Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er."

Transkript

1 Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre, at I er enige om, hvad årsagen er, når alt andet er kaos. På denne måde signalerer I, at I begge kan og vil tale med jeres barn om skilsmissen. Er det for svært for jer at gøre det sammen, er det vigtigt, at I fortæller den samme historie og ikke taler dårligt om hinanden. I skal fortælle barnet, at skilsmissen og konflikterne ikke er barnets skyld. Børn påtager sig ofte skylden for det, der er svært i familien. Det gælder også børn, der rammes af skilsmisse. Ofte skændes forældre om børnene: Hvem henter, bringer, putter, osv. Og skænderierne tiltager oftest inden skilsmissen. Så dit barn skal mange gange have at vide, at skilsmissen er de voksnes ansvar og beslutning og at skilsmissen ikke har noget med barnet at gøre. Giv barnet lov til at sørge og rase. Det er naturligt, at barnet ændrer adfærd den første tid efter skilsmissen. Et barn vil så godt som altid opleve det som en katastrofe, når forældrene går fra hinanden. Det gælder, uanset hvilken alder barnet har, og det gælder, uanset hvordan jeres samliv har været op til bruddet. Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Sorg, bitterhed, vrede og savn kan fylde meget efter en skilsmisse. Ved at søge hjælp til dig selv kan du blive bedre i stand til at rumme dit barns reaktioner eller passe på dit barn i skilsmisser. Giv barnet en forklaring, der passer til barnets alder og udvikling. Husk du måske skal forklare det mange gange. Mange børn spekulerer over, hvorfor deres forældre er gået fra hinanden. Enten har de fået en

2 forklaring, de ikke kan forstå eller de har slet ikke fået nogen forklaring. Det er med til at skabe utryghed i en tid, hvor hele verden for barnet vendes på hovedet. Men børn har brug for at forstå hvorfor. Så bliv enige om en forklaring, der passer til barnets alder og udvikling. Er det svært, så søg hjælp hos en voksen, der kender barnet godt: en lærer, et familiemedlem eller en god ven af familien. Bopæl og samvær Som forældre skal I bo tæt ved hinanden. Bor I tæt ved hinanden efter skilsmissen, betyder det, at barnet kan være sammen med kammerater og dyrke fritidsinteresser, uanset om barnet er hos mor eller far. Og det betyder, at I begge kan deltage i barnets liv noget, som er meget betydningsfuldt for barnet. Jeres barn skal kunne beholde skole, kammerater og fritidsinteresser, selvom I bliver skilt. Forældre er vigtige i børns liv og er den trygge base. men jo ældre børn bliver, jo mere betydningsfulde er børns kammerater, skole og fritidsinteresser. Mange skilsmissebørn spørger som noget af det første, når de får at vide, at forældre skal skilles: Hvad så med skolen? Hvad med min bedste ven? Så hvis børn både skal miste familien og sit øvrige hverdagsliv, så kan det sætte dybe sår. Bopæl og samvær skal indrettes efter, hvad der er bedst for barnet og ikke ud fra, hvad der er mest retfærdigt for jer som forældre. 7/7, 8/6, 9/5, 3/3/3 Der er mange ordninger. Det kan være fristende at vælge en ordning, hvor I som forældre får barnet lige meget, men det er vigtigt, at det er en ordning, der passer til barnet: Hvem er barnet mest knyttet til? Er der vigtige bånd i nærmiljøet? Hvordan hænger de voksnes arbejdstider sammen med barnets hverdag? Er barnet knyttet til søskende? Bopæl og samvær skal reguleres, så de passer til barnets alder og behov. For de fleste skilsmisseforældre er det en lettelse, når bopæl og samvær er faldet på plads. Men ordninger kan ikke være statiske: Barnets behov ændres med alderen, og barnets to familier forandrer sig. Så det er en god idé ca. én gang om året at tage ordningen op til revision med din eks: Hvordan trives barnet? Er der noget, der skal justeres?

3 Vær opmærksom på at to juleaftener, to sommerferier og to fødselsdage kan være jeres behov og ikke barnets. Nogle skilsmisseforældre fortsætter med at holde jul og fødselsdage sammen. Men der er familier, der ikke kan gennemføre dette. Og så kan det være svært at forestille sig, hvis du som forælder ikke skal holde jul med dit barn. Men måske barnet har gode traditioner med din eks's familie, og så ville det være synd at bryde med de traditioner. Du kan derfor af hensyn til dit barn være nødt til at give afkald på netop juleaften og søge at skabe dine egne traditioner. Nogle familier vælger at holde flere juleaftener en noget anstrengende model for nogle børn, der slet ikke når at holde fri og slappe af i juleferien. Skriv aftalerne ned. Forhåbentlig kan I som skilsmisseforældre finde ud af at indgå aftaler om bopæl og samvær, fødselsdage, jul og ferier. Men selvom det er lykkedes at få aftaler på plads, kan det være en god idé at skrive aftalerne ned så præcist som muligt. Skulle der opstå uenigheder senere hen, er det rart, at I har noget at forholde jer til og vende tilbage til. Skal I på et tidspunkt i Statsforvaltningen kan det være et godt udgangspunkt for videre drøftelser om fremtidige aftaler. Søg rådgivning hvis I har problemer med at indgå aftaler. Der er mange muligheder for at få rådgivning: Statsforvaltningen tilbyder konfliktmægling og børnesagkyndig rådgivning, der er gratis men med nogen ventetid. Det er bedst at få fjernet eventuelle knaster så tidligt som muligt af hensyn til barnet. En retssag med efterfølgende afgørelse er opslidende og konfliktoptrappende, for der er én vinder og to tabere: barnet og den forælder, der underkendes. Så gør hvad du kan for at løse en eventuel konflikt

4 Livet som skilsmissefamilie I skal som forældre bestemme, hvordan bopæl og samvær skal skrues sammen barnet har ret til at blive hørt, men må ikke få ansvaret. Det er jer som forældre, der skal tage ansvaret for, hvor barnet skal bo efter skilsmissen. Beslutningen skal træffes ud fra barnets behov. Det er vigtigt, barnet ikke bliver pålagt ansvaret, og at barnet ikke skal vælge mellem jer. At høre børn betyder, at forældre og evt. myndigheder lytter til, hvad barnet gør sig af tanker om sit fremtidige liv, men at det er de voksne, der træffer beslutningen i den sidste ende. Børn, der præsenteres for, at de har til på fredag til at bestemme, hvor de vil bo, oplever at stå med valget: Hvem elsker du højest - mor eller far. Og det kan børn ikke tage stilling til. Undgå bebrejdelser/skænderier når barnet er til stede. Børn belastes psykisk, hvis forældre ikke kan enes. Forældre, der bruger megen energi på at bekrige hinanden, har ikke det samme overskud til at give børnene den nødvendige omsorg og opmærksomhed. Børnene lider, når de to voksne barnet elsker højest, taler grimt om og til hinanden. Det kan få store konsekvenser for børnene: koncentrationsproblemer, indlæringsproblemer, søvnproblemer, problemer med kammerater mm. Tro ikke, du kan ændre din eks nu, når du ikke kunne, mens I boede sammen. Bidrag med, hvad du selv kan gøre i stedet for at være optaget af, hvad din eks kan gøre anderledes. Så går samarbejdet med jeres fælles barn meget nemmere. Anerkend, at I har en fælles fortid som familie, og at barnet har brug for, at I begge husker og taler pænt om denne og om hinanden. Nogle børn oplever sorte huller i deres familiehistorie, fordi mor eller far ikke ønsker at tale om fortiden og måske er mere optaget af sin nye familie. Men børn holder af at få fortalt, hvordan mor og far mødte hinanden, hvordan fødslen foregik, de fælles ferier mm.

5 I skal selv sørge for at udveksle informationer og tage ansvar for alt det praktiske, der er ved at være skilsmissebarn. I må ikke bruge barnet som budbringer. Sedler til mor og far invitationer til julearrangementer. Skilsmissebørn skal huske dobbelt så meget som andre børn. Og det er ikke ond vilje, når en seddel bliver glemt. Så sørg for at opbygge et system, hvor barnet slipper for at skulle være budbringer mellem de to hjem. Også i de tilfælde, hvor mor og far ikke kan finde ud af at tale sammen. Giv barnet mulighed for at dele svære følelser med andre, f.eks. lærere og pædagoger. Det kræver, at I fortæller, hvad der foregår derhjemme. Især den første tid efter skilsmissen er de fleste forældre optagede af at få det fremtidige liv til at hænge sammen. Her kan lærere og pædagoger være en god støtte for barnet, der kan få en neutral voksen at vende sine tanker og følelser med. Barnet kan have stor glæde af at tale med en voksen, det ikke skal tage hensyn til og være loyal over for. En voksen, som kan tåle at høre, at mor og far gør barnet rigtig ked af det lige nu. Det kræver, at du husker at orientere skole og daginstitution, så barnet kan få den hjælp og støtte, det har brug for. Barnet skal ikke have ansvar for at orientere verden omkring sig. Du skal lave noget sammen med dit barn alene, selv om du har fået ny familie. Nogle forældre bliver så optagede af deres nye familie, at de glemmer, at det måske mere er et voksenprojekt, end det er barnets behov. Barnet har ikke valgt sin nye familie. Det er derfor vigtigt at huske på, at barnet har en særlig tilknytning til dig som biologisk forælder, og at barnet fortsat vil have behov for at foretage sig noget sammen med dig alene. I skal begge være sammen med jeres barn samtidig en gang imellem (f.eks. til fødselsdage og konfirmation). Skilsmissebørn nyder, når deres mor og far er sammen med mindre der er et højt konfliktniveau. Så hvis I har mulighed for det, vil det betyde rigtig meget for jeres barn, at I er sammen ved bestemte særlige lejligheder.

6 Livet hos den anden forælder Anerkend, at barnet har et liv hos jer begge to, og at I skal give barnet mulighed for at tale om oplevelser og følelser også de positive. I kølvandet på en skilsmisse følger nogle gange sorg, bitterhed og følelser af svigt og savn. Disse følelser kan fylde meget efter en skilsmisse. Ved at søge hjælp til dig selv kan du blive bedre i stand til at rumme dit barns reaktioner eller passe på dit barn i skilsmisser. Set fra et børneperspektiv er det vigtigt, at barnet oplever sammenhæng i sit liv, og at barnet ikke skal holde glæde og sorg hemmeligt. At det er tilladt at fortælle mor, at der var rigtig dejligt hjemme hos far. At det er tilladt at fortælle far, at mors nye kæreste er rigtig sej. At det er tilladt at sige til mor, at barnet synes, stedmor blander sig for meget i alting. Som forælder skal du kunne rumme, at barnet fortsat elsker den anden forælder. Selv om I voksne er holdt op med at elske hinanden, elsker barnet stadig jer begge. Barnet skal fortsat have mulighed for at give udtryk for sin kærlighed til far, når det er hos mor og omvendt. Og selv om du måske har en periode, hvor du er vred på din eks, er det vigtigt, du alligevel rummer barnets følelser, og at du kan adskille det, barnet føler fra det, du selv føler. Anerkend og giv plads til, at barnet savner den forælder, det ikke er sammen med. Savn er et livsvilkår for skilsmissebørn: "Når jeg er hos mor, savner jeg far. Når jeg er hos far, savner jeg mor." Nogle forældre går i panik og føler skyld: "Jeg er ikke god nok Det er også min skyld, at mit barn er så ked af det." Måske får barnet tilbud om at ringe til den savnede. Det kan være det helt rigtige i nogle situationer, men det er ikke nødvendigvis det, barnet har brug for hver gang... Måske mener barnet bare: Jeg savner, at far ikke er her nu sammen med os. Lad barnet savne. Du skal blot rumme det måske tage barnet på skødet eller holde om det og sige: Det kan jeg godt forstå. Og så sidde sammen lidt. Husk barnets behov for at bevare kontakt med familie og venner på både mors og fars side af familien.

7 Nogle familier tager parti ved en skilsmisse holder med den ene mod den anden. Men husk at barnet er knyttet til begge sider af familien og fortsat vil have brug for at se dem. Mange skilsmissebørn oplever ud over tabet af den biologiske familie - tab af andre nære relationer, hvis mor eller far afskærer forbindelsen til børn eller voksne, skilsmissebarnet er knyttet til. Det er dit ansvar som forælder at sikre, at det ikke sker. Mere information om børn og skilsmisse Ankestyrelsens familieretsafdeling Regler, love og diverse praktiske oplysninger om skilsmisse, samvær og forældremyndighed samt om sagsgange mv. Øverste ankeinstans i forbindelse med afgørelser i statsforvaltningerne. Landsforeningen Børn og Samvær Forening der arbejder for, at børns samvær skal foregå med børnenes tarv som udgangspunkt. Debat, medlemsaktiviteter og rådgivning. Mødrehjælpen Rådgivning til forældre om sociale, personlige og uddannelsesmæssige forhold samt på juridiske, økonomiske og sundhedsmæssige områder. Statsforvaltningerne Den regionale statsforvaltning kontaktes normalt via hovedadressen, mens møder, aftaler etc. ofte vil finde sted på nærmeste afdelingskontor.

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler Samværsguide - råd til forældre om samværsaftaler Indhold Barnets ret til to forældre... 2 Barnets reaktioner... 3 Når I går fra hinanden... 3 Barnets reaktioner på samvær... 3 Hvad er bedst for jeres

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE Udarbejdet i januar 2011 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Statsforvaltningen. Forstå spillereglerne og undgå juridiske faldgruber, efter I er gået fra hinanden for dit barns skyld

Statsforvaltningen. Forstå spillereglerne og undgå juridiske faldgruber, efter I er gået fra hinanden for dit barns skyld 12 juridiske ord du bør kende Hvad du bør vide om Statsforvaltningen Gratis e-bog om børn, forældre og Statsforvaltningen Forstå spillereglerne og undgå juridiske faldgruber, efter I er gået fra hinanden

Læs mere

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES B Ø R N NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES Gode råd Du skal ikke vælge, hvor du vil bo, hvis du synes, det er for svært. Du skal ikke passe på din far og mor efter skilsmissen. Det ansvar er for stort for dig.

Læs mere

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR.

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. BØRN I MIDTEN Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. 1 HVER TIL SIT HVAD MED BØRNENE? Når du og din partner går fra hinanden, er det vigtigt, at I får etableret en samværsordning,

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Til trods for at 40% af alle ægteskaber ender med skilsmisse, passer det sjældent, at folk går fra hinanden for et godt ord.

Til trods for at 40% af alle ægteskaber ender med skilsmisse, passer det sjældent, at folk går fra hinanden for et godt ord. Skilsmisse Står du midt i et overvældende følelsesmæssigt kaos? Er samarbejdet med din eks. gået i hårdknude, og frygter du oveni, at det vil gå ud over børnene? - Måske er det en god idé, at søge professionel

Læs mere

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty ARTIKEL Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty Christina Copty Terapi mail@christinacopty.dk telefon 31662993 N ogle mennesker fordømmer ægtepar, der vælger skilsmisse,

Læs mere

børn og skilsmisse Sådan kommer du godt videre som ny familie, når beslutningen er taget.

børn og skilsmisse Sådan kommer du godt videre som ny familie, når beslutningen er taget. Inkl. skilsmisseguide med 22 gode råd Gratis e-bog om børn og skilsmisse Sådan kommer du godt videre som ny familie, når beslutningen er taget. Udgivet af Institut for Krisehåndtering i samarbejde med

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Børn i deleordninger. Kort & klart

Børn i deleordninger. Kort & klart ørn i deleordninger Kort & klart 1 Kort & Klart om deleordninger 2 Når forældre går fra hinanden, tænker en del, at en deleordning vil være den bedste og nemmeste løsning for barnet. Ved at bo den ene

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

guide SÅDAN DELER I BØRNENE BEDST EFTER SKILSMISSEN Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide SÅDAN DELER I BØRNENE BEDST EFTER SKILSMISSEN Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Marts 2015 EFTER SKILSMISSEN SÅDAN DELER I BØRNENE BEDST Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 DELEBØRN INDHOLD SIDE 4 Hele 46 pct. af alle ægteskaber ender i skilsmisse, viser tal fra Danmarks

Læs mere

Familieformer og skilsmisse

Familieformer og skilsmisse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL Panelrapport nr. 1 / juni 2011 Familieformer og skilsmisse der er ikke noget bedre end at have den hele og rigtige familie BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL BØRNERÅDETS BØRNE-

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport

Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport 1. Forord: Kan man spørge børn om skilsmisser? Hvad mener børn om forældres skilsmisse? Hvor meget vil børn selv være med til at bestemme, når mor og far går

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Indhold Indledning... 1 Forældremyndighed... 1

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En bog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Et liv som pårørende at være tæt på en kræftpatient Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Psykolog Lise Stampe Møller-Jørgensen Psykolog

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!(

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!( Indhold Forord.......................... 2 Udsendelsen betyder nye oplevelser......... 3 Hverdagen ændrer sig.................. 3 Den fremmede kultur.................. 3 Klima..........................

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde

Læs mere