Mellem innovation og LEAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mellem innovation og LEAN"

Transkript

1 Hvidbog med dokumentation fra konferencen fredag den 9. juni 2006 Mellem innovation og LEAN strategisk fokus og konkurrenceevne i offentlige/private virksomheder Center for Ledelse og Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling 16. juni 2006

2 2 Foto: Carsten Andersen Tekst: Peter Djurup, Djurup.com, Dagbladet Børsen samt SCKK Center for Ledelse, SCKK samt oplægsholderne Mellem innovation og Lean Konferencedokumentation den 9. juni 2006

3 3 FORORD Mellem innovation og Lean er resultatet af et samarbejde mellem Center for Ledelse og Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK). Gennem længere tid har begge organisationer ønsket at lave et fælles arrangement én gang årligt, hvor der bliver sat fokus på Excellencemodellen som ledelsesværktøj. Med mere end 180 deltagere var en af de væsentligste målsætninger opfyldt fra starten. Samtidig viser kursusevalueringerne, at deltagerne fik noget med hjem. Derfor er vi ikke et øjeblik i tvivl om, at der også bliver en lignende konference næste år. Nærmere bestemt fredag den 15. juni 2007 også hos Center for Ledelse. Sæt derfor allerede nu kryds ved dagen! Som lovet har vi udarbejdet en hvidbog med handouts, artikler og fotos fra konferencen. Vi håber, at det kan give dig yderligere inspiration til at arbejde med netop din organisations strategiske fokus og konkurrenceevne. Alle organisationer har usikkerheder - f.eks. hvordan omgivelserne, teknologien eller de interne ledelsesmæssige strukturer udvikler sig. Derfor er alle organisationer nødt til at beskæftige sig med deres strategiske beredskab, så de lærer at håndtere disse usikkerheder og samtidig lærer at agere i forhold til dem. Uanset om man er leder i en privat eller en offentlig organisation eller virksomhed, er arbejdet med det strategiske beredskab en naturlig reaktion på de ændringer i organisationens omgivelser, som bl.a. globalisering, øget innovationskraft og generelt skærpet konkurrence skaber. Det handler ikke alene om at se ud over og udfordre organisationens vante perspektiv, men også om at geare sin organisation, så den går i den ønskede retning. Og så drejer det sig i høj grad om at kunne og turde forholde sig til organisationens strategiske usikkerhed og blive bevidst om grænserne for egne produkter og serviceydelser. Og gennem det løbende arbejde med excellence og andre helhedsorienterede ledelsesmodeller at have det overblik der gør, at man kan træffe de strategiske til- og fravalg, der i sidste instans er afgørende for succes såvel i den offentlig som i den private sektor og i samspillet mellem offentlige og private virksomheder. Med venlig hilsen Poul Blaabjerg Direktør Center for Ledelse Henrik Hjortdal Direktør Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Mellem innovation og Lean Konferencedokumentation den 9. juni 2006

4 Mellem innovation og Lean Konferencedokumentation den 9. juni

5 5 Innovation og Lean i forening Globaliseringen og den teknologiske udvikling stiller nye krav til nutidens ledere. To af de værktøjer der bliver taget i brug for at klare sig i den globaliserede verden, er innovation og Lean. Men kan de to begre- ber forenes og i så fald hvordan? Det var baggrunden for den meget velbesøgte konference Mellem innovation og Lean, som Statens Cente r for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) og Center for Ledelse holdt den 9. juni. Man kan godt argumentere for, at Lean og innovation er to modsatrettede begreber. Men de skal ledelsesmæssigt holdes i gang samtidigt. Derfor er den ledelsesmæssige udfordring at holde balancen, og det er baggrunden for, at vi har arrangeret denne konference, løb indgangsreplikken fra Center for Ledelses administrerende direktør, Poul Blaabjerg, hvorefter konferencen begyndte. Læs her et uddrag af de indlæg, som de omkring 180 deltagere blev præsenteret for. Lean i Ankestyrelsen Konferencen havde fokus på både den private og offentlige sektor og ikke mindst samspillet mellem de to sektorer. En af de offentlige instanser der har indført Lean, er Ankestyrelsen. Her har man de senere år haft problemer med sagsbehandlingstiden, hvor det har kunnet tager mellem fire og seks måneder at få behandlet en sag. I 2005 besluttede man at gøre noget ved det, og derfor begyndte man at indarbejde Lean. Vi begyndte med at forenkle sagsgangen for de mindre komplekse sager, for det er ikke muligt at tage fat på det hele på en gang. Vores mål var at nedbringe sagsbehandlingstiden, men det var vigtigt for os at holde kvaliteten og medarbejdertilfredsheden på samme niveau som hidtil. Derfor inddrog vi medarbejderne fra starten, så de kunne komme med gode ideer til, hvor flaskehalsene i vores system var, siger ankechef Conny Lund Andersen. Inden projektet for alvor gik i gang, arrangerede Ankestyrelsen en workshop, hvor de over en dag lavede Ankestyrelsen i miniformat. Det gav både sjove oplevelser og synliggjorde de problemområder, der var i sagsbehandlingen. Det gav gode ideer til, hvor der skulle sættes ind for at gøre arbejdet mere effektivt. Ankestyrelsens Lean-projekt kører i fire spor med hvert sit mål. I to af sporene er målet at få sagsbehandlingstiden ned på 60 dage, og i begge spor er målet blevet nået og mere til med behandlingstider på henholdsvis 45 og 47 dage. Ankestyrelsen har kørt Lean-projektet selv det meste af vejen, men har også hentet ekstern bistand i løbet af processen. Der er to ting, der har været vigtige for vores proces. Det ene er, at vi fra begyndelsen har haft forankring i direktionen, og at vi har haft medarbejderne med. Samtidig har vi brugt konsulenter i forløbet, hvilket er en god ide. Vi tog med vilje ikke konsulenter ind fra starten, da det efter min mening kan tage for meget tid, siger Conny Lund Andersen. Mellem innovation og Lean Konferencedokumentation den 9. juni 2006

6 6 Globalisering hos Grundfos Et andet sted hvor man arbejder med at optimere processer, er hos Grundfos, en virksomhed som i høj grad bevæger sig på det globale marked. Administrerende direktør, Lars Aagaard, Grundfos A/S gav sit bud på, hvordan man klarer sig i globaliseringen. vækst i regionen. Samtidig er al forskning anvendelsesorienteret. Vi vil gerne undgå spild, hvilket jo er i tråd med Lean. Derfor gør vi meget ud af at følge med i, hvad der efterspørges, og vi har derfor været gode til at udvikle nye uddannelser, som er blevet populære frem for at tilbyde uddannelser, ingen vil gå på. Vi tiltrækker flere og flere, også fra Sjælland, som har hørt om os, og som gerne vil tage en uddannelse i et innovativt miljø, siger direktør Hans Jessen Møller fra Handels- og Ingeniørhøjskolen, HIH. HIH gør meget for at skabe det, de kalder livsduelige mennesker, og lægger derfor ikke kun vægt på de faglige kvalifikationer men i høj grad også på de sociale, og det giver bonus i form af mange iværksættere. Helt tilbage i 1993 kunne vi se, hvad de kunne rundt omkring i verden i vores selskaber. Samtidig var der to handelshøjskoleelever der spurgte, om de måtte komme og gå rundt i vores produktion i en uge og efterfølgende fortælle os om deres observationer. Resultatet blev, at de kom tilbage og fortalte, at alle medarbejderne i produktionen hver dag lagde hovedet i garderoben, før de gik ind og arbejdede. For de blev nemlig ikke bedt om andet af ledelsen, siger Lars Aagaard, som med selvironi konstaterer, at de to studerende ikke havde meget forstand på produktion. Det er vigtigt at have alle kompetencer, hvis du skal være innovativ, og det at vi har fokus på både det faglige og sociale og ikke mindst på vores anvendelsesorienterede forskning, er efter vores mening medvirkende til, at mellem 20 og 25 procent af vores studerende starter egen virksomhed efter studiet, siger Hans Jessen Møller. Grundfos har siden indført Business Excellencemodellen og skabt produktionsteam, der evaluerer processerne efter modellen. Nu har vi skabt en kultur, hvor det er accepteret, at man kigger hinanden over skulderen med henblik på at optimere processerne. Næste skridt er så at udbrede modellen til hele verden. Vi er i gang, men vi må erkende, at det skal gøres på forskellig måde alt efter landet. I Kina er udfordringen for eksempel, at alle venter med at gøre noget, til den ældste har sagt ja, siger Lars Aagaard. En meget konkret udfordring i globaliseringen. Danmarks første innoversitet Fra Herning kom en af de to vindere af Innovation Cup, Handels- og Ingeniørhøjskolen, der kalder sig Danmarks første innoversitet. Skolen lægger vægt på at være brugerorienteret og på at være medvirkende til at skabe Det brugerrettede hos HIH vender sig også mod erhvervslivet, og skolen har derfor et tæt samarbejde med virksomheder i regionen. Innovative Horsens Fra Herning gik turen til et andet innovativt miljø i det jyske og et godt eksempel på et forbilledligt samarbejde mellem kommune og erhvervsliv, Horsens Kommune. En by, der tidligere kun var kendt for statsfængslet, og som havde svært ved at tiltrække nye borgere. Folk, der arbejdede i byen, foretrak at bo i Århus eller Vejle. Nu Mellem innovation og Lean Konferencedokumentation den 9. juni 2006

7 7 er billedet vendt, og det har kommunaldirektør Ole Have Jørgensen flere gode forklaringer på. være skyld i, at Rolling Stones alligevel ikke kom til Horsens efter et fatalt fald fra en kokospalme. Heldigvis er han kommet sig, og til september kommer de gamle rullesten til den jyske by. Snart kommer der også en Madonna-øl, og begge er brygget af et mikrobryggeri i Horsens, fortæller Ole Have Jørgensen og nævner samtidig Hattings speltbrød Vegger, der også stammer fra Horsens men nu sælges i mange lande verden over. Horsens Kommune har i flere år haft fokus på samarbejdet med erhvervslivet og dets behov for på den måde, at fastholde virksomhederne og arbejdspladserne i kommunen. Som eksempel nævnte Ole Have Jørgensen transportvirksomheden DSV, der var startet med at være 10 mand på havnen i Horsens. Efterhånden som virksomheden udviklede sig, sørgede kommunen for at planlægge det sådan, at der var en ny grund klar til dem den dag, virksomheden skulle bruge mere plads. Det gjorde, at DSV, der er i dag har 500 mand i Horsens, kunne blive i kommunen. Vi følger selvfølgelig alle love og regler, som vi skal, og så sørger vi for at planlægge og hele tiden holde øje med, hvilke behov der er. Horsens sørger også for, at byens smukke huse bliver bevaret, og at butiksfacader ikke skæmmer de gamle huse. Vi laver studieture for lokale arkitekter til byer som London og Berlin, for at de sammen med vores folk kan se, hvordan andre byer løser opgaver som facaderenoveringer med henblik på, at bevare det der er bevaringsværdigt. Kultur skaber historier Det der for alvor har sat Horsens på landkortet, ikke bare i Danmark men i det meste af den vestlige verden, er byens koncertaktiviteter. Rolling Stones og Madonna er i år på vej til Horsens for at give koncert. Det afføder en række andre aktiviteter, der også sætter innovationen i gang hos erhvervslivet. Lige nu kan man for eksempel købe en Stone Ale i de fleste store supermarkeder. Etiketten er prydet af en vis Keith Richard, der var ved at Historien er den at vi, i forbindelse med vores årlige middelalderfestival i byen, foreslog Hatting Bageri, der oprindeligt stammer fra den lille by Hatting ved Horsens, at lave noget brød der passede til middelalderfestivalen. Det blev til brødet Vegger, der er lavet af spelt, som er en gammel kornsort, man brugte i middelalderen. siger Ole Have Jørgensen. Det er innovation og oplevelsesøkonomi i skøn forening. Lige nu sælges speltbrødet i store mængder i Asien udelukkende på historien bag produktet. Siger nej til stjernerne Innovationen i Horsens giver resultater. Kommunen måler sig op mod erhvervsvirksomheder og måler i det hele taget på alle deres aktiviteter, så de kan se, at det giver resultater. Erhvervslivet i kommunen giver hvert år 2,5 millioner kroner til en PR-gruppe med repræsentanter fra erhvervslivet, cityforeningen, sportsforeningerne, uddannelsesinstitutionerne, kommunen og ikke mindst Frank Panduro fra Horsens Ny Teater,. manden bag koncertaktiviteterne. Igen et eksempel på Horsens måde at skabe samarbejde mellem offentlige og private virksomheder. I dag har vi ikke problemer med at tiltrække nye borgere til kommunen. Horsens er blevet et attraktivt sted at bo. Samtidig giver de store koncerter stor omsætning i byen, så investeringen fra erhvervslivet kommer igen mange gange. Det er i øvrigt heller ikke svært at tiltrække de store stjerner. Nu skal vi i stedet overveje, hvem vi skal sige ja til. For vi får tilbudt dem alle sammen, siger Ole Have Jørgensen. Mellem innovation og Lean Konferencedokumentation den 9. juni 2006

8 8 Syv milliarder dollars til innovation Microsoft er et sted med sin egen stjerne. Bill Gates har globaliseret software i en grad, der ikke bare har gjort ham til verdens rigeste, men også til innovationsikon for mange. Jørgen Bardenfleth, der er administrerende direktør for Microsoft i Danmark, kom forbi og gav indsigt i, hvordan verdens største softwareproducent arbejder med innovation. Her er medarbejderne og kunderne vigtige, når der skal udvikles nye produkter. Hvert halve år holder topledelsen tænkeuge, hvilket vil sige, at de sætter sig ned og ser på de input, der er kommet fra medarbejderne. De ideer der herefter bliver videreudviklet, kommer ud til en større skare af medarbejdere, som får mulighed for at teste programmerne og komme med gode ideer til, hvordan de kan blive bedre. I næste fase går de videre ud til Microsofts partnere, som får samme mulighed for at give tilbagemeldinger og komme med ideer, forklarer Jørgen Bardenfleth. Brugerne skal selvfølgelig også inddrages, ellers kan det gå helt galt. Det lærte Microsoft midt i 1990 erne, hvor de lancerede operativsystemet BOB, som blev et kæmpeflop. Systemet havde mange fejl, og der var ingen kunder, der syntes, at systemet var relevant. Men de var heller ikke blevet taget med på råd i udviklingsfasen. I dag inddrager Microsoft derfor sine kunder i udviklingen. Blandt andet ved hjælp af programmer som viser, hvilke funktioner, i eksempelvis Officepakken, kunderne bruger, og hvordan de bruger dem. Med et udviklingsbudget på syv milliarder dollars er der meget at bruge af, men det er ikke ligegyldigt, hvordan pengene bruges. For Microsoft har effektivitet i højsæde. I forbindelse med udviklingen af Windows Vista, der er Microsofts kommende styresystem til afløsning for det nuværende Windows XP, er der brugt rigtig meget tid på brugertilbagemeldinger. Ikke kun via det som programmerne opfanger, men også via kundebesøg i Microsofts udviklingsafdeling i Redmont, USA, hvor kunderne får lov at teste programmerne. Når vi skal holde møder, gør vi meget for, at alle er forberedte, så vi ikke spilder tiden. Alt materialet til mødet ligger på forhånd tilgængeligt, så alle kan forberede sig, kommentere det og møde op med samme vidensniveau. Samtidig arbejder vi hele tiden på at få produktet hurtigere på markedet, siger Jørgen Bardenfleth. I første fase af Microsofts udviklingsarbejde er det en fast skare af medarbejdere, der arbejder med udviklingen af nye produkter. I udviklingsforløbet bliver der delt viden via Microsofts egne it-systemer, og de ideer der bliver fundet brugbare, kommer videre til næste fase, den halvårlige think week. Windows Vista bliver lanceret til nytår, og så kan alle se, om kundeindflydelsen har givet positive resultater. På konferencen fik deltagerne en lille forsmag på systemet, som absolut så brugervenligt ud. Mellem innovation og Lean Konferencedokumentation den 9. juni 2006

9 9 Bliv Fit, Fresh and Fun og få en fremtid Does Europe have a future,, lyder det provokerende spørgsmål fra professor Richard Scase, hovedtaler på konferencen. Svaret er heldigvis ja, men det kræver udvikling af både den private og offentlige sektor, så alle bliver Fit, Fresh and Fun. At verdenen er blevet mindre, kan de fleste vist skrive under på. Ikke mindst på grund af den teknologiske udvikling. Men det er langt fra alle virksomheder, der tænker på, at globaliseringen har indflydelse på deres dagligdag. Her tager de fejl, hvis man spørger Richard Scase, der er professor på University of Kent og anerkendt fremtidsforsker. Globaliseringen involverer alle. Ikke kun de store koncerner, men også små virksomheder og den offentlige sektor. Alle er nødt til at være opmærksomme på de udfordringer det giver, og sikre, at deres organisation er high performing. For de offentlige virksomheder betyder det blandt andet, at de skal arbejde tættere sammen med den private sektor og være åbne for eksempelvis at outsource opgaver, siger Richard Scase. forudsætninger er opfyldt, bliver arbejdspladsen et godt sted at være, og så er det sjovt at gå på arbejde, siger Scase. Tænk på atleter. De vil ikke være lige så gode som de bedste. De vil være bedre. Virksomheder skal tænke på samme måde. Det gælder også de offentlige virksomheder. De skal ikke se sig selv som arbejdspladsskabere. De er nødt til at arbejde efter Lean-principper og ad den vej tilpasse sig omverdenen. Det er oftest de store virksomheder, man tænker på, når der tales om globalisering. Men ser man på Sverige, er der mange mindre virksomheder med under 50 medarbejdere, som er flyttet til Kina. De gør det, fordi deres kunder er store virksomheder, der opererer i Kina. Et godt eksempel iflg. Richard Scase på, at alle bliver berørt af globaliseringen. Europa vs. Asien Richard Scase havde medbragt et andet synligt eksempel på globalisering: sin ipod. Designet i Californien, fremstillet i Kina, købt i England. Kina og Indien er for alvor kommet med i verdensøkonomien. 2,5 milliarder mennesker er derfor med i den globale konkurrence. Om fem år har Indien for eksempel flere mennesker ansat i it-industrien, end der er indbyggere i Tyskland. En undersøgelse i Storbritannien har vist, at man ville kunne spare 20 milliarder pund ved at outsource den offentlige sektor til Indien. Et tankevækkende regnestykke, men på trods af truslen fra Asien mener Scase, at både Europa og Danmark har en chance for at overleve i den globale verden. En af vejene til at klare de udfordringer der møder virksomhederne er, at sørge for, at organisationen hele tiden er Fit, Fresh and Fun. Tre ord som, ifølge Richard Scase, er indbegrebet af Lean. En af grundene er, at vi har en velfungerende offentlig sektor, der gennem tiden har sikret os en velfungerende infrastruktur. Generelt er lande med en dynamisk offentlig sektor typisk mere konkurrencedygtige. Men det er ikke nok. En organisation skal være effektiv, - hvis den er det, er den Fit. For at blive effektiv kræver det, at der er de rette lederforudsætninger til stede og at der er interaktion mellem ledere og medarbejdere i det daglige arbejde. Hvis det er på plads, er virksomheden Fresh, og når de Mellem innovation og Lean Konferencedokumentation den 9. juni 2006

10 10 Managementstilen er skabt som en del af industrisamfundet. Den gang, hvor det gjaldt om at holde produktionen i gang ved hjælp af fabriksarbejdere, som skulle producere den samme kvalitet og et bestemt antal enheder hver dag. Der var ikke brug for, at nogen stillede spørgsmål. De skulle bare gøre, som de altid havde gjort. Men den ledelsesstil fungerer ikke, når du skal innovere. Her er der brug for leadership i stedet for management. Leadership skaber medarbejdere, som kommer med gode ideer, og som leder bliver man inspireret frem for at føle sig truet. Ledere skal sætte pris på de gode ideer og give udtryk for det. På den måde skabes der en innovativ kultur, siger Scase. Vi har infrastrukturen, men vi mangler entreprenørånden i Europa. De mest innovative regioner i Europa er Stockholm og Helsinki. Grunden til, at netop de to byer er gode til at skabe nyt er, at de har et godt samarbejde mellem den offentlige sektor, universiteterne og virksomhederne. Der skabes derfor flere nye virksomheder end andre steder. Den model bør vi udbrede til resten af Skandinavien og Europa, mener Scase. Danmark har muligheden for at blive mere konkurrencedygtig og innovativ, blandt andet fordi det er et geografisk lille område. Det giver mulighed for at fokusere på at gøre landet mere innovativt. I opgørelsen over de mest konkurrencedygtige nationer i 2005 kom Danmark ind på en femteplads overgået af Finland, USA, Sverige og Taiwan. Så I har et godt udgangspunkt, men I skal fortsætte med at fokusere på at være innovative. De gode ideer skal fremelskes En af vejene til at skabe innovation er at få medarbejderne til at bruge deres hjerner til at udvikle virksomheden. Det lyder helt naturligt. Men det mener Richard Scase desværre, ikke det er. Mange ledere, specielt når de er omkring 50 år, opgiver at stille spørgsmål og komme med innovative forslag, fordi de får negative tilbagemeldinger. Det skyldes, at mange topledere stadig benytter sig af en gammeldags managementstil i deres ledelse. Se mig! Lederskab bliver også vigtigt i fremtiden, fordi fremtidens medarbejdere er langt mere krævende, end vi tidligere har været vant til. Generation I kalder Richard Scase de unge, der i dag er mere fokuserede på dem selv og samtidig langt mere vidende end deres forældre. Vores børn er vokset op med teknologien og kommunikerer primært via sms og . Prøv bare at tænke på, hvordan I selv får teenagebarnet til at komme ud fra sit værelse for at spise. Man kan kalde mange gange uden resultat, men sender man en sms, reagerer de. Den generation gør ikke bare, hvad der bliver sagt, hvis de ikke kan se en mening med det, og de har en viden, der er langt større end den, vi havde. Derfor er det en stor udfordring at få dem ind i vores organisationer, hvad enten det er private eller offentlige. Generation I kan kun fungere med leadership, og det er en af de store udfordringer for virksomhederne i fremtiden, siger Richard Scase. Udfordringer er der nok af, så lederrollen bliver ikke kedeligere. Hvis man som leder sørger for at arbejde ud fra en global tankegang og for at se forretningsmæssige muligheder i den globale verden og samtidig sikrer, at virksomheden er Fit, Fresh and Fun og innovativ, skal du nok skabe en high performance virksomhed. Sådan lyder rådet fra fremtidsforskeren. Mellem innovation og Lean Konferencedokumentation den 9. juni 2006

11 11 Fra smedevirksomhed til global markedsleder Ikke mange havde hørt om Linak, før de blev nummer 2 i Innovation Cup. En af vejene til succes for virksomheden fra Als er Lean. Siden Linak blev stiftet i 1907, har virksomheden gennemgået en voldsom udvikling. Virksomheden startede som en lille smedevirksomhed på Als, og i dag er omsætningen nået op på over en milliard kroner. Produktionen foregår i Kina, USA og på Als, og virksomheden har salgs- og servicecentre i 25 lande. Produkterne, som virksomheden begyndte at producere for 25 år siden, er lineære aktuatorer - en mekanisme der får eksempelvis hospitalssenge og skriveborde til at hæve og sænke sig. Gennem fem år har Linak arbejdet med LEAN. De begyndte i produktionen og opnåede væsentlige forbedringer på alle fronter. Forbedringer som betød, at Linak kunne fastholde sin hovedproduktion i Guderup på Als. Siden hen har virksomheden udbredt Lean til udviklingsafdelingen. genererede alt for meget unødvendig dokumentation, siger Claus H. Sørensen. Et andet område, hvor Linak satte ind med Lean, var i forhold til træfsikkerheden i de enkelte projekter. I et projekt ved man typisk meget lidt i starten, men på trods af det tager man store beslutninger om projektets videre liv. Vi har nu tilført mere viden ved at sætte flere folk på udviklingsprojekterne fra start. Samtidig skyder vi beslutningen om det videre liv for projektet til slutfasen. Det giver langt større sikkerhed for, at de enkelte projekter bliver til noget, der kan sælges i sidste ende, siger Claus H. Sørensen. Udfordringerne Når man sætter et Lean-projekt i gang i en udviklingsafdeling, er det vigtigt, at man ikke stopper igen. Man er nødt til at køre hele vejen. Men Claus H. Sørensen gør opmærksom på, at det er hele organisationen, der bliver berørt af LEAN, og derfor er det vigtigt at få hele organisationen med på tankegangen og gøre tingene i den rigtige rækkefølge. Vi har nogle markedsmæssige udfordringer i blandt andet at modstå det øgede prispres fra konkurrenter, højne innovationen og udvikle nye forretningsområder. Vores gode erfaringer med Lean i produktionen fik os til at udvide Lean til også at omfatte udviklingsområdet for halvandet år siden, siger udviklingschef Claus H. Sørensen, Linak A/S. Som så mange andre led vi af projektforstoppelse, så derfor begyndte vi med at skære ned på antallet af projekter, og dernæst forenklede vi vores udviklingsmodel, som var alt for omfattende specielt til små projekter. Vi Det er sværere at indføre Lean i en udviklingsafdeling end i produktionen. Og det tager længere tid. Forventningen om den store åbenbaring blev ikke indfriet, men det har givet mere fokus, mindre stress og jag. Nu sætter vi ikke flere projekter i gang, end vi har mandskab til, siger Claus H. Sørensen. Af gode råd til andre, der vil indføre Lean i udviklingsarbejdet, siger Claus H. Sørensen blandt andet: Sørg for at definere klare og målbare mål og skab enighed om dem i alle lag i organisationen. Sørg for at udpege nogle ildsjæle til projektet og husk at kommuni- Mellem innovation og Lean Konferencedokumentation den 9. juni 2006

12 12 kere hele tiden. Det er ikke nok at sige tingene fem gange. Videntunge medarbejdere har lært at være skeptiske, men Lean i udviklingsafdelinger er ikke en videnskab. Det er hårdt arbejde. Nationalmuseet systematisk organisationsudvikling Nationalmuseet har de seneste år øget medarbejdertilfredsheden markant (fra 78% til 94% af medarbejderne er alt i alt enten meget tilfredse eller tilfredse med at være ansat på Nationalmuseet), og det gennemsnitlige sygefravær er reduceret fra 9 til 6 dage. Denne udvikling er opnået i en periode, hvor den samlede medarbejderstab samtidig er reduceret med ca. 100 årsværk. Bag resultaterne ligger en systematisk indsats, hvor Excellence Modellen og bred involvering af medarbejderne har været udgangspunktet for formulering af mission, vision, revision af arbejdsgange, formulering af en medarbejdervision og gennemførelse af en række medarbejderrettede projekter (kompetenceudvikling, seniorpolitik, fælles MUS-koncept og lederudvikling). Museets erfaringer er: Det kan godt betale sig at investere tiden i bred medarbejderinvolvering, fordi det bliver betalt tilbage i form af høj medarbejdertilfredshed og fald i sygefravær. Der er stor viden hos medarbejderne om, hvor der er behov for forbedringer. Der er et stort potentiale i at interessere sig for notorisk glemte medarbejdere, som ikke er dagsordensættende på arbejdspladsen. Det skaber konsensus og sikrer fremdriften i forbedringsprojekter at forankre dem i et bredt sammensat forbedringsudvalg. Det er en god idé at få et fælles sprog til at tale ledelse i ledelsen fx i form af uddannelse i Excellencemodellen. Lean i en videntung organisation Hører LEAN hjemme på et universitet og kan forskning forenes med tankerne om skære alt det overflødige fra? Det er nogle af de udfordringer DTU står med i deres arbejde med at indføre LEAN. DTU var en af de fire workshops på konferencen. Lean-tankegangen og metoden er skabt til produktionsvirksomheder. Men nu har DTU kastet sig ud i et eksperiment med at indføre LEAN. Det hele begyndte med en diskussion om kvalitet og blandt andet et Bedst practice projekt, og det førte til, at DTU satte sig for at lave eksperimentet: Kan man bruge LEAN på et universitet? Med projektet ønsker man at finde ud af, om hård driftsstyring kan kombineres med blød forandringsledelse og endnu vigtigere, om LEAN kan være en driver i en læringsproces? Vi ønsker at inddrage både forskere og studerende i arbejdet med LEAN som en del af deres studie. Så på den måde inddrager vi også vores kunder i projektet, hvilket er vigtigt, fordi vi gerne vil bruge projektet til at skabe bedre forståelse for hvilke behov, kunderne har. Samtidig vil vi gerne skabe en bedre organisering af opgaver og optimering af vores processer, siger Annette Winkel-Schwartz, direktør for Teknisk Videncenter på DTU. DTU ønsker at skabe mere plads til kreativitet og udvikling og få bedre og sikrere kvalitetsprocesser. Det er også vigtigt at skabe rum for løbende forbedringer og placere initiativ og nytænkning hos medarbejderne. Mellem innovation og Lean Konferencedokumentation den 9. juni 2006

13 13 LEAN er innovation. Derfor skal vi have alle medarbejdere med i projektet både frontend og backend personalet, siger Annette Winkel-Schwartz. LEAN i forskning? En af de spændende udfordringer DTU står over for er, om man kan indføre LEAN i forskningsarbejdet. Det havde lektor Peter Jacobsen fra DTU et bud på. Han holdt oplægget sammen med Annette Winkel- Schwartz. Jeg tror ikke, at man kan indføre LEAN i selve forskningsarbejdet. Men man kan bruge LEAN omkring forskningen, så man forenkler processerne, blandt andet i administrationen, mener Peter Jacobsen. Han ser LEAN som en værktøjskasse med de forskellige LEAN værktøjer i, mens resten af arbejdet er sund fornuft. Men det er væsentligt at være opmærksom på kulturen der, hvor man indfører LEAN. LEAN er udviklet på Toyota-fabrikkerne i Japan, og derfor havde Peter Jacobsen taget nogle billeder med fra Japan for at illustrere de kulturforskelle, der er på Danmark og Japan. Eksemplet var hentet fra en togstation i Tokyo, hvor et togs afgangstid er printet på billetten. En af jeres barrierer kunne være, at I ikke tror at danskere kan finde ud af at stå i kø på Østerport. For år tilbage troede man heller ikke på, at folk kunne finde ud af at stå til højre og gå til venstre på rulletrapper, mente en af tilhørerne blandt andet. Jeg kan godt lide jeres paraply med alle værktøjerne. Det jeg særligt godt kan lide ved jeres projekt er, at I italesætter ideerne i projektet. Det er jo kulturbearbejdning. Hvad er det, der skaber værdi, og hvor har vi spildet i arbejdsprocesserne, lød en af kommentarerne fra salen. Scoping I må indsnævre, så I får en opgave i kan overskue. Lav en kunde/interessent analyse, et landkort over processerne, inddrag medarbejderne og vælg ud. Ellers bliver projektet for stort. Hvis udviklingsprojekter skal lykkes, skal der være en brændende platform. Skab et rationale for projektet og inddrag medarbejderne, lød et andet synspunkt. De gode ideer kommer ofte, når virksomheder er presset. Det er der de kommer, fremhævede direktør Hans Jessen Møller, Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning Overvej hvem gevinsten ved leanprojektet tilfalder. Husk at formidle dette til de leanramte, sagde Bent Gringer fra SCKK. Overvej i hvilke faser selv forskningen kan Leanificeres. Hvis der står 9.18 på en togbillet, kører toget 9.18 ikke 9.19 eller Men de har også lavet den struktur, der skal til med streger på jorden efter, hvilket tog man skal med, så man altid står i kø til det rigtige tog. Og folk overholder reglerne, hvilket aldring ville kunne lade sig gøre på Østerport, siger Peter Jacobsen, der mener, at der er mange faldgrupper i LEAN, men også mange fordele. Man skal for eksempel passe på, at man ikke overser de gode ideer, fordi man er helt optaget af LEAN, siger Peter Jacobsen. DTU efterlyste gode råd og synspunkter fra deltagerne. Salen bidrog blandt andet med følgende: Mellem innovation og Lean Konferencedokumentation den 9. juni 2006

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Henley H e n l e y b u s i n e s s M a g a z i n e Speci a l edi t ion Bliv en bedre leder med CBL Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Den eneste MBA med tre akkrediteringer

Læs mere

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital Væksthus for Ledelse Januar 2011

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub

Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub KOLOFON Redaktion: Maria Lindorf, seniorkonsulent, DEA Charlotte Gisselmann Jessen,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål 04/14 side 13 DFK KONFERENCE: Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål Torsdag den 27. november 2014 Hotel Storebælt, Nyborg indhold 03 I 08 I 13 I 16 I 20 I 23 I 27 I 29

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

OFFENTLIG INNOVATION. Ud på kanten, ind til kernen, over til naboen

OFFENTLIG INNOVATION. Ud på kanten, ind til kernen, over til naboen 2014 OFFENTLIG INNOVATION Ud på kanten, ind til kernen, over til naboen OFFENTLIG INNOVATION: UD PÅ KANTEN, IND TIL KERNEN, OVER TIL NABOEN Juli 2014 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse

Læs mere

INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER

INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER Insp ira t ion for Inno vat ionsa gente R Sund By Netværket, 2013 1. udgave, 1. oplag, 2013 ISBN (trykt version): 978-87-92848-16-1 ISBN (elektronisk version): 978-87-92848-17-8

Læs mere

Tid til at gøre en forskel

Tid til at gøre en forskel Invitation Frigør 20-40 % kapacitet i din it-afdeling Side 4-5 DK Company Aggressiv vækst drives af godt internt samarbejde Side 7 Nedsat arbejdstid med fuld løn hos Toyota. Det er der penge i! Læs bagsiden

Læs mere

når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design

når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design indhold Indledning og baggrund 4 Afrapporteringens opbygning 7 Hovedkonklusioner

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Prosa. Tema: Fejlslagne it-projekter. b l a d e t. PROSA bør optage ledere: side 26 Kender du dine rettigheder? side 32

Prosa. Tema: Fejlslagne it-projekter. b l a d e t. PROSA bør optage ledere: side 26 Kender du dine rettigheder? side 32 Prosa b l a d e t De it-professionelles fagblad 11 November 2008 Tema: Fejlslagne it-projekter PROSA bør optage ledere: side 26 Kender du dine rettigheder? side 32 Synspunkt Hvorfor går it-projekter mon

Læs mere

Forandring og forankring

Forandring og forankring Forandring og forankring Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden Udarbejdet for Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling NFA Kubix Marts

Læs mere

Strategisk partnering

Strategisk partnering Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Lasse Sloth Andersen Eva Kirstine Braad Forord Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Projektperiode: 1. februar

Læs mere

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner Mod bedre viden En antologi om erfaringerne i videncentrene i CVU Storkøbenhavn beskrevet af medarbejderne af Udviklingsforum

Læs mere

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund Interview VEJE TIL RESSOURCEDANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCEDANMARK

Læs mere

Talentvejen Maj 2013

Talentvejen Maj 2013 Talentvejen Maj 2013 TALENTVEJEN MAJ 2013 Forfattere: Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Kontakt : Annemarie Holsbo University College Syddanmark Lembckesvej 7 6100 Haderslev Kontakt: Simon

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Roadmap for Sundheds- og Velfærdsteknologi

Roadmap for Sundheds- og Velfærdsteknologi Medico Barrierer: Høje krav til kvalitet, præcision, cering af produkt og proces. Dyr special viden (klinisk) Muligheder: Høj pris, loyale kunder og sikre værdikæder. Sundheds-IT Barrierer: Stort ønske

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere