49. årgang Marts - April - Maj Nr. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "49. årgang Marts - April - Maj Nr. 2"

Transkript

1 49. årgang Marts - April - Maj Nr. 2 Forår Allerede i januar så jeg den første vintergæk i præstegårdens have. Den stod der, som en lille forårsbebuder, eller hvad den nu i grunden var, for navnet vintergæk betyder vist egentligt, at blomsten gækker os og narrer os til at tro, at foråret er på vej, selv om det slet ikke er det. Siden fulgte da også mange dage med frost, isslag, sne og bidende kulde. Alligevel er vintergækken med til at minde os om, at foråret kommer, bare vi venter længe nok. Den sender os et signal om, at noget vokser i det dunkle. En dag bryder foråret igennem, alt mens dagene støt og roligt bliver længere og lyset får bugt med mørkets magt. Forår er, hvad vi forbinder med nyt liv og glæde. De første strejf af solskin kan næsten få mørket til at forsvinde i vores sind. Der er intet, som kan glæde og varme, som den første sol, der varmer jorden og kalder de første forårs- og påskeblomster frem. At se blomsterne dukke op er vel som en påmindelse også om påskens budskab. At livet står op af døde. I den nye salmebog findes et afsnit, som hedder "Kristi opstandelse". Fælles for salmerne her er, at de beskriver

2 den begivenhed, som er hele den kristne tros grundlag, det, vi særligt fejrer hvert år til påske. Kristi opstandelse er en vigtig begivenhed for vores tro, og apostlen Paulus er slet ikke i tvivl om, at det er det, det som er altings centrum, det som alt udspringer af: "Er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom," siger han i 1. Korinther kapitel 15 og fortsætter: "Er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves." I salmebogens afsnit om Kristi opstandelse finder vi salme nummer 245 af Johannes Johansen, som skriver således: Til Emmaus går vejen tit, i følgeskab med sorgen. I mørket går vi skridt for skridt, der er så langt til morgen! Klar op vort mod, lys for vor fod, stå op, gå os i møde, stå op for os af døde. D.D.S 245,3 Johannes Johansen sætter på fineste måde ord på det mirakel, som sker med Jesu opstandelse. Det mirakel, som billedliggøres i mange malerier, blandt andet Sven Hausteen Mikkelsens maleri, som vi har som altertavle i Thorning kirke. Her ses det måltid, som Jesus holder med to af sine disciple efter sin opstandelse, efter den vandring de i fællesskab har gjort mod byen Emmaus. De to disciple ved ikke, hvem de taler med. Disciplene er i sorg over at have mistet deres herre og ven, og de har talt med den fremmede om, at Kristus er død. Da de om aftenen holder måltid med den fremmede, tager han brødet, velsigner og bryder det, og i samme øjeblik forvandles den fremmede for øjnene af dem. Da ser de, at det er den opstandne herre, som er hos dem, og de fyldes med glæde, men så bliver han usynlig for dem. Lyset i billedet er tydeligt. Opstandelsens lys, som fortrænger mørket. Det er dette opstandelsens lys som lyser også over os. Vi kan glæde os over, at Kristus gør disciplene følge, ligesom han gør os følge, også når vi samles i hans navn. Det er påskens og livets budskab. Omtrent samtidig med at foråret hvert år kommer, springer årets konfirmander ud. I år bliver det mange af de, som er født i år Årgang nul bliver nu den nye generation af bekendere. Unge mennesker som selv vil sige ja til den gave, som blev rakt dem i sin tid i dåben. Den opstandelsestro, hvor vi lever under både dødens og livets fortegn, i vished om, at Kristus overvinder dødens magt og giver os det løfte, at han er med os alle dage, helt til verdens ende. God forårs, påske og konfirmations tid Sognepræsten 2

3 arrangementkalender Børnekoret starter tirsdag d. 18. februar kl i Thorning præstegårds konfirmandstue Blichersvej 32. Der øves hver tirsdag (skoleferier undtaget). Piger og drenge fra 3. klasse og opefter er velkomne. Der kræves ikke, at man kan noder. Koret medvirker ved en månedlig gudstjeneste. Da kirkekoret får løn, vil der også være forventninger til korsangerne. Vil du vide mere eller tilmelde dig, så ring til organist Britta Sauermilch på tlf Tirsdag d. 4. marts kl i klubhuset i Hauge holdes studiekredsaften over troens hovedstykker De Ti Bud, Fadervor og Den Apostolske Trosbekendelse (i daglig tale, bare trosbekendelsen) kaldte vor reformator Martin Luther for troens hovedstykker. Det er tekster, som mange af os kender rigtigt godt, og som er blevet læst, repeteret og citeret i århundreder og stadig virker lige vitale. Men hvad er det egentlig teksterne siger? Ved denne studiekredsaften vil vi tale om disse teksters betydning og stadige aktualitet. Frede Møller vil komme med et oplæg til samtale og refleksion om Trosbekendelsen Alle er velkomne! På vegne af de tre menighedsråd, Tina Frank, Frede Møller og Juma Kruse. Tirsdag den 18. marts kl i Thorning Forsamlingshus NORDISK LÆNGSEL MØDE MED FOLKEKULTUREN I MALEREN SVEND HAVSTEEN- MIKKELSENS REJSEDAGBØGER OG BILLEDVERDEN Mød Havsteens svigerdatter etnolog Mette Eriksen Havsteen-Mikkelsen Foredragsholderen har udgivet en bog med samme titel, hvor hun beskriver Havsteen-Mikkelsens` søgen efter noget oprindeligt, noget urnor- 3

4 disk i byggestil, i levevis, ja, i kultur og i sind. Denne søgen og længsel vil vi få et indblik i via rejsedagbøger, skitser og malerier. Det er en velkendt sag, at Havsteen- Mikkelsen ikke brød sig om det, der kom sydfra, og han sagde engang, at han ikke kunne male syd for Ejderen. Han søgte mod nord. Det nordiske var det, han stræbte efter, den nordiske folkekultur, det stolte nordiske menneske. Billet ved døren kr. 75,- inkl. traktement. Arrangementet er et samarbejde mellem Foreningen Norden Blicheregnens Museumsforening Thorning Menighedsråd Thorning Foredragsforening Søndag d. 30 marts kl vil vi holde børnegudstjeneste i Forsamlingshuset i Thorning Ved denne korte gudstjeneste vil der blive fortalt bibelhistorie. Vi skal synge et par sange, og herefter er der hygge og fællesspisning. Alle er velkomne. Man må komme selv, uanset alder. Man kan tage sine forældre, bedsteforældre og søskende med. Børn, som er blevet døbt i 2007 og 2008 vil få særskilt invitation til dette arrangement. I slutningen af februar modtages invitationen, men skulle den mod forventning ikke dukke op, så kontakt sognepræst Tina Frank, tlf Søndag d. 30 marts i Vium kirke kl Gudstjeneste i Vium kirke, hvor konfirmanderne vil deltage aktivt med indslag. Efter gudstjenesten er der informationsmøde i Vium præstegård angående årets konfirmation Alle er velkomne Søndag d. 4. maj Temagudstjeneste: Hvad er frihed? Sidste år døde en af de mest berømte frihedskæmpere fra det tyvende århundrede, Nelson Mandela. Han var som bekendt en af de mest aktive apartheidmodstandere, og endte som Sydafrikas første demokratisk valgte præsident. Men hvad vil det egentlig sige at kæmpe for frihed, og frihed for hvem? Og for enhver pris? 4

5 Den 4. maj 1945 blev det proklameret, at Nazityskland havde overgivet sig, og at Danmark igen ville blive et frit land. Den formelle befrielse kom 5. maj Inden da havde modstanden mod besættelsesmagten været intensiveret, især siden august 1943, hvor samarbejdspolitikken brød sammen, og Danmark reelt var uden regering. Omkring et halvt år senere blev der skrevet et ret uhørt dokument af teologen Regin Prenter, hvor øvrigheden som det ellers er kristnes pligt at adlyde reelt blev erklæret illegitim. Det er ellers sagt i protestantismen, som vores folkekirke jo tilhører, at vi skal forkynde kristendom og drive teologi uden at være politiske eller med teologen Karls Barths ord, drive teologi, som om intet var hændt forstået på den måde, at kirken ikke skal blande sig i politik, hvor hedt det end går for sig. Men i 1944 blev dokumentet kirken og retten udfærdiget af teologen Regin Prenter, og bifaldet af flere teologer, heriblandt K.E.Løgstrup og en modstandsgruppe blandt de danske præster, Præsternes uofficielle Forening, en forening, der blev oprettet august De mente, at grænsen var nået, og øvrigheden var illegitim. Hvad modstandsbevægelsen længe havde ment. De kæmpede for et frit Danmark. Men igen kan man spørge, hvilken frihed, og frihed for hvem? Den danske forfatter Peter Seeberg, som døde 1999, var ikke kristen, men forholdt sig sikkert pga. sin indremissionske baggrund kontinuerligt til kristendommen i sit forfatterskab. Herunder spørgsmålet om, hvad man i en moderne verden kan bruge sin frihed til. I Vesten og de fleste andre steder - er frihed i det hele taget et plusord, og med god grund. Men den 4. og 5. maj kan det være meget sundt at spørge, hvad frihed egentlig er for en størrelse, og om man kan tale om, at frihed bare er godt, og om man kan tale om frihed for enhver pris. Hvad siger kristendommen? Der vil under højmessen denne dag blive læst tekster fra alteret af både Nelson Mandela, Regin Prenter og Peter Seeberg. I prædiken vil disse tekster også blive taget op, ligesom dagens evangelietekst selvfølgelig bliver inddraget. Hjælpepræst Juma Kruse Præsentation af menighedsrådsmedlem i Grathe Mit navn er Ruth Jespersen, jeg er næstformand og kontaktperson i Grathe menighedsråd. Det er min anden periode og de 4 første år var jeg kasserer, siden sidste år har jeg været kontaktperson, som er en post jeg syntes er spændende. Jeg har det sidste år haft et tæt samarbejde med Jørgen Andersen som er kontaktperson i Thorning menighedsråd bl.a omkring ansættelse af vores nye organist og en fælles samarbejdsaftale. Det har været et godt samarbejde 5

6 hvor vi har kunne supplere og hjælpe hinanden. At være en del af et menighedsråd er interessant, du kan være med til at præge hvad der skal ske i vores lokale kirke. I de 5 år hvor jeg har været en del af menighedsrådet, har vi taget nogle tiltag i kirken, bl.a med nogle anderledes gudstjenester, kirkekaffe og nytårsgudtjeneste med kransekage og champagne. At komme til en gudstjeneste giver både en ro og tid til eftertanke, og så kan jeg godt li at der i prædiken inddrages ting som er sket i den forgangne uge. F. eks havde jeg engang nogle teenagere med til en gudstjeneste og 2 år senere kunne de stadigvæk huske hvad der blev talt om i prædiken, tror det var fordi det var noget de kunne genkende og derfor forholde sig til. Jeg bor i Gråmose, er gift med Niels som er flymekanikker i Grønland. Vi har en søn Jesper og en svigerdatter Charlotte og 2 dejlige børnebørn Klara og Ella som bor i Sunds. I december 2012 gik jeg på efterløn, mit sidste job var i en børnehave i Kjellerup hvor jeg var i 28 år. Nu nyder jeg den frihed ikke at skal på job hver dag. Tiden bliver bl.a. nu brugt på familien, gåture med min hund, læsning, strikning, en god film og så skal jeg i gang med slægtsforskning. Ruth Jespersen Præsentation af menighedsrådsmedlem i Thorning Jeg hedder Claus Poulsen og bor Højgårdsvej 24 i Thorning sammen med min kone Jannie og vores to drenge Bertram og Vilhelm. Fra et tidligere ægteskab, har jeg en søn på 14 og en datter på 12 år - begge bosiddende i Hammel. Vi flyttede til Thorning i 2005, hvor jeg og en kompagnon samme år overtog el-forretningen Birger Brødløs A/S. Her forinden har jeg boet i Silkeborg i ca. 10 år, stammer oprindeligt fra en lille by kaldet Bremdal ved Struer. Jeg valgte at stille op til menighedsrådet, da jeg gerne vil yde en indsats for Thorning by og omegn. Som kasserer i menighedsrådet, består størstedelen af arbejdet i at godkende diverse fakturaer fra leverandører, håndværkere mm. Herefter fremsendes de til vores eksterne forretningsfører, LMO i Viborg. Dette fordi kassererarbejdet i et menighedsråd er en krævende post. Langt de fleste menighedsråd har en ekstern forretningsfører. 6

7 Jeg finder arbejdet i menighedsrådet ganske interessant, og efter en hektisk men spændende opstart, synes jeg, at vi er kommet godt fra start. Vi er en god blandet flok med hver vores holdninger og meninger, som til tider udmunder i en diskussion. - Et udtryk for, at vi alle vil det bedste for Thorning og omegn. Det nye menighedsråd har i dets første år, fået opsat belysning på kirken samt købt det gule hus, hvor der i øjeblikket er herberg. Her kommer der forhåbentlig inden for en kort årrække til at ligge Thornings nye sognehus. Det er et projekt, som menighedsrådet vil arbejde for i den kommende tid. Jeg er også kasserer i Thorning Borger forening samt med i Thorning Lokalråd, med samme begrundelse som tidligere nævnt. Claus Poulsen Koncentrerede mini konfirmander som maler terninger, sponseret af Prebens Boligservice, Thorning. Mini konfirmander som maler engle og får med hjælp fra Lissy Dal. 7

8 7a konfirmander 7b konfirmander 8

9 Konfirmander årgang 2014 Det har været en fornøjelse igen i år at følge to hold konfirmander til konfirmation. Det er en stor dag i både konfirmandernes og i deres familiers liv, og man fornemmer, som vi kommer den store dag nærmere, at det fylder rigtig meget i konfirmandernes liv. Dette års konfirmander har både været på tur og haft mange gode timer i konfirmandstuen. Vi har været en tur i Århus. Det var rart, at konfirmandforældre hjalp til med at gøre dagen mulig. Den dag besøgte vi blandt andet vores hjælpepræst Juma Kruse, så Domkirken, og fik en guidet tur rundt i Århus af en tidligere hjemløs. Jeg spurgte et par konfirmander om de ville skrive lidt til kirkebladet om, hvad de synes om at gå til præst. Rebekka og Marlene skrev således: Hvordan er det at gå til præst?? Det er hyggeligt og sjovt. Tina plejer at læse et stykke højt fra biblen, så snakker vi lidt om den, synger nogle sange, øver os på trosbekendelsen og fader vor. Inden vi tager i skole spiser vi kage. Fra Lisa og Rebekka. Mads og Emil har skrevet: Det er hyggeligt at gå til præst om morgenen sammen med sine venner og så får vi også kage. Hilsen Emil og Mads Kære konfirmander, god konfirmationsdag til jer alle! Pinsedag kl er der fælles friluftsgudstjeneste på friluftsscenen i Thorning Igen i år ser vi fra Thorning og Grathes side frem til at holde gudstjeneste i gud fri natur i vores flotte grønne kirkeskov. I forbindelse med at Thorning friluftsspil indtager scenen i de første dage af juni har vi fået lov igen at benytte faciliteterne, blandt andet stole, mikrofon m.m. til denne særlige gudstjeneste, hvor vi fejrer pinsens under og kirkens fødselsdag. Vi begynder som vanligt med rundstykker til de morgenfriske kl. 9.30, herefter er der gudstjeneste kl Vel mødt! I tilfælde af dårligt vejr rykkes op i Thorning kirke. Thorning og Grathe menighedsråd. Historisk kirkevandring d. 9. juni. 2. pinsedag Sæt kryds i kalenderen allerede nu Sidste år prøvede vi, som noget nyt, at vandre sammen fra den gamle Ungstrup kirke mod Thorning kirke. Vi begyndte fra Thorning kirkes parkeringsplads, hvorfra vi blev hentet med bus og kørt mod kirkehøjen. Dagen bød på interessante lokale historiske beretninger, lidt salmesang, og da vi mod Thorning vandrede gennem kirkeskoven, blev vi ledsaget af kirkeklokken det sidste stykke vej mod kirken. I kirken holdt vi andagt og spiste herefter sammen i det gule hus, det nuværende herberg. 9

10 Igen i år vil vi vandre. Ruten er endnu, i skrivende stund, ikke helt planlagt, men datoen er på plads. Det bliver d. 9. juni, som er 2. pinsedag. Vi begynder kl Er man dårligt gående, er der mulighed for at deltage i andagten og eventuelt at blive kørt noget af vejen. Vi håber på dejligt pinsevejr. Hold øje med annonce og forhør dig gerne hos sognepræsten når vi kommer til maj Vel mødt Thorning og Grathe menighedsråd Hjælpepræst Juma Kruse Siden 2. juni 2013 har vi i vores pastorat, Thorning, Grathe og Vium haft fornøjelsen af at have Juma Kruse ansat som ulønnet hjælpepræst. Det har været en god tid for os. En tid, hvor der har været kontinuitet og et godt samarbejde omkring de kirkelige handlinger. Vi vil gerne sige dig tak for den tid vi har haft dig Juma Kruse og ønsker dig alt mulig held og lykke også i din fremtidige præstegerning. Thorning og Grathe menighedsråd Ny organist i Thorning og Grathe kirke Som den nye organist pr. 1. december 2013 ved Thorning, Grathe og Vium kirker, vil jeg kort præsentere mig selv. Jeg er oprindelig fra Randers og har fungeret som klaverunderviser på bl.a. Mariager Musikskole. For snart en del år siden, flyttede jeg til Salling med min dengang toårige datter. Jeg underviste da på Fjandbo Musikskole. Da jeg startede organistuddannelsen på Vestervig Kirkemusikskole, var det tænkt som et supplement til klaverundervisningen. Dog blev jeg så grebet af orgelet og dets muligheder, at jeg valgte orgelspillet som min levevej. Jeg har før min ansættelse ved Thorning, Grathe og Vium kirker, fungeret som organist ved Balling, Volling og Krejbjerg kirker. I 1999 flyttede min datter og jeg til Uldum, hvor jeg har været ansat i mere end 12 år. Som præliminær organist er jeg også uddannet som voksen- og børnekorsleder, og jeg glæder mig utroligt meget til at starte et børnekor ved kirkerne. Jeg er blevet taget imod med stor venlighed og imødekommenhed, både fra kirkebetjeningen, menighedsrådene og kirkegængere. 10

11 Nyt fra menighedsrådet Jørn Nielsen har efter eget ønske valgt at udtræde af Thorning menighedsråd. Jørn Nielsen har været medlem af Thorning menighedsråd de sidste 5 år, hvoraf de 2 som formand. Jeg vil gerne sige tak for dit arbejde i menighedsrådet, ikke mindst dit store arbejde for at menighedsrådet kunne købe "det gule hus" og på sigt få bygget et kombineret sognehus med konfirmandstue, præstekontorer og herberg. Ellen Andersen vil som 1. suppleant overtage Jørn Nielsens plads i menighedsrådet. På Thorning menighedsråds vegne Eivind Lihn Kalkning af kirken Thorning kirke er lukket for alle kirkelige aktiviteter fra 3. marts til og med 1. april. Grunden er at kirken efterhånden trænger til at blive kalket indvendig. Arbejdet påbegynder d. 3. marts af Jørgen Brødløs i samarbejde med eksperter fra Nationalmuseet. Det er et stort arbejde, som kræver kenskab til restaurering af kirker. Orgelet er meget følsomt og skal afdækkes for ikke at tage skade, prædikestolen skal afdækkes, malerier og tavler skal nedtages, og væggene skal afvaskes mange gange. Vi er sikre på at arbejdet er i kyndige hænder og vi glæder os meget til at fremvise det færdige resultat til gudstjenesten søndag den 6. april. Tina Frank kan træffes som sædvandligt, og der er selvfølgelig mulighed for at komme til gudstjeneste i Grathe kirke i perioden, hvor Thorning kirke er lukket. Se desuden omtalen af børnegudstjenesten i Thorning forsamlingshus, hvor alle er velkomne. Venlig hilsen Thorning menighedsråd 11

12 Konfirmander 2014 Grathe Kirke, søndag d. 11.maj 2014 kl Emil Andersen Haugevej 5 Fruerlund Jesper Soungaris Dyhr Krogsgårdsvej 53 Hvam Peter Lyngbak Jensen Haugevej 68 Hauge Marie Louise Millgaard Urhanevej 12 Casper Esmann Rasmussen Kong Knaps Vej 2 Gråmose Emil Brødløs Sejer Sørensen Mallingvej 8 Vium Kirke, søndag d.11.maj kl Nikoline Lizette E Kristensen Mellemvej 1 Thorning Rebekka Sønderby Kristensen Kongemosevej 11 Hvam Malene Skorstengaard Mogensen Svinget 4 Hvam Lisa Skorstengaard Nielsen Grøftekanten 15 Hvam Sara Søgaard Nielsen Sølunden 21 Hvam 12 Grathe Kirke Vium Kirke Thorning Kirke

13 Thorning Kirke, søndag d.18.maj kl Agnethe Almind Skivevej 25 Thorning V Line Bøgelund Bergau Blichersvej 47 Thorning Johanne Holm Carlson Ulrøgelvej 10 Kjærsholm Frederik Bech Ditlevsen Skovvej 69 Impgård Julia Maretti Gabrielsen Gl Hærkrovej 64 Hvam Casper Kortegaard Jensen Højgårdsvej 6 Thorning Johanne Kielsholm Ravnholtvej 14 Knudstrup Mathias Nørskov Lyngsøe Kong Valdemars Vej 31 Thorning Lærke Athena Janner C MacKayzee Hosekræmmervej 18 Thorning Magnus Nyrup Mogensen Ulrøgelvej 3 Oustrup Nana Kortegaard Mortensen Sangildvej 25 Knudstrup Emil Palm Nielsen Rosenborgvej 3 Ungstrup Martin Lassen Olesen Grågårdevej 21 Gråskov Simon Arnfalk Engelbrekt Olesen Kærsholms Møllevej 2 Vattrup Christian Nygaard Pedersen Klitfyrren 58 Mich Steinmeier Philipsen Ungstrupvej 10 Ungstrup Asbjørn Broe Rasmussen Jernbanegade 16 Ina Löf Ølting Impgårdvej 10 Ungstrup Thorning Kirke, søndag d.18.maj kl Sebastian Bach Andersen Hjordbakken 10 Thorning Mads Anderberg Caspersen Skrænten 35 Thorning Magnus Barner Bjerregaard Haun Skrænten 47 Thorning Laurits Sejr Jensen Blichersvej 8 Thorning Sebastian Lindberg Kaxe Gl. Hærkrovej 33 Hvam Heidi Hattesen Kristensen Kong Valdemars Vej 27 Thorning Markus Dueholm Macdonald Kong Knuds Vej 14 Thorning Nicholai Møller Madsen Tørrepladsen 49 Thorning Andreas Holm Juel Nielsen Bødkersmindevej 16 Thorning Christian Benjamin V Nielsen Søren Kannes Vej 18 Vium Emil Skov-Andersen Impgårdvej 7 Ungstrup Mads Skov-Andersen Impgårdvej 7 Ungstrup Mette Thomsen Vattrupvej 30 Anita Trøjborg Over Kærsholmvej 7 Thorning 13

14 Døbte, viede og døde i Thorning Grathe sogne Dåb Thorning Kirke Alex John Mogensen Caterina Kusk Grathe kirke Julie Guldager Märcher Døde/begravede/bisatte Thorning Kirke Karen-Margrethe Mogensen Knud Johannes Eskesen Gerda Bech Tage Bjerring Jens Johannes Sørensen Susanne Skov Madsen Inge Othilia Jørgensen Christian Papsø Jens Nørskov Sørensen Anna Christensen Jens Jørgen Pedersen Tove Lis Jensen Johannes Bille Kirstine Stenholt Grathe Kirke Ruth Kathrine Sørensen Dyhr Kirkebladet udgives af menighedsrådene og udkommer 3-4 gange om året. Har du billeder, stof eller ideer til bladet, så kontakt redaktør Tina Frank inden 9. maj Gudstjenester og sang på Bakkegården Hver tirsdag er der kaffe og sang på ældrecenter Bakkegården kl Hver den sidste tirsdag i måneden afholdes gudstjeneste på Bakkegården kl Alle er velkomne. 14

15 Kirkelig vejviser Thorning Menighedsrådsformand Ejvind Brinch Lihn, Tørrepladsen 35, 8620 Kjellerup / Kirkeværge Anne Marie Noes Møller, Gadegårdsvej 14, 8620 Kjellerup Kasserer Claus Poulsen, Højgårdsvej 24, 8620 Kjellerup Graver Kaj Lauritsen, Sangildvej 43, Knudstrup Kirkesanger Tove Moody Henriksen, Bangsvej 19, Tulstrup, Ikast Organist Britta Sauermilch, Nørregade 13, 7171 Uldum Grathe Menighedsrådsformand Verner Pedersen Haugevej 39, Hauge Kirkeværge Margit Kjær Sørensen, Ålborgvej 8, Gråmose Kasserer Inger Michelsen, Haugevej Graver Søs Lauritsen, Sangildvej 43, Knudstrup Kirkesanger Peter Kildedal, Bygtoften 5, Kjellerup Organist Se Thorning Præstesekretær Jonna Schmidt Jensen Træffes bedst på kontoret torsdage mellem 9-12 mail: Sognepræst Tina Frank, Blichersvej 32, Thorning Privat: Sct. Leonis Stræde 1, 8800 Viborg Træffes bedst tirsdag fredag mellem kl Mandag holder sognepræsten fri Præst Juma Kruse Viborg kirkeradio Sender hver søndag fra kl For Kjellerup egnen 101,7Mhz Tjek hjemmesiden 15

16 Gudstjenesteliste Thorning og Grathe sogne Dato Thorning Grathe Hvor intet andet står anført er det sognepræst Tina Frank, som har gudstjenesten. 2. marts Fastelavn marts 1.s. i fasten Lukket pga. kalkning Juma Kruse 16. marts 2.s. i fasten * Lukket pga. kalkning 23. marts 3.s. i fasten Lukket pga. kalkning Juma Kruse 30. marts Midfaste * Børnegudstjeneste afholdes i Forsamlingshuset 6. april Maria bebudelsesdag 9.00 Juma Kruse Juma Kruse 13. april Palmesøndag * april Skærtorsdag april Langfredag Juma Kruse 20. april Påskedag april 2. påskedag april 1.s.e.p maj 2.s.e.p Juma Kruse Temagudstjeneste 9.00 Juma Kruse Temagudstjeneste 11. maj 3.s.e.p * 9.00 Konfirmation 16. maj Bededag Juma Kruse 18. maj 4.s.e.p 9.00 og Konfirmation 25. maj 5.s.e.p Juma Kruse 29. maj Kristi Himmelfart Juma Kruse 9.00 Juma Kruse 1. juni 6.s.e.p juni Pinse Friluftsgudstjeneste 9. juni 2. pinsedag Historisk kirkevandring Fra 3. marts til 31 marts forventes Thorning kirke lukket på grund af kalkning * 16. marts er der i Vium kl børnegudstjeneste ved T.F. * 30. marts er der i Vium gudstjeneste kl hvor konfirmanderne medvirker ved T.F. * 13. april er der i Vium gudstjeneste kl hvor gospelkoret medvirker ved T.F. * 11. maj er der i Vium konfirmation kl ved T.F. Kirkebilen er til for at bruges! - Man ringer selv til Thorning Taxi & Turist, tlf senest dagen før og træffer aftale om afhentning.

Nummer 2 April 2014 23. årgang 2000 eksemplarer

Nummer 2 April 2014 23. årgang 2000 eksemplarer Nummer 2 April 2014 23. årgang 2000 eksemplarer Friluftsscenen i Thorning Instruktør: Kim Brandt Kapelmester: Flemming Berg 7. juni kl. 14.00 8. juni kl. 14.00 11. juni kl. 19.00 14. juni kl. 11.00 og

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

Fastelavn i Sognehuset, side 16 Kirkeprojekt i Børnehjørnet, side 18

Fastelavn i Sognehuset, side 16 Kirkeprojekt i Børnehjørnet, side 18 Nummer 63 17. årgang April 2014 Crossdag anno 2013, side 13 Fastelavn i Vinderslev Forsamlingshus, side 25 Spejderne, side 30 Cykelsøstrene, side 9 Fastelavn i Mausing Forsamlingshus, side 21 Fastelavn

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Sommeren går på hæld. 49. årgang September - Oktober - November Nr. 4

Sommeren går på hæld. 49. årgang September - Oktober - November Nr. 4 49. årgang September - Oktober - November Nr. 4 Sommeren går på hæld I skrivende stund går årets skønne, varme sommer nu på hæld. Nu går det kalendermæssigt igen mod mørkere tider, og varmen afløses af

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Jeres kirke, jeres gudstjeneste!

Jeres kirke, jeres gudstjeneste! H i n g e - V i n d e r s l e v KIRKEBLAD Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 29. årgang MARTS - APRIL - MAJ 2012 Nr. 2 Jeres kirke, jeres gudstjeneste! Gud bør og ene have

Læs mere

Julemanden var også i Vinderslev Forsamlingshus Luciaoptog på skolen (side 23)

Julemanden var også i Vinderslev Forsamlingshus Luciaoptog på skolen (side 23) Nummer 62 17. årgang Januar 2014 Skoleskibet Danmark (side 30) Minikonfirmanderne (side 16) Dagplejerne på museum (side 32) Teater med Krabasken (side 29) Julemanden var også i Vinderslev Forsamlingshus

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2010 nr. 2 Marts - Maj Påske og grundvand Umiddelbart har de to størrelser ikke meget med hinanden at gøre, men grundvandet kan billedligt give os en fornemmelse

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere

Bibellæsning fra Den Nye Aftale

Bibellæsning fra Den Nye Aftale 8. årgang nr. 3 juni - juli - august 2009 Fadervor i kor I de seneste år er det sket oftere og oftere, at menigheden spontant har sagt ordene fra Fadervor i kor med præsten både ved søndagsgudstjenester,

Læs mere

Juli - august - september - oktober 2015

Juli - august - september - oktober 2015 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2015 Fællessider og så forventer vi at

Læs mere

Bæverne på Hjerl hede

Bæverne på Hjerl hede 68. UDGAVE Februar 2015 Lokalbladet for Estvad og Rønbjerg sogne Læs bl.a. om: Udvikling og forskønnelse Film- og læseklubber Generalforsamlinger Og meget mere Bæverne på Hjerl hede SIDE 2 RØNBJERG-XPRESSEN

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 Kirkelige handlinger.................. s. 2 LEDEREN: Hej med jer...............

Læs mere

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen.

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen. Nummer 11 4. Årgang April 2001 LÆS OM : 25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo, Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv, Regnbueland, Rejsegilde, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om : Side 2 Indhold,

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 27. ÅRGANG NR. 4 DECEMBER 2012 Lys i mørket Fra begyndelsen af september stod vi uden sognepræst, og mange spørgsmål rejste sig, bl.a. hvordan de kirkelige aktiviteter i sognet

Læs mere

Det sker i KIRKEN. Marts April Maj 2014. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE

Det sker i KIRKEN. Marts April Maj 2014. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Det sker i KIRKEN Marts April Maj 2014 Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Det sker i Kirken 2 Marts April Maj 2014 Møder & koncerter Forsiden: 5.A Skole s bidrag til kunst i kirken 2013. Kirkemusikalsk

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 33. årgang Nr. 1 April Maj Juni Juli August 2014 Nyt fra Menighedsrådene "Dine with a Dane" Konfirmation maj 2014 Det er forår - alting spirer frem Kirkeåret - et anderledes år Kirkebladet Brædstrup Tønning

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 28. årgang Nr. 3 September/Oktober/November 2009 Nyt fra menighedsrådene Kirkens Teambuilding seminar Caféeftermiddage på Klippen Organist ved Brædstrup Kirke Ny sognepræst Nyt fra kontaktpersonen Kirkebladet

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2012 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2012 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2012 nr. 2 Marts - Maj lille gren kan standse stærk maskine I januar måned fældede vi en del syge a s k e t r æ e r b a g p ræs t eb o lig en i Levring. Der

Læs mere

Foto: Leif Vestergaard: konfirmation i Fredenskirken. Fredens Sogns kirkeblad

Foto: Leif Vestergaard: konfirmation i Fredenskirken. Fredens Sogns kirkeblad Foto: Leif Vestergaard: konfirmation i Fredenskirken. Fredens Sogns kirkeblad 55. årgang nr. 4 marts/april/maj 2015 Fædrelandet Jeg ved, hvor der findes en have så skøn, hvor søen er blå, og hvor skoven

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2014 Ny præstebolig i Øse Biskoppen kommer på besøg! Øse og Næsbjerg menighedsråd har i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl.

Læs mere

KIRKEBLAD FORÅR. Hammel - Voldby. Indeholder: Opstandelsen. Præsentation af menighedsrådsmedlemmer. Siden sidst i Hammel/Voldby.

KIRKEBLAD FORÅR. Hammel - Voldby. Indeholder: Opstandelsen. Præsentation af menighedsrådsmedlemmer. Siden sidst i Hammel/Voldby. Indeholder: FORÅR Opstandelsen Præsentation af menighedsrådsmedlemmer Siden sidst i Hammel/Voldby I Luthers fodspor Indvielsen af Tinghuset Arrangementer Koncerter Gudstjenester Hammel - Voldby KIRKEBLAD

Læs mere

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013 Kirke & Sogn for Vorgod/Barde & F jelstervang Hyrden fra Betlehem - Jeg har set Messias! Dette er Jesu Kristi legeme og blod! Det er fuldbragt! Jesus lever i dag! Jesus døde på korset for dig! Påskeferie

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Sogneblad for Rønne Skt.Nicolai-Nyt Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Kirkens naboer: Dåben er et godt sted at begynde Hotel Af og sognepræst katolsk Peter Hauge Madsen pigeskole Vi har en stærk tradition

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST 2013 14. ÅRGANG NR. 2 Sommerkirke Vi længes efter at åbne vinduer, at hejse flag, hænge tøj op, komme i haven og råbe hej til naboen, høre børn i haverne

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Påske

dollerup finderup ravnstrup hald ege Påske kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Påske Foråret er opstandelsens tid i hele sin kraft. På samme måde som graven åbnede sig for den opstandne Jesus, således åbner træernes knopper sig og

Læs mere

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG LEVRING

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG LEVRING KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG LEVRING 2015 juni - august Kirkelig vejviser www.kjellerupkirke.dk LEVRING Bygaden 55 Graver: Søren Holten-Møller mail: graverlevring@gmail.com Tlf. 24984309 Organist: Niels

Læs mere