Sognebladet. marts april maj. for visby - heltborg - hassing - Villerslev.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2-2015. Sognebladet. marts april maj. for visby - heltborg - hassing - Villerslev. www.4sogne.dk"

Transkript

1 Sognebladet for visby - heltborg - hassing - Villerslev Døbefonten i. Fra Aalborg Stifts hjemmeside marts april maj

2 Opstandelsen - en grænseoverskridende virkelighed Det er snart påske. Men er der noget at fejre? Det er indirekte det, som en stor del af den kirkelige debat har drejet sig om siden juledag, hvor et interview i Jyllands Posten med en sognepræst afslører, at han ikke tror på, at Jesus er opstået fra de døde. Men princippet eller ideen om, at livet i sådan almindelighed sejrer over døden, kan han godt være med på. Nu har han så af sin biskop fået til opgave at læse teologiske bøger under vejledning af en pensioneret teologisk professor, sådan at han kan få kirkelig (luthersk?) forståelse af, hvad der menes med den apostoliske trosbekendelse, som menigheden sammen bekender hver søndag:..på tredje dag opstanden fra de døde. Men er der noget at fejre? når professor Theodor Jørgensen i Kristeligt Dagblad den 21. jan kan skrive: Jeg tror ubetinget på Jesu opstandelse, men jeg tror ikke på Jesu fysiske opstandelse. Men afgørende er det at fastholde Jesu opstandelse som en begivenhed. Den skete! Den er bare en begivenhed af en anden art end en historisk. Jeg er så enfoldig, at jeg gerne indrømmer, at hvis ovenstående var sandt, så havde jeg som præst ikke noget at forkynde. Så kunne vi alle lige så godt blive hjemme fra kirken påskedag, for Jesus var jo blevet liggende i graven, og hans ben for længst smuldret væk. Men nu er Jesus opstået fra de døde. Som en fysisk og historisk realitet. Det er det, kirkens hellige skrift, Bibelen vidner om. Vel. Hans krop var anderledes. Den var forvandlet. Snart så hans disciple ham. Snart så de ham ikke. Det er et mysterium. Et mysterium, der er til at leve med, til at tro på. Jesus er opstået fra de døde, og derfor har himmelfarten også reelt fundet sted. Og Jesus har nu pladsen ved Gud Faders højre hånd, hvor han beder for os, den kristne menighed. Et mysterium. Et mysterium, som vi må bøje vore tanker og hjerter for. Men det var også et mysterium, at Guds Søn blev menneske for at dele sit liv og sin død med os. Jeg tror virkelig, at Jesus er så levende, at han er en person, som ikke alene har noget at sige os i dag, men som vi også kan komme i kontakt med. Som vi kan bede til. Som vi kan få hjælp af. Som vi kan støtte os til. Og som vi skal møde på opstandelsens morgen. For er Jesus ikke opstået, skal heller ikke vi opstå. Jo, der er meget at fejre i påsken! Jesus døde. Han betalte den ultimative pris. For hvem? For alle de syndere, der bor i Visby, Heltborg, Hassing, Villerslev, Hørdum og Skyum sogne ja, og for resten også for alle de andre syndere ud over hele jorden. Den ultimative pris, den betaler man ikke som Guds Søn for alle mennesker for så at blive liggende i graven. Nej, vi vil glæde os og fryde os, fordi vi af et helt hjerte hver eneste gang, vi fejrer gudstjeneste eller holder begravelse kan bekende: Vi tror på Jesus Kristus, som er. pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Og fra dåben til graven er vi omsluttet af de løfterige ord fra Peters Første Brev 1,3: 2

3 Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Det er jo stort, at der er håb for os, både medens vi lever her på jorden, og når vi skal opstå på den anden side død og grav. For det er jo Jesu død og opstandelse, der gør det muligt! Glædelig påske! Lillian Risum, sognepræst Hilsen fra provsten angående strukturændringer i Sydthy provsti Biskop Henning Toft Bro har meddelt, at den pastorale dækning af kirkesognene i Sydthy ændres fra 1. maj I henhold til et cirkulære nr af 23/10/2006 fra Kirkeministeriet skal Aalborg Stift afgive i alt 8 præstestillinger til andre stifter. Derfor besættes sognepræsteembedet i Hørdum Skyum ikke med en ny præst. I stedet er der nu sket en fordeling af sognene i Sydthy Provsti mellem de ansatte præster. Det betyder, at nogle sogne får en anden sognepræst. Således bliver Heltborg sogn tillagt sognepræsteembedet i Boddum og Ydby. Der oprettes et pastorat bestående af sognene Visby, Villerslev, Hassing samt Hørdum og Skyum. Sognepræst i disse sogne bliver sognepræst Lillian Risum, der indsættes hertil ved gudstjenesterne søndag den 17. maj 2015 i Skyum kirke kl. 9,00 og i Hørdum kl Sognepræsten i Stagstrup og sognepræsten i Bedsted skal i vid udstrækning hjælpe med både gudstjenester og kirkelige handlinger i det nye store pastorat. I præsteboligen på Thorsvej indrettes træffekontor for sognepræsten, således at menigheden i Hørdum og Skyum fortsat kan træffe præsten der efter aftale. Der ansættes tillige en sekretær nogle timer ugentligt. Den sekretær får også kontor i præsteboligen på Thorsvej. Ud over de her nævnte ændringer reguleres præsternes ferieafløsningsordninger på nogle områder. Sydthy Provsti inddeles i tre områder med hver tre samarbejdende pastorater, således at samarbejdet om det kirkelige liv bydes de bedste vilkår. Jens Munksgaard, provst 3

4 Kirken er det ældste hus vi har i sognet. Den blev bygget længe før nogen kan huske. På en måde er kirken gået i arv fra generation til generation. I dette hus Gudshuset bedehuset har slægt efter slægt bedt den samme bøn som stadig bedes Fadervor. Først på latin og efter reformationen på dansk. I tallet blev der bygget 50 romanske kvaderstenskirker i Thy på en stribe ned langs vestkysten Hassing Villerslev Visby Heltborg Boddum Lyngs. Kirkerne ligger som store fugle i det grønne land. De er bygget for så længe siden at det er svært at begribe. 800 år mindst 25 slægtled. De fleste af os kan højest huske 3 slægtled tilbage: Mor Mormor Oldemor. For 100 år siden boede min oldemor Anina på Østerbro i København. Det kan jeg nogenlunde forholde mig til, men meget længere tilbage rækker min fantasi ikke. Men lad os nu forestille os: Èn fra hvert af de 25 slægtled stillet op inde i vores sognekirke. De kan lige stå fra døren til korbuen. Den ældste nederst og helt fra dengang Jyske Lov blev vedtaget. Vi der sidder i kirken til gudstjeneste er vores slægtled. Hvis vi ville snakke med ham helt nede ved døren, ville vi ikke kunne forstå hinandens sprog selv om det er dansk. Men han kan tale med den næste i rækken, og sådan kan samtalen fortsætte fra slægtled til slægtled helt op til os i dag. Selv om levevilkårene har ændret sig meget gennem disse 800 år, 4 Sognets ældste hus er det stadig det samme vi kommer for i kirken. Slægt efter slægt har siddet i Visby kirke, Heltborg, Hassing, Villerslev kirke for at lytte til ordet om Jesus Kristus og for at bede og synge. O, du Guds lam er blevet sunget helt fra begyndelsen. Først på latin. Hil dig, frelser og forsoner, fra kirkens byggetid. Du Herre Krist som en af de ældste danske salmer efter reformationen. Vi synger stadig de ældgamle salmer, og vi synger salmer der næsten lige er skrevet. Århundrede efter århundrede er mennesker kommet i kirken for at modtage brødet og vinen til håb og trøst. Her kommer vi stadig med vore små for at få dem døbt til at være Guds sønner og døtre. Sørgende har båret deres kære til Gudshuset for at modtage velsignelsen over levende og døde. Her lyder håbets og opstandelsens ord ved døbefont og gravsted. Vore gamle sognekirker ligger midt i Thys bakkede landskab som en klippe af ro som en trøstende favn når livet går os på. Her kan vi høre ord til trøst og håb. Her kan vi komme med vores fortvivlelse og sorg, med længsel og glæde uden at skulle forklare os. Og over kirken løfter Thy sin vældige himmel med solskin og regnbyger og blæsende skyer om dagen, med mørke og stjerner om natten. Fra søndagens gudstjeneste kan vi gå hjem til vores hverdag med ord der er større end os og et håb der rækker længere end vores liv. Inge Hertz Aarestrup

5 Kære menighed i Heltborg, kære Heltborg Sogn Det er første gang, jeg skriver et særligt brev til jer, men nu er der en speciel anledning. Vi skal jo skilles. Sådan rent formelt. Men det er jo også let at blive skilt nu om dage. Nogle museklik på borger.dk med information om CPR-numre, adresser, fysisk adresse, dato for vielse m.v. og så endelig signeret med et par nem-id og vupti, så er skilsmissen en realitet. Vores skilsmissebrev blev hentet med et museklik, og en fra sognets overhyrde var ikke til at tage fejl af. Fra 1. maj danner vi ikke længere par! Godt nok har der i flere måneder verseret rygter om, at vi skulle skilles, men det har aldrig været vores hensigt og ingen af os har ønsket det eller bedt om det. Vi havde jo valgt hinanden, og lovet, om ikke evig troskab, så dog at vi ville blive sammen, indtil jeg i god ro og orden af naturlige grunde måtte forlade jer. Vi må altså skilles før tid. Men heldigvis bliver vi hver for sig boende, hvor vi bor. Og selv om vi nu bliver skilt, så kan jeg ikke helt slippe jer. Jeg kigger indenom en gang imellem om søndagen, for det har jeg fået lov til fra mine overordnede. Jeg har været utrolig glad for de 6½ år, som jeg fik sammen med jer. Tak for trofasthed og udholdenhed. For jeres kirketroskab, og fordi mange af jeg var at finde på en kirkebænk et eller andet sted i pastoratet. Nu skal I så indgå et nyt ægteskab med andre sogne og I får en ny præst. I kender ham for han har jo været min afløser i alle årene. Tag vel imod ham! Må Guds fred og velsignelse hvile over Heltborg Sogn og menighed! Med venlig hilsen jeres afgående sognepræst Lillian Risum 5

6 Koncert med Thy Gospel i Villerslev kirke Torsdag 16. april kl ER DU RISIKOVILLIG? KOM TIL GOSPELKONCERT MED THY GOSPEL DU RISIKERER AT BLIVE GLAD OG BEGEJSTRET Thy Gospel som har eksisteret i 5 år og består af 30 sangere og instruktør Lars Gaarden, kommer til Villerslev kirke d. 16. april. Det vil blive en festaften, hvor gospelen vil fylde kirkerummet. Thy Gospel har et bredt repertoire, så forvent, der også vil være noget til din smag! Gør dig selv en tjeneste. Kom og vær med, der vil blive sunget for og med dem, der møder op. Du risikerer at blive begejstret og få lyst til at være med. Gospel gør en forskel i dag. Teksterne, rytmerne og melodierne giver energi og glæde til hverdagen og skaber sammenhold mellem gospelvenner i Og der er altid plads til en til i fællesskabet. Sogneaften d. 25. marts kl i Koldby Kirkecenter SOGNEAFTEN Biskop Søren Lodbjerg Hvas er taler med emnet En livsfortælling om Kaj Munk præst, digter og jæger. Alle er meget velkomne. Skyum og Hørdum menighedsråd 6

7 Kyndelmissse LysGudstjeneste Det er søndag eftermiddag. Klokken er 16, og det ringer til Gudstjeneste i. Der er mange, der har fundet vej til kirken denne første smukke solskinssøndag i februar. Vi er kommet, fordi der er indbudt til Kyndelmisse LysGudstjeneste - en anderledes og meget smuk Gudstjeneste, som er tilrettelagt af frivillige mennesker, der gerne vil give os en dejlig oplevelse. De gjorde det igen, og de gjorde det rigtig godt. Og hvem er så de? Jo, det er Inge Hertz Aarestrup og Svende Grøn, som i et samarbejde med Tina og Martin Gade og Birthe Aarup tog os med fra mørket og ind i lyset. Der blev sunget nye ukendte salmer, men også gamle salmer, som vi alle kunne. Der blev læst fra Esajas Bog om Jerusalems kommende herlighed, og herfra lyder det i vers 20 Din sol går ikke ned, og din måne tager ikke af, for Herren er dit evige lys, og dine sørgedage er forbi. Inge læste Moderen et juledigt, som er en smuk fortælling om Kain og Abel - fortalt på en anden måde, end den vi kender fra Bibelen. Den sidste fællessang til Kyndelmisse Lys- Gudstjeneste første solskinssøndag i februar er med tekst af Sten Kaalø og musik af Erling Lindgren, og med den siger vi tak for en fantastisk stund i kirken. Gå i mørket med lyset. Gå i visheden om ikke at gå alene. Gå med lyset. Kom! Gå for andre med håbet. Gå mellem skred og fald. Gå i flakkende skygger. Gå mærk at vi skal. Gå, så bange, med modet. Gå med alt hvad du tror. Natten blir lys som dagen. Gå på Herrens ord! Gå føl livet begynde. Gå med budskab om fred. Gå lad hjerterne synge. Gå med kærlighed! Gå i mørket med lyset. Gå i visheden om ikke at gå alene. Gå med lyset. Kom! ARP 7

8 Adventsgudstjeneste med Hørdum og Skyum kirkers pige- og voksenkor Sædvanen tro var der første torsdag i december indbudt til Adventsgudstjeneste i Heltborg Kirke, og sædvanen tro var det korene fra Skyum og Hørdum med Bente Bliksted i spidsen, der gav os en endnu en god oplevelse. Der var sang, men denne gang var der også oplæsning. Juleevangeliet blev læst op med musikalsk ledsagelse. Det var rigtig rigtig smukt, og tusind tak for det. Konfirmationer Visby Kirke 26. april Joachim Nikolai Rasmussen Majbrith Nederby Nielsen Marcus Keene Almquist 26. april Cecilie Ellinor Hove Clara Catrine Vinther Nielsen Emma Katrine Hargaard Johan Gade Pedersen Lasse Kristensen Morten Bak Johansen Hassing Kirke 3. maj Dina Diana Skallerup Gade Simone Brandt Larsen Alex Overgaard Madsen Hørdum Kirke 10. maj Katrine Østervig Søndergaard Odby Kirke 3. maj Jakob Nørgaard Jensen 8

9 PROGRAM Indre Missions Samfund Visby-Heltborg-Hassing-Villerslev Møderne holdes i Heltborg Missionshus kl , hvor andet ikke er anført. Kontaktperson: Gustav Egeberg, Marts 3.-6.: Vi slutter op om missionsugen i Hurup. Se dagspressen. 10.: Kredsens repræsentantskabsmøde i Jegindø Missionshus kl : Kursus i Nykøbing Missionshus kl Se program. 19.: Bibeltime hos Henry Vang, Viborggårdvej 3, Heltborg. 24.: Vi synger påsken ind i kl : Bibelkursus i Jegindø Missionshus kl Taler er sognepræst Claus Olsen, Fur. 26.: Bibelkursus i Heltborg Missionshus. kl Taler er journalist Anette Ingemansen, Fredericia. April 9.: Soldatermissionens forårsstævne i Heltborg Missionshus kl. 19,30. Taler er tidl. landssekretær Bent Ingemann, Uglev : Samfundsstævne i Agger Missionshus v/fritidsforkynder Villy Holm Pedersen, Brønderslev. Program. 16.: Gospel-koncert i Villerslev Kirke kl Se annonce i kirkebladet. 23.: Bibeltime hos Niels Peter Riis, Landevejen 9, Heltborg. 30.: Sangaften v/åse og Hans Korsgård, Vang. 30.: Formiddagstur ud i det blå - tag madkurven med program følger Fra Salmebogens bønnebog Min fremtid er i dine hænder Herre, dagene svinder bort mellem vore hænder, og vort liv med dem. Men du forbliver. I går, i dag og i morgen er du den samme. Fra evighed kender du os. Min fremtid er i dine hænder. Gør mig beredt til alt det, du vil med mig. Det beder jeg dig om i tillid til din trofasthed. Maj 6.: Kredsmøde i Snedsted Sognegård kl Taler er sognepræst Esper Thidemann, Århus. 20.: Tabor Møde i Harring Missionshus (museum) kl Taler er folketingets tidl. formand Chr. Mejdahl, Løgstør, og provst Jens Munksgaard, Hurup. 9

10 Bisættelse/begravelse Ebba Ovesen Kristensen Visby Kirke Jørgen Nordensgaard Erik Pinholt Hassing Kirke Kristine Munk Søndergaard Dåb Nicoline Dybdahl Andersen Indsamlinger Mission Afrika Børnesagens Fællesråd Det danske Bibelselskab Visby Kirke KFUM s sociale arbejde Det danske Bibelselskab Hassing Kirke Børnesagens Fællesråd Det danske Bibelselskab KLF, Kirke og Medier 420 kr. 318 kr. 297 kr. 350 kr. 90 kr. 153 kr. 230 kr. Onsdag den 15. april kl afholder KLF generalforsamling i Bedsted Missionshus. Landsformand Henning Bjerg Mikkelsen, Lomborg, taler. Alle er velkomne. KORSHÆRSKREDSEN Alle møder holdes kl Kontaktperson: Bente Egeberg, tlf Marts Onsdag den 18.: Møde hos Bente Egeberg, Toftumvej 10, Heltborg. April Onsdag den 15.: Møde hos Elly Søndergård, Bredgade 49 B, Hurup. Maj Onsdag den 13.: Møde hos Maja Pedersen, Nr. Alle 20, Hurup. Juni Onsdag den 24.: Møde hos Anne Lis Hyldahl, Rønnebærvænget 15, Koldby. Kommende Menighedsrådsmøder (Ret til ændringer forbeholdes) Visby-Villerslev menighedsråd 4. marts kl : Lethsvej 9 6. maj kl : Rishøjvej 4 Hassing menighedsråd 3. marts kl : Vestervigvej maj kl : Vestervigvej 154 Heltborg menighedsråd 18. marts kl. 19: Oddesundvej maj kl. 19: Toftumvej 5 Fælles menighedsrådsmøde 11. marts kl i konfirmandstuen 10

11 Gudstjenester marts - april - maj 2015 Dato Visby heltborg Hassing Villerslev 1. marts 2.s. i fasten 10.30* marts 3.s. i fasten 15. marts midfaste 9.00* 22. marts Mariæ bebudelsesdag 9.00 Ole W. Jakobsen 24. marts påsken synges ind (se omtale) 29. marts palmesøndag 9.00* 2. april skærtorsdag april langfredag 10.30* 9.00 Ole W. Jakobsen 5. april påskedag 10.30* inds. KFUM og K 6. april 2. påskedag 9.00* inds. KFUM og K 12. april 1.s.e. påske 9.00 (M.J.)* 16. april Thy Gospel (se omtale) 19. april 2.s.e. påske 10.30* 26. april 3.s.e. påske 9.30 konfirmation konfirmation 1. maj bededag (M.J.)* maj 4.s.e. påske konfirmation 10. maj 5.s.e. påske 9.00 (L.R.) 10.30* inds. Danske Sømandsog udlandskirker 14. maj 9.00 Kr. himmelfarts dag 17. maj 6.s.e. påske (M.J.)* 24. maj pinsedag 9.00 (M.J.) 10.30* 25. maj. 2. pinsedag Ashøje friluftsgudstjeneste for hele provstiet 31. maj trinitatis 7. juni 1.s.e. trinitatis 9.00 (M.J.) 10.30* * Kirkebil. Bestilles hos Hurup Taxi på tlf senest kl. 12 dagen før. 11

12 Sognepræst Lillian Risum Lethsvej 9, Visby, 7755 Bedsted Fridag: mandag Afløsere: marts: Erik H. Bennetzen, Boddum / April: Mogens Jeppesen, Boddum Maj: Ole W. Jakobsen, Bedsted / Frits E. Jensen, Stagstrup Kirkesanger: Visby, Villerslev og Hassing Kirker Aage Langvang Christina Egeberg Organist: Visby, Heltborg, Hassing og Villerslev Kirker Mette Egeberg Graver: Visby og Villerslev Kirker Bjarne Lauritsen Orla Brogaard Hassing Kirke Per Jensen Formand: Visby og Villerslev Kirker Holger Mouritsen Hassing Kirke Lene Munkholm Lis Skammelsen Stof til næste blad skal være sognepræsten i hænde senest 20. april Sidste år havde Heltborg Menighedsråd et nyt punkt på programmet i. Det var noget med at synge påsken ind, og det blev et rigtig godt arrangement med en dejlig solosang, nogle fællessange og lidt oplæsning. I år vil vi lave et lignende arrangement i samarbejde med Sydthy Y s Men s Club. Derfor lyder invitationen til jer alle - Kom til og syng påsken ind tirsdag den 24. marts kl Sydthy Y s Men s Club Heltborg Menighedsråd Kirkens Korshær Afholder forårsfest i Harring-Stagstrup Kirkecenter mandag den 20. april kl Korshærschef Helle Christiansen taler over emnet: Fattigdom i Danmark. Nordthy Mandskor medvirker. Alle er velkommen også fra genbrugsbutikkerne. Storkredsen 12

Virkelig opstanden - Strukturændring i Sydthy Provsti Jeg holder af gudstjenesten - Nyt fra sognene Fra sognets daglige liv - Gudstjenestelister

Virkelig opstanden - Strukturændring i Sydthy Provsti Jeg holder af gudstjenesten - Nyt fra sognene Fra sognets daglige liv - Gudstjenestelister Kirkebladet Nr. 1 2015 Påskeblomst! en dråbe stærk drak jeg af dit gule bæger, og som ved et underværk den mig hæver, vederkvæger: Hanegal og morgensang, synes mig, af den udsprang; vågnende jeg ser de

Læs mere

Boddum Ydby Kirkeblad

Boddum Ydby Kirkeblad Boddum Ydby Kirkeblad Nr. 2 Marts - April - Maj 2015 - fremover også for Heltborg sogn - en lovsang for Kristi opstandelse Den første linje, som vi vurderer en salme efter, siger: Sikke en ufestlig festsalme.

Læs mere

Sognenyt VISBY HØRDUM SKYUM HASSING VILLERSLEV PASTORAT 3-2015. Juni - Juli - August. Visby - Hassing - Villerslev Hørdum - Skyum. www.4sogne.

Sognenyt VISBY HØRDUM SKYUM HASSING VILLERSLEV PASTORAT 3-2015. Juni - Juli - August. Visby - Hassing - Villerslev Hørdum - Skyum. www.4sogne. Sognenyt Visby - Hassing - Villerslev Hørdum - Skyum VISBY HØRDUM SKYUM HASSING VILLERSLEV PASTORAT 3-2015 Juni - Juli - August VISBY HASSING VILLERSLEV HØRDUM SKYUM PASTORAT www.4sogne.dk ADRESSER Sognepræst

Læs mere

KIRKE & SOGN INDHOLD. Nr. 2. April Maj Juni FOLKEKIRKEN

KIRKE & SOGN INDHOLD. Nr. 2. April Maj Juni FOLKEKIRKEN KIRKE & SOGN INDHOLD Særlige arrangementer og gudstjenester Modstandskampen under besættelsen Pastoratets fotoalbum Salmestafet Personalenyt Koncert i Agger Kirke Forårsfest Kirkens renovering Kirkelige

Læs mere

Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker

Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker MARTS APRIL MAJ 2015 Stor opstandelse Frivillig i Hirtshals sogn Det sker i Hirtshals sogn Besøg af Sultkaravanen Koncerter Foreninger Adresser Gudstjenesteoversigt

Læs mere

Sommeren er over os med sol og varme og skønhed

Sommeren er over os med sol og varme og skønhed Sommeren er over os med sol og varme og skønhed Gud er god. Hver dag er en ny gave til os fra vores himmelske Far og skaber. Kirkerne er åbne til bøn, gudstjeneste og bare det at være der. Især er det

Læs mere

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN Der er forskel på regnebogen og Bibelen - men begge er en del af virkeligheden! Af Jens F. Munksgaard Det er forår, og alting

Læs mere

kirke & sogn Tak for hver ny dag dagen April - juni 2015 Tema: At blive gammel Kirkeblad for Aaby og Vedsted sogne

kirke & sogn Tak for hver ny dag dagen April - juni 2015 Tema: At blive gammel Kirkeblad for Aaby og Vedsted sogne kirke & sogn April - juni 2015 Tema: At blive gammel Kirkeblad for Aaby og Vedsted sogne Få det bedste ud af dagen Årgang 1929 Tak for hver ny dag Menighedsrådene informerer Afsked med kirkegårdsleder

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Vinter 2014/2015 December Januar Februar Nr. 1 30. årg. www.skivesogn.dk Karsten Nissens afskedsprædiken Søndag d. 28. september holdt Karsten Nissen sin afskedsprædiken, og satte

Læs mere

For Skibsted - Lyngby - Terndrup

For Skibsted - Lyngby - Terndrup Kirkebladet For Skibsted - Lyngby - Terndrup I strålende solskin blev Margit Nørregaard Lauridsen indsat i pastoratets tre kirker den 4. januar 2015. Fra indsættelsen i Terndrup Kirke ses her fra venstre

Læs mere

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse.

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse. September 2015 - november 2015 Til alle sognets husstande d e STore ord åde De store ord synd Måbjerg og Ellebæk sogne www.maabjerg-ellebaek-kirker.dk s yn D tilgivelse nåde S ynd INDHOLD s. 3 Fernisering

Læs mere

Jeres kirke, jeres gudstjeneste!

Jeres kirke, jeres gudstjeneste! H i n g e - V i n d e r s l e v KIRKEBLAD Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 29. årgang MARTS - APRIL - MAJ 2012 Nr. 2 Jeres kirke, jeres gudstjeneste! Gud bør og ene have

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Sogneblad for Rønne Skt.Nicolai-Nyt Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Kirkens naboer: Dåben er et godt sted at begynde Hotel Af og sognepræst katolsk Peter Hauge Madsen pigeskole Vi har en stærk tradition

Læs mere

Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov

Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov Efterår 2013 MOD og HÅB her midt i Trinitatis tiden Lignelsen om den uærlige godsforvalter (Lukas 16, 1 9) Lignelsen handler kort fortalt om en utro godsforvalter, der

Læs mere

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013 Kirke & Sogn for Vorgod/Barde & F jelstervang Hyrden fra Betlehem - Jeg har set Messias! Dette er Jesu Kristi legeme og blod! Det er fuldbragt! Jesus lever i dag! Jesus døde på korset for dig! Påskeferie

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 Kirkelige handlinger.................. s. 2 LEDEREN: Hej med jer...............

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 1 I dette nummer: Præstens input Nyt fra menighedsrådet Danske kirkedage Byrum kirkegård Det sker Kirkelig information Marts

Læs mere

SOGNEBLADET. april - maj - juni - juli 2008. Verdens Igenfødelse glæden igenføder s. 2-3 Syltetøjsglasset og kaffen s. 4

SOGNEBLADET. april - maj - juni - juli 2008. Verdens Igenfødelse glæden igenføder s. 2-3 Syltetøjsglasset og kaffen s. 4 SOGNEBLADET april - maj - juni - juli 2008 GUDUM GUDUMHOLM LILLEVORDE Læs inde i bladet: Verdens Igenfødelse glæden igenføder s. 2-3 Syltetøjsglasset og kaffen s. 4 Sundhed for alle s. 5-6 Den nye aftale

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Foto: Leif Vestergaard: konfirmation i Fredenskirken. Fredens Sogns kirkeblad

Foto: Leif Vestergaard: konfirmation i Fredenskirken. Fredens Sogns kirkeblad Foto: Leif Vestergaard: konfirmation i Fredenskirken. Fredens Sogns kirkeblad 55. årgang nr. 4 marts/april/maj 2015 Fædrelandet Jeg ved, hvor der findes en have så skøn, hvor søen er blå, og hvor skoven

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2010 nr. 2 Marts - Maj Påske og grundvand Umiddelbart har de to størrelser ikke meget med hinanden at gøre, men grundvandet kan billedligt give os en fornemmelse

Læs mere

Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan.

Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan. Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan. Brande-Grene Kirkehøjskole se s. 7 Blåhøj: Allehelgens gudstjeneste 1. oktober kl. 19.30

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 33. årgang Nr. 1 April Maj Juni Juli August 2014 Nyt fra Menighedsrådene "Dine with a Dane" Konfirmation maj 2014 Det er forår - alting spirer frem Kirkeåret - et anderledes år Kirkebladet Brædstrup Tønning

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Solnedgang ved Hvidbjerg Præstegård

Solnedgang ved Hvidbjerg Præstegård Solnedgang ved Hvidbjerg Præstegård DER STÅR ET SLOT I VESTERLED, TÆKKET MED GYLDNE SKJOLDE; DID GÅR HVER AFTEN SOLEN NED BAG ROSENSKYERNES VOLDE. DET SLOT BLEV EJ MED HÆNDER GJORT: MAGELØST STÅR DET SMYKKET;

Læs mere

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Sognegårdens nye inventar Sogneindsamling, resultat Sogneeftermiddage Pinsearrangement i Aså 4. maj gudstjeneste Dronninglund-Dorf Pastorat april-maj

Læs mere

Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne. Marts - april - maj - juni 2015

Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne. Marts - april - maj - juni 2015 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Marts - april - maj - juni 2015 Det dufter lysegrønt af græs Af Johannes Johansen

Læs mere