Årgang 45, nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årgang 45, nr. 3 2014"

Transkript

1 KIRKEBLAD november februar 2015 Lumby og Stige Sogne til alle Årgang 45, nr husstande

2 ARTIKLER RO Jeg tror, rigtig mange mennesker i dag har en stor længsel efter stilhed, nærvær og ro. Mange af os lever i dag så hurtige og komplekse liv, at vi sjældent, eller ligefrem aldrig, har tid til at være rigtigt tilstede i nuet. Vi er altid videre i det næste. Tankerne flyver hen til, hvad vi skal nå om lidt, i aften, i morgen, på næste lørdag, næste år, osv. For mange er det arbejdslivet, der er den helt store synder. Nu om dage kan arbejdslivet, og den tid, vi vælger at bruge på det, være ubegrænset. Det kan godt være, at man kun er ansat i 37 timer sådan rent fysisk, men psykisk kan der være tale om mange flere timer. For i dag er meget arbejde bundet op på den psykiske del af vores kunnen, og på teknologiske vidunderhjælpemidler, som gør det muligt at styre en milliardvirksomhed fra en tablet hjemme fra sofaen samtidig med, at man måske snakker med konen, spiller kort med børnene, ser TV, læser Facebook, osv. Så i dag er der faktisk ingen anden grænse for vores bidrag til, og tilstedeværelse i, arbejdslivet, end den, vi selv sætter. Også i privatlivet hersker der blandt mange en social forventning om, at vi er højaktive og følger med. Vi skal opretholde et inspirerende parforhold, have et præsentabelt hjem, opdrage vores børn perfekt, se godt ud, tjene en halv million, have den største bil i vænget, osv. Men uanset om vi taler om arbejdslivet eller privatlivet, er vi ganske enkelt ikke skabt til at leve et liv med så høj aktivitet. Og midt i et larmende samfund, hvor mange af os har bildt os selv ind, at det er rigtigt og vigtigt hele tiden at være på, er stilhed længsel efter ro og fred - blevet et nyt parameter og en mini-trend i vores samfund. En længsel, som afspejles på forskellige måder. Fx. læste jeg i en artikel, at DSB i de senere år har øget antallet af stille-kupeer. Og når vi danskere skal på charterferie, er der flere og flere af os, der vælger børnefrie hoteller. En anden tendens udi at finde roen i sig selv er mindfulness. Mindfulness går ud på at være fuldt tilstede lige her og nu, at have alle sanser åbne, at være opmærksom på alle sine tanker, følelser, sanseindtryk uden at forholde sig analytisk eller bedømmende til det, vi oplever. Den tilstand er mindfulness. Stilhed er balsam for sjælen, det tror jeg, at vi alle sammen hurtigt kan blive enige om. Og kristendommen 2

3 har også noget væsentligt at sige om stilhed. For kristeligt set er ro og stilhed meget vigtigt. Ifølge biblen trak Jesus sig indimellem tilbage for at bede og tænke, og derved kunne han bedre være noget for andre mennesker. Ligeledes søgte han også til templet for der at finde ro til eftertanke. For uden stilhed og ro så mister vi mennesker jordforbindelsen til os selv, andre og verden. Vi bliver forjagede mennesker, som mister nærværet, den sande glæde og mulighed for at nyde og leve livet. Vi kan møde Gud i stilheden, men det kræver, at vi er stille, og kirken er et af de steder, hvor vi kan være stille med Gud. Kirken er et sted for den personlige afvikling modsat personlige udvikling, som digteren Søren Ulrik Thomsen siger det et sted: Gudstjenesten er en måde at slippe ud af selvoptagetheden, ud af besættelsen af hvem jeg er. I kirken er jeg et menneske simpelthen, og i kirken er vi alle lige overfor Gud. Her har vi alle samme vilkår. Vi har alle fået livet som en gave. Vi er alle fyldt med fejl og vi skal alle dø. Og så er kirken et sted, hvor vi kun skal foreholde til en ting, nemlig foreholde os til Gud og det han vil sige til os gennem de bibelske tekster og stærke salmer, der fortæller om menneskelivet på godt og ondt. I kirken kan vi for en stund være stille, give os selv tid til ro - tid til ikke at skulle præstere eller udrette noget som helst. Og når gudstjenesten er forbi, kan vi rejse os og gå ud derfra med lidt fred i sjælen. Gud, Vi kommer ind i dit hus. Fra hver vores sted Med hver vores anledning Her på kirkebænke er vi nulstillet Tid til afvikling Godt at du giver tegn fra dig I Matthæus, Bach og Brorson I vin, brød og ord Vi rækker ud og du kommer os i møde. I dig Gud er vi alle et. Sognepræst Mette Gabelgaard 3

4 LUMBY BY Et kort udpluk af en lang historie Man regner med, at Lumby, Lyungby (byen med lyngen), har ligget 1, hvor den ligger i mere end 1000 år. hvor skolen H.C. L s Vej 9 tages i brug. Bortset fra en periode i 1300-tallet, hvor byen, sammen med Stige, er pantsat til de holstenske grever, er Lumby samlet som krongods indtil 1700-tallets krongodsauktioner. I midten af 1100-tallet opføres på byens højeste sted en lille, kullet stenkirke 2, som udbygges i de næste århundrede. Tårnet mod vest og våbenhuset mod nord tilføjes sidst i 1400-tallet. Det begrunder vejens forløb helt ind til tårnmuren. På datidens mudrede veje har det ofte været umuligt at færdes til fods forbi tårnet, hvilket giver en forklaring på fodgængerkolonnaden gennem tårnet 3, som ses aftegnet på tårnets nordside bliver landets krongodser inddelt i rytterdistrikter. Fæsteafgiften afskaffes. Til gengæld skal bønderne nu udruste og underholde et antal ryttere. I forbindelse med rytterdistrikterne oprettes i 1720 erne såkaldte Rytterskoler, hvor alle sognets børn skal lære at læse, så de kan tilegne sig den kristne børnelærdom. Skolerne er alle opført efter samme grundplan, og indeholder skolestue og lærerbolig. Rytterskolen H.C. Lumbyes Vej 52 4 fungerer som almueskole indtil 1923, 4 Rytterskolen Rytterdistrikterne nedlægges i 1764 og kronens gårde sælges til Marienlund Hovedgårds ejer, Peter Eilschou, som i 1777 opfører Eilschous Hospital (H.C. L s Vej 34) den tids alderdomshjem, beregnet for 6 mindrebemidlede personer fra Lumby Sogn. Husets funktion som hospital ophører i Eilschous Hospital Fra 1860 til 1894 har byen en landboskole (H.C. L s Vej 37). Højskolen, som den stadig kaldes, er tænkt som en kundskabsskole i modsætning til de Grundtvig/Koldske Høj- og Friskoler, der betegnes som sværmeriske.

5 Højskolen På H.C. L s Vej 51 ligger fra 1861 til 1955 Jørgensens Stiftelse for Lærerenker, kaldt Stiftelsen. Ejendommen indeholder på den tid 3 lejligheder: en stor i hver ende af huset til lærerenkerne, og en lille i midten til tyendet. Stiftelsen De fleste veje i byen er opkaldt efter komponisten H.C. Lumbyes valse og polkaer. Hans Christian Lumbye fødes i Kbh. i Hans far og farfar er begge født i Lumby. Som soldat får faderen tilnavnet Lumbye efter fødebyen. I tiden efter 1864 bliver der oprettet mange skytteforeninger ud over det ganske land, en slags hjemmeværn, hvor de unge mænd får skydetræning, så de kan forsvare fædrelandet mod kommende invasioner. Lumby Skytteforening stiftes i I 1883 fødes der en søn på Strandgaard (H.C. L s Vej 60). Han får navnet Jesper Peter Jespersen. Han bliver bl.a. befalingsmandsuddannet og opnår i 1920 rang af kaptajn. Kaptajn Jespersen udvikler en særlig stavgymnastik og fra 1927 og 25 år frem kan han høres på radioen i programmet Morgengymnastikken. Hans motto er: En sund sjæl i et sundt legeme. Lumby består i 1900 af 16 gårde og et antal huse: 15 gårde på østsiden og kun én på vestsiden. Udbygningen af byen starter i 1900-tallets begyndelse med bebyggelsen syd for kirken opføres Vestergaard (H.C. L s Vej 65). Indtil da har der kun ligget én gård på vestsiden (H.C. L s Vej 31), hvor kun stuehuset eksisterer i dag. Denne gårds jorder er udstykket til bl.a. Louisevej, en del af Brittavej, Lumby Skoles 2. afdeling, sportspladsen m.m. Lumby har eget elværk (H.C. L s Vej 93) fra 1910 til I 1918 opføres en ny smedjebygning (H.C. L s Vej 19) til afløsning for den gamle smedje fra 1850 erne (H.C. L s Vej 21). Lumby Vandværk (Slettensvej 354) er i drift fra 1934 til 1977 og Lumby Andelsmejeri (Grønnegyden 152) fra 1890 til Lumby Sogns daværende sogneråd ønsker ikke jernbane til Lumby, så Odense Otterup Bogense - banen, som er i drift fra 1911 til 1966, føres derfor gennem den vestlige del af sognet. Af- og påstigning foregår ved et såkaldt trinbræt i Løkkegravene. 5

6 På et tidspunkt i 1940 erne får Lumby en landevejskro, (H.C. L s Vej 66). Den første omfartsvej bliver anlagt i Ejendommen er oprindelig et husmandssted, hvor den daværende ejer og hans hustru starter et pensionat. Kroen (med ny ejer) bliver i 1960 erne kendt viden om og er i flere år meget besøgt. Kroen lukker i Det skal også nævnes, at der under besættelsen bliver hentet tonsvis af læs grus fra grusgravene i Lumby til anlæggelse af tyskernes flyveplads i Beldringe. I 1954 flytter skolen fra H.C. L s Vej til Harlekinvej, og kommunekontoret, der har haft til huse H.C. L s Vej 5, flytter ind i den gamle skole. I 1965/66 er elevtallet på Lumby Skole, pga. det store byggeboom i Søhus, vokset fra 200 til 600 og der bygges en ny skolefløj. Smedegyden, den lille vej, der går fra smedjen til Bladstrupvej, lukkes i forbindelse med udvidelsen, og bliver sydfra drejet om til H.C. L s Vej. Den får navnet Cecilievej. Efter de store landboreformer i 1780 erne bliver byens jorder i 1794 udskiftet som en såkaldt stjerneudskiftning, hvor de nye markskel danner en stjerneform med landsbyen i centrum. Herved får den enkelte gård sin jord samlet uden at skulle flytte væk fra landsbyen 5. Den beslutning kan vi glæde os over den dag i dag, da det er en af de væsentligste årsager til, at Lumby By har bevaret sit landsbypræg. Annelise Bæk Hansen 1) Der er mindelser om landskabet i Hedager. 2) En kullet kirke er uden tårn. 3) Se Johannes Wendt-Larsens: Lumby Kirke og Menighed s ) Herefter benævnt: H.C. L s Vej. Adresserne er fra omkring midten af 1960 erne, da de fleste af de nuværende gade - og vejnavne indføres kommunalt. 5) I dyrkningsfællesskabets tid helt fra middelalderen er den dyrkede jord delt i 3 vange, hvor hver gård har sine agre fordelt på måske 20 eller flere forskellige steder, så alle får del i både den gode og den dårlige jord. Kilder: Lumby Lokalhistoriske Arkiv; Johannes-Wendt Larsen (Næsby); Tove Johansens (Lumby) m.fl. På vil der ligge en tidslinje for Lumby By og billeder. 6

7 KIRKELIGE ARRANGEMENTERR Kalender Onsdag den 5. november kl Fyraftenssang Stige Kirke Onsdag den 26. november kl Hverdagsgudstjeneste Lumby Kirke Søndag den 30. november kl Adventsgudstjeneste og Julekoncert Stige Kirke Onsdag den 3. december kl Julen i Ord og Toner Lumby Kirke Onsdag den 31. december kl Nytårsaftensgudstjeneste Lumby Kirke Onsdag den 28. januar kl Hverdagsgudstjeneste Stige Kirke Onsdag den 4. februar kl Fyraftenssang Lumby Kirke Onsdag den 25. februar kl Hverdagsgudstjeneste Stige Kirke Onsdag den 4. marts kl Fyraftenssang Lumby Kirke Fyraftenssang Onsdag den 5. november kl i Stige Kirke Onsdag den 4. februar kl i Lumby Kirke Onsdag den 4. marts kl i Lumby Kirke I 2014 var det Stiges opgave at starte denne nye form for sangaften op. I første halvdel af 2015 er turen så kommet til Lumby. I februar, marts og april skal sangglade sognebørn (og alle andre) sætte et kryds ved den første onsdag i disse måneder kl Vi fortsætter på sædvanlig vis med, at der bliver forberedt en eller to sange eller salmer fra organist og præst, og så er der ellers frit slag. Alle må komme med forslag og ønsker om sange og salmer, der er med i folkehøjskolesangbogen og salmebogen. Efterfølgende er der en kop kaffe og en - eller måske to - småkager. Organist Dennis Dingfeld 7

8 Onsdag den 26. november kl i Lumby Kirke Sognepræst Karen Nedergaard Onsdag den 28. januar kl i Stige Kirke Sognepræst Mette Gabelgaard Onsdag den 25. februar kl i Stige Kirke Sognepræst Karen Nedergaard Vi fortsætter med hverdagsgudstjenester sidste onsdag i måneden kl Gudstjenesterne er korte og har hver et særligt tema. Hver gang er der lægmandslæsninger fra medlemmer af menigheden. Hverdagsgudstjenester Sognenes præster Vi arbejder fortsat med formen på gudstjenesten, som bl.a. indeholder stille bøn og lystænding. Vi håber, at mange vil finde vej til disse anderledes gudstjenester i hverdagen. 8 Adventsgudstjeneste og julekoncert med Sine Nomine første søndag i advent Søndag den 30. november kl Stige Kirke Selvom vi kun har 1. søndag i advent, så er det dog en god ide allerede at blive sat i julestemning den dag. Efter en festlig adventsgudstjeneste kommer koret Sine Nomine og synger julekoncert for os.

9 Sine Nomine vil synge et blandet program af ca. en times varighed. Koret har sunget mange koncerter i Danmark, Tyskland, Norge, Sverige samt Polen. Koret ledes siden 1978 af Claus Clausen. I anledning af det kirkelige nytår bydes der på kransekage og sekt i våbenhuset. Sine Nomine Vel mødt til gudstjeneste og koncert! Koncerten slutter i god tid, så man kan nå at være med til tændingen af juletræet i Stige kl Organist Dennis Dingfeld Julen i Ord og Toner Onsdag den 3. december kl Lumby Kirke Efterfølgende er der desværre ikke julefrokost, men dog gløgg og æbleskiver i Lumby Sognegård. Gerne tilmelding senest den 26. november til kirkekontoret på tlf eller Vel mødt! Ligesom julefrokoster er en fast tilbagevendende tradition, således er det også med Julen i Ord og Toner. Kom og oplev en smuk gudstjeneste med masser af sang og musik. Medlemmer af menigheden læser tekster op, der hører julen til. Organist Dennis Dingfeld 9

10 Nytårsaftensgudstjeneste Onsdag den 31. december kl Lumby Kirke Vi fejrer årets afslutning ved årets sidste hverdagsgudstjeneste nytårsaftensdag kl i Lumby Kirke. Efterfølgende er der sekt og kransekage i våbenhuset, hvor alle er hjertelig velkomne. Sognenes præster og menighedsrådet FASTE KIRKELIGE AKTIVITETER ER Lumby og Stige Sognes Dåbsklub Vi har en dåbsklub, som man kan være medlem af, hvis man for nylig er blevet døbt i Stige eller Lumby Kirke og bor i ét af sognene. I løbet af sine første leveår modtager dåbsbarnet nogle gaver og et brev fra vores præster, som kan bruges som inspiration til den kristne børneopdragelse. Man kan tilmelde sit barn til dåbsklubben på kirkekontoret tlf eller Sognenes præster og menighedsrådet Minikonfirmander Et nyt hold minikonfirmander starter i januar Denne gang er det 4. klasserne fra Stige Skole og Friskolen, som har mulighed for at være med. Undervisningen vil foregå i Stige Sognehus. Der bliver sendt invitationer ud først i det nye år med nærmere information om tidspunktet. Ingrid Hansen, Lisbeth Høg Madsen og sognenes præster 10

11 LOKALE FORENINGER Stige Lumby Søhus Pensionistforening ningng Foreningen holder møde hver onsdag kl i Stige Sognehus. Før mødet kan man deltage i ældregymnastik på Stige Skole kl I løbet af året er der forskellige arrangementer, som man kan melde sig til: Juleafslutning 16. december 2014 kl Lumby Forsamlingshus Gymnastik 7. januar 2015 kl Stige Skole Sæsonstart 7. januar 2015 kl Stige Sognehus Generalforsamling 21. januar 2015 kl Stige Sognehus Tilmelding og nærmere information hos formand Thordis Jensen mobil Pensionistforeningens bestyrelse Familie og Samfund Lumby Stige Søhus Program November Onsdag den 26. november kl Aulaen på Lumby Skole Julehygge med Holger Mejlbjerg som vil fortælle om Kanalen og Lodserne Januar Torsdag den 15. januar kl Skolekøkkenet Lumby Skole Spansk aften med kostvejleder Christina Bach Talbro 11

12 Februar Tirsdag den 17. februar kl Aulaen på Lumby Skole Familie og Samfund afholder generalforsamling Marts Onsdag den 4. marts kl GIØRTZ, Bredgade 24, Otterup Ny, spændende butik med dametøj i alle størrelser Formand Anna-Marie Rasmussen tlf Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Foreningens arkivalier dækker det gamle Lumby Sogn, i dag Lumby og Stige Sogne. Arkivets adresse: H. C. Lumbyes Vej 9 C, 5270 Odense N Åbningstider: 2. mandag i måneden kl mandag i måneden kl Evt. kan andet aftales med arkivleder Bente Christiansen, som træffes i åbningstiden på tlf og udenfor åbningstiderne på tlf digitale billeder: Formand: Medlemskab: Tom Bager 50 kr. pr. år pr. medlem Man behøver ikke være medlem for at henvende sig på arkivet. Alle er velkomne, så kig ind! Vi efterlyser alt bortset fra genstande - af lokalhistorisk interesse. Foreningen udgiver hvert år et årsskrift med beretninger fra hele lokalområdet. Derudover arrangeres bl.a. medlemsaftner og ture med forskellige - i reglen - lokalhistoriske temaer. Med venlig hilsen bestyrelsen 12

13 Lumby Mølle Aktiviteter på Lumby Mølle i 2014 og 2015 Mølle-Nisse Jul Søndag den 23. november kl Majmarked Søndag den 17. maj kl Dansk Mølledag Søndag den 21. juni kl Sct. Hans Tirsdag den 23. juni kl For yderligere oplysninger se eller hold øje med opslag og dagspressen i dagene op til arrangementet. Vel mødt på Lumby Mølle Bestyrelsen SOGNENYT Mindeord for Peter Allesø Rasmussen Med Peter Allesø Rasmussens pludselige og tragiske død på vej hjem fra Æbelø, har Lumby Sogn mistet en af sine ildsjæle i foreningslivet. Peter var aktiv såvel politisk som i Lokalhistorisk Forening, samt i den lokale skytteforening. Han var desuden en uvurderlig hjælp for menighedsrådet og kirkens personale. Specielt med IT opgaver, men også med andre praktiske gøremål var Peter behjælpelig som noget naturligt og uopfordret. Hvor stort hans engagement og hjælpsomhed har været, blev synligt i kredsen af familie, venner og bekendte, som ønskede at tage afsked med Peter ved hans bisættelse d. 11. september. Sjældent har Lumby Kirke været så fyldt til bristepunktet, så smukt pyntet og sjældent har taget på kirken i den grad været ved at lette under salmesang og orgelbrus, som ved denne smukke afsked. Peter vil først og fremmest blive savnet som ægtemand til Karen, som far til Jeppe og som søn af Anna-Marie og Arne. For resten af sognets beboere og langt udenfor sognet vil han særligt blive savnet og husket for sin hjælpsomhed og sit engagement, for sit uhøjtidelige væsen og sans for humor samt for sin store og brede interesse for samfundsforhold, IT og teknik, og ikke mindst for naturen. Æret være Peter Allesø Rasmussens minde. Personale og menighedsråd ved Lumby og Stige Sogne 13

14 Årets gang i menighedsrådet Menighedsrådet bygger på fællesskabet, som giver os en god basis for arbejdet sammen med lokalområderne i vores sogne. Sognepræst Werner Sørensen er gået på pension. Her pr. 15. september 2014 er sognepræst Mette Gabelgaard ansat i stillingen. God vind til Werner Sørensen og velkommen til Mette Gabelgaard. Medlem Jan Svendsen har byttet med stedfortræder Gurli Knudsen på grund af ændret job. Tak til Jan Svenstrup og velkommen til Gurli Knudsen som nyt medlem. Konfirmationsundervisningen er ændret i forbindelse med den nye skolereform. Vi har afsat flere økonomiske midler til opgaven, samt mere tid til planlægningen. Præsterne holdt bl.a. et møde for personale og menighedsråd, så alle er klædt på til opgaven. Undervisningen er kommet godt i gang med 4 veloverståede projektdage i september. Vi glæder os over, at årgangen 2014/2015 er på 80 konfirmander. Vi har i årets løb holdt 5 forretningsudvalgsmøder og 6 menighedsrådsmøder. Der arbejdes rigtig godt med opgaverne i menighedsrådets mange udvalg. Her bliver arrangementerne planlagt, med tradition og fornyelse. Her er det også vigtigt at få arrangementerne fordelt i forhold til lokalforeningernes aktiviteter. Referater sendes pr. mail rundt til menighedsrådet og personale, og giver et gennemgående overblik over, hvad der foregår. Alle er gode til at holde sig opdateret. Af de mange aktiviteter i sognene kan nævnes: fortælleaftener, sangaftener, påskemåltidet skærtorsdag, forårsfest for sognenes ældre, koncerter, sommerudflugt for de ældre, friluftgudstjenesten, høstgudstjenesten og fyraftenssang. Hverdagsgudstjenesterne, med hver deres tema, musik, stilhed og salmesang, har menigheden taget godt imod. Kom og prøv det, det giver fællesskab og gode oplevelser. Kirkekoret er gået sammen med Næsby Kirkekor. Flere børn giver flere muligheder, og gør det sjovere for børnene at synge i kor. Hos os tilbydes der til gengæld fyraftenssang og sangaftener. Organisten hjælper også til på konfirmanddagene og ved minikonfirmandundervisningen. Vores kirkeblad giver god og fyldestgørende information om, hvad menighedsrådet arbejder med. En side i bladet, Kalender, er til opslagstavlen. Så er man inviteret til arrangementerne med tid og sted. Derudover kan man finde oplysninger på sognenes hjemmeside. Hjemmesiden er overgået til et nyere system, som er lettere at opdatere og 14

15 redigere, hvilket er en nødvendighed i tiden. I forbindelse med personregistrering skal man nu oftest henvende sig på kirkekontoret digitalt. På sigt skulle det effektivisere registreringsarbejdet og give plads til andre opgaver udført på kirkekontoret. Hjallese Provsti har afholdt 2 temadage med overskriften Hvad gør bedre kirke? Præsterne og 4 medlemmer deltog i nogle meget inspirerende dage, hvor vi har taget det med hjem, der passer til vores menighed, og arbejder videre med det. Menighedsrådet holdt også et møde med biskop Tine Lindhardt og provst Paw Kingo Andersen angående præstestillingen. Vi kom bredt omkring det kirkelige liv ved vores to kirker sammen med det lokale foreningsliv. Der blev lyttet og uddybet med en god dialog, og det var en god aften. Senere kom der brev fra Kirkeministeriet, som gav tilladelse til, at bopælspligten for Søhus Præstegård ophæves. Tallene fra kirketællingen fra Stige og Lumby Kirker ligger pænt positivt. Hen over vinteren vil vi arbejde videre med tallene og fortælle mere om resultaterne. Alle i menighedsrådet og personalet deltager positivt i arbejdsopgaverne for kirkernes liv og vækst i lokalområderne. Tak til alle! Hvis man har brug for mere information, kan man gå ind på vores hjemmeside eller tag gerne en opringning til en af os. Formand Inge-Lise Hansen og næstformand Torben Hedelund 15

16 Økonomi i Lumby - Stige Kirkekassese 16 Menighedsrådet for Lumby og Stige har ansvaret for den økonomiske drift og vedligeholdelse af sognenes kirker og øvrige ejendom. Vores overordnede målsætning er at få mest muligt kirkelig aktivitet for pengene, og at bygninger og faciliteter fremtræder venlige og velholdte. Bevillingen af kirkeskattekroner sker gennem et økonomisk fællesskab med Hjallese Provsti og de 22 sogne, provstiet omfatter. Hvert år i maj indsender vi et budget med drifts- og anlægsønsker, som bliver behandlet på et samlet budgetsamråd i august. Herefter prioriterer provstiudvalget ud fra, hvad der samlet er til rådighed, og giver sognene tilbagemelding om, hvad der er godkendt i hvert enkelt sogn. Hensigten med samarbejdet i provstiet er bl.a. at harmonisere standarden i sognene, så ingen kirker forfalder, mens andre forgyldes. I Lumby og Stige Sogne, der drives samlet, har det i de sidste år resulteret i en bevilling på ca. 4 mio. om året. Hovedparten bruges til lønninger til de ansatte ved kirkerne. En del går til energi som varme, lys og vand. En anden del til vedligeholdelse af bygninger og endelig i det omfang det godkendes en andel til større vedligeholdelses- og anlægsarbejder, f.eks. kalkning af kirkerne, forbedringer på kirkegårde, i præstegårde og sognehuse. For at styre økonomien følges der løbende op på, hvad der er brugt og hvad der er til rest, dels gennem kvartalsvise regnskabsgennemgange i menighedsrådet, dels i et bilagsudvalg. Alt bogføres omhyggeligt og godkendes årligt af såvel provsti som et eksternt revisionsfirma. Som nævnt under målsætninger, er det menighedsrådets opgave at få mest muligt for pengene. Vi driver altså kirkerne som enhver anden forretning, dog med den undtagelse, at vi ikke tilstræber et overskud. Det betyder bl.a., at der ved større vedligeholdelses- og anlægsopgaver indhentes flere tilbud, og selv om vi gerne bruger lokale håndværkere, er det på lige vilkår med firmaer uden for sognenes grænser. Ansættelser, investeringer, aktiviteter og prioriteringer, som foretages af menighedsrådet, bliver nøje vurderet ud fra, hvad vi mener, der kommer menigheden mest til gavn og at flest muligt får glæde af. Kasserer Arne Andersen

17 Kontaktpersonens opgaver At være valgt som kontaktperson i menighedsrådet betyder, man har fået det ansvarsfulde job at være personalechef for kirkens ansatte, dog ikke præsterne, der refererer til biskoppen. Kontaktpersonens opgaver er først og fremmest at være forbindelsesperson mellem de ansatte og menighedsrådet. Det er kontaktperson, der holder MUS, eller Medarbejder-Udviklings- Samtaler. Ansættelser og lønforhandlinger sorterer ligeledes under kontaktpersonen. Som kontaktperson har man medansvar for gode og sunde psykiske og fysiske arbejdsforhold for de ansatte. Det er et ansvarsfuldt job at blive valgt som kontaktperson, men også spændende, og jobbet udføres i en god demokratisk og samarbejdende ånd. Kontaktperson Lisbeth Høg Madsen 17

18 Konfirmation 2015 Rettelse: Af hensyn til vinterferie i uge 7 er pigernes projektdag flyttet fra 8. februar til 25. januar. Vi er kommet godt i gang med konfirmandsæsonen Der er 4 hold konfirmander i år 3 hold fra Søhusskolen og 1 hold fra Stige Friskole. I år afvikles undervisningen som projektdage, hvoraf de første i september er veloverstået. Vi deltager i en projektdag i Dyrup Kirke i januar sammen med konfirmander fra andre sogne. I januar og februar afholder vi selv projektdag i Lumby Sognegård med film og aktivitetsløb, og i løbet af marts afvikler vi 4 projektdage (én for hver klasse), hvor konfirmanderne skal lave deres egen gudstjeneste. Gudstjenesterne foregår en hverdag om aftenen kl i Stige Kirke for konfirmander fra Friskolen og i Lumby Kirke for konfirmander fra Søhusskolen. Se i øvrigt gudstjenestelisten. Her er alle velkomne til at overvære gudstjenesten og se, hvad der er kommet ud af dagens arbejde i konfirmandstuen. Sognepræsterne Karen Nedergaard og Mette Gabelgaard Find seneste nyheder om Konfirmation 2015 på special-hjemmesiden: konfirmation-2015/ Brug din iphone eller smartphone og kom ind på siden ved scanning af QR-koden her til højre. 18 Konfirmation 2016 Lørdag den 23. april Konfirmation i Lumby Kirke Centerklassen Torsdag den 5. maj Konfirmation i Stige Kirke Søhusskolen Søndag den 8. maj Konfirmation i Lumby Kirke Søhusskolen Konfirmation i Stige Kirke Stige Friskole Konfirmanderne fra Søhusskolen har frit valg med hensyn til konfirmation i enten Stige Kirke den 5. maj eller i Lumby Kirke den 8. maj. Sognepræsterne Mette Gabelgaard og Karen Nedergaard

19 Velbesøgt høstgudstjeneste Søndag den 28. september blev der afholdt en meget velbesøgt fælles høstgudstjeneste for Stige og Lumby Sogne på gartneriet Stige Blomster. Mange frivillige hjalp til med at gøre klar, pynte op og servere en lidt anderledes høstfrokost bagefter. Enkelte stemningsbilleder fra dagen. 19

20 Hjemmesiden opdateres Lumby og Stige Sogne har en hjemmeside I forbindelse med skift af system er hjemmesidens layout blevet opdateret. Der er fald-ned menuer og den øverste del af siden har fået nogle billeder fra sognet indsat. På hjemmesiden kan man finde mere om Lumby og Stige Sogne, og hvad der foregår. Hjælp os med at gøre hjemmesiden bedre! Flere afsnit af hjemmesiden er stadig under opbygning, og det vil være dejligt, hvis brugere af siden vil hjælpe os og melde tilbage om eventuelle fejl og mangler og med konstruktiv ros eller ris. Mails kan sendes til min mail: PR- medarbejder og layouter Per Henrik Jepsen Digital selvbetjening Som vi alle sammen har erfaret, foregår kommunikationen med de offentlige myndigheder mere og mere digitalt. Vi skal f.eks. søge om børnepasning eller melde flytning på kommunens hjemmeside, og får brev fra kommunen i vores digitale postkasse. Kirkekontoret er også en offentlig myndighed. Derfor skal man nu anmelde faderskab, søge om navngivning og navneændring og bestille attester på Efter at kirkekontoret har behandlet sagen, får man svar i sin digitale postkasse. Hvis man har brug for hjælp med det digitale, er man dog stadig meget velkommen til at kontakte kirkekontoret i åbningstiden. Hvis man vil bestille dåb eller vielse, henvender man sig fortsat på telefon eller til kirkekontoret. Kordegn Karen Van Durme 20

21 Kirkebladet på mail Spejderne fortsætter med at uddele kirkebladet i sognene. Vil man der udover gerne have kirkebladet pr. mail, kan man sende sin mailadresse til kirkekontoret: Kordegn Karen Van Durme Der er kirkebil frem og tilbage til alle søndags- og helligdagsgudstjenester kl Man kan blive hentet derhjemme ved at ringe til Odense Mini Taxi tlf inden kl søndag morgen. For kørsel med liftbus kontakt kirkekontoret på tlf i åbningstiden. Der er ingen kirkebil juleaften. Det er gratis at benytte kirkebil og liftbus. Kirkebil Lumby og Stige Sognes Menighedsråd Præsternes ferie Sognepræst Mette Gabelgaard har vinterferie fra 7. februar til 15. februar Sognepræst Karen Nedergaard har vinterferie fra 16. februar til 25. februar

22 GUDSTJENESTER Karen Nedergaard = KN, Mette Gabelgaard = MG Søndag den 23. november MG Sidste søndag i kirkeåret Stige kl Lumby kl , kirkebil Onsdag den 26. november KN Hverdagsgudstjeneste Lumby kl Søndag den 30. november KN 1. søndag i advent Lumby kl , kirkebil Stige kl DECEMBER Søndag den 7. december MG 2. søndag i advent Lumby kl Stige kl Søndag den 14. december KN 3. søndag i advent Lumby kl Stige kl Onsdag den 17. december KN Børnehaverne Stige kl Søndag den 21. december MG 4. søndag i advent Stige kl Lumby kl Onsdag den 24. december Juleaften Lumby kl , 15.00, KN Stige kl , 15.00, MG Torsdag den 25. december Juledag Lumby kl MG Stige kl KN 22 Fredag den 26. december KN 2. juledag Stige Kl Søndag den 28. december MG Julesøndag Stige kl Onsdag den 31. december MG Nytårsaften Lumby kl JANUAR Torsdag den 1. januar KN Nytårsdag Stige kl Søndag den 4. januar MG Helligtrekongerssøndag Lumby kl Stige kl , kirkekaffe Søndag den 11. januar KN 1. søndag efter helligtrekonger Stige kl Lumby kl Søndag den 18. januar MG 2. søndag efter helligtrekonger Lumby kl Stige kl Søndag den 25. januar KN 3. søndag efter helligtrekonger Stige kl Lumby kl Onsdag den 28. januar MG Hverdagsgudstjeneste Stige kl

23 FEBRUAR Søndag den 1. februar MG Septuagesima Lumby kl Stige kl Søndag den 8. februar KN Seksagesima Stige kl Lumby kl , kirkekaffe Søndag den 15. februar KN Fastelavn Lumby kl Stige kl Søndag den 22. februar MG 1. søndag i fasten Stige kl Lumby kl Onsdag den 25. februar KN Hverdagsgudstjeneste Stige kl MARTS Søndag den 1. marts KN 2. søndag i fasten Lumby kl Stige kl Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt og velsignet nytår! Præsterne, menighedsråd og ansatte Næste Nummer Næste kirkeblad uddeles i uge 9 fra den 23. februar til den 1. marts Materiale kan sendes senest mandag den 12. januar til sognepræst Mette Gabelgaard 23

24 Hvor henvender jeg mig? For aftale om dåb og vielse kontakter man kirkekontoret. For aftale om bisættelse eller begravelse kontakter man én af sognenes præster. Ved spørgsmål om faderskab, navngivning, navneændring og attester henvender man sig til kirkekontoret. Man er altid velkommen til at kontakte præsten for en personlig samtale. SOGNEPRÆSTER Karen Nedergaard, kbf Lumby Præstegård H.C. Lumbyes Vej 40 A, 5270 Odense N Tlf Fridag: mandag Mette Gabelgaard Kontor: H. C. Lumbyes Vej 40B, 5270 Odense N Tlf Fridag: mandag KIRKEKONTOR Kordegn Karen Van Durme Stigevej 253, 5270 Odense N Tlf Mandag-onsdag kl Torsdag kl Ellers efter aftale Lumby og Stige Sognes hjemmeside: Organist Dennis Dingfeld Tlf Kirkegårdsleder Kurt Henriksen Lumby og Stige Kirkegårde Kvadrillevej 1, 5270 Odense N Tlf om dagen - telefontid kl Tlf efter kl Lumby Sognegård H.C. Lumbyes Vej 40 B, 5270 Odense N Værtinde: Ingrid Hansen Tlf Stige Sognehus Stigevej 253, 5270 Odense N Værtinde: Kirsten Hedelund Tlf / MENIGHEDSRÅD Formand Inge-Lise Hansen Tlf Næstformand Torben Hedelund Tlf

TIDSLINJE FOR LUMBY BY

TIDSLINJE FOR LUMBY BY 800-1050 Vikingetiden: Man regner med, at Lumby har ligget her i mere end 1000 år 1150 ca.: Kirke - kirkeskib og kor - opføres af rå og kløvede kampesten 1231: (Lyungby) byen er krongods, og bortset fra

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Årgang 43, nr

Årgang 43, nr KIRKEBLAD november 2012 - februar 2013 Lumby og Stige Sogne til alle Årgang 43, nr. 3 2012 husstande JEG ELSKER GUDSTJENESTENS LANGSOMHED Interview med Kirsten Schmidt, medlem af Stige Menighedsråd 2 Hvor

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Årgang 46, nr. 1 2015

Årgang 46, nr. 1 2015 KIRKEBLAD februar - april Lumby og Stige Sogne Bilfri Søndag i Søhus 1973 Læs artiklen om Søhus historie og artikler om de mange spændende arrangementer. til alle Årgang 46, nr. 1 2015 husstande ARTIKLER

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Årgang 42, nr. 3 2011

Årgang 42, nr. 3 2011 KIRKEBLAD november - februar Lumby og Stige Sogne til alle Årgang 42, nr. 3 2011 husstande HVORFOR LIGGER ESBJERG DER, HVOR DEN LIGGER? Det korte svar er: Fordi gårdmand Mads Andersen i Stige på Fyn blev

Læs mere

Årgang 45, nr. 2 2014

Årgang 45, nr. 2 2014 KIRKEBLAD august - november Lumby og Stige Sogne til alle Årgang 45, nr. 2 2014 husstande ARTIKLER KONFIRMANDFORBEREDELSEN og den nye skolereform 2 Som det sikkert i større eller mindre grad er alle bekendt,

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

Årgang 44, nr. 3 2013

Årgang 44, nr. 3 2013 KIRKEBLAD november 2013 - februar 2014 Lumby og Stige Sogne til alle Årgang 44, nr. 3 2013 husstande ARTIKLER Lumby Sogns udvikling Som jeg erindrer Lumby Sogns udvikling til et pastorat Det er godt at

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4 ASKOV SOGN kirkeblad December 2013 - Februar 2014 Glædelig Jul Københavns tidligere biskop, Erik Norman Svendsen, udgav for nogle år siden en rigtig fin bog om vores danske salmebog:»syng for livet«. Han

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Årgang 43, nr. 2 2012

Årgang 43, nr. 2 2012 KIRKEBLAD august - november Lumby og Stige Sogne Kom og hør om eller mød Steffen, Dennis, Jesper, Søren, Inge-Lise, Torben, minikonfirmanderne og mange flere! til alle Årgang 43, nr. 2 2012 husstande DEN

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Vi beklager, at denne udgave af Langenæs Kirke & Sogn kommer i en væsentlig mindre udgave end normalt. På

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar IRKE nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr. 1 2015-2016 December Januar Februar »Hvad laver I egentlig til hverdag?«det spørgsmål fik vores præst af en dåbsgæst for nylig. Det enkle svar ville være:»følg

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 Jul i Padesø Kirke PRÆSTEN MENIGHEDSRÅDET ADVENT NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Advent og jul i Padesø Kirke Også i år indleder vi adventstiden

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE

Kirkebladet INDHOLD. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE December 2014 - Januar - Februar 2015 36. årgang nr. 198 Jeg glemmer aldrig den klokkeklang, der fyldte julen derhjemme, mens sneen lå over mark og vang, og nordenvinden

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Lumby Sogns. november. august KIRKEBLAD

Lumby Sogns. november. august KIRKEBLAD august Lumby Sogns november KIRKEBLAD til alle Årgang 40, nr. 3 2009 husstande AT LEVE LIVET - HELE LIVET I dag synes meget at handle om at holde sig ung. For når man er gammel, er der ikke længere nogen

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

KIRKEBLAD. august - november Lumby og Stige Sogne

KIRKEBLAD. august - november Lumby og Stige Sogne KIRKEBLAD august - november Lumby og Stige Sogne Kom og mød Minikonfirmanderne, Werner, Hans, Dennis, Mette, Jakob, Johannes, Massoud, Knud, David, Poul, Lasse, Kjeld m.fl.! Det bliver et spændende efterår!

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Årgang 42, nr. 2 2011

Årgang 42, nr. 2 2011 KIRKEBLAD august - november Lumby og Stige Sogne Velkommen til et aktivt efterår med blandt andre Franz, Gustav, Kristian, Frøya, Martin og Jakob! til alle Årgang 42, nr. 2 2011 husstande KONFIRMANDPRÆDIKEN

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje december - januar - februar 2010-2011 Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14 (Matthias, Kasandra, Mette Marie, Nikolaj, Mikkel, Line, Christian,

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d SEPTEMBER - NOVEMBER 2013 provstens orlov Kirkeministeriet har bevilget provst Hasse N. Jørgensen, Askov, studieorlov i tre måneder (sept., okt., nov.). Studieorloven har til

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Onsdag 17. april 2013 kl. 19:00 til 22:00

Referat fra Menighedsrådsmøde. Onsdag 17. april 2013 kl. 19:00 til 22:00 Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Mødested: Deltager: Afbud fra: Onsdag 17. april 2013 kl. 19:00 til 22:00 Konfirmandstuen, Rødding Præstegård. Anger Nissen, Helene Bertelsen, Tove

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

KIRKEBLADET. Fausing Auning Ø. Alling V. Alling

KIRKEBLADET. Fausing Auning Ø. Alling V. Alling KIRKEBLADET Fausing Auning Ø. Alling V. Alling Skoledag i Vester Alling Advent, jul og nytår Konfirmandgudstjeneste Indvielse af graver-faciliteter i Øster Alling December 2013 - Februar 2014 5. årgang

Læs mere

Referat af Menighedsrådsmøde.

Referat af Menighedsrådsmøde. Referat af Menighedsrådsmøde. Dato: onsdag d. 7 oktober 2015 kl. 19,00 Sted: Konfirmandstuen Vestermarievej 41. 3700 Rønne Afbud: Ingen. Gæster:4 fremmødt. Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden (er

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

Kirken på bakken. Sct. Peders Kirke. Biskoppen kommer

Kirken på bakken.  Sct. Peders Kirke. Biskoppen kommer Kirken på bakken www.sct-peders.dk Biskoppen kommer Sct. Peders Kirke Randersugen 2017 Kirken på bakken vil være din ekstra synlige kirke i Randersugen 2017. Velkommen til en lang række aktiviteter i Sct.

Læs mere

februar april Årgang 40, nr. 1 til alle 2009 husstande

februar april Årgang 40, nr. 1 til alle 2009 husstande februar april til alle Årgang 40, nr. 1 2009 husstande SALME 139 - EN BØN OM IDENTITET Herre, du ransager mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står, på lang afstand er du klar over min tanke;

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 12. årgang Efteråret 2010 Nr. 4 Padesø Kirke PRÆSTEN Friluftsgudstjenesten på Kongsdal Vi havde regnet med, at der ville komme mange til vores friluftsgudstjeneste på Kongsdal

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Månedsprogram. Seniorhuset V.O.C. Februar Fællesskab og tid til snak

Månedsprogram. Seniorhuset V.O.C. Februar Fællesskab og tid til snak Månedsprogram Februar 2017 Seniorhuset V.O.C. Fællesskab og tid til snak Godt nytår Alle i Seniorhuset ønskes et godt og velsignet nytår. Et år hvor vi sammen fortsætter den udvikling der er i gang En

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Susanne Madsen tlf. 97 46 81 49 el. 26 36 81 49 mail: organist.madsen@mail.tele.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Susanne Madsen tlf. 97 46 81 49 el. 26 36 81 49 mail: organist.madsen@mail.tele.dk Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail: aaserobert@gmail.com Kirkeblad Britta Sunesen tlf.

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 25. fra. Bov og Holbøl sogne. September 2011.. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne.

Nyhedsbrev nr. 25. fra. Bov og Holbøl sogne. September 2011.. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne. Sogneaftener 2010 i Bov og sogne Nyhedsbrev nr. 25 fra Bov og sogne September 2011.. Bov og sogne Præster, organister og aktivitetsudvalg i begge sogne Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og sogne. Bov d.

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December 2015, Januar, Februar 2016 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Ny maleriudstilling i Kirkebakkehuset Frem til midt i januar udstiller Gerda Blåbjerg. Vi kender jo alle Gerda Blåbjergs

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Tirsdag d. 3. november kl

Menighedsrådsmøde. Tirsdag d. 3. november kl Menighedsrådsmøde Tirsdag d. 3. november kl. 19.00-22.00 Til stede: Gitte Nyvang Hartmeyer, Lone Meyer, Hans Pedersen, Klaus Johansen, Per Ettrup, Mirella Kjærulff, Asger Hansen og Majbrit Billesø Rasmussen.

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Kirkebladet. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund. December 2015, januar og februar 2016 / Nr. 1 / 45. årgang. Glædesblus...s.

Kirkebladet. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund. December 2015, januar og februar 2016 / Nr. 1 / 45. årgang. Glædesblus...s. Kirkebladet Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund December 2015, januar og februar 2016 / Nr. 1 / 45. årgang Læs om Glædesblus...s. 2 Musik bag tremmer...s. 3 Akutlægehelikopter...s. 3 Julekoncert...s. 4

Læs mere

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December, Januar, Februar 2015 Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 meget blandet program med julens sange og salmer, både de kendte,

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Asnæs Kirke 81 ÅRGANG NR.1 DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR 2015

Asnæs Kirke 81 ÅRGANG NR.1 DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR 2015 Asnæs Kirke 81 ÅRGANG NR.1 DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR 2015 Julehjælp Det er igen i år muligt at søge julehjælp fra Asnæs sogns menighedspleje. Julehjælpen består af en række udvalgte madvarer til julemiddagen

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

August November Lumby og Stige Sogne

August November Lumby og Stige Sogne KIRKEBLAD August November Lumby og Stige Sogne Årgang 46, nr. 3 2015 Does anybody know what we are living for? Det spørgsmål stiller den engelske rockgruppe Queen i en af deres sange. Ved nogen, hvad vi

Læs mere

nyt 39. årgang Nr December - Januar - Februar

nyt 39. årgang Nr December - Januar - Februar IRKE nyt 39. årgang Nr. 1 2012 December - Januar - Februar Kærlighed fra det høje Himlen et sted, hvor der er kærlighed nok til alle. Eller i hvert fald har vi en forestilling om, at himlen er det sted,

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere