Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport"

Transkript

1 Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For fire forsøgsmøller ved, Ringkøbing-Skjern Kommune Oktober 2014 Beregning af støj, nye og eksisterende vindmøller

2 Støjudbredelse ved 8 m/s vind, nord VM1 Ny vindmølle med nummer 39 db(a) 44 db(a) 20 db(a) lavfrekvent 29 db(a) for projektet alene Eksisterende vindmølle Motocrossbane 8 Nabobolig med nummer A - C Boliger og sommerhus, der nedlægges D Museum Støjfølsom arealanvendelse 0 1 km

3 Støjudbredelse ved 8 m/s vind, syd 0 1 km

4 Støjberegning, Danmark Side 1 af 108 Støjberegning 4 x V MW, HH 118m 3 x V MW, HH 118m og 1 x V MW, HH 168m Navn Dato Skrevet af LENIL Læst af JET Filnavn - Støjberegning.pdf Property of. This document must not be passed on to any person, nor be copied or made use of without approval from Vestas Wind Systems A/S. Dokumentrevisioner Revision Dato Ændret af Ændret side Beskrivelse af ændring lenil Alle Nyt dokument VESTAS PROPRIETARY NOTICE: This document contains valuable confidential information of. It is protected by copyright law as an unpublished work. Vestas reserves all patent, copyright, trade secret, and other proprietary rights to it. The information in this document may not be used, reproduced, or disclosed except if and to the extent rights are expressly granted by Vestas in writing and subject to applicable conditions. Vestas disclaims all warranties except as expressly granted by written agreement and is not responsible for unauthorized uses, for which it may pursue legal remedies against responsible parties.

5 Støjberegning, Danmark Side 2 af 108 This Wind Report ( Wind Report ) is provided on an AS IS and AS AVALIABLE basis and Vestas Wind Systems A/S and its subsidiaries, including Vestas Northern Europe A/S, ( Vestas ) makes no representation or warranty, express or implied, with respect to this Wind Report. Vestas does not assume any liability or responsibility for this Wind Report or the application or use of this Wind Report by the recipient ( Recipient ). This Wind Report includes results that are estimates only and associated with uncertainties. Vestas strongly recommends the Recipient to undertake such enquiries as may be required to satisfy itself about the content of the Wind Report, including procuring qualified third party verification and advice. The Wind Report has been prepared by Vestas and/or compiled from sources believed to be reliable and in good faith, but no representation or warranty expressed or implied is made as to the relevance, accuracy, To the fullest extent permissible by law, Vestas disclaims all liability for any loss, damage, cost and expense of any kind arising or resulting from the Recipient s application or use of this Wind Report, including but not limited to direct, indirect, consequential, incidental damages, regardless of the form of action or basis of claim, including any

6 Støjberegning, Danmark Side 3 af 108 Indholdsfortegnelse Kommentarer til beregninger... side 4 4 x V MW, navhøjde 118m Almindelig støj, nye møller... 5 Almindelig støj, nye og eksisterende møller Almindelig støj, eksisterende møller Lavfrekvent støj, nye møller Lavfrekvent støj, nye og eksisterende møller Lavfrekvent støj, eksisterende møller x V MW, navhøjde 118m og 1 x V MW, navhøjde 168m Almindelig støj, nye møller Almindelig støj, nye og eksisterende møller Almindelig støj, eksisterende møller Lavfrekvent støj, nye møller Lavfrekvent støj, nye og eksisterende møller Lavfrekvent støj, eksisterende møller... 99

7 Støjberegning, Danmark Side 4 af 108 Kommentarer til beregninger For er der arbejdet med to layouts, hvoraf det første layout er 4 x V MW med 118 m tårn. Det andet layout er sammensat af 3 x V MW med 118 m tårn og 1 x V MW med 168 m tårn. Der er udført støj-, skygge- og produktionsberegninger. Denne rapport indeholder støjberegninger for almindelig støj og lavfrekvent støj. Koordinater for naboer til møllerne er blevet modtaget fra kunden. Disse koordinater er blevet brugt til støjberegningen. Hvorvidt der i alle tilfælde er tale om beboelse bør undersøges nærmere. Endvidere bør det undersøges, om der er udeladt beboelser, som burde have været medtaget. Inputdata Evalueringen er baseret på offentligt tilgængelige data (vinddata fra EMD), da der ikke er foretaget målinger på siten - således er der ikke målt vindhastighed og turbulens. Resultaterne bør kun bruges til planlægningsformål. Der er ikke foretaget verifikation i marken. Til almindelige støjberegninger er benyttet udendørs opholdsarealer, og til lavfrekvent støj er benyttet nærmeste bolig. Støjberegningen er baseret på foreløbige oktavdata baseret på modellerede data og målte værdier skaleret op til de garanterede værdier angivet i Generelle Specifikationer. Støj Støjgrænserne, der er fastlagt i bekendtgørelsen, gælder for den samlede støj fra alle vindmøller. Det betyder, at det ved anmeldelse af etablering eller ændring af vindmøller skal dokumenteres, at støjen fra de nye vindmøller sammenlagt med støjen fra eksisterende vindmøller ikke overskrider bekendtgørelsens støjgrænser. Vejledningen beskriver, at hvis der er mere end 15 db forskel på støj fra eksisterende møller og de nye møller ved en nabo, kan naboen udelades. Det betyder i praksis, at møller tydeligt udenfor denne 15 db grænse kan udelades.

8 Beregning: 4 x V MW, HH 118m - almindelig støj, nye møller Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Side 5 af /05/ :28 / 1 08/05/ :21/ Vindmøller Ny mølle Målestok 1:100,000 Støjfølsomt område UTM WGS84 Område: 32 Mølletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] 1 458,530 6,207, VESTAS V MW 50 Hz Ja VESTAS V MW 50 Hz -8,000 8, USER Noise Mode Nej 2 457,914 6,208, VESTAS V MW 50 Hz Ja VESTAS V MW 50 Hz -8,000 8, USER Noise Mode Nej 3 457,512 6,208, VESTAS V MW 50 Hz Ja VESTAS V MW 50 Hz -8,000 8, USER Noise Mode Nej 4 457,413 6,209, VESTAS V MW 50 Hz Ja VESTAS V MW 50 Hz -8,000 8, USER Noise Mode Nej Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område UTM WGS84 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra Distance Støj møller to demand [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] [m] A Velling Kirkeby 50, 6950 Ringkøbing 457,219 6,211, ,496 Ja A ,339 Ja B Velling Kirkeby 231 B, 6950 Ringkøbing 457,311 6,211, ,528 Ja B ,371 Ja C Velling Kirkeby 233, 6950 Ringkøbing 457,381 6,210, ,000 Ja C Ja D Vennervej 32, 6950 Ringkøbing 457,412 6,210, Ja D Ja E Vennervej 23, 6950 Ringkøbing 457,628 6,210, Ja E Ja F Vennervej 30, 6950 Ringkøbing 457,711 6,210, Ja F Ja G Vennervej 21, 6950 Ringkøbing 457,711 6,210, Ja G Ja H Vennervej 28, 6950 Ringkøbing 457,802 6,210, Ja H Ja I Vennervej 26, 6950 Ringkøbing 457,925 6,210, Ja I Ja J Vennervej 19, 6950 Ringkøbing 457,945 6,210, Ja J Ja K Holmager 1, 6940 Lem St. 458,289 6,210, Ja K Ja L Holmager 3, 6950 Ringkøbing 458,346 6,210, ,229 Ja L ,064 Ja M Holmager 6A, 6950 Ringkøbing 458,565 6,210, ,452 Ja M ,287 Ja N Vennervej 17, 6940 Lem St. 458,332 6,209, Ja N Ja O Holmager 2, 6940 Lem St. 458,714 6,210, ,023 Ja

9 Beregning: 4 x V MW, HH 118m - almindelig støj, nye møller 08/05/ :28 / 2 08/05/ :21/ Støjfølsomt område UTM WGS84 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra Distance Støj møller to demand [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] [m] O Ja P Holmager 4, 6940 Lem St. 458,950 6,210, ,227 Ja P ,037 Ja Q Vennervej 24, 6940 Lem St. 458,841 6,209, ,009 Ja Q Ja R Vennervej 15, 6940 Lem St. 458,609 6,209, Ja R Ja S Vennervej 13, 6940 Lem St. 458,846 6,209, ,007 Ja S Ja T Vennervej 20, 6940 Lem St. 459,167 6,209, ,354 Ja T ,139 Ja U Vennervej 22, 6940 Lem St. 459,297 6,210, ,554 Ja U ,357 Ja V Vennervej 18, 6940 Lem St. 459,330 6,209, ,529 Ja V ,315 Ja W Vennervej 16, 6940 Lem St. 459,383 6,209, ,568 Ja W ,347 Ja X Vennervej 11B,6940 Lem St. 458,970 6,209, Ja X Ja Y Vennervej 14, 6940 Lem St. 459,415 6,209, ,454 Ja Y ,233 Ja Z Vennervej 12, 6940 Lem St. 459,510 6,209, ,601 Ja Z ,381 Ja AA Vennervej 5, 6940 Lem St. 459,296 6,209, ,169 Ja AA Ja AB Vennervej 10B, 6940 Lem St. 459,515 6,209, ,464 Ja AB ,254 Ja AC Vennervej 8, 6940 Lem St. 459,717 6,209, ,587 Ja AC ,390 Ja AD Vennervej 4, 6940 Lem St. 459,866 6,209, ,487 Ja AD ,303 Ja AE Vennervej 3, 6940 Lem St. 459,629 6,209, ,127 Ja AE Ja AF Vennervej 2, 6940 Lem St. 459,938 6,209, ,480 Ja AF ,301 Ja AG Vennervej 1, 6940 Lem St. 459,733 6,208, ,109 Ja AG Ja AH Lille Ulfkærvej 1, 6940 Lem St. 460,079 6,208, ,470 Ja AH ,295 Ja AI Lille Ulfkærvej 2, 6940 Lem St. 460,053 6,208, ,413 Ja AI ,240 Ja AJ Lille Ulfkærvej 3, 6940 Lem St. 460,123 6,208, ,432 Ja AJ ,263 Ja AK Lille Ulfkærvej 4, 6940 Lem St. 460,032 6,208, ,297 Ja AK ,127 Ja AL Vennervej 7, 6940 Lem St. 459,295 6,208, Ja AL Ja AM Vennervej 9, 6940 Lem St. 459,272 6,208, Ja AM Ja AN Lille Ulfkærvej 8, 6940 Lem St. 460,175 6,208, ,257 Ja AN ,096 Ja AO Stauningvej 1, 6940 Lem St. 460,336 6,207, ,416 Ja AO ,257 Ja AP Ulfkærvej 8, 6900 Skjern 459,300 6,206, ,030 Ja AP Ja AQ Ulfkærvej 3, 6900 Skjern 458,987 6,206, Ja AQ Ja AR Mejlbyvej 5, 6900 Skjern 458,591 6,207, Ja AR Ja AS Mejlbyvej 6, 6900 Skjern 458,628 6,206, Ja AS Ja AT Mejlbyvej 3, 6900 Skjern 458,409 6,206, Ja AT Ja Side 6 af 108

10 Beregning: 4 x V MW, HH 118m - almindelig støj, nye møller Side 7 af /05/ :28 / 3 08/05/ :21/ Støjfølsomt område UTM WGS84 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra Distance Støj møller to demand [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] [m] AU Mejlbyvej 4, 6900 Skjern 458,437 6,206, ,122 Ja AU Ja AV Mejlbyvej 2, 6900 Skjern 458,446 6,206, ,227 Ja AV ,058 Ja AW Mejlbyvej 1, 6900 Skjern 458,295 6,206, ,331 Ja AW ,159 Ja AX Stauningvej 70, 6900 Skjern 458,105 6,206, ,275 Ja AX ,097 Ja AY Stauningvej 55, 6900 Skjern 457,880 6,206, ,593 Ja AY ,411 Ja AZ Stauningvej 72, 6900 Skjern 457,866 6,206, ,172 Ja AZ Ja BA Stauningvej 74, 6900 Skjern 457,492 6,206, ,233 Ja BA ,009 Ja BB Stauningvej 57, 6900 Skjern 457,438 6,206, ,274 Ja BB ,055 Ja BC Stauningvej 76, 6900 Skjern 457,394 6,206, ,188 Ja BC Ja BD Stauningvej 78, 6900 Skjern 457,404 6,206, ,107 Ja BD Ja BE Sommerhusområde 457,242 6,206, ,022 Ja BE Ja BF Sommerhusområde, nærmeste punkt 457,220 6,206, Ja BF Ja BG Sommerhusområde 457,139 6,206, ,050 Ja BG Ja BH Tændpibe 1, 6950 Ringkøbing 457,419 6,210, Ja BH Ja BI Tændpibe 2, 6950 Ringkøbing 457,380 6,210, Ja BI Ja Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

11 Side 8 af 108 Projekt: 08/05/ :28 / 4 Beregning: 4 x V MW, HH 118m - almindelig støj, nye møller 08/05/ :21/ Vindmølle SFO Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH BI

12 DECIBEL - Kort 6.0 m/s Beregning: 4 x V MW, HH 118m - almindelig støj, nye møller Side 9 af /05/ :28 / 5 08/05/ :21/ Støj [db(a)] Ny mølle m Kort: WindPRO map, Udskriftsmålestok 1:40,000, Kortcentrum UTM WGS84 Zone: 32 Øst: 457,972 Nord: 6,208,725 Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6.0 m/s Højde over havoverflade: 5.0 m

13 DECIBEL - Kort 8.0 m/s Beregning: 4 x V MW, HH 118m - almindelig støj, nye møller Side 10 af /05/ :28 / 6 08/05/ :21/ Støj [db(a)] Ny mølle m Kort: WindPRO map, Udskriftsmålestok 1:40,000, Kortcentrum UTM WGS84 Zone: 32 Øst: 457,972 Nord: 6,208,725 Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 8.0 m/s Højde over havoverflade: 5.0 m

14 Beregning: 4 x V MW, HH 118m - almindelig støj, nye og eksisterende møller Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Side 11 af /05/ :26 / 1 08/05/ :20/ Ny mølle Målestok 1:200,000 Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Vindmøller UTM WGS84 Område: 32 Mølletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] 1 458,530 6,207, VESTAS V MW 50 Hz !-! h... Ja VESTAS V MW 50 Hz -8,000 8, USER Noise Mode Nej 2 457,914 6,208, VESTAS V MW 50 Hz !-! h... Ja VESTAS V MW 50 Hz -8,000 8, USER Noise Mode Nej 3 457,512 6,208, VESTAS V MW 50 Hz !-! h... Ja VESTAS V MW 50 Hz -8,000 8, USER Noise Mode Nej 4 457,413 6,209, VESTAS V MW 50 Hz !-! h... Ja VESTAS V MW 50 Hz -8,000 8, USER Noise Mode Nej 5 460,959 6,208, : 225 kw VESTAS - Sdr....Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej 6 457,154 6,213, : 225 kw VESTAS - Nord...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej 7 462,508 6,204, : 55 kw VESTAS - Dejbje...Nej VESTAS V16-55/ USER Runtime input b b Nej 8 462,455 6,204, : 30 kw VESTAS - Dejbje...Nej VESTAS -30/ USER Runtime input b b Nej 9 460,009 6,206, : 225 kw VESTAS - Stau...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,170 6,206, : 225 kw VESTAS - Skjer...Nej VESTAS V27-225/ USER Noise Nej ,331 6,206, : 225 kw VESTAS - Stav...Nej VESTAS V27-225/ USER Noise Nej ,493 6,206, : 225 kw VESTAS - Skjer...Nej VESTAS V27-225/ USER Noise Nej ,816 6,207, : 225 kw VESTAS - Sdr... Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,976 6,207, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,135 6,207, : 225 kw VESTAS - Nørr...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,167 6,206, : 225 kw VESTAS - Den...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,327 6,206, : 225 kw VESTAS - Stav...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,489 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,651 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,810 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,971 6,207, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,133 6,207, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,294 6,207, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,848 6,206, : 225 kw VESTAS - Stav...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,006 6,206, : 225 kw VESTAS - Stav...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,286 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,597 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,129 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,806 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,447 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,608 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,290 6,207, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,761 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,450 6,207, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,922 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,125 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,600 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,758 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,275 6,205, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,968 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,604 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,764 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,076 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,443 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,436 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,964 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,440 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,432 6,205, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,122 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,282 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,279 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,236 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,079 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,593 6,205, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,272 6,205, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,918 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,916 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,755 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,803 6,206, : 225 kw VESTAS - Øste...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,638 6,205, : 225 kw VESTAS - Øste...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,799 6,206, : 225 kw VESTAS - Øste...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,960 6,206, : 225 kw VESTAS - Øste...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,956 6,205, : 225 kw VESTAS - Øste...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,110 6,205, : 225 kw VESTAS - Øste...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,114 6,205, : 225 kw VESTAS - Øste...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,635 6,205, : 225 kw VESTAS - Øste...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,478 6,205, : 225 kw VESTAS - Øste...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,163 6,206, : 225 kw VESTAS - Stau...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,642 6,206, : 225 kw VESTAS - Øste...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,481 6,206, : 225 kw VESTAS - Øste...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,320 6,205, : 225 kw VESTAS - Øste...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,646 6,206, : 225 kw VESTAS - Øste...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,485 6,206, : 225 kw VESTAS - Øste...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,323 6,206, : 225 kw VESTAS - Øste...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,796 6,205, : 225 kw VESTAS - Øste...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,942 6,208, : 225 kw VESTAS - Velli... Nej VESTAS V27-225/ USER Noise Nej

15 Beregning: 4 x V MW, HH 118m - almindelig støj, nye og eksisterende møller Side 12 af /05/ :26 / 2 08/05/ :20/ UTM WGS84 Område: 32 Mølletype Støjdata Øst Nord Z Aktuel Fabrikat Oprettet Rækkedata/Beskrivelse Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,924 6,208, : 225 kw VESTAS - Velli... Nej VESTAS V27-225/50 USER Noise Nej ,907 6,208, : 225 kw VESTAS - Velli... Nej VESTAS V27-225/ USER Noise Nej ,890 6,209, : 225 kw VESTAS - Velli... Nej VESTAS V27-225/ USER Noise Nej ,829 6,212, : 11 kw GAIA WIND - De...Ja GAIA WIND GAIA 11 KW EMD 8m/s Man Nej b b ,538 6,211, : 3075 kw VESTAS - Sdr...Ja VESTAS V112-3,075 3, USER Mode dba Nej PREL octave data ,452 6,206, : 25 kw VESTAS - Dejbje...Nej VESTAS -55/ USER Runtime input b b Nej ,170 6,210, : 3075 kw VESTAS - Sdr...Ja VESTAS V112-3,075 3, USER Mode dba PREL octave data Nej ,069 6,211, : 3075 kw VESTAS - Sdr...Ja VESTAS V112-3,075 3, USER Mode dba PREL octave data Nej ,961 6,211, : 3075 kw VESTAS - Sdr...Ja VESTAS V112-3,075 3, USER Mode dba PREL octave data Nej ,856 6,211, : 3075 kw VESTAS - Sdr...Ja VESTAS V112-3,075 3, USER Mode dba PREL octave data Nej ,752 6,211, : 3075 kw VESTAS - Sdr...Ja VESTAS V112-3,075 3, USER Mode dba PREL octave data Nej ,655 6,210, : 3075 kw VESTAS - Sdr...Ja VESTAS V112-3,075 3, USER Mode dba PREL octave data Nej ,308 6,211, : 3075 kw VESTAS - Sdr...Ja VESTAS V112-3,075 3, USER Mode dba PREL octave data Nej ,189 6,211, : 3075 kw VESTAS - Vell...Ja VESTAS V112-3,075 3, USER Mode dba PREL octave data Nej ,074 6,212, : 3075 kw VESTAS - Vell...Ja VESTAS V112-3,075 3, USER Mode dba PREL octave data Nej ,424 6,211, : 3300 kw VESTAS - sdr...ja VESTAS V112-3,075 3, USER Mode dba PREL octave data Nej b) Data fra Miljøstyrelsens vejledning til støjbekendtgørelse Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område UTM WGS84 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra Distance Støj møller to demand [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] [m] A Velling Kirkeby 50, 6950 Ringkøbing 457,219 6,211, Ja A Ja B Velling Kirkeby 231 B, 6950 Ringkøbing 457,311 6,211, Ja B Ja C Velling Kirkeby 233, 6950 Ringkøbing 457,381 6,210, Ja C Ja D Vennervej 32, 6950 Ringkøbing 457,412 6,210, Ja D Ja E Vennervej 23, 6950 Ringkøbing 457,628 6,210, Ja E Ja F Vennervej 30, 6950 Ringkøbing 457,711 6,210, Ja F Ja G Vennervej 21, 6950 Ringkøbing 457,711 6,210, Ja G Ja H Vennervej 28, 6950 Ringkøbing 457,802 6,210, Ja H Ja I Vennervej 26, 6950 Ringkøbing 457,925 6,210, Ja I Ja J Vennervej 19, 6950 Ringkøbing 457,945 6,210, Ja J Ja K Holmager 1, 6940 Lem St. 458,289 6,210, Ja K Ja L Holmager 3, 6950 Ringkøbing 458,346 6,210, Ja L Ja M Holmager 6A, 6950 Ringkøbing 458,565 6,210, Ja M Ja N Vennervej 17, 6940 Lem St. 458,332 6,209, Ja N Ja O Holmager 2, 6940 Lem St. 458,714 6,210, Ja O Ja P Holmager 4, 6940 Lem St. 458,950 6,210, Ja P Ja Q Vennervej 24, 6940 Lem St. 458,841 6,209, Ja Q Ja R Vennervej 15, 6940 Lem St. 458,609 6,209, Ja R Ja S Vennervej 13, 6940 Lem St. 458,846 6,209, Ja S Ja T Vennervej 20, 6940 Lem St. 459,167 6,209, Ja T Ja U Vennervej 22, 6940 Lem St. 459,297 6,210, Ja U Ja V Vennervej 18, 6940 Lem St. 459,330 6,209, Ja V Ja W Vennervej 16, 6940 Lem St. 459,383 6,209, Ja W Ja X Vennervej 11B,6940 Lem St. 458,970 6,209, Ja

16 Beregning: 4 x V MW, HH 118m - almindelig støj, nye og eksisterende møller 08/05/ :26 / 3 08/05/ :20/ Støjfølsomt område UTM WGS84 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra Distance Støj møller to demand [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] [m] X Ja Y Vennervej 14, 6940 Lem St. 459,415 6,209, Ja Y Ja Z Vennervej 12, 6940 Lem St. 459,510 6,209, Ja Z Ja AA Vennervej 5, 6940 Lem St. 459,296 6,209, Ja AA Ja AB Vennervej 10B, 6940 Lem St. 459,515 6,209, Ja AB Ja AC Vennervej 8, 6940 Lem St. 459,717 6,209, Ja AC Ja AD Vennervej 4, 6940 Lem St. 459,866 6,209, Ja AD Ja AE Vennervej 3, 6940 Lem St. 459,629 6,209, ,077 Ja AE Ja AF Vennervej 2, 6940 Lem St. 459,938 6,209, Ja AF Ja AG Vennervej 1, 6940 Lem St. 459,733 6,208, ,055 Ja AG Ja AH Lille Ulfkærvej 1, 6940 Lem St. 460,079 6,208, Ja AH Ja AI Lille Ulfkærvej 2, 6940 Lem St. 460,053 6,208, Ja AI Ja AJ Lille Ulfkærvej 3, 6940 Lem St. 460,123 6,208, Ja AJ Ja AK Lille Ulfkærvej 4, 6940 Lem St. 460,032 6,208, Ja AK Ja AL Vennervej 7, 6940 Lem St. 459,295 6,208, Ja AL Ja AM Vennervej 9, 6940 Lem St. 459,272 6,208, Ja AM Ja AN Lille Ulfkærvej 8, 6940 Lem St. 460,175 6,208, Ja AN Ja AO Stauningvej 1, 6940 Lem St. 460,336 6,207, Ja AO Ja AP Ulfkærvej 8, 6900 Skjern 459,300 6,206, Ja AP Ja AQ Ulfkærvej 3, 6900 Skjern 458,987 6,206, Ja AQ Ja AR Mejlbyvej 5, 6900 Skjern 458,591 6,207, Ja AR Ja AS Mejlbyvej 6, 6900 Skjern 458,628 6,206, Ja AS Ja AT Mejlbyvej 3, 6900 Skjern 458,409 6,206, Ja AT Ja AU Mejlbyvej 4, 6900 Skjern 458,437 6,206, ,018 Ja AU Ja AV Mejlbyvej 2, 6900 Skjern 458,446 6,206, ,013 Ja AV ,028 Ja AW Mejlbyvej 1, 6900 Skjern 458,295 6,206, ,172 Ja AW ,129 Ja AX Stauningvej 70, 6900 Skjern 458,105 6,206, ,239 Ja AX ,066 Ja AY Stauningvej 55, 6900 Skjern 457,880 6,206, ,560 Ja AY ,383 Ja AZ Stauningvej 72, 6900 Skjern 457,866 6,206, ,136 Ja AZ Ja BA Stauningvej 74, 6900 Skjern 457,492 6,206, ,195 Ja BA Ja BB Stauningvej 57, 6900 Skjern 457,438 6,206, ,238 Ja BB ,027 Ja BC Stauningvej 76, 6900 Skjern 457,394 6,206, ,152 Ja BC Ja Side 13 af 108

17 Beregning: 4 x V MW, HH 118m - almindelig støj, nye og eksisterende møller Side 14 af /05/ :26 / 4 08/05/ :20/ Støjfølsomt område UTM WGS84 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra Distance Støj møller to demand [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] [m] BD Stauningvej 78, 6900 Skjern 457,404 6,206, ,071 Ja BD Ja BE Sommerhusområde 457,242 6,206, Ja BE Ja BF Sommerhusområde, nærmeste punkt 457,220 6,206, Ja BF Ja BG Sommerhusområde 457,139 6,206, ,021 Ja BG Ja BH Tændpibe 1, 6950 Ringkøbing 457,419 6,210, Ja BH Ja BI Tændpibe 2, 6950 Ringkøbing 457,380 6,210, Ja BI Ja Afstande (m) Vindmølle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

18 Side 15 af 108 Projekt: 08/05/ :26 / 5 Beregning: 4 x V MW, HH 118m - almindelig støj, nye og eksisterende møller 08/05/ :20/ Vindmølle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Vindmølle W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR

19 Side 16 af 108 Projekt: 08/05/ :26 / 6 Beregning: 4 x V MW, HH 118m - almindelig støj, nye og eksisterende møller 08/05/ :20/ Vindmølle W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR

20 Side 17 af 108 Projekt: 08/05/ :26 / 7 Beregning: 4 x V MW, HH 118m - almindelig støj, nye og eksisterende møller 08/05/ :20/ Vindmølle W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR Vindmølle AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH BI

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes,

Læs mere

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Bilag 4 Beregning af støj Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej,, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Nærværende beregning er vejledende, og der tages

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse.

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V80 Alm støj Mode 4 (Målt støj V112) Støjberegningsmetode: Dansk 2011 kan ikke Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet.

Læs mere

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 INDHOLD Indledning...side 2 Projektbeskrivelse:...side 3 Støj- og skyggekastforhold...side 4 Oversigt over tekniske bilag...side 5 Tekniske bilag INDLEDNING

Læs mere

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C Returadresse: Teknik og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1,4 8000 Århus C DATO 20. februar 2015 SAGSNR. 326-2010-29106 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk Afgørelse

Læs mere

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat kunden, hvorfor SWP må tage Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige

Læs mere

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web...

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... Page 1 of 1 22-01-2013 Vindmøller i nyt område cob Sehested til: beklk 06-01-2013 20:09 Vis detaljer Historik: Beskeden

Læs mere

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær Side: 1 af 6 Philip Astley Korsebøllevej 5 5953 Tranekær Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær I forbindelse med en planlagt opførelse af vindmøller ved

Læs mere

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej 26-01-2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur VVM-anmeldelse for mølleprojekt ved vej Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater DECIBEL - Hovedresultat Beregning: N117-3,0 + 4 eks møller normal Støjberegningsmetode: Dansk 2011 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales

Læs mere

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S 15. december 2012 Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S På lokaliteten Holmen, Vest for Hemmet Indsendt til: Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater DECIBEL - Main Result DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING. The calculation is based on the "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" from the Danish Environmental Agency. Støjbelastningen fra vindmøller

Læs mere

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat PARK - Hovedresultat Beregning: 5 stk Vestas V112 94 m navhøjde 149,9 m totalhøjde Skyggevirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) 03-06-2011 10:52 / 1 03-06-2011 10:41/2.7.486 Beregnings-opsætning Lufts densitets

Læs mere

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5 Kappel_2010_rascl DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe WindPRO version 2..43 jun 10-01-11 12: / 1 Kraftværksvej 3 DK-000 Fredericia 11 11 Mikkel Windolf - A/S

Læs mere

GK Energi - Ren energi for fremtiden...

GK Energi - Ren energi for fremtiden... GK Energi - Ren energi for fremtiden... Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Nyrup Mark d. 22. maj 2012 Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Vålse I forbindelse med den igangværende idefase

Læs mere

Vindmøller Rindum Enge Udvidelse af vindmølleområde Vognkær. Miljørapport VVM-redegørelse og miløvurdering 2014

Vindmøller Rindum Enge Udvidelse af vindmølleområde Vognkær. Miljørapport VVM-redegørelse og miløvurdering 2014 Vindmøller Rindum Enge Udvidelse af vindmølleområde Vognkær Miljørapport VVM-redegørelse og miløvurdering 2014 Forord Nærværende VVM-redegørelse og miljørapport har som formål at afdække og vurdere miljøkonsekvenserne

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 26. februar 2015 Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Genoptagelse af planprocessen for vindmøller ved Knaplund... 3 Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Niels-Peter Mohr Afdelingsarkitekt

Niels-Peter Mohr Afdelingsarkitekt ra: ent øller Rasmussen ato: 2. sep 200 3.33.56 ST Til: nnie ygind mne: nsøgning om aktindsigt Til nnie ygind ermed fremsendes som ønsket copartner ps s ansøgninger

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 7. juli 2015 Ansøgning om etablering af nyt vindmølleområde ved Lervad (vest for Hanning) (erstatter tidligere ansøgning fra april 2013) Ringkøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Ansøgning om etablering af ny

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD Bornholms Regionskommune har den. marts 0 offentliggjort forslag

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-kjern Kommune 3. december 13 Best Energy A/ Heimdalsvej A 7 Grindsted Tlf / Fax 7 7 7 best@best-energy.dk www.best-energy.dk Alternativ placering af møller ved Hoven I forlængelse af tidligere

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: HONUM EL A/S EJNAR KJÆR MØLLER CE1936 20151022/KLA SKOVHUSVEJ 25 8763 RASK MØLLE Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Rykkumvej 19 CE- 0797 20150310/KBI/KAB 9541 Suldrup Indholdsfortegnelse: Side: 1 af

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING Ilshøj, Randers kommune, DANMARK 14-16,1 MW Vindmølleprojekt 7 x Vestas V90/2MW 80 m navhøjde 7 x Siemens SWT 2,3MW/93 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 7 Vestas V90/2MW

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING , Billund kommune, DANMARK 9 MW Vindmølleprojekt 4 x Vestas V90 3MW 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 4 Vestas V90-3MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: VAGN PEDERSEN CE1907 20150806/KLA KROGSTRUPVEJ 20 7400 HERNING Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

September, NEU. Vinge inspektion

September, NEU. Vinge inspektion September, NEU Vinge inspektion Investering i vedligeholdelse af vinger Vingerne er den vigtigste komponent i en vindmølle Design af en vindmølle starter med at definere rotor størrelsen 90% af vibrationerne

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Områder...3 2 Områdets anvendelse...3 3 Vejforhold...4 4 Udstykning samt bebyggelsens omfang og placering...4 5 Byplanvedtægtens

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteprognose september 2013

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteprognose september 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteprognose september 2013 1Y 3Y 5Y 7Y 9Y Rentemarkedet DKK siden januar og fremover 3.5% 3.0% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2.5% NU

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring i forbindelse med dispensation fra lokalplan til ændrede møllestørrelser.

Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring i forbindelse med dispensation fra lokalplan til ændrede møllestørrelser. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. maj 2014 Sags id 14-10140 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 E-mail std@esbjergkommune.dk Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen Regler om støj fra vindmøller REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

(Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P6.023.13 af 7. oktober 2013) Tegning med hovedmål, Gaia-Wind 133 10 kw.

(Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P6.023.13 af 7. oktober 2013) Tegning med hovedmål, Gaia-Wind 133 10 kw. Side: 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Side Afsnit 1 Indholdsfortegnelse 2 Gaia-Wind 133 10 kw husstandsvindmølle placering 3 Beskrivelse af Gaia-Wind 133 10 kw vindmøllen 4 Støjbelastning fra møllen 5 Geografiske

Læs mere

HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE. Juni 2013

HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE. Juni 2013 HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE Juni 2013 INDHOLD Indledning...side 3 Hvem er Wind1 A/S...side 4 Projektbeskrivelse...side 5 Støj- og skyggekastforhold...side 6 Naboer indenfor 6 * totalhøjden...side

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 4 juni 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller De kumulative effekter ved etablering af den kystnære havmøllepark Omø Syd er nedenfor vurderet

Læs mere

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Sommerhusområder i Boderne og Sømarken Teknik & Miljø, juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af anlæg på søterritoriet Husk at læse vejledningen

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 25. november 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Skærmtilpasning. Version 4.2. Administratorvejledning

Skærmtilpasning. Version 4.2. Administratorvejledning Skærmtilpasning Version 4.2 Administratorvejledning Januar 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Historik over ændringer... 3 Oversigt...4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til Embedded Web Server...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S GPSTF-patchbakker monteret med prætermineret kabel UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED TDC Indhold 1 General information 2 Kit indhold 3 Montering af skuffer

Læs mere

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktdatablad (i henhold til EU-forordning nr. 811/2013) (a) Leverandørens navn eller varemærke 0 (b) Leverandørens modelidentifikation

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 November 2013 NU Forventningen til renteniveauet

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra januar Dato 26. januar 2016

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra januar Dato 26. januar 2016 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra januar Dato 26. januar 2016 1.6 Rentemarkedet DKK 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Forventningen til renteniveauet om 1 år Januar 2015 Nu DKK

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE Beskrivelse af projektet Projektet består af 5 møller med en totalhøjde op til 125 m i Rindum Enge. Møllerne vil stå på en lige linje fra nord til

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Carsten Jaeger Projektleder. Fosen & Snillfjord. Project Presentation. 17 th of March 2016. March 2016, Project Norway

Carsten Jaeger Projektleder. Fosen & Snillfjord. Project Presentation. 17 th of March 2016. March 2016, Project Norway Carsten Jaeger Projektleder Fosen & Snillfjord Project Presentation 17 th of March 2016 March 2016, Project Norway External Project Organisation 6 Wind Farms } 1000 MW } 278 Turbines } 3,4 TWh Production

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Markedsguiden december 2013

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Markedsguiden december 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Markedsguiden december 2013 1Y 3Y 5Y 7Y 9Y Rentemarkedet DKK siden januar og fremover 3.5% 3.0% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2.5% NU 2.0%

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

Vindmølle Projekt. Barløse Mark

Vindmølle Projekt. Barløse Mark Vindmølle Projekt Barløse Mark 1 Assens Kommune Plan og Byg Willemoesgade 15 5610 Assens Att.: Ann-Mett Rønsholt Dato: 22.03.2010 Ansøgning om opsætning af vindmøller på Barløse Mark Vedlagt følger ansøgning

Læs mere

TORM - Project Mjolnir

TORM - Project Mjolnir TORM - Project Mjolnir Likviditetsanalyse 6 februar 2015 FORVENTET PENGESTRØM TIL BETALING AF YDELSER PÅ GÆLD KOMMENTARER TCE-omsætning forventes at stige i løbet af prognoseperioden i takt med stigende

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP Frederikshavn Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris 1 Foreningens navn er NyVesterris. Grundejerforeningen Risager, Pilumvej og Lillebro, 6100 Haderslev. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Kursus for forstandere og sekretærer Andre forhold april 2012

Kursus for forstandere og sekretærer Andre forhold april 2012 www.pwc.com Kursus for forstandere og sekretærer Ledelsens beretning Hvem skriver den i teorien?? i praksis?? PwC Slide 2 Ledelsens beretning Regnskabsbekendtgørelsen bilag 1 pkt. 4 En beskrivelse af skolens

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Lavfrekvent lyd: frekvenser under 200 Hz Infralyd: frekvenser under 20 Hz. Typiske kilder til lavfrekvent

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 04.12.2012-1004117603 TINGLYSNINGSDATO: 04.12.2012 08:44:30 EJENDOM: Adresse: Katkærvej 1 0320b 0320bb Adresse: Skovmærkevej 3 0320c Adresse: Katkærvej

Læs mere

IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02

IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02 IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02 I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G IFDB-M Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt IFDB-M er en indendørs vægboks til Riserkabler med plads til 24 splidsninger. Et

Læs mere

Vindmøller i dag og i morgen. SVP Product Management Johnny Thomsen Vindtræf 2015. 7. November 2015 i Aarhus

Vindmøller i dag og i morgen. SVP Product Management Johnny Thomsen Vindtræf 2015. 7. November 2015 i Aarhus Vindmøller i dag og i morgen SVP Product Management Johnny Thomsen Vindtræf 2015. 7. November 2015 i Aarhus Mølleejere eller aktionær interessen i et stærkt Vestas 2011, 3. kvartal 2015, 3. kvartal 2 Name

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller ses sammen med de eksisterende møller / / Mobil: +45 2688 0027 / E-mail: te@esmannenergy.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere