Mellem innovation og LEAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mellem innovation og LEAN"

Transkript

1 Hvidbog med dokumentation fra konferencen fredag den 9. juni 2006 Mellem innovation og LEAN strategisk fokus og konkurrenceevne i offentlige/private virksomheder Center for Ledelse og Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling 16. juni 2006

2 2 Foto: Carsten Andersen Tekst: Peter Djurup, Djurup.com, Dagbladet Børsen samt SCKK Center for Ledelse, SCKK samt oplægsholderne Mellem innovation og Lean Konferencedokumentation den 9. juni 2006

3 3 FORORD Mellem innovation og Lean er resultatet af et samarbejde mellem Center for Ledelse og Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK). Gennem længere tid har begge organisationer ønsket at lave et fælles arrangement én gang årligt, hvor der bliver sat fokus på Excellencemodellen som ledelsesværktøj. Med mere end 180 deltagere var en af de væsentligste målsætninger opfyldt fra starten. Samtidig viser kursusevalueringerne, at deltagerne fik noget med hjem. Derfor er vi ikke et øjeblik i tvivl om, at der også bliver en lignende konference næste år. Nærmere bestemt fredag den 15. juni 2007 også hos Center for Ledelse. Sæt derfor allerede nu kryds ved dagen! Som lovet har vi udarbejdet en hvidbog med handouts, artikler og fotos fra konferencen. Vi håber, at det kan give dig yderligere inspiration til at arbejde med netop din organisations strategiske fokus og konkurrenceevne. Alle organisationer har usikkerheder - f.eks. hvordan omgivelserne, teknologien eller de interne ledelsesmæssige strukturer udvikler sig. Derfor er alle organisationer nødt til at beskæftige sig med deres strategiske beredskab, så de lærer at håndtere disse usikkerheder og samtidig lærer at agere i forhold til dem. Uanset om man er leder i en privat eller en offentlig organisation eller virksomhed, er arbejdet med det strategiske beredskab en naturlig reaktion på de ændringer i organisationens omgivelser, som bl.a. globalisering, øget innovationskraft og generelt skærpet konkurrence skaber. Det handler ikke alene om at se ud over og udfordre organisationens vante perspektiv, men også om at geare sin organisation, så den går i den ønskede retning. Og så drejer det sig i høj grad om at kunne og turde forholde sig til organisationens strategiske usikkerhed og blive bevidst om grænserne for egne produkter og serviceydelser. Og gennem det løbende arbejde med excellence og andre helhedsorienterede ledelsesmodeller at have det overblik der gør, at man kan træffe de strategiske til- og fravalg, der i sidste instans er afgørende for succes såvel i den offentlig som i den private sektor og i samspillet mellem offentlige og private virksomheder. Med venlig hilsen Poul Blaabjerg Direktør Center for Ledelse Henrik Hjortdal Direktør Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Mellem innovation og Lean Konferencedokumentation den 9. juni 2006

4 Mellem innovation og Lean Konferencedokumentation den 9. juni

5 5 Innovation og Lean i forening Globaliseringen og den teknologiske udvikling stiller nye krav til nutidens ledere. To af de værktøjer der bliver taget i brug for at klare sig i den globaliserede verden, er innovation og Lean. Men kan de to begre- ber forenes og i så fald hvordan? Det var baggrunden for den meget velbesøgte konference Mellem innovation og Lean, som Statens Cente r for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) og Center for Ledelse holdt den 9. juni. Man kan godt argumentere for, at Lean og innovation er to modsatrettede begreber. Men de skal ledelsesmæssigt holdes i gang samtidigt. Derfor er den ledelsesmæssige udfordring at holde balancen, og det er baggrunden for, at vi har arrangeret denne konference, løb indgangsreplikken fra Center for Ledelses administrerende direktør, Poul Blaabjerg, hvorefter konferencen begyndte. Læs her et uddrag af de indlæg, som de omkring 180 deltagere blev præsenteret for. Lean i Ankestyrelsen Konferencen havde fokus på både den private og offentlige sektor og ikke mindst samspillet mellem de to sektorer. En af de offentlige instanser der har indført Lean, er Ankestyrelsen. Her har man de senere år haft problemer med sagsbehandlingstiden, hvor det har kunnet tager mellem fire og seks måneder at få behandlet en sag. I 2005 besluttede man at gøre noget ved det, og derfor begyndte man at indarbejde Lean. Vi begyndte med at forenkle sagsgangen for de mindre komplekse sager, for det er ikke muligt at tage fat på det hele på en gang. Vores mål var at nedbringe sagsbehandlingstiden, men det var vigtigt for os at holde kvaliteten og medarbejdertilfredsheden på samme niveau som hidtil. Derfor inddrog vi medarbejderne fra starten, så de kunne komme med gode ideer til, hvor flaskehalsene i vores system var, siger ankechef Conny Lund Andersen. Inden projektet for alvor gik i gang, arrangerede Ankestyrelsen en workshop, hvor de over en dag lavede Ankestyrelsen i miniformat. Det gav både sjove oplevelser og synliggjorde de problemområder, der var i sagsbehandlingen. Det gav gode ideer til, hvor der skulle sættes ind for at gøre arbejdet mere effektivt. Ankestyrelsens Lean-projekt kører i fire spor med hvert sit mål. I to af sporene er målet at få sagsbehandlingstiden ned på 60 dage, og i begge spor er målet blevet nået og mere til med behandlingstider på henholdsvis 45 og 47 dage. Ankestyrelsen har kørt Lean-projektet selv det meste af vejen, men har også hentet ekstern bistand i løbet af processen. Der er to ting, der har været vigtige for vores proces. Det ene er, at vi fra begyndelsen har haft forankring i direktionen, og at vi har haft medarbejderne med. Samtidig har vi brugt konsulenter i forløbet, hvilket er en god ide. Vi tog med vilje ikke konsulenter ind fra starten, da det efter min mening kan tage for meget tid, siger Conny Lund Andersen. Mellem innovation og Lean Konferencedokumentation den 9. juni 2006

6 6 Globalisering hos Grundfos Et andet sted hvor man arbejder med at optimere processer, er hos Grundfos, en virksomhed som i høj grad bevæger sig på det globale marked. Administrerende direktør, Lars Aagaard, Grundfos A/S gav sit bud på, hvordan man klarer sig i globaliseringen. vækst i regionen. Samtidig er al forskning anvendelsesorienteret. Vi vil gerne undgå spild, hvilket jo er i tråd med Lean. Derfor gør vi meget ud af at følge med i, hvad der efterspørges, og vi har derfor været gode til at udvikle nye uddannelser, som er blevet populære frem for at tilbyde uddannelser, ingen vil gå på. Vi tiltrækker flere og flere, også fra Sjælland, som har hørt om os, og som gerne vil tage en uddannelse i et innovativt miljø, siger direktør Hans Jessen Møller fra Handels- og Ingeniørhøjskolen, HIH. HIH gør meget for at skabe det, de kalder livsduelige mennesker, og lægger derfor ikke kun vægt på de faglige kvalifikationer men i høj grad også på de sociale, og det giver bonus i form af mange iværksættere. Helt tilbage i 1993 kunne vi se, hvad de kunne rundt omkring i verden i vores selskaber. Samtidig var der to handelshøjskoleelever der spurgte, om de måtte komme og gå rundt i vores produktion i en uge og efterfølgende fortælle os om deres observationer. Resultatet blev, at de kom tilbage og fortalte, at alle medarbejderne i produktionen hver dag lagde hovedet i garderoben, før de gik ind og arbejdede. For de blev nemlig ikke bedt om andet af ledelsen, siger Lars Aagaard, som med selvironi konstaterer, at de to studerende ikke havde meget forstand på produktion. Det er vigtigt at have alle kompetencer, hvis du skal være innovativ, og det at vi har fokus på både det faglige og sociale og ikke mindst på vores anvendelsesorienterede forskning, er efter vores mening medvirkende til, at mellem 20 og 25 procent af vores studerende starter egen virksomhed efter studiet, siger Hans Jessen Møller. Grundfos har siden indført Business Excellencemodellen og skabt produktionsteam, der evaluerer processerne efter modellen. Nu har vi skabt en kultur, hvor det er accepteret, at man kigger hinanden over skulderen med henblik på at optimere processerne. Næste skridt er så at udbrede modellen til hele verden. Vi er i gang, men vi må erkende, at det skal gøres på forskellig måde alt efter landet. I Kina er udfordringen for eksempel, at alle venter med at gøre noget, til den ældste har sagt ja, siger Lars Aagaard. En meget konkret udfordring i globaliseringen. Danmarks første innoversitet Fra Herning kom en af de to vindere af Innovation Cup, Handels- og Ingeniørhøjskolen, der kalder sig Danmarks første innoversitet. Skolen lægger vægt på at være brugerorienteret og på at være medvirkende til at skabe Det brugerrettede hos HIH vender sig også mod erhvervslivet, og skolen har derfor et tæt samarbejde med virksomheder i regionen. Innovative Horsens Fra Herning gik turen til et andet innovativt miljø i det jyske og et godt eksempel på et forbilledligt samarbejde mellem kommune og erhvervsliv, Horsens Kommune. En by, der tidligere kun var kendt for statsfængslet, og som havde svært ved at tiltrække nye borgere. Folk, der arbejdede i byen, foretrak at bo i Århus eller Vejle. Nu Mellem innovation og Lean Konferencedokumentation den 9. juni 2006

7 7 er billedet vendt, og det har kommunaldirektør Ole Have Jørgensen flere gode forklaringer på. være skyld i, at Rolling Stones alligevel ikke kom til Horsens efter et fatalt fald fra en kokospalme. Heldigvis er han kommet sig, og til september kommer de gamle rullesten til den jyske by. Snart kommer der også en Madonna-øl, og begge er brygget af et mikrobryggeri i Horsens, fortæller Ole Have Jørgensen og nævner samtidig Hattings speltbrød Vegger, der også stammer fra Horsens men nu sælges i mange lande verden over. Horsens Kommune har i flere år haft fokus på samarbejdet med erhvervslivet og dets behov for på den måde, at fastholde virksomhederne og arbejdspladserne i kommunen. Som eksempel nævnte Ole Have Jørgensen transportvirksomheden DSV, der var startet med at være 10 mand på havnen i Horsens. Efterhånden som virksomheden udviklede sig, sørgede kommunen for at planlægge det sådan, at der var en ny grund klar til dem den dag, virksomheden skulle bruge mere plads. Det gjorde, at DSV, der er i dag har 500 mand i Horsens, kunne blive i kommunen. Vi følger selvfølgelig alle love og regler, som vi skal, og så sørger vi for at planlægge og hele tiden holde øje med, hvilke behov der er. Horsens sørger også for, at byens smukke huse bliver bevaret, og at butiksfacader ikke skæmmer de gamle huse. Vi laver studieture for lokale arkitekter til byer som London og Berlin, for at de sammen med vores folk kan se, hvordan andre byer løser opgaver som facaderenoveringer med henblik på, at bevare det der er bevaringsværdigt. Kultur skaber historier Det der for alvor har sat Horsens på landkortet, ikke bare i Danmark men i det meste af den vestlige verden, er byens koncertaktiviteter. Rolling Stones og Madonna er i år på vej til Horsens for at give koncert. Det afføder en række andre aktiviteter, der også sætter innovationen i gang hos erhvervslivet. Lige nu kan man for eksempel købe en Stone Ale i de fleste store supermarkeder. Etiketten er prydet af en vis Keith Richard, der var ved at Historien er den at vi, i forbindelse med vores årlige middelalderfestival i byen, foreslog Hatting Bageri, der oprindeligt stammer fra den lille by Hatting ved Horsens, at lave noget brød der passede til middelalderfestivalen. Det blev til brødet Vegger, der er lavet af spelt, som er en gammel kornsort, man brugte i middelalderen. siger Ole Have Jørgensen. Det er innovation og oplevelsesøkonomi i skøn forening. Lige nu sælges speltbrødet i store mængder i Asien udelukkende på historien bag produktet. Siger nej til stjernerne Innovationen i Horsens giver resultater. Kommunen måler sig op mod erhvervsvirksomheder og måler i det hele taget på alle deres aktiviteter, så de kan se, at det giver resultater. Erhvervslivet i kommunen giver hvert år 2,5 millioner kroner til en PR-gruppe med repræsentanter fra erhvervslivet, cityforeningen, sportsforeningerne, uddannelsesinstitutionerne, kommunen og ikke mindst Frank Panduro fra Horsens Ny Teater,. manden bag koncertaktiviteterne. Igen et eksempel på Horsens måde at skabe samarbejde mellem offentlige og private virksomheder. I dag har vi ikke problemer med at tiltrække nye borgere til kommunen. Horsens er blevet et attraktivt sted at bo. Samtidig giver de store koncerter stor omsætning i byen, så investeringen fra erhvervslivet kommer igen mange gange. Det er i øvrigt heller ikke svært at tiltrække de store stjerner. Nu skal vi i stedet overveje, hvem vi skal sige ja til. For vi får tilbudt dem alle sammen, siger Ole Have Jørgensen. Mellem innovation og Lean Konferencedokumentation den 9. juni 2006

8 8 Syv milliarder dollars til innovation Microsoft er et sted med sin egen stjerne. Bill Gates har globaliseret software i en grad, der ikke bare har gjort ham til verdens rigeste, men også til innovationsikon for mange. Jørgen Bardenfleth, der er administrerende direktør for Microsoft i Danmark, kom forbi og gav indsigt i, hvordan verdens største softwareproducent arbejder med innovation. Her er medarbejderne og kunderne vigtige, når der skal udvikles nye produkter. Hvert halve år holder topledelsen tænkeuge, hvilket vil sige, at de sætter sig ned og ser på de input, der er kommet fra medarbejderne. De ideer der herefter bliver videreudviklet, kommer ud til en større skare af medarbejdere, som får mulighed for at teste programmerne og komme med gode ideer til, hvordan de kan blive bedre. I næste fase går de videre ud til Microsofts partnere, som får samme mulighed for at give tilbagemeldinger og komme med ideer, forklarer Jørgen Bardenfleth. Brugerne skal selvfølgelig også inddrages, ellers kan det gå helt galt. Det lærte Microsoft midt i 1990 erne, hvor de lancerede operativsystemet BOB, som blev et kæmpeflop. Systemet havde mange fejl, og der var ingen kunder, der syntes, at systemet var relevant. Men de var heller ikke blevet taget med på råd i udviklingsfasen. I dag inddrager Microsoft derfor sine kunder i udviklingen. Blandt andet ved hjælp af programmer som viser, hvilke funktioner, i eksempelvis Officepakken, kunderne bruger, og hvordan de bruger dem. Med et udviklingsbudget på syv milliarder dollars er der meget at bruge af, men det er ikke ligegyldigt, hvordan pengene bruges. For Microsoft har effektivitet i højsæde. I forbindelse med udviklingen af Windows Vista, der er Microsofts kommende styresystem til afløsning for det nuværende Windows XP, er der brugt rigtig meget tid på brugertilbagemeldinger. Ikke kun via det som programmerne opfanger, men også via kundebesøg i Microsofts udviklingsafdeling i Redmont, USA, hvor kunderne får lov at teste programmerne. Når vi skal holde møder, gør vi meget for, at alle er forberedte, så vi ikke spilder tiden. Alt materialet til mødet ligger på forhånd tilgængeligt, så alle kan forberede sig, kommentere det og møde op med samme vidensniveau. Samtidig arbejder vi hele tiden på at få produktet hurtigere på markedet, siger Jørgen Bardenfleth. I første fase af Microsofts udviklingsarbejde er det en fast skare af medarbejdere, der arbejder med udviklingen af nye produkter. I udviklingsforløbet bliver der delt viden via Microsofts egne it-systemer, og de ideer der bliver fundet brugbare, kommer videre til næste fase, den halvårlige think week. Windows Vista bliver lanceret til nytår, og så kan alle se, om kundeindflydelsen har givet positive resultater. På konferencen fik deltagerne en lille forsmag på systemet, som absolut så brugervenligt ud. Mellem innovation og Lean Konferencedokumentation den 9. juni 2006

9 9 Bliv Fit, Fresh and Fun og få en fremtid Does Europe have a future,, lyder det provokerende spørgsmål fra professor Richard Scase, hovedtaler på konferencen. Svaret er heldigvis ja, men det kræver udvikling af både den private og offentlige sektor, så alle bliver Fit, Fresh and Fun. At verdenen er blevet mindre, kan de fleste vist skrive under på. Ikke mindst på grund af den teknologiske udvikling. Men det er langt fra alle virksomheder, der tænker på, at globaliseringen har indflydelse på deres dagligdag. Her tager de fejl, hvis man spørger Richard Scase, der er professor på University of Kent og anerkendt fremtidsforsker. Globaliseringen involverer alle. Ikke kun de store koncerner, men også små virksomheder og den offentlige sektor. Alle er nødt til at være opmærksomme på de udfordringer det giver, og sikre, at deres organisation er high performing. For de offentlige virksomheder betyder det blandt andet, at de skal arbejde tættere sammen med den private sektor og være åbne for eksempelvis at outsource opgaver, siger Richard Scase. forudsætninger er opfyldt, bliver arbejdspladsen et godt sted at være, og så er det sjovt at gå på arbejde, siger Scase. Tænk på atleter. De vil ikke være lige så gode som de bedste. De vil være bedre. Virksomheder skal tænke på samme måde. Det gælder også de offentlige virksomheder. De skal ikke se sig selv som arbejdspladsskabere. De er nødt til at arbejde efter Lean-principper og ad den vej tilpasse sig omverdenen. Det er oftest de store virksomheder, man tænker på, når der tales om globalisering. Men ser man på Sverige, er der mange mindre virksomheder med under 50 medarbejdere, som er flyttet til Kina. De gør det, fordi deres kunder er store virksomheder, der opererer i Kina. Et godt eksempel iflg. Richard Scase på, at alle bliver berørt af globaliseringen. Europa vs. Asien Richard Scase havde medbragt et andet synligt eksempel på globalisering: sin ipod. Designet i Californien, fremstillet i Kina, købt i England. Kina og Indien er for alvor kommet med i verdensøkonomien. 2,5 milliarder mennesker er derfor med i den globale konkurrence. Om fem år har Indien for eksempel flere mennesker ansat i it-industrien, end der er indbyggere i Tyskland. En undersøgelse i Storbritannien har vist, at man ville kunne spare 20 milliarder pund ved at outsource den offentlige sektor til Indien. Et tankevækkende regnestykke, men på trods af truslen fra Asien mener Scase, at både Europa og Danmark har en chance for at overleve i den globale verden. En af vejene til at klare de udfordringer der møder virksomhederne er, at sørge for, at organisationen hele tiden er Fit, Fresh and Fun. Tre ord som, ifølge Richard Scase, er indbegrebet af Lean. En af grundene er, at vi har en velfungerende offentlig sektor, der gennem tiden har sikret os en velfungerende infrastruktur. Generelt er lande med en dynamisk offentlig sektor typisk mere konkurrencedygtige. Men det er ikke nok. En organisation skal være effektiv, - hvis den er det, er den Fit. For at blive effektiv kræver det, at der er de rette lederforudsætninger til stede og at der er interaktion mellem ledere og medarbejdere i det daglige arbejde. Hvis det er på plads, er virksomheden Fresh, og når de Mellem innovation og Lean Konferencedokumentation den 9. juni 2006

10 10 Managementstilen er skabt som en del af industrisamfundet. Den gang, hvor det gjaldt om at holde produktionen i gang ved hjælp af fabriksarbejdere, som skulle producere den samme kvalitet og et bestemt antal enheder hver dag. Der var ikke brug for, at nogen stillede spørgsmål. De skulle bare gøre, som de altid havde gjort. Men den ledelsesstil fungerer ikke, når du skal innovere. Her er der brug for leadership i stedet for management. Leadership skaber medarbejdere, som kommer med gode ideer, og som leder bliver man inspireret frem for at føle sig truet. Ledere skal sætte pris på de gode ideer og give udtryk for det. På den måde skabes der en innovativ kultur, siger Scase. Vi har infrastrukturen, men vi mangler entreprenørånden i Europa. De mest innovative regioner i Europa er Stockholm og Helsinki. Grunden til, at netop de to byer er gode til at skabe nyt er, at de har et godt samarbejde mellem den offentlige sektor, universiteterne og virksomhederne. Der skabes derfor flere nye virksomheder end andre steder. Den model bør vi udbrede til resten af Skandinavien og Europa, mener Scase. Danmark har muligheden for at blive mere konkurrencedygtig og innovativ, blandt andet fordi det er et geografisk lille område. Det giver mulighed for at fokusere på at gøre landet mere innovativt. I opgørelsen over de mest konkurrencedygtige nationer i 2005 kom Danmark ind på en femteplads overgået af Finland, USA, Sverige og Taiwan. Så I har et godt udgangspunkt, men I skal fortsætte med at fokusere på at være innovative. De gode ideer skal fremelskes En af vejene til at skabe innovation er at få medarbejderne til at bruge deres hjerner til at udvikle virksomheden. Det lyder helt naturligt. Men det mener Richard Scase desværre, ikke det er. Mange ledere, specielt når de er omkring 50 år, opgiver at stille spørgsmål og komme med innovative forslag, fordi de får negative tilbagemeldinger. Det skyldes, at mange topledere stadig benytter sig af en gammeldags managementstil i deres ledelse. Se mig! Lederskab bliver også vigtigt i fremtiden, fordi fremtidens medarbejdere er langt mere krævende, end vi tidligere har været vant til. Generation I kalder Richard Scase de unge, der i dag er mere fokuserede på dem selv og samtidig langt mere vidende end deres forældre. Vores børn er vokset op med teknologien og kommunikerer primært via sms og . Prøv bare at tænke på, hvordan I selv får teenagebarnet til at komme ud fra sit værelse for at spise. Man kan kalde mange gange uden resultat, men sender man en sms, reagerer de. Den generation gør ikke bare, hvad der bliver sagt, hvis de ikke kan se en mening med det, og de har en viden, der er langt større end den, vi havde. Derfor er det en stor udfordring at få dem ind i vores organisationer, hvad enten det er private eller offentlige. Generation I kan kun fungere med leadership, og det er en af de store udfordringer for virksomhederne i fremtiden, siger Richard Scase. Udfordringer er der nok af, så lederrollen bliver ikke kedeligere. Hvis man som leder sørger for at arbejde ud fra en global tankegang og for at se forretningsmæssige muligheder i den globale verden og samtidig sikrer, at virksomheden er Fit, Fresh and Fun og innovativ, skal du nok skabe en high performance virksomhed. Sådan lyder rådet fra fremtidsforskeren. Mellem innovation og Lean Konferencedokumentation den 9. juni 2006

11 11 Fra smedevirksomhed til global markedsleder Ikke mange havde hørt om Linak, før de blev nummer 2 i Innovation Cup. En af vejene til succes for virksomheden fra Als er Lean. Siden Linak blev stiftet i 1907, har virksomheden gennemgået en voldsom udvikling. Virksomheden startede som en lille smedevirksomhed på Als, og i dag er omsætningen nået op på over en milliard kroner. Produktionen foregår i Kina, USA og på Als, og virksomheden har salgs- og servicecentre i 25 lande. Produkterne, som virksomheden begyndte at producere for 25 år siden, er lineære aktuatorer - en mekanisme der får eksempelvis hospitalssenge og skriveborde til at hæve og sænke sig. Gennem fem år har Linak arbejdet med LEAN. De begyndte i produktionen og opnåede væsentlige forbedringer på alle fronter. Forbedringer som betød, at Linak kunne fastholde sin hovedproduktion i Guderup på Als. Siden hen har virksomheden udbredt Lean til udviklingsafdelingen. genererede alt for meget unødvendig dokumentation, siger Claus H. Sørensen. Et andet område, hvor Linak satte ind med Lean, var i forhold til træfsikkerheden i de enkelte projekter. I et projekt ved man typisk meget lidt i starten, men på trods af det tager man store beslutninger om projektets videre liv. Vi har nu tilført mere viden ved at sætte flere folk på udviklingsprojekterne fra start. Samtidig skyder vi beslutningen om det videre liv for projektet til slutfasen. Det giver langt større sikkerhed for, at de enkelte projekter bliver til noget, der kan sælges i sidste ende, siger Claus H. Sørensen. Udfordringerne Når man sætter et Lean-projekt i gang i en udviklingsafdeling, er det vigtigt, at man ikke stopper igen. Man er nødt til at køre hele vejen. Men Claus H. Sørensen gør opmærksom på, at det er hele organisationen, der bliver berørt af LEAN, og derfor er det vigtigt at få hele organisationen med på tankegangen og gøre tingene i den rigtige rækkefølge. Vi har nogle markedsmæssige udfordringer i blandt andet at modstå det øgede prispres fra konkurrenter, højne innovationen og udvikle nye forretningsområder. Vores gode erfaringer med Lean i produktionen fik os til at udvide Lean til også at omfatte udviklingsområdet for halvandet år siden, siger udviklingschef Claus H. Sørensen, Linak A/S. Som så mange andre led vi af projektforstoppelse, så derfor begyndte vi med at skære ned på antallet af projekter, og dernæst forenklede vi vores udviklingsmodel, som var alt for omfattende specielt til små projekter. Vi Det er sværere at indføre Lean i en udviklingsafdeling end i produktionen. Og det tager længere tid. Forventningen om den store åbenbaring blev ikke indfriet, men det har givet mere fokus, mindre stress og jag. Nu sætter vi ikke flere projekter i gang, end vi har mandskab til, siger Claus H. Sørensen. Af gode råd til andre, der vil indføre Lean i udviklingsarbejdet, siger Claus H. Sørensen blandt andet: Sørg for at definere klare og målbare mål og skab enighed om dem i alle lag i organisationen. Sørg for at udpege nogle ildsjæle til projektet og husk at kommuni- Mellem innovation og Lean Konferencedokumentation den 9. juni 2006

12 12 kere hele tiden. Det er ikke nok at sige tingene fem gange. Videntunge medarbejdere har lært at være skeptiske, men Lean i udviklingsafdelinger er ikke en videnskab. Det er hårdt arbejde. Nationalmuseet systematisk organisationsudvikling Nationalmuseet har de seneste år øget medarbejdertilfredsheden markant (fra 78% til 94% af medarbejderne er alt i alt enten meget tilfredse eller tilfredse med at være ansat på Nationalmuseet), og det gennemsnitlige sygefravær er reduceret fra 9 til 6 dage. Denne udvikling er opnået i en periode, hvor den samlede medarbejderstab samtidig er reduceret med ca. 100 årsværk. Bag resultaterne ligger en systematisk indsats, hvor Excellence Modellen og bred involvering af medarbejderne har været udgangspunktet for formulering af mission, vision, revision af arbejdsgange, formulering af en medarbejdervision og gennemførelse af en række medarbejderrettede projekter (kompetenceudvikling, seniorpolitik, fælles MUS-koncept og lederudvikling). Museets erfaringer er: Det kan godt betale sig at investere tiden i bred medarbejderinvolvering, fordi det bliver betalt tilbage i form af høj medarbejdertilfredshed og fald i sygefravær. Der er stor viden hos medarbejderne om, hvor der er behov for forbedringer. Der er et stort potentiale i at interessere sig for notorisk glemte medarbejdere, som ikke er dagsordensættende på arbejdspladsen. Det skaber konsensus og sikrer fremdriften i forbedringsprojekter at forankre dem i et bredt sammensat forbedringsudvalg. Det er en god idé at få et fælles sprog til at tale ledelse i ledelsen fx i form af uddannelse i Excellencemodellen. Lean i en videntung organisation Hører LEAN hjemme på et universitet og kan forskning forenes med tankerne om skære alt det overflødige fra? Det er nogle af de udfordringer DTU står med i deres arbejde med at indføre LEAN. DTU var en af de fire workshops på konferencen. Lean-tankegangen og metoden er skabt til produktionsvirksomheder. Men nu har DTU kastet sig ud i et eksperiment med at indføre LEAN. Det hele begyndte med en diskussion om kvalitet og blandt andet et Bedst practice projekt, og det førte til, at DTU satte sig for at lave eksperimentet: Kan man bruge LEAN på et universitet? Med projektet ønsker man at finde ud af, om hård driftsstyring kan kombineres med blød forandringsledelse og endnu vigtigere, om LEAN kan være en driver i en læringsproces? Vi ønsker at inddrage både forskere og studerende i arbejdet med LEAN som en del af deres studie. Så på den måde inddrager vi også vores kunder i projektet, hvilket er vigtigt, fordi vi gerne vil bruge projektet til at skabe bedre forståelse for hvilke behov, kunderne har. Samtidig vil vi gerne skabe en bedre organisering af opgaver og optimering af vores processer, siger Annette Winkel-Schwartz, direktør for Teknisk Videncenter på DTU. DTU ønsker at skabe mere plads til kreativitet og udvikling og få bedre og sikrere kvalitetsprocesser. Det er også vigtigt at skabe rum for løbende forbedringer og placere initiativ og nytænkning hos medarbejderne. Mellem innovation og Lean Konferencedokumentation den 9. juni 2006

13 13 LEAN er innovation. Derfor skal vi have alle medarbejdere med i projektet både frontend og backend personalet, siger Annette Winkel-Schwartz. LEAN i forskning? En af de spændende udfordringer DTU står over for er, om man kan indføre LEAN i forskningsarbejdet. Det havde lektor Peter Jacobsen fra DTU et bud på. Han holdt oplægget sammen med Annette Winkel- Schwartz. Jeg tror ikke, at man kan indføre LEAN i selve forskningsarbejdet. Men man kan bruge LEAN omkring forskningen, så man forenkler processerne, blandt andet i administrationen, mener Peter Jacobsen. Han ser LEAN som en værktøjskasse med de forskellige LEAN værktøjer i, mens resten af arbejdet er sund fornuft. Men det er væsentligt at være opmærksom på kulturen der, hvor man indfører LEAN. LEAN er udviklet på Toyota-fabrikkerne i Japan, og derfor havde Peter Jacobsen taget nogle billeder med fra Japan for at illustrere de kulturforskelle, der er på Danmark og Japan. Eksemplet var hentet fra en togstation i Tokyo, hvor et togs afgangstid er printet på billetten. En af jeres barrierer kunne være, at I ikke tror at danskere kan finde ud af at stå i kø på Østerport. For år tilbage troede man heller ikke på, at folk kunne finde ud af at stå til højre og gå til venstre på rulletrapper, mente en af tilhørerne blandt andet. Jeg kan godt lide jeres paraply med alle værktøjerne. Det jeg særligt godt kan lide ved jeres projekt er, at I italesætter ideerne i projektet. Det er jo kulturbearbejdning. Hvad er det, der skaber værdi, og hvor har vi spildet i arbejdsprocesserne, lød en af kommentarerne fra salen. Scoping I må indsnævre, så I får en opgave i kan overskue. Lav en kunde/interessent analyse, et landkort over processerne, inddrag medarbejderne og vælg ud. Ellers bliver projektet for stort. Hvis udviklingsprojekter skal lykkes, skal der være en brændende platform. Skab et rationale for projektet og inddrag medarbejderne, lød et andet synspunkt. De gode ideer kommer ofte, når virksomheder er presset. Det er der de kommer, fremhævede direktør Hans Jessen Møller, Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning Overvej hvem gevinsten ved leanprojektet tilfalder. Husk at formidle dette til de leanramte, sagde Bent Gringer fra SCKK. Overvej i hvilke faser selv forskningen kan Leanificeres. Hvis der står 9.18 på en togbillet, kører toget 9.18 ikke 9.19 eller Men de har også lavet den struktur, der skal til med streger på jorden efter, hvilket tog man skal med, så man altid står i kø til det rigtige tog. Og folk overholder reglerne, hvilket aldring ville kunne lade sig gøre på Østerport, siger Peter Jacobsen, der mener, at der er mange faldgrupper i LEAN, men også mange fordele. Man skal for eksempel passe på, at man ikke overser de gode ideer, fordi man er helt optaget af LEAN, siger Peter Jacobsen. DTU efterlyste gode råd og synspunkter fra deltagerne. Salen bidrog blandt andet med følgende: Mellem innovation og Lean Konferencedokumentation den 9. juni 2006

14 14 BILAG: Does Europe have a Future? Threats and Opportunities in a Danish Perspective Side 15 Professor Richard Scase, University of Kent Lean i Ankestyrelsen Side 21 Ankechef Conny Lund Andersen og Lisbeth Wennerstrøm Nielsen, Ankestyrelsen Innovation og Lean i forhold til udviklingsfunktionen Side 23 Udviklingschef Claus H. Sørensen, LINAK A/S En kultur for vedvarende forbedringer Side 26 Adm. direktør Lars Aagaard, Grundfos A/S Brugerdreven innovation Side 28 Direktør Hans Jessen Møller, Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning Lean i en videntung organisation Side 30 Direktør Annette Winkel Schwarz og lektor Peter Jacobsen, DTU Nationalmuseet systematisk organisationsudvikling Side 33 Administrator Ebbe Holmboe og kvalitetsmedarbejder Thomas Schiøler, Nationalmuseet Strategisk og ledelsesmæssigt fleksibilitet Side 37 Kraftværkschef Jan Fabricius, Asnæsværket Innovationens syv cirkler Side 39 Direktør Wenche Strømsnes, Center for Ledelse Innovation i en global verden Side 42 Adm. direktør Jørgen Bardenfleth, Microsoft Danmark A/S Det offentlige læner sig mod Lean Side 49 Artikel fra Dagbladet Børsen den 26. maj 2006 Kunderne glemmes i Lean-arbejdet Side 51 Artikel og undersøgelse fra nyhedsmagasinet LEDELSE nr. 4, december 2005 The Seven Circles of Innovation Side xx Executive summary fra rapporten The Seven Circles of Innovation, foråret 2005 Mellem innovation og Lean Konferencedokumentation den 9. juni 2006

15 DOES EUROPE HAV E A FUTURE? Prof Richard Scase DANISH CENTRE FOR LEADERSHIP 9th June 2006 AGENDA Changing Global Context Denmark s Competitive Advantage Leveraging Leadership Some Key Challenges 2 AGENDA CHANGING GLOBAL CONTEXT Changing Global Context Denmark s Competitive Advantage Leveraging Leadership Some Key Challenges 3 Global Sourcing Standardised Global Markets Global Media Economi es of Scal e Convergence Emerging Tran snational Market Nich es Emerging Global Business P ractices Rationali sation of Transpo rtation Potential of Teleco mmunication s Information Syst ems 4 THE FUTURE IS ASIA GLOBAL SUPPLY CHAINS INTEGRATING CORPORATE ELEPHANTS AND ENTREPRENEURIAL FLEAS $BN 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Projected GDP US CONTINENTAL EUROPE CHINA INDIA 6

16 INDIA/CHINA 2.5 BILLION PEOPLE INTO THE WORLD ECONOMY INDIA: ECONOMIC GROWTH FORECAST $trn Overtakes Britain Overtakes US Overtakes Japan CHINA: ECONOMIC GROWTH FORECAST HOURLY LABOUR COSTS IN MANUFACTURING SECTOR $trn Overtakes Britain Overtakes Germany Overtakes Amer ica $ China India Czech Re pub UK US 9 10 CHINA S OIL YEARS RESERVES FOR OIL, NATURAL GAS AND COAL, Million barrels per da y Consumption Production 11 Source: World Energy Council 12

17 PERSONAL CONSUM PTION IN CHINA THE WORL D ECONOMY IN 2030 Retail Sales Growth 10% pa Rural Poor Decreased From 49m (1997) to 28m (2004) 650 million Phone Users 100 million Internet Users Auto Sales 1.1 million pa 9 million pa (2010) 100 million Chinese Tourists Oversea s Share: Europe 12% (22% Today ) Greater China 25% United States 25% Growth Rates: Euro % United states 2.3% Greater China 2.9% 14 EUROP E TODAY AGENDA No Single Market Language not Currency National Employment Laws National Regulatory Frameworks Productivity 25% Less than US except Netherlands The European Model in a Global Economy Business Start-Ups One-third of US Changing Global Context Denmark s Competitive Advantage Leveraging Leadership Some Key Challenges COMPETITIV E NATIONS 2005 Country Rank Finland 1 (1) US 2 (2) Sweden 3 (3) Taiwan 4 (5) Denmark 5 (4) Norway 6 (9) Singapore 7 (6) Switzerland 8 (7) Japan 9 (11) Iceland 10 (8) UK 11 (15) The Netherlands 12 (12) 17 % DENMARK: FUTURE TRENDS GDP Unemployment Exports Imports 18

18 DENMARK S COMPETITIV E ADVANTAGE Educated, Skilled Knowledge Pool Competitive Knowledge Sector High Intellectual Capital Small Size National Focus Networks/Clusters Growth Through Global AGENDA Changing Global Context Denmark s Competitive Advantage Leveraging Leadership Some Key Challenges A High Performing Public Sector LEADERSHIP AND MANAGEMENT LEADERSHIP MANAGEMENT STRUCTURE PROCESSES CULTURE LEADERSHIP IS ADMIRATION INSPIRATION TRUST GOALS/PERFORMANCE 21 LEADERSHIP IS CHARISMA Exceptional Personal Qualities Exceptionally Hardworking? Exceptionally Understanding? Exceptionally Knowledgeable? Exceptionally Committed? Exceptionally And, And, And? 23 WHAT EXCEPTIONAL PERSONAL QUALITIES DO I HAV E?

19 LEADERSHIP WHY SHOULD ANYONE WANT TO BE LED BY M E? LEADERSHIP Why Should My Team Be Inspired by Me? Why Should My Team Admire Me? Why Should My Team Trust Me? 26 LEA DERSHIP A ND EMPLOY ERS OF FIRST CHOICE Flexible and Remote Working Practices The P otent ia l of Tec hn ol og y Training Opportunities Personal Development Performance Rewards Entrepreneurial Culture Freedom Psycholog y of Young People Importance of Corporate Brand AGENDA Changing Global Context Denmark s Competitive Advantage Leveraging Leadership Some Key Challenges THE I-GENERATION SOM E KEY CHALLENGES SOM E KEY CHALLENGES (1) Doing Business in a Changing Global Context Emerging Markets Asia/Russia/Middle East Globalisation (2) Lev eraging High Performance Inspirational Leadership Incentives and Rewards Personal Enterprise and New Business Models Political Uncertainties Regulatory Regimes Business Ethics Fit Fresh Fun Innovation Business Opportunities 29 High Performance 30

20 SOME KEY CHALLENGES (3) Creating a High Performing Public Sector The need f or: Public/Private Colaboration Value for Money Effectivity and Efficiency Highly Commit ed/high Performing Employees QUALITY OF WORK AND LIFE 31 DOES EUROPE HAV E A FUTURE? Prof Richard Scase DANISH CENTRE FOR LEADERSHIP 9th June 2006

Aarhus Universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen (Fra 1. august 2006)

Aarhus Universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen (Fra 1. august 2006) Vi opfatter os selv som et innoversitet, som er et ligeværdigt samspil mellem videregående uddannelser, anvendelsesorienteret forskning og -udvikling samt erhvervsfremme 1 Handels- og IngeniørHøjskolen

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Danmark i Verden 2020 Danmark i Verden 2020 Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

A GREAT PLACE TO WORK

A GREAT PLACE TO WORK A GREAT PLACE TO WORK AFFECTO A GREAT PLACE TO WORK Det er en fornøjelse at have muligheden for at arbejde sammen med så professionelle kolleger, og jeg får ganske enkelt et personligt kick ud af at være

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r P r o j e k t V æ k s t g e n n e m viden og innovation o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r B a g g r u n d e n : Baggrunden for projektet er en idékonkurrence, som Vejle Amts Regionale

Læs mere

FREMTIDEN OG FJERNVARME

FREMTIDEN OG FJERNVARME FREMTIDEN OG FJERNVARME ENERGIPOLITISK KONFERENCE Fjernvarmeindustrien, 26. marts 2015 Axel Olesen Instituttet for Fremtidsforskning Instituttet for Fremtidsforskning: www.iff.dk At styrke beslutningsgrundlaget

Læs mere

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen Når organisationer oplever store forandringsprocesser i forbindelse med nye strategier, fusioner eller hurtig vækst opstår der ofte et gab mellem

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Ledelse der (hen)rykker! Flemming Poulfelt 17.april 2009 poulfelt@cbs.dk

Ledelse der (hen)rykker! Flemming Poulfelt 17.april 2009 poulfelt@cbs.dk Ledelse der (hen)rykker! Flemming Poulfelt 17.april 2009 poulfelt@cbs.dk Barrierer for fremdrift? Verden er forandret, men ledernes tankesæt har overlevet i den virkelighed, der ikke findes længere. fra

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

Det virtuelle team hvordan får du det til at virke?

Det virtuelle team hvordan får du det til at virke? Det virtuelle team hvordan får du det til at virke? Hvem er jeg Fie Halberg; Manager, Internal Systems Global Service Desk, SimCorp A/S Min tid i SimCorp: 3 år som proces konsulent / projektleder 3 år

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

Velkomst og praktiske informationer. Jacob Herbst Søborg, 23. maj 2013

Velkomst og praktiske informationer. Jacob Herbst Søborg, 23. maj 2013 Velkomst og praktiske informationer Jacob Herbst Søborg, 23. maj 2013 Dubex A/S - Profil Specialister i og laver kun it-sikkerhed siden 1997 Ca. 50 medarbejdere i København og Århus - over 2/3 arbejder

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere Article summary Data: 20.04.2013 Country: Denmark Language: Danish Media: Byggeteknik (Construction Technology) English title: New invention to help Danish craftsmen English abstract: Award-winning building

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Overskrifter Forskningsprojektet interesser og baggrund Inspirationen fra Relationel Koordination Next step Følg med på vores nye Blog Følg

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Fra konsensus- til performancekultur

Fra konsensus- til performancekultur Fra konsensus- til performancekultur Erfaringer med at udvikle en organisation November 2012 Forretningsområder Parallelimport af medicin i EU Salg af generiske lægemidler i EU Orifarm - en international

Læs mere

Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN

Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN Organisationen og it: Fra medlemsservice til kundepleje Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN Medlemsorganisationer og virksomheder kan lære meget af hinanden.

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Innovation i Dagligvarebranchen

Innovation i Dagligvarebranchen Innovation i Dagligvarebranchen En undersøgelse af innovations-kulturen i branchen og en kortlægning af problemer og muligheder 13. marts 2014 Kort om DLF innovation score board Webbaseret spørgeskema,

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Brugercentreret innovation i den offentlige sektor Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Slide 1 Indhold 1 2 3 Innovationsproblemet i den offentlige sektor Brugercentreret innovation

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser Slagelse ErhvervsNyt November 2013 Læs denne email i din browser Nyhedsbrevet Slagelse ErhvervsNyt udgives af Slagelse Kommunes Erhvervs-, Innovations-, og Arbejdsmarkedsudvalg. Nyhedsbrevet udkommer en

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Kort om Arla Arla Foods er verdens 8. største mejeriselskab og verdens største leverandør af økologiske

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy

Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy 1 Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Meget kort om mig selv Kort om Ankestyrelsen Hvordan Ankestyrelsen har brugt KVIK

Meget kort om mig selv Kort om Ankestyrelsen Hvordan Ankestyrelsen har brugt KVIK 1 Disposition Meget kort om mig selv Kort om Ankestyrelsen Hvordan Ankestyrelsen har brugt KVIK 2 Hvad er Ankestyrelsen? (1) Ankestyrelsen blev oprettet 1. juli 1973, som en selvstændig styrelse under

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK 1 Performance Management: Udvælg dine KPI er med omtanke, keep it simple Danfoss Kolding Cheminova 2 Indhold 1. Introduktion til PJD Production Performance 2. Optimering hvem taler vi om 3. Lean manuel

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

+45 30 65 45 00 fe@flexmanagement.dk www.flexmanagement.dk 7. januar 1962 Ingeniør, HD Organisation & Ledelse Gift, to sønner

+45 30 65 45 00 fe@flexmanagement.dk www.flexmanagement.dk 7. januar 1962 Ingeniør, HD Organisation & Ledelse Gift, to sønner Curriculum Vitae Personlige oplysninger Navn Adresse Telefon Mail Web Fødselsdato Uddannelse Civilstand Motto +45 30 65 45 00 fe@flexmanagement.dk www.flexmanagement.dk 7. januar 1962 Ingeniør, HD Organisation

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution 18. november 2010 Agenda Ressourceregnskabet - et helbredstjek! Lars Hillebrand, partner i Deloitte med fokus på revision og rådgivning

Læs mere