SF120-A Brugsanvisning 43 47

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SF120-A Brugsanvisning 43 47"

Transkript

1 *336377* DK Brugsanvisning 43 47

2 1

3 2 R L STOP click

4

5 Batteridreven skruemaskine Læs brugsanvisningen nøje, inden maskinen tages i brug, og følg brugsanvisningen. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med maskinen. Sørg for at brugsanvisningen altid følger med ved overdragelse af maskinen til andre. Generelle henvisninger Symboler som f.eks. angiver, at der er tale om henvisninger, som er specielt vigtige for sikkerheden. Disse skal altid følges, da der ellers er fare for alvorlige skader. Advarsel: høj spænding. Tallene henviser til billeder. Billederne til teksten finder De på omslaget, som kan foldes ud. Hold omslaget åbent, når De læser brugsanvisningen. Når der i teksten i denne brugsanvisning står «maskinen», refereres der altid til SF 120-A med batteri. Betjeningsdele og maskinkomponenter Afbryder med elektronisk hastighedskontrol Højre-/venstreomskifter Gearskifter Indstillingsring til momentkobling Motorbremse Udløser til batteri (to) Selvspændende borepatron Dobbelbit (PH2 / PZD2) Indhold Side Generelle henvisninger 43 Tekniske data 44 Maskinen er beregnet til følgende brug 44 Sikkerhedshenvisninger 45 Ibrugtagning 46 Anvendelse 46 Vedligeholde og pasning 46 Garanti 47 Genbrug 47 Konformitetserklæring se omslag Ved brug af maskinen skal følgende betingelser altid overholdes: må kun anvendes håndholdt må aldrig anvendes i omgivelser med fare for eksplosion. 43

6 Tekniske data Batteridreven skruemaskine Spænding 12 Volt Maskinvægt inklusiv batteri og borepatron 2 kg Mål (L x H x B) 261 x 172 x 61 mm Omdrejningstal 1. gear: o/min. 2. gear: o/min. Bitholder/spændeområde selvspændende bitholder 1,5 13 mm Moment max. 21 Nm (indstilling borsymbol) Indstilling af moment 1 10 Nm (i 20 trin) Vibration under 2,5 m/s2 Støj under 70 db (A) Hastighedsregulering elektronisk via afbryder Højre-/venstreløb elektronisk afbryder med omskifter under drift Spindelbremse når skruemaskinen er slukket Motorstop via afbryderen Støvtæt forseglet og permanentsmurt (vedligeholdelsesfri) Batteri SBP 12 SFB 125 Spænding 12 Volt 12 Volt Batterikapacitet 12 Voltx2,0 Ah = 24 Wh 12Voltx3,0 Ah = 36 Wh Vægt 0,69 kg 0,73 kg Temperaturovervågning ja ja Celletype Nikkelcadmium Nikkel-Matalbydrid Sub C design Sub C design Antal celler Ret til tekniske ændringer forbeholdes Maskinen er beregnet til følgende brug: Skruetype/anvendelse Størrelse Gear Træeskrue/spånpladeskruer op til 5 mm 2. gear i gran/spånplade fra 5-8 mm 1. gear Gevindskruer (maskinskrue) op til M8 1./2. gear Skruer i plasticdybler Skrue 10 mm 1. gear Plastikdybel 12 mm Bortype/anvendelse Størrelse Gear Træspiralbor i blødt træ/spånplade 30 mm 2. gear Træspiralbor i hårdt træ 20 mm 2. gear Spiralbor i blødt træ/spånplade 30 mm 2. gear Spiralbor i hårdt træ 20 mm 2. gear Planfræsebor i blødt træ/spånplade 25 mm 2. gear Planfræsebor i hårdt træ 12 mm 2. gear Hulsav i blødt træ/spånplade op til 68 mm 1. gear HSS spiralbor i metal (stål) op til 6 mm 2. gear Forboring med 6 mm bor fra 6 mm til 10 mm 1. gear Murbor i mursten op til 6 mm 1. gear Specialværktøj/anvendelse Størrelse Gear Gevindskæring i metal op til M8 1. gear Afgratning, afgratning af huller i metal, trådbørste, slibestift, slibepapir 1. gear 44

7 Sikkerhedshenvisninger Ved brug af elværktøj skal følgende generelle sikkerhedsregler overholdes til forebyggelse af elektrisk stød, legemsbeskadigelse og brandfare. Læs og overhold nedenstående instrukser, inden De bruger maskinen. 1. Anvend beskyttelsesudstyr Brug beskyttelsesbriller Brug åndedrætsværn ved støvende arbejde 2. Anvend egnet arbejdsbeklædning Undgå løsthængende tøj, løsthængende langt hår og smykker, som kan blive fanget af bevægelige dele. Brug skridsikkert fodtøj. 3. Indret arbejdsomgivelserne sikkert Hold arbejdsomgivelserne fri for genstande, som De kan komme til skade ved. Sørg for god belysning. Hold uvedkommende personer væk fra arbejdsområdet. 4. Vær opmærksom på omgivelserne Anvend ikke maskinen i nærheden af brændbare væsker eller gasser. Anvend ikke maskinen under vand. 5. Test altid maskinen før hver ibrugtagning Kontroller at maskinen er i forsvarlig stand. Undlad at bruge maskinen, hvis den er beskadiget, hvis maskinen ikke er komplet, eller hvis betjeningsdelene ikke fungerer fejlfrit. 6. Anvend det rigtige værktøj Forvis Dem om, at værktøjet (bor etc.) har det indstik, der passer til maskinen, og sidder ordentligt fast i borholderen. Anvend kun anbefalet originalt Hilti tilbehør og ekstraudstyr. 7. Anvend kun maskinen til de formål, den er beregnet til (se side 44). Undgå at overbelaste maskinen. arbejdet. Kontrollér derfor arbejdsområdet forud for arbejdet, f.eks. med en metaldetektor. Undgå kropskontakt med jordede dele som f.eks. rør eller radiatorer. Udvendige metaldele på maskinen kan blive spændingsførende, hvis De f.eks. ved en fejl er kommet til at bore ind i en strømledning. 10. Undgå at maskinen starter utilsigtet Når maskinen ikke er i brug (f.eks. i en arbejdspause), før service, ved skift af bor og under transport, skal transportsikringen benyttes (venstre/højre-omskifter i midterstilling ). 11. Hold maskine og bor i god stand Følg instrukserne med hensyn til pasning og vedligeholdelse og rettidigt skift af bor. Brug aldrig maskinen, hvis den er snavset eller våd. Støv eller fugt på maskinens overflade giver et dårligere holdepunkt. Reparationer på maskinen må kun udføres af autoriserede fagfolk, og der skal anvendes originale Hilti reservedele. I modsat fald er der risiko for skader og ulykker. Vi opfordrer derfor til kun at lade reparationer udføre hos Hilti eller et af Hilti autoriseret værksted. 12. Undgå kortslutninger af batteriet (tilbehør) Hvis kontakterne på batteriet kortsluttes, er der brandfare. 13. Kontroller, at batteriet sidder korrekt i maskinen, inden De går i gang med arbejdet. Hvis batteriet ikke sidder rigtigt, kan det falde ud under arbejdet og medføre beskadigelse. 14. Hold maskinen uden for små børns rækkevidde. For at kunne anvende maskinen uden at yde skade på personer og/eller ting, er det en forudsætning, at man er bekendt med brugsanvisningen 8. Brug en sikker arbejdsmetode Undgå at stå i en akavet stilling. Sørg for hele tiden at have et solidt fodfæste. Bevar opmærksomheden under arbejdet; boret kan til enhver tid utilsigtet sætte sig fast. Sluk for maskinen, hvis De bliver distraheret fra arbejdet. 9. Pas på skjulte ledninger Skjulte elektriske ledninger og gas- og vandrør udgør en alvorlig risiko, hvis de beskadiges i forbindelse med 45

8 Ibrugtagning boremaskine må kun anvendes sammen med batteri SBP12 eller SFB125. Før ibrugtagning skal et nyt batteri altid lades 24 timer normalt eller op til 12 timer med opfriskefunktion, så cellerne kan formatere sig. Ved lave udendørs temperaturer: batteriets kapacitet falder ved lave temperaturer. Opbevar batteriet ved rumtemperatur, når det ikke er i brug. Ved høje udendørs temperaturer: opbevar aldrig batteriet i solen, på radiatorer eller bag vinduesruder. Arbejd ikke så længe med skruema-skinen, at den går helt i stå. Battericellerne kan tage skade ved total afladning. Indstilling af moment Justeringsring for omdrejningsmomentkobling Indstilling af ønsket omdrejningsmoment (1 Nm 10 Nm) sker ved at dreje justeringsringen til ønsket position (trin 1 til trin 20). I positionen med borsymbolet overkobles omdrejningsmomentkoblingen. I denne position giver skruemaskinen et omdrejningsmoment på ca. 21 Nm (blokeringsmoment). Højre-/venstreløb Højre-/venstre-omskifter Via omskifteren vælges værktøjsspindelens omdrejningsretning. En spærreanordning forhindrer, at der kan skiftes, mens motoren er i gang. Når omskifteren er i midterstilling blokeres afbryderen Hastighedsregulering Elektronisk afbryder Omdrejningstallet kan reguleres trinløst op til maksimalt omdrejningstal ved at trykke afbryderen langsomt ind. Anvendelse Isætning/udtagning af bitholder/bor Benyt transportsikringen for at beskytte mod utilsigtet start. Borepatron Boret kan spændes eller løsnes uden nøgle. Borespindlen er blokeret, når maskinen er afbrudt. Dette er en hjælp ved åbning/lukning af borepatronen. Udtagning af batteri Låseknap batteri (2-fingerbetjent) Ved udskiftning af batteri trykkes låseknapperne ind, hvorefter batteriet SBP 12 kan tages ud af skruemaskinen. Isætning af batteri Skub batteriet ind, indtil det ikke kan komme længere. Der skal høres et klart klik. Der må kun anvendes Hilti batteri SBP12 eller SFB125. Opladning af batteri Der må kun anvendes Hilti ladeapparat SFC7/18, TCU7/36 eller SBC12H. Ladeproceduren er beskrevet i brugsanvisningen til ladeapparatet. Hvis SFB125 batteriet oplades i det gamle ladeapparat SBC12H, må der påregnes et kapacitetstab. Fuld kapacitet opnås med ladeapparat SFC7/18 og TCU7/36. Indstilling af gear 2-gears-omskifter Med den mekaniske 2-gears-omskifter vælges det øn-skede omdrejningstal (1. gear: o/min. eller 2. gear: o/min.). Skift må kun ske, når motoren står stille. Vedligeholdelse og pasning Vedligeholdelse Maskinens udvendige hus er fremstillet af slagfast plastikmateriale. Grebet og støvafskærmningen består af elastomermateriale. Rengør jævnligt maskinhuset udvendigt med en let fugtig klud. Anvend ikke spray, dampstråler eller rindende vand til rengøring! Det kan forringe maskinens elektriske sikkerhed. Hold altid maskinens greb fri for olie og fedt. Anvend ikke silikoneholdige plejemidler. Anvend aldrig maskinen, hvis luftindtaget er stoppet! Rengør luftindtaget forsigtigt med en tør børste. Undgå at der kommer fremmedlegemer ind i maskinens indvendige dele. Vedligehold også borene. Fjern fastsiddende snavs. Hold altid indstikket rent og let smurt. Batteri SBP12, SFB125 Kontaktfladerne skal altid være fri for støv og olie. Rengør kontaktfladerne efter behov med en ren pudseklud. Hvis batterikapaciteten efter længere tids brug falder til under acceptabelt niveau, anbefales det at lade batteriet teste hos Hilti. Vedligeholdelse, service Kontrollér jævnligt alle udvendige dele på maskinen for eventuelle skader og forvis Dem om, at alle betjeningsdelene fungerer fejlfrit. Brug ikke maskinen, hvis den er beskadiget, eller betjeningsdelene ikke fungerer fejlfrit. Send i så fald maskinen til reparation hos Hilti. 46

9 Garanti Hilti Danmark A/S garanterer for, at det leverede værktøj er fri for materiale- og fabrikationsfejl. Denne garanti gælder dog kun, sålænge værktøjet anvendes og behandles samt vedligeholdes og rengøres i overensstemmelse med Hilti-brugsanvisningen. Eventuelle garantikrav skal gøres gældende inden 12 måneder fra købsdatoen (fakturadatoen). Endvidere er det en betingelse, at den såkaldte tekniske enhed er bevaret, dvs. at der udelukkende er anvendt originale Hilti-forbrugsmaterialer, -tilbehør og -reservedele. Garantien omfatter gratis reparation eller udskiftning af defekte dele. Dele, der som følge af normalt slid trænger til at blive udskiftet eller repareret, er ikke omfattet af garantien. Hilti Danmark A/S påtager sig ikke noget ansvar ud over det lovmæssigt foreskrevne. Hilti Danmark A/S påtager sig således intet ansvar for direkte eller indirekte skader, ej heller for følgeskader, tab eller omkostninger, som er opstået i forbindelse med anvendelse af værktøjet, eller skader som er opstået, fordi værktøjet er anvendt uhensigtsmæssigt. Hilti Danmark A/S garanterer ikke for ej heller stiltiende at værktøjet er egnet til et bestemt formål. I forbindelse med reparation eller udskiftning af værktøjet og/eller dele deraf forudsættes det, at værktøjet og/eller de pågældende dele indsendes til Hilti Danmark A/S umiddelbart efter, at skaden er påvist. Nærværende garanti omhandler samtlige garantiforpligtelser fra Hilti s side og erstatter alle tidligere eller samtidige garantibestemmelser, såvel skriftlige som mundtlige. Genbrug Hilti maskiner er i vid udstrækning fremstillet af materialer, som kan genbruges. En forudsætning for genbrug er at materialerne sorteres hensigtsmæssigt. Hilti kan tage Deres gamle maskine retur til genbrug. Spørg Hilti kundeservice eller Deres Hilti konsulent. Hvis De selv vil aflevere Deres maskine til genbrug: skil maskinen ad, hvis dette er muligt uden specialværktøj. Aftør de oliesmurte dele med køkkenrulle, opsug olieudslip med køkkenrulle og bortskaf det på forsvarlig vis. Luk aldrig olie ud i afløbssystemet eller på jorden. De enkelte dele sorteres som følger: Komponent Hovedmateriale Genbrug Værktøjskuffert Plastik Plastik til genbrug Hus Plastik Plastik til genbrug Motor Stål, kobber Metal til genbrug Gear Stål Metal til genbrug Borepatron Plastik Plastik til genbrug Stål Metal til genbrug Skruer, smådele Stål Metal til genbrug Batteri Hilti batteri SBP 12 består af 10 nikkelkadmium celler. Hilti batteri SFB 125 består af 10 nikkelmetalhydrid celler. Både De og Hilti er ansvarlige for at genbruge de brugte batterier på en miljømæssige forsvarlig måde. Vigtigt: Kast ikke brugte batterier i husholdningsaffaldet, på åben ild eller i vandet. Bortskaf batterierne i henhold til de nationale regler eller indlever de brugte batterier til Hilti. 47

10 Konformitätserklärung Bezeichnung: Akku-Montageschrauber Typenbezeichnung: Konstruktionsjahr: 1999 Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den folgenden Richtlinien und Normen übereinstimmt: 98/37/EG, 89/336/EWG, 91/157/EWG, 93/86/EWG, EN , EN Dichiarazione di conformità EC Descrizione: Avvitatore Designazione del tipo: Anno di progettazione: 1999 Assumendone la piena responsabilità, dichiariamo che questo prodotto è conforme alle seguenti norme ed ai relativi documenti: 98/37/CE, 89/336/CEE, 91/157/ECEE, 93/86/CEE, EN , EN EC declaration of conformity Description: Battery screwdriver Designation: Year of desing: 1999 We declare, under our sole responsibility, that this product complies with the following standards or standardization documents: 98/37/EC, 89/336/EEC, 91/157/EEC, 93/86/EEC, EN , EN EG-overeenkomstigheidsverklaring Benaming: Accu schroefmachine Type: Bouwjaar: 1999 Wij verklaren in eigen verantwoordelijkheid dat dit product beantwoordt aan de volgende richtlijnen en normen: 98/37/EG, 89/336/EEG, 91/157/EEG, 93/86/EEG, EN , EN Déclaration de conformité Désignation: Visseuse-perceuse sans fil Modèle/type: Année de conception: 1999 Nous déclarons sous notre seule et unique responsabilité que ce produit est conforme aux directives et normes suivantes: 98/37/CE, 89/336/CEE, 91/157/CEE, 93/86/CEE, EN , EN Declaração de conformidade EC Descrição Aparafusadora a bateria Designação Ano de design 1999 Declaramos, sob nossa responsabilidade, que este produto está de acordo com as seguintes normas e documentos: 98/37/EG, 89/336/EEG, 91/157/EEG, 93/86/EEG, EN , EN

11 Vaatimuksenmukaisuusvakuutus Nimike Akkuporakone/-ruuvain Tyyppimerkintä SF 120-A Suunnitteluvuosi 1999 Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä tuote on seuraavien suositusten ja normien mukainen: 98/37/EG, 89/336/EWG, 91/157/EWG, 93/86/EWG, EN , EN EC ühilduvuse tunnistus Nimetus: Akutrell Tähis: Konstrueerimisaasta: 1999 Kinnitame, et see toode vastab järgmistele direktiividele ja standarditele: 98/37/EC, 89/336/EEC, 91/157/EEC, 93/86/EEC, EN , EN Samsvarserklæring Betegnelse: Akku skrumaskin Modell/type: Produksjonsår: 1999 Vi erklærer herved at dette produktet er i overensstemmelse med følgende normer eller standarder: 98/37/EG, 89/336/EWG, 91/157/EWG, 93/86/EWG, EN , EN EG-Försäkran om överensstämmelse Benämning: batteriskruvdragare Typbeteckning: Konstruktionsår: 1999 Vi intygar på eget ansvar att denna produkt överensstämmer med följande direktiv och standarder: 98/37/EG, 89/336/EWG, 91/157/EWG, 93/86/EWG, EN , EN Atbilstîba EK direktîvåm Apraksts: Skrüvgriezis ar bateriju Apzîméjums: Izstrådes gads: 1999 Més péc paßu atbildîbas apliecinåm, ka ßis izstrådåjums atbilst sekojoßåm direktîvåm un standartiem: 98/37/EC, 89/336/EEC, 91/157/EEC, 93/86/EEC, EN , EN Atitikimo EB reikalavimams deklaracija Apra ymas: Atsuktuvas su baterija Pavadinimas: Sukapplerimo metai: 1999 Prisiimdami visà atsakomyb, parei kiame, kad gaminys atitinka iuos standartus ir direktyvas: 98/37/EC, 89/336/EEC, 91/157/EEC, 93/86/EEC, EN , EN ήλωση συµµόρφωσης ΕΕ Περιγραφή: Κατσαβιδι µπαταριας Μοντέλο/Τύπος: SF 120-A Έτος σχεδίασης: 1999 ηλώνουµε υπεύθυνα ότι το συγκεκριµένο προϊόν συµµορφώνεται µε τα ακόλουθα κριτήρια ή έγγραφα προδιαγραφών: 98/37/EG, 89/336/EWG, 91/157/EWG, 93/86/EWG, EN , EN Hilti Corporation Keith Paige Dr. Felix Ferlemann Head Business Unit Head Development Direct Fastening Screw Fastening September 1999 September 1999

12 Hilti Corporation FL-9494 Schaan Tel.: +423 / Fax: +423 / Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan W Pos. 1 1 Printed in Liechtenstein 2001 Right of technical and programme changes reserved S. E. & O D

SF100-A Brugsanvisning 43 47

SF100-A Brugsanvisning 43 47 *336380* 336380 DK Brugsanvisning 43 47 1 2 R L STOP 3 4 1-10 6 7 8 9 9 10 5 click Batteridreven skruemaskine Læs brugsanvisningen nøje, inden maskinen tages i brug, og følg brugsanvisningen. Opbevar

Læs mere

SF 4000 Brugsanvisning 43 47

SF 4000 Brugsanvisning 43 47 *334428* 334428 SF 4000 DK Brugsanvisning 43 47 1 2 3 Click 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SF4000 Gipsskruemaskine Læs brugsanvisningen nøje, inden maskinen tages i brug. Opbevar altid brugsanvisningen sammen

Læs mere

TE 6-A Brugsanvisning 43 48

TE 6-A Brugsanvisning 43 48 *332015* 332015 TE 6-A DK Brugsanvisning 43 48 1 2 STOP R L 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TE 6-A Akku-borehammer Læs brugsanvisningen nøje, inden maskinen tages i brug. Opbevar altid brugsanvisningen sammen

Læs mere

TE 2/TE 2-S/TE 2-M Brugsanvisning 57 64

TE 2/TE 2-S/TE 2-M Brugsanvisning 57 64 *376008* 376008 TE 2/TE 2-S/TE 2-M da Brugsanvisning 57 64 1 TE2 TE2-S TE2-M 2 TE2-M 3 TE2-M 4 5 6 7 TE2 7a 7b 7 TE2-S 7a 7b 7c 7 TE2-M 7a 7b 7c 7d 8 9 10 R L R L R L TE 2/TE 2-S/TE 2-M Borehammer Læs

Læs mere

SD45. Brugsanvisning 23 25

SD45. Brugsanvisning 23 25 *255576* 255576 SD45 Brugsanvisning 23 25 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel! Når man benytter elektrisk værktøj, bør man altid følge nedenstående grundlæggende sikkerhedsregler for at undgå, at der opstår

Læs mere

WSR 1200-PE Brugsanvisning 57 62

WSR 1200-PE Brugsanvisning 57 62 *325934* 325934 WSR 1200-PE DK Brugsanvisning 57 62 1 2 3 min.40mm 4 min.40mm 5 6 7 8 9 max. 25mm 10 11 12 WSR 1200-PE bajonetsav Læs brugsanvisningen nøje, inden maskinen tages i brug. Opbevar altid brugsanvisningen

Læs mere

SF 4000-A Brugsanvisning 57 64

SF 4000-A Brugsanvisning 57 64 *340750* 340750 SF 4000-A DK Brugsanvisning 57 64 1 2 3 Click 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 L R STOP 16 SF4000-A Gipsskruemaskine Læs brugsanvisningen grundigt, inden maskinen tages i brug. Opbevar altid

Læs mere

TE 76 Brugsanvisning 57 63

TE 76 Brugsanvisning 57 63 *332592* 332592 TE 76 DK Brugsanvisning 57 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100% 50% 10 11 12 13 14 Læs brugsanvisningen nøje, inden maskinen tages i brug. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med maskinen. Sørg

Læs mere

TE2-A batteridreven borehammer

TE2-A batteridreven borehammer 08 BA TE2-A 13.02.2004 9:00 Uhr Seite 71 TE2-A batteridreven borehammer Læs brugsanvisningen nøje, inden maskinen tages i brug. Opbevar altid instruktionsbogen sammen med maskinen. Sørg for at brugsanvisningen

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

TE 6-S / TE 6-C Brugsanvisning 71 80

TE 6-S / TE 6-C Brugsanvisning 71 80 *340104* 340104 TE 6-S / TE 6-C DK Brugsanvisning 71 80 1 2 3 3a TE 6-S 3b TE 6-C 4 5 6 R L R L 7 TE 6-C TE 6-S 8 9 C 3 2 1 A B 5 4 10 11 D F 6 E 7 H G 12 K 8 L TE 6-S/TE 6-C Borehammer Læs brugsanvisningen

Læs mere

SR16. Brugsanvisning 30 33

SR16. Brugsanvisning 30 33 *255579* 255579 SR16 Brugsanvisning 30 33 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel! Når man benytter elektrisk værktøj, bør man altid følge nedenstående grundlæggende sikkerhedsregler for at undgå, at der opstår

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

SF150-A Brugsanvisning 43 48

SF150-A Brugsanvisning 43 48 *340464* 340464 DK Brugsanvisning 43 48 1 2 L R STOP 3 2 1 4 1-15 5 7 9 11 15 5 6 7 Batteridreven skruemaskine Læs brugsanvisningen nøje, inden maskinen tages i brug, og følg brugsanvisningen. Opbevar

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL MODEL VARMETÆPPE. Brugsanvisning 2

ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL MODEL VARMETÆPPE. Brugsanvisning 2 MODEL 79576 ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL DA VARMETÆPPE Brugsanvisning 2 NO SV FI Fremstillet i P.R.C. 6001 - Zhejiang Cixi Kanghong, Zhejiang EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2007

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

SR 1500 Set SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500

SR 1500 Set SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500 K0061IVZ.fm SR 1500 Set SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500 Betriebsanleitung.................... 3 Operating Instruction................. 6 Instructions d'utilisation............... 9 Handleiding.......................

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG!

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 2400W LØVSUGER Art nr 76701015 EAN nr 5709133910440 LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 1 Spænding: 230-240V ~ 50Hz Effekt: 2400W Omdrejningshastighed: 14000 o/min Lufthastighed: 270 km/t Luftvolumen max: 13,2

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

Brugsvejledning Luftrenser

Brugsvejledning Luftrenser Brugsvejledning Luftrenser A300/A600/A700/A1700/A2500 HEPA A300 HEPA A600 HEPA A700 HEPA A1700 HEPA A2500HEPA 1 Tillykke med din nye Pullman Ermator Pullman Ermator bygger på mange års erfaring under navnet

Læs mere

C 7. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 10.12.2013 Doc-Nr: PUB / 5164726 / 000 / 00

C 7. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 10.12.2013 Doc-Nr: PUB / 5164726 / 000 / 00 C 7 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Οδηγιες

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

SF 151-A / SFH 151-A. Käyttöohje Manual de instruções Οδηγιες χρησεως Инструкция по зксплуатации Lietoßanas pamåcîba Instrukcija.

SF 151-A / SFH 151-A. Käyttöohje Manual de instruções Οδηγιες χρησεως Инструкция по зксплуатации Lietoßanas pamåcîba Instrukcija. SF 151-A / SFH 151-A Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual

Læs mere

C 4/12-50. Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

C 4/12-50. Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı C 4/12-50 Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ

Læs mere

DG150 Brugsanvisning 11 20

DG150 Brugsanvisning 11 20 *371750* 371750 DK Brugsanvisning 11 20 1 2 21 22 3 23 24 25 26 27 28 29 Vinkelsliber med DPC20 Læs brugsanvisningen nøje, inden maskinen tages i brug. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med maskinen.

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/avent SCD505 EN User manual 3 DA Brugervejledning 13 DE Benutzerhandbuch 23 ES Manual del usuario 47 SV Användarhandbok 121 AR 141 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning 2006/1 DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Udpakning

Læs mere

TP 19000 S 115 167 6156 / 4900-1.0

TP 19000 S 115 167 6156 / 4900-1.0 P0021IVZ.fm TP 19000 S Betriebsanleitung.....................3 Operating Instruction..................7 Instructions d utilisation...............11 Handleiding........................16 Manual de uso......................21

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug.

GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug. GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug. BESKRIVELSE AF GRÆSTRIMMEREN 1. Håndtag 12. Strømstik 2. Låsegreb

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL 6 0 27 5 60 KOMPOSTKVÆRN 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2 ANVENDELSESOMRÅDE Deres have kompostkværner blevet designet til kværning af haveaffald, inklusive

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10 BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE Model GT-LCS-10 II/05/10 INDHOLDSFORTEGNELSE LEVERINGSOMFANG Side 1 TEKNISKE DATE Side 1 LEVERINGSOMFANG 1 Lyskæde til udendørs brug Adapter NFD-240010-IP44 Betjeningsvejledning

Læs mere

borer også i træ, metal og murværk

borer også i træ, metal og murværk Lille kaos Mere end blot en batteriskruemaskine borer også i træ, metal og murværk Stor ros Make it your home. Skab dit eget hjem med batterislagboremaskinen PSB 10,8 LI-2. Den er ikke blot utrolig alsidig,

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SFC22-A/ SFC 14-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

AKKU- VÆRKTØJ TIL PROFESSIONELLE I AUTOINDUSTRIEN OG PÅ VÆRKSTEDER. People. Passion. Performance.

AKKU- VÆRKTØJ TIL PROFESSIONELLE I AUTOINDUSTRIEN OG PÅ VÆRKSTEDER. People. Passion. Performance. AKKU- VÆRKTØJ TIL PROFESSIONELLE I AUTOINDUSTRIEN OG PÅ VÆRKSTEDER People. Passion. Performance. Akku-værktøj - fra Chicago Pneumatic 3 NO LIMITS Kan du fikse det? Kan du nå det? Hvornår er du færdig?

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning SMD 57 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00 HDM 330 HDM 500 3 ORIGINAL BRUGSANVISNING HDM 330/500 Mørtelpistol Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden maskinen tages i brug. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med maskinen. Sørg for, at

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

C 7/24, C 7/36-ACS. Bruksanvisning. Käyttöohje. Οδηγιες χρησεως Kasutusjuhend Lietošanas pamācība Instrukcija. ar kk. Пайдалану бойынша басшылық

C 7/24, C 7/36-ACS. Bruksanvisning. Käyttöohje. Οδηγιες χρησεως Kasutusjuhend Lietošanas pamācība Instrukcija. ar kk. Пайдалану бойынша басшылық C 7/24, C 7/36-ACS Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Læs mere

Brugsanvisning og advarsler

Brugsanvisning og advarsler Brugsanvisning og advarsler DK/NO Indhold Generelle advarsler Sikkerhed og advarsler Indhold Generelle advarsler Side 90 Sikkerhed og advarsler Side 90 Produktdele Side 91 Kom hurtigt i gang Side 92 Opladning/lading

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL Vare nr. 10000140 Model nr. 14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Anvendelse...

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

. Apparatet må kun bruges af professionelle. Lacl aldrig et fladt batteri sidde i apparatet, da dette kan

. Apparatet må kun bruges af professionelle. Lacl aldrig et fladt batteri sidde i apparatet, da dette kan {D Vink Biggenstaartcoupeerder @ Vink Piglet's Tailcutter (G) vink Ldcoupe Queue de Porcelet GD Vink Ferkelschwanz-kupiergeråt ad Vink Tagliacode GD VinkGrisehateklipper Vink Livestock equipment {p Vink

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

TE 46/TE 56/TE 56-ATC Kombihammer

TE 46/TE 56/TE 56-ATC Kombihammer TE 46/TE 56/TE 56-ATC Kombihammer Læs brugsanvisningen nøje, inden maskinen tages i brug. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med maskinen. Sørg for at brugsanvisningen altid følger med ved overdragelse

Læs mere

Få det. På den rigtige. gjort. måde!

Få det. På den rigtige. gjort. måde! Få det gjort. På den rigtige måde! NYHED! De batteridrevne bore-/skruemaskiner PSR 14,4 LI-2 og PSR 18 LI-2 fra Bosch med Bosch PowerControl. Det har aldrig været mere komfortabelt og enkelt at bore og

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER MT 6742 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU 8 9 7 1 2 3 4 5 6 2 A B B C D E F 3 DANSK 5-15 SUOMI 16-26 NORSK 27-37 SVENSKA 38-48 ITALIANO 49-59 PORTUGUÊS 60-70 NEDERLANDS

Læs mere

VENLIGST LÆS INSTRUKTIONS MANUAL GRUNDIGT FØR BRUG

VENLIGST LÆS INSTRUKTIONS MANUAL GRUNDIGT FØR BRUG Instruktions Manual Græstrimmer Art: 76700510 / 76700515 EAN: 5709133910396 / 5709133910426 VENLIGST LÆS INSTRUKTIONS MANUAL GRUNDIGT FØR BRUG 1 A D 16 2 Beskrivelser: 1 Græs trimmer Nedre del 9 Beskyttelseshætte

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Manual KEF TGW 125 Vådelektrodesliber

Manual KEF TGW 125 Vådelektrodesliber KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 DK 9460 Brovst Danmark Tel. + 45 9823 6266 Fax. + 45 9823 6144 Manual KEF TGW 125 Vådelektrodesliber EU-overensstemmelseserklæring KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 Dk-9460 Brovst

Læs mere

TE16 / TE16-C / TE16-M

TE16 / TE16-C / TE16-M *287428* 287428 TE16 / TE16-C / TE16-M Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones Brugsanvisning Käyttöohje

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

DK Betjeningsvejledning

DK Betjeningsvejledning DK Betjeningsvejledning DK BETJENINGSVEJLEDNING Du kan også finde betjeningsvejledningen på Leifheits hjemmeside www.leifheit.de Indholdsfortegnelse: 1. TEKNISKE DATA 2. MEDFØLGER VED LEVERING 3. TILSIGTET

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Præcision i en klasse for sig.

Præcision i en klasse for sig. METAL Præcision i en klasse for sig. Kraftige FEIN boremaskiner med ultrapræcis lejring. FEIN specialisten inden for slidstærkt elværktøj. For mere end 115 år siden revolutionerede FEIN arbejdsverdenen

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

Nemmere. bliver det ikke. Make it your home. Skab dit eget hjem med batteri-skruemaskinen

Nemmere. bliver det ikke. Make it your home. Skab dit eget hjem med batteri-skruemaskinen Planlagt. Udført. Nemmere bliver det ikke Make it your home. Skab dit eget hjem med batteri-skruemaskinen PSR 18 LI-2i med slagfunktion. Uanset om du skal bore i murværk eller i træ og metal, får du et

Læs mere

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder Tørstofmåler til foder med elektronisk vægt Indledning Tillykke med din nye. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan testeren skal bruges. Læs derfor brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning. Brugsanvisningen

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

KARTOFFEL- SKRÆLLER. Brugsanvisning KARTOFFELSKRÆLLER. Brugsanvisning 2

KARTOFFEL- SKRÆLLER. Brugsanvisning KARTOFFELSKRÆLLER. Brugsanvisning 2 MODEL 70182 KARTOFFEL- SKRÆLLER Brugsanvisning DK KARTOFFELSKRÆLLER Brugsanvisning 2 Fremstillet i P.R.C. 6114 - Shunde Golden Light, Guangdong. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

TE 1. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5138943 / 000 / 00

TE 1. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5138943 / 000 / 00 TE 1 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Οδηγιες

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

RC-Auto Toyota Tundra, art. M379

RC-Auto Toyota Tundra, art. M379 BETJENINGSVEJLEDNING RC-Auto Toyota Tundra, art. M379 Mange tak for beslutningen om købet af et produkt fra Millennium 2000-serien. Vi ønsker Jer megen morskab med apparatet. Vær venligst opmærksom på

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Krøger - B600 GB DE FR DK FI RU IT JP

Krøger - B600 GB DE FR DK FI RU IT JP Krøger - B600 GB DE FR DK FI RU ES PL IT JP Battery Operated Caulking Gun / Operating and Safety Instructions Batterie Fugenpistole / Bedienungs- und Sicherheitshinweise Pistolet d étanchéité à batterie

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SIW 22T-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ

Læs mere