Kirkebladet. for Næsbjerg og Øse sogne. 15. årgang nr. 4 September/oktober/november år med Marianne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet. for Næsbjerg og Øse sogne. 15. årgang nr. 4 September/oktober/november 2015. 25 år med Marianne"

Transkript

1 Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 15. årgang nr. 4 September/oktober/november år med Marianne

2 Friluftsgudtjeneste Vi minder om friluftsgudstjenesten i Tambours Have søndag den 30. august kl Der er gratis adgang kl Efter gudstjenesten er der mulighed for at købe kaffe m.v. Gudstjenesten arrangeres i et samarbejde mellem præster og menighedsråd i V. Starup, Agerbæk, Fåborg, Årre, Grimstrup, Rousthøje, Thorstrup, Horne, Næsbjerg og Øse sogne. Alle er velkomne til en anderledes gudstjeneste under åben himmel! Tak for 25 år! af Marianne Lesner, sognepræst i Øse og Næsbjerg sogne Høstgudstjeneste med Munkekoret Medarbejderne ved Øse og Næsbjerg kirker og provsten i Varde provsti har på skift fortalt i kirkebladet om deres arbejde. Nu er det blevet min tur, og den oplagte årsag til, at det netop er dette nummer af kirkebladet, jeg skriver til, er, at det i september er 25 år siden, jeg blev ansat som sognepræst i Øse-Næsbjerg pastorat. 2 Der er fælles høstgudstjeneste for vores to sogne i Øse kirke den 27. september kl Vi får i år besøg af et svensk kor der består af ca. 20 mænd fra Munka - Ljungby, en mindre by i Skåne, lidt nord for Helsingborg. De besøger Varde Mandskor, fra fredag den 25. til søndag, den 27. september. De har deres ægtefæller med og bor på hotel Arnbjerg. Lørdag øver de to kor sammen om formiddagen, er på tur til Vesterhavet om eftermiddag og giver koncert i festsalen på Lunden om aftenen. Søndag kl kommer de så til Øse Kirke og synger til høstgudstjenesten. Herfra kører de hjem. Der er indsamling i forbindelse med gudstjenesten. Når den er slut, serveres der kirkekaffe. Alle er velkomne. Så mange år Da min mand og jeg flyttede hertil med to piger på 6 og 2 år, havde vi ikke troet, at vi skulle blive. Det er nemlig meget almindeligt blandt præster, at man skifter embede en eller flere gange undervejs. Men jeg er blevet, for jeg har været og er stadig meget glad for Øse og Næsbjerg sogne. Så her fik børnene deres 3

3 barndomshjem, her synes vi, vi hører til. Når jeg nu kigger på præstetavlen i Øse kirke, kan jeg se, at vi skal 194 år tilbage for at finde en præst, der har været her længere end jeg, og det var Hans Hjerrild, der virkede fra Hvorfor er der så mange præster, der skifter embede en, to eller flere gange undervejs? Jeg tror, det hænger sammen med, at præstearbejdet af mange opleves mere og mere slidsomt og belastende, som årene går. Grunden til det er, at man kender beboerne i sognene bedre og bedre år for år, man kommer jo tættere og tættere på, når man mange gange i en og samme familie har døbt, konfirmeret, viet og begravet. Jeg har været ind over fire generationer i rigtig mange familier i både glæde og sorg, ja i enkelte familier fem generationer. Men selv om det er slidsomt, er det jo samtidig en kæmpegave. Jeg har valgt at se på gaven i stedet for sliddet, og jeg er derfor blevet her i stor taknemmelighed over den gavmildhed, åbenhed og fortrolighed, jeg har mødt. Præstens tre ben I maj måned hørte jeg biskop Elof Westergaard tale om præstens selvforståelse. Præsten skal huske, at hun eller han står på tre ben, sagde Elof Westergaard: kaldet, udnævnelsen og kollatsen. Det vil jeg bruge som udgangspunkt, nu hvor det er blevet min tur at fortælle om mine opgaver. Kaldet Kaldet betyder, at præsten af menighederne er kaldet til at udføre arbejdet med at forkynde, undervise og øve sjælesorg i sognene. Jeg har prøvet at holde mig for øje, at det budskab, som ikke er modtaget, heller ikke er afsendt, derfor må man som præst bestræbe sig på at sende budskabet, så det bliver modtaget. Jeg søger mod det enkle og billedrige i mine prædikener både til gudstjenester, bryllupper og begravelser og også i undervisningen og i sjælesorgen, og håber, at menighederne også sætter pris på det. Evangelium betyder godt budskab, og vi, der skal forkynde, undervise og øve sjælesorg i kirken, har virkelig også et godt budskab at komme med og dele med andre. Der er noget at sige. Livet er godt og givet os af Gud. Livet er ikke kun tomhed og mørke. Vi lykkes slet ikke altid med dét, som vi ved, vi skal og mest også gerne vil, men det betyder ikke, at vi er fortabte. Gud viser ikke den bort, der kommer til ham med tomme hænder. Gud frelser os ved sin søn Jesus Kristus, der er os nær i Helligånden. Hver gudstjeneste, hver begravelse, hvert bryllup, hver konfirmationsforberedelse, hver samtale med minikonfirmander, dåbsforældre, brudepar, sørgende efterladte eller med dem, der bare gerne vil have en samtale med præsten, skal bære dette frem i en eller anden form. Ikke alene som en tale til mennesker, men i en samtale med mennesker ud fra det sted og det liv, der er er deres. Opgaven er at 4 5

4 finde vejen, så det bliver formidlet. Taknemmeligheden hos præsten er stor, når det lykkes. Udnævnelsen Udnævnelsen betyder, at præsten af kirkeministeren er sat til at være en del af sognenes bestyrelse ved at være født medlem af menighedsrådene, og at præsten som tjenestemand er forpligtet på personregistrering (kirkebogsføring) og anden statslig administration. Som udnævnt af kirkeministeren er jeg derfor født medlem af Øse og Næsbjerg menighedsråd. Sammen med de øvrige menighedsrådsmedlemmer skal jeg arbejde for kirkens liv og vækst. Som født medlem er man også forpligtet på at holde sig orienteret om sognenes økonomi og tage del i beslutningerne herom. Derfor deltager jeg så vidt muligt i budgetsamrådene for alle menighedsråd i provstiet, og jeg gør mit bedste for at tage del på lige fod med de øvrige menighedsrådsmedlemmer i arbejdet omkring økonomien, beslutning om anlægsarbejder, personaleforhold mm. Som tjenestemand er jeg desuden forpligtet på at holde mig orienteret om kirkelig lovgivning og at være tro over for de opgaver, som staten måtte pålægge mig. Kollatsen Kollatsen er det brev, hvormed biskoppen overdrager præsteembedet til den, der er kaldet af menighederne og udnævnt af kirkeministeren til det. Brevet læses op af provsten ved præstens indsættelse i kirkerne, og kollatsen betyder, at biskoppen har sagt ja til at føre tilsyn med præstens embedsførelse og dermed sikre, at evangeliet forkyndes ret, at dåb og nadver forvaltes efter forskrifterne, og at præsten også er en del af den store kirke de helliges samfund også ud over Øse-Næsbjerg pastorat! Jeg fik kollats af biskop Helge Skov. Det var hans anbefaling af mig til menighederne, og hans løfte om at ville føre tilsyn med mit virke hjalp mig fra første færd til at opfatte mig selv som et led i den lange kæde af præster, der er gået forud for mig, og til at se mig selv som en del af det kollegiale fællesskab, jeg indgår i, både med de øvrige præster i stiftet og i provstiet. Jeg har siden 1990 haft fire biskopper: Helge Skov, Niels Holm, Elisabeth Dons Christensen og den nuværende biskop Elof Westergaard, som engang var min studiekammerat. Efterhånden er jeg jo ældre end både provsten og biskoppen! Glæden ved det daglige virke Alle tre dele, kald, udnævnelse og kollats, skal samles og udfoldes i det daglige virke blandt de mennesker, der bor i sognene. Jeg glæder mig over, at vi hen over året har så fin en kirkegang, som vi har. Det er dejligt, at vi har et rigt facetteret gudstjenestetilbud gennem kirkeåret med 6 7

5 krybbespil, adventsgudstjenester med De Ni Læsninger og kormedvirken, julegudstjenester, nytårsgudstjenester, familiegudstjenester, gudstjenester for børnehave- og dagplejebørn, folkeskole- og efterskoleelever, FDF og DDS, og gudstjenester med særlige temaer, barnevogns-, frilufts-, høst-, allehelgens-, senior-, plejehjems- og musikgudstjenester, men jeg finder også en stor glæde ved de små, rolige gudstjenester, der er indimellem, hvor der måske kun kommer 8-10 personer til gudstjeneste. Jeg glæder mig over, at vi har så god tilslutning til konfirmationsforberedelsen, og sætter især stor pris på at være med til at åbne konfirmandernes øjne for gudstjenestens kvaliteter, og engagere dem i den, så de føler sig hjemme i den. Minikonfirmanderne kommer med forventningsful- de øjne og godt humør, og vi gør, hvad vi kan, for at give dem en god oplevelse. Jeg glæder mig over det fine arbejde, der lægges i babysalmesangsforløbene, som er så givende for alle parter, og sætter stor pris på kirke-skolesamarbejdet. Jeg glæder mig over samtalerne med dåbsforældre og brudepar og over at få lov til at medvirke på nogle af de største dage i deres liv, hvor de kommer til kirke med deres små eller for at sige ja til hinanden. Jeg glæder mig over den fortrolighed, som folk viser mig, når livet er blevet svært, og jeg bliver tilkaldt til sygehus, hospice eller plejehjem, eller når jeg bliver bedt om at komme i hjemmene ved kriser, sygdom og dødsleje, eller når jeg kommer på besøg efter begravelser og bisættelser, og jeg glæder mig over, at jeg kan få lov til at forkynde evangeliets livgivende ord på trods af sorg og død, når der skal siges farvel til et menneske, vi holdt af. Jeg glæder mig over, at vi har to velfungerende menighedsråd, som vil sognene det bedste. Jeg glæder mig over det fine sam- arbejde blandt kirkens ansatte. Jeg glæder mig over vores kirkeblad, vores sogneaftener, seniordag og alt det andet, som jeg foretager mig enten alene eller sammen med andre, og jeg glæder mig over, at jeg gennem tiden har haft tre kompetente præstesekretærer. Så er der noget, som jeg slet ikke har nævnt. Det, som ingen ser kun min familie. Det er naturligvis de mange timer til forberedelse, jeg tænker på. Når folk viser en så stor tillid, som tilfældet er, vil man også gerne give noget godt tilbage, og det kommer jo ikke af sig selv. Der skal lægges mange timer og mange kræfter i at gøre arbejdet så godt, man kan, men det giver jo mangefold igen, når det lykkes! Dette var, hvad jeg valgte at fortælle om præstens arbejde med en stor og hjertelig tak for, at jeg har fået lov til at virke her siden , og jeg håber, det bliver til flere år endnu! Med de bedste hilsner Marianne Lesner 8 9

6 I forbindelse med Marianne Lesners 25-årsjubilæum 25-års- Næsbjerg den Næsbjerg Menighedsråd fra 1990: Eske Madsen Ida Mølholm Villy Lauridsen Preben Kristensen Hans Møller Vera Bruun Jørgen Vind havde et lille møde og så tilbage i tiden, da vi skulle have en ny præst. I foråret 1990 meddelte vores hvor både provsten og biskoppen jubilæum daværende præst Frede Dalum, at var til stede som rådgivere. Her han havde fået stilling som præst blev Marianne Lesner indstillet ved Treenighedskirken i Esbjerg. til kirkeministeriet som ny præst Vi stod derfor over for at skulle i Øse / Næsbjerg sogne. have en ny præst til Øse / Næsbjerg sogne. Stillingen blev slået teolog og skulle derfor præste- Marianne Lesner var nyuddannet op, og der kom 17 ansøgere. Det indvies inden indsættelsen i Øse var dejligt med så mange. Det / Næsbjerg pastorat. Det foregik i var en meget spændende periode Ribe Domkirke, en festdag, hvor for menighedsrådene i Øse / en stor del af menigheden var Næsbjerg, og det gav anledning mødt op. Mariannes Lesners første gudstjeneste i Næsbjerg kirke til mange fælles menighedsrådsmøder. Vi besluttede, at alle var den 23. september. I september er det 25 år siden, at Marianne Lesner blev ansøgere blev inviteret til samtale, så vi kunne præsentere vores rianne fra det gamle menigheds- Der skal lyde en stor tak til Ma- ordineret og indsat som præst i Øse og Næsbjerg kirker. Det fejres den 20. september med følgende program: kirker og præstegård, en god råd, der var med til at ansætte Kl gudstjeneste i Næsbjerg Kirke. Efter gudstjenesten er der samling i konfirmandstuen med champagne få et indtryk af menighedsrådene mange nye initiativer både for måde, hvorpå ansøgerne kunne dig. Du har stået i spidsen for og kransekage, saft og snoller til børnene. og omegnen, hvor de skulle have børn, voksne og ældre. Vi ser deres virke. Det endte med, at vi tilbage med stolthed, at det var Kl koncert i Øse Kirke med gruppen Jazz og havde fire til prøvegudstjeneste dig, vi fik ansat som præst. Stort salmer. Efter koncerten samles vi i Kirkehuset/telt, hvor (som alle prædikede ud fra den tillykke med de første 25 år. der bliver serveret sandwich og lidt sødt. samme tekst). Det foregik ikke i Håber, vi kan have dig som præst Alle er meget velkomne til begge arrangementer. vore egne kirker, men i nabokirkerne Fåborg, V. Starup, Årre og Mange hilsner i mange år frem. Grimstrup. Menighedsrådet anno 1990 Med venlig hilsen Vi havde igen fælles menighedsrådsmøde på Nordenskov kro, Jørgen Vind Øse og Næsbjerg menighedsråd 10 11

7 Salmemaraton I samarbejde med flere andre sogne i Varde provsti fortsætter vi projekt salmemaraton, hvor salmebogen synges igennem fra ende til anden. På 10 tirsdage i vinterhalvåret mødes vi til salmesang kl Hermed en lille oversigt: Dato Kirke Salmenumre Bejsnap kirke Østerlund kirkesal Lønne kirke Henne kirke Øse kirke Janderup kirke Næsbjerg kirke Ølgod kirke Billum kirke Varde kirke Strellev kirke En bedstemors fortælling - om barnevognsgudstjenesten den En dejlig forårsdag i april var der afslutning for babysalmesang i Øse Kirke. Vi var 2, som ikke havde overværet dette før, en bedstemor og et menighedsrådsmedlem, men allerede inden vi nåede Øse Kirke, var humøret højt, solen skinnede, så man kunne ikke andet end være i godt humør, dagen godt begyndt er jo halvt fuldendt. Vi havde en rigtig god oplevelse, 10 fantastiske børn og deres familier, først og fremmest de stolte mødre, som skulle vise lidt om hvad Babysalmesang - efterår 2015 de havde lavet i sidste 7 tirsdage. Fra den til den mødes vi 7 tirsdage kl i konfirmandstuen og slutter med barnevognsgudstjeneste i Vi kunne se, hvordan Birgitte Moos gik rundt og sang for hvert enkelt Næsbjerg kirke lørdag den kl Birgitte Moos fra musikskolen i Varde leder endnu engang den musikalske del. jo kun var mellem 4 mdr. og 8 mdr. Se, hvordan børnene reagerede på barn, man kunne se, at børnene vidste, hvad der skulle ske, selv om de Skriftlig indbydelse sendes til de familier, som har fået barn i perioden 1. januar til 30. juni i år. Alle nybagte mødre/forældre kan kun opfordres til at møde op den sæbeboblerne, så det var en rigtig god oplevelse. Kom og vær med sammen med øvrige nybagte mødre (og også gerne fædre!) 22.9., når den nye sæson starter. Til barnevognsgudstjenesten er det også hele familien, vi håber på Tak til Birgitte Moos, Marianne Lesner og ikke mindst de frivillige at se med begge forældre, søskende, bedsteforældre og faddere. hjælpere Else Møller og Ruth Madsen, de så alle ud til at hygge sig, Gudstjenesten er naturligvis for enhver, der har lyst til at være og vi hørte heldigvis, at de gerne alle ville fortsætte. med, også selv om man ikke har direkte tilknytning til småbørnsfamilierne. De, der har været med, siger, at det er en rigtig fin Så kære alle nybagte forældre, benyt jer endelig af tilbuddet, spørg oplevelse! nogle af mødrene, der tidligere har været med, vi tror, alle siger, det er ML supergodt. Vera Bennetsen bedstemor 12 13

8 14 Konfirmandindskrivning Konfirmationsdatoer i 2016: Øse kirke: 1. maj Næsbjerg kirke: 8. maj Indskrivning til konfirmation finder sted i forbindelse med familiegudstjenesterne den 4. oktober. Det bliver i Øse kirke kl og i Næsbjerg kirke kl Efter gudstjenesterne serveres der en forfriskning, hvorefter vi fortsætter med selve indskrivningen. Konfirmationsforberedelsen er tilrettelagt i samarbejde med Næsbjerg skole ud fra de retningslinjer, som er fastlagt af kommunens skoleforvaltning og Varde Provsti i fællesskab. Der bliver forberedelse i 2 morgentimer à 45 minutter, 1 gang ugentligt, fra uge 43 i år til uge 17 i 2016, dog vil nogle uger være aflyst af hensyn til skolens undervisning. Derfor vil en del af forberedelsen blive afviklet uden for skoletiden. Det kan være som undervisning om aftenen eller i weekenden. Vi arbejder på at tilbyde konfirmanderne forskellige aktiviteter. Konfirmanderne kan godt allerede nu sætte X i kalenderen på to datoer i efteråret. Først ved fredag, den 23. oktober, hvor vi skal til arrangement med friluftsgudstjeneste, spisning og aktivitet i Rolandhytten kl sammen med Rousthøje-konfirmanderne. Dernæst ved lørdag, den 21. november kl , hvor vi sammen med konfirmandforældrene skal se teaterforestillingen Pust i Næsbjerg kirke kom og hør mere ved indskrivningerne! Vel mødt til årgang ! Jeg glæder mig meget til at være sammen med jer omkring noget meget, meget vigtigt: livet selv, kirken, kristendommen, troen, håbet og kærligheden! Lørdagskonfirmation fra 2018 ML Menighedsrådene har besluttet at imødekomme de mange ønsker, som vi har modtaget, om at få konfirmation om lørdagen. Derfor vil der fra 2018 være konfirmation i Øse kirke den første lørdag i maj og i Næsbjerg kirke den anden lørdag i maj. Seniordag Når det er muligt, holder vi seniordag den første fredag i november, men i år kan vi ikke få planlægningen til at gå op, og derfor holder vi seniordag fredag, den 30. oktober kl Programmet bliver således: Kl. 9.30: Morgensangsgudstjeneste i Næsbjerg kirke Kl : Formiddagskaffe Kl : Billedforedrag med Poul Marcus om Vestkystlinjen: På tur langs Jyllands vestkyst. Kl : Middagsmad med dessert og kaffe Kl : Sangtime med sognepræst Pernille Troldborg. Hold øje med Ugeavisen, når dagen annonceres i begyndelsen af oktober. Så vil de sidste og ikke uvæsentlige detaljer såsom tilmelding og pris være på plads. Fra Pernille Troldborg har vi fået følgende appetitvækker: Tak for invitationen til at medvirke med sang og spil ved jeres årlige seniordag. Jeg glæder mig til at besynge efteråret sammen med jer. Ja, ikke kun det, for vi skal vidt omkring i sangbogen. Fællessangen krydres med anekdoter, digte og småfortællinger, der på den ene eller den anden måde drager paralleller til vores hverdagsliv, med alle de smukke og skæve nuancer, det måtte indeholde. Der bliver med garanti noget til smilebåndet og til eftertanken. Pernille Troldborg På genhør! 15

9 Fra Poul Marcus har vi fået denne omtale: På tur langs Jyllands vestkyst En cirka 560 kilometer lang asfalteret cykelsti fører hele vejen fra den tyske grænse i Rudbøl til Skagen, og undervejs passerer den gennem nogle af Danmarks vildeste og mest varierede landskaber. Den tur følger jeg i billedforedraget.vi starter ved Skibbroen i Tønder, og fortsætter gennem Nationalpark Vadehavet, marsklandet, klitter, heder og går i detaljer, hvor helt særlige forhold gør sig gældende. Der vil blive vist billeder af og fortalt om alt fra kyskhedsbælter af jern, lovprisende gravstenstekster med billeder af kommandører og deres familier til flotte arkitektoniske bygningsværker. Vi skal se nærmere på sluser, sluseværker, digeprojekter, fyr, kirker og kirkegårde med gruopvækkende minder fra mange forlis og strandinger. Undervejs besøger vi øerne: Rømø, Mandø, Fanø, Langli, Jegindø, Thyholm og Vendsyssel. Op gennem Thy Nationalpark når vi forbi tyskernes forsvarsstillinger fra 2. verdenskrig til Løkkens lyksaligheder og havets bid i kystlandet for at ende turen på Skagens Odde. Her slutter foredraget med en fortælling om kunstnerkolonien - guldalderens storhedstid. BUSK-familiegudstjenester År efter år er det en tilbagevendende begivenhed, at vi fejrer BUSKdagen med familiegudstjenester. Børn Unge Sogn Kirke dagen er fastlagt til den sidste søndag i oktober, i år er det den 25. oktober. I Øse kirke er det kl , i Næsbjerg kirke er det kl , og musikken til gudstjenesterne leveres af Crux Band. Gudstjenesten planlægges af gudstjenesteudvalget for familiegudstjenester i samarbejde med FDF og DDS, og børn og unge derfra medvirker i henholdsvis Øse og Næsbjerg. Desuden medvirker konfirmanderne. Det er gudstjenester med noget for alle! Vel mødt! På vegne af gudstjenesteudvalget, FDF og DDS, Alle helgen Alle helgens søndag ligger hvert år på den første søndag i november. I Øse og Næsbjerg kirker holder vi gudstjenester, hvor vi mindes de døde, og navnene på sognets døde og begravede siden sidste alle helgens søndag læses op fra prædikestolen. Den 1. november er der gudstjeneste i Øse kirke kl og i Næsbjerg kirke kl Forud for alle helgen sendes brev med orientering og indbydelse til de efterladte. Konfirmanderne medvirker ved lystænding. Dåbsjubilæum I år fejrer vi de små dåbsjubilarer ved familiegudstjenesterne den 22. november, i Øse kirke kl og i Næsbjerg kirke kl Alle, der har lyst, kan komme og være med. I år sendes skriftlig indbydelse til sognenes børn født i Mødeudvalget ML

10 PUST - teater i Næsbjerg kirke Øse sogn Fra den 25. marts 2015 til den 17. juni 2015 Dåb Liv Petrine Heltborg Reading, den 12. april (Pia Krogstrup Heltborg og Philip Reading, Bolhede) Lørdag, den kl får vi besøg af teateret Svantevit med forestillingen Pust. Forestillingen er en del af konfirmationsforberedelsen, så der er mødepligt for konfirmanderne. Forestillingen er også åben for alle andre. Efter opførelsen i kirken er der stå-kaffe og et stykke kage i konfirmandstuen, 20 kr. for voksne, gratis for konfirmander og andre børn. "Pust" er en åben dukketeaterforestilling, der inddrager kirkens rum og akustik som medspiller i en musikalsk og poetisk rejse gennem det gamle og det nye testamente. I forestillingen møder vi pigen Gerda, der stiller nogle af de spørgsmål, som dukker op hos et moderne barn, der kommer ind i kirken. Gerda møder en underfundig herre, der bor i kirken. Han kender svarene og svarene bliver til dramatik. Svantevit puster liv i de gamle fortællinger - fra skabelse til pinse. Pust handler om det hele - om det livgivende pust, om forholdet mellem Gud og menneskene og Guds geniale plan. Dukketeateret Svantevit sætter påske- og pinsebegivenhederne ind som højdepunkter i en dramaturgi, der starter ved Adam, Eva, Kain, Abel, Noah og fortsætter til Jesus og Helligånden. Med skiftende dukkespilteknikker og soloviolin etableres en poetisk og sammenhængende fremstilling, der sætter påsken og pinsens begivenheder i perspektiv. Midlerne er den udtryksfulde sammenfletning af levende musik, humor og fortryllende billeder, som er blevet Dukketeater Svantevits særkende, og som indbragte teatret Den Fynske Kulturpris 2010 for forestillingen Noahs Ark. Vi håber, at mange har lyst til at være med til denne fine oplevelse! Jonathan Bo Lisberg, den 12. april (Susanne Knudsen Lisberg og Anders Peter Lisberg, Sig) Albert Johannes Bæk Eskildsen, den 17. maj (Rikke Bæk Pedersen og Frank Gubi Eskildsen, Varde) Oliver Leonard Petersen, den 13. juni (Karina Andersen og Michael Leonard Petersen, Nordenskov) Lærke Møller Baatz, den 13. juni (Anna Møller Jensen og Morten Baatz, Nordenskov) Vielser Jonna Refshøj Pedersen og Povl Jørgen Hohwü Tegewaldt, Bolhede, den 5. juni Anna Møller Jensen og Morten Baatz, Nordenskov, den 13. juni Dødsfald og begravelser/bisættelse Henry Jensen, Oksbøl, den 3. april, bisat den 8. april, Øse kirke, Aal kirkegård Sven Erik Ladefoged, Nordenskov, den 19. april, begravet den 23. april Hold dig orienteret på Facebook! Søg på Øse og Næsbjerg kirker. Synes godt om et enkelt klik, og du vil hver uge blive holdt ajour med aktiviteter og gudstjenester i ML sognene

11 Næsbjerg sogn Fra den 25. marts 2015 til den 17. juni 2015 Dåb Frederik Thorslund Søvig, den 5. april (Pia Thorslund Jørgensen og Anders Søvig, Næsbjerg) Maja Petrine Jensen, den 19. april (Tula Sofie Petrine Marie Sørensen og Martin Møllenbach Jensen, Næsbjerg) Vielser Madeleine Mortensen og Lasse Mortensen, Knoldeflod, den 30. maj Dødsfald og begravelser/bisættelse Ketty Jensen, Årre, den 26. marts, bisat den 1. april Karen Jensen, Ølgod, den 20. maj, bisat den 30. maj Martin Thomsen Uhre, Næsbjerg den 12. juni, begravet den 17. juni Besøg og hjemmealtergang Jeg kommer meget gerne ud på besøg både i hjemmet og på sygehuset. Kan man ikke komme til gudstjeneste af den ene eller den anden grund, kommer jeg også gerne og holder en lille gudstjeneste med altergang i hjemmet eller på sygehuset. Man skal blot ringe til mig, så laver vi en aftale. Husk, at man også kan ringe efter mig ved sygdom, livskriser eller til et dødsleje. Marianne Lesner Kirkelig vejviser Kirkekontoret Sønderskovvej 121, Øse, 6800 Varde, tlf Sognepræst Marianne Lesner Sønderskovvej 142, Øse 6800 Varde tlf , Træffes bedst efter aftale. Præstesekretær Gerda Frederiksen træffes tirsdag kl på kirkekontoret. Øse sogn Graver Flemming Nielsen, på kirkegården: , tlf. privat Præstesekretæren Alle henvendelser om attester og navnesager kan med fordel rettes til præstens sekretær, som træffes på kirkekontorets telefon hver tirsdag formiddag, bedst mellem kl eller send en mail til Gerda Frederiksen på Kirkebil Der kører gratis kirkebil til alle gudstjenester i begge kirker. Bestilles hos: Varde Taxa, tlf , senest kl dagen før. FDF Kredsleder: Martin Bennetsen, tlf Organist Anne-Margrethe Bundgaard, tlf Kirkesanger Else Marie Vagtborg, tlf Kirkesanger Lund Frederiksen, tlf Menighedsrådsformand Finn Bech-Petersen, tlf Kirkeværge Jan Jensen, tlf Næsbjerg sogn Graver Niels Ove Andersen, på kirkegården: , tlf. privat Organist fælles med Øse Kirkesangere fælles med Øse Menighedsrådsformand Bjarne Hestbech tlf Kirkeværge Jonna Bjerg, tlf Indre Mission Formand: Søren Arnbjerg, tlf KLF Kirke & Medier Villy Lauridsen, tlf Redaktion Finn Bech-Petersen (ansvarshavende), Jane Jensen, Ruth Hofman Madsen og Gurli Ladefoged. Materiale til kirkebladet kan sendes til: Deadline til næste nummer: 1. oktober

12 Sognekalenderen Søndag, den Friluftsgudstjeneste i Tambours Have kl Tirsdag, den 1.9. Salmemaraton i Bejsnap kirke kl Tirsdag, den Salmemaraton i Østerlund Kirkesal kl Søndag, den Sognepræstens 25-årsjubilæum fejres med gudstjeneste i Næsbjerg kl og kirkekoncert i Øse kirke kl Tirsdag, den Næsbjerg menighedsråd holder offentligt menighedsrådsmøde i konfirmandstuen kl Onsdag, den Øse menighedsråd holder offentligt menighedsrådsmøde i Kirkehuset kl Søndag, den Fælles høstgudstjeneste i Øse kirke kl , med korsang ved Munkekoret, indsamling og kirkekaffe. Tirsdag, den Salmemaraton i Lønne kirke kl Søndag, den Familiegudstjenester og konfirmandindskrivning i Øse kirke kl og i Næsbjerg kirke kl Tirsdag, den Tirsdag, den Onsdag, den Konfirmanderne fra Næsbjerg sogn indleder deres forberedelse i konfirmandstuen kl Øse menighedsråd holder offentligt menighedsrådsmøde i Kirkehuset kl Torsdag, den Konfirmanderne fra Øse sogn indleder deres forberedelse i konfirmandstuen kl Fredag, den Konfirmandarrangement i Rolandhytten kl Søndag, den BUSK-familiegudstjenester med Crux Band, Øse kirke kl , hvor FDF medvirker, Næsbjerg kirke kl , hvor DDS medvirker. Desuden medvirker konfirmanderne. Tirsdag, den Gudstjeneste på Solhøj kl Næsbjerg menighedsråd holder offentligt menighedsrådsmøde i konfirmandstuen kl Salmemaraton i Henne kirke kl Fredag, den Seniordag fælles for sognene i Næsbjerg kirke og konfirmandstuen kl Søndag, den Alle helgensgudstjenester, Øse kirke kl. 9.30, Næsbjerg kirke kl Navnene på sognets døde nævnes fra prædikestolen. Tirsdag, den Tirsdag, den Lørdag, den Barnevognsgudstjeneste med afslutning for babysalmesangsholdet, fælles for sognene, Næsbjerg kirke kl Tirsdag, den Næsbjerg menighedsråd holder offentligt menighedsrådsmøde i konfirmandstuen kl Onsdag, den Øse menighedsråd holder offentligt menighedsrådsmøde i Kirkehuset kl Lørdag, den Teaterforestillingen Pust med Svantevit i Næsbjerg kirke kl , derefter kirkekaffe. Søndag, den Dåbsjubilæum for årgang 2010 i Øse kirke kl og i Næsbjerg kirke kl Tirsdag, den Salmemaraton i Øse kirke kl Gudstjeneste på Solhøj Der er gudstjeneste på Solhøj den 27. oktober kl Pianist og kirkesanger medvirker. Efter gudstjenesten mødes vi til kaffebord. Alle er meget velkomne

13 Gudstjenesteliste for Øse og Næsbjerg kirker Sommer 2015 Dato Øse Næsbjerg Bemærkninger TH ka TH ka 13. s. e. trin Se Næsbjerg 9.00 CL 14. s. e. trin. Fælles for sognene Se Næsbjerg CL Dåbsgudstjeneste. Fælles for sognene Ingen NK Ingen NK Der henvises til nabokirker KK JG 25-årsjubilæum ka + k Se Øse ka ka a 9.30 a 19. s. e. trin. 17. s. e. trin. Fælles høstgudstjeneste med korsang, indsamling og kirkekaffe. Familiegudstjenester med konfirmandindskrivning Ingen NK Ingen NK Der henvises til nabokirker ka ka BUSK-gudstjenester (Børn-Unge-Sogn- Kirke) Se Næsbjerg 9.30 Morgensangsgudstjeneste ved Seniordag ka ka Alle helgens søndag Ingen NK Ingen NK Der henvises til nabokirker Se Næsbjerg Fælles barnevognsgudstjeneste a 9.30 a 24. s. e. trin Dåbsjubilæum ka 9.30 ka 1. søndag i advent. TH = friluftsgudstjeneste i Tambours Have. CL = Charlotte Locht. ka = kontinuerlig altergang. a = altergang. k = kor medvirker. NK = der henvises til nabokirker. KK = kirkekoncert. JG = jubilæumsgudstjeneste. Hvor intet andet er anført, er gudstjenesterne ved Marianne Lesner.

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 16. årgang nr. 1 December 2015 januar/febuar 2016 Mens vi venter - gennem 4 adventssøndage skriften Det, der tæller, og den bygges op i et vekslende forløb med 3 ingredienser,

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 3 Juni/juli/august 2014 Vores konfirmander deltog den 10. april i rollespillet Luthers Nøgle sammen med knap 600 andre konfirmander Kirkens fødselsdag

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 16. årgang nr. 4 September/oktober/november 2016 Minikonfirmand afslutning i Øse kirke 31. maj Salmemaraton I samarbejde med flere andre sogne i Varde provsti fortsætter

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 15. årgang nr. 1 December 2014 Januar/februar 2015 Velkommen til et nyt kirkeår, der begynder 1. søndag i advent med familiegudstjenester med krybbespil Krybbespil

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 1 December 2013 januar/februar 2014 3. klasserne øver sig i denne tid, for de skal optræde med krybbespil ved gudstjenesterne på 1. søndag i advent.

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 15. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2015 Den nye konfirmandbygning i Næsbjerg NYT NYT NYT - Spaghettigudstjeneste Vi har i Øse menighedsråd besluttet os for at prøve,

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 17. årgang nr. 4 September/oktober/november 2017 Salmemaraton I samarbejde med flere andre sogne i Varde provsti fortsætter vi projekt salmemaraton, hvor salmebogen

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 4 September/oktober/november 2014 Til teltgudstjenesten ved sportsfesten i Nordenskov, var altertavlen lavet af børn fra SFO i Nordenskov skole. Det

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 17. årgang nr. 3 Juni/juli/august 2017 Kirkens fødselsdag Pinsen er kirkens fødselsdag, og vi har en god tradition for at invitere de mindste skolebørn til gudstjeneste

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

Kirkebladet. for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet. for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 11. årgang nr. 3 Juni/juli/august 2011 Minikonfirmander Menighedsrådene i Øse og Næsbjerg har i dette forår ansat Laila Wentzel fra Glejbjerg som minikonfirmand-underviser.

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 15. årgang nr. 3 Juni/juli/august 2015 Babysalmesang Babysalmesang i Øse og Næsbjerg kirker er en dejlig stund hver uge. Kvalitetstid med barnet er i højsædet. Der

Læs mere

Bibellæsning fra Den Nye Aftale

Bibellæsning fra Den Nye Aftale 8. årgang nr. 3 juni - juli - august 2009 Fadervor i kor I de seneste år er det sket oftere og oftere, at menigheden spontant har sagt ordene fra Fadervor i kor med præsten både ved søndagsgudstjenester,

Læs mere

Hvor ska vi hen, du? 6. årgang nr. 4 september - oktober - november 2007. - høstgudstjeneste, sogne- og samtaledag i Øse sogn

Hvor ska vi hen, du? 6. årgang nr. 4 september - oktober - november 2007. - høstgudstjeneste, sogne- og samtaledag i Øse sogn 6. årgang nr. 4 september - oktober - november 2007 Hvor ska vi hen, du? - høstgudstjeneste, sogne- og samtaledag i Øse sogn Det ligner efterhånden en tradition, at der hvert år holdes sognedag i Øse sogn.

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej for Sogn Her bor de... nternetadresser... 9, 9, tlf. 46 97 41 46 14 41 14 tlf. 97 jjs@km.dk jjs@km.dk Stoltenberg Stoltenberg Højgårdsparken 90, 90, Højgårdsparken tlf. 97 tlf. 46 97 50 46 52 50 52 aaserobert@gmail.com

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Hjerm Vestre kirke Graver og kirketjener: Morten Gert Hansen Kirkevej 18, 7560 Hjerm tlf. 21 20 27 43 mail: hjermvkirkegaard@gmail.com Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing.

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing. Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Friluftsgudstjeneste i Tambours Have

Friluftsgudstjeneste i Tambours Have 7. årgang nr. 3 juni - juli - august 2008 Friluftsgudstjeneste i Tambours Have For tredje gang holdes der i august friluftsgudstjeneste i Tambours Have. Første gang var det alene for Øse og Næsbjerg sogne,

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirkebladet Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirken har mange vinkler og perspektiver. Nutidig bøn til nutidig Forårskoncert Herre Vor Gud, himmelske far Vi takker dig for den

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

REJSE TIL ROM OG POMPEII SEPTEMBER 2009 FOR ALLE INTERESSEREDE Orienterende møde tirsdag den 25. november kl. 19.30 i Helle-Hallen

REJSE TIL ROM OG POMPEII SEPTEMBER 2009 FOR ALLE INTERESSEREDE Orienterende møde tirsdag den 25. november kl. 19.30 i Helle-Hallen Kirkenyt nr. 46 2008 MENIGHEDSRÅDSVALG 2008 Som omtalt i sidste nr. af Kirkenyt er der valg til menighedsråd i alle landets sogne her til efteråret. Sidste frist for indlevering af kandidatlister er sidst

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG Lys KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn JUNI JULI AUGUST 2012 VIBORG Menighedsrådsvalg 2012 Gudstjeneste i Vestervang Kirke Tanker om konfirmationstiden Aktiviteter Sogneudflugt Babysang Gudstjenesteliste SOGNENYT

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 47. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2016 Kære konfirmander, kære faddere, familie, kære konfirmationsgæster Forårssolen skinner og fla get er hejst. Her ved kirken og rundt omkring

Læs mere

Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015

Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015 Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015 2 Ord til eftertanke Vi mindes de afdøde, men vi forkynder Kristus Vi er meget tæt forbundet med de mennesker, der er døde. Når det gælder vores nærmeste

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d SEPTEMBER - NOVEMBER 2013 provstens orlov Kirkeministeriet har bevilget provst Hasse N. Jørgensen, Askov, studieorlov i tre måneder (sept., okt., nov.). Studieorloven har til

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2

nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2 IRKE nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2 39. årgang Nr. 3 2012 Juni-Juli-August Konfirmationerne er over os og det er således

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

2016 oktober november december

2016 oktober november december 2016 oktober november december Praktisk information Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet menneske i fortrolighed.

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 12. årgang Efteråret 2010 Nr. 4 Padesø Kirke PRÆSTEN Friluftsgudstjenesten på Kongsdal Vi havde regnet med, at der ville komme mange til vores friluftsgudstjeneste på Kongsdal

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 25. fra. Bov og Holbøl sogne. September 2011.. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne.

Nyhedsbrev nr. 25. fra. Bov og Holbøl sogne. September 2011.. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne. Sogneaftener 2010 i Bov og sogne Nyhedsbrev nr. 25 fra Bov og sogne September 2011.. Bov og sogne Præster, organister og aktivitetsudvalg i begge sogne Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og sogne. Bov d.

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.km.dk På På kirkeministeriets hjemmeside kan kan Kirkesanger:

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.km.dk På På kirkeministeriets hjemmeside kan kan Kirkesanger: Her bor de... Internetadresser... Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermvestrekirke.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Mail: www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke 2011 Mission Rindum Kirkes opgave er at forkynde det kristne budskab i mødet med mennesker der, hvor de er, og samtidig være tro over for kirkens

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Sommeren er tiden, hvor vi kan glæde os over naturens farvestrålende sommerfugle - her ses dagpåfugleøje. Foto: Bent Thøgersen Første maj Mig først! Tilbage i

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

En uge af en landsbypræsts dagbog

En uge af en landsbypræsts dagbog En uge af en landsbypræsts dagbog Jég har verdens bedste arbejde. Men det er også et krævende job de fleste af døgnets vågne timer beskæftiger jeg mig med min præstegerning. Jeg har virket i disse to prægtige

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 Jul i Padesø Kirke PRÆSTEN MENIGHEDSRÅDET ADVENT NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Advent og jul i Padesø Kirke Også i år indleder vi adventstiden

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere