Kom maj du søde milde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom maj du søde milde"

Transkript

1 18. årg. nr. 1 april 2013 Kom maj du søde milde Karlsbjerg Mejeri se side 4 Sogneudflugt se side 12 LEGO Green City se side 30

2 Diverse oplysninger Raklev Kirke Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100 Tlf Mail: Træffes dagligt, undtagen mandag Sognepræst Lisbeth Dyxenburg Raklev Sognehus Tlf Mail: Træffes dagligt, undtagen mandag Kirkekontor: Kordegn Hanne Busch Raklev Sogns Kirkekontor, Raklev Skillevej 1, Tlf Fax: Mail: Kontoret er åbent mandag til fredag kl Torsdag tillige kl Alle henvendelser vedrørende fødselsanmeldelser, attester, navneændringer m.v. bedes rettet til kirkekontoret. Anmeldelse af barnedåb og vielser kan ligeledes rettes til kirkekontoret m.h.t. tidspunkter. Ved dødsfald rettes henvendelse til præsterne. Graver: Ulla Ellelonndal, Raklev Skillevej 1, Mobil: Organist: Niels Kosack Wakabayashi Tlf Mail: Kirketjener: Kaj Ladefoged Tlf Menighedsrådsformand: René Petersen Elledevej 55, 4400 Kalundborg Tlf Kirkeværge: Svend Erik Larsen Tlf Hjemmeside: BESTYRELSE: Formand: Anne-Grethe Andersen Vollerupvej 73 Tlf mobil Mail: Næstformand: Kurt Kristensen Tlf Kasserer: Poul Erik Olsen Tranemosevej 15, tlf Mobil: Sekretær: Kurt Grinderslev Fru Ingesvej 20 Tlf AFDELINGSFORMÆND: Badminton: Kurt Kristensen Skovvej 9, tlf Gymnastik og folkedans: Lone Klitten, Elledevej 65 Tlf Fodbold: Søren Elmelund Kysttoften 17 Tlf / Håndbold: Knud Benkjer, Poppelbakken 6 Tlf til hele bestyrelsen: Uden for bestyrelse: Folkedans: Palle Petersen Ternevænget 8, tlf Røsnæshallen, Elledevej 29, tlf REDAKTIONEN: Hans E. Hansen (redaktør) Lyngknuden 53, tlf RGI-kontoret Røsnæshallen Elledevej Kalundborg Tlf lokal 103 og 104 Telefax: Hjemmeside: Åbningstider: Tirsdag kl Raklev Skole Elledevej 57, 4400 Kalundborg Skolebestyrelse: Formand: Claus Gjeding Olsen Hellemosevej 1 A, 4400 Kalundborg Anne Vibeke Thornild Højlandsvej 19, 4400 Kalundborg Betina Huniche Newberry Gartnervænget 16, 4400 Kalundborg Gitte Roer Elledevej 37 B, 4400 Kalundborg Mette Kristiansen Højlandsvej 28, 4400 Kalundborg Mie Drejø Svenstrupvej 115, 4400 Kalundborg Eva Forsberg Lavlandsvej 22, 4400 Kalundborg Ledelse: Ebbe Glinsvad, skoleleder Kystvejen 70, tlf Anja Olsen, viceinspektør Jeanett Skov, sfo-leder Rævebakken 27, 4400 Kalundborg, tlf Medarbejderrepræsentanter: Malene Lange Susanne Prenslev Kontakt i øvrigt: Pedel: Poul Jensen Klosterparkvej 8, 1. tv. tlf Kontor: Fax: SFO: , Portal: Mail: Raklev Lokalarkiv Bent Erdmann Madsen, formand Lyngvangen 2, tlf Rud E. Larsen, næstformand Brandsbjerg 7, tlf Kate Hansen, kasserer Gl. Nyrupvej 76, tlf Jørgen Woetmann Andersen, sekretær Granlyvænget 32, tlf Villy Hald, arkivleder Rævebakken 10, tlf

3 Af indholdet: Karlsbjerg Mejeri Det lokale andelsmejeris historie og udvikling fortalt af Laurits Randrup. Side... 4 Konfirmander & konfirmationer Årets konfirmander og konfirmationsdatoer for de næste tre år. Side... 8 Det sker i kirken Der er noget for enhver i løbet af forår og sommer, inde og ude. Side Orgeljazz i kirken og genhør med BaSix. Side RGI s generalforsamling Læs formandens beretning og se billeder fra generalforsamlingen. Side RGI s 150-års jubilæum Nu sker det snart: Jubilæet fejres med fest og reception 20 Side... Raklev-Spejderne fylder 40 år Invitation til reception farvel til ildsjæle. Side Sommerfugle i alle størrelser Tag med ud i naturen og bliv klogere på sommerfuglene. Side Sognets oldtid En tyrering af messing? Nej, en edsring af guld fra yngre bronzealder. Side Raklev Skoles Kulturcenter Arne Bang Pedersen, kasserer Højen 36, tlf Kirsten Pedersen Kim Gorm Hansen Anette Warming Lea Thorslund Villy Hald Ebbe Glinsvad Helle Milàn Nielsen Raklev Spejderne Web: raklev-spejderne.dk Facebook: facebook.raklev-spejderne.dk mail: tlf Adresse: Ulvestien 6 8, Kalundborg Se også Raklev Sogneblad på Send gerne linket til andre. Hvordan gør vi sognebladet bedre? Hvad skal vi også have med i bladet? Forslag og ideer modtages gerne af redaktionen. 3

4 Raklev Sogn Karlsbjerg Mejeri Karlsbjergparken. Elledevej nr. 15 hedder Karlsbjergparken og er en samling af lejligheder. Ældre folk i Raklev taler ikke om Karlsbjergparken, men om Mejeriet. For det var nemlig engang Raklevs andelsmejeri. Mejeriets historie starter omkring 1880, og hvis man besøger lokalarkivet i Raklev, kan man finde en del om denne historie. En væsentlig del af den fortælles af Tormod Hansen, som selv har været andelshaver og leveret mælk til Karlsbjerg Mejeri. Det følgende er derfor i det væsentlige Tormod Hansens beretning. 4 Der var landbrugskrise i 1880-erne. Kornpriserne var i bund, og prisen på den smule smør, man lavede på gårdene, var også helt i bund. Man brugte f.eks. dette smør på skibene til at smøre masterne med, så man kan forstå, at dette mastesmør ikke var særligt anset. Men det blev jo også lavet på de enkelte gårde, uden særlig meget mælk at lave smørret af, og uden særlig gode hygiejniske forhold. Herregårdene havde bedre forhold, de havde mere mælk at arbejde med, og ofte havde de særlige lokaler til at forarbejde mælken i. Disse forhold og oplysningstiden, der var udsprunget af højskolebevægelsen, gjorde, at man arbejdede med andelstanken ud over hele landet. Der var også her i Raklev driftige gårdmænd, der startede tanker- ne, således at man kunne starte et andelsmejeri på Karlsbjergbakken i Ellede den 2. august Den første formand var Ole Larsen, Raklev Møllegård, desuden bestod bestyrelsen af Frederik Hooge, Mosbjerggård, Mark Larsen, Lars Rasmussen, Lars Andersen, Laus Jensen, Søren Madsen, Peter Jensen og Jens Olsen. Desværre er det ikke oplyst, hvorfra de nævnte personer kommer. En anden væsentlig ting, der spillede ind, var opfindelsen af centrifugen, så man kunne centrifugere fløden fra mælken i stedet for at skumme den fra. Andelsmejeriet Karlsbjerg byggede på nogle meget detaljerede vedtægter. De enkelte andelshavere kunne låne penge i bank eller sparekasse,

5 Raklev Sogn Mejeribestyrer Gunnar Pedersen og frue. derefter købe andelsbeviser og tegne sig for et vist antal køer, man ville levere mælk fra. Der var også anvisning på, hvilket foder man skulle bruge om vinteren, for at det ikke skulle give afsmag i smørret. Hele tiden kom der nyt. I 1890 vedtog man at opføre et ishus. Man har sikkert ikke haft nogen afkølingsmuligheder, udover kældre. Nu fik man is, hvis det da ellers blev frost om vinteren. Når der var godt med is på gadekær, mergelgrave, moser og søer, blev andelshaverne sendt ud at ise. Så brød man isen op, kørte den hjem til ishuset, hvor det blev pakket ned med tørvestrøelse. Så havde man is hele året. I 1925 var det en mild vinter, så da fik man ikke iset. Det betød store udgifter til is gennem hele den næste sommer. Den første mejerist hed A. Lund. Han havde ikke titlen mejeribestyrer. Lund stod for mejeriet; salget af smør og afregningen med andelshaverne stod bestyrelsen for. Efter ham ansættes en mejeribestyrer, som også står for en del af administrationen. I 1909 kommer mejeriet ind i en alvorlig økonomisk krise. Albertiskandalen ramte også her, idet mejeriet havde sine penge i Den sjællandske Bondestands Sparekasse, og den krakkede i forbindelse med Albertis bedrageri. Det betød, at mejeriet ikke kunne betale leverandørerne. Heldigvis trådte Danske Mejeriers Smøreksport Forening og nogle jyske og fynske mejerier til, så man undgik den helt store katastrofe af konkurser. I 1915 udgives en årbog: Danske Mejerier af G. Ellbrecht, og heri kan man bl.a. læse om Karlsbjerg Mejeri: Oprettet 1887, ombygget leverandører med i alt 1700 køer. Gravet brønd. 4 mejerister får tilsammen kr. i løn. 2 ishuse, 62 m 3, 8-kantet. 16 m. skorsten. Leveret godt 4,5 mill. l. mælk årligt. Formand: gårdejer Chr. Sørensen, Raklev. Han er desuden formand for brugsforeningen og for vandtilsynet. Tidligere formænd: O. Larsen (5 år), F. Hooge (13 år), N. Petersen (5 år). Bestyrer L. P. Rasmussen (født 24/ ). I 1922 var der igen problemer med økonomien. Mejeriet havde skiftet bankforbindelse til Kalundborg Bank, og da den krakkede i forbindelse med krakket på Kalundborg Skibsværft, stod Karlsbjerg Mejeri uden kapital, og andelshaverne fik ingen penge i 3 måneder. Senere lånte man nogle penge, og der kunne udbetales 50 %. I 1924 var mejeriet standset i nogle dage, og mælkekuskene skulle køre til Røsnæs, Kalundborg eller Spangsbro med mælken. Tormod Ansatte. Hansen mener, at det var, fordi man på det tidspunkt fik elektricitet indlagt. Indtil da havde man arbejdet med dampmaskine. I 1934 købte man køleanlæg. Det var et stort fremskridt, for nu kunne man selv lave is, og man kunne køle mælk og fløde. I 1934 viste mejeriet også den sande andelstanke, for man optog i mejeriet et lån, som blev udbetalt til andelshaverne i forhold til den mælkemængde, der var leveret igennem de sidste 10 år. Mejeriet hjalp således andelshaverne til at komme gennem den store landbrugskrise. Mejeribestyrer Rasmussen dør i 1935 efter 30 år på mejeriet. Hans efterfølger bliver en ung mand på kun 27 år. Han kom fra Englevad Mejeri ved Jyderup og var en dygtig mejerist. Desværre viste det sig, at han ikke havde styrken til at drive en forretning, så efter 10 år blev han afskediget af en generalforsamling. Ny mejeribestyrer blev Viggo Jørgensen. I 1946 var der planer om at bygge et helt nyt mejeri. Man købte en grund i Ellede, og her skulle der bygges mejeri med plads til en stor osteproduktion. Det meste af mælken kom fra nordsognet, så man ville slippe for at køre op ad bakken til det eksisterende mejeri. Planerne blev imidlertid droppet, og i

6 Raklev Sogn blev modernisering og ombygning med moderne osteri på Karlsbjerg Mejeri indviet. Mejeriet fungerer nu som et moderne og aktivt mejeri, med god økonomi og god produktion. En søndag formiddag i sommeren 1960 omkommer desværre mejeribestyrer Jørgensen ved en drukneulykke på Kalundborg Fjord. Førstemejerist Gunnar Pedersen blev ansat i stillingen, og han førte mejeriet ind i den mere moderne tid, bl.a. med større fokus på forbedret hygiejne. Tormod Hansen skriver, at der var 75 års jubilæum i Der blev holdt en række taler, men der var ingen, der talte om, at mejeriet nok skulle nå et fejre sit 100-års jubilæum. Allerede på dette tidspunkt var der mange andelshavere, som havde meldt sig ud, idet de ikke mere havde en mælkeproduktion. I 1964 blev Kalundborgegnens Mejerisammenslutning dannet. Karlsbjerg Mejeri fortsatte med osteproduktion. Gunnar Pedersen opfandt en ny skimmelost, en flødeost, som også blev ret populær, men hurtigt viste det sig, at der ikke var mælk nok i omegnen til at opretholde produktionen, så i 1970 blev den sidste mælk indvejet på Karlsbjerg Mejeri. En æra var slut. Ændringerne i dansk landbrug var løbet fra den gamle andelstanke. I 1915 var der 280, der leverede mælk til mejeriet fra ca køer. I 1970 var der kun få tilbage, og i dag er der vel kun én mælkeproducent tilbage her i sognet. Men bygningerne stod der jo stadig. De blev købt af en driftig murermester, som indrettede lejligheder. Disse har gennemgået ombygning og modernisering og fremstår nu som Karlsbjergparken. Men for os, der boede her dengang, vil det stadig bare være Mejeriet. Laurits Randrup Karlsbjerg mejeri ved jubilæet i

7 Raklev Kirke Sidste nyt fra menighedsplejen i Kalundborg Provsti Julehjælp og sommerferie for familier Menighedsplejen i Kalundborg Provsti er en social og diakonal organisation under folkekirken. Vores opgave er at varetage omsorg for særligt udsatte mennesker i alle aldre. Vi kan med stolthed fortælle, at menighedsplejen på baggrund af privat indsamlede midler, donationer fra div. organisationer samt fra indsamlinger fra kirkerne blev i stand til at imødekomme 44 ansøgninger om julehjælp op til julen Det var en stor glæde at være med til at udlevere kasserne til nogen, som virkelig havde brug for det. Desuden fik vi i menighedsplejen arrangeret en meget succesfuld juleaften for ældre og ensomme. På grund af økonomi og adgangsforhold blev juleaften i år flyttet fra Restaurant Fjorden til aktivitetscenteret i Munkesøen. Vi har desuden indgået en aftale om et tæt samarbejde med hjælpetjenesten dér for at kunne trække på hinandens kompetencer. Dette indebar at vi, med hjælp fra hjælpetjenesten og andre frivillige, selv skulle stå for hele arrangementet med alt, hvad det indebar. Takket være det engagement og den vilje til at løfte opgaven, som alle involverede udviste, blev aftenen en succes, og tillige sparede vi mange penge. I det forløbne år har vi desuden i menighedsplejen fået vort eget logo vi har også fået udarbejdet en folder, der fortæller lidt om, hvad menighedsplejen i Kalundborg Provsti er, og hvad vi kan tilbyde. Folderen ligger i Raklev Kirke og Sognehus. Desuden er vi blevet koblet på provstiets hjemmeside fordi menighedsplejen i Kalundborg Provsti har til opgave på sigt at yde hjælp til alle provstiets sogne. Derfor håber vi via provstiets hjemmeside at nå ud til alle sogne. Vi har også nye arrangementer på tapetet i menighedsplejen f.eks. en sommerudflugt for ældre og ensomme her til sommer (se hjemmesiden for oplysninger derom). Ligeledes vil vi arrangere en juleaften for enlige forældre med børn. Vi håber også allerede i år at kunne I det forløbne år har vi desuden fået vort eget logo «sende 3 familier på ferie gennem Folkekirkens Feriehjælp. For tiden forsøger vi at finde frem til 2 frivillige, der vil påtage sig opgaven som rejseledsagere for familierne. Familier, der mener, at de kan komme i betragtning til en gratis ferie i en uge i skolernes sommerferie, er velkomne til at henvende sig til mig ( , mail: Hvis der er nogen, der ønsker at være frivillige i menighedsplejen, tager vi imod med kyshånd. Med venlig hilsen næstformand i menighedsplejen, Lisbeth Dyxenburg. 7

8 Raklev Kirke Konfirmander & konfirmationer Konfirmanderne fra Nyrupskolen. Nyrupskolen 7.a fredag den 26. april 2013 kl Lasse Halskov Andersen Gustav Juul Cholody Lasse Etlar Fjeldgaard Maria Stehn Hansen Camille Høgh Heiberg Mads Emil Jørgensen Sarah Freja Keller Sofia Mei Langeskov Lea Woght Larsen Camilla Lyhne-Hansen Mathias Melin Ida Nørskov Møller Emma Olsen Mathias Olsen Alberte Rydahl Julie Simone Søndergaard Sofie Amalie Thyrring Natascha Mie Warrer 8 Nyrupskolen 7.b fredag den 26. april 2013 kl Kristina Sofia Andersen Julie Klintegaard Antonsen Emil Oliver Hein Bjerre Juhi Andrea Bosendal Vanilla Maegaard Eriksen Sandra Søvig Hjernø Carl Alexander Jackson Nicolai Bo Jørgensen Peter Strange Jørgensen Jonas Emil Kristensen Laura Kristiansen Mathilde Alstrup Sundstrøm Larsen Sille Rune Lindqvist Thilde Malmberg Laura Haulund Melin Viktor Hald Nielsen Tobias Sædder Schiolborg Ditte Toftgaard Sidenius Skolen på Herredsåsen 7.a og 7.c lørdag den 27. april 2013 kl Josefine Ellerup Borcher Uffe Blücher Dahlgaard Emilie Drejø Melanie Dehn Funder Mette Jakobsen Andreas Jensen Philip Ansbjerg Møller Jensen Jonas Kunert Jonas Merling-Petersen Lærke Louise Mollerup Magnus Holtz Nielsen Joshua Bille Gjeding Olsen Lucas Bille Gjeding Olsen Jonas Bückner Pedersen Anna Elisabeth Werth Radmer Ida Drilling Stoltenberg Cecilie Wilstrup-Nielsen

9 Raklev Kirke Konfirmationsdatoer for de kommende år Konfirmanderne fra Skolen på Herredsåsen. Skolen på Herredsåsen 7.b, 7.d, 7.e og Tømmerup Skole lørdag den 27. april 2013 kl Oliver Frederik Biehl Nanna Renée Boisen Magnuss Storm Brix Nicoline Søholt Christensen Mads Creutzburg Christian Jordy Eghoff Rebecca Beyerholm Tonnesen Esbjerg Niels Peter Tølbøll Hansen Tobias Henriksen Mathias Jensen Viktor Walentin Jørgensen Frida Mathilde Madsen Rebecca Rasmussen 2014 St. bededag, den 16. maj Lørdag efter st. bededag, den 17. maj 2015 St. bededag, den 1. maj Lørdag efter st. bededag, den 2. maj 2016 St. bededag, den 22. april Lørdag efter st. bededag, den 23. april Hvem kan blive konfirmeret i Raklev Kirke? Alle unge, som bor i Raklev Sogn, kan blive konfirmeret her, uanset hvor de går i skole. Elever, som går på specialskoler længere væk, kan med fordel gå til konfirmandforberedelse i nærheden af deres skole; der skal så træffes aftale, hvis man ønsker selve konfirmationen i Raklev Kirke. Nyrupskolen Skolen på Herredsåsen Nyrupskolen Skolen på Herredsåsen Skolen på Herredsåsen Nyrupskolen I juni måned besøger præsterne Nyrupskolen, Raklev Skole og Skolen på Herredsåsen, hvor eleverne i 6. klasse får et tilmeldingsbrev til konfirmandundervisningen. Brevet kan også fås ved henvendelse til kirkens kontor og på hjemmesiden. Der er tilmeldingsfrist den 1. juli. Man er altid velkommen til at ringe til en af kirkens præster, hvis der er spørgsmål vedrørende konfirmation. 9

10 Raklev Kirke Kateket Helle Janke takker for gode år som en del af kirkelivet i Raklev Juniorkonfirmandforløbene har hidtil været afholdt indenfor et samarbejde mellem Raklev, Vor Frue, Nyvang, Tømmerup, Årby og Røsnæs sogne. Dette samarbejde er med udgangen af 2012 opsagt, hvorfor min stilling som kateket i det fælles sognesamarbejde også er ophørt. Jeg har været meget glad for at arbejde i og for Raklev Kirke og ikke mindst at arbejde sammen med de mennesker, som har deres gang her. Derfor vil jeg gerne sige tak for at have fået lov til at være en del af kirkelivet i Raklev. Tak for samarbejdet til alle ansatte i kirken, til de frivillige (ikke mindst dem i SOMMERKIRKEN), til skolerne, til chaufførerne og til ALLE BØRNENE og deres forældre Tusind tak for at I har været her og har hjulpet med til alt muligt godt! En ny måde at lave juniorkonfirmandforløb på: I efteråret prøvede vi et nyt koncept for undervisning af juniorkonfirmander, og vi har fået gode og positive erfaringer. Formidling af kristendom for 10-årige var indholdet i forløbet. Formidlingen foregik stadig gennem leg, sang, dans, fortælling, værksteder og samtaler. Det nye vi gjorde var: I stedet for at have én klasse ad gangen blandede vi børnene fra skoler og klasser. I stedet for halvanden time havde vi sammen 3 timer ad gangen. I stedet for kun at inddrage børnene inddrog vi også forældrene, som havde mulighed for at deltage i vores mini-andagter. I stedet for én kateket og deltagelse af de andre fra kirken ved særlige lejligheder var vi én kateket, to præster og fem frivillige, som arbejdede sammen og tog ansvar for forskellige dele af forløbet. Det fungerede rigtigt godt. Med kærlig hilsen Helle Janke Børnekirke Slip for madlavningen og brug ca. 2 timer i hyggeligt samvær med andre børnefamilier. Giv dit barn et naturligt forhold til kirke og kristendom. Hele familien er velkommen i Raklev Kirke den første fredag i hver måned. Vi begynder kl i kirken med en halv times børnevenlig gudstjeneste. Herefter går vi i sognehuset og leger lidt og laver aktiviteter sammen, inden vi spiser børnevenlige retter. Maden koster 25 kr. for voksne, børn spiser gratis. Tilmelding dagen inden, senest kl. 12, til Lisbet Dyxenburg, mobil: Obs: Vi kan altid bruge flere frivillige, som har lyst til at være med til spaghettigudstjenesterne, enten til at lege med børnene eller lave aktiviteter sammen med dem samt være med i køkkenet. Henvend jer til Lisbeth Dyxenburg eller pr. mail Her kan I se datoerne for forårets arrangementer for børn i Raklev Kirke: Fredag den 5. april kl : Påskegudstjeneste Kom og hør om, hvorfor vi fejrer påske. Vi skal også på påskeæggejagt i kirken. Har påskeharen noget med kristendom at gøre? Fredag den 3. maj kl : Om skabelsen Vi skal høre om verdens skabelse, om hvordan alting begyndte. Vi skal også selv skabe! Fredag den 7. juni kl : Udendørs gudstjeneste Guds natur er vores kirkerum, hvis det ikke regner. Efter gudstjenesten griller vi pølser og laver snobrød. Vel mødt til spaghettigudstjenester for de 0-99 årige. Lisbeth Dyxenburg 10

11 Raklev Kirke Sommerkirke Vi gentager succesen med 3 hele dages aktiviteter for alle de børn i Kalundborg, som efter sommerferien skal gå i 4., 5. og 6. klasse. Det foregår i slutningen af sommerferien i og omkring Raklev Kirke. Vi har endnu ikke fastlagt emnet, men invitationen bliver sendt ud på skolerne inden sommerferien. Sæt allerede nu kryds i kalenderen, for vi er mange frivillige, voksne og unge, der glæder os meget til at tage imod de glade børn den 6., 7. og 8. august Lisbeth Dyxenburg Sommerkirke er tre dage fulde af aktiviteter, sjov og alvor. Det gode fællesskab er det bærende i disse tre dage, hvor mange frivillige, voksne og unge er sammen med børnene om at formidle kristendom og kirke på en hyggelig, legende, sjov og udfordrende måde. Seniorkirke FORÅR OG SOMMER 2013 Formiddagsmøder Hver måned har vi et formiddagsmøde for pensionister. Andre, der har tid og lyst til at deltage i arrangementerne, er naturligvis også velkomne. Formiddagsmødet begynder med morgensang kl i kirken, og derefter er der kaffe og brød i sognehuset. Hvert møde vil desuden have et emne, hvor vi synger og hører nogen fortælle. Men der vil også være tid til hygge og snak. Pris for deltagelse: 20 kr. Fredag den 12. april kl : Kirken er med, når du rejser ud i verden. Bo Nygaard Larsen, der er redaktør i Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK, vil fortælle om det danske kirkearbejde under fremmede himmelstrøg. Fredag den 17. maj kl : Eventyrenes land. Niels Wakabayashi viser billeder og fortæller om sin rejse til New Zealand i januar. Tirsdag den 4. juni kl : Sogneudflugt til Birkegårdens Haver. Se omtale her i bladet. Fredag den 19. juli kl : Se, det summer af sol over engen. Sommermøde med sang og samvær ved Niels og Helle. Alle er velkomne, og kirkebilen kan benyttes. Ring dagen før mødet, senest kl. 12, til Karens Minibusser på tlf

12 Raklev Kirke Pilgrimsvandring Kristi himmelfartsdag den 9. maj Tag traveskoene på og deltag i en pilgrimsvandring på Kristi himmelfartsdag i det smukke landskab i Raklev Sogn. Vi begynder med en morgensang i Raklev Kirke kl. 9.30, og derefter vandrer vi ud i det grønne. Vi holder nadver undervejs, hvor vi også spiser vores medbragte madpakker. Vi vil komme til at synge undervejs. Organisten har givet tilsagn om at medbringe et instrument til at ledsage salmesangen undervejs, og der kan kun røbes så meget, at dette instrument ikke bliver orglet! Dagen afsluttes ca. kl i Raklev Kirke, hvor alle deltagere kan få velsignelsen over en kop eftermiddagskaffe. Sogneudflugt til Birkegårdens Haver Tirsdag den 4. juni kl til ca Birkegårdens Haver åbnede i 1996 med en dansk/ engelsk have og er siden udvidet med bl.a. japansk have, præriehave og klosterhave. På denne tid af året står såvel den dansk/engelske som den japansk inspirerede have i fuldt flor og viser sig fra allersmukkeste side. Vi kører i bus fra kirken kl og har hele eftermiddagen i haverne, så der bliver god tid til at komme rundt. Vi får kaffe med boller og lagkage i caféen og kører hjem sidst på eftermiddagen. Pris for deltagelse 100 kr. Tilmelding til kirkens kontor senest torsdag den 30. maj. Tag madpakke med vi byder på vand og frugt undervejs. Alle er hjerteligt velkomne, også selvom man kun ønsker at vandre noget af turen eller blot vil deltage i gudstjenesten. Lisbeth Dyxenburg Liv efter livet Temagudstjeneste søndag den 28. april kl Hvad sker der med os, når vi dør? Det spørgsmål bliver nærværende, når vi mister et menneske, som havde betydning for os eller når vi tænker på vores egen død. I påsken har vi hørt, at Jesus opstod fra de døde for at give os håb overfor døden. Nogle mennesker har erfaringer, der peger på, at der findes liv efter døden; kirken forkynder troen på det evige liv at de døde lever hos Gud. Hvad siger Bibelen og salmerne om det evige liv? Og hvordan kan vi forstå det levende håb, som er Guds gave til os i dåben? De spørgsmål vil gudstjenesten indkredse i læsninger, salmer og musik. HB 12

13 Raklev Kirke»Hvordan kan jeg bede?«enkeltdags-retræte lørdag den 11. maj Bøn er troens åndedræt. Ligesom det er livsnødvendigt for os at trække vejret, er bønnen nødvendig for at give liv i troen. Bøn er at åbne sig for Guds nærvær, hvad enten man beder med ord eller er i stille åbenhed. Et ønske om at give troen plads i sit liv kan meget fint begynde med bøn. Hvis du gerne vil arbejde med bøn og finde dit eget ståsted, er du velkommen til retrætedagen. Jeg vil vejlede i meditativ bøn over Fadervor og præsentere Kristuskransen, som er en bedekrans med perler. Der kræves ikke særlige forudsætninger. Dagen er også en mulighed for at lære retræteformen at kende, hvor der vil være vejledning i afspænding og meditation. Program for dagen kan hentes på hjemmesiden og i kirken. Pris for deltagelse inklusiv kaffe og frokost 50 kr. Deltagerne får et lille hæfte om bøn. Tilmelding til Helle Brink på tlf eller Fælles pinse på amfiscenen i Bregninge Friluftsgudstjeneste i det grønne 2. pinsedag den 20. maj 2013 kl Solnedgangsgudstjenester I år er det 200 år siden, Søren Kierkegaard blev født, og det bliver markeret på mange måder i hele landet. Jeg vil lade vores solnedgangsgudstjenester være inspireret af nogle af Kierkegaards tanker, som spejles i bibeltekster og salmer. Vi mødes i kirken til musik og eftertanke en halv times tid. Program: Torsdag den 11. april kl : Trøst. Torsdag den 2. maj kl : At leve i øjeblikket. Torsdag den 16. maj kl : Glæde. HB Morgenkaffegudstjeneste 14. Juli kl på amfiscenen, AMFI Vestsjælland, Bregninge, 4593 Eskebjerg Alle kirker i hele Kalundborg provsti, lige fra kirken på Sejerø og til Høng, fra Røsnæs og til Snertinge, samarbejder om denne gudstjeneste. Kirkens ansatte rykker arbejdspladsen til amfiscenen i Bregninge og afholder i fællesskab en friluftsgudstjeneste. Der har de øvrige år været omkring 500 mennesker, som har nydt det gode vejr og haft en familiedag sammen. Det er et oplagt udflugtsmål, så pak madkurven og tag familien med og kom til fælles gudstjeneste under Guds himmelhvælv. Vi håber på godt vejr. Der kan læses mere om gudstjenesten på Raklev Kirkes hjemmeside, når tiden nærmer sig. Lisbeth Dyxenburg Solen er for længst stået op klokken 9 om morgenen midt i juli, og fuglene synger så højt, at du alligevel ikke kan sove. Så du kan lige så godt stå tidligt op og komme i kirke. Vi vil holde en tidlig morgengudstjeneste i kirken, og bagefter vil vi nyde en kop kaffe og et friskt rundstykke i det fri (hvis vejret tillader det, ellers går vi indendørs). Alle er velkomne! Lisbeth Dyxenburg 13

14 Raklev Kirke Mission Øst Siden august måned har Raklev Kirke samlet ind til Mission Øst i Nordkorea. Vi er stolte over at kunne overbringe Mission Øst et beløb på kr. Med disse penge har Raklev Kirke været med til at muliggøre, at Mission Øst kan gøre en særlig indsats for de mest udsatte børn i Nordkorea, nemlig børnene på børnehjem. Disse børn lider først og fremmest af underernæring og dermed af mange følgesygdomme. Situationen i Nordkorea er generelt katastrofal. Omkring en tredjedel af landets befolkning er præget af langvarig underernæring. Mission Øst forsøger at hjælpe mange af dem, bl.a. 721 børn på 3 børnehjem, hvor børnene har det forfærdeligt og vil dø, hvis ikke de får hjælp her og nu. Vi takker for de mange bidrag, Raklev Sogns beboere har lagt til Mission Øst. Se mere om Mission Øst på hjemmesiden: Lisbeth Dyxenburg Kirken er med, når du rejser ud i verden Indsamling i kirken til Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK. Hvert eneste år tager titusindvis af danskere ophold i udlandet i en kort eller lang periode. Familier flytter ud, fordi en af ægtefællerne udstationeres, unge studerer, tager job som au pairs eller uddanner sig i et internationalt firma. Andre titusinder rejser rundt i verden. Hvor flest danskere tager ophold, findes de danske sømands- og udlandskirker. Pinse en overset højtid Kirkeårets tre største højtider er jul, påske og pinse. Alle ved, hvorfor vi fejrer jul. Jul handler om Jesu fødsel. De fleste ved også, hvorfor vi fejrer påske. Påsken er knyttet til Jesu død og opstandelse. Men rigtig mange ved ikke, hvorfor vi holder pinse. Hvad står pinse for? Pinsen er den kristne kirkes begyndelse. Derfor kaldes pinsen også 40 procent af DSUK s midler kommer fra private bidrag, så derfor er der altid brug for enhver støtte. Vi er meget glade for den opbakning, vi har i hele landet, og det vidner om, at man gerne vil have en dansk kirke i udlandet, siger Bo Nygaard Larsen fra DSUK. I Raklev Kirke vil der blive samlet ind til DSUK fra april til august. Bo Nygaard Larsen vil fortælle om det danske kirkearbejde under fremmede himmelstrøg i Seniorkirken d. 12. april kl for kirkens fødselsdag. For den fortælling fra Bibelen, der knyttes til pinse, er nemlig fortællingen om Helligånden, der kom til disciplene i form af ildtunger, der satte sig på disciplenes tunger, så de pludselig kunne forkynde budskabet om Guds søn, Jesus. Denne fortælling kaldes også for pinseunderet, fordi disciplene forkyndte og talte og brændte for at fortælle om Jesus, så der den dag var mange, der lod sig døbe i den kristne tro. Pinseunderet betyder, at Gud igen var til stede i verden. Ligesom Gud før var til stede i sin søn, Jesus, er Gud det nu gennem sin ånd. Det fællesskab, der opstod omkring Jesus, da han levede på jorden, døde og opstod, skulle nu udbredes til hele verden. Når denne udbredelse virkelig lyk- 14

15 Raklev Kirke kedes, ses det som Helligåndens værk. Helligånden er et navn, der kun bruges i kirkeligt regi, derfor er det et begreb, der er svært at forstå. Det er luftigt, ukonkret og diffust og kan desværre, som så meget andet i kristendommen, ikke forklares enkelt. Fordi det er så stort, slår vores ord ikke til. Helligånd betyder der hvor der er liv, hvor noget bliver levende og får ånd. Vi kender eksemplet med ordene jeg elsker dig. De er døde og uden betydning, hvis de blot står skrevet på et papir, men i det øjeblik de siges af et menneske, der elsker, får ordene liv og en uendelig stor betydning. Helligånden er den, der på Guds vegne siger til dig: Jeg elsker dig Glædelig pinse fra Lisbeth Dyxenburg Folkekirkens nye logo 1. søndag i advent 2012 lancerede folkekirken et fælles logo. På lang afstand ligner det en filigranbroche i et fintmasket mønster. Tæt på ses et sammensurium af kristelige symboler i en flot palet af farver. Logoet er i sin helhed opbygget af et Dagmarkors i en cirkel, og cirklen er udfyldt af et virvar af små farvestrålende piktogrammer, der hver især er symboler i kristendommen. Således er der KORSET, som er kristendommens centrale symbol på Jesu frelse; HJERTET, som er fundamentet for det hele, nemlig Guds kærlighed til mennesket; KIRKEN peger hen på de konkrete kristne fællesskaber; DUEN, som er symbol på Helligånden, som levendegør Guds budskab om fred; ENGLEN, som er Guds budbringer; DAGMARKORSET, som er indsat som symbol på dåben og har en historisk dimension; ANKERET, som er symbol på håb; SKIBET, som udtrykker den kristne kirke og menighed, og FISKEN, som er kristendommens ældste symbol for Jesus Kristus. På den måde er logoet i sin helhed et flot symbol på vores folkekirke som en bred og mangfoldig helhed. Det er Jacob Jensen Design, der står bag det nye logo. Lisbeth Dyxenburg Orgeljazz i kirken Tirsdag den 14. maj kl Orgeljazz Hvad er nu det for noget? Det er en jazzkoncert med hammondorglet i centrum. Det er jazz med respekt for kirkerummet tilpasset kirkernes særlige akustik. Organisten Kjeld Lauritsen er en af pionererne inden for orgeljazz i Danmark. Han har bl.a. indspillet en lang række CD er i eget navn og sammen med The Organizers. Han medbringer sit eget orgel. Tenorsaxofonisten Jan Harbeck modtog prisen for årets jazz-cd i 2009 for balladealbummet In the Still of the Night. Hans lyriske spil høres desuden med Monday Night Big Band, Ib Glindemanns Orkester og mange andre. Trommeslageren Espen Laub von Lillienskjold er garant for, at musikken swinger også i pianissimo. Han har spillet i en årrække med bl.a. Lillian Boutté, Klüvers Big Band, Matthew Herbert Big Band og Willy Egmose Trio. Musikken spænder fra Duke Ellingtons Sacred Concerts til smukke ballader og danske sange. Alle er hjerteligt velkomne, og der er gratis adgang. Kom og syng med Sanggudstjeneste søndag d. 28. juli kl Sangen vil bære gudstjenesten denne søndag, hvor vi lader orglet holde ferie. Vi synger kendte salmer godt hjulpet af Niels og Bente, som synger for. Det er en dejlig oplevelse, når vores stemmer lyder a capella, og vi i fællesskab synger både salmerne og ritualerne. 15

16 BaSix Døbte Frida Marie Brodersen Godtgemt 19, 1. tv Astrid Katrine Brodersen Godtgemt 19, 1. tv Mathilde Fønlev Nehls Rasmussen Nyrupvænget 16 Nanna Kristine Krarup Nørre Alle 60, 1. th Lærke Klejs Seneca Andaksvej Nicklas Elfving Holm Jørgensen Birkevej Sirius Viktor Wiberg Hansen Byskellet Victor Arne Bidstrup Pedersen Valentin Jensensvej Sille Rune Lindqvist Solbakken Gustav Juul Cholody Kystparken 23 Laurits Juul Cholody Kystparken 23 Mikkel Skovbo Frederiksen Bøgebakken 16 Villads Leth Lorentsen Raklev Skillevej Emma Smith Jauss Madsen Karens Allé 4 Laurits Buur Rønnow Sørensen Hesselbjergvej 22 Koncert i Raklev Kirke fredag den 13. september kl Da Basix gæstede Raklev Kirke i 2007, ventede der en udsolgt kirke, og det blev en meget stemningsfuld koncert. Jeg har fået mange forespørgsler Viede DØDE Kirsten Nielsen Søndergårds Banke Freddy Helmer Bondesen Bredekilde Morten Skou Petersen Arnskovsvej 3, 1. mf 4200 Slagelse Jens Flemming Vognsen Søndergårds Banke Flemming Hansen Munkesøparken 1C, st Anne Mette Brodersen Peter Brodersen Godtgemt 19, 1. tv 2880 Bagsværd siden, om ikke denne succes kunne gentages, og nu er det lykkedes at få dem herud igen. Sæt allerede nu kryds i kalenderen og læs mere om koncerten i næste sogneblad. Billetter kan bestilles på kirkens hjemmeside eller på kirkekontoret fra mandag den 3. juni. Pris kr. 100,- Niels Wakabayashi Calinna Helga Hansen Brian Harry Hansen Skolevænget Svebølle Bjarne Jørgensen Svallerup Landevej Henning Børge Christiansen Elledvænget Inge Gericke Klosterparkvej Tommy Gert Stokholm Nielsen Kystvejen 122A, 1. tv Knud Egon Andreassen Røsnæsvej 69C, Benny Hedengran Herlyng Askeskellet 14, Frederiksberg Rigmor Troest Strandbakken Mona Lisa Greve Bonde Røsnæsvej Leif Frede Jørgensen Rørstræde Lena Lampe Nielsen Gl Røsnæsvej 37 16

