det er dog ikke nødvendigt at dele diverse indtægter mellem søer og smågrise, hvis man har en samlet indtægt for stalden. Man registrerer da blot hele forbruget under registrering søer. Udskrift Ønsker man at udskrive en periodes hændelser, klikker man på eller trykker på F6, hvorefter den ønskede periode indtastes. Hotline: Tlf

109 Registrering Ungdyr Medicin Under punktet Medicin registreres de ungdyr og slagtesvin der bliver behandlet. I hovedmenuen vælger man punktet Ungdyr for registrering af ungdyr, derefter vælger man punktet Medicin. Flg. skærmvindue vil herefter fremkomme, når man trykker på F2 eller klikker på. Billede Viser registreringer på medicin forbrug ungdyr/slagtesvin. F.eks. Den [151096] blev én gris i sti [s24] behandlet for hjernebetændelse [9]. Grisen blev den dag behandlet [1] gange med [3] ml af Jørgen [J]. Betingelse! Bemærk Indberetningen skal opfylde et krav: For at kunne indberette medicin, skal der som minimum indtastes én dato. Feltet [Sti] kan være en hel stald, en sektion eller én bestemt svine sti. Udskrift Ønsker man at udskrive en periodes hændelser, klikker man på eller trykker på F6. Ved udskriften kan man vælge, hvilken periode samt hvilken/hvilke journaler man ønsker. Behandlingsjournaler Ved at trykke på ikonet, vil man få behandlingsjournalen vist. Hotline: Tlf

110 Registrering Ungdyr Flytninger Under punktet Flytninger kan man se en oversigt, over omsætningen af alle flytninger der er tastet under Ungdyr inden for en angivet periode. Dette kan være en hjælp til fejlfinding, men også til at give et overblik over, hvor mange grise der er flyttet fra et staldafsnit til et andet. Ønsker man kun oversigten for en enkelt stald, skriv da denne stibetegnelse under både Fra Sti og Til Sti Billede Flytninger Billede Viser omsætningen. Omsætningen kan også gemmes som en PDF-fil og/eller sendes som e- mail. Bemærk at hvis omsætningen skal sendes som , skal man i kartotek under Generelt kartotek have oprettet de adresser den skal sendes til. Hotline: Tlf

111 Status 7 STATUS Under menupunktet Status indberetter man de perioder man ønsker at føre effektivitetsrapport over. Vælg Status søer/orner til indberetning af perioder sohold eller vælg Status ungdyr til indberetning af perioder ungdyr (fravænnede/ungsvin/slagtesvin/polte). Ved at klikke én gang på Status fremkommer flg. menu. Billede 7-1. Viser menupunkterne til Status. Flg. gøres Betingelse! Den ønskede funktion vælges ved at klikke på menu punktet eller ved at flytte cursor ned med pil tasterne og trykke på Enter ( ). En betingelse for at der kan laves en effektivitets rapport er, at der er registreret minimum to statustidspunkter, eftersom der både skal være en status begyndelse og en status slut. Er der f.eks. 8 status registreringer, vil programmet kun bruge de 5 nyeste og ud fra disse lave 4 perioder på effektivitets rapporten. Bemærk Ved status ungdyr, skal man huske at registrere den rigtige stibetegnelse. Hotline: Tlf

112 Status Søer/Orner Under punktet Søer/Orner registreres beholdningen af dyr vedr. effektivitetsrapport sohold. I hovedmenuen vælger man punktet Status, derefter vælger man punktet Søer/Orner. Flg. skærmvindue vil herefter fremkomme, når man trykker på F2 eller klikker på. Billede 7-2. Viser status registreringer søer/orner. F.eks. Ved sidste status d. [16/10-95] blev alle grisene talt og resultatet af optællingen var flg. for soholdet: Der var [20] orner, [448] søer, [64] gylte, [76] polte, [1650] fravænnede grise i klimastalden, de fravænnede grise vejede total [23100] kg. og der var [931] diegivningsgrise i farestalden, der vejede total [3724] kg.. Bemærk Antallet af dyr der indberettes, bruges kun til sammenligning med det antal dyr, computeren optæller. Vægten, der registreres ved frav. grise og dieg. grise, er den totale vægt. Minus (-) Et minus (-) i Sti fortæller programmet, at der skal ses bort fra den pågældende statusoptæling. Hvis man f.eks. ønsker at slå flere perioder sammen til en, sætter man minus i Sti ved de mellemliggende perioder. Udskrift Ønsker man at udskrive en periodes hændelser, klikker man på eller trykker på F6, hvorefter den ønskede periode indtastes. Hotline: Tlf

113 Status Ungdyr Under punktet Ungdyr registreres beholdningen af dyr vedr. effektivitetsrapport ungdyr. I hovedmenuen vælger man punktet Status, derefter vælger man punktet Ungdyr. Flg. skærmvindue vil herefter fremkomme, når man trykker på F2 eller klikker på. Billede 7-3. Viser status registreringer på ungdyr. F.eks. Ved sidste status d. [3/1-95] blev alle grisene talt og resultatet af optællingen var flg. for ungdyr: Der var [1518] grise der i gennemsnit vejede [14] kg., og som tilhørte staldafsnit [K] (klimastalden). Yderligere var der [413] grise der i gennemsnit vejede [36] kg. der tilhørte staldafsnit [S] (slagtesvinestalde), hvor man forventer en efterbetaling på [0,50] kr./kg.. Bemærk Vægten, der registreres ved status ungdyr, er den gennemsnitlige vægt/dyr. Der kan godt laves flere registreringer på samme dato med samme sti betegnelse, programmet udregner da summen af grise ved status og deres gennemsnits vægt. Udskrift Ønsker man at udskrive en periodes hændelser, klikker man på eller trykker på F6, hvorefter den ønskede periode indtastes. Hotline: Tlf

114 Status Bemærkning Under punktet Bemærkning kan man registrerer alle former for bemærkninger som ikke kan henføres til en bestemt gris. Vinduet er specielt egnet til registrering af vejret, men kan eksempelvis også benyttes til registrering af staldbesøg. I hovedmenuen vælger man punktet Status, derefter vælger man punktet Bemærkning. Flg. skærmvindue vil herefter fremkomme, når man trykker på F2 eller klikker på. Billede 7-4. Viser eksempler på bemærkninger. Indtastningen foregår på normalvis (se indtastnings funktioner afsnit 1-10). Hotline: Tlf

115 Sodata 8 SODATA De fleste af de udskrifter/indberetningslister, der bruges i det daglige, vil være at finde i denne menu. Ved at klikke én gang på Sodata fremkommer flg. menu. Billede 8-1. Viser menupunkterne under Sodata. Alle de funktioner, der er i denne menu, har forbindelse til de data, der er registreret på søer/gylte og polte. Vælg menupunkt I dette menubillede vælger man, det ønskede menupunkt, ved at klikke med musen på menuen eller ved at flytte cursor ned med pil tasterne og trykke på Enter ( ). Hotline: Tlf

116 Sodata Vis Sokort Under punktet Vis Sokort vises alle de data, der er indtastet på de enkelte søer/gylte, og det vil være muligt at ændre data eller indberette nye data på søerne i dette skærmvindue. Ved at trykke på F7, klikke på eller ved først at klikke på menu punktet Sodata og derefter på punktet Vis Sokort, vil flg. skærmvindue fremkomme. Billede 8-2. Viser et tilfældig sokort med data. Dyrnummer Home & End Drægtighedstest Sv/ So Sat Sp Dette vil stå med rødt i øverste venstre hjørne på skærmvinduet. Første gang man kommer ind i skærmvinduet, vil det dyr, der har det mindste dyrnummer blive vist på skærmen. Hvis sokortet er kaldt fra et registrerings billede, vises de data der tilhører det aktuelle dyrnummer. Uanset hvor cursor er placeret på sokortet får tasten Home cursor til at springe til so nummeret og End får cursor til at springe til næste forventede hændelse. Ved afkrydsning af punktet drægtighedstest i Program Setup er det muligt at afkrydse om soen er drægtig eller ikke drægtig. Læs evt. afsnit 3-8 og 4-4. Feltet Sv bruges til evt. registrering af svagtfødte grise. Grisene skal stadig tælles med under antallet af levendefødte. Har man avlsmodulet i programmet, hedder kolonnen i stedet So og bruges til antallet af sogrise. Feltet Sat bruges kun i forbindelse med avlsmodulet. Viser antallet af spildfoderdage på de enkelte læg. Hotline: Tlf

117 Gr/Årsso Opret nyt dyr Bladre i dyr nr. Rette data AgroSoft WinSvin Sodata Grise pr. årsso kan udregnes enten som levendefødte eller som fravænnede grise pr. årsso. Under Generelt - Program setup - Analyse 2 - Positiv/Negativliste Grise/årsso vælger man den ønskede beregning af grise pr. årsso. Cursor vil stille sig i feltet for dyrnummer, og hvis man i dette felt indtaster et nyt dyrnummer, vil dette dyrs data blive vist på skærmen. Hvis dyret ikke findes, vil man blive spurgt, om man ønsker at oprette dyret. Hvis dyret ønskes oprettet, skal man svare med Ja. Man kan bladre til næste dyrnummer ved at trykke på Page Down eller ved at klikke på. Ønsker man det forrige dyrnummer trykker man på Page Up eller ved at klikke på. Ønsker man at rette i data på dyret, flytter man cursor med pil tasterne eller klikker direkte på det felt, der skal rettes, og derefter indtastes den nye værdi. Nye data Når man har indtastet en nye værdi og trykket på Enter ( ), springer cursor selv til næste felt på sokortet. Ved at trykke på TAB ( ) springer cursor til næste registrering (datofelt) på sokortet, og hvis man trykker på Skift ( ) + TAB ( ) springer cursor til forrige registrering (datofelt) på sokortet. Forventet faring Slet hændelse Bemærk! Slet sokort Bemærk Der gælder de samme betingelser til registrering/ændring af data på sokortet som ved almindelige registreringer. Dog kan man kun flytte cursor til de felter, hvor det er lovligt at lave en registrering. Er sidste registrerede hændelse på dyret en løbning, vil der i datofeltet for faring stå 4 tal med fremhævede typer. Dette er den forventede faringsdato, der er 115 dage efter løbning. De udskrives som dag og måned. Ønsker man at slette en registrering på et dyr, stiller man cursor i datofeltet på registreringen og trykker på F4 eller klikker på. Programmet vil herefter spørge om man ønsker at slette registreringen, til dette skal man svare OK (Ja). Det er kun den sidste registrering på et dyr, der kan slettes, der kan således ikke laves "huller" i sokortet. Ønsker man at slette alle registreringer på soen samt sonummer klikker man på (slet sokort). Når man har slettet et dyr, vil alle informationerne på dette dyr være væk. Slet derfor ikke søer/gylte der har registreringer inden for effektivitets rapportens periode. Hotline: Tlf

118 Supl. reg. AgroSoft WinSvin Sodata I sokortet er det muligt både at registrere og at se alle de supl. reg., der er lavet på den enkelte so. Flg. gøres: Vælg det ønskede so nr. og klik på eller tryk på F2. Herefter kan der ændres eller laves ny indtastninger lige som i et registreringsbillede. Medicin reg. I sokortet er det muligt både at registrere og at se alle de medicin reg., der er lavet på den enkelte so. Flg. gøres: Vælg det ønskede so nr. og klik på eller tryk på F3. Herefter kan der ændres eller laves ny indtastninger lige som i et registreringsbillede (læs evt. afsnit 4-15). Grupper På sokortet er det muligt at sætte soen i en eller flere grupper med andre søer som den har en eller anden ting tilfælles med. Gruppenumrene kan bl.a. medtages på styringslisterne. Flg. gøres Klik på. Herefter kan hold nr. og gruppe nr. indtastes eller ændres. Klik Ok for at gemme indtastningerne. Ændre sonummer Ønsker man at ændre et sonummer, klikker man på og indtaster soens nye nummer. Klik Ok for at gennemføre rettelsen. Tekst på Sokortet Neden under sokortet kan man skrive sin egen tekst. Dette vil komme med ud på udskriften af sokortet. Hotline: Tlf

119 Sodata Udvalgte Søer Under punktet Udvalgte Søer kan man udvælge nogle specifikke søer, når man enten ønsker at udskrive søerne på sokort, ønsker at udskrive søerne på en liste eller ønsker at slette alle data, der er registreret på de udvalgte søer. Bemærk Flg. gøres I mange af analyse modulerne kan man udvælge søerne, der indgår i analysen og har derved samme muligheder som beskrevet nedenfor. I hovedmenuen vælger man punktet Sodata, derefter vælger man punktet Udvalgte Søer. Flg. skærmbillede vil herefter fremkomme. Billede 8-3. Viser en række tilfældige udvalgte søer. Tilføj (enkelte søer) Først tilføjer man sonumrene, enten direkte ved at indtaste numrene under punktet Tilføj (Billede 8-1) eller ved at udpege søerne i et registreringsbillede, ved at placere cursor på sonummeret og derefter klikker på eller ved direkte at dobbelt klikke på so nummeret. Billede 8-4. Viser udvalgt so. Fjern Fjern Alle Fortryder man én udvalgt so, skal man først klikke på soen og derefter på Fjern. Ønsker man, at fjerne alle udvalgte søer uden at slette deres data, skal man klikke på Fjern Alle. Hotline: Tlf

120 Sodata Søg (flere søer) Skal man udvælge en gruppe af søer som alle har en eller flere fælles nævner f.eks. en bestemt race, et bestemt kuld nr., et bestem interval af sonumre eller senest hændelse på søerne er fravænnet, skal man klikke på knappen Søg. Ved hjælp af et begrænsnings billede afgrænses søerne, som så automatisk bliver fundet. Flg. gøres Ved at klikke på knappen Søg, vil flg. skærmbillede fremkomme: Billede 8-5. Viser udvalgte begrænsninger. Tilføj eller fjern de analyse begrænsninger De ønsker at benytte. Indtast/vælg begrænsningerne og klik derefter på OK. Til og fra valg Ved at klikke på afkrydsningsfelterne kan man vælge, om analysebegrænsningerne skal være aktive eller inaktive, hvis ikke man ønsker helt at fjerne dem. Hotline: Tlf

121 Sodata Tilføj begrænsning Ønsker man at tilføje nye begrænsninger, skal man klikke på Tilføj. Ved at klikke på Tilføj, vil flg. skærmbillede fremkomme. Billede 8-6. Mulige analyse begrænsninger. Flg. gøres Fjern begrænsning Klik på punktet De ønsker at tilføje og klik derefter på OK. Punktet vises nu i billede 8-5. Ønsker man at fjerne en eller flere begrænsninger gøres flg.: Fravælg begrænsningerne ved at fjerne afkrydsningen ud foran begrænsningen og klik derefter på Fjern. Slet sokort Sikkerhedskopi Udskrive/Sokort Udskrive liste Grupper Grp. registre Ved at klikke på Slet sokort, vil alle informationer på søerne inkl. sonummer blive slettet. Slet derfor ikke søer/gylte der har registreringer inden for effektivitetsrapportens periode. Det er en god ide, at lave en sikkerhedskopi før man begynder at slette mange dyr ( Lav sikkerhedskopi til diskette afsnit 2-4). Ved at klikke på Udskriv, vil søernes data blive udskrevet på et sokort. Ved at klikke på Udskriv liste, vil de udvalgte søer blive udskrevet med dato på sidste hændelse. Ved at klikke på Grupper får man mulighed for at ændre gruppenr. på de søer, der er udvalgt. Ved at klikke på Grp. registre får man mulighed for at registrere den samme hændelse på de søer, der er udvalgt. Hotline: Tlf

122 Sodata Styringslister Under Styringslister kan man udskrive arbejdslister og indberetningslister, på søer/gylte/polte der skal kontrolleres, vaccineres, flyttes eller andet på en bestemt dag/uge. I hovedmenuen vælger man punktet Sodata, derefter vælger man punktet Styringsliste. Flg. skærmvindue vil herefter fremkomme. Lister der er udarbejdet under punktet Produktionsstyring (afsnit 2-15). Billede 8-7. Viser mulige styringslister. Flg. gøres Til og fra vælg styringslister ved at klikke på styringslistens overskrift og klik derefter på OK. Et flueben ( ) betyder at rapporten er valgt og vil blive udskrevet. Når man har trykker på OK vil flg. skærmbillede fremkomme. Indtast den periode for hvilken man ønsker styringslisterne skal gælde og klik derefter på OK. Det næste der sker er, at programmet vil finde de aktive dyr, som befinder sig i det interval der er opgivet under punktet Produktions styring, i den Billede 8-8. Viser interval. valgte udskrifts periode. Vis Udskrift Når dyrene er fundet, vil programmet vise listerne på skærmen i form af Vis Udskrift (Læs mere om vis udskrift afsnit 1-11). Hotline: Tlf

123 Sodata Checklister Under punktet checklister kan man få udskrevet en liste med alle de søer, gylte eller polte, hvor der i en længere periode ikke er blevet indberettet nye hændelser. Om der er gået en længere periode end der normalt gør, bedømmer programmet udfra de parametre, der er opgivet i Program Setup. I hovedmenuen vælger man punktet Sodata, derefter vælger man punktet Checkliste. Flg. skærmvindue vil herefter fremkomme. Billede 8-9. Viser dato valg. Flg. gøres Program Setup Vis Udskrift Indtast den dato i datobilledet der svarer til den dato, hvortil der er indberettet. Kontroller de program parametre, der er indtastet i program setup om disse passer til Deres produktion. Vælg program setup ved at trykke på F11 eller ved at klikke på og vælg derefter overskriften Registre (afsnit 3-5). Når dyrene er fundet vil programmet vise listen på skærmen i form af Vis Udskrift (Læs mere om vis udskrift afsnit 1-11). Hotline: Tlf

124 Sodata Billede Viser et eksempel på en checkliste. Checklister m. indberetning Under punktet checklister m. indberetning kan man få udskrevet en liste med indberetnings felter til de søer, gylte eller polte, hvor der i en længere periode ikke er blevet indberettet nye hændelser. Om der er gået en længere periode end der normalt gør, bedømmer programmet udfra de parametre, der er opgivet i program setup. I hovedmenuen vælger man punktet Sodata, derefter vælger man punktet Checkliste m. indberetning. Flg. skærmvindue vil herefter fremkomme. Billede Viser dato valg. Flg. gøres Program setup Indtast den dato i datobilledet der svarer til den dato, hvortil der er indberettet. Kontroller de parametre, der er indtastet i program setup om disse passer til Deres produktion. Vælg setup ved at trykke på F11 eller ved at klikke på og vælg derefter overskriften Registre (afsnit 3-5). Hotline: Tlf

125 Vis Udskrift AgroSoft WinSvin Sodata Når dyrene er fundet vil programmet vise listen på skærmen i form af Vis Udskrift (Læs mere om vis udskrift afsnit 1-11). Billede Viser et eksempel på en checkliste m. indberetning. Hotline: Tlf

126 Sodata Besætningsliste Under punktet Besætningsliste kan man få udskrevet en liste på alle aktive dyr (orner/søer/gylte og polte), søernes aldersfordeling, en beholdning dags dato på søer/orner og en beholdning dags dato på ungdyr. Denne liste er specielt velegnet til at afstemme det indberettede med det faktiske i stalden, hvis der er differencer på status søer/orner (soholdsrapport) eller på status ungdyr (slagtesvinerapport). Aldersfordeling Bemærk Listen indeholder en aldersfordeling på søerne, d.v.s. antallet af søer fordelt på kuld samt den procentvise andel af søer. Har man indtastet race på søerne, vil søerne også være fordelt på race i afsnittet Besætningsalder. Har man oprettet mere end fire forskellige racer (programmet ser forskel på racekombinationer skrevet med henholdsvis små og store bogstaver), vises kun fordelingen for de mest brugte racer. Beholdning Listen indeholder en optælling af orner, gylte løbet/drægtig, drægtige søer, diegivende søer, gold søer, sopolte, diegrise samt svin under og over 50 kg, (det sidste kræver dog, at det er opsat til dette under afsnit 2-11, Produktionsrapport). Dette benyttes bl.a. i forbindelse med indberetninger til Danmarks Statistik. Søer og orner til slagt. Linien fortæller, hvor mange søer og orner der er afgået fra den dato, besætningslisten er beregnet for og frem til dags dato. Lager Flg. gøres Listen indeholder en optælling af de stibetegnelser, der er defineret i de to sidste kolonner F.sti og T.sti under afsnittet produktionsrapport. Foruden optællingen giver listen også et bud på den gennemsnitlige vægt i de forskellige stier, samt hvor mange dyr der er i hver af følgende vægtklasser: <30 kg, kg og >60 kg. I hovedmenuen vælger man punktet Sodata og derefter punktet Besætningsliste, flg. skærmbillede vil herefter fremkomme. Billede Dato valg og evt. begrænsninger. Indtast den ønskede dato og klik på OK. Hotline: Tlf

127 Begrænsninger Til og fra valg Tilføj begrænsning AgroSoft WinSvin Sodata Udover at indtaste den ønskede dato kan man også tilføje begrænsninger på, hvilke søer man ønsker at få på listen. Ved at klikke på afkrydsningsfelterne kan man vælge, om analysebegrænsningerne skal være aktive eller inaktive, hvis ikke man ønsker helt at fjerne dem. Ønsker man at tilføje nye begrænsninger, skal man klikke på Tilføj. Ved at klikke på Tilføj, vil flg. skærmbillede fremkomme. Billede Viser mulige begrænsninger. Flg. gøres Fjern begrænsning Klik på det punkt De ønsker at tilføje og klik derefter på OK. Punktet vises nu i billede Fravælg begrænsningerne ved at fjerne afkrydsningen ud foran begrænsningen og klik derefter på Fjern. Når programmet har fundet alle aktive dyr, på den pågældende dato, vil flg. skærmbillede fremkomme. Hotline: Tlf

128 Sodata Billede Viser en del af besætningslisten. Danmarks Statistik Har man Internetforbindelse og ønsker at sende data til Danmarks Statistik, klikkes der på ikon. I det billede der kommer frem, indtast da bedriftens CVR-nummer og klik på OK, herefter sendes tallene fra besætningslisten (Beholdning) til svinetællingen hos Danmarks Statistik. Har man skrevet sin -adresse under Generelt og Program Setup, vil der fra Danmarks Statistik blive sendt en bekræftelse på , når de har modtaget tallene. Hotline: Tlf

129 Sodata UgeKort Under punktet Ugekort er det muligt at udskrive en liste på alle de dyr, der er løbet i den pågældende uge som man vælger. Listen indeholder ikke blot de dyr, der er løbet men indeholder også tomme felter til indberetning af nye hændelser og evt. afkrydsnings felter efter eget valg. I hovedmenuen vælger man punktet Sodata, derefter vælger man punktet UgeKort. Flg. skærmvindue vil herefter fremkomme. Flg. gøres Vis Udskrift F.eks. Ugekort Setup Bemærk Billede Viser den valgte ugedag. Indtast én dato fra den uge som De ønsker at få udskrevet og klik på OK. Når dyrene er fundet vil programmet vise listen på skærmen i form af Vis Udskrift (Læs mere om vis udskrift afsnit 1-11). I program setup er onsdag valgt som start ugedag og datoen der indtastes er mandag den 18/9-95. Programmet vil nu vise en liste for uge 38, der starter onsdag den 13/9-95 og slutter tirsdag den 19/9-95 begge dage incl. Det er i programmet muligt selv at vælge, hvilke indberetningsfelter og afkrydsningsfelter man ønsker på listen. Ugedag start afhænger af, hvilken startdag der er valgt i program setup. Billede Viser et eksempel på et ugekort. Hotline: Tlf

130 Sodata Gruppestyring Under punktet Gruppestyring udskrives alle søer/gylte og polte i grupper ud fra den sidste hændelse og datoen for hændelsen. Dyrene fordeles på flg. 4 lister afhængig af sidste hændelse: Polte (sidste hændelse var indgang) Drægtighedsperiode (sidste hændelse var løbning) Diegivningsperiode (sidste hændelse var faring) Gold periode (sidste hændelse var fravænning) Alle de dyr, der har samme type hændelse (f.eks. løbet) i samme uge, bliver sat i samme gruppe. De dyr der overstiger antallet af dage, der er valgte under krav til checklisten, vil blive udskrevet sammen i en checkgruppe. Flg. gøres: I hovedmenuen vælger man punktet Sodata, derefter vælger man punktet Gruppestyring. Flg. skærmvindue vil herefter fremkomme. Indtast én dato fra den uge som De ønsker at få listerne udskrevet frem til og klik på OK. Billede Viser valgte ugedag. F.eks. Bemærk Udskrifts typer I Program Setup er mandag valgt som start ugedag og datoen der indtastes er fredag den 24/ Programmet vil nu vise listerne, der starter med uge 51 (se eksemplet på næste side). Hvis dyrenummeret er fremhævet og der foran nummeret er sat et udråbstegn (!), er det fordi dyret er en omløber. Der kan vælges mellem flg. 4 typer af udskrifter (vælges under punkter Udskrifter i Program Setup): Alm. udskrift Drejet 90º m. Sti Drejet 90º m. Race Drejet 90º m. D-kode Vis Udskrift Når dyrene er fundet vil programmet vise listerne på skærmen i form af Vis Udskrift (Læs mere om vis udskrift afsnit 1-11). Hotline: Tlf

131 Sodata Den uge hvor hændelsen er indberettet. Antal uger efter sidste hændelse incl. første uge. Dyre nr. Kuld nr. Race, Sti eller D-kode. Omløber. Dyr under stregen er flyttet til en anden gruppe. Årsag til flytning. Billede Viser et eksempel på en gruppestyringsliste. Antal dyr i gruppen. Antal dyr flyttet til anden gruppe. Udskrift Ønsker man at udskrive gruppestyring, skal man klikke på eller trykke på F6. Hotline: Tlf

132 Sodata Arbejdslister Der kan udskrives arbejdslister, hvor man frit kan definere, hvilke(n) ugedag(e) de forskellige arbejdsrutiner skal udføres, og i hvilken rækkefølge. Der er også mulighed for at få de søer med på arbejdslisten, som passer til en bestemt arbejdsopgave. Arbejdssedler Opsætning og definition af arbejdslister foregår under punktet Arbejdssedler under menupunktet Generelt. Læs mere om dette i afsnit Ved at klikke på Sodata og derefter Arbejdslister vil flg. skærmbillede fremkomme. Programmet vælger automatisk en periode på 7 dage fra d.d.. Den korrekte periode vælges og der vælges om man ønsker at udskrive arbejdslisterne direkte til printer. Billede Periode valg for arbejdslister. Ved at klikke OK fremkommer flg. billede, hvor man kan vælge imellem at få alle arbejdsopgaverne med på listen eller kun nogle udvalgte. Billede Vælg arbejdsopgaver. Når de arbejdsopgaver, man ønsker udskrevet, er vinget af, klik på Luk og udskriften vises på skærmen. Hotline: Tlf

133 Sodata Billede Viser et udskrifts eksempel på arbejdslister. Udskrift Ønsker man at udskrive arbejdslister, skal man klikke på eller trykke på F6. Hotline: Tlf

134 Sodata Management Under punktet Management er der to muligheder Ugeskema og Årsskema. Skemaerne illustrerer, hvor mange hændelser (løbninger, faringer m.m.) der er sket i de foregående uger, samt hvilke resultater der er opnået (antal frav. grise, dødeligheds % i farestalden m.m). Uge-skema Skemaet viser nøgletallene for den aktuelle uge, (i forhold til den dato, man laver skemaet for) samt et gennemsnit for de sidste 4, 16 og 26 ugers resultater. Her kan man indtaste, hvad planen er for besætningen. Nøgletal for aktuel uge. Forskel på plan og Fakta. Billede Ugeskema. Klik på Udskriv for at få skemaet udskrevet eller Luk for at vende tilbage til hovedbilledet. Hotline: Tlf

135 Sodata Hvis man registrerer de døde pattegrise under supplerende registreringer, vil man kunne aflæse Døde i pct. Døde i pct. er antallet af døde i den pågældende uge i procent af de fødte grise i ugen. Husk at udfylde felterne DeadPigletStartCode og DeadPigletEndCode i SystemSetup. Tallet Døde i Pct må altså ikke forveksles med Pct. døde i farestalden, som er procent døde pr. endeligt fravænnede kuld. Mulighed for grafer i ugeskema. I ugeskema/ugemanagement er der mulighed for at se de enkelte nøgletal grafisk. Man skal dog have rettigheder til produktionsanalyse samt besætningsanalyse. Billede Graf. Ved tryk på graf får man mulighed for at vælge maksimalt fire grafer ad gangen. Grafen viser udviklingen over 12 uger før den dato, man skrev i ugemanagement. I kolonnerne under Graf 1 og Graf 2 skrives et tal for det antal uger som punkterne i grafen skal være et gennemsnit for. Billede Valg af graf. Eksempel: Graf 1 sættes til 1 og Graf 2 sættes til 4. Graf 1 (blå kurve) viser ugens løbninger, omløbninger o.s.v. Graf 2 (rød kurve) viser et gennemsnit af ugens faktiske tal samt de 3 foregående ugers tal (beregnet som løbende gennemsnit) på samme kurve. Billede Viser graf Ugemanagement Hvis der er tastet en værdi ind i feltet Plan, vil der komme en grøn linie/graf, Planen i ugemanagement. Hotline: Tlf

136 Sodata Billede Plantal med på graf. Hotline: Tlf

137 Sodata Sammenligning af Ugemanagement Der er mulighed for at oprette grupper til sammenligning af Ugemanagement. Man kan så hver uge sende data op til AgroSoft s server via Internettet og få top 5 for gruppen sendt tilbage til sammenligning. Ønsker man at oprette en sådan gruppe (f.eks. ens ERFA-gruppe), skal man ringe til AgroSoft for tilmeldning. For at sammenligne med gruppen trykker man i Ugemanagement på Sammenlign. Ønsker man, at andre også skal modtage disse data på skal deres tilføjes under Generelt og kartotek. Billede Viser Send i Ugemanagement. Skal data fra Ugemanagement sendes på , klik på Send . Klik på Sammenlign for at få sammenlignet data med de andre i gruppen. Der kommer så en ny kolonne på skemaet med gennemsnittet af de bedste 5 i gruppen. Billede Viser sammenligning i Ugemanagement. Billede 2 Hotline: Tlf

138 Sodata Klikker man på Udskriv får man foruden selve ugeskemaet bl.a. også vist et skema over antal løbninger uge for uge, hvor stor en % del af ugeholdet, der stadig er drægtigt, og hvor mange dyr der så er tilbage, som kan forventes til faring. Billede Viser udskrift i Ugemanagement. Derudover vises top 5 for 4 udvalgte nøgletal. Billede Viser top 5 på enkelte nøgletal. Hotline: Tlf

139 Sodata Års-skema Års-skemaet viser resultaterne for hver uge. På baggrund af de hidtidige hændelser samt plantal man selv kan indsætte, kan programmet give et bud på, hvorledes det vil se ud i de fremtidige uger. Der kan desuden udskrives ugekort over hvilke søer, der er løbet m.m. i en bestemt uge. I hovedmenuen vælger man punktet Sodata - Management og herefter Års-skema. Hvorefter følgende billede vises. Billede Giver valget mellem at lave en ny beregning eller vise den gamle. Flg. gøres Ønsker man at se den sidste beregning, der er lavet, klikker man på Nej eller trykker på N på tastaturet. Programmet vil vise beregningen på skærmen. Ønsker man at lave en ny beregning, skal man klikke på Ja eller trykke på J på tastaturet. Billede 8-30 vil fremkomme på skærmen. Billede Viser opsætningsbilledet til Management. Periode Her defineres frem til hvilken dato, skemaet ønskes lavet til. Hotline: Tlf

140 Sodata Managementskema Når perioden er valgt, klikker man på OK, hvorefter følgende billede kommer frem. Indtastede plantal Ugenumre Antallet af løbninger der var på dyr, der løb om. Billede Viser Management. Kolonner De hvide kolonner viser tallene for de tidligere uger. Den gule kolonne viser den aktuelle uge, (i forhold til den dato skemaet er beregnet til). De grå kolonner viser et bud på tallene for de fremtidige uger (se afsnittet Plan ). Plan Genberegn På skemaet i kolonnen Plan er der mulighed for at indsætte nogle plantal for, hvad der forventes fremover. Programmet beregner herefter et skøn over de kommende uger. Ønsker man at genberegne managementskemaet, klikkes der på hvorefter, man kommer til billede 8-30 igen. Udskriv Ønskes skemaet udskrevet, klikker man på. Ugekort Klikker man på vises et ugekort på skærmen, for de hændelser cursoren står på. Hotline: Tlf

141 Sodata Billede Viser et eksempel på et ugekort over faringer. Udskrift Ønskes ugekortet udskrevet, klikker De på. Hotline: Tlf

142 Sodata Drægtighedsskema Under dette punkt er der mulighed for at få vist/udskrevet et skema, der illustrerer forløbet af de løbninger, der er foretaget i en periode. Opsætning af drægtighedsskemaet foregår under Drægtighedsskema under menupunktet Sodata, hvor følgende billede fremkommer: Billede viser opsætningsbilledet til drægtighedsskemaet. Periode Tilføj Fjern Drægtighedsskema Her defineres indenfor hvilket datoperiode, man ønsker skemaet. Her er der mulighed for at afgrænse, hvilke søer man ønsker medtaget ved at tilføje nogle begrænsninger. Her kan evt. begrænsninger fjernes igen. Når perioden (og evt. begrænsninger) er valgt, skal man trykke på OK, hvorefter følgende billede fremkommer: Billede Viser 1. side af drægtighedsskemaet 1/ betyder: 1 so omløbet /1 betyder: 1 so udsat Hotline: Tlf

143 Sodata Nøgletal På side 1 vises bl.a. følgende nøgletal: Total antal løbninger i ugen Antal Omløbninger (viser hvor mange af løbningerne, der var på søer, der løb om). Forventet antal søer som skal fare uge for uge efter løbning. Reelt antal Faringer og farings % Total fødte/kuld, Lev./kuld, Død/kuld og svagtfødte/kuld. Frafald På side 2 af drægtighedsskemaet, er der en oversigt over de søer, der er faldet fra efter løbning. Billede Viser side 2 af drægtighedsskemaet Skemaet viser bl.a.: Soens Dyrnr. Kuldnr. Antal spildfoderdage (Tomme dage) Udgangsårsag (enten som omløber eller ved afgang) Afgangsårsag (hvis en sådan er registreret med kode). Holddrift Hvis man under program Setup har lavet en opsætning til holddrift, vil der på drægtighedsskemaet stå holdnumre i stedet for ugenumre.. Hotline: Tlf

144 Effektivitets rapport 9 EFFEKTIVITETS RAPPORT I denne menu vælger man den analyse som man ønsker at få lavet på besætningen. Der er i nogle analyser mulighed for at sætte begrænsninger til analyserne, dette vil dog være beskrevet under hver enkel analyse. Ved at klikke én gang på Analyser vil flg. undermenuer fremkomme. Billede 9-1. Viser mulige analyser. Flg. gøres Økonomirapport Kodeord Vælg et af analyse punkterne ved at klikke på punktet. Ønsker man at effektivitetsrapporten skal indeholde resultat/økonomi rapport, skal man under overskriften Produktionsrapport i Program Setup Analyse sætte et kryds ud foran Medtag økonomirapport. Man kan desuden skjule økonomisiden i E-rapporten + diverse priskolonner i programmet vha. af et valgfrit kodeord. Denne funktion aktiveres ved at vinge af i EconomyPassword, som findes under Generelt Ekstern data registrering og System Setup Nu kan man skjule økonomien ved at fjerne hakket i Medtag økonomi under Generelt - Program setup - 1. analyse og indtaste det kodeord, man ønsker at benytte samt Ok for at godkende. For at få vist økonomien igen, skal man vinge af i Medtag økonomi og indtaste kodeordet. Bemærk Priskolonnerne skjules/ vises først efter, at man har genstartet WinSvin. Hotline: Tlf

145 E-kontrol sohold AgroSoft WinSvin Effektivitets rapport Under analyse punktet E-kontrol rapport er der mulighed for at vælge, hvilken rapport man ønsker at beregne.rapport valgmulighederne er afhængig af den opsætning, der er indtastet under punktet Produktionsrapport afsnit Ved at klikke én gang på Analyser, vælger E-kontrol og klikker på OK vil flg. skærmbillede fremkomme. Billede 9-2. Viser mulige E-rapporter. Flg. gøres Til og fra vælg rapporterne ved at klikke på rapport overskriften og klik derefter på OK. Et flueben ( ) betyder at rapporten er valgt og vil blive beregnet. Betingelse Før det kan lade sig gøre at beregne en effektivitets rapport, skal flg. tre betingelser være opfyldt: 1) Der er oprettet en rapport under punktet Produktionsrapport (afsnit 2-11), hvor der er valgt J under punktet [Søer]. 2) Der er indberettet mindst 2 statustidspunkter under punktet Status Søer/Orner (afsnit 7-2). 3) Der er indberettet hændelser i de valgte perioder. Har man én gang før beregnet den pågældende E-Rapport vil flg. billede fremkomme. Billede 9-3. Giver valget mellem at beregne en ny eller vise den gamle. Flg. gøres Ønsker De, at se den sidste beregning der er lavet, klikker De på Nej eller trykker på N og programmet vil vise beregningen på skærmen. Hotline: Tlf

146 Effektivitets rapport Ønsker De at lave en ny beregning, skal De klikke på Ja eller trykke på J. Status: Sohold Har man sagt Ja til at beregne en ny E-Rapport, vil Billede 9-4 fremkomme på skærmen. Status sohold viser om alle data er indberettet i de enkelte perioder, set i forhold til det antal der er indberettet under punktet Status Søer/Orner. Når effektivitetsrapporten er beregnet, man har valgt J under test og J til Søer, under punktet Produktionsrapport, vil flg. billede fremkomme. Billede 9-4. Viser status sohold. [Rapport] [Omsætning] [Afstemning] [Udskriv] [Setup] Bemærk Difference Beregner og viser effektivitetsrapporten. Ved først at dobbelt klikke på kolonnerne og derefter på omsætning fremkommer en oversigt, over de bevægelser der har været i periode. Viser afstemningsskema Udskriver statusbilledet. Under setup er det muligt at til og fra vælge nøgletal og beregninger. Difference skal være 0. E-rapporten bliver ikke beregnet på baggrund af det indberettede i status, men derimod på baggrund af det computeren kan optælle. Hvis der er en differens, vil programmet vise dette med røde tal i status og med at spørgsmål tegn (?) på E-rapporten. Hotline: Tlf

147 Effektivitets rapport Prøv evt. at udligne en forskel til den efterfølgende rapport, men hvis forskellen har samme tendens, vil resultatet af denne udligning blot blive værre. Derfor er det meget vigtigt at status stemmer. Omsætning Når man har beregnet en ny rapport og får statussiden frem, er det muligt at lave en individuel opsætning af omsætningen. Ved først at dobbelt klikke på kolonnerne og derefter på omsætning fremkommer en oversigt, over de bevægelser der har været i periode. Man kan her vælge mellem tre forskellige opsætningsmuligheder. Billede 9-5. Viser omsætning for sohold. 1. Uden stier: For hver dato vises en linie uden stibetegnelser 2. Sti opdelt: For hver dato vises en linie pr. sti. Desuden vises kolonnerne Sti og Til sti. 3. Til/fra sti: For hver dato vises en linie med bl.a. kolonnerne Fra sti samt kg/ stk. Hotline: Tlf

148 Effektivitets rapport Vis Udskrift Når man har afstemt status og klikket på knappen [Rapport], vil programmet beregne E-rapporten og vise den i Vis Udskrift (Læs mere om vis udskrift afsnit 1-11). Billede 9-6. Viser udskrift af sohold E-rapporten i Vis Udskrift.? Et spørgsmålstegn i status betyder, at tallet ikke er i overensstemmelse med den indberettede status. Næste rapport Bemærk Herfra vender man tilbage til menuen eller starter næste rapport, ved at trykke på ESC eller ved at klikke på i øverste højre hjørne. Alle de perioder der udskrives på rapporten er beregnet udfra de registreringer, der er indtastet. Derfor kan en ældre rapport godt blive ændret, hvis der er ændret i de indtastede data, i forhold til sidste gang den blev beregnet. Ligeså ændres rapporten hvis nogle af de søer programmet troede var drægtige sidste gang, senere viste sig at løbe om. Hotline: Tlf

149 Effektivitets rapport Gram råprotein Hvis man under Generelt Kode SetUp og Foderkartotek har indberettet hvor meget råprotein der er i de forskellige blandinger, vil man på sidste side i E-Kontrollen få nøgletallene Gram råprotein pr. Fe samt Gram Fosfor pr. Fe. Disse tal kan bruges i gødningsregnskabet. Hotline: Tlf

150 E-kontrol ungdyr/slagtesvin Effektivitets rapport Under analyse punktet E-kontrol rapport er der mulighed for at vælge, hvilken rapport man ønsker at beregne. Rapport valgmulighederne er afhængig af den opsætning, der er indtastet under punktet Produktionsrapport afsnit Ved at klikke én gang på Analyser, vælger E-kontrol og klikker på OK vil flg. skærmbillede fremkomme. Billede 9-7. Viser mulige rapporter. Flg. gøres Til og fra vælg rapporterne ved at klikke på rapport overskriften og klik derefter på OK. Et flueben ( ) betyder at rapporten er valgt og vil blive beregnet. Betingelse! Før det kan lade sig gøre at beregne en effektivitets rapport, skal flg. tre betingelser være op fyldt: 1) Der er oprettet en rapport under punktet Produktionsrapport (afsnit 2-11), hvor der er valgt N under punktet [Søer]. 2) Der er indberettet mindst 2 status tidspunkter under punktet Status Ungdyr (afsnit 7-3). 3) Der er indberettet hændelser i de valgte perioder. Har man én gang før beregnet den pågældende E-Rapport vil flg. billede fremkomme. Billede 9-8. Giver valget mellem at beregne en ny eller vise den gamle. Flg. gøres Ønsker De, at se den sidste beregning der er lavet, klikker De på Nej eller trykker på N og programmet vil vise beregningen på skærmen. Ønsker De at lave en ny beregning, klikker De på Ja eller trykker på J. Hotline: Tlf

151 Status: Ungdyr AgroSoft WinSvin Effektivitets rapport Har man sagt Ja til at beregne en ny E-Rapport, vil billede 9-9 fremkomme på skærmen. Status Ungdyr viser om alle data er indberettet i de enkelte perioder, set i forhold til det antal der er indberettet under punktet Status Ungdyr. Når effektivitetsrapporten er beregnet, man har valgt J ved test og N til Søer, under punktet Produktionsrapport, vil flg. billede fremkomme. Billede 9-9. Viser status ungdyr. [Rapport] [Omsætning] [Udskriv] [Setup] Bemærk Difference Beregner og viser effektivitetsrapporten. Hvis man klikker på Omsætning, fremkommer en oversigt over de bevægelser ind og ud af stalden, der har været i den sidste periode. Ønsker man at se en oversigt over flere perioder, dobbeltklikker man på de ønskede perioder (kolonner), så de bliver grønne, og klikker herefter på Omsætning. Udskriver statusbilledet. Under setup er det muligt at til og fra vælge nøgletal og beregninger. Difference skal være 0. E-rapporten bliver ikke beregnet på baggrund af det indberette i status, men derimod på baggrund at det programmet kan optælle. Hvis der er en differens vil programmet prøve at udligne en evt. forskel til den efterfølgende rapport, men hvis forskellen har samme tendens, vil resultatet af denne udligning blot blive værre. Hotline: Tlf

152 Effektivitets rapport F.eks. Hvis der mangler 15 grise i forrige periode, og i denne periode mangler der 10 grise, bliver resultatet på rapporten at der nu mangler 25 grise i alt. Derfor er det meget vigtigt at status stemmer. Vis Udskrift Når man har afstemt status og klikket på knappen [Rapport], vil programmet beregne E-rapporten og vise den i Vis Udskrift (Læs mere om vis udskrift afsnit 1-11). Billede Viser udskrift af ungdyr E-rapport i Vis Udskrift.? Et spørgsmålstegn i status betyder, at tallet ikke er i overensstemmelse med den indberettede status. Næste rapport Bemærk Herfra vender man tilbage til menuen eller starter næste rapport, ved at trykke på ESC eller klik på. Alle de perioder der udskrives på rapporten er beregnet, udfra de registreringer, der er indtastet. Derfor kan en ældre rapport godt blive ændret, hvis der er ændret i de indtastede data, i forhold til sidste gang den blev beregnet. Hotline: Tlf

153 Effektivitets rapport Hjælp til afstemning I efterfølgende eksempel forudsættes at status begyndelse er korrekt. Negativ forskel Positiv forskel Bemærk Købt eller overført for lidt til stalden (tilgangen har været for lille). Solgt eller overført for mange fra stalden (afgangen har været for stor). Registreret for mange døde grise. Optalt for mange grise ved status. Købt eller overført for mange til stalden (tilgangen har været for stor). Solgt eller overført for lidt fra stalden (afgangen har været for lille). Registreret for få døde grise. Optalt for lidt grise ved status. Man kan med fordel benytte Omsætningsbilaget (se afsnit 9-7, Omsætning), idet bilaget giver et hurtigt overblik over bevægelserne i stalden. Hotline: Tlf

154 Effektivitets rapport Fremhæv udvalgte nøgletal i E-rapporten Det kan være en fordel, når E-rapporten læses, at man kan fremhæve nogle af tallene, hvis de falder uden for normen. Man kan selv bestemme, hvad normen skal være, ved at definere en min.- og en maks- grænse. På E-rapporten vil dette så være fremhævet med enten en rød eller grøn fed skrift. Bestil en E-rapport og sig ja til at lave en ny beregning i det statusbillede der vises, klik på setup i højre side. I setup kan man indtaste de ønskede grænser ud for de enkelte nøgletal. Billede Valg af nøgletal. Ving af i Fed og nøgletallet fremhæves med fed skrift. Som standart fremhæves nøgletal, der er under min. grænsen med rød skrift og over maks. grænsen med grøn skrift. Ønskes dette omvendt, ving af i Neg. Hotline: Tlf

155 Effektivitets rapport Optislagt Hvis man downloader slagteriafregninger automatisk, vil der ved udskrivning af E-rapport, automatisk blive udskrevet endnu en side. Denne side viser, om det i den sidste periode har været bedre rent økonomisk, hvis slagtesvinene havde været leveret ved en anden slagtevægt. Derudover vises grafer med slagtevægt og kød%. Billede Optislagt SD Slagtevægt = Hvor mange kg +/- varierer de leverede grises vægt i snit fra den gennemsnitlige leveringsvægt. Fordelingskurver over slagtevægt og kød%. Viser hvordan spredningen ligger for alle de leverede grise i perioden, samt hvor stor spredningen er i snit fra gennemsnitstallet (SD). Hotline: Tlf

156 Effektivitets rapport Viser hvordan tallene ville have set ud, hvis slagtevægten havde været 1 og 2 kg. mindre. Periodens slagtevægt kød % og pris. Viser hvorledes tallene ville have set ud hvis slagtevægten have været 1 og 2 kg højere. Hvad kunne man have tjent/tabt pr. gris, hvis man havde leveret grisene lettere eller tungere. (Ændring i slagteprisen det sparede foder eller + det ekstra foderforbrug). Hotline: Tlf

157 Simulering 10 SIMULERING Simuleringsmodulet er integreret med AgroSoft WinSvin, så man eksempelvis kan overføre produktionsresultater fra effektivitetsrapporten til modulet simulering. Simulering kan bl.a. bruges til at simulere ændrede forudsætninger i effektivitetsrapporten, lave DB kalkuler, indkøbsbudget af fodermidler og meget meget mere. Det er således kun fantasien, der sætter grænsen. Det er altså mulig selv, at indtaste nye forudsætninger og ændre i den bestående tekst, således at modellen tilrettes egne ønsker og interesser. Dermed er simulering et utrolig godt stykke værktøj til at vurdere og ikke mindst simulere resultater fra svineproduktionen. Simulering er i princippet et simpel regnearksprogram, hvori det er muligt at hente produktionsresultater fra effektivitetsrapporten. Man skal altså som minimum have lavet mindst en effektivitetsrapport, før man kan benytte simulering til beregning af produktionsresultater. I simulerings modulet kan man vælge enten at hente en tidligere lavet simuleringsmodel eller at lave en ny. Hotline: Tlf

158 Simulering Funktionstaster Funktionstaster og genvejsknapper i Simulering eller F7 Indsæt E-kontrol tal eller F8 Indsæt Formel Åben Model Gem Model Ændre skrifttypen fra normal til Fed og omvendt Ændre skrifttypen fra normal til Kursiv og omvendt Ændre fra uden understregning til med understregning, Justere teksten til venstre Centrere teksten Justere teksten til højre Åbner og låser en celle/cellerne Hvid celle = Åben, cellen kan ændres Grå celle = Låst, cellen kan ikke ændres Ctrl + X Ctrl + C Ctrl + V Bemærk Sletter celle indhold Kopierer celle indhold Indsætter Ctrl + C eller Ctrl + X Se knappens funktion på skærmen ved at pege på den med musen. Hotline: Tlf

159 Flg. gøres AgroSoft WinSvin Simulering Ved at klikke én gang på Analyser vil flg. undermenuer fremkomme. Billede Viser mulige analyser. Oversigtsbilledet Indsæt E-kontrol tal. Klik på Simulering med musen og flg. skærmbillede vil fremkomme. Koloner. Rækker. En celle = f.eks. A1. Henter oversigtsbilledet Formula. mo- Hent/Åben del. Skriftstørrelse. Udskriver model. Gemmer model. Fed. Venstre justeret. Understregning Højre justeret. Skrifttype. Billede Tom Simulerings model. Kursiv. Farvepalet. Centreret. Celle lås. Har man tidligere lavet en E-kontrol rapport, kan man nu vælge enten at åbne en tidligere model eller oprette en ny model. Hotline: Tlf

160 Simulering Åben tidligere model Ønsker man, at åbne en model man tidligere har lavet eller ønsker man at åbne en af de modeller der følger med programmet gøres flg.: Åben Model Når man har åbnet simulering, skal man klikke på menupunktet Filer og flg. menupunkter vil fremkomme. Billede Menupunkter under filer. eller vælg punktet Åben Model og flg. billede vil frem- Klik på komme. Billede Oversigt over simuleringsmodeller. Dobbeltklik eller klik på den fil der indeholder modellen, De ønsker at arbejde med og klik på OK. Hotline: Tlf

161 Simulering Når man har valgt en model og klikker på OK, vil flg. model eksempelvis fremkomme. Billede Simulerings model db_soer.mdl. Indsæt E-kontrol Flg. gøres Har man valgt en model, kan man overføre data fra egen besætning eller overføre nye data fra den sidste beregnede E-kontrol rapport. Vælg punktet E-kontrol Beregning under punktet Indsæt og programmet vil nu indsætte den sidste beregnede E-kontrol i simuleringsmodellen. Billede Menupunkter under filer inkl. indsæt muligheder. Gem overførsel Når overførslen er sket, er det en god idé at gemme modellen før nye ændringer foretages. (Læs mere om at gemme en model i afsnit 10-11). Hotline: Tlf

162 Ændre i modellen Indsætte/ændre Bemærk Gem ændring AgroSoft WinSvin Simulering Når man har overført den sidste nye E-kontrol, eller hvis man blot ønsker at arbejde videre på den model, man har åbnet, kan man ændre eller tilrette modellen. Ønsker man, at ændre/indsætte et tal eller en tekst, placeres cursoren i den pågældende celle og det nye tal/tekst kan direkte indtastes. Ligger der en formel bagved det tal der ændres, vil formelen ikke blive ændret/slettet. Det betyder bl.a., hvis man ønsker at indsætte det oprindelige tal, skal man blot åbne for formula i den pågældende celle og derefter klikke på OK. Når man foretager en ændring i modellen, f.eks. indtastet en ny smågrise pris, kan man med det samme se, hvilken konsekvens dette medfører. Programmet beregner altså automatisk modellen igen. Når der er sket ændringer, er det en god idé en gang imellem at gemme modellen, før nye ændringer foretages (forudsat naturligvis, at man er interesseret i at gemme de ændringer, man laver). (Læs mere om at gemme en model i afsnit 10-11). Udskriv Model Klik på eller vælg punktet Udskriv Model under Filer og simuleringsmodellen vil direkte blive udskrevet på standard printeren. Hotline: Tlf

163 Simulering Opret Ny model Når man vælger punktet Simulering under Analyser fremkommer der en tom simuleringsmodel. Denne model skal betragtes som et stort stykke papir der er inddelt i felter. Disse felter skal betragtes som adresse felter, når man ønsker at henføre til et bestemt tal/celle. Ønsker man, at benytte produktions nøgletal fra E-kontrol Rapporten, skal man huske at overføre E-kontrol beregningen først. Se afsnit Cell Setup Skrifttype Lås celle Type Udover at ændre indholdet af en celle, har man også flg. muligheder, for at ændre selve modellens layout. Flg. kan gøres: I bunden af skærmbilledet har man udover nedenstående, mulighed for at ændre skriftens skrifttype, størrelse og farve. For at lette brugen af en simulerings model og for at sikre fejl indtastning er det muligt at låse en celle/celler. Klik på menupunktet Cell Setup og peg/klik med musen på punktet Type og flg. punkter vil fremkomme på skærmen. Billede Oversigt over muligheder for at ændre layout. Decimal Heltal Tekst Ændre cellen/cellerne til talformat og afrunder tallet til to decimaler. Ændre cellen/cellerne til talformat og afrunder tallet til heltal. Ændre cellen/cellerne til tekstformat. Opret/Ret Formel Opret/ændre en formel (se afsnit 10-9) E-kontrol Tal Indsætter E-kontrol Tal i en celle (se afsnit 10-10) Ramme Indsætter eller fjerner alle celle rammerne (gitterlinierne). Hotline: Tlf

164 Boks AgroSoft WinSvin Simulering Klik på menupunktet Cell Setup og peg/klik med musen på punktet Boks og flg. punkter vil fremkomme på skærmen. Billede Oversigt over muligheder for at ændre boks layout. Hel Stiplet Ingen Justering Indsætter en hel ramme omkring cellen/cellerne. Indsætte en stiplet ramme omkring cellen/cellerne. Fjerner rammen omkring cellen/cellerne. Klik på menupunktet Cell Setup og peg/klik med musen på punktet Justering og flg. punkter vil fremkomme på skærmen. Billede Oversigt over muligheder for at ændre tekst placering. Venstre Centreret Højre Gem Model Justere celle teksten til venstre. Centrere celle teksten. Justere celle teksten til højre. Når man opretter en ny model, er det en god idé at gemme modellen før nye ændringer foretages. Læs mere om at gemme en model i afsnit Hotline: Tlf

165 Formler Indsætter regne symboler. AgroSoft WinSvin Simulering Ønsker man at indsætte eller ændre en formel i en celle gøres flg.: Placer cursor i den pågældende celle, klik på eller vælg punktet Formel under menupunktet Cell Setup og flg. billede fremkommer. Gem og beregn formel. Henter afmærkede celler. Indsætter parenteser IF, THEN, ELSE Billede Viser et eksempel på en formel. Slet formel foran. Flyt cursor henholdsvis til venstre og højre. Hent tal fra E-Kontrol (se afsnit 10-10). I programmet er det muligt at indsætte HVIS sætninger. Det vil sige, hvis man ønsker at få beregnet et tal på baggrund af nogle enten eller forudsætninger kan dette også lade sig gøre. F.eks.: (se ovenstående eksempel i Billede 10-10). Formelen lyder som flg. Hvis (IF) celle A15 er større end (>) celle B15, så skal celle C5 divideres med celle C6, ellers skal celle C5 ganges med C6. IF formelen kan f.eks., bruges til beregning af smågrise prisen, hvor kg reguleringen er afhængig af om smågrisene vejer over eller under 30 kg. Tilret eller opret formlerne med ovennævnte funktioner i det midterste felt og klik derefter på OK. Gem ændring Når der er sket ændringer, er det en god idé en gang imellem at gemme ændringer før nye ændringer foretages. Læs mere om at gemme i simulering i afsnit Hotline: Tlf

166 Simulering E-kontrol Tal Ønsker man at indsætte et produktionstal i en celle fra E-kontrol rapporten, kan man vælge at indsætte tallet på to måder. Indsæt produktionstallet enten direkte i cellen eller indsæt tallet via en formel. Direkte i cellen Hvis ikke man har behov for at indsætte et produktionstal i en formel kan man vælge direkte at indsætte tallet i en celle. Flg. gøres: Placer cursor på den celle, hvori De ønsker at indsætte et produktionstal. Klik på eller vælg punktet E-kontrol Tal under punktet Type i menupunktet Cell Setup og billedet Indsæt E-kontrol Tal vil fremkomme. Via formula Hvis man har behov for at indsætte et produktionstal i en formel. Flg. gøres: Placer cursor på den celle hvori De ønsker at indsætte et produktionstal via en formel og klik på eller vælg punktet Formel under menupunktet Cell Setup først. Når Billede kommer på skærmen vælg da knappen E-kontrol Tal og flg. billede vil fremkomme. Start Rapport Søer. [+] Betyder, at der er flere under menuer. Bjælke. Start Rapport Slagtesvin. [-] Betyder, at under menu er åbnet. Luk billede. Billede Oversigts billede af E-kontrol tal. Indeholder de data som bjælken befinder Taste funktioner i Billede Pil taster ( ) = sig på og som kan overføres. Flytter bjælken op og ned. Mellemrumstast = Åbner/lukker undermenuer, hvis ingen undermenuer findes overføres data indholdet til cellen/formelen. Udskriv Model Klik på eller vælg punktet Udskriv Model under Filer og simuleringsmodellen vil direkte blive udskrevet på standard printeren. Hotline: Tlf

167 Simulering Gem Model Samme filnavn Når man skal gemme modellen, man har ændret i, kan det gøres på to måder. Enten gemmer man modellen i samme filnavn, som den man åbnede den i, eller også kan man gemme modellen i et nyt navn. Ønsker man at gemme modellen i samme filnavn gøres flg.: Klik på eller på menupunktet Filer og derefter på Gem Model. Nyt filnavn Ønsker man at gemme modellen i et nyt navn gøres flg.: Klik på menupunktet Filer og derefter på Gem Som og flg. billede vil fremkomme. Billede Oversigtsbillede over de bestående modeller. Når billedet Gem som kommer på skærmen er navnet *.mdl under Filnavn: fremhævet og klar til at blive overskrevet. Skriv et nyt filnavn efter flg. regler: Filnavnet må max. være på 8 tegn Filnavnet må ikke indeholde punktum Filnavnet er ikke brugt tidligere og klik derefter på OK eller tryk på Enter ( ). Bemærk Programmet indsætter selv punktum og fil adressen mdl. Hotline: Tlf

168 Produktionsniveau 11 PRODUKTIONSNIVEAU I produktionsniveau beregnes en række nøgletal for produktionen i en ønsket periode, disse nøgletal beregnes i delperioder, hvor man selv kan vælge, hvor mange dage der skal være i hver periode, normalt vælges 7 dage (ugevis). Produktionsniveau er særdeles effektivt til at følge en udviklingen, f.eks. om der er perioder med dårlig drægtigheds procent?, har et foderskift i farestalden betydet ændret fravænningsvægt/gris? eller er produktion stabil med en god udnyttelse af farestalden. Alt sammen noget man ikke kan se på en effektivitets rapport, hvor det kun er et gennemsnit af perioden som vises. Resultatet vises grafisk på skærmen, enten som kurvediagram eller som søjlediagram. I søjlediagrammet er resultatet fordelt på kuld. Programparametre Begrænsninger Nøgle tal Før man laver en analyse på produktions niveau er det en god idé, at kontrollere hvilke programparametre der er valgt i Program Setup. Udover valg af programparametre, er der i produktionsniveau mulighed for at sætte begrænsninger på, hvilke dyr der skal med tages i analysen. Produktionsniveau kan f.eks. grafisk illustreres på flg. nøgle tal: Løbning Faring Fravænning Ungdyr Antal løbninger, Antal omløbninger, Omløber %, Drægtigheds %, Akkumuleret drægtighedsdage, Drægtighedsperiode eller Dage til 1. løbning. Antal faringer, Levende fødte, Levende fødte pr. kuld, svagtfødte, svagtfødte pr. kuld, Død fødte, Død fødte pr. kuld eller Diegivningsperiode. Antal fravænninger, Fravænnede grise, Fravænnede grise pr. kuld eller Fravænnede kg. Dødelighedsprocent i klima & slagtesvin, Antal leveret, Genn. Slagtevægt, Genn. kød %, Genn. Pris/stk. på klima & slagtesvin, Genn. Pris/kg, Antal solgte & overførte, Genn. vægt/stk. eller Genn. tilvækst. Hotline: Tlf

169 Flg. gøres AgroSoft WinSvin Produktionsniveau Ved at klikke én gang på Analyser og derefter på Produktionsniveau vil flg. undermenuer fremkomme. Billede Viser mulige analyser. I denne menu vælger man den analyse, man ønsker at få lavet på besætningen. Klik på punktet Søer, Slagtesvin eller Slagtesvin Klassifikation. Har man én gang før beregnet produktionsniveau vil flg. skærmbillede fremkomme. Billede Giver valget mellem at beregne en ny eller vise den gamle. Flg. gøres Ønsker De, at se den sidst beregning der er lavet, klikker De på Nej eller trykker på N og programmet vil vise beregningen på skærmen. Ønsker De at lave en ny beregning, klikker De på Ja eller trykker på J. Hotline: Tlf

170 Produktionsniveau Har man sagt Ja til at beregne en ny analyse, vil flg. skærmbillede fremkomme. Perioden analysen skal strække sig over. Til og fra valg af analyse begrænsninger. Flg. gøres Til og fra valg Tilføj begrænsning Billede Valg af analyse begrænsninger. Indtast den periode De ønsker analysen skal strække sig over. Der er desuden mulighed for at tilføje evt. analysebegrænsninger, De ønsker at benytte. Indtast begrænsningerne og klik derefter på OK. Ved at klikke på afkrydsningsfelterne kan man vælge om analyse begrænsningerne skal være aktive eller inaktive, hvis man da ikke ønsker helt at fjerne dem. Ønsker man at tilføje nye begrænsninger, klikker man på Tilføj. Når man klikker på Tilføj, vil flg. skærmbillede fremkomme. Billede Mulige analyse begrænsninger. Flg. gøres Fjern begrænsning Klik på det punkt De ønsker at tilføje som begrænsning og klik derefter på OK. Punktet vises nu i billede Ønsker man at fjerne en eller flere begrænsninger, fjern afkrydsningen ud foran begrænsningen og klik på Fjern. Hotline: Tlf

171 Produktionsniveau Kurvediagram Når man har indtastet perioden og indsat de begrænsningerne analysen skal tage hensyn til, vil f.eks.. flg. skærmbillede fremkomme. Angiver hvilket nøgletal der er valgt. De vandrette streger angiver antallet. De lodrette streger angiver hver delperiode. Gul kurve Hvid kurve Del periode Billede Produktions niveau lavet på antal løbninger. Når den gule kurve skære en lodret linje, angiver denne resultatet for hver delperiod Når den hvide kurve skære en lodret linje, angiver denne det løbende gennemsnit. Del periodernes længde (antal dage mellem optællingerne) afhænger af hvad er er valgt i program setup. Se evt. afsnit Tabel Ønskes grafen vist/ udskrevet i tabelform, klik på. Hotline: Tlf

172 Produktionsniveau Tabelform Tabellen er inddelt i uger, med ugenr øverst, og dato for uge start. Tabellen giver et overblik over hvordan produktionen har været i de pågældende uger. Antal løbninger i ugen Ugens resultat af faringerne og fravænningerne. Billede Viser Produktionsniveau i tabel. Udskrift Ønskes tabellen udskrevet kan der klikkes på ikon eller ved at trykke på F6. Hotline: Tlf

173 Produktionsniveau Søjlediagram Ved at klikke på søjlediagram. eller trykke på F8 skifter man fra kurvediagram til Antallet af registreret løbninger. Perioden løbningerne er registreret i. Kuld nummeret. Det kuld nr. som den søjle tilhøre, hvorpå musen ( ) peger. Musen ( ) Billede Produktionsniveau over antal løbninger fordelt på kuld. Gennemsnit antal løbninger pr. periode. Antal løbninger i den søjle hvorpå musen ( ) peger. Ved at pege med musen på søjlerne eller kurverne på forgående side, kan man få oplyst det nøjagtige antal registreringer og i hvilket kuld disse registreringer er lavet. Resultatet vises i bunden af billedet. Udvalgte sokort Ønsker man, at se hvilke dyr der ligger bagved de enkelte søjler, dobbelt klikker man på søjlen med musen og dyrene vil blive vist i billedet udvalgte sokort (læs mere om udvalgte sokort under afsnittet 8-5). Pilene Ved hjælp af pilene (,, og ) kan man dreje søjlediagrammet rundt, for at kunne udpege nøjagtig den søjle man ønsker. Udskrift Ønsker man at udskrive produktionsniveauet, klikker man på eller trykker på F6. Hotline: Tlf

174 Positiv/Negativlister Søer 12 POSITIV/NEGATIVLISTER SØER Udsætterliste Ved hjælp af Positiv/Negativliste Søer kan man sikre sig, at aktive dyr som ikke har tilstrækkelige gode produktionsresultater bliver sat ud, eller man kan vælge de bedste ud til avl. I denne analyse beregnes produktionsresultaterne på alle aktive søer, der har fravænnet mindst 1 gang. Beregningen kan laves på alle registreringer fra soens indsættelse til den sidste registrerede hændelse eller f.eks. kun på de sidste 3 kuld. Positiv/Negativliste Søer kan også udvælge de søer, der ikke kan påfylde 4 på forhånd udvalgte produktionskriterier. De udvalgte nøgletal er: Grise/årsso Kuld/årsso % spildfoderdage Lev. fødte/kuld. Ønsker man, at analysen bliver lavet som en udsætterliste, skal man i Program Setup sætte et kryds udfor Laves som Udsætterliste. Når dette punkt er valgt, skal man samtidig tage stilling til de oven nævnte nøgletal. Programparametre Sidste kolonne Før man laver en Positiv/Negativliste er det en god idé, at kontrollere hvilke programparametre der er valgt i Program Setup afsnit I den sidste kolonne har brugeren mulighed for at vælge mellem nedenstående nøgletal. Svagtfødte/kuld Fravænningsvægt/grise Total fravænningsvægt/årsso Grise/årsso? Begrænsninger Som nøgletals resultat vises Grise/årsso, dette nøgletal kan beregnes på baggrund af enten Lev.fødte/årsso eller Frav.grise/årsso. Udover valg af programparametre, er der i Positiv/Negativliste Søer mulighed for at sætte begrænsninger på, hvilke dyr der skal med tages i analysen Hotline: Tlf

175 Positiv/Negativlister Søer Flg. gøres Ved at klikke én gang på Analyser og derefter på Positiv/Negativlister Søer, vil flg. undermenuer fremkomme. Til og fra valg af analyse begrænsninger. Billede Viser mulige analyser. I denne menu vælger man Positiv/Negativliste. Har man én gang før beregnet en Positiv/Negativliste vil flg. skærmbillede fremkomme. Billede Giver valget mellem at beregne en ny eller vise den gamle. Flg. gøres Ønsker De at se den sidst beregning, der er lavet, klikker De på Nej eller trykker på N, og programmet vil vise beregningen på skærmen. Ønsker De at lave en ny beregning, klikker De på Ja eller trykker på J. Har man sagt Ja til at beregne en ny analyse, vil flg. skærmbillede fremkomme. Billede Valg af analyse begrænsninger. Hotline: Tlf

176 Tilføj begrænsning AgroSoft WinSvin Positiv/Negativlister Søer Ønsker man at tilføje nye begrænsninger, klikker man på Tilføj. Når man klikker på Tilføj, vil flg. skærmbillede fremkomme. Billede Mulige analyse begrænsninger. Flg. gøres Fjern begrænsning Flg. gøres Til og fra valg Klik på det punkt De ønsker at tilføje som begrænsning og klik derefter på OK. Punktet vises nu i billede Ønsker man at fjerne en eller flere begrænsninger gøres flg.: Fra vælg begrænsningerne ved at fjerne afkrydsningen ud foran begrænsningen og klik på Fjern. Tilføj evt. de analysebegrænsninger, De ønsker at benytte. Indtast begrænsningerne og klik derefter på OK. Ved at klikke på afkrydsningsfelterne kan man vælge om analyse begrænsningerne skal være aktive eller inaktive, hvis man ikke ønsker helt at fjerne dem. Hotline: Tlf

177 Positiv/Negativlister Søer Hitliste Når man har valgt analyse begrænsningerne og klikket på OK, vil programmet beregne en ny Positiv/Negativliste og flg. skærmbillede vil eksempelvis fremkomme. [ ] = klammen fortæller, hvilken kolonne resultater-ne er sorteret efter. So nummeret. Soens kuld nummer. Billede Positivliste sorteret på fravænnede grise pr. årsso. [Frav.gr./årsso] o.s.v. De resterende kolonner viser, de gennemsnitlige resultater de enkelte søer har, beregnet på det antal kuld der er valgt. I ovenstående eksempel er der valgt, at beregne på de sidste 3 kuld (jf. tallet under [Dyr nr.]). Det totale gens. Grøn og Rød Det første tal under nøgletals resultaterne, er det totale gennemsnit for alle aktive søer, der indgår i analysen. De grønne og røde farver indikere, om resultatet er over gennemsnit (Grøn) eller under gennemsnit (Rød). Positiv eller Negativ Ved at trykke på F2 eller ved at klikke på, kan man ændre sorterings rækkefølgen fra positiv til negativ og omvendt. Ændre sortering Sokort Ønsker man, at ændre sorteringen fra f.eks. [Frav.gr/årsso] til [Kuld/Årsso], skal man klikke på overskriften [Kuld/Årsso] og programmet vil ændre sorteringen. Ønsker man yderligere informationer på en so, kan man klikke på eller dobbelt klikke på sonummeret og sokortet vil komme frem på skærmen. Hotline: Tlf

178 Udvalgte Søer AgroSoft WinSvin Positiv/Negativlister Søer Finder man én eller flere søer man ønsker at udsætte eller som man blot ønsker at få udskrevet sokortet på, kan dette gøres ved at klikke på eller ved at klikke på F12. Sonumrene vil så blive samlet i punktet Udvalgte Søer, hvor det er muligt at udskrive dem samlet (afsnit 8-5). Kolonne setup Ved at klikke på eller ved at trykke på Alt+F11, kan man tilføje og fjerne nøgle tal som man enten ønsker at se eller ønsker at fjerne. Læs mere om kolonne setup i afsnit Udskrift Ønsker man at udskrive positiv/negativlisten, skal man klikke på eller trykke på F6. Hotline: Tlf

179 Orneanalyse 13 ORNEANALYSE Orneanalysen består af flere underanalyser (ornekort, positiv/ negativliste og orneforbrug). Disse analyser er en uundværlig hjælp til at vurdere f.eks., om enkelte orner bliver brugt for meget, har for lav drægtigheds procent eller om produktionsresultaterne efter omløbning er gode nok. Ornekort Flg. gøres Under dette punkt kan man udtrække data, forbrug og resultater på en bestemt orne. Ved at klikke én gang på Analyser og derefter på Orneanalyse vil flg. undermenuer fremkomme. Billede Viser mulige analyser. I denne menu vælger man Ornekort. Herefter vil flg. skærmbillede fremkomme. Billede Viser indtast ornenr. Her indtastes nummeret på den orne, hvis ornekort man ønsker hentet frem, og klikker på OK. Herefter henter programmet kortet frem på ornen. Race, indeks m.m. Ornekortet indeholder 3 afsnit med forskellige informationer. I det første afsnit vises de informationer omkring race, afstamning, indeks m.m. man har indtastet under Orner, Indgang. Hotline: Tlf

180 Orneanalyse Billede Viser første afsnit af ornekortet. Orneforbrug I 2. afsnit af ornekortet vises forbruget af den pågældende orne i de sidste 26 uger. Gennemsnitligt forbrug pr. uge. Uge nr. Antal gange ornen har været brugt den uge. Billede Viser orneforbruget Løbningsresultat Afsnit 3 viser, hvilke løberesultater ornen har opnået indenfor de sidste 26 uger. Resultaterne er opdelt på søernes kuldnr. Billede Viser ornens løberesultater. Ornekort (Livsydelse) På ornekortet kan man få vist ornens livsydelse. Det vil sige at ornens resultater beregnes på baggrund af alle ornens løbninger i stedet for som normalt kun på de sidste 26 ugers. Dette opsættes under Generelt Ekstern data registrering og System setup, hvor der skal vinges af i BoarcardLifetime. Hotline: Tlf

181 Orneanalyse Positiv/ negativliste Med Positiv/ negativlisten kan man beregne produktionsresultaterne på alle de orner (incl. KS-orner), der har været brugt i den periode, man ønsker at analysere. På Positiv/ negativlisten vises f.eks. antal løbninger, drægtigheds procent og levende fødte pr. kuld- alt sammen nøgletal der er nyttige til vurdering af den enkelte orne. Når resultatet er på skærmen, kan man selv vælge sorteringsrækkefølgen, for enten at finde de bedste eller de dårligste orner. Bemærk Programparametre Antal løbninger Aktive orner Fordeling på kuld Omløbninger Krydsløbninger Bemærk Flg. gøres Positiv/ negativlisten kan laves på alle orner/ks, der er registreret ved [1.orne], [2.orne] og [3.orne] under registrering af søer Løbning. Før man laver en Positiv/ negativliste er det en god idé at kontrollere, hvilke programparametre der er valgt i Program Setup (afsnit 3-10). Ønsker man ikke, at medtage orner med meget få løbninger, kan man indtaste hvor mange løbninger, hver orne som minimum skal have. Dette gøres i Program Setup udfor Antal løbninger. Ønsker man kun, at analysere på aktive orner, det vil sige orner, der er oprettet under registrering af orner Indgang, skal man i Program Setup sætte et kryds udfor Medtag kun aktive orner. Ønsker man, at se produktionsresultaterne fordelt på kuld, skal man i Program Setup sætte et kryds udfor Fordeling på kuldnumre. Ønsker man kun, at Positiv/ negativlisten skal laves på omløbninger, skal man i Program Setup sætte et kryds udfor Analyse kun på omløbning. Analysen laves normalt incl. krydsløbninger. Dette kan dog fravælges således, at kun løbninger med samme orne kommer med i analysen. Undgå at vælge (ved at sætte et kryds) alle programparametre på én gang, da dette vil medføre, at ingen orner kan opfylde kravene for at blive medtaget. Ved at klikke en gang på Analyser og derefter en gang på Orneanalyse kan man vælge undermenuen positiv/ negativliste. Har man én gang før beregnet en positiv/ negativliste for orner, vil flg. skærmbillede fremkomme. Hotline: Tlf

182 Orneanalyse Billede Giver valget mellem at beregne en ny eller vise den gamle. Flg. gøres Ønsker De at se den sidst beregning der er lavet klikker man på Nej eller trykker på N og programmet vil vise beregningen på skærmen. Ønsker De at lave en ny beregning klikker De på Ja eller trykker på J. Har man sagt Ja, vil flg. skærmbillede fremkomme. Billede Vælg periode Flg. gøres Indtast den løbningsperiode De ønsker analysen skal strække sig over og klik derefter på OK. Herudover har man mulighed for at tilvælge forskellige begrænsninger, som ornerne skal opfylde for at komme med på listen (f.eks. race) Disse kan tilvælges under Tilføj. Hotline: Tlf

183 Orneanalyse Når man har indtastet perioden som analysen skal strække sig over, vil flg. skærmbillede fremkomme. [ ] = klammen fortæller, hvilken kolonne resultaterne er sorteret efter. Billede Positiv orneliste sorteret på % drægtighedsdage. Grøn og Rød De grønne og røde farver indikerer, om resultatet er over gennemsnit (Grøn) eller under gennemsnit (Rød). Positiv eller Negativ Ved at trykke på F2 eller ved at klikke på, kan man ændre sorterings rækkefølgen fra positiv til negativ og omvendt. Ændre sortering Sonumre Ønsker man, at ændre sorteringen fra f.eks. [% Drægt.] til [Lev/Ku], klikker man blot på overskriften [Lev/Ku] og programmet vil ændre sorteringen. Ønsker man, at få oplyst hvilke søer en enkelte orne har løbet, placeres cursor på den pågældende orne hvorefter man klikker på. Sonumrene vil derefter fremkomme i udvalgte sokort (se evt. afsnit 8-5). Nøgletal [Orne nr.] og [Løbet] De første 2 kolonner viser orne betegnelsen og det antal gange som ornen/ks er registreret ved løbning (antal registreret spring). Det totale gens. Det første tal under nøgletals resultaterne, er det totale antal eller det totale gennemsnit for alle orner, der indgår i analysen. [% Drægt.] Viser antallet af løbne dyr, der ikke er løbet om eller sat ud, i forhold til det totale antal dyr, der er løbet. [Faret] og [Frav.] Antallet af faringer og fravænninger til de dyr, der er løbet i perioden. [% Enkelt] Den procent vise fordeling af de registrerede løbninger (spring), hvor ornen er brugt én gang pr. dyr og hvor den er brugt alene. [% Flere] Den procent vise fordeling af de registrerede løbninger (spring), hvor ornen er brugt flere gange pr. dyr og hvor den er brugt alene. Hotline: Tlf

184 Orneanalyse [% Kryds] Den procent vise fordeling af de registrerede løbninger (spring), hvor er er brugt forskellige ornen ved samme løbning. [Omløb] [Alder] Antallet af søer som er blevet omløbet efterfølgende. Ornens alder i år. Udskrift Ønsker man at udskrive orneanalysen, skal men klikke på eller trykke på F6. Hotline: Tlf

185 Orneanalyse Orne forbrug I denne analyse kan man få vist, hvor meget de enkelte orner er blevet brugt i de forskellige uger indenfor en valgt periode, samt hvor meget de er blevet brugt i alt og gennemsnitligt pr. uge. Flg. gøres Ved at klikke på Orneforbrug under Orneanalyse, der findes under menupunktet Analyser fremkommer følgende billede Billede Viser valg af periode Her kan man indtaste frem til hvilken dato man ønsker at se orne forbruget. Herefter klikker man på OK, og analysen kommer frem. Viser antal spring gennem de sidste 17 uger, uge for uge. Ornens totale antal spring i besætningen Ornens gennemsnitlige antal spring pr. uge. Billede Viser analysen Orne forbrug. Tilføj begrænsninger Hvis man ikke ønsker at se forbruget på samtlige brugte orner, kan man vælge en eller flere begrænsninger, som ornerne skal opfylde for at komme med på listen. Hotline: Tlf

186 Flg. gøres AgroSoft WinSvin Ved at klikke på Tilføj fremkommer følgende billede. Orneanalyse Billede Viser mulige analysebegrænsninger Klik på det punkt De ønsker at tilføje som begrænsning og klik derefter på OK. Punktet vises nu i billede Til og fravalg Ved at klikke på afkrydsningsfelterne kan man vælge om analysebegrænsningerne skal være aktive eller inaktive, hvis man ikke ønsker helt at fjerne dem. Billede Viser til og fravalg af begrænsninger Fjern begrænsning Ønsker man at fjerne en eller flere begrænsninger gøres flg.: Fravælg begrænsningerne ved at fjerne afkrydsningen ud foran begrænsningen og klik på Fjern. Raceprognose & DS: Anvendte orner Analyserne kan bruges i forbindelse med poltestyring, se evt. vejledning her til for nærmere beskrivelse. Hotline: Tlf

187 Fordelingskurve 14 FORDELINGSKURVE Fordelingskurver anvendes specielt til at se, hvor stor spredning der er på de enkelte nøgletal, man analyserer. Det er f.eks. muligt, at se om kuldudjævning er optimal, om omløbninger bliver fundet hurtigt, eller om få levende fødte pr. kuld skyldes nogle enkelte søer. Nøgletallene fordeles såvel på kuldnummer som på antal registreringer og kan laves på forskellige nøgletal (se nedenfor). Resultaterne i fordelingskurve illustreres enten i form af et søjlediagram, tabelform eller via et tredimensionalt kurvediagram. Ønsker man, at se hvilke søer der ligger bag søjlerne/kurverne, har man også mulighed for det. Analyse modulet Fordelings Kurver er derfor et særdeles godt værktøj, når man ønsker at gå i dybden med sine data. Begrænsninger Nøgletal I fordelingskurven er det muligt at indsætte begrænsninger på, hvilke dyr der skal med tages i analysen, som f.eks. Dyr nr., Race, Moder, D-kode og mange flere. Se evt. afsnit Fordelingskurve kan f.eks. grafisk illustreres på flg. nøgletal: Løbning Faring Fravænning Slagtesvin Dage til 1 løbning, Dage før omløbning og Drægtigheds periode. Levende fødte, Svag fødte, Død fødte og Diegivnings periode. Fravænnede grise. Kød %, Slagtesvin og Kød %/slagtevægt. Hotline: Tlf

188 Flg. gøres AgroSoft WinSvin Fordelingskurve Ved at klikke én gang på Analyser og derefter på Fordelingskurve, vil flg. undermenuer fremkomme. Billede Viser mulige analyser. I denne menu vælger De den analyse, De ønsker at få lavet på besætningen. Klik på punktet Søer eller Slagtesvin. Har man én gang før lavet en fordelingskurve, vil flg. skærmbillede fremkomme. Billede Giver valget mellem at beregne en ny eller vise den gamle. Flg. gøres Ønsker De, at se den sidst beregning der er lavet, klikker De på Nej eller trykker på N og programmet vil vise beregningen på skærmen. Ønsker De at lave en ny beregning, klikker De på Ja eller trykker på J. Hotline: Tlf

189 Fordelingskurve Har man sagt Ja til at beregne en ny analyse, vil flg. skærmbillede fremkomme. Perioden analysen skal strække sig over. Til og fra valg af analyse begrænsninger. Flg. gøres Til og fra valg Tilføj begrænsning Billede Valg af analyse begrænsninger. Indtast den periode De ønsker analysen skal strække sig over. Tilføj eller fjern de analyse begrænsninger De ønsker at benytte. Indtast begrænsningerne og klik derefter på OK. Ved at klikke på afkrydsningsfelterne kan man vælge, om analyse begrænsningerne skal være aktive eller inaktive, hvis man ikke ønsker helt at fjerne dem. Ønsker man at tilføje nye begrænsninger, klikker man på Tilføj. Når man klikker på Tilføj, vil flg. skærmbillede fremkomme. Billede Mulige analyse begrænsninger. Flg. gøres Fjern begrænsning Klik på det punkt De ønsker at tilføje som begrænsning og klik derefter på OK. Punktet vises nu i billede Ønsker man at fjerne en eller flere begrænsninger gøres flg.: Fra vælg begrænsningerne ved at fjerne afkrydsningen ud foran begrænsningen og klik på Fjern. Hotline: Tlf

190 Fordelingskurve Søjle/Kurve diagram Når man har valgt analyse begrænsningerne og klikket på OK, vil programmet vise fordelingskurverne i flg. skærmbillede. Angiver hvilket nøgletal der er valgt. Angiver antal registreringer i søjlerne. Angiver antal af Lev. fødte i hver række. Det kuld nr. som den søjle tilhøre, hvorpå musen ( ) peger. Kuld nr. Billede Fordelingskurve over levende fødte fordelt på kuld alder. Søen i den pågældende søjle, hvorpå musen ( ) peger, har fået 4 Lev. fødte. Antal registreringer i den søjle hvorpå musen ( ) peger. Musen ( ) Ved at pege med musen på søjlerne eller kurverne, kan man få oplyst det nøjagtige antal registreringer og i hvilket kuld disse registreringer er lavet. Resultatet vises i bunden af billedet. Pilene Ved hjælp af pilene (,, og ) kan man dreje diagrammet rundt, for at kunne udpege nøjagtig den søjle man ønsker. Diagram skift Klik på eller tryk på F8 og skift fra søjlediagram til kurvediagram. Tabel form Ved at klikke på kan man udskrive resultatet i tabelform (se s. 14-6). Udskrift Ønsker man at udskrive fordelingskurverne, klikker man på eller trykker på F6. Hotline: Tlf

191 Tallene bagved analysen Udvalgte sokort AgroSoft WinSvin Fordelingskurve Ønsker man, at se hvilke dyr der ligger bagved de enkelte søjler, klikker man på søjlen/kurven med musen og dyrene vil blive vist i billedet udvalgte sokort (læs evt. om udvalgte sokort i afsnittet 8-5). Flg. gøres Klik med musen på den pågældende søjle/kurve og flg. billede vil fremkomme. Billede Udvalgt so fra søjle diagram. Udskrive/Sokort Vis sokort Når billedet Udvalgt sokort kommer på skærmen kan man vælge at udskrive soens/søernes sokort eller blot kalde sokortet frem på skærmen. Dobbelt klik på den so De ønsker at se sokortet på og flg. billede vil fremkomme. So nr er udpeget i søjlediagrammet pga. 4 lev. fødte. Billede Sokort fra den so som blev udvalgt i søjle/kurve diagrammet. Hotline: Tlf

192 Fordelingskurve I sokortet har man samme muligheder og rettigheder, som når man normalt har sokort fremme på skærmen (se afsnittet Vis Sokort 8-2). Tabelform Ved at klikke på får man fordelingskurven vist som en tabel. Eks. Der er fire femtelægssøer der hver har fået 11 levendefødte. Billede Viser fordelingskurve i Tabel. Øverst vandret vises kuldnummeret, ned langs venstre side ses antal levendefødte. Både nederst og til højre i tabellen, kan aflæses det totale antal og den procentvise andel. Til højre angives hvor mange søer der hver har fået x- antal levendefødte. Nederst angives tallene udfra antal søer i hvert kuldnr. Her kan også aflæses gennemsnit antal søer på de forskellige kuldnr. Udskrift Ønsker man at udskrive tabellen, klikker man på eller trykker på F6. Hotline: Tlf

193 Sundhedsanalyse 15 SUNDHEDSANALYSE I sundhedsanalysen har man mulighed for, at opsummere supplerende registreringer og medicin registreringer, samt udskrive behandlingsjournaler og tilbageholdelseslister. Begrænsninger Flg. gøres Hvis der laves analyser på søer i sundhedsanalysen er det muligt at indsætte begrænsninger på, hvilke søer der skal tages med i analysen, som f.eks. Dyr nr., Race, Moder, D-kode og mange flere. Ved at klikke én gang på Analyser og derefter på Sundhedsanalyser vil flg. undermenuer fremkomme. Billede Viser mulige analyser. I denne menu vælger man, den præcise analyse man ønsker at lave. Har man én gang før beregnet den valgte sundhedsanalyse, vil flg. skærmbillede fremkomme. Billede Giver valget mellem at beregne en ny eller vise den gamle. Flg. gøres Ønsker De, at se den sidste beregning der er lavet, skal De klikke på Nej eller trykke på N og programmet vil vise beregningen på skærmen. Ønsker De, at lave en ny beregning, klikker De på Ja eller trykker på J. Hotline: Tlf

194 Sundhedsanalyse Har man sagt Ja til at beregne en ny analyse på søer, vil flg. skærmbillede fremkomme. Perioden analysen skal strække sig over. Til og fra valg af analyse begrænsninger midlertidig. Billede Valg af analyse begrænsninger. Flg. gøres Til og fra valg Tilføj begrænsning Indtast perioden analysen skal strække sig over. Tilføj eller fjern de analyse begrænsninger De ønsker at benytte. Indtast begrænsningerne og klik derefter på OK. Ved at klikke på afkrydsningsfelterne vælger man, om analyse begrænsningerne skal være aktive eller inaktive, hvis man ikke ønsker at fjerne dem. Ønsker man at tilføje nye begrænsninger, klikker man på Tilføj. Når man klikker på Tilføj, vil flg. skærmbillede fremkomme. Billede Mulige analyse begrænsninger. Flg. gøres Fjern begrænsning Klik på punktet De ønsker at tilføje som begrænsning og klik derefter på OK. Punktet vises nu i billede Ønsker man at fjerne en eller flere begrænsninger gøres flg.: Fravælg begrænsningerne ved at fjerne afkrydsningen ud foran begrænsningen og klik på Fjern. Når man har indtastet perioden og indsat de begrænsninger analysen skal tage hensyn til, vil programmet beregne analysen og vise resultatet. Hotline: Tlf

195 Sundhedsanalyse Bemærkninger søer I denne analyse laves en opsummering på antallet af supplerende registreringer, samt en optælling af de registreringer der er lavet på hver enkelt kode. Flg. gøres Har man sagt Nej eller sagt Ja til at beregne en ny analyse, valgt en periode og udvalgt analysebegrænsninger, vil f.eks. flg. skærmbillede fremkomme. Billede Viser en analyseberegning på bemærkninger søer. Tekst Bemærk Under overskriften Tekst skrives teksten på koden, der indgår i beregningen. Er der brugt en kode, hvortil der ikke er indtastet en tekst under menu punktet Tekster til kode (læs mere om Tekster til kode i afsnit 2-21), vil koden stå under overskriften Tekst. Antal Reg. Sum antal Det antal gange én kode er brugt. Summen i feltet [Antal] på den pågældende kode. Hotline: Tlf

196 Sundhedsanalyse Udsætterårsager søer I denne analyse laves en opsummering på antallet af udsætterårsager på søerne, samt disse i % af antallet af udsatte søer. Bemærk Flg. gøres Der kan registreres 2 udsætterårsager/koder under Afgang søer. Har man sagt Nej eller sagt Ja til at beregne en ny analyse, valgt en periode og udvalgt analyse begrænsninger (læs mere om analyse begrænsninger i afsnittet 15-1), vil f.eks. flg. skærmbillede fremkomme. Billede Viser en analyse beregning på udsætterårsager søer. % af udsatte dyr Den procentvise andel af alle udsætterårsager. Tekst Bemærk Under overskriften Tekst skrives teksten på koden, der indgår i beregningen. Er der brugt en kode, hvortil der ikke er indtastet en tekst under menu punktet Tekster til kode (læs mere om Tekster til kode i afsnit 2-21), vil koden stå under overskriften Tekst. Antal Reg. Det antal gange én kode er brugt. Hotline: Tlf

197 Sundhedsanalyse Afgangsårsager fordelt på kuldnr I sundhedsanalysen Udsætterårsager søer vises analysen nu fordelt på kuldnummer. Når man bestiller analysen, kan man også vælge, hvilke koder der skal medtages. Hvis man ikke definerer, hvilket kodeinterval analysen skal laves på, laves den på alle afgangskoder. Kuldnummer Antal dyr med koden vist i % af alle dyr i kolonnen Billede Viser afgangsårsager Hotline: Tlf

198 Sundhedsanalyse Døde & Kass. ungdyr I denne analyse laves en opsummering på antallet af udsætterårsager på ungdyr, samt disse i % af antallet af udsatte dyr. Bemærk Flg. gøres Det er muligt at vælge en bestemt afdeling/staldafsnit, så f.eks. ikke klimastald og slagtesvin er blandet sammen. Har man sagt Ja til at beregne en ny analyse, vil flg. skærmbillede fremkomme. Ønsker man at lave en analyse, fra man fik programmet eller på alle staldafsnit er det muligt blot at sætte et kryds i feltet Vælge Alle. Billede Analyse begrænsninger for ungdyr. Når man har indtastet perioden, samt hvilket staldafsnit man ønsker analysen lavet på, vil f.eks. flg. skærmbillede fremkomme. Billede Viser en analyse beregning på Døde & Kass. ungdyr. % af udsatte dyr Den procentvise andel af alle døde og kass. ungdyr. Antal Reg. Det antal gange én kode er brugt. Hotline: Tlf

199 Sundhedsanalyse Behandlings Journal I denne analyse laves en opsummering af medicin forbruget fordelt på henholdsvis søer, orner og ungdyr. Flg. gøres Har man sagt Ja til at beregne en ny analyse, vil flg. skærmbillede fremkomme. Billede Periode valg. Når man har valgt perioden analysen skal strække sig over og klikket på OK, vil flg. skærmbillede fremkomme. Billede Viser en analyse beregning på medicin forbruget. Jour.ID Antal Dyr Mængde Det antal gange én kode for jour.id er blevet brugt. Summen i feltet [Antal] på den pågældende Jour.ID. Summen af det totale forbrugte præparat for hver enkelt Jour.ID. Hotline: Tlf

200 Tilbageholdelseslister AgroSoft WinSvin Sundhedsanalyse I denne analyse laves en tilbageholdelsesliste/checkliste over alle dyr der er behandlet med et præparat, hvorpå der er en tilbageholdelsesfrist. Det vil sige, er tilbageholdelsesfristen ikke udløbet, vil dyrene stå på listen. Analysen er fordelt på henholdsvis søer, orner og ungdyr. Flg. gøres Har man sagt Ja til at beregne en ny analyse, vil flg. skærmbillede fremkomme. Billede Dato valg. Når man har indtastet den dato programmet skal analyserer, vil flg. skærmbillede fremkomme. Billede Viser de dyr, for hvilke der stadig er en tilbageholdelsesfrist. Slagtefrist Antal Dyr Den dato hvorfra dyret/dyrene tidligst må slagtes fra. Det samlede antal dyr med samme sti betegnelse, der stadig har en slagtefrist. Hotline: Tlf

201 Sundhedsanalyse Aldersfordelt efter løbning, faring og fravænning I denne analyse fordeles de supplerende registreringer procentvis efter alder. Det vil sige, efter hvor mange dage der er gået efter sidste hændelse. Man kan ved hjælp af denne analyse, se på hvilket tidspunkt et bestemt problem starter, således man kan forebygge på det rigtige tidspunkt. Flg. gøres Har man sagt Ja til at beregne en ny analyse, vil flg. skærmbillede fremkomme. Billede Periode valg. Når man har valgt perioden, analysen skal strække sig over og klikket på OK, vil f.eks. flg. skærmbillede fremkomme. Billede Viser supl. reg. alders fordelt efter faring. Kode Dage efter Faring Koden der er benyttet ved den pågældende registrering samt teksten til den pågældende kode. Antal dage efter faring er fordelt på 5 perioder samt en total kolonne. I dette eksempel er registreringerne procentvis fordelt på perioderne fra 0 til 3 dage, 4 til 7 dage, 8 til 14 dage, 15 til 21 dage og efter 22 dage. Hotline: Tlf

202 Besætningsbog AgroSoft WinSvin Sundhedsanalyse Det er muligt at udskrive en besætningsbog over de enkelte behandlinger, som er foretaget i perioden. Der kan vælges alle Jour.ID i perioden, og listen vil blive sorteret på dyrnr. Det er også muligt, at udskrive hver Jour.ID for sig. Billede Besætningsbog. NB. Billedet er beskåret i forhold til udskriften i WinSvin. Genbehandlinger Under punktet Sundhedsanalyser kan man lave en udskrift over genbehandlinger. Her kommer der en liste over de søer, avlsdyr eller ungdyr, som skal genbehandles ifølge, det som er defineret i kolonnen Dosis gentag under Registrer journaler. Nedenfor er vist et eksempel på en liste over genbehandlinger. Billede Genbehandling. Hotline: Tlf

203 Besætningsanalyse 16 BESÆTNINGSANALYSE I besætningsanalysen beregnes produktionsresultaterne for søer/gylte og polte, hvor resultaterne er fordelt på kuld alder. Besætningsanalysen er den bedste og hurtigste måde at sikre optimale produktionsresultater og giver samtidig et godt overblik. Nøgletallene kan vises grafisk for at lette oversigten og man har samtidig mulighed for at se, hvilke dyr der indgår i nøgletallene og fremkalde sokortet på de enkelte dyr. Analysen kan laves enten som holdanalyse eller for en periode. Bemærk Spildfoderdage Programparametre Besætningsanalysen er beregnet udfra de aktuelle hændelser i den valgte periode. Den er derfor mere aktuel end effektivitetsrapporten, da besætningsanalysen ikke kun er baseret på de fravænnede kuld, men indeholder samtidig alle faringer og løbninger, der tilhøre perioden. Dette er også grunden til at en E-kontrol rapport og en besætningsanalyse ikke nødvendigvis viser samme tal, selvom de er lavet over den samme periode. Udover de mest almindelige nøgletal, vises spildfoderdage på de enkelte kuld nederst på analysen både i % og i dage. Før man laver en Besætningsanalyse er det en god idé, at kontrollere hvilke programparametre der er valgt i Program Setup. I Program Setup, kan der vælges om analysen skal laves for en periode eller som en holdanalyse (hold nr.). Hold nr. Vælger man hold nr., bliver analysen lavet på de dyr, hvor det ønskede hold nr. er indtastet ved fravænning i feltet [sti (so)]. I Program Setup, er der desuden mulighed for at vælge om et af nøgletallene skal være svagtfødte/kuld eller levendefødte efter kuldudjævning. Bemærk Begrænsninger % Døde til frav. er korrigeret for evt. overførte mellem søerne. Det vil sige, hvis der ikke er noteret kuldudjævning, i feltet [Overført] enten på Sokortet eller under Registrering af søer: Fravænning, er det muligt at få en negativ dødelighed. Udover valg af programparametre, er det i besætningsanalysen mulighed for at sætte begrænsninger på, hvilke dyr der skal med tages i analysen. Hotline: Tlf

204 Flg. gøres AgroSoft WinSvin Besætningsanalyse Ved at klikke én gang på Analyser vil flg. undermenuer fremkomme. Billede Viser mulige analyser. Klik på punktet Besætningsanalyse. Har man én gang før beregnet en besætningsanalyse vil flg. skærmbillede fremkomme. Billede Giver valget mellem at beregne en ny eller vise den gamle. Flg. gøres Vil De se den sidst beregning, der er lavet, skal De klikke på Nej eller trykke på N og programmet vil vise beregningen på skærmen. Vil De lave en ny beregning skal De klikke på Ja eller trykke J. Har man sagt Ja til at beregne en ny analyse, vil flg. skærmbillede fremkomme. Perioden analysen skal strække sig over. Til- og fravalg af analysebegrænsninger. Billede Valg af analyse begrænsninger. Flg. gøres Indtast den periode De ønsker analysen skal strække sig over. Tilføj eller fjern de analysebegrænsninger De ønsker at benytte. Indtast begrænsningerne og klik derefter på OK. Hotline: Tlf

205 Til og fra valg Tilføj begrænsning AgroSoft WinSvin Besætningsanalyse Ved at klikke på afkrydsningsfelterne kan man vælge om analyse begrænsningerne skal være aktive eller inaktive, hvis man ikke ønsker helt at fjerne dem. Ønsker man at tilføje nye begrænsninger, klikker man på Tilføj. Når man klikker på Tilføj, vil flg. skærmbillede fremkomme. Billede Mulige analyse begrænsninger. Flg. gøres Fjern begrænsning Klik på det punkt De ønsker at tilføje som begrænsning og klik derefter på OK. Punktet vises nu i billede Ønsker man at fjerne en eller flere begrænsninger, vælg da begrænsningerne fra ved at fjerne afkrydsningen ud foran begrænsningen og klik på Fjern. Hotline: Tlf

206 Besætningsanalyse Når man har indtastet perioden, og indsat de begrænsningerne analysen skal tage hensyn til, vil f.eks. flg. skærmbillede/resultat fremkomme. Kuldnummeret Billede Besætningsanalyse valgt på periode. Bemærk Er besætningsanalysen lavet over en periode, skal resultaterne læses særskilt for hver type hændelse. Der er altså ingen direkte sammenhæng mellem løbninger, faringer og fravænninger. Bemærk også, at det er nødvendig at indberette kuld udjævning for at resultatet % Døde indtil fravænning kan bruges. Liste Hvis man placerer cursor på enten spild dage/ kuld, Fordeling af spildfoderdage i % (f.eks. Løb.>Omløb. %) eller på fordeling af spildfoderdage i dage (f.eks. Løb.>udsæt. Dg.), kan man få vist/udskrevet en liste over de søer, der indgår i nøgletallet. Det gøres ved at klikke på Listen viser for hver so, antallet af spildfoderdage i den periode besætningsanalysen er lavet, total antal spildfoderdage til og med slutdatoen og arten af spildfoderdage (f.eks. spildfoderdage fra Løb.>Løb. eller Løb>Udsættelse). Hotline: Tlf

207 Grafisk AgroSoft WinSvin Besætningsanalyse Ønsker man at se nøgletallene grafisk gøres flg.: Placere cursor ud foran det nøgletal, man ønsker at se grafisk og klik derefter på eller tryk på F8. Dødfødte/ kuld Kuldnummer Billede Udvalgt nøgletal vist som graf. Effektanalyse Det er muligt, at få lavet en effektanalyse på et bestemt nøgletal og et bestemt kuld. Flg. gøres: Placere cursor på det pågældende nøgletal/kuld og klik derefter på eller tryk på F9 (læs mere om effektanalyser i afsnit 17-1). eller ved at trykke på F8 vil flg. skærmbillede frem- Ved at klikke på komme. Musen ( ) Udvalgte sokort Ved at pege med musen på søjlerne, kan man få oplyst det nøjagtige antal registreringer. Resultatet vises i bunden af billedet. Ønsker man, at se hvilke dyr der ligger bagved de enkelte søjler, skal man dobbeltklikke på søjlen med musen og dyrene vil blive vist i billedet udvalgte sokort (læs mere om udvalgte sokort under afsnittet 8-5). Pilene Ved hjælp af pilene (,, rundt. og ) kan man drej søjlediagrammet Udskrift Ønsker man at udskrive besætningsanalysen, ved at klikke på eller ved at trykke på F6. Hotline: Tlf

208 Effektanalyse 17 EFFEKTANALYSE I Effektanalysen ser man på det resultatet søerne opnår på det efterfølgende kuld, f.eks. sorteret efter Dage til 1 løbning, Diegivningsperiode, Levende fødte, Spildfoderdage, m.fl.. Effektanalysen benyttes til, at undersøge om der er en sammenhæng mellem f.eks. dage til 1 løbning og de kuld resultater søerne opnår. Bemærk Flg. gøres Denne analyse skal laves over en meget lang periode og slut datoen skal være min. 4 mdr. gammel i forholde til d.d.. Ved at klikke én gang på Analyser og derefter på Effektanalyser vil flg. undermenuer fremkomme. Billede Viser mulige analyser. Klik på punktet Effektanalyse og vælg et af analyserne. Har man én gang før beregnet den pågældende effektanalyse vil flg. skærmbillede fremkomme. Hotline: Tlf

209 Effektanalyse Billede Giver valget mellem at beregne en ny eller vise den gamle. Flg. gøres Vil De se den sidst beregning, der er lavet, skal De klikke på Nej eller trykke på N og programmet vil vise beregningen på skærmen. Vil De lave en ny beregning skal De klikke på Ja eller trykke J. Har man sagt Ja til at beregne en ny analyse, vil flg. skærmbillede fremkomme. Perioden analysen strækker sig over. Billede Valg af analyse begrænsninger. Flg. gøres Til og fra valg Tilføj begrænsning Indtast den periode De ønsker, analysen skal strække sig over. Tilføj eller fjern de analyse begrænsninger De ønsker at benytte. Indtast begrænsningerne og klik derefter på OK. Ved at klikke på afkrydsningsfelterne kan man vælge, om analyse begrænsningerne skal være aktive eller inaktive, hvis man ikke ønsker helt at fjerne dem. Ønsker man at tilføje nye begrænsninger, skal man klikke på Tilføj. Ved at klikke på Tilføj, vil flg. skærmbillede fremkomme. Billede Mulige analyse begrænsninger. Hotline: Tlf

210 Flg. gøres Fjern begrænsning Dage til 1. løbning AgroSoft WinSvin Effektanalyse Klik på det punkt De ønsker at tilføje som begrænsning og klik derefter på OK. Punktet vises nu i billede Fravælg begrænsningerne ved at fjerne afkrydsningen foran begrænsningen og klik på Fjern. Når analysen er beregnet vil flg. skærmbillede fremkomme. Interval: <-3 = Løbet fra 0 til 3 dage efter fravænning. 4 = Løbet 4 dage efter fravænning osv. Billede Viser resultatet af analysen på dage til 1. løbning. Resultat Resultatet skal læses på følgende måde (første kolonne). I perioden til er der løbet 7 søer mellem 0 og 3 dage efter fravænning. - Af de 7 søer har 6 søer faret og de har fået 12,3 lev. fødte i gennemsnit, 2,3 dødfødte i gennemsnit, o.s.v.. - Af de 6 søer som har faret, har 6 søer fravænnet og de har fravænnet 8,5 grise i gennemsnit, som vejede 7,0 kg i gennemsnit, o.s.v.. - Ingen af de 7 søer som er løbet er udsat. Hotline: Tlf

211 Effektanalyse Setup Ved at klikke på eller ved at trykke på F11, kan man ændre intervallerne på kolonnerne. Flg. skærmbillede vil herefter fremkomme. Billede Intervaller for fordeling af resultater. Interval Ved indtastning af intervaller skal man være opmærksom på følgende. Intervallet går fra inkl. første tal og til ekskl. næste tal. F.eks. Dage til 1. løbning. Første interval går fra min (0) til tallet i næste kolonne (4) = [0 til 3]. Andet interval går fra 4 til tallet i næste kolonne (5) = [4]. Tredje interval går fra 5 til tallet i næste kolonne (6) = [5]. o.s.v. Sidste interval går fra 15 til max i sidste kolonne (999) = [15 til 999]. Bemærk Standard Når man trykker på OK, skal man genberegne effektanalysen, før de nye intervaller træder i kraft. Fortryder man de selvvalgte intervaller, kan man klikke på standard og programmer vil ændre intervallerne, til de samme som blev leveret med programmet. Hotline: Tlf

212 Effektanalyse Grafisk Ved at klikke på eller ved at trykke på F8 vil flg. skærmbillede fremkomme. Antal levendefødte pr. kuld. Billede Besætningsanalyse valgt på periode. Antal lev.fødte i den søjle hvorpå musen ( ) peger. Musen ( ) Udvalgte sokort Ved at pege med musen på søjlerne, kan man få oplyst det nøjagtige antal registreringer. Resultatet vises i bunden af billedet. Ønsker man, at se hvilke dyr der ligger bagved de enkelte søjler, skal man dobbelt klikke på søjlen med musen og dyrene vil blive vist i billedet udvalgte sokort (læs mere om udvalgte sokort under afsnittet 8-5). Pilene Ved hjælp af pilene (,, rundt. og ) kan man drej søjlediagrammet Udskrift Ønsker man at udskrive besætningsanalysen, ved at klikke på eller ved at trykke på F6. Hotline: Tlf

213 Hjælp, Webbackup & Webstatistik AgroSoft WinSvin 18 HJÆLP, WEBBACKUP & WEBSTATISTIK Hjælp Hent ny version Har man Internetadgang på ens PC, kan man downloade den nyeste version af WinSvin fra AgroSofts server. Klik på Menupunktet Hjælp og Hent ny version, så vises nedenstående billede. Billede Hent ny version. Klik på Ja for at fortsætte. Programmet ser nu på AgroSoft s server, om der er en nyere version, end den man har installeret. Hvis man allerede har den nyeste version, kommer der et billede med denne besked, ellers vises følgende billede. Billede Lav WebBackup? Inden man opdaterer programmet, er det en god ide at have en sikkerhedskopi af besætningsdata. Man kan her vælge at lade programmet lave en WebBackup. (lægge en sikkerhedskopi op på AgroSoft s server). Klik på Ja og programmet laver sikkerhedskopien og fortsætter derefter med at hente den nye version (billede 18-3). Hotline: Tlf

214 Hjælp, Webbackup & Webstatistik AgroSoft WinSvin Billede Henter ny version. Når programmet er færdig med at downloade, vises følgende billede. Billede Versionen er hentet. Klik OK for at installere versionen. Når installationen er færdig starter programmet selv op igen. Hotline: Tlf

215 Support via Internettet Hjælp, Webbackup & Webstatistik AgroSoft WinSvin Under menupunktet Hjælp er der kommet et underpunkt Support via Internettet. Her er det muligt for én af AgroSofts supportere, at logge sig ind på brugerens PC, hvis man har en hurtig internet-forbindelse. Når man, efter aftale med en supporter, dobbeltklikker på navnet, så inviteres vedkommende ind på brugerens PC. Supporteren kan herefter se, hvad der står på brugerens skærm og lave ændringer i programmet eller hvad der nu er nødvendigt. Når hjælpen er færdig, afslutter supporteren forbindelsen og har derefter ikke længere adgang til brugerens PC. Billede AgroSoft Support. Omkring Hvis man klikker på menupunktet Hjælp og så Omkring, vises følgende billede, hvori man kan se oplysninger omkring versionsnummer, nøglenummer m.m. Programversion Dato for sidste indlæsning af sikkerhedskopi. Den dato programversionen er fra. Det navn og tlf.nr. der er brændt i programnøglen. Programnøglens nr. Billede Omkring. Hotline: Tlf

216 Hjælp, Webbackup & Webstatistik AgroSoft WinSvin WebBackup Har man Internetadgang på sin PC, kan man via programmet sende en sikkerhedskopi til AgroSoft s server. Opstår der problemer med ens PC, der gør, at man skal bruge sikkerhedskopien, kontakter man blot Agro- Soft for at få den tilsendt. Der er også mulighed for at opsætte programmet til at ens WebBackup skal videresendes til en eller flere adresser f.eks. ens konsulent eller lignende. Lav WebBackup Klik på ikonet for WebBackup i hovedbilledet af WinSvin. Billede Vælg WebBackup. Herefter vises følgende billede. Billede Send WebBackup. Hvis man klikker Ja, vil programmet nu begynde at lave en sikkerhedskopi og sende den. Når sikkerhedskopien er lagt op på AgroSoft s server, vises følgende billede. Hotline: Tlf

217 Hjælp, Webbackup & Webstatistik AgroSoft WinSvin Billede WebBackup er færdig. Bemærk På nogle computere kan det være nødvendigt at gå på Internettet, således at der er adgang, inden man sætter programmet til at lave Web- Backup. Videresend WebBackup Ønsker man at ens WebBackup videresendes til en eller flere adresser, når man laver WebBackup, skal dette opsættes under Generelt og kartotek. (Se afsnit 2-26) Egen adresse Send WebBackup For at ens WebBackup kan videresendes, skal man have indtastet sin egen adresse under Generelt - Program setup og Besætning. Hvis alt er opsat som beskrevet, vil programmet, hver gang man klikker på ikonet for WebBackup og siger Ja til at fortsætte (se evt. afsnit 18-3), spørge om man ønsker at videresende sin WebBackup. Hotline: Tlf

218 Versionscheck ved WebBackup Hjælp, Webbackup & Webstatistik AgroSoft WinSvin Når man laver en Webbackup, undersøger programmet automatisk, om der er en nyere version tilgængelig til download. Hvis dette er tilfældet, kommer følgende billede, når programmet har sendt sikkerhedskopien. Ønsker man at opdateringen skal indlæses klik på nej (til at lave en Webbackup) ellers klik på Annuller ( for at gå helt væk fra opdateringen). Billede Hent opdatering Hotline: Tlf

219 Webstatistik Hjælp, Webbackup & Webstatistik AgroSoft WinSvin Hvis man har opkobling til Internettet, kan man benytte faciliteten Webstatistik. Her kan man sammenligne nogle udvalgte nøgletal fra ens egen besætning med gennemsnittet af alle besætninger, der er lagt op på AgroSoft s server. Flg. gøres Klik på ude på hovedbilledet og nedenstående billede vil fremkomme. Billede Giver valget mellem gammel og ny beregning. Ønsker man at få lavet en ny beregning, klikker man på Ja eller trykker på J på tastaturet. Ønsker man, at se den sidste beregning der er lavet, klikker man på Nej eller trykker på N på tastaturet. Har man sagt ja til en ny beregning vil programmet nu sende udvalgte nøgletal fra besætningen til AgroSoft s server. Her indgår nøgletallene i en beregning af det samlede gennemsnit for alle besætninger, der er lagt op på serveren. Billede Programmet sender/henter data. Når beregningen er foretaget, fremkommer følgende billede, hvor man kan sammenligne en række af egne nøgletal med gennemsnittet. Hotline: Tlf

20 HJÆLP TIL PROGRAMMET

20 HJÆLP TIL PROGRAMMET 1 INTRODUKTION 2 GENERELT 3 PROGRAM SETUP 4 UNGDYR 5 STATUS 6 E-KONTROL 7 SIMULERING 8 PRODUKTIONSNIVEAU 9 FORDELINGSKURVE 10 SUNDHEDSANALYSE 11 BESÆTNINGSLISTE 12 WEBBACKUP & WEBSTATISTIK 13 HJÆLP 14

Læs mere

Vejledning til: Funktioner i WinSvin som kan bruges i forbindelse med egenkontrol.

Vejledning til: Funktioner i WinSvin som kan bruges i forbindelse med egenkontrol. Vejledning til: Funktioner i WinSvin som kan bruges i forbindelse med egenkontrol. 1. Medicinregistrering WinSvin kan registrere medicinske behandlinger, genordinere medicin, beregne restmængde og udskrive

Læs mere

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! AGROSOFT POCKETPIGS 981 002 640 Ver. 02 03-10-2013 2 981 002 640 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om brugen af Pocket... 4 1.1 Svinedata... 4 1.2 Opbygning... 5 1.3 Brugen

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Minigrisen. Udgivet Juni 2007. Dansk Landbrugsrådgivning. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret

Kom godt i gang med DLBR Minigrisen. Udgivet Juni 2007. Dansk Landbrugsrådgivning. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Kom godt i gang med DLBR Minigrisen Udgivet Juni 2007 Redaktør Tryk Udgiver Dansk Landbrugsrådgivning Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, SvineIT Support Se

Læs mere

Vejledning til. AgroSoft PocketPigs

Vejledning til. AgroSoft PocketPigs Vejledning til AgroSoft PocketPigs INDHOLDSFORTEGNELSE Installation...3 Pocket...3 PC...3 PocketPigs...10 Pocket PC nr. 2...13 Skift navn...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Opsæt partnerskab...13 Installer

Læs mere

MANUAL PIGMOBILE & SKIOLD TRANSPONDER/DM5000/VENTILATION. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL PIGMOBILE & SKIOLD TRANSPONDER/DM5000/VENTILATION. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! PIGMOBILE & SKIOLD TRANSPONDER/DM5000/VENTILATION 981 002 750 Ver. 03 02-10-2013 Indhold 1 SKIOLD Pinkoder til Pocket... 3 1.1 Transponder Pinkode... 3 1.2 DM5000 Pinkode...

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! HÅNDTERMINAL 981 000 505 Ver. 100 02-10-2013 Indhold 1. HÅNDTERMINAL... 4 1.1 Håndterminal versioner.... 4 1.2 Integreret håndterminal... 4 1.3 Vigtig ved anvendelse af håndterminal...

Læs mere

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk.

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk. . Generelt I det følgende beskrives det, hvordan du sikkerhedskopierer dine kortdata. Sikkerhedskopifunktionen kopierer alle data i kortmodulet for alle høstår for den aktuelle database. Sikkerhedskopien

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

PigWin. integrerad med. SKIOLD-Datamix Transponder

PigWin. integrerad med. SKIOLD-Datamix Transponder PigWin integrerad med SKIOLD-Datamix Transponder Indholdsfortegnelse Installation och opsætning 3 Installation av WinSvin 3 Program setup 5 Transponder 6 Generelt om Transponder/WinSvin 6 Alarmbillede

Læs mere

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data Generelt Generelt Dette afsnit beskriver brug af Næsgaard PocketMark. PocketMark er i princippet en miniudgave af Næsgaard Mark.NET som kan køre på en lommecomputer. Lommecomputeren skal anvende styresystemet

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Sohold

Kom godt i gang med DLBR Sohold 1 Kom godt i gang med DLBR Sohold Udgivet December 2008 Redigeret November 2010 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, Web & IT, 8740 5000

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

MANUAL FRA AGROSOFT Ver

MANUAL FRA AGROSOFT Ver MANUAL FRA AGROSOFT 981 002 815 Ver. 01 17-04-2013 Indholdsfortegnelse Fysisk opsætning på APR500... 2 Bluetooth indstillinger... 2 Opsætning (APR500/PDA)... 2 Krav til PDA... 2 Skab forbindelse til Læser

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Brugervejledning til Dyreregistrering

Brugervejledning til Dyreregistrering Brugervejledning til Dyreregistrering Dansk Kvæg 25. februar 2005 Brugervejledning til Dyreregistrering 1/13 Indledning Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

TTS-Link Brugermanual

TTS-Link Brugermanual TTS-Link Brugermanual til enkel og effektiv dyreregistrering Juni 2016 Elektronisk registrering med XRS Stavantenne og XR3000/EW7 Vejecomputer Up- og download af besætningsdata til Dyreregistreringen Eksport

Læs mere

Dataudlæsning/indlæsning. Generelt om udlæsning/indlæsning af data. Andre udlæsnings/indlæsningsfunktioner. Dataudlæsning

Dataudlæsning/indlæsning. Generelt om udlæsning/indlæsning af data. Andre udlæsnings/indlæsningsfunktioner. Dataudlæsning Generelt om udlæsning/indlæsning af data Forskellige principper I programmet er der en række forskellige funktioner til at udlæse/indlæse data. Dataudlæsning/indlæsning (Beskrevet i dette afsnit af vejledningen)

Læs mere

Arkivér data. Generelt om udlæsning/indlæsning af data. Andre udlæsnings/indlæsningsfunktioner. Arkivér data

Arkivér data. Generelt om udlæsning/indlæsning af data. Andre udlæsnings/indlæsningsfunktioner. Arkivér data Generelt om udlæsning/indlæsning af data Forskellige principper I programmet er der en række forskellige funktioner til at udlæse/indlæse data. Arkivér data (Beskrevet i dette afsnit af vejledningen) Funktionen

Læs mere

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver. Indledning. WebReq Denne vejledning gælder for rekvirering hos Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden. Vejledningen er et uddrag af WebReq brugermanual, Juni 2011. Manualen

Læs mere

DLBR Minigrisen. Registrering af medicinforbrug via Minigrisen

DLBR Minigrisen. Registrering af medicinforbrug via Minigrisen Registrering af medicinforbrug via Minigrisen Registrering af medicinforbrug via Minigrisen Hvordan gør jeg det? Hvad kan vi? I DLBR SvineIT skal du oprette de mediciner, du anvender i produktionen se

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Som bekendt er det nu obligatorisk at indberette visse løndata til eindkomst / LetLøn. Det betyder bl.a. at man ikke længere må anvende de trykte

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Udarbejdelse af fælles opsætninger

Udarbejdelse af fælles opsætninger VIGTIGT Denne vejledning er KUN aktuel for den bruger, som er ansvarlig superbruger på Næsgaard Markkort ADVICER. Vejledningen omhandler funktionerne til anvendelse af fælles opsætninger for alle brugere

Læs mere

Introduktion til denne manual

Introduktion til denne manual DdD Statusmanual Introduktion til denne manual Denne manual er delt i 4 mindre manualer, som du kan bruge samlet til en komplet statusmanual eller hver for sig. 1) En step by step guide a. Beskriver step-by-step

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Bestil fast fondsudtræk

Bestil fast fondsudtræk Bestil fast fondsudtræk Emne Bestilling af fondsudtræk er pr. 26.04.2015 integreret i Jyske Netbank Erhverv. Vejledning Registrering af faste indstillinger Inden du bestiller det første faste fondsudtræk,

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Indholdsfortegnelse Om Trio Forvaltning... 3 Download Trio... 3 Opstart af Trio Forvaltning... 3 Hvis du har Trio installeret i forvejen... 4 Hvis du IKKE har Trio

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide.

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide. Indledning M90 terminalen er det nyeste inden for håndholdte scannere. M90 terminalen kan benyttes til statusoptælling i Hands Satellite Statussystem og til vareflytning i Hands Satellite Lagersystem.

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System MTD-Log for NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System for NS-Proces-Alarm. Side 1 Generelt PC-Logging Systemet er et dataopsamlings system, der kun kan benyttes sammen med NS-Proces-Alarmen.

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Indhold Log på indberetningsportalen 2 Navigationsknapper 3 Udfyldelse af skemaet 4 o Indlæs en fil 4 o Gem 5 o Indtastning i

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

6. Udskrifter og eksport

6. Udskrifter og eksport 6. Udskrifter og eksport 6.1 Listeopsætning - Grid 6.1.1 Generelt Ved søgninger i DOFPro vil man ofte støde på den såkaldte grid. Gridden indeholder alle kolonnerne i søgeresultatet. Det er også et redskab,

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med.

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med. Tastaturet er et input værktøj til computeren. Et standard tastatur har 102 taster, men samtidig med at Windows95 blev offentliggjort, blev der lavet et 105 tasters tastatur med 2 ekstra Windows funktioner.

Læs mere

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument.

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument. 1. november 2011 Installationsvejledning for Pudserprogram DEMO a) Gå ind på hjemmesiden www.pudserprogram.dk og klik på linket 1) Virtual machine: (Til at køre pudserprogrammet) og vælg Åbn. Der går lidt

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere

I adressen skrives: indberetninger.uvm.dk. Husk at der ikke skal stå www.foran adressen.

I adressen skrives: indberetninger.uvm.dk. Husk at der ikke skal stå www.foran adressen. I adressen skrives: indberetninger.uvm.dk. Husk at der ikke skal stå www.foran adressen. Skriv Brugernavn og Adgangskode Skolen kan have modtaget flere brugernavne/adgangskoder til forskellige indberetningstyper.

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Læreradgang til Trio Web... Login... Trio Web, administratorrettigheder... 2 Forbindelse mellem Trio og Trio Web... Storskærmsvisning... Åbn/luk

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Brugervejledning i behandling af lokale mål i Operation Life

Brugervejledning i behandling af lokale mål i Operation Life Brugervejledning i behandling af lokale mål i Operation Life Installation Programmet downloades fra internettet. Åben et netlæserprogram (f.eks. Microsoft Internet Explorer) og indtast denne adresse: www.mibit.dk/oprlife

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Indhold Log på indberetningsportalen... 2 Navigationsknapper... 3 Udfyldelse af skemaet... 4 Indlæs en fil... 4 Gem... 5 Indtastning

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Bruger Hjælper Info. Bruger Vejledning

Bruger Hjælper Info. Bruger Vejledning Bruger Hjælper Info Bruger Vejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Menu...3 Ugeplan...4 Skærmbilledet Ugeplan...4 Opgaver...4 Aktiviteter...4 Information fra bruger til hjælper...5 Zoom

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere