4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013"

Transkript

1 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for årsberetning 2011 for Midttrafik 3 Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 1. diskussionsoplæg vedr. principper for fordeling af de administrative og fælles udgifter i Trafikselskabet 4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning Orientering om tiltag på baggrund af workhop om kollektiv trafik i tyndt befolkede områder i november Orientering om Midttrafiks miljøindsats 1. Tiltag i Midttrafik for at forbedre den kollektive trafiks miljøpåvirkning 2. Miljømæssig udvikling af Midttrafiks buspark 7 Orientering om status for beslutning om Midttrafiks tilslutning til rejsekortet 8 Eventuelt Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012

2 Aarhus, 20. april 2012 Bilag til åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag 27. april 2012 kl Lokale 12, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Scandinavian Congress Center Aarhus Vedr. punkt nr. 2

3 Årsberetning 2011 års eretni g 2011

4 I 2011 blev en del regionale ruter og hele bybuskørslen i Aarhus ændret. Over 75 % af alle Midttrafiks kunder rejser med enten regionale ruter eller bybusser i Aarhus. Derudover blev kørslen også ændret væsentligt i Silkeborg og Horsens. Så det var en stor del af kunderne, der i løbet af 2011 fik ændret deres muligheder for at bruge kollektiv trafik. Midttrafik havde i 2010 en stigning i indtægterne på 10 %, 2011 var et forandringernes år for den kollektive trafik i Midtjylland og for Midttrafik. Store dele af kørslen blev lagt om, indtægterne blev fastholdt, et nyt HyperCard blev et meget attraktivt tilbud til elever i ungdomsuddannelser og tilfredsheden blandt kunder og bestillere steg. hvilket var historisk flot. I 2011 formåede vi at fastholde det høje indtægtsniveau på trods af, at meget kørsel blev omlagt i sommeren, og der faktisk blev langt færre busser og afgange at vælge imellem. HyperCard var en medvirkende årsag til, at indtægtsniveauet blev opretholdt. Den kollektive trafik er et tilbud til alle borgere. Nogle borgere er mere afhængige af et godt tilbud om kollektiv trafik end andre det gælder bl.a. eleverne i ungdomsuddannelserne, som hver dag skal til og fra uddannelse. Det er en samfundsmæssig målsætning, at mange unge gennemfører en ungdomsuddannelse. I 2011 indførte staten et HyperCard, der giver elever i ungdomsuddannelser en langt billigere mulighed for at bruge kollektiv trafik både til og fra skole samt til øvrige fritidsaktiviteter. Samtidig prioriterer både kommuner og region at opretholde rimelig god betjening af ungdomsuddannelser på trods af besparelser. Hver gang en kunde træder ind i en bus eller en taxa, så møder de chaufføren. Chaufførerne er Midttrafiks ansigt udadtil. Alle undersøgelser peger på, at chaufførerne kan gøre forskellen på, om kunden er tilfreds eller ej. Midttrafik har derfor gennem flere år prioriteret det meget højt at uddanne chaufførerne i god kundeservice. Forløbet Fly High giver chaufførerne en række værktøjer til, hvordan de kan give både kunderne og dem selv en bedre oplevelse i bussen. Med udgangen af 2011 har chauffører deltaget i kursusforløbet. I 2011 gennemførte Midttrafik for første gang bonusrunden God Tur blandt chauffører og

5 forord vognmænd, hvor 7 busselskaber med ca. 800 chauffører deltog. Midttrafik udpegede både den bedste chauffør og det bedste busselskab og alle blev mere opmærksomme på, at chaufførerne kan sikre kunderne en god oplevelse. Kunden skal være i centrum for alt, Midttrafik foretager sig. Midttrafik har et mål om at få flere tilfredse og loyale kunder. De seneste års arbejde med dette mål har bragt resultater kundetilfredshedsundersøgelsen i 2011 viste, at 92 % af kunderne generelt er tilfredse eller meget tilfredse, hvilket er en markant stigning fra 82 % i Midttrafik udfører den kollektive trafik på vegne af bestillerne kommunerne og regionen som også skal være tilfredse. En tilfredshedsundersøgelse i 2011 viste, at deres tilfredshed også er steget siden den foregående måling. Begge undersøgelser viste også, at Midttrafik fortsat skal forbedre sig på bestemte områder. For både kunders og bestilleres vedkommende er det positivt at se så høj tilfredshed og det forpligter. Så Midttrafik skal også de kommende år gøre en stor indsats for at leve op til de forventninger, de gode resultater i 2011 med rette har skabt hos kunder, leverandører og bestillere. Hvad vi har gjort og hvad vi vil gøre kan du læse mere om i denne beretning. God læselyst Arne Lægaard Jens Erik Sørensen Bestyrelsesformand Direktør

6 indholdsfortegnelse // midttrafik // årsberetning Forord Indhold Kort om Midttrafik Fakta og nøgletal 2011 Opsamling på strategiplan Årets gang i Midttrafik Tre store byer fik nye busnet Ex-bilist: Det er luksus at køre med bussen ibus: Kunder bruger tiden effektivt Fly High: Smilende og hjælpsomme chauffører Aftale om den østjyske letbane Trafikkonference i Silkeborg og workshop i Videbæk Midttrafik og miljøet Flextrafik vi styrer mere end busruter Kunderne skrev flittigt til os Organisation og forudsætninger for Midttrafik Perspektiver for 2012 Regnskab og nøgletal midttrafik.dk

7 indhold Midttrafik er et trafikselskab Vi varetager den kollektive trafik i Midtjylland. Midttrafik planlægger, fastlægger takster for og markedsfører den kollektive bustrafik og den individuelle handicapkørsel samt trafikken på de to privatbaner i Midtjyske Jernbaner A/S.

8 Kort om Midttrafik Trafikselskabet løser opgaver for bestillerne af kollektiv trafik: Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen sammen med busselskaber og vognmænd til gavn for buskunderne. midttrafik PLANLÆGGER og koordinerer bustrafikken, så der bliver mest mulig kollektiv trafik for pengene og sammenhæng for kunderne. midttrafik GENNEMFØRER udbud og administrerer kontrakter. Størstedelen af bus- og handicapkørsel udføres af flere hundrede private vognmænd, der har kontrakt efter udbud. midttrafik håndterer trafikomlægninger ved vejarbejde, udskifter køreplaner ved stoppestederne, kontrollerer billetter samt at busselskaberne leverer den aftalte kvalitet og følger op på kundehenvendelser. Selve stoppestederne er kommunernes ansvar, men Midttrafik rådgiver om de bedste løsninger. midttrafik varetager den lovbestemte individuelle handicapkørsel for alle kommuner. Hertil løser Midttrafik, for Region Midtjylland, opgaven med at køre siddende patienter til sygehusene i regionen samt administrerer Flextur for kommuner, der ønsker det. midttrafik FASTLÆGGER priser for, informerer om og markedsfører den kollektive bustrafik samt trafikken i Midtjyske Jernbaner A/S (Odder- og Lemvigbanen). midttrafik huser sekretariatet for den kommende letbane i Aarhus/Østjylland.

9 midttrafik er medejer af Rejseplanen og er bl.a. medlem af Trafikselskaberne i Danmark. busselskabet aarhus sporveje som kører bybusserne i Aarhus, er et selvstændigt forretningsområde, der ejes af Midttrafik og finansieres af Aarhus Kommune. midtjyske jernbaner A/S 1. januar 2008 blev Midtjyske Jernbaner A/S etableret som en fusion mellem Lemvigbanen og Odderbanen. Midttrafik er hovedaktionær i Midtjyske Jernbaner A/S, og fører tilsyn med økonomien og administrationen i selskabet. Det gør kommunerne og Region Midtjylland Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen bestemmer hvor og hvor meget, der skal køres. Kommunerne finansierer den lokale kollektive trafik og handicapkørsel. Region Midtjylland finansierer den regionale kollektive trafik og Midtjyske Jernbaner A/S. Bestillerne fastlægger serviceniveauet og kan være med til at styrke den kollektive trafik ved at indarbejde den i lokal planlægning, fx med busprioritering, at sørge for gode publikumsfaciliteter og afse midler til lokal markedsføring.

10 Fakta og nøgletal 2011 Få et hurtigt overblik over de vigtigste poster i Midttrafiks fem forretningsområder. Alle beløb er afrundede cirkatal. BUSTRAFIK Køreplantimer pr. år Kontraktbusser Chauffører (ansat af busselskaber) Ruter Kunder pr. år Kunder pr. dag Udgifter Indtægter (buskunder) 2,1 mio * 72,5 mio mio. kr. 674,5 mio. kr. FLEXTRAFIK Flextrafik koordinerede i 2011 lidt mere end 1 million ture: Patientkørsel Variabel kørsel for kommuner Midttrafiks handicapkørsel Kørsel for Sydtrafik Institutionskørsel for kommuner Flextur tidl. Midttur Teletaxa Netto 722,5 mio. kr. (finansieres af Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen) * Ca. 50 bus- og vognmandsselskaber udfører kørsel på 106 bybusruter, 90 regionale ruter, 105 lokale ruter og 223 rabat-/åbne skolebusruter i Midtjylland. TOGTRAFIK Midtjyske Jernbaner A/S er et selvstændigt aktieselskab, der varetager togtransporten på: 161 private bus- og taxavognmænd, med ca vogne, udførte i 2011 koordineret kørsel for Midttrafik/Sydtrafik til en værdi af ca. 190 mio. kr. Vognmændene har fået kontrakter tildelt efter udbud. MIDTTRAFIKS ADMINISTRATION Administrationen er normeret til ca. 133 fuldtidsstillinger, ekskl. Letbanesekretariatet og indtægtsdækket virksomhed (såkaldt KAN-kørsel for kommunerne og Region Midtjylland). Lemvigbanen Varetager persontransporten på strækningen Vemb-Lemvig-Thyborøn. Banen havde ca kunder i På banen udføres godstransport i samarbejde med Railion Danmark. Odderbanen Varetager persontransporten på strækningen Odder-Aarhus, hvor passagertallet i 2011 var på ca. 1 mio. Odderbanen indgår i Letbaneprojektet i Østjylland. Stillingerne er fordelt således: Buskørsel og tværgående funktioner: Billetkontrol i Aarhus - og administration heraf: Handicapkørsel/variabel kørsel: Rutebilstationer (Randers, Aarhus, Viborg): Kønsfordelingen er ca. 44 % kvinder og 56 % mænd. Gennemsnitsalderen er 47 år Pr. 31. december 2011 var der i alt ansat 152 personer i Midttrafik.

11 Nøgletal 11 TRAFIKSELSKABETS REGNSKAB 2011 Udgifterne udgjorde i alt ca. 132 mio. kr. med følgende fordeling (mio. kr.): Administration Løn 55,5 Administrationsudgifter 6,1 IT 19,4 Information og markedsføring 11,7 Lokaler 6,9 Personale 2,9 Tjenestebiler 0,7 Bus & Tog sekretariatet 1,8 X Bus sekretariatet 1,1 Diverse/trafikanalyser/indtægtsfordeling 4,1 Administration i alt 110,2 + terminaler, rutebilstationer, billetteringsudstyr 21,9 I alt 132 mio. kr. Blandt landets trafikselskaber har Midttrafik forholdsmæssigt de laveste administrationsomkostninger. Der er 1,2 mio. indbyggere i Region Midtjylland. Se flere nøgletal for Midttrafik bagest i årsberetningen.

12 Opsamling på strategiplan Bestyrelsen for Midttrafik vedtog en strategiplan for Midttrafik i årene 2009 til Den har 5 overordnede mål: Flere tilfredse og loyale kunder, tilfredse leverandører, tilfredse bestillere, et mere sammenhængende rutenet samt Midttrafik og miljøet. Flere tilfredse og loyale kunder Trafikselskabet Midttrafiks primære fokus har været flere tilfredse kunder ved at sikre, at grundproduktet er godt, dvs. at kunderne kan forvente god service i bussen, pålidelig drift, god information og tryghed på rejsen. Midttrafik har prioriteret at gøre det mere attraktivt at køre bus, bl.a. ved at indføre de første stillezoner i busser i Danmark, lave forsøg med internet og bedre arbejdspladser i busserne samt uddanne chaufførerne i at give bedre service. Midttrafik har gennemført to kundetilfredshedsundersøgelser blandt kunderne i buskørsel. Den første i efteråret 2008 viste en generel tilfredshed på 82 %. En sammenlignelig undersøgelse i 2011 viste, at 92 % af buskunderne generelt er tilfredse eller meget tilfredse. Selvom tilfredsheden er høj, så giver sådanne undersøgelser et godt indblik i, hvad vi kan gøre for at højne kundetilfredsheden yderligere fx bedre information under rejsen. Kunderne i handicapkørsel er også blevet spurgt om deres tilfredshed. Her var 93 % af kunderne tilfredse eller meget tilfredse. Undersøgelsen viste, at der især skal arbejdes med at sikre rettidige afhentninger af kunderne samt besked om evt. forsinkelser. Tilfredse leverandører Midttrafik er afhængig af, at de mange chauffører i busserne og Flextrafik hver dag yder en god service over for kunderne. Stort set al kørsel er udliciteret, og det er i princippet vognmandens ansvar, at chaufførerne yder den service, der giver tilfredse kunder. Midttrafik kan gøre meget for at sikre gode rammer for vognmændene og chaufførerne. Der er faste dialogfora mellem Midttrafik, vognmænd og chauffører, hvor store og små problemstillinger i hverdagen drøftes og fælles løsninger findes. Det kan fx være om at gøre taksterne og rejsereglerne mere forståelige, at gøre køreplanerne nemmere at overholde eller at kvaliteten i busserne bliver forbedret. Ved flere lejligheder har Midttrafik sammen med vognmændene lavet særlige tiltag for at give vognmændene større incitament til at tage ansvar for at forbedre forskellige forhold. I Randers er der indgået en partnerskabsaftale for at forbedre miljøpåvirkningen af buskørslen og få flere kunder. I Herning har busvognmanden fået mulighed for at sætte mindre busser ind for at spare penge og reducere påvirkningen af miljøet - og i Hedensted har vognmanden fået mulighed for selv at stå for køreplanlægningen inden for visse rammer. Der blev i 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt busvognmænd og vognmænd i Flextrafik. 100 % af busvognmændene og 98 % af Flextrafik vognmændene er tilfredse med det daglige samarbejde med Midttrafik. På en række uddybende spørgsmål viser den høje tilfredshed en række forhold, der kan arbejdes videre med fx gøre det nemmere for chaufførerne at forklare kunderne om takster og rejseregler. fortsættes...

13 Midttrafiks strategiplan 13

14 Tilfredse bestillere Midttrafiks bestillere er Region Midtjylland og de 19 kommuner. Bestillerne finansierer omtrent halvdelen af udgifterne til buskørsel. Midttrafik har ansvaret for at sikre bestillerne en stabil drift, at give dem god information om den kørsel, de finansierer, samt ikke mindst give dem god rådgivning om, hvordan tilbuddet om kollektiv trafik, Flextrafik m.m. kan forbedres inden for de økonomiske rammer. Midttrafik har i de seneste år sammen med bestillerne omlagt den kollektive trafik i væsentlig grad. De regionale ruter samt bybusruterne i bl.a. Herning, Silkeborg, Horsens, Randers, Aarhus og Viborg er blevet omlagt, så kunderne får bedre betjening inden for de økonomiske rammer, bestillerne kan stille til rådighed for kollektiv trafik. Nogle steder er servicen blevet forringet pga. besparelser. Bestillerne er myndigheder med både et politisk niveau og et administrativt niveau. Midttrafik tilstræber at have en god dialog og yde god service over for begge niveauer. Det sker ved bilaterale møder om konkrete emner, der er relevante for de enkelte bestillere, ligesom der også afholdes fælles møder for alle bestillere fx Repræsentantskabsmøder, konferencer m.m. for det politiske niveau og løbende møder i et Fagligt Forum med det administrative niveau. Midttrafik og miljøet Den kollektive trafik har mulighed for at bidrage til reduktion af samfundets miljømæssige påvirkning på to måder. For det første gavner det miljøet, hvis flere bruger kollektiv trafik dér, hvor der er mange kunder fx i de større byer og på de større rejsestrækninger mellem byerne. Derudover kan bussernes udledning reduceres ved at stille større krav til bussernes udledning og evt. bruge alternative brændstoffer. Midttrafik har gennemført to tilfredshedsundersøgelser blandt det administrative personale hos bestillerne. I 2009 var 90 % af bestillerne vedrørende buskørsel tilfredse eller meget tilfredse samlet set med samarbejdet med Midttrafik. I forhold til handicapkørsel var samtlige bestillere tilfredse eller meget tilfredse med det daglige samarbejde med Midttrafik. I 2011 var 100 % af bestillerne på buskørsel tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet med Midttrafik for handicapkørsel var det tilsvarende tal 95 %. Selvom der generelt er høj tilfredshed, viste undersøgelsen, at Midttrafik især kunne gøre mere for at give bestillerne god information om de enkelte bestilleres økonomi og rådgivning om kollektiv trafik. Midttrafik har ved gennemførelse af udbud og omlægning af kørsel i en række byer og regionale ruter effektiviseret buskørslen for ca. 71 mio. kr., og indtægterne er steget ca. 60 mio. kr. Bestyrelsen for Midttrafik har vedtaget en miljøstrategi for Midttrafik. Den indeholder tiltag for at få flere kunder i den kollektive trafik og for at reducere den kollektive trafiks miljøpåvirkning. Midttrafik har gennemført kampagner for at gøre kunderne opmærksomme på de miljømæssige fordele ved at tage bussen. Under overskriften Verdensredder har Midttrafik arbejdet med at gøre det tydeligt for kunderne, at den kollektive trafik er et miljørigtigt valg i de større byer og på de større rejsestrækninger. Der er også arbejdet med at nedbringe udledningen fra busserne. Bl.a. i Herning og Randers har vognmændene fået incitament til at spare på brændstoffet, hvilket har reduceret den forbrugte mængde brændstof væsentligt. I Herning brugte man på et halvt år ca liter diesel mindre end normalt, bl.a. ved at køre med minibusser på tyndt benyttede afgange. Et mere sammenhængende rutenet Det er den enkelte bestiller, der fastlægger det serviceniveau, som skal være for den buskørsel, de finansierer. Midttrafik har en vigtig rolle med at koordinere de enkelte bestilleres ønsker og skabe et sammenhængende tilbud om kollektiv trafik for kunderne. Det drejer sig ikke kun om sammenhængende trafik, men også om fx harmoniserede priser, ensartede kvalitetsstandarder osv.

15 Midttrafiks strategiplan 15 Generelt Midttrafik arbejder med sine mål efter den internationalt anerkendte europæiske kvalitetsmodel EFQM. Midttrafik fik i 2010 lavet en audit, hvor Midttrafik blev sammenlignet med øvrige europæiske virksomheder. Den viste, at Midttrafik er en lidt over gennemsnittet godt drevet organisation. Organisationen er siden etableringen 1. januar 2007 udviklet på en måde og i et tempo der er over, hvad der kunne forventes. Auditten konkluderede supplerende, at det er vigtigt at fastholde, fortsat forbedre og i alle dimensioner fuldt ud at implementere de mange tiltag, initiativer og tanker der er introduceret; alene derved kan Midttrafik løftes til et niveau klart over middel. Midttrafiks administration er landets relativt billigste, når Trafikstyrelsen sammenligner nøgletal for trafikselskaberne. Midttrafik har ved sin dannelse effektiviseret administrationen og fællesudgifterne med 10 % i forhold til de tidligere kommuner, amter og trafikselskaber. I perioden reduceres yderligere 5 %. Midttrafik har samtlige år overholdt sit budget til administration og fællesudgifter. Det videre arbejde Midttrafiks strategiplan er fortsat gældende i Direktionen og Bestyrelsen vil i løbet af 2012 tage resultaterne op og drøfte evt. justeringer i strategiplanen. Midttrafik vil fortsat have fokus på tilfredse kunder, bestillere og leverandører. På baggrund af de allerede opnåede resultater, vil hver enkelt afdelings mål blive justeret, og de konkrete indsatsområder i de kommende år vil blive fastlagt.

16 Årets gang i Midttrafik 2011 Fra vinter til forår - fra sommer til efterår. Midttrafik forsøger i alle årets måneder at give buskunderne de bedste kår. JANUAR Tid for dig selv i ekspresfart 3. januar var der premiere på pendlerruten 901X mellem Silkeborg og Skejby/Aarhus Nord. Busserne har bl.a. stillezone, arbejdspladser og gratis internetforbindelse. Stilfærdig tur med super miljøvenlig bybus Midttrafik og Busselskabet Aarhus Sporveje afprøvede i januar og marts hybridbusser, en Solaris og en Volvo, i Aarhus for at se, om der kunne spares CO2. Testbusserne kørte både på el og diesel. I gennemsnit sparede de knap 20 % brændstof. Viborg Billet: Kør med bus for en tier Prisen for en bybusbillet, voksen, i Viborg Kommune faldt 16. januar fra 19 til 10 kr. Tag en Mixtur med Midttrafik og Arriva Tog Mixtur hedder det nye samarbejde, som skal skabe bedre sammenhæng mellem busser og tog på strækningen Herning-Aarhus. Bettina Friis Jørgensen, Aarhus, fandt på navnet Mixtur.

17 Årets gang i Midttrafik JANUAR Køreplan Favrskov Skanderborg Odder Samsø Aarhus Gyldig fra 26. juni juni 2012 favrsk OV skande rborg Od der samsø aarhus Hvad synes du om de kommende køreplaner? I Midttrafiks offentlige høring om køreplaner bidrog kunder med ca bemærkninger og idéer. Mange ønskede flere afgange og stoppesteder samt ændrede afgangstidspunkter for regionale/lokale ruter og bybusser. Høringen gav ekstraordinært mange indlæg pga. køreplanerne for det nye bybusnet i Aarhus. Mere end 160 køreplaner var i høring. februar I sne og slud gav Trafikinformation sit bedste bud I januar, februar og marts lå sne og frost tungt over Midtjylland. På dage med ustabilt vejr og uregelmæssig buskørsel holdt Midttrafiks Trafikinformation kunderne opdateret. De fleste ture blev dog afviklet fornuftigt, og kunderne orienterede sig om evt. forsinkelser på midttrafik.dk. 3. februar var der rekord med flest besøgende på én dag: tjekkede bussernes kørsel i snevejret. Der var i alt 6 mio. besøg og 18 mio. sidevisninger på hjemmesiden i marts Regionale busruter faldt på plads Regionsrådet i Region Midtjylland vedtog en omstrukturering af det regionale busrutenet. Ændringerne trådte i kraft 26. juni og sparede ca. 28 mio. kr. Effektiviseringen medførte, at nogle regionalruter forsvandt, mens andre videreføres som lokalruter af kommunerne. april God Tur: Kunderne stemmer via sms og web 7 busselskaber og 800 chauffører deltog i Midttrafiks uddannelses- og bonusprojekt God Tur, hvor de ville forbedre kundernes tilfredshed med mindst 3 % i løbet af 12 uger. Forinden var chaufførerne på efteruddannelsen Fly High med fokus på service og personlig indstilling. fortsættes...

18 april Danmarks første rejsegaranti for både bus og tog Herning Arriva Tog og Midttrafik tog fælles ansvar for kundernes samlede tur Rejsegaranti rejse med både bus og tog. Fra 1. april kunne kunder i Midt- Silkeborg GE OPLYSNINGER og Østjylland, med Mixtur Rejsegaranti, få kompensation, hvis de blev mere end 30 minutter forsinket på strækningen mellem * Skanderborg Aarhus Herning og Aarhus. indelse en SNINGER o* ted + rutenr. Om Mixtur ted + rutenr. Mixtur er et fælles projekt mellem Arriva Tog og Midttrafik, som samarbejder om at give dig hurtigere skift, mindre ventetid, mere service og bedre information. * ted + rutenr. Projektet er på strækningen Herning Aarhus. ted nr. 2 ted + rutenr. ted + rutenr. Mixtur Call Center: rejse kl. * Har du brug for information om rejse med bus og tog? Mixturs Call Center-medarbejdere sidder klar til at svare på spørgsmål omkring kombinerede bus- og togrejser på komst kl. * omst kl. * Mixtur Rejsegaranti For dig som rejser med bus og tog strækningen mellem Aarhus og Herning. Call Centret har åbent fra kl til VORDAN DU BLEV MERE END 30 MIN. FORSINKET * Midttrafiks regnskab 2010 viste rsinket 10 min., så jeg ikke nåede bussen markeret med * skal udfyldes, for at vi kan give ensation. Skriv tydeligt med blokbogstaver. fremgang i indtægterne 2010 var økonomisk set et godt år for bestillerne af kollektiv trafik: Kommunerne og Region Midtjylland. Behovet for tilskud var Vend siden 81 mio. kr. lavere end forventet. Der var 59 mio. kr. mere i indtægter end budgetteret, og kundernes billetkøb steg mere end 9 % fra 2009 til maj Bestyrelsen på studietur i Tyskland Bestyrelsen for Midttrafik tog maj på studietur for at høre om erfaringerne fra det østlige Slesvig-Holsten, hvor togselskaber, busoperatører og offentlige myndigheder har gjort en indsats for at få flere kunder i den kollektive trafik. Midttrafik vært for trafikkonference i Silkeborg 13. maj holdt Midttrafik en politisk konference om kollektiv trafik. I Silkeborg mødtes politikere, vognmænd, embedsmænd fra kommuner og region samt fagfolk.

19 Årets gang i Midttrafik maj Utraditionelle film informerer om nyt busnet i Aarhus Til informationskampagnen for det nye busnet i Aarhus, som skulle starte 8. august, blev der optaget en humoristisk TV- og biografreklame, hvor de nye bybusser kørte forvirrede rundt i midtbyen. Kampagnen blev godt modtaget af både kunder, medier og partnere. Juni Kunderne kårede Midttrafiks bedste chauffør I forbindelse med kampagnen God Tur kunne kunderne via SMS/ web stemme på en chauffør, de synes gør arbejdet særlig godt. Mikael Skou, som kørte rute 117 (Horsens - Billund) for Thykjær A/S fik flest stemmer og blev Midttrafiks bedste chauffør Han blev overrasket med blomster, midt under busturen, i Tørring. Foto: Morten Marboe Ny fælles rejsegaranti i hele Jylland De tre jyske trafikselskaber Midttrafik, Sydtrafik og NT (Nordjylland) indførte 1. juni en ny, fælles rejsegaranti. Tidligere gjaldt garantien kun, hvor rejsen sluttede i det enkelte trafikselskabs område, men nu gælder den også, hvis man undervejs kører i et andet område. Midttur skiftede navn til Flextur som er for alle Flextur (tidl. Midttur) er kørsel med taxa/minibus fra dør til dør. Kunden betaler selv en del af turen, og kommunen en anden del. Ordningen supplerer kollektiv trafik i landområder og mindre bysamfund, hvor busser og tog ikke kører så hyppigt.

20 16176_Hypercard_Abribus_118,5x175.indd 1 12/07/ Holstebro juni Køreplanskift søndag 26. juni 26. juni kom der nye køreplaner for busserne i Midttrafik. Nogle steder var der større ændringer, andre steder blot små justeringer af minuttal. Mange regionale ruter blev indskrænket. juli Sommertilbud: Kør gratis med bus til/fra Karup Lufthavn i 5 uger I ugerne 26 til 30 kostede det ikke noget at køre med busrute 29 fra Holstebro og busrute/ teletaxa 716 fra Viborg til Karup Lufthavn. Lufthavnen havde i 2011 mange flyafgange til København. Prøv rute 29 til Karup Lufthavn Fra 26. juni kører rute 29 til Karup Lufthavn. Prøv den. I ugerne er busturen på rute 29 og rute 716* til Karup nemlig gratis! Så hvad enten det gælder storbyferie, mødeaktivitet på Sjælland eller første stop mod fjerne himmelstrøg, sørger bussen og den billige flybillet til København for, at din rejse får både hjul og vinger. srpg.dk * Gælder både de faste afgange og teletaxaturene Læs mere på midttrafik.dk og karup-lufthavn.dk august HyperCard HyperCard: Nyt kort til studerende HyperCard blev fra 1. august et attraktivt tilbud for unge på en godkendt ungdomsuddannelse. Pris: kun 300 kr. pr. måned. Kortet giver billig transport mellem hjem og skole samt øvrig offentlig transport i fritiden. Forsøgsordningen varer i to år frem til 31. juli PLAG MINDRE KØR MERE Fri transport med bus og tog For 300 kr./md. i hele dit takstområde For studerende på ungdomsuddannelser hypercard.dk Nye busnet i tre store byer Tre byer fik helt nye busnet: Aarhus (den største busomlægning i Danmark), Horsens og Silkeborg. Fællesnævneren var kortere rejsetid, flere afgange og mindre ventetid men også mindre betjening i områder med få kunder. I Aarhus viste kampagnesitet nytbusnet.dk de nye linjer. Nogle kunder var forvirrede, men overordnet set gik de store omlægninger fint. I de følgende måneder blev flere linjer justeret efter de første erfaringer med afgangstider, kapacitet og nye stoppesteder.

21 Årets gang i Midttrafik september Pink Ladies kom med kage til Midttrafiks bedste busselskaber Busselskabet Aarhus Sporveje, Malling Turistbusser og Thykjær A/S fik 1. september et overraskende besøg af Midttrafiks Pink Ladies. Chaufførerne blev fejret med kage, bolsjer, badges, flag og diplomer. Selskaberne havde de bedste resultater i kundetilfredshed i God Tur. Bus-Info skifter navn til Midttrafik Kundecenter 22. september åbnede Midttrafik Kundecenter som en videreførelse af Bus-Info på Aarhus Rutebilstation. Bestyrelsesformand Arne Lægaard holdt åbningstale. Her hjælpes der med billetter, kort og rejsevejledning på tlf (alle dage kl. 7-23). Dygtige chauffører er nøglen til bedre kollektiv trafik Midttrafik fik på tre år 10 % flere tilfredse kunder i busserne. Især chaufførens indsats påvirker tilfredsheden positivt. Så Midttrafiks bestyrelse besluttede, i de kommende år, at satse massivt på efteruddannelse af chauffører og andet frontpersonale. oktober Historisk politisk aftale om letbanen i Østjylland 31. oktober aftalte staten, Aarhus Kommune og Region Midtjylland rammerne for at anlægge landets første letbane i Aarhus og omegn. De tre parter betaler etape 1, som binder lokalbanerne Grenaabanen og Odderbanen sammen med en ny strækning fra Aarhus H via Aarhus Universitetshospital i Skejby til Lystrup. Der oprettes et fælles anlægsselskab til etape 1. Kilde: COWI A/S, Preben Skaarup Landskabsarkitekt MAA. MDL., Knud Holscher Design og ÅF Lightning.

22 oktober ibus forsøg: Brug din rejsetid mere effektivt eller afslappende Midttrafik og Trafikstyrelsen afprøvede særligt indrettede busser på pendlerruter for at teste kundernes ønsker om faciliteter, der gør det muligt at bruge rejsetiden mere effektivt og behageligt. En ibus har faciliteter, man normalt ikke finder i busserne: Touch skærme, internetforbindelse, computerborde, konferenceborde, stillezone og elektronisk pladsbestilling. Gør dig synlig ved stoppestedet Midttrafik delte i efteråret/vinteren hjerteformede reflekser ud, så kunderne kan gøre sig synlige i trafikken men også for at chaufførerne nemmere kan se dem ved stoppestedet. Udbud: Busselskabet Aarhus Sporveje fortsat alene om kørsel i Aarhus Vinder af Midttrafiks 25. udbud, som omfatter ca. en fjerdedel af bybuskørslen i Aarhus, blev Busselskabet Aarhus Sporveje, som gav det bedste bud i tæt opløb med 5 andre selskaber. Den nye kontrakt, som foreløbig gælder i 8 år, sparer årligt Aarhus Kommune for 12 % - eller ca. 13 mio. kr. og sikrer bedre busser. I 2011 afgjorde Midttrafik 7 udbud og skrev kontrakt med mange busselskaber. Det giver bl.a. bedre miljø, bedre busser til kunderne og bedre økonomi for bestillerne af kollektiv trafik.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 9 - JULI 2011 Årsberetning 2010: Stabil drift og økonomisk fremgang 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 9 - JULI 2011 Årsberetning 2010: Stabil drift og økonomisk fremgang 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 9 - JULI 2011 Årsberetning 2010: Stabil drift og økonomisk fremgang 2 Nye bybusnet i Aarhus, Silkeborg og Horsens 2 Kunderne kårer Midttrafiks bedste rute og chauffører

Læs mere

WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER. Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk DECEMBER 2011

WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER. Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk DECEMBER 2011 WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN DECEMBER 2011 KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk Deltagerne på Midttrafiks workshop 21. november 2011 mødte op med mange

Læs mere

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3 Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 kl. 13.30 Lokale 12, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Scandinavian Congress Center Aarhus Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 8 - februar 2011 Stor fremgang i Midttrafiks indtægter 2 Herning: Nye bybuskøreplaner 27.

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 8 - februar 2011 Stor fremgang i Midttrafiks indtægter 2 Herning: Nye bybuskøreplaner 27. nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 8 - februar 2011 Stor fremgang i Midttrafiks indtægter 2 Herning: Nye bybuskøreplaner 27. februar 2 DSB skal køre tog på Odderbanen 2 Østjysk letbane: Designrådgiveren

Læs mere

Fortsat god og stabil drift

Fortsat god og stabil drift Fortsat god og stabil drift Busserne kører til tiden og få klager Fortsat fremgang i indtægterne: 2% over i forhold til 10 (hvor der var 10 % fremgang) Fly Highog God tur skal løfte servicen -fokus fra

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 7 - oktober 2010 Budget for 2011 klar/ Konference om kollektiv trafik 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 7 - oktober 2010 Budget for 2011 klar/ Konference om kollektiv trafik 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 7 - oktober 2010 Budget for 2011 klar/ Konference om kollektiv trafik 2 Midttrafik og Arriva Tog i tæt samarbejde 2 Se de østjyske priser på Rejseplanen.dk 3 Staten

Læs mere

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik.

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik. NYHEDSBREV KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013 Status for rejsekortet 2 Læs den nye strategiplan på Midttrafik.dk 2 Årsberetningern 2012 er på gaden Fly High II starter nye hold til september 2 Ungdomskort

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Pkt. 1: Velkomst og siden sidst samt økonomi Velkomst ved Jens Erik Sørensen Den nedsatte tekniske referencegruppe er blevet bedt

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-15-0-75-2-11 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 7. juni 2011 Midttrafik

Læs mere

Flextrafik som kollektiv trafik de åbne brugere

Flextrafik som kollektiv trafik de åbne brugere Flextrafik som kollektiv trafik de åbne brugere 1. Midttrafiks strategiplan 2. Sådan virker samordnet kørsel 3. Midttrafiks flextrafik 4. Den åbne kørsel: Midttur og teletaxakørsel 5. Det mener kunderne

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 05-03-2014 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 3. marts 2014 05-03-2014 Entreprenørudvalgsmøde 2 1. FORVENTET REGNSKAB 2013 Styr på økonomien Fortsat stigende indtægter i bustrafikken - 40 mio. kr. over 2012, 5%

Læs mere

Forbikørsler; 1. kvartal 2009

Forbikørsler; 1. kvartal 2009 Højbjerg d. 19. maj 2009 /mic Forbikørsler; 1. kvartal 2009 Nedenfor følger en oversigt over klager over forbikørsler i 1. kvartal 2009. Oversigten er fordelt på rutetype og rutenr. Klager over udgåede

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 13.00 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning

Læs mere

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder SIDEN SIDST Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder Fokus på kollektiv trafik i tyndt befolkede områder (udbredelse af flex-tur, bedre stoppestedsforhold,

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. november 2010 1-15-0-75-3-10 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 1. november 2010

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 19. august 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.45. Rabih Azad-Ahmad var forhindret i deltage.

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2013 [journalnr.] Per Elbæk pel@midttrafik.dk 8740 8328 Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Dagsorden Mandag

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Referat fra møde i Repræsentantskabet for Midttrafik

Referat fra møde i Repræsentantskabet for Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 17. maj 2011 1-00-2-11 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Referat fra møde i Repræsentantskabet for Midttrafik Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere

Læs mere

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling

Læs mere

Mixtur Den sammenhængende rejse

Mixtur Den sammenhængende rejse Mixtur Den sammenhængende rejse Hovedpunkter fra projektforløbet 2010-2012 Britta Indraccolo, Business Developer, Arriva Danmark A/S Formål Et samarbejde mellem Midttrafik og Arriva, hvor formålet er at:

Læs mere

Chaufførerne er nøglen til en attraktiv kollektiv trafik

Chaufførerne er nøglen til en attraktiv kollektiv trafik Chaufførerne er nøglen til en attraktiv kollektiv trafik Er chaufførerne dygtige og positive, bliver kunderne tilfredse og de anbefaler andre at bruge bussen. Målinger fra uddannelses- og bonusprogram

Læs mere

20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE

20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE 20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE DEN SAMLEDE REJSE DEN SAMLEDE REJSE 3 DEN SAMLEDE REJSE 4 5 DEN SAMLEDE REJSE, TEST DATA Test på data I Ringkøbing Skjern kommune 2 test, 1 med få skiftesteder, 1 mange skift.

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE MIDTTRAFIK OVERORDNEDE RESULTATER JULI 2016 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN BAGGRUND Midttrafik administrerer den kollektive trafik i Region Midtjylland og ønsker at få et indblik

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABET FOR MIDTTRAFIK 2. NOVEMBER 2012

REPRÆSENTANTSKABET FOR MIDTTRAFIK 2. NOVEMBER 2012 02-11-2012 REPRÆSENTANTSKABET FOR MIDTTRAFIK 2. NOVEMBER 2012 02-11-2012 Repræsentantskabet for Midttrafik 2 PUNKT 2 - ORIENTERING OM BUDGETTER 2013 02-11-2012 Repræsentantskabet for Midttrafik - punkt

Læs mere

Indstilling. Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18.

Indstilling. Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. august 2016 Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse Efter gennemført offentlig høring tidligere på året er der udarbejdet

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 2. november 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.00 og forts kl. 12.30-13.00. Frank Borch-Olsen

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2009 1-00-4-09 Henrik Ekstrøm Jørgensen hej@midttrafik.dk 87 40 82 00 Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic,

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar Rute 200 Skanderborg-Aarhus-Hinnerup/Hammel Høringsforslag I forbindelse med Trafikplan Aarhus 2017, som skal træde i kraft når letbanen kører næste år, foreslås afgangene på

Læs mere

årsberetning 2010 års eret ing 20

årsberetning 2010 års eret ing 20 årsberetning 2010 års eret ing 20 0 forord 2010 blev på flere måder et markant år for den kollektive trafik i Midtjylland og dermed Midttrafik. Først og fremmest var der en stigning på næsten 10 % i indtægter,

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. juni 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.45. Arne Lægaard var forhindret i deltage.

Læs mere

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne SIDEN SIDST Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne Fly High obligatorisk fra nu, drøftes og forhandles

Læs mere

Linje 8 Horsens omlægning af ruteføringen grundet udvidelse ved Rema 1000s lager

Linje 8 Horsens omlægning af ruteføringen grundet udvidelse ved Rema 1000s lager Horsens Kommune Dato Sagsbehandler e-mail Telefon 19. februar 2015 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Ændringer på bybusnettet i Horsens grundet ændringer i forløb og trafikale forhold Siden omlægningen

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Potentialer i Randers bybusser

Potentialer i Randers bybusser Randers kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. januar 2016 1-30-75-1-205-1-12 Per Elbæk pel@midttrarfik.dk 2078 5588 Potentialer i Randers bybusser Midttrafik har i samarbejde med Randers

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. oktober 2008 1-15-0-75-1-08 Lone Winther Jensen lwj@midttrafik.dk 87 40 82 21 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 26. maj 2008 1-00-3-08 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 23.

Læs mere

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik.

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik. NOTAT Team GIS og Sekretariat Sags id.: 13.05.16-P17-1-14 Sagsbeh.: DL0UCP 07-05-2014 Høring af trafikplan 2014-2018 for Sydtrafik. Trafikplan 2014-2018 er godkendt af Sydtrafiks bestyrelse og sendes i

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009 Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Region Syddanmark, 29. januar 2009 BAGGRUNDEN FOR REGIONSRÅDETS PRINCIPPER Regionen skal sikre kollektiv trafik af regional betydning og kommunerne

Læs mere

FAGLIGT FORUM TRAFIKPLAN November 2016

FAGLIGT FORUM TRAFIKPLAN November 2016 FAGLIGT FORUM TRAFIKPLAN 2017 02. November 2016 Trafikplanen i lov om trafikselskaber Indhold af trafikplanen efter lovændring i 2015 9.Trafikselskabet udarbejder med udgangspunkt i den statslige trafikplan

Læs mere

REJSEGARANTI Oplysninger om rejsegarantien Busser REJSEGARANTI EGARAN Tog Eller via mail

REJSEGARANTI Oplysninger om rejsegarantien Busser REJSEGARANTI EGARAN Tog Eller via mail REJSEGARANTI REJS GARAN I Her gælder rejsegarantien Rejsegaranti er din sikkerhed for, at du når frem i tide. Rejsegarantien omfatter alle busser i Midttrafiks område og togene på Odderbanen og Lemvigbanen.

Læs mere

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE Areal (km2) 540 Befolkning 46.894 Kommunens andel af regionens befolkning 3,7 Befolkningstæthed 86 Andel af 0 15 årige 23,6 Andel af 15 24 årige 8,9 Andel af 25 64 årige 8,9

Læs mere

Siden sidst. Økonomi. - Samlet styr på udgifterne og Trafikselskabet. - Taksterne forhøjes med 3 % i gennemsnit

Siden sidst. Økonomi. - Samlet styr på udgifterne og Trafikselskabet. - Taksterne forhøjes med 3 % i gennemsnit Siden sidst Økonomi - Samlet styr på udgifterne og Trafikselskabet - Tilbagegang i indtægterne på ca. 2 % - især salg i busserne - Taksterne forhøjes med 3 % i gennemsnit - Decentral forhandling om afskaffelse

Læs mere

UDFORDRINGER LØSNINGER

UDFORDRINGER LØSNINGER UDFORDRINGER Høj tilfredshed og stabil drift, men alligevel svært at fastholde kunderne Undersøgelser viser, at det især er omdømmet der er udfordringen 73 % af de unge foretrækker bil frem for bus 46

Læs mere

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan Bedre korrespondancer Flere afgange med faste minuttal Direkte ruteforløb Bedre betjening af Billund Lufthavn Kortere

Læs mere

FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017

FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017 FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017 GENEREL INFO: Hvorfor skifter bybusserne køreplaner? Midttrafik har i samarbejde med Aarhus Kommune besluttet, at Aarhus bybusser skifter køreplaner

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Midttrafik har nu gennemgået jeres udkast til togkøreplanerne for K11.

Midttrafik har nu gennemgået jeres udkast til togkøreplanerne for K11. Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Spørgsmål 1254 Offentligt Fra: Karin Sørensen Sendt: 31. maj 2010 09:19 Til: 'britta.indraccolo@arriva.dk' Emne: Bemærkninger til togkøreplanerne Midttrafik har nu gennemgået

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar 100 Odder-Aarhus-Hornslet Høringsforslag Afledt af Trafikplan Aarhus 2017, hvor Letbanen blandt andet vil betjene flere af de større byer langs rute 100 mellem Odder-Aarhus og

Læs mere

3 Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 1. Punkt 12 fra Midttrafiks A-kontrakt vedr. modregning i betalingen

3 Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 1. Punkt 12 fra Midttrafiks A-kontrakt vedr. modregning i betalingen Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. forslag til Budget 2013 til 1. behandling 2 Arbejdsprogram for køreplanlægning og udbud 2012/2013 1. arbejdsprogram

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 25. maj 2010 1-00-2-10 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 21.

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Forslag til organisationsplan for et trafikselskab

Forslag til organisationsplan for et trafikselskab Forslag til organisationsplan for et trafikselskab 1. januar 2007 skal der være (mindst) 1 trafikselskab i funktion i Region Midtjylland. Der er tale om en ny myndighed, som på vegne af regionen og kommunerne

Læs mere

Beslutningsprotokol for

Beslutningsprotokol for sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.00 efterfølgende temamøde Mads Nikolajsen og

Læs mere

Effekter ved afsluttede puljeprojekter Sine Amelung, sam@trafikstyrelsen.dk Henrik Severin Hansen, hsh@trafikstyrelsen.dk

Effekter ved afsluttede puljeprojekter Sine Amelung, sam@trafikstyrelsen.dk Henrik Severin Hansen, hsh@trafikstyrelsen.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Rapport fra workshop om kollektiv trafik i tyndt befolkede områder 21. november 2011

Rapport fra workshop om kollektiv trafik i tyndt befolkede områder 21. november 2011 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 30. november 2011 1-34-75-3-1-11 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Rapport fra workshop om kollektiv trafik i tyndt befolkede områder 21.

Læs mere

Pkt. Tekst Side. 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 1. 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v.

Pkt. Tekst Side. 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 1. 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v. Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. november 2011 kl. 12.30 Ferskvandscenteret, Vejlsøhus, lokale 3.06, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tegningsberettigede

Læs mere

ibus Evaluering af ibus-tiltag

ibus Evaluering af ibus-tiltag ibus Evaluering af ibus-tiltag Januar 2012 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Om undersøgelsen... 4 2.1 Respondenter... 5 3 Konklusion... 7 4 Resultater... 8 4.1 ibus generelt... 8 4.2 Internet... 11

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 26. april 2010 1-15-0-75-3-10 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 23. april 2010 Midttrafik

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Bestyrelsesformandens beretning

Læs mere

FAGLIGT FORUM DATA OG MULIGHEDER

FAGLIGT FORUM DATA OG MULIGHEDER 10. marts 2016 FAGLIGT FORUM DATA OG MULIGHEDER 15. Marts 2016 2 EMNER E boks undersøgelser Transportvane databasen Korrespondance muligheder Passagerpulsen Egne undersøgelser Realtid Tællebusser 3 E BOKS

Læs mere

Informationskampagne. Midttrafik

Informationskampagne. Midttrafik Informationskampagne Nyt busnet Midttrafik 1 Baggrund I august 2010 vedtog Aarhus Byråd den Kollektive Trafikplan. I praksis betyder den nye plan en ændring af samtlige busruter og busnumre i Aarhus. Busruterne

Læs mere

Billetkontrol i Aarhus Kommune

Billetkontrol i Aarhus Kommune Billetkontrol i Aarhus Kommune Problematisk og ustabil drift Lang tids uro og uenighed mellem nogle kontrollører og Midttrafik 9 suspenderes/bortvises for misbrug af CPR-register og fiktive kontroller

Læs mere

Notat: Betjening af Karup lufthavn

Notat: Betjening af Karup lufthavn Notat: Betjening af Karup lufthavn Generelt: Bestyrelsen for Karup Lufthavn har bedt Midttrafik udarbejde notat med forslag til betjening af lufthavnen fra hovedbyer indenfor ejerkredsen. Notatet skal

Læs mere

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene.

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Servicemål for kollektiv trafik 1. Nuværende servicemål regional kørsel Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Ved optælling af antal ture lægges følgende

Læs mere

Opsamling fra debatmøder

Opsamling fra debatmøder 0 Opsamling fra debatmøder Godsbanen i Aarhus d. 24.4.2013 Nupark i Holstebro d. 30.4.2013 Det er lettere at skræmme folk væk end at tiltrække nye. Derfor skal man værne om de kunder, der allerede er i

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 31. januar 2014 2014 1-15-0-75-2-13 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud 28. januar

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar 200 Skanderborg-Hørning-Aarhus-Hinnerup-(Hammel) Høringsforslag Både rute 109 og rute 200 har fået justeret køretider pga. forsinkelser. For at stabilisere køreplanen yderligere,

Læs mere

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik Nordisk Transportpolitisk Netværk 8. nov. 2016 Agenda Hvad er flextrafik? Flextur behovsstyret kollektiv trafik Den Samlede Rejse

Læs mere

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forsøg med incitament i kontrakter om buskørsel 2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Bilagsoversigt. 4 Orientering om regionens effektiviseringer 1. Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet med bilag

Bilagsoversigt. 4 Orientering om regionens effektiviseringer 1. Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet med bilag Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2009 1. Årsberetning 2009 3 Midttrafiks forretningsområder og hovedudfordringer

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Der var afbud fra Torben Nørregaard, hvorfor suppleant

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter 209 ansatte 6,25 mio.

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 Trafikplan for jernbanen 2008-2018 Strækninger Region Midtjylland betjenes af følgende statslige jernbanestrækninger (i parentes er anført den del af strækningen, der

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Aarhus Kommunes, Silkeborg Kommunes,

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn 1-30-72-101-2-12 14. januar 2015/OS Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn Fra den 1. juli 2012 blev den kollektive trafikbetjening af Aalborg Lufthavn forbedret ved, at regionalrute 70, 71

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Baggrund Sydtrafik udarbejdede i 2009 sin første trafikplan (8-siders resumé vedlagt som bilag). Trafikplanen bygger i væsentlig grad

Læs mere

Kommunernes og regionens fælles vision og principper for den kollektive trafik i Syd og Sønderjylland.

Kommunernes og regionens fælles vision og principper for den kollektive trafik i Syd og Sønderjylland. Kommunernes og regionens fælles vision og principper for den kollektive trafik i Syd og Sønderjylland. Gennem de sidste år er der sket store omlægninger af den kommunale og regionale bustrafik i Syd og

Læs mere

Driftsregnskab for 2011

Driftsregnskab for 2011 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 16. april 2012 1-22-1-11 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Driftsregnskab for Det samlede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Samlet

Læs mere

DSF s transportnotat 2013

DSF s transportnotat 2013 DSF s transportnotat 2013 Transportnotatet beskriver den kollektive transport i hovedtræk, samt studerendes brug heraf og prisudviklingen i de seneste år. Desuden beskrives de ændringer det medfører, at

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Skanderborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Skanderborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Skanderborg KOMMUNE Skanderborg Kommune Visioner og servicemål for Skanderborg Kommune Togtrafikken Byrådet vil arbejde for, at den dobbeltsporede jernbanestrækning mellem Skanderborg og

Læs mere

Kundetilfredsheden er steget med 10 procentpoint

Kundetilfredsheden er steget med 10 procentpoint Kundetilfredsheden er steget med 10 procentpoint Fra 82 % i 08 til 92 % i 011! Tilfredsheden med regionale og lokale ruter er på 93 % - mest tryghed i bussen, komfort, kørsel mindst tilfredshed med prisen,

Læs mere

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber 25 10 2010 Sag nr. 10/1141 Dokumentnr. 40414/10 Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber Revision af Lov om Trafikselskaber Transportministeren har igangsat en evaluering af lovgivningen

Læs mere

FLEXTRAFIKPLAN FOR NORDJYLLAND 2013-16

FLEXTRAFIKPLAN FOR NORDJYLLAND 2013-16 FLEXTRAFIKPLAN FOR NORDJYLLAND 2013-16 Flextrafikplan for Nordjylland 2013-16 Baggrund for planen Organisering af planarbejdet Udgangspunktet for planen Indhold i planen Baggrund for planen Forretningsplan

Læs mere