' missm&xmmmrxw»«wwisw'v - ' -,.'. 38S8SSSSSS8! 88 mmsws88s8 mmmmmmmmimmmimmm&mt!8ffl8ixi8smii8!$ssfås!&mksmi8 mmmmimf mmmmstmsmmomitmimim WSIiWiltøSflWWfflWBMtfiflWSBWftWWWftgiWBtrøMffBnwwmBWflKW" name="description"> ' missm&xmmmrxw»«wwisw'v - ' -,.'. 38S8SSSSSS8! 88 mmsws88s8 mmmmmmmmimmmimmm&mt!8ffl8ixi8smii8!$ssfås!&mksmi8 mmmmimf mmmmstmsmmomitmimim WSIiWiltøSflWWfflWBMtfiflWSBWftWWWftgiWBtrøMffBnwwmBWflKW">

På vej mod samm nl igning n DEBAT: Skeptiske røster om baggrunden for at fusionere kommunerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På vej mod samm nl igning n DEBAT: Skeptiske røster om baggrunden for at fusionere kommunerne"

Transkript

1 <i»m'wimsmiasmsas>'' «.'">' missm&xmmmrxw»«wwisw'v - ' -,.'. 38S8SSSSSS8! 88 mmsws88s8 mmmmmmmmimmmimmm&mt!8ffl8ixi8smii8!$ssfås!&mksmi8 mmmmimf mmmmstmsmmomitmimim WSIiWiltøSflWWfflWBMtfiflWSBWftWWWftgiWBtrøMffBnwwmBWflKW & Zf'0 ~2-Cr&Y På vej mod samm nl igning n DEBAT: Skeptiske røster om baggrunden for at fusionere kommunerne A Martin Frandsen martin. AABYBRO: Uanset om de var imod, skeptiske, eller for en ny struktur for amter og kommuner, så var panelet med nordjyske politikere fra kommune, amt og Folketing enige om, at en ny struktur ér undervejs. Det kunne de 100 tilhørere konstatere i Nordjyllands MedieCenter, da de politiske partier iaabybro havde inviteret til debat med et panel bestående af kristendemoraternes folketingsmedlem og kommunalordfører, Mogens Nørgaard Pedersen, amtsborgmester Orla Hav (S), amtsrådsmedlem Anders Stenild (K), borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V) og byrådsmedlem "Det er ikke enkelt at ændre de fællesskaber, vi har brugt 34 år på at opbygge. Ok L kkegaard Andersen (V) Erik Ingerslev (SF). Trods det pæne opbud savnede politikere og flere af tilhørerne, hvor gråsprængt hårpragt var i klar overtal, en gruppe i salen. Nemlig ungdommen og børnefamilierne for hvem strukturen får stor indflydelse. Ole Lykkegaard Andersens budskab var at fare med lempe. - Det er ikke enkelt pludselig at ændre på de fællesskaber, vi har brugt 34 år på at opbygge siden den seneste kommunalreform. Det er væsentligt, at vi først ser på på fordelingen af opgaver mellem kommune, amt og stat, og så derefter finder en ny struktur. Hvis vi ikke får en ny opgavefordeling, men kun får en ny struktur, så er det helt galt. Så kommer vi til at betale for forandringen, men får ikke mulighed for at rationalisere. Også kommuner med indbyggere vil kunne få opgaver, de er for små til at løse, sagde han. Orla Hav er skeptisk overfor en ny struktur og advarede mod en stram tidsplan. - Er der behov for en ny struktur? Når man ser på indbyggertal, så er vinderområderne efter den seneste reform i 1970 bl.a. Aabybro og de øvrige kommuner tæt på hovedbyen, Aalborg. Det er fordi, de tilbyder mindre samfund, som opleves mere overskuelige og med bedre muligheder for at involvere sig, sagde han. Anders Stenild var ene om at tale for en model med bare tre regioner i stedet for amterne og seks til syv komm uner i Nordjylland. - Vi skal have et velfungerende sygehusvæsen uden ventelister, og vi skal af med gråzonerne i opgavefordelingen mellem amt og kommune, så kommunerne overtager ansvaret for det sociale område. Jeg ser gerne tre regioner forankret omkring hvert sit universitets-hospital placeret Odense, København og Århus, sagde amtsrådsmedlemmet. I den anden grøft var Erik Ingerslev. - Jeg er ikke begejstret. Da reformen blev gennemført i 1970, skete det efter en debat, som begyndte i 1950, og efter ti års arbejde fra en kommision, sagde han. - Da vi stillede op til kommune- og amtsrådsvalg for bare to år siden, anede ingen af os, at dette ville ske. Derfor har borgerne ikke fået chancen for at spørge os og stemme efter, hvad vi mener om strukturen, sagde han. Mogens Nørgaard Pedersen trak kommune-sammenlægningen på Bornholm ind i debatten. - De har nu regnet ud, at de først begynder at tjene penge på sammenlægningen om syv år, sagde han. Mogens Nørgaard Pedersen forsvarede, at med et sundhedssystem underlagt amterne kan kommuner med indbyggere sagtens løfte opgaverne også i fremtiden, og at evt. sammenlægninger udelukkende bør ske ad frivillighedens vej.

2 Fem friske bud på fremtiden - ' $1 11 F E1I: En fordeling af opgaverne mellem amter og kommuner kommer ovenfra Af Martin Frandsen martin. AABYBRO: Som afslutning på debatten om fremtidens struktur bad ordstyrer Niels Ekse Nyhus paneldeltagerne komme med hver deres bud på den fremtidige størrelse på amter og kommuner. SFs Erik Ingerslev mener ikke, der er behov for større kommuner, da de kun behøver varetage kerneområder som skoler, børneinstitutioner, ældreområde og kultur. - Men når der skal ske en ændring, skal vi have komm uner med indbyggerer og otte til ni regioner, sagde han. Anders Stenild (K) taler for tre regioner og en fremtid med 60 til 100 kommuner heraf omkring syv i Nordjylland. Mogens Nørgaard Pedersen (KD) går ind for kommuner må have ned til indbyggere og syv til ni amter. Der skal være direkte valg til kommuner og amt, som også skal kunne udskrive skatter. Ole Lykkegaard Andersen (V) peger på seks regioner, men er i tvivl om størrelsen på kommunerne. - Der burde have været mere tid til at undersøge alternativer til sammenlægninger, for eksempel muligheden for at out-source opgaver, som erhvervslivet gør det, sagde han. - Men det løb er kørt. Vi bliver indbyggere, resignerede han. Amtsborgmester Orla Hav (S) peger på kommuner på indbyggere. - Og så skal vi have bæredygtige regioner med sygehuse, og som kan løfte de opgaver indenfor det sociale område, som kommunerne ikke selv kan klare. Jeg er generelt tilfreds med den nuværende struktur og vil have udviklet hele Danmark og ikke alene det østjyske område og København, sagde Orla Hav. Under debatten oplyste Mogens Nørgaard Pedersen, at fordelingen af opgaverne vil komme ovenfra. Han mener det bliver en opgave for Folketinget at opstille pejlemærkerne for en fordleign af opgaverne mellem stat, amter/regioner og kommuner. Alle muligheder skal undersøges A Martin Frandsen martin. AABYBRO - Det er lidt beskæmmende, at mange politikere bruger megen tid på, hvem der skal lægges sammen med hvem, i stedet for at få besluttet hvilke opgaver kommunerne skal løse, siger SFs Erik Ingerslev. Dermed falder han i tråd med byrådets advarsel mod at drage forhastede konklusioner om behovet for større kommuner, inden opgaverne er fordelt mellem amt og kommuner. te opgaven. Men skal vi overtage det en-strengede arbejdsmarked, så skal kommunen op på indbyggere, siger han som eksempel på, hvor afgørende opgavefordelingen er. - Hvis vi kun skal stå for Kommer der et krav om skoler, daginstitutioner og ældreområde, så er Aabybro Kommune stor nok til at løf- større kommuner, så peger SF primært på en Jammerbugtkommune, men vil ikke afskrive Aalborg. - Alle muligheder skal undersøges. Aalborg er en mulighed, fordi mange af vores borgere relaterer sig til Aalborg, siger han men medgiver, det kan gøre Aabybro til et yderområde i Aalborg Kommune uden større udvikling. - Det er selvfølgelig en risiko. Omvendt kan en Jammerbugtkommune med tre lige store lokalsamfund i Brovst, Pandrup og Aabybro blive handlingslammet og kan ikke afgøre, hvor tingene skal udbygges. Og det er utopi at tro, at en kommune med indbygggere kan bevare tre eller fire lige store bver. siger Erik Ingerslev.

3 Uenige om ny vej langs Banestien Af Martin Frandsen martin. AABYBRO: Et forslag' om en ny vej langs Banestien mellem Toftevej og Aaby Sdr. Gade ved Aabybro Rådhus vækker delte meninger i teknisk udvalg,. Et mindretal med Jørgen Helium (S) og Erik Ingerslev (SF) kræver sagen behandlet i byrådet. Det er ejeren af Bakgården, som har foreslået en ny vejføring i området. I den nuværende lokalplan er der mulighed for at lave en vej mellem Aaby Sdr. Gade og Toftevej via Bakgården og indkørsel til rådhuset. Men ejeren foreslår nu i stedet, at der skal anlægges vej via indkørslen til rådhuset fra Toftevej videre gennem rådhusets p-plads og ned langs Banestien til Aaby Sdr. Gade. Desuden mener han, at kommunen skal være med til at betale, da der bliver tale om en fællesvej. - Flertallet i udvalget anbefaler, at lokalplanen ændres så ønsket opfyldes. Økonomiudvalget bedes forhande med ejeren om fordeling af udgifterne til vejen, siger Jørn Krogsgaard (V), formand for teknisk udvalg. Men mindretallet frygter for de bløde trafikanter. - Vi vil ikke have så meget trafik forbi Banestien, som benyttes af mange børn og unge til og fra skole. Det vil give et grimt trafikalt knudepunkt, siger Jørgen Helium. - Vi holder os til den plan for en vej til Bakgården, som er bestemt i kommuneplanen, siger Jørgen Helium. y?}. Z 9 - o ( ( P S 7 ' e * > < f Opgav rn fr m for størr ls n STRUKTUR: Erik Ingerslev (SF) tvivler på, at nye kommuner oprettes for borgernes skyld A Martin Frandsen martin. AABYBRO: - Det ser ud til, at Kommunernes Landsforening har mere travlt med at kradse flest mulige opgaver til kommunerne uden at tænke på, om det er til gavn for borgerne eller ej, siger Erik Ingerslev (SF) om debatten om en ny kommunestruktur. På baggrund af viceborgmester Jørn Krogsgaards(V) opfordring i NORDJYSKE torsdag om at springe på reformtoget straks i stedet for at vente surmulende på perronen, så pointerer Erik Ingerslev, at det først og fremmest handler om at finde en opgavefordeling mellem kommune, amt og stat. Og faktisk er han mere varm på ideen om at gøre amterne større ved at flytte opgaver fra stat til amt. - Ingen forholder sig til hvilke opgaver kommunerne skal løse. Man siger, vi skal have større kommuner, men ingen ved hvorfor, siger Erik Ingerslev. - Bestyrelsen i Kommunernes Landsforening taler om større kommuner og flere opgaver. Men der bliver slet ikte talt, om det sker for borgernes skyld, siger han. Det er blandt andet på tale at flytte ansvar for specialundervisningen fra amt til kommune. -M en selv om kommunerne bliver større, vil der disse opgaver, siger Erik Innerne bliver sat til at løse stadig være opgaver, som de gerslev. ikke kan løse uden at samarbejde med andre kommuner skal løse nye opgaver, er der Hvis kommunerne ikke eller amterne, siger Erik Ingerslev. Derimod skal kommunerne ikke behov for, at de vokser. Det er også på tale at flytte koncentrere sig om de opgaver, som har betydning for socialpsykiatrien, men Erik Ingerslev mener ikke, kommunerne bliver bedre af at - Nemlig kultur, skoler, 90 pct. af borgene. løse opgaverne, fordi den får børneinstitutioner og ældre. flere borgere. Alle specialer bør blive i Opgaven tilhører naturligt amtet, mener Erik Inlev og afviser, at der spares amtsregi, siger Erik Ingersgerslev. på administrationen ved at - Der er tale om at flytte så lægge kommuner sammen. specifikke opgaver, at det ikke vil være til gavn for hverger 10 millioner kroner, - Aabybro Kommune bruken den almindelige borger mindre på administration eller for borgerne med de end en gennemsnitskommune i Nordjylland og 13 særlige behov, at kommu- milli- "Der bliver siet ikke talt, om det sker for borgernes skyld." Erik Ingerslev (SF) oner kroner færre end Aalborg Kommune. Så vores offentligt ansatte er effektive i forvejen. Hvordan skal vi så finde pengene til at gennemføre en ny struktur, spørger han. SFeren mener, det skal overvejes at flytte opgaver fra stat til amt, hvis man vil løse opgaver nærmere borgerne. Det kan være at samle alle alle ungdomsuddannelser mellem folkeskole og universitet i amterne. Det vil sige at flytte handelskoler og tekniske skoler fra stat til amt. Desuden kan kriminalforsorgen og statsamtets opgaver flyttes fra stat til amt.

4 0 ( 0 m ^ 3 -O vs C c *^ J Sp 5P 3, ETr 03 'S 4-J * 1 03 * S ' TO CD ^ <D 1.S bi) _< 5 i 'V C <D CD *T3 S -O o fl) 0 0) tocu 5i j- - -S I e ^ S fis "S 4) 3 c/> G,TO TO 2 >^-f 1 a'jg <*H M G G T3CQ «g i OC3 03 j n *-i bd vs <+h J D 2J2. bd\r 0)Vh C «C «2 g S O GTO CU fa >H ^ "3 S ^ ip ^ on oj _H S ^ i - s! s OJ D JS S " to af S g TO 6 ^ C 5roc3 <d > 4 bo o o «Ni o f ro N vr\ i i 43 G fe fe s Sf-ail: s ^ 2 ^ c ' & ' 1 ri ^, H 1/5 03 d 5 H3 *53^ S C S > 1/3 x j ^3 S 3 g c S > 6 3 w oj S H < TO 4) o i -w 5, ej cn ^ 43 <u B ehov fo r nye g ru n d e NØRHALNE: Der er behov for flere byggegrunde i Nørhalne, og planlægningen af en ny byggemodning på Gustav Zimmersvej må hellere gå i gang i dag end i morgen. Den besked fik de lokale politikere, Jan Andersen (V), Birger Fischer (V) og Lars Jacobsen Hasagaer (SF), da Nørhalne Handels- og Erhvervsforening havde generalforsamling i det lokale forsamlingshus. Inge Pedersen (S) havde m åttet melde afbud. Der er nemlig kun en ledig byggegrund tilbage, placeret på Lindevej, med en 140 meter lang indkørsel til. Desuden blev politikerne opfordret til at arbejde for trafiksikring af Vadumvej og Bygaden, der er skolevej for mange elever, samt se på mulighederne for bedre oversigt i krydset mellem Bakmøllevej og Østmarken, som giver adgang til børnehaven, oplyser formanden Jens Lassen. Men der var også ros til kommunen for anlæggelsen af det nye bytorv, som har givet byen et løft. Foreningen holder lørdag 15. maj det årlige Forårsmarked i samarbejde med andre foreninger, og der vil være ny tiltag. En-gangs udgifter til netop markedet betød et underskud på ca kroner i regnskabet, og egenkapitalen er nu på cirka kroner. Poul Petersen og Ernst Pedersen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen og er afløst af Leif Knudsen og Jesper Pedersen. Den øvrige bestyrelse er Jens Lassen, Niels Ole Nielsen og Flemming Nielsen. /O i /! 62-2.m>Lf

5 Flagskib m d dobb lthus B LIGP LITIK: Jørn Krogsgaard (V) imod tæt-lav byggeri i Thomasmindeparken A Martin Frandsen martin. AABYBRO: Viceborgmester Jørn Krogsgaard (V) var ene med sit synspunkt om, at der ikke skal gives mulighed for at opføre tæt-lav byggeri i Thomasmindeparken, da byrådet frigav penge til byggemodning af anden etape. - Kvarteret er kommunens flagskib og en succes inden for bosætning. Derfor er det vigtigt, at vi bevarer T homasmindeparken som et rendyrket parcelhuskvarter af hensyn til dem, som har købt eller vil købe hus i området, sagde han. Jørn Krogsgaard understregede, at han ellers til enhver tid bakker op om opførelse af tæt-lav byggeri. - Vi har mulighederne mange andre steder og en lokalplan klar til et projekt i Vestergade, sagde han. Borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V) pegede på, at det var et enigt byråd inklusiv Jørn Krogsgaard, der tidligere har godkendt lokalplanen for området og åbnet mulighed for opførelse af tæt-lav byggeri på syv af de 31 grunde, og at økonomiudvalget pegede på opførelse af dobbelthuse. Erik Ingerslev (SF) kritiserede viceborgmesteren. - Jørn Krogsgaard vil gerne have flere typer boliger bare ikke lige i Thomasmindeparken. Samme holdning var fremme, da vi besluttede at opføre tæt-lav byggeri ved Porsevej, sagde han. - Er der så nogle parcelhus-kvarterer, hvor der kan opføres tæt-lav byggeri? Nej for der vil altid være andre interesser at pleje, sagde Erik Ingerslev. Eva Rytter (S) talte for visionerne i planen for Thomasmindeparken med plads til forskellige typer boliger også anderledes parcelhuse. - Fra de nye andelsboligprojekterne i Biersted og Birkelse kan vi se, at der er behov for andre boliger end parcelhuse, sagde Eva Rytter. Karl Schrøder (S) spurgte viceborgmesteren, om han er bange for, at tæt-lavt byg- "Det er vigtigt, at vi bevarer homasmindeparken som et rendyrket parcelhuskvarter J&m Krogsgaard (V) geri vil trække en bestemt slags mennesker til T homasmindeparken. - Du antyder ting, jeg ikke bryder mig om. Det drejer sig ikke om bestemte grupper mennesker, men om at vi holder fast i vores succes med et rendyrket parcelhuskvarter, og der er i forvejen meget tæt-lavt byggeri i området, svarede Jørn Krogsgaard. For Ole Legaard (V) er det vigtigt, at lokalplanen giver så frie rammer for byggeri som muligt. O Á S ~ <3 ' Ö D y

6 N O R D J Y S K E S T I F T S T I D E N D E ORSDAG 4. M ART S 200- E -M A IL: aab ske.dk Holdning r til n ny struktur DEBATMØDE: Borgmester og viceborgmester uenige om fremtidens kommuner A Martin Frandsen martin. AABYBRO: Mens Erik Ingerslev (SF) og borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V) havde samme holdning til en ny kommunestraktur, så gjorde viceborgmester Jørn Krogsgaard (V) uenigheden internt i Venstre krystalklar, da Aabybro Kommune tirsdag aften havde inviteret til borgermøde om en ny kommunestruktur på Nordjyllands MedieCenter. Den mulighed greb for få borgere. Men dem der havde sat en tirsdag aften af til fremtidens store spørgsmål talte overvejende for en struktur med større kommuner. Til at styre debatten var TV2 Nords Jørgen Pyndt in- "Aabybro er den kommune i Nordjylland, som har færrest ældre over 67 år. Men hvor er de unge så henne i aften?" Jørgen P ndt, ordst - viteret, og efter et kig ud over forsamlingen på cirka 100 konstaterede han. - Aabybro er den kommune i Nordjylland, som har færrest ældre over 67 år. Men hvor er de unge så henne i aften? Der var nemlig langt mellem deltagere under 40 år, og to tredjedele af de frem-, mødte var politikere, embedsfolk eller partisoldater. Alligevel blev det en spændende debat. Både Erik Ingerslev (SF) og Ole Lykkegaard Andersen (V) talte for styrkelse af amterne fremfor at give kommunerne flere opgaver. - 1 Nordjylland oplever vi så stor arbejdsløshed, at selv ikke store kommuner kan løfte den opgave, sagde Erik Ingerslev om at indføre det en-strengede arbejdsmarkedsområde og flytte alle opgaverne, herunder AF, til kommunerne. - Det bør ligge i amtet. Så kan kommunerne tage sig af kerneområderne som skoler, daginstitutioner, ældre og kultur, sagde han. Jørgen Helium (S) og Karlo Jensen (V) efterlyste bevæggrunde til at få en ny struktur og ændre på noget, som fungerer godt i dag. I den anden grøft var Jørn Krogsgaard (V). - Vi står overfor store udfordringer med en meget anpændt økonomi. Vi kan bedre og letterere løfte opgaverne med større kommuner, og vi skal bruge dette til at skabe udvikling i vores egn. Det handler om at opretholde velfærdsstaten, og vi har pligt til at effektivisere den offentlige sektor, sagde han. Ole Lykkegaard Andersersen advarede mod at sammenligne med det private erhvervsliv og de fusioner, der foregår der. - Desuden har vi de store enheder i forvejen i amterne. Hvorfor ikke udnytte det, og lade dem tage sig af de meget specialiserede opgaver. Vi har to borgere på amtets psykiatiske plejehjem. Selv om vi bliver tre gange så store og får seks patienter, er det jo ikke nok til at drive et plejehjem. Lad amterne klare det, og kommunerne stå for det, de er gode til; skoler, børne.- og ældreområdet, sagde han. K lit 6 0 pct af arbejdsstyrken bosat i Aabybro kører hver dag ud af kom m unen for at arbejde. g 6 6 pct. af dem kører til Aalborg. Tallet i parantes er pendlere den anden vej kører til Aalborg (500). 433 til Pandrup (259). 223 til Brovst (188). 8 6 til Brønderslev (97).

7 Hold alle kortene i spil A Martin Frandsen martin. AABYBRO: Det er oplagt, at Aabybro går sammen med Pandrup, var der enighed om på borgermødet om en ny kommunestruktur. Derimod var der ikke entydig opbakningen til en Jammerbugtkommune eller om om Aabybro og Brønderslev har noget at være fælles om. - Hold alle kortene i spil. I den verden, jeg kommer fra, har vi mere at gøre med struktur, så peger Aabybro på Jammerbugt-kommut J i pue aje jauoj>( jeuoi iuu a-zt id u A a v v ZZZ9PZ86 :X V J * 1109H 86 :J H less spusa 8 Brønderslev end med Brovst, som også er en fattig kommne, sagde Birgitte Nielsen og havde en meningsfælle i Frode Larsen. - Vi skal selvfølgelig sammen med Pandrup, vi kan ikke nøjes med Brovst, så bliver vi en fattig kommune. Og skal vi være flere, har jeg heller ikke noget imod, at Brønderslev eller Løkken/Vraa kommer med. Men vi står i en god situation, fordi vi er en velstillet kommune, sagde Frode Larsen. Borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V) har svær ved at se ideen ved at gå sammen med Brønderslev. Han mener ikke, at der er den sammenhørighed, som J ammerbugt-kommunerne har. Eva Rytter (S) understregede, der ikke er truffet beslutning om, hvem Aabybro eventuelt skal gå sammen med. Byrådets anbefaling er, at såfremt der kommer en ny

8 nen, og det fik opbakning fra LeifHolm. Jørn Baandrup så perspektiver i fusion med Pandrup og Løkken. - Så får vi en meget stærk turistkommune, og det er måske det, vi skal leve af i fremtiden, sagde Jørn Baandrup og pegede på snak, om at Løkken og Vraa ikke fortsat skal være i samme kommune. Erik Dragø ville vide om Brovst og Pandrup har interesse i Aabybro. - De synes, at en sammen- Aabybro Kommune har på sin hjemmeside, aabybro.dk, haft en vejlende afstemning om nye lægning med os er naturlig, kommuner. Og svarede Ole Lykkegaard Andersen. sættes igang den afstemning Jørn Krogsgaard (V) sagde, at Aabybro skal være po- Lykkegaard An- igen oplyste Ole sitiv, og borgmesteren skal dersen på mødet. A R K IV F O T O tage føretrøjen på og gå i front. Ole Lykkegaard Andersen sagde, at Aabybro bestemt ikke er bagstræberisk. - Det er ikke os, som ikke vil sætte handleplaner i gang for at undersøge muligheden for en sammenlægning, sagde han. - r '?lp-dqs n iv W " 3 ->* ZZZ9PZ N Ö, ^ 3 s i v ^ b n ' I ö ä s I a v i ''^ '9 V < i s a o i * a m

9

10 Ä $Í&

11 A A ü d k u : Mens ü r i k JLn- gerslev (SF) og borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V) havde samme holdning til en ny kommunestruktur, så gjorde viceborgmester Jørn Krogsgaard (V) uenigheden internt i Venstre krystalklar, da Aabybro Kommune tirsdag aften havde inviteret til borgermøde om en ny kommunestruktur på Nordjyllands MedieCenter. Den mulighed greb for få borgere. Men dem der havde sat en tirsdag aften af til fremtidens store spørgsmål talte overvejende for en struktur med større kommuner. Til at styre debatten var TV2 Nords Jørgen Pyndt in- Nordjyiland, som har færrest ældre over 67 år. Men hvor er de unge så henne i aften?" Jørgen P ndt, ordst - - Aabybro er den kommune i Nordjylland, som har - Det bør ligge i amtet. Så kommunerne. færrest ældre over 67 år. kan kommunerne tage sig af Men hvor er de unge så henne i aften? ler, daginstitutioner, ældre kerneområderne som sko- Der var nemlig langt mellem deltagere under 40 år, Jørgen Helium (S) og Kar- og kultur, sagde han. og to tredjedele af de fremmødte var politikere, emvæggrunde til at få en ny lo Jensen (V) efterlyste bebedsfolk eller partisoldater. Alligevel blev det en som fungerer godt i dag. I struktur og ændre på noget, spændende debat. den anden grøft var Jørn Både Erik Ingerslev (SF) Krogsgaard (V). og Ole Lykkegaard Andersen (V) talte for styrkelse af fordringer med en meget - Vi står overfor store ud- amterne fremfor at give anpændt økonomi. Vi kan kommunerne flere opgaver. bedre og letterere løfte opgaverne med større kommu- - 1 Nordjylland oplever vi så stor arbejdsløshed, at selv ner, og vi skal bruge dette til ikke store kommuner kan at skabe udvikling i vores løfte den opgave, sagde Erik egn. Det handler om at opretholde velfærdsstaten, Ingerslev om at indføre det og Ole Lykkegaard Andersersen advarede mod at sammenligne med det private erhvervsliv og de fusioner, der foregår der. - Desuden har vi de store enheder i forvejen i amterne. Hvorfor ikke udnytte det, og lade dem tage sig af de meget specialiserede opgaver. Vi har to borgere på amtets psykiatiske plejehjem. Selv om vi bliver tre gange så store og får seks patienter, er det jo ikke nok til at drive et plejehjem. Lad amterne klare det, og kommunerne stå for det, de er gode til; skoler, børne.- og ældreområdet, sagde han. PENDLERE I' 6 0 pct af arbejdsstyrken Dbosat O Sc i Aabybro kører hver dag ud af kom m unen for at arbejde. g 6 6 pct. af dem kører til Aalborg. Tallet i parantes er pendlere den anden vej. * 2459 kører til Aalborg (500). 433 til Pandrup (259) til Brovst (188). 8 6 til Brønderslev (97). 186 l a u s i. Borgernes bud på en ny kommune NYE GRÆNSE i: En anden struktur ses overvejende som en udfordring og mulighed A Martin Frandsen martin. AABYBRO: Der var overvejende stemning for en struktur med større kommuner blandt de borgere, som tirsdag aften gav deres mening til kende på debatmødet om en ny struktur. - Hvis en reform skal have nogen mening, så skal amterne væk og sygehusene overgå til staten.samnienlægningen bliver en, på sigt, hvorfor køber firmaer ellers hinanden op, sagde Gudrun Bang. Birgitte Nielsen bakkede synspunktet op. - Det er nødvendigt at rationalisere. Ellers bliver det alt for dyrt for os borgere, når vi får flere ældre, og vi samtidig kræver stadig mere ekspertise af den offentlige sektor, sagde hun og frygter ikke for nærheden mod større kommuner. på kommunen straks kan få kontakt med en person med den nødvendige viden evt. via telefon eller internet, sagde hun. Frode Larsen så en ny struktur som en udfodring og mulighed for fornyelse. - Hvis ikke der sker fornyelse, så går vores samfund i stå^ sagde han. Age Lindballe var medlem af de daværende sogneråd, som blev opløst med kom- - Den gang fik en reform, fordi vi havde brag for den. Men er der smidt noget på bordet nu, som betyder, at der behov for en ny struktur. Hvis der er et behov, hvorfor har man så ikke peget på det? Er vi borgere blevet så nævenyttige, at man vil af med nærdemokratiet, spurgte han om bevæggrunden for at ændre på et velfungerende system. Men Jens Dige efterlysta. nærdemokratiet. - Hvor er det, at folk står i kø for at være med i en vælgerforenings eller idrætsforenings bestyrelse, spurgte han. - Tror I politikere, at børnene har de samme lokale bindinger som Jer. Hvorfor tager I ikke og ryster posen. Hvem tror, at den varme mad til de ældre bliver dårligere af, at vi bliver en stor ifttfdc lian.

12 Sagt om strukturen - Giv en hest til den mand, der tør sige sandheden, or han har behov or at komme hurtigt væk, citerede Bruno Mølgaard et læserbrev. - Hvis der kan være 40 børn i en børnehave inden en sammenlægning, hvor mange kan der så være bage ter? Hvis hjemmehjælpen skal bruge to timer hos ru Jensen ør en sammenlægning, hvor mange timer skal hun så bruge e ter, spurgte han. - Hvilke opgaver er det, kommunerne ikke kan klare i dag? Jeg er imod det en-strengede arbejdsmarkedssytem, og vi har ikke brug or en sammenlægning, sagde Jørgen Helium (S). - Jeg kan godt se behovet or større kommuner, men vi skal ikke nedlægge amterne. Dette er grebet orkert an ra Folketingets side. Der er et horribelt hastværk, sagde Eva Rytter (S). - Flere politikere taler om at bevare de små enheder. Men er det en reel mulighed, eller beslutningen allerede tru et, spurgte Christian Jensen. - Vi sætter en masse "hvis"er op og endnu lere, når vi går hjem. Det er i sidste ende et spørgsmål om Christiansborg vil have et bredt eller et smalt orlig om en ny struktur, sagde Lars C. Larsen (S). Jørgen Pedersen h undersøgt, hvordan kollegaerne i de andi muner ser på de ny< turudfordringer, mi læner sig op ad lands: riatets holdning. - En re orm er så vidtgående, at olket bør høres via en bindende olkea stemning, sagde Kari Schrøder (S). - Der tales så meget om rationale. Men hverken Indenrigsministeri- Q t p l l o r r i n a n r r v ^ m r f n r i n t l / -. n n i n. - 1F J3{ paj uosiøf T B U U O J 0 I O J O J J 3 å [ 3B A peu

13 y~gerrenrr * 11 Jørgen Pe- Socialdemokraten rstreger, at kommunen har en m get med de den struktur end dei ager. gerlige modstykke. >n i N RD g noget om, hvor meget vi sparer med en sammenlægning, hvis vi atsholder det nuværende serviceniveau, sagde Karlo Jensen (V). - Det o entlige system bidrager ikke til vores sam und. Det tærer på vores sam und. Der or skal vi e - ektivisere det, og vi kan spare på administration med sammenlægning a kommuner, sagde Lars Christiansen. - Hvis vi skal bruge lige så mange penge per indbygger til administration som Aalborg. Så skal vi bruge millioner kroner lere end i dag. Man bruger ikke ærre penge på administration, ordi man er en stor kommune, sagde Ole Lykkegaard Andersen. - Et rationale ligger år ude i remtiden, med mindre man vil ændre vores service og eksempelvis nedlægge skoler, sagde han. - Giv orældre- og skolebestyrelser større be øjelser. Så bevarer vi nærdemokratiet i også de store kommuner, sagde Jørn Krogsgaard (V). - De små kommuner kan ikke blive ved med at rekruttere unge mennesker. De ønsker sparring og spændende opgaver på arbejdspladsen, sagde han. - Det er uhyggeligt. Jeg havde aldrig troet, jeg skulle være enig med noget, som Jørn Krogsgaard siger. Men det er jeg i det her, sagde Jens Dige. - Vi bliver nok nødt til at gå sammen med andre kommuner. Jeg var også imod re ormen i 1970, men det er jo gået meget godt, sagde age Christensen inden mødet. - Der er ordele og ulemper ved en sammenlægning, og de skal så vejes op mod hinanden. Hvad der vejer mest, ved jeg, når jeg kender model og opgave ordeling or en ny struktur, sagde Henning Pedersen inden mødet. - Jeg vil have Brovst, Pandrup og Brønderslev med i en ny kommune. Brønderslev er en dejlig handelsb. Og beregninger viser, at kommuner på indbyggere vil være rentable, sagde Marianne Andersen inden mødet, mens manden, Per Andersen, vil have en kommune med indbyggere. n - m - p i i. LZ a el }U0.? u; ) Z!' je»nq n ie> idt 3 a» S qi rv - p )9C a: DA ei iu j' a a 1< -ZS6 a a i J L S i. $

14 H, L : * r t. 0 \ i ( X, AABYBRO Møde om ny vej ved Rådhusparken Økonomiudvalget har besluttet, at borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V) og Erik Ingerslev (SF) skal holde møde med bygherren a Rådhusparken om linie øringen a en ny vej i området. I lokalplanen er der tale om en gennemgående vej, som går ra det nye kvarter via Bakgården til Aaby Sdr. Gade. Men bygherren har oreslået, at vejen i stedet skal gå ra rådhusets p-plads via vejen langs Banestien til Aaby Sdr. Gade. Det kunne Erik Ingerslev og Jørgen Helium (S) dog ikke gå ind or i teknisk udvalg, og de orlangte sagen i byrådet, hvor der var mere modstand mod bygherrens orslag. Der or blev sagen sendt i økonomiudvalget. - Vi vil drø te de to muligheder med bygherren og se på, om det i det hele taget er hensigtsmæssigt med en gennemgående vej, siger Ole Lykkegaard Andersen. o(d

15 I CD -J> I ri S o~o <v t*i o n wr\ ^3 r? g 6 5 S Sb O 03. -M 03 b H 4 C/3 "O o o a - ri v <D u S a 3 S ^ - H 5 «u, ; > G o u.s 43 'on-c SS 2 ^ <u tn; «T3 <U Pi % «3 ' -,0 0) T3 ^ 43 > s s i i S, G *", *-t OJ o -o ri +-> oo3 CO.- * <73 W) - o C5 o i s nd CL>To G -r-< O > O 1 O 5jd s o 5! i fl 1 03 p 03! ^ C3 -T3 ba 03 </> af <D bxi -si c -5 Z3 <D <u a U \ \ t mw: if f AABYBRO Møde om ny vej ved Rådhusparken Økonomiudvalget har besluttet, at borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V) og Erik Ingerslev (SF) skal holde møde med bygherren a Rådhusparken om linie øringen a en ny vej i området. I lokalplanen er der tale om en gennemgående vej, som går ra det nye kvarter via Bakgården til Aaby Sdr. Gade. Men bygherren har oreslået, at vejen i stedet skal gå ra rådhusets p-plads via vejen langs Banestien til Aaby Sdr. Gade. Det kunne Erik Ingerslev og Jørgen Helium (S) dog ikke gå ind or i teknisk udvalg, og de orlangte sagen i byrådet, hvor der var mere modstand mod b, gherrens orslag. Der or blev sagen sendt i økonomiudvalget. - Vi vil drø te de to m j igheder med bygherren og se på, om det i det hele taget er hers ::s^;æssigt med en gennemgående vej, siger Ole Lykkegaard Anderse". o ( Q

16 Helt nyt bankråd skal vælges Når Spar Nord Bank i Aabybro mandag 22. marts kalder til det årlige aktionærmøde på Aabybro Ungdomsskole, skal aktionærerne vælge et helt nyt bankråd. E ter omlægningen til en mere lokal struktur skal samtlige Spar Nord banker nemlg have hver deres bankråd beståedne a otte medlemmer, mod hidtil ni i Aabybro. Samtidig er mødet lyttet ra e teråret til oråret. Fra det nuværende bankråd ønsker Poul Verner Jørgensen ikke at genopstille. Det gør derimod indkøbsche Christian Jensen, Aabybro. Førtidspensionist Allan Jensen, Aabybro. Direktør Per Bang Larsen, Aabybro. Håndværker Erik Ingerslev, Aabybro. Landmand Frode Søndergaard Larsen, Aabybro. A delingsche Bruno Mølgaard, Aabybro, Entreprenør Poul Østergaard, Nørhalne, og købmand Vagn Tidselbak, Pandrup. Desuden opstiller de nye kandidater. Det er sekretær Eva Frost, Aabybro. Redaktør og direktør Annie Kjær, Blokhus. Forvaltningsche Niels Eske Nyhus, Gjøl. Direktør Søren Pedersen, Aabybro. ( A V jl dning flytt s til Aalborg FRAVALG: Nye regler for råd til unge om uddannelse flytter opgaven ud af Aabybro Af Martin Frandsen martin. AABYBRO: Et flertal i byrådet har besluttet, det fremover bliver Aalborg Kommune, som skal stå for vejledning af unge under uddannelse med bopæl i Aabybro Kommune. Dermed sagde flertallet nej til at indgå i et nyt samrbejde med syv landkommuner. Det stemte Socialdemokratiet ellers for. Folketinget har med den ny vejledningsreform besluttet, at hver enkelt skole ikke længere skal have sin egen vejleder, men at de skal samles i centre. Samtidig udvides vejledningen til ikke kun at gælde for folkeskoleelever, men også for unge mellem 16 og 2 5 år. Alternativet til at købe ydelsen i Aalborg Kommune er at opbygge et nyt center sammen med Brovst,. Fjerritslev, Dronninglund, Hals, Pandrup og Brønderslev kommuner med kontor hos sidstnævnte. Det udgør den såkaldte nordmodel. - Den går vi ind for, fordi den indeholder vores egen uddannelse-folk, og vi ved, hvad de står for, sagde Lars C. Larsen (S). - Desuden vil vi få indflydelse, når vi skal være med til at bygge det nye op, modsat hvis vi køber ydelsen i Aalborg. Vi vedstår os budgetforliget, men der vil komme lærertimer i overskud, når vi flytter opgaven ud af kommunen. Det er at stramme forliget, sagde han. Inge Pedersen slog fast, at dette igen kommer til at gå ud over skolerne i Aabybro, da de mister deres uddannelsesvejleder og de lærertimer. - Hvis vi går med i nordmodellen flyttes vores egne ansatte. Køber vi derimod ydelserne i Aalborg, så mister vi en kommunal stilling i Aabybro, sagde hun. Eriklngrlsev (SF) understregede, at der ikke er økonomisk forskel på de to modeller. -Vi peger på en entreprenørmodellen. Det giver os en større frihed, vi kan stoppe samarbejdet, hvornår vi vil, sagde han. Karlo Jensen (V) pegede på, at de unge i Aabybro er vendt mod Aalborg, og at det er i Aalborg, de søger job og uddannelse.

17 Liberal l kalplan f r nye b liger FLAGSKI : Alle sejl sættes til for at sælge grunde i Thomasmindeparken A f Martin Fran sen marti.fra ordjyske.dk "Jeg kan ikke AA Y RO: Allerede inden f rstå, at det er de 31 nye grunde i Thomasmindeparken sættes til salg s m skal være p litikerne, efter først-til-mølle princippet klokken 9 onsdag 31. smagsd mmere." marts er der stor interesse for grundene. Ole Legaar (V) - Vi får daglige henvendelser på grunden, og vi skal sende materiale ud til 14 potentielle købere, sagde borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V) kort efter, byrådet vedtog lokalplanen. I eologisk ebat Lokalplanen fik mange kommentarer med på vejen, fordi de otte af grundene ud mod St. Vildmose som et forsøg har fået en ekstra li- beral lokalplan. Og ud af alle emner i byrådet var det en lokalplan, som fik den ideologiske debat på banen. Der må bygges i to fulde etager og i en afstand på 2,5 meter til vejen og fem meter til naboer samt med anderledes taghældninger, og der tillades en større bebyggelsesprocent på grundene, der alle på nær én er over kvadratmeter. Smags ommere - Jeg er glad for, vi har en så fri lokalplan som muligt. Jeg kan ikke forstå, at det er politikerne, som skal være smagsdommere og bestemme om et hus må være i forskudte plan eller ej, sagde Ole Legaard (V). -Jo mere liberal lokalplan, desto færre kræfter skal vi efterfølgende bruge på dispensationerne, for de kommer jo, sagde han. Sm ertegræ nse for tegl Aage Toftegaard (V) roste oplægget, men ville gerne tillade brug af glaserede teglsten, men fik ikke medhold, da det var smertegrænsen for SF, da stenene reflekterer sollys. - Vi ser på helheder og ikke, hvordan den enkelte får mulighed for at udfolde sig. Jeg ved, at mange borgere i byen synes, den nye udstykning i Thomasmindeparken er noget rod uden helhed, sagde Eriklngerslev. Ole Legaard roste SF for at være med til planen. - Selvfølgelig skal der være nogle rammer, men der skal være så få som muligt. Og vi kan aldrig blive enige om, hvilken del af byen der er flot eller ej, sagde han. Frihe u en ansvar Det fik Jørgen Helium til at omtale Venstre-mandens ideologi. - Liberalisme er efter din mening frihed uden ansvar, sagde socialdemokraten. Inge Pedersen (S) pegede også på de offentlige myndigheders ansvar for at sikre en helhed. - Ellers får vi kritik af vores efterkommere, sagde hun, mens Karl Schrøder (S) fandt det spændende, at man må bygge på anderledes måder A nden e tap e a f byggem d- ning i Th m asm in d ep arken e r klar. -

18 16-2. S E K T IO N O N S D A G D E N 2 4. M A R T S 2004 De nye medlemme a f Bank ad Aabyb o e f a venst e: La s Mølle - Di ektø Spa No d hovedkonto, Poul Øste gaa d Pede sen - Ent ep enø, F ode Sønde gaa d La sen - Landmand, E ik Inge slev La sen - Maskina bejde, Leif Skaa up - Spa No d Aabyb o, Pe Bang La sen - Di ektø, Ch istian Jensen - Indkøbschef, B uno Mølgaa d - Afdelingschef, Vagn Tidselbak - Købmand, Allan Jensen - Fø tidspensionist og Jø n Rytte - Di ektø Spa No d Aabyb o - Der var god stemning på aktionærmødet i Aabybro Ungdomsskole. Det var der også grund til for direktør Jørn Rytter kunne fortælle om et godt regnskab, og at Spar Nords aktie de seneste 5 år har givet et afkast på 20 pct. om året. Der er ikke mange andre investeringer der kan præstere det. Direktør Jørn Rytter kom også ind på udviklingen i Nordjylland hvor ledigheden igen er stigende i forhold til landsgennemsnittet. -Desværre ser de økonomiske udsigter for Nordjylland ikke for godt ud her i begyndelsen af En række virksomheder har bebudet lukninger eller betydelige reduktioner i arbejdsstyrken. - aggrunden for det der sker i Nordjylland er blandt andet det man har kaldt Globaliseringen. Arbejdspladserne flytter derhen hvor varerne kan produceres billigst og i disse år er det Kina. Det er en udvikling som ikke kun rammer Nordjylland, men hele landet, ja hele den vestlige verden, sagde direktør Jøm Rytter. -På det korte sigt vil vi blive hjulpet af lidt bedre konjunkturer. Men det vil ikke være nok. Vi skal også selv gøre noget. Vi lever i det mange har kaldt et vidensamfund. Vi kan ikke konkurrere med fx Kina på lønningerne, men hvis vi vil, kan vi konkurrere på viden. ankdirektør Lars Møller kunne fortælle om et godt regnskab på koncernniveau. Udbyttet for 2003 er fordoblet til 20 kr. pr. aktie, og at det er bestyrelsens plan at holde det høje udbytte i de kommende år. De gode tider for aktionærerne har også smittet af på medarbejderne der har fået en bonus på kr. pr. medarbejder for det gode resultat. ankdirektør Lars Møller fortalte, at der for kort tid siden blev åbnet et nyt center på Aalborg Universitet med 100 internationale forskere. Centeret skal udvikle næste generation af mobiltelefoner. -Det er her fremtidens arbejdspladser skabes. Fra starten er det nye job til de 100 internationale forskere, men efterfølgende kan vi vente at se større eller mindre virksomheder der udnytter den viden der skabes. Så min opfordring til politikerne er: Sørg for de bedst mulige rammer for forskning, udvikling og uddannelse. -Det er også inden for uddannelse og udvikling at vi som bestående virksomheder kan bidrage. Alle er vist enige om at den bedste uddannelse sker på eller i forbindelse med en arbejdsplads. Så derfor synes jeg at vi skal omdefinere virksomhedernes sociale ansvar. Jeg tror at vi udviser det bedste sociale ansvar ved at sikre at vores medarbejdere hele tiden får tilbud om efter- og videreuddannelse. -Men viden alene gør det ikke. Der skal også kapital til. For at forbedre finansieringsmulighederne har Spar Nord også været med til at etablere et nyt investeringsselskab: Erhvervsinvest. Det ny selskab vil kunne investere op til 500 mio. kr. i mindre og mellemstore virksomheder, og ud over kapital tilbydes kompetence inden for ledelse, internationale forhold, finansiel styring og markedsføring, nævnte direktør ankdirektør Lars Møller. Formanden for bankrådet Christian Jensen oplyste, at Spar Nords vedtægterne som led i lokalstrategien blev ændret på sidste års generalforsamling, således det nu er bankrådsmedlemmeme der som delegerede skal repræsentere aktionærerne på generalforsamlingen. Det lokale bankråd består af 9 medlemmer. Der vælges 8 medlemmer på aktionærmødet og 1 medlem vælges af personalet. De 8 kandidater blev valgt blandt 12 kandidater som var opstillet til aftenens valg. Der var valgt til Allan Jensen, Aabybro, Poul Østergaard Pedersen, Nørhalne, Christian Jensen, Aabybro, Vagn Tidselbank, Pandrup, Erik Ingerslev Larsen, Aabybro, Per ang Larsen, Aabybro, Frode Søndergaard Larsen, Aabybro og runo Mølgaard, Aabybro. Som personalets repræsentant blev Leif Skaarup valgt. På mødet var der underholdning ved Kejserens nye Klæ er.

19 I ja n u a r blev S tru ktu rk m m is i n e n s ra p p rt ffe n tlig g j rt i V in g s te d C e n tre t, hv r H a ls -b rg m e s te r B en t S ørensen (f rre s t), A ab ybr s O le Lykkeg aard A n d ersen g b rg m esteren i B r v st, M gens Gade, fik e t v in k m ed en v gnstan g m, a t d e t k m m unale land skab æ ndres. f o t o : l a r p a u l i

20 PUSLESPIL: Kaffemøder uden yderligere effekt nu og her Ml l Y l d l l l l i n a i i s c marti.fra ordjyske.dk AA Y RO: Ideologierne blev pudset af, da omkring 200 forældre og elever på Aabybro Skole onsdag aften gik i protestmarch og afleverede cirka 350 underskrifter mod besparelser på skolen til byrådet. orgmester Ole Lykkegaard Andersen (V) prøvede at forklare byrådets muligheder, og det førte til et udfald fra Erik Ingerslev (SF) mod den siddende regerings skattepolitik. Han mener, den betyder, at kommunerne er tvunget til at spare. Ole Lykkegaard Andersen fortalte de mange fremmød- Af Martin Fran sen marti.fra ordjyske.dk AA Y RO: Kaffen var efter en række af møder skiftet ud med en god bøf, da borgmestrene fra Aabybro, rovst, Pandrup, Løkken/Vraa og rønderslev var samlet for at debattere det fremtidige puslespil for at få en evt. ny kommunestruktur. - Vi afventer nu et udspil fra regeringen og Christiansborg om, hvor mange og hvilke nye opgaver vi skal løse, og dermed hvilken størrelse kommunerne skal have fremover, siger Aabybros borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V). Han mener ikke, at mødet gav afklaring for nye storkommuner. - Lige nu mangler vi afklaring og et udspil fra Christiansborg. Derfor var der ikke så meget at tale om på vores møde, tilføjer Ole Lykkegaard Andersen om forsamlingen, hvor Fjerritslev Kommune ikke var inviteret til at deltage. Alligevel fandt Ole Lykkegaard Andersen det vigtigt at deltage i mødet med de -c c y f l i m m i m i c c i l v u g ct til at få budgettet til at balancere. - Og vi har stort set kun fire områder at spare på, nemlig skoler, ældre, børnepasning og kultur, sagde han. - Vi har forsøgt at sprede besparelserne ud over alle områder, sagde borgmesteren og pegede på, at kommunen investerer mere end ti mio. kr. i skolens bygninger. Men Erik Ingerslev (SF) fremhævede, at hans parti stemte imod skolebesparelsen. - Den var for stor. Vi ville i stedet hæve grundskylden for at finde pengene. Vi føler os ikke forpligtiget af regerm g s jii'o 1... æsa-sas.-sssjji-j... han. - Vi har fået at vide, at der venter os alle skattelettelser for ni mia. kr. til juni. Hvis vi sagde nej til det og gav kommunerne pengene, så ville Aabybro Kommune få 1,8 mio. kr. sagde han med hentydning til den samlede skolebesparelse i kommunen på 1,5 mio. kr. - Derfor er spørgsmålet, om vi vil have flere penge til det offentlige, eller om vi vil have flere penge til vores private forbrug. Det er I med til at bestemme ved at pege på, hvilken regering I vil have. Dermed er I inddirekte med at til bestemme, om der skal spares i Aabybro hån mod de besparelser, vi har været nødt til at gennemføre i kommunerne, at der nu kommer ni mia. kr. i skattelettelser oven i de tidligere skattelettelser, sagde Erik Ingerslev. Karlo Jensen (V) tilføjede, at den første store kommunebesparelse kom i 1993, og den gang havde SF indflydelse på den førte politik. - Og lige siden har kommunerne måttet spare og spare, og det er træls, sagde han. Eva Rytter (S) afslørede, at det havde været en svær beslutning for Socialdemokratiet at stemme for skolebesparelsen under forhandlin- andre borgmestre. - Vi sagde ja til invitationen for ikke at være afvisende. Såfremt vi fra centralt hold får at vide, at kommunerne skal have en størrelse på cirka indbyggere, så er et samarbejde med Pandrup, rønderslev, rovst og Løkken/Vraa kommuner jo vores eneste mulighed, hvis vi ikke må blive lagt sammen med Aalborg, siger borgmesteren. Han forudser, at kommune-reformen vil betyde, at kommunerne vil få tilført få nye opgaver som specialundervisning, og derfor skal op på indbyggere for at kunne løfte opgaverne. Desuden vil de på denne måde blive økonomisk og fagligt mere bæredygtige. - En anden mulighed er, at amterne bliver større end i dag, og man så lader kommunerne lægge sig sammen ad frivillighedens vej med tiden, siger han. Tidligere har et flertal i byrådet i Aabybro sendt et høringssvar til Kommunernes Landsforening. Først og fremmest mener flertallet, at Aabybro Kom- "Det er en hån m d de besparelser, vi har været nødt til at gennemføre i k mmunerne, at der nu k mmer ni mia. kr. i skattelettelser". Erik Ingerslev (SF) mune ikke behøver blive større, end den er i dag. Og først når de nye opgaver er klarlagt, vil det overveje, om det er hensigtsmæssigt med et samarbejde, og i givet fald skal det ske med de omkringliggende kommuner. Flertallet anbefaler den brede amtsmodel med kommuner med ca indbyggere og peger ikke længere kun på en Jammerbugtkommune. Viceborgmester Jørn Krogsgaard (V) og Ole Legaard (V) har særstandpunkter og anbefaler den brede kommunemodel fandt sted i efteråret., - Vi var nødt til at få bud- j,, gettet til at hænge samme, og SF har også tidligere stemt for skolebesparelser, sagde hun. orgerlisten i Aabybro havde også stemt for. - Det er ligesom et husholdningsbudget. Vi kan jo ikke låne til vore forbrug. Ovenikøbet har vi ikke muligheden for at øge indtægterne, da vi ikke må sætte skaten op, så vi kan ikke give flere penge til fællesskabet, sagde hun.

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Udgifterne til elever med særlige behov stiger. Ofte tages pengene fra den almene undervisning. Det bliver ikke ved at gå. Men eleverne har krav

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune 76. Lukket punkt: Evt. salg af areal til Saltum Vandværk til opsætning af solcelleanlæg

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Red i Andst Af Viggo Kaspersen.

Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Efter Borgermøde 2 d. 15. dec. er der 115 Andst borgere, der har tilkendegivet et ja til projektet, tusind tak for jeres opbakning. Desværre udgør dette antal tilkendegivelser

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN Advokatpartnerselskab 28117 US/BM 12. juni 2012 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Selskab: Viborg Fjernvarme. Dato: Onsdag, den 6. juni 2012 kl. 19.00 Sted:

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af rådets beretning 3. Fremlæggelse af rådets handlingsplan 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

dagsorden 1. dirigent ad 1+2. Jette

dagsorden 1. dirigent ad 1+2. Jette AABYBRO AABYBRO Bestyrelses- og medlemsmøde den 20. januar 2003 på Rådhuset, Aabybro Bestyrelses- og medlemsmøde den 11. februar 2003 på Rådhuset, Aabybro Tilstede: Erik, Per, Lars, Annemette og Jette

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001 Flertal siger ja til fjerrenseri NEJ: Erik Ingerslev imod forretnings ombygning NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 17.01.2001 Yderdøren står nemlig åben, så længe forretningen har åben, begrunder Aage Toftegaard

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Dato og tid: Sted: Referat: 2. september 2010, kl. 17:00 Remissen, Østerbro LE Deltagere: Afbud: Hans J. Larsen (HJL) Morten Krydsfelt (MK) Hasanin Rudha

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007 Der er langt fra Lejre til Grækenland Men både politikere i Grækenland og Lejre kan godt lide at bruge penge og så lade de andre betale. I bund og grund er det jo det vi politikere gør. Vi kræver ind,

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

3.1.3 DEN UTÆNKELIGE REFORM

3.1.3 DEN UTÆNKELIGE REFORM 3.1.3 DEN UTÆNKELIGE REFORM PETER MUNK CHRISTIANSEN OG MICHAEL BAGGESEN KLITGAARD I sommeren 2004 besluttede et snævert flertal i det danske Folketing at gennemføre en særdeles omfattende reform af den

Læs mere

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 20 Udmøntning af skolereformen i Jammerbugt Kommune 3 21 Overrækkelse af Handicapprisen 2013 4 22

Læs mere

Grundejerforeningen Skovmose

Grundejerforeningen Skovmose Grundejerforeningen Skovmose Referat af generalforsamlingen lørdag den 20. juni 2015 kl. 13.00 på Skovby Kro i Skovby på Sydals. Tilstede var 70 personer, hvoraf 49 var stemmeberettigede. Formanden bød

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner?

Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner? Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner? Torsdag den 8. september 2005 kl. 9.30-15.00 Axelborg Blaabjerg Kommune, Dansk Landbrug, Dansk Bredbånd og Fritid & Samfund indbyder

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden.

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden. MødeNr 10 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 24. oktober 2014 kl. 9.30 12.30 Sted Grønnegadecentret 1. sal Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Finn Frandsen Referent Birgit Vejby Afbud Finn Frandsen

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

FAKTA. Uændrede priser på byggegrunde. Mere åbne byrådsmøder NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 03.02.2002 AABYBRO

FAKTA. Uændrede priser på byggegrunde. Mere åbne byrådsmøder NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 03.02.2002 AABYBRO Mere åbne byrådsmøder NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 03.02.2002 byrådssalen. -Vi lever i en tid, hvor medierne ikke kun bruger blyanten, og vi kan ligeså godt være på forkant med denne udvikling, sagde han og

Læs mere

kvinder kunne samtaler med en præst være en hjælp. Der findes i dag en række tilbud, hvis man er i risiko for at udvikle fødselsdepression

kvinder kunne samtaler med en præst være en hjælp. Der findes i dag en række tilbud, hvis man er i risiko for at udvikle fødselsdepression Tekst: Alex Kjær Foto: Michael Bo Rasmussen NÅR LYKKEN IKKE MELDER SIG Præst Therese Strand Nielsen efterlyser åndelig hjælp og støtte til gravide med ondt i livet Der er fokus på faldende dåbstal i folkekirken.

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3 Møde indkaldt af: SE 12. februar 2012 (Pre-møde via skype 7. februar 2012) Deltagere: Skype: Ditte, Mathias, Thea, Christina, Sebastian, Astrid og Søren Møde B

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Roger Buch Forskningschef, Ph.d., cand.scient.pol. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kan det ikke være ligegyldigt? -

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 14. november 2001 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR Papiret behandler nogle aspekter af Venstres politik i forhold til den offentlige sektor. I afsnit 1 ses

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2013

Referat af Generalforsamling 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretninger. 3. Regnskab. 4. Forslag fra andelshavere / bestyrelsen. Referat af Generalforsamling 2013 afholdt torsdag, den 21. november 2013 i Tyrsted-Uth Kirkes Sognehus,

Læs mere

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Generalforsamlingen var indkaldt lovligt. Der valgtes dirigent, Lars Holtung, og formanden, Lisbeth Andersen, aflagde årsberetning: Vi har i det

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Delt ager e: Lise - Lott e Tilst ed, Ulla Lars en, J ens Mun k, K aren Stra ndh ave, Bru no Han sen, Arn

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

Generalforsamling i Fælleslisten den 13. marts 2013.

Generalforsamling i Fælleslisten den 13. marts 2013. 2013-03-13 Generalforsamling i Fælleslisten den 13. marts 2013. Pkt. 1 Valg af dirigent og referent Dirigent Aksel Jepsen foreslået og valgt Referent Gitte Uttrup foreslået og valgt Pkt. 2 Beretning ved

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG 1 Materiale til forældreinddragelse: Se med forældrenes øjne Vil I gerne vide, hvad forældrene mener om deres barns dagtilbud? Vil I gerne høre om, de har

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere