ANNONCE - SCHEEL & ORLOFF. Tårnby Kongelundsvej Kastrup Tlf.: Amager Amagerbrogade København S Tlf.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANNONCE - SCHEEL & ORLOFF. Tårnby Kongelundsvej 268 2770 Kastrup Tlf.: 32 52 59 59. Amager Amagerbrogade 34 2300 København S Tlf."

Transkript

1 ÅRGANG 32 Nr. 2 MAJ 2002 GRØNNEHAVE ARBEJDSWEEKEND DEN 26. MAJ Nu er det ved at være den tid, hvor foråret pibler ud af alle knaphuller. Dermed er det også tid til at få kigget legepladsen efter i sømmene. Der skal males, luges og klippes græs, så børnene kan spille bold på knapt så savannelignende vilkår som sidste år. Vi har sat kryds i kalenderen søndag den 26. maj og håber meget - selvom det er med kort frist - at rigtigt mange af foreningens medlemmer vil melde sig til en hyggelig og arbejdsom dag. Vi begynder klokken 11.00, og bestyrelsen sørger for en sandvich til frokost samt øl og vand og en slikskål til de søde tænder. Af hensyn til indkøb skal du have tilmeldt dig senest torsdag 23. maj om aftenen. Du kan tilmelde dig ved at ringe enten til Helen Jørgensen på telefon eller Anne Sophie Hillemann på telefon Du kan også aflevere nedenstående slip i postkassen hos et af bestyrelsesmedlemmerne. Adresserne findes på bagsiden af Grønnehave Nyt Jeg/Vi vil gerne være med til arbejdsweekenden den 26. maj 2002 klokken 11.00: Navn/Adresse/Telefon: Antal Voksne: Antal Børn: SÆT OGSÅ KRYDS I KALENDEREN DEN 18. AUGUST TIL GRØNNEHAVE SOMMER- FEST OG KRÆMMERMARKED

2 ANNONCE - SCHEEL & ORLOFF Tårnby Kongelundsvej Kastrup Tlf.: Amager Amagerbrogade København S Tlf.:

3 Referat af Grundejerforeningen Grønnehaves ordinære generalforsamling torsdag den 7. marts 2002 på Pilegårdsskolen Der var mødt 35 stemmeberettigede medlemmer op til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent Foreningens formand Ejgil Solkær, bød forsamlingen velkommen, og da foreningens advokat Bent Sommer var fejlinformeret om starttidspunktet for generalforsamlingen, blev Heinz Reimer valgt som aftenens dirigent, hvilket der ikke var nogen der havde noget imod. Desuden sagde Ejgil Solkær tillykke til foreningen som i år fylder 80 år. 2. Foreningens beretning Ejgil Solkær supplerede beretningen, der var trykt i Grønnehave Nyt sammen med indkaldelsen, med at fortælle forsamlingen at bestyrelsen er i gang med at undersøge om foreningens veje kan spærres for tung lastvognskørsel. Desuden nævnte Ejgil Solkær, at det er kedeligt at der står byggemateriale i lang tid ud for enkelte parceller i foreningen. Det er jo dyrt at rengøre rendestensbrønde. Da der ikke var yderligere spørgsmål eller kommentarer til beretningen, anså dirigenten beretningen for at være taget til efterretning. 3. Indkomne forslag Bestyrelsen ønskede forsamlingens afgørelse om medlemskab af Sammenslutningen af Grundejer- og Parcelforeninger i Tårnby Kommune. Forslaget er trykt i Grønnehave Nyt. Der var følgende kommentarer: Formanden nævnte, at han ikke var enig med den øvrige bestyrelse om udmeldelse af Sammenslutningen. Sammenslutningen har p.t. ingen planer, men formanden mener at foreningen skal være til gavn og hjælp til alle foreninger, hvis behov. Kassereren nævnte, at overskuddet i Sammenslutningen på 1,3 mio. sidste år blev udloddet til foreningerne. Grønnehave modtog ca. tkr. 85. Det årlige kontingent udgør kr Boe Andersen som også har siddet i bestyrelsen i Sammenslutningen har endnu ikke hørt om forslag fra foreningen som kunne være til gavn for Grønnehave. Derfor anbefalede Boe Andersen udmeldelse af Sammenslutningen. 3

4 Heinz Reimer var glad for at forslaget endeligt er taget op. Grønnehave har aldrig haft problemer, hvor Sammenslutningen har været involveret. Vi er store nok til at gå direkte til kommunen. Vibeke Rasmussen spurgte om Sammenslutningen var orienteret om forslaget. De har modtaget Grønnehave Nyt. De burde i så fald have sendt en repræsentant til at tale deres sag. Herefter stemte forsamlingen ved håndsoprækning. Det blev enstemmigt vedtaget at vi melder os ud af Sammenslutningen. 4. Regnskab Boe Andersen gennemgik regnskabet som var trykt i Grønnehave Nyt. Der var en bemærkning til posten refusion, snerydning. Boe Andersen forklarede, at det var Hjallerupvangs andel af den samlede regning. Der var ikke flere kommentarer og dirigenten betragtede herefter regnskabet for taget til efterretning. Ligeledes anså dirigenten budgettet for 2002 for godkendt som det foreligger, da der ingen kommentarer var. Kontingent og lønninger forbliver uændrede, da der ingen ændringsforslag var. En enkelt fra salen mente dog at lønninger/honorarer skulle nedsættes. Boe Andersen forklarede, at lønningerne har været de samme de sidste mange år. Ingen andre i salen syntes at bestyrelsen får for meget i honorar. Tak for opbakningen. 5. Valg af bestyrelse Boe Andersen og Anette Cronberg blev genvalgt som henholdsvis kasserer og næstformand. Da suppleant Ole Krarup ikke ønskede genvalg, blev Heinz Reimer, Munkebjergvej 93A. valgt som suppleant. Endvidere blev John Nielsen, Vittrup Alle 27 genvalgt som suppleant. 6. Valg af revisor Revisor Vibeke Rasmussen og revisorsuppleant Anne Sommer blev begge genvalgt. 7. Eventuelt Der blev spurgt hvad vi skal gøre ved alle rævene og kattene i foreningen. Bent Sommer nævnte, at Tårnby Kommune har en ordning mod skadedyr. Først om fremmest skal man lade være at fodre dem. Bent Sommer har overvejet at skrive indlæg i Grønnehave Nyt om emnet. Helen Jørgensen fortalte om legepladsen. Vi forsøger at lave ordning så græsplænen bliver slået og ukrudt på petanquebanen fjernet. 4

5 Desuden bliver der afholdt arbejdsweekend den maj Der bliver naturligvis arrangeret kaffe, te, kage til de voksne og godter til børnene. Boe Andersen havde modtaget forslag fra Helge Dybdahl, Ingstrup Alle 23 B, dog var forslaget modtaget så sent at det ikke kunne blive behandlet på generalforsamlingen i år. Forslaget omhandler bredbånd/fællesantenne. Boe Andersen oplæste forslaget. Helge Dybdahl er blevet opfordret til via Grønnehave Nyt at spørge om interesse for emnet. Anne Sophie Hillemann nævnte, at vi igen i år vil arrangere sommerfest i august, med kræmmerpladser osv. Desuden påtænker vi at lave juleklippe/klistre dag i slutningen af november. Der blev fra salen opfordret til at grundejerne benytter deres indkørsler til parkering og ikke parkerer på Præstefælledvej. Nogen mente at det var en fordel at parkerer på vejen, så behøver vi ikke lave stillevej. Konklusionen var at der bliver kørt for stærkt på Præstefælledvej og bestyrelsen blev opfordret til at kontakte politimesteren om opsætning af fartkontrol. Der blev spurgt hvor mange parkeringspladser hver parcel skal have. Bent Sommer nævnte at for eksisterende byggeri, har Kommunen ingen hjemmel til at forlange at der skal oprettes parkeringspladser. Ved nybyggeri skal der være 2 parkeringspladser pr. parcel. Der er stadig problemer med parkering ved Tårnbygaardsskolen om morgenen. Bestyrelsen bør rette henvendelse til politiet om skiltning ved skolen. Bestyrelsen har haft rettet henvendelse til Kommunen vedrørende jordvolden ved Englandsvej/Brønderslev Allé. Jordvolden er forurenet af 2. grad, og det er ikke nok til at forlange den fjernet. Da der ikke var flere som ønskede ordet, kunne Heinz Reimer takke for god ro og orden og hæve generalforsamlingen. Referent: Anette Cronberg. Kommunens vejsyn Tårnby Kommunes vejsynsrapport for 2001 er modtaget, og som forventet er der ingen krav om reparationer i vores forening. Der er dog en enkelt bemærkning til beboerne på Estvad Allé om at beplantningen mod nord skal holdes bag kantstenen. Dette være hermed bragt videre. Boe Andersen 5

6 ANNONCE - TONNY BOËTIUS ENTREPRENØRFIRMAET J.N. BYG a p s UDGRAVNINGER BETONARBEJDE FLISEARBEJDE ASFALTREPARATIONER TANKUDSKIFTNINGER TRYKPRØVNINGER AFBLÆNDINGER SANDFYLDNINGER BUNDSUGNINGER OVERPUMPNINGER OPRYDNING, RENGØRING OG RETABLERING EFTER OLIE- FORURENINGER UDFØRES INDVENDIGT OG UDVENDIGT Vittrup Allé Kastrup Tlf Fax Biltlf

7 Internettet er for langsomt Telefonen er for dyr Paraboler og antenner er grimme Synes du at ovenstående er rigtigt, vil du måske være med til at etablere en Antenneforening i vores boligområde. Ud fra samtaler med beboere i vores, og nærliggende, grundejerforeninger mener jeg at kunne ane at forudsætningerne for at få vore digitale forbindelser gravet ned i jorden efterhånden er tilstede. Mit forslag er, at vi danner en arbejdsgruppe der dels kunne stå for at undersøge mulighederne for etablering af bredbånd i vores område, dels stå for sammen med repræsentanter for grundejerforeningerne at få etableret en antenneforening. De overvejende grunde til forslaget er: at få en digital landevej til grundejerforeningen at få en hurtigere internetforbindelse (også hurtigere end ADSL) at få en billigere internetforbindelse at få en reparationsfri TV -forbindelse med et stort udvalg af kanaler at få mere TV til de samme penge at slippe for tv antenner og paraboler i området muligvis at kunne få billigere telefoni Hvis du er enig i noget af ovenstående og evt. interesseret i at være med i en arbejdsgruppe så tilbyder jeg at være koordinator. Henvend dig inden den 15 juni til: Helge Dybdahl, Ingstrup Alle 23B

8 8

9 Kontingent for 2002 Girokortene er omdelt til foreningens medlemmer i begyndelsen af april måned, og skulle være betalt den 1. maj. Kontingentet er stadig på kun 300 kr. for et helt års medlemskab af G/F Grønnehave. Nogle af foreningens kvikke hoveder har opdaget at der på girokortet er trykt Kontingent 2001 dette er naturligvis en beklagelig fejl, men samtidig et bevis på, at selv kassereren i sin iver, kan lave en lille fejl, og jeg lover at det ikke sker igen til næste år. Er der sket det beklagelige (det sker i selv de bedste familier) at papegøjen er fløjet væk med girokortet, hunden har spist det, eller at det ligger i ske med reklamerne et sted ude i affaldsposen, så kan et nyt girokort naturligvis rekvireres hos undertegnet helt uden beregning. Til gengæld beregner foreningen sig i år kr. 75,- for at udstede rykkerskrivelser. Ligeledes hører jeg også gerne fra jer, hvis der på girokortet skulle stå et forkert navn, sådan at det kan blive rettet. Jeg prøver at gøre mit bedste for at følge med i ejendomshandler og ligende, men meddelelsen kan have krydset udsendelse at girokortet. Boe Andersen, Kasserer ANNONCE - KONGELUNDENS BYGGECENTER 9

10 Grønnehaves vejlån I forbindelse med G/F Grønnehaves hovedistandsættelse af foreningens veje, der blev afsluttet medio 2000, blev der optaget et kommunegaranteret vejlån i Danske Bank, der efterfølgende blev fordelt på de implicerede grundejere. Det var herefter meningen, at de grundejere der måtte ønske at indfri deres andel, skulle kunne gøre dette. Dette er især blevet aktuelt i forbindelse med ejendomssalg. Grundejere, der har henvendt sig til kommunen med dette ønske, er blevet afvist med den begrundelse, at kommunen manglede oplysninger fra grundejerforeningen, for at kunne afslutte regnskabet. Dette problem, er jeg som grundejerforeningens kasserer, naturligvis blevet konfronteret med. Dette resulterede derfor i et møde på rådhuset i september 2001 med Teknisk Forvaltning, hvor alle bilag blev gennemgået. Resultatet af dette møde blev, at kommunen var, og hele tiden havde været, i besiddelse af alle relevante informationer for at kunne afslutte regnskabet. Det var dengang min overbevisning, at kommunen fik ordnet regnskabet senest i forbindelsen med udskrivningen af ejendomsskatten for Da grundejere der henvendte sig til kommunen, stadig fik det svar, at der manglede oplysninger fra grundejerforeningen, kontaktede jeg igen i november 2001 kommunens ejendomsbeskatning, der her lovede at vende tilbage med svar om, hvornår det er muligt for den enkelte grundejer at indfri vejlånet. Efter endnu en rykker, modtog jeg svar fra kommunens tekniske forvaltning medio februar 2002, hvori kommunen beklager den lange sagsbehandling, men resultatet er, at vejlånet, der for de implicerede grundejere betales via ejendomsskatten, vil, om man ønsker det, kunne indfries fra den 1. januar 2003 ved indbetaling til Danske Bank efter forudgående aftale med Ejendomsbeskatningen. Boe Andersen 10

11 ANNONCE - DANSKE BANK 11

12 Grundejerforeningen Grønnehave Foreningens gironummer Estvad Allé Kastrup GRØNNEHAVES BESTYRELSE Formand Næstformand Ejgil Solkær Anette Cronberg Jerslev Allé 12 Vittrup Allé 16 B Kasserer Boe Andersen Estvad Allé Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Helen Jørgensen Anne Sophie Hillemann Præstefælledvej 104 Præstefælledvej 106 A VÆRD AT VIDE Tårnby kommune mand.-onsd. kl , torsd. kl , fred. kl Alarm Brandvæsen Elforsyning (uden for kontortid: ) Falck Lægevagten Miljøvagt (uden for kontortid: ) Politi (Kastrup) Renovation (HCS) Vandværket Vejbelysning Genbrugspladser Vore medlemmer kan vederlagsfrit benytte containerne Vægterparken 32 A på genbrugspladserne onsd., torsd. og fred. kl Præstefælledvej 5 samt lørd. og sønd. kl Mindre mængder kemi- Ugandavej 71 kalieaffald kan afleveres på modtagepladsen, Præstefælledvej 5. 12

Sommerfesten i Grønnehave en succes

Sommerfesten i Grønnehave en succes De nyeste informationer på: www.groennehave.dk Kort Kort Kort Kort Kort i farver over G/F Grønnehave se midtersiderne Sommerfesten side 3 Generalforsamlingen side 4 Formandens dagbog side 8 Nye naboer

Læs mere

ÅRGANG 33 Nr. 3 AUGUST 2003

ÅRGANG 33 Nr. 3 AUGUST 2003 ÅRGANG 33 Nr. 3 AUGUST 2003 Den nye rutschebane på legepladsen 1 Grundejerforeningen Grønnehave Estvad Allé 1 2770 Kastrup Foreningens girokonto: 608-2793 www.groennehave.dk Grønnehave Nyt udgives af Grundejerforeningen

Læs mere

Genopretningen er ikke færdig!

Genopretningen er ikke færdig! De nyeste informationer på: www.groennehave.dk Kontingentbetaling: Tilmeld til PBS/Nets Det er lettere og vi sparer penge. Generalforsamlingen side 3 Åbent brev side 4 Nye naboer side 7 Oplysninger side

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19. Referat Grundejerforeningen "Skoven" ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent og stemmetællere Som dirigent blev Jens

Læs mere

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2014-03-25 Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

Generalforsamling i Husejerforeningen Horsbred tirsdag den 28. februar 2012, kl. 19:30, Pilehaveskolens Dramasal

Generalforsamling i Husejerforeningen Horsbred tirsdag den 28. februar 2012, kl. 19:30, Pilehaveskolens Dramasal Nr. 3 Marts 2012 40. årgang Hjemmeside: http:/www.bricksite.com/husejerforeningenhorsbred mail: hh.horsbred@gmail.com Generalforsamling i Husejerforeningen Horsbred tirsdag den 28. februar 2012, kl. 19:30,

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Der var udsendt følgende dagsorden 1. Valg af dirigent A. Formandens beretning B. Forelæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 1. VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog Klaus Børch, som blev valgt uden modkandidater. Klaus Børch takkede for valget og tilliden og konstaterede, at

Læs mere

Det vigtigste emne må nok være de nye vejskilte, som blev opsat i sommer.

Det vigtigste emne må nok være de nye vejskilte, som blev opsat i sommer. Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, afholdt onsdag den 23. marts 2011 kl. 18.45 på Hotel Fortunen. Formanden Annette Hartung bød velkommen. Nye medlemmer blev budt velkommen:

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 INDKALDELSE: Taastrup marts 2015 GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 Kulturcentret, Poppel Allé 12 Lokale 4 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere