Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport"

Transkript

1 Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For fire forsøgsmøller ved, Ringkøbing-Skjern Kommune Oktober 2014 Beregning af støj, nye og eksisterende vindmøller

2 Støjudbredelse ved 8 m/s vind, nord VM1 Ny vindmølle med nummer 39 db(a) 44 db(a) 20 db(a) lavfrekvent 29 db(a) for projektet alene Eksisterende vindmølle Motocrossbane 8 Nabobolig med nummer A - C Boliger og sommerhus, der nedlægges D Museum Støjfølsom arealanvendelse 0 1 km

3 Støjudbredelse ved 8 m/s vind, syd 0 1 km

4 Støjberegning, Danmark Side 1 af 108 Støjberegning 4 x V MW, HH 118m 3 x V MW, HH 118m og 1 x V MW, HH 168m Navn Dato Skrevet af LENIL Læst af JET Filnavn - Støjberegning.pdf Property of. This document must not be passed on to any person, nor be copied or made use of without approval from Vestas Wind Systems A/S. Dokumentrevisioner Revision Dato Ændret af Ændret side Beskrivelse af ændring lenil Alle Nyt dokument VESTAS PROPRIETARY NOTICE: This document contains valuable confidential information of. It is protected by copyright law as an unpublished work. Vestas reserves all patent, copyright, trade secret, and other proprietary rights to it. The information in this document may not be used, reproduced, or disclosed except if and to the extent rights are expressly granted by Vestas in writing and subject to applicable conditions. Vestas disclaims all warranties except as expressly granted by written agreement and is not responsible for unauthorized uses, for which it may pursue legal remedies against responsible parties.

5 Støjberegning, Danmark Side 2 af 108 This Wind Report ( Wind Report ) is provided on an AS IS and AS AVALIABLE basis and Vestas Wind Systems A/S and its subsidiaries, including Vestas Northern Europe A/S, ( Vestas ) makes no representation or warranty, express or implied, with respect to this Wind Report. Vestas does not assume any liability or responsibility for this Wind Report or the application or use of this Wind Report by the recipient ( Recipient ). This Wind Report includes results that are estimates only and associated with uncertainties. Vestas strongly recommends the Recipient to undertake such enquiries as may be required to satisfy itself about the content of the Wind Report, including procuring qualified third party verification and advice. The Wind Report has been prepared by Vestas and/or compiled from sources believed to be reliable and in good faith, but no representation or warranty expressed or implied is made as to the relevance, accuracy, To the fullest extent permissible by law, Vestas disclaims all liability for any loss, damage, cost and expense of any kind arising or resulting from the Recipient s application or use of this Wind Report, including but not limited to direct, indirect, consequential, incidental damages, regardless of the form of action or basis of claim, including any

6 Støjberegning, Danmark Side 3 af 108 Indholdsfortegnelse Kommentarer til beregninger... side 4 4 x V MW, navhøjde 118m Almindelig støj, nye møller... 5 Almindelig støj, nye og eksisterende møller Almindelig støj, eksisterende møller Lavfrekvent støj, nye møller Lavfrekvent støj, nye og eksisterende møller Lavfrekvent støj, eksisterende møller x V MW, navhøjde 118m og 1 x V MW, navhøjde 168m Almindelig støj, nye møller Almindelig støj, nye og eksisterende møller Almindelig støj, eksisterende møller Lavfrekvent støj, nye møller Lavfrekvent støj, nye og eksisterende møller Lavfrekvent støj, eksisterende møller... 99

7 Støjberegning, Danmark Side 4 af 108 Kommentarer til beregninger For er der arbejdet med to layouts, hvoraf det første layout er 4 x V MW med 118 m tårn. Det andet layout er sammensat af 3 x V MW med 118 m tårn og 1 x V MW med 168 m tårn. Der er udført støj-, skygge- og produktionsberegninger. Denne rapport indeholder støjberegninger for almindelig støj og lavfrekvent støj. Koordinater for naboer til møllerne er blevet modtaget fra kunden. Disse koordinater er blevet brugt til støjberegningen. Hvorvidt der i alle tilfælde er tale om beboelse bør undersøges nærmere. Endvidere bør det undersøges, om der er udeladt beboelser, som burde have været medtaget. Inputdata Evalueringen er baseret på offentligt tilgængelige data (vinddata fra EMD), da der ikke er foretaget målinger på siten - således er der ikke målt vindhastighed og turbulens. Resultaterne bør kun bruges til planlægningsformål. Der er ikke foretaget verifikation i marken. Til almindelige støjberegninger er benyttet udendørs opholdsarealer, og til lavfrekvent støj er benyttet nærmeste bolig. Støjberegningen er baseret på foreløbige oktavdata baseret på modellerede data og målte værdier skaleret op til de garanterede værdier angivet i Generelle Specifikationer. Støj Støjgrænserne, der er fastlagt i bekendtgørelsen, gælder for den samlede støj fra alle vindmøller. Det betyder, at det ved anmeldelse af etablering eller ændring af vindmøller skal dokumenteres, at støjen fra de nye vindmøller sammenlagt med støjen fra eksisterende vindmøller ikke overskrider bekendtgørelsens støjgrænser. Vejledningen beskriver, at hvis der er mere end 15 db forskel på støj fra eksisterende møller og de nye møller ved en nabo, kan naboen udelades. Det betyder i praksis, at møller tydeligt udenfor denne 15 db grænse kan udelades.

8 Beregning: 4 x V MW, HH 118m - almindelig støj, nye møller Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Side 5 af /05/ :28 / 1 08/05/ :21/ Vindmøller Ny mølle Målestok 1:100,000 Støjfølsomt område UTM WGS84 Område: 32 Mølletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] 1 458,530 6,207, VESTAS V MW 50 Hz Ja VESTAS V MW 50 Hz -8,000 8, USER Noise Mode Nej 2 457,914 6,208, VESTAS V MW 50 Hz Ja VESTAS V MW 50 Hz -8,000 8, USER Noise Mode Nej 3 457,512 6,208, VESTAS V MW 50 Hz Ja VESTAS V MW 50 Hz -8,000 8, USER Noise Mode Nej 4 457,413 6,209, VESTAS V MW 50 Hz Ja VESTAS V MW 50 Hz -8,000 8, USER Noise Mode Nej Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område UTM WGS84 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra Distance Støj møller to demand [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] [m] A Velling Kirkeby 50, 6950 Ringkøbing 457,219 6,211, ,496 Ja A ,339 Ja B Velling Kirkeby 231 B, 6950 Ringkøbing 457,311 6,211, ,528 Ja B ,371 Ja C Velling Kirkeby 233, 6950 Ringkøbing 457,381 6,210, ,000 Ja C Ja D Vennervej 32, 6950 Ringkøbing 457,412 6,210, Ja D Ja E Vennervej 23, 6950 Ringkøbing 457,628 6,210, Ja E Ja F Vennervej 30, 6950 Ringkøbing 457,711 6,210, Ja F Ja G Vennervej 21, 6950 Ringkøbing 457,711 6,210, Ja G Ja H Vennervej 28, 6950 Ringkøbing 457,802 6,210, Ja H Ja I Vennervej 26, 6950 Ringkøbing 457,925 6,210, Ja I Ja J Vennervej 19, 6950 Ringkøbing 457,945 6,210, Ja J Ja K Holmager 1, 6940 Lem St. 458,289 6,210, Ja K Ja L Holmager 3, 6950 Ringkøbing 458,346 6,210, ,229 Ja L ,064 Ja M Holmager 6A, 6950 Ringkøbing 458,565 6,210, ,452 Ja M ,287 Ja N Vennervej 17, 6940 Lem St. 458,332 6,209, Ja N Ja O Holmager 2, 6940 Lem St. 458,714 6,210, ,023 Ja

9 Beregning: 4 x V MW, HH 118m - almindelig støj, nye møller 08/05/ :28 / 2 08/05/ :21/ Støjfølsomt område UTM WGS84 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra Distance Støj møller to demand [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] [m] O Ja P Holmager 4, 6940 Lem St. 458,950 6,210, ,227 Ja P ,037 Ja Q Vennervej 24, 6940 Lem St. 458,841 6,209, ,009 Ja Q Ja R Vennervej 15, 6940 Lem St. 458,609 6,209, Ja R Ja S Vennervej 13, 6940 Lem St. 458,846 6,209, ,007 Ja S Ja T Vennervej 20, 6940 Lem St. 459,167 6,209, ,354 Ja T ,139 Ja U Vennervej 22, 6940 Lem St. 459,297 6,210, ,554 Ja U ,357 Ja V Vennervej 18, 6940 Lem St. 459,330 6,209, ,529 Ja V ,315 Ja W Vennervej 16, 6940 Lem St. 459,383 6,209, ,568 Ja W ,347 Ja X Vennervej 11B,6940 Lem St. 458,970 6,209, Ja X Ja Y Vennervej 14, 6940 Lem St. 459,415 6,209, ,454 Ja Y ,233 Ja Z Vennervej 12, 6940 Lem St. 459,510 6,209, ,601 Ja Z ,381 Ja AA Vennervej 5, 6940 Lem St. 459,296 6,209, ,169 Ja AA Ja AB Vennervej 10B, 6940 Lem St. 459,515 6,209, ,464 Ja AB ,254 Ja AC Vennervej 8, 6940 Lem St. 459,717 6,209, ,587 Ja AC ,390 Ja AD Vennervej 4, 6940 Lem St. 459,866 6,209, ,487 Ja AD ,303 Ja AE Vennervej 3, 6940 Lem St. 459,629 6,209, ,127 Ja AE Ja AF Vennervej 2, 6940 Lem St. 459,938 6,209, ,480 Ja AF ,301 Ja AG Vennervej 1, 6940 Lem St. 459,733 6,208, ,109 Ja AG Ja AH Lille Ulfkærvej 1, 6940 Lem St. 460,079 6,208, ,470 Ja AH ,295 Ja AI Lille Ulfkærvej 2, 6940 Lem St. 460,053 6,208, ,413 Ja AI ,240 Ja AJ Lille Ulfkærvej 3, 6940 Lem St. 460,123 6,208, ,432 Ja AJ ,263 Ja AK Lille Ulfkærvej 4, 6940 Lem St. 460,032 6,208, ,297 Ja AK ,127 Ja AL Vennervej 7, 6940 Lem St. 459,295 6,208, Ja AL Ja AM Vennervej 9, 6940 Lem St. 459,272 6,208, Ja AM Ja AN Lille Ulfkærvej 8, 6940 Lem St. 460,175 6,208, ,257 Ja AN ,096 Ja AO Stauningvej 1, 6940 Lem St. 460,336 6,207, ,416 Ja AO ,257 Ja AP Ulfkærvej 8, 6900 Skjern 459,300 6,206, ,030 Ja AP Ja AQ Ulfkærvej 3, 6900 Skjern 458,987 6,206, Ja AQ Ja AR Mejlbyvej 5, 6900 Skjern 458,591 6,207, Ja AR Ja AS Mejlbyvej 6, 6900 Skjern 458,628 6,206, Ja AS Ja AT Mejlbyvej 3, 6900 Skjern 458,409 6,206, Ja AT Ja Side 6 af 108

10 Beregning: 4 x V MW, HH 118m - almindelig støj, nye møller Side 7 af /05/ :28 / 3 08/05/ :21/ Støjfølsomt område UTM WGS84 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra Distance Støj møller to demand [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] [m] AU Mejlbyvej 4, 6900 Skjern 458,437 6,206, ,122 Ja AU Ja AV Mejlbyvej 2, 6900 Skjern 458,446 6,206, ,227 Ja AV ,058 Ja AW Mejlbyvej 1, 6900 Skjern 458,295 6,206, ,331 Ja AW ,159 Ja AX Stauningvej 70, 6900 Skjern 458,105 6,206, ,275 Ja AX ,097 Ja AY Stauningvej 55, 6900 Skjern 457,880 6,206, ,593 Ja AY ,411 Ja AZ Stauningvej 72, 6900 Skjern 457,866 6,206, ,172 Ja AZ Ja BA Stauningvej 74, 6900 Skjern 457,492 6,206, ,233 Ja BA ,009 Ja BB Stauningvej 57, 6900 Skjern 457,438 6,206, ,274 Ja BB ,055 Ja BC Stauningvej 76, 6900 Skjern 457,394 6,206, ,188 Ja BC Ja BD Stauningvej 78, 6900 Skjern 457,404 6,206, ,107 Ja BD Ja BE Sommerhusområde 457,242 6,206, ,022 Ja BE Ja BF Sommerhusområde, nærmeste punkt 457,220 6,206, Ja BF Ja BG Sommerhusområde 457,139 6,206, ,050 Ja BG Ja BH Tændpibe 1, 6950 Ringkøbing 457,419 6,210, Ja BH Ja BI Tændpibe 2, 6950 Ringkøbing 457,380 6,210, Ja BI Ja Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

11 Side 8 af 108 Projekt: 08/05/ :28 / 4 Beregning: 4 x V MW, HH 118m - almindelig støj, nye møller 08/05/ :21/ Vindmølle SFO Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH BI

12 DECIBEL - Kort 6.0 m/s Beregning: 4 x V MW, HH 118m - almindelig støj, nye møller Side 9 af /05/ :28 / 5 08/05/ :21/ Støj [db(a)] Ny mølle m Kort: WindPRO map, Udskriftsmålestok 1:40,000, Kortcentrum UTM WGS84 Zone: 32 Øst: 457,972 Nord: 6,208,725 Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6.0 m/s Højde over havoverflade: 5.0 m

13 DECIBEL - Kort 8.0 m/s Beregning: 4 x V MW, HH 118m - almindelig støj, nye møller Side 10 af /05/ :28 / 6 08/05/ :21/ Støj [db(a)] Ny mølle m Kort: WindPRO map, Udskriftsmålestok 1:40,000, Kortcentrum UTM WGS84 Zone: 32 Øst: 457,972 Nord: 6,208,725 Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 8.0 m/s Højde over havoverflade: 5.0 m

14 Beregning: 4 x V MW, HH 118m - almindelig støj, nye og eksisterende møller Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Side 11 af /05/ :26 / 1 08/05/ :20/ Ny mølle Målestok 1:200,000 Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Vindmøller UTM WGS84 Område: 32 Mølletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] 1 458,530 6,207, VESTAS V MW 50 Hz !-! h... Ja VESTAS V MW 50 Hz -8,000 8, USER Noise Mode Nej 2 457,914 6,208, VESTAS V MW 50 Hz !-! h... Ja VESTAS V MW 50 Hz -8,000 8, USER Noise Mode Nej 3 457,512 6,208, VESTAS V MW 50 Hz !-! h... Ja VESTAS V MW 50 Hz -8,000 8, USER Noise Mode Nej 4 457,413 6,209, VESTAS V MW 50 Hz !-! h... Ja VESTAS V MW 50 Hz -8,000 8, USER Noise Mode Nej 5 460,959 6,208, : 225 kw VESTAS - Sdr....Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej 6 457,154 6,213, : 225 kw VESTAS - Nord...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej 7 462,508 6,204, : 55 kw VESTAS - Dejbje...Nej VESTAS V16-55/ USER Runtime input b b Nej 8 462,455 6,204, : 30 kw VESTAS - Dejbje...Nej VESTAS -30/ USER Runtime input b b Nej 9 460,009 6,206, : 225 kw VESTAS - Stau...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,170 6,206, : 225 kw VESTAS - Skjer...Nej VESTAS V27-225/ USER Noise Nej ,331 6,206, : 225 kw VESTAS - Stav...Nej VESTAS V27-225/ USER Noise Nej ,493 6,206, : 225 kw VESTAS - Skjer...Nej VESTAS V27-225/ USER Noise Nej ,816 6,207, : 225 kw VESTAS - Sdr... Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,976 6,207, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,135 6,207, : 225 kw VESTAS - Nørr...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,167 6,206, : 225 kw VESTAS - Den...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,327 6,206, : 225 kw VESTAS - Stav...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,489 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,651 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,810 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,971 6,207, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,133 6,207, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,294 6,207, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,848 6,206, : 225 kw VESTAS - Stav...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,006 6,206, : 225 kw VESTAS - Stav...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,286 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,597 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,129 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,806 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,447 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,608 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,290 6,207, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,761 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,450 6,207, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,922 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,125 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,600 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,758 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,275 6,205, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,968 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,604 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,764 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,076 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,443 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,436 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,964 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,440 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,432 6,205, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,122 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,282 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,279 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,236 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,079 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,593 6,205, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,272 6,205, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,918 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,916 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,755 6,206, : 225 kw VESTAS - Dejbj...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,803 6,206, : 225 kw VESTAS - Øste...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,638 6,205, : 225 kw VESTAS - Øste...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,799 6,206, : 225 kw VESTAS - Øste...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,960 6,206, : 225 kw VESTAS - Øste...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,956 6,205, : 225 kw VESTAS - Øste...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,110 6,205, : 225 kw VESTAS - Øste...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,114 6,205, : 225 kw VESTAS - Øste...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,635 6,205, : 225 kw VESTAS - Øste...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,478 6,205, : 225 kw VESTAS - Øste...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,163 6,206, : 225 kw VESTAS - Stau...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,642 6,206, : 225 kw VESTAS - Øste...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,481 6,206, : 225 kw VESTAS - Øste...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,320 6,205, : 225 kw VESTAS - Øste...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,646 6,206, : 225 kw VESTAS - Øste...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,485 6,206, : 225 kw VESTAS - Øste...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,323 6,206, : 225 kw VESTAS - Øste...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,796 6,205, : 225 kw VESTAS - Øste...Nej VESTAS V29-225/ USER V Acustica Nej ,942 6,208, : 225 kw VESTAS - Velli... Nej VESTAS V27-225/ USER Noise Nej

15 Beregning: 4 x V MW, HH 118m - almindelig støj, nye og eksisterende møller Side 12 af /05/ :26 / 2 08/05/ :20/ UTM WGS84 Område: 32 Mølletype Støjdata Øst Nord Z Aktuel Fabrikat Oprettet Rækkedata/Beskrivelse Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,924 6,208, : 225 kw VESTAS - Velli... Nej VESTAS V27-225/50 USER Noise Nej ,907 6,208, : 225 kw VESTAS - Velli... Nej VESTAS V27-225/ USER Noise Nej ,890 6,209, : 225 kw VESTAS - Velli... Nej VESTAS V27-225/ USER Noise Nej ,829 6,212, : 11 kw GAIA WIND - De...Ja GAIA WIND GAIA 11 KW EMD 8m/s Man Nej b b ,538 6,211, : 3075 kw VESTAS - Sdr...Ja VESTAS V112-3,075 3, USER Mode dba Nej PREL octave data ,452 6,206, : 25 kw VESTAS - Dejbje...Nej VESTAS -55/ USER Runtime input b b Nej ,170 6,210, : 3075 kw VESTAS - Sdr...Ja VESTAS V112-3,075 3, USER Mode dba PREL octave data Nej ,069 6,211, : 3075 kw VESTAS - Sdr...Ja VESTAS V112-3,075 3, USER Mode dba PREL octave data Nej ,961 6,211, : 3075 kw VESTAS - Sdr...Ja VESTAS V112-3,075 3, USER Mode dba PREL octave data Nej ,856 6,211, : 3075 kw VESTAS - Sdr...Ja VESTAS V112-3,075 3, USER Mode dba PREL octave data Nej ,752 6,211, : 3075 kw VESTAS - Sdr...Ja VESTAS V112-3,075 3, USER Mode dba PREL octave data Nej ,655 6,210, : 3075 kw VESTAS - Sdr...Ja VESTAS V112-3,075 3, USER Mode dba PREL octave data Nej ,308 6,211, : 3075 kw VESTAS - Sdr...Ja VESTAS V112-3,075 3, USER Mode dba PREL octave data Nej ,189 6,211, : 3075 kw VESTAS - Vell...Ja VESTAS V112-3,075 3, USER Mode dba PREL octave data Nej ,074 6,212, : 3075 kw VESTAS - Vell...Ja VESTAS V112-3,075 3, USER Mode dba PREL octave data Nej ,424 6,211, : 3300 kw VESTAS - sdr...ja VESTAS V112-3,075 3, USER Mode dba PREL octave data Nej b) Data fra Miljøstyrelsens vejledning til støjbekendtgørelse Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område UTM WGS84 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra Distance Støj møller to demand [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] [m] A Velling Kirkeby 50, 6950 Ringkøbing 457,219 6,211, Ja A Ja B Velling Kirkeby 231 B, 6950 Ringkøbing 457,311 6,211, Ja B Ja C Velling Kirkeby 233, 6950 Ringkøbing 457,381 6,210, Ja C Ja D Vennervej 32, 6950 Ringkøbing 457,412 6,210, Ja D Ja E Vennervej 23, 6950 Ringkøbing 457,628 6,210, Ja E Ja F Vennervej 30, 6950 Ringkøbing 457,711 6,210, Ja F Ja G Vennervej 21, 6950 Ringkøbing 457,711 6,210, Ja G Ja H Vennervej 28, 6950 Ringkøbing 457,802 6,210, Ja H Ja I Vennervej 26, 6950 Ringkøbing 457,925 6,210, Ja I Ja J Vennervej 19, 6950 Ringkøbing 457,945 6,210, Ja J Ja K Holmager 1, 6940 Lem St. 458,289 6,210, Ja K Ja L Holmager 3, 6950 Ringkøbing 458,346 6,210, Ja L Ja M Holmager 6A, 6950 Ringkøbing 458,565 6,210, Ja M Ja N Vennervej 17, 6940 Lem St. 458,332 6,209, Ja N Ja O Holmager 2, 6940 Lem St. 458,714 6,210, Ja O Ja P Holmager 4, 6940 Lem St. 458,950 6,210, Ja P Ja Q Vennervej 24, 6940 Lem St. 458,841 6,209, Ja Q Ja R Vennervej 15, 6940 Lem St. 458,609 6,209, Ja R Ja S Vennervej 13, 6940 Lem St. 458,846 6,209, Ja S Ja T Vennervej 20, 6940 Lem St. 459,167 6,209, Ja T Ja U Vennervej 22, 6940 Lem St. 459,297 6,210, Ja U Ja V Vennervej 18, 6940 Lem St. 459,330 6,209, Ja V Ja W Vennervej 16, 6940 Lem St. 459,383 6,209, Ja W Ja X Vennervej 11B,6940 Lem St. 458,970 6,209, Ja

16 Beregning: 4 x V MW, HH 118m - almindelig støj, nye og eksisterende møller 08/05/ :26 / 3 08/05/ :20/ Støjfølsomt område UTM WGS84 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra Distance Støj møller to demand [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] [m] X Ja Y Vennervej 14, 6940 Lem St. 459,415 6,209, Ja Y Ja Z Vennervej 12, 6940 Lem St. 459,510 6,209, Ja Z Ja AA Vennervej 5, 6940 Lem St. 459,296 6,209, Ja AA Ja AB Vennervej 10B, 6940 Lem St. 459,515 6,209, Ja AB Ja AC Vennervej 8, 6940 Lem St. 459,717 6,209, Ja AC Ja AD Vennervej 4, 6940 Lem St. 459,866 6,209, Ja AD Ja AE Vennervej 3, 6940 Lem St. 459,629 6,209, ,077 Ja AE Ja AF Vennervej 2, 6940 Lem St. 459,938 6,209, Ja AF Ja AG Vennervej 1, 6940 Lem St. 459,733 6,208, ,055 Ja AG Ja AH Lille Ulfkærvej 1, 6940 Lem St. 460,079 6,208, Ja AH Ja AI Lille Ulfkærvej 2, 6940 Lem St. 460,053 6,208, Ja AI Ja AJ Lille Ulfkærvej 3, 6940 Lem St. 460,123 6,208, Ja AJ Ja AK Lille Ulfkærvej 4, 6940 Lem St. 460,032 6,208, Ja AK Ja AL Vennervej 7, 6940 Lem St. 459,295 6,208, Ja AL Ja AM Vennervej 9, 6940 Lem St. 459,272 6,208, Ja AM Ja AN Lille Ulfkærvej 8, 6940 Lem St. 460,175 6,208, Ja AN Ja AO Stauningvej 1, 6940 Lem St. 460,336 6,207, Ja AO Ja AP Ulfkærvej 8, 6900 Skjern 459,300 6,206, Ja AP Ja AQ Ulfkærvej 3, 6900 Skjern 458,987 6,206, Ja AQ Ja AR Mejlbyvej 5, 6900 Skjern 458,591 6,207, Ja AR Ja AS Mejlbyvej 6, 6900 Skjern 458,628 6,206, Ja AS Ja AT Mejlbyvej 3, 6900 Skjern 458,409 6,206, Ja AT Ja AU Mejlbyvej 4, 6900 Skjern 458,437 6,206, ,018 Ja AU Ja AV Mejlbyvej 2, 6900 Skjern 458,446 6,206, ,013 Ja AV ,028 Ja AW Mejlbyvej 1, 6900 Skjern 458,295 6,206, ,172 Ja AW ,129 Ja AX Stauningvej 70, 6900 Skjern 458,105 6,206, ,239 Ja AX ,066 Ja AY Stauningvej 55, 6900 Skjern 457,880 6,206, ,560 Ja AY ,383 Ja AZ Stauningvej 72, 6900 Skjern 457,866 6,206, ,136 Ja AZ Ja BA Stauningvej 74, 6900 Skjern 457,492 6,206, ,195 Ja BA Ja BB Stauningvej 57, 6900 Skjern 457,438 6,206, ,238 Ja BB ,027 Ja BC Stauningvej 76, 6900 Skjern 457,394 6,206, ,152 Ja BC Ja Side 13 af 108

17 Beregning: 4 x V MW, HH 118m - almindelig støj, nye og eksisterende møller Side 14 af /05/ :26 / 4 08/05/ :20/ Støjfølsomt område UTM WGS84 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra Distance Støj møller to demand [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] [m] BD Stauningvej 78, 6900 Skjern 457,404 6,206, ,071 Ja BD Ja BE Sommerhusområde 457,242 6,206, Ja BE Ja BF Sommerhusområde, nærmeste punkt 457,220 6,206, Ja BF Ja BG Sommerhusområde 457,139 6,206, ,021 Ja BG Ja BH Tændpibe 1, 6950 Ringkøbing 457,419 6,210, Ja BH Ja BI Tændpibe 2, 6950 Ringkøbing 457,380 6,210, Ja BI Ja Afstande (m) Vindmølle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

18 Side 15 af 108 Projekt: 08/05/ :26 / 5 Beregning: 4 x V MW, HH 118m - almindelig støj, nye og eksisterende møller 08/05/ :20/ Vindmølle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Vindmølle W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING Ilshøj, Randers kommune, DANMARK 14-16,1 MW Vindmølleprojekt 7 x Vestas V90/2MW 80 m navhøjde 7 x Siemens SWT 2,3MW/93 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 7 Vestas V90/2MW

Læs mere

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5 Kappel_2010_rascl DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe WindPRO version 2..43 jun 10-01-11 12: / 1 Kraftværksvej 3 DK-000 Fredericia 11 11 Mikkel Windolf - A/S

Læs mere

Samsung Universal Print Driver Brugerhåndbog

Samsung Universal Print Driver Brugerhåndbog Samsung Universal Print Driver Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugerhåndbog er udelukkende vejledende. Alle oplysninger

Læs mere

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Støj fra vindmøller Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Titel: Støj fra vindmøller Støj fra vindmøller Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-92903-08-2

Læs mere

Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk

Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk POWERBAZE Counters 1.1 Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk POWERBAZE Counters 1.1 Manual Indhold: Oversigt Installation Konfiguration Tæller Display fanen Tæller Linier fanen Tæller Stationer fanen Tæller

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Licensbetingelser VAX NemHandel

Licensbetingelser VAX NemHandel VAX NemHandel Copyright 2013 mysupply ApS. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse eller anvendelse af dette dokument eller dele deraf er uanset formål, ikke tilladt uden forudgående skriftlig

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010

Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010 Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010 Opdateret 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Schematron og Stylesheets

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg

Læs mere

Revisionsudvalg praktiske erfaringer. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Søren Thorup Sørensen 13. september 2011

Revisionsudvalg praktiske erfaringer. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Søren Thorup Sørensen 13. september 2011 Revisionsudvalg praktiske erfaringer KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Søren Thorup Sørensen 13. september 2011 Baggrund og erfaring Revisionsudvalgets opgaver Praktiske erfaringer og problemstillinger

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Avery DesignPro 5 - Bruger vejledning -

Avery DesignPro 5 - Bruger vejledning - Avery DesignPro 5 - Bruger vejledning - 1 Legal Notices Copyright: Copyright 1999-2003 AVERY DENNISON CORPORATION. All Rights Reserved. No part of this document or the Software may be reproduced or transmitted

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller Birger Plovsing DELTA Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard Welcome to Leopard Velkommen til Leopard 1 Vejledning www.apple.com/dk/support apple Apple Inc. 2009 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet, Boot Camp, Cover Flow, Exposé, FireWire,

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Vejledning. www.apple.com/dk/support

Vejledning. www.apple.com/dk/support 1 Vejledning www.apple.com/dk/support Installer Leopard Hvis du vil opdatere til Mac OS X Leopard, skal du indsætte installeringsdisken og dobbeltklikke på Installer Mac OS X. Klik derefter på Start igen.

Læs mere

Quicktionary 2. Brugervejledning

Quicktionary 2. Brugervejledning Quicktionary 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Kontakt og Support Information... 3 Kom I gang... 4 Gør dig fortrolig med pennen... 4 Pennens

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

Til indsigelse fra Tørslevvej 64, Skibby vedrørende sag nr. 03.03.00p19-45-15, har vi følgende kommentarer.

Til indsigelse fra Tørslevvej 64, Skibby vedrørende sag nr. 03.03.00p19-45-15, har vi følgende kommentarer. Fra: valter [vz-consult@outlook.dk] Til: Karsten Jakobsen [kajak@frederikssund.dk] Sendt dato: 27-07-2015 20:55 Modtaget Dato: 27-07-2015 20:55 Vedrørende: Sag Tørslevvej 63. Hej Karsten Jakobsen. Til

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Import/Eksport værktøj

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Import/Eksport værktøj Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Import/Eksport værktøj Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Simpel Revisor eksport/import... 3 Eksport til revisor... 3 Import... 3 Eksport til SP: Programmerne...

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere