Egebjerg marts 2009 FOTO: JØRN ISHØJ. Egebjergklubben bliver 40 år den 25. september

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg marts 2009 FOTO: JØRN ISHØJ. Egebjergklubben bliver 40 år den 25. september"

Transkript

1 FOTO: JØRN ISHØJ Egebjergklubben bliver 40 år den 25. september

2 Deadline for næste nummer: Den 6. april kl. 12. De efterfølgende dead- BEBOERANNONCER Jeg har en betonblander billigt til salg. Det er en tromleblander (ikke tvangsblander), der virker perfekt. Pris 500 kr. Med venlig hilsen Benny Lyng Nielsen Lerholmvej Ballerup mobil * * * Tak for tiden der gik. Mange vil vide, at jeg nu stopper i Egebjergklubbens Bestyrelse. Årsagen er den simple, at jeg drønede ind i en lungebetændelse og siden i en blærebetændelse. Det gav problemer i min hverdag. For eksempel blev jeg følsom over for kulde. Mine hyggelige gåture i kvarteret måtte skæres ned til max at vare ca. 20 minutter. Værre var, at jeg fik en demenssygdom, så jeg ikke kunne huske navne og aftaler, men konstant måtte gøre brug af huskesedler. Så nu måtte jeg tage beslutningen. Finn Jappe. Mangler du en gave eller et kort? Ring og spørg, kom og se. Du kan også se på Kirsten Seeberg, Pæremosevej 9, / * * * Grundejerforeningen Egebjerghøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 30. april 2009 kl i Egebjerg Fælleshus Agernhaven 8. Egebjerg billardklub søger flere aktive medlemmer. Du kan læse lidt mere om os her Spilletiderne er mandag-onsdag kl Du kan ringe og få mere at vide af formanden, Flemming Peters, på tlf Vi er en lille klub Varden som holder til i Søpavillonen, Egebjergtoften 46. Vi holder åbent hver torsdag fra kl Der er intet medlemskontingent, alle er velkomne. Vi har både banko og underholdning med film og musik. Med venlig hilsen Sonja Kellmann Hansen * * * Kulturhistorisk Selskab afholder generalforsamling TIRS. D. 21. APRIL KL i Fælleshuset, Agernhaven 8. Efter generalforsamlingen vil vi vise en video med optagelser fra kvarteret gennem årene (ny). 2 Egebjergklubben bliver 40 år den 25. september Dagsorden: Valg af dirigent Formanden aflægger beretning Indkomne forslag Regnskab Valg Eventuelt Efter Generalforsamlingen er foreningen vært ved et let traktement. OBS OBS OBS OBS OBS EGEBJERG FÆLLESHUS Nye priser for leje af Egebjerg Fælleshus gældende fra den 1. juli Enkelte dage koster: Fredag kr.. 950,00 Lørdag kr. 1600,00 Søndag kr. 1600,00 En weekend bestående af lørdag/ søndag koster kr. 2550,00 Og som noget nyt: En weekend bestående af fredag/ lørdag/søndag koster kr. 3100,00

3 Egebjergklubben holdt sin årlige generalforsamling den 19. februar 2009 Referatet og formandens beretning kan læses i sin helhed på Her bringes alene et kort uddrag. Forud for selve generalforsamlingen rettede formanden Lone Tegner en meget varm tak til Finn Jappe, der af helbredsmæssige årsager ikke genopstillede som suppleant til bestyrelsen. Han var i sin tid én af initiativtagerne til etableringen af klubben og har været med i alle 40 år, som oftest i en meget aktiv og udfarende rolle, Mr. Egebjerg ofte kaldet. På vegne af Egebjergklubben overrakte hun Finn et flot silketryk lavet af Kirsten Seeberg. Finn takkede for gaven og for samarbejdet med Egebjergs beboere gennem de mange år og lovede, at han fortsat vil bidrage efter evne. Flemming Adrian blev herefter valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig. Fra formandens beretning, der blev godkendt, kan kort nævnes, at bestyrelsen i år kun har magtet de fire traditionelle arrangementer; fastelavn, midsommer, banko og julehygge, men de har været pænt besøgt. De torsdage, hvor Egebjergbladet er klar til udbringning i weekenden, holder vi en fællesspisning, hvor alle er velkomne. Bladet er nu igen overtaget af Erik Hagen, der har forhandlet en ny og bedre kontrakt på plads med trykkeriet, således at vi nu skulle kunne have farver i alle 10 numre. Formanden sluttede af med at takke alle, der støtter klubben økonomisk, herunder især grundejerforeningerne, og de der giver en hjælpende hånd ved arrangementer. Hun takkede Egebjerg Grillen for hjælp ved billetsalg til diverse arrangementer samt Flemming Adrian for billeder til opslagstavlen. Der var også en tak til Erik Hagen, der har overtaget bladet, og til Thomas Seeberg og Ayoë Thürmer for deres store arbejde med bladet forud for overdragelsen, og til Kirsten Seeberg, der igen har leveret nogle flotte forsider. Kassereren gennemgik regnskabet, der blev godkendt og kan ses på Der var ikke indkommet nogen forslag, men vedtægterne åbner mulighed for fremsættelse af forslag på selve generalforsamlingen. Bestyrelsen vil herefter overveje et forslag om en vedtægtsændring gående på fastsættelse af bl.a. en frist for fremsættelse af forslag til generalforsamlingen, således at man i højere grad følger almindelig foreningspraksis, samt et forslag om at overveje at indføje noget om budgettering i vedtægterne, herunder om fornøden konsekvensvurdering af fremsatte forslag. Det vil også blive taget op i bestyrelsen. Resultatet af valgene vil fremgå af den liste over bestyrelsens sammensætning, der bringes i bladet. Dirigenten sluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden. Henrik Jensen, Referent PS. På bagsiden er der lidt mere fra Egebjergklubbens generalforsamlingen. (red) Grønt Råd Sluk Lys kampagnen Lørdag den 28. marts mellem kl og slukkes det elektriske lys i mange hjem og mange institutioner over hele kloden, og man hygger sig ved et par stearinlys. Kampagnen er arrangeret for tredje år af WWF Verdensnaturfonden og Tryg Fonden. Den skal demonstrere utrygheden ved de mere og mere påtrængende klimaproblemer, som bl.a. er forårsaget af et overforbrug af energi. Startende i Australien vil lyset gradvist blive slukket i en time over hele kloden, følgende jordens rotation. Ved at slukke lyset en time spares energi, og det markeres overfor alverdens politikere, at befolkningerne tager klimaproblemerne alvorligt, og at der ønskes handling for at bremse den bekymrende udvikling. Den internationale klimakonference til efteråret i København gør initiativet vigtigt og aktuelt. Den sparede energi er lokalt ikke af en stor og væsentlig størrelse, men den symbolske handling kan give et bidrag til, at vi efterlader en bedre verden til vore efterkommere. Flere oplysninger kan læses på Internettet på siderne og Grønt Råd og Ballerup Kommune støtter kampagnen. Christian Halgaard Egebjergklubben bliver 40 år den 25. september 3

4 I anledning af Egebjergklubbens 40 års jubilæum senere på året, bringer vi her Egon Andersens bidrag i forbindelse med Egebjergklubbens 15 års dag. Egon var, i lighed med Finn, en af initiativtagerne til Egebjergklubben. EGEBJERGKLUBBEN 15 år Hvordan og hvornår blev beboerforeningen stiftet? Spirerne og grobunden til en beboerforening blev lagt nogle år forinden startdato - bl.a. blev der dengang i Vandudvalget (Fællesudvalget for de seks grundejerforeninger) diskuteret en afløser af dette udvalg, som arrangerede fastelavnsfest for børnene. I grundejerforeningen Skovbo afholdt man dog en fastelavnsfest i Vasehøjs svinestald og fru Carlson havde bagt boller til børnene. Men bortset herfra var det svært at finde enighed om andet, som ikke berørte grundejerforeningerne. Og dog - et stykke var man nået, nemlig i et forsøg på at få etableret et svømmebad i området. Møder afholdtes, skrivelser blev sendt og slutkorrespondancen overtog Egebjergklubben. Men tanken om bydelsbade var ikke in hos kommunalbestyrelsen. East Kilbride vandt. Officielt blev beboerforeningen startet ved en stiftende generalforsamling på Den Lille Skole den 25. september Om der skete noget?? Allerede i Egebjergbladets november nr. læses om følgende aktiviteter: 6.nov.start af Ungdomsklub på Lilleskolen, 9.nov. skovtur, 11.nov. NE- SA-demonstration på Lilleskolen, 22.nov. andespil på Egebjergskolen. Så der var sat noget i gang og derfor nok at tage fat på for den nyetablerede bestyrelse, som for øvrigt bestod af følgende: Finn Jappe (form.), Birgitta Østergård Hansen (kass.), Holger Knudby (sekr. & blad), Lis Gylling, Alice Thomsen, B.Ahlgreen- Olsen, Egon Andersen, Flemming Adrian og Poul Quist Nielsen. Den og de følgende bestyrelser satte meget i gang. Af traditionelle arrangementer skal nævnes: Fastelavnsfest, Øl- og Vinfestival, Sct.Hansfest, Sommer- og høstfest (i dag Byfest), Andespil, Juletræsfest og Skiture til Virserum. Ind i mellem har mange andre kulturelle arrangementer været afholdt. Men hvad med Store Plan? Store Plan - ja, det var jo et udvalg, som i al sin naivitet troede på, at man kunne samle alle ønskede fritidsaktiviteter under "én hat". Naturligvis den gang en aktivitet, og som sådan er Store Plan historie nu. Men noget kom der da hjem. Med indvielsen den 8.november 1980 af Egebjergklubbens egne lokaler i pavillonbygningen skabtes mulighed for flere nye aktiviteter. Ugentlig mødes man i bridge-, billard - og bordtennisklub, og for et par år siden blev startet en øl- og vinklub, som også benytter lokalerne. Torsdagsaftenerne er ligeledes blevet en institution. Der er åbent i klubben hver torsdag for alle, og ca. hver 4. aften er der musik eller anden kulturel aktivitet. Nu kan også børneteater, ungdomsarrangementer m.v. foregå i beboerforeningens eget regi. I klublokalet har også Egebjergbladet hjemme, når det redaktionelt skal sættes. Bladet er et uundværligt kontaktled mellem bestyrelse og øvrige beboere. Med håb om at disse og andre aktiviteter fortsat udvikles til glæde for kvarterets beboere, ønskes Beboerforeningen Egebjergklubben - på mange beboeres vegne - TILLYKKE med de 15 år. Ja - men, hvad med fremtiden? Er der behov for Egebjergklubben?? Der vil altid være et behov for at mennesker kommer hinanden ved - unge og ældre iblandt - men jeg vil dog sige vedrørende Egebjergklubbens beståen: Egebjergklubben vil bestå så længe der også er Jyder, Svenskere og ikke mindst Vendelboere bosat i kvarteret. Vi glæder os til revyen, og ser optimistisk på fremtiden. Egon Andersen. 4 Egebjergklubben bliver 40 år den 25. september

5 Formand Kasserer Sekretær Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Blad Arr.udvalg Lone Tegner Hansen Vin Dyndsagervej 6 Ad-hoc Mobil: Bar Ulla Houe Ad-hoc Pilehøjvej 35 Bar Mobil: Henrik Jensen Hjemme- Pæremosevej 26 side Mobil: Anders Paludan-Müller Arr.-udv. Egebjergvej 75A ansvarlig Mobil: Bar Jørn Ishøi Øl/Vand Egebjergvej 102 Foto Mobil: Bar Per Groth-Andersen Distribution FOTO Syvendehusvej 20 Ad-hoc Mobil: Bar Thomas Seeberg Pæremosevej Mobil: William Bierregaard Pæremosevej Mobil: Ad-hoc Arr.-udv. Depot suppleant suppleant Suppleant Birthe Hjenner Arr.-uddv. Pæremosevej 34 reserve bar Mobil: Bjørn Kraglund Arr.-udv. Ågesdalsvej 5 FOTO Mobil: Bar Ib Mørk Afløser Arr.-udv. Pilehøjvej 39 distribution Bar Mobil : Suppleant Suppleant Karin Thorsen Arr.-udv. Pæremosevej 35 reserve bar Mobil: Lene Jensen Kastebjergvej Mobil: Revisor Andreas Abitz Birkemosevej Mobil: Revisor Lis Folke Christensen Rydtoften Mobil: (arb.) Rev.supp. Jytte Kraglund Ågesdalsvej Mobil: Ej i bestyrelsen Erik Hagen Blad Egebjergvej 94 redaktør Egebjergklubben bliver 40 år den 25. september 5

6 Den, der vil forstå sin samtid, kommer ikke uden om fortiden. Denne artikel blev første gang bragt i Egebjergbladet april 1980 DER VAR ENGANG "Overdrevene beliggende i den nordlige Deel af Sognet; disse have tilforn været bevokset med Skov som for længe siden er afdreven; Hovedbestanddelen af Jordsmonnet, der er højt og bakket, er Hvidleer og Grus eller grov Sand, blandet med lidt Muld." Således omtales vores lille lokalområde i en beretning fra Ballerup overdrev omfatter også det, vi i dag kalder Egebjergområdet, der har fået navn efter skovpartiet Egebjergene i Jonstrupvang. I tidligere tid fandtes der meget eg her, deraf navnet, og endnu findes enkelte gamle ege i skoven. Ældgamle spor af mennesker og deres færden gennem tiderne, findes overalt herude, såvel i skov som overdrev. Et synligt minde fra yngre stenalder er runddyssen i skoven, og på skrænterne ved Syvendehusvej og Kastebjergvej har man også har fundet spor af oldtidsfolket. Skoven strakte sig helt fra Ballerup og Hjortespring, og de meget store skovarealer har fra Frederik den Andens tid været benyttet til de kongelige jagter. Skoven hørte dengang, ligesom gårdene i Ballerup under kronen. Udover den naturlige dyrebestand havde kongen også oldensvin gående i skoven. Een gang om året blev en flok indfanget og drevet til hovedstaden for at ende i de kongelige kødgryder. Kongerne havde, som skik var på den tid, mange folk i tjeneste, og hoffet dyrkede stor selskabelighed, hvortil krævedes store mængder fødevarer. Hvert år - i nøddetiden - var det påbudt bomænd og husmænd at plukke nødder til kongens behov og levere dem på kongens jagtgård i Ballerup eller på slottet i København. Skatterne til kongen blev for det meste betalt med naturalie- eller tjenesteydelser. Således hører man at herredsbønderne i 1638 som pligtarbejde skar 4000 hasselkæppe samt 2000 små tøndestager i Ballerup skov. Urtegårdsmanden på Rodenborg skulle have kæppene leveret, og tøndestagerne var til Holmens bødker. Hus- mænd og bønder fra nær og fjern kom her til skoven og købte brænde, brændeved og gærdsel (til indhegning) af den kongelige skovfoged. Men under svenskekrigen blev skovene ødelagt og skamferet, og mange landsbyer her omkring blev lagt øde. De fleste gårde i Ballerup blev nedbrændt, og de forjagede folk flygtede. Nogle søgte til skovs og levede i jordhuler til krigen var forbi. Omkring 1700 siges det om skoven i Ballerup: - At overskoven består med middelmådige gamle ege, dog ikkun tynd. Da skoven i 1805 ved kongelig forordning blev fredskov, skulle den indhegnes, og al kreaturgræsning og høslet blev forbudt. De fleste stengærder og jordvolde, der afgrænser skoven er fra den tid. Overdrevet har fra meget gammel tid tilhørt jordfællesskabet, og blev benyttet til fælles græsning for svin og kvæg. Med udskiftningen og udflytningen, der for Ballerup begyndte i 1778, ophørte dette. Gårdene fik, efterhånden som de fik tildelt deres nye jordlod, også et stykke overdrevsjord, samt andel i en mose i form af et tørvelod. 6 Egebjergklubben bliver 40 år den 25. september Byens mange jordløse husmænd, der fra gammel tid havde haft adgang til at græsse hver en ko og nogle får på overdrevet, søgte derfor om, at få tildelt et lille jordstykke eller græsning på overdrevet. Men deres anmodning var forgæves, bønderne holdt stejlt på deres ejendomsret til jorden. Grundejerforeningen Pilehøjs nuværende område (matrikel nr. 23b) er således oprindelig overdrevslod til den nu nedrevne Rosengård (matrikel nr. 23a), der har ligget ved 14 km. stenen på Frederikssundsvejen. Det samme gælder Vasehøj (matrikel nr. 9c), der har haft tilhørsforhold tit Bavnegården (matrikel nr. 9a) i Ballerup. Disse overdrevslodder blev senere små landbrugsejendomme. Jorden blev ryddet for krat og sten og kom under plov. Hvor der før kun lå små simple hytter til husly for fårehyrden og kreaturvogteren, opstod huse og mindre jordbrugsejendomme. Derudover ernærede man sig med forefaldende arbejde, bl.a. havde man en del kørsel med sten og tørv. Tørvemoserne, der næsten lå udenfor døren gav arbejde til mange hænder, varme i husene og en, måske tiltrængt ekstraskilling. I matriklen af 1844 står Lorentz Frederiksen, som ejer og bruger af matrikel nr. 23b. Omkring den tid har den første udstykning af Pilehøj fundet sted, idet matrikel nr. 23c blev skilt fra. Det var her "Bedstes" gamle lerklinede, stråtækte hus lå for få år siden. Da Egebjergvejen blev reguleret, sank det gamle forfaldne hus ganske langsomt sammen, og de sidste minder herom er birketræerne på det vestlige hjørne af Kærvænget og Egebjergvej står unge Jørgen Pedersen opført som ejer af gården Pilehøj. Hans søn og datter, Peder Pedersen og Bodil Marie Pedersen overtog gården efter ham, og de levede og boede her i mange år. Han kaldte sig jordbruger, og har været tilsynsførende ved vejen. Søsteren var gift med Post-Hans, hvorom fortælles, at han bragte post ud til Hjortespring fra Herlev posthus. Han var så lille, at han ikke kunne bære posttasken, derfor benyttede han en lille hestevogn. ARNE SCHUSTER

7 Da der er god plads i dette nummer, vil jeg benytte lejligheden til at bringe et par gamle artikler. Artiklen på modstående side er en af de nyere, men da den lægger en god bund, synes jeg, det var passende at indlede med den. Nedenstående blev første gang trykt i Egebjergbladet april Til serien om Egebjerg i gamle dage har Alice Thomsen fundet en fortæller, der boede her lige efter århundredeskiftet. Her er hvad han havde at fortælle: Vilhelm Neumann - matr. 7c - 21b 24b indkørsel fra ring 4 mellem Syvendehusvej og Nordbuen. Huset bebos nu af vognmand Hans Simonsen og hans kone. Den besøgte jeg Vilhelm Neumann, der nu bor i nærheden af Holbæk - her følger den omredigerede båndoptagelse. Vilhelms Neumanns barndomshjem indtil 1914 (Egebjergvej 94), hvor det blev nedrevet. På billedet ses Gerthine (fortællerens mor), hans søster Johanne og Vilhelm Neumann selv. me lille hus, i Det var lavet af Mine bedsteforældre på min mors side soltørret lersten og der hørte 4 tønder land til - jeg har hakket mine første - Ane og Anders Jensen - flyttede til roer der, hvor bager Mårtensson havde Egebjerg, da de var nygifte [Det har endnu ikke været mig muligt at fastslå sin første forretning. Før i tiden blev der gravet en del tørv på Maltes ejes årstallet. AT.] Min far var tysker og jord - deraf de mange småsøer. under kom fra Mecklenburg til Danmark i tørvene var der fin blåler, som blev 1903, hans navn var Vilhelm Johan solgt til Den kgl. Porcelænsfabrik i Magnus Neumann - og han startede København - jeg har en lille fajance med at arbejde på Lautrupgård. Min sukkerskål, der er udført på denne famor er også født herude i og det er hendes 20 år ældre søster, Karen brik, af ler herude fra - jeg mener den er lavet i glasurdekorationen er Margrethe også. Huset lå der, hvor Maltes ejes baghave - Egebjergvej 94 et blåt motiv på hvid bund. - er i dag. Det var overdrevsjord fra Dette hus blev revet ned i 1914, og Hedegården. Min mor hed Gerthine min far købte jord ovre ved Ringvejen. Jensen. Jeg er også selv født i det sam- Der var en der hed Niels Ernst, og hans jord købte far også - så i alt blev der 25 tønder land - der strakte sig fra Syvendehusvej til Kirsebærstedet [der hvor Nordbuen munder ud i Ringvejen] og mod syd til Ringvejen - men der blev taget 3 tønder land, da Ringvejen blev lagt ud i den nuværende bredde. Min far havde køer og heste - og på markerne blev der, foruden foder til dyrene, også dyrket korn - ikke byg, for det kan jeg ikke tåle at røre ved. Mælken kom på mejeriet - og kornet solgte vi til Reeh, og var der halm i overskud, blev det solgt på Halmtorvet i København Egebjergklubben bliver 40 år den 25. september Fortsætter side 14 7

8 FASTELAVN I FÆLLESHUSET Igen i år afholdt Egebjergklubben den traditionsrige fastelavnsfest med tøndeslagning i 5 hold. Og igen i år gik bestyrelsens fastelavnsudvalg foran med et godt eksempel og mødte festligt udklædte. De billeder, der ikke når frem i bladet her, kan ses på hjemmesiden under Billeder fra afholdte arrangementer. Ved at holde billetsalget nede på 50 og beregne 3 voksne pr. barn i snit, lykkedes det at få fyldt Fælleshuset uden at det blev helt overfyldt. Og der blev gået til tønderne med energi og nerve. Vinderne i de forskellige grupper blev: Og så kårede vi de to bedst udklædte, frk. skraldesæk Helena Matz og frk. forår Emma Seltzer. Arndt som en flot hjemmelavet Jedi Aalay fra Star Wars. 0-4 år: Dronning Mollie Gerner Scherning, konge Nicolas Langtoft. Her kårede vi ingen bedst udklædte, da der som vi så det, kun var købedragter repræsenteret. Damer 14+: Dronning Inge-Lise Jappe, konge Tine Sandstrøm. Og så kom der bund i slagene. Herrer 14+: Dronning Jim Langtoft, konge Michael Gerner Scherning. modstående side 9-13 år: Dronning Sarah Poulsen, Konge Natasja Wollesen. Her skal vi beklage, at overdommeren tillod en afgørelse, da rebet løsnede sig i loftet uden at det sidste bræt blev slået ned. Her kan man så hæfte sig ved navnesammenfaldet mellem de to herrer og yngste gruppe. To familier med slag i. Og i forlængelse heraf kan det nævnes, at kong Natasja Wollesen er barnebarn til dronning Inge-Lise Jappe. Thomas Seeberg Bedst udklædte blev Victoria Isabella FOTO: Jørn Ishøj 5-8 år: Her blev Nicki Petersen både dronning og konge. 8 Egebjergklubben bliver 40 år den 25. september

9 Egebjergklubben bliver 40 år den 25. september 9

10 Fælleshusets generalforsamling torsdag den 19. februar 2009 Formanden Jan Tegner bød velkommen. Punkt 1: Valg af dirigent Ib Mørk blev valgt og kunne berette, at generalforsamlingen var lovligt varslet. Punkt 2: Formandens beretning ved Jan Tegner Se modstående side. Under kommentarer til formandens beretning kom et bestyrelsesmedlem, Erik Hagen, med en lille opsang til alle om, at når G/F ikke ville yde flere penge til renoveringen af lokalerne, så var det for dårligt, at den gratis/ frivillige arbejdskraft udeblev, som der ellers var blevet talt så meget om ved generalforsamlingen i Punkt 3: Regnskab for Fælleshuset ved Svend Jensen Regnskabet blev gennemgået og Fælleshuset kommer ud med et overskud på kr ,38 Udgifter vedr. renoveringen i 2008 beløber sig til kr ,00 Fælleshuset har fået ekstraordinære tilskud til renoveringen fra: Nogle grundejerforeninger Egebjergklubben, Grønt Råd + der er blevet solgt nogle lamper - kr ,00 Underskud vedr. renoveringen (afholdt via driften) kr ,00 Under kommentarer til regnskabet blev der forespurgt til, DR licens + IT og Telefontilslutning til et beløb på kr ,00 Dette beløb dækker den lovpligtige radiolicens, omkostninger til hjemmesiden samt telefontilskud til formanden og kassereren. Regnskabet blev herefter godkendt. Svend Jensen fremlagde det kommende budget og han håbede, at G/F ville gå med til Fælleshusets ønske om kr. 20,00 mere i Blandt de tilstedeværende blev det tilkendegivet, at det ville være rimeligt at give kr. 10,00 mere i 2009 og igen i Andre mente, at deres G/ F havde givet et så stort tilskud sidste år og derfor ikke kunne yde mere. Medens andre mente, at det er de private lejere der skal betale mere for at leje lokalerne, så G/F slipper billigere. Svend Jensen forklarede, at prisen til de private lejere er lav, fordi lejerne allerede giver tilskud gennem G/F. Og Jan Tegner kunne samtidig fortælle, at lejen på lokalerne vil blive forhøjet fra 1. juli 2009, og dette bliver nævnt i det førstkommende Egebjerg Blad. Det blev ligeledes foreslået, at Fælleshuset selv inviterer G/F til et møde, og hertil kunne Jan Tegner kun sige, at det havde man allerede gjort. G/F ønskede her et fyldestgørende budget. G/F holder et FU møde først i marts hvor bl.a. dette bliver diskuteret nærmere. Der blev stillet spørgsmålstegn ved, at udgiften til en ny foldedør fordeles over 2 år. Hvortil Svend Jensen svarede, at det skulle forstås på den måde, at vi hensætter beløbet over 2 år. Budgettet blev vedtaget. Punkt 4: Indkomne forslag Ingen Punkt 5: Valg af bestyrelse Bestyrelsen blev genvalgt og består af: Jan Tegner, Svend Jensen, Karen Heide, William Bierregaard, Bjørn Kraglund og Erik Hagen. Lis Folke fortsætter stadig som webmaster. Punkt 6: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant Jytte Kraglund og Andreas Abitz blev genvalgt som revisorer og Lene Jensen som revisorsuppleant. Punkt 7: Eventuelt Under dette punkt kom der ønske om flere barstole og ombetrækning af de eksisterende. Der var flere af de tilstedeværende der ønskede, at Fælleshuset indkøbte isasietter, som jo kan anvendes til flere formål. Andre mente, at huset mangler skabe til opbevaring af service mm, og det kunne måske etableres, hvis man satte nogle underskabe op i baren. Der blev spurgt til Fælleshusets vedtægter. Skal indkomne forslag være skriftlige og indsendes 8 dage før generalforsamlingen? Hertil kunne Jan Tegner svare ja. Interesseforeningen Egebjergnettet v/ Bent Kristensen har tilbudt at etablere trådløst netværk i Fælleshuset, inkl. telefon hvorfra der kun kan ringes 112 samt modtage telefonopkald udefra. Egebjergnettet kunne dog ikke påtage sig de årlige omkostninger som pt anløber til kr. 170,00 pr. måned. Det lyder som et rigtig godt tilbud, og Svend Jensen har allerede taget dette med i budgettet. Jan Tegner takkede de fremmødte, bestyrelsen og ikke mindst dirigenten for hans måde at lede generalforsamlingen på. Referent Karen Heide 10 Egebjergklubben bliver 40 år den 25. september

11 Fælleshusets generalforsamling 19. februar 2009 Formandens beretning for 2008 Lokalerne Året startede med glæde over bevillingen fra kommunen på istandsættelse af lofterne. Naturligvis skulle udskiftningen af lofterne ikke stå alene, mange andre ting trængte sig på. Bestyrelsen holdt en del møder hvor vi talte om hvad der skulle gøres og hvordan det skulle hænge sammen økonomisk og mange priser blev indhentet. Resultatet blev så følgende: Der blev monteret nye loftslamper i hele huset og nye el-skinner blev monteret i A-lokalet. Og alle pærerne er nu erstattet med energisparepærer som også er lysdæmpende. Barlamperne blev istandsat. Døre og vinduer blev malet. Køkkenet og den lille gang ved toiletterne blev malet. Da der bestemt ikke var den store tilslutning til at give en hjælpende hånd, valgte vi at lade en professionel maler tage sig af pigmenteringen af bræddevæggene. Alle rød-og hvidvinsglassene blev udskiftet og bøjlerne det samme, så de var ens. Selv om vi havde en anelse om, at opvaskemaskinen kørte på sidste vers, kom det alligevel bag på os at den skulle stå helt af lige midt i al det andet. Dels havde vi andet at tage os til og dels var det en ekstra udgift, men udskiftet blev den. Det viste sig at vi ikke behøvede en industrimaskine, men da vi havde nogle krav til maskine i retning af indretning og ikke mindst hurtighed, var den dyr nok endda. Selvfølgelig blev der gjort hovedrengøring ved samme lejlighed og gulvene fik igen den halvårlige omgang. Til gengæld var det så ikke nødvendigt at holde den årlige St. rengøringsdag i Vi var ganske simpelt hen nødt til at lukke huset ned i 2 x 2 uger, men ingen der allerede havde lejet lokalerne eller interesseforeninger kom i klemme. Det skulle lige være Egebjergklubben, som måtte aflyse en masse TorsdagsTræf. Men da jeg er på god fod med formanden for Egebjergklubben gik det også. Som sagt meldte der sig ikke så mange hjælpere som vi havde håbet på, så vi nåede ikke at sætte møblementet i stand. Det håber vi at kunne gøre i løbet af Barstolene kunne også godt trænge til en ombetrækning, men vi må se om økonomien kan bære det. Vi har et stort ønske, nemlig en ny foldedør. Jeg har indhentet nogle tilbud, men da det koster i omegnen af kr. tvivler bestyrelsen på, at det bliver lige med det samme. Så er der økonomien i det. Som tidligere skrevet i Egebjergbladet var nogle grundejerforeninger mere rundhåndede end andre. 4 grundejerforeninger gav et ekstra tilskud på 10 kr. pr. parcel og mange tak for det. Men jeg vil nu alligevel give den største tak til Pilehøj, som gav os et tilskud på 3000 kr., hvilket svarer til 30 kr. pr. parcel. Vi søgte også og fik bevilget 6000 kr. fra Grønt Råd i Ballerup hvilket hjalp meget på det. Det største bidrag fik vi imidlertid fra Egebjergklubben som gav os et tilskud på ikke mindre end kr. En stor tak til denne bestyrelse, for uden dette flotte beløb havde vi drænet kraftigt i kassebeholdningen. Udlejningen : Det går tilsyneladende godt med at få lejet ud til private. Men da der er huslejestigning på 3 % indført i kontrakten med kommunen og da alt andet også stiger, tillader vi os at sætte udlejningsprisen lidt i vejret med virkning fra 1. juli Interesseforeningerne steg ca. 8 % i 2008, så her er der ikke noget at hente. El og gasafregning Efter flere års diskussion med ejendomsadministrationen har vi langt om længe fået en ordning med hensyn til afregningen. I starten af året skete der igen det, at kommunen sendte en urealistisk regning frem til os. Da jeg selv har gået og aflæst vore forbrug måned for måned, kunne jeg se, at der var noget galt og vi fik da også forhandlet os frem til en mindre regning. Fremover bliver det sådan, at jeg aflæser vores forbrug hver 3. måned og sender det elektronisk til materialegården. Det bliver således mine afregninger der danner grundlag for deres regning og vi håber at det virker denne gang. Hjemmesiden Den bliver brugt flittigt, og folk er glade for at kunne se reservationerne på nettet. Mange andre oplysninger kan man også se, og der er mulighed for at printe en lejekontrakt ud og endvidere se alt om inventar, priser osv. Tak til webmoster Lis Folke som sørger for at ajour-føre vores hjemmeside, bl.a. bliver reservationskalenderen opdateret en gang om ugen. Jeg vil også gerne takke grundejerforeningerne for deres tilskud til huset både det ordinære og det ekstraordinære. Stor tak til Ole Bech, Ib Mørk og Frank Aabaad, som var dem uden for bestyrelse der hjalp i de hektiske uger med istandsættelsen. Tak til alle for året der gik, ikke mindst til bestyrelsen. Egebjergklubben bliver 40 år den 25. september 11

12 Fra Brønshøj og Østerbro over Østrig til formandskontoret i Egebjerg - en dobbeltsamtale med Lone og Jan Tegner? Jan, vi starter med dig. Hvad lavede du før du traf Lone! Jeg er født og opvokset i Brønshøj som den ældste af 2 søskende i en toværelses. Min far var autoelektromekaniker, og derfor var det naturligt at gå i lære som sådan en så snart jeg kunne komme ud af skolen, da jeg var 15 år. Der var ikke meget plads derhjemme, så jeg fik et lejet værelse i nærheden og kunne så komme hjem og spise. Da jeg var 17, kom jeg ud for et uheld, hvor jeg brækkede benet så uheldigt, at jeg lå på hospital et år. Men jeg fik heldigvis lov til at gøre min læretid færdig. Mens jeg var i lære, begyndte min far for sig selv med værksted på det gamle baneterræn på Nørrebro. Efter læretiden blev jeg så ansat som svend på forskellige værksteder i København, og altid hvor man var specialist i og forhandlede reservedele fra Bosch. I 1962 kom jeg så hjem på min fars værksted. Og så var det i løbet af disse år, at jeg i 1961 købte en rejse til Østrig med Ungdommens Rejsebureau.? Og Lone, hvad lavede du før du købte den samme rejse! Jeg blev født på Østerbro i nærheden af Hans Knudsens Plads og boede med mine forældre og en 7 år ældre søster i en toværelses. Og det var mit held, at min søster var det ældre, så hun flyttede hjemmefra og jeg kunne så få bedre plads og boede faktisk hjemme til jeg var 21. Og mine forældre havde god tid til mig og havde mange forventninger til mig. Så det var en skuffelse for dem, at jeg gik ud efter realeksamen uden at ville i gymnasiet, som mine lærere og forældre ellers troede. Egentlig ville jeg gerne have været ingeniør, men jeg var aldeles skoletræt, og jeg søgte og fik ansættelse som kontorelev i Sygekassen på Frederiksberg, og jeg arbejdede i forskellige Sygekasser ind til 1973, hvor sygekasserne blev nedlagt og erstattet af den offentlige sygesikring, som vi kender i dag. Og i løbet af disse år kom jo så rejsen til Østrig.? Ja, hvad skete der egentlig på den rejse! Der skete egentlig ikke noget på selve rejsen ud over det sædvanlige. Men ved en sammenkomst efter vi var kommet hjem, sagde det bang, og så var det Jan og Lone. Efter nogen tid blev vi ringforlovede, og så giftede vi os i 1965 og flyttede til Dyndsagervej i Egebjerg.? Hvordan gik det til, at I fandt herud! Ja, det var heller ikke med Lones gode vilje fra starten, fortæller Jan, Hun skulle ikke så langt ud på landet. Jeg havde kendt kvarteret siden 1951, hvor mine forældre købte en grund og byggede et lille sommerhus. Og før da var jeg kommet i området som spejder, så jeg havde cyklet vejen herud mange gange. Lone og jeg kørte ud og besøgte dem på scooter. Jeg havde fået udbetalt en erstatning efter ulykken, og da mine forældre gerne ville sælge, blev vi alligevel enige om at købe og begynde at bygge et helårshus, og vi var så klar til indflytning efter brylluppet.? Og Lone, hvad lavede du så helt ude på landet! Jeg fik arbejde i sygekasserne i nærheden, først i Herlev og siden i Ballerup og fortsatte som nævnt med det indtil Så søgte jeg ind i et mindre firma, hvor de søgte en regnskabsuddannet assistent. Det var jeg vel ikke helt, men de tog mig, og det gik da meget godt. Så fortsatte jeg og læste merkonom i regnskab og startede 12 Egebjergklubben bliver 40 år den 25. september

13 efter endt eksamen på revisorlinien. Desværre måtte jeg opgive halvvejs på grund af sygdom. Men jeg havde da samlet en del erfaring og viden, så da Jans mor blev træt af regnskabet i faderens firma, kunne jeg træde til.? Og Jan, vi skal have samlet lidt op på din fars firma og din rolle i det! Firmaet gik meget godt, og da der i midten af 80 erne blev behov for mere plads, og man ikke kunne få lov til at bygge ud på Nørrebro, blev firmaet flyttet til Vanløse, hvor der kunne bygges ud og skaffes plads til en halv snes svende på et nybygget Bosch Ser- viceværksted. Men det blev for meget for min far. Lone var kommet ind i firmaet, og nu sagde min far, at han gerne ville fortsætte på værkstedet, men vi skulle overtage ansvaret for udbygningen og den daglige drift. Det gjorde vi så, og det gik da rigtig godt indtil vi stoppede og solgte firmaet i 2002.? Så skal vi have lidt rede på jeres engagement i det lokale liv. Hvad kan du sige om det, Lone! I starten var det kun Jan, der engagerede sig. Han var medlem af Egebjergklubbens bestyrelse i flere omgange og var også med, da Fælleshuset blev skilt ud fra klubben i Jeg deltog kun som Jans kone i mange år. Jeg var temmelig genert, men jeg kom da ind Gourmetklubben, hvor jeg også blev formand.? Jan, hvordan gik det så til, at I sammen flyttede ind på formandskontoret! jo, ved valgene i 2003 lod jeg mig overtale til at overtage formandspo- sten i Fælleshuset. Men Egebjergklubben stod samtidig og manglede en kasserer. Og da der var flere, der vidste om Lones regnskabsmæssige baggrund, lykkedes det at presse hende til at stille op. Hun sad så i tre år som kasserer, og så blev formandsposten i Egebjergklubben ledig. Lone havde jo fået afsløret et talent for foreningsarbejde, og man begyndte at presse hende til at stille op. Til sidst kunne hun, trods mange betænkeligheder, ikke modstå presset, og så blev Fælleshusets og Egebjergklubbens formandskontorer pludselig slået sammen hjemme på Dyndsagervej. Og hvis nogen tror, at det var resultatet af en langsig- tet strategi, kan de rolig tro om. Lige så snart, der viser sig en seriøs modkandidat til den ene eller den anden post, lister vi. Men på den anden side er vi da ikke lige ved at stikke af.? Hvad kan I se som fordele og ulemper ved denne særlige situation.! Fordelene samler sig om en smidig og direkte kommunikation uden mistanke om snedige bagtanker. Den største ulempe er klart, at vi har svært ved at slippe snakken og tankerne om de store og små udfordringer, der melder sig. Vi holder i virkeligheden ikke fri ret længe af gangen. Så vi spejder da hele tiden efter mulige afløsere. Thomas Seeberg Egebjergklubben bliver 40 år den 25. september 13

14 Fortsat fra side 7 Gården min far byggede var trelænget. Først var der et rødt tag af cementsten - siden har jeg kommet et asbesttag på, og den nuværende ejer har lagt skiffer på. Da jeg havde gården, var den helt gemt af træer, men kunne ikke se huset før man kom helt hen til det - men i dag kan det tydelig ses fra Ringvejen. Jeg kom i skole som seksårig i 1912 på Parkskolen. Jeg har ikke oplevet noget særligt i skolen, jeg har aldrig fået klø, så havde jeg kunnet huske det. Først havde jeg en, der hed frk. Grim - da hun holdt op, fik jeg en der hed frk. Poulsen, så vidt jeg ved lever hun endnu. Da jeg startede hed inspektøren Christensen, han holdt op i 1913 eller 14, efter ham kom der en der hed Nyholm, men lærere var der mange af, dem kan jeg ikke huske, for de skiftede lige så tit som folk skifter skjorte. Jeg fik min første cykel, da jeg var 13 år. Den blev købt hos Ludvig Nielsen, og den kostede 180 kr. - og det var forholdsvis dyrt - men der i tyverne kostede et cykeldæk en kr. I min barndom skete det, at vi holdt Skt. Hans fest, men de forskellige gårde skiftede meget ofte ejere, og meget ofte var det københavnere -så det ophørte. Ville man more sig, så kunne man gå på Hareskovpavillonen, jeg har været der nogle gange og kikke, men det har ikke interesseret mig. I mine unge dage hed ejeren Brandt - gamle Brandt, han blev 92 år - og hans bror ejede Karensminde, hvis jord også var overdrevsjord fra Hedegården. En tidligere ejer på Karensminde var svenskeren, Per Nilsson - han var meget overtroisk - og kunne fortælle meget om spøgeri fra han var "hemma i Sverige" - men jeg troede ikke på det, så jeg kan ikke huske det. Han solgte Karensminde, og byggede det lille hvide bindingsværkhus på Egebjergvej nr. 47. Han arbejdede hos os efter han havde solgt Karensminde, og når han fik noget at spise, han kunne lide, sagde han: "Ja, hellere ta' og sprænga, enn go' mad lemna" - og hvis vi fik noget, han ikke brød sig så meget om, sagde han: "Nej, man skal ikke gøre bugen til sin gud, og bagen til sin spillemand. Ernst Pedersen - fader til den før omtalte Niels Ernst - forpagtede af en dame der ejede Borupgård noget jord og et lille hus, som jeg mener hed Nygården. Ernst Pedersen skulle betale ejerinden 100 kr. i leje om året, og da hun syntes 100 kr. var mange penge, sluttede hun aftalen med disse ord: "Jeg vil klappe mig i min bare røv på, at du kommer til at gå fra det". - Huset lå i det grønne bælte hvor Nordbuen i dag møder Ring 4. Om Ernst Pedersen gik der den historie, at han sommetider lånte penge at præsten, men præsten mærkede pengene, og det viste sig at han fik de samme igen, som han havde lånt Ernst Pedersen - hvor vidt denne historie er sand, ved jeg ikke. Men tiden gik, og sønnen overtog det efterhånden noget forsømte hus efter forældrene. Hvis det en nat havde regnet, kunne Niels Ernst den næste dag sige: "Jeg kan se på regnmåleren - det var hans overdyne - at der er kommet en del regn i nat". Da vi overtog Nygården stod der et gammelt orgel, det var fyldt med hønsemøg, man havde haft hønsene i denne stue. Nu skal jeg fortælle dig hvem, jeg kan huske, der har boet på Borupgård. Først boede der en fin ældre herre, der hed Grell. Han blev slået fordærvet af nogle voldsforbrydere, og døde af det. Som nummer to kom den før omtalte dame, som jeg ikke kan huske navnet på - derefter kom slagter Jørgensen - som nummer fire hed ejeren Belling og nummer fem var min søster og svoger - Johanne og Erik Wickmann. De solgte Borupgård, der var på 125 tønder land, og lå ca. 1/2 km fra Ringvejen til mejeriet Enigheden og siden mener jeg, at kommunen har overtaget den. I et gammelt hus lige ved Bøndermosen, boede der en vi kaldte Ane Skomagers. Hun blev 96 år, og var meget rynket, så vi børn var bange for hende. Jeg var ikke så gammel dengang, men jeg har siden fået fortalt om hendes skovseddel [et bevis hvorpå der stod, at man havde tilladelse til at samle brænde i skoven]. Skovfogeden og skovløberen var på rundtur i skoven, og ser et stykke fremme Ane Skomager komme imod dem. Skovløberen, der kender hende, prøver at få trukket skovfogeden i en anden retning, men skovfogeden vil se Anes skovseddel - "Ja, det kan du fanme' godt få lov til", siger hun - og krænger skørterne op og bukserne ned - det var hendes skovseddel, og da var hun 90 år.! Da jeg var 22 år startede jeg på gartneri herude, og jeg solgte meget til Dyregård - Rudolf Jensen - der havde blomster og grøntsagsforretning på hjørnet af Ahornsvej og Centrumgaden. En gang om ugen kørte jeg min mor til Ballerup på hestevogn, så hun kunne ordne sine indkøb. Hos Reeh var der plads til hestekøretøjet, der var kroge, hvor man kunne binde hestene. Jeg synes ikke de handler med andet end glas og sådan noget i dag. Vi var heller ikke så pylrede dengang. Der kunne man bruge sine ben. Jeg har da tit gået hjem fra sporvognen i Husum. Hvis rutebilen lige var kørt, kunne jeg nå at gå hjem inden den næste kom en time efter. Jeg kunne bedre lide Egebjergområdet, da der var regulære landejendomme. Der er ikke meget pløjemark tilbage, det blev jo udlagt som kolonihaver. [Vilhelm Neumann har aldrig været gift - han er i det hele taget et meget mådeholdende menneske, han hverken ryger eller drikker - men de der kender ham vil sikkert nikke genkendende til den ligefremme - og til tider lidt bramfrie tone han anvender.] Det var hvad jeg valgte at bringe. Det havde forhåbentlig læserens interesse, for jeg har planer om at bringe noget mere, når der er plads. Red 14 Egebjergklubben bliver 40 år den 25. september

15 vi skal gøre os håb om en løsning! Hvis du tilmelder dig blog en, kan du få en , når der er nyt. Støjhandlingsplan høring Der var borgermøde om planen den 19. marts, men man kan stadig deltage i høringen, der først slutter den 21. april. Ring IV har i mange år repræsenteret et alvorligt støjproblem for en del af grundejerforeningen Egebjerglund Syd s medlemmer. Som supplement til bestyrelsens arbejde med støjhandlingsplanen har vi etableret et nyt værktøj, hvor medlemmerne kan udveksle erfaringer, synspunkter, m.m.; en blog. Den ligger her blog.egebjerglund-syd.dk Du kan læse mere om støjhandleplanen her Det er nu, vi skal have synspunkter frem om støjproblemer, hvis Bloggen er i øvrigt indrettet, så man også kan skrive om andet end støj og ring IV. HUSK: Grundejerforeningen Egebjerglund Syd holder generalforsamling torsdag den 26. marts Materiale vil kunne ses på efterhånden som det foreligger. Du kan også skrive til eller ringe til Bestyrelsen Siden Sidst: DONG Energy og kommunens belysningsplan Vi har stadig ikke fået noget mere konkret ud af hverken kommunen eller DONG. Hvis nogen skulle få færten af nyt, vil vi meget gerne have en ) eller en opringning (se telefonnumre på ) Ordinær generalforsamling holdes den 30. marts 2009 kl. 20:00 i Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8. Vi vil bl.a. demonstrere følgende på storskærmen : Trådløst bredbånd som alternativ til f.eks. ADSL. Det nye Digital TVs modtagelse via stueantenne Internet TV. Indbydelsen er sendt til medlemmerne og kan ses på Bestyrelsen Egebjergklubben bliver 40 år den 25. september 15

16 år senere kom Kommunen med tilbud til de unge og overtog dermed den opgave. Finn oprettede også en bjørnebande. Medlemmerne var børn, som var villige til at give en hånd med, når der skulle ryddes op efter en fest. Der blev afregnet i sodavand, og det var meget populært at være medlem af denne bande. Som nævnt havde Finn annonceret sin tilbagetræden til bestyrelsen i god tid, og heldigvis for det. Det er ingen nem sag at finde på noget at give én som har givet så meget til andre. Som det ses af billedet lykkedes det. Finn fik et billede skabt af billedkunstneren KirPå den nyligt afholdte generalforsam- sin tid i bestyrelsen bestridt næsten sten Seeberg. Motivet er et egetræ og ling i Egebjergklubben skete der un- alle poster. Finn har været formand af ud over, at det naturligvis er vores der punktet valg det usædvanlige, at flere omgange, ligesom han har været kendetegn, symboliserer egetræet også redaktør for vores blad i flere perioder. Finn Jappe ikke ønskede genvalg. Perioder der tilsammen løber op i 14 noget solidt, gedigent, noget der ikke Finn var en af initiativtagerne til vælter for den mindste brise. år og 7 måneder. Egebjergklubben, som blev stiftet den 25. september 1969, og blev foreningens Kort efter Egebjergklubbens start, da Selv om man går fra borde, kan man første formand. Finn ønskede af helegebjerg var en udørk og det var småt godt holde skruen i vandet. bredsgrunde ikke at genopstille og hav- med kommunale institutioner, var det Erik Hagen de i god tid meddelt formanden for også Finn, der var primus motor i danegebjergklubben sin beslutning. nelsen af en ungdomsklub. Den havde Finn har ikke været i bestyrelsen uaf- til huse i Egebjerggård og var et meget populært sted for ungdommen. Nogle brudt i 40 år, men næsten. Han har i 16 Egebjergklubben bliver 40 år den 25. september

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 27. april 2010 kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER

FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER Egebjerg April 2011 FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER Egebjerg april 2011 Du kan leje Egebjergklubbens grill med tilbehør for kun 100 kr. April D. 26. GF Pilehøj - D. 29. Billardklubben Maj D. 2. Blomstervennerne

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 24. april 2007, kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Grundejerforeningen Krudthuset

Grundejerforeningen Krudthuset Grundejerforeningen Krudthuset 19. marts 2013 Ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2013 1. Valg af dirigent Bestyrelsen forslog Charlotte Simonÿ som dirigent. Charlotte Simonÿ (nr. 14) blev

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Aktivitetsforeningen Hygge og Samvær

Aktivitetsforeningen Hygge og Samvær Referat af generalforsamling i Aktivitetsforeningen den 8. marts 2016 i Fælleshuset. Punkt 1. Valg af dirigent Som dirigent blev valgt Carsten Machon. CM havde udbedt sig mulighed for at blive fritaget

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev? Fastelavn. Vinsmagning efter generalforsamlingen. Lidt til smilebåndet. Formandens hjørne

Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev? Fastelavn. Vinsmagning efter generalforsamlingen. Lidt til smilebåndet. Formandens hjørne ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nr. 1 februar 2016 19. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Til stede: Jane Brøndum (JB), Jeppe Vestenaa (JV), Lisa Vogel (LV), Dan Olvhøj (DO), Anders Gadkjær (AG) og Henrik Hougaard (Hou)

Til stede: Jane Brøndum (JB), Jeppe Vestenaa (JV), Lisa Vogel (LV), Dan Olvhøj (DO), Anders Gadkjær (AG) og Henrik Hougaard (Hou) Referat til bestyrelsesmøde den 13. marts kl. 16.00 22.00: Til stede: Jane Brøndum (JB), Jeppe Vestenaa (JV), Lisa Vogel (LV), Dan lvhøj (D), Anders Gadkjær (AG) og Henrik Hougaard (Hou) Afbud: Jannick

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere