Marts - april - maj 2015 Nr årgang. Øls Hørby Døstrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts - april - maj 2015 Nr. 2 69. årgang. Øls Hørby Døstrup"

Transkript

1 Kirkebladet Marts - april - maj 2015 Nr årgang Øls Hørby Døstrup Påske s. 2 Siden sidst s. 3 Kalenderen s februar var der kyndelmissegudstjeneste i Hørby Kirke, hvor Sofia Ringe Kristensen tændte lys sammen med de øvrige minikonfirmander fra 3.b. Børnene havde også tegnet motiver til Johannes Johansens salme Du, som har tændt millioner af stjerner, og tegningerne blev vist på et lærred under gudstjenesten. Bagefter var der fællesspisning i forsamlingshuset. Foto: Søren Østergaard Kommende arrangementer s. 6 Nordre kirkegård s. 7 Nekrolog Vi har mistet vores kære kasserer, Ole Hansen. I den anledning vil vor formand riste en rune over Ole og hans arbejde i menighedsrådet s. 2 Konfirmandlister Foråret er sæson for konfirmationer. Se listen over de kommende konfirmander inde i bladet s. 3 Nordre Kirkegård Nordre kirkegård i Hobro hørte engang til Hørby sogn. Læs den finurlige historie i Jenny Lyngaas artikel s. 7

2 Påske v. sognepræst Anders Tranholm-Bjerg KIRKEBLADET Øls Hørby Døstrup Det er snart påske. For nogle måske en glemt højtid. For andre en kærkommen anledning til at holde en uge fri. Men for den, der har prøvet at miste, er påsken en vigtig tid. Når man har prøvet at miste én, man holdt af, så fi nder man ud af, at påsken ikke bare handler om Jesus. Den handler om dig og mig. Påskens fortællinger beretter om et elsket menneskes bortgang og underfulde opstandelse. Det er en historie, som kommer os alle sammen ved. Når man selv har prøvet at miste nogen, så forstår man også disciplenes sorg over Jesu død. Men ligesom opstandelsesbudskabet lød til disciplene dengang, så lyder det også til os i dag: Fortvivl ikke, for døden er overvundet. Den nød og elendighed, som vi ser, er kun foreløbig. Der lurer et håb på den anden side af døden. Et håb om glæde midt i sorgen. En spirende kraft, som ikke lader sig knægte af dødens realitet. Opstandelsen er overalt: Hos den Gud, som oprejste Jesus af de døde. I dit frosne hjerte, når det lamgsomt begynder at tø op for solens stråler. I den sorte jord, når vintergækker og erantis spirer frem i det tidlige forår. Glædelig påske! atb Stor tak i forbindelse med min mand, Ole Hansens, sygdom og død Til jer, som hører til menigheden i Øls Hørby Døstrup, vil jeg gerne fortælle, at vi i forbindelse med Oles sygdom og død fi k stor hjælp af både Anders, Ivan og Lene (hhv. præst, graver og organist ved Øls Kirke). Da Ole lå på intensiv afdeling på Aalborg Universitetshospital med en stor blodprop i hjertet, stressede han meget måske af angst for døden! Efter anbefaling af en sygeplejerske kontaktede jeg Anders, som ikke var hjemme. Ivan fortalte, at Anders var på kursus i Løgumkloster og gav mig hans mobilnummer. Selv om klokken var 21.30, tog Anders telefonen. Anders spurgte, om han kunne vente med at køre til næste morgen, hvilket var fi nt. Ole blev glad for Anders (3.) besøg, men Anders syntes ikke, at dette besøg var nok, så han kørte til Aalborg igen dagen efter. Og her skete en mærkbar forandring for Ole, som virkede mere rolig, afklaret og u-stresset. Også for familien var det midt i sorg, uvished, tvivl og håb en stor gave. Efter Oles død hjalp det både børnene og mig meget at snakke med Anders og at mødes med Ivan på kirkegården. Da jeg dagen før begravelsen kom til Øls Kirke for at pynte vaserne, var Ivan og Lene i gang med den helt store rengøring, selv vinduerne blev pudset. Ud over de valgte salmer til begravelsen spillede Lene og Anders tågen letter meget, meget smukt alle, som deltog i begravelsen, har udtrykt, at det var en usædvanlig smuk ceremoni og oplevelse. Også til menighedsrådet og til graverne ved Hørby og Døstrup kirker, Jens og Tove, skal der lyde en stor tak for jeres deltagelse, søde mails, breve og blomsterhilsener. Ole var så glad for at være en del af menighedsrådet og arbejdsfællesskabet i de tre sogne. I en sådan situation er det vigtigt at vide, at kirken kan hjælpe og at I bare behøver at kontakte Anders. Dorthe Palm Hansen Nekrolog Ole Hansen var et meget aktivt medlem af menighedsrådet. Som formand for Øls Menighedsråd var Ole Hansen var sammen med formændene i Døstrup og Hørby Menighedsråd med til at planlægge og gennemføre sammenlægningen af de tre menighedsråd til et samlet menighedsråd. I det sammenlagte menighedsråd blev Ole Hansen valgt som kasserer. Ole var ud over kassererposten med i kirkebladsudvalg, arrangementsudvalg, studietursudvalg og var valgformand. Derudover var Ole Hansen aktiv i indsamling til Folkekirkens nødhjælp, initiativtager til pinsevandring 2. pinsedag og skabte samarbejde med Mariagerfjord Teaterkreds. Alle disse poster varetog Ole med stor entusiasme og stor iderigdom. Oles interesse for kunst og kultur var med til at give studieturene deres særpræg med såvel kirkekunst som anden kunst. Derudover så Ole Hansen opgaver store som små, som han bød ind på lige fra at installere tyverialarm til at sætte billeder op i konfi rmandstuen over it og billedforevisning i kirkerne. Ole Hansen slap ikke en opgave, før han var tilfreds med resultatet. Alle læsere af kirkebladet vil kende Ole Hansens billeder, som gengav arrangementer i kirken og i øvrigt hvad der sker i forbindelse med gudstjenester og de funktioner der er i forbindelse med kirken. Ole Hansen løste sognebånd da han og hans kone fl yttede til Hobro fra Øls sogn. Ole Hansens engagement i kirkerne og i livet omkring kirkerne har altid været stort, og blev nærmest intensiveret da Ole Hansen gik på efterløn. Ole Hansen satte sit præg på menighedsrådsmøderne med sine ideer, sin lune, sit lokalkendskab og ikke mindst sine historier, der krydrede samværet. Ole Hansens store musikinteresse gav sig udslag i, at vi til menighedsrådets julefrokoster altid havde god musik hele aftenen. Æret være Ole Hansens minde. Elin Juul Hedegaard, formand for Øls-Hørby-Døstrup Menighedsråd 2

3 Meddelelser fra menighedsrådet Konfirmationer i 2015 Bededag d. 1. maj 2015 Hørby Sofi e Lehman Andreasen 2. Oliver Andersson Bundgaard 3. Bothilde Dige Baagø 4. Nikolaj Høst Christiansen 5. Simon Scavenius Hastings 6. August Bloch Ingwardsen 7. Ditte Thordahl Jakobsen 8. Jonas Jespersgaard 9. Laura Marie Mogensen 10. Laura Randrup Tagmose Nielsen 11. Nanna Haagen Ovesen 12. Christian Strøm Øls Amalie Dalsgaard Vraa Andersen 2. Pernille Damborg Mathiesen 3. Marlene Damborg Mathiesen 4. Emma Lohse Nilsson 5. Tobias Lohse Nilsson 6. Fie Tarp Pedersen Hørby Emil Trend Andersen 2. Mark Andersen 3. Martin Høj Andersen 4. Emily Andersson 5. Caroline Holst Bøgh 6. Mike Søndergaard Christiansen 7. Tobias Alexander Hansen 8. Rigmor Lauge Hemmingsen 9. Stine Boel Iversen 10. Frederik Batz Bisgaard Jørgensen 11. Line Krøjmand Jørgensen 12. Simon Nyborg Løye 13. Nikolaj Zinck Kristensen 14. Pernille Løgager Pedersen 15. Jesper Kudahl Richter 16. Thilde Simonsen 17. Sally Hendrup Smith Søn. d. 3. maj 2015 Hørby Morten Kirketerp Eskildsen Sogneindsamling Den landsdækkende sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp fi nder sted søndag d. 8. marts med hjælp fra sognenes konfi rmander. Det er også muligt for voksne at deltage i indsamlingen, hvis man skulle have lyst til at gøre en god gerning. Man skal blot henvende sig til indsamlingsleder Kirsten Pinholt på tlf og møde op i Hørby konfi rmandstue søndag d. 8. marts kl års jubilæum Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg havde d. 15. januar været i sit embede i vores sogne i 10 år. Menighedsrådet har igennem alle de 10 år haft et frugtbart samarbejde med Anders. Anders er meget imødekommende og skaber kontakt med sit milde væsen og sit smil. Anders har i årene arbejdet med at udvikle minikonfi rmand- og konfi rmandundervisningen. Den nye undervisning for konfi rmander, som følge af den nye skolelov, har Anders været med til at forme, så der både er god plads til den forkyndende del og til en mere kulturkristen del. Anders gudstjenester er medinddragende med fælles bøn og trosbekendelse. Til gudstjenesterne kommer vi rundt i hele salmebogen med både nye og gamle salmer, og Anders udlægger søndagens tekster, så det bliver vedkommende og giver mening ind i vores nutidige liv. Ud over de almindelige højmesser, som Anders har sat sit præg på, har Anders arrangeret musikgudstjenester og andre musikarrangementer i kirkerne. Ikke mindst er det en fornøjelse, når Anders spiller tværfl øjte under gudstjenesten. På www. folkekirken.dk har Anders været medvirkende med 10 indlæg i Dagens Ord, en tanke. Og Anders var primusmotor i vores medvirken i DRkirken. Menighedsrådet har valgt Anders til kontaktperson, dvs. bindeled mellem medarbejderne og menighedsrådet, det er med til at give et godt samarbejde mellem menighedsråd og medarbejdere. Anders er valgt af provstiets præster til at sidde i provstiudvalget. Anders er derudover medlem af stiftsrådet. 2. Victor Markmann Giversen 3. Lasse Lauth Jakobsen 4. Karl Primdahl 5. Camilla Thomassen 6. Bitten Dall Tovgaard Døstrup Emma Houtved Vraa Andersen 2. Mikaela Zigrida Bitsch 3. Sascha Bach Funder 4. Mille Kjær Lambertsen Hedemand 5. Jasmin den Engelsman Jensen 6. Majken den Engelsman Jensen 7. Merle Theilgård Nielsen 8. Jakob Olesen 9. Mille Fredegod Pedersen Hørby Mathias Strøm Kallio Christensen 2. Sascha Majland Hammer 3. Celina Ritha Toft Lienhøft 4. Matti Mollerup Nielsen 5. Mikkel Nielsen 6. Nicolai Bruun Nielsen 7. Maiken Domino Svanholm 8. Lasse Horsøe Østergaard Minikonfirmander Minikonfi rmandforberedelsen for Rosendalskolens 3C begynder d. 27. februar. Undervisningen ligger om fredagen fra kl til Der skulle gerne være sendt invitationer ud til alle forældre. Hvis du mangler en invitation, så ring til præsten på tlf Ny kasserer Som afl øser for Ole Hansen er valgt Lene Tanghus Hindberg, som kommer fra Øls sogn. Siden sidst Dåb Simone Clara Kalia Tommerup, Døstrup Vielser Bettina Elleskov og Jan Elleskov, Øls Dødsfald Ole Hansen, Øls Kjeld Pedersen, Hørby René Lybech Christensen, Hørby Bodil Margrethe Ebbesen, Døstrup Henny Lund, Døstrup Karlo Sørensen, Døstrup 3

4 Kirkekalenderen KIRKEBLADET Øls Hørby Døstrup Gudstjenesteliste for perioden december februar 2015 ØLS HØRBY DØSTRUP Dato Øls Hørby Døstrup 1. marts 2. søn. i fasten marts 3. søn. i fasten Sogneindsamling Sogneindsamling Sogneindsamling 15. marts Midfaste NB! Konfirmandgudstjeneste NB! Konfirmandgudstjeneste i Hobro kirke kl. 14 i Hobro kirke kl marts Mariæ Bebudelsesdag marts Børnegudstjeneste m/ Thomas og Tine. Fællesspisning efter gudstjenesten 29. marts Palmesøndag april Skærtorsdag Kirkekoret medvirker 3. april Langfredag Kirkekoret medvirker 5. april Påskedag Kirkekoret medvirker 6. april 2. påskedag april 1. søn. e. påske april 2. søn. e. påske april Kirkevandring ved Øls April Marts

5 kirke med Finn Seidelin 26. april 3. søn. e. påske maj Bededag Konfirmation 9.00 Konfirmation Konfirmation 3. maj 4. søn. e. påske 9.00 Konfirmation Konfirmation Konfirmation 10. maj 5. søn. e. påske afslutning med minikonfirmanderne fra 3C 14. maj Kr. Himmelfartsdag v. JPO 17. maj 6. søn. e. påske v. JPO 24. maj Pinsedag Kirkekoret medvirker 25. maj 2. pinsedag Kirkekoret medvirker Pinsevandring Maj 31. maj Trinitatis søndag Jazzgudstjeneste med Martin Granum Trio. Brunch og orientering fra menighedsrådet efter gudstjenesten. 7. juni 1. søn. e. trin Juni Der er kirkekaffe efter alle højmesser kl Kalenderbilleder Flere af gudstjenesterne omkring jul og nytår byder gerne på lidt anderledes indslag. 7. december var der stort fremmøde i Døstrup Kirke, hvor vi havde De 9 læsninger. Medlemmer af menigheden læste udvalgte tekststykker fra Biblen. Ind imellem var der salmesang. I dagens anledning deltog Hobro Kirkekor med organist Birthe Langdahl som dirigent. 14. december trådte minikonfirmander fra Rosendalskolens 3.b frem i hvidt og gik Luciaoptog i Hørby Kirke. Børnene var også i centrum ved gudstjenesten på helligtrekongers søndag 4. januar i Øls Kirke. KFUM Rosendal holdt nytårsparade, og gudstjenesten blev holdt i børnehøjde med saftevand i alterkalken. Søren Østergaard Præstens ferier og fridage Sognepræst Anders Tranholm- Bjerg holder fri d maj. Præstens faste fridag er mandag. I præstens fravær henvises til provst Jørgen Pontoppidan, Hvornum, tlf , TAG KALENDEREN UD, DEN ER LIGE TIL AT HÆNGE OP PÅ OPSLAGSTAVLEN!

6 Kommende arrangementer Mariagerfjord kirkehøjskole Lørdag d. 14. marts kl i Hobro kirkecenter kan man høre et dobbeltforedrag med sognepræst Morten Skovsted og religionsforsker Iben Krogsdahl med titlen: Præsten og kætteren. Det bliver et debatskabende foredrag med provokationer og stof til eftertanke. Kl fortæller Iben Krogsdahl om sit arbejde som salmedigter, og kl er der generalforsamling. Konfirmandgudstjeneste Søndag d. 15. marts kl er der gudstjeneste i Hobro kirke for alle konfirmander fra Rosendalskolen. Gudstjenesten er afslutningen på en tur til Sydslesvig d marts, som afholdes i samarbejde med Rosendalskolen. Til gudstjenesten vil konfirmanderne præsentere det, som de har arbejdet med på turen. Børnegudstjeneste Tirsdag d. 24. marts kl er der børnegudstjeneste med Thomas og Tine. Thomas, der er organist, og Tine, som er musikpædagog, vil give os en særdeles levende beretning om påskens begivenheder. Efter gudstjenesten er der fællesspisning i Døstrup forsamlingshus. Kirkevandring Onsdag 22. april kl holder vi kirkevandring ved Øls kirke med Finn Seidelin. Foredragsholderen skriver selv om arrangementet: Fra ca og frem til omkring 1250, blev der i Danmark bygget omkring 3000 stenkirker. En økonomisk kraftpræstation svarende til 15 kirker om året. Hver kirke har været under bygning i 5-10 år. Altså 150 igangværende byggerier hvert år i hele perioden. Hvem byggede og efter hvilke regler byggede man. Hvor kom materialerne fra og hvilke symboler blev indbygget i kirkerne. Hvorledes var de indrettede og hvorfor. Hvordan foregik kirkens handlinger i en tid fjernt fra os og hvad betød kristendommen. Havde vi mon smidt den gamle asatro på lossepladsen. Vi skal selvfølgelig også se et klenodie, de fleste ikke bemærker. Foredraget, der finder sted ved og i kirken, vil angive en række mulige svar herpå. Vi vil prøve at komme under huden på Øls Kirke eller måske Vor Frue Kirke, som den betegnes i 1500-tallet. Finn Seidelin Jazzgudstjeneste Søndag d. 31. maj kl er der Jazzgudstjeneste i Døstrup kirke med Martin Granum Trio. Efter gudstjenesten er der brunch i forsamlingshuset, hvor menighedsrådet desuden vil fortælle om sit arbejde i det forgange år og om planerne for det kommende. Pinsevandring fra Øls kirke 2. pinsedag, d. 25. maj, er der Pinsevandring fra Øls kirke. Dagen begynder med gudstjeneste i Øls kl , hvorefter man vandrer via Hørby til Døstrup kirke. Vandreturen begynder ca Vi slutter med kaffe i våbenhuset, og der vil være forfriskninger undervejs. Der vil blive sørget for bustransport fra Døstrup tilbage til Øls kirke. Af hensyn til bespisningen bedes man melde sig til hos sognepræst Anders Tranholm-Bjerg på tlf eller 6

7 Hostruphuse kirkegaard - Nordre kirkegård v. Jenny Lyngaa Ndr. kirkegård er en ganske almindelig begravelsesplads, som alle andre kirkegårde under folkekirken. Kirkegården ligger som en grøn oase midt i de hastigt opståede industri- og boligkvarterer. Ca. 80% af arealet er udlagt med græs. På 3 sider er den hegnet af lindetræer og bøgepur, desuden er der spredt beplantning af gamle fyrretræer og hængecypresser. Sammen giver det en vis ro, selv med Aalborgvej lige uden for lågen. Indtil 1921 var Hørby sogn udstrakt til Mariager Fjord, Onsild å og Vester Fjord, og bestod af ejerlavene Tobberup, Kirketerp, Hegedal, Horsø, Hostrupgårde, Hostruphuse og Banegårdskvarteret. Fra 1921 bestod Hørby sogn kun af ejerlavene Hørby, Tobberup og Kirketerp. De øvrige ejerlav blev indlemmet i Hobro købstad og dermed i Hobro sogn. Dette blot for at forklare evt. forvirring om Hørby sogns udbredelse. Lidt om Hostruphuse Kirkegårds historie Iflg. Øls-Hørby-Døstrup sogneråds forhandlingsprotokol fra 1909 startede anlæggelsen af kirkegården ved, at kommunen af Kr. Nielsen Kirketerp købte en grund på ca. 1 tdr. land, matr. Nr. 1a af Hostruphuse. I 1911 vedtages at optage et lån på kr. til køb af kirkegård og bygning af kapel. Anlæggelsen af kirkegården skete på initiativ af Hostrup Borgerforening. Kgl. bygningsinspektør arkitekt Ejnar Packness tegnede kapellet i Kapellet var en enkel lille bygning med klokkeværk over indgangsdøren. Klokken har flg. indskrift: Skænket af direktør Christian Jensen og hustru Johanne Margrethe S. Poulsen. Nordre kirkegård ca Ligkapellet. Den gl. kirkeklokke. Indvielsen af Hostrup Huse Kirkegaard og Kapel fandt Sted Søndag 17. Decbr Kl. 3 forud for den første Begravelse der. Den foretoges af Pastor Goll, Hørby, som fremhævede Menneskets Pietet for de Døde og Omsorgen for at skærme deres sidste Hvilested. Men medens Ikke-Kristne dvælede ved Ordene: Af Jord er du kommen; - til Jord skal du blive; forundtes det de Kristne at kunne føje til: af Jord skal du igen opstaa. Ud fra Betydningen heraf foretoges Indvielsen i den treenige Guds Navn, og før og efter blev der sunget en salme. Citat fra Hj. Schmidt Kirkelige Forhold i Hobro-Skellerup Pastorat gennem 400 år. I 1921 blev Hostruphuse kirkegård overtaget af Hobro ved den delvise kommunesammenlægning. Her ændredes navnet til Nordre kirkegård. Kommunen ville overdrage kirkegården til menighedsrådet kort tid efter overtagelsen. Det blev aldrig til noget, så først i 2006 blev menighedsrådet ejer af Nordre kirkegård efter at have passet den i 85 år. Packnes` lille kapel blev desværre nedrevet i Enhver kan i dag blive begravet på Nordre kirkegård. Man skal ikke have en særlig tilknytning til et gravsted på kirkegården, idet alle kirkegårde skal tilbyde en begravelsesplads, også til muslimer. På Nordre kirkegård fandtes der et område, som ikke tidligere havde været brugt til begravelser. I dette område er der indtil 1. jan begravet 5 muslimer. Lederen af kirkegårdene i Hobro Sogn, Jens E. Ravn fortæller, at muslimerne er meget glade for den begravelsesplads, der er blevet dem anvist. Den gl. kirkeklokke blev ca ophængt på 2 granitsøjler, og ved begravelser bliver den brugt, idet der slås bedeslag. Den muslimske begravelsesplads på Ndr. Kirkegård: Med tak til kirkegårdsleder i Hobro Jens Evan Ravn, for tilladelse til at bruge dele af hans artikel om Ndr. kirkegård, som stod at læse i Hobro Sogns Kirkeblad i slutningen af Billedet af kapellet er fra Set og sket

8 ADRESSER Øls-Hørby-Døstrup Menighedsråd Formand: Elin Juul Hedegaard, Randersvej 118, 9500 Hobro. Tlf Øls sogn: Kirkeværge Jens Sloth Jensen, Skivevej 82, 9500 Hobro. Tlf Graver og kirketjener: Ivan Hjul Andersen Hejringvej 6, Snæbum, 9500 Hobro Tlf Kasserer: Lene Tanghus Hindberg, Ølsvej 46, 9500 Hobro. Tlf Hørby sogn: Kirkeværge Jenny Lyngaa, Hedemarken 2, Tobberup, 9500 Hobro Tlf / Graver og kirketjener: Jens Tinglev Kristensen Stubberhøjvej 3, St. Brøndum, 9520 Skørping Tlf Kontaktperson: Anders Tranholm-Bjerg, Løgstørvej 71, 9500 Hobro. Tlf Døstrup sogn: Kirkeværge i Døstrup: Karl Jørgen Ingversen, Svinget 8, Døstrup, 9500 Hobro. Tlf Graver og kirketjener: Tove Møller Viborgvej 50, St. Binderup, 9600 Aars Tlf Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg Hørby Præstegård, Løgstørvej 71 Tlf træffes bedst efter aftale. KFUM-gruppeleder: Alexandar Laumann Valmuevej 12A 9500 Hobro, tlf FDF-kredsleder: Svend Wortmann. Møllevangen 8, 9500 Hobro, tlf Kirkebladet: Udgives af pastoratets menighedsråd med sognepræsten som ansvarshavende redaktør. Bladet er holdt i kirkeårets farver: Violet for advent, gylden for påske, rød for pinse og grøn for trinitatis. Forsidetegninger er udført af Bent Maltha. Stof til næste kirkeblad: Vi modtager gerne stof eller idéer til næste kirkeblad. Sendes til sognepræsten, gerne pr. . Deadline: d. 1. maj Kirkebil - kan bestilles dagen før til alle de annoncerede gudstjenester. Til Øls og Hørby kirker hos: Hobro Taxa tlf og til Døstrup kirke hos: Niels Ejvind Hansen tlf Design & Layout: Reklamehuset Hobro Oplag: stk. Vigtige internetadresser Hjemmesiden for din lokale kirke, hvad enten du bor i Øls, Hørby eller Døstrup sogn. Her kan du finde nyttige oplysninger, artikler, billeder mm. Du kan også selv få lov at bidrage til hjemmesiden. Henvendelse til webmaster Søren Østergaard, på kirkeministeriets hjemmeside kan man finde information om folkekirken, vejledning om hvordan man gør ved fødsel, dåb, bryllup og begravelse samt meget mere. Her står oplysninger på alle sogne i hele Danmark med navn og adresse på præst, kirkepersonale og menighedsrødder. Kristeligt Dagblads hjemmeside hvor man kan læse artikler om tro, religion og etik samt deltage i religionsdebatten. Et forum for chat, nyheder og meget mere for unge og voksne med interesse for kristendom. Et meget brugbart værktøj fra kirkeministeriet, hvor du både kan finde teksterne og høre melodierne til salmerne samt søge efter salmer til bestemte kirkelige lejligheder. 8

Juni - juli - august 2015 Nr. 3 69. årgang. Øls Hørby Døstrup

Juni - juli - august 2015 Nr. 3 69. årgang. Øls Hørby Døstrup Kirkebladet Juni - juli - august 2015 Nr. 3 69. årgang Øls Hørby Døstrup Englandstur s. 2 Formanden beretter s. 3 Kalenderen s. 4 Konfirmandfotos s. 6 St. Bededag 1. maj og søndag 3. maj blev 59 unge fra

Læs mere

Juni - juli - august 2014 Nr. 3 68. årgang. Øls Hørby Døstrup

Juni - juli - august 2014 Nr. 3 68. årgang. Øls Hørby Døstrup Kirkebladet Juni - juli - august 2014 Nr. 3 68. årgang Øls Hørby Døstrup Kunstneriske konfirmander s. 2 Meddelelser fra menighedsrådet s. 3 Kalender s. 4 Konfirmandfotos s. 6 Igen i år blev der malet ikoner

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

December 2015 - januar - februar 2016 Nr. 1 70. årgang. Øls Hørby Døstrup

December 2015 - januar - februar 2016 Nr. 1 70. årgang. Øls Hørby Døstrup Kirkebladet December 2015 - januar - februar 2016 Nr. 1 70. årgang Øls Døstrup Babysalmesang s. 3 Kalender s. 4 Arrangementer s. 6 Minikonfirmander s. 7 Når vi her i december besøger vore kirkegårde, er

Læs mere

Spejderne havde pyntet festligt op til palmesøndag i Øls kirke med både gækkebreve og palmeblade.

Spejderne havde pyntet festligt op til palmesøndag i Øls kirke med både gækkebreve og palmeblade. Kirkebladet Juni - juli - august 2013 Øls Nr. 3 67. årgang Siden sidst s. 3 Kalender s. 4-5 Kommende arrangementer s. 6 Konfirmandbilleder Spejderne havde pyntet festligt op til palmesøndag i Øls kirke

Læs mere

December 2013 - januar og februar 2014 Nr. 1 68. årgang

December 2013 - januar og februar 2014 Nr. 1 68. årgang Kirkebladet December 2013 - januar og februar 2014 Nr. 1 68. årgang Øls Siden sidst s. 3 Kalender s. 4-5 Arrangementer s. 6 Lokalhistorie s. 7 Adresser s. 8 For kirkegårdene byder årstiderne på hver sit

Læs mere

Kirkebladet. Øls Hørby Døstrup. Konstituering s. 3. Ny hjemmeside s. 3. Kalenderen s. 4. Arrangementer s. 6. Konfirmationer s. 6

Kirkebladet. Øls Hørby Døstrup. Konstituering s. 3. Ny hjemmeside s. 3. Kalenderen s. 4. Arrangementer s. 6. Konfirmationer s. 6 Kirkebladet Marts - april - maj 2013 Nr. 2 67. årgang Øls Døstrup Konstituering s. 3 Ny hjemmeside s. 3 Kalenderen s. 4 Arrangementer s. 6 Konfirmationer s. 6 Foto: Ole Hansen. Fugle og kristendom Vi kender

Læs mere

Kirkebladet. Øls Hørby Døstrup. Menighedsrådet s. 3. Kalenderen s. 4. Arrangementer s. 6. Hørby gl. skole s. 7. Adresser s. 8

Kirkebladet. Øls Hørby Døstrup. Menighedsrådet s. 3. Kalenderen s. 4. Arrangementer s. 6. Hørby gl. skole s. 7. Adresser s. 8 Kirkebladet Marts - april - maj 2012 Nr. 2 66. årgang Øls Hørby Døstrup Menighedsrådet s. 3 Kalenderen s. 4 Arrangementer s. 6 Hørby gl. skole s. 7 Adresser s. 8 Her i forårsnummeret af kirkebladet er

Læs mere

September - oktober - november 2015 Nr. 4 69. årgang. Øls Hørby Døstrup. Hørby kirkegård s. 7

September - oktober - november 2015 Nr. 4 69. årgang. Øls Hørby Døstrup. Hørby kirkegård s. 7 Kirkebladet September - oktober - november 2015 Nr. 4 69. årgang Øls Døstrup 340 gravsteder, kilometervis af hæk og mange hundrede meter sti holder graver Jens Tinglev Kristensen og hans medhjælper, Anders

Læs mere

Øls Hørby Døstrup. Kommende arrangementer December er tiden for musikgudstjenesten De ni læsninger og vores nytårsaftensgudstjeneste

Øls Hørby Døstrup. Kommende arrangementer December er tiden for musikgudstjenesten De ni læsninger og vores nytårsaftensgudstjeneste Kirkebladet December 2011 - januar og februar 2012 Nr. 1 66. årgang Øls Menighedsrådet s. 3 Kalenderen s. 4 Arrangementer s. 6 Øls skole s. 7 Adresser s. 8 Til rollespillet i september fik konfirmanderne

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

December 2012 - januar og februar 2013

December 2012 - januar og februar 2013 Kirkebladet December 2012 - januar og februar 2013 Øls Nr. 1 67. årgang Døstrup Siden sidst s. 3 Kalenderen s. 4 Det nye menighedsråd s. 5 Arrangementer s. 6 Adresser s. 8 Foto: Ole Hansen. Historien om

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

Kære konfirmand fra fredagsholdet

Kære konfirmand fra fredagsholdet Kære konfirmand fra fredagsholdet Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på fredagsholdet. Timerne er placeret fredag kl. 12.00-13.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Kære konfirmander fra onsdagshold 2

Kære konfirmander fra onsdagshold 2 Kære konfirmander fra onsdagshold 2 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 2. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

September - oktober - november 2014 Nr. 4 68. årgang. Øls Hørby Døstrup

September - oktober - november 2014 Nr. 4 68. årgang. Øls Hørby Døstrup Kirkebladet September - oktober - november 2014 Nr. 4 68. årgang Øls Døstrup Tanker på en kirkegård s. 2 DR-kirken s. 3 Kalenderen s. 4 Kommende arrangementer s. 6 Sangglæde i kirkekoret s. 7 Foto: Ole

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Marts - april - maj 2016 Nr. 2 70. årgang. Øls Hørby Døstrup

Marts - april - maj 2016 Nr. 2 70. årgang. Øls Hørby Døstrup Kirkebladet Marts - april - maj 2016 Nr. 2 70. årgang Øls Døstrup Livet som kunstværk s. 2 Menighedsrådet s. 3 Kalenderen s. 4 Konfirmandlister s. 6 Påskestemning ved Døstrup kirke. Foto: Søren Thostrup

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 Forår på Padesø Kirkegård PRÆSTEN Padesø Sogn praktiske oplysninger Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet er Padesø Kirkedistrikt blevet omdannet

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

September - oktober - november 2013 Nr årgang

September - oktober - november 2013 Nr årgang Kirkebladet September - oktober - november 2013 Nr. 4 67. årgang Øls Døstrup Siden sidst s. 3 Kalender s. 4-5 Kommende arrangementer s. 6 Telefoncentralerne s. 7 Adresser s. 8 Øls kirke i solens sidste

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2 IRKE nyt Den sorte præstekjole! Præstekjolen har været til diskussion mange gange. Er det virkelig nødvendigt, at du ser så kedelig ud, bliver jeg tit spurgt. Men der er en grund til, at præsten har den

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24.

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24. Søndag d. 7. december: 2.søndag i advent kl.10.00: Højmesse (ingen dåb): De ni læsninger: Jørn Balle Larsen Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december: kl.10.00: Dåbsgudstjeneste: Jørn Balle Larsen

Læs mere

December 2014 - januar og februar 2015 Nr. 1 69. årgang. Øls Hørby Døstrup

December 2014 - januar og februar 2015 Nr. 1 69. årgang. Øls Hørby Døstrup Kirkebladet December 2014 - januar og februar 2015 Nr. 1 69. årgang Øls Døstrup Julebudskabet til Mellemøsten s. 2 Babysalmesang s. 3 Kalenderen s. 4 Kommende arrangementer s. 6 DR-kirken s. 7 D. 29.-30.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

HELLEVAD-ØRUM KIRKEBLAD

HELLEVAD-ØRUM KIRKEBLAD HELLEVAD-ØRUM KIRKEBLAD 4/38 Juni juli august 2015 Nyt motiv kommer fra Gitte En sommerfugl i (h)ånden... St. Bededag og følgende søndag blev i alt 16 skønne unge konfirmeret. Borgerforeningen havde som

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

December januar - februar 2017 Nr årgang. Øls Hørby Døstrup

December januar - februar 2017 Nr årgang. Øls Hørby Døstrup Kirkebladet December 2016 - januar - februar 2017 Nr. 1 71. årgang Øls Døstrup Reformationsjubilæum s. 2 Nyt fra menighedsrådet s. 3 Kalenderen s. 4 Kommende arrangementer s. 6 Reportage fra BUSK s. 7

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d j u n i - au g u s t 2 0 1 4

ASKOV SOGN k i r k e b l a d j u n i - au g u s t 2 0 1 4 ASKOV SOGN kirkeblad juni - august 2014 Skulptur Søndag den 4. maj blev der afholdt et større arrangement i forbindelse med afsløring af en skulptur af den meget anerkendte kirkekunstner, Erik Heide, på

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Marts - april - maj 2014 Nr årgang

Marts - april - maj 2014 Nr årgang Kirkebladet Marts - april - maj 2014 Nr. 2 68. årgang Øls Hørby Døstrup Præstens artikel s. 2 Meddelelser fra menighedsrådet s. 3 Kalenderen s. 4 Set og sket s. 6 Sønderbys legat s. 7 I denne vinter har

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ GUDSTJENESTER MARTS 2015 Søndag d. 1. marts 2. s. i fasten 10.30 Lundtofte Kirke v. Julie Rebel efterfulgt af kirkefrokost i sognegården. 10.30 Geels Kirkesal v/ Pernille Onsdag d. 4. marts Gudstjeneste

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag den 12. januar 2016, kl i Vedsted Sognegård

Menighedsrådsmøde tirsdag den 12. januar 2016, kl i Vedsted Sognegård 101 Menighedsrådsmøde tirsdag den 12. januar 2016, kl. 19.15 i Vedsted Sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende: Majbrit Jensen Godkendelse af dagsorden Punkt 7 og 8 udsættes til efter det lukkede

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 53 årg. November december januar februar marts - april Nr. 1 Om hvem Jesus er Ofte kan man høre folk fremføre den helt afsindige tanke om Ham: Jeg vil godt acceptere

Læs mere

nyt 39. årgang Nr December - Januar - Februar

nyt 39. årgang Nr December - Januar - Februar IRKE nyt 39. årgang Nr. 1 2012 December - Januar - Februar Kærlighed fra det høje Himlen et sted, hvor der er kærlighed nok til alle. Eller i hvert fald har vi en forestilling om, at himlen er det sted,

Læs mere

KIRKEBLAD. Bryndum Vester Nebel kirker. Foto: Kim Thorsen

KIRKEBLAD. Bryndum Vester Nebel kirker. Foto: Kim Thorsen KIRKEBLAD Bryndum Vester Nebel kirker Foto: Kim Thorsen Gudstjenester i Bryndum og Vester Nebel kirker i april, maj og juni Søndag den 29. marts Palmesøndag Skærtorsdag den 2. april Bryndum kirke kl. 17:00

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 Padesø kirkegård en forårsdag MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Der er valg til menighedsrådet i år, det er der hvert fjerde år. Arbejdet i et menighedsråd er mangfoldigt,

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde

Referat af menighedsrådsmøde Referat af menighedsrådsmøde Tirsdag den.2.februar 2016. kl. 19.00 til 22.00 i Teglgården. Bogense. 02.02. 2016. Tilstede: Kjeld Bruun, Jannie Bruun, Dorthe Årø, Kirsten Nielsen, Lise Jørgensen, Birgit

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d M a rt s - M a j 2 0 1 5

ASKOV SOGN k i r k e b l a d M a rt s - M a j 2 0 1 5 ASKOV SOGN kirkeblad Marts - Maj 2015 Påske»Tag det sorte kors fra graven«, lyder det i én af Grundtvigs salmer. Og i dets sted kan man plante blomster og håb til fremtiden. Fordi Jesus opstod fra dødens

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d SEPTEMBER - NOVEMBER 2013 provstens orlov Kirkeministeriet har bevilget provst Hasse N. Jørgensen, Askov, studieorlov i tre måneder (sept., okt., nov.). Studieorloven har til

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011 Nr. 5 oktober/november 2011 EFTERÅR I SALMER. Dybt hælder året i sin gang, synger vi i denne tid, og det er uomgængeligt, at sådan er det. Mørket trænger frem, og dagene bliver korte. Året går på hæld,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

HALK OG GRARUP KIRKEBLAD. Marts 2012 Juni 2012

HALK OG GRARUP KIRKEBLAD. Marts 2012 Juni 2012 HALK OG GRARUP KIRKEBLAD Marts 2012 Juni 2012 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Vi har nu taget behørig afsked med sognepræst Annette Møller Jensen og sagt tak for den gode måde, hun forvaltede præstegerningen i

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen Konfirmation 24. april 2016 Sundkirken 10 Salmer: 749 I østen 369 Du, som gir os liv 14 Tænk, at livet koster livet 192 v. 7-9 Du, som har dig selv 752 v.4-5 Gå da frit 13 Måne og sol Bøn: Vor Gud og far

Læs mere

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Vi beklager, at denne udgave af Langenæs Kirke & Sogn kommer i en væsentlig mindre udgave end normalt. På

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d MARTS - MAJ 2013 "Ingen skaber alene" Askov menighedsråd og Grundtvigsk Forum Askov indbyder torsdag d. 14. marts til et spændende møde med kunstneren lars ravn Tid: Kl. 19.30

Læs mere

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Fraværende: Margit Mühlbach og Jørn Skøtt Andersen Aftenen indledtes med en salme 1. 5 min. Bjarne indledte aftenen

Læs mere

Kirkebladet. Hvornum Snæbum Hvilsom sogne Nr. 2. Læs i bladet: Marts April 2015. 2-i-1

Kirkebladet. Hvornum Snæbum Hvilsom sogne Nr. 2. Læs i bladet: Marts April 2015. 2-i-1 Kirkebladet Marts April 2015 Hvornum Snæbum Hvilsom sogne Nr. 2 Hvornum kirke Snæbum kirke Hvilsom kirke 2-i-1 HUSK at kirkebladet også indeholder Landsbynyt, hvor du kan se, hvad der sker i Hvornum, Snæbum,

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere