STRANDBY METODISTKIRKE. tjenester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRANDBY 2013-2014 METODISTKIRKE. tjenester"

Transkript

1 tjenester STRANDBY METODISTKIRKE

2 2 Strandby Metodistkirke hviler på mange menneskers frivillige arbejde. I kirken kalder vi det; - Tjenester - Opgaver, som du kan være med til at løse. Alle kan komme ud for at nogen spørger: Vil du lige gøre mig en tjeneste? Og alle har sikkert oplevet selv at have brug for at nogen gør én en tjeneste. Tjenester handler om hjælpsomhed, opmærksomhed og god vilje mod andre mennesker. Nogle tjenester i kirken er store og kræver specielle færdigheder. Andre er mindre krævende. Nogle tjenester foregår i det skjulte. Andre er synlige og offentlige. Nogle tjenester strækker sig over lang tid. Andre er kortvarige eller i perioder. Nogle tjenester varetages af et team. Andre gøres af enkelt personer. Nogle tjenester udføres på fastsat og aftalt tid. Andre kan udføres, når man selv har tid. Nogle tjenester udføres for tiden godt og stabilt. Andre tjenester fungerer ikke for øjeblikket fordi der ikke er nogen, der udfører dem eller leder dem. Strandby Metodistkirke vil være en levende menighed med plads til alle mennesker. Kirken er bygget af levende sten. Den er som et træ med mange grene. Det betyder, at dem, der er tilknyttet kirken, udgør et aktivitetsfællesskab med mange arbejdsgrene....alt sammen for at mennesker skal kunne mødes af den levende Gud og blive forvandlet af hans nærhed. Menighedens har brug for mange tjenester, for at kirken kan bevare sin karakter af at være en varm, levende, menneskelig organisme og ikke blive en institution, hvor nogle få ansatte betjener brugerne. Menigheden har brug for dine gaver, dit nærvær, dine bønner, dit vidnesbyrd og din tjeneste. For at tydeliggøre hvad det drejer sig om udsender menighedsrådet dette hæfte over de tjenester, der fungerer og de nye tiltag, som vi håber vil komme til at fungere i fremtiden. Når du kigger i det, så overvej hvilke arbejdsområder, der fanger din interesse. Hvad er du god til? Hvad tænker du, at din tro vil vokse af at engagere dig i? Giv en tilbagemelding til kirkekontoret ved at udfylde skemaet bagerst i hæftet.

3 Indholdsfortegnelse Børn og Unge 4 Gudstjenester 7 Medlemmerne 10 Hjælpearbejde 12 Pr 12 Det pastorale ansvar 16 Økonomi 13 Kirkebygningen 14 Menighedens ledelse 16 3

4 4 Børn og Unge Børne- og ungdomsarbejdet har sin egen foreningsmæssige struktur med bestyrelser, generalforsamlinger og valg. Alligevel tages en oversigt med i dette hæfte fordi Børne- og Ungdomsarbejdet er en naturlig og vigtig del af hele menighedens arbejde. Der er altid brug for mange frivillige medarbejdere i de forskellige aktiviteter, til at løfte de mange forskellige opgaver. MB Metodistkirkens Børnearbejde Børnearbejdet består af flere arbejdsområder, som hver har brug for frivillige medarbejdere og ledere. MB-Bestyrelse: Formand: Malene Hansen Bestyrelsesmedlemmer: Henriette Jensen Anne Robenhagen Anna Thaarup, Hanne Krag Præst: Louise Aaen Børn i kirketiden Et hold at medarbejdere sørger for at der er børnepasning under søndagens gudstjeneste. Nye medarbejdere er eftertragtede og vil indgå i de allerede eksisterende hold. På enkelte søndage arrangeres der børnekirke, som er gudstjeneste i børnehøjde. Dette arbejde kræver et stort hjerte for børn, kreativ sans og lyst til at give troen videre til næste generation. Elisabeth Andersen Kirsten Thaarup Legestue Myretuen er en legestue for 0-5 årige og deres voksne. Programmet ledes af menighedskoordinator Marianne Pedersen, men hjælp ønskes til at være med i legestuen. Kaffemedhjælpere: Anne Marie Bech Bente Haagensen Mona Thomsen Menighedskoordinator Børnekor Børnekoret ledes af en kreds musikalske og børneglade medarbejdere. Selvom børnekoret fungerer tilfredsstillende, har det i flere år været et ønske at få tilført flere og nye yngre medarbejdere, som kan spille, som kan holde inspirationen ved lige og indgå i arbejdet omkring de praktiske ting. Ledere : Camilla Fredsby Peer Thaarup, Henning Pedersen Marianne Pedersen Kaffemedhjælper: Hanne Krag Pigekor Dirigent og leder: Anne Kirstine Clausen Dans, teater og musikundervisning Det er et stort ønske som kirke at være med til at præge børn og unge med sang og musik. Kan du noget med et instrument, drama eller dans og har du lyst til at give din tid til at undervise?

5 Klub Zakæus Børneklubben har to eller flere faste ledere, som er de gennemgående personer. Desuden inddrages flere voksne, som står for programmet, enten en enkelt klubaften, eller flere efterfølgende. Ledere: Cecilie Nielsen Sofie Krag Mathilde Oddershede Andreas Christensen Koordinator: Præst: Louise Aaen MU Metodistkirkens Ungdomsforening Ansvarlig for aktiviteter og events i ungdomsarbejdet er bestyrelsen, som er valgt på den årlige generalforsamling: MU-Bestyrelse: Formand: Katrine Olsen Mathilde Oddershede Cecilie Nielsen Sofie Krag Katja Carlsen Præst: Louise Aaen MM Metodistkirkens Musik MM er en forening af dem, der deltager i forskellige kor og bands i menigheden med bestyrelse valgt på den årlige generalforsamling og kontingentindbetaling. Menighedens musikalske ressourcer indkaldes jævntligt til musikudvalgsmøde, hvor der fx arrangeres koncerter og musiske indslag til arrangementer i kirken. Formand: Camilla Fredsby Anne Kirstine Clausen Peer Thaarup Henning Pedersen Henning Møjen Præst: Mark Lewis MS - Metodistkirkens Spejdere Spejderarbejdet ledes gennem en bestyrelse med ansvar for følgende funktioner: - Staben, voksne ledere med overordnet ansvar. - Patruljeførere, unge ledere af patruljerne. - flokførere, voksne ledere af Ulve og Smuttearbejdet. - Forældrerådet, praktiske ressourcepersoner Gruppeleder: vakant Tropsfører: Rasmus Aaen Tropsassistenter: Stinne Frillerhøj Janus Pedersen Christiane Clausen Marie Skov Rikke Christensen Jeppe Hjørne Patruljeførere: Pandaer: Lise Hjørne og Sine Erlandsen Tårnfalke: Andreas Christensen, Kristoffer Holst, Tobias Maajen, Kristian Schram Skildpadder: Cecilie Nielsen og Mathilde Oddershede Tigere: Marie Kofod og Anne Snebang Flokfører: Vakant Ulve og Smutteledere: Per Hjørne Anja Hjørne Louise Aaen 5

6 6 Kim Frillerhøj Maria Rytkønen Lone Thomsen Prærieulve: Aage Thaarup Elisabeth Andersen Carsten Thaarup Spejder staben: Kent Hjørne Margit Svendsen Inger Svendsen Per Christiansen Peer Thaarup Andreas Skov Claus Pedersen Elisabeth Andersen Henrik Carlsen Helle Christiansen Stinne Frillerhøj Forældreråd: Andreas Skov Mette Goberg Anna Thaarup Jesper Schweigler Præst: Louise Aaen Nye spejderledere Der er stort behov for flere ledere og nye kræfter i spejderarbejdet. Du kan være med på det tids- og energiniveau, som du har mulighed for at bidrage med. En liste med flyvende ledere og afløsere er nødvendig for at sikre et godt arbejdsmiljø for de faste frivillige ledere. Posten som gruppeleder er vakant. Her ønskes en leder, som vil arbejde for en velfungerende spejdergruppe. Opgaverne er at afholde stabsmøder, repræsentere spejderarbejdet i kirken, lokalt og på landsplan, være kontaktperson og videregive informationer og koordinere arbejdet. Ulve- og smutte- og prærieulvelederne ønsker sig en flokleder, som vil lede og koordinere arbejdet i gruppen, indkalde til planlægningsmøder af spejdermøder og ture, tage initiativ til nye tiltag og være kontaktperson. Du behøver ikke møde op hver uge, men f.eks en gang om måneden. Farmen, Strandbyvej 93 er spejdernes lejr- og legeplads. Mange spejdermøder og friluftsgudstjenester foregår der. Tilsyn og vedligeholdelse koordineres af Kent Hjørne og Per Christiansen Krogsholt Lejrcenter Krogsholt er en selvejende institution med egne vedtægter, generalforsamling og bestyrelse. Bestyrelsen har ansvaret for hele spejdercentrets virksomhed herunder økonomien. Et antal familier indgår i en turnusordning, hvor hver familie har opsyn en måned ad gangen med Krogsholt. Hvert år er der brug for mange frivillige, der kan hjælpe med forefaldende vedligeholdelse. Der er brug for, at bestyrelsen for Krogsholt ved besked om personer, der er villige til at blive kontaktet angående mindre praktiske og håndværksmæssige opgaver på Krogsholt. Formand bestyrelsen: Peer Thaarup Sekretær: Kent Hjørne Bestyrelse: Per Hjørne, Morten Fjølner,

7 Janus Pedersen, Per Christiansen, Andreas Skov Kasserer: Frank Robenhagen Udlejning: Marie & Kent Hjørne Tilsyn: Frank Robenhagen Pedeller: Knud Thomsen, Henning Pedersen Tilsyn med Krogsholt: - Elisabeth & Frede Andersen - Susanne & Peer Thaarup - Bente & Andreas Skov - Inge & Lasse Christensen - Gitte & Carsten Thaarup - Marianne & Claus Pedersen - Dorte & Henrik Carlsen - Maria & Janus Pedersen - Anja & Per Hjørne - Helle & Per Christiansen - Mette & Jan Thaarup - Dorte & Henning Møjen - Dorte & Morten Fjølner - Malika & Peter Uth Årlig arbejdsdag på Krogsholt for alle! Metodistkirkens Børne- og Ungdomsråd MBUR rådet består af ledere fra hver arbejdsgren i menighedens børne- og ungdomsarbejde. MBUR ledes af en valgt formand, som er rådets talsmand og repræsentant for det samlede børne- og ungdomsarbejde i menighedsrådet. MBUR formand: Margit Hansen MU: Katrine Olsen Mathilde Oddershede MS: Andreas Christensen Claus Pedersen MM: Camilla Fredsby MB: Malene Hansen, Anne Robenhagen Henriette Jensen Kasserer: Margit Svendsen Inger Svendsen Gudstjenester Gudstjenesteværksted Gudstjenesterne tilrettelægges i høj grad af præsterne. Det er et ønske, at flere af menighedens medlemmer løbende vil være med i et gudstjenesteværksted, som kommer med gode idéer til og medvirker ved afviklingen af almindelige søndagsgudstjenester, men også familieog aftengudstjenester på hverdage. Præsterne Lægprædikant Forkyndelsen, først og fremmest prædikener og andagter, varetages af præsterne, men også af lægprædikanterne, som er uddannet og udrustet til det gennem ½ års lægprædikantkursus. Menigheden har 9 lægprædikanter. Med tanke på fremtiden er der behov for, at yderligere et par mænd og/eller kvinder påtager sig opgaven at lede menigheden gennem forkyndelse som lægprædikanter Lægprædikanter: Teddy Thomsen Helle Christiansen Henrik Carlsen Dorte Bhutho Bente Skov 7

8 8 Elisabeth Andersen Bente Aalbæk Kirsten Nygaard Camilla Fredsby Organist Kirken har 4 frivillige organister. De er af stor betydning for kirkens sang- og musikliv. Anne Kirstine Clausen Emma Rasmussen Bente Haagensen Carsten Morsbøl Organist bliver man ikke, blot fordi man har lyst. Det kræver mange års øvelse, inden man er klar til at spille til fællessang i kirken. I Strandby er der mange, der kan spille. Kirken har brug for at vide, at der altid er nogen, der er på vej som fremtidige organister. Der er brug for, at 1-2 unge i de nærmeste år kommer i gang med at spille ved gudstjenester i kirken. Lovsangsbands Alle, der bidrager med sang og rytmisk musik til gudstjenesterne samles til planlægning af de forskellige indslag. MM formand Camilla Fredsby Præst: Mark Lewis Lejlighedskor ved højtiderne Menighedens kor hedder 1000FRYD. Det har ingen foreningsmæssig struktur, men ledes af dirigenten. Der er brug for flere sangere på alle stemmer. Unge og ældre, mænd og kvinder kan deltage. Nodekendskab er ikke nødvendigt. Følgende medhjælpere for dirigenten kunne aflaste og dermed fremme korets arbejde. Opstilling og oprydning ved øvelserne. Servering, kaffe, the, brød. Korledere: Anne Kirstine Clausen, Camilla Fredsby Wesley Chapel Singers Herrekoret Wesley Chapel Singers er selvstyrende. Korets medlemmer aftaler selv indbyrdes alle funktioner. Leder: Carsten Morsbøl Gospelkor Det er et stort ønske at genåbne et gospelkor i menigheden. Der arbejdes på at finde en pianist og fastlægge repetoire. Mark Lewis Kirkevagt Hver gang vi kommer til gudstjeneste, bliver vi modtaget og hjulpet tilrette af 2 kirkeværter. Til hver søndag er der også en, der ringer med kirkeklokken. Kirkevagternes opgaver er beskrevet og udleveres til nye kirkevagter. Der er en kirkevagtliste, hvor et antal personer indgår i turnus. Kirkevagter Andreas Skov Bobo Thaarup Calle Søndergaard Claus Pedersen Hans Suhr Henrik Carlsen Henning Møjen Henning Pedersen Jan Hjortshøj Jan Thaarup

9 Jens Munk Knud Kreilgaard Knud Suhr Jensen Monne Kajgaard Niels Krogsgaard Jensen Peer Thaarup Poul Erik Mølgaard Søren Nygaard Ansvarlig for koordinering: Menigheds koordinator Marianne Pedersen Kirketjener Ved kirkelige handlinger på hverdage er kirketjeneren kirkevagt. Kirketjeneren sørger for brød og vin og sætter de små bægre frem ved nadvergudstjenester og sørger for lys på alteret. - sætter salmenumre op, ordner nadverbord og lys på alteret. kirketjener: Knud Kreilgaard Lydanlæg, opsætning og styring af lyd Kirken råder over højttalerudstyr til tale, sang og musik. Der er 1 person, som har ansvaret for opsætning og styring af lyd. Der er behov for, at 4-5 personer lærer at betjene kirkens lydudstyr, så opgaverne kan fordeles. Kirkevagterne tænder, afprøver og slukker anlægget ved almindelige gudstjenester. Justering og særlig opsætning: Johannes Thaarup Blomster og udsmykning af kirkerummet På alteret sættes blomster ved alle gudstjenester og kirkelige handlinger. Rengøringsholdene varetager disse opgaver. Ved særlige højtidsdage, hvor der forventes lidt ekstra, varetages pyntning af kirken af nogle, der har det specielle ansvar. Palmesøndag med konfirmation Konfirmandforældrene sørger for blomster og anden udsmykning til dagen. Planter passes påsken igennem af rengøringsholdet. Ved Bryllup og Begravelse. De pårørende. Adventskrans i kirken. MS Spejder staben, Egil Thomsen, Susanne Thaarup Juletræ i kirken. MS spejder staben, Teddy Thomsen Indkøb af stearinlys: Kirketjener Knud Kreilgaard Der er brug for flere, der kan og vil tage ansvar for blomster og udsmykning af kirken, det kunne fx være et kreativt team, der gik sammen for at udtænke illustrationer til temagudstjenester. Kirkekaffe/spisninger, opvask o.l. I forbindelse servering ved gudstjenester er der er et antal køkkenhold. Det fungerer på den måde, at når programmet lægges, fordeles opgaverne med køkkenholdene. Hvert hold har et mindre antal opgaver om året. Ved specielle eller større arrangementer kan de almindelige køkkenhold ikke klare opgaverne. Der er brug for at få tilsagn 9

10 10 fra mange, der kan og vil gøre noget i et køkken: bage en kage, arrangere frokost, lave varm mad, komme med en dessert, vaske op, sådan at der er nogle at henvende sig til, når opgaverne er der. Indkøb af kaffe, the, mælk, sukker og småkager: Gurli Kreilgaard Hjælpere til kirkekaffen: Gurli Kreilgaard Anne Mette Thomsen Bente Aalbæk Elsebeth Hjortshøj Køkkenhold til Familiegudstjenester: Køkkenhold 1: Henriette Nielsen Michael Nielsen Cecilie Nielsen Anette Pedersen Jesper Pedersen Ingrid Suhr Jensen Hans Suhr Jensen Gerda Suhr Jensen Knud Suhr Jensen Køkkenhold 2: Jane Christensen Rikke Drastrup Rikke Hoppe Anni Renberg Lone Thomsen Martin Hjortshøj Conny Thomsen Stine Suhr Køkkenhold 3: Anne Marie Beck Mona Thomsen Bente Haagensen Anni Birkving Anita Nielsen Lotte Jensen Sarah Nielsen Køkkenhold 4: MS spejdernes forældrebestyrelse Køkkenhold 5: MS spejderledere og patruljefører Ansvarlig for koordinering af køkkenhold: Menighedskoordinator Marianne Pedersen Medlemmerne Medhjælperne Medhjælperne er et antal mennesker, der er valgt af menigheden til at hjælpe med kontakten til medlemmerne. Medhjælperne arrangerer seniorgudstjenester og Fællesskabsaftner. Medhjælperne indsamler også menighedsbidrag hos dem, som måtte ønske det og fungerer i nogle tilfælde som en besøgsven. Medhjælperne arbejder sammen med menighedsråd og præsterne om udviklingen af kontakter, f.eks. om udarbejdelsen af et introforløb for nye medlemmer kaldet mentor-ordning. Leder af medhjælperråd: Mette Thaarup Kirsten Nygaard Anne Kirstine Holm Nielsen Susanne Holst Anni Birkving Elsebeth Hjortshøj Sjælesorg og samtaler: Præsterne: Mark Lewis og Louise Aaen Menighedsdiakon: Elsebeth Hjortshøj Menighedskoordinator: (åbne døre i kirken kl mandag-onsdag-fredag)

11 Smågrupper Menighedens fællesskab kan også beskrives som et netværk af smågrupper. Grupperne kan have forskelligt indhold og formål, fx et arbejdsfællesskab, et løbehold, en omsorgsgruppe eller læsegruppe med undervisningens karakter. Fælles for grupperne er at medlemmerne får lejlighed til at dele liv og tro med hinanden, som er essentielt for kirkens liv og indre sammenhæng. Søger du efter et kristent fællesskab, så kan du henvende dig til præsterne, som kan formidle kontakten til en gruppe. Kunne du tænke dig at starte en gruppe med et særligt tilbud eller interesse, så hører præsterne også meget gerne fra dig Konfirmandundervisning: Præst: Louise Aaen Minikonfirmanderne - klub 3: Præst: Louise Aaen Væven: Bente Aalbæk Den sårede læge: Bente Aalbæk & Marianne Pedersen Kvinder i Bibelen: Louise Aaen Andre læsegrupper Samtale-gruppe for mennesker i krise - sorg, ensomhed, skilsmisse, arbejdsløshed o.l. Udflugter og ture Café Qvindfolk Marie Hjørne og Gitte Thaarup Man(d) mødes Henrik Carlsen, Jan Thaarup Bobo Thaarup Alle gruppers aktiviteter koordineres og planlægges sammen med præsterne. Kirkebogsfører Præsterne fører de fleste fortegnelser over medlemmerne. Men nogle opgaver varetages af andre. 1 person er valgt til at føre en nøjagtig kopi af kirkebogen. Det kaldes kontraministerialbogsfører: Henning Pedersen Gennemgang af medlemsprotokol Til gennemgang af medlemsprotokol har menigheden valgt 1 person. Opgaven er at kontrollere adressers rigtighed og medlemslisternes korrekte justering Medlems-registrator: Inger Svendsen Kasserer: Knud Kreilgaard Præst: Mark Lewis Menighedens historie Der er brug for, at 2-4 personer, gerne pensionister, påtager sig det overordnede ansvar for opsamling og arkivering af menighedens historie. Det handler om at indsamle avisudklip, blade, billeder, som gemmes i kirkens arkiv. Samarbejde med lokalhistorisk arkiv vil være fint, men ingen betingelse. Er det noget for dig? Referater fra planlægning og beslutningsmøder, magasiner, foldere, kirkeblade etc. arkiveres. Dette foretages af menighedsrådets sekretær i samarbejde 11

12 12 med menighedskoordinatoren: Thorvald Jørgensen og Marianne Pedersen Hjælpearbejde Det er en del af Metodistkirkens DNA at engagere sig i socialt arbejde. Strandby Metodistkirke giver gavmildt til nødhjælpsprojekter, men vi kunne savne et projekt som var vores eget og som kræver andet og mere af os end penge op af lommen. Hvad kunne det være? Hvilke behov ser du i samfundet, vi som kirke kunne afhjælpe? Forårsblomsten Forårsblomsten er et mærke, som sælges over hele landet til fordel for socialt arbejde blandt børn. I de senere år har overskuddet gået til Letlandslejre og Centralmissionens aktiviteter blandt børn og unge. Salget finder sted en dag i begyndelsen af maj. Menighedskoordinator MK Metodistkirkens Kvindeforbund MK s arbejde ledes kollektivt af en bestyrelse, der varetager alle foreningens opgaver, som Hyggesamvær, Missionsmøder, Adventsfest og udflugter. MK er i høj grad med til at fastholde menighedens missionsansvar, herunder oplysning og indsamling af penge. MKs kontaktperson: Hanne Pedersen PR Kirkebladet Menighedens blad skrives for to måneder ad gangen og husomdeles i Strandby postdistrikt ca 1200 blade, samt sendes udenbys til ca. 35 adresser. Bladet trykkes på kirkens kopimaskine. Bladet skrives af en af præsterne, men kan udmærket skrives af en anden eller flere. Tryk og distribution kan også varetages af frivillige, måske er det noget for dig? Redaktør: Præst: Louise Aaen Tilsyn og tryk af Kirkeblad og andre større opgaver: Gurli og Knud Kreilgaard. Kopimaskinen Fotokopieringsmaskinen er leaset af menigheden. Ansvarlig for tilsyn af maskinen, bestilling af papir o.l.: Knud Kreilgaard Uddeling af kirkens post/blade Flere gange årligt uddeles forskellige breve til menigheden eller dele af den. Der er hold, som sørger for uddelingsopgaverne: Ansvarlig for koordinaring af hold og ruter: Gurli og Knud Kreilgaard Uddelere: Bente Ålbæk Hanne og Henning Pedersen Mona Thomsen Birthe Rasmussen Emma og Poul Rasmussen Anette og Henriette Lisbeth og Egil Thomsen Inger og Allan Svendsen Rikke Schweigler Reklame, annoncering og foromtale Kontakten til pressen varetages for øjeblikket af menighedskoordinatoren. Pres-

13 sen er som regel positiv overfor kirkens henvendelser, som oftest sker, når nyt kirkeblad udgives eller ved helt specielle anledninger. Det er et ønske, at 1 eller 2 personer påtog sig opgaven at skrive eller ringe til Nordjyske Frederikshavn, Lokalavisen og Tilbudsavisen om vigtige ting i kirken og i det hele taget være opmærksomme overfor pressen. Kontakten til pressen aftales fra gang til gang med præsterne. Er det noget for dig! Referent til Himmel & Jord Menigheden har valgt to personer, der skal skrive til Metodistkirkens landsblad Himmel & Jord om nyt fra Strandby Menighed. Bente Aalbæk, Marie Hjørne Dorte Bhutho (foto) Kirkens hjemmeside bliver løbende opdateret med nye informationer om aktiviteter og arrangementer i Strandby Metodistkirke. Web-master: Henning Møjen Fotograf: Dorte Bhutho Bogsalg, brochurer, informationer Mange bøger, brochurer og blade afleveres/tilsendes menigheden - og mange gode kristne bøger sælges, nogle står i kirkens bogskab, ellers kan den bog du ønsker bestilles. Plakater, brochurer og invitationer hænges på opslagstavler og lægges på hylderne: Menighedskoordinator Økonomi Finanskomite Finanskomiteen er et antal personer, som menigheden har valgt til at have det overordnede ansvar for hele menighedens økonomi. Den ene del består i at få penge ind til kirkens drift. Herunder hører medlemmernes kirkebidrag, kollekter og efterårsindsamling. Den anden del består i at styre menighedens forbrug. Herunder budgetlægning over drift og nyanskaffelser. Finanskomiteen er medlemmernes rådgivere vedrørende forpligtelseserklæringer og skattefri gaver & testamentariske gaver til kirken. Det er også finanskomiteen, der henvender sig til medlemmer, som ikke betaler. Nye elektroniske betalingsformer. Finanskomiteen er rådgiver for kirkens kasserer. Det daglige arbejde med menighedens økonomi varetages af kassereren, som vælges af menigheden. Formand: Alice Morsbøl Årskonferencerepræsentant: Bente Skov Formand for menighedsrådet: Bente Skov Menighedens kasserer: Knud Kreilgaard Kirkeværgeformand: Per Christiansen Kirkeværge: Gitte Thaarup Kirkeværge: Inger Svendsen Kirkeværge: Christian Mandrup Hansen Præst: Mark Lewis Revisorer Et antal valgte revisorer gennemser hvert år alle regnskaber i menigheden og arbejdsgrenene. 13

14 14 Søren Nygaard Uffe Thaarup Niels Krogsgaard Efterårsindsamlingen 2x2 personer indsamler i fællesskab bidragene til efterårsindsamlingen. Når holdet fornyes er det hensigtsmæssigt, at en, der har prøvet det før, går sammen med en, der er ny. Menighedsråd og finanskomiteens formand: Alice Morsbøl Kirkebygningen Kirkeværgerådet Kirkeværgerådet består af 4 personer, der vælges af menigheden. Kirkeværgerne har det overordnede ansvar for alt, der har med kirkebygningen at gøre: forbedringer, reparationer, indkøb af nye ting, vedligeholdelse, rengøring, tilsyn af lokaler, herunder opvarmning og belysning. Endvidere er kirkeværgerne ansvarlige for præsteboligens stand og funktion, samt ejendommen Strandvej 34. Selvom kirkeværgerne har det overordnede ansvar, bliver mange opgaver varetaget af personer, som tager sig af enkelte områder: Formand: Per Christiansen Præst: Mark Lewis Gitte Thaarup Inger Svendsen Christian Mandrup Hansen Frank Robenhagen Tilsyn med kirkens varmeanlæg: Kent Hjørne Rengøring Et antal rengøringshold varetager rengøringen af kirken en måned ad gangen. Rengøringen foregår torsdag formiddag og holdene fungerer godt og effektivt. Der er altid brug for flere, der kan gå ind i de eksisterende rengøringshold. Flere special-opgaver kan varetages for sig på et tidspunkt, som passer dig, f.eks: holde kirkemøblerne med teak-olie, vaske og stryge alterduge, pudse altersølv, lysestager, numre og messingbeslag, vande blomster, afkalke kaffekander. Rengøring af Pyramidesal, gang og toiletter og Børne- og ungdomsafdelingen varetages af rengøringsfirma betalt af Børne- og ungdomsrådet MBUR Rengøringshold i turnus for en måned: Hold 1 Solveig Kajgaard Inger Svendsen Allan Svendsen Margit Svendsen Hold 2 Hanne Pedersen Doris Christensen Emma Rasmussen Britta Jensen Else Snebang Kristensen Alice Fjølner Hold 3 Birthe Rasmussen Bente Haagensen Grethe Thomsen Gurli Kreilgaard Anne Marie Beck Tove Jakobsen

15 Hold 4 Lisbeth Thomsen Else Svendsen Mona Thomsen Bente Aalbæk Else Marie Munch Hold 5 Kaj Hjørnet Claudius Hjørnet Poul Rasmussen Teddy Thomsen Metellus Clausen Henning Pedersen Calle Søndergaard Ansvarlig for koodinering af rengøringshold, special-opgaver og indkøb: Birthe Rasmussen Gurli Kreilgaard Haven i sommertiden Flisearealet og de beplantede bede rundt om kirken skal passes. Arbejdet består i at luge bedet og klippe efeuen under træet på kirketorvet, holde fliserne fri for ukrudt, feje fliserne foran, ved siden af og bagved kirken og tilbygningen, feje og fjerne ukrudt på fortovet ved Snerlevej Havehold: 12 - Christian Hansen og Jens Munk 13 - Inger og Allan Svendsen 14 - Dorthe og Henning Møjen 15 - Henriette og Mikael Nielsen 16 - Monne Kajgaard og Poul Erik Andreasen 17 - Sussi og Henrik Holst 18 - Andreas Skov og Frede Andersen 19 - Anette og Jesper Pedersen 20 - Henning Pedersen og Hans Suhr 21 - Malene og Morten Hansen 22 - Birthe S. Christensen og John Jørgensen 23 - Dorthe og Morten Fjølner 24 - Hanne og Henning Thomsen 25 - Karin og Bobo Thaarup 26 - Tove Hansen og Anne Lise Christensen 27 - Lasse Christensen og Jan Hjortshøj 28 - Susanne og Johannes Jørgensen 29 - Ginna og Jens Holm Nielsen 30 - Monne Kajgaard og Poul Erik Andreasen 31 - Tina og Åge Thaarup 32 - Anja og Jack Clemmensen 33 - Christian Hansen og Jens Munk 34 - Kirsten og Søren Nygaard 35 - Andreas Skov og Frede Andersen 36 - Inger og Allan Svendsen 37 - Tanja og Jesper Thomsen 38 - Gerda og Knud Suhr Jensen 39 - Henning Pedersen og Hans Suhr 40 - Mette og Henrik Kofod 41 - Tove Hansen og Anne Lise Christensen 42 - Anne og Carsten Jensen 43 - Karin og Bobo Thaarup 44 - Lasse Christensen og Jan Hjortshøj Ansvarlig for koordinering af havehold: Per Christiansen Menighedskoordinator Marianne Pedersen Udearealet i vinterhalvåret Kirketorvet og gangstierne rundt om kirken renholdes og ryddes for sne i vinterhalvåret: Palle Jensen & søn Blomsterkummerne ved hovedindgangen: Allis Tversted Udlån af borde, stole m.v. Menighedens medlemmer kan leje borde, stole og andet af kirkens inventar 15

16 16 til private fester. Henvendelse: Menighedskoordinator I forbindelse med begravelser kan kirkens lokaler lejes til sammenkomst med servering. Henvendelse: Knud Kreilgaard, Menighedskoordinator Forefaldende vedligeholdelse i kirken Engang imellem, almindeligvis en gang om året, er der arbejdsdag i kirken og kirkens lokaler, hvor flere vedligeholdelsesopgaver løses. Kirkeværgerne indkalder og leder arbejdet. Det er nødvendigt at kirkeværgerne har en liste med folk som kan male, slå søm i, ordne en dryppende vandhane, trække en ledning, stå på en stige o.l. sådan at der er nogle at henvende sig til, når opgaverne er der. Det pastorale ansvar Pastoralkomiteen Pastoralkomiteen består af valgte personer, som skal tegne menighedens sammensætning. Deres opgave er overfor de ansatte præster at være med til at forklare og fortolke menighedens og byens behov for præstearbejde. Overfor menigheden og menighedsrådet er det deres opgave at være præsternes støtte og talsmand, hvis og når præsterne har brug for hjælp til at opnå god kontakt med folk. Pastoralkomiteen er ressourcepersoner for både præsterne og menigheden og menighedsrådet i den opgave, at få præstearbejdet til at fungere bedst muligt. Det er fx pastoralkomiteen, der kan gå ind og påpege, at præsterne skal bruge deres tid anderledes eller lægge deres kræfter i andre opgaver. Pastoralkomiteen er det organ, der på menighedens vegne skal aftale præsteskifte med distriktsforstanderen. Pastoralkomiteen er det organ, som præsterne kan henvende sig til, hvis der er belastende forhold i tjenesten, som ønskes forandret. Det kan være praktiske økonomiske og boligforhold, eller det kan være samarbejdsvanskeligheder med personer og bestyrelser i menigheden. Pastoralkomiteen arbejder tæt sammen med præsterne og distriktsforstanderen. Formand: Helle Christiansen Årskonferencerepræsentant: Bente Skov Henning Pedersen Henning Møjen Henrik Carlsen Gurli Kreilgaard En person under 30 år: Amalie Clausen Menighedens ledelse Menighedsrådet Menighedens forskellige funktioner, som er beskrevet i dette hæfte, koordineres og samles i menighedsrådet. Selvom menigheden har mange bestyrelser og komiteer, så udgør menighedsrådet ledelsen af menigheden. Rådets vigtigste opgave er at fastlægge de overordnede linier for menighedens arbejde, herunder formulering af vision og målsætning og specielle udfordringer for den nærmeste fremtid. Rådet godkender det af præsterne forberedte program og tager de spørgsmål op, som arbejdsgrenene og

17 andre komiteer beder om. Rådet samles ca. 4 gange årligt. Formand Formanden tilrettelægger og leder rådets møder. Formanden er menighedens øverste ansvarlige for alle administrative funktioner. Lægleder Læglederen er en person, der er valgt til at være menighedens officielle talsmand og repræsentant. Ansatte personer kan være i menigheden i kortere eller længere tid og er sjældent personer, der har det lokale kendskab og forankring. Derfor udgør læglederen den øverste, lokale og representative ledelsesfunktion blandt medlemmerne og udadtil. Præsterne Præsterne er, ud over at have det pastorale ansvar, ansat til at udføre menighedsrådets beslutninger. Tillidshverv Valg til menighedens tillidsposter, foregår på menighedens årlige pastoralkonference i foråret. Personer valgt 2013/2014 Formand menighedsrådet Bente Skov 2014 Lægleder Susanne Thaarup 2014 Kasserer Knud Kreilgaard 2014 Sekretær Thorvald Jørgensen 2014 Kirkeværgeråd Christian Mandrup Hansen 2016 Per Christiansen, formand 2015 Inger Svendsen 2015 Gitte Thaarup 2014 Kirkeværger med særligt ansvar for Strandvej 34 Frank Robenhagen 2014 Medhjælperråd Mette Thaarup 2016 Kirsten Nygaard 2016 Anni Birkving 2015 Elsebeth Hjortshøj 2015 Sussi Holst 2014 Anne Kirstine Nielsen 2014 PR Webmaster: Henning Møjen 2014 Fotograf: Dorte Bhutho 2013 Pastoralkomite Helle T. Christiansen, formand 2016 Amalie Clausen (under 30 år) 2016 Henning Møjen 2016 Henrik Carlsen 2015 Gurli Kreilgaard 2015 Henning Pedersen 2014 Finanskomite Alice Morsbøl, formand 2014 Kirkeværgerne kassereren læglederen præst 1. årskonferencerepræsentant, formanden for menighedsrådet 17

18 Repræsentanter til årskonferencen 1. repr. Bente Skov rep Henning Thaarup repr. Jan Hjortshøj supl. Helle Christiansen supl. Henning Pedersen 2016 Revisionskomite Niels Krogsgaard 2016 Søren Nygaard 2015 Uffe Thaarup 2014 Arbejdsgrenenes ledere MK. Kollektiv ledelse MBUR Margit Hansen 2014 Forslagskomite: Marianne Pedersen 2015 Egil Thomsen 2015 Elisabeth Andersen 2014 Margit Hansen 2014 Anne-Kirstine Clausen 2016 Peer Thaarup 2016 I Metodistkirken er ethvert medlem en medarbejder I dette hæfte har du læst om hvordan maskineriet Strandby Metodistkirke fungerer og hvad der får hjulene til at køre rundt. Det overordnede formål med hæftet er dog at tydeliggøre arbejdsopgaver og områder, hvor du måske kunne tænke dig at gøre en tjeneste. Første skridt for at komme igang med en tjeneste eller prøve kræfter med et nyt arbejdsområde er at udfylde dette skema over hvilke interesseområder, du måtte have. Det er en stor hjælp for præster, menighedskoordinator, råd og udvalg at få overblik over hvilke ressourcer og gaver, der er i menigheden. Skemaet kan afleveres på kirkekontoret eller pr. mail til Kirken har brug for dig! 18

19 SÆT KRYDS Det glæder mig... meget lidt ikke...at lave mad...at reparere eller vedligeholde ting...at synge eller spille et instrument...at tale med andre om min tro... at gøre noget for syge og ensomme og mennesker i svære situationer... at have gæster... at give penge til et godt formål... at arbejde tværkulturelt... at sætte tid af til bøn... at formidle og undervise SÆT KRYDS Det falder mig naturligt......at lede efter muligheder for at hjælpe andre... at gøre noget praktisk med mine hænder...at opmuntre andre... at skabe en atmofære, der gør at mennesker føler sig godt tilpas... at organisere... at udtrykke mine tanker og følelser på en kreativ måde... at lede og motivere... at rådgive... at få bønnesvar... at søge muligheder for samtaler om tro... at samle og udvikle ideer SÆT KRYDS Jeg interesserer mig for... meget lidt ikke Børn og Unge Gudstjenester Medlemmer Hjælpearbejde PR Økonomi Kirkebygningen Det pastorale ansvar Menighedens ledelse BESKRIV Jeg er villig til... Navn: tlf: mail: 19

20 henvendelse Strandby Metodistkirke, Strandvej 36 & Snerlevej Strandby Præster: Mark Lewis, Karlsvej 1, tlf: Louise Aaen, Strandvej 30, tlf: Menighedsrådsformand: Bente Skov tlf: Børn & Unge: Margit Hansen tlf: Menighedskoordinator: Marianne Pedersen tlf: Kasserer: Knud Kreilgaard, Tranevej 11 tlf: Nordjyske Bank: Spar Nord: Udgivet af Menighedsrådet Layout: Louise Aaen Foto: Dorte Bhutho, Charlotte Thaarup Illustrationer: Bl.a. Gertrude Mueller Nielson, Lina Gaarde strandby-metodistkirke.dk

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Indkaldelse til menighedens Årsmøde d. 22. februar 2015 kl. 12.00

Indkaldelse til menighedens Årsmøde d. 22. februar 2015 kl. 12.00 Indkaldelse til menighedens Årsmøde d. 22. februar 2015 kl. 12.00 Velkommen til Metodistkirken i Vejles årsmøde. Det er her vi sammen reflekterer over det forgangne år, ser frem til det næste og sammen

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

januar / februar 2013

januar / februar 2013 januar / februar 2013 Et nyt år! Det sidst år har budt på mange ting i vores menigheds liv. Vi startede året med en økonomi, der var langt fra tilfredsstillende. Medlemstallet havde enten stået stille

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRI RESSOURCER Bestyrelse Post Formand Næstformand Kasser Sekretær Menig Navn Flemming Fuglede Villy Lovèn Anne Marie Flemming Kruse Meier Jørgensen Pedersen Sørensen Lokalområde

Læs mere

Mikkel Johansen 01:59:30 15 km

Mikkel Johansen 01:59:30 15 km Mikkel Johansen 01:59:30 15 km Marianne Sørensen 01:30:00 15 km Kirsten Nielsen 01:27:00 12 km Lene Klit Simonsen 01:26:00 12 km Claus Johansen 01:03:46 12 km Ejner Christensen 12 km Niels Jonstrup 12

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Vagtplan Rally Denmark 2015 Torsdag d. 29.10.2015. Nr. Kl. Opgave Navne E-mail Tlf. Ansvarlig Fredag d. 30.10.2015.

Vagtplan Rally Denmark 2015 Torsdag d. 29.10.2015. Nr. Kl. Opgave Navne E-mail Tlf. Ansvarlig Fredag d. 30.10.2015. Torsdag d. 29.10.2015. Nr. Kl. Opgave Navne E-mail Tlf. Ansvarlig 1 19:00-23:00 Opsætning af scene i hallen KRJ+AO 2 19:00-23:00 Opsætning af scene i hallen KRJ+AO 3 19:00-23:00 Opsætning af scene i hallen

Læs mere

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke 2011 Mission Rindum Kirkes opgave er at forkynde det kristne budskab i mødet med mennesker der, hvor de er, og samtidig være tro over for kirkens

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Dato 31-08-2009 Side 1 184 Julie Pilgård Andersen 20030607 Heidi Andersen Jakob Pilgård Andersen Præstevejen 41 9864 5303 185 Stine Lykke Nielsen Fyllgraf 20030831

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

Referat fra MR møde den 30. maj 2016

Referat fra MR møde den 30. maj 2016 Referat fra MR møde den 30. maj 2016 Ordstyrer: Elsemarie Referent: Alice Fraværende: Henrik 1. Dagsorden er godkendt 2. Referat fra sidste møde er godkendt. 3. Vi ønsker at bevare diakonipræstestillingen,

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

21660161 bo@iruplund.dk

21660161 bo@iruplund.dk TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Formand Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk Peter/Karina Benne Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt:

Læs mere

Menighedsrådsmøde i Sognegården tirsdag den 10. april 2012 kl. 19.00

Menighedsrådsmøde i Sognegården tirsdag den 10. april 2012 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Sognegården tirsdag den 10. april 2012 kl. 19.00 Til stede: Punkt Beslutning Aktion Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. Medlemmer: Gjødesen, Birgit Jensen,

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Piger Nr Navn Klub Runde 1 Runde 2 I alt 22 Emilie Toftgaard 00:15:32 00:08:59 00:24:31

Piger Nr Navn Klub Runde 1 Runde 2 I alt 22 Emilie Toftgaard 00:15:32 00:08:59 00:24:31 Mænd Lørdagsløb 6. juni 2015 1 Michael Hainz Christensen NyborgTri 00:12:25 00:06:52 00:19:17 123 Tobias Toftgaard NyborgTri 00:13:06 00:07:25 00:20:31 85 Mogens Petersen 00:13:30 00:07:07 00:20:37 142

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP.

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP. ENDELIG RESULTATLISTE FOR : HANSTHOLM LØBET 2001 RESULTATER - : 4.2 KM KVINDER 2887 DITTE LEU HANSTHOLM 18.20 33 63.64 1 2889 CECILIE MARDAL SNEDSTED 19.31 17 59.78 2 2878 DORTE SØRENSEN HANSTHOLM 19.48

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Hold navn: Hold nr.: Løber Tid pers. Tid hold

Hold navn: Hold nr.: Løber Tid pers. Tid hold Hold navn: Hold nr.: Løber Tid pers. Tid hold Brørup Løbeklub Herre 1,0 35:52 Brørup Løbeklub Herre 1,1 Michael 6:41 Brørup Løbeklub Herre 1,2 Erik 7:45 Brørup Løbeklub Herre 1,3 Patrick 7:08 Brørup Løbeklub

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Resultatliste - Spjaldløbet

Resultatliste - Spjaldløbet Resultatliste - Spjaldløbet 3,5 km Kvinder 0-9 år 1 7 Alberte Thomsen 7 Grønbjerg friskole 00.25.40 2 8 Mie Juelsgaard 7 Grønbjerg friskole 00.28.39 3 79 Frida Mikkelsen 2 Superrbrugsen, Spjald 00.29.13

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 3/2013

Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 3/2013 Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 3/2013 Onsdag 17. april 2013 kl. 19.00 Sang: Asger Afbud: Carl Helman, Else Marie Møllmann, Kim Ingemann Christensen 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården med nedenstående dagsorden torsdag den 27.oktober 2016 kl

Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården med nedenstående dagsorden torsdag den 27.oktober 2016 kl Sunds den 27. oktober 2016 Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården med nedenstående dagsorden torsdag den 27.oktober 2016 kl. 17.30. Indledning ved: Helge Andersen Dagsorden Bemærkninger 1: Godkendelse

Læs mere

HOLDKONKURRENCEN. HoldNr HoldTid Omgange HoldSnit HoldNavn Plads. 1 Resultater fra Lemvig Stafetten 2014

HOLDKONKURRENCEN. HoldNr HoldTid Omgange HoldSnit HoldNavn Plads. 1 Resultater fra Lemvig Stafetten 2014 1 Resultater fra Lemvig Stafetten 2014 HOLDKONKURRENCEN HoldNr HoldTid Omgange HoldSnit HoldNavn Plads 16 01:04:08 10 00:06:25 Lemvig Triathlon Klub 1 42 01:00:27 9 00:06:43 Chemists with solutions 2 23

Læs mere

Indkaldelse til menighedens årsmøde d. 30. februar 2016 kl. 19.00

Indkaldelse til menighedens årsmøde d. 30. februar 2016 kl. 19.00 Indkaldelse til menighedens årsmøde d. 30. februar 2016 kl. 19.00 Velkommen til Metodistkirken i Vejles årsmøde. Det er her vi sammen reflekterer over det forgangne år, ser frem til det næste og sammen

Læs mere

Råd og arbejdsgrupper

Råd og arbejdsgrupper Idræts Allé 4 9760 Vrå kontakt@vraabaptistkirke.dk www.vraabaptistkirke.dk Råd og arbejdsgrupper Indhold Menighedsråd... 2 Forhandlingsleder... 3 Menighedsmødesekretær... 4 Kasserer... 5 Bidragssekretær...

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

S a h l F riskole Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro. Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015. Udvalg fælles for skole og børnehave

S a h l F riskole Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro. Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015. Udvalg fælles for skole og børnehave Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015 Udvalg fælles for skole og børnehave Rengøringsudvalg Inge Møller Anita Post El-udvalg Jens Boll Leif Poulsen Martin

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Holdnavn Navn Indeks Snehvide og de 4 fordærvede Bodil 81,1957569913 LOOP Wombasserne Susanne 83,1625183016 Prinsserne Mereta 84,834663626 Team

Holdnavn Navn Indeks Snehvide og de 4 fordærvede Bodil 81,1957569913 LOOP Wombasserne Susanne 83,1625183016 Prinsserne Mereta 84,834663626 Team Holdnavn Navn Indeks Snehvide og de 4 fordærvede Bodil 81,1957569913 LOOP Wombasserne Susanne 83,1625183016 Prinsserne Mereta 84,834663626 Team Højgård Kirsten 85,1367419738 Team Cheesecake Joan 85,2140077821

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager Klub/Firma Post nr By Deltager Fredag Lørdag Fredag Lørdag AL-Bank 10 allan simonsen 0 0 0 Nej tak... Nej tak, den fikser jeg selv. Nej tak, den fikser jeg selv.

Læs mere

Vejen Menighedsråd. Fraværende med afbud: Karen Marie Knudsen, Charlotte Veldboom, Benedikte Jessen, Ingeborg Elsgaard. Til efterretning.

Vejen Menighedsråd. Fraværende med afbud: Karen Marie Knudsen, Charlotte Veldboom, Benedikte Jessen, Ingeborg Elsgaard. Til efterretning. Dato: 11. november 2014 kl. 19.00 Formandens initialer: EJ Protokolfører /: Marianne Borg Valg af sange: Marianne Borg Fraværende med afbud: Karen Marie Knudsen, Charlotte Veldboom, Benedikte Jessen, Ingeborg

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Arbejdsplan til Kajfest 2016

Arbejdsplan til Kajfest 2016 Arbejdsplan til Kajfest 2016 Ansvarsområder... 4 Mødeindkaldelse. - Henrik... 4 Telte på mole og ved havnebakken. - Henrik... 4 Bestil Læsø teltet, scene, bænke, toiletvogn. - Gregers... 4 Musikprogram.

Læs mere

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby 97971156 X Indkøb. Ruth Visby 97971156 X Område 1 12-07-2015 Dorte & Michael Christiansen 41 29 59 44 X Bettina & Lars Grønkjær 23 64

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Godt Nyt. Juni 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Juni 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Juni 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Arbejdslørdag Så er tiden kommet, hvor vi får chancen for endnu en dag sammen i vore skønne omgivelser på Hedegade 29

Læs mere

Kære Kirsten, Poul-Erik og Tina. Vi vil gerne sige mange tak for opmærksomheden ved vores bryllup lørdag d. 16. august 2008.

Kære Kirsten, Poul-Erik og Tina. Vi vil gerne sige mange tak for opmærksomheden ved vores bryllup lørdag d. 16. august 2008. Kære Kirsten, Poul-Erik og Tina Kære Lene, Jan og Mads Kære Helle, Per og Aya Kære Kim Kære Edith og Aage Kære Gitte, Benny, Lasse og Alex Kære Lene, Henrik, Thomas og Louise Kære Sonja, Lars, Mette

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby IMPULS Marts - april 2012 Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby Valby AT TAGE PÅ FERIE Den sidste uge i januar havde vi muligheden for at tage på ferie. Og jeg, Anders, tror at de fleste af os kobler ordet

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Dagsorden: 1. Sange, indledning, bøn Kaj D. indledte 2. Præsentation af de forskellige arbejdsgrene Søndagsklubben v.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Vanløse Frikirke

Vanløse Frikirke Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september og oktober 2016 LÆS OM: Tema: Sendt til verden Inspirationsaften Gospeldag Bryllupper Alpha-kursus Menighedsweekend Gæstetaler 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker.

Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker. Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Kirkens aktiviteter... 1 2. Menighedsrådenes aktiviteter... 2 3. Aktiviteter i kirkens regi... 3 4. Aktiviteter

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Katalog over opgaver i centret

Katalog over opgaver i centret Katalog over opgaver i centret Heart Flow Healingscenter København August 2015 januar 2016 Orden Renhed Opmærksomhed Indhold: Plan for ugentlig rengøring (Ugefordelingsplan) Plan for praktiske opgaver

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted 1 Menighedens navn er Lolland-Falster kirken. Menigheden har hjemsted på Lolland-Falster. Grundlag 2 Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed, der bygger

Læs mere

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner Bilag 3 Godthåbsvej Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner A B C D E F G H I J K L Formålet Trafik Støj Slitage Parkering (herunder cykel-p) Plads/hjørne (nedlæggelse af vejudvidelse)

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST.

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST. TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Peter / Karina Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt: opsætning af

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 27.05.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Danskemesterskaber m luftriffel

Danskemesterskaber m luftriffel Danskemesterskaber 00 0m luftriffel Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 Skytternes Hus Århus 0 stående Dame 0 Anette K. Jensen DSB/ASF 00 00, Stine M. Andersen ÅRK 00 00 00, Rikke K. Jensen

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

STRANDBY METODISTKIRKE. kommentar. maj/juni

STRANDBY METODISTKIRKE. kommentar. maj/juni kommentar STRANDBY METODISTKIRKE 2016 maj/juni Størst af alt er kærligheden! Det er på mange måder en rammende titel på livet og selvfølgelig på bogen, der går under navnet Bibelen, for citatet er et af

Læs mere

Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid!

Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid! Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid! Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Vi synger her ved nytår: Vær velkommen Herrens år. Det sidste vers lyder: Vær velkommen, Herrens år, og velkommen herhid!

Læs mere

Nyhedsbrev Strandlyst August 2014

Nyhedsbrev Strandlyst August 2014 Nyhedsbrev Strandlyst August 2014 Nyhedsbrev: Sommer 2014 Bestyrelsen informerer Så er efteråret på trapperne. Men hvad gør det, når sommeren har været helt fantastisk. Den varmeste sommer i 140 år. Dem

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Luthersk Mission Aabenraa. Program forår 2011

Luthersk Mission Aabenraa. Program forår 2011 Luthersk Mission Aabenraa Program forår 2011 Kredsformand Hiddi Højgaard Lindevang 15 6200 Aabenraa Tlf.: 74 62 74 84 hiddi@email.dk Hvem er vi Ungdomsformand Bruno Kafton Jørgensen Callesensgade 21 A,

Læs mere