17 Gudstjenester i Raklev Kirke april august 2013 = Koret medvirker April Fredag den 5. kl Lisbeth Dyxenburg Guds ord, god mad og glade børn Lørdag den 6. kl Helle Brink Dåbsgudstjeneste Søndag den 7. kl Helle Brink Gudstjeneste Torsdag den 11. kl Helle Brink Solnedgangsgudstjeneste Søndag den 14. kl Helle Brink Gudstjeneste Søndag den 21. kl Lisbeth Dyxenburg Gudstjeneste Fredag den 26. kl Helle Brink St. bededag/ konfirmation - kl Lisbeth Dyxenburg St. bededag/ konfirmation Lørdag den 27. kl Lisbeth Dyxenburg Konfirmation - kl Helle Brink Konfirmation Søndag den 28. kl Helle Brink Temagudstjeneste liv efter livet Maj Torsdag den 2. kl Helle Brink Solnedgangsgudstjeneste Fredag den 3. kl Lisbeth Dyxenburg Guds ord, god mad og glade børn Søndag den 5. kl Lisbeth Dyxenburg Gudstjeneste Torsdag den 9. kl Lisbeth Dyxenburg Kristi himmelfartsdag med vandring Søndag den 12. kl Helle Brink Gudstjeneste Torsdag den 16. kl Helle Brink Solnedgangsgudstjeneste Søndag den 19. kl Helle Brink Pinsedag Mandag den 20. kl flere præster 2. pinsedag i AMFI i Bregninge Søndag den 26. kl Helle Brink Gudstjeneste Juni Søndag den 2. kl Lisbeth Dyxenburg Gudstjeneste Fredag den 7. kl Lisbeth Dyxenburg Guds ord, god mad og glade børn Søndag den 9. kl Helle Brink Gudstjeneste Søndag den 16. kl Flere præster Samarbejdsgudstjeneste i Vor Frue Kirke Torsdag den 20. kl Midsommergudstjeneste for plejehjem og dagcenter med pårørende Søndag den 23. kl Helle Brink Midsommergudstjeneste Søndag den 30. kl Lisbeth Dyxenburg Gudstjeneste Juli Søndag den 7. kl Lisbeth Dyxenburg Gudstjeneste Søndag den 14. kl Lisbeth Dyxenburg Morgenkaffegudstjeneste Søndag den 21. kl Helle Brink Gudstjeneste Søndag den 28. kl Helle Brink Sanggudstjeneste August Søndag den 4. kl Helle Brink Gudstjeneste Søndag den 11. kl Helle Brink Gudstjeneste Søndag den 18. kl Lisbeth Dyxenburg Gudstjeneste Menighedsrådets møder Torsdag den 11. april Torsdag den 16. maj Torsdag den 13. juni Der er ikke møde i juli Torsdag den 15. august Møderne begynder kl med de lukkede sager, men fra kl er møderne offentlige og åbne for tilhørere. Møderne holdes i mødelokalet i Raklev Sognehus, Raklev Skillevej 1. Dagsorden og senere referat af møderne kan ses på opslagstavlen i sognehuset. 17

18 R G I Generalforsamling 2013 Formandens beretning I løbet af året er det lykkedes os at fastholde vores medlemstal. Vi spænder bredt. De fleste har hørt om vores hold mandag formiddag, hvor der kommer gymnaster fra nær og fjern; en anden dag er det de 2-årige og deres forældre, der nyder godt af vores instruktører. Mandag eftermiddag har vi for de 3- til 5-årige en tværgående aktivitet, som er kommet i stand, efter at instruktøren selv har henvendt sig. I håndbold er der fremgang i ungdomsafdelingen. Når foråret kommer, vil der være livlig aktivitet på alle fodboldbaner. Alt sammen kræver mange gode og engagerede ledere, hvilket er en meget stor udfordring for alle afdelinger. Udfordringen er at få uddelt opgaverne, så mange kan give en hånd med, og det dermed er overskueligt at deltage. I bestyrelsen arbejder vi fortsat på, at alle trænere og ledere har kendskab til hjertestarteren og basisviden i førstehjælp. Vi har opfordret til at deltage i de kurser, der er tilbudt alle i Kalundborg Kommune; mange har førstehjælpskursus via arbejde og uddannelse. Vi har afholdt et enkelt idrætsskadekursus. Jeg synes, vi skylder vores aktive og ledere at kunne agere, hvis uheldet er ude. I det forløbne år har jeg været involveret i stor mødevirksomhed. I kommunen arbejdes med et Kløversti-projekt, som jeg synes, det er vigtigt at deltage i, så vi kan få fokus på de stier, som vores aktive kan bruge både til træning og som sikker vej til vores anlæg. Projektet bliver formentlig færdigt i løbet af året. 18 RGI og Røsnæshallens bestyrelser har afholdt enkelte møder med henblik på at udveksle ønsker om anvendelse af hallen og dens faciliteter. Vi har renoveret vores kontor, og næste punkt er vores klublokale, som vi ønsker lidt mere indbydende for vores medlemmer, især for de unge. En del af det at være medlem i en idrætsforening er jo det sociale samvær. Dette vil nok involvere resten af cafeteriet, så vi skal have et samarbejde med hallen. Vores fremtidsudvalg har brugt mange kræfter på kunstgræsbanen. I Kalundborg Kommune skal etableres flere kunstgræsbaner. Vi har i samarbejde med Årby og Kalundborg Hockeyklub udarbejdet et godt gennemarbejdet projekt med anlæggelse af multibaner. Der er givet tilsagn fra kommunen om at gå videre med projektet, så i øjeblikket bruges mange kræfter på at søge fonde. Når det bliver en realitet, vil det betyde, at hockeyklubben vil høre hjemme omkring Røsnæshallen. Vi håber, at projektet kan starte i løbet af sommeren. Når det er på plads, vil vi gå videre med vores fremtidsprojekt. Vi ønsker at samle alle aktiviteter omkring Røsnæshallen, give bedre muligheder for et godt klubliv, mulighed for gode sociale arrangementer og for nye aktiviteter, tiltrække sognets mange små klubber og foreninger, der også kan udnytte lokalerne i løbet af dagen, give grundlag for et godt og velfungerende cafeteria. Visionen er at tilbyde muligheder for hele familien på samme tid; derfor vil vi også arbejde på, at vores udendørs faciliteter kan anvendes til individuel træning, både for børn og voksne. Alt dette kan naturligvis ikke realiseres uden tæt samarbejde med Formanden Anne-Grethe Andersen aflægger sin beretning dirigenten Hans Erik Melchiorsen lytter med. Røsnæshallen, som jo skal være med omkring de fysiske rammer, men vi har brug for professionel hjælp. Derfor vil vi søge midler i fonde, så vi kan komme videre. Vores jubilæum vil blive fejret over flere dage, men lørdag den 28. september håber vi at se jer alle til en festlig og fornøjelig aften. Vi sørger for rigtig god mad og rigtig god musik. Så er resten op til jer. Jeg har et stort håb om, at de mange tidligere RGI er, der er flyttet fra området, også vil komme hjem denne dag, så spred rygtet. På jubilæumsdagen søndag den 6. oktober vil der være reception og aktiviteter i hallen. Alt kan følges på hjemmesiden, som løbende vil blive opdateret. Jeg vil gerne sige tak til de mange, der laver et stort arbejde for RGI i løbet af året, alle trænere, ledere og forældre, der giver en hånd med, når det er muligt. Til støtteforeningen: Specielt tak for den store gave i anledning af Støttens jubilæum. Tak til HF Vestsjælland, forældreforeningen, juletræssælgerne, for sponsorarbejde, tak til Røsnæshallens bestyrelse og halinspektør - og ikke mindst vores samarbejdspartnere udenfor vores matrikel. Tak til bestyrelsen, hvoraf flere har haft deres første år. I har alle udført et stort arbejde. Anne-Grethe Andersen

19 R G I Tak til Svend Aage Hansen RGI s formand overrakte på generalforsamlingen en lille gave til Svend Aage Hansen som tak for hans mange år som RGI s repræsentant i Røsnæshallens bestyrelse. Tak for 45 år som kasserer Poul Erik Olsen fik overrakt en buket blomster og en købmandskurv som påskønnelse for hans 45 år som kasserer for foreningen. Tak til sekretæren Sekretæren Kurt Grinderslev fik en erkendtlighed for sit store arbejde på kontoret og for alle afdelinger. Udvalgene i RGI Efter medlemsmøderne er afviklet, ser udvalgene således ud: Badmintonafdelingen: Formand/Ungdom/repræsentant til bestyrelsen: Jens Kurt Kristensen (valgt 2013) Motionister:Suppleant til bestyrelsen: Per Sørensen (valgt 2012) Sekretær: Mikael Larsen (valgt 2012) Udvalgsmedlem: Birgith Stenderup (valgt 2013) Suppleanter til udvalget Margit Kondrup (valgt 2013) Fodboldafdelingen: Formand: Repræsentant til bestyrelsen: Søren Elmelund (valgt 2012) Udvalgsmedlem/pigeafd.: Jesper Hansen (valgt 2012) Udvalgsmedlem: Jane Back (valgt 2013) Udvalgsmedlem/drengeafd.: Claus Gjelding Olsen (valgt 2012) Udvalgsmedlem/suppleant til bestyrelsen: Anders Mortensen (valgt 2013) Suppleanter til udvalget, deltager i alle møder på lige fod med udvalget: Ingen Uden for udvalget, deltager i alle møder på lige fod med udvalget: Seniorafd.: Kim Strange Jørgensen, Herbert Rasmussen Administrator: Kurt Grinderslev Gymnastikafdelingen: Formand: Repræsentant til bestyrelsen, Lone Klitten (valgt 2012) Udvalgsmedlem og suppleant til bestyrelsen: Claus Blak Walther (valgt 2012) Udvalgsmedlem: Rie Alvheygg (valgt 2013) Udvalgsmedlem: Gitte Johansen (valgt 2013) Udvalgsmedlem: Line Edelgrand (valgt 2013 for 1 år) Suppleanter til udvalget, deltager i alle møder på lige fod med udvalget: Palle Petersen (valgt 2013) Mogens Olsen (valgt 2013) Håndboldafdelingen: Formand: Repræsentant til bestyrelsen, Knud Benkjer (valgt 2013) Udvalgsmedlem og suppleant til bestyrelsen: Bettina Simonsen (valgt 2013) Udvalgsmedlem: Tom Jensen (valgt 2012) Udvalgsmedlem: Pia Hansen (valgt 2012) Udvalgsmedlem: Rikke Madsen (valgt 2012) Suppleanter til udvalget: Ingen 19

20 R G I Ruth Jensen stopper efter 20 år i Støtten Efter knap 20 år i Støtteforeningen for Røsnæshallen og RGI valgte Ruth Jensen at sige stop med bestyrelsesarbejdet. Formanden i Støtteforeningen Erik Larsen takkede for de mange år på Støttens generalforsamling. RGI s 150-års jubilæum fejres i flere omgange, de vigtigste datoer er: Lørdag den 28. september kl i Røsnæshallen Vi holder en stor jubilæumsfest med lækker mad og god dansemusik. Det er vores håb, at rigtig mange vil benytte dagen til at hygge sig med gode venner, og især håber vi, at mange tidligere medlemmer vil finde sammen og bruge festen til at mødes og få nogle fornøjelige timer med nuværende medlemmer. På selve dagen søndag den 6. oktober vil der være reception kl Forskellige aktiviteter i hallen. Det er ikke spor for tidligt at opsøge gamle holdkammerater og arrangere en festlig aften. Følg med på vores hjemmeside, som løbende bliver opdateret med oplysning om aktiviteter og om billetsalg. Anne-Grethe Andersen 20

21 R G I 21

22 R G I Banefordeling foråret 2013 Svenstrupvej Kalundborg Tlf Udendørs træning 22

23 R G I Nyt spillersæt Fodboldpigerne fra Raklev U mandshold har fået nyt spillersæt af JBM Kalundborg ApS v./kim Hansen. Holdet har spillet 7- mands fodbold under SBU Sjælland og endte med en flot førsteplads. Bagerst fra venstre: Kim, Julie, Iben, Anna, Rie og Tom. Forrest: Caroline, Josephine, Karoline, Caroline, Laura og Cecilie, samt liggende Kathrine. Mange tak til vores sponsorer. Landsmestre Dameseniorholdet årgang kunne ikke få en bedre placering ved Landsmesterskaberne i indendørs, end tilfældet var. Holdet blev nemlig landsmestre En stor tak til forældreforeningen for tilskuddet, så pigernes deltagelse blev mulig. Øverst fra venstre: Louise Mieskiewicz, Stine Bøggild, Camilla Petersen. Nederst: Cecilie Buchberg og Rikke Christensen. Palle og Mogens Træningstiderne kan ses på under fodbold adskillige af årgangene er startet op med træningen men kontakt trænerne for de forskellige hold for nærmere information. Telefon: Mobil:

24 Raklev-Spejderne Raklev-Spejderne fylder 40 år For 40 år siden opstod en spejdergruppe i Raklev og det skal fejres. I den forbindelse afholder Raklev- Spejderne reception i vores hytter på Ulvestien 6 8 den 22. april kl Kom og mød alle de tidligere og nuværende frivillige og få en snak om gamle dage. Ligger du inde med informationer om gamle frivillige eller gode historier, så hører vi meget gerne fra dig. En lejrplads rejses på Spejdernes Lejr sidste sommer. Raklev-Spejderne har nu eksisteret i 40 år, og det fejres d. 22.«Farvel til store ildsjæle Susanne Chordt Hansen har gennem de sidste 5 år været en af Raklev-Spejdernes primære børneledere. Raklev-Spejderne har gennem de sidste år været et af de mange steder, hvor Benny og Susanne Chordt Hansen har lagt deres fritid. Familien Chordt Hansen har været engageret i både børnearbejde og andet frivilligt arbejde i spejdergruppen, men det sluttede desvær- re ved årsskiftet, da familien måtte flytte. Benny Chordt Hansen har været bestyrelsesformand for Raklev- Spejderne gennem mange år. Han har i den tid brugt mange timer hver uge for at bevare børnearbejdet på Ulvestien. Benny har i den seneste tid været meget engageret i Raklev-Spejdernes deltagelse ved Spildopmagerne i Kalundborg. Vi har altid kunnet regne med Benny, hvis vi manglede mandskab til en indsamling, forklarer gruppeleder Hans Henrik Jørgensen. Men Benny har ikke kun været med ved indsamlingerne, han har også været ansvarlig for dem gennem de seneste år, fortsætter han. Også Susanne Chordt Hansen har været en meget aktiv del af Raklev- Spejderne. Susanne har været en af vores primære børneledere gennem de sidste 5 år, fortæller gruppelederen. Susanne står bl.a. bag konceptet FamilieSpejd, som Raklev-Spejderne har afprøvet gennem de seneste år. Konceptet tilbyder børnefamilier at have gode oplevelser sammen (både børn og voksne) og lære en masse om naturen og friluftslivet. Det er to meget engagerede frivillige, som Raklev-Spejderne mister. Vi er kede af at måtte sige farvel til to ildsjæle som Benny og Susanne, og vi værdsætter al den tid og de kræfter, som ægteparret har lagt hos Raklev-Spejderne, siger Hans Henrik Jørgensen. Vi ønsker Benny og Susanne held og lykke fremover og håber, at de finder andre steder at lægge deres store engagement. 24

25 Raklev-Spejderne Raklev-Spejderne tilbyder nu klassefester for alle børn i klasse Hva så er du klar til en forlænget weekend med idræt og fest? I det kommende forår vil Raklev- Spejderne tilbyde klassefester til alle 0.- til 3.-klasser i Kalundborg. Det gør spejdergruppen, da man ønsker at give børnene nogle gode oplevelser sammen. En klassefest med Raklev-Spejderne fokuserer på at lave aktiviteter for både børn og forældre. Aktiviteterne giver klassen nogle gode oplevelser, der kan styrke sammenholdet. En klassefest med Raklev-Spejderne består af en række aktiviteter under temaet Dyrenes Rekorder. Børn og forældre skal prøve at løbe om kap med geparder og se, om de er klogere end en ugle. Aktiviteterne bringer børn og voksne tættere sammen i en sjov leg. Er du interesseret i at få en klassefest for dit barns klasse, så kan du kontakte Raklev-Spejderne på eller Her kan vi fortælle mere om konceptet og evt. aftale nærmere omkring netop jeres klasse. Alsidig hjælp til det meste... Kørsel med 8,5T 2 akslet lastbil med kran og bagtip Levering af: Grus - Sten - Sand - Stabil - Skærver og Flis Bortkørsel af: Bygge- og Haveaffald Starthjælp 12/24 V % Havearbejde Anlægsarbejde Belægningsarbejde Støbearbejde Støttemure Vognmand Ole Jørgensen Tlf Vi udfører det meste og til aftalt tid... Anlægsarbejde Leif Nielsen Tlf

se det summer af sol over engen... 16. årg. nr. 2 August 2011 Lisbeth Dyxenburg atter tilbage se side 16

se det summer af sol over engen... 16. årg. nr. 2 August 2011 Lisbeth Dyxenburg atter tilbage se side 16 16. årg. nr. 2 August 2011 se det summer af sol over engen... Lisbeth Dyxenburg atter tilbage se side 16 Anne Holten Mortensen takker af se side 17 Suveræne mestre se side 21 Diverse oplysninger Sognepræst

Læs mere

18. årg. nr. 2 august 2013. Sommer i sognet

18. årg. nr. 2 august 2013. Sommer i sognet 18. årg. nr. 2 august 2013 Sommer i sognet Besøg hos Lars Pedersen se side 4 Ny sognemedhjælper se side 8 Jubilæumsaktiviteter se side 25 Diverse oplysninger Raklev Kirke Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken

Læs mere

15. årg. nr. 3 December 2010

15. årg. nr. 3 December 2010 15. årg. nr. 3 December 2010 En sommerhilsen i vinterkulden Diverse oplysninger Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100 Træffes dagligt, undtagen mandag Tlf. 59 51 30 28 Mail: hebr@km.dk Sognepræst

Læs mere

Tema: Tre generationer under samme tag

Tema: Tre generationer under samme tag 11. årg.. nr. 3. december 2006 Tema: Tre generationer under samme tag Diverse oplysninger Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100 Træffes dagligt, undtagen mandag Tlf. 59 51 30 28 Mail: hebr@km.dk Sognepræst

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

Soffen på supersjov sommerkoloni side 7. Fra 2. til 1. division side 20. Nyt lokalblad for Stilling-Gram side 2

Soffen på supersjov sommerkoloni side 7. Fra 2. til 1. division side 20. Nyt lokalblad for Stilling-Gram side 2 STILLING GRAM PÅ Fra 2. til 1. division side 20 Soffen på supersjov sommerkoloni side 7 Nyt lokalblad for Stilling-Gram side 2 #1 SEPTEMBER 2011 TVAERS.MOLLERS.DK I dette nummer: lokalportræt af SuperBrugsen

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Marts April Maj 2012 Vejledning

Læs mere

Forfølg drømmen om Stilling-Gram-borgere i udlandet. Påskeæggeløb i sognegården. Kirken side 18. SIF side 8. Lokalportræt: danbolig Side 22

Forfølg drømmen om Stilling-Gram-borgere i udlandet. Påskeæggeløb i sognegården. Kirken side 18. SIF side 8. Lokalportræt: danbolig Side 22 Påskeæggeløb i sognegården Kirken side 18 Forfølg drømmen om Stilling-Gram-borgere i udlandet SIF side 8 #1 MARTS 2013 -GRAM-TVAERS.DK Lokalportræt: danbolig Side 22 Leder Redaktionen Kære læsere Af Lisbeth

Læs mere

Vejrup Endrup. Der blev kæmpet bravt om at få tønderne slået i stykker da Børnehaven var i Fritidscenteret for at slå katten af tønden.

Vejrup Endrup. Der blev kæmpet bravt om at få tønderne slået i stykker da Børnehaven var i Fritidscenteret for at slå katten af tønden. Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Der blev kæmpet bravt om at få tønderne slået i stykker da Børnehaven var i Fritidscenteret for at slå katten af tønden. 24. årgang Nr. 2 2015 Foreningsregister:

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

LOKALT NYT. Alsønderup U9 er Hillerøds bedste fodboldhold. Magic Torsdag på Kulsviergården. Idrætslejr 2011 for både de små og store

LOKALT NYT. Alsønderup U9 er Hillerøds bedste fodboldhold. Magic Torsdag på Kulsviergården. Idrætslejr 2011 for både de små og store Alsønderup Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Bendstrup Alsønderup U9 er Hillerøds bedste fodboldhold Arresø Nejede Tulstrup Vester Strødam Magic Torsdag på Kulsviergården Lykkesholm Sønder Strødam

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Fowli flyver igen - Kirke-Nyt Sponsorklub - Vandværker - Borgerforeninger

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Fowli flyver igen - Kirke-Nyt Sponsorklub - Vandværker - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Fowli flyver igen - Kirke-Nyt Sponsorklub - Vandværker - Borgerforeninger Gadespejl - Sparekassefonden - Århundreder Nummer 65 maj-august

Læs mere

Jungshoved Nr. 2 Sommer 2008 Årgang 4

Jungshoved Nr. 2 Sommer 2008 Årgang 4 Jungshoved Nr. 2 Sommer 2008 Årgang 4 INDHOLD Løst og fast... 4 Med Holger på farten (5)... 6 Nyt fra Jungshoved Skole... 12 ASF-Dansk Folkehjælp... 14 Lokalrådet... 16 Idrætsforeningen... 18 Pensionistforeningen...

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 33. årgang Nr. 1 April Maj Juni Juli August 2014 Nyt fra Menighedsrådene "Dine with a Dane" Konfirmation maj 2014 Det er forår - alting spirer frem Kirkeåret - et anderledes år Kirkebladet Brædstrup Tønning

Læs mere

Nr. 1 - Marts 2014. 7. årgang. Vækst Huzet Bykærvej 4

Nr. 1 - Marts 2014. 7. årgang. Vækst Huzet Bykærvej 4 H as l e Nyt Nr. 1 - Marts 2014 7. årgang Vækst Huzet Bykærvej 4 Hasle Byting Indhold Redaktion: Knud Erik Olsen Storegade 37 B, 3790 Hasle Tlf. 56 96 48 25 E-mail: k.e.olsen@mail.dk Søren Finne Østergade

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

HØST HADBJERG ØDUM SELLING TIDENDE MARTS 2008 25. ÅRGANG

HØST HADBJERG ØDUM SELLING TIDENDE MARTS 2008 25. ÅRGANG HØST MARTS 2008 25. ÅRGANG HADBJERG ØDUM SELLING TIDENDE Side 3 Landsbyerne dyster i paratviden og faglige evner Side 13 GYMO 82 har 25 års jubilæum Side 20 Skolebestyrelsen præsenteret Side 22 Afsked

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup. Kirkebladet - Se midtersiderne

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup. Kirkebladet - Se midtersiderne August 2012 4. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Fodbold Herre Senior skriver historie Dagplejen tog imod prinsgemalen Kirkebladet - Se midtersiderne Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk >> Indholdsfortegnelse Præsten skriver........................

Læs mere

Vejrup Endrup. Nyt. For Vejrup og Vester Nykirke sogne

Vejrup Endrup. Nyt. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Puslingeholdet havde hareører på til gymnastikopvisningen. Efter opvisningen måtte man gerne være fjollet til fotografen. 17. årgang Nr. 2 2008 Foreningsregister:

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 2 36. årgang April 2013. Petanque

Beboerblad for. Nr. 2 36. årgang April 2013. Petanque Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 2 36. årgang April 2013 Petanque 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26 80 91 49 Børge Carlsen 23 72 03 51 Marianne Espenhain 58 54 84 58 Ib Jensen 58

Læs mere

Soffen ta r på vikingetogt. side 12. Sommer i højt gear side. #2 JUNI 2013 STILLING-GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thuen Tandklinik Side 22

Soffen ta r på vikingetogt. side 12. Sommer i højt gear side. #2 JUNI 2013 STILLING-GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thuen Tandklinik Side 22 Soffen ta r på vikingetogt side 12 Sommer i højt gear side 25 #2 JUNI 2013 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thuen Tandklinik Side 22 Leder Redaktionen Kære læser Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036 2527

Læs mere

orris sogneblad Marts 2015 Læs inde i bladet om Huset (Billedet på forsiden) side 5 Ny halbestyrer i Borris side 14 Cykelture med kaffekurv side 52

orris sogneblad Marts 2015 Læs inde i bladet om Huset (Billedet på forsiden) side 5 Ny halbestyrer i Borris side 14 Cykelture med kaffekurv side 52 orris sogneblad Marts 2015 Læs inde i bladet om Huset (Billedet på forsiden) side 5 Ny halbestyrer i Borris side 14 Cykelture med kaffekurv side 52 1 Billeder fra Grønland. Andreas B. Pedersen Tekst side

Læs mere

De ni sogne. Sommerkirke

De ni sogne. Sommerkirke De ni sogne Sommer 2011 Juni, juli og august Frydendal Hjembæk Holmstrup Jyderup Kundby Mørkøv Skamstrup Stigs Bjergby Svinninge Sommerkirke Børn fra 4., 5. og 6. klasse var sidste år med til Sommerkirke

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere