MARTS - MAJ. sjørslev almind lysgaard. marts - maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARTS - MAJ. sjørslev almind lysgaard. marts - maj 2014"

Transkript

1 MARTS - MAJ 1 sjørslev almind lysgaard marts - maj 2014 SALmarm14.indd :52:22

2 2 kirkebladet Kirkerne i julen 2013 v. Hans Werner Klausen Julen 2013 blev fejret med gudstjeneste den 24. om eftermiddagen i pastoratets tre kirker. Disse tre gudstjenester var alle velbesøgte. Kirkerne var fyldte til sidste plads. For rigtig mange er det en dejlig tradition, at familien følges ad i kirke og hører julens budskab. Unge mennesker, som er flyttet hjemmefra og bor andre steder i landet, får hilst på skolekammerater og gamle legekammerater, som de måske ikke har set siden sidste jul. For år tilbage bestemte menighedsrådet, med biskoppens tilladelse, at der juledag kun skal være gudstjeneste i to af pastoratets kirker, sådan at det går på skift, hvilken kirke der ikke er gudstjeneste i. Denne beslutning blev taget dels ud fra menighedsrådets ønske om, at pastoratets beboere skal føle sig hjemme i alle tre kirker, og dels ud fra den erfaring man har for, at tilslutningen til eftermiddagsgudstjenesten juledag ikke er stor, Det har vist sig, at juledagsgudstjenesten i Lysgaard aldrig er særlig velbesøgt. Sognet er ikke så stort og de fleste har været i kirke juleaften og bliver så hjemme juledag. Både i Almind og i Sjørslev er tilslutningen god. Dog er Juledag var der gudstjeneste i Lysgaard kl og i Almind kl Til tjenesten i Lysgaard var der seks kirkegængere, hvoraf de fire var udensogns. Til kl tjenesten i Almind var der deltagere. SALmarm14.indd :52:24

3 MARTS - MAJ den begge steder bedre til tjenesten end til kl Skal der fremover kun være èn tjeneste i pastoratet juledag? I så fald skal den gå på omgang mellem alle tre kirker, så der hvert tredje år er gudstjeneste juledag i ens egen kirke. -Hvis der kun er èn tjeneste skal det så være kl eller kl ? -Eller skal der være juledags gudstjeneste i to kirker. I så fald i Almind og Sjørslev, sådan at Lysgaard kirke tages ud af den turnus der køres efter nu. Hvis det skal være sådan vil 2. juledags gudstjeneste altid blive i Lysgaard. Præster og Menighedsråd vil gerne høre hvad sognenes beboere mener om disse spørgsmål. Tal eller skriv til præsterne eller menighedsrådsmedlemmerne, eller skriv gerne et indlæg til kirkebladet og giv din mening til kende. Hvad er menighedspleje? 3 Menighedspleje v. Else Mikkelsen Menighedspleje er en selvstændig, frivillig sammenslutning, som er tilknyttet et sogn i folkekirken. En menighedspleje kan have ansvar for sociale opgaver, fx økonomisk støtte og maduddeling (især ved juletid). Menighedsplejen er oftest finansieret ved indsamlinger og donationer. Den første menighedspleje i Danmark blev oprettet i 1873 i København. Forbilledet var hentet i Tyskland, hvor menighedspleje bestod i hjemmesygepleje udført af protestantiske diakonisser, som var knyttet til den lokale sognekirke. Før ca tilbød mange danske menighedsplejer gratis sygepleje til fattige; denne funktion blev med tiden overtaget af kommunal hjemmesygepleje. I nogle sogne har menighedsplejen ansvar for ansættelse af sognemedhjælpere, besøgstjeneste eller ældremøder. Menighedspleje i Sjørslev, Almind og Lysgård sogne På nuværende tidspunkt er der ikke en menighedspleje i vore sogne. Menighedsrådet overvejer i øjeblikket at oprette en menighedspleje hos os også. I første omgang bliver der efter alt sandsynlighed kun tale om økonomisk støtte til f.eks. julehjælp. Menig- fortsættes på næste side SALmarm14.indd :52:25

4 4 kirkebladet Kirkebogen siden sidst Døbte 24. november 2013 i Almind Kirke: Noah Klitte Thougaard, Birgittelyst 30. november 2013 i Sjørslev Kirke: William Døssing Christensen, Sjørslev 30.november 2013 i Sjørslev Kirke: Victoria Astrup Steiniche, Duelund 04. januar 2014 i Sjørslev Kirke: Carla Mønsted Hvorslev, Højbjerg 19. januar 2014 i Sjørslev Kirke: Tristan Laursen Nielsen, Kjellerup 26. januar 2014 i Almind Kirke: Christian Bitsch, Almind 02. februar 2014 i Lysgård Kirke: Viktor Kaj Lykke Haarbo Døde/Begravede 19. november 2013 Jens Kristian Hansen, Sjørslev (bisat i Sjørslev) 21. november 2013 Frode Møller Lykkegaard, Randers (bisat i Sjørslev) 25. november 2013 Else Birch, Birgittelyst (bisat i Almind) 23. december 2013 Kirsten Broberg Schjøtler, Sjørslev (beg i Sjørslev) 16. januar 2014 Charles Juul Henningsen, Sjørslev ((beg i Sjørslev) 18. januar 2014 Karl Degn, Duelund (bisat i Hørup) 20. januar 2014 Karen Johanne Jensen, Sjørslev (beg i Sjørslev) fortsat fra s. 3: hedsplejen her i sognene kunne måske senere udvides med besøgstjeneste eller andet. Hvordan menighedsplejen i vore sogne vil komme til at fungere, og hvad den kommer til at indeholde, vil der løbende blive informeret om her i Kirkebladet. Menighedsrådsmøder Menighedsrådet holder møde den 1. tirsdag i hver måned kl , møderne foregår pt. i Landsbyhuset i Lysgård. Dagsorden for møderne vil være ophængt i våbenhuset en uge før mødet afholdes. Alle møder er offentlige. SALmarm14.indd :52:25

5 MARTS - MAJ Salmestafetten 5 v. Inge Mader Med dette nummer af kirkebladet begynder noget helt nyt, nemlig Salmestafetten. Forhåbentlig vil det være sådan de næste mange år, at hver eneste gang kirkebladet udkommer, vil der være en fra menigheden, der har skrevet lidt om sin yndlingssalme og hver gang vil stafetten blive givet videre til en ny af den der skriver! Skulle man have lyst til at få stafetten overdraget, så kan man henvende sig til mig, så laver jeg en venteliste. For at få stafetten løbet i gang får I her et bud på min yndlingssalme. Dem har jeg rigtig mange af. Vores salmebog er en skattekiste af fantastiske, store og smukke salmer, foruden der findes masser af salmer også udenfor salmebogen som taler til mennesker af i dag. Skal jeg pege på en enkelt, så er og bliver det 192, Hil dig frelser og forsoner. Det er en salme, der rummer hele påskens mysterium i sig. Men det er ikke en salme vi blot synger til påske, nej, vi synger den også til konfirmation, næsten hvert år, til vielser og til begravelser. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg lærte den, det synes som om jeg har kendt den altid. Det er en af de salmer, der bor i mit hjerte, og som jeg ikke behøver at finde salmebogen frem for at synge med på, den ligger der bare. Den er en af dem, jeg kan by heart, som det hedder på engelsk. Hvilket lyder meget smukkere, at kunne noget med hjertet, end det lyder at kunne noget udenad. Det er en hjertesalme, min hjertesalme. En salme med kærlighed og hjerteglød, som kerneord. Den er, som så mange af mine yndlingssalmer, skrevet af Grundtvig. Oprindelig dog skrevet af munken Arnulf af Louvain, der døde i Billedsproget i salmen er rigt og for mig er det sådan, at den i sig rummer en hel andagt, eller kristen meditation om man vil. Hvert eneste vers udfolder troen, påsken, opstandelsen og kristenlivet i sig på en måde, så det for mig er den dybeste sandhed om det at forsøge at leve et liv under kærlighedens fortegn. Hoffmanns melodi understøtter tekstens billedsprog på fornem vis. Grundtvig beskriver i salmen kristendommens mysterium, så vi drages ind i det og bliver en del af det vi er dem, der vinder rosenkrans om kors vi ved, hvad det vil sige, når han skriver: kærligheden, hjertegløden, stærkere var her end døden, for har vi prøvet at miste, så ved vi som en smertelig erfaring at kærligheden ikke døde med den elskede. Kærligheden til livet, til næsten, til Gud og troen på opstandelsen samlet i et. Mens jeg sidder og skriver, tænker jeg, at det er lige meget, hvad jeg skriver, at forklare fuldt ud, hvorfor Hil dig frelser og forsoner er min absolutte fortsættes på næste side SALmarm14.indd :52:25

6 6 kirkebladet fortsat fra s. 5: yndlingssalme, det ville for mig være som at kunne forklare troen fuldt ud. Det kan jeg heldigvis ikke! Men den dybeste mening giver det for mig, hver eneste gang vi synger: Ja, jeg tror på korsets gåde! Salmestafetten har jeg valgt at give videre til Torben Ringbro, Sjørslev. Arnulf af Louvain skrev og levede i cistercienserklosteret Villers i Brabrant i den fransktalende del af Belgien. Klosteret var stort, men mistede betydning, mens Nederlandene var under spansk styre i det 17. århundrede og blev så endelig forladt i Hil dig, Frelser og Forsoner Mel.: Hoffman 1878 Hil dig, Frelser og Forsoner! Verden dig med torne kroner, du det ser, jeg har i sinde rosenkrans om kors at vinde, giv dertil mig mod og held! Hvad har dig hos Gud bedrøvet, og hvad elsked du hos støvet, at du ville alt opgive for at holde os i live, os dig at meddele hel? Kærligheden, hjertegløden stærkere var her end døden; heller giver du end tager, ene derfor dig behager korsets død i vores sted. Ak! nu føler jeg til fulde hjertets hårdhed, hjertets kulde. Hvad udsprang af disse fjelde, navnet værd, til at gengælde, Frelsermand, din kærlighed? Dog jeg tror, af dine vunder væld udsprang til stort vidunder, mægtigt til hver sten at vælte, til isbjerge selv at smelte, til at tvætte hjertet rent. Derfor beder jeg med tårer: Led den ind i mine årer, floden, som kan klipper vælte, floden, som kan isbjerg smelte, som kan blodskyld tvætte af! Du, som har dig selv mig givet, lad i dig mig elske livet, så for dig kun hjertet banker, så kun du i mine tanker er den dybe sammenhæng! Skønt jeg må som blomsten visne, skønt min hånd og barm må isne, du, jeg tror, kan det så mage, at jeg døden ej skal smage, du betalte syndens sold. Ja, jeg tror på korsets gåde, gør det, Frelser, af din nåde. Stå mig bi, når fjenden frister! Ræk mig hånd, når øjet brister! Sig: vi går til Paradis! Arnulf af Louvain før 1250 / Grundtvig SALmarm14.indd :52:25

7 MARTS - MAJ 7 Konfirmandtræf Onsdag d. 29. januar var alle stiftets konfirmander inviteret i Viborg Domkirke. Og dermed nogle for kirkebladets læsere velbekendte. En fin dag. SALmarm14.indd :52:33

8 8 kirkebladet Gudstjenesteliste 2. marts kl i Almind kirke og i Egnscenteret i Sjørslev IMJE Fastelavnsgudstjeneste for børn (se omtale) 5. marts kl i Sjørslev kirke IMJE Askeonsdag. Vi tager hul på fasten med en aftengudstjeneste under overskriften bøn og faste (se omtale) 6. marts kl Solgården, IMJE Tema: Faste 9. marts kl i Almind kirke, IMJE 1. s. i fasten Luk 22, Konfirmanderne medvirker. Guldkonfirmander! (se omtale) 16. marts kl i Lysgård kirke IMJE 2. s. i fasten Mark 9, marts kl i Sjørslev kirke og kl i Almind Kirke 3. s. i fasten Joh 8,42-51 og Almind: Forklarings-gudstjeneste III (se omtale) 30. marts kl i Almind kirke NRL Midfaste Joh 6,24-35(37) 3. april kl Solgården IMJE Tema: Påske 6. april kl i Lysgård kirke NRL Mariæ Bebudelsesdag Luk 1, NRL er Niels Risbjerg Lai, IMJE er Inge Mader Jensen SALmarm14.indd :52:36

9 MARTS - MAJ 8. april kl i Sjørslev kirke Forårskoncert om venskab og fællesskab m. Musikskolens børnekor fra Sjørslev Skole (se omtale) 13. april kl i Sjørslev Kirke IMJE Gudstjenesten optages af Viborg Kirkeradio Palmesøndag m. Påskens 9 Læsninger (se omtale) 17. april kl i Lysgård kirke NRL Skærtorsdag Joh, 13, april kl i Almind kirke IMJE Langfredag Liturgisk gudstjeneste m. musikalsk indslag v. Iben Barnwell 20. april kl i Almind Kirke og i Lysgård Kirke IMJE Påskedag Matt 28, april kl i Sjørslev kirke IMJE 2. påskedag Joh 20,1-18 Påskebrunch i Sognegården (se omtale) 27. april kl i Almind kirke IMJE 1. s. e. påske Joh 21, maj kl Solgården NRL Tema: fred og forsoning 4. maj kl i Sjørslev kirke IMJE Konfirmation 11. maj kl i Almind kirke og i Lysgård kirke IMJE Konfirmation 9 Gudstjenestelisten fortsætter på side 10 SALmarm14.indd :52:38

10 10 kirkebladet 15. maj kl i Lysgård Kirke IMJE Bededagsaften m. efterfølgende varme hveder v. Lyshøj 18. maj kl i Sjørslev kirke IMJE 4. s. e. påske Joh 8,28-36 Gudstjenelisten fortsat: 25. maj kl i Almind kirke IMJE 5. s. e. påske Joh 17, maj kl i Lysgård kirke NRL Kr. Himmelfartsdag Luk 24, juni kl i Sjørslev Kirke NRL 6. s. e. påske Joh 17,20-26 Gudstjenester på plejecenteret SOLGÅRDEN i Sjørslev Gudstjenester på Solgården i Sjørslev, foregår den 1. torsdag i hver måned kl Gudstjenesterne er for alle. Beboerne glæder sig, når der kommer nogen udefra og er med til gudstjeneste, samt den efterfølgende kop kaffe. Gudstjenesterne er lidt kortere end i kirken. Solgården ligger på Flamming Mosevej, midt i Sjørslev by. De næste tre gudstjenester er 6. marts, 3. april og 1. maj, alle kl Skulle nogen have lyst til at hjælpe med at lave kaffe, dække bord og sætte småkager frem, så ret henvendelse til en af præsterne vi kan sagtens bruge hjælpende hænder! Det er muligt at bestille kirkebil til gudstjenesterne på Solgården. Sygebesøg, hjemmealtergang, fødselsdagsbesøg, besøg ved mærkedage i det hele taget kan aftales med Inge Mader ved henvendelse på / og eller Niels Risbjerg Lai på og Det er i det daglige vanskeligt at nå rundt til alle, men har man brug for et besøg kommer en af præsterne meget gerne efter aftale. Kirkebil Thorning Taxi og Turist tlf kører kirkebil til alle gudstjenester og andre arrangementer. Ring senest lørdag kl hvis man ønsker transport til søndagens gudstjeneste og dagen før, hvis man ønsker transport til et af de arrangementer kirkebilen kører til. Der betales 10 kr. pr. tur (pr. vej) pr. person. SALmarm14.indd :52:38

11 MARTS - MAJ Livsmodsgruppe Måske sidder der blandt læserne af kirkebladet nogen, der enten for nylig eller for flere år siden har mistet ægtefælle/samlever og tænker, at det en gang i mellem er trist og tomt, at komme hjem efter fester, sammenkomster, familiebesøg o.a. og som godt kunne tænke sig at tale med andre ligesindede om lige netop det, at der er blevet stille. Det er svært at ændre på det vilkår, men det kan være godt, at dele med andre, at livet forandrer sig for altid, når man bliver alene. Derfor har vi i pastoratet for ca. 10 år siden begyndt en samtale gruppe for alle, der har mistet. 11 Gruppen er altid åben for nye deltagere og selv om det kan være svært at komme af sted den første gang, så har vi altså her et tilbud til alle, der har mistet kontakt evt. Inge Mader for nogen af følges med den første gang. Livsmodsgruppen ledes af sognepræst Inge Mader, som kan kontaktes for nærmere oplysninger. Gruppens møder bliver p.t. afholdt på plejecenteret Solgården, Flamming Mose Vej i Sjørslev, den 1. tirsdag i hver måned kl De næste tre møder er: 4. marts, 1. april, oktober maj. gjaldede hornene Det ved den er muligt stemningsfulde at bestille jagt- kirkebil til møderne. og høstgudstjeneste i Sjørslev. Mikkel var mest med for at se på. Litteraturstudiekredsen OPFORDRING: er du en mand, der læser bøger, så har vi her et rigtig godt tilbud til dig! Den sidste onsdag i januar- februar-marts/september-oktober-november er vi en gruppe, der mødes (ca. 20 hvis vi kommer alle sammen) og diskuterer den bog, der er læst. Der er pt. kun én mand i gruppen deraf overskriften! Nye deltagere af hunkøn er selvfølgelig også velkomne. Nogle gange går diskussionen livligt, andre gange må man sande, at der faktisk ikke var så meget at tale om, selv om det var en god bog, der var blevet læst. Kaffe og kage er en fast del af litteraturstudiekredsens aftener. I øjeblikket holdes aftenerne på Plejecenteret Solgården i Sjørslev og det drejer sig om: 26. februar, hvor vi læser Morten Ramsdals Hundehoved, og den 26. marts kl , hvor vi læser Vindens skygge af Carlos Ruiz Zafón. Nye deltagere er meget velkomne! For nærmere info kan man kontakte Inge Mader eller en af deltagerne, Agnes Pugflod på fiberpost.dk eller Det kan varmt anbefales! Så mand dig op, mand! SALmarm14.indd :52:39

12 12 kirkebladet Det sker... Forklaringsgudstjeneste/ Gudstjeneste for begyndere nr. 3 ALMIND KIRKE DEN 23. MARTS KL Nye kirkegængere kan godt være med! Vi har afholdt to forklaringsgudstjenester i løbet af vinteren, og de, der har været med, synes rigtig godt om konceptet, vi kan godt være flere og også selv om man er vant til at gå i kirke, kan der være noget, der bliver fortalt på en anden og ny måde i en forklaringsgudstjeneste, så gudstjenesterne er for alle. Denne gudstjeneste kommer til at handle om det, der sker i gudstjenesten fra efter prædikenen til vi går ud, nemlig nadveren og velsignelsen. Vi synger salmer ind i mellem forklaringerne, vi vil også holde altergang, når vi har talt om, hvorfor det er, vi gør, som vi gør i den forbindelse. Det er både tilladt og ønskeligt at der stilles spørgsmål i løbet af den times tid gudstjenesten varer. Det her er den sidste af de tre forklaringsgudstjenester der var planlagt fra Inge Mader og gudstjenesteudvalgets side. Men vi har bestemt os til at fortsætte også i efteråret, med de kirkelige handlinger dåb, konfirmation, vielse og begravelse. Man behøver ikke komme hver gang og man kan sagtens være med, selv om man ikke har været til de to første. Der er en kop kaffe og en småkage efter gudstjenesten også her vil der være lejlighed til at stille spørgsmål. Fastelavnsgudstjenester for børn SØNDAG DEN 2. MARTS KL I ALMIND KIRKE Efterfølgende fastelavnsboller og tøndeslagning i Almind Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkomne til at møde udklædt søndag formiddag i Almind Kirke, selv små djævle tager vi gerne imod denne dag! Jeg vil prøve, som jeg plejer, at se, om jeg kan gætte hvad og hvem, der er kommet i kirke denne søndag. Vi har tradition for et rigtig godt samarbejde om fastelavn, og det betyder, at vi, koordineringsudvalget i Almind og jeg, sammen har besluttet at give lidt bedre tid, og mindre stress til gudstjenesten og flytte den til om formiddagen det betyder selvfølgelig at tøndeslagningen flytter med, men vi håber, at det vil være noget alle bliver glade for. KL I EGNSCENTERET SJØRSLEV Også i Sjørslev gør vi tingene på en anden måde, end vi plejer dog på samme måde som sidste år! Fastelavnsgudstjenesten for børn og alle andre er i Egnscenteret i Sjørslev kl , her begynder vi med en gudstjeneste i SALmarm14.indd :52:39

13 MARTS - MAJ 13 hallen og bagefter er der tøndeslagning og kaffe/the, det sidste tager SDIF og Kontaktudvalget sig af, mens Inge Mader klarer gudstjenesten. Det koster 25 kr. for alle over 2 år at deltage i hele arrangementet, men ønsker man kun at være med til selve gudstjenesten, skal der ikke betales entré. Babysalmesang v. Laila Trier Hjørnholm ONSDAG DEN 5. MARTS KL I SJØRSLEV KIRKE Babysalmesang er rytmik og salmer for de yngste sognebørn ( 0-9 måneder) i kirkerummet. Alle de børn der er født indenfor de sidste 9 måneder i vores pastorat vil have modtaget en invitation med posten til babysalmesang, men skulle nogen være kommet til efter invitationen er sendt ud, så kom og vær med den 5. marts. Tilmeldingsfristen er søndag den 2. marts til Inge Mader på Det koster 100 kr. at være med. Der bliver i tiden ikke født så mange børn i pastoratet (det gælder i øvrigt for hele landet), så skulle man bo lige i nærheden af Sjørslev, men i et andet sogn, så kontakt Inge Mader, det kan jo være, der er plads på holdet. Askeonsdag 5. MARTS KL I SJØRSLEV KIRKE Vi vil efter al larmen og balladen Fastelavnssøndag holde en stille gudstjeneste med tid til lystænding, eftertanke og bøn, som indledning til fastetiden, som er kirkeårets bøns og bodstid (i lighed med adventstiden), forberedelsestiden frem mod påske. Førhen fastede man fra man havde holdt fest og taget afsked med kødet ( carne-vale betyder at sige farvel til kødet deraf karneval) Fastelavnssøndag. Askeonsdag, onsdagen efter fastelavns søndag, er den dag, fasten officielt begynder i den katolske kirke, for der er 40 dage til påske fra Askeonsdag at regne, når søndagene ikke tælles med. Den kan tidligst falde den 4. februar, og senest den 10. marts, for Påskedag er altid den første søndag, efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn. Askeonsdag er ikke en officiel gudstjenestefejringsdag i Den danske Folkekirke, men en alligevel en god anledning til at komme i kirke, holde gudstjeneste sammen med bønnen og eftertanken i centrum. Gudstjenesten varer lige godt en halv time denne aften. Præstens ferier og fridage / Præsteteam: Niels R. Lai er sognepræst med 50% i Års, og med 25% i henholdsvis Sjørslev-Almind-Lysgård og Dollerup m. Hald Ege- Finderup- Ravnstrup pastorat. Derfor vil det ikke være Niels Lai, der afløser, når Inge Mader holder ferie, men præster fra teamet, som Inge Mader indgår i primært præster fra Asmild-Tapdrup pastorat. Det er sognepræst Per Bucholdt Andreasen, tlf / og sogne- og sygehuspræst Lisbeth M. Andersen, tlf og og sognepræst Henriette Korsgaard, tlf og Det vil altid fremgå af pastoratets telefonsvarer, hvem der passer embedet når Inge Mader holder fri og autosvar på præsternes mailadresser, hvem der passer embedet, når Inge Mader/Niels Lai holder fri. Alle mandage henvises til Præsternes Vagttelefon: SALmarm14.indd :52:39

14 14 kirkebladet Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling v Hans Werner Klausen Søndag den 9. marts er der indsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Gennem mange år har Folkekirkens Nødhjælp arrangeret en landsomfattende indsamling af penge, som bliver brugt til at afhjælpe sult i verdens fattigste lande. De tre sogne i vort pastorat har gennem årene ydet en indsats og har med konfirmandernes og andres hjælp, og på grund af beboernes offervilje årligt indsamlet mellem 10 og 20 tusind kroner. Igen i år kommer indsamlerne til dørene den 9. marts og beder om et bidrag til det gode formål. Tag godt imod dem. En nærmere omtale af indsamlingen kan læses i Kirkebladets december nummer. DEN 9. MARTS 2014 Der er en meget stærkt tradition her i pastoratet for at vi bakker op om sogneindsamlingen. Konfirmanderne samler ind, men vi kan ikke dække alle husstande i hele pastoratet ved konfirmander, så vi håber at også andre vil melde sig som indsamlere, eller evt. chauffører denne søndag. Hvis man vil bruge en søndag formiddag i den gode sags tjeneste, så kan man allerede nu melde sig som indsamler hos enten: Hans Werner Klausen, Birgittelyst på , Else Mikkelsen, Lysgård på eller Alma Tougaard, Sjørslev på Om selve indsamlingen skriver Folkekirkens Nødhjælp bl.a. på deres hjemmeside: Indsamlingen sætter i 2014 fokus på Etiopien, som for præcis 30 år siden oplevede den store sultkatastrofe, der med Bob Geldofs Live Aid koncerter fik verdens bevågenhed. Vi vil markere 30 året ved at vise, at selvom klimaet er barsk og vilkårene svære, er der sket fremskridt i Etiopien siden - især i byerne. På landet er der stadig udfordringer og befolkningen oplever jævnligt perioder hvor de ikke kan producere tilstrækkelig mad. Folkekirkens Nødhjælp arbejder derfor bl.a. med at sikre fattige bønder større høst og alternative indtægtskilder og ruste bønderne til at tackle klimaforandringerne, så de kan undgå en gentagelse af katastrofen. SALmarm14.indd :52:39

15 MARTS - MAJ 15 Gudstjeneste med GULD-konfirmander SØNDAG DEN 9. MARTS KL I ALMIND KIRKE Dette års konfirmander er med til at lave gudstjenesten, det er en del af konfirmandlejren. Vi skal også høre, hvor meget der blev samlet ind i løbet af formiddagen og så sker der noget helt, helt specielt denne søndag! For den 8. marts 1964 konfirmerede sognepræst Jens Eriksen følgende i Almind Kirke: (set fra venstre) Poul Erik Andersen, Hans Jørgen Nielsen, Tage Jensen, Poul Anders Moustsen, Jon Johnsen. Bag drengene ses pastor Eriksen. Kirsten Dyrberg Petersen, Elin Svendsen, Ane Grethe W. Jørgensen, Jytte Fisker Nielsen, Solveig Serup. Konfirmanderne fra den dag vil komme og fejre gudstjeneste sammen med os! Og det glæder vi os rigtig meget til. Det er Solveig Serup (nu Poulsen) der har sørget for billedet til kirkebladet og sørget for, at Guldkonfirmanderne kommer og er med til gudstjenesten. Det er dog sådan, at Jon Johnsen, har Solveig ikke kunnet få kontakt med. Hvis nogen ved noget, så kan man kontakte kirkekontoret eller Solveig Serup Poulsen på tlf SALmarm14.indd :52:40

16 16 kirkebladet Mini -Forårskoncert om venskaber kærlighed og fællesskab ONSDAG DEN 8. APRIL KL I SJØRSLEV KIRKE Musikskolens børnekor fra Sjørslev Skole, under ledelse af Laila Trier Hjørnholm, vil give os prøver på, hvad de har lært at synge i løbet af vinteren. Vi skal lytte til Burhan G og Rasmus Seebach og Anne Linnet i korets fortolkning. Tekster der med til at sætte overskriften på aftenen, for de handler bl.a. om venskab, kærlighed, omsorg, at sætte pris på hinanden og fællesskab. Mini-koncerten tager udgangspunkt i den musik de unge (og nogle af os lidt ældre) lytter til. Sangenes indhold afspejler temaer vi også genkender fra kristendommen. Sammen skal vi også synge og de samme temaer, som de sange musikskolens kor synger for os, vil blive dem, der også dukker op i de fælles sange og salmer. Der er gratis adgang til mini-koncerten. Påsken i pastoratet Påskeugen indledes med Palmesøndag og slutter med 2. påskedag og i år fejrer vi den største kristne højtid af dem alle på denne måde i vores pastorat! Palmesøndag Påskens 9 læsninger DEN 13. APRIL KL I SJØRSLEV KIRKE En anderledes gudstjeneste, hvor vi kommer omkring alle de temaer påskeugen rummer. Vi vil i tekster, bønner og salmer og musik komme rundt om hele påskens begivenheder i denne gudstjeneste. Der vil blive knyttet prædikenbetragtninger til de enkelte læsninger. Der er brug for frivillige læsere denne søndag og skulle der være nogen, der kan komme med et musikalsk indslag er dette også meget velkomment. Henvendelse kan rettes til Inge Mader. Skærtorsdag DEN 17. APRIL KL I LYSGÅRD KIRKE Denne aften, vil nadverindstiftelsen og nadverfejringen være i centrum af gudstjenesten. Det Paul Gauguins maleri Christ au Jardin des Oliviers fra 1889 hænger på Norton s Gallery i Florida. SALmarm14.indd :52:40

17 MARTS - MAJ 17 vil afspejle sig i tekster, bønner og salmer, at vi nærmer os den nat, hvor Jesus i Getsemane Have vågede og bad, mens disciplene sov, skønt han havde bedt dem våge sammen med sig. Nadver betyder aftensmad/aftensmåltid, derfor har vi valgt at lægge gudstjenesten hen under aften. Paul Gauguins maleri Christ au Jardin des Oliviers fra 1889 hænger på Norton s Gallery i Florida. Langfredag LITURGISK GUDSTJENESTE DEN 18. APRIL KL I ALMIND KIRKE Lilian Iben Barnwell medvirker på fløjte. Liturgisk betyder i denne sammenhæng: uden egentlig prædiken. Det drama der udspillede sig på dagen, da Jesus døde på korset vil afspejles i læsninger af de 7 korsord og i salmevalget og vil understøttes af den musik Lilian Iben Barnwell spiller i løbet af gudstjenesten. Alteret vil være tomt og der vil ikke blive holdt altergang. Lilian Iben Barnwell er uddannet AM er fra Nordjysk Musikkonservatorium Hun underviser i musik og har skrevet sange, musik og tekster til både børn og voksne og koreograferet adskillige børneforestillinger. Hun spiller alle blokfløjter, tværfløjte, obo og klaver, Langfredag vil det være fløjterne vi skal høre. Musikken er af Hildegard af Bingen. Påskedag 20. APRIL KL ALMIND KIRKE LYSGÅRD KIRKE Vi fejrer opstandelsen med salmesang og smukt pyntede kirker og lytter til det glædelige budskab at dødens bånd ikke kunne holde Vorherre fast og at lyset derfor endegyldigt vandt over mørket den første påskemorgen! 2. Påskedag -gudstjeneste og påskebrunch 21. APRIL KL I SJØRSLEV KIRKE OG SJØRSLEV SOGNEGÅRD Vi skal prøve noget nyt i år. Efter mange år med fællesspisning skærtorsdag har vi i år valgt at gøre noget andet nemlig tage afsked med påsken sved at spise sammen en overdådig påskebrunch med masser af æg og alt muligt andet godt i Sognegården i Sjørslev efter gudstjenesten. Der er tilmelding til brunch senest palmesøndag hos Inge Mader (pr telefon eller mail)! Og man skal være tilmeldt for at kunne spise med! Spisningen koster 50 kr. pr. person dog spiser ikke konfirmerede børn gratis med! Vi håber rigtig mange vil have lyst til at være med denne mandag. György Lehoczky: Aufstehung, glasmaleri fra Maleriet eri Neuscheidt kirke i Saarbrücken, Tyskland SALmarm14.indd :52:40

18 18 kirkebladet Konfirmationer 2014 v. Inge Mader Konfirmandforberedelsen er ved at lakke mod enden, vi er næsten lige gået i gang, synes jeg. Men tiden flyver, når man har to drømmehold som Sjørslev og Almind-Lysgård holdene 2014! Vi mangler dog stadig at få sat helt skik på trosbekendelsen, og vi mangler konfirmandlejren ( marts) og en udflugt til Aarhus, salmesang og snak om nogle af Jesu lignelser men mon ikke vi når det og ellers så når vi i hvert fald at tale om noget helt andet - for både spørgelyst og viden er rigtig stor hos konfirmanderne. Jeg vil helt sikkert komme til at savne jer, når vi kommer til maj og den sidste konfirmation er slut men kirken er jeres konfirmander brug den også efter konfirmationen! Tak for medspil og input og livsglæde fra september til nu! Håber de sidste to måneder kommer til at gå på samme måde! Stort til lykke til jer, og jeres familier både fra mig og fra menighedsrådet! Konfirmeres i Sjørslev Kirke, søndag d.4.maj kl Anne Overgaard Ottesen, Sjørslev Christian Lindgaard Morratz, Sjørslev Janus Robert Skov Tornehave, Demstrup Jeppe Mortensen, Sjørslev Jonas Uhrskov Bjerregaard Andersen, Sjørslev Jonathan Rask Pedersen, Sjørslev Julie Kærgaard Nyrup, Sjørslev Karoline Dal Jakobsen, Sjørslev Line Aas Lysell Torping, Sjørslev Louise Bach Jensen, Sjørslev Maja Dalsgaard Just Nielsen, Demstrup Nanna Pors Jensen, Demstrup Natasja Jacobsen, Sjørslev Simone Morratz, Sjørslev Svend Boelhøj Damsgaard, Sjørslev Trine Østerby Jakobsen, Sjørslev Konfirmeres i Almind Kirke, søndag d.11.maj kl Alexander Halberg Dorff Christiansen, Hald Ege Asger Kjemtrup Ottosen, Birgittelyst Caroline Baastrup Weir, Almind Christian Blaabjerg, Gl. Almind Frederik Qvortrup Claumarch, Birgittelyst Isaac Henneberg Bay, Birgittelyst Jakob Gerbek Damtoft Jensen, Almind, Jette Lund Rasmussen, Almind Julie Værnholt Olesen, Almind Morten Dalgaard Rode, Birgittelyst Samuel Dyhrberg Lyng Kaspersen, Birgittelyst Signe Balle Feldstedt, Almind Sofie Bech Madsen, Almind Thomas Gerning, Birgittelyst Tobias Lund Nielsen, Viborg Konfirmeres i Lysgård Kirke, søndag d.11.maj kl Axel Brun Bovbjerg, Lysgård Sarah Nøhr Sørensen, Lysgård SALmarm14.indd :52:40

19 MARTS - MAJ 19 Sjørslev Almind-Lysgaard I Sjørslev og Almind vil kirkerne uden tvivl være fulde af konfirmandernes familier men vi håber meget, at der er nogen, der har lyst til at komme og være med til konfirmationen i Lysgård Kirke, selv om konfirmanderne har alle deres gæster med i kirke, så skal vi nok finde plads til kirkegængere i Lysgård den 11. maj kl ! SALmarm14.indd :52:45

20 20 kirkebladet Hejs flaget for konfirmanderne! Søndag den 4. maj håber vi at hele Sjørslev-Demstrup vil flage for konfirmanderne! Og vi håber at det samme sker søndag den 11. maj i Almind, Gl. Almind, Birgittelyst, Grundvad, Lysgaard, Sjørup og Skelhøje det er en utroligt dejlig dag for de unge mennesker, så gør den endnu bedre ved at flage for dem! Bededag, den 16. maj konfirmeres Lyshøjkolens konfirmander i Almind kirke v. en gudstjeneste udelukkende for dem og deres nærmeste men vi opfordrer til at man også den dag hejser flaget i Almind! Bededagsaftens gudstjeneste TORSDAG DEN 15. MAJ KL I LYSGÅRD KIRKE Vi har i nogle år haft den tradition at spise varme hveder sammen i konfirmandstuen i Sjørslev, det vil først kunne lade sig gøre næste år, men vi har bestemt i menighedsrådet, at vi så prøver noget nyt i år. Nemlig Bededagsaftens gudstjeneste i Lysgård kirke og efterfølgende er menighedsrådet vært ved hveder og kaffe på og ved Lyshøj, på Blichersvej i Lysgård. Skulle det ikke være muligt at være ude, så er vi i stedet i Landsbyhuset til hveder og kaffe. Men medbring for en sikkerheds skyld varmt tøj og evt. noget at sidde på. SALmarm14.indd :52:45

21 MARTS - MAJ 21 Tilmelding til Pensionistudflugt TORSDAG DEN ONSDAG DEN 14. MAJ I år skal vi besøge Årø perlen i Lillebælt. Årø var tidligere Tysklands nordligste ø og i tiden blev der drevet en del smugleri mellem Årø og Danmark. I dag ånder alt idyl på den danske ø Årø har ikke oplevet samme tilbagegang i befolkningstallet som andre småøer. Gamle smukke slægtsgårde og charmerende natur er nogle af oplevelserne på øen. Der er afgang fra Almind Kirke kl og fra Sjørslev Kirke kl Vi kører til Skamlingsbanken hvor vi får kaffe og rundstykker derefter går turen til Årøsund og med færgen til Årø. Først spiser vi frokost og får derefter en guidet rundtur på øen med stop ved kirken, vingården samt gårdbutikken. Vi drikker eftermiddagskaffe inden vi forlader Årø og kører hjemad. Pris pr. person er kr. 200,00. På grund af bestilling af færgebilletter er absolut sidste frist for tilmelding allerede onsdag den 14.maj 2014 til Inge Mader eller Bitten Sivebæk SALmarm14.indd :52:46

22 22 kirkebladet 24-timersløbet i Viborg DEN AUGUST 2014 TILMELDINGSFRIST 20. MAJ! Viborg Domprovsti deltager igen i år i 24-timersløbet i Viborg. Vi håber, at vore sogne også i år vil blive rigt repræsenteret. Har du lyst til at løbe, hjælpe, bage en kage eller blot være med til aktiviteterne, så meld dig til Bitten Sivebæk inden den 20.maj 2014 Der vil i næste kirkeblad være et detaljeret program for 24-timers løbet meld jer til det kan varmt anbefales at være med denne dag, en anderledes og sjov måde at være kirke på! Fra 24-timersløbet sidste år! SALmarm14.indd :52:47

23 MARTS - MAJ 23 Højtidsstemning Annette og Jesper sang det ud, og Sjørslev kirke var klædt på til jul. En souvenir fra 17. december 13. Sjørslev Demstrup KFUM og KFUK - program forår for yderligere informationer kontakt Arne Nygaard Tirsdag d.25.marts kl : Bibelkreds hos Anna og Erik Thanning, Hybenhaven 23, Kjellerup Torsdag d.10.april kl : Konfirmandhuset i Hinge, Tingskrivervej 28, Hinge. Jørgen Kvist, generalsekretær KFUM og K i Danmark. Hvor er vi på vej hen og hvad vil vi være kendt for? Tirsdag d.29.april kl : Bibelkreds hos Arne Nygaard, Demstrupvej 5, Demstrup Lørdag d. 24. maj: Heldagsudflugt v. Kaj og Dorit Nygaard Pedersen Afgang kl fra Sognegårdsvej 25, Sjørslev. Hjemkomst kl Fredag d.20. juni: Midsommerfest hos Krista og Kesse Hedegård Jensen, Æblehaven 19, Kjellerup. Taler offentliggøres senere. Der bliver arrangeret snobrød og pølser. SALmarm14.indd :52:50

24 24 kirkebladet Kom i kontakt! Sognepræster og præstesekretær Sognepræst Inge Mader Jensen IMJE tlf og mail: Privat: Hermanshøj 36, 8800 Viborg. Træffes hver dag undt. mandag ingen fast træffetid. Sognepræst Niels Risbjerg Lai NLR tlf mail: træffes bedst tirsdag og torsdag.. Præstesekretær Jonna Schmidt Jensen træffes onsdage fra på Kirkekontoret, Silkeborgvej 1, Almind, tlf mail Henvendelse til sognepræsten v. fødsel, dåb, vielse, dødsfald og begravelse, Fødsel og dåb/navngivelse: O&A erklæring : Omsorgs og ansvarserklæringer anmeldes digitalt via Dåb aftales med sognepræsten, forespørgsel om mulige dåbsdatoer kan rettes til præstesekretæren. Navngivning anmeldes digitalt via Navneændringer anmeldes digitalt via Bryllup (vielse eller velsignelse): Tidspunkt for vielse aftales med sognepræsten. Dødsfald/Begravelse: Dødsfald anmeldes digitalt via Tidspunkt for begravelse aftales med sognepræsten Alle blanketter findes på Gravere Sjørslev Kirke: Karsten Mønsted mail: Almind Kirke: Arne Møller Jensen mail: Lysgaard Kirke: Svend Svendsen mail: Organist: Anne Marie Vældgaard, Kirkesangere ved alle tre kirker Alma Tougaard, Hanne Jakobsen, Peder Aage Andersen Kirkeværger (kontakt v. gravstedsaftaler o.a.) Sjørslev: Ingerlise Rasmussen Almind: Birgitte Dalsgaard Lysgaard: Aase Kristensen Sjørslev-Almind-Lysgaard Menighedsråd Formand Hans Werner Klausen, , Næstformand Else Mikkelsen, , Adresser og telefonnumre på øvrige rådsmedlemmer ses på Kirkebladet er redigeret af Inge Mader Jensen, Aase Kristensen, Bitten Sivebæk, Alma Tougaard og Arne Ottosen. Tryk: GD-Gruppen, Viborg Tilrettelæggelse: Arne Ottosen Forsidefoto: Ole Blume Indsend gerne tekst, billeder og gode forslag til Inge på senest d. 1. maj 2014 SALmarm14.indd :52:51

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014 SKIBET SOGN God Påske 2 Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts-maj 2014, 95. årg. nr. 2 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes af Andreas Kronlund, Hansenberg.

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2014 Ny præstebolig i Øse Biskoppen kommer på besøg! Øse og Næsbjerg menighedsråd har i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl.

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

KIRKE & SOGN. Aars Kirke

KIRKE & SOGN. Aars Kirke KIRKE & SOGN foto-lab.dk Læs om Dåbstræf... og hvad er så det? Alle helgens søndag Gå med i kampen mod sult Høst i Aars Kirkecenter En himmelsk mundfuld Julebasar tak Julekoncerter Adventskransens historie

Læs mere

21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14. Åby Sogn

21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14. Åby Sogn 21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14 Åby Sogn Adresseliste Sognepræst (Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed) Gefionsvej 17 Tlf. 86 15 91 99 og 51 38 22 03 E-mail: immi@km.dk Træffes ikke fredag Sognepræst Susanne

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege

dollerup finderup ravnstrup hald ege kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Godmorgen Hvad siger man, når man lige har været død, men er blevet levende igen? Matthæus fortæller, om kvindernes møde med den døde nu levende Jesus

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Påske

dollerup finderup ravnstrup hald ege Påske kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Påske Foråret er opstandelsens tid i hele sin kraft. På samme måde som graven åbnede sig for den opstandne Jesus, således åbner træernes knopper sig og

Læs mere

2010 Marts April Maj. Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet

2010 Marts April Maj. Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet 2010 Marts April Maj Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd: Ole Jean Nielsen Tlf.

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Præsten skriver... 3 Særlige gudstjenester...

Læs mere

Bæverne på Hjerl hede

Bæverne på Hjerl hede 68. UDGAVE Februar 2015 Lokalbladet for Estvad og Rønbjerg sogne Læs bl.a. om: Udvikling og forskønnelse Film- og læseklubber Generalforsamlinger Og meget mere Bæverne på Hjerl hede SIDE 2 RØNBJERG-XPRESSEN

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006. Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7

Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006. Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7 Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006 Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7 Fredens Kirke i Rundetårn Mangler der noget inventar i Fredens Kirke i februar og

Læs mere

K I R K E B L A D E T

K I R K E B L A D E T K I R K E B L A D E T Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj 2014 Ottende årgang nr. 1 Sidste forår i den gamle Nykirke Det siges, at da maleren Rudolf Rud-Petersen i sin tid

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

Bibellæsning fra Den Nye Aftale

Bibellæsning fra Den Nye Aftale 8. årgang nr. 3 juni - juli - august 2009 Fadervor i kor I de seneste år er det sket oftere og oftere, at menigheden spontant har sagt ordene fra Fadervor i kor med præsten både ved søndagsgudstjenester,

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 33. årgang Nr. 1 April Maj Juni Juli August 2014 Nyt fra Menighedsrådene "Dine with a Dane" Konfirmation maj 2014 Det er forår - alting spirer frem Kirkeåret - et anderledes år Kirkebladet Brædstrup Tønning

Læs mere

2 Juni/Juli August 2014

2 Juni/Juli August 2014 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2014 Nu er det sommer, og der er langt flere mennesker på Ærø end ellers. Der er liv overalt. I byerne og havnene, i landsbyerne og langt ude på landet, også rundt omkring

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Marts April Maj 2012 Vejledning

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk >> Indholdsfortegnelse Præsten skriver........................

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 Kirkelige handlinger.................. s. 2 LEDEREN: Hej med jer...............

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Det sker i KIRKEN. Marts April Maj 2014. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE

Det sker i KIRKEN. Marts April Maj 2014. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Det sker i KIRKEN Marts April Maj 2014 Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Det sker i Kirken 2 Marts April Maj 2014 Møder & koncerter Forsiden: 5.A Skole s bidrag til kunst i kirken 2013. Kirkemusikalsk

Læs mere

Lidt trosinspiration

Lidt trosinspiration kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Lidt trosinspiration Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG LEVRING

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG LEVRING KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG LEVRING 2015 juni - august Kirkelig vejviser www.kjellerupkirke.dk LEVRING Bygaden 55 Graver: Søren Holten-Møller mail: graverlevring@gmail.com Tlf. 24984309 Organist: Niels

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